Studiegids Administratief medewerker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2014 2015 Administratief medewerker"

Transcriptie

1 Studiegids Administratief medewerker Bedrijfsadministratief medewerker

2 VOORWOORD Welkom beste student! Van harte welkom op de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker (BOL niveau 2). In deze studiegids vind je alle informatie die van belang is voor een prettig verblijf en een goed verloop van je studie. Lees deze goed door. Ook voor je ouder(s) / verzorger(s) is deze gids informatief. Tijdens de SLB-uren wordt deze studiegids besproken. We bespreken o.a. algemene informatie over Noorderpoort en de opleiding; hoe het onderwijs van je opleiding eruit zal zien, welke onderdelen van de opleiding aan bod komen, het beroep waarvoor je opgeleid wordt, en hoe de begeleiding eruit zal zien. In deze studiegids verwijzen we ook naar andere belangrijke informatiebronnen, zoals de website van Noorderpoort en de website van de School voor Beroepsonderwijs in Appingedam, het examenreglement en de praktijk- en onderwijsovereenkomsten. Het onderwijs in het MBO ziet er heel anders uit dan je gewend was in het voortgezet onderwijs. Ons onderwijs is georganiseerd rondom de BeroepsPraktijkVorming. Deze stage heeft o.a. tot doel dat je goed voorbereid wordt op je functioneren als beginnend beroepsbeoefenaar. Vanaf het begin van je opleiding zal gewerkt worden aan je zelfstandigheid. Je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor je te behalen resultaten. In dit proces sta je niet alleen. Onze docenten en jouw studieloopbaanbegeleider helpen je daarmee. Je krijgt een StudieLoopbaanBegeleider (SLB er), die je helpt de juiste keuzes te maken gedurende je opleiding, de stage (BPV) en je keuze voor werken of doorleren na het MBO. Onze studieloopbaanbegeleiding is een individuele begeleiding, afgestemd op jou en draagt ertoe bij dat jij succesvol, zonder vertraging je opleiding afrondt. Hoe alles gaat werken zal je duidelijk worden tijdens de introductie. Deze studiegids geeft verder antwoord op vragen over de opleiding, BPV, examinering, begeleiding en over allerlei praktische zaken zoals adressen, schooltijden, informatie over de lesroosters, vakanties, huisregels enz. Een belangrijk uitgangspunt van onze opleiding is dat je, door het tekenen van de onderwijsovereenkomst, een inspanningsverplichting hebt. Net zoals wij ons zullen inspannen om te voldoen aan de afspraken, verwachten we dat ook van jou. Laat het ons weten als je in deze gids nog zaken mist. In het volgende studiejaar kunnen we deze studiegids dan weer verbeteren. We wensen je veel plezier en succes tijdens je opleiding. Onderwijsteam Zakelijke Dienstverlening

3 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over Noorderpoort blz. 1 2 De opleiding Bedrijfsadministratief Medewerker blz De beroepsrollen blz Toelatingseisen en doorstroommogelijkheden blz Onderwijsvisie van de opleiding Bedrijfsadministratief blz. 3 medewerker 2.4 Onze werkwijze in het kort blz Leren en begeleiden op school blz Wi-Fi en ICT blz Leren en begeleiden in de beroepspraktijk blz Regelgeving blz Medewerkers opleiding Zakelijke Dienstverlening blz Lestijden en pauzes blz Toetsing en examinering blz Ontwikkelingsgerichte beoordeling blz Inrichting examinering blz. 15 Bijlagen Examenplannen Nederlands en rekenen in het mbo Jaarplanning leerjaar 1

4 Algemene informatie over Noorderpoort en de opleiding Bedrijfsadministratief Medewerker Waarvoor staat Noorderpoort? De opleiding Administratief Medewerker is een onderdeel van Noorderpoort. Noorderpoort is een Regionale Onderwijsinstelling voor Middelbaar Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie, Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen en advies. Ruim 1800 medewerkers, ruim leerlingen en cursisten werken en leren op 40 locaties in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe. Noorderpoort is actief in een netwerk van verbindingen met bedrijven, instellingen en andere scholen in de noordelijke regio. Het is een grote instelling, maar opgedeeld in herkenbare scholen met sleutelbegrippen als diversiteit en elan. De opleiding Administratief Medewerker is onderdeel van één van de scholen van Noorderpoort: School voor Beroepsonderwijs Appingedam Studeren bij Noorderpoort, locatie Opwierderweg 2 Appingedam Een opleiding volgen bij Noorderpoort betekent dat je leert jouw talenten te benutten en ontwikkelen. Dit gebeurt door middel van modern, praktijkgericht onderwijs en persoonlijke begeleiding, verzorgd door deskundige en betrokken docenten in een veilig, schoon en eigentijds gebouw. Zo wordt er op een plezierige manier een goede basis gelegd voor je verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. Waar vind je informatie over Noorderpoort en de opleidingen van Beroepsonderwijs Appingedam? Alle informatie over Noorderpoort vind je op de website van het Noorderpoort. Zoek je informatie over de opleidingen Beroepsonderwijs Appingedam dan kies je voor de link scholen en vervolgens kies je voor de link Beroepsonderwijs Appingedam. Je vindt hier o.a. informatie over alle opleidingen die deel uitmaken van de opleidingen Beroepsonderwijs Appingedam. 1

5 2. De opleiding Administratief medewerker 2.1 De beroepsrol Bedrijfsadministratief medewerker BOL 2 (crebocode 90471)) Als bedrijfsadministratief medewerker werk je op een administratieve afdeling van een bedrijf of instelling of bij een administratiekantoor. Je ondersteunt collega s bij boekhoudkundige en andere administratieve werkzaamheden. Je bent bezig met het invoeren van gegevens in een boekhoudpakket. Soms moet je de administratie bijhouden in het programma Excel. Je werkt met veel verschillende documenten. Als je alles hebt ingevoerd, controleert een collega of het allemaal goed is. Je belt en t regelmatig met collega's of klanten. Het archiveren van documenten maakt meestal ook deel uit van je takenpakket. Om de beroepsrol goed te kunnen uitvoeren, is een aantal competenties nodig. Om deze competenties bij de student (verder) te ontwikkelen zijn er werkprocessen en twee kerntaken, die centraal staan tijdens de opleiding, geformuleerd: De kerntaken: Kerntaak 1: Verricht ondersteunende secretariële werkzaamheden Kerntaak 2: Verricht ondersteunende (financieel) administratieve werkzaamheden Zie voor meer informatie ook de website Kwalificatie** Kerntaak Werkproces U1 U2 U3 Kerntaak 1: Verricht ondersteunende secretariële werkzaamheden Kerntaak 2: Verricht ondersteunende (financieel) administratieve werkzaamheden 1.1 Verzorgt correspondentie x 1.2 Verzorgt inkomende en uitgaande post en neemt goederen in ontvangst x x x 1.3 Beheert een agenda en een reserveringssysteem x x 1.4 Ontvangt bezoekers x x x 1.5 Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af 2.1 Ordent en controleert boekingsstukken x 2.2 Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem x x x x x 2.3 Vult eenvoudige formulieren in x x x ** U1 is Secretarieel medewerker U2 is Telefonist/receptionist U3 is Administratief medewerker 2

6 2.2 Toelatingseisen en doorstroommogelijkheden Je bent toelaatbaar tot de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker als je beschikt over een vmbo-diploma ( basisberoepsgerichte leerweg) of een MBO niveau 1 diploma. Met het diploma administratief medewerker is doorstroom naar verschillende niveau 3 opleidingen mogelijk. Je kunt daarbij in de eerste plaats denken aan de opleiding boekhoudkundig medewerker niveau Onderwijsvisie Opleiding Administratief medewerker Ontwikkel je talent Noorderpoort kiest onomwonden voor het succes van studenten. Ons onderwijs is gericht op een succesvolle beroepsopleiding waarna je kunt toetreden tot de arbeidsmarkt of kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Noorderpoort wil jou maximaal begeleiden in je (studie)loopbaan en je rol in de samenleving. Toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs Door snelle technologische en economische ontwikkelingen ligt je loopbaan niet meer tientallen jaren vast. Bedrijven vragen van werknemers brede vakbekwaamheid, flexibiliteit en dat ze zich blijven ontwikkelen. Het opleiden van ondernemende vakmensen vereist goed onderwijs Sterke eigenschappen Noorderpoort gaat uit van jouw sterke eigenschappen. We willen jou versterken in je persoonlijke talentontwikkeling, voorbereiden op je rol in de samenleving, op beroep en vakmanschap en je de begeleiding geven die daarbij nodig is. In ons onderwijs is er een goede balans in de ontwikkeling van (vak)kennis, vaardigheden, houding en persoonlijkheid. Noorderpoort noemt haar onderwijsvisie Onderwijs als begeleidingsmodel. We bieden betrokkenheid, structuur, nodigen uit tot reflectie, geven duidelijke feedback op je voortgang en sturen waar nodig bij. We verwachten van jou een actieve, betrokken houding. Ontwikkelings- en praktijkgericht leren en opleiden In de BOL opleidingen gaat het om een combinatie van school en stage. Door een mix van methoden en verschillende vormen van leren ga je je vaardigheden oefenen, kennis opdoen, werken aan beroepshouding en je persoonlijke capaciteiten ontwikkelen. Opleidingen zijn daarom opgebouwd rondom leertaken in een praktijkgerichte, zo arbeidsgetrouw mogelijke leeromgeving. Praktijkleren kan zowel in de echte beroepspraktijk plaatsvinden als in de beroepspraktijkvorming (BPV) maar krijgt ook voor een deel vorm binnen de school. In de BBL opleidingen staat het leren op de werkplek centraal. Aansluitend op de beroepspraktijk is er begeleid onderwijs op school. Onze kracht is dat we regionale samenwerkingspartners (bedrijven, maatschappelijke organisaties) betrekken bij onze opleidingstrajecten. Zo zorgen we dat je opleiding en vaardigheden straks optimaal aansluiten bij wat de arbeidsmarkt vraagt en zoekt. Bij Noorderpoort ontwikkel je dus op een slimme en in de praktijk toepasbare manier je talent. Dat is goed voor je toekomst en het vinden van een baan. 3

7 2.4 Onze werkwijze in het kort Samen met je studieloopbaanbegeleider (SLB er) stel je je leerdoelen vast en houd je bij wat je al kunt en wat je nog moet/wilt leren. Alle medewerkers en studenten maken gebruik van een digitale leeromgeving (Nelo) waardoor je op ieder moment en waar dan ook met elkaar kunt communiceren. Op Nelo staan allerlei belangrijke documenten zoals de studiegids, het toetsrooster, het examenreglement enz. De opleiding Bedrijfsadministratief medewerker van Noorderpoort kiest voor competentiegericht leren en werken om de studenten optimaal op een vervolgopleiding of een goede positie op de arbeidsmarkt voor te bereiden. Hoe ziet het onderwijs er uit? De studieduur voor de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker is vastgesteld op 2 jaar. Een schooljaar is verdeeld in vier periodes van ongeveer tien weken. De onderdelen kun je grofweg indelen in stage, projecten, simulaties, lessen en studieloopbaanbegeleiding. Onze uitgangspunten van het onderwijs zijn: Het onderwijs is gericht op competetieontwikkeling. De lesstof is gekoppeld aan de kerntaken. Gedurende de opleiding krijg je inzicht in de beroepsrollen die horen bij het beroep waar je voor wordt opgeleid en in alle kennis en vaardigheden om deze beroepsrollen uit te voeren. In de bijlagen kun je per cohort zien hoe onze opleidingen zijn samengesteld Leren en begeleiden op school Veilige school Noorderpoort begeleidt je in een prettige, veilige leeromgeving om een beginnend beroepsbeoefenaar te worden door goed onderwijs en goede begeleiding te geven. Het is belangrijk is dat iedereen zich daarbij prettig en veilig voelt op school. Dit bereiken we door op een plezierige manier met elkaar om te gaan. We verwachten dat iedereen zich daar voor inzet en zich daar verantwoordelijk voor voelt. Zo gaan we met elkaar om Ons uitgangspunt is dat we anderen net zo behandelen als we zelf behandeld willen worden. Noorderpoort verwacht van medewerkers, studenten en ouders dat zij zich gedragen volgens de gangbare omgangsnormen. Dit betekent dat we respect voor elkaar hebben en elkaars privacy niet schenden. Noorderpoort verwacht van jou dat je: bijdraagt aan een goede sfeer op school; respect toont voor anderen (ongewenst gedrag zoals pesten, geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie accepteren we niet); respect hebt voor andermans spullen; zelf initiatieven neemt om eventuele problemen op te lossen; betrokken bent bij medestudenten en medewerkers; iedereen accepteert zoals hij /zij is ongeacht mening, huidskleur, geloof, seksuele voorkeur; in sociale media rekening houdt met privacy van medewerkers en medestudenten; op school geen alcohol en/of drugs gebruikt en geen wapens bij je draagt. 4

8 Incidenten Mocht er toch sprake zijn van ongewenst gedrag, ga dan naar je studieloopbaanbegeleider of de vertrouwenspersoon. Aarzel niet en meld incidenten altijd. Word je gepest of voel je je niet veilig op school? Blijf er niet mee rondlopen. In ons pestprotocol lees je welke stappen jij kunt ondernemen als je wordt gepest en hoe wij je kunnen helpen. studentinfo veilige school pesten Sociale media Sociale media hebben een belangrijke rol gekregen in ons leven. Zij maken het mogelijk om samen te werken, te communiceren, te leren en jezelf te profileren. Ook bij gebruik van sociale media hoort respect voor anderen en respect voor jezelf. Bedenk bij alles wat je doet dat iedereen kan meelezen, dus ook je (toekomstige baas), je school, je medestudenten, je docent, mensen met verkeerde bedoelingen en justitie. Wat je via internet plaatst is vaak niet of nauwelijks te verwijderen. Kortom wees heel voorzichtig en zuinig op je online imago, vooral in relatie tot je professionele toekomstplannen. Klachten Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. We hopen dat het niet zo ver komt, maar soms resulteren fouten of incidenten op school in klachten. Heb je het probleem niet kunnen oplossen met je docent, studieloopbaanbegeleider (SLB er) of de schooldirecteur, dan kun je een beroep doen op de klachtencommissie. Begeleiding De opleiding Administratie begeleid je op verschillende manieren tijdens je studie. Er kan hulp gegeven worden bij de voortgang van de studie en bij persoonlijke problemen. Hieronder vind je de verschillende vormen van begeleiding waarvan je gebruik kunt maken. Ook zie je waar je moet zijn voor administratieve zaken. studentinfo veilige school social media studentinfo klachten Docenten Voor alles wat met de leerstof te maken heeft, kun je terecht bij de desbetreffende docent. Het kan namelijk zijn dat je tijdens je studie onderdelen van de lesstof niet begrijpt of dat je door ziekte of sport lesstof hebt gemist. Als je een probleem hebt met een docent, probeer je het eerst samen met hem/haar op te lossen. Lukt dit niet dan schakel je de slb er in. Coaching: studieloopbaanbegeleider (SLB) Elke klas heeft een SLB begeleider. Dit is een docent met de volgende extra taken: behartigt klassikale belangen volgt het welzijn van iedere student bespreekt problemen van persoonlijke aard bemiddelt in geval van conflicten onderhoudt contact met de docenten van de betreffende klas houdt absentie en resultaten bij en treedt handelend op is eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers geeft hulp bij studie- en huiswerkplanning Mocht je vragen hebben van welke aard dan ook, ga dan eerst naar je coach/slb-er. Tweedelijns deelnemersbegeleiding Een student kan bij specifieke problemen door de SLB er worden doorverwezen naar de leerlingbegeleider van het Begeleidings- en Adviesteam. Dit kunnen leerproblemen zijn, 5

9 maar ook sociaal-emotionele problemen of keuzeproblemen. Eventueel wordt er bij bepaalde problemen ook de afdeling Cursisten Dienstverlening (CDV) ingeschakeld. Verlof wegens bijzondere omstandigheden Voor extra verlof moet je op tijd een verzoek tot verlof indienen bij de SLB er. Een reden voor een verzoek om extra verlof is bijvoorbeeld een rijexamen of een afspraak in het ziekenhuis. Bij afwezigheid van 5 weken zonder geldige reden wordt de studiebeurs omgezet in een lening. Vakanties nemen buiten de door de ministerie vastgestelde vakanties moet gemeld worden bij de teammanager. Bij de receptie kun je een formulier halen om dit aan te geven. Echter de teammanager zal dit ter kennisgeving aannemen, de mogelijke consequenties liggen altijd bij de student. De opleiding gaat geen individuele zaken regelen. Bijvoorbeeld: is er een examen dan verliest de student één examenmoment. Oudercontactavonden In oktober wordt er een informatievond voor ouders/verzorgers georganiseerd. In december houden we de tienminuten-gesprekken waarvoor je ouder(s)/verzorger(s) wordt/worden uitgenodigd. Tussentijdse inlichtingen over de vordering van de studenten kunnen altijd worden verkregen bij de SLB er. Zolang je thuis woont blijven wij de studievoortgang bespreken met je ouders, ook als je 18 jaar of ouder bent. NB: Als je ouder bent dan 18 jaar kun je bezwaar maken tegen het feit dat de school je ouders/verzorgers inlicht over jouw resultaten en gedrag op school. Dit moet je per brief kenbaar maken bij de teammanager. We zullen je ouders/verzorgers overigens wel in lichten over het feit dat jij een brief met dit verzoek hebt geschreven. De vertrouwenspersoon Mocht je onverhoopt in aanraking komen (slachtoffer of getuige zijn) met ongewenst gedrag en je wilt hierover je verhaal kwijt, dan kan dat in eerste instantie bij je SLB er. Mocht je het niet met je SLB er willen bespreken dan kan je ook terecht bij een van de vertrouwenspersonen in het gebouw. Of je stuurt een mail naar Een vertrouwenspersoon luistert naar je en zoekt mee naar oplossingen. Je kunt er zeker van zijn dat je verhaal bij de vertrouwenspersoon veilig is. Respect voor de ander en voor jezelf betekent natuurlijk dat ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, lichamelijk geweld, seksuele intimidatie, diefstal, wapenbezit, drugshandel etc. niet wordt geaccepteerd. De opleiding treedt hier streng tegen op. Bij strafbare feiten doet de school aangifte. Onder seksuele intimidatie verstaan we: seksistische opmerkingen, ongewenste aanrakingen, bedenkelijke spelletjes of tekeningen, seksueel betasten, ongewenste handtastelijkheid of intimidatie na het verbreken van een relatie. Onder discriminatie verstaan we onderscheid maken op grond van afkomst, kleur, ras, godsdienst of seksualiteit. Overige Naast de persoonlijke begeleiding kun je gebruik maken van de dienstverlening van het de Front Office ( de balie) van de opleiding. Hier kun je o.a. terecht voor : 6

10 inleveren van: kopie diploma en cijferlijst van je vorige school, pasfoto, kopie geldig identiteitsbewijs, onderwijsovereenkomst, onderwijskaart (elk schooljaar), onderwijsnummer, verblijfsdocument doorgeven van: wijzigingen in je persoonlijke gegevens. het verkrijgen van een: schoolverklaring / bewijs van inschrijving, aanmeldings- en wijzigingsformulieren voor de studiefinanciering, aanvraagformulier voor een ov-jaarkaart/ NS Schoolabonnement. ondertekening van: kinderbijslag- en ziektekostenverzekeringsformulieren Wet Persoonsregistratie (WPR) Op 1 juli 1989 is de Wet persoonsregistratie van kracht geworden. Deze wet bindt het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens aan bepaalde regels. De WPR zorgt ervoor dat de school de persoonlijke gegevens, die zij in de registers heeft alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn. Voor inlichtingen hierover kun je terecht bij de Administratie 2.6 Wi-Fi en ICT Wanneer je studeert bij Noorderpoort, kun je op al onze scholen kosteloos gebruik maken van het draadloze Noorderpoort netwerk. Verbinding maken met Wi-Fi Via het wifinetwerk kun je overal binnen Noorderpoort verbinding maken met je laptop of ander mobiel apparaat. Voor inloggen binnen Noorderpoort gebruik je je Noorderpoortinlog. Handleidingen voor het maken van verbinding met Wifi voor meerdere typen laptops, tablets en smartphones vind je op de website van Noorderpoort. Leuk weetje: Wereldwijd werken verschillende onderwijsinstellingen met Eduroam. In het noorden zijn dat bijvoorbeeld de studentinfo wifi en ict wifi Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. Met je Noorderpoortlogin kan je ook gebruik maken van het Eduroam netwerk. Je loginnaam moet je dan wel intypen. Inlognaam en wachtwoord Je ontvangt per brief een eigen inlognaam, wachtwoord en Noorderpoort adres. Als je na 1 augustus 2013 bij Noorderpoort bent begonnen, staan je inlognaam en adres ook op je Noorderpoortkaart (zie hierna). Gedurende je studie krijg je van Noorderpoort het MS Office pakket. Dit zal altijd de nieuwste versie zijn. Wanneer je binnen Noorderpoort wisselt van opleiding of locatie, blijven je inlognaam en wachtwoord gewoon geldig. Dat geldt ook voor de en je MS Office. Inlognaam of wachtwoord vergeten? Ben je na 1 augustus 2013 begonnen bij Noorderpoort dan staat je inlog op de Noorderpoortkaart. Het kan voor komen dat je je wachtwoord niet meer weet. Het is mogelijk zelf je wachtwoord te resetten. Daarvoor moet je eerder je wachtwoord hebben studentinfo 7 wifi en ict inlog & wachtwoord

11 geregistreerd. Door een aantal vragen te beantwoorden is het mogelijk om later met behulp van die vragen een nieuw wachtwoord aan te maken. Noorderpoort Iedere student krijgt een Noorderpoort adres. Dit adres is een belangrijk middel voor de school om met je te communiceren. We gaan ervan uit dat je minstens eenmaal per (school)dag je mail checkt en indien nodig (als de school bijvoorbeeld aankondigt dat er een belangrijk bericht aan komt) vaker. Handige tip: Kijk je elke dag naar je privé mail? Dan kan je er voor kiezen je Noorderpoort e- mail automatisch door te sturen naar je privé account. Een handleiding hiervoor vind je op de website van Noorderpoort. Jouw Noorderpoort adres Als student van Noorderpoort heb je een inlognaam voor het Noorderpoortnetwerk. Je e- mailadres is gebaseerd op deze inlognaam. Is je login bijvoorbeeld gr.vdmeer dan is je adres Het wachtwoord voor je mail is gelijk aan het wachtwoord voor inloggen op het Noorderpoortnetwerk. Als je je wachtwoord verandert, geldt dat voor zowel je inlog op het Noorderpoortnetwerk als je . Instructies voor het gebruik van je mail vind je op de website van Noorderpoort. Verstandig gebruik We gaan er van uit dat je verstandig met je account om gaat. Het is dus niet toegestaan om dreigende, beledigende, seksueel getinte dan wel studentinfo wifi en ict noorderpoort discriminerende berichten te versturen, kettingbrieven te versturen, pornografisch materiaal te verspreiden, illegale inhoud te verzenden, commerciële activiteiten te ontplooien, virussen of zogenaamde wormen te verspreiden of anderszins berichten te versturen die Noorderpoort of anderen kunnen schaden. Laptop Binnen Noorderpoort werken bijna alle studenten met een laptop omdat onze opleidingen steeds meer gebruik maken van digitaal onderwijsmateriaal. Op de website van Noorderpoort hebben we voor je op een rijtje gezet waar je rekening mee kunt houden bij de aanschaf van een laptop als je deze ook binnen Noorderpoort wilt gebruiken. Handige tip: Start de lesdag met een volle accu in je laptop. Noorderpoortkaart Als Noorderpoortstudent ontvang je de Noorderpoortkaart. Dit is een multifunctionele chipkaart. studentinfo wifi en ict laptops Printen, kopiëren en betalen Met de Noorderpoortkaart kun je printen, kopiëren en betalen. Op school staan speciale automaten waarmee je de kaart kunt opwaarderen. Actuele prijzen voor printen en kopiëren, vind je samen met een handleiding voor printen op de website van Noorderpoort. Studentenkaart De Noorderpoortkaart geldt ook als je studentenkaart, zorg dus dat je hem altijd bij je hebt. Op de kaart staat je studentnummer of ID, daar kan naar gevraagd worden. Andere opleiding of locatie Wissel je binnen Noorderpoort van opleiding of locatie dan blijft je kaart gewoon geldig studentinfo noorderpoortkaart 8

12 2.7 Leren en begeleiden in de beroepspraktijk Elk leerjaar is opgebouwd uit 4 periodes van 10 weken. Daarvan ga je 1 of 2 periodes op BPV (stage). Welke periode dit is, is afhankelijk van in welk leerjaar je zit. Je moet zelf zorgen voor een door Ecabo goedgekeurd BPV-adres. Op de website kun je vinden of jouw keuzebedrijf ook goedgekeurd is als leerbedrijf. Mocht het niet lukken om een BPV leerbedrijf te vinden dan kan je SLB er je helpen. Tijdens de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) bereid jij je voor op het examen, mede door middel van het uitvoeren en maken van opdrachten. Ondanks het feit dat jouw bedrijf goedgekeurd is door ECABO, blijkt uit ervaring dat je niet altijd alle opdrachten kunt doen. Tijdens de BPV ben je gast in het BPV-bedrijf en wij vinden het belangrijk, dat jij je aan de regels van het bedrijf houdt. Gedurende de BPV-periode zal je BPV-begeleider regelmatig contact hebben met jou en je je BPV-opleider. BPV moet voldoende afgerond zijn om naar het volgende leerjaar te gaan. Als je ziek bent tijdens stage moet de school en jouw BPV-begeleider dit ook weten. Daarom moet jij je afmelden via de absentielijn en een mail sturen aan jouw BPVbegeleider. Uiteraard moet je je BPV-opleider ook op de hoogte stellen. Alle afwezige BPV uren dien je in te halen. Natuurlijk doe je dit in overleg met je BPV-opleider. Zie voor meer informatie over BPV het Handboek BPV. Stappenplan BPV Aan de hand van de examenformulieren en de BPV opdrachten die je die je meekrijgt van school zet je de volgende stappen in de Beroepspraktijkvorming: functie vaststellen. Wie heeft er in je leerbedrijf een functie die past bij je opleiding? Bepaal met je praktijkopleider wie voor jou als voorbeeld kan dienen. inhoud kerntaak nader bepalen Wat houden de kerntaak en werkprocessen op jouw leerbedrijf in? Samen met je praktijkopleider bepalen hoe de werkprocessen van de kerntaak ingevuld kunnen worden. uitgangssituatie vaststellen (= nulmeting + actieplan) Wat kun je al goed uitvoeren van de kerntaak en de werkprocessen? Wat kan en moet nog beter? Hoe ga je dat verbeteren? - laat je praktijkopleider het belang van de competenties voor het uitvoeren van de werkprocessen aangeven - laat je praktijkopleider aan de hand van relevante criteria de nulmeting vaststellen - bepaal samen met je SLB-er aan de hand van de nulmeting je leerdoel (POP) - stel zelf (evt. in overleg met je praktijkopleider) een actieplan op (PAP) waarin je aangeeft hoe je je leerdoelen wilt bereiken actieplan uitvoeren en bewijzen verzamelen Wanneer en hoe laat je het resultaat van je actiepunten zien? Hoe ga je ook wat je al goed kunt, bewijzen? Je gaat je actieplan uitvoeren en bewijzen opstellen/verzamelen. De bewijzen ga je overzichtelijk ordenen in je portfolio. Het portfolio met daarin de ondertekende bewijzen van je praktijkopleider lever je in op school. 9

13 2.8 Regelgeving Omgangsregels Waar mensen met elkaar samenwerken zijn afspraken en omgangsregels nodig. Op school gelden er gedragsvoorschriften om te zorgen dat studenten en medewerkers plezierig en op een professionele manier kunnen leren en werken. De regels gelden ook tijdens de stage. Je toont altijd respect voor alle medewerkers en andere studenten. Je zorgt dat je anderen niet belemmert bij hun werk. Daar hoort ook bij dat je afspraken nakomt. Je helpt mee het gebouw netjes te houden. Schoolweek en aanwezigheid Je bent verplicht alle onderwijsactiviteiten te volgen. Onder onderwijsactiviteiten vallen naast de ingeroosterde uren ook de BPV en andere activiteiten. Je bent voor school beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur uur. Als je lessen gemist hebt dien je die in te halen. Dit kan in overleg met je studieloopbaanbegeleider. Je kunt tot uur een beroep doen op de faciliteiten van de school Beroepsonderwijs Appingedam. Absentieregeling Als je niet in staat bent om op school te komen, dan meld je dit van tevoren. Je bent verplicht tussen en 9.00 uur te bellen naar de absentietelefoon van het Noorderpoort. Daarnaast stuur je een mail naar je SLB er met de reden van afwezigheid en een inschatting van de afwezigheidsduur. Wanneer je ongeoorloofd afwezig bent, dan wordt dit doorgegeven aan het DUO. Absentietelefoon: Voor een ziekmelding hebben wij de volgende gegevens nodig: naam Leerlingnummer (staat op je Noorderpoortpas) Geboortedatum Datum 1 e ziektedag Reden verzuim: ziek, bezoek arts, etc Als je weer beter bent, meld je je af bij de Frontoffice/balie. Onreglementair verzuim kan tot gevolg hebben dat er disciplinaire maatregelen worden genomen na overleg tussen studieloopbaanbegeleider en/of teammanager. Ook tijdens de BPV periode dien je alle verplichtingen na te komen. Als je door ziekte of vanwege andere dringende reden moet verzuimen, moet je jezelf voor het begin van de BPV-dag afmelden bij de praktijkopleider van het stage-bedrijf. Je moet je ook afmelden bij je stagebegeleider van de opleiding met vermelding van reden. Als je onvoldoende stage-uren hebt gemaakt, zal in overleg met alle partijen, een inhaalperiode worden afgesproken. Aan het begin en het eind van de week teken je de presentielijsten. Te laat komen: Als je meer dan 5 minuten te laat bent, mag je dat betreffende lesuur niet meer volgen. Dit wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim dient ingehaald te worden. Inhalen doe je buiten het lesrooster om. Als je bovengenoemde regels niet nakomt, volgt een gesprek met je SLB er en wordt er een afspraakformulier gemaakt. Er zal een evaluatiegesprek volgen. Als het dan nog niet goed gaat wordt er een addendum, een contract gemaakt. Het niet nakomen van de afspraken in het contract kan gevolgen hebben 10

14 voor het vervolgen van je opleiding. Wijziging van naam, adres en telefoonnummer Zorg er voor dat je bereikbaar bent voor de school. Dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor het feit dat jouw naam, adres, adres en telefoongegevens correct zijn. Controleer dus bij de slb er of jouw gegevens kloppen. Mocht dat niet zo zijn, dan geef je aan de Front Office de juiste gegevens door. Hiervoor zijn speciale wijzigingsformulieren beschikbaar. Op dit formulier geef je duidelijk aan wat er veranderd moet worden. Dit geldt ook voor het geval je tijdelijk ergens anders verblijft! Je contactgegevens in Elo moeten ook actueel zijn. Daarvoor moet jezelf zorgen. Als blijkt dat je niet bereikbaar bent, dan ben jij zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Parkeren en stallen (Brom)fietsen en scooters kun je parkeren in de fietsenstalling. Als je met de auto komt, kun je deze kwijt aan de straat. Belangrijke gedragsregels Toegang tot het gebouw krijg je alleen wanneer je de schoolpas bij je hebt. Aanwijzingen van medewerkers en beveiligingsbeambten moeten altijd opgevolgd worden. In de onderwijsruimtes van de opleiding mag je niet eten en drinken. Beroepsonderwijs Appingedam is een rookvrije school. Roken is alleen toegestaan in de daartoe aangewezen omgeving. Telefoneren is in onderwijsruimtes alleen toegestaan wanneer het onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma. Computers en randapparatuur worden alleen beschikbaar gesteld voor onderwijsdoeleinden. We verwachten dat je er zorgvuldig mee omgaat. Handelen in of gebruik van drugs leidt tot verwijdering van school. Gezien het karakter van de opleiding verwachten wij dat je jezelf gedraagt en kleedt zoals dat gebruikelijk is in je latere beroep (zowel op school, tijdens stages als tijdens excursies). Help mee het gebouw schoon en netjes te houden. Gedragscode tijdens onderwijsactiviteiten Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Ben je te laat dan kan de docent je de toegang ontzeggen. Mobiele telefoons mogen niet aan staan. Een mobiele telefoon mag ook niet als rekenmachine gebruikt worden. Tijdens het onderwijs is het niet toegestaan om een pet, muts of andere hoofdbedekking te dragen. In de onderwijsruimtes mag niet worden gedronken of gegeten, ook geen kauwgom. Zorg dat je lesmateriaal in orde is: agenda, boek, schrift en schrijfgerei, USB-stick en laptop. Indien het bovenstaande daartoe aanleiding geeft, zal de school de volgende stappen ondernemen: De coach/slb-er zal een gesprek met je hebben Gaat het daarna niet beter, dan volgt een gesprek met de leerlingbegeleider eventueel met de ouders/verzorgers erbij. Er zal vervolgens een addendum aan de OWO (onderwijsovereenkomst) worden gekoppeld. Als er na voorgaande nog geen verbetering is geconstateerd, dan kun je een verwijzing krijgen naar de cursistendienstverlening om je te begeleiden bij de keuze van een andere studie. Materialen, boeken en laptops niet meegenomen Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je alle materialen bij je hebt die je die dag voor de lessen nodig hebt. Ook heb je elke dag je laptop bij je. Is dit niet het geval dat kun je naar huis gestuurd worden om ze op te halen. De tijd dat je dan afwezig bent wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim. Deze gemiste tijd moet je inhalen. 11

15 Voor schade en diefstal van je laptop ben je zelf verantwoordelijk. Kosten van de opleiding Bedrijfsadministratief Medewerker. Jaarlijks wordt lesgeld aan het Ministerie van onderwijs (DUO) betaald. Hiernaast dient jaarlijks ook een bedrag aan de school te worden voldaan ten behoeve van de projecten. Lesmateriaal en/of excursies. Deze kosten staan vermeld op de zogenaamde nota Schoolkosten. Studenten die de nota schoolkosten niet betalen worden uitgesloten van de activiteiten of diensten waarvoor niet betaald is. Gedetailleerde informatie hierover staat in de nota Schoolkosten. Terugbetaling schoolkosten bij vroegtijdige schoolverlating: Als je voor 1 oktober 2014 stopt met de opleiding, krijg je het hele bedrag terug. Wel dien jij je tijdig af te melden via de geëigende weg. Als je na 1 oktober 2014 stopt, krijg je niets terug Procedure uitschrijven Studenten die tussentijds of aan het eind van het schooljaar de opleiding verlaten, melden zich bij de leerlingenbegeleider voor een gesprek. Deze neemt de procedure met hem of haar door en geeft aan welke acties er moeten worden ondernomen. 12

16 2.9 MEDEWERKERS TEAM ZAKELIJKE DIENSTVERLENING Teammanager: Mevr. J. Stoker Docenten/slb ers: Mevr. A Cornelis Dhr. E. van Doorn Mevr E J. Hemminga Mevr. W. Schipper Dhr.B. Stok Dhr T. van der Veen 13

17 2.10 LESTIJDEN De onderwijsactiviteiten van de opleiding worden verzorgd in lessen van 50 minuten. De dagindeling ziet er als volgt uit: uur uur Pause uur uur uur Pause Pause Toetsing en examinering 3.1 Ontwikkelingsgerichte beoordeling Toetsing Toetsing van de aangeboden stof vindt gewoonlijk zo spoedig mogelijk plaats na behandeling van de lesstof(zie curriculum ). Beoordeling De beoordeling wordt gedaan door docenten en BPV-opleiders. Misschien is het nieuw voor je dat de beoordeling in een aantal gevallen óók door jezelf en je medestudenten gedaan wordt door het geven van feedback. Feedback betekent commentaar (ook van jezelf dus) op de geleverde prestaties. Regels ten aanzien van toetsen, verslagen, mondelingen en presentaties. Alle vakken (of onderdelen daarvan) die je op school krijgt, worden afgesloten met een formatieve beoordeling. Deze beoordeling kan bestaan uit een toets, praktijkopdracht, verslag, een mondeling of een presentatie. Dit is het toetsmoment. Het resultaat van een formatieve beoordeling is bepalend voor het feit of je verder mag naar een volgende stap op school. Daarnaast zijn de formatieve resultaten de basis voor de SLB gesprekken die je met je slb er hebt. Om het een en ander overzicht te houden voor jou (en voor ons) worden toetsmomenten twee keer per schooljaar aangeboden. Dit betekent dat je twee mogelijkheden hebt om een bepaald vak of onderdeel af te sluiten. 14

18 Je bent verplicht om de eerste keer deel te nemen. Je kunt de tweede keer gebruiken om een eventuele onvoldoende beoordeling te herstellen. Heb je geen gebruik gemaakt van de eerste keer dan heb je slechts nog één mogelijkheid om een voldoende beoordeling te behalen. Dit geldt ook als je door ziekte en/of andere oorzaken de eerste keer hebt gemist. In geval van bijzondere omstandigheden beslist de coach in overleg met het docententeam. Studieadvies In de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker wordt halverwege het eerste studiejaar bekeken of je een kans maakt om de opleiding goed af te sluiten. Vanzelfsprekend wordt ook de beroepshouding ter beoordeling meegenomen. Indien de resultaten onvoldoende zijn, wordt met de slb er bekeken of het verstandig is de opleiding voort te zetten of dat een andere opleiding beter aansluit op jouw mogelijkheden. De examencommissie kan namens de school een bindend afwijzend studieadvies geven. 3.2 Inrichting examinering Voor de examinering verwijzen wij naar de OER (Onderwijs Examen Regeling). Deze is opvraagbaar bij de teammanager. In deze studiegids vind je in de bijlage het examenplan van de opleiding Bedrijfsadministratief Medewerker. In dit examenplan staan de diplomaeisen van jouw opleiding. In een volgende bijlage vind je meer informatie over de exameneisen voor Nederlands en rekenen. Organisatorische regels voor het afnemen van de examens worden besproken tijdens de lessen. De examencommissie De examencommissie is verantwoordelijk voor alles wat met de geldigheid van toetsen en examens te maken heeft. Zij ziet toe op een correcte gang van zaken m.b.t. de toetsing en examinering. Als er onregelmatigheden plaatsvinden, dan beslist de examencommissie over de te nemen maatregelen. Het examenbureau Het examenbureau van de opleiding is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken met betrekking tot de toetsen: Afname van toetsen. Het toetsrooster wordt uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de toetsen bekend gemaakt. Dit kan schriftelijk en/of via Elo plaatsvinden. Het afleggen van kwalificerende toetsen, zoals de Proeven van Bekwaamheid. Resultaatverwerking van de toetsen. Het toetsrooster wordt uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de toetsen bekend gemaakt. Dit kan schriftelijk en/of via de site van Noorderpoort Appingedam plaatsvinden. Klachten en bezwaren In een examenreglement is beschreven wat jouw rechten en plichten zijn. Het examenreglement is te raadplegen op Elo. Bij de Frontoffice ligt een gedrukt exemplaar ter inzage. Indien je het niet eens bent met een handeling of besluit inzake examinering kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. Deze kun je vinden in de bijlage van het deelnemersstatuut die geplaatst is op Elo. Formulieren voor het indienen van een bezwaar zijn verkrijgbaar bij de Frontoffice. Een schriftelijk bezwaar moet binnen drie schooldagen worden ingediend bij het examenbureau. 15

19 EXAMENPLAN Administratief medewerker BOL Bedrijfsadministratief medewerker COHORT

20 Zie kwalificatiedossier voor de te beoordelen kerntaak Zie kwalificatie dossier voor de nummers van de te beoordelen werkprocessen bijv. 1.2 Zie het Kwalificatiedossier voor de lettercodes van de competenties. Bijv. E, K, L. Formele naam vermelden Kerntaak Werkproces Competenties Naam Exameneenheid Beoordelingsinstrument bij de betreffende exameneenheid. Bijv. proeve van bekwaamheid, examenproject etc. Exameninstrument per exameneenheid Noteer alleen indien expliciete examinering vereist is per werkproces: - taal-en/of rekenvaardigheden (zie deel C) - het bijbehorende indicatieve niveau ( zie deel D) Beroepsspecifieke eisen Nederlands, rekenen en MvT Waar School/ bedrijf Moment: leerjaar semester week Duur: minuten Wanneer en examenduur Minimaal een drie puntsschaal: O-V-G en maximaal een 10 puntschaal Scorevoorschrift Wegingsfactor Uitgangspunt: A. Indien 1 examen per kerntaak= eindexamencijfer per KT: vul wegingsfactor in, in % of decimalen. B. Indien kerntaakoverschrijdend= meerdere examens tellen mee voor het eindexamencijfer per KT: vul per examen in hoe zwaar het meeweegt. Weging t.b.v. eindexamenresultaat per kerntaak KT 1 KT 2 KT 3 KT 4 KT 5 K , 1.4, 2.1,2.2, 2.3 Engels voor het beroep Alle wp s (Luisteren) 1.2, 2.3 (Lezen) 1.4 (Gesprekken voeren) 1.4 (Spreken) 2.3 (Schrijven) Alle behorende bij de wp Alle behorende bij de genoemde wp Praktijktoetsen ( Stichting Praktijkleren) Taaltentamens SPL Luisteren, lezen en gesprekken voeren A2 Schrijven en Spreken A1 Proeve van Bekwaamheid of Examenproject Mondelinge en schriftelijke examens Nederlands,rekenen geintegreerd in het toaal van de PvB of het Examenproject School of BPV Einde opleiding n.v.t. School Einde opleiding O-V-G 1 1 cijfers Alle onderdelen moeten voldoende zijn. De resultaten tellen niet mee voor eindbeoordeling van de kerntaken Toelichting bij de bepaling van het eindexamenresultaat per kerntaak: Cesuur per kerntaak : 100 % van de geëxamineerde werkprocessen per kerntaak moeten voldoende zijn. Voor elke kerntaak wordt een apart beoordelingsformulier aangeleverd.

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Start een retailonderneming BOR-OP-s Ondernemingsplan schriftelijk min 35,0% BOR-OP-v Ondernemingsplan

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Manager Retail ( crebo 25162) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Manager Retail ( crebo 25162) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Manager Retail ( crebo 25162) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Beheert de goederenstroom en voorraad BMR-1 Verantwoordingsgesprek bedrijfsportfolio kerntaak

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend) Basisdeel Advies en leiding in de verkoop - kerntaak 1: Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie BALV-1

Nadere informatie

Studiegids 2014 2016 Financieel Administratief Medewerker

Studiegids 2014 2016 Financieel Administratief Medewerker Studiegids 2014 2016 Financieel Administratief Medewerker 93200 Financieel Administratief Medewerker VOORWOORD Welkom beste student! Van harte welkom op de opleiding Financieel Administratief Medewerker

Nadere informatie

Studiegids 2015 2017 Administratief medewerker

Studiegids 2015 2017 Administratief medewerker Studiegids 2015 2017 Administratief medewerker 90471 Bedrijfsadministratief medewerker 90472 Secretarieel medewerker VOORWOORD Welkom beste student! Van harte welkom op de opleiding Bedrijfsadministratief

Nadere informatie

Studiegids 2015 2017 Secretaresse

Studiegids 2015 2017 Secretaresse Studiegids 2015 2017 Secretaresse 95380 Secretaresse VOORWOORD Welkom beste student! Van harte welkom op de opleiding Secretaresse (BOL niveau 3). In deze studiegids vind je alle informatie die van belang

Nadere informatie

Studiegids 2015 2017 Financieel Administratief Medewerker

Studiegids 2015 2017 Financieel Administratief Medewerker Studiegids 2015 2017 Financieel Administratief Medewerker 93200 Financieel Administratief Medewerker VOORWOORD Welkom beste student! Van harte welkom op de opleiding Financieel Administratief Medewerker

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Crebocode: 90471 Leerweg: BOL

Crebocode: 90471 Leerweg: BOL 1. Overzicht 1.1 Specifieke s Examenoverzicht opleiding: Bedrijfsadministratief medewerker Niveau: 2 : 1, 1,5 of 2 jaar Crebocode: 90471 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2016 en 2015-2017 Sector: Economie en

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier 1 jaar versneld Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar:

Nadere informatie

Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012

Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012 Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012 Je bent begonnen aan de opleiding Podium en Evenemententechniek bij het Friesland College. Welkom! We hopen voor je dat je een goede tijd tegemoet

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebocode: Leerweg: BOL. Exameninhoud: - Vakkennis / vaardigheden

EXAMENPLAN Crebocode: Leerweg: BOL. Exameninhoud: - Vakkennis / vaardigheden 1 EXAMENPLAN 2016 Opleiding: Medewerker secretariaat en receptie Niveau: 2 Opleidingsduur: 1, 1,5 of 2 jaar (instroom in aug/sep 2016 of jan/feb 2017) Crebocode: 25150 Leerweg: BOL Cohort: 2016-2018 (aug/sep)

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) 2017 2018 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot een examen, dan gelden daar voorwaarden voor. Je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Voordat

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig Crebocode: 95280 Dossiercode: 22171 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: SB Code Examen examenvorm

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen.

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen. Inleiding Voor u ligt het toetsprotocol van het Heer Bokel College. In dit protocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen APS Hella Kroon Alie Kammenga Ellis Eerdmans 8 oktober 2012 Ede In deze masterclass Als ik het voor het zeggen had dan De kaders van het instellingsexamen

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Aanvulling studiehandleiding Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Leerjaar 2 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Ziek- en afmelding blz. 3 Examenplan kwalificatiedossier blz.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4

Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Niveau 4 3 jarig en maatwerktraject

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Manager verkoop reizen

Manager verkoop reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager verkoop reizen 94100 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke informatie

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Examenplan 2013 Front Office Informatiemedewerker 1.Overzicht

Examenplan 2013 Front Office Informatiemedewerker 1.Overzicht Examenplan 2013 Front Office Informatiemedewerker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Front Office - Informatiemedewerker Niveau opleiding: niveau 3 Opleidingsduur: 2,5 jaar 1.1.Specifieke

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) roctop.nl 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot het examen, dan gelden daar voorwaarden voor: je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Samen met

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Montagemedewerker industrieel produceren met hout Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 sbu EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25008 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T&V Team: M&H 1.Examenoverzicht

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712 NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Productiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenhouder hokdieren Crebo-code: 97712 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte gedeelte

Nadere informatie

Crebocode: Dossiercode: Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL. Zie schema kerntaken en werkprocessen in de bijlage van proeve A, B, C D en E.

Crebocode: Dossiercode: Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL. Zie schema kerntaken en werkprocessen in de bijlage van proeve A, B, C D en E. Examenplan Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Dossiercode: 91370 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GW&S Team: SCW 1. Overzicht

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: International Hospitality Studies Fast Track (Manager ondernemer Horeca) Crebocode: 90303 Dossiercode: 22179 Dossierjaar: 2013_2014

Nadere informatie

Examenplan. Crebocode: Niveau opleiding 1.

Examenplan. <naam opleiding> <uitstroomrichting> Crebocode: <crebocode> Niveau opleiding 1. <sectorbenaming> <teamcode> <teamnaam> Examenplan Crebocode: Niveau 1 Nominale sduur jaar Leerweg Kwalificatiedossier geldig vanaf 1 augustus Cohort Sector

Nadere informatie

Memo examinering taal en rekenen, september 2012

Memo examinering taal en rekenen, september 2012 Memo examinering taal en rekenen, september 2012 Inleiding In deze memo zijn de actuele eisen aan examinering beschreven voor Nederlands, Engels, Duits en rekenen. Deze informatie geldt voor zowel BOL-

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2011 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie nummer(s)

Nadere informatie

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V Toetsprotocol leerjaar 1, 2 en 3H/V Inleiding In voorliggend toetsprotocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling van

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Werkafspraken Artiest Muziek Leerjaar 1

Werkafspraken Artiest Muziek Leerjaar 1 Werkafspraken Artiest Muziek Leerjaar 1 Je bent begonnen aan de opleiding Artiest Muziek bij het Friesland College. Welkom! We hopen voor je dat je een goede tijd tegemoet gaat bij ons. Om de colleges,

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456 Examenplan : Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek Crebocode: 25456 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld 8-5-17

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker voeding en technologie. Crebocode: 25461

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker voeding en technologie. Crebocode: 25461 Examenplan : Vakbekwaam medewerker voeding en technologie Crebocode: 25461 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 3 Datum opgesteld 24-4-17

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430 NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker bloembinden Crebo-code: 97430 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016) Examenplan : Medewerker agrarisch loonwerk Crebocode: 25532 (en in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 2 Datum opgesteld 12-5-17 Datum

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 94282 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL Cohort: 2015-2016

Nadere informatie