Jaar bestuur in de cultuur? Informatieboekje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaar bestuur in de cultuur? Informatieboekje"

Transcriptie

1 Jaar bestuur in de cultuur? Informatieboekje A

2 Cultureel studentencentrum usva 1. wat is Usva? Usva is hét cultureel studentencentrum van Groningen. Usva biedt studenten in Groningen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met en zich te verdiepen in cultuur, voor een lage prijs. Denk hierbij aan cursussen, theatervoorstellingen en evenementen. Cultuur betekent bij Usva meer dan de traditionele disciplines muziek, theater en beeldende kunst. Ook op het gebied van dans, film, fotografie, literatuur, mode, grafische vormgeving en body & mind is Usva actief. 2. Wat doet Usva? De missie van Usva is om studenten in Groningen te stimuleren zich te ontwikkelen op het gebied van en te laten inspireren door kunst en cultuur. Usva biedt cursussen aan, verstrekt subsidies, organiseert evenementen en biedt studenten de kans om zich in te zetten als crewmember door in commissies plaats te nemen en evenementen te organiseren. Samen met Hanze CAST is Usva overkoepelend voor 25 culturele studentenorganisaties uit de stad Groningen. De studenten Cultuurkoepel van Groninger stimuleert samenwerking en onderlinge verbondenheid. 1 Het Dagelijks Bestuur (DB) staat midden in de studentenwereld en het culturele werkveld van Groningen. Samen met je bestuursgenoten bepaal je het beleid van Usva, de inhoud van cursussen, theaterprogrammering en de evenementen die worden georganiseerd. Je hebt de leiding over tien verschillende commissies. Daarnaast heb je als DB er de mogelijkheid je eigen creativiteit in te zetten om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Speerpunten voor de komende jaren zijn de kwaliteit van Usva handhaven en verbeteren, versterking van de Studenten Cultuurkoepel en intensieve samenwerking met HanzeCAST en externe partijen om de student in de Stad in contact te brengen met kunst en cultuur.

3 2.1 Cursussen Per jaar worden er door Usva ongeveer zeventig verschillende cursussen aangeboden in de disciplines dans, muziek, theater, woord, beeldend, film & fotografie, mode & vormgeving en body & mind. De cursussen worden gegeven door ervaren docenten. In groepsverband volgen cursisten in een ontspannen sfeer les. Bij sommige cursussen werken de cursisten toe naar een cursuspresentatie. Als Dagelijks Bestuur bepaal je hoe het cursusaanbod van Usva in het volgende collegejaar eruit ziet. 2.2 Theater Usva heeft een eigen theater in haar pand. In dit theater worden verschillende activiteiten georganiseerd, namelijk: Cursuspresentaties Sommige cursussen, vooral in de disciplines muziek, dans en theater, werken toe naar een cursuspresentatie. De cursisten laten hierin zien wat ze tijdens hun cursus geleerd. Voorstellingen/evenementen van culturele studentenorganisaties Voor veel culturele studentenorganisaties is het theater van Usva de locatie van hun voorstelling. Eigen voorstellingen/evenementen Usva organiseert verschillende evenementen (zie 2.5). Randprogrammering rondom voorstellingen van professionele partners Samen met professionele organisaties (o.a. het NNT en NNO) worden activiteiten georganiseerd die aansluiten op hun programmering en interessant zijn voor studenten. Verhuuractiviteiten Het theater en andere zalen zijn te huur voor voorstellingen, lezingen, algemene ledenvergaderingen, etc. Als Dagelijks Bestuur programmeer je de activiteiten in het theater, organiseer je samen met het Artistiek Team randprogrammering bij voorstellingen van professionele partners en organiseer je in samenwerking met crewmembers de Usva-evenementen. De theatertechniek wordt verzorgd door professionele technici en techniekvrijwilligers. 2

4 2.3 Studenten Cultuurkoepel Usva fungeert samen met HanzeCAST als overkoepelend orgaan voor culturele studentenorganisaties. De Studenten Cultuurkoepel is het samenwerkings- en overlegorgaan voor al deze organisaties. De Studenten Cultuurkoepel stimuleert onderlinge verbondenheid en samenwerking. Bijvoorbeeld tijdens de KEI-week, Cultuurnacht of andere gezamenlijke evenementen. Waar nodig vertegenwoordigt Usva de culturele studentenorganisaties naar buiten toe. Als Dagelijks Bestuur ben je het aanspreekpunt voor culturele studentorganisaties en inventariseer en voorzie je in behoeftes die leven onder de CSO s. 2.4 Subsidies Usva verleent subsidies aan culturele studenteninitiatieven. Studenten kunnen subsidies aanvragen voor projecten als festivals, voorstellingen of concerten. Daarnaast is het mogelijk om facilitaire subsidies aan te vragen voor o.a. het theater, vergaderruimtes of kantoorruimte in het pand. Ook culturele organisaties als koren en theatergezelschappen kunnen subsidie aanvragen. Als Dagelijks Bestuur beslis je welke organisaties subsidie ontvangen en help je organisaties met hun subsidieaanvraag. 3

5 2.5 Evenementen Usva organiseert jaarlijks vijf evenementen van culturele aard die een groot publiek met cultuur kennis laten maken Flicks Film Festival Het Flicks International Student Short Film Festival laat drie dagen lang korte films van filmstudenten van de hele wereld zien. Het festival wordt georganiseerd in samenwerking met ESN Groningen en trekt veel internationale studenten. Nootuitgang Deze singer-songwritercontest is de plek voor singer-songwriters die hun werk aan een groot publiek ten gehore willen brengen. Zowel het publiek als een vakkundige jury kiest een winnaar die opnametijd in een studio krijgt aangeboden. Kunststipendium Het Kunststipendium is een prijs van 2.500,- voor de student met het beste voorstel voor een kunstproject. Het Stipendium wordt georganiseerd in samenwerking met HanzeCAST en staat open voor alle studenten in de stad Groningen. KEI-week Tijdens de KEI-week presenteert Usva zich actief aan de nieuwe studenten met een gevarieerd programma. Er overnachten zelfs 80 KEI-lopers in het Usva-pand. the Park In 2013 vond de eerste editie plaats in het Noorderplantsoen. Een gevarieerd aanbod van onze cursussen en andere activiteiten wordt op een laagdrempelige wijze getoond aan een breed publiek in een ontspannen setting in het park. Alle evenementen worden door commissies, bestaande uit studenten, georganiseerd. De commissies worden samengesteld en begeleid door het Dagelijks Bestuur. Daarnaast besluit je als bestuur welke evenementen doorgaan en of er nieuwe evenementen geïnitieerd kunnen worden. 2.6 Galerie Usva heeft een eigen galerie in het pand. De galerie wordt gebruikt als expositieruimte voor werk van studenten en cursisten van Usva. Studenten kunnen eigen werk tentoonstellen in de galerie. Daarnaast worden cursisten van beeldende cursussen uitgenodigd om hun beste werk te laten zien aan het eind van iedere cursusperiode. 4

6 3. struktuur van usva 3.1 sttichting usva en het uscc Usva bestaat uit twee organisaties: Stichting Usva en het USCC. Stichting Usva bepaalt het beleid op het gebied van kunst en cultuur en wordt door studenten bestuurd. USCC staat voor Universitair Studentencultuurcentrum en is de afdeling binnen de RUG die Usva faciliteert en ondersteunt bij haar activiteiten. Het USCC draagt bijvoorbeeld zorg voor het pand, het personeel en de financiële administratie. Bij het USCC werken zes mensen, die ook allemaal in het Usva-pand werken. In de praktijk werken beide organisaties samen als één organisatie met hetzelfde doel, maar elk met haar eigen taken. Als Dagelijks Bestuur zie je de medewerkers van het USCC dan ook dagelijks en werk je veel met ze samen. Usva en het USCC hebben één begroting, die samen door de coördinator Financiële Zaken uit het Dagelijks Bestuur en het hoofd van het USCC wordt opgesteld. 5

7 3.2 de raad van advies De Raad van Advies (RvA) komt bij elkaar wanneer het Dagelijks Bestuur advies nodig heeft over beleidsmatige zaken. Leden van de Raad van Advies zijn veelal professionals die werkzaam zijn in het culturele en/of universitaire veld van Groningen. Deze experts zijn daarom handig om advies te geven en vragen van het Dagelijks Bestuur te beantwoorden. 3.3 Het Algemeen bestuur Stichting Usva bestaat uit twee onderdelen, namelijk het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste orgaan binnen Stichting Usva en controleert het beleid van het Dagelijks Bestuur. In maandelijkse vergaderingen met het AB en het DB worden beleidszaken besproken. Tijdens deze vergadering wordt de begroting behandeld en moeten grote beleidsmatige beslissingen worden goedgekeurd. Het Algemeen Bestuur heeft tien leden, waarvan acht studentleden. Het Algemeen Bestuur heeft een eigen voorzitter en vicevoorzitter die de vergaderingen tussen DB en AB voorzitten. 3.4 Het Dagelijks bestuur Het Dagelijks Bestuur van Usva bestaat uit zeven studenten die zich een jaar lang fulltime inzetten voor Usva. Het Dagelijks Bestuur maakt het beleid voor Stichting Usva. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen beleidsterrein, maar grote beslissingen worden samen genomen. Één keer per week wordt er met het DB vergaderd over lopende zaken. Algemene taken van elk Dagelijks Bestuurslid zijn: - Bijwonen DB-vergaderingen - Ontwikkelen, ondersteunen en evalueren van (nieuwe) initiatieven op het terrein waarop Usva actief is (theater, cursussen, projecten, workshops e.d.) - Schrijven van een jaarplan in het kader van het meerjarenplan - Bijwonen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur - Contact onderhouden met de medewerkers en crewmembers - Gastheer/vrouw zijn bij activiteiten in het Usva-theater - Het representeren van Usva naar buiten toe en contact onderhouden met de studentenwereld - Deelnemen aan activiteiten binnen en buiten Usva, zoals voorstellingen, cursussen en activiteiten van koepelorganisaties - Bezoeken van borrels van externe organisaties (constitutieborrels) - Waarnemen van taken van collega Dagelijks Bestuurders in geval van onevenwichtige werkbelasting - Meedraaien in de baliediensten die overdag plaatsvinden - Schrijven van het jaarverslag Daarnaast zijn er meer functie-specifieke taken. 6

8 Voorzitter - Verantwoordelijk voor goede uitvoering van taken van het Dagelijks Bestuur - Voorzitten vergaderingen Dagelijks Bestuur - Voorbereiden vergaderingen van het Algemeen Bestuur (in samenwerking met voorzitter van het Algemeen Bestuur): agenda opstellen, stukken verzamelen en versturen - Als woordvoerder namens het DB fungeren bij vergaderingen van het Algemeen Bestuur - Bijwonen werkoverleg (tweewekelijks met medewerkers van het USCC) - Wekelijks overleg met het Hoofd USCC - Bijeenkomsten met de Raad van Advies plannen en voorbereiden - Voorzitten van de Cultuurkoepel en samen met de coördinator Interne Relaties verantwoordelijk voor het beleid omtrent de Cultuurkoepel - Samen met de coördinator Interne Relaties en de CAST het initiatief nemen in het organiseren van een evenement met organisaties uit de Cultuurkoepel - Contact onderhouden met de RUG, het CUOS, de Universiteitsraad, gemeente Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de Hanze-CAST - Algemene externe contacten onderhouden Secretaris - Notuleren tijdens de DB-vergaderingen, deze notulen uitwerken en verspreiden - Vergaderingen van het Algemeen Bestuur, de Studenten Cultuurkoepel en Raad van Advies notuleren en uitwerken. - Algemene post en s voor en van het Dagelijks Bestuur afhandelen - Bijhouden van het archief van het Dagelijks Bestuur - Organiseren van de constitutieborrel, kerstborrel en crewmembersactiviteiten - Bepalen van het cursusaanbod en cursusbeleid (in samenwerking met coördinator Financiële Zaken en het USCC) - Beleid rondom commissies bepalen en uitvoeren, zoals het onderhouden van contact met commissieleden en het organiseren van crewmembersactiviteiten - Commissieleden werven in samenwerking met de Eventmanager - Maandelijks interne nieuwsbrief versturen - Smoelenboek maken en bijhouden - Alumnibeleid bepalen en uitvoeren 7

9 Financiele Zaken - In overleg met het Dagelijks Bestuur en het USCC de begroting opstellen en bewaken - Financiële verantwoording afleggen aan het CUOS en het Algemeen Bestuur - Het helpen opstellen en monitoren van (deel-) begrotingen waar het Dagelijks Bestuur en crewmembers mee te maken hebben, waarin de inkomsten en uitgaven met betrekking tot publieks- en cursusactiviteiten zijn beschreven - Wekelijks overleg met het Hoofd USCC over financiën - Fungeren als vraagbaak op financieel gebied voor het Dagelijks Bestuur, crewmembers, subsidieaanvragers en culturele studentenorganisaties - Financieel vertegenwoordigen van de stichting tegenover derden - Verantwoordelijk voor de correspondentie met de subsidieaanvragers en fungeren als eerste aanspreekpunt - Verantwoordelijk voor de voorbereiding van de besluitvorming betreffende subsidieaanvragen, de definitieve toekenning van subsidies en de controle van de financiële evaluatie van projecten. Zorgdragen voor het overmaken van de voorschotten en de uiteindelijke subsidies - Monitoren en eventueel aanpassen/ aanscherpen van het subsidiebeleid - Het bepalen en bewaken van het cursusbeleid in samenwerking met de Secretaris - Coördineren van het Acquisitieteam in samenwerking met de coördinator Externe Relaties - Aanschrijven van potentiële sponsoren en fondsen, het verkopen van advertentieruimte en het maken van sponsordeals in samenwerking met de coördinator Externe Relaties - Begeleiden van acquisitiecoördinatoren van de commissies in samenwerking met de coördinator Externe Relaties Interne relaties - Het uitstippelen en bewaken van het beleid van de Usva-theateractiviteiten - Bijhouden van een jaaroverzicht van de activiteiten van culturele studentenorganisaties in Usva - Regelmatig aanwezig zijn bij activiteiten in het theater als toeschouwer of als gastheer/ vrouw - Contact onderhouden met artiesten en groepen die in de theaters optreden - Contact onderhouden met de theatertechnici, de Zakelijk Artistiek Adviseur en de pandbeheerder - Contact onderhouden met Groningse culturele studentenorganisaties en adviseren op productioneel en artistiek gebied - Samen met de voorzitter 5 keer per jaar de Cultuurkoepelvergaderingen organiseren - Bemiddelen tussen professionele culturele organisaties en Groningse culturele studentenverenigingen samen met de coördinator Externe Relaties - Coördineren van exposities en openingen in de Usva-galerie 8

10 externe relaties Marketing - Hoofdredactie van het Usva Magazine; verantwoordelijk voor de inhoud en het contact met de designer. - Perscontacten onderhouden, advertenties plaatsen in (studenten-)kranten - Coördineren van het Designteam en het Publiciteitsteam - Zorgdragen voor algemene Usva-promotie - Verantwoordelijk voor de uitvoering van algemene marketingtaken - Vaste promotieplekken van Usva altijd up-todate houden - Eindverantwoordelijk voor al het gedrukte promotiemateriaal - De online activiteiten (website, nieuwsbrief, Twitter-, Facebook- en blogaccount) van Usva bijhouden - De online kaartverkoop regelen - Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden op het gebied van online marketing Evenementen - Artistiek beleid van Usva bepalen en bewaken - Relaties met professionele culturele organisaties in de stad aangaan en onderhouden - Bemiddelen tussen professionele culturele organisaties en Groningse culturele studentenverenigingen in samenwerking met Coördinator Interne Relaties - Het Artistiek Team samenstellen en begeleiden, en alle vergaderingen hiervan voorzitten - Coördineren van het Acquisitieteam met de coördinator Financiële Zaken - Fungeren als aanspreekpunt voor professionele culturele organisaties, externe relaties, adverteerders en sponsoren - Contacten leggen en onderhouden met het bedrijfsleven van Groningen - Aanschrijven van potentiële sponsoren en fondsen, het verkopen van advertentieruimte en het maken van sponsordeals in samenwerking met de coördinator Financiële Zaken - Begeleiden acquisitiecoördinatoren van de commissies in samenwerking met de coördinator Financiële Zaken - Beleid rondom commissies bepalen en uitvoeren - Contacten met alle commissieleden goed onderhouden - Commissieleden werven in samenwerking met de Secretaris - Coördineren van alle evenementen die door het jaar heen zijn gepland: Cardozo Awards, Nootuitgang, the Park, Kunststipendium, Flicks en KEI-week. - Bewaken van de artistieke inhoud van de evenementen - Onderzoeken van de mogelijkheden voor nieuwe evenementen en deze ontwikkelen 9

11 Persoonlijke ervaringen van het huidige Dagelijks Bestuur Astrid Schrage, Voorzitter DB Als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Usva heb je een van de meest dynamische functies binnen de organisatie te pakken. Naast dat je als voorzitter veel vergaderingen zal voorzitten (en bijwoont) mag je je overal mee bemoeien. Vooral veel vragen stellen, observeren, evalueren, samenwerken en nieuwe initiatieven bedenken en uitvoeren. Het is een sociale functie waarin je veel contacten onderhoudt, overlegt en in samenwerking met anderen activiteiten en evenementen opzet. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Hierdoor leer je veel mensen kennen binnen de Universiteit en werk je aan je netwerk in het culturele landschap van Groningen. Daarnaast is een belangrijke functie van de voorzitter zorg dragen voor een goede uitvoering van de taken van het Dagelijks Bestuur. Een ontspannen sfeer binnen het Dagelijks Bestuur is erg belangrijk, immers samen stel je het beleid op van Usva en voer je deze uit. Als voorzitter is het aan jou om de groep te stimuleren, ondersteunen en met elkaar de voortgang te evalueren. Samen sta je sterk! Een bestuursjaar is een jaar waarin je veel kan ontwikkelen en op persoonlijk vlak groeit. Voor mij is het een jaar waarin ik mijzelf de tijd gun om nieuwe vaardigheden op te doen, zoals leiding geven, groepsprocessen opzetten en het organiseren van evenementen. Vooral sollicitatie gesprekken voeren, een evenement structureren, bestuursgenoten stimuleren, een brainstorm leiden en meedenken in oplossingen op welk gebied dan ook vind ik erg interessant! Elke dag is anders en er komt altijd iets nieuws op je pad. Usva is daarom de ideale omgeving om een jaartje werkervaring op te doen. En in de functie van voorzitter perfect om je sociale, organisatorische en leidinggevende vaardigheden te ontwikkelen. Ik heb zelf lange tijd getwijfeld voordat ik definitief een jaar bestuur aandurfde. Nu ik op die onzekere periode terugkijk is een jaar Usva bestuur een van de beste keuzes die ik gemaakt heb naast mijn studie! Ik leer hier ontzettend veel, heb een afwisselende functie met veel gezelligheid, toffe voorstellingen, maar bovenal leuke mensen om mij heen! 10

12 Bianca Burema, Secretaris en Coördinator Marketing Offline DB Doordat het Dagelijks Bestuur van Usva dit jaar uit zes personen bestond in plaats van zeven, had ik dit jaar twee functies. De functie van secretaris is erg uitgekleed en verdeeld over verschillende functies en daardoor was dit prima te doen. Als secretaris was ik verantwoordelijk voor het notuleren van de DB-vergaderingen, de AB-vergaderingen en de vergaderingen van de Cultuurkoepel, maar ook voor het contact met de crewmembers en het organiseren van de constitutieborrel en de kerstborrel. Binnen deze functie werk je veel samen en bespreek je veel met andere bestuurs- en USCC-leden. Je bent verantwoordelijk voor het cursusbeleid, zoals het bedenken van nieuwe cursussen en beslissen of cursussen door kunnen gaan of niet. Daarnaast is de Secretaris verantwoordelijk voor de crewmembers. Je zoekt nieuwe crewmembers en onderhoudt contact met crewmembers. Naast de functie van secretaris was ik ook verantwoordelijk voor de Offline Marketing. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in reclame en in het culturele veld. Tijdens mijn studies Communicatie en later Kunst, Cultuur en Media heb ik veel geleerd over beide werelden en dit jaar heb ik mijn kennis om kunnen zetten in praktijk. Als Coördinator Marketing Offline bij Usva houd je je bezig met het coördineren van het promotiemateriaal dat voor de voorstellingen in en evenementen van Usva gemaakt wordt. Hierbij word je ondersteund door de enthousiaste crewmembers van het Design- en Publiciteitsteam. Daarnaast ben ik dit jaar ook bezig geweest met leuke projecten zoals de vernieuwing van het enige echte Usva Magazine. Hiervoor heb ik nauw samengewerkt met een designer en heb ik de eindverantwoordelijkheid gehad als hoofdredacteur. Samen met de Voorzitter van het DB en het Designteam heb ik een huisstijl ontwikkeld en deze vastgelegd in een huisstijlhandboek waar jij volgend jaar mee aan de slag kan. Ook ben ik een aantal keer op de radio en televisie geweest om Usva te promoten. Dat was iets wat ik in het begin heel erg eng vond, maar waarvan ik heb ontdekt dat ik dat eigenlijk heel erg leuk vind. Je zult jezelf heel erg leren kennen tijdens een bestuursjaar en je zult achter dingen komen die je nooit wist van jezelf. Geertje Postma, Penningmeester DB : Toen ik op Facebook langs zag komen dat Usva op zoek was naar een penningmeester in het Dagelijks Bestuur heb ik de stoute schoenen aangetrokken en hier kijk ik met een tevreden gevoel op terug. Je houdt je als penningmeester bezig met alles wat binnen Usva gebeurt op financieel gebied. Je stelt verschillende begrotingen op in overleg met het Dagelijks Bestuur, het hoofd USCC of met commissieleden en 11 bewaakt deze. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van Usva. In deze functie krijg je met verschillende mensen te maken, zowel intern als extern, van commissies binnen Usva tot culturele studentenorganisaties die subsidie aan willen vragen. Naast de cijfers hou je je ook bezig met het subsidiebeleid. Alle aanvragen voor subsidies komen bij jou binnen, jij bent verantwoordelijk voor de correspondentie met de aanvragers en de voorbereiding van de besluitvorming. Ook hoort het cursusbeleid tot een van jou taken. Dit jaar was dit in mijn functie wat groter dan afgelopen jaren, ik heb me niet alleen bezig gehouden met het financiële deel van de

13 cursussen maar ook het opzetten van workshops en het kijken naar nieuwe cursussen. Je bent dus niet de hele dag alleen maar bezig met cijfertjes maar de functie heeft juist ook een sociale en inhoudelijke kant. Een bestuursjaar bij Usva is wat mij betreft zeker aan te raden, je doet ervaring op, leert veel, ziet nieuwe dingen, ervaart gezelligheid en bouwt een hechtte band op met je bestuursgenoten. Gijske Mels, Artistiek Intern en Evenementen DB Als Coördinator Artistiek intern ben je verantwoordelijk voor alle studentenproducties in het Usva-theater. Samen met de Coördinator Artistiek extern bepaal je het artistieke beleid van Usva. Wat ik erg leuk vond aan mijn functie is dat je midden in het culturele studentenleven van Groningen staat. Je hebt contact met vele verschillende (culturele) studentenen studieverenigingen en leert daarmee veel nieuwe mensen kennen. Op deze manier ben je betrokken bij uiteenlopende culturele studentenprojecten. Elk project of voorstelling is anders en dat maakt de functie erg afwisselend. Je werkt niet alleen samen met leeftijdsgenoten uit het Dagelijks Bestuur of andere studentenbesturen, maar ook met de theatertechnici en de Zakelijk Artistiek Adviseur. Dit zijn vaste medewerkers waar je veel van kunt leren. Dankzij hun krijg je een kijkje achter de schermen van het theaterleven, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze voor een bestuursjaar bij Usva. Dankzij mijn jaar bestuur heb ik veel bijgeleerd over de culturele sector in de praktijk. Ik heb ervaringen opgedaan waar ik de rest van mijn leven wat aan zal hebben, niet alleen binnen de culturele sector, maar ook op vele andere gebieden. Naast de werkervaring die je opdoet, mag je een jaar lang aan het hoofd staan van een grote organisatie samen met een gezellige groep andere studenten. Ik kan niet anders dan een jaar bestuur bij Usva van harte aanraden! Lysanne Jansen, Artistiek Extern en Acquisitie DB Als Coördinator Extern ontwikkel en onderhoudt je de relaties van Usva met externe partijen. Het is een functie waarbij je op bezoek mag bij organisaties waar je normaal niet snel zult komen, zoals het Groninger Museum, De Oosterpoort en het Noorderzon Performing Arts Festival. Samen met de Coördinator Intern ben je verantwoordelijk voor het artistieke beleid. In de praktijk uit zich dit in het ontwikkelingen van samenwerkingen tussen studentenorganisaties en professionele culturele organisaties. Doordat jij weet wat er speelt bij andere organisaties, ben je ook een goede ondersteuning voor de Coördinator Financiële Zaken op het gebied van sponsoring. 12

14 In dit jaar heb ik de ruimte gekregen om initiatief te (leren) nemen. Op mensen af durven te stappen is iets wat ik wel kon, maar door dit jaar kan ik nog makkelijker contact zoeken met externe relaties en deze ook goed onderhouden. Je leert op een leuke en tegelijkertijd ook zakelijke manier om te gaan met anderen. Dit bestuursjaar heeft mij veel ervaring en zelfvertrouwen gegeven. Je komt binnen een organisatie als Usva met veel mensen in contact die je bewust of onbewust aan het denken zetten. Ik heb veel geleerd, niet alleen over de culturele sector, maar ook over mijzelf. Ik weet nu beter wat mij interesseert, wat mijn sterke punten zijn en welke kant ik op wil na mijn studententijd. Sietske Nederhoff, Coördinator Marketing Online en Evenementen DB Tijdens mijn studie ging ik regelmatig naar Usva voor zangles, een oefenpiano en een wekelijkse portie yoga. Toen ik vorig jaar mijn bachelor Communicatie- & Informatiewetenschappen aan het afronden was besefte ik dat ik iets miste aan mijn studietijd. Naast alle boeken, colleges en tentamens wilde ik graag werkervaring opdoen, en daar is Usva de perfecte plek voor! Tijdens een bestuursjaar bij Usva krijg je veel verantwoordelijkheden, meer dan bij een stage. De marketing ligt ineens volledig in jouw handen, waardoor je al je creativiteit en kennis kunt inzetten maar wel kunt terugvallen op de begeleiding door professionals. Daarnaast mocht ik regelmatig achter m n computer vandaan kruipen om commissies te begeleiden en evenementen en activiteiten te organiseren. Genoeg afwisseling, variatie en mogelijkheden in zo n jaar; voor je het weet zit je met de Rector Magnificus te ontbijten. Al met al leer je heel veel over alle uiteenlopende zaken die komen kijken bij werken voor zo n grote organisatie. Een jaar bestuur in de cultuur bleek voor mij de perfecte mix te zijn van een gezellige en creatieve omgeving en een werkplek met verantwoordelijkheden om jezelf te ontwikkelen en heel veel te leren. 13

15 4. sollicidatieprocedure Heb je interesse in een bestuursfunctie bij Cultureel Studentencentrum Usva? Mail dan je CV en je motivatiebrief voor 1 mei 2014 naar Bianca Burema, Secretaris o.v.v. Sollicitatie Dagelijks Bestuur. Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen over Usva of het Dagelijks Bestuur? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Meer informatie over Usva vind je ook op Daarnaast is er op donderdag 20 maart en op dinsdag 22 april om 17 uur een voorlichtingsbijeenkomst in het Usva-café. Hier kun je de huidige bestuursleden spreken over Usva en het bestuursleven. DATA OM REKENING MEE TE HOUDEN ALS JE SOLLICITEERT 22 april 1 mei 7 t/m 16 mei 22 mei 22 mei - 4 juli 17 juni 4 juli - 31 juli 1-31 augustus augustus augustus 29 augustus uur voorlichtingsbijeenkomst in het Usva-café Sollicitatiedeadline (CV + motivatie naar Sollicitatiegesprekken Bekendmaking van Usva Dagelijks Bestuur Inwerkperiode AB vergadering Usva gesloten (zomerstop) Inwerkperiode KEI-week 2014 Overdrachtsweekend Overdrachtsborrel: bestuurswissel 14

16 contactgegevens Cultureel Studentencentrum Usva Munnekeholm JA Groningen T: E: A

CULTUREEL STUDENTENCENTRUM USVA

CULTUREEL STUDENTENCENTRUM USVA INFORMATIEBOEKJE CULTUREEL STUDENTENCENTRUM USVA 1. WAT I S USVA? Usva is hét cultureel studentencentrum van Groningen. Usva biedt studenten in Groningen de mogelijkheid om op verschillende manieren kennis

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, In dit informatiepakket vind je informatie over een fulltime bestuursjaar bij SWU Thymos. Allereerst een algemeen stuk over de stichting waarin beschreven staat wat Thymos is en

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Informatiepakket Dagelijks Bestuur SWU Thymos 2013/2014

Informatiepakket Dagelijks Bestuur SWU Thymos 2013/2014 Informatiepakket Dagelijks Bestuur SWU Thymos 2013/2014 Het Dagelijks Bestuur van Sportstichting Wageningen Universiteit Thymos Wij zijn op zoek naar een nieuw Dagelijks Bestuur en misschien ben jij wel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 Ervaringen van oud OCers... 10 Het organisatiejaar van Mark van Berchum (37 e & 38 e OC)... 10

Inhoudsopgave. 5 Ervaringen van oud OCers... 10 Het organisatiejaar van Mark van Berchum (37 e & 38 e OC)... 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Contact... 3 2 Organisatie... 4 Algemene organisatie... 4 Organisatiecommissie... 4 Vaste commissies... 5 Wedstrijdsecretariaat (WS)... 5 Wedstrijdleiding (WL)... 5 Informatie

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2014 2015 Ibn Battuta

Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2014 2015 Ibn Battuta Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2014 2015 19 februari Aanmeldingsprocedure begint Als je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie bij lever je individueel in tweevoud een motivatiebrief

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Beste student, Namens het XXIXe bestuur der S.F.V. Cedo Nulli, Cataline Sinnige Voorzitter & Commissaris Onderwijs

Beste student, Namens het XXIXe bestuur der S.F.V. Cedo Nulli, Cataline Sinnige Voorzitter & Commissaris Onderwijs Beste student, In september zal het bestuur wisselen naar een nieuw bestuur. Daarom kun je t/m 2 mei 2014 solliciteren voor een functie binnen het bestuur van S.F.V. Cedo Nulli. Je kunt solliciteren door

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Beste leden, In de eerste nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen hoe de Ambassadors Club tot stand is gekomen, hoe de ledenstructuur eruit ziet en wat de voordelen zijn

Nadere informatie

De Landelijke Studenten Vakbond is

De Landelijke Studenten Vakbond is De Landelijke Studenten Vakbond is Voorwoord Beste geïnteresseerde, Terwijl wij als huidig bestuur nog volop bezig zijn, is de zoektocht naar nieuwe bestuursleden gestart. Vanuit de bestuurskamer typ ik

Nadere informatie

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014 Studievereniging POLIS Tilburg, maart 2013 Studievereniging POLIS Tilburg University Locatie: P. 3.217 Warandelaan 2 Tilburg Postadres: Postbus 90153 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Integrand Tilburg 2015 2016. Dan bereik je meer.

Integrand Tilburg 2015 2016. Dan bereik je meer. Integrand Tilburg 2015 2016 Dan bereik je meer. INLEIDING Ben jij ambitieus, een teamspeler en wil jij je competenties verder ontwikkelen? Wil je tevens een jaar lang intensief kennismaken en samenwerken

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Studievereniging Comenius Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam Kamer GS.11 Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam www.comenius-uva.nl

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen

Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen Inhoudsopgave 1. Wat is de Scoutingblokkendoos?... 3 2. De methodiek... 4 2.1 Het overzicht... 4 2.2 De voorbereiding... 4 2.3 De blokken

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd Creative Business Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Creative Business Opleidingen 2015-2016 Inhoud Welkom 3 Opleidingsoverzicht Creative Business 4 Opleidingen: Associate-degreeprogramma Crossmediale Communicatie

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven.

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven. M(e)ER weten 02/11 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Talenten in de MER p.2 MER en Maatschappij Bericht van de Klankbordgroep

Nadere informatie