KEUZE 3 CORRESPONDENTIE COMMERCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KEUZE 3 CORRESPONDENTIE COMMERCIE"

Transcriptie

1 KEUZE 3 CORRESPONDENTIE COMMERCIE 6 oefeningen

2 Eerste oefening Maak één van de onderstaande analyseoefeningen (offerte) Opdracht 1 Analyseer met behulp van de onderstaande vragen de offerte op blz. 57 in Tekstgids. Lees eerst de toelichting op blz Wie is de briefschrijver? 2. Uit welk formuleringskenmerk blijkt dat de briefschrijver zichzelf representeert? 3. Op welke manier creëert de briefschrijver in de allereerste zin al onmiddellijk goodwill? 4. Welk woord in de eerste alinea kondigt op een subtiele manier aan dat het aanbod niet helemaal strookt met de wensen van de klant? 5. Benoem de vier middelen die de briefschrijver gebruikt om de informatie uit de kern overzichtelijk en toegankelijk te presenteren. 6. Duid in de kern twee persuasieve adjectieven aan. 7. Op welk punt wijkt het aanbod af van de vraag van de klant? 8. Met welke twee lezergerichte argumenten probeert de briefschrijver die afwijking te neutraliseren? 9. Welke instructie omtrent de gewenste reactie is eigen aan de situatie? 10. Met welk klassiek middel creëert de briefschrijver een welwillend slot? 11. Omschrijf met je eigen woorden de eigenlijke betekenis van het postscriptum.

3 Opdracht 2 Analyseer met behulp van de onderstaande vragen de offerte op blz. 59 in Tekstgids. Lees eerst de toelichting op blz Wie is de zender van de brief? 2. Wie representeert als briefschrijver de zender? 3. Is de brief een voorbeeld van een gevraagde of van een spontane offerte? 4. Aan welke briefdelen merk je dat er gebruik is gemaakt van mailmerge? 5. Door welke ingrepen slaagt de briefschrijver erin de circulaire uit de puur zakelijk sfeer te lichten? 6. Heeft de onderwerpsaanduiding informatieve of persuasieve waarde? 7. Waarom is dat in deze situatie verantwoord? 8. Maakt de briefschrijver in de openingsalinea gebruik van een klant- of een productgericht motief? 9. Welk feit vermeldt de briefschrijver als aanleiding? 10. Wat is het communicatieve nut van de vraagzin in de tweede alinea? 11. Welke alinea uit de kern van de brief is hoofdzakelijk persuasief? 12. Duid in die alinea alle persuasieve woordgroepen aan. 13. Waarin bestaat eigenlijk de essentie van het aanbod? 14. Som de vier voorwaarden op waaronder het aanbod geldig is. 15. Met welk lezergericht argument verklaart de briefschrijver dat het aanbod niet geldt tijdens feestdagen? 16. Beoordeel de functionaliteit van de onderstreepte woordgroepen: - Hebben ze hoofdzakelijk informatieve of persuasieve waarde? - Welke onderstreepte woordgroep heeft uitsluitend informatieve waarde? - Welke onderstreepte woordgroepen vestigen de aandacht van de lezer op zijn eigenbelang? 17. Omschrijf de expressieve waarde van de pay-off in het postscriptum. 18. Beantwoord de volgende vragen over het onderstaande alternatief voor de tweede zin van de derde alinea: - Welke voorwaarde neutraliseert de goodwillwerking van het positieve nieuws? - Welk woord versterkt nog het beperkende karakter van de voorwaarde? Als jarige krijgt u volledig gratis een verfijnd en met zorg samengesteld verjaardagsmenu aangeboden, als u reserveert voor ten minste 2 personen. 19. Beantwoord de volgende vragen over het onderstaande alternatief voor de vierde alinea: - Wat valt er aan te merken over de toonzetting? - Welke woorden zijn daarvoor verantwoordelijk? - Door het ontbreken van welk goodwillelement wordt dat nog versterkt? Dit aanbod is geldig tot twee maanden na uw verjaardag en enkel op vertoon van deze brief. Deze aanbieding is echter niet geldig op feestdagen.

4 Tweede oefening Maak de analyse van een verkoopbrief Analyseer met behulp van de onderstaande vragen de verkoopbrief op blz in Tekstgids. Lees eerst de toelichting op blz. 73. Lay-out 1. Toon aan dat de briefschrijver geprobeerd heeft zijn brief te laten lijken op die van een gewone brief. Kruis daartoe in de onderstaande opsomming de toegepaste technieken aan: Er is een duidelijk briefhoofd. Er is een persoonlijke adressering. Er is een persoonlijke aanhef. Er is een specifieke datum. Er is een ondertekening. 2. Toon aan dat de briefschrijver evenwel rekening gehouden heeft met de opmaakvoorschriften voor een verkoopbrief. Kruis daartoe in de onderstaande opsomming de toegepaste technieken aan: Er is geen referentieregel. Er zijn illustraties. Er is een kopregel. Er zijn handgeschreven kanttekeningen. Er zijn tussenkoppen. Er is een PS met een pay-off. Alinea s springen sporadisch in. Per alinea is maximaal één element typografisch gemarkeerd. De eerste bladzijde eindigt midden in een zin. De alinealengte is beperkt tot ongeveer vijf regels. 3. Zowel het briefhoofd als de ondertekening zorgen ervoor dat de lezer in de eerste leesronde onmiddellijk kan achterhalen wie de boodschap bezorgt: - Welk woord in het briefhoofd zal bij de doelgroep extra vertrouwen oproepen? - Welk element (vraag 2) zorgt voor extra vertrouwen bij de lezer door aan zijn werkomgeving te herinneren? - Waarom zal de handtekening echter minder vertrouwen opwekken? 4. Welke twee elementen zorgen ervoor dat de lezer in de eerste leesronde onmiddellijk weet wat van van hem verwacht wordt? 5. Welk element (vraag 2) verduidelijkt in de eerste leesronde het voordeel voor de lezer? Inhoud en opbouw 6. Toon de objectieve warenkennis van de briefschrijver aan door in de brieftekst ten minste vijf eigenschappen van de polis aan te duiden.

5 7. Toon de subjectieve warenkennis van de briefschrijver aan door in de onderstaande opsomming twee aankoopmotieven aan te kruisen waarop in de brief gezinspeeld wordt: behoefte aan gezondheid behoefte aan bescherming behoefte aan eeuwige jeugd behoefte aan zekerheid behoefte aan sociale binding behoefte aan navolging behoefte aan status behoefte aan avontuur behoefte aan kennis behoefte aan exclusiviteit. 8. Toon aan dat de brief op een welomschreven doelgroep afgestemd is door die doelgroep te benoemen. 9. Benoem de aard van het gekozen medium: directe of indirecte verkoopbrief (terugneemtechniek). 10. Motiveer je antwoord op de vorige vraag door zo precies mogelijk te omschrijven tot welk soort actie de lezer aangespoord wordt. 11. Kruis in de onderstaande opsomming de techniek aan die gebruikt wordt om de aandacht van de lezer te trekken: een ingesloten gadget of illustratie toelichten het aanbod met iets aantrekkelijks vergelijken een bericht uit de actualiteit vermelden een citaat vermelden een anekdote vertellen een bekend probleem of een herkenbare situatie schetsen de lezer met een vraag aan het denken zetten de overtuiging of de wensen van de lezer bevestigen het beeld van een gewenste situatie oproepen de lezer onmiddellijk tot actie aanzetten. 12. Wat belooft de briefschrijver in de aanleiding om de belangstelling van de lezer te wekken? 13. Maakt de briefschrijver in de kern van de brief gebruik van één of meer van de onderstaande technieken om het verlangen bij de lezer op te wekken? Zo ja, kruis ze dan aan: situaties schetsen waarin de dienst nuttig is de belangrijkste kenmerken als voordelen presenteren spreken over de voldoening die de dienst zal schenken opwerpingen neutraliseren of compenseren de kostprijs combineren met voordelen de kostprijs opdelen een verplichting in stappen presenteren. 14. Tussen welke twee manieren kan de lezer kiezen om te reageren? 15. Wordt de lezer aangezet tot een snelle respons? 16. Met welk voordeel wordt geprobeerd de drempel om te telefoneren te verlagen?

6 17. Welk element in de brieftekst is bedoeld om het terugsturen van de antwoordbon te vergemakkelijken? 18. Welke twee kenmerken van de antwoordbon zelf maken de reactie van de lezer gemakkelijk? 19. Met welke twee goodwillelementen creëert de briefschrijver een welwillend slot? Stijl 20. Kruis in de onderstaande opsomming de stijlvoorschriften aan waarmee de briefschrijver daadwerkelijk rekening gehouden heeft: sporadisch gebruik van ellipsen/korte zinnen korte alinea s van maximum ongeveer vijf regels geregeld gebruik van vragende en gebiedende zinnen duidelijke keuze voor het lezersperspectief gebruik van de ik-vorm in het zendersperspectief lezer in brieftekst niet aanspreken geen overdadig gebruik van uitroeptekens geen overdadig gebruik van superlatieven geen overdadig gebruik van passiefconstructies maximaal gebruik van de onvoltooid tegenwoordige tijd geregeld meestappen in de gedachtegang van de lezer een gepersonaliseerde aanspreking een gepersonaliseerde ondertekening. 21. Analyseer het onderstaande alternatief voor de zesde alinea: - Welke versie is het beste voorbeeld van een actieve, dynamische spreekstijl? - Welke drie voorschriften voor verbeterde spreektaal (zie Tekstgids blz. 78) zijn in het alternatief toegepast? - Welke twee inhoudelijke elementen zijn in het alternatief toegevoegd? - Verklaar het belang van die twee inhoudelijke elementen. Interesse voor meer informatie over OMOB Academic? Stuur dan gewoon de onderstaande antwoordbon ingevuld terug in de bijgevoegde envelop, frankeren is niet nodig. En volgende week beschikt u over een overzichtelijke brochure met alle informatie.

7 EWOBA-formule 22. Met het onderstaande schema controleer je in welke mate de briefschrijver rekening gehouden heeft met de EWOBA-formule en maak je een soort sterkte/zwakte-analyse van de brief op psychologisch vlak. Ga na of de richtlijnen in de tweede kolom toegepast worden: plaats in de derde kolom een + bij een positief en een - bij een negatief antwoord. menselijke trekje eigenwaarde wantrouwen ongebondenheid begeerte angst tip voor uitwerking eigenwaarde van de lezer respecteren door: - een correcte adressering - een correcte aanhef - een beleefde toonzetting wantrouwen van de lezer overwinnen door: - een vertrouwenwekkend briefhoofd te voorzien - een gepersonaliseerde ondertekening te voorzien - een leesbare handtekening bij de ondertekening te plaatsen - te verwijzen naar tevreden klanten - te verwijzen naar consumententests en publicaties - te herinneren aan de faam of aan kwaliteitscertificaten - een geldteruggarantie te verstrekken - vertrouwenwekkende illustraties bij te voegen - expliciet de gevolgen van de reactie van de lezer te vermelden gun de lezer zijn vrijheid door: - te wijzen op het vrijblijvende karakter van de reactie - keuzemogelijkheden te bieden om te reageren - op een antwoordbon keuze te laten tussen diverse aanbiedingen - een verplichting in stappen te presenteren verstrek de lezer een voordeel door: - een snelle reactie te belonen met een cadeau - in een postscriptum een extra voordeel te vermelden - kenmerken als voordelen te presenteren - een gefrankeerde retourenvelop bij te sluiten - extra info te verstrekken via een voordelig telefoonnummer confronteer de lezer met zijn angsten door: - hem voorzichtig te sensibiliseren voor een probleem - je aanbod als een oplossing voor het probleem te presenteren +/-

8 Derde oefening Maak één van de onderstaande reconstructieoefeningen (offerte) Opdracht 1 Een meubelproducent beantwoordt de prijsaanvraag van een beginnende groothandelaar. Die had o.a. gevraagd een catalogus en een prijslijst toe te sturen. Reconstrueer de tekst van de gevraagde offerte en schrijf de brieftekst uit met een gepaste alineaverdeling. Zorg, waar mogelijk, voor een puntsgewijze presentatie. Onderstreep ten slotte een viertal blikvangers. 1. In ons assortiment vindt u een ruime keuze aan multifunctionele keukenmeubelen. 2. Onze condities mag u gerust vergelijken met die van de concurrentie. 3. Naast interessante prijzen kunt u immers de volgende aantrekkelijke voorwaarden krijgen. 4. Veel succes met uw nieuwe handelszaak. 5. Van hem krijgt u op al uw vragen een antwoord. 6. Als bijlage vindt u onze prijslijst. 7. De handelskorting bedraagt 10 % op de prijzen uit de prijslijst. 8. Daarin zult u trouwens ook ons rijke assortiment tuinmeubelen leren kennen. 9. Vindt u het goed dat ik in elk geval begin volgende maand persoonlijk met u contact opneem? 10. Hebt u interesse voor ons aanbod? 11. Onze algemene verkoopsvoorwaarden leest u op blz. 35 van onze catalogus. 12. Vul dan het ingesloten bestelformulier in en stuur het terug in de gefrankeerde retourenveloppe. 13. De betaling gebeurt 45 dagen na factuurdatum. 14. Daar kunt u zelf oordelen over de degelijkheid en de onberispelijke afwerking. 15. Wij stellen het op prijs dat u aan ons bedrijf denkt als mogelijke leverancier van keukenmeubelen. 16. De quantumkorting bedraagt 5 % vanaf een aankoop van euro, btw inclusief. 17. De levering gebeurt 10 dagen na bestelling, franco aan huis. 18. Als u zich hiervan wilt overtuigen, bent u altijd welkom in onze toonzalen. 19. Wenst u nog meer inlichtingen, neemt u dan contact op met onze exportmanager, de heer Werner Berrevoets, onder het nummer Ook ontvangt u nog deze week separaat onze catalogus. 21. Alle elementen zijn gemakkelijk te onderhouden en kunnen probleemloos in elke keuken ingebouwd worden.

9 Opdracht 2 Een producent van huishoudtoestellen schrijft een spontane offerte naar de vaste klanten (handelaars) om de gloednieuwe reeks koelkasten te presenteren. Reconstrueer de tekst van de spontane offerte en schrijf de brieftekst uit met een gepaste alineaverdeling. Zorg, waar mogelijk, voor een puntsgewijze presentatie. Onderstreep ten slotte een viertal blikvangers. 1. De nieuwe koelkasten behouden natuurlijk de degelijkheid van de vroegere modellen, maar ze verbruiken maar liefst 15 % minder energie. 2. Wenst u meer inlichtingen? 3. Daarnaast geniet u de volgende introductievoorwaarden. 4. Wenst u als dynamische handelaar op de hoogte te blijven van alle innovaties? 5. Met onze vorige modellen hebt u altijd een mooie omzet gerealiseerd, maar met de nieuwe serie mag u zeker nog betere verkoopresultaten verwachten. 6. De waarborg geldt 3 jaar. 7. Tot dan. 8. Als bijlage vindt u ook de lijst met erg voordelige prijzen. 9. De leveringstermijn bedraagt 8 dagen. 10. Kom dan op 20 september om 15 uur naar onze bedrijfsgebouwen. 11. Vanaf 1 oktober kunt u deze hypermoderne en functionele koelkasten aankopen. 12. Ongetwijfeld hebt u interesse voor dit aanbod. 13. De korting bedraagt 5 % bij een aankoop voor 1 november. 14. U zult er kennis maken met onze nieuwe reeks Prestige-koelkasten. 15. Ondertussen kunt u zich in de ingesloten folder al een beeld vormen van de unieke vormgeving. 16. Neem dan gerust contact op met uw handelsvertegenwoordiger en kom uzelf zeker nog eens extra overtuigen op 20 september. 17. Bovendien zijn ze uitgerust met een volledig automatisch ontdooiingssysteem.

10 Vierde oefening Maak de reconstructieoefening (prospectiebrief) Een bedrijf gespecialiseerd in bewegwijzering en signalisatie in grote gebouwen, verstuurt een eenvoudige, indirecte verkoopbrief (prospectiebrief). Reconstrueer de tekst van de brief en schrijf de brieftekst uit met een gepaste alineaverdeling. Onderstreep een drietal blikvangers. 1. Een goede begeleiding van bedrijfsbezoekers, daar zorgt het Modulex-systeem voor. 2. Ook dat is natuurlijk een pluspunt voor het bedrijfsimago. 3. En dat is toch wat uw bedrijf wenst? 4. Aarzel niet om mij vandaag nog de gefrankeerde antwoordkaart terug te sturen. 5. Als die bezoekers ogenblikkelijk hun weg vinden in het gebouw, storen zij uw personeel niet en krijgen zij de indruk van een perfecte organisatie. 6. Door de grote verscheidenheid in vormgeving, het uitgebreide kleurenpalet, het ruime scala van lettertypes en symbolen, kunt u alle kanten uit. 7. Mijn adviseurs zullen met plezier en zonder enige verplichting de signalisatie bestuderen die het best bij uw bedrijfsgebouwen past. 8. Dagelijks bezoeken tientallen mensen uw bedrijf. 9. Uiteindelijk zorgt Modulex er altijd voor dat zowel uw personeel als bezoekers kostbare tijd besparen. 10. Dat is natuurlijk goed voor uw imago. 11. Of bel mij op onder het nummer Bovendien is het systeem zo flexibel dat voor elk gebouw een gepast ontwerp mogelijk is.

11 Vijfde oefening Maak één van de onderstaande vier redactieoefeningen (offerte) Opdracht 1 Wat is de situatie? (achtergrondinformatie) - Groothandel Verstrepen (Neerhofstraat 33 in 3900 Overpelt) heeft een schriftelijke prijsaanvraag voor een transportopdracht ingediend bij de nv Claessens Transport (Kaaiweg 27 in 3500 Hasselt). Wie ben ik? (zender) - André Claessens, directeur van nv Claessens Transport. Wat wil ik bereiken? (doel) - De lezer aanzetten tot de definitieve toewijzing van een transportopdracht. Voor wie schrijf ik? (doelgroep) - Jean-Pierre Verstrepen, directeur van groothandel Verstrepen. Voor transportopdrachten werkt hij vrijwel altijd samen met nv Claessens Transport. Hoe presenteer ik mijn boodschap? (kanaal en medium) - Een maatwerkbrief. Met welke praktische factoren moet ik rekening houden? (randvoorwaarden) - Datering: 10 mei. - De prijsaanvraag van Verstrepen dateert van 5 mei. Over welke ideeën en informatie beschik ik? (inhoud) - Kenmerk: CL/VS/T Kenmerk van de prijsaanvraag: V/CL/a-2. - Het gaat over een transport van Rome naar Overpelt van 50 dozen (150x100x80 cm) en 60 dozen (150x90x60 cm) lederen koffers en handtassen. - De vervoerprijs bedraagt 735 euro. - De verzekering tegen alle risico s voor een zending met een waarde van euro kost 150 euro. - De kosten voor commissie en administratie bedragen 55 euro. - De getrouwheidskorting bedraagt 10 % op het volledige bedrag, dus 94 euro. - De totale prijs (alle kosten - korting) bedraagt 846 euro. - Een reactie voor 20 juni is wenselijk om de nodige schikkingen te kunnen treffen voor het vervoer op 1 juni. - Claessens zorgt voor een stipte en verzorgde afhandeling van de opdracht. - De lezer kan zijn akkoord bevestigen door de bijgevoegde kopie van de offerte te ondertekenen en terug te sturen in de bijgevoegde gefrankeerde retourenveloppe.

12 Opdracht 2 Wat is de situatie? (achtergrondinformatie) - nv Rodarap (Talstrasse 30 in 4700 Eupen) is gespecialiseerd in functionele materialen voor tijdloze binnenhuisdecoratie: gordijnstoffen, tafel- en bedlinnen, behangselpapier enz. De producten zijn van hoogstaande kwaliteit en daardoor niet goedkoop. De firma richt zich dan ook tot de welgestelde particuliere consument met oog voor functionele design en met een uitgesproken persoonlijke smaak. De firma heeft verschillende dealers in de Benelux. Onlangs heeft Rodarap een nieuwe lijn decoratiematerialen gelanceerd, de Flash-line. Die lijn richt zich vooral tot een jong publiek dat zich goed voelt in een wereld van high tech en computers. Om de lijn te promoten heeft Rodarap een website opgebouwd. De bezoeker maakt er kennis met het kwaliteitslabel van Rodarap, en met de nieuwe Flash-line. Geïnteresseerden kunnen via de website een catalogus opvragen met het volledige assortiment Flash-producten en tal van decoratie-ideeën. Wie ben ik? (zender) - Günter Kastenholz, commercieel directeur van nv Rodarap. Wat wil ik bereiken? (doel) - De lezer aanzetten tot een bezoek aan een van de dealers en tot een aankoop. - De lezer de gevraagde catalogus bezorgen. - De lezer kennis laten maken met het volledige assortiment. Voor wie schrijf ik? (doelgroep) - De heer en mevrouw Loomans-Coessens (Beukendreef 5 in 3104 Keerbergen). Het gezin heeft op 1 maart via de website van Rodarap de catalogus over de Flash-line aangevraagd. Hoe presenteer ik mijn boodschap? (kanaal en medium) - Een maatwerkbrief. Met welke praktische factoren moet ik rekening houden? (randvoorwaarden) - Datering: hooguit 1 dag na de aanvraag. - De huisstijl van Rodarap bepaalt dat een offerte altijd van een postscriptum voorzien wordt.

13 Over welke ideeën en informatie beschik ik? (inhoud) - Kenmerk: NN/ro/web Met Rodarap-producten is het mogelijk een interieur naar eigen smaak in te richten - De nieuwe Flash-line past in een modern en hightechinterieur. - De nieuwe Flash-line laat onbeperkte combinatiemogelijkheden toe. - De nieuwe Flash-line bezit het bekende Rodarap-kwaliteitslabel. - Speciaal voor de introductie is er een korting voorzien van 5 % bij elke bestelling boven 500 euro en van 10 % bij elke bestelling boven 650 euro. - Speciaal voor de introductie is er een betalingsuitstel van 90 dagen na factuurdatum. - Deze actie loopt tot het einde van de maand. - De levering gebeurt 7 dagen na bestelling, franco aan huis. - De algemene verkoopsvoorwaarden staan op blz. 40 van de catalogus. - Automatisch wordt de naam en het adres van de dichtste dealer vermeld, in dit geval: firma Decorlux, Steenweg op Antwerpen in 2800 Mechelen. - Een bezoek bij de dealer verplicht tot niets. - Tijdens de introductiemaand kan bij een bezoek aan de dealer een imac gewonnen worden.

14 Opdracht 3 Wat is de situatie? (achtergrondinformatie) - De nv Fornilux (IJzerlaan 99 in 1800 Vilvoorde) is een producent van huishoudtoestellen. Het is de gewoonte dat het bedrijf bij een jaarwisseling de vaste klanten verrast met een zogenaamde kerstofferte. Dit jaar heeft de aanbieding betrekking op de V15-wasmachine. Het toestel wordt uitverkocht, omdat het in de lente van het volgende jaar vervangen wordt door de gloednieuwe V16-wasmachine. Wie ben ik? (zender) - Marcel Pieters, verkoopdirecteur van de nv Fornilux. Wat wil ik bereiken? (doel) - De lezer tot een aankoop aanzetten. - De goodwill van de lezer behouden. Voor wie schrijf ik? (doelgroep) - Alle vaste klanten, onder wie groothandel Telcona (Bevrijdingslaan 35 in 9700 Oudenaarde). Directeur van de groothandel is de heer Dirk Cauwels. Hoe presenteer ik mijn boodschap? (kanaal en medium) - Een gepersonaliseerde circulaire. Met welke praktische factoren moet ik rekening houden? (randvoorwaarden) - Datering: 2 december. - De huisstijl van Fornilux bepaalt dat brieven aan vaste klanten altijd persoonlijk geadresseerd worden. Over welke ideeën en informatie beschik ik? (inhoud) - Kenmerk: MP/K1/mail 3. - De V15-wasmachine heeft al vele jaren haar degelijkheid bewezen. - De V15-wasmachine is altijd een succesvol model geweest. - De V15-wasmachine zal uit het assortiment verdwijnen. - In de lente van het volgende jaar wordt de V15 vervangen door de ultramoderne V16. - De nv Fornilux gaat er prat op dat ze haar assortiment voortdurend aanpast aan de technische vooruitgang. - De klant zal later over de V16 uitvoerig geïnformeerd worden. - De V15 wordt nu aangeboden tegen uitzonderlijke voorwaarden. - Bij aankoop van ten minste 5 toestellen V15 wordt een korting van 25 % verleend op de normale verkoopprijs van 320 euro, btw inclusief. - De waarborg op alle onderdelen loopt over een periode van drie jaar. - De levering gebeurt zeven dagen na bestelling, franco aan huis. - De betaling gebeurt 45 dagen na factuurdatum. - Het aanbod geldt uiteraard zolang de voorraad strekt: de klant heeft er belang bij snel te bestellen.

15 Opdracht 4 Wat is de situatie? (achtergrondinformatie) - De nv Aquatec (Wijngaardveld 56 in 9300 Aalst) behaalt met het antikalkapparaat AT26 behoorlijke verkoopresultaten. Om de verkoop verder te stimuleren heeft de marketingafdeling sinds enkele maanden met succes een bijkomende strategie ontwikkeld. Het bedrijf kent alle gemeenten in het Vlaamse land waar het leidingwater een hoog kalkgehalte heeft. De strategie bestaat erin dat gezinnen die in die gemeenten hun eerste gezinswoning verwerven door de aankoop van een bestaande woning, worden aangeschreven met een spontane offerte. Wie ben ik? (zender) - Sandra Louwagie, sales manager van de nv Aquatec. Wat wil ik bereiken? (doel) - De lezer informatie verstrekken en tot een aankoop aanzetten. Voor wie schrijf ik? (doelgroep) - De hele doelgroep, onder wie het gezin Roggeman-Bouckaert. Op 3 maart hebben zij de aangekochte gezinswoning (Loverbos 3 in 1861 Wolvertem) in gebruik genomen. Hoe presenteer ik mijn boodschap? (kanaal en medium) - Een gepersonaliseerde open-plaatsenbrief. Met welke praktische factoren moet ik rekening houden? (randvoorwaarden) - Datering: in de 2de of 3de week, nadat de lezer in de woning ingetrokken is. - Volgens de huisstijl van Aquatec hebben brieven voor particulieren geen referentieregel en is er in een spontane offerte altijd een postscriptum. - De algemene verkoopsvoorwaarden zijn voorgedrukt op de achterkant van de offerte. - De invulruimtes hebben betrekking op twee variabelen: een exacte datum voor de geldigheid van de offerte én naam en adres van een dealer.

16 Over welke ideeën en informatie beschik ik? (inhoud) - Bij de brief worden een folder en een referentielijst van tevreden klanten gevoegd. - Klantgericht motief: feliciteren met nieuwe woning, lezer heeft woning zeker al naar eigen voorkeur comfortabel ingericht, lezer wenst toch nog meer comfort. - Het leidingwater in Wolvertem heeft een hoog kalkgehalte. - Een hoog kalkgehalte in het water zorgt voor lekkende kranen, defecte koffiezetapparaten en geisers, verkalkte leidingen enz. - Een hoog kalkgehalte in het water leidt tot heel wat reparatie- en vervangingskosten. - Het hoogtechnologisch antikalkapparaat AT26 zorgt voor grote besparingen. - De AT26 bestrijdt kalkafzetting en roestvorming. - De AT26 werkt milieuvriendelijk: geen gebruik van chemische producten, geen extra waterverbruik, geen verbruik van energie. - De AT26 is een duurzaam apparaat. - De prijs bedraagt 277 euro, plaatsing inclusief. - De introductiekorting bedraagt 10 %. - De betaling gebeurt 30 dagen na factuurdatum. - De waarborg bedraagt 3 jaar. - Alle specifieke voorwaarden zijn geldig tot 30 dagen na de briefdatum. - Bij een bestelling binnen 30 dagen na de briefdatum neemt Aquatec gedurende de waarborgperiode bij nawijsbare schade door kalkafzetting alle reparatie- of vervangingskosten voor eigen rekening. - Voor nadere en geheel vrijblijvende informatie staat de dichtste dealer ter beschikking, in dit geval: Leo Slabbinck, Kerkstraat 5 in 1800 Vilvoorde.

17 Zesde oefening Maak één van de onderstaande twee redactieoefeningen (verkoopbrief) Opdracht 1 Wat is de situatie? (achtergrondinformatie) - Met NicoStop beschikt de nv Sano (Industriepark 66 in 3700 Tongeren) over een probaat antirookmiddel in tabletvorm. Vooral voor verstokte rokers die al diverse, mislukte stoppogingen achter de rug hebben, is het middel uiterst geschikt. Naar de leden van de doelgroep verstuurt de firma een mail met een directe verkoopbrief. Wie ben ik? (zender) - Hans Theunissen, directeur van nv Sano. Wat wil ik bereiken? (doel) - De lezer informatie verstrekken en tot een aankoop aanzetten. Voor wie schrijf ik? (doelgroep) - De hele doelgroep, onder wie de heer Marcel Ravels (Molenkouter 23 in 2990 Loenhout). Hoe presenteer ik mijn boodschap? (kanaal en medium) - Een gepersonaliseerde circulaire. Met welke praktische factoren moet ik rekening houden? (randvoorwaarden) - Datering: 13 maart De huisstijl van nv Sano bepaalt dat in verkoopbrieven: alleen een kopregel, onderstrepingen en inspringende alinea s als visuele prikkel gebruikt worden; altijd een postscriptum voorzien wordt; nooit een bijlagevermelding opgenomen wordt. - De mailing bestaat uit zes delen: een envelop, een brief, een brochure, een antwoordbon, een overschrijvingsformulier, een retourenvelop. - Gezien de specificiteit van de doelgroep meent Hans Theunissen dat het gepast is al in de openingsalinea de lezer tot actie aan te zetten.

18 Over welke ideeën en informatie beschik ik? (inhoud) - Wanneer stopt u eindelijk met roken? is een vraag die de leden van de doelgroep wellicht vertrouwd in de oren klinkt. - De antwoordbon invullen is een eerste stap naar een leven zonder nicotine en teer. - Nicotinepleisters of -kauwgom, homeopathische middeltjes, dure weddenschappen: de leden van de doelgroep hebben het misschien allemaal al geprobeerd, maar zonder resultaat. - Een NicoStop-kuur duurt drie weken: één tablet per dag volstaat. - Dit zijn de belangrijkste kenmerken van een NicoStop-kuur: NicoStop neemt onmiddellijk de behoefte aan nicotine weg. NicoStop is volkomen veilig en gezond: het product heeft geen bijwerkingen. NicoStop is voordelig: de volledige kuur (21 dagen) kost 63,42 euro. - De bijgevoegde brochure geeft uitleg over de kuur. - Hans Theunissen garandeert dat de gebruiker na een week geen trek meer heeft in een sigaret of een sigaar. - Om in te tekenen op de kuur moet de lezer: de antwoordbon volledig invullen; op het bijgevoegde overschrijvingsformulier naam en rekeningnummer invullen; de bon terugsturen in de gefrankeerde antwoordenvelop. - nv Sano stuurt binnen 4 dagen na ontvangst van de antwoordbon NicoStop per post toe. - nv Sano betaalt het volledige bedrag van de kuur terug aan wie de behandeling volledig volgt en er toch niet in slaagt te stoppen met roken.

19 Opdracht 2 Wat is de situatie? (achtergrondinformatie) - Het economisch georiënteerde dagblad De Financiële Markt (FM) (Waaslandlaan 22 in 2000 Antwerpen) richt zich vooral tot een publiek van gespecialiseerde zakenlui. De krant wil echter meer abonnees werven en heeft daarbij een nieuwe doelgroep op het oog: studenten hoger onderwijs die een economische opleiding volgen. Wie ben ik? (zender) - Brecht Moens, marketingmedewerker van FM. Wat wil ik bereiken (doel) - De lezer ertoe aanzetten zich op FM te abonneren. Voor wie schrijf ik? (doelgroep) - Studenten hoger onderwijs die een economische opleiding volgen. Brecht Moens heeft van de hogescholen en universiteiten geen namen en adressen gekregen maar ze hebben zich bereid verklaard de boodschap onder hun studenten te verspreiden. Hoe presenteer ik mijn boodschap? (kanaal en medium) - Een directe verkoopbrief als circulaire. Met welke praktische factoren moet ik rekening houden? (randvoorwaarden) - Datering: 12 maart. - Bij de brief wordt een exemplaar van de weekendeditie gevoegd. - Onder de abonnees zal een gsm verloot worden. (gadget.) Over welke ideeën en informatie beschik ik? (inhoud en lay-out) - Hieronder staan een aantal elementen uit de voorbereiding van de reclamecampagne. Een aantal beslissingen zijn al genomen, andere nog niet. Loop eerst de stappen van de voorbereiding door voor je de brief schrijft.

20 1. Hierna vind je een lijst met mogelijke aankoopmotieven, een lijst met als voordelen geformuleerde productkenmerken en een rooster met 12 elementen uit de objectieve warenkennis. Vul dat rooster aan. Als je een productkenmerk wel zult gebruiken: - plaats je in de tweede kolom een +; - duid je in de derde kolom met een letter het overeenkomstige aankoopmotief aan; - duid je in de vierde kolom met een cijfer het overeenkomstige voordeel aan. Als je een productkenmerk niet zult gebruiken: - plaats je in de drie kolommen een -. aankoopmotieven a behoefte aan gezondheid b behoefte aan bescherming c behoefte aan gemak d behoefte aan eeuwige jeugd e behoefte aan zekerheid f behoefte aan profijt g behoefte aan sociale binding h behoefte aan navolging ( in zijn) i behoefte aan status j behoefte aan avontuur k behoefte aan kennis l behoefte aan exclusiviteit productkenmerken 1 De FM-lezer regelt zijn beleggingen vanuit z n luie stoel. 2 De FM-lezer vindt de oplossingen voor zakelijke problemen in de krant. 3 De FM-lezer ziet het verband tussen cursussen en realiteit. 4 De FM-lezer kan de krant overal meenemen: op café, in de trein enz. 5 De FM-lezer ontvangt als abonnee de krant automatisch in de bus. 6 De FM-lezer behoort tot een selecte groep. 7 De FM-lezer is op de hoogte van jobaanbiedingen en trends op de arbeidsmarkt. 8 De FM-lezer kan op allerlei gebieden over de actualiteit meepraten. 9 De FM-lezer moet geen moeite doen (bibliotheek, internet) om info op te sporen. 10 De FM-lezer betaalt als student alleen de prijs van 3 pintjes voor een week de krant. 11 Zich abonneren is gemakkelijk: het volstaat naar de website te surfen.

Analyseformulier folder

Analyseformulier folder Analyseformulier folder 1 Identificatie van de folder 1.1 zender: 1.2 titel 1 : 1.3 folderthema: 2 Communicatiesituatie 2.1 Omschrijf in maximaal 5 woorden zo exact mogelijk de doelgroep van de folder.

Nadere informatie

Analyseformulier zakelijke brief

Analyseformulier zakelijke brief Analyseformulier zakelijke brief 1 Identificatie van de brief 1.1 zender: 1.2 naam briefschrijver: 1.3 functie briefschrijver: 2 Communicatiesituatie 2.1 briefsoort 1 : 2.2 medium: r maatwerkbrief r standaardbrief

Nadere informatie

Analyseformulier persbericht

Analyseformulier persbericht Analyseformulier persbericht 1 Identificatie persbericht 1.1 zender: naam: 1.2 titel: 1.3 tekstthema: aard 1 : 2 Communicatiesituatie 2.1 Omschrijf in maximaal 5 woorden zo exact mogelijk de doelgroep

Nadere informatie

15 tips om meer uit uw e-mailcampagnes te halen

15 tips om meer uit uw e-mailcampagnes te halen 15 tips om meer uit uw e-mailcampagnes te halen Volgens de IT-beveiligingsorganisatie Symantec werd in februari 2007 wereldwijd 70% van alle e-mails als SPAM bestempeld en op mailserverniveau tegengehouden.

Nadere informatie

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Verbeter de upselling Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Brochure: Alletha Mailingtool Versie: 6 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Mailingtool en de mogelijkheden die het

Nadere informatie

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel Effectieve reclametips Voor meer klanten in uw winkel Inhoud. Direct mail. Huis-aan-huisverspreiding. Facebook advertentie. E-DM 6. Welke uiting kiest u? 7 6. Effectieve tips voor in de reclamemix 8 Inleiding

Nadere informatie

Folder check. Verschillende type folders

Folder check. Verschillende type folders Folder check Deze check is ontwikkeld door TechniekCommunicatie & Smartketing. U bent vrij om deze check in zijn geheel naar anderen te sturen. Zonder toestemming van de auteurs mag deze check of niet

Nadere informatie

Formulier voor Websites

Formulier voor Websites Formulier voor Websites Doel van dit formulier Met de vragen op de volgende pagina s stelt u in enkele minuten uw website samen. Aan de hand van de geformuleerde vragen ontvangt u een vrijblijvende offerte.

Nadere informatie

Uw ref: onze ref: datum MW/BUD/89 ERR/21/3 20..-11-25

Uw ref: onze ref: datum MW/BUD/89 ERR/21/3 20..-11-25 DOSSIER 21 1 DOSSIER 27 2 DOSSIER 30 3 DOSSIER 37 4 Caputsteenstraat 134 Tel. en Fax 015 41 55 55 Gsm 0496 66 24 59 budgetshop@telenet.be www.budgetshop.be RPR Mechelen Fortis Bank 293-0181743-20 IBAN

Nadere informatie

KEUZE 2 CORRESPONDENTIE FINANCIËN

KEUZE 2 CORRESPONDENTIE FINANCIËN KEUZE 2 CORRESPONDENTIE FINANCIËN 9 oefeningen Eerste oefening Maak de analyse van een reeks betalingsverzoeken. Analyseer met behulp van de onderstaande vragen de reeks betalingsverzoeken op blz. 50-54

Nadere informatie

KEUZE 1 CORRESPONDENTIE BRIEVENMIX

KEUZE 1 CORRESPONDENTIE BRIEVENMIX KEUZE 1 CORRESPONDENTIE BRIEVENMIX 6 oefeningen Eerste oefening Maak één analyseoefening uit de onderstaande reeks Opdracht 1 Analyseer met behulp van de onderstaande vragen de begeleidende brief op blz.

Nadere informatie

Vooronderzoek. Envelop

Vooronderzoek. Envelop Vooronderzoek Aangezien wij thuis geen post over magazines of dergelijke hadden ontvangen, ga ik een voorbeeld van Yves Rocher nemen. Zij hadden post naar mijn moeder gestuurd waarin zij hun nieuw product

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

FAQ SAMENAANKOOP BUREELMATERIAAL, PAPIER, PRINTERS EN TONERS

FAQ SAMENAANKOOP BUREELMATERIAAL, PAPIER, PRINTERS EN TONERS FAQ SAMENAANKOOP BUREELMATERIAAL, PAPIER, PRINTERS EN TONERS Met dit document trachten we de meest gestelde vragen rond samenaankoop van bureelmateriaal, papier, printers en toners proactief te beantwoorden.

Nadere informatie

Brieven zijn gemakkelijk voor vertrouwelijke informatie of het maken van duidelijke formele afspraken.

Brieven zijn gemakkelijk voor vertrouwelijke informatie of het maken van duidelijke formele afspraken. 36. Een prijsaanvraag en een offerte opstellen. 36.1 Een zakelijke brief Vroeger verliep alle zakelijke post per brief. Tegenwoordig wordt er ook veel via e-mail gecorrespondeerd. De rol van de zakelijke

Nadere informatie

Lesbrief: Inkopen op kantoor Thema: Wat is er?

Lesbrief: Inkopen op kantoor Thema: Wat is er? Lesbrief: Inkopen op kantoor Thema: Wat is er? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Veel bedrijven hebben een administratieve afdeling. Mensen die op zo n afdeling

Nadere informatie

Een overtuigende tekst schrijven

Een overtuigende tekst schrijven Een overtuigende tekst schrijven Taalhandeling: Betogen Betogen ervaarles Schrijftaak: Je mening geven over een andere manier van herdenken op school instructieles oefenlesles Lesdoel: Leerlingen kennen

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Zakelijk Professioneel. Deel B: Schriftelijk gedeelte

Voorbeeldexamen Zakelijk Professioneel. Deel B: Schriftelijk gedeelte Voorbeeldexamen Zakelijk Professioneel Deel B: Schriftelijk gedeelte Naam: Voornaam: Geboortedatum: (dag/maand/jaar) Naam van de instelling: Land: Taak 1 30 Opleiding U werkt als afdelingshoofd in een

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

JUVA WEBDESIGN. B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke BE

JUVA WEBDESIGN. B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke BE JUVA WEBDESIGN B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke 0495 51 16 13 info@juvawebdesign.be BE 0635.642.087 1 INHOUDSOPGAVE 1.Voorstelling... 3 2.Facebook... 4 2.1 : Wat is het verschil

Nadere informatie

handel en administratie CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen, het programma Telraam en digitale bestanden.

handel en administratie CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen, het programma Telraam en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2017 gedurende 320 minuten handel en administratie CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen, het programma Telraam en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 18 opdrachten.

Nadere informatie

Bestelformulier Niko demokoffer

Bestelformulier Niko demokoffer Bestelformulier Niko demokoffer De voorwaarden voor de actie vind je op de achterzijde. Ik bestel 1 demokoffer ter waarde van 375 (excl. BTW) en verklaar me akkoord met de voorwaarden van deze actie. Te

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl

Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl Myxt Web Solutions Ron Schöningh Helftheuvelweg 11 511 AV s-hertogenbosch Tel. 073 850 51 85 mail: ron@myxt.nl Inhoudsopgave 1. Schrijven voor het web 3 1.1 Lezen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 1. Bepaal uw e-mail marketing strategie Wat wilt u bereiken met uw e-mail marketingcampagne? Wilt u naamsbekendheid creëren, de verkoop van een product

Nadere informatie

Online kopen www.sieradendiscounter.nl www.horlogediscounter.nl. Speciale Seiko actie Tot wel 80,- korting op een écht SEIKO-horloge

Online kopen www.sieradendiscounter.nl www.horlogediscounter.nl. Speciale Seiko actie Tot wel 80,- korting op een écht SEIKO-horloge Online kopen www.sieradendiscounter.nl www.horlogediscounter.nl Speciale Seiko actie Tot wel 80,- korting op een écht SEIKO-horloge Topmerken sieraden Op www.sieradendiscounter.nl Pandora, Zinzi, Swarovski,

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor studenten

Klachtenprocedure voor studenten Klachtenprocedure voor studenten rijnijssel.nl inleiding klachtenprocedure Rijn IJssel beschikt over een klachtenprocedure voor studenten. Dit geeft je als student (deelnemer genoemd in het klachtenreglement)

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Begrijpend lezen Strategie 6 & 7. Extra oefenen Niveau B

Begrijpend lezen Strategie 6 & 7. Extra oefenen Niveau B Begrijpend lezen Strategie 6 & 7 Extra oefenen Niveau B Remediëringsbladen - strategie 6 en 7 Niveau B 2 Je gaat leren om je leesdoel bij een tekst te bepalen en je leert om te controleren of je je leesdoel

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

Welkom Hoe start ik als Netwerk Member?

Welkom Hoe start ik als Netwerk Member? Welkom Hoe start ik als Netwerk Member? 2014 - november - versie 1 1 DEEL 1 Word klant DEEL 2 Hoe schrijf ik mij in als Netwerk Member? DEEL 3 Hoe werf ik Members? DEEL 4 Hoe werf ik Netwerk Members? 2014

Nadere informatie

Schr jfwijzer. Versie: 1.0 // Datum: 8 oktober 2012. Praktische Richtlijnen voor brochures

Schr jfwijzer. Versie: 1.0 // Datum: 8 oktober 2012. Praktische Richtlijnen voor brochures Schr jfwijzer Versie: 1.0 // Datum: 8 oktober 2012 Praktische Richtlijnen voor brochures 1. Inleiding 3 2. Brochures 3 3. Controlevragen vooraf 3 4. Aanpak van wervend brochures 3 4.1 Toonzetting 3 4.1.1

Nadere informatie

PRESENTEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

PRESENTEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier PRESENTEREN in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

Maksima Gifts is een bedrijf wat zich in de loop van de jaren gespecialiseerd heeft in verschillende soorten feestartikelen voor groot en klein.

Maksima Gifts is een bedrijf wat zich in de loop van de jaren gespecialiseerd heeft in verschillende soorten feestartikelen voor groot en klein. Feestensnoep.nl is een onderdeel van Maksima Gifts Harderwijk Maksima Gifts is een bedrijf wat zich in de loop van de jaren gespecialiseerd heeft in verschillende soorten feestartikelen voor groot en klein.

Nadere informatie

Slim, die lijn van mij!

Slim, die lijn van mij! Praktische gids Slim, die lijn van mij! Alle Slimme Diensten bij de hand! Gratis diensten Als het bezet is, belt Proximus automatisch terug Ring Back... 5 U weet wie geprobeerd heeft u te bereiken n r

Nadere informatie

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij de subsidiereglementen voor: bovenlokale

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Deelnemer: Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Dienst Beroepsopleiding

Deelnemer: Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Dienst Beroepsopleiding Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Dienst Beroepsopleiding Volledig en duidelijk leesbaar ingevuld terug te sturen (per post) vóór 13 februari 2008 naar: Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

De weg naar uw droomauto.

De weg naar uw droomauto. De weg naar uw droomauto. Inhoudsopgave Introductie Over ALPHERA Financial Services 2 Autofinanciering voor bedrijven ALPHERA Financial Lease 4 ALPHERA Executive Plan 4 Autofinanciering voor particulieren

Nadere informatie

ABN AMRO betaalt declaraties uit op uw bankrekening: Factuurnummer van aannemer of leverancier

ABN AMRO betaalt declaraties uit op uw bankrekening: Factuurnummer van aannemer of leverancier Bouwdepot voor een verbouwing Declaratieformulier Vul hier uw gegevens in. Naam Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer overdag Leningnummer ABN AMRO betaalt declaraties uit op uw bankrekening: ABN AMRO

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Voorbeeld Praktijkopdracht Secretaresse niveau 3 Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2011-2012 Kwalificatie Secretaresse Kerntaak 1 Voert

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw N. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Informatie over gratis parkeervergunning

Nadere informatie

Visie op de toekomst

Visie op de toekomst Visie op de toekomst Wekelijks contact met uw klant Aanvulling op uw zorgplicht Hoogwaardige informatieve en commerciële respons Uw klant altijd op de hoogte Professionele toevoeging aan uw advies Doorlopend

Nadere informatie

1.1.2. Ook als u alleen cashbetalingen ontvangt. 1.1.3. Aangewezen voor bestelbon/contract

1.1.2. Ook als u alleen cashbetalingen ontvangt. 1.1.3. Aangewezen voor bestelbon/contract de rekening op te sturen en die uiteindelijk niet betaald geraakt? En misschien verzorgt de restauranthouder ook feestjes voor bedrijven, jubileums, communies of zelfs huwelijksfeesten. Het zou niet de

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op.

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op. ToplandLandbouwPolis Een Topformule voor de agrarische ondernemer Reken daar maar op. Inhoud Alles in één keer goed geregeld helder en overzichtelijk 2 Eén polis, één premie, één set voorwaarden 3 Eigentijdse

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

Kinderen leren schrijven. www.taalvorming.nl

Kinderen leren schrijven. www.taalvorming.nl Kinderen leren schrijven www.taalvorming.nl Uitgangspunten van taalvorming Taalvorming is een lang bestaande werkwijze die je ook kunt zien als schrijfdidactiek werken vanuit eigen ervaringen samenhang

Nadere informatie

Het ondernemingsplan

Het ondernemingsplan Meesterproef Dienstverlening & Commercie Meesterproef D&C - Ondernemingsplan Het ondernemingsplan Pleincollege Nuenen Schooljaar 2015/2016 1 Inhoud 1. Korte inleiding... 3 2. Het ondernemingsplan... 4

Nadere informatie

Een klacht indienen. (als u er samen niet meer uitkomt)

Een klacht indienen. (als u er samen niet meer uitkomt) Een klacht indienen (als u er samen niet meer uitkomt) De woningcorporaties Noordwijkse Woningstichting (Noordwijk), Sint Antonius van Padua (Noordwijkerhout), Stek (Hillegom, L isse en Voorhout), Vooruitgang

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

Contractbundel. Naam:... Klas:. ... Omschrijving van de taak taak of keuzetaak. individueel of in groep. 1. Letterlijk of figuurlijk?

Contractbundel. Naam:... Klas:. ... Omschrijving van de taak taak of keuzetaak. individueel of in groep. 1. Letterlijk of figuurlijk? Contractbundel Naam:... Klas:.... Omschrijving van de taak verplichte taak of keuzetaak individueel of in groep afgewerkt verbeterd 1. Letterlijk of figuurlijk? O O 2. Werken met woorden O O 3. Informatieve

Nadere informatie

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming MEMO/07/251 Brussel, 25 juni 2007 Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming De verordening van de Europese Unie (EU) inzake

Nadere informatie

Sparen. Voor de actuele spaarrentes verwijzen wij u naar snsregiobank.nl. Snelsparen

Sparen. Voor de actuele spaarrentes verwijzen wij u naar snsregiobank.nl. Snelsparen Sparen Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

De 10 meest gemaakte fouten in een reclame-uiting

De 10 meest gemaakte fouten in een reclame-uiting De 10 meest gemaakte fouten in een reclame-uiting Inleiding U wilt een reclameactie doen. Dat kan op verschillende manieren. Van huis-aan-huisfolder tot Facebook-advertenties. En van brievenbusreclame

Nadere informatie

U heeft een klacht?! In deze brochure leest u wat u kunt doen als u een klacht heeft over ons.

U heeft een klacht?! In deze brochure leest u wat u kunt doen als u een klacht heeft over ons. U heeft een klacht?! In deze brochure leest u wat u kunt doen als u een klacht heeft over ons. Inhoud Klachten? Laat het ons weten pagina 3 Hoe behandelt de Geschillencommissie uw klacht? pagina 5 Bijlage

Nadere informatie

Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen).

Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen). Home > FAQ - Facturen Facturen Waar vind ik mijn Ebem Klantnummer? Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen). Waar vind ik het nummer van een Ebem-factuur?

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit Zodat u efficiënt kunt ondernemen Financial Lease dat is onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Financial Lease

Nadere informatie

Nee. Het Bureau Monumentenpanden kan geen beslissing of advies afgeven. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

Nee. Het Bureau Monumentenpanden kan geen beslissing of advies afgeven. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen. Belastingdienst Verzoek Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Vaststelling aftrekbaarheid onderhoudskosten voor rijksmonumentenpand Over dit formulier Voor wie is dit formulier bestemd? Dit formulier

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Het invullen de aanvraag Op het aanvraagformulier voor een activiteitssubsidie vindt u een financieel plan. Hierop vult u de verwachte uitgaven de activiteit

Nadere informatie

Bijlage 20 Proces van classificeren beïnvloedingentactieken: gemaakte indelingen

Bijlage 20 Proces van classificeren beïnvloedingentactieken: gemaakte indelingen Bijlage 20 Proces van classificeren beïnvloedingentactieken: gemaakte indelingen Met behulp van de korte beschrijvingen is geprobeerd om de beïnvloedingstactieken die bij elkaar horen bij elkaar te zetten

Nadere informatie

TIPS VOOR GOEDE ONDERWERPSREGELS BIJ E-MAIL

TIPS VOOR GOEDE ONDERWERPSREGELS BIJ E-MAIL TIPS VOOR GOEDE ONDERWERPSREGELS BIJ E-MAIL MARKETING Een onderwerpsregel is ongelooflijk belangrijk voor succesvolle e-mail marketing. Je onderwerpsregel zorgt ervoor dat je mail sneller gelezen wordt.

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Een sterk CV en motivatie

Een sterk CV en motivatie Een sterk CV en motivatie Een sollicitatie bestaat meestal uit een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae (CV). Soms vragen organisaties alleen nog naar een motivatie, die je al dan niet in een format

Nadere informatie

Samenaankoop voor beginners

Samenaankoop voor beginners 4. Zelfde groot voordeel vanaf 500 liter Samenaankoop voor beginners Begin april 2008 betaalden we voor 1 liter stookolie 0,8238 euro! Een historisch record. Wie kan dat nog betalen? Tientallen kwb-afdelingen

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat?

Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht We leggen in deze folder uit hoe u een klacht en hoe u een bezwaarschrift indient. Als u niet

Nadere informatie

handleiding voor de leerkracht

handleiding voor de leerkracht 1 Vik@ handleiding voor de leerkracht Hieronder wordt per bladzijde opgesomd: - wat er moet worden ingevuld door de leerlingen in het boek, - welke bestanden de leerkracht nodig heeft. Blz. 1 - Elke dienst

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge

Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge 1 Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge Wat is de eigenlijke opdracht die Citydepot van de stad Brugge heeft gekregen? CityDepot werd gevraagd een haalbaarheidsstudie op te stellen voor de stad

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting Het doel van de sollicitatiebrief is uitgenodigd te worden voor een gesprek. De brief (van brevis wat kort betekent) moet daarom informatief zijn en de belangstelling opwekken van de selecteur om nader

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 21 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 21 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Basiskennis Correspondentie Nederlands Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 21 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Nadere informatie

Richtlijn Facturen Versie 1.0

Richtlijn Facturen Versie 1.0 Richtlijn Facturen Versie 1.0 Stichting ITO INLEIDING Klanten nemen niet zonder reden contact op met een klantenservice. Veel contact is gewenst, zoals het doorgeven van mutaties of wijzigingen van de

Nadere informatie

Begrijpend lezen Strategie 6 en 7. Extra oefenen Niveau A

Begrijpend lezen Strategie 6 en 7. Extra oefenen Niveau A Begrijpend lezen Strategie 6 en 7 Extra oefenen Niveau A Remediëringsbladen - strategie 6 en 7 Niveau A 2 Je gaat leren om je leesdoel bij een tekst te bepalen en je leert om te controleren of je je leesdoel

Nadere informatie

Aanvraag om adoptiepremie

Aanvraag om adoptiepremie Aanvraag om adoptiepremie MyXeriusFamily staat voor u klaar! MyXeriusFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen E Kinderbijslag@xerius.be T 078 15 40 25 Uw rijksregisternummer:?? Wanneer een formulier

Nadere informatie

Presentatie. Opfrissessie Hoe zorg ik ervoor dat mijn nieuwsbrief nog beter gelezen wordt

Presentatie. Opfrissessie Hoe zorg ik ervoor dat mijn nieuwsbrief nog beter gelezen wordt voor bibliotheken Presentatie Opfrissessie Hoe zorg ik ervoor dat mijn nieuwsbrief nog beter gelezen wordt Inhoud Voor wie en waarom Inhoud Voor wie en waarom Onderwerp regels Inhoud Voor wie en waarom

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder

Nadere informatie

Lucas garandeert nog veel meer : geïntegreerde oplossing voor wegen en

Lucas garandeert nog veel meer : geïntegreerde oplossing voor wegen en Het werkinstrument bij uitstek om u te helpen bij uw administratie en boekhouding. Met Lucas haalt u niet zo maar een computerprogramma in huis maar een complete oplossing: facturatie, toonbankverwerking,

Nadere informatie

EEN ZAKELIJKE BRIEF SCHRIJVEN NEDERLANDS

EEN ZAKELIJKE BRIEF SCHRIJVEN NEDERLANDS EEN ZAKELIJKE BRIEF SCHRIJVEN NEDERLANDS 0 WAAROM BELANGRIJK? Wanneer moet je een zakelijke brief schrijven? Best vaak. De zakelijke brief wordt veel gebruikt. Vooral als je iets wilt (organiseren) of

Nadere informatie

Programma. Inleiding. Project LOB - Codename Future. Arrangeren. Begeleiden van studenten

Programma. Inleiding. Project LOB - Codename Future. Arrangeren. Begeleiden van studenten Programma Inleiding Project LOB - Codename Future Arrangeren Begeleiden van studenten LOB arrangeren Drie scholen Studenten arrangeren lesmateriaal voor een vakdocent Lesmateriaal gaat over de relatie

Nadere informatie

Workshop overtuigende offertes schrijven

Workshop overtuigende offertes schrijven Workshop overtuigende offertes schrijven Waardoor ben jij onder de indruk? Hoe beslist jouw klant? Zo bekijk ik offerteteksten: 3 niveaus Macro: 1. Herkenning? 2. Krijgt de klant advies op maat? 3. Welke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie