Nieuwsbrief Maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Maart 2014"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Maart 2014 Agenda (data onder voorbehoud) Vr 4 apr inleveren definitieve profielkeuze Vr 4 apr inhaalmiddag m3 t/m v6 Week 14 inhaal taal- en rekentoets mavo2, niveau F2 Wo 9 apr herkansing III examenklassen Do 10 apr ouderavond OPUS: onderpresteren Do 10 apr uitwisselingsfeest Week 15 uitwisseling Olympus College + OPUS uitwisseling (USA hier) Di 15 apr inleveren akkoordverklaringen m4, h5 en v6 Vr 18 apr leerlingen vrij Week Pasen en meivakantie t/m ma. 5 mei Week 19 taal- en rekentoets h/v/g/o3, niveau F3 Ma 12 mei start Centraal Schriftelijk Examen Week 20 activiteitenweek v4 (incl. veldwerkdag biologie) Week 20 reisweek m3/v5 Wo 21 mei JL-Efteling Vr 23 mei inhaalmiddag m3 t/m v5 Vr 23 mei einde Centraal Schriftelijk Examen Vr 23 mei eindexamengala Week 21 inhaal taal- en rekentoets h/v/g/o3, niveau F3 Week 21 uitwisseling Gera en Leonberg Do 29 mei Hemelvaart Vr 30 mei Hemelvaartsvakantie Week 22 Cito-rekentoets m3, niveau F2 Week 23 herexamen Cito-rekentoets, alle niveaus Week 23 inhaal Cito-rekentoets h4, v/g5, niveau F3 Ma 9 juni Pinksteren Wo 11 juni uitslag CSE vmbo Do 12 juni uitslag CSE havo/vwo Redactie: Barbara Sol, Gwenn Stalman en Bertien van de Laar Reacties naar: Van de directie Beste ouders/verzorgers en leerlingen, Voor u ligt weer een nieuwsbrief waarin veel informatie is opgenomen over de vele activiteiten van onze school. Ook kunt u lezen dat er spannende tijden aanbreken voor onze eindexamenleerlingen. Ik wens hen langs deze weg veel succes met de laatste loodjes

2 Enige weken geleden informeerden wij u over het feit dat Quadraam te maken had met zogenaamde DDoSaanvallen, wat de effecten daarvan zijn (het platleggen van onze internetvoorzieningen) en welke acties wij ondernomen hebben. Ondanks het feit dat we ons er niet verder tegen kunnen wapenen, hebben we niet stil gezeten. Het resultaat is dat we een leerling van een van de Quadraamscholen op heterdaad hebben betrapt. Deze leerling heeft bekend dat hij een aantal aanvallen op onze IT-voorzieningen heeft geïnitieerd. De school heeft passende maatregelen getroffen. Daarnaast heeft het College van Bestuur met deze leerling en zijn ouders gesproken om hen nogmaals te doordringen van de impact van deze acties voor de totale Quadraamorganisatie. Ik wens u veel leesplezier. Maarten van de Louw Rector Nieuws uit de afdeling mavo Op maandag 12 mei breekt er voor alle mavo4- leerlingen een spannende periode aan. Twee weken lang concentreren zij zich op het centraal examen. De voorbereidingen op het centraal schriftelijk examen zijn in volle gang. Zo heeft de sectie wiskunde en de sectie Nederlands in deze nieuwsbrief kort weergegeven hoe zij leerlingen voorbereiden op het centraal schriftelijk examen. Na de meivakantie volgt de laatste lesweek. Met de toetsweek achter de rug worden het spannende weken voor leerlingen en ook voor ons. Wij hopen dat de laatste lesweek zinvol is en dat alle leerlingen zich goed voorbereiden. Na het laatste examen volgt er natuurlijk ook een spetterend gala. Wij hopen dat veel leerlingen zich hiervoor aanmelden en aanwezig zijn. Dit wordt een feest dat niemand mag missen! Op 11 juni zullen we weten wie er geslaagd zijn. Op 28 juni volgt de diploma-uitreiking en dan weten we definitief hoeveel leerlingen met een diploma verder gaan op een mbo of naar de havo gaan. Marcel van Zanten Afdelingsleider mavo 1 t/m 4 Examenvoorbereiding Nederlands Wat moeten we leren voor het examen Nederlands, mevrouw? Niets! Een verbaasde leerling kijkt mij opgelucht aan. Het klopt. Voor Nederlands moet nauwelijks geleerd worden in de zin van stampen, blokken en urenlang studeren. Oefenen is het toverwoord. Bij Nederlands zijn we het hele jaar bezig met de examenonderdelen schrijven en begrijpend lezen. Saaie onderdelen, die we helaas niet altijd leuker kunnen maken. De komende weken staan in het teken van examentraining. Dat betekent dat we in eerste instantie gaan bepalen op welk niveau een leerling zit. Daarna bieden we meerdere onderdelen aan die geoefend moeten worden. Sommige leerlingen zijn goed in het schrijven van een zakelijke brief, maar kunnen nog niet goed samenvatten. Dan moet die leerling niet overspoeld worden met zakelijke brieven, maar vooral bezig gaan met samenvatten. De examentraining gaat soms op een speelse manier, maar (helaas voor de leerlingen) proberen we ook vaak de echte examens na te bootsen. Als kers op de taart sluiten we op 6 mei af met een compleet oefenexamen van 120 minuten dat ook direct nabesproken wordt. En daarna? Thuis oefenen, oefenen en oefenen voor woensdag 14 mei! Ethel Plet, Hans Sluiter, Lotte Pera Eindexamenvoorbereiding wiskunde Beste wiskunde leerlingen Mavo 4, Nog een paar weekjes en dan beginnen de examens! Maar hoe ga jij je nu voorbereiden voor het wiskunde-examen? Iedereen heeft zijn eigen manier om zich voor te bereiden, maar misschien heb je wat aan de onderstaande tips. De samenvattingen uit het wiskundeboek uit je hoofd leren. Nee natuurlijk niet! Dit is zonde van je tijd, als je een schriftelijke cursus voetbal gaat volgen kan je nog steeds niet voetballen. Wat wel handig kan zijn is om van alle hoofdstukken (behalve hoofdstuk 3) de gemengde opgaven nog eens te maken en na te kijken. Leer van je fouten! Van de hoofdstukken die je lastig vindt, oefen je ook de extra opgaven nog eens. Tijdens de wiskundelessen gerichte vragen stellen over de stof. Bijvoorbeeld Of nog eens het onderdeel hoeken uitgelegd kan worden. Heel belangrijk is: examens oefenen! Tijdens de lessen zijn we hier al druk mee, blijf gemotiveerd om dit tot de laatste lesdag doen! - 2 -

3 Tips bij het maken van examenopgaven: Schrijf bij de beantwoording van de vragen al je denkstappen op. Je kunt beter te veel dan te weinig opschrijven want bepaalde opmerkingen leveren punten op, ook als je het eindantwoord fout hebt. In de antwoordmodellen kun je goed zien hoe examenopgaven beoordeeld worden. Je ziet dan precies wat punten oplevert en wat niet. Tussen het lezen van de opgave en het opschrijven van de oplossing zit vaak zoveel tijd dat je (een deel van) de opgave al weer vergeten bent. Lees daarom de opgave nog een keer na nadat je een vraag beantwoord hebt. Heb je precies antwoord op de vraag gegeven? Streep alleen een antwoord door als je een beter antwoord op gaat schrijven. Als je geen beter antwoord hebt, streep het in jouw ogen foute antwoord dan niet door. Misschien is een deel ervan toch goed en levert het punten op. De docent zal echter nooit punten geven voor iets dat doorgestreept is! Denk bij het geven van het eindantwoord aan de juiste eenheden (dagen, uren, minuten, kilo's, centimeters) en decimalen waarin het antwoord nauwkeurig gegeven moet worden. Als er in de opgave hier niets over staat dan mag je zelf een keuze maken. Enkele sites waar je goed terecht kunt: Hier kan je heel goed op onderwerp examenvragen zoeken! www. examenblad.nl Wat neem je mee tijdens het wiskunde-examen: rekenmachientje, pen, potloden (ook kleurtjes), puntenslijper, gum, passer, geodriehoek, kompasroos en markeerstift. Heel veel succes met de voorbereiding en met de examens! Wouter Duitscher en Anneke Stada Nieuws uit de afdeling havo/vwo onderbouw Met de voorjaarsvakantie net achter de rug, zijn we in de tweede helft van het schooljaar beland. Onze derde klas-leerlingen zijn zich aan het voorbereiden op de bovenbouw. Het profielkeuzeprogramma is achter de rug en de eerste voorlopige profielkeuze is gemaakt. Leerlingen die vakken hebben gekozen waar slechts enkele leerlingen voor hebben gekozen, zijn individueel benaderd. 4 April leveren de leerlingen hun definitieve profielkeuzeformulier in bij de mentor. Over twee weken ontvangt u uw gast uit het Duitsland of Denemarken al. Veel leerlingen kijken er al reikhalzend naar uit, het is natuurlijk heel spannend om een week in het Engels te praten. Vooral zijn de leerlingen benieuwd of het klikt met hun uitwisselingspartner! Onze tweedeklassers zijn in februari druk geweest met de taal- en rekentoetsen. Leerlingen met uitslagen die aanleiding gaven voor extra ondersteuning zijn inmiddels gestart met de lessen taal, rekenen of Engels. Afgelopen week hebben onze tweedeklassers ook een theatervoorstelling over nieuwe helden in het theater van ArtEZ bezocht van toneelgroep Dox. De reacties waren unaniem positief! U heeft het tweede rapport van uw zoon of dochter ontvangen en eventueel een gesprek gehad met de mentor over de vorderingen. Deze periode is bij uitstek de tijd dat voor sommige leerlingen er een tandje bijgezet moet worden. De mentoren en coördinatoren houden de cijfers van de leerlingen goed in de gaten en graag wil ik deze vraag ook aan u stellen. Wilt u regelmatig (eens per twee weken) kijken in Magister naar de cijfers en aanwezigheidsgegevens van uw zoon of dochter, zeker als het wat minder gaat. Heeft u geen eigen inlogcode of wachtwoord meer, een mailtje naar de administratie is voldoende voor nieuwe codes. In april hebben de leerlingen een lange vakantie: twee weken meivakantie, de vrijdag (18 april) ervoor is een studiedag voor het personeel en de maandag erna (5 mei) is bevrijdingsdag. Deze twee dagen zijn de leerlingen ook vrij van school. Barbara Sol Afdelingslei der havo/vwo 1, 2 en 3-3 -

4 Nieuws uit de afdeling havo bovenbouw Havo Bovenbouw door Arie Sluijs Alle leerlingen uit onze afdeling hebben nu toetsweek 3 afgesloten. Onder het motto na gedane arbeid is het goed rusten. gaan we aansluitend op de toetsen een dagje uit naar de Efteling. Ouderbetrokkenheid Donderdag 3 april van 19:30 21:00 uur organiseren we in de personeelskamer van het hoofdgebouw deel-2 van de klankbordgroep van ouders H4 en H5. Docenten en afdelingsleider willen graag van ouders horen wat goed gaat en wat beter kan. Een groep van 8 ouders heeft zich in het begin van het schooljaar hiervoor aangemeld. Belangstellende ouders zijn deze avond ook zonder aankondiging welkom. Finale Havo-5 Onze eindexamenkandidaten Havo-5 gaan nu de finale spelen. Het programma van de laatste schoolweken heeft u allemaal in een apart schrijven ontvangen. Met nog vier schoolweken voor de boeg is er nog veel te halen op school. Alle komende activiteiten staan in het teken van eindexamenvoorbereiding. Ook de verplichte rekentoets is nu door alle leerlingen gemaakt en zo nodig herkanst. Het cijfer rekenen telt niet mee in de zak-/slaagregeling. Op maandag 12 mei starten de eindexamens! PWS De presentaties van de profielwerkstukken zijn goed bezocht door de ouders. Door aanwezigheid van ouders en vrienden kregen de presentaties nog meer de uitstraling van een masterproof. Er is ook een eervolle vermelding voor Ishara en Amber. Ze zijn genomineerd voor de HCOT Profielwerkstukprijs van de HAN faculteit Techniek. Na 15 april weten we of ze de hoofdprijs van 500,- hebben weggesleept! Gefeliciteerd! Havo-4 flink aan de bak! De resultaten van onze H4-leerlingen kunnen nog een flinke opgeschroefd worden. We zijn het er allemaal (ook de leerlingen dus) over eens dat er harder gewerkt moet worden om de overgang naar de examenklas te realiseren. Met nog tien lesweken in het vooruitzicht is er nog van alles mogelijk. De herkansing van toetsweek drie wordt samengepakt met de herkansing van toetsweek 4 op dinsdag 24 juni. Leerlingen mogen dan ook 2 vakken herkansen. We wensen leerlingen en nu even in het bijzonder u als ouders veel sterkte en succes voor de komende periode. Onze leerlingen hebben u als studie-supporter heel hard nodig! Arie Sluijs Afdelingsleider havo 4 en 5 Nieuws uit de afdeling vwo bovenbouw Het schooljaar vordert gestaag. Voor de examenleerlingen betekent dit dat de laatste toetsen voor het schoolexamen nu worden afgenomen. Wanneer het schoolexamencijfer bekend is, staat de helft van het eindexamencijfer immers al vast. Leerlingen zijn nu volop bezig om zich een zo goed mogelijke uitgangspositie te verwerven voor het Centraal Examen. Uiteraard wens ik ze daarbij veel succes toe. Op 11 maart hebben de examenleerlingen het profielwerkstuk gepresenteerd aan docenten, medeleerlingen en aan een groot aantal ouders. Ik vond het leuk om zoveel ouders op school te zien die wilden meemaken hoe hun zoon of dochter het werkstuk, waar ze maanden mee bezig zijn geweest, voor het voetlicht bracht. En.. naar mijn mening brachten ze het er erg goed vanaf! Enkele foto s, gemaakt door Maurits van Huijstee, vindt u op onze website. Met de examenvoorstelling dans heeft ook het laatste kunstvak de eindpresentatie afgeleverd. Ik vind het altijd erg mooi om te zien dat leerlingen op het Olympus College, zich niet alleen maar bekwamen door kennis te vergaren, maar dat ze zich daadwerkelijk breder ontwikkelen, bijvoorbeeld door kunst

5 De leerlingen uit VWO 4 zijn op 14 maart op de Radboud universiteit geweest om (voor het eerst) kennis te maken met de universiteit en om al een eerste college mee te mogen maken. Hoewel de keuze voor een vervolgstudie nog ver weg lijkt, vinden we het goed dat leerlingen al vroeg kennis maken met het hoger onderwijs. Een bijzondere reis heeft docent natuurkunde Jan Rasing gemaakt met een aantal van onze leerlingen. In de voorjaarsvakantie hebben zij bij hoge uitzondering het CERN (deeltjesversneller) in Geneve bezocht. Deze studiereis stond bol van de lezingen, excursies en bezichtingen op een plek waar maar weinig mensen toegang tot hebben. Op de website staat een informatief reisverslag van Jan Rasing en zijn leerlingen. Rest mij nog om alle leerlingen veel succes toe te wensen met de toetsen uit de toetsweek van eind maart! Bert Langkamp Afdelingsleider vwo 4, 5 en 6 Nieuws uit de afdeling Opus Week 10, de week na de voorjaarsvakantie stond voor OPUS 3 in het teken van vooral nieuwe ervaringen opdoen. Dat betekende dat 15 leerlingen met hun begeleiders Floor Schils en Maxim Carrée naar Amerika zijn geweest, 9 leerlingen zijn met Ad Rijkers en Tanja Gronewold naar Duitsland afgereisd en de overige leerlingen hebben met behulp van ouders en enkele leerkrachten een project gedraaid met als onderwerp "Is vlees nodig?" De uitwisseling met de Roeperschool in Amerika is inmiddels al een traditie aan het worden. Dit jaar maakten onze leerlingen lessen op school én sneeuwvrij mee, bezochten zij het Henry Ford Museum, een basketbal wedstrijd in een immens stadion en het Heidelbergproject in Detroit. Wederom zijn zij allen liefdevol opgenomen in de gastgezinnen en hebben zij een prachtige tijd doorgebracht. De reis naar Duitsland is dit jaar nieuw. Een tweede mogelijkheid om kennis te maken met het Roeperonderwijs. De reis ging o.a. naar Marienau, een school die is opgericht door de ouders van Annemarie Roeper. Deze school ligt in de buurt van Lüneburg en iets ten zuidoosten van Hamburg. De leerlingen hebben kennis gemaakt met het Duitse onderwijs en zij bezochten Lüneburg en Hamburg. Geen gastgezinnen, omdat Marienau een internaat is. Dus overnachten in een jeugdherberg. Alles is goed verlopen en we hopen binnenkort Marienau ook in Nederland te mogen begroeten

6 Terwijl dus een aantal leerlingen naar de USA waren en een ander aantal naar Duitsland hebben de negen leerlingen die hier bleven een onderzoek gedaan naar de noodzaak van het eten van vlees. Op maandag en dinsdag is er gezocht naar informatie op woensdag is er een excursie geweest en op donderdag is er een presentatie gegeven over het resultaat van het onderzoek. De leerlingen hadden in de voorbereidende fase zelf het onderwerp gekozen en deelgroepjes gevormd. Er is onder andere gekeken naar: de gezondheid (wordt je ziek zonder vlees?) wat gebeurt er met vlees in de vleesverwerkende industrie? wat als mensen insecten gaan eten in plaats van vlees? ethische vragen met betrekking tot het eten van vlees. Om het onderwerp wat levendiger te maken, zijn zij op woensdag naar een biologische boerderij bij Hengelo (Gld.) geweest. Deze boer heeft koeien voor het vlees en niet voor de melk. Hij heeft ook kippen voor de eieren, een varken voor de biggetjes en wat schapen. De boer heeft een rondleiding gegeven over zijn boerderij en veel uitleg gegeven over hoe het toegaat op een biologische boerderij. Onder het motto: "je kunt niet alleen maar serieus bezig zijn" is er aansluitend op de excursie gepaintballd. Er is ruim anderhalf uur gerend en geschoten met een hoop lol. Op donderdag hebben ze de presentatie gegeven. Deze zat goed in elkaar en was zeer informatief. Ter afsluiting van hun project hebben ze met elkaar gegeten bij McDonalds. Ze zijn er niet minder vlees van gaan eten

7 Kunst & Cultuur in maart 13 maart was de dansvoorstelling van H5 en V6. Een geweldige voorstelling die alle kanten van dans liet zien. Van klassiek naar modern naar Hip Hop en weer terug. Met een aantal V6 leerlingen zijn we naar de opera geweest: The Fairy Queen. Een kleurrijk spektakel over de liefde! een bonte collagevoorstelling, uiterst losjes gebaseerd op Shakespeare s Midzomernacht droom. 21 maart was de podiumavond. Kim Verest uit V5 met haar trompet heeft de hoofdprijs in de wacht gesleept. Birhat Atasoy en Diego Brandt uit H3 met hun beatbox-act wonnen de aanmoedingingsprijs. De artiestenprijs ging dit jaar naar Iddo Kuipers van het brugjaar Jan Ligthart voor zijn presentatie op piano. Wat een geweldige talenten hebben we toch op het Olympus College. Zang, piano, beatboxen en dans. Zeer professioneel uitgevoerd. En laten we de leerlingen die altijd maar weer helpen met de techniek om dit allemaal mogelijk te maken niet vergeten! Als je dit jaar niet bent geweest is er gelukkig volgend schooljaar weer een podiumavond. VWO 5 en leerlingen uit H4, V4 en V6 hebben voor CKV een trailer voorstelling gezien van theatergroep Oostpool. Over de angst dat het uiteindelijk niet genoeg is als je alleen maar jezelf bent. Een voorstelling boordevol clichés en confronterende beelden uit onze media waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Leerjaar 2 heeft onder begeleiding van de studenten van ArtEZ een prachtige voorstelling van theatergroep DOX gezien in het theater van ArtEZ waar zij geconfronteerd werden met de vraag dat onze tijd nieuwe helden nodig heeft. Leerlingen reageerden erg enthousiast op deze hedendaagse voorstelling vol met muziek. Merel van Heusden Sectievoorzitter Kunst & Cultuur - 7 -

Nieuwsbrief Oktober 2013

Nieuwsbrief Oktober 2013 Nieuwsbrief Oktober 2013 Agenda (data onder voorbehoud) Za. 12 t/m ma. 21 okt. Herfstvakantie Do. 24 okt. OPUS ouderavond: onderpresteren Ma. 28 okt. t/m vr. 1 nov. Uitwisseling Farum Ma. 4 t/m vr. 8 nov.

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

4/2014-2015. Kalender

4/2014-2015. Kalender Kalender Di 10 mrt doorloopdag Masterclass Wo 11 mrt 14.00 17.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Do 12 mrt 16.00 18.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Vr 13 maart t/m do 19 maart SE 5 havo en 6 vwo Week

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn) Agenda wo 25 april ma 30 april vr 4 mei ma 7 vr 11 mei di 8 mei do 10 zo 13 mei ma 14 mei vr 1 juni ma 14 mei e.v. wo 16 mei do 17 ma 20 mei Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren

Nadere informatie

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 VAN DE LOCATIEDIRECTEUR Allereerst heet ik u, ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl Informatiebulletin voor leerlingen en ouders STREEK NIEUWS CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@ IN DIT NUMMER O.A.: MAATWERK VOOR LEERLINGEN ACTIEF IN VERZORGINGSHUIS

Nadere informatie

PA-NIEUWS. Van de rector

PA-NIEUWS. Van de rector jaargang 2010-2011 nummer 5-11 april 2011 Van de rector Communicatie Deze PA-nieuws ontvangt u samen met het rapport van uw kind of kinderen. Ik hoop dat u tevreden bent over hun prestaties. De laatste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 5 maart 2014

Nieuwsbrief 2 5 maart 2014 Nieuwsbrief 2 5 maart 2014 Inhoud voorwoord algemeen klas 1 mavo 2, 3 en 4 havo 2 en 3 vwo 2 en 3 havo 4 en 5 vwo 4, 5 en 6 tvwo-afdeling Voorwoord Beste ouders, verzorgers, Half januari rolde een publiciteitsgolfje

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl. Ga maar op weg

Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl. Ga maar op weg Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl Nummer 348 2011-2012 01 juli 2012 Eindredactie: Hanneke Strankinga Ga maar op weg Ga maar op weg met je kennis en

Nadere informatie

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014 Bij u in de organisatie Datum nieuwsbrief Titel nieuwsbrief Volume 1, editie 1 Nummer 1 oktoberer 2014 Van de schoolleiding Aan de vooravond van de herfstvakantie ontvangt u van ons de eerste d Oultre

Nadere informatie

VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR

VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR februari 2011 VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR Ziektegolf Het ziekteverzuim onder leerlingen is de laatste dagen erg hoog. Dagelijks worden weer nieuwe leerlingen ziek gemeld en ook melden zich in de loop van

Nadere informatie

AMBITIES EN VERWACHTINGEN

AMBITIES EN VERWACHTINGEN 13 14 Informatiebulletin 1 GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO EN BEROEPSGERICHT ONDERWIJS AMBITIES EN VERWACHTINGEN De start van het nieuwe schooljaar ligt al weer even achter ons en we zijn begonnen in een

Nadere informatie

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 Met deze keer: Voorwoord Examendata Uit de ouderraad Fotobedreigingen Doorstroomrichtlijnen Hoe nu verder? Belangrijke data Geachte Ouders In dit magazine

Nadere informatie

Farelnieuws. Drs. Thijs Jan van der Leij rector. Beste ouders/verzorgers,

Farelnieuws. Drs. Thijs Jan van der Leij rector. Beste ouders/verzorgers, Farelnieuws jaargang 43, nummer 10, 5 juni 2015 DMR De maand juni is een bijzondere maand. De centrale examens zijn afgerond, de laatste loodjes voor de leerlingen (toetsweken) zijn een feit, de voorbereidingen

Nadere informatie

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld Inhoudsopgave & colofon Voorwoord 2 Het Voortgezet Onderwijs: de feiten op een rij voor ouders van leerlingen in groep 8 3 Het Voortgezet Onderwijs:

Nadere informatie

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO oktober 2010 Van de vestigingsdirecteur Geachte Ouder(s)/Verzorger(s), Het schooljaar is al weer enkele weken bezig; de herfstvakantie staat al voor de deur. Alle kennismakingsavonden zijn inmiddels achter

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

PA-NIEUWS jaargang 2011-2012 nummer 2-18 november 2011

PA-NIEUWS jaargang 2011-2012 nummer 2-18 november 2011 Van de rector De eerste periode zit erop. Er is hard gewerkt door leerlingen en docenten en ik hoop van harte dat deze PAnieuws vergezeld gaat met een mooi eerste rapport van uw kind. Als u volgende week

Nadere informatie

De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Ziek-/ absentmeldingen tel. 023-5319042. Geachte ouders,

De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Ziek-/ absentmeldingen tel. 023-5319042. Geachte ouders, Kalender Ma 17 mrt 19.00 21.00 uur aanmeldingszitting 19.30 21.30 uur ouderavond verbreding en discover! Di 18 mrt 14.15 15.45 uur speeddate voor meisjes Woensdag 19 maart t/m dinsdag 1 april Rekentoets

Nadere informatie

VAN DE LOCATIEDIRECTEUR

VAN DE LOCATIEDIRECTEUR INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 02 Volgende nummer: Vrijdag 31 oktober 2014 Vrijdag 28 november 2014 VAN DE LOCATIEDIRECTEUR Het schooljaar is inmiddels al een

Nadere informatie