Inventaris van het archief van A. Kappeyne van de Coppello [levensjaren ],

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van A. Kappeyne van de Coppello [levensjaren 1936-1990], 1941-1990"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van A. Kappeyne van de Coppello [levensjaren ], Auteur: CAS 1378 Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Kappeyne van de Coppello 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Biografie... 7 Curriculum Vitae Opleiding Loopbaan Geschiedenis van het archiefbeheer...12 De verwerving van het archief...12 Inhoud en structuur van het archief...13 Selectie en vernietiging...13 Verantwoording van de bewerking...13 Ordening van het archief Verwant materiaal...14 Publicaties Literatuur Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Privé-leven Algemeen Jeugd en schoolopleiding Universiteit en studentenleven Familie en gezin Genealogisch onderzoek Mr. Johannes Kappeyne van de Coppello ( ) Jacobus Kappeyne van de Coppello P.N. Moltzer - Kappeyne van de Coppello N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello Mr. Annelien Kappeyne van de Coppello Hillebrand F. de Groen Huisvesting Openbaar leven Algemeen Functies binnen de VVD Lid VVD Lid propagandacommissie van de VVD afdeling Leiden Lid Partijraad VVD Lid Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD Lid Vereniging van Staten- en Raadsleden in de VVD Secretaris Staten-Centrale Leiden voor verkiezing van de Provinciale Staten Zuid-Holland Lid Commissie Kiezer - Gekozene Lid gemeenteraad Leiden Algemeen Lid Commissie Sport- en Jeugdzaken Lid Commissie voor de Beroepsschriften Lid Commissie Endegeest, Voorgeest en Rhijngeest Lid Culturele Raad Leiden...31

4 4 Kappeyne van de Coppello Overige stukken Ambtelijk secretaris Tweede Kamerfractie VVD Adjunct-secretaris en lid van de Kiesraad Lid van de Tweede Kamerfractie VVD Algemeen Behandeling Wetsontwerpen Afbreking Zwangerschap en de Wet Levensbescherming Menselijke Vrucht Antikraakwet Commissaris van Onderzoek Enquêtewet Europese Verkiezingen Grondwetsherzieningen Inkomensvorming en Bescherming Werkgelegenheid Nationale Ombudsman Pensioenvoorziening Oorlogs- en vervolgingsslachtoffers Raad van State Rechtsbescherming en rechtsbijstand vreemdelingen Rechtspositie migrerende werknemers Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Behandeling specifieke onderwerpen 'Drie van Breda' Kabinetsformaties en crises Koninklijk Huis Kwestie 'Menten' Deelname aan studiereizen Deelname aan commissies Lid subcommissie Registratie Persoonsgegevens Ondervoorzitter Bijzondere Commissie wetsvoorstel Openbaarheid van Bestuur Lid werkgroep Breinstorm Lid Bijzondere Commissie Onderzoek Aanschaffingsbeleid Defensiemateriaal (Onder)voorzitter Bijzondere Commissie voor de problematiek van de Zuid-Molukkers Ondervoorzitter Bijzondere Commissie Grond- en Kieswetzaken / lid Bijzondere Commissie Grondwet / Kieswet Lid Bijzondere Commissie van onderzoek van het oorlogsverleden van mr. W. Aantjes Lid Bijzondere Commissie voor het democratisch en doelmatig functioneren van gesubsidieerde instellingen Lid Bijzondere Commissie voor de Kaderwet Specifiek Welzijn Overige Lid van de Raad van Beheer van de NOS Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Algemeen Specifieke onderwerpen Lid Raad van State Nevenfuncties Publicaties, toespraken en lezingen Documentatie Overige... 53

5 Kappeyne van de Coppello 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: A. Kappeyne van de Coppello Periode: Archiefbloknummer: C16 Omvang: 15,00 meter; 703 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands, en enige stukken in het Duits, Engels en Frans. Soort archiefmateriaal: Originele geschreven en getypte stukken, krantenknipsels en andere documentatie en een aantal foto's. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Kappeyne van de Coppello, A. ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: Documentatie en archiefmateriaal betrekking hebbend op het privé-leven en de werkzaamheden van de archiefvormer

6 6 Kappeyne van de Coppello Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B) Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, A. Kappeyne van de Coppello, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Kappeyne van de Coppello, , inv.nr....

7 Kappeyne van de Coppello 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Biografie BIOGRAFIE Annelien Kappeyne van de Coppello werd op 24 oktober 1936 te Oud-Over (gemeente Loosdrecht, Utrecht) geboren in een familie, waarvan diverse leden politiek actief waren. Haar vader, N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello, was behalve bankier en later advocaat en procureur, tevens lid van de Provinciale Staten in Utrecht. Ook was hij lid van organisaties als de Vereniging van de Verenigde Naties, en de Organisatie voor de Rechten van de Mens, en voorzitter van de Vereniging voor Internationale Rechtsorde. Haar grootmoeder, E.J. Kappeyne van de Coppello-Wijchers, werd in 1931 benoemd tot lid van de Provinciale Staten in Utrecht. Ze was voorzitter van de Unie voor Vrouwenbelangen en lid van het hoofdbestuur van de Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap. Haar grootvader Jacobus was lid van de Eerste Kamer en haar oudoom, minister Johannes Kappeyne van de Coppello, joeg met zijn Wet op het Lager Onderwijs (1978) de confessionele politici tegen zich in het harnas door het bijzonder onderwijs niet te subsidiëren. Annelien Kappeyne van de Coppello beschouwde hem als een echte liberaal en bewonderde zijn karaktervolle zusters, Cornelia Sara (tante Cor) en Catharina (tante Kee). Eerstgenoemde was de grootmoeder van A.W. Tjarda van Starkenborch Stachouwer, de laatste landvoogd van Nederlands-Indië, met wie Annelien - volgens haar zeggen - geregeld politieke zaken besprak. Nadat zij in 1955 aan het Stedelijk Gymnasium in Utrecht het diploma Gymnasium-A had behaald en vervolgens een jaar in het Zwitserse Lausanne als bloemschikker aan de lopende band had gewerkt, begon Kappeyne van de Coppello in 1956 haar rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Ze woonde in een huis voor vrouwelijke studenten, "Over 't Hoff"(Gerecht 10), waar ze de rest van haar leven zou blijven. Nadat ze het in 1975 had gekocht, behield het zijn functie als huisvesting voor zestien vrouwelijke studenten. Door een actief lidmaatschap van de Vereniging voor Vrouwelijke Studenten Leiden, maar ook deelname aan het zogeheten Studentenparlement en andere activiteiten studeerde ze pas na bijna tien jaar, op 28 februari 1966, af in Nederlands recht. Tijdens haar studie overwoog ze zich aan te sluiten bij de PVDA, maar in het jaar van de bouw van de Berlijnse muur - koos ze voor de VVD na het bijwonen van de Liberale Internationale in Denemarken. Na haar afstuderen werd Kappeyne van de Coppello voor de VVD gekozen in de gemeenteraad van Leiden (september 1966 tot juni 1972) en vond ze een betaalde werkkring als fractiemedewerkster van de VVD in de Tweede Kamer. Van 1969 tot 1971 was zij adjunct-secretaris van de Kiesraad, het belangrijkste adviesorgaan van regering en parlement met betrekking tot kiesrecht en verkiezingen. Van oktober 1973 tot september 1974 was zij opnieuw lid van de Leidse gemeenteraad. Deze functie combineerde ze enige tijd met het lidmaatschap van de Tweede Kamer (mei 1971-juni 1981). Zij trad vooral op als fractiewoordvoerster voor binnenlandse zaken, justitie en cultuur. Na een onopvallende beginperiode verwierf zij bij een groter publiek bekendheid door haar optreden in november 1976 tijdens het Kamerdebat over de 'Menten-affaire'. De kunsthandelaar P.N. Menten, die verdacht werd van betrokkenheid bij oorlogsmisdaden in het door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog bezette Polen, bleek aan de vooravond van zijn arrestatie naar het buitenland te zijn uitgeweken. De verantwoordelijke minister van Justitie, A.A.M. van Agt - lid van de Katholieke Volkspartij -, werd verweten dit dossier niet tijdig en adequaat te hebben behandeld. Hij moest zich in de Tweede Kamer tegen scherpe kritiek verdedigen, waarbij hij, mede

8 8 Kappeyne van de Coppello door een slechte voorbereiding op het debat, een zwakke indruk achterliet. Namens oppositiepartij VVD analyseerde Kappeyne van de Coppello scherp en genadeloos de zwakke plekken in zijn optreden. Op professionele waarnemers van het debat maakte zij met haar koele, zakelijke aanpak veel indruk, maar ook ontving ze brieven van burgers die haar optreden tegen een dienaar van de Kroon onoorbaar en weinig vrouwelijk vonden. Bij Kappeyne van de Coppello's felle kritiek op Van Agt speelden ook vorige ervaringen met deze minister een rol, in het bijzonder diens repressieve optreden tegen abortuskliniek 'Bloemenhove' in Heemstede in 1974 en begin Zij was een overtuigd voorstander van het legaliseren van abortus, en met die opvatting stond zij diametraal tegenover Van Agt. Op 13 januari 1977, één maand nadat de Eerste Kamer het wetsontwerp Afbreking Zwangerschap van PVDA en VVD had verworpen, besloot ze uit de politiek te gaan als er bij een nieuw wetsontwerp aan het recht van de (zwangere) vrouw op zelfbeschikking zou worden getornd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij weigerde, toen zij bij de formatie van het kabinet-van Agt- Wiegel ( ) - een coalitie van christen-democraten en de VVD - voor het staatssecretariaat van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk werd gepolst. Kappeyne van de Coppello bleef actief in de Tweede Kamer, vanaf eind december 1977 als vicefractievoorzitter met J.G. Rietkerk als voorzitter. Zij behoorde tot de linkervleugel en haar standpunten en stijl leidden bij menige partijgenoot tot wrijving. Het 'conservatief materialisme', dat de VVD vanaf het aantreden van H. Wiegel als fractieleider en politiek aanvoerder in 1971 kenmerkte, vervulde Kappeyne van de Coppello met zorg. Zij was een warm pleitbezorger van het zogenaamde ontplooiïngsliberalisme met thema's als gelijkberechting van minderheden, en emancipatie van achtergestelde groepen en toonde zich een gedreven spreker over de grondslagen van de rechtstaat bij debatten over staats- en kiesrecht. Zij keerde zich tegen het districtenstelsel, was sterk voorstander van een referendum en pleitte ervoor het recht van enquête opnieuw leven in te blazen. In april 1979 diende ze een motie in over het opnemen in de Grondwet van de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, die twee maanden later werd aangenomen. Het onderwerp lag haar na aan het hart, mede met het oog op het te verwachten effect op de discussie rond levensvraagstukken als euthanasie en orgaandonatie. In 1983 werd de eerbiediging van de integriteit van het menselijk lichaam in de Grondwet opgenomen. Kappeyne van de Coppello's laatste zittingstermijn - vanaf verliep niet zonder strubbelingen. Had zij van Wiegel nog de nodige ruimte gekregen om haar gedachten en plannen uit te dragen, met diens opvolger als fractievoorzitter, J.G. Rietkerk, was de samenwerking stroef. Naast beider karaktereigenschappen speelde hierbij ook het veranderde politieke klimaat een rol. Het Kabinet Van Agt-Wiegel probeerde voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog bezuinigingen door te voeren bij de centrale overheid en de sociale zekerheid (bestek '81). Rietkerk verklaarde in zijn zogenaamde 'tijdgeestrede', dat de tijd van de bedilzuchtige verzorgingsstaat voorbij was. Opvallend was dat Kappeyne van de Coppello bij het verkrijgen van steun voor haar ideeën - vooral op immaterieel gebied - zich meer dan eens op de Partij van de Arbeid (PvdA) richtte, wat in deze jaren van sterke polarisatie allerminst gebruikelijk was. Van de socialisten verwachtte zij meer steun dan van coalitiepartner Christen-Democratisch Appèl (CDA) of zelfs van haar eigen fractie. Niet alleen vanwege de kleur van haar haar werd zij geregeld in de pers 'de rode liberaal' genoemd. Na afloop van deze termijn besloot Kappeyne van de Coppello zich niet opnieuw kandidaat voor een Kamerzetel. Doorslaggevend bij haar besluit was de discussie op partijcongres van de VVD in maart 1981 over herinvoering van de doodstraf - die zij juist formeel wilde afschaffen - en de

9 Kappeyne van de Coppello 9 afwijzing door datzelfde congres het voorstel om in Nederland verblijvende buitenlanders stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen te verlenen. Zij had inmiddels haar eigen fractie wel in meerderheid voor het buitenlanderskiesrecht weten te winnen. In mei 1981 trad zij namens de Veronica Omroep Organisatie - de voortzetting van een voormalige piratenzender, waarvan zij tot verbazing van velen lid was - toe tot de Raad van Beheer van de Nederlandse Omroepstichting (NOS). Daar beheerde zij de portefeuilles personeelszaken en facilitair bedrijf. De vergader- en besluitencultuur in de omroepwereld waren heel anders dan de Haagse politieke mores. 'Wat [in Hilversum] besloten was, kon de volgende dag weer worden herroepen of werd gewoon niet uitgevoerd. Het was veelal verplaatsen van lucht', zo stelde zij vast, zodat spijt over haar vertrek uit de politiek al spoedig de overhand kreeg. Haar afscheid van het Binnenhof bleek uiteindelijk niet definitief. VVD fractieleider en 'politiek petekind', E.H.Th.M. Nijpels, haalde haar terug naar Den Haag. Op 8 november 1982 trad zij toe tot het eerste kabinet-lubbers - een coalitie van CDA en VVD - als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onder minister J. de Koning was zij belast met onder meer de emancipatie van vrouwen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorziening voor bijzondere groepen. Ofschoon zij nooit actief is geweest en geen innige banden had met de vrouwenbeweging als zodanig - "Dat mekaar als zusters beschouwen, dat zie ik nog niet zo één, twee, drie" -, zette Kappeyne van de Coppello zich op haar wijze voor emancipatievraagstukken in. Die manier, nuchter en zakelijk, paste het beste bij haar, maar die zag zij ook als de aangewezen weg om het beleid voor een meerderheid van het parlement en onder de burgers aanvaardbaar te maken. In 1984 presenteerde zij het concept-beleidsplan Emancipatie, dat geïnitieerd was door haar voorgangster Hedy d'ancona. Het stuk werd positief ontvangen, met uitzondering van RPF, SGP en GPV. Kern van het voorgestelde beleid was dat het gezin niet langer de basis voor de maatschappelijke ordeningen en het inkomensbeleid zou zijn, waardoor mannen en vrouwen geleidelijk gelijke rechten zouden krijgen op betaald werk en sociale uitkeringen. Op basis van het definitieve rapport (1985) kwam in samenwerking met L. de Graaff, collega-staatssecretaris op het ministerie van Sociale Zaken, de wetgeving gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Algemene Ouderdomswet (AOW) en andere volksverzekeringen tot stand. Ook het project 'Vrouwen uit minderheden' en de Nota met betrekking tot het beleid ter bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes (1985) kregen een goede ontvangst, ondanks incidentele reacties van seksistische aard. Zo ontving ze een brief van een arts die haar opstelling typisch voor 'een vrouw in de menopauze' noemde. Als staatssecretaris van emancipatiezaken maakte Kappeyne van de Coppello zich ook sterk voor bestrijding van discriminatie op basis van seksuele geaardheid. Tijdens de Wereld Vrouwenconferentie in Nairobi (1985) introduceerde ze dit onderwerp op internationaal niveau. Nadat het kabinet-lubbers op 14 juli 1986 zijn termijn had volgemaakt, keerde Kappeyne van de Coppello niet terug in een nieuw ministerie. Na een intermezzo, waarin ze overwoog te solliciteren naar de functie Ombudsman en een benoeming aanvaardde als lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (1987), trad zij op 1 maart 1988 toe tot de Raad van State. Daar kon zij haar oude stiel - het staatsrecht - in de afdeling geschillen van bestuur weer oppakken. Ook de sfeer bij de Raad van State beviel haar goed, gesteld als zij was op goede omgangsvormen. Dit noemde ze haar gelukkigste jaren, hoewel ze overschaduwd werden door de ziekte (kanker), waaraan ze 23 februari 1990 zou overlijden. Zij liet een echtgenoot, de journalist H.F. de Groen, en een als pleegdochter aangenomen voormalige collega uit de NOS-periode, J.D. van Tongeren, achter. Laatstgenoemde heeft ter bewaring van haar politieke erfenis de Mr. Annelien Kappeyne van de Coppello Foundation opgericht, die discussiebijeenkomsten organiseert over liberale thema's. Ondanks alle meningsverschillen en kritiek worden de kwaliteiten van Kappeyne van de Coppello als jurist en volksvertegenwoordiger algemeen erkend. en oogst haar onafhankelijke opstelling nog steeds veel waardering. Het is veelzeggend dat ook CDA-politicus Lubbers, met wie ze geregeld op politiek vlak botste, haar 'het pareltje van de VVD' heeft genoemd.

10 10 Kappeyne van de Coppello Curriculum Vitae CURRICULUM VITAE Opleiding OPLEIDING Bijzondere lagere school Gymnasium-a, "Stedelijk Gymnasium" te Utrecht, van 1948 tot 1955 Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, van 1956 tot 1966 (bijvak: parlementaire geschiedenis) Loopbaan LOOPBAAN Ambtelijk secretaris VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1966 tot mei 1971 Lid gemeenteraad van Leiden, van 6 september 1966 tot 26 juni 1972 Idem, 26 oktober 1973 tot 3 september 1974 Commissielidmaatschappen binnen de gemeenteraad van Leiden Sport- en Jeugdzaken, van Reinigings- en Ontsmettingsdienst, Groenoordhal, van Rechtskundige Commissie (incl. Strafvorderingen), van Inrichtingen 'Endegeest', 'Voorgeest', 'Rhijngeest', van Openbaar Slachthuis, van Reiniging, Havens en Watermarkten, van Maatschappelijke Aangelegenheden en Gezondheidszorg, 1972 Cultuur, Recreatie. Sport en Jeugd, 1972 Bedrijven, 1972 Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden, Raadsvertegenwoordiging Commissie voor de Beroepsschriften, van , 1973 Culturele Raad Leiden, Commissie voor de Groenoordhal, 1969 Adjunct-secretaris Kiesraad, van 1969 tot mei 1971 Lid Kiesraad, 1971 tot november 1982 Lid VVD Tweede Kamer fractie, van 11 mei 1971 tot 10 juni 1981 Vice-fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 december 1977 tot 26 mei 1981 Gedelegeerde commissies, presidia etc. Lid van de subcommissie Registratie Persoonsgegevens Voorzitter Bijzondere Commissie voor de huisvesting der Kamer, van 18 maart 1975 tot maart 1976 Ondervoorzitter Bijzondere Commissie voor het wetsvoorstel Wet Openbaarheid van Bestuur, van 24 juni 1975 tot februari 1977 Plaatsvervangend lid Presidium Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1975 tot 10 juni 1981 (Onder)voorzitter Bijzondere Commissie voor de problematiek van de Zuid-Molukkers, van 25 mei 1976 tot september 1978 Lid van de vaste Commissie voor Justitie, Lid van de vaste commissie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1977 Ondervoorzitter vaste commissie voor de Verzoekschriften, van 24 januari 1978 tot 10 juni 1981 Lid Bijzondere Commissie voor de Nota over het emancipatiebeleid, 1978 Voorzitter Gemengde Commissie voor de Stenografische Dienst der Staten-Generaal, van 8 maart 1978 tot 10 juni 1981 Voorzitter Bijzondere Commissie voor de ontwerpwet op de lijkbezorging, van 5 april

11 Kappeyne van de Coppello tot 10 juni 1981 Ondervoorzitter Bijzondere Commissie Grond- en Kieswetzaken (vanaf 1978 voor de Grondwetsherziening), van 5 april 1978 tot 10 juni 1981 Lid Bijzondere Commissie van onderzoek naar de kennis, die personen hadden van het oorlogsverleden van mr. W. Aantjes en de wijze waarop deze kennis was verkregen en gehanteerd werd, van december 1978 tot augustus 1979 Lid van de Bijzondere Commissie voor de Nota betreffende de Internationale Culturele Betrekkingen, 1979 Voorzitter vaste commissie voor Justitie, van 20 september 1979 tot 10 juni 1981 Lid van de Bijzondere Commissie voor het democratisch en doelmatig functioneren van gesubsidieerde instellingen, 1981 Lid Raad van Beheer NOS (Nederlandse Omroepstichting), van 1 juli 1981 tot 8 november 1982 Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met onder meer emancipatie van de vrouw, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorziening voor bijzondere groepen), van 8 november 1982 tot 14 juli 1986 Lid Raad van State, van 1 maart 1988 tot 23 februari 1990 (benoemd bij K.B. van 23 december 1987, nr. 6) Lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State) Nevenfuncties en lidmaatschappen Lid redactieraad Ars Aequi, Lid Studentenparlement, van 1959 tot 1962 Lid VVD, Lid propagandacommissie VVD afdeling Leiden, vanaf 1962 Lid Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD, Lid Partijraad van de VVD Lid van de Telderstichting, Lid Nederlandse Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding, Lid Recreatieraad Leiden, Lid Vereniging van Staten- en raadsleden van de VVD, Voorzitter Stichting Leidse Jeugd Actie, Lid Commissie Kiezer-Gekozene van de VVD, Lid Raad van de Kunst Lid redactie Liberaal Reveil, Lid algemeen bestuur Leids Universitair Fonds, Lid bestuur Stichting "Centrum '45", Lid Commissie van aanbeveling van de Stichting Vrije Relatierechten, Lid Staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming, van 26 mei 1982 tot 22 januari 1983 Lid bestuur VOO (Veronica Omroep Organisatie), Lid bestuur toneelgezelschap "De Appel", Lid Studiegroep Europese Kieswet van de Europese Beweging in Nederland, 1980 Lid bestuur Stichting Homomonument, Lid Emancipatiecommissie Rijksuniversiteit Leiden, Lid Stichting Nationaal Comité Nationale Viering Bevrijding, 1981 Lid van de redactie van Beleid & Maatschappij, 1982 Lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid Raad van Advies Stichting Historische Racisme Studies, 1989 tot 23 februari 1990 Lid curatorium Anne Frank Stichting, 1989 tot 23 februari 1990

12 12 Kappeyne van de Coppello Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Mr. A. Kappeyne van de Coppello woonde vanaf 1956 tot aan haar overlijden in het herenhuis 'Over 't Hoff' aan Gerecht nr. 10 te Leiden. Ook toen het haar eigendom was geworden (1975) bleef het huis met 19 kamers bewoond door zestien vrouwelijke studenten. Zijzelf resideerde in de zogenaamde 'zaal' achterin het huis, dusdanig omringd door boeken en archieven, dat een bezoekers zich volgens een journalist een 'wak moet hakken' om haar te bereiken. 1 Conform haar wens werd het pand na haar dood nog enkele jaren gebruikt voor studentenhuisvesting. De 'paperassen'van Kappeyne van de Coppello werden zolang gedeponeerd op de zolder. Toen Gerecht nr. 10 verkocht moest worden vanwege hoge onderhoudskosten, schonk haar pleegdochter Mr. J.D. van Tongeren, als executeur-testamentair, in 2004 de ongeordende verzameling archiefstukken aan de Staat der Nederlanden om te worden bewaard bij het Nationaal Archief. In 2005 volgde nog een kleine aanvulling. Het archief is door schenking verworven. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is door schenking verworven. 1 Leids Dagblad, 26 juni 1993, pagina 11.

13 Kappeyne van de Coppello 13 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Bij de selectie van het archief is uitgegaan van het criterium dat los aangetroffen documenten die uit openbare bron verkrijgbaar zijn voor vernietiging worden afgezonderd. Uit openbare bron verkrijgbare documenten die deel uit maken van een verband zullen worden bewaard. Bij aanvang bestond het archief uit 31,5 meter. Na bewerking hiervan is in totaal 22,2 meter archief voor bewaring overgebleven. Zowel de archiefstukken welke voor bewaring in aanmerking kwamen, als de archiefstukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen zijn overgedragen aan het Nationaal Archief. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Ten behoeve van de overbrenging naar het Nationaal Archief dient het archief te voldoen aan de in de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden (2001) gestelde eisen. Concreet betekent dit dat de volgende stappen zijn uitgevoerd: Alle ijzerwerk (paperclips, nietjes, hechtmechanieken e.d.) is verwijderd; Foto's, lichtdrukken en andere materialen die aan sterkere chemische reacties dan goed papier onderhevig zijn, zijn voorzien van afzonderlijke fourflaps; Omslagen, archiefdozen en etiketten voldoen aan de ICN-kwaliteitseis. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Het eindresultaat van de bewerking is een klassieke toegang, die primair is ingedeeld in vier rubrieken: algemeen, privé-leven, openbaar leven en overige. De rubrieken privé-leven en openbaar leven zijn weer verder onderverdeeld in subrubrieken. Bij de rubriek privé-leven is een onderverdeling op onderwerp gemaakt en bij de rubriek openbaar leven is een onderverdeling op functie gemaakt. Binnen de (sub)rubrieken zijn de archiefstukken chronologisch geordend.

14 14 Kappeyne van de Coppello Verwant materiaal Verwant materiaal Publicaties PUBLICATIES Literatuur LITERATUUR Berg, Joop van den, "Liberaal over partijgrenzen heen", in: Liberaal Reveil (2007, nr. 1) Bolkestein, Frits, "Eigenzinnig en strijdvaardig", in: Liberaal Reveil (2007, nr, 1) Kappeyne van de Coppello, A., "Openheid bij het bestuur", in: Liberaal Reveil (1966, nr, 3) Idem, "Referendum en volksinitiatief", in: Liberaal Reveil (1969, nr. 3) Idem, "Democratie en emancipatie anno 1979", in: W.G.J. van Doorn en J. van Putten (red.), Democratie (Den Haag, 1980). Kooy, Martijn van der, Annelien Kappeyne van de Coppello: Strijdvaardig en eigenzinnig (Wageningen, 2006). Slagter, W., "Kappeyne van de Coppello, Annelien ( )" in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 6 (electronische versie). Zie:. Taest, G. en A. Kappeyne van de Coppello, De parlementaire enquête in België en Nederland (Zwolle, 1978). Tjeenk Willink, H.D., "Annelien Kappeyne van de Coppello", in: Liberaal Reveil (2007, nr. 1) Website van Parlement & Politiek Zie: Wijgh, H., "Een 'rode' liberaal in de Tweede Kamer", in: Trouw (31 maart 1979, p.17)

15 Kappeyne van de Coppello 15 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1 Privé-leven 1.1 Algemeen 1 PRIVÉ-LEVEN 1.1 ALGEMEEN 1-29 Ingekomen en uitgaande stukken pakken en 4 omslagen 1-23 Gedateerde ingekomen stukken nov okt aug sep okt mei juli Brieven A tot en met L. 5 Brieven M tot en met Z mrt. 6 Brieven A tot en met K., omslag 7 Brieven L tot en met Z., omslag mrt mrt. 8 Brieven A tot en met J. 9 Brieven K tot en met Z mrt juni nov juli aug juli apr juli okt aug sep dec feb juli 16 Brieven A tot en met L. 17 Brieven M tot en met Z aug Gedateerde uitgaande stukken , omslag

16 16 Kappeyne van de Coppello Ongedateerde ingekomen stukken. 27 z.d. 28 z.d. 29 Ongedateerde uitgaande stukken, z.d., omslag Aantekeningen over dagelijkse gebeurtenissen, zowel zakelijk als privé delen, 15 pakken en 9 omslagen Jaren ontbreken , omslag Met financiële gegevens , omslag , omslag , omslag , deel , omslag , omslag , deel , deel , deel , omslag , deel , deel , omslag 59 z.d., omslag (Kantoor)agenda's met afspraken en notities delen, 24 pakken en 15 omslagen Jaren en ontbreken , omslag , omslag , omslag , pak

17 Kappeyne van de Coppello , pak , pak , omslag , pak , pak , pak , pak , pak , pak , pak , pak , pak , omslag , pak , pak , omslag , omslag , omslag , pak , omslag , pak , omslag , pak , omslag , omslag , pak

18 18 Kappeyne van de Coppello , pak , pak , omslag , pak , omslag , omslag , pak , pak , pak Correspondentie, krantenknipsels en notities , pak , pak 134 Stukken betreffende het opstellen van onverstuurde brieven aan diverse personen omslag Uitgaande stukken, zowel privé als zakelijk pakken en 1 omslag Brieven A tot en met J. 136 Brieven K tot en met Z , omslag Correspondentie pak en 1 omslag 138 Gedateerde correspondentie, , pak 139 Ongedateerde correspondentie, z.d. 140 Stukken betreffende het noteren van de afzenders van nieuwjaarskaarten omslag 141 Aantekeningen van telefoongesprekken omslag 142 Adressenboek. z.d. 1 omslag

19 Kappeyne van de Coppello Jeugd en schoolopleiding 1.2 JEUGD EN SCHOOLOPLEIDING 143 Zwemdiploma gehaald bij de Zwemvereeniging Zwemlust te Nieuwersluis deel 144 Schrift met een overzicht van uitvoeringen in het Concertgebouw te Amsterdam deel Stukken betreffende de schooltijd aan het Stedelijk Gymnasium te Utrecht delen, 1 pak, 15 omslagen en 1 stuk 145 Algemeen, Reglement van de Utrechtse Gymnasiasten Vereniging Lampomene, , stuk 147 Schetsboek met tekeningen, Schoolrapporten over de jaren , Correspondentie met klasgenoten, tijdens de les gevoerd, Huiswerkagenda's sep feb. 9, deel feb mrt. 16, deel mrt mei 3, deel 153 Uitgaven van het maandblad Apophoreta van het Stedelijk Gymnasium, , pak 154 Boekje met vertalingen van woorden van Duits - Nederlands, met aantekeningen, [1951], deel 155 Programma's voor de cursusjaren, Opvoering van toneelstukken door de Utrechtse gymnasiastenvereniging Lampomene Diverse voorstellingen, Opvoering van Açoka, een drama in vier bedrijven van de Nederlandse auteur G. Gonggrijp, Opvoering van Alkestis, een tragedie van Euripides, Eindexamen, Verzamelde stukken ten aanzien van het Utrechtsch Letterkundig Gymnasiastengezelschap (U.L.G.) Sappho, Boekjes ten aanzien van de Engelse spraakkunst, met aantekeningen, z.d Schoolschriften voor de diverse vakken. 162 z.d. Onbekend voor welk vak. 163 Algemene Geschiedenis, z.d. 164 Frans, z.d. 165 Nederlands, z.d. 166 Herinneringscertificaat voor een reis met de laatste personentrein die vanaf station Nieuwersluis-Loenen vertrok. 1953, 1 stuk

20 20 Kappeyne van de Coppello Stukken betreffende het inschrijven bij de Volksuniversiteit K&O te Leiden voor de jaren en omslag Niet bekend voor welke studie. 168 Stukken betreffende het maken van Engelse taaloefeningen. z.d. 1 omslag 169 Werkstuk getiteld 'De Vecht, De laatste honderd jaar, Het menselijk lichaam'. z.d. 1 omslag Vermoedelijk gaat het hier om een werkstuk gemaakt op de lagere school. 1.3 Universiteit en studentenleven 1.3 UNIVERSITEIT EN STUDENTENLEVEN 170 Stukken van en betreffende de Stichting Pro Civitate Academica Lugduno Batava omslag Stukken betreffende het deelnemen aan het verenigingsleven pakken, 3 omslagen en 2 stukken Lustrum van het Utrechts Studenten Corps Xerxes , pak , pak Stukken betreffende het volgen van de studie Nederlands Recht omslagen 173 Aantekeningen en toetsen, Voorbereiding van een pleitconcours als procureur van J. Jansen, commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden (VVSL) Algemeen, , pak 176 Ontgroening, met stukken betreffende de introductie voor het eerste studiejaar aan de Rijksuniversiteit Leiden, 1956, pak 177 Aantekeningen bij de statuten en het huishoudelijk reglement 1956 en 1963 van de VVSL, Lidmaatschap van de Novitiaatscommissie, , pak 179 Lidmaatschap van de redactie van de NITOR, het orgaan van de VVSL, Bestuur en voorzitterschap van de VVSL, , pak 181 Lustrum van de VVSL 1960, Algemene ledenvergadering van de VVSL, Medewerking aan de door de VVSL georganiseerde showdocumentaire 'Gek wijf, je most op je donder krijgen, ga liever je kousen stoppen' over de emancipatie van de vrouw in Nederland,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.22.35 Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, 1976-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980)

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980) Nummer archiefinventaris: 2.19.046.08 Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, 1962-1967 (1980) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967)

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967) Nummer archiefinventaris: 2.21.281.36 Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren 1849-1916], 1908-1916 (1967) Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.177 Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren 1828-1889], 1856-1883 Auteur: D.J. Schoo Nationaal Archief, Den Haag 1970 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898)

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.22 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) 1951-1968 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.15 Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910)

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.43 Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) 1924-1979 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ],

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.19 Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren 1886-1960], 1893-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1977 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie),

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), Nummer archiefinventaris: 2.11.25 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), 1886-1891 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname,

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.10.07 Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, 1802-1804 Auteur: A. Telting Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.17 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota, 1883-1921 Auteur: J.P. de Haas Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay,

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, Nummer archiefinventaris: 2.21.347 Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, 1923-1945 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.16.88 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) 1964-1978 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.19 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets, J.J.C.M. Strik Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie