realiteiten 1 Goed Geregeld Pakket iedere relatie met een abonnement is pure winst Nieuwsbrief voor financieel adviseurs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "realiteiten 1 Goed Geregeld Pakket iedere relatie met een abonnement is pure winst Nieuwsbrief voor financieel adviseurs."

Transcriptie

1 realiteiten 1 Nieuwsbrief voor financieel adviseurs NIEUW: REAAL Goed Geregeld Pakket Breed pakket aan verzekeringen. Top 3 voorwaarden. Woonproducten keuze eigen risico. Standaard ruime all risk dekkingen. Garantie tegen onderverzekering. Snel oplopende pakketkortingsregeling. Geen poliskosten en geen opslag bij termijnbetaling. Polisvoorwaarden in begrijpelijke taal. > zie pagina 4 Bron: Shutterstock iedere relatie met een abonnement is pure winst Ellen Pütz van Kremer & Partners > zie pagina 10 2 Klantonderzoek brengt REAAL en intermediair verder 4 REAAL Goed Geregeld Pakket scoort op proces en voorwaarden 6 Nabestaandenplanning voor MKB ers en ZZP ers van levensbelang 7 Bankspaarassortiment uitgebreid met twee nieuwe bankspaarproducten 8 REAAL Lijfwacht: preventie loont 10 Provisieloos werken: valt het mee of tegen?

2 KANTTEKENINGEN Klantonderzoek brengt REAAL en intermediair verder Hoe wordt onze dienstverlening ervaren? Sluiten onze producten aan bij de behoeften in de markt? Wat doen we goed en, nog belangrijker, wat kunnen we nog verbeteren? Om die vragen te beantwoorden, doet REAAL continu aan klantonderzoek. Niet alleen onder het intermediair, maar ook onder consumenten. Onno van der Poel, hoofd Merk, Strategie & Onderzoek, en marktonderzoeker Hedwig Schoemaker vertellen meer over het hoe en waarom. Plankgas vooruit Indrukwekkend en inspirerend. Die twee woorden komen het eerst bij me op als ik terugkijk op onze dialoogsessie met intermediairs op 4 maart Doel van dit soort bijeenkomsten is te horen wat er in de markt leeft en daar onze dienstverlening op af te stemmen. Altijd boeiend en leerzaam. Deze intermediairsessie had door het tijdstip (twee maanden na de invoering van het provisieverbod) en het thema (direct klantcontact tussen REAAL en consumenten) voor mij een extra dimensie. Wat was er zo indrukwekkend? De zelfverzekerdheid van de intermediairs die aan tafel zaten. Stuk voor stuk ondernemers die goed hebben nagedacht over hun positie in de markt, kiezen voor kwalitatief hoogwaardig advies en dit vermarkten in bedieningsconcepten die aanslaan. Prachtig om te zien. Oók omdat het bevestigt wat wij als REAAL al tijden vol overtuiging roepen: dat goede adviseurs ook in de provisieloze wereld wel degelijk toegevoegde waarde bieden. Want er zijn nog steeds veel consumenten die behoefte hebben aan deskundig advies en ook bereid zijn daarvoor te betalen. En dat zijn nu precies de klanten die wij de komende jaren samen met het intermediair als adviespartner willen bedienen. Gevoelig punt in deze samenwerking is van oudsher het directe klantcontact tussen REAAL en consumenten. Hoewel REAAL zich in dat contact beperkt tot het beantwoorden van vragen van consumenten was dit tot voor kort een lastig gespreksonderwerp, en bijna een garantie voor gespannen verhoudingen. Verrassend, en daarmee inspirerend, was de open sfeer in de dialoogsessie. De standpunten verschilden, maar alles was bespreekbaar, met het belang van klanten als vertrekpunt en met oog voor een gelijk speelveld. In de nazit kwam, logischerwijs, ook de nationalisatie van SNS REAAL ter sprake. Hartverwarmend was de interesse in ons, als medewerkers. Hoe gaat het nu met jullie? Goed, kon (en kan) ik hier gelukkig op antwoorden. Wat niet wil zeggen dat de gebeurtenissen ons niet hebben geraakt. Integendeel, ik ben er echt een paar dagen door van slag geweest. Maar de wereld draait door. Nu komt het erop aan de blik op de toekomst te richten en er met dubbele energie tegenaan te gaan. Niet verslappen dus, maar juist een tandje bijschakelen om nóg beter te presteren en voor onze klanten en distributiepartners aan kracht te winnen. Die ambitie voel ik bij mezelf, bij mijn directe collega s en bij iedereen in het bedrijf. Plankgas vooruit! Bart Janknegt Directeur Marketing en Distributie Onno van der Poel en Hedwig Schoemaker Klantonderzoek. Elk zichzelf respecterend bedrijf doet het. Ook REAAL. Voor ons is het al jaren de normaalste zaak van de wereld om te meten en te analyseren wat klanten van onze producten en dienstverlening vinden, vertelt Onno van der Poel. Als je niet over die informatie beschikt, hoe kun je dan ooit klantgericht werken? In de afgelopen tijd is er wel iets veranderd in het accent van de onderzoeken die REAAL uitvoert. Tot voor kort lag de nadruk op de samenwerkingsrelatie met het intermediair en op de trends en ontwikkelingen in het distributielandschap. We hebben veel onderzoek gedaan om onze dienstverlening af te stemmen op de wensen en behoeften van adviseurs. Tegenwoordig zijn we businesspartners in een driehoeksverhouding met de consument. In deze nieuwe rolverdeling hebben we elkaar nodig: als wij de klant optimaal bedienen, straalt dat positief af op adviseurs, en omgekeerd. Daarom doen we tegenwoordig ook onderzoek onder consumenten. De uitkomsten gebruiken we om onze service nóg verder te verbeteren. Dat sluit ook aan bij onze ambitie: in 2015 willen we de meest klantgerichte verzekeraar van Nederland zijn. Welke onderzoeken voert REAAL uit onder intermediairs? Laat ik beginnen met de performanceonderzoeken, antwoordt Hedwig Schoemaker. Twee keer per jaar meten we de tevredenheid van intermediairs over onze dienstverlening en onze producten. Ook wordt een vergelijking gemaakt met de performance van concurrenten. De resultaten gebruiken we om de samenwerking met intermediairs te optimaliseren. Daarnaast organiseren we dialoogsessies met adviseurs om hun mening te peilen over actuele thema s. Zo hebben we in november 2012 onze aanpak voor klanten met een beleggingsverzekering voorgelegd. En onlangs, op 4 maart, was er een sessie over klantcontact en hoe we dit in de huidige markt gezamenlijk kunnen inrichten. Ook belangrijk om te noemen is de jaarlijkse IG&H Distributiemonitor, die inzicht geeft in de actuele trends in het advieskanaal. Tot slot houden we via onze rayonmanagers en deskaccountmanagers dagelijks voeling met wat er buiten leeft en speelt. En onder consumenten? Hedwig Schoemaker: Jaarlijks voert het Verbond van Verzekeraars een tevredenheidsonderzoek uit onder klanten van verzekeraars. Maar net als onder onze distributiepartners doet REAAL zelf ook twee keer per jaar een eigen klanttevredenheidsonderzoek. Daarin meten we de tevredenheid over allerlei aspecten die onder andere verband houden met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren, zoals de begrijpelijkheid van producten, de helderheid van informatie en de afhandeling van verzoeken. Daarnaast onderzoeken we continu de klanttevredenheid tijdens processen en contactmomenten. Iedereen die bijvoorbeeld bij ons een schadeverzekering afsluit of een schadeclaim indient, krijgt na afloop een uitnodiging om aan te geven hoe hij of zij onze dienstverlening heeft ervaren. Klanten die kritisch en/of negatief zijn, bellen we na en met hun input worden verbeterpunten vastgesteld. Een ander type onderzoek onder klanten betreft het meten van de klantbeleving tijdens de zogenaamde klantreis ; de reis die de klant aflegt van productoriëntatie tot en met productbezit. We zoomen daarbij in op alle contactmomenten in het klantproces en de emoties die zij daarbij voelen. Het doel is om klanten een prettige ervaring te geven op de voor hen relevante momenten. Tot slot organiseren we jaarlijks een aantal dialoogsessies met klanten. Deze zijn qua opzet vergelijkbaar met die met intermediairs; we gaan met klanten open in gesprek over onze dienstverlening, gerelateerd aan een bepaalde productgroep of een thema. Wat leveren al die klantonderzoeken op? Heel veel brandstof waarmee we onze dienstverlening doelgericht kunnen verbeteren, aldus Onno van der Poel. Om een concreet voorbeeld te geven: begin januari hebben we ons nieuwe particuliere schadepakket geïntroduceerd. In de aanloop naar de marktintroductie hebben we het pakket, dat toen nog REAAL Pakket voor Thuis heette, en onze propositie voorgelegd aan een klantenpanel. Dit heeft veel waardevolle informatie en suggesties voor verbetering opgeleverd. Zo adviseerden klanten om de communicatie over het schadepakket vooral in te steken op kwaliteit en service, en niet alleen op prijs. Dit vanwege de behoefte bij consumenten aan zekerheid. Daar hebben we goed naar geluisterd. Ook een ander advies hebben we opgevolgd: de naam REAAL Pakket voor Thuis viel bij het panel minder in de smaak dan REAAL Goed Geregeld Pakket. Die is het dan ook geworden. Wat staat er op de agenda voor 2013? Hedwig: Uiteraard onze structurele klantonderzoeken, waaronder de performance- en tevredenheidsmetingen en de dialoogsessies. Daarnaast gaan we komend jaar onderzoek doen naar de MKB-markt, en dan specifiek zakelijk schade en AOV. Waar liggen de kansen voor REAAL? Wie zijn onze klanten en wat vinden zij belangrijk? Wat zijn hun wensen en behoeften? En met welk passend aanbod Direct klantcontact kan, maar op een gelijk speelveld Op uitnodiging van REAAL namen op maandagavond 4 maart twaalf intermediairs deel aan een interactieve dialoogsessie in Utrecht. Het gespreksthema: welke ontwikkelingen spelen er op de markt en hoe kunnen we daar onze samenwerking op afstemmen? Eén van de deelnemers was Dennis den Blanken, directeur-eigenaar van Koster & De Waart uit Zwanenburg. Dit financieel adviesbureau, opgericht in 2002, adviseert zowel particulieren als ondernemers in de volle breedte: hypotheken, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenen en employee benefits. Daarnaast heeft het kantoor een nauwe samenwerking met makelaars. Ik ben blij met deze actie van REAAL, verklaart Dennis als we hem een paar dagen na de bijeenkomst bellen voor een reactie. Er gebeurt momenteel heel veel in onze branche. Maar in plaats van als businesspartners samen op te trekken, lijkt iedereen steeds meer z n eigen weg te gaan. Dit initiatief bewijst dat REAAL het anders wil en juist de verbinding met het intermediair zoekt. Door het gesprek met ons aan te gaan, voel ik me niet alleen serieus genomen, maar ook gehoord. Terugblikkend op de inhoud van de dialoogsessie springt er voor Dennis den Blanken één onderwerp uit: direct klantcontact tussen REAAL en consumenten. Een gevoelig thema onder intermediairs, en tot Dennis verrassing ook voor REAAL. Uit de discussie bleek dat REAAL er net zo mee worstelt als wij en nog zoekt naar een oplossing die past binnen onze samenwerking en recht doet aan onze marktpositie en belangen. Het leverde een open en eerlijk gesprek op, kritisch maar met een positieve insteek, waarin REAAL ons om input vroeg en ook oprecht luisterde naar onze mening. Wat is het standpunt van Koster & De Waart? Of we het nu leuk vinden of niet, direct klantcontact is onontkoombaar. Er zijn nu eenmaal consumenten die om wat voor reden dan ook geen adviseur meer hebben (of willen) en daarom rechtstreeks bellen met REAAL. Wij hebben daar geen bezwaar tegen, mits sprake blijft van een gelijk speelveld. Daarmee bedoel ik dat REAAL óf de nazorg aan klanten verleent tegen marktconforme tarieven óf klanten die nazorg aangeboden krijgen via het intermediair een lagere premie laat betalen. In elk geval mag er geen prijsverschil ontstaan tussen het directe en het intermediairkanaal. Zolang aan die voorwaarde wordt voldaan, kunnen we er samen alleen maar beter van worden. kunnen we daar, samen met onze distributiepartners, succesvol op inhaken? Die informatie hebben we nodig om onze ambities te realiseren: uitgroeien tot een prominente speler op de markt voor zakelijke schade- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Onno tot besluit: Verder staat een klantonderzoek op de rol naar de naamsbekendheid en merkbeleving van REAAL. Ook dit onderzoek is weer in ons gezamenlijk belang. Hoe positiever consumenten het merk REAAL ervaren, des te sterker wordt onze concurrentiepositie. Financieel adviseurs plukken hier ook de vruchten van. Als zij producten in de etalage hebben met een kwaliteitsmerk dat aanspreekt, bekend is en vertrouwen werkt, vergemakkelijkt en versnelt dat het adviesproces. Bovendien straalt het af op hun deskundigheid en professionaliteit. De dialoogsessie is achter de rug. Wat is het vervolg? REAAL heeft ons keurig een verslag gestuurd met de belangrijkste uitkomsten. Ik ga ervan uit dat die notitie niet in een la verdwijnt, maar dat er ook echt iets mee wordt gedaan. Wij wachten dat met veel belangstelling af en blijven graag meedenken! Dennis den Blanken van Koster & De Waart 2 3

3 Nieuw particulier schadepakket biedt zekerheid en gemak REAAL Goed Geregeld Pakket scoort op voorwaarden en proces De breedste dekking, een aantrekkelijke premie en begrijpelijke voorwaarden voor klanten. Plus een eenvoudig, snel en efficiënt aanvraagproces voor financieel adviseurs. Dat zijn de sterke punten van het REAAL Goed Geregeld Pakket, ons nieuwe particulier schadepakket. Vier maanden geleden introduceerden we het op de markt. Wat zijn de eerste ervaringen? We peilden de stemming bij rayonmanager Ronald Catsburg en twee distributiepartners. Van de relaties in mijn rayon hoor ik overwegend positieve geluiden, begint Ronald Catsburg. Als rayonmanager is hij actief in Noord-Holland, met als werkgebied West-Friesland en Zaanstad en omgeving. Adviseurs zijn blij dat we als REAAL eindelijk één echt, modern particulier schadepakket hebben, dat voldoet aan wat consumenten vandaag zoeken: zo veel mogelijk zekerheid, een scherpe premie en helderheid, zonder kleine lettertjes. Ons nieuwe REAAL Goed Geregeld Pakket biedt dat allemaal. Zo hebben onze woonverzekeringen allemaal een allriskdekking en een garantie tegen onderverzekering, zijn de polisvoorwaarden in begrijpelijke taal geschreven en bieden we een pakketkorting die kan oplopen tot 12%. Ook QIS, ons nieuwe administratiepakket, valt bij distributiepartners goed in de smaak. Wat zij met name waarderen, zo krijg ik als feedback, is de eenvoud, het gemak en de gebruiksvriendelijkheid. Adviseurs hoeven naast naam, woonplaats en postcode nog maar enkele gegevens in te vullen en er rolt al een offerte uit. Bovendien wordt de verzekering in verreweg de meeste gevallen direct geaccepteerd. Dat scheelt heel veel tijd, en dus kosten. En net zo belangrijk: door de ruime dekking zijn er ook geen discussies meer nodig over de schadeafwikkeling. Alles wordt gewoon snel en goed geregeld! De introductie van het REAAL Goed Geregeld Pakket is achter de rug, hoe nu verder? We blijven het pakket doorontwikkelen. Naast de acht grote schadeverzekeringen die al live staan, waaronder de REAAL Auto-, Reis-, Aansprakelijkheid-, Inboedelen Woonhuisverzekering, gaan we zo snel mogelijk nog een aantal kleinere producten toevoegen. De Caravanverzekering bijvoorbeeld, en de Motor-, Bromfiets- en Oldtimerverzekering. Verder breiden we het pakket uit met een drietal doelgroepgerichte schadeproposities voor ZZP ers. En binnenkort staat het REAAL Goed Geregeld Pakket ook op Meeting Point. Kortom, er zit nog veel moois aan te komen! De voordelen van het REAAL Goed Geregeld Pakket De zekerheid van uitstekende voorwaarden: Breed pakket aan verzekeringen. Top 3 voorwaarden. Woonproducten keuze eigen risico. Standaard ruime all risk dekkingen. Garantie tegen onderverzekering. Snel oplopende pakketkortingsregeling. Geen poliskosten en geen opslag bij termijnbetaling. Polisvoorwaarden in begrijpelijke taal. De zekerheid van eenvoud en gemak: Direct afsluiten in QIS. Minimale acceptatievragen. Geen inboedel-/herbouwwaardemeter. Met provisieschuif. Snelle schadeafhandeling in QIS. Groene kaart op creditcardformaat. Aanvullende diensten (REAAL Herstel Service, Schadegarant, Glasgarant). Rayonmanager Ronald Catsburg Je zegt overwegend positieve geluiden, kom je ook kritiek tegen? Uiteraard, maar dat is normaal bij de introductie van een nieuw product. Het zou ook wel heel bijzonder zijn als iedereen meteen staat te juichen! Sommige distributiepartners moeten nog wennen aan het feit dat er door het vereenvoudigde aanvraagproces minder keuzemogelijkheden zijn en dus de ruimte voor maatwerk beperkter is. Ook zijn er adviseurs die moeite hebben met onze nieuwe methode van premieberekening. Door de premiedifferentiatie zijn er per product en per risico uitschieters naar boven en naar beneden. Mijn advies aan distributiepartners is dan ook om voor elke klant en voor elke situatie een premieberekening te maken. Met QIS hoeft dat nauwelijks tijd te kosten! > Meer weten? Kijk op MijnREAAL of neem contact op met uw rayonmanager of deskaccountmanager. De klant kijkt nu vooral naar de prijs IJda Deubel heeft het als adviseur bij Meijn en Kremers Assurantiën uit Zaandam naar haar zin. Dit kleine kantoor staat dicht bij de klanten, waardoor het leuk werken is. We zijn een echt inloopkantoor, aldus IJda. Zij maakte onlangs kennis met het REAAL Goed Geregeld Pakket. Eigenlijk vind ze het nog wat te vroeg voor een gefundeerde mening, maar een paar zaken zijn haar al opgevallen. Wij opereren in een duur gebied. Als je offreert op basis van postcode en huisnummer, valt de premie hoog uit. En dan heb ik het eigen risico al verrekend. De concurrentie is in ons gebied voordeliger. Het is mijn ervaring dat de klant op dit moment vooral naar de prijs kijkt. In tijden van recessie maakt men rekensommen. Dat is op zich wel jammer, want dekking en voorwaarden van het pakket zijn prima. Ondanks de garantie tegen onderverzekering wil de klant toch graag weten of alles goed is gedekt. Hij of zij denkt: Op basis van postcode en huisnummer weet REAAL niet hoe mijn huis eruitziet en wat er allemaal instaat. Ik heb net een luxe keuken ingebouwd, valt die wel voor het juiste bedrag onder de dekking? Daar is natuurlijk het nodige aan te doen. Wij kunnen ze daar goed over voorlichten en wellicht moet REAAL overwegen om verzekerde bedragen toch op de polis te zetten. Voor ons is het gebruiksgemak waarmee je premies kunt berekenen een geweldig pluspunt. Helemaal van deze tijd en winst ten opzichte van de concurrentie. De komende tijd zal leren of het Goed Geregeld Pakket bij onze relaties aanslaat. Goed kan altijd nóg beter Wilma van Maarseveen werkt bij Erik Bessems Verzekeringen & Hypotheken in Maastricht. Een kantoor dat van alle markten thuis is en veel particuliere en zakelijke klanten aan zich weet te binden. Wilma is enthousiast over het REAAL Goed Geregeld Pakket. Je voert alles vlot in en hebt heel snel een premieopgave retour. De polisopmaak ziet er mooi uit en de klant heeft m in no time in huis. De scherpe premies zijn ook een pluspunt. Vooral bij de duurdere panden. En klanten met een kostbare verzameling hoeven die niet meer te laten taxeren. Het is gewoon meeverzekerd, met bovendien standaard de garantie tegen onderverzekering. Wilma heeft wel een paar tips voor verbetering. Het pakket kent nog wat kinderziektes. Een relatie wilde in plaats van maandbetaling op het laatste moment alsnog per jaar betalen. Hoewel dit goed in het systeem is veranderd, volgden er toch maandelijkse afschrijvingen. Een ander verbeterpunt is dat een relatie met kantoor aan huis nu nog geen REAAL Goed Geregeld Pakket kan sluiten. Verzekeren van geïmporteerde auto s daar hebben we er veel van in Limburg is ook nog niet mogelijk. Maar ik weet dat REAAL achter de schermen hard aan het werk is om op zeer korte termijn het beperkt en volledig casco verzekeren van importauto s in het REAAL Goed Geregeld Pakket mogelijk te maken. Daarnaast moeten klanten er ook aan wennen dat er geen verzekerde bedragen meer op de polis staan. Wij vinden dat REAAL in ieder geval de garantie tegen onderverzekering moet vermelden. Voor alle duidelijkheid! IJda Deubel van Meijn en Kremers Assurantiën Wilma van Maarseveen van Erik Bessems Verzekeringen & H ypotheken 4 5

4 Veel aandacht heeft het plan nog niet gekregen, maar het staat wel degelijk in het regeerakkoord van het kabinet-rutte: de beperking van de maximale duur van de Anw-uitkering tot één jaar. Als de maatregel doorgaat, kan dit voor veel Nederlanders grote gevolgen hebben. Vooral voor MKB ers en ZZP ers, die in de meeste gevallen weinig tot niets hebben geregeld voor hun nabestaanden. Tijd voor actie dus, waarbij u als financieel adviseur de regie kunt pakken. Met de REAAL Nabestaandenplanner en de REAAL ORV bewijst u uw meerwaarde. ORV zakendoen bij reaal: eenvoud en gemak Over een overlijdensrisicoverzekering beginnen, is nu een stuk leuker. Want door een structurele tariefsaanpassing in december 2012 is onze propositie nog interessanter geworden. Hierdoor heeft u alles in huis om op een succesvolle wijze het adviesgesprek met uw klant aan te gaan. Naast een goede prijsstelling telt er natuurlijk meer. Eenvoud en gemak bijvoorbeeld. En ook dat is goed geregeld. Een aanvraag bij REAAL kan snel en handtekeningloos. Dit geldt ook voor de gezondheidsverklaring. Dat bespaart u en uw klant veel tijd. Zodat u uw aandacht maximaal aan een goed advies voor uw klanten kunt besteden. Waarom handtekeningloos aanvragen? Snel: aanvragen komen compleet en direct bij REAAL binnen. Makkelijk: niet meer scannen, uploaden of per post versturen. Goedkoop: u bespaart tijd. Service garantie: opmaak van de polis binnen 48 uur als u de aanvraag én de gezondheidsverklaring via MijnREAAL handtekeningloos instuurt. Op vindt u alle informatie plus een demo. Nabestaandenplanning voor MKB ers en ZZP ers van levensbelang Nabestaandenplanner: nu met nieuwe tarieven! De REAAL Nabestaandenplanner heeft nieuwe tarieven! Natuurlijk zijn de tarieven sekseneutraal en provisieloos. Hoe downloadt u de nieuwe versie? Ga naar MijnREAAL > Leven > Aan de slag en klik op de link Download Nabestaandenplanner. Tip: maak tijdens het installeren op uw computer een mapje Nabestaandenplanner onder Program Files. Klik vervolgens op Extract. Kopieer dan het starticoon, de caleidoscoop van REAAL, naar het bureaublad (niet slepen!). Start de Nabestaandenplanner. Vink in het eerste scherm aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden. U kunt nu beginnen met uw berekening. Veel succes! Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de achterblijvers. Via de Algemene nabestaandenwet (Anw) kunnen (ex-)partners en minderjarige kinderen in aanmerking komen voor een uitkering. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor de Anw. Dit betekent echter niet dat iedereen ook een uitkering krijgt, want de voorwaarden zijn streng. Zo mag de nabestaande nog geen AOW ontvangen en moet hij/zij geboren zijn vóór 1950, of een kind onder de 18 jaar verzorgen of voor meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn. In de praktijk voldoen maar weinig mensen hieraan. De Anw is bovendien een basisvoorziening; de maximale uitkering is zo n per maand (bruto inclusief vakantietoeslag). Eigen inkomsten, bijvoorbeeld loon of uitkering, worden hier (gedeeltelijk) van afgetrokken. Een flinterdun financieel vangnet kort gezegd, dat het kabinet nóg verder wil insnoeren. PvdA en VVD hebben namelijk in het regeerakkoord afgesproken de uitkeringsduur voor nieuwe Anw-uitkeringen vanaf 1 juli 2014 te beperken tot maximaal één jaar; bestaande uitkeringen blijven buiten schot. Het plan moet nog in een wetsvoorstel worden voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Neem de Nabestaandenplanner mee in uw adviesgesprek De kabinetsplannen voor de Anw bieden u een actuele aanleiding om proactief met uw klanten in gesprek te gaan over het belang van een goede nabestaandenvoorziening. Met name in het MKB- en ZZP-segment lopen veel ondernemers onverzekerd rond. Enerzijds omdat zij blind vertrouwen op de Anw en niet weten hoe beperkt deze basisvoorziening feitelijk is, anderzijds omdat ze dagelijks gefocust zijn op hun ondernemerschap en een onderwerp zoals nabestaandenplanning ver van hen afstaat. Als financieel adviseur kunt u hier het verschil maken door uw MKB-klanten uitleg te geven over de Anw, de financiële risico s voor hun partner en gezin in kaart te brengen en meteen een voordelige en adequate verzekeringsoplossing aan te dragen: de REAAL ORV. De REAAL Nabestaandenplanner is hierbij een effectief hulpmiddel. In deze rekentool kunt u tijdens het adviesgesprek het bedrag invullen dat de nabestaande na overlijden van de kostwinner per maand wil ontvangen. De Nabestaandenplanner rekent vervolgens indicatief uit hoe hoog de REAAL ORV moet zijn om met dit bedrag tijdelijk of levenslang een periodieke nabestaandenuitkering te kunnen aankopen. Op basis van deze indicatieve berekening kunt u vervolgens eenvoudig een offerte maken in MijnREAAL, inclusief een handtekeningloze aanvraag. Hiermee bewijst u niet alleen uw toegevoegde waarde als adviseur, maar kunt u uw klanten ook met een relatief eenvoudig nabestaandenadvies aan u binden. Daarmee legt u de kiem voor meer adviesuren in de toekomst en, gezien de omvang van de markt, de basis voor duurzame continuïteit van uw onderneming. Voordelen van de REAAL ORV Scherpe premiestelling. Betrouwbaar A-merk. Geen en bloc-clausule: meer zekerheid voor uw klant. Aantrekkelijke korting voor niet-rokers. Snel, makkelijk en goedkoop aanvragen zonder handtekening. Digitaal aanvragen = 48 uur servicegarantie. NIEUW REAAL LijfrenteOpbouwSpaarRekening en REAAL GoudenHanddruk OpbouwSpaarRekening Eind april wordt ons bankspaarassortiment uitgebreid met twee nieuwe bankspaarproducten: de REAAL Lijfrente OpbouwSpaarRekening en de GoudenHanddruk OpbouwSpaarRekening. Zoals de naam van beide producten al aangeeft, kunnen uw klanten hiermee alleen sparen en niet beleggen. * Met de introductie van deze spaarvarianten van banksparen geven we verder invulling aan eenvoud en gemak bij banksparen. En spelen we samen met u in op de behoefte bij consumenten aan vermogensopbouw met zo min mogelijk risico. REAAL Lijfrente OpbouwSpaarRekening Heeft u klanten die slim willen lijfrente banksparen voor later? De REAAL Lijfrente OpbouwSpaarRekening is een geblokkeerde spaarrekening met veel keuzemogelijkheden en een uitstekende rentevergoeding. Na de opbouwperiode moet de klant het opgebouwde kapitaal gebruiken voor een lijfrente-uitkering. Voordelen voor uw klant Rekening voor lijfrenteopbouw in box 1; spaar- en depositomogelijkheden. Flexibele looptijd tot uiterlijk in het jaar waarin de klant 70 jaar wordt. De klant kan onder fiscale voorwaarden zelf de hoogte van het te storten bedrag, de looptijd en de rente kiezen. Hoge kapitaalopbouw door uitstekende jaarlijkse rentevergoeding. Bij deposito s is het rentepercentage van de aanvraagdatum tot 30 dagen gegarandeerd. Daarna geldt rente op inlegdatum. Elke gewenste depositotermijn tot en met 30 jaar is mogelijk. Rente op rente over het spaartegoed. Saldo-informatie via internet, 24 uur per dag, zeven dagen per week. REAAL GoudenHanddruk OpbouwSpaarRekening Is uw klant op zoek naar een bestemming voor zijn ontslagvergoeding? En wil hij deze gouden handdruk fiscaal voordelig inzetten? Dan is de REAAL GoudenHanddruk OpbouwSpaarRekening bij uitstek geschikt. Door het bedrag direct op een spaarrekening te laten storten, kan uw klant de belasting niet alleen uitstellen, maar ook laten ingaan op een gunstiger moment. Daarnaast kan hij zijn geldbedrag verder laten groeien. > Meer weten? Kijk op of op MijnREAAL. Of neem contact op met uw rayonmanager, deskaccountmanager of REAAL Bancaire Diensten, Voordelen voor uw klant Geen loon- of inkomstenbelasting over de inleg. Uw klant betaalt pas belasting als het geld wordt uitgekeerd. Keuze uit variabele rente en vaste gegarandeerde rente door (een deel van) het kapitaal voor bepaalde periode vast te zetten in deposito. Bij deposito s is het rentepercentage van de aanvraagdatum tot 30 dagen daarna gegarandeerd. Daarna geldt rente op inlegdatum. Geen kosten over de inleg. Bij overlijden wordt het tegoed uitgekeerd aan de erfgenamen. Snel en eenvoudig af te sluiten. Saldo-informatie via internet, 24 uur per dag, zeven dagen per week. * Klanten die nu of in de toekomst willen sparen en/of beleggen, kunt u de REAAL Lijfrente OpbouwRekening en de REAAL GoudenHanddruk OpbouwRekening blijven adviseren. 6 7

5 Preventiecoördinator Barbara Enthoven De partners van REAAL Lijfwacht Resilians is gespecialiseerd in individuele, kortdurende coaching die is gericht op het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en mentale veerkracht. Naast telefonische counseling is ook een persoonlijk counselingtraject van maximaal vijf sessies mogelijk. Resilians is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar, adviseert onafhankelijk van REAAL en werkt volledig vertrouwelijk. Zie: Beter (voorheen ABN AMRO Arbo Services) is een onafhankelijke, landelijk werkende arbodienst. Beter bestaat uit een team van artsen en coaches. Zij hebben kennis van preventie en zijn getraind in het begeleiden bij leefstijlverandering. Zie: REAAL Lijfwacht preventie loont Ondernemers helpen om te kunnen blijven ondernemen. Dat is de kern van REAAL Lijfwacht, het preventieprogramma voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering van REAAL. Een extra service die, zo blijkt uit recent klanttevredenheidsonderzoek, zeer wordt gewaardeerd. Wat houdt REAAL Lijfwacht in? Wat is er zo bijzonder aan? En wat heeft u eraan als financieel adviseur? Preventiecoördinator Barbara Enthoven geeft uitleg. REAAL Lijfwacht bestaat uit een uitgebreid pakket diensten waarmee verzekerden zelf aan de slag kunnen om gezond te blijven en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Als een ondernemer ziek wordt, staat de continuïteit van zijn onderneming op het spel. Preventie is daarom van het allergrootste belang, vertelt Barbara Enthoven. Sinds de start van REAAL Lijfwacht, in 2010, is zij de spin in het web van het Lijfwachtteam, een team van REAAL-deskundigen die alles weten over preventie. Als preventiecoördinator is Barbara onder meer het persoonlijk aanspreekpunt voor verzekerden die een beroep doen op REAAL Lijfwacht. Klanten die ons bellen voor persoonlijk advies of ondersteuning, krijgen een medewerker van de REAAL Klantenservice aan de lijn. Die noteert de gegevens en geeft ze aan mij door. Ik bel dan meteen terug om de hulpvraag in kaart te brengen: wat speelt er precies en waar heeft de klant behoefte aan? Vervolgens overleg ik met onze arbeidsdeskundigen en/of medisch adviseur over de beste oplossingsrichting, bijvoorbeeld individuele coaching, fitness of mediation. Dat voorstel leg ik uiterlijk de volgende dag aan de klant voor, zodat die direct kan starten. Met welke vragen kunnen klanten bij REAAL Lijfwacht aankloppen? Met alles waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen en wat hun gezondheid en daarmee hun ondernemerschap kan beïnvloeden. Dreigende stress bijvoorbeeld, fysieke of psychische klachten en arbeidsconflicten. Maar we kunnen ook helpen bij praktische managementvraagstukken, zoals: hoe kan ik mijn personeel het beste aansturen en hoe kan ik als ondernemer succesvol acquireren. En het gaat zelfs nog breder: we bieden ook ondersteuning bij knelpunten in de privésfeer, zoals relatieproblemen, opvoedingsvragen, enzovoort. Kortom, Lijfwacht is er voor klant, bedrijf en gezin. We werken hiervoor samen met een aantal gespecialiseerde partners, waaronder coachingsbureau Resilians en arbodienst Beter. En ook belangrijk om te vermelden: aan de diensten zijn in de meeste gevallen geen kosten verbonden. Andere AOV-verzekeraars doen ook aan preventie. Wat maakt REAAL Lijfwacht uniek? Het persoonlijke contact en onze proactieve aanpak. Die begint al na het afsluiten van de verzekering. Bij het polisblad ontvangt de klant onder andere een productkaart over REAAL Lijfwacht. Om onze service nogmaals onder de aandacht te brengen, bellen we een paar maanden later zelf op om aan de klant uit te leggen wat REAAL Lijfwacht is en wat we allemaal kunnen doen om uitval te helpen voorkomen. In dat gesprek bieden we ook aan om jaarlijks opnieuw te bellen om met elkaar in contact te blijven. Klanten waarderen deze persoonlijke aanpak. Zo kregen we als reactie via de mail: Geweldig hoe jullie meedenken en op twitter: Fantastisch dat REAAL mij benadert voor het preventieprogramma. En nog een voorbeeld van onze proactieve werkwijze: in samenwerking met arbodienst Beter nodigen we bestaande AOV-relaties uit voor een gratis Preventiecheck. Dit doen we nu nog op pilotbasis, gericht op bepaalde doelgroepen, maar uiteindelijk willen we deze gezondheidsscan aan alle klanten gaan aanbieden. Wat is de plus van REAAL Lijfwacht voor financieel adviseurs? De AOV-markt is voor adviseurs kansrijk, maar ook moeilijk. Veel ondernemers, en vooral starters, zijn gefocust op de kosten en vinden een AOV al snel te duur. Dat geldt zelfs voor de REAAL AOV s, terwijl die in prijs, kwaliteit en service zeer concurrerend zijn. Voor adviseurs is het dan ook de kunst om de klant langs een andere route te overtuigen. Namelijk door in het adviesgesprek in te zoomen op zijn ondernemerschap, de continuïteit van het bedrijf en het belang van gezond zijn en gezond blijven. Met REAAL Lijfwacht kan hij daarbij echt iets extra s bieden en daarmee zijn toegevoegde waarde aantonen. Ook voor hem geldt dan, net als voor de klant: preventie loont! > Meer weten? Neem contact op met uw rayonmanager of deskaccountmanager. Privé en in m n werk voel ik me een gezonder mens Al jaren was ik te zwaar. Ik heb elk dieet dat er op aarde bestaat wel een keer gevolgd. Dan viel ik een aantal kilo s af, maar die zaten er na een paar maanden weer aan. Door de coaching bij Beter zijn ze er nu definitief af. Dat vertelt verloskundige Lenie Caris (46) uit het Limburgse Baexem over haar ervaring met REAAL Lijfwacht. Lenie is sinds 1999 zelfstandig ondernemend verloskundige en heeft vier kinderen in de leeftijd van vijf tot negen jaar. Haar oudste kindje overleed in 2008 na een lang ziekbed. Daarop volgde een zware tijd, waarin mijn eetpatroon langzaam maar zeker verslechterde. Ik kwam veel aan. Tot ik op een gegeven moment een uitnodiging van REAAL Lijfwacht kreeg om mee te doen aan een preventiecheck. Toen ik m n AOV afsloot, had ik al een gezondheidscheck gedaan, waaruit bleek dat ik verkeerde voedingsstoffen at en onvoldoende bewoog. De uitnodiging was voor mij het moment om voorgoed af te rekenen met die overtollige kilo s. Bij de start van de preventiecheck kan de klant aangeven of hij of zij wil worden begeleid door een coach. Zo kwam ik in contact met Boris. Hij werd mijn personal coach. Door regelmatig met hem af te spreken en samen een plan te maken, kreeg ik mijn onregelmatige en SPA Assurantiën in Werkendam is in 1995 opgericht door Sydney Spa. Van een eenmanszaak is het bedrijf uitgegroeid tot een allround advieskantoor met elf medewerkers en relaties: particulieren, dga s, ZZP ers en klein MKB. Kantoormanager Robert Meijer: Vanuit het hersteladvies bieden we onze klanten helder inzicht in hun besteedbaar inkomen, nu en later. Waarom is hersteladvies zo belangrijk? Omdat het klanten met een beleggingsverzekering duidelijkheid geeft over waar ze financieel staan. Daar hebben ze recht op en behoefte aan. Zij zijn ooit een verplichting aangegaan, met een doel en een verwachting. Intussen is er veel veranderd. Past wat zij in het verleden hebben gekozen nog wel bij hun huidige doelen en wensen? En zo nee, wat zijn dan de mogelijkheden? Inzicht en overzicht bieden, daar gaat het om. Dankbaar werk, vinden onze adviseurs, want veel klanten tasten in het duister. Wat is jullie aanpak? We maken een afspraak voor een adviesgesprek bij de klant thuis. Daarin nemen we alle aspecten van het product door: waarom is het gesloten? Met welke verwachtingen? En wat is de huidige status? Hierbij maken we onder meer gebruik van de gegevens uit de Verzekeringscheck van REAAL. Vervolgens trekken we het gesprek breder, naar de totale financiële situatie van de klant. Welke risico s zijn afgedekt en welke niet, hoe zit het met de pensioenvoorziening, hoe is de situatie bij overlijden, is er eigen vermogen, en hoe hangt dit alles met elkaar samen? Doel is de klant te interesseren voor een vervolgtraject van financiële planning. verkeerde eetpatroon weer onder controle. Dat ging niet van de ene op de andere dag. In december 2011 ben ik begonnen, maar pas in februari had ik echt goed de smaak te pakken: de trap nemen in plaats van de lift, de kinderen lopend naar school brengen en met regelmaat en gezond eten. Zonder daar ernstig voor te hoeven diëten, maar wel met ondersteuning van Beter, ben ik meer dan 15 kilo afgevallen. En toen ik dat onder de knie had, ben ik zelfs tweemaal per week 5 kilometer gaan hardlopen! Het is nu een jaar later en ik zit heel goed in m n vel. Ik ben veel fitter, heb meer energie om s avonds nog iets te ondernemen en ik voel me privé en in m n werk een gezonder mens. Het nieuwe Lijfwacht Magazine is uit! Om REAAL Lijfwacht op een sympathieke manier onder de aandacht te brengen, ontvangen alle AOV-klanten van REAAL twee keer per jaar het Lijfwacht Magazine. Onlangs verscheen de voorjaarseditie van 2013, met als thema persoonlijke groei. Nieuwsgierig? U kunt het magazine downloaden op DE ADVIESPLUIM > SPA Assurantiën Hoe past hersteladvies in jullie verdienmodel? Het hersteladvies zelf is gratis, daar verdienen we dus niets aan. Het kost tijd en is arbeidsintensief, maar we zien dit als een investering in klantenbinding, vertrouwen en goodwill. Daar moeten we het uiteindelijk in onze branche van hebben! Klanten die ingaan op ons aanbod voor financiële planning, moeten daar wel voor betalen. Dat kan op basis van een eenmalig adviestarief of een combinatie van fee en abonnement. Wat zijn de reacties van klanten? De meesten waarderen ons initiatief en zijn opgelucht dat er eindelijk aandacht wordt besteed aan hun beleggingsverzekering. Maar we komen ook boosheid, teleurstelling en wantrouwen tegen. Dat hoort erbij, wij zijn nu eenmaal de boodschappers, ook van het nieuwe werken. Wat dat betreft blijf ik het spijtig NU ONLINE: de Verzekeringscheck voor adviseurs Sinds 2012 kunnen klanten met een beleggingsverzekering gebruikmaken van de Verzekeringscheck. Een online tool, waarop zij zelf kunnen inloggen om inzicht te krijgen in hun verzekering, de mogelijkheden en alternatieven. Vanaf nu is de Verzekeringscheck ook voor financieel adviseurs beschikbaar. Ruim distributiepartners van REAAL hebben al via MijnREAAL ingelogd. U ook? De Verzekeringscheck biedt u online inzicht in de beleggingsverzekeringen van uw klanten. Per klant ziet u de voorbeeldkapitalen, dekkingen, de actuele waarde, het compensatiebedrag en of de klant een Onderneem actie -brief heeft ontvangen. Op Mijn- REAAL > Ondersteuning > Inzien Brieven vindt u de compensatiebrief die uw klant ontvangt. U vindt de Verzekeringscheck op MijnREAAL > Actueel > Hersteladvies. Inloggen doet u met dezelfde inloggegevens als voor MijnREAAL. Zo hoeft u maar één wachtwoord te onthouden. Hersteladvies is dankbaar werk In deze nieuwe rubriek zetten we distributiepartners in het zonnetje die zich actief inspannen voor hersteladvies. Robert Meijer (tweede van rechts) en het team van SPA-Assurantiën vinden dat verzekeraars niet collectief een vergoeding beschikbaar hebben gesteld voor een eenmalig bezoek aan de klant. We hadden daarmee veel onvrede kunnen voorkomen en klanten kunnen laten ervaren dat de sector echt verandert. Dat is goed voor het verder bouwen aan vertrouwen. Het is namelijk een mooi vak en er blijft veel adviesbehoefte. Zeker met een terugtredende overheid, werknemersvoorzieningen die veranderen en pensioen voorzieningen die vaak anders uitpakken. Heb je een hersteladviestip voor collega s? Zie hersteladvies als een kans om de band met klanten te versterken en te laten zien dat de wereld is veranderd. Kijk daarbij niet alleen naar de kosten op korte termijn, maar juist naar de verdiensten en vertrouwen op langere termijn.!tip 8 9

6 Het provisieverbod veroorzaakt een omslag in denken en doen met ingrijpende gevolgen. Heeft u al een keuze gemaakt voor uw (ver)dienmodel? De vooroplopers kozen een duidelijke koers, maar sprongen ook in het diepe. Hoe is het ze bevallen? Ellen Pütz (Kremer & Partners), Arjan van der Korst (Advies en Kies), Mark Glansbeek (Van Velthuysen Liebrecht) en Renee Lagerwaard (AdviesNet Noord-Nederland) vertellen hun verhaal. provisieloos werken: valt het mee of tegen? Laat duidelijk zien wat je meerwaarde is Van Velthuysen Liebrecht uit Weesp is een landelijk werkende organisatie die zich heeft gespecialiseerd in het adviseren van (para)medische, academische en vrije beroepsgroepen. In de boeken staan ongeveer relaties, vooral tandartsen. Deze vaak totaalrelaties rekenen sinds 1 januari 2013 netto af voor alle verzekeringen. Ze betalen jaarlijks een bedrag voor een serviceovereenkomst. Mark Glansbeek is mededirecteur en groot aanjager van het provisieloos werken. Met de voorbereidingen van de overgang zijn we twee jaar geleden begonnen. Vanaf de start hebben we gekozen voor een zo transparant mogelijke werkwijze. Dit betekent dat we 100% zijn overgegaan. Dat vergt veel van de organisatie. Wij bezoeken onze klanten ieder jaar één keer om de portefeuille door te spreken. De laatste keer hebben we ze ook geïnformeerd over het aanstaande provisieloze tijdperk. Dit resulteerde uiteindelijk in het versturen van een serviceovereenkomst. Die is door verreweg de meeste cliënten ondertekend. In de praktijk merken we dat niet alle maatschappijen kunnen of willen meewerken, met als gevolg dat polissen niet provisievrij gemaakt worden en wij de provisie alsnog handmatig naar de relatie moeten overmaken. Uit een analyse van onze portefeuille blijkt dat het merendeel van onze relaties in 2013 ongeveer hetzelfde voor onze dienstverlening betaalt als de provisie die wij ontvingen. Bij het bepalen van de vergoeding hebben we gekeken naar alle kosten die we maken. De uitkomst is best een hoog bedrag. Er zijn relaties die daar moeite mee hebben, meer dan we hadden gedacht. Als we het uitleggen, blijkt de klant vaak geen idee te hebben wat we allemaal voor ze doen. Dat is niet alleen administratie en polisbeheer. We adviseren, gaan bij ze langs en staan natuurlijk altijd voor ze klaar. Mijn advies aan mijn collega s is dan ook: leg het provisieloos werken heel helder uit en laat zien wat je meerwaarde is. Renee Lagerwaard van AdviesNet Noord-Nederland Mark Glansbeek van Van Velthuysen Liebrecht Kies een (ver)dienmodel dat duidelijk is voor de klant AdviesNet Noord-Nederland uit Drachten is een grote speler in de vier noordelijke provincies. Met relaties in de boeken levert het bedrijf diensten op het gebied van verzekeren, hypotheken zakelijke markt, bankzaken (RegioBank) en uitvaart. Renee Lagerwaard heeft als eigenaar een geheel eigen manier van werken. Zo zoekt hij op deelgebieden samenwerking met echte specialisten. Denk bijvoorbeeld aan pensioen, verzuimbeheer en makelaardij. Zo hebben wij de handen vrij om ons te richten op onze core business en tegelijk weten we dat onze klanten op deze deelgebieden nog beter worden bediend. Lagerwaard wil voor zijn klanten een betrouwbaar merk zijn. Passie, Aandacht en Kennis zijn onze kernwaarden. Binnen deze visie past ook het provisieloos werken. Ik noem dat liever het dienmodel. Het verdienmodel is natuurlijk heel belangrijk, maar dat moet vooral achter de schermen in orde zijn. In de afgelopen twee jaar ben ik congressen, seminars en masterclasses gaan volgen, en heb ik gezien hoe ik het vooral niet wilde doen. Wel heb ik de voor mij interessante elementen eruit gepikt en daarmee ons model gebouwd. Een Schade Abonnement was er als eerste, daarna kwam het Nazorg Abonnement en het Zakelijke Markt Abonnement. Alles in één concept en onze huisstijl. Ik ben niet voor het bekende brons, zilver of goud gegaan. We willen de beste zijn, dus krijgt bij ons iedereen goud. In het begin hadden we wel moeite met de boodschap. We waren niet duidelijk genoeg, daar hebben we van geleerd. Kernpunt is dat wij niet vanuit het product denken, maar vanuit klantbeleving. Dat lijkt me voor diverse collega s een van de valkuilen. Het gaat écht om aandacht voor en beleving bij de klant. Het product is slechts een oplossing en het staat de klant vrij om te kiezen uit de mogelijkheden die wij bieden. Samen kijken we naar de voor de relatie meest voordelige oplossing. Ik geef advies en daar hoeft geen polis uit voort te vloeien We werken met z n drieën en vanaf de start van ons kantoor hebben we gekozen voor provisieloos werken. Arjan van der Korst is sinds 2009 samen met Mark Hogendorf en Niels Dubbeldam eigenaar van Advies en Kies uit Emmeloord. We hebben onze achtergrond in de verzekeringswereld en wisten heel zeker dat we het anders wilden doen. We zijn een echt advieskantoor voor de zakelijke markt, met de agrarische sector en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als specialiteiten van het huis. De drie partners werkten maanden aan de juiste strategie. We hadden een lijst van harde criteria waaraan ons bedrijf moest voldoen. Provisievrij werken, een makkelijk te begrijpen werkwijze en vaste prijsafspraken. De markt was in 2009 nog niet rijp voor 100% provisieloos. We kozen voor een hybride model, waarbij een aantal schadeverzekeringen een stukje provisie bleven houden, als dekking van onze onzekere werkzaamheden. Aan tafel bij de klant hadden we een aantal belangrijke argumenten voor onze keuzes. Als de verzekeraar provisie betaalt, ben je als adviseur in de ogen van de klant niet geheel onafhankelijk. Daarnaast weet je als klant niet precies hoeveel je voor een advies betaalt. Ook vonden we dat bepaalde verzekeringen te veel provisie genereerden, zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering. We hielden rekening met stevige gesprekken. Dat was niet het geval. Een ondernemer begrijpt goed dat voor dienstverlening moet worden betaald. En dat is geen hoog bedrag. We hebben gekozen voor een klein kantoor, zuinige auto s en geen toeters en bellen. Dat zorgt voor een lage overhead. Ik voel me meer risicomanager. Ik leg uit, geef advies en daar hoeft niet per se een polis uit voort te vloeien. Wij bewijzen dagelijks onze meerwaarde en worden betaald vanuit het abonnement of declaraties. Ellen Pütz van Kremer & Partners Arjan van der Korst van Advies en Kies Iedere relatie met een abonnement is pure winst Kremer & Partners is een middelgroot kantoor in Aalten. Het bedrijf bestaat al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. Van de relaties is 80% particulier en 20% behoort tot de kleinzakelijke klanten. Ellen Pütz is sinds 2008 DGA. De voorbereidingen voor het provisieloos werken zijn we in februari 2012 gestart. We hebben daarbij de hulp van een extern bureau ingeroepen. Voor mij stond vast dat we voor 100% provisieloos zouden kiezen. Als we ons hoofd in de toekomst boven water willen houden, moet iedere klant betalen voor wat hij vraagt. Daarom heb ik besloten zo duidelijk mogelijk te zijn: we vragen geld voor onze dienstverlening. Onze relaties kunnen kiezen uit vier abonnementsvormen. Basis is alleen administratie. Als een klant een schade meldt, krijgt hij daarvoor een rekening. De volgende vorm is basis met schadeafhandeling. Het derde abonnement kent een aantal extra s: eens in de drie jaar een bezoek, onze nieuwsbrief, zorgplicht, herberekeningen en hypothecaire en financiële planning. De vierde vorm lijkt op de derde, alleen bezoeken we de relaties dan één keer per jaar. Inmiddels zijn de eerste 400 particuliere relaties benaderd. We hebben vooraf scenario s gemaakt, belscripten geschreven en ons voorbereid op een lastige boodschap. Dat blijkt in de praktijk ook zo te zijn. We raken klanten kwijt, maar iedere relatie die een abonnement sluit, is pure winst. De omslag kost veel energie, maar is ook leuk. Ons bedrijf staat straks stevig. Daar kan geen overheid met wijzigingen meer aankomen. Of ik nog een tip heb? Zorg in het voortraject voor een slanke organisatie en breng de overheadkosten maximaal terug. Op die manier kun je concurrerend zijn in de markt. ADVIESPERIKELEN Expertise De kleine lettertjes. Ofwel de polisvoorwaarden. Klanten lezen ze niet, begrijpen ze niet en zijn teleurgesteld als een schade - terecht - wordt afgewezen. Ook mijn tennismaatje Paul vond dat hij recht had op vergoeding van de waterschade aan zijn woning. Na een contra-expertise en wat spitwerk in zijn polisdossier kreeg hij alsnog z n geld. Dankzij de kleine lettertjes. Ad, ze hebben t afgewezen, ik krijg geen cent. Wat een stelletje Ze zijn er als de kippen bij om de premie te incasseren, maar betalen, ho maar! Terwijl we ons in de kleedkamer stonden om te kleden voor onze wekelijkse tennisles, brandde Paul Kortweg (44) los. Paul is geen klant van mij, maar door ons tenniscontact wist ik wat er bij hem speelde. Kort samengevat: in 2010 had de familie Kortweg op de eerste etage van hun nieuwbouwwoning een uitbouw laten plaatsen. Een maand geleden ontdekte Paul bruingele plekken op het plafond van de woonkamer op de begane grond. Duidelijk een gevalletje lekkage. Hij meldde de schade bij z n verzekeraar. Die stuurde een schade-expert langs. Volgens deze expert, zo stond in de brief die Paul op de dag van onze tennisles had ontvangen, was de waterschade het gevolg van een constructiefout. Onder verwijzing naar de polisvoorwaarden van de woonverzekering, waarin constructiefouten zijn uitgesloten, wees de verzekeraar de schade af. Paul was furieus en klaagde steen en been. Meehuilen met de wolven heeft nooit zin, dus ik koos de professionele route: Als het inderdaad een constructiefout is, heeft de verzekeraar gelijk, Paul. Maar waarom vraag je niet om een contra-expertise? Daar heb je recht op. En nu gaan we tennissen! Twee weken later - ik had een tennislesje overgeslagen - ging de deurbel: Paul, met een brief van zijn verzekeraar en z n polismap in de hand. Ik wist het, ik wist het, stamelde hij. Ze willen gewoon niet betalen! Wat bleek? De contra-expert had vastgesteld dat de waterschade niet was veroorzaakt door een constructiefout maar door een lekke regenafvoer bij de buren. Voor de verzekeraar reden om de schadeclaim opnieuw af te wijzen omdat, zo vermeldde de brief, niet sprake is van een leiding binnen de woning. Klopt dat, Ad?, vroeg Paul. Aan tafel, met de leesbril op de neus, moest ik helaas vertellen dat de verzekeraar gelijk had. Nog even doorbladerend in de polismap ontdekte ik echter een brief over een recente polisconversie. Hierin stond dat indien de polisvoorwaarden vóór de conversie in het voordeel van verzekerde zouden zijn, deze tot 2016 alsnog zouden worden toegepast. Tot mijn (en Pauls) verrassing was dit inderdaad het geval: in de oude polisvoorwaarden werd gesproken over leidingen binnen en buiten de woning. Lang leve de kleine lettertjes, maar je moet ze wel lezen! Mr. Ad Ruives FFP Mr. Ad Ruives FFP is werkzaam als zelfstandig financieel adviseur. In zijn column beschrijft hij, op persoonlijke titel, anekdotes uit zijn adviespraktijk. Waargebeurde voorvallen, soms te absurd voor woorden, smakelijk verteld en met een hoge amusementswaarde

7 Is uw organisatie klaar voor SEPA? SINGLE EURO PAYMENTS AREA Europa is op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt waar we overal op dezelfde manier kunnen betalen. Deze nieuwe betaalstandaard heet SEPA (Single Euro Payments Area) en is van toepassing op betalingen binnen en buiten Nederland. Dit betekent dat iedereen in Nederland vanaf 1 februari 2014 gebruik gaat maken van IBAN (International Bank Account Number) en de nieuwe Europese betaalmiddelen: de Europese overschrijving en Europese incass0!tips SEPA raakt ook uw organisatie Afhankelijk van hoe het betalingsverkeer binnen uw organisatie is ingericht, is het verstandig om nu al verschillende zaken te regelen om straks klaar te zijn voor SEPA. Zo moet u uw administratie, software en bedrijfsvoering aanpassen om het langere rekeningnummer en de nieuwe Europese betaalmiddelen te kunnen gebruiken. Zonder deze maatregelen is er straks geen betalingsverkeer meer mogelijk. Want vanaf 1 februari 2014 zijn alle banken over op de nieuwe manier van betalen en worden de huidige overschrijvingen en incasso s niet meer geaccepteerd. Hoe ver bent u? SEPA wordt een Europese verplichte standaard. Daarom is niets doen geen optie. Is uw organisatie klaar voor de overstap? En heeft u een goed inzicht in wat u moet doen? Bekijk het SEPA-filmpje op MijnREAAL > Actueel > SEPA. Hierin worden op overzichtelijke wijze de belangrijkste wijzigingen in beeld gebracht. Op MijnREAAL vindt u bovendien een handige checklist met aandachtspunten en tips. Wat doet REAAL? In de aanloop naar 1 februari 2014 zullen ook consumenten steeds meer gaan merken van de veranderingen in het betalingsverkeer. Ook REAAL stuurt al brieven naar klanten waarin gesproken wordt over IBAN. U vindt voorbeelden en meer informatie over deze brieven op MijnREAAL. Verder hebben we inmiddels een speciale webpagina gelanceerd: Hier vinden klanten algemene informatie over IBAN, uitleg over de wijzigingen in het Europees betalingsverkeer en antwoorden op veelgestelde vragen. Extra tips Uitgebreide informatie over SEPA vindt u op een initiatief van De Nederlandsche Bank (DNB). Doe de Impact Check van DNB: Wilt u een SEPA-scan laten uitvoeren? Neem dan bijvoorbeeld eens contact op met Het Consultancyhuis (www.hch-sepa.nl). Zij hebben al veel kleine en grote organisaties op weg geholpen met een succesvolle SEPA-aanpak. Informeer ook eens bij uw bank en/of softwareleverancier. NIEUW in opleidingsaanbod REAAL College: Workshop effectief adviseren zonder provisie Sinds 1 januari 2013 moeten consumenten direct betalen voor financieel advies en bemiddeling bij financiële producten. Wat betekent deze verandering voor uw klantcontact? Op welke manier gaat u uw toegevoegde waarde aantonen en zet u de weerstand van de klant om in een positief resultaat? Om u hierbij te ondersteunen, heeft het REAAL College een ééndaagse workshop ontwikkeld waarin vooral het contact met uw klant en uw communicatieve en commerciële vaardigheden centraal staan in relatie tot het verkopen van uw advies. Inhoud Reflectie op eigen belemmerende en bekrachtigende overtuigingen over commercie. Authenticiteit: hoe authentiek bent u in uw klantcontact? Uw toegevoegde waarde kunnen aantonen. Wederkerigheid in de relatie creëren, kwetsbaar durven zijn. Wederzijdse verwachtingen afstemmen. Commitment krijgen op verwachtingen en oplossingen. Inzetten van diverse commerciële en communicatieve vaardigheden. Cursusaanbod REAAL College mei/juni 2013 CursusLocatie data Tijd Wft Basis utrecht 15, 29 mei & 12, 26 juni Wft Beleggen utrecht 6 en 30 mei Wft Hypotheken utrecht 16, 30 mei, 13, 27 juni & 4 juli Wft Schade Particulier & Bedrijven Utrecht 6, 13, 27 mei, 3, 10, 17, 24 juni Adviesvaardigheden utrecht 5 & 9 juni Leiderschap in de financiële sector Utrecht 17, 24 en 31 mei Pakket 4 Apeldoorn 14 & 21 mei en Pakket 4 Den Bosch 30 mei en 6 juni en PE FFP utrecht 10, 15 & 21 mei PE FFP utrecht 1, 8 & 15 juli PE HP utrecht 17 & 24 mei PE HP utrecht 18 & 25 juni PE SEH Actualiteiten 2013 utrecht 2 mei PE SEH Actualiteiten 2013 utrecht 8 mei PE SEH Actualiteiten 2013 Apeldoorn 23 mei PE SEH Actualiteiten 2013 utrecht 31 mei PE SEH Actualiteiten 2013 Alkmaar 7 juni PE SEH Actualiteiten 2013 Zoetermeer 21 juni PE SEH Actualiteiten 2013 Drachten 10 juni PE SEH B (echtscheiding en eigen woning) Utrecht 27 mei PE SEH C (ZZP en eigen woning) utrecht 15 mei > Meer weten? Op vindt u ons actuele opleidingsaanbod en wft pe-programma voor het voorjaar van Daar kunt u zich ook direct, online inschrijven.

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers

Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers COLLECTIEVE NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de werkgever Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers Netto-uitkering(en) voor de achterblijvende partner 2 Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan De wereld verandert. Verandert uw polis mee? De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen ineen, waardoor de diversiteit in aanbieders afneemt. De agrarische

Nadere informatie

Geschreven door mr. R.M.J. van Zijp zaterdag, 23 oktober 2010 22:54 - Laatst aangepast donderdag, 09 juni 2011 23:45

Geschreven door mr. R.M.J. van Zijp zaterdag, 23 oktober 2010 22:54 - Laatst aangepast donderdag, 09 juni 2011 23:45 Banksparen Inleiding Als u uw pensioen wilt aanvullen heeft u de keus uit een groot aantal mogelijkheden. Deze website www.pensioenvoordenotaris.nl geeft u objectieve en onafhankelijke informatie over

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Voor een zelfstandig ondernemer zijn de financiële risico s bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk. Als u niets regelt, is de bijstand

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam. Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

totaaladvies en persoonlijke aandacht

totaaladvies en persoonlijke aandacht totaaladvies en persoonlijke aandacht assurantiën makelaardij hypotheken financieel advies uw wensen Opnieuw beginnen in het huis van uw dromen. Financiële verplichtingen aangaan voor een periode van soms

Nadere informatie

Brochure abonnementen Viisi Finance

Brochure abonnementen Viisi Finance Brochure abonnementen Viisi Finance Brochure abonnementen Viisi Finance Een nieuw huis, een nieuwe uitdaging in uw carrière, trouwen, gezinsuitbreiding, u ontvangt een nalatenschap... Uw wensen en behoeften

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Of het gaat om verzekeringen, hypotheken of de koop van uw woning, bij De Leeuw kunt u rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Onze experts helpen

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Reaal Ondernemers AOV

Reaal Ondernemers AOV Reaal Ondernemers AOV De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: Startende ondernemer Zelfstandige zonder personeel Vrije beroepsbeoefenaar Directeur-grootaandeelhouder 1. Wat is verzekerd? Met de Reaal

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Al je financiële zaken op orde!

Al je financiële zaken op orde! Al je financiële zaken op orde! Voor een bedr vast ag p er maa nd! Het Huis & Hypotheek Servicepakket. Gemak, voordeel en overzicht! huis-hypotheek.nl 6 x hypotheekcheck Gemak, voordeel en overzicht! Geen

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN BETALING VOOR FINANCIEEL ADVIES een klacht Hoe moet je een klacht indienen over je

VERANDERINGEN IN BETALING VOOR FINANCIEEL ADVIES een klacht Hoe moet je een klacht indienen over je VERANDERINGEN IN BETALING VOOR FINANCIEEL ADVIES een klacht Hoe moet je een klacht indienen over je Met ingang van 2013 worden er door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) veranderingen doorgevoerd in

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Vermogen

Dienstverleningsdocument Vermogen Dienstverleningsdocument Vermogen Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDCUMENT HET AGI HUYS BV - VERSIE KTBER 2013 - Inleiding ns kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. nze dienstverlening kan bestaan uit enkel

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrente komt tot uitkering VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP!

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! ZÉKER LEVEN Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! Wilt u continu voordelig verzekerd zijn van het beste advies, slimme alerts en onze proactieve begeleiding? Informeer dan vrijblijvend naar onze

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van de Koninklijke Metaalunie, Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisico Voor een lage premie zorgt u voor een financiële opvang voor uw nabestaanden. Je partner verliezen, zelf overlijden. Dat zijn nu eenmaal dingen in het leven

Nadere informatie

DAMEN SERVICE-ABONNEMENTEN

DAMEN SERVICE-ABONNEMENTEN DAMEN SERVICE-ABONNEMENTEN Een goede keuze! Informatiebrochure Introductie in onze financiële dienstverlening. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wie zijn wij? 3 Wat bieden wij? 4. Waarom een service-abonnement?

Nadere informatie

Zakelijk betalen en sparen?

Zakelijk betalen en sparen? Zakelijk betalen en sparen? Wij zijn uw bank. Zakelijk betalen en sparen? RegioBank heeft een zakelijk totaalpakket voor zzp, mkb, verenigingen en stichtingen. Als zelfstandig ondernemer wilt u uw financiële

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Verzekeringen

Dienstverleningsdocument Verzekeringen Dienstverleningsdocument Verzekeringen Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand

Nadere informatie

Benut uw vermogen optimaal met GOODLIFE rente

Benut uw vermogen optimaal met GOODLIFE rente GOODLIFE rente 2 Benut uw vermogen optimaal met GOODLIFE rente U hebt er al vaak aan gedacht. Het moment dat uw koopsom- of lijfrenteverzekering tot uitkering komt. Toen u de verzekering afsloot, deed

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

Verzekerd van persoonlijke aandacht

Verzekerd van persoonlijke aandacht Verzekerd van persoonlijke aandacht Per maand: BAsis-serviCe abonnement 15.00 netto tarieven op schadeverzekeringen 18.15 incl. assurantiebelasting Digitale polismap U krijgt toegang tot uw eigen online

Nadere informatie

Brochure abonnementen Viisi Finance

Brochure abonnementen Viisi Finance Brochure en Viisi Finance Brochure en Viisi Finance Een nieuw huis, een nieuwe uitdaging in uw carrière, trouwen, gezinsuitbreiding, u ontvangt een nalatenschap... Uw wensen en behoeften kunnen voortdurend

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN Uitwerking inventarisatie Datum: 17 - november - 2014 Geachte heer / mevrouw, Voor u ligt een pakket met informatie over uw financiële producten.

Nadere informatie

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor de service-overeenkomst

Nadere informatie

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Sparen Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u uw bankzaken regelt: via het

Nadere informatie

Vergelijk uw. overlijdensrisicoverzekering. Nieuw Voor leden en niet-leden

Vergelijk uw. overlijdensrisicoverzekering. Nieuw Voor leden en niet-leden Vergelijk uw overlijdensrisicoverzekering Echt onafhankelijk vergelijken en eenvoudig afsluiten! Vergelijk en bespaar tot honderden euro s premie per jaar! Nieuw Voor leden en niet-leden Bespaar tot honderden

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling.

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling. Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Vrieling Adviesgroep Gewoon beter vrieling adviesgroep Vrieling Adviesgroep Enthousiast Onafhankelijk Betrokken Creatief Integer

Nadere informatie

Al uw financiële zaken, helemaal op orde

Al uw financiële zaken, helemaal op orde Al uw financiële zaken, helemaal op orde 3 Verzekeringen Financieel advies: in de basis goed geregeld en daarom zorgeloos leven. Verzekeringen - Onafhankelijk advies Goed geregeld, een prettig idee U weet

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015 Gouden Handdruk Opbouwrekening 1. Waarvoor is de Gouden Handdruk Opbouwrekening bedoeld? 2. Welke ontslagvergoeding

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrente komt tot uitkering verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN

VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN INHOUD Een woord vooraf 3 Wat als uw verzekering de einddatum nadert? 5 Welke belastingregels gelden voor mijn lijfrenteverzekering?

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U?

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? Uw beleggingsverzekering is verpand. Oftewel: uw beleggingsverzekering is gekoppeld aan uw hypotheeklening. Wij vinden het belangrijk dat

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229)

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de tarieven

Nadere informatie

Productwijzer Direct ingaande lijfrente

Productwijzer Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Productwijzer Direct ingaande lijfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de direct ingaande lijfrente. Welke risico s

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naam en adres FinanZen: Postadres: Postbus 268 2600 AG Delft Bezoekadres: Weesmeesterstraat 6 2645MC Delfgauw Telefoon: 015-7112122 Fax: 015-7111020 Internet www.finanzen.nl info@finanzen.nl

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

FINANCIEEL ADVIES. Raad & Daad Maak optimaal gebruik van professioneel advies.

FINANCIEEL ADVIES. Raad & Daad Maak optimaal gebruik van professioneel advies. FINANCIEEL ADVIES Raad & Daad Maak optimaal gebruik van professioneel advies. Dienstverlening van Waterman Advies Kosteloos een oriëntatiegesprek samen met een van onze adviseurs. U heeft gekozen voor

Nadere informatie

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op.

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op. ToplandLandbouwPolis Een Topformule voor de agrarische ondernemer Reken daar maar op. Inhoud Alles in één keer goed geregeld helder en overzichtelijk 2 Eén polis, één premie, één set voorwaarden 3 Eigentijdse

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden U denkt er misschien liever niet aan. Toch is het goed om stil te staan bij uw uitvaart en de kosten die daarbij komen kijken. Want wist u dat

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten.

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Geachte heer/mevrouw., Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Schadeverzekeringen: Wanneer u een

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. U leest wat dit voor

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Total Transparency Financial Services (TTFS) ten behoeve van de particuliere klant

Dienstverleningsdocument Total Transparency Financial Services (TTFS) ten behoeve van de particuliere klant Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en hoe wij beloond worden en de hoogte

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Toelichting abonnementsvormen Van t Riet

Toelichting abonnementsvormen Van t Riet Toelichting abonnementsvormen Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor het service-abonnement

Nadere informatie

Optimaal voordeel met de Profijtpolis

Optimaal voordeel met de Profijtpolis Optimaal voordeel met de Profijtpolis Of het gaat om verzekeringen, hypotheken of de koop van uw woning, bij De Leeuw kunt u rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Onze experts helpen u graag om

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Voor particulieren. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Voor particulieren. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden Generali Overlijdensrisicoverzekering Generali Overlijdensrisicoverzekering Voor particulieren Financiële oplossingen voor uw nabestaanden F l e x i b i l i t e i t en zekerheid v o o r u en uw naasten

Nadere informatie

Informatieblad aanvulling op uw inkomen

Informatieblad aanvulling op uw inkomen Informatieblad aanvulling op uw inkomen Waarom ontvangt u dit informatieblad? Wij vinden het belangrijk om u informatie te geven over onze dienstverlening. In dit informatieblad leggen wij uit wat u van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

De uitvaartverzekering. Informatie voor een verstandige keuze. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

De uitvaartverzekering. Informatie voor een verstandige keuze. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen De uitvaartverzekering Informatie voor een verstandige keuze verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Een uitvaartverzekering is niet iets waar u dagelijks mee bezig bent. En dat hoeft gelukkig ook

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig?

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Fijn dat onze specialisten direct voor u klaarstaan DAS voor ZZP: rechtsbijstandverzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie

Nadere informatie