Cursussen Frans vanaf september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursussen Frans vanaf september 2013"

Transcriptie

1 Cursussen Frans vanaf september 2013 KORTING! Annecy, Noémie Abraini

2 INHOUD CURSUSSEN FRANS VANAF SEPTEMBER 2013 Het Institut français des Pays Bas biedt diverse cursussen aan zodat we aan uw specifieke wensen kunnen voldoen. Het niveau van onze cursussen is in lijn met het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen, dat de bereikte taalbeheersing vaststelt op elk moment van het leerproces. Onze lesmethodes komen overeen met deze niveaus. Onze docenten zijn gediplomeerd in F.L.E (Français Langue Etrangère/Frans als Vreemde Taal). p. 4 Open dag p. 5 De niveaus p. 6-7 A - Basisgebruiker p. 8-9 B - Onafhankelijke gebruiker p. 10 C - Vaardige gebruiker p. 11 Conversatiecursussen p. 12 Grammatica p.13 Privé cursussen bedrijven p Cursussen voor kinderen en tieners p Themacursussen p. 20 Gespecialiseerd Frans p Examens p. 24 Cours de néerlandais p. 25 Antwoordkaart p. 27 Informatie Frans leren op het instituut, is profiteren van: Onderwijs van kwaliteit. Een bekwaam pedagogisch team. Lesmethodes en -materiaal aangepast op elk niveau. Cursussen in lijn met het Europees Referentie Kader (ERK). Internationale erkende diploma s en toetsing Frans als vreemde taal (TCF, DELF, DALF). 2 3

3 De niveaus 12:00 17:00 L Institut français opent haar deuren voor het publiek en biedt u een cultureel en educatief programma aan gedurende de hele dag met: Gratis niveautoetsen Frans en Nederlands van uur tot uur. Informatie over de cursussen van uur tot uur. Workshop voor kinderen: spelen in het Frans, gratis voor kinderen tussen 4 en 12 van uur tot uur. Presentatie van de cursus Coup de théâtre van uur tot uur. Quiz kennis gespecialiseerd Frans om 13 uur, om 14 uur, om 15 uur. Informatie over DELF / DALF van uur tot uur. Informatie over de mogelijkheden om in Frankrijk te studeren van uur tot uur. Studeren in Frankrijk over de Descartes uitblinkbeurzen van de Franse ambassade van uur tot uur. Striptekenen van uur tot uur. Chansons «Les fatales» uur, uur. Voorleesuurtje om uur. Activiteiten in de mediatheek (boekenverkoop, sprookjesuur) van uur tot uur. Een Frans buffet. En om uur een tombola: voor alle toekomstige studenten (of ingeschreven studenten voor de nieuwesessie). 1e prijs: een fiets aangeboden door Décathlon. Basisgebruiker (p. 6-7) A1 A2 Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen. Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven. Onafhankelijk gebruiker (p. 8-9) B1 B2 Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen. Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties. Vaardig gebruiker (p. 10) C1 C2 Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden. Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden. 4 5

4 A Basisgebruiker A1.1 / A1.2 BASISNIVEAU Basiskennis van de taal, bekend met alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen. Examen: DELF A1 A2.1 / A2.2 OVERLEVINGSNIVEAU Bekend met vaak voorkomende uitdrukkingen en gespreksvoering over elementaire zaken. Examen: DELF A2 NIVEAU A1.1 : BASISNIVEAU NIVEAU A1.1 (Beginners) NIVEAU A2.1 : OVERLEVINGSNIVEAU NIVEAU A2.1 1x3 uur/week Maandag /09-20/01 1x3 uur/week Woensdag /09-22/01 1x1,5 uur/week Woensdag /09-28/05 NIVEAU A1.1 HALF 1 1x3 uur/week Maandag /09-11/11 NIVEAU A1.1 HALF 2 1x3 uur/week Maandag /09-11/11 NIVEAU A1.2 : BASISNIVEAU NIVEAU A1.2 1x3 uur/week Maandag /09-20/01 1x3 uur/week Woensdag /09-22/01 1x3 uur/week Donderdag /09-23/01 NIVEAU A1.2 HALF 1 1x3 uur/week Maandag /09-11/11 2x1,5 uur/week Ma en Wo /09-22/01 1x3 uur/week Dinsdag /09-21/01 1x1.5 uur/week Dinsdag /09-27/05 1x3 uur/week Donderdag /09-23/01 NIVEAU A2.1 HALF 1 1x3 uur/week Donderdag /09-14/11 NIVEAU A2.1 HALF 2 1x3 uur/week Donderdag /09-14/11 NIVEAU A2.2 : OVERLEVINGSNIVEAU NIVEAU A2.2 1x3 uur/week Maandag /09-20/01 1x3 uur/week Woensdag /09-22/01 1x1,5 uur/week Donderdag /09-05/06 NIVEAU A2.2 HALF 1 1x3 uur/week Woensdag /09-13/11 OPFRIS NIVEAU A1 NIVEAU A1 1x1,5 uur/week Maandag /09-20/01 OPFRIS NIVEAU A2 NIVEAU A2 1x1,5 uur/week Maandag /09-20/01 6 7

5 B Onafhankelijke gebruiker B1.1 / B1.2 DREMPELNIVEAU Kan eigen mening geven en ervaringen, gebeurtenissen, gevoelens en verwachtingen beschrijven. Examen: DELF B1 NIVEAU B1.1 : DREMPELNIVEAU NIVEAU B1.1 1x3 uur/week Dinsdag /09-21/01 1x3 uur/week Donderdag /09-23/01 B2.1 / B2.2 ECHTE TALIGE ZELFSTANDIGHEID Kan kerngedachten van complexe teksten en conversaties begrijpen, kan een duidelijke, gedetailleerde tekst produceren waaruit grote communicatievaardigheid blijkt. Examen: DELF B2 NIVEAU B2.1 : TAALKUNDIGE ZELFSTANDIGHEID NIVEAU B2.1 1x3 uur/week Woensdag /09-22/01 NIVEAU B1.1 HALF 1 1x3 uur/week Dinsdag /09-12/11 NIVEAU B2.1 HALF 1 1x3 uur/week Woensdag /09-13/11 NIVEAU B1.2 : DREMPELNIVEAU NIVEAU B1.2 1x1,5 uur/week Maandag /09-02/06 NIVEAU B2.2 : TAALKUNDIGE ZELFSTANDIGHEID NIVEAU B2.2 1x3 uur/week Dinsdag /09-21/01 1x3 uur/week Maandag /09-20/01 1x3 uur/week Dinsdag /09-21/01 NIVEAU B2.2 HALF 1 NIVEAU B1.2 HALF 1 1x3 uur/week Dinsdag /09-12/11 1x3 uur/week Dinsdag /09-12/11 OPFRIS NIVEAU B1 NIVEAU B1 OPFRIS NIVEAU B2 NIVEAU B2 1x1,5 uur/week Donderdag /09-23/01 1x1,5 uur/week Woensdag /09-22/01 8 9

6 C Vaardige gebruiker Conversatiecursussen KORTING! C UITGEBREIDE TAALKUNDIGE ZELFSTANDIGHEID Kan effectief bijdragen aan discussies, kan snel lezen op academisch niveau, kan redelijk precieze aantekeningen maken tijdens vergaderingen of een tekst produceren waaruit grote communicatievaardigheid blijkt. Examen : DALF C1/C2 NIVEAU C : UITGEBREIDE TAALKUNDIGE ZELFSTANDIGHEID NIVEAU C 1x3 uur/week Dinsdag /09-21/01 NIVEAU C HALF 1 1x3 uur/week Dinsdag /09-12/11 In de conversatiecursussen passeren op gemoedelijke wijze uiteenlopende onderwerpen en actuele vraagstukken de revue. Deze lessen hebben tot doel uw communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en u de taal op juiste wijze te leren toepassen. A2 : Conversation 1 - Cursusjaar 48 lesuren - 480/ 435* 1x1,5 uur/week Dinsdag /09-27/05 1x1,5 uur/week Donderdag /09-05/06 A2 : Conversation 1 - Semi cursusjaar 24 lesuren - 290/ 265* 1x1,5 uur/week Dinsdag /09-21/01 1x1,5 uur/week Donderdag /09-23/01 B1 : Conversation Matin - Cursusjaar 48 lesuren - 480/ 435* 1x1,5 uur/week Donderdag /09-05/06 B1 : Conversation Matin - Semi cursus jaar 24 lesuren - 290/ 265* 1x1,5 uur/week Donderdag /09-23/01 B2 : Conversation 2 - Cursusjaar 48 lesuren - 480/ 435* 1x1,5 uur/week Woensdag /09-28/05 B2 : Conversation 2 - Semi cursusjaar 24 lesuren - 290/ 265* 1x1,5 uur/week Woensdag /09-22/

7 Grammatica Privé cursussen bedrijven Verruiming van de belangrijkste grammaticale begrippen voor het betreffende niveau. Deze cursus wordt aangepast aan uw behoeften en uw professionele doelstellingen. Door de competentie van onze docenten en de persoonlijke aandacht die zij u bieden kunt u vooruitgang boeken in uw eigen ritme. Vanaf A2-2 1x1,5 uur/week Vrijdag /09-24/01 Vanaf A lesuren- 155/ 145* 4x3 uur/week Ma t/m Do /10-24/10 ALGEMENE CURSUSSEN FRANS Tarieven per uur voor één deelnemer 10 tot 24 uur tot 39 uur uur en meer 63 Vanaf twee deelnemers kunt u naar de aangepaste tarieven vragen. GESPECIALISEERDE CURSUSSEN FRANS Tarieven per uur voor één deelnemer 10 tot 24 uur tot 39 uur uur en meer 78 Vanaf twee deelnemers kunt u naar de aangepaste tarieven vragen. Bezoek onze website voor meer informatie: Op afspraak: / 12 13

8 Cursussen voor kinderen en tieners Voor kinderen van 4 tot 7 jaar bestaat er een speciale cursus. De kinderen worden spelenderwijs bekend gemaakt met de Franse taal. Er wordt geplakt, geknipt, gezongen en gedanst, en dat alles zo veel mogelijk in het Frans! Kinderen van 7 tot 12 jaar krijgen een steeds betere kennis van de Franse taal door te luisteren en actief mee te doen met het lesmateriaal wat speciaal voor hun leeftijd en niveau is samengesteld. Kindercursus WOENSDAG - 18/09-29/01** 24 lesuren 290/ 265* 7 10 jaar (Geringe kennis) Alex et Zoé 2 1x1,5 uur/week jaar (Francophones) Rangetagum 1x1,5 uur/week Tieners AdoFLE 1x1,5 uur/week **Geen les: 23/10-25/12-01/01 Kindercursus ZATERDAG - 21/09-01/02** 24 lesuren 290/ 265* 4-6 jaar Tatou 1 1x1,5 uur/week jaar Tatou 2 1x1,5 uur/week jaar Alex et Zoé 1 1x1,5 uur/week jaar Super max 2 1x1,5 uur/week **Geen les: 26/10-21/12-28/12-4/

9 Themacursussen Un mois, un livre Één keer per maand bestudeert u in de groep een klassiek of een recent verschenen boek dat u thuis hebt gelezen. Tijdens de les bespreekt u de in het boek aangekaarte thema s, de stijl en uw eigen impressies... Deze cursus is bedoelt voor liefhebbers van de Franse literatuur. U dient het boek thuis van te voren te lezen. Vanaf B2 Zaterdag: lesuren 180/ 170* 2 lesuren 30 Le livre des brèves amours éternelles - Andreï Makine De tegenstrijdige titel van dit boek wordt snel uitgelegd in deze acht novelles die de taferelen van de geschiedenis van de URSS weergeven alsmede de liefdesgeschiedenissen van de schrijver. Geboren in Siberië en aangekomen in Frankrijk op 30 jarige leeftijd, heeft Andreï Makine besloten om in het Frans te schrijven. Weddenschap gewonnen. Zijn vloeiende en heldere stijl nodigt ons uit om te genieten van de tederheid van vergankelijke momenten. Le titre paradoxal de ce livre s explique très rapidement dans ces huit nouvelles qui sont des tableaux de l histoire de l URSS autant que les histoires d amour du narrateur. Né en Sibérie et arrivé en France à l âge de 30 ans, Andreï Makine a décidé d écrire en français. Pari réussi. Son style fluide, lumineux nous invite à savourer la douceur des moments éphémères. Zaterdag 16 november met Myriam Bouzid Les Lettres de mon moulin - Alphonse Daudet Nog jong maar al moe van het sombere en lawaaige Parijs brengt Alphonse Daudet de zomers door in zijn molen in Fontvielle op een heuvel te midden van konijnen. In deze zonnige ruïne in de Rhone vallei onstaan zijn onsterfelijke sprookjes die zijn bekendheid verzekeren. In de verte is de jachthoorn van Monsieur Seguin te horen die zijn mooie witte geit roept. In het kleine eikenbos valt een onderprefect al dichtend in slaap. Jeune encore et déjà lassé du sombre et bruyant Paris, Alphonse Daudet vient de passer les étés dans son moulin de Fontvielle sur la colline parmi les lapins. Dans cette ruine ensoleillée de la vallée du Rhône, naissent ces contes immortels qui assureront sa gloire. Au loin, on entend la trompe de Monsieur Seguin sonnant sa jolie chèvre blanche. Dans le petit bois de chênes verts, un sous-préfet s endort en faisant des vers. Zaterdag 12 oktober met Samuel Bauer La Chartreuse de Parme - Stendhal In Parma breidt de schaduw van de chartreuse zich uit op de binnenplaats en op de aristocratische intriges van enige happy few die hierdoor geprikkeld worden: Gina de mooie hertogin, de graaf Mosca, maar vooral de jonge Fabrice del Dongo, die naar de liefde verlangt van iedereen die hem tegemoet komt. Stendhal sleurt zijn held Fabrice mee in zijn jacht die hun van Milaan naar Parma brengt, van Waterloo naar het Comomeer, tot de gevangenis van de Farnese toren waar zijn lot zal omslaan... À Parme, l ombre de la chartreuse s étend sur la cour et sur les : intrigues aristocratiques des quelques happy few qui l animent Gina la belle duchesse, le comte Mosca, mais surtout le jeune Fabrice del Dongo, qui suscite l amour de tous ceux qui le croisent. Stendhal entraîne son héros Fabrice dans sa quête, qui le conduira de Milan à Parme, de Waterloo au lac de Côme, jusqu à la prison de la tour Farnese où son destin va basculer... Zaterdag 14 december met Samuel Bauer In 2014: Ladivine, Marie NDiaye - Zaterdag 25 januari met Myriam Bouzid Fuir, Jean-Philippe Toussaint - Zaterdag 15 februari met Samuel Bauer L amant, Marguerite Duras (Vanaf B1) - Zaterdag15 maart met Myriam Bouzid 16 17

10 Coup de théâtre! Met Emmanuelle Favreau Deze theatergroep, zes jaar geleden opgericht (2007), is bedoeld voor Franstaligen en iedereen die vloeiend Frans spreekt. De theatergroep bestaat uit twee delen (2 X 24 lesuren); het eerste deel biedt een inleiding in het toneelspelen, improvisatie en het instuderen van scènes uit theaterstukken; in het tweede deel wordt vooral aandacht besteedt aan de voorbereiding van een toneelstuk die tijdens een theatrale avond in het voorjaar 2014 wordt opgevoerd. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de docente. Themacursussen Salon littéraire Met Myriam Bouzid U houdt van lezen in het Frans? U bent nieuwsgierig naar verschillende oeuvres en stijlen? U wilt uw kennis verdiepen over schrijvers, van Ronsard tot Houellebecq? Dan is de Salon littéraire iets voor U! Gedurende de cursus lezen en discussiëren wij over stijl en inhoud van stukken uit boeken, gedichten, essays, gesorteerd per thema. Bovendien kiezen de cursisten drie boeken die gezamelijk gelezen zullen worden door het jaar. Vanaf C1: Salon littéraire Myriam Bouzid 1x1,5 uur/week Maandag /09-02/06 1x1,5 uur/week Dinsdag /09-27/05 Culture et société Met Myriam Bouzid Studie van verschillende aspecten van het sociale, politieke en culturele leven van het hedendaagse Frankrijk. De thema s zullen worden uitgekozen aan de hand van de actualiteit en de wensen van de deelnemers. Vanaf C1: Culture et Société 1x1,5 uur per week Woensdag /09-28/05 Séminaire panorama littéraire NOUVEAU! Avec Myriam Bouzid Ce cours est destiné aux professeurs de français du «bovenbouw» qui veulent enseigner à leurs élèves les principaux courants littéraires français et leur faire connaître les grands auteurs de la littérature. Le programme littéraire vise à acquérir les compétences nécessaires à la compréhension des différentes époques : Moyen-âge, Renaissance, Classicisme, Les lumières, Le 19ème siècle (Romantisme, Réalisme, Le Parnasse, Poésie fin de Siècle), le 20ème siècle (Surréalisme, les grandsromanciers, la poésie, l existentialisme, l absurde, le Nouveau-Roman), le 21ème siècle (le post-modernisme). Vanaf C1 20 sept t/m 10 jan 24 lesuren 290/ 265* 3 uur om de week Vrijdag september - 4 oktober - 18 oktober - 1 november - 15 november 29 november - 13 december - 10 januari A partir de C1 : Séminaire panorama littéraire 12 lesuren- 180/ 170* 6 lesuren- 90/ 85* Moyen-âge, 16e, 17e, 18e Vendredi de à /10 Pause : e, 20e, 21e Vendredi de à /10 Pause :

11 Gespecialiseerd Frans Maak van de Franse taal een pluspunt voor uw carrière en een opwaardering van uw CV! Het aantal uren van de gespecialiseerde cursussen kan variëren al naargelang het aantal inschrijvingen. De prijs van de cursus blijft onveranderd. De inhoud van de onderstaande cursussen kunnen variëren al naargelang de behoeftes van de deelnemers. Medisch Frans Vanaf B1 24 lesuren- 340/ 305* 1x2 uur/week Vrijdag /09-13/12 Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van de Franse spreek- en schrijfvaardigheid van doktoren, internisten en verplegend personeel welke zich willen voorbereiden om hun beroep in een Franstalige land uit te oefenen. Behandeling van de spreekvaardigheid Met uitwisselings situaties: tijdens een consult, aanwijzingen aan verplegers, interviews, uitleg aan families, dmv video s en audio s. Behandeling van de schrijfvaardigheid Het redigeren van een medisch recept, aantekeningen, notulen en syntheses Het opstellen van simpele brieven aan collega artsen. Het begrijpen van gespecialiseerde artikelen Woordenschat Het menselijke lichaam, ziektes, behandelingen, pathologie, ziekenhuis afdelingen, enz. Zakelijk/Professioneel Frans Vanaf B1 24 lesuren- 340/ 305* 1x2 uur/week Vrijdag /09-13/12 Frans voor de horeca - Vanaf B1 24 lesuren- 340/ 305* 1x2 uur/week Vrijdag /09-13/12 Het programma Frans voor de Horeca heeft als doel een functionele kennis van de Franse taal te verkrijgen, welke beperkt is tot situaties binnen de horeca. Volgens het gespecialiseerde werkdomein van de cursisten zullen de volgende punten worden behandeld: Ontvangen van een klant Een reservering voor een reis maken Het antwoord geven op specifieke vragen van klanten Helpen van een klant met het kiezen, reserveren, kopen van een product Aanpassen, annuleren van een dienst/reservering Factureren van een product (verschillende betalingsmogelijkheden) Opstellen van een informatief document Frans voor NGO s - Vanaf B1 24 lesuren- 340/ 305* 1x2 uur/week Vrijdag /09-13/12 Werkt u voor een NGO? Heeft u missies in Franstalige landen? Deze cursus biedt de mogelijkheid om uw taalvaardigheden te ontwikkelen d.m.v. authentieke documenten, administratieve correspondentie enz. Behandeling van de spreekvaardigheid Spreken over zijn organisatie, project Het spreken in het openbaar Behandeling van de schrijfvaardigheid Schrijven van officiële brieven Zoeken van partners, sponsoren Deze cursus is gericht op iedereen die zijn taalkundig vermogen van het Frans wil verbeteren binnen een zakelijke context. Het programma correspondeert met een verzameling van relationele, administratieve en commerciële taken welke veelvuldiguitgevoerd worden binnen een zakelijke situatie. Behandeling van de spreekvaardigheid Het houden van een informele conversatie in het Frans met klanten en collega s van het werk Deelnemen aan zakelijke vergaderingen Het maken van een presentatie, een speech of het leiden van een debat Onderhandelingen sturen Communiceren via de telefoon Behandeling van de schrijfvaardigheid Opstellen van notulen en synthese Opstellen van s, officiële documenten Juridisch Frans - Vanaf B1 24 lesuren- 340/ 305* 1x2 uur/week Vrijdag /09-13/12 Gedurende het jaar zullen seminars juridisch Frans alsmede enkele conferenties worden georganiseerd. Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen: Behandeling van de spreekvaardigheid Luisteren en begrijpen van juridische debatten (podcasts, cursussen over het recht...) Debateren over juridische kwesties Behandeling van de schrijfvaardigheid: Lezen en begrijpen van juridische authentieke gecompliceerde documenten. (Wetgeving, rechtspraak,rechtsleer, actualiteiten) Opstellen van een geschreven stuk (contractuele bepalingen, afwachting van een vonnis...) 20 21

12 Examens Het DELF en DALF examen Met deze examens, afgestemd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen onderwijs (CERK), kunnen diploma s van het Franse Ministerie van Onderwijs worden behaald. Deze worden internationaal erkend. Vorig jaar hebben kandidaten in meer dan 166 landen het examen afgelegd. Er kan examen worden gedaan op zes niveaus (van A1 tot C2). Waarom kiezen voor DELF of DALF? Om je niveau van het Frans aan te tonen Om extra inhoud te geven aan je CV Om verder te studeren in Frankrijk Inschrijvingen van 15/09/2013 tot 15/11/2013 NIVEAUS DATUM EXAMEN LENGTE TARIEVEN A1 09/12/ uur + mondeling : 5 7 min 80 A2 09/12/ uur + mondeling : 6 8 min 80 B1 10/12/ uur + mondeling : 15 min 120 B2 11/12/ uur + mondeling : 20 min 120 C1 12/12/ uur + mondeling : 30 min 160 C2 13/12/ uur + mondeling : 30 min 160 Voorbereiding DELF/DALF TCF Test de connaissance du français Het doel van TCF (Test de Connaissance du Français) is om de bekwaamheid in Frans taalgebruik binnen het sociale leven werk of studie vast te stellen en te evalueren. Standaard test, verdeeld over 6 niveaus. Deze test is vastgesteld door de Raad van Europa, met een geldigheid van 2 jaar. TCF - Québec: uniquement sur demande Datum: 11 oktober Inschrijvingen van 19/08/2013 tot 09/09/2013 Datum: 29 november Inschrijvingen van 16/09/2013 tot 28/10/2013 MODULES TARIEVEN TCF Basis examen 80 TCF extra onderdeel 35 TCF ANF - Accès à la Nationalité Française Datum: 29 november Inschrijvingen van 16/09/2013 tot 28/10/2013 MODULES TARIEVEN TCF ANF 105 Voorbereiding DELF A1-A2 12 lesuren- 180/ 170* 1x3 uur per week Vrijdag /11-29/11 Voorbereiding DELF B1-B2 12 lesuren- 220/ 210* 1x3 uur per week Vrijdag /11-29/11 Voorbereiding DALF C1-C2 12 lesuren- 220/ 210* 1x3 uur per week Vrijdag /11-29/

13 Cours de néerlandais Plus de 23 millions de personnes parlent le néerlandais, alors pourquoi pas vous? Ce cours s adresse à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances ou découvrir la langue et la culture néerlandaises. L Institut français des Pays-Bas propose des cours de néerlandais pour débutants et intermédiaires. Nos professeurs sont de langue maternelle et adaptent leur cours à un public francophone. Des échanges avec les néerlandais des cours de français sont mis en place de manière régulière afin de pratiquer les langues en tandem. Nous proposons aussi des cours en journée (matinée, après-midi). Pour toute information, veuillez contacter : Antwoordkaart Voor korting zie voorwaarden in deze brochure. Uw inschrijving wordt geregistreerd nadat uw betaling is ontvangen op rekeningnummer: ING t.n.v. Institut Français des Pays-Bas IBAN: NL96INGB BIC: INGBNL 2A Ik heb al een cursus gevolgd bij het Institut Français Ik heb al een taaltest gedaan Ik ken mijn niveau, ik schrijf mij in voor: VOORNAAM: ACHTERNAAM: ADRES: POSTCODE: WOONPLAATS: NL1 (débutants) 24 heures- 290/ 265 1x2h par semaine Jeudi /09-12/12 NL2 24 heures- 290/ 265 1x2h par semaine Mercredi /09-11/12 NL Avancé 24 heures- 290/ 265 1x2h par semaine Mardi /09-10/12 TELEFOON PRIVÉ: TELEFOON WERK: ADRES: CURSUS: DAG EN TIJD: FREQUENTIE: 1X PER WEEK 2X PER WEEK PRIJS: Test en inschrijving Voordat u zich voor een cursus inschrijft, dient u gratis en vrijblijvend een taaltest af te leggen om uw niveau te bepalen. Bel om een afspraak te maken (alleen op werkdagen). Tel: Bekijk de gedetailleerde inschrijfvoorwaarden op onze website: CADEAUBON: informatie op of via mail 24

14 TNT POST Port Payé Pays-Bas INSTITUT FRANÇAIS DES PAYS-BAS Antwoordnummer RA Amsterdam Nederland Informatie Lesmethode A1-1 en A1-2 Alter Ego + 1 : Livre de l élève - Code ISBN : Alter Ego + 1 : Cahier d activités - Code ISBN : A2-1 en A2-2 Alter Ego + 2 : Livre de l élève - Code ISBN : Alter Ego + 2 : Cahier d activités - Code ISBN : B1-1 en B1-2 Alter Ego + 3 : Livre de l élève - Code ISBN : Alter Ego + 3 : Cahier d activités - Code ISBN : B2-1 en B2-2 Alter Ego 4 : Livre de l élève - Code ISBN : Alter Ego 4 : Cahier d activités - Code ISBN : C Alter Ego 5 : Livre de l élève - Code ISBN : Alter Ego 5 : Cahier de perfectionnement - Code ISBN : De boeken zijn niet bij de prijs inbegrepen en kunnen worden besteld via: Test en inschrijving Voordat u zich voor een cursus inschrijft, dient u gratis en vrijblijvend een taaltest af te leggen om uw niveau te bepalen. Bel om een afspraak te maken (alleen op werkdagen). Tel: Bekijk de gedetailleerde inschrijfvoorwaarden op onze website: *Voorwaarden voor gereduceerd tarief : Studenten: 18/25 jaar, op vertoon van studentenkaart / Senioren: 65+ / Bij introductie van een of meerdere nieuwe cursisten / Voor kinderen uit hetzelfde gezin. De kortingen mogen niet worden gecombineerd. Vakanties en feestdagen 19 t/m 27 oktober december t/m 5 januari februari t/m 2 maart april t/m 4 mei /04/2014- Goede Vrijdag 21/04/ Tweede Paasdag 29/05/ Hemelvaartsdag Bereikbaarheid Het Institut Français is bereikbaar met tramlijn 16, 24 of 25, halte Keizersgracht. Ook kunt u de trams 7 of 10 nemen, halte Weteringcircuit.

15 NIEUW NOUVEAU BRUSH UP YOUR FRENCH PROFESSIONAL Volg gespecialiseerde Franse lessen: - Juridisch Frans - Medisch Frans - Frans voor NGO s - Professioneel Frans - Frans HORECA Prenez des cours de français specialisés : - Français juridique - Français medical - Français pour ONG - Français professionnel - HORECA - Français du tourisme Institut français des Pays-Bas Maison Descartes Vijzelgracht 2A 1017 HR Amsterdam E T (op werkdagen)

Cursussen Frans. vanaf September 2012. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES

Cursussen Frans. vanaf September 2012. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES Cursussen Frans vanaf September 2012 www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES Het Institut français des Pays Bas biedt diverse cursussen aan zodat we aan uw specifieke wensen kunnen voldoen. Het

Nadere informatie

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van 1 oktober 2012

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van 1 oktober 2012 1 2 Alliance Française de Walcheren PROGRAMMA 2012-2013. De nieuwe cursussen beginnen in de week van 1 oktober 2012 3 Inhoud Wat is de Alliance Française? 4 Hoe zijn de cursussen opgezet? 5 Onze standaardcursussen

Nadere informatie

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014 1 Alliance Française de Walcheren PROGRAMMA 2014-2015. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014 2 Inhoud Wat is de Alliance Française? 3 Hoe zijn de cursussen opgezet? 4 Onze

Nadere informatie

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1,

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ DE TAALPORTFOLIO BVE

HANDLEIDING BIJ DE TAALPORTFOLIO BVE HANDLEIDING BIJ DE TAALPORTFOLIO BVE Titel: Handleiding bij de Taalportfolio BVE De Handleiding bij de Taalportfolio BVE is ontwikkeld in het kader van het project Kwaliteitsimpuls MVT van de Bve Raad.

Nadere informatie

Cursusprogramma s. Engels en Nederlands. Voor niet-nederlandstaligen

Cursusprogramma s. Engels en Nederlands. Voor niet-nederlandstaligen Cursusprogramma s Engels en Nederlands Voor niet-nederlandstaligen 2015 Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet noodzakelijk het grootste. Klantgerichtheid,

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

HBO-WO Doorstroom minor Informatiebrochure December 2008 1

HBO-WO Doorstroom minor Informatiebrochure December 2008 1 HBO-WO Doorstroom minor Informatiebrochure December 008 Deze brochure biedt inzicht in de algemene procedure van een HBO-WO doorstroomminor en de wijze waarop men zich hierop kan voorbereiden. Deze brochure

Nadere informatie

Cursusprogramma s. Zakelijk. (Braziliaans-) Portugees. Open inschrijving

Cursusprogramma s. Zakelijk. (Braziliaans-) Portugees. Open inschrijving Cursusprogramma s Zakelijk (Braziliaans-) Portugees Open inschrijving 2015 Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet noodzakelijk het grootste. Klantgerichtheid,

Nadere informatie

Spaans in de Spaanse wereld TOP. 24 Spaanse taalscholen. van Spanje en Latijns-Amerika

Spaans in de Spaanse wereld TOP. 24 Spaanse taalscholen. van Spanje en Latijns-Amerika Spaans in de Spaanse wereld TOP 24 Spaanse taalscholen van Spanje en Latijns-Amerika 24 academische centra van Spanje en Latijns-Amerika 2 Pamplona Salamanca Barcelona Madrid Granada Sevilla Valencia Alicante

Nadere informatie

2014-2015. Educatietrajecten

2014-2015. Educatietrajecten 2014-2015 Educatietrajecten Voorwoord Leren is investeren in je toekomst. Wat voor loopbaan je ook voor ogen hebt, wat je plannen ook zijn: het biedt de mogelijkheden om je toekomstdromen waar te maken.

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

VerstERKt over de grens

VerstERKt over de grens VerstERKt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma Janneke van Hardeveld Judith Richters versterkt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2012-2013 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

programma 2015-2016 1926-2016 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch

programma 2015-2016 1926-2016 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch 90 1926-2016 programma 2015-2016 s-hertogenbosch Daar blijf je bij! Algemene informatie Adres Volksuniversiteit en administratie Havensingel 24 5211 TX s-hertogenbosch. Telefoon: 073 614 11 20 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding Portfoliomethodiek. Anne Kerkhoff en Ellie Liemberg

Handleiding Portfoliomethodiek. Anne Kerkhoff en Ellie Liemberg Handleiding Portfoliomethodiek Anne Kerkhoff en Ellie Liemberg Colofon Titel : Handleiding portfoliomethodiek NT2 Auteur : Anne Kerkhoff en Ellie Liemberg m.m.v. Brigitte Buvelot Datum : 26 juli 2002 Uitgave

Nadere informatie

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10 Woord vooraf Deze reader is bedoeld als studiemateriaal voor de opleiding tot Secretaresse. Daarbij hebben we vooral rekening gehouden met cursisten die al in de praktijk werkzaam zijn en zich verder willen

Nadere informatie

PPON-reeks nummer 52. PPON 52 Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4. Primair onderwijs

PPON-reeks nummer 52. PPON 52 Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4. Primair onderwijs Primair onderwijs Primair onderwijs Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Balans van het Engels aan het einde van de Balans van het Engels aan het einde

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

beheersing van de woordenschat Nog geen omschrijving voor dit niveau.

beheersing van de woordenschat Nog geen omschrijving voor dit niveau. Vaardigheid: Gesprekken voeren Niveau: A1 (CONCEPT) Beheersingsniveau: Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Commerce

Domeincompetenties en Illustraties Commerce Domeincompetenties en Illustraties Commerce (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

COLA Taalonderwijs en COLA e-learning Platform Handleiding voor docenten/trainers

COLA Taalonderwijs en COLA e-learning Platform Handleiding voor docenten/trainers Page1 COLA Taalonderwijs en COLA e-learning Platform Handleiding voor docenten/trainers Toegang tot het e-learning platform: www.construction-languagelearning.eu in de talen Engels, Frans, Duits, Nederlands

Nadere informatie

SOLLICITEREN Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

SOLLICITEREN Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging SOLLICITEREN Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Postbus 249 2260 AE LEIDSCHENDAM tel: 070-3378 790, fax: 070-3378 799 e-mail: kncv@kncv.nl internet: www.kncv.nl Eerste druk: 1982 Eerste herziene

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE RIDDERKERK

ALBEDA COLLEGE RIDDERKERK ALBEDA COLLEGE RIDDERKERK 2009-2010 INHOUDSOPGAVE INHOUD PAGINA WELKOM BIJ HET ALBEDA COLLEGE IN RIDDERKERK Bijdrage uit het Maatschappelijke Participatie Fonds 3 VOLWASSENENEDUCATIE Inburgeren en Nederlands

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

TOTAAL. Docentenhandleiding. Basiscursus. Nederlands. voor. anderstaligen. door. drs. Anneke van den Broek

TOTAAL. Docentenhandleiding. Basiscursus. Nederlands. voor. anderstaligen. door. drs. Anneke van den Broek TOTAAL Basiscursus Nederlands voor anderstaligen Docentenhandleiding door drs. Anneke van den Broek Inleiding De opzet, structuur en thema's in Totaal zullen voor docent en cursist voor zich spreken. Deze

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie