Studiegids Minor EVENT 2012 najaar. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "201209 Studiegids Minor EVENT 2012 najaar. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1

2 sopgave 1. Inleiding... 3 Contact Doelen Opzet en programma... 4 Overzicht modules... 5 Event modules en project... 5 Sponsoring en financiering... 5 Publieksevenementen... 6 Event marketing... 6 Marketingcommunicatie... 7 Communicatie... 7 Veiligheid en vergunningen... 8 Juridische aspecten van events... 8 Budgetteren... 9 Logistiek... 9 Projectmanagement: theorie... 9 Hospitality elijke evenementen Event Bijlage 1 Richtinggevende doelen Bijlage 2: De kernkwalificaties Bijlage 3: Overzicht modules en toetsen Bijlage 4: lijst Bijlage 5: Richtlijnen eindrapport

3 1. Inleiding Dit is de studiegids van de Minor EVENT. Deze gids geeft informatie over de inhoud, het project en de toetsing van de minor. Deze gids en het rooster vind je op de website van Fontys ACI, Lesmateriaal wordt vooralsnog gepubliceerd op Paperclip: https://www.fontys.nl/acipaperclip/minor.event htm. In deze gids komen de belangrijkste zaken aan bod die je in deze Minor kunt verwachten en welke verwachtingen wij van de student hebben. Contact Indien je vragen hebt over de minor, neem dan contact op: Wie Wat Kamer Mail telefoon Rainier Jansen Informatie, rooster Lennie Aarts Informatie cijfers Bram Cuijpers elijke informatie over flex event Sandra Smits Coördinator, algemene zaken Indien je een klacht hebt over de minor, neem dan contact op met Sandra Smits. Indien je het niet eens bent met zaken rondom toetsing dan kun je een mail sturen naar de examencommissie van Fontys ACI: 3

4 2. Doelen In deze minor ga je het volgende leren: A. Events in hun maatschappelijke en economische omgeving/context: het kunnen plaatsen van events vanuit de begrippen eventmarketing en beleveniseconomie, waarbij de behoeften en beleving van de afnemer/gebruiker (probleemhebber, eigenaar, opdrachtgever) centraal staan. B. Events van context naar praktijk: Het (projectmatig) kunnen (helpen) bedenken, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van Publieksevenementen en/of Zakelijke evenementen (B-to-C, B-to-B). Indicatoren: - De student is in staat om events vanuit de begrippen event marketing en beleveniseconomie te plaatsen en te gebruiken in een strategische context van arbeidsorganisaties en in een maatschappelijke context - De student is in staat om op basis van aangeboden kennis op het terrein van marketingcommunicatie communicatie- en promotieplannen op te stellen ten behoeve van events, inclusief PR, reclame, media en sponsoring - De student is in staat verschillende soorten evenementen zoals Publieksevenementen, Zakelijke evenementen (B-to-B, B-to-C) projectmatig op te zetten en uit te (helpen) uitvoeren - De student is in staat om vanuit de hiervoor omschreven competentie voorwaardelijke en operationele aspecten op het terrein van planning en organisatie, vervoer en routing, vergunningen, wet- en regelgeving, Arbo, Veiligheid (crowd control, risico analyses) in te zetten - De student is in staat om te communiceren met belanghebbenden en betrokkenen binnen het event werkveld. Denk aan organisatoren, leveranciers, horeca, licht- en geluidsbedrijven, veiligheidsorganisaties, politie, GGD en brandweer en bezoekers. 3. Opzet en programma De minor wordt in blokvorm aangeboden gedurende een half studiejaar. De studiebelasting is 840 uur en wordt gewaardeerd met 30 ECTS. De modules zullen aangeboden worden op wisselende dagen in de week, bij voorkeur wordt de dinsdag lesvrij gehouden. Check dagelijks de site voor wisselingen in het rooster en mededelingen! De Minor bestaat uit 12 modules en het praktijkproject: het organiseren van een evenement. Aanwezigheidsplicht: Voor alle studenten van de Minor Event geldt dat zij aanwezig behoren te zijn tijdens de lessen, projectbijeenkomsten e.d.. Indien een student meer dan 1 keer afwezig is geweest bij een module wordt het 0,5 punt van het behaalde resultaat voor de toetsing afgetrokken. Ook dienen studenten aanwezig te zijn bij de coachbijeenkomsten en de gastlessen. Opmerkingen: - Mocht een les in z'n geheel uitvallen dan heeft dat geen invloed op het aantal gemiste lessen. De volledig uitgevallen les telt dus niet mee als afwezig ; - Over de reden van afwezigheid valt niet te discussiëren. We hebben een buffer gecreëerd, die ervoor zorgt dat afwezigheid ontstaan door overmacht studenten niet meteen benadeelt; - Wanneer ben je te laat om nog als aanwezig te worden meegeteld? Dat wordt door de docent zelf bepaald; - Voor studenten die later in de studie zijn ingestroomd geldt dat de lessen die zij gemist hebben voor hun datum van inschrijving niet meetellen in de afwezigheidsregeling. 4

5 Overzicht modules 1. Sponsoring en financiering 2. Publieksevenementen 3. Eventmarketing 4. Marketingcommunicatie 5. Communicatie 6. Vergunningen en veiligheid 7. Juridische aspecten van events 8. Budgetteren 9. Logistiek 10. Projectmanagement 11. Hospitality 12. elijke evenementen Event De rode draad van de Minor EVENT is het project. De meeste aangereikte kennis en inzichten moeten worden getoetst aan- en toegepast in het project. Deelnemers zoeken vanuit hun bachelor/beroepsoriëntatie naar events/opdrachten van externe opdrachtgevers en voeren deze opdrachten uit met medeminorstudenten. De studenten voeren hun opdracht uit aan de hand van de aangereikte theorie over project management en aan de hand van criteria die op basis van de modules met en door de studenten en de coach die zij vanuit de minor krijgen toegewezen, zijn opgesteld. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt je in een groep ingedeeld en in de eerste weken van de minor wordt een event gekozen binnen de groep. Studenten moeten een voorstel indienen bij hun minor coach. Deze opdracht kan alleen worden uitgevoerd na goedkeuring door de coach. Daarbij wordt o.a. gelet op eisen waaraan het Event moet voldoen vanuit de minor, risico s en regelgeving. In paragraaf 4 volgt een nadere toelichting. Tevens wordt het voorstel gepresenteerd in de vorm van een pitch aan een commissie die uiteindelijk besluit of het event door kan gaan. 4. modules en project Sponsoring en financiering Doelstellingen De student heeft na het actief deelnemen aan deze cursus, noodzakelijke kennis en inzichten ontwikkeld op het gebied van sponsoring vanuit het perspectief van de gesponsorde. Verder is de student in staat om een succesvol sponsoringplan voor een evenement te maken en uit te voeren. Belang van sponsoring Definiëring van sponsoring Belanghebbenden bij sponsoring Invulling van sponsoring Werking van sponsoring Waardebepaling van sponsoring Evaluatie van sponsoring Sponsorplan/Uitvoering sponsorplan 5

6 Lesmateriaal, gepubliceerd op Paperclip Sponsorplan/presentatie Publieksevenementen Doelstelling Deze module geeft inzicht in de specifieke eisen die het organiseren van dit soort evenementen stelt en laat de koppeling zien tussen evenementen en citymarketing. Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Paper Event marketing Algemeen Het bouwen en onderhouden van loyale relaties met (potentiële) klanten en werknemers is een kritische succesfactor voor het voortbestaan van een onderneming. Eventmarketing speelt daarin een belangrijke rol, omdat events de mogelijkheid bieden tot fysiek en interactief contact. Doelstellingen Deze module biedt inzicht in de relevantie van een event als marketinginstrument. Daarnaast komt de marketing van events aan bod. Het begrippenkader van eventmarketing. De plaats van het event in een organisatie. De voor- en nadelen van events t.o.v. andere tools. Het doelgericht inzetten van een event. Werkwijze De bijeenkomsten bestaan uit theorie, cases, en groepsdiscussies. Wiegerink, Peelen, Eventmarketing, ISBN: Sheets Tentamen 6

7 Marketingcommunicatie Doelstelling Deelnemers hebben na afloop van de module inzicht in het begrip marketing communicatie en hebben een marketingcommunicatieplan gemaakt voor het event. Evenementen zijn naar hun aard zelf communicatieproducten waarvoor ook nog eens promotie gemaakt moet worden. Dat maakt begrip en kennis van het vak marketing communicatie & PR noodzakelijk. In evenementenmanagement is communicatie naar grote groepen gebruikers en betrokkenen van essentieel belang. Het is niet alleen het vermarkten van een beurs of evenement sec, nog meer komt het er op aan, aan wie je op welk moment welke berichtgeving verzorgt, zodat je je evenement goed neerzet. Wiegerink, Peelen, Eventmarketing, ISBN: Sheets Marketingcommunicatieplan Communicatie De studenten doen inzicht en vaardigheden op het terrein communicatie tussen marktpartijen en eventorganisatoren. Zij oefenen met schriftelijke (schrijven persbericht, maken offerte) en mondelinge vormen van communicatie. (presenteren, advies-/verkoopgesprek). Doelstelling Na afloop van de module hebben de deelnemers ervaring opgedaan met een aantal vaardigheden zoals het schrijven van een eenvoudige offerte, het presenteren van een plan en verslag, het houden van een interview, het schrijven van een persbericht, het voeren van een zakelijk gesprek. Communicatieve vaardigheden G. Kuiper, Event Management, ISBN: Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Presentatie 7

8 Veiligheid en vergunningen Doelstelling Deelnemers inzicht geven in de rol van de overheid en de wettelijke elementen die bij het organiseren van events van belang zijn. De rol van de overheid bij evenementen is van groot belang. Tegelijkertijd spelen er veel onduidelijkheden op het gebied van regelgeving en vergunningen. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op een scala van formele eisen die het organiseren van een evenement met zich meebrengt. Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Tentamen Juridische aspecten van events De inhoud van de lessen is gericht op de specifieke juridische kant van evenementen. Ook wordt ingegaan op zaken die in het bijzonder gelden voor projecten die door de studenten worden uitgevoerd. Doel Na afloop van de module hebben de studenten kennis van en inzicht in de rol van juridische zaken die van invloed zijn op het organiseren van beurzen, evenementen en congressen. Onderwerpen Contracten, nakoming en wanprestatie Bijzondere overeenkomsten: koop, huur, verzekeringen, sponsoring, annulering Arbeidsrecht Artiesten Organisatievormen Publieksrecht, wetten en verordeningen Aansprakelijkheid, faillissementen Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Tentamen 8

9 Budgetteren /doelstelling Events in projectvorm moeten adequaat beheerd worden. Planning en bewaking van geld en tijd zijn essentieel. De student leert een budget op stellen en te bewaken op basis van aangereikte praktijkgerichte kennis over budgetteren van events. Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Budgetplan Logistiek Events kenmerken zich veelal door een complexe wijze van organiseren, waarbij het resultaat afhankelijk is van een perfect geplande en uitgevoerde logistieke implementatie. Studenten verwerven kennis en inzicht op het terrein van logistiek in het algemeen middels modellen en theorieën en specifieke logistieke kenmerken van events in het bijzonder. Studenten verwerven inzicht in deze onderwerpen middels (gast)colleges, zelfstudie, en opdrachten. Doelstellingen Inzicht krijgen in: het vakgebied logistiek: theorie en praktijk het belang van logistiek bij de organisatie van evenementen Onderwerpen: Introductie Logistiek Inkoop in de logistiek Specifieke logistieke aspecten van de BCE branche G. Kuiper, Event Management, ISBN: Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Presentatie Projectmanagement: theorie Doelstelling Deelnemers verwerven kennis en inzicht gericht op het organiseren van een project. Deelnemers leren welke rollen in projecten en projectteams voor kunnen komen. Deelnemers leren kennis, inzicht en rollen te koppelen aan hun eigen competenties, interesses en verwachtingen. Deelnemers gebruiken de geboden theorie voor het opzetten en uitvoeren van een project resulterende in een concreet product. 9

10 Theorie is gericht op de theoretische onderbouwing die nodig is voor het kunnen uitvoeren van projecten in de praktijk. Aangezien in alle branchegerichte opleidingen het organiseren van evenementen en deelnemen aan beurzen en congressen een rol speelt, is bij de keuze van de literatuur hiermee rekening gehouden. De in de literatuur aangereikte methode is daarnaast toepasbaar in een veel breder werkveld. Werkwijze Het programma is opgebouwd uit bijeenkomsten waarin de theorie wordt aangeboden en waar verslaglegging over de praktijkprojecten worden getoetst aan deze theorie. G. Kuiper, Event Management, ISBN: J. Verhaar, Projectmanagement, ISBN: Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Beoordeling projectproces Hospitality Doelstelling/inhoud Een event is een dienst waarin hospitality centraal staat. In deze module worden de hospitality - aspecten van een evenement benoemd en leer je ze herkennen en toepassen. Lesmateriaal docent Paper elijke evenementen Doelstelling Deelnemers hebben na afloop van deze module inzicht in de voorbereidingen op de organisatie van een inhoudelijk evenement, zoals een congres, seminar of debat. 1. De studenten doorlopen bij deze module het traject van het eerste contact met een potentiële opdrachtgever tot de pitch / presentatie van het concept. 2. Tijdens deze module kruipen de deelnemers in de huid van de opdrachtgever: 3. De studenten inventariseren allereerst de boodschap en het doel van het inhoudelijke evenement: waarom wordt het georganiseerd en wat wil de opdrachtgever met het evenement bereiken? 4. Daarbij proberen zij zo uitgebreid mogelijk de verschillende doelgroepen te benoemen: voor wie is dit evenement bedoeld? 5. Als de studenten weten wat ze willen communiceren, onderzoeken de studenten verschillende werkvormen: hoe komt de boodschap het beste over? Daarbij gaan we ook in op het omkaderende programma: hoe zorg je ervoor dat het evenement niet alleen inhoudelijk interessant is, maar de bezoekers ook op een andere manier positief raakt? 6. De studenten doen aanbevelingen rond het communicatietraject: welke communicatie past bij dit evenement, hoe zet je communicatiemiddelen zo effectief mogelijk in? 7. De studenten ontwikkelen aan de hand van de voorafgaande inventarisering een concept. Tot slot presenteren zij dit concept aan de opdrachtgever. 10

11 Werkwijze De bijeenkomsten bestaan uit theorie, cases en groepsdiscussies. Opdrachten worden groepsgewijs uitgevoerd. Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Pitch / presentatie van het concept aan de potentiële opdrachtgever. Event Doelstellingen Deelnemers hebben na afloop van de minor ervaring opgedaan met het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van een event voor een opdrachtgever. Deelnemers hebben na afloop inzicht in en ervaring verkregen met het toepassen van de aangereikte theorie rondom eventmanagement. De deelnemers gaan een praktijkgericht project uitvoeren. Om de praktijkwaarde zo optimaal mogelijk te maken, wordt gekozen voor projectvoorstellen waarbij een externe opdrachtgever betrokken is. De deelnemers leggen eindverantwoordelijkheid af aan de opleiding en aan de externe opdrachtgever. Werkwijze en procedure De deelnemers gaan op zoek naar een project. Eisen aan het project zijn: - Het moet uitvoerbaar zijn binnen de duur van de minor - Het moet daadwerkelijk uitgevoerd/geoperationaliseerd (kunnen) worden - Het moet uitgevoerd worden door 5 tot 7 mensen - Het aantal uren dat besteed wordt, moet door deelnemers kunnen worden verantwoord op basis van: aantal deelnemers maal aantal uren gekoppeld aan studiebelastinguren. Bv. 6 projectleden x 280 SBU s = 1680 uur per groep van 6 leden. - Het project moet een aantoonbare bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten, het imago en/of de strategie van de organisatie van de opdrachtgever - Het project mag geen financiële risico s met zich mee brengen voor studenten en voor de opleiding, - Het project moet juridisch, qua verzekeringen en financieel, zijn afgedekt door de opdrachtgever, - Het project moet worden goedgekeurd door de minorcoach De projectgroep dient voor goedkeuring van het EVENT aan de coach een Plan van Aanpak te overhandigen waarin minimaal zijn opgenomen: 1. Motivatie om aan het project deel te nemen. 2. Doelstellingen en concept Event Vervolgens wordt het voorstel in de vorm van een pitch gepresenteerd aan een commissie. Na definitieve goedkeuring maakt de groep afspraken met externe opdrachtgever en begeleiding. De projecten worden uitgevoerd conform de aangereikte projectmanagementmethodiek. Het project wordt afgesloten met een schriftelijke rapportage. De rapportage wordt gepresenteerd in een evaluatiebijeenkomst aan de coach en eventueel opdrachtgever. De individuele bijdrage van de student wordt geborgd door: Van te voren vastleggen van de individuele bijdrage van de student Het monitoren van de voortgang door middel van een logboek Beoordelingen van elkaar 11

12 Projectbegeleiding Begeleiding intern Vaste begeleider (coach) De projecten worden vanuit de opleiding begeleid. Elk project krijgt een vaste coach aangewezen die het project inhoudelijk en procesmatig ondersteunt. De projectgroep maakt met de coach afspraken over de begeleiding en de planning ervan. De projectgroep legt voor de dagelijkse voortgang verantwoordelijkheid af aan de begeleider. De projectgroep heeft minimaal 1 maal per week contact met de coach over de voortgang. Het initiatief voor contact projectgroep versus coach ligt primair bij de student. Coachbijeenkomsten In het rooster worden 4 plenaire coachbijeenkomsten gepland. In deze bijeenkomst presenteren de projectgroepen het project en krijgen en geven feedback. Begeleiding extern Waar mogelijk vindt externe begeleiding plaats, onder meer door de externe opdrachtgever. Over begeleidende activiteiten/ondersteunende en voortgang bewakende contacten vanuit de opdrachtgever zal het projectteam zelf afspraken moeten maken met de opdrachtgever. Rol docenten en relatie met projectteams Met betrekking tot inhoudelijke aspecten zal er afstemming en regelmatige informatie-uitwisseling moeten zijn tussen projectteam en docenten. Immers, projecten zijn geen losstaande zaken, maar vormen een integraal onderdeel van het hele lesprogramma. De deelnemers moeten inzicht krijgen in de relatie tussen de vakken en hun project. Dit betekent dat de docent de projectteams met raad en daad bijstaat op terreinen waar hun vakgebied de projecten raakt. Hij/zij kan daar delen van zijn/haar lesprogramma op afstemmen. Voor de projectteams betekent dit dat zij, daar waar gewenst, zijn om alle docenten op de hoogte te houden van de voortgang van hun project, proactief de docenten opmerkzaam te maken op aandachtspunten waar het vak van de docent en project elkaar raken en adviezen en aanwijzingen van de docent te verwerken in de projecten evenals deze adviezen en aanwijzingen te communiceren met opdrachtgever en/of coach. 12

13 Bijlage 1 Richtinggevende doelen EVENT: Events in hun maatschappelijke en economische omgeving/context: het kunnen plaatsen van events vanuit de begrippen event marketing en beleveniseconomie, waarbij de behoeften en beleving van de afnemer/gebruiker (probleemhebber, eigenaar, opdrachtgever) centraal staan. Events van context naar praktijk: Het (projectmatig) kunnen (helpen) bedenken, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van Publieksevenementen en Zakelijke evenementen (B-to-B, B-to-C). Bij beide doelen is de transfer gericht op de eigen professie / bacheloropleiding. Algemene omschrijving: Niveau 1: Een bestaand event begrijpen, kunnen inleven in het event en hiernaar handelen - Kan een bestaand event beschrijven en beoordelen m.b.t. organisatorische en marketing communicatie gerelateerde variabelen m.b.v. de gangbare theoretische begrippen en modellen - Weet wie de belangrijkste spelers in de eventbranche zijn - Begrijpt vanuit welke waarden de afnemer het event aansprekend vindt en kan deze beschrijven m.b.v. gangbare theoretische begrippen en modellen - Herkent welke elementen bijdragen aan de kwaliteit(verbetering) van het event - Is creatief genoeg om eenvoudige acties te bedenken die het event verder versterken rekening houdend met de waarden van de afnemers - Onderscheidt sterke van zwakke events en kan argumenten voor onderscheid aangeven Niveau 2: Bedenken en uitwerken van een nieuw event in een eenvoudige situatie (ingebed in een creatieve context ) - Maakt een afnemersanalyse als voorbereiding op de ontwikkeling van een event volgens gangbare (wetenschappelijke) modellen - Gebruikt het gevonden afnemersgedrag als input / onderbouwing voor ontwikkeling van nieuwe en aanpassing van bestaande events en werkt volgens gangbare (wetenschappelijke) modellen en inzichten - Maakt gebruik van trends in de samenleving en weet beargumenteerd een onderscheid te maken tussen meer en minder relevante trends - Maakt gebruik van beschikbaar aanbod buiten de eigen afdeling/organisatie (netwerkgedachte) - Visualiseert en imagineert het event - Communiceert het event intern en extern - Gebruikt de bestaande visie als uitgangspunt voor het bedenken en uitwerken van het event - Werkt event creatief uit in concrete samenhangende acties - Neemt de ruimte en tijd om tot eventontwikkeling te komen en gaat hier planmatig mee om Niveau 3: Events bedenken en uitwerken in complexe situaties rekening houdend met bedrijfseconomische, juridische, maatschappelijke en organisatorische consequenties (ingebed in bedrijfsmatige context) - Gebruikt het event als een strategische benadering van een oplossing en beargumenteert in welke mate het event een bijdrage levert aan de oplossing van het probleem - Werkt event uit dat bedrijfseconomisch haalbaar is en onderbouwt dit met kwantitatieve gegevens - Geeft duidelijk organisatorische consequenties aan die de uitvoering van het event met zich meebrengt gebruik makend van (wetenschappelijke) modellen en inzichten - Dekt juridische aspecten af - Kan samenwerking met andere partijen initiëren en uitwerken 13

14 Bijlage 2: De kernkwalificaties Brede professionalisering Je leert door de bijdragen van professionals uit het veld, door het bestuderen van literatuur en vakbladen en door het gebruik maken van media wat de trends en ontwikkelingen in de event branche zijn. Je project ondersteunt je in je ontwikkeling naar zelfstandig functioneren en in het uitvoeren van taken. Multidisciplinaire integratie Door het uitvoeren van je project leer je kennis, inzicht, houdingen en vaardigheden te integreren van verschillende deeldisciplines die tijdens de Minor EVENT aan bod komen. Probleemgericht werken Je zult merken dat events complexe aangelegenheden zijn. Om daar goed mee om te kunnen gaan zal je de vragen die er aan ten grondslag liggen, diepgaand leren analyseren. Zo kom je tot heldere, eenduidige definities en oplossingen. Wetenschappelijke toepassing Om events te doen slagen is grondig (voor)onderzoek nodig. De theoretische ontwikkeling op het terrein van events is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Je zult gedurende de hele minor je oplossingen en keuzes theoretisch moeten onderbouwen. Creativiteit en complexiteit in handelen Eventgerichte vraagstukken blijken in de (beroeps)praktijk, vaak geen standaardvorm en/of oplossingen te kennen. Je leert hier mee om te gaan. Methodisch en reflectief handelen Je leert realistische doelen te stellen en je project planmatig aan te pakken. Tijdens dit proces leer je constant bewust te zijn van je handelen en hierop te reflecteren. Daarnaast is er uiteraard sprake van inhoudsgerichte methodieken. Reflectie vindt bovendien plaats door ondersteuning van docenten, begeleiders en medestudenten. Je legt bevindingen vast in je logboek en overige rapportages. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Events hebben vaak een publieksgericht karakter en zijn onderhevig aan sociale invloeden en ontwikkelingen. Je leert je hiervan bewust te zijn en daardoor te anticiperen op de gevolgen voor de keuzes die aan events verboden zijn. Sociaal-communicatieve bekwaamheid Je moet samenwerken in een projectgroep en je communiceert zowel mondeling als schriftelijk naar betrokken partijen in de markt(nationaal en/of internationaal). Basiskwalificering voor managementfuncties Je functioneert in verschillende rollen die gericht zijn op het aansturen van mensen en processen. Transfer en brede inzetbaarheid Door volgens een vaste methode projectmatig te werken, is de brede inzetbaarheid van de opgedane werkwijze gegarandeerd. Daarnaast wordt van jou verwacht dat je eerder opgedane kennis en ervaringen inbrengt in je project. Daarmee leer je om deze kennis en ervaring te vertalen naar een andere situatie. De transfer van de inhoudelijke kant zal sterk afhankelijk zijn van jouw werkveld in de toekomst. 14

15 Bijlage 3: Overzicht modules en toetsen Modules Studiepunten Basismodule economie - 1. Sponsoring en financiering Sponsorplan 2 2. Publieksevenementen Paper 2 3. Eventmarketing Toets 1 4. Marketingcommunicatie Marketingcommunicatieplan 2 5. Communicatie Presentatie 2 6. Veiligheid en vergunningen Toets 2 7. Juridische aspecten van events Toets 2 8. Budgetteren Budgetplan 2 9. Logistiek Presentatie Projectmanagement Projectproces Event Hospitality Paper elijke evenementen Pitch 2 Event Rapport en eindpresentatie 10 Gastdocenten aanwezigheidsplicht Bijlage 4: lijst Vak Titel boek Schrijver Event en Sales Event Management Kuijper Event marketing/marketing communicatie Eventmarketing Wiegerink, Peelen Communicatie Event Management Kuijper Veiligheid en vergunningen Handout Juridische aspecten Reader Projectmanagement Projectmanagement J. Verhaar Financiering en sponsoring Handout Budgetteren Handout Logistiek Event Management Kuijper Hospitality Reader 15

16 Bijlage 5: Richtlijnen eindrapport Projectverslag inleveren in omslag, met groepsleden en groep nummer erop. In het verslag moeten de volgende zaken aan de orde komen: Namen, contactgegevens en datum. 1. Algemene inleiding, aanleiding en probleemstelling/vraagstelling 2. Beschrijving van de samenstelling van projectgroep, d.w.z. de teamleden en hun Individuele taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 3. Doel(en) en te behalen resultaat 4. Beschrijving betrokkenen (inclusief opdrachtgever, en doelgroep(en), klanten, leveranciers en concurrenten, overheidsvertegenwoordigers etc.) 5. Beschrijving van de fasen zoals te vinden in Verhaar 6. Beschrijving van de beheerelementen zoals te vinden in Verhaar, inclusief o.a. budget en tijdplanning 7. Omgevingsanalyse in termen van kans en bedreigingen en gebaseerd op: Maatschappelijke invloedsfactoren (macro en meso, dus bv landelijk en lokaal of lokaal en buurt) Economische invloedsfactoren Politieke invloedsfactoren Technologische invloedsfactoren 8. Belangrijkste vragen en hoe ze opgelost zijn m.b.t.: Bereiken doelstelling/resultaat Tijd Middelen/Geld Faciliteiten Kwaliteit Informatie Organisatie Samenwerking binnen projectgroep/met betrokkenen 9. Rendement/resultaat: Wat heeft het project opgeleverd? 10. Conclusies en aanbevelingen en concreet hoe die aanbevelingen geëffectueerd kunnen worden. 11. Wat moet er anders gedaan worden wanneer hetzelfde project morgen weer zou starten? 12. Bijlagen (verslagen notulen, correspondentie, verzameld materiaal, gebruikte formulieren, beslisdocumenten, promotiemateriaal, contracten, vergunningen, literatuurlijst, bronvermelding, bijgevoegd beoordelingsformulier projectgroepleden 13. Aanvullende opmerkingen 16

17 Bijlage 6: Beoordelingsformulier projectteamleden Naam invuller: 1. Naam beoordeelde: Ik geef deze medestudent het cijfer (van 1 t/m 10) Mijn argumentatie is: 2. Naam beoordeelde: Ik geef deze medestudent het cijfer (van 1 t/m 10) Mijn argumentatie is: 3. Naam beoordeelde: Ik geef deze medestudent het cijfer (van 1 t/m 10) Mijn argumentatie is: 4. Naam beoordeelde: Ik geef deze medestudent het cijfer (van 1 t/m 10) Mijn argumentatie is: 5. Naam beoordeelde: Ik geef deze medestudent het cijfer (van 1 t/m 10) Mijn argumentatie is: 6. Naam beoordeelde: Ik geef deze medestudent het cijfer (van 1 t/m 10) Mijn argumentatie is: 17

110716 Studiegids Minor EVENT 2011. Studiegids Minor EVENT

110716 Studiegids Minor EVENT 2011. Studiegids Minor EVENT Studiegids Minor EVENT 110220 studiegids Minor Event 2011 1 sopgave 1. Inleiding...3 Contact...3 Ingangseisen...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Doelen...4 3. Opzet en programma...4 Overzicht modules...5

Nadere informatie

130110 Studiegids Minor EVENT 2012 2013 semester 2 Inhoudsopgave

130110 Studiegids Minor EVENT 2012 2013 semester 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Contact... 3 2. Doelen... 4 3. Opzet en programma... 4 Event... 5 4. Inhoud modules en project... 5 4.1. Sponsoring en financiering... 5 4.2. Publieksevenementen... 6 4.3.

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand ZAKELIJKE COMMUNICATIE Schriftelijk Handleiding competentiegerichte assessments Diddo van Zand Inleiding Schriftelijk communiceren is en blijft een belangrijke competentie voor alle hogere beroepsgroepen.

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat sociaal-cultureel werk Educatieve activiteiten opzetten

ECTS-fiche. Graduaat sociaal-cultureel werk Educatieve activiteiten opzetten ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-IAM-V1-TDI-SQL Algemene handleiding bij het vak 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Competenties:... 3 Plaats in het leerplan:...

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

Deeltaak 9.2a en b Public Health groepsvoorlichting

Deeltaak 9.2a en b Public Health groepsvoorlichting Deeltaak 9.2a en b Public Health groepsvoorlichting Opdracht De opdracht wordt in het VHO 9.4 Groepsvoorlichting (module 9) geïntroduceerd en toegelicht. Doel van de opdracht Je kunt groepsvoorlichting

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Basisgegevens. Algemene karakteristieken

Basisgegevens. Algemene karakteristieken Basisgegevens Functiebenaming: Beleidsmedewerker Dienstonderdeel/post: Ambassade Washington Functieniveau: 09 Aantal uren: Min/Max AO 2040 uur per week Formatieplaatsnr: bovenformatief (tijdelijke functie

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Voorbeeld uitwerking Introductie Value Engineering Lesplan

Voorbeeld uitwerking Introductie Value Engineering Lesplan Lesplan project onderwerp opgemaakt door Systems Engineering Lesplan Introductie Value Engineering (VE) Werkgroep opleidingen status datum opmaak 17-07-2012 bijlagen bijlagen Definitief; vastgesteld Stuurgroep

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling De vier profielmodulen

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V.

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oude

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Inleiding Ontwerpen CMTONT01-1 Aantal studiepunten: 2 Modulebeheerder: Rob Zoeteweij Modulebeschrijving 3 1. Algemene omschrijving 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Relatie met andere

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Workshop Informatievaardigheden

Workshop Informatievaardigheden Workshop Informatievaardigheden Domeindeskundigendag 26 mei en 4 juni 2009 Nathalie van den Eerenbeemt Francesca Louwers Erik Oomen Esther Tonnaer Jelka van der Velden Barbara Vermaas Nicole van de Wiel

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH Alternatieve financiering Cultuurplatform Alternatieve financiering Sponsoring van profit bedrijven aan cultuurinstellingen Alle vormen van inkomsten /samenwerkingen die geen

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie