Jaar bestuur in de cultuur? Informatieboekje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaar bestuur in de cultuur? Informatieboekje"

Transcriptie

1 Jaar bestuur in de cultuur? Informatieboekje A

2 Cultureel studentencentrum usva 1. wat is Usva? Usva is hét cultureel studentencentrum van Groningen. Usva biedt studenten in Groningen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met en zich te verdiepen in cultuur, voor een lage prijs. Denk hierbij aan cursussen, theatervoorstellingen en evenementen. Cultuur betekent bij Usva meer dan de traditionele disciplines muziek, theater en beeldende kunst. Ook op het gebied van dans, film, fotografie, literatuur, mode, grafische vormgeving en body & mind is Usva actief. 2. Wat doet Usva? De missie van Usva is om studenten in Groningen te stimuleren zich te ontwikkelen op het gebied van en te laten inspireren door kunst en cultuur. Usva biedt cursussen aan, verstrekt subsidies, organiseert evenementen en biedt studenten de kans om zich in te zetten als crewmember door in commissies plaats te nemen en evenementen te organiseren. Samen met Hanze CAST is Usva overkoepelend voor 25 culturele studentenorganisaties uit de stad Groningen. De studenten Cultuurkoepel van Groninger stimuleert samenwerking en onderlinge verbondenheid. 1 Het Dagelijks Bestuur (DB) staat midden in de studentenwereld en het culturele werkveld van Groningen. Samen met je bestuursgenoten bepaal je het beleid van Usva, de inhoud van cursussen, theaterprogrammering en de evenementen die worden georganiseerd. Je hebt de leiding over tien verschillende commissies. Daarnaast heb je als DB er de mogelijkheid je eigen creativiteit in te zetten om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Speerpunten voor de komende jaren zijn de kwaliteit van Usva handhaven en verbeteren, versterking van de Studenten Cultuurkoepel en intensieve samenwerking met HanzeCAST en externe partijen om de student in de Stad in contact te brengen met kunst en cultuur.

3 2.1 Cursussen Per jaar worden er door Usva ongeveer zeventig verschillende cursussen aangeboden in de disciplines dans, muziek, theater, woord, beeldend, film & fotografie, mode & vormgeving en body & mind. De cursussen worden gegeven door ervaren docenten. In groepsverband volgen cursisten in een ontspannen sfeer les. Bij sommige cursussen werken de cursisten toe naar een cursuspresentatie. Als Dagelijks Bestuur bepaal je hoe het cursusaanbod van Usva in het volgende collegejaar eruit ziet. 2.2 Theater Usva heeft een eigen theater in haar pand. In dit theater worden verschillende activiteiten georganiseerd, namelijk: Cursuspresentaties Sommige cursussen, vooral in de disciplines muziek, dans en theater, werken toe naar een cursuspresentatie. De cursisten laten hierin zien wat ze tijdens hun cursus geleerd. Voorstellingen/evenementen van culturele studentenorganisaties Voor veel culturele studentenorganisaties is het theater van Usva de locatie van hun voorstelling. Eigen voorstellingen/evenementen Usva organiseert verschillende evenementen (zie 2.5). Randprogrammering rondom voorstellingen van professionele partners Samen met professionele organisaties (o.a. het NNT en NNO) worden activiteiten georganiseerd die aansluiten op hun programmering en interessant zijn voor studenten. Verhuuractiviteiten Het theater en andere zalen zijn te huur voor voorstellingen, lezingen, algemene ledenvergaderingen, etc. Als Dagelijks Bestuur programmeer je de activiteiten in het theater, organiseer je samen met het Artistiek Team randprogrammering bij voorstellingen van professionele partners en organiseer je in samenwerking met crewmembers de Usva-evenementen. De theatertechniek wordt verzorgd door professionele technici en techniekvrijwilligers. 2

4 2.3 Studenten Cultuurkoepel Usva fungeert samen met HanzeCAST als overkoepelend orgaan voor culturele studentenorganisaties. De Studenten Cultuurkoepel is het samenwerkings- en overlegorgaan voor al deze organisaties. De Studenten Cultuurkoepel stimuleert onderlinge verbondenheid en samenwerking. Bijvoorbeeld tijdens de KEI-week, Cultuurnacht of andere gezamenlijke evenementen. Waar nodig vertegenwoordigt Usva de culturele studentenorganisaties naar buiten toe. Als Dagelijks Bestuur ben je het aanspreekpunt voor culturele studentorganisaties en inventariseer en voorzie je in behoeftes die leven onder de CSO s. 2.4 Subsidies Usva verleent subsidies aan culturele studenteninitiatieven. Studenten kunnen subsidies aanvragen voor projecten als festivals, voorstellingen of concerten. Daarnaast is het mogelijk om facilitaire subsidies aan te vragen voor o.a. het theater, vergaderruimtes of kantoorruimte in het pand. Ook culturele organisaties als koren en theatergezelschappen kunnen subsidie aanvragen. Als Dagelijks Bestuur beslis je welke organisaties subsidie ontvangen en help je organisaties met hun subsidieaanvraag. 3

5 2.5 Evenementen Usva organiseert jaarlijks vijf evenementen van culturele aard die een groot publiek met cultuur kennis laten maken Flicks Film Festival Het Flicks International Student Short Film Festival laat drie dagen lang korte films van filmstudenten van de hele wereld zien. Het festival wordt georganiseerd in samenwerking met ESN Groningen en trekt veel internationale studenten. Nootuitgang Deze singer-songwritercontest is de plek voor singer-songwriters die hun werk aan een groot publiek ten gehore willen brengen. Zowel het publiek als een vakkundige jury kiest een winnaar die opnametijd in een studio krijgt aangeboden. Kunststipendium Het Kunststipendium is een prijs van 2.500,- voor de student met het beste voorstel voor een kunstproject. Het Stipendium wordt georganiseerd in samenwerking met HanzeCAST en staat open voor alle studenten in de stad Groningen. KEI-week Tijdens de KEI-week presenteert Usva zich actief aan de nieuwe studenten met een gevarieerd programma. Er overnachten zelfs 80 KEI-lopers in het Usva-pand. the Park In 2013 vond de eerste editie plaats in het Noorderplantsoen. Een gevarieerd aanbod van onze cursussen en andere activiteiten wordt op een laagdrempelige wijze getoond aan een breed publiek in een ontspannen setting in het park. Alle evenementen worden door commissies, bestaande uit studenten, georganiseerd. De commissies worden samengesteld en begeleid door het Dagelijks Bestuur. Daarnaast besluit je als bestuur welke evenementen doorgaan en of er nieuwe evenementen geïnitieerd kunnen worden. 2.6 Galerie Usva heeft een eigen galerie in het pand. De galerie wordt gebruikt als expositieruimte voor werk van studenten en cursisten van Usva. Studenten kunnen eigen werk tentoonstellen in de galerie. Daarnaast worden cursisten van beeldende cursussen uitgenodigd om hun beste werk te laten zien aan het eind van iedere cursusperiode. 4

6 3. struktuur van usva 3.1 sttichting usva en het uscc Usva bestaat uit twee organisaties: Stichting Usva en het USCC. Stichting Usva bepaalt het beleid op het gebied van kunst en cultuur en wordt door studenten bestuurd. USCC staat voor Universitair Studentencultuurcentrum en is de afdeling binnen de RUG die Usva faciliteert en ondersteunt bij haar activiteiten. Het USCC draagt bijvoorbeeld zorg voor het pand, het personeel en de financiële administratie. Bij het USCC werken zes mensen, die ook allemaal in het Usva-pand werken. In de praktijk werken beide organisaties samen als één organisatie met hetzelfde doel, maar elk met haar eigen taken. Als Dagelijks Bestuur zie je de medewerkers van het USCC dan ook dagelijks en werk je veel met ze samen. Usva en het USCC hebben één begroting, die samen door de coördinator Financiële Zaken uit het Dagelijks Bestuur en het hoofd van het USCC wordt opgesteld. 5

7 3.2 de raad van advies De Raad van Advies (RvA) komt bij elkaar wanneer het Dagelijks Bestuur advies nodig heeft over beleidsmatige zaken. Leden van de Raad van Advies zijn veelal professionals die werkzaam zijn in het culturele en/of universitaire veld van Groningen. Deze experts zijn daarom handig om advies te geven en vragen van het Dagelijks Bestuur te beantwoorden. 3.3 Het Algemeen bestuur Stichting Usva bestaat uit twee onderdelen, namelijk het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste orgaan binnen Stichting Usva en controleert het beleid van het Dagelijks Bestuur. In maandelijkse vergaderingen met het AB en het DB worden beleidszaken besproken. Tijdens deze vergadering wordt de begroting behandeld en moeten grote beleidsmatige beslissingen worden goedgekeurd. Het Algemeen Bestuur heeft tien leden, waarvan acht studentleden. Het Algemeen Bestuur heeft een eigen voorzitter en vicevoorzitter die de vergaderingen tussen DB en AB voorzitten. 3.4 Het Dagelijks bestuur Het Dagelijks Bestuur van Usva bestaat uit zeven studenten die zich een jaar lang fulltime inzetten voor Usva. Het Dagelijks Bestuur maakt het beleid voor Stichting Usva. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen beleidsterrein, maar grote beslissingen worden samen genomen. Één keer per week wordt er met het DB vergaderd over lopende zaken. Algemene taken van elk Dagelijks Bestuurslid zijn: - Bijwonen DB-vergaderingen - Ontwikkelen, ondersteunen en evalueren van (nieuwe) initiatieven op het terrein waarop Usva actief is (theater, cursussen, projecten, workshops e.d.) - Schrijven van een jaarplan in het kader van het meerjarenplan - Bijwonen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur - Contact onderhouden met de medewerkers en crewmembers - Gastheer/vrouw zijn bij activiteiten in het Usva-theater - Het representeren van Usva naar buiten toe en contact onderhouden met de studentenwereld - Deelnemen aan activiteiten binnen en buiten Usva, zoals voorstellingen, cursussen en activiteiten van koepelorganisaties - Bezoeken van borrels van externe organisaties (constitutieborrels) - Waarnemen van taken van collega Dagelijks Bestuurders in geval van onevenwichtige werkbelasting - Meedraaien in de baliediensten die overdag plaatsvinden - Schrijven van het jaarverslag Daarnaast zijn er meer functie-specifieke taken. 6

8 Voorzitter - Verantwoordelijk voor goede uitvoering van taken van het Dagelijks Bestuur - Voorzitten vergaderingen Dagelijks Bestuur - Voorbereiden vergaderingen van het Algemeen Bestuur (in samenwerking met voorzitter van het Algemeen Bestuur): agenda opstellen, stukken verzamelen en versturen - Als woordvoerder namens het DB fungeren bij vergaderingen van het Algemeen Bestuur - Bijwonen werkoverleg (tweewekelijks met medewerkers van het USCC) - Wekelijks overleg met het Hoofd USCC - Bijeenkomsten met de Raad van Advies plannen en voorbereiden - Voorzitten van de Cultuurkoepel en samen met de coördinator Interne Relaties verantwoordelijk voor het beleid omtrent de Cultuurkoepel - Samen met de coördinator Interne Relaties en de CAST het initiatief nemen in het organiseren van een evenement met organisaties uit de Cultuurkoepel - Contact onderhouden met de RUG, het CUOS, de Universiteitsraad, gemeente Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de Hanze-CAST - Algemene externe contacten onderhouden Secretaris - Notuleren tijdens de DB-vergaderingen, deze notulen uitwerken en verspreiden - Vergaderingen van het Algemeen Bestuur, de Studenten Cultuurkoepel en Raad van Advies notuleren en uitwerken. - Algemene post en s voor en van het Dagelijks Bestuur afhandelen - Bijhouden van het archief van het Dagelijks Bestuur - Organiseren van de constitutieborrel, kerstborrel en crewmembersactiviteiten - Bepalen van het cursusaanbod en cursusbeleid (in samenwerking met coördinator Financiële Zaken en het USCC) - Beleid rondom commissies bepalen en uitvoeren, zoals het onderhouden van contact met commissieleden en het organiseren van crewmembersactiviteiten - Commissieleden werven in samenwerking met de Eventmanager - Maandelijks interne nieuwsbrief versturen - Smoelenboek maken en bijhouden - Alumnibeleid bepalen en uitvoeren 7

9 Financiele Zaken - In overleg met het Dagelijks Bestuur en het USCC de begroting opstellen en bewaken - Financiële verantwoording afleggen aan het CUOS en het Algemeen Bestuur - Het helpen opstellen en monitoren van (deel-) begrotingen waar het Dagelijks Bestuur en crewmembers mee te maken hebben, waarin de inkomsten en uitgaven met betrekking tot publieks- en cursusactiviteiten zijn beschreven - Wekelijks overleg met het Hoofd USCC over financiën - Fungeren als vraagbaak op financieel gebied voor het Dagelijks Bestuur, crewmembers, subsidieaanvragers en culturele studentenorganisaties - Financieel vertegenwoordigen van de stichting tegenover derden - Verantwoordelijk voor de correspondentie met de subsidieaanvragers en fungeren als eerste aanspreekpunt - Verantwoordelijk voor de voorbereiding van de besluitvorming betreffende subsidieaanvragen, de definitieve toekenning van subsidies en de controle van de financiële evaluatie van projecten. Zorgdragen voor het overmaken van de voorschotten en de uiteindelijke subsidies - Monitoren en eventueel aanpassen/ aanscherpen van het subsidiebeleid - Het bepalen en bewaken van het cursusbeleid in samenwerking met de Secretaris - Coördineren van het Acquisitieteam in samenwerking met de coördinator Externe Relaties - Aanschrijven van potentiële sponsoren en fondsen, het verkopen van advertentieruimte en het maken van sponsordeals in samenwerking met de coördinator Externe Relaties - Begeleiden van acquisitiecoördinatoren van de commissies in samenwerking met de coördinator Externe Relaties Interne relaties - Het uitstippelen en bewaken van het beleid van de Usva-theateractiviteiten - Bijhouden van een jaaroverzicht van de activiteiten van culturele studentenorganisaties in Usva - Regelmatig aanwezig zijn bij activiteiten in het theater als toeschouwer of als gastheer/ vrouw - Contact onderhouden met artiesten en groepen die in de theaters optreden - Contact onderhouden met de theatertechnici, de Zakelijk Artistiek Adviseur en de pandbeheerder - Contact onderhouden met Groningse culturele studentenorganisaties en adviseren op productioneel en artistiek gebied - Samen met de voorzitter 5 keer per jaar de Cultuurkoepelvergaderingen organiseren - Bemiddelen tussen professionele culturele organisaties en Groningse culturele studentenverenigingen samen met de coördinator Externe Relaties - Coördineren van exposities en openingen in de Usva-galerie 8

10 externe relaties Marketing - Hoofdredactie van het Usva Magazine; verantwoordelijk voor de inhoud en het contact met de designer. - Perscontacten onderhouden, advertenties plaatsen in (studenten-)kranten - Coördineren van het Designteam en het Publiciteitsteam - Zorgdragen voor algemene Usva-promotie - Verantwoordelijk voor de uitvoering van algemene marketingtaken - Vaste promotieplekken van Usva altijd up-todate houden - Eindverantwoordelijk voor al het gedrukte promotiemateriaal - De online activiteiten (website, nieuwsbrief, Twitter-, Facebook- en blogaccount) van Usva bijhouden - De online kaartverkoop regelen - Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden op het gebied van online marketing Evenementen - Artistiek beleid van Usva bepalen en bewaken - Relaties met professionele culturele organisaties in de stad aangaan en onderhouden - Bemiddelen tussen professionele culturele organisaties en Groningse culturele studentenverenigingen in samenwerking met Coördinator Interne Relaties - Het Artistiek Team samenstellen en begeleiden, en alle vergaderingen hiervan voorzitten - Coördineren van het Acquisitieteam met de coördinator Financiële Zaken - Fungeren als aanspreekpunt voor professionele culturele organisaties, externe relaties, adverteerders en sponsoren - Contacten leggen en onderhouden met het bedrijfsleven van Groningen - Aanschrijven van potentiële sponsoren en fondsen, het verkopen van advertentieruimte en het maken van sponsordeals in samenwerking met de coördinator Financiële Zaken - Begeleiden acquisitiecoördinatoren van de commissies in samenwerking met de coördinator Financiële Zaken - Beleid rondom commissies bepalen en uitvoeren - Contacten met alle commissieleden goed onderhouden - Commissieleden werven in samenwerking met de Secretaris - Coördineren van alle evenementen die door het jaar heen zijn gepland: Cardozo Awards, Nootuitgang, the Park, Kunststipendium, Flicks en KEI-week. - Bewaken van de artistieke inhoud van de evenementen - Onderzoeken van de mogelijkheden voor nieuwe evenementen en deze ontwikkelen 9

11 Persoonlijke ervaringen van het huidige Dagelijks Bestuur Astrid Schrage, Voorzitter DB Als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Usva heb je een van de meest dynamische functies binnen de organisatie te pakken. Naast dat je als voorzitter veel vergaderingen zal voorzitten (en bijwoont) mag je je overal mee bemoeien. Vooral veel vragen stellen, observeren, evalueren, samenwerken en nieuwe initiatieven bedenken en uitvoeren. Het is een sociale functie waarin je veel contacten onderhoudt, overlegt en in samenwerking met anderen activiteiten en evenementen opzet. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Hierdoor leer je veel mensen kennen binnen de Universiteit en werk je aan je netwerk in het culturele landschap van Groningen. Daarnaast is een belangrijke functie van de voorzitter zorg dragen voor een goede uitvoering van de taken van het Dagelijks Bestuur. Een ontspannen sfeer binnen het Dagelijks Bestuur is erg belangrijk, immers samen stel je het beleid op van Usva en voer je deze uit. Als voorzitter is het aan jou om de groep te stimuleren, ondersteunen en met elkaar de voortgang te evalueren. Samen sta je sterk! Een bestuursjaar is een jaar waarin je veel kan ontwikkelen en op persoonlijk vlak groeit. Voor mij is het een jaar waarin ik mijzelf de tijd gun om nieuwe vaardigheden op te doen, zoals leiding geven, groepsprocessen opzetten en het organiseren van evenementen. Vooral sollicitatie gesprekken voeren, een evenement structureren, bestuursgenoten stimuleren, een brainstorm leiden en meedenken in oplossingen op welk gebied dan ook vind ik erg interessant! Elke dag is anders en er komt altijd iets nieuws op je pad. Usva is daarom de ideale omgeving om een jaartje werkervaring op te doen. En in de functie van voorzitter perfect om je sociale, organisatorische en leidinggevende vaardigheden te ontwikkelen. Ik heb zelf lange tijd getwijfeld voordat ik definitief een jaar bestuur aandurfde. Nu ik op die onzekere periode terugkijk is een jaar Usva bestuur een van de beste keuzes die ik gemaakt heb naast mijn studie! Ik leer hier ontzettend veel, heb een afwisselende functie met veel gezelligheid, toffe voorstellingen, maar bovenal leuke mensen om mij heen! 10

12 Bianca Burema, Secretaris en Coördinator Marketing Offline DB Doordat het Dagelijks Bestuur van Usva dit jaar uit zes personen bestond in plaats van zeven, had ik dit jaar twee functies. De functie van secretaris is erg uitgekleed en verdeeld over verschillende functies en daardoor was dit prima te doen. Als secretaris was ik verantwoordelijk voor het notuleren van de DB-vergaderingen, de AB-vergaderingen en de vergaderingen van de Cultuurkoepel, maar ook voor het contact met de crewmembers en het organiseren van de constitutieborrel en de kerstborrel. Binnen deze functie werk je veel samen en bespreek je veel met andere bestuurs- en USCC-leden. Je bent verantwoordelijk voor het cursusbeleid, zoals het bedenken van nieuwe cursussen en beslissen of cursussen door kunnen gaan of niet. Daarnaast is de Secretaris verantwoordelijk voor de crewmembers. Je zoekt nieuwe crewmembers en onderhoudt contact met crewmembers. Naast de functie van secretaris was ik ook verantwoordelijk voor de Offline Marketing. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in reclame en in het culturele veld. Tijdens mijn studies Communicatie en later Kunst, Cultuur en Media heb ik veel geleerd over beide werelden en dit jaar heb ik mijn kennis om kunnen zetten in praktijk. Als Coördinator Marketing Offline bij Usva houd je je bezig met het coördineren van het promotiemateriaal dat voor de voorstellingen in en evenementen van Usva gemaakt wordt. Hierbij word je ondersteund door de enthousiaste crewmembers van het Design- en Publiciteitsteam. Daarnaast ben ik dit jaar ook bezig geweest met leuke projecten zoals de vernieuwing van het enige echte Usva Magazine. Hiervoor heb ik nauw samengewerkt met een designer en heb ik de eindverantwoordelijkheid gehad als hoofdredacteur. Samen met de Voorzitter van het DB en het Designteam heb ik een huisstijl ontwikkeld en deze vastgelegd in een huisstijlhandboek waar jij volgend jaar mee aan de slag kan. Ook ben ik een aantal keer op de radio en televisie geweest om Usva te promoten. Dat was iets wat ik in het begin heel erg eng vond, maar waarvan ik heb ontdekt dat ik dat eigenlijk heel erg leuk vind. Je zult jezelf heel erg leren kennen tijdens een bestuursjaar en je zult achter dingen komen die je nooit wist van jezelf. Geertje Postma, Penningmeester DB : Toen ik op Facebook langs zag komen dat Usva op zoek was naar een penningmeester in het Dagelijks Bestuur heb ik de stoute schoenen aangetrokken en hier kijk ik met een tevreden gevoel op terug. Je houdt je als penningmeester bezig met alles wat binnen Usva gebeurt op financieel gebied. Je stelt verschillende begrotingen op in overleg met het Dagelijks Bestuur, het hoofd USCC of met commissieleden en 11 bewaakt deze. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van Usva. In deze functie krijg je met verschillende mensen te maken, zowel intern als extern, van commissies binnen Usva tot culturele studentenorganisaties die subsidie aan willen vragen. Naast de cijfers hou je je ook bezig met het subsidiebeleid. Alle aanvragen voor subsidies komen bij jou binnen, jij bent verantwoordelijk voor de correspondentie met de aanvragers en de voorbereiding van de besluitvorming. Ook hoort het cursusbeleid tot een van jou taken. Dit jaar was dit in mijn functie wat groter dan afgelopen jaren, ik heb me niet alleen bezig gehouden met het financiële deel van de

13 cursussen maar ook het opzetten van workshops en het kijken naar nieuwe cursussen. Je bent dus niet de hele dag alleen maar bezig met cijfertjes maar de functie heeft juist ook een sociale en inhoudelijke kant. Een bestuursjaar bij Usva is wat mij betreft zeker aan te raden, je doet ervaring op, leert veel, ziet nieuwe dingen, ervaart gezelligheid en bouwt een hechtte band op met je bestuursgenoten. Gijske Mels, Artistiek Intern en Evenementen DB Als Coördinator Artistiek intern ben je verantwoordelijk voor alle studentenproducties in het Usva-theater. Samen met de Coördinator Artistiek extern bepaal je het artistieke beleid van Usva. Wat ik erg leuk vond aan mijn functie is dat je midden in het culturele studentenleven van Groningen staat. Je hebt contact met vele verschillende (culturele) studentenen studieverenigingen en leert daarmee veel nieuwe mensen kennen. Op deze manier ben je betrokken bij uiteenlopende culturele studentenprojecten. Elk project of voorstelling is anders en dat maakt de functie erg afwisselend. Je werkt niet alleen samen met leeftijdsgenoten uit het Dagelijks Bestuur of andere studentenbesturen, maar ook met de theatertechnici en de Zakelijk Artistiek Adviseur. Dit zijn vaste medewerkers waar je veel van kunt leren. Dankzij hun krijg je een kijkje achter de schermen van het theaterleven, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze voor een bestuursjaar bij Usva. Dankzij mijn jaar bestuur heb ik veel bijgeleerd over de culturele sector in de praktijk. Ik heb ervaringen opgedaan waar ik de rest van mijn leven wat aan zal hebben, niet alleen binnen de culturele sector, maar ook op vele andere gebieden. Naast de werkervaring die je opdoet, mag je een jaar lang aan het hoofd staan van een grote organisatie samen met een gezellige groep andere studenten. Ik kan niet anders dan een jaar bestuur bij Usva van harte aanraden! Lysanne Jansen, Artistiek Extern en Acquisitie DB Als Coördinator Extern ontwikkel en onderhoudt je de relaties van Usva met externe partijen. Het is een functie waarbij je op bezoek mag bij organisaties waar je normaal niet snel zult komen, zoals het Groninger Museum, De Oosterpoort en het Noorderzon Performing Arts Festival. Samen met de Coördinator Intern ben je verantwoordelijk voor het artistieke beleid. In de praktijk uit zich dit in het ontwikkelingen van samenwerkingen tussen studentenorganisaties en professionele culturele organisaties. Doordat jij weet wat er speelt bij andere organisaties, ben je ook een goede ondersteuning voor de Coördinator Financiële Zaken op het gebied van sponsoring. 12

14 In dit jaar heb ik de ruimte gekregen om initiatief te (leren) nemen. Op mensen af durven te stappen is iets wat ik wel kon, maar door dit jaar kan ik nog makkelijker contact zoeken met externe relaties en deze ook goed onderhouden. Je leert op een leuke en tegelijkertijd ook zakelijke manier om te gaan met anderen. Dit bestuursjaar heeft mij veel ervaring en zelfvertrouwen gegeven. Je komt binnen een organisatie als Usva met veel mensen in contact die je bewust of onbewust aan het denken zetten. Ik heb veel geleerd, niet alleen over de culturele sector, maar ook over mijzelf. Ik weet nu beter wat mij interesseert, wat mijn sterke punten zijn en welke kant ik op wil na mijn studententijd. Sietske Nederhoff, Coördinator Marketing Online en Evenementen DB Tijdens mijn studie ging ik regelmatig naar Usva voor zangles, een oefenpiano en een wekelijkse portie yoga. Toen ik vorig jaar mijn bachelor Communicatie- & Informatiewetenschappen aan het afronden was besefte ik dat ik iets miste aan mijn studietijd. Naast alle boeken, colleges en tentamens wilde ik graag werkervaring opdoen, en daar is Usva de perfecte plek voor! Tijdens een bestuursjaar bij Usva krijg je veel verantwoordelijkheden, meer dan bij een stage. De marketing ligt ineens volledig in jouw handen, waardoor je al je creativiteit en kennis kunt inzetten maar wel kunt terugvallen op de begeleiding door professionals. Daarnaast mocht ik regelmatig achter m n computer vandaan kruipen om commissies te begeleiden en evenementen en activiteiten te organiseren. Genoeg afwisseling, variatie en mogelijkheden in zo n jaar; voor je het weet zit je met de Rector Magnificus te ontbijten. Al met al leer je heel veel over alle uiteenlopende zaken die komen kijken bij werken voor zo n grote organisatie. Een jaar bestuur in de cultuur bleek voor mij de perfecte mix te zijn van een gezellige en creatieve omgeving en een werkplek met verantwoordelijkheden om jezelf te ontwikkelen en heel veel te leren. 13

15 4. sollicidatieprocedure Heb je interesse in een bestuursfunctie bij Cultureel Studentencentrum Usva? Mail dan je CV en je motivatiebrief voor 1 mei 2014 naar Bianca Burema, Secretaris o.v.v. Sollicitatie Dagelijks Bestuur. Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen over Usva of het Dagelijks Bestuur? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Meer informatie over Usva vind je ook op Daarnaast is er op donderdag 20 maart en op dinsdag 22 april om 17 uur een voorlichtingsbijeenkomst in het Usva-café. Hier kun je de huidige bestuursleden spreken over Usva en het bestuursleven. DATA OM REKENING MEE TE HOUDEN ALS JE SOLLICITEERT 22 april 1 mei 7 t/m 16 mei 22 mei 22 mei - 4 juli 17 juni 4 juli - 31 juli 1-31 augustus augustus augustus 29 augustus uur voorlichtingsbijeenkomst in het Usva-café Sollicitatiedeadline (CV + motivatie naar Sollicitatiegesprekken Bekendmaking van Usva Dagelijks Bestuur Inwerkperiode AB vergadering Usva gesloten (zomerstop) Inwerkperiode KEI-week 2014 Overdrachtsweekend Overdrachtsborrel: bestuurswissel 14

16 contactgegevens Cultureel Studentencentrum Usva Munnekeholm JA Groningen T: E: A

CULTUREEL STUDENTENCENTRUM USVA

CULTUREEL STUDENTENCENTRUM USVA INFORMATIEBOEKJE CULTUREEL STUDENTENCENTRUM USVA 1. WAT I S USVA? Usva is hét cultureel studentencentrum van Groningen. Usva biedt studenten in Groningen de mogelijkheid om op verschillende manieren kennis

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Bestuur 2014/2015 Voor het verenigingsjaar 2014/2015 is het FVOG op zoek naar een nieuw bestuur dat zich een jaar lang wil inzetten voor de belangenbehartiging van alle faculteits- en studieverenigingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen

Nadere informatie

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden?

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Word actief! Zowel bij de ACLO als bij haar verenigingen kun je actief worden door in commissies of in een bestuur te gaan. Op die manier ontwikkel

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Informatiepakket Commissies TOP Week

Informatiepakket Commissies TOP Week Informatiepakket Commissies TOP Week 2017 Inhoud TOP Week algemeen 3 Organisatie 4 Wat houdt een TOP commissielid zijn in? 5 Commissieperiode Structuur Vergaderingen Making memories Vergoeding Welke commissies

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. Beste studenten, Groninger Studenten Toneel. Bestuur 2014-2015. Geschiedenis en visie. Inhoud van dit boekje

INFORMATIEBOEKJE. Beste studenten, Groninger Studenten Toneel. Bestuur 2014-2015. Geschiedenis en visie. Inhoud van dit boekje INFORMATIEBOEKJE Groninger Studenten Toneel Bestuur 2014-2015 Voorzitter: Lies Mensink Secretaris: Merel Bijlsma Penningmeester: Akkelien Oostenbrink Intern: Jelmer Potkamp Marketing & Aquisitie: Marie-Suzanne

Nadere informatie

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen ZaZa, de studievereniging voor studenten Nederlands in Groningen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. HET ACLO-MEDIATEAM 4 3. JAARPLAN ACLO-MEDIATEAM 6 4. OVER DE ACLO 8

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. HET ACLO-MEDIATEAM 4 3. JAARPLAN ACLO-MEDIATEAM 6 4. OVER DE ACLO 8 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. HET ACLO-MEDIATEAM 4 3. JAARPLAN ACLO-MEDIATEAM 6 4. OVER DE ACLO 8 5 WAT BIEDT DE ACLO? 9 5.1 Vrije uren 9 5.2 Algemene uren 9 5.3 Cursussen

Nadere informatie

Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014?

Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014? Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014? INHOUDSOPGAVE 1. Huidig Morgen bestuur 3 2. Wie is Morgen? 3 3. Wat doet Morgen? 6 4. Vacature Bestuur 2013-2014 8 5. Waarom een bestuursjaar bij Morgen? 10

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 1.

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Maart 2015 Voorwoord. Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij SV Ilythia! In dit document wordt alle relevante

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur 2013 2014 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie in

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2014 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2013, 6 enthousiaste

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Infopakket bestuursfunctie

Infopakket bestuursfunctie Infopakket bestuursfunctie Inleiding Wellicht ken je Amsterdam United al van de #ITooAmUvA, wellicht ken je Amsterdam United van een van onze events zoals het Zwartepiet-symposium, of wellicht ken je Amsterdam

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar 2017-2018 Integrand Groningen Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Algemeen 4. Wat houdt een bestuursjaar Integrand Groningen in? a.

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand

Parttime bestuursjaar bij Integrand Parttime bestuursjaar bij Integrand Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? a. Voorzitter b. Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

Integrand Maastricht 2014 2015

Integrand Maastricht 2014 2015 Integrand Maastricht 2014 2015 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE 1. VOORWOORD

Nadere informatie

!!!!!! Integrand Groningen 2014 2015. Dan bereik je meer.

!!!!!! Integrand Groningen 2014 2015. Dan bereik je meer. Integrand Groningen 2014 2015 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE Beste

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4 Algemene bestuurstaken... 2 Voorzitter... 2... 2... 2 Secretaris... 3... 3... 3 Penningmeester... 3... 3... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4... 4... 4 Bestuurslid Technische zaken... 4... 4 Neventaak...

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? Voorzitter Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VOORWOORD Beste Utrechtse student, Momenteel is het vijfde bestuur van VIDIUS nog hard aan het werk om jouw belangen te behartigen. Gevraagd en ongevraagd laten wij horen wat

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

Integrand Maastricht Dan bereik je meer.

Integrand Maastricht Dan bereik je meer. Integrand Maastricht 2017-2018 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar in? 4. Functies 5. Sollicitatieprocedure 6. Meer informatie 1.

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2015 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2014, 7 enthousiaste

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER.

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. VOORWOORD Beste student, Dit is de informatiebrochure over een bestuursjaar bij Integrand Utrecht. Twee keer per jaar wisselt de helft van het bestuur en

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R

Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R Het doel van het landelijk bestuur wordt als volgt verwoord: ondersteuning en toerusting van de projecten zodat zij het doel van de vereniging kunnen verwezenlijken.

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Law and ICT Students Association Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Met deze brochure willen wij u informeren over de vereniging, de toekomst van de vereniging en de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club Penningmeester Zonder een goede penningmeester geen vereniging! De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Integrand Tilburg 2015 2016. Dan bereik je meer.

Integrand Tilburg 2015 2016. Dan bereik je meer. Integrand Tilburg 2015 2016 Dan bereik je meer. INLEIDING Ben jij ambitieus, een teamspeler en wil jij je competenties verder ontwikkelen? Wil je tevens een jaar lang intensief kennismaken en samenwerken

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep: Stichting Welzijn Baarn Stichting Welzijn Baarn is de brede welzijnsinstelling in de gemeente Baarn. Welzijn Baarn zet zich in voor activiteiten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en

Nadere informatie

INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016

INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016 INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016 De studentbestuurders van nu zijn de toekomstige bestuurders van Nederland Inhoud Brochure I. VOORWOORD II. OVER INTEGRAND III. BESTUURSJAAR BIJ INTEGRAND

Nadere informatie

ZAALVERHUUR EN WORKSHOPS. Cultureel Studentencentrum Usva

ZAALVERHUUR EN WORKSHOPS. Cultureel Studentencentrum Usva ZAALVERHUUR EN WORKSHOPS Cultureel Studentencentrum Usva 2 3 INDEX CULTUREEL STUDENTENCENTRUM 3 VERGADERZALEN 4 THEATER 6 ZOLDER 8 CAFÉ 10 GALERIE 12 DANSZALEN 14 DRAMAZAAL 16 WORKSHOPS 18 PRIJZEN 20 CONTACT

Nadere informatie

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Beschrijving functies... 5 Voorzitter... 5 Secretaris... 5 Penningmeester... 5 Algemeen

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

Twente 2014 2015. De student bekend maken met het bedrijfsleven. Integrand Twente 2014 2015, De student bekend maken met het bedrijfsleven!

Twente 2014 2015. De student bekend maken met het bedrijfsleven. Integrand Twente 2014 2015, De student bekend maken met het bedrijfsleven! Twente 2014 2015 De student bekend maken met het bedrijfsleven Inhoud brochure 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE

Nadere informatie

Voorwoord. Lief lid, Wij kijken uit naar je sollicitatie! Liefs, het 10 e ODIOM-bestuur

Voorwoord. Lief lid, Wij kijken uit naar je sollicitatie! Liefs, het 10 e ODIOM-bestuur Informatiepakket ODIOM-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging ODIOM, de studievereniging voor studenten van Pedagogische

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur!

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Solliciteer nu voor het landelijk bestuur van DWARS! Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Als bestuurslid

Nadere informatie

Beleidsdocument 2015-2016

Beleidsdocument 2015-2016 Beleidsdocument 2015-2016 Beleidsdocument Overleg Christelijke Studentenverenigingen Groningen, waarbij aangesloten zijn: ATV, C.S.F.R., GSV, Host-IFES, Ichthus Groningen en NSG. Dagelijks Bestuur (DB)

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Enquête Kunstenaars in de WWIK

Enquête Kunstenaars in de WWIK Enquête Kunstenaars in de WWIK We zouden u graag een aantal vragen willen stellen over uw werkzaamheden en positie als kunstenaar. Eerst komen een paar algemene vragen aan de orde. 1. Wat is uw geboortejaar?

Nadere informatie

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2015 2016

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2015 2016 Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2015 2016 INHOUD VAN DE BROCHURE 1. Voorwoord 2. De Stichting Integrand - Visie - Missie 3. Een Bestuursjaar bij Integrand Nijmegen - Accountmanagement - Functies

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Informatieboekje. Groninger Studenten Toneel

Informatieboekje. Groninger Studenten Toneel Informatieboekje Groninger Studenten Toneel Bestuur 2015-2016 Voorzitter: Jan-Anne van der Wel Vice voorzitter: Tosca Boot Penningmeester: Robin Hidskes Intern: Bram de Weerd Marketing: Avalon van der

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2016-2017 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

Integrand Leiden 2014-2015

Integrand Leiden 2014-2015 Integrand Leiden 2014-2015 Dan bereik je meer Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een bestuursjaar bij Integrand Leiden. Elk half jaar wisselt de helft van het bestuur en is er een

Nadere informatie

RUG KUNSTSTIPENDIUM 2012 OVEREENKOMST

RUG KUNSTSTIPENDIUM 2012 OVEREENKOMST RUG KUNSTSTIPENDIUM 2012 OVEREENKOMST tussen CONTRACTANT I : ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door : gevestigd te : adres : postcode : plaats : telefoonnummer : e mail : giro of bankrekeningnr. :

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2016-2017 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

WIE KOMT ONS BESTUUR VERSTERKEN?

WIE KOMT ONS BESTUUR VERSTERKEN? WIE KOMT ONS BESTUUR VERSTERKEN? Welke enthousiaste bestuurders of fotografen willen mee vorm geven aan de kansen en veranderingen die de digitale fotografie en Internet mogelijk maken? Fotografie en beeld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 "Het is te gezellig in de letteren, dat kan nooit goed zijn. Gerrit Komrij Om te beginnen Nu alle colleges weer volop bezig zijn, is een dag waarop

Nadere informatie

Inf rmatiepakket. C mmissies. T P-week

Inf rmatiepakket. C mmissies. T P-week o Inf rmatiepakket o o C mmissies T P-week 2016 INHOUD Algemeen TOP-week... 3 Organisatie... 4 Wat houdt een TOP commissielid zijn in?... 5 Commissieperiode Structuur Vergaderingen Gezelligheid Vergoeding

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Medewerker Studium Generale/ Cultuur

Medewerker Studium Generale/ Cultuur Medewerker Studium Generale/ Cultuur Doel Ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren van (interdisciplinaire) op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en/of levensbeschouwing, in lijn met

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar bij Integrand. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar bij Integrand Dan bereik je meer. Inhoud Voorwoord... 3 1. Wat is Integrand... 4 2. Wat houdt een bestuursjaar Integrand in?... 5 3. Sollicitatieprocedure en contact informatie...

Nadere informatie

De functies, taken en functieomschrijvingen binnen de keurmeestervereniging:

De functies, taken en functieomschrijvingen binnen de keurmeestervereniging: De keurmeestervereniging: De functies, taken en functieomschrijvingen binnen de keurmeestervereniging: De functies. 1) Het bestuur van de keurmeestervereniging; o 1a) De voorzitter van de keurmeestervereniging;

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA Geboorteplaats: Haarlem Burgerlijke status: ongehuwd, samenwonend met partner en kind Adres: Uiterwaardenstraat 500, 1079 AZ, Amsterdam, Nederland Geboorte datum:

Nadere informatie

Socrates Nederland Vacatures (Utrecht)

Socrates Nederland Vacatures (Utrecht) Socrates Nederland Vacatures (Utrecht) Om de groei van Socrates in Nederland extra kracht bij te zetten, zijn we op zoek naar ambitieuze studenten uit Utrecht die het leuk vinden om naast hun studie onze

Nadere informatie

Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2015 2016 Ibn Battuta

Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2015 2016 Ibn Battuta Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2015 2016 18 februari Aanmeldingsprocedure begint Als je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie bij lever je individueel in tweevoud een motivatiebrief

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2014-2015

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2014-2015 Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2014-2015 v.l.n.r.: Lise Eggink, Ilya Verschuren, Robert Lintsen, Judith Nijhuis, Erik Koopman, Valerie Dresscher, Frederik Pluut, Lisa Cornelissen, Caroline Smits,

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi

Functie-omschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi Functie-omschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi INHOUDSOPGAVE: Inleiding...3 Medewerker in de uitleen...4... 4... 4... 4 De vrijwilligerscoördinator...5... 5... 5 Netwerk/contactenpatroon...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Beleidsdocument

Beleidsdocument Beleidsdocument 2016-2017 Beleidsdocument Overleg Christelijke Studentenverenigingen Groningen, waarbij aangesloten zijn: ATV, C.S.F.R., GSV, Host-IFES, Ichthus Groningen en N.S.G. Dagelijks Bestuur 2016-2017

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement SSA

Huishoudelijk reglement SSA Huishoudelijk reglement SSA Laatst gewijzigd: januari 2017 Inhoud 1 Afkortingen... 3 2 Algemene bepalingen... 3 3 Doel van SSA... 3 4 Bestuur... 4 5 Bestuursfuncties... 4 6 Werving nieuw bestuur... 5 7

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Welkom bij de Ambassadors Club!

Welkom bij de Ambassadors Club! Welkom bij de Ambassadors Club! Je ontvangt dit bericht omdat jij je hebt aangemeld bij de World Travel Academy Ambassadors Club. Hoewel wij helaas met enige vertraging te kampen hadden en sommige leden

Nadere informatie

maandag 9.30-12.30 dinsdag 9.30-12.30, 11.00-14.00, 19.30-22.30 woensdag 19.30-22.30 donderdag 9.30-12.30

maandag 9.30-12.30 dinsdag 9.30-12.30, 11.00-14.00, 19.30-22.30 woensdag 19.30-22.30 donderdag 9.30-12.30 Workshops! Meer creativiteit in je werk Interactieve bijeenkomsten vormgeven Ideeën voor promotie van jouw onderneming Nieuwe producten voor jouw bedrijf Creatieve werkvormen (serie van 4 workshops) Wegens

Nadere informatie

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP?

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? BESTUURSINFORMATIEBOEKJE 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Het bestuur 4 Voorzitter 4 Secretaris 5 Penningmeester 5 Coördinator Studie-inhoudelijk 6 Coördinator Ontspanning

Nadere informatie