KEUZE 3 CORRESPONDENTIE COMMERCIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KEUZE 3 CORRESPONDENTIE COMMERCIE"

Transcriptie

1 KEUZE 3 CORRESPONDENTIE COMMERCIE 6 oefeningen

2 Eerste oefening Maak één van de onderstaande analyseoefeningen (offerte) Opdracht 1 Analyseer met behulp van de onderstaande vragen de offerte op blz. 57 in Tekstgids. Lees eerst de toelichting op blz Wie is de briefschrijver? 2. Uit welk formuleringskenmerk blijkt dat de briefschrijver zichzelf representeert? 3. Op welke manier creëert de briefschrijver in de allereerste zin al onmiddellijk goodwill? 4. Welk woord in de eerste alinea kondigt op een subtiele manier aan dat het aanbod niet helemaal strookt met de wensen van de klant? 5. Benoem de vier middelen die de briefschrijver gebruikt om de informatie uit de kern overzichtelijk en toegankelijk te presenteren. 6. Duid in de kern twee persuasieve adjectieven aan. 7. Op welk punt wijkt het aanbod af van de vraag van de klant? 8. Met welke twee lezergerichte argumenten probeert de briefschrijver die afwijking te neutraliseren? 9. Welke instructie omtrent de gewenste reactie is eigen aan de situatie? 10. Met welk klassiek middel creëert de briefschrijver een welwillend slot? 11. Omschrijf met je eigen woorden de eigenlijke betekenis van het postscriptum.

3 Opdracht 2 Analyseer met behulp van de onderstaande vragen de offerte op blz. 59 in Tekstgids. Lees eerst de toelichting op blz Wie is de zender van de brief? 2. Wie representeert als briefschrijver de zender? 3. Is de brief een voorbeeld van een gevraagde of van een spontane offerte? 4. Aan welke briefdelen merk je dat er gebruik is gemaakt van mailmerge? 5. Door welke ingrepen slaagt de briefschrijver erin de circulaire uit de puur zakelijk sfeer te lichten? 6. Heeft de onderwerpsaanduiding informatieve of persuasieve waarde? 7. Waarom is dat in deze situatie verantwoord? 8. Maakt de briefschrijver in de openingsalinea gebruik van een klant- of een productgericht motief? 9. Welk feit vermeldt de briefschrijver als aanleiding? 10. Wat is het communicatieve nut van de vraagzin in de tweede alinea? 11. Welke alinea uit de kern van de brief is hoofdzakelijk persuasief? 12. Duid in die alinea alle persuasieve woordgroepen aan. 13. Waarin bestaat eigenlijk de essentie van het aanbod? 14. Som de vier voorwaarden op waaronder het aanbod geldig is. 15. Met welk lezergericht argument verklaart de briefschrijver dat het aanbod niet geldt tijdens feestdagen? 16. Beoordeel de functionaliteit van de onderstreepte woordgroepen: - Hebben ze hoofdzakelijk informatieve of persuasieve waarde? - Welke onderstreepte woordgroep heeft uitsluitend informatieve waarde? - Welke onderstreepte woordgroepen vestigen de aandacht van de lezer op zijn eigenbelang? 17. Omschrijf de expressieve waarde van de pay-off in het postscriptum. 18. Beantwoord de volgende vragen over het onderstaande alternatief voor de tweede zin van de derde alinea: - Welke voorwaarde neutraliseert de goodwillwerking van het positieve nieuws? - Welk woord versterkt nog het beperkende karakter van de voorwaarde? Als jarige krijgt u volledig gratis een verfijnd en met zorg samengesteld verjaardagsmenu aangeboden, als u reserveert voor ten minste 2 personen. 19. Beantwoord de volgende vragen over het onderstaande alternatief voor de vierde alinea: - Wat valt er aan te merken over de toonzetting? - Welke woorden zijn daarvoor verantwoordelijk? - Door het ontbreken van welk goodwillelement wordt dat nog versterkt? Dit aanbod is geldig tot twee maanden na uw verjaardag en enkel op vertoon van deze brief. Deze aanbieding is echter niet geldig op feestdagen.

4 Tweede oefening Maak de analyse van een verkoopbrief Analyseer met behulp van de onderstaande vragen de verkoopbrief op blz in Tekstgids. Lees eerst de toelichting op blz. 73. Lay-out 1. Toon aan dat de briefschrijver geprobeerd heeft zijn brief te laten lijken op die van een gewone brief. Kruis daartoe in de onderstaande opsomming de toegepaste technieken aan: Er is een duidelijk briefhoofd. Er is een persoonlijke adressering. Er is een persoonlijke aanhef. Er is een specifieke datum. Er is een ondertekening. 2. Toon aan dat de briefschrijver evenwel rekening gehouden heeft met de opmaakvoorschriften voor een verkoopbrief. Kruis daartoe in de onderstaande opsomming de toegepaste technieken aan: Er is geen referentieregel. Er zijn illustraties. Er is een kopregel. Er zijn handgeschreven kanttekeningen. Er zijn tussenkoppen. Er is een PS met een pay-off. Alinea s springen sporadisch in. Per alinea is maximaal één element typografisch gemarkeerd. De eerste bladzijde eindigt midden in een zin. De alinealengte is beperkt tot ongeveer vijf regels. 3. Zowel het briefhoofd als de ondertekening zorgen ervoor dat de lezer in de eerste leesronde onmiddellijk kan achterhalen wie de boodschap bezorgt: - Welk woord in het briefhoofd zal bij de doelgroep extra vertrouwen oproepen? - Welk element (vraag 2) zorgt voor extra vertrouwen bij de lezer door aan zijn werkomgeving te herinneren? - Waarom zal de handtekening echter minder vertrouwen opwekken? 4. Welke twee elementen zorgen ervoor dat de lezer in de eerste leesronde onmiddellijk weet wat van van hem verwacht wordt? 5. Welk element (vraag 2) verduidelijkt in de eerste leesronde het voordeel voor de lezer? Inhoud en opbouw 6. Toon de objectieve warenkennis van de briefschrijver aan door in de brieftekst ten minste vijf eigenschappen van de polis aan te duiden.

5 7. Toon de subjectieve warenkennis van de briefschrijver aan door in de onderstaande opsomming twee aankoopmotieven aan te kruisen waarop in de brief gezinspeeld wordt: behoefte aan gezondheid behoefte aan bescherming behoefte aan eeuwige jeugd behoefte aan zekerheid behoefte aan sociale binding behoefte aan navolging behoefte aan status behoefte aan avontuur behoefte aan kennis behoefte aan exclusiviteit. 8. Toon aan dat de brief op een welomschreven doelgroep afgestemd is door die doelgroep te benoemen. 9. Benoem de aard van het gekozen medium: directe of indirecte verkoopbrief (terugneemtechniek). 10. Motiveer je antwoord op de vorige vraag door zo precies mogelijk te omschrijven tot welk soort actie de lezer aangespoord wordt. 11. Kruis in de onderstaande opsomming de techniek aan die gebruikt wordt om de aandacht van de lezer te trekken: een ingesloten gadget of illustratie toelichten het aanbod met iets aantrekkelijks vergelijken een bericht uit de actualiteit vermelden een citaat vermelden een anekdote vertellen een bekend probleem of een herkenbare situatie schetsen de lezer met een vraag aan het denken zetten de overtuiging of de wensen van de lezer bevestigen het beeld van een gewenste situatie oproepen de lezer onmiddellijk tot actie aanzetten. 12. Wat belooft de briefschrijver in de aanleiding om de belangstelling van de lezer te wekken? 13. Maakt de briefschrijver in de kern van de brief gebruik van één of meer van de onderstaande technieken om het verlangen bij de lezer op te wekken? Zo ja, kruis ze dan aan: situaties schetsen waarin de dienst nuttig is de belangrijkste kenmerken als voordelen presenteren spreken over de voldoening die de dienst zal schenken opwerpingen neutraliseren of compenseren de kostprijs combineren met voordelen de kostprijs opdelen een verplichting in stappen presenteren. 14. Tussen welke twee manieren kan de lezer kiezen om te reageren? 15. Wordt de lezer aangezet tot een snelle respons? 16. Met welk voordeel wordt geprobeerd de drempel om te telefoneren te verlagen?

6 17. Welk element in de brieftekst is bedoeld om het terugsturen van de antwoordbon te vergemakkelijken? 18. Welke twee kenmerken van de antwoordbon zelf maken de reactie van de lezer gemakkelijk? 19. Met welke twee goodwillelementen creëert de briefschrijver een welwillend slot? Stijl 20. Kruis in de onderstaande opsomming de stijlvoorschriften aan waarmee de briefschrijver daadwerkelijk rekening gehouden heeft: sporadisch gebruik van ellipsen/korte zinnen korte alinea s van maximum ongeveer vijf regels geregeld gebruik van vragende en gebiedende zinnen duidelijke keuze voor het lezersperspectief gebruik van de ik-vorm in het zendersperspectief lezer in brieftekst niet aanspreken geen overdadig gebruik van uitroeptekens geen overdadig gebruik van superlatieven geen overdadig gebruik van passiefconstructies maximaal gebruik van de onvoltooid tegenwoordige tijd geregeld meestappen in de gedachtegang van de lezer een gepersonaliseerde aanspreking een gepersonaliseerde ondertekening. 21. Analyseer het onderstaande alternatief voor de zesde alinea: - Welke versie is het beste voorbeeld van een actieve, dynamische spreekstijl? - Welke drie voorschriften voor verbeterde spreektaal (zie Tekstgids blz. 78) zijn in het alternatief toegepast? - Welke twee inhoudelijke elementen zijn in het alternatief toegevoegd? - Verklaar het belang van die twee inhoudelijke elementen. Interesse voor meer informatie over OMOB Academic? Stuur dan gewoon de onderstaande antwoordbon ingevuld terug in de bijgevoegde envelop, frankeren is niet nodig. En volgende week beschikt u over een overzichtelijke brochure met alle informatie.

7 EWOBA-formule 22. Met het onderstaande schema controleer je in welke mate de briefschrijver rekening gehouden heeft met de EWOBA-formule en maak je een soort sterkte/zwakte-analyse van de brief op psychologisch vlak. Ga na of de richtlijnen in de tweede kolom toegepast worden: plaats in de derde kolom een + bij een positief en een - bij een negatief antwoord. menselijke trekje eigenwaarde wantrouwen ongebondenheid begeerte angst tip voor uitwerking eigenwaarde van de lezer respecteren door: - een correcte adressering - een correcte aanhef - een beleefde toonzetting wantrouwen van de lezer overwinnen door: - een vertrouwenwekkend briefhoofd te voorzien - een gepersonaliseerde ondertekening te voorzien - een leesbare handtekening bij de ondertekening te plaatsen - te verwijzen naar tevreden klanten - te verwijzen naar consumententests en publicaties - te herinneren aan de faam of aan kwaliteitscertificaten - een geldteruggarantie te verstrekken - vertrouwenwekkende illustraties bij te voegen - expliciet de gevolgen van de reactie van de lezer te vermelden gun de lezer zijn vrijheid door: - te wijzen op het vrijblijvende karakter van de reactie - keuzemogelijkheden te bieden om te reageren - op een antwoordbon keuze te laten tussen diverse aanbiedingen - een verplichting in stappen te presenteren verstrek de lezer een voordeel door: - een snelle reactie te belonen met een cadeau - in een postscriptum een extra voordeel te vermelden - kenmerken als voordelen te presenteren - een gefrankeerde retourenvelop bij te sluiten - extra info te verstrekken via een voordelig telefoonnummer confronteer de lezer met zijn angsten door: - hem voorzichtig te sensibiliseren voor een probleem - je aanbod als een oplossing voor het probleem te presenteren +/-

8 Derde oefening Maak één van de onderstaande reconstructieoefeningen (offerte) Opdracht 1 Een meubelproducent beantwoordt de prijsaanvraag van een beginnende groothandelaar. Die had o.a. gevraagd een catalogus en een prijslijst toe te sturen. Reconstrueer de tekst van de gevraagde offerte en schrijf de brieftekst uit met een gepaste alineaverdeling. Zorg, waar mogelijk, voor een puntsgewijze presentatie. Onderstreep ten slotte een viertal blikvangers. 1. In ons assortiment vindt u een ruime keuze aan multifunctionele keukenmeubelen. 2. Onze condities mag u gerust vergelijken met die van de concurrentie. 3. Naast interessante prijzen kunt u immers de volgende aantrekkelijke voorwaarden krijgen. 4. Veel succes met uw nieuwe handelszaak. 5. Van hem krijgt u op al uw vragen een antwoord. 6. Als bijlage vindt u onze prijslijst. 7. De handelskorting bedraagt 10 % op de prijzen uit de prijslijst. 8. Daarin zult u trouwens ook ons rijke assortiment tuinmeubelen leren kennen. 9. Vindt u het goed dat ik in elk geval begin volgende maand persoonlijk met u contact opneem? 10. Hebt u interesse voor ons aanbod? 11. Onze algemene verkoopsvoorwaarden leest u op blz. 35 van onze catalogus. 12. Vul dan het ingesloten bestelformulier in en stuur het terug in de gefrankeerde retourenveloppe. 13. De betaling gebeurt 45 dagen na factuurdatum. 14. Daar kunt u zelf oordelen over de degelijkheid en de onberispelijke afwerking. 15. Wij stellen het op prijs dat u aan ons bedrijf denkt als mogelijke leverancier van keukenmeubelen. 16. De quantumkorting bedraagt 5 % vanaf een aankoop van euro, btw inclusief. 17. De levering gebeurt 10 dagen na bestelling, franco aan huis. 18. Als u zich hiervan wilt overtuigen, bent u altijd welkom in onze toonzalen. 19. Wenst u nog meer inlichtingen, neemt u dan contact op met onze exportmanager, de heer Werner Berrevoets, onder het nummer Ook ontvangt u nog deze week separaat onze catalogus. 21. Alle elementen zijn gemakkelijk te onderhouden en kunnen probleemloos in elke keuken ingebouwd worden.

9 Opdracht 2 Een producent van huishoudtoestellen schrijft een spontane offerte naar de vaste klanten (handelaars) om de gloednieuwe reeks koelkasten te presenteren. Reconstrueer de tekst van de spontane offerte en schrijf de brieftekst uit met een gepaste alineaverdeling. Zorg, waar mogelijk, voor een puntsgewijze presentatie. Onderstreep ten slotte een viertal blikvangers. 1. De nieuwe koelkasten behouden natuurlijk de degelijkheid van de vroegere modellen, maar ze verbruiken maar liefst 15 % minder energie. 2. Wenst u meer inlichtingen? 3. Daarnaast geniet u de volgende introductievoorwaarden. 4. Wenst u als dynamische handelaar op de hoogte te blijven van alle innovaties? 5. Met onze vorige modellen hebt u altijd een mooie omzet gerealiseerd, maar met de nieuwe serie mag u zeker nog betere verkoopresultaten verwachten. 6. De waarborg geldt 3 jaar. 7. Tot dan. 8. Als bijlage vindt u ook de lijst met erg voordelige prijzen. 9. De leveringstermijn bedraagt 8 dagen. 10. Kom dan op 20 september om 15 uur naar onze bedrijfsgebouwen. 11. Vanaf 1 oktober kunt u deze hypermoderne en functionele koelkasten aankopen. 12. Ongetwijfeld hebt u interesse voor dit aanbod. 13. De korting bedraagt 5 % bij een aankoop voor 1 november. 14. U zult er kennis maken met onze nieuwe reeks Prestige-koelkasten. 15. Ondertussen kunt u zich in de ingesloten folder al een beeld vormen van de unieke vormgeving. 16. Neem dan gerust contact op met uw handelsvertegenwoordiger en kom uzelf zeker nog eens extra overtuigen op 20 september. 17. Bovendien zijn ze uitgerust met een volledig automatisch ontdooiingssysteem.

10 Vierde oefening Maak de reconstructieoefening (prospectiebrief) Een bedrijf gespecialiseerd in bewegwijzering en signalisatie in grote gebouwen, verstuurt een eenvoudige, indirecte verkoopbrief (prospectiebrief). Reconstrueer de tekst van de brief en schrijf de brieftekst uit met een gepaste alineaverdeling. Onderstreep een drietal blikvangers. 1. Een goede begeleiding van bedrijfsbezoekers, daar zorgt het Modulex-systeem voor. 2. Ook dat is natuurlijk een pluspunt voor het bedrijfsimago. 3. En dat is toch wat uw bedrijf wenst? 4. Aarzel niet om mij vandaag nog de gefrankeerde antwoordkaart terug te sturen. 5. Als die bezoekers ogenblikkelijk hun weg vinden in het gebouw, storen zij uw personeel niet en krijgen zij de indruk van een perfecte organisatie. 6. Door de grote verscheidenheid in vormgeving, het uitgebreide kleurenpalet, het ruime scala van lettertypes en symbolen, kunt u alle kanten uit. 7. Mijn adviseurs zullen met plezier en zonder enige verplichting de signalisatie bestuderen die het best bij uw bedrijfsgebouwen past. 8. Dagelijks bezoeken tientallen mensen uw bedrijf. 9. Uiteindelijk zorgt Modulex er altijd voor dat zowel uw personeel als bezoekers kostbare tijd besparen. 10. Dat is natuurlijk goed voor uw imago. 11. Of bel mij op onder het nummer Bovendien is het systeem zo flexibel dat voor elk gebouw een gepast ontwerp mogelijk is.

11 Vijfde oefening Maak één van de onderstaande vier redactieoefeningen (offerte) Opdracht 1 Wat is de situatie? (achtergrondinformatie) - Groothandel Verstrepen (Neerhofstraat 33 in 3900 Overpelt) heeft een schriftelijke prijsaanvraag voor een transportopdracht ingediend bij de nv Claessens Transport (Kaaiweg 27 in 3500 Hasselt). Wie ben ik? (zender) - André Claessens, directeur van nv Claessens Transport. Wat wil ik bereiken? (doel) - De lezer aanzetten tot de definitieve toewijzing van een transportopdracht. Voor wie schrijf ik? (doelgroep) - Jean-Pierre Verstrepen, directeur van groothandel Verstrepen. Voor transportopdrachten werkt hij vrijwel altijd samen met nv Claessens Transport. Hoe presenteer ik mijn boodschap? (kanaal en medium) - Een maatwerkbrief. Met welke praktische factoren moet ik rekening houden? (randvoorwaarden) - Datering: 10 mei. - De prijsaanvraag van Verstrepen dateert van 5 mei. Over welke ideeën en informatie beschik ik? (inhoud) - Kenmerk: CL/VS/T Kenmerk van de prijsaanvraag: V/CL/a-2. - Het gaat over een transport van Rome naar Overpelt van 50 dozen (150x100x80 cm) en 60 dozen (150x90x60 cm) lederen koffers en handtassen. - De vervoerprijs bedraagt 735 euro. - De verzekering tegen alle risico s voor een zending met een waarde van euro kost 150 euro. - De kosten voor commissie en administratie bedragen 55 euro. - De getrouwheidskorting bedraagt 10 % op het volledige bedrag, dus 94 euro. - De totale prijs (alle kosten - korting) bedraagt 846 euro. - Een reactie voor 20 juni is wenselijk om de nodige schikkingen te kunnen treffen voor het vervoer op 1 juni. - Claessens zorgt voor een stipte en verzorgde afhandeling van de opdracht. - De lezer kan zijn akkoord bevestigen door de bijgevoegde kopie van de offerte te ondertekenen en terug te sturen in de bijgevoegde gefrankeerde retourenveloppe.

12 Opdracht 2 Wat is de situatie? (achtergrondinformatie) - nv Rodarap (Talstrasse 30 in 4700 Eupen) is gespecialiseerd in functionele materialen voor tijdloze binnenhuisdecoratie: gordijnstoffen, tafel- en bedlinnen, behangselpapier enz. De producten zijn van hoogstaande kwaliteit en daardoor niet goedkoop. De firma richt zich dan ook tot de welgestelde particuliere consument met oog voor functionele design en met een uitgesproken persoonlijke smaak. De firma heeft verschillende dealers in de Benelux. Onlangs heeft Rodarap een nieuwe lijn decoratiematerialen gelanceerd, de Flash-line. Die lijn richt zich vooral tot een jong publiek dat zich goed voelt in een wereld van high tech en computers. Om de lijn te promoten heeft Rodarap een website opgebouwd. De bezoeker maakt er kennis met het kwaliteitslabel van Rodarap, en met de nieuwe Flash-line. Geïnteresseerden kunnen via de website een catalogus opvragen met het volledige assortiment Flash-producten en tal van decoratie-ideeën. Wie ben ik? (zender) - Günter Kastenholz, commercieel directeur van nv Rodarap. Wat wil ik bereiken? (doel) - De lezer aanzetten tot een bezoek aan een van de dealers en tot een aankoop. - De lezer de gevraagde catalogus bezorgen. - De lezer kennis laten maken met het volledige assortiment. Voor wie schrijf ik? (doelgroep) - De heer en mevrouw Loomans-Coessens (Beukendreef 5 in 3104 Keerbergen). Het gezin heeft op 1 maart via de website van Rodarap de catalogus over de Flash-line aangevraagd. Hoe presenteer ik mijn boodschap? (kanaal en medium) - Een maatwerkbrief. Met welke praktische factoren moet ik rekening houden? (randvoorwaarden) - Datering: hooguit 1 dag na de aanvraag. - De huisstijl van Rodarap bepaalt dat een offerte altijd van een postscriptum voorzien wordt.

13 Over welke ideeën en informatie beschik ik? (inhoud) - Kenmerk: NN/ro/web Met Rodarap-producten is het mogelijk een interieur naar eigen smaak in te richten - De nieuwe Flash-line past in een modern en hightechinterieur. - De nieuwe Flash-line laat onbeperkte combinatiemogelijkheden toe. - De nieuwe Flash-line bezit het bekende Rodarap-kwaliteitslabel. - Speciaal voor de introductie is er een korting voorzien van 5 % bij elke bestelling boven 500 euro en van 10 % bij elke bestelling boven 650 euro. - Speciaal voor de introductie is er een betalingsuitstel van 90 dagen na factuurdatum. - Deze actie loopt tot het einde van de maand. - De levering gebeurt 7 dagen na bestelling, franco aan huis. - De algemene verkoopsvoorwaarden staan op blz. 40 van de catalogus. - Automatisch wordt de naam en het adres van de dichtste dealer vermeld, in dit geval: firma Decorlux, Steenweg op Antwerpen in 2800 Mechelen. - Een bezoek bij de dealer verplicht tot niets. - Tijdens de introductiemaand kan bij een bezoek aan de dealer een imac gewonnen worden.

14 Opdracht 3 Wat is de situatie? (achtergrondinformatie) - De nv Fornilux (IJzerlaan 99 in 1800 Vilvoorde) is een producent van huishoudtoestellen. Het is de gewoonte dat het bedrijf bij een jaarwisseling de vaste klanten verrast met een zogenaamde kerstofferte. Dit jaar heeft de aanbieding betrekking op de V15-wasmachine. Het toestel wordt uitverkocht, omdat het in de lente van het volgende jaar vervangen wordt door de gloednieuwe V16-wasmachine. Wie ben ik? (zender) - Marcel Pieters, verkoopdirecteur van de nv Fornilux. Wat wil ik bereiken? (doel) - De lezer tot een aankoop aanzetten. - De goodwill van de lezer behouden. Voor wie schrijf ik? (doelgroep) - Alle vaste klanten, onder wie groothandel Telcona (Bevrijdingslaan 35 in 9700 Oudenaarde). Directeur van de groothandel is de heer Dirk Cauwels. Hoe presenteer ik mijn boodschap? (kanaal en medium) - Een gepersonaliseerde circulaire. Met welke praktische factoren moet ik rekening houden? (randvoorwaarden) - Datering: 2 december. - De huisstijl van Fornilux bepaalt dat brieven aan vaste klanten altijd persoonlijk geadresseerd worden. Over welke ideeën en informatie beschik ik? (inhoud) - Kenmerk: MP/K1/mail 3. - De V15-wasmachine heeft al vele jaren haar degelijkheid bewezen. - De V15-wasmachine is altijd een succesvol model geweest. - De V15-wasmachine zal uit het assortiment verdwijnen. - In de lente van het volgende jaar wordt de V15 vervangen door de ultramoderne V16. - De nv Fornilux gaat er prat op dat ze haar assortiment voortdurend aanpast aan de technische vooruitgang. - De klant zal later over de V16 uitvoerig geïnformeerd worden. - De V15 wordt nu aangeboden tegen uitzonderlijke voorwaarden. - Bij aankoop van ten minste 5 toestellen V15 wordt een korting van 25 % verleend op de normale verkoopprijs van 320 euro, btw inclusief. - De waarborg op alle onderdelen loopt over een periode van drie jaar. - De levering gebeurt zeven dagen na bestelling, franco aan huis. - De betaling gebeurt 45 dagen na factuurdatum. - Het aanbod geldt uiteraard zolang de voorraad strekt: de klant heeft er belang bij snel te bestellen.

15 Opdracht 4 Wat is de situatie? (achtergrondinformatie) - De nv Aquatec (Wijngaardveld 56 in 9300 Aalst) behaalt met het antikalkapparaat AT26 behoorlijke verkoopresultaten. Om de verkoop verder te stimuleren heeft de marketingafdeling sinds enkele maanden met succes een bijkomende strategie ontwikkeld. Het bedrijf kent alle gemeenten in het Vlaamse land waar het leidingwater een hoog kalkgehalte heeft. De strategie bestaat erin dat gezinnen die in die gemeenten hun eerste gezinswoning verwerven door de aankoop van een bestaande woning, worden aangeschreven met een spontane offerte. Wie ben ik? (zender) - Sandra Louwagie, sales manager van de nv Aquatec. Wat wil ik bereiken? (doel) - De lezer informatie verstrekken en tot een aankoop aanzetten. Voor wie schrijf ik? (doelgroep) - De hele doelgroep, onder wie het gezin Roggeman-Bouckaert. Op 3 maart hebben zij de aangekochte gezinswoning (Loverbos 3 in 1861 Wolvertem) in gebruik genomen. Hoe presenteer ik mijn boodschap? (kanaal en medium) - Een gepersonaliseerde open-plaatsenbrief. Met welke praktische factoren moet ik rekening houden? (randvoorwaarden) - Datering: in de 2de of 3de week, nadat de lezer in de woning ingetrokken is. - Volgens de huisstijl van Aquatec hebben brieven voor particulieren geen referentieregel en is er in een spontane offerte altijd een postscriptum. - De algemene verkoopsvoorwaarden zijn voorgedrukt op de achterkant van de offerte. - De invulruimtes hebben betrekking op twee variabelen: een exacte datum voor de geldigheid van de offerte én naam en adres van een dealer.

16 Over welke ideeën en informatie beschik ik? (inhoud) - Bij de brief worden een folder en een referentielijst van tevreden klanten gevoegd. - Klantgericht motief: feliciteren met nieuwe woning, lezer heeft woning zeker al naar eigen voorkeur comfortabel ingericht, lezer wenst toch nog meer comfort. - Het leidingwater in Wolvertem heeft een hoog kalkgehalte. - Een hoog kalkgehalte in het water zorgt voor lekkende kranen, defecte koffiezetapparaten en geisers, verkalkte leidingen enz. - Een hoog kalkgehalte in het water leidt tot heel wat reparatie- en vervangingskosten. - Het hoogtechnologisch antikalkapparaat AT26 zorgt voor grote besparingen. - De AT26 bestrijdt kalkafzetting en roestvorming. - De AT26 werkt milieuvriendelijk: geen gebruik van chemische producten, geen extra waterverbruik, geen verbruik van energie. - De AT26 is een duurzaam apparaat. - De prijs bedraagt 277 euro, plaatsing inclusief. - De introductiekorting bedraagt 10 %. - De betaling gebeurt 30 dagen na factuurdatum. - De waarborg bedraagt 3 jaar. - Alle specifieke voorwaarden zijn geldig tot 30 dagen na de briefdatum. - Bij een bestelling binnen 30 dagen na de briefdatum neemt Aquatec gedurende de waarborgperiode bij nawijsbare schade door kalkafzetting alle reparatie- of vervangingskosten voor eigen rekening. - Voor nadere en geheel vrijblijvende informatie staat de dichtste dealer ter beschikking, in dit geval: Leo Slabbinck, Kerkstraat 5 in 1800 Vilvoorde.

17 Zesde oefening Maak één van de onderstaande twee redactieoefeningen (verkoopbrief) Opdracht 1 Wat is de situatie? (achtergrondinformatie) - Met NicoStop beschikt de nv Sano (Industriepark 66 in 3700 Tongeren) over een probaat antirookmiddel in tabletvorm. Vooral voor verstokte rokers die al diverse, mislukte stoppogingen achter de rug hebben, is het middel uiterst geschikt. Naar de leden van de doelgroep verstuurt de firma een mail met een directe verkoopbrief. Wie ben ik? (zender) - Hans Theunissen, directeur van nv Sano. Wat wil ik bereiken? (doel) - De lezer informatie verstrekken en tot een aankoop aanzetten. Voor wie schrijf ik? (doelgroep) - De hele doelgroep, onder wie de heer Marcel Ravels (Molenkouter 23 in 2990 Loenhout). Hoe presenteer ik mijn boodschap? (kanaal en medium) - Een gepersonaliseerde circulaire. Met welke praktische factoren moet ik rekening houden? (randvoorwaarden) - Datering: 13 maart De huisstijl van nv Sano bepaalt dat in verkoopbrieven: alleen een kopregel, onderstrepingen en inspringende alinea s als visuele prikkel gebruikt worden; altijd een postscriptum voorzien wordt; nooit een bijlagevermelding opgenomen wordt. - De mailing bestaat uit zes delen: een envelop, een brief, een brochure, een antwoordbon, een overschrijvingsformulier, een retourenvelop. - Gezien de specificiteit van de doelgroep meent Hans Theunissen dat het gepast is al in de openingsalinea de lezer tot actie aan te zetten.

18 Over welke ideeën en informatie beschik ik? (inhoud) - Wanneer stopt u eindelijk met roken? is een vraag die de leden van de doelgroep wellicht vertrouwd in de oren klinkt. - De antwoordbon invullen is een eerste stap naar een leven zonder nicotine en teer. - Nicotinepleisters of -kauwgom, homeopathische middeltjes, dure weddenschappen: de leden van de doelgroep hebben het misschien allemaal al geprobeerd, maar zonder resultaat. - Een NicoStop-kuur duurt drie weken: één tablet per dag volstaat. - Dit zijn de belangrijkste kenmerken van een NicoStop-kuur: NicoStop neemt onmiddellijk de behoefte aan nicotine weg. NicoStop is volkomen veilig en gezond: het product heeft geen bijwerkingen. NicoStop is voordelig: de volledige kuur (21 dagen) kost 63,42 euro. - De bijgevoegde brochure geeft uitleg over de kuur. - Hans Theunissen garandeert dat de gebruiker na een week geen trek meer heeft in een sigaret of een sigaar. - Om in te tekenen op de kuur moet de lezer: de antwoordbon volledig invullen; op het bijgevoegde overschrijvingsformulier naam en rekeningnummer invullen; de bon terugsturen in de gefrankeerde antwoordenvelop. - nv Sano stuurt binnen 4 dagen na ontvangst van de antwoordbon NicoStop per post toe. - nv Sano betaalt het volledige bedrag van de kuur terug aan wie de behandeling volledig volgt en er toch niet in slaagt te stoppen met roken.

19 Opdracht 2 Wat is de situatie? (achtergrondinformatie) - Het economisch georiënteerde dagblad De Financiële Markt (FM) (Waaslandlaan 22 in 2000 Antwerpen) richt zich vooral tot een publiek van gespecialiseerde zakenlui. De krant wil echter meer abonnees werven en heeft daarbij een nieuwe doelgroep op het oog: studenten hoger onderwijs die een economische opleiding volgen. Wie ben ik? (zender) - Brecht Moens, marketingmedewerker van FM. Wat wil ik bereiken (doel) - De lezer ertoe aanzetten zich op FM te abonneren. Voor wie schrijf ik? (doelgroep) - Studenten hoger onderwijs die een economische opleiding volgen. Brecht Moens heeft van de hogescholen en universiteiten geen namen en adressen gekregen maar ze hebben zich bereid verklaard de boodschap onder hun studenten te verspreiden. Hoe presenteer ik mijn boodschap? (kanaal en medium) - Een directe verkoopbrief als circulaire. Met welke praktische factoren moet ik rekening houden? (randvoorwaarden) - Datering: 12 maart. - Bij de brief wordt een exemplaar van de weekendeditie gevoegd. - Onder de abonnees zal een gsm verloot worden. (gadget.) Over welke ideeën en informatie beschik ik? (inhoud en lay-out) - Hieronder staan een aantal elementen uit de voorbereiding van de reclamecampagne. Een aantal beslissingen zijn al genomen, andere nog niet. Loop eerst de stappen van de voorbereiding door voor je de brief schrijft.

20 1. Hierna vind je een lijst met mogelijke aankoopmotieven, een lijst met als voordelen geformuleerde productkenmerken en een rooster met 12 elementen uit de objectieve warenkennis. Vul dat rooster aan. Als je een productkenmerk wel zult gebruiken: - plaats je in de tweede kolom een +; - duid je in de derde kolom met een letter het overeenkomstige aankoopmotief aan; - duid je in de vierde kolom met een cijfer het overeenkomstige voordeel aan. Als je een productkenmerk niet zult gebruiken: - plaats je in de drie kolommen een -. aankoopmotieven a behoefte aan gezondheid b behoefte aan bescherming c behoefte aan gemak d behoefte aan eeuwige jeugd e behoefte aan zekerheid f behoefte aan profijt g behoefte aan sociale binding h behoefte aan navolging ( in zijn) i behoefte aan status j behoefte aan avontuur k behoefte aan kennis l behoefte aan exclusiviteit productkenmerken 1 De FM-lezer regelt zijn beleggingen vanuit z n luie stoel. 2 De FM-lezer vindt de oplossingen voor zakelijke problemen in de krant. 3 De FM-lezer ziet het verband tussen cursussen en realiteit. 4 De FM-lezer kan de krant overal meenemen: op café, in de trein enz. 5 De FM-lezer ontvangt als abonnee de krant automatisch in de bus. 6 De FM-lezer behoort tot een selecte groep. 7 De FM-lezer is op de hoogte van jobaanbiedingen en trends op de arbeidsmarkt. 8 De FM-lezer kan op allerlei gebieden over de actualiteit meepraten. 9 De FM-lezer moet geen moeite doen (bibliotheek, internet) om info op te sporen. 10 De FM-lezer betaalt als student alleen de prijs van 3 pintjes voor een week de krant. 11 Zich abonneren is gemakkelijk: het volstaat naar de website te surfen.

Inleidend hoofdstuk over verkooptechnieken bij adresboek voor de bouwwereld. Inhoudsopgave deel A. Hoofdstuk 1: Het verkoopproces pag...

Inleidend hoofdstuk over verkooptechnieken bij adresboek voor de bouwwereld. Inhoudsopgave deel A. Hoofdstuk 1: Het verkoopproces pag... Inleidend hoofdstuk over verkooptechnieken bij adresboek voor de bouwwereld Inhoudsopgave deel A Hoofdstuk 1: Het verkoopproces pag... 1.1. Zomaar een gesprek tussen een vertegenwoordiger en zijn vrouw

Nadere informatie

Starten met Thuiswerken

Starten met Thuiswerken Starten met Thuiswerken Vacatures zoeken Het CV Tips voor een top CV Verkoop jezelf! De sollicitatiebrief Het sollicitatie gesprek Nog even dit Veel gemaakte fouten Digitale thuiswerkgids Stap voor stap

Nadere informatie

Sollicitatie Gids 2014

Sollicitatie Gids 2014 Sollicitatie Gids 2014 thuiswerknu.net Het CV Vacatures zoeken tips voor een top CV verkoop jezelf! de sollicitatiebrief het sollicitatiegesprek nog even dit veelgemaakte fouten Stap voor stap naar een

Nadere informatie

Inleiding. www.betersolliciteren.nl pagina - 1 -

Inleiding. www.betersolliciteren.nl pagina - 1 - Inleiding Het hoofddoel van uw brief is om te worden uitgenodigd voor een gesprek. De brief moet daarom kort en duidelijk zijn. Met uw brief moet u de werkgever overtuigen en nieuwsgierig maken. Uw brief

Nadere informatie

Direct Mail-minigids. praktische tips en concrete voorbeelden om succesvolle geadresseerde commerciële zendingen te maken

Direct Mail-minigids. praktische tips en concrete voorbeelden om succesvolle geadresseerde commerciële zendingen te maken V.U.: Christian du Jardin, Muntcentrum, 1000 Brussel, RPR Brussel. - OIP2500000023012 Direct Mail-minigids Speciaal voor bedrijven heeft bpost business een uitgebreid aanbod DM-oplossingen. Ontdek ze nu!

Nadere informatie

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC-Info Uw eigen zaak plannen en uitbouwen Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC Bank & Verzekering wil u met deze gids helpen om goed voorbereid aan uw eigen zaak te beginnen. Wie goed voorbereid is,

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus:

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus: Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën Bonus: Hoe verzamel je adressen zonder te spammen. Prijs 29,95 wwwwwwwwwwww De auteur Jan Kosters is geboren in 1980 en vanaf 1998

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Zakelijke Communicatie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Zakelijke Communicatie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Zakelijke Communicatie Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak

Nadere informatie

sendt WHITE PAPERS E-MAIL MARKETING Sendt W mailexpert.nl

sendt WHITE PAPERS E-MAIL MARKETING Sendt W mailexpert.nl sendt WHITE PAPERS E-MAIL MARKETING Sendt MailExpert Sendt BV Gouw 60 60 1441 CR CR Purmerend T T 0299 685572 316062 E info@sendt.nl info@mailexpert.nl W www.sendt.nl W mailexpert.nl WHITE PAPERS E-MAIL

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Hoe direct moet direct mail zijn?

Hoe direct moet direct mail zijn? Hoe direct moet direct mail zijn? Experimenteel onderzoek naar de lezerswaardering van de indirecte en directe structuur in direct mails Corinne Brouwer Masterstudent Communicatiestudies 3367088 C.E.Brouwer@students.uu.nl

Nadere informatie

oplossingen op maat van uw bedrijf

oplossingen op maat van uw bedrijf oplossingen op maat van uw bedrijf catalogus 2013 pertinente vragen, concrete oplossingen Beste klant, Verstuurt u regelmatig grote hoeveelheden brieven en facturen? Plant u campagnes met geadresseerd

Nadere informatie

E-mail Marketing. Opzetten van succesvolle e-mailcampagnes. Alex van Ginneken

E-mail Marketing. Opzetten van succesvolle e-mailcampagnes. Alex van Ginneken E-mail Marketing Opzetten van succesvolle e-mailcampagnes Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

SOLLICITEREN Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

SOLLICITEREN Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging SOLLICITEREN Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Postbus 249 2260 AE LEIDSCHENDAM tel: 070-3378 790, fax: 070-3378 799 e-mail: kncv@kncv.nl internet: www.kncv.nl Eerste druk: 1982 Eerste herziene

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

Copywriting voor Direct Marketing

Copywriting voor Direct Marketing Copywriting voor Direct Marketing Dit ebook handelt over de speciale eisen die Direct Marketing stelt aan copywriting. In feite vervult de copywriter in een Direct Marketing campagne de belangrijkste functie.

Nadere informatie

de start van een loopbaan

de start van een loopbaan de start van een loopbaan Binnenkort loopt het laatste schooljaar ten einde en behaal jij een diploma. Alvast gefeliciteerd! Het is een belangrijke stap in jouw leven, het belang ervan is immers niet te

Nadere informatie

In duidelijk Nederlands. iedereen

In duidelijk Nederlands. iedereen In duidelijk Nederlands Spreken en schrijven voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doel - Weet wat u wilt... 5 2 Doelgroep - Weet voor wie u spreekt of schrijft... 9 De kenmerken van uw doelgroep...9

Nadere informatie

AFBOUW ZAKEN. met de NOA-ondernemersopleiding / 6. >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8

AFBOUW ZAKEN. met de NOA-ondernemersopleiding / 6. >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8 AFBOUW ZAKEN 2013 jaargang 13 nummer 12 het vakblad voor leden van NOA >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8 >12 WINSTPAKKERS waar je direct mee aan de slag kunt / 10 toekomstgericht

Nadere informatie

catalogus 2012 oplossingen op maat van uw bedrijf

catalogus 2012 oplossingen op maat van uw bedrijf catalogus 2012 oplossingen op maat van uw bedrijf pertinente vragen, concrete oplossingen Beste klant, Verstuurt u dagelijks een heleboel brieven en facturen? Voert u regelmatig campagne met geadresseerde

Nadere informatie

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat Handboek e-mailmarketing Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat 01 Ethiek de sleutel tot succes 02 Meer dan alleen verkoop 03 Goed plannen van verzenden tot evalueren 04 Abonnees

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Particulieren vs. handelaars

Particulieren vs. handelaars News Ondernemers December 2013 Kleine letters, grote impact Algemene voorwaarden in contracten bewijzen hun nut als ze juridisch correct zijn in vrijwel alle sectoren. Ze voorkomen vaak discussies met

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Meer rendement uit uw e-mail marketing... 2 H1 Randvoorwaarden... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Return on Investment (ROI)...

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Inhoudsopgave. H1 Inleiding 5

Inhoudsopgave. H1 Inleiding 5 Inhoudsopgave H1 Inleiding 5 H2 Voorbereiding op Clever Calling 7 2.1 Conversie 7 2.2 Legitimiteit 9 2.3 Echtheid 11 2.4 Vast patroon 12 2.5 Energiek 15 2.6 Rechtvaardiging 16 H3 Een clever acquisitiegesprek

Nadere informatie