STUDIEGIDS. Professionele bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie. 1ste opleidingsfase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS. Professionele bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie. 1ste opleidingsfase"

Transcriptie

1 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie 1ste opleidingsfase Academiejaar

2 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 2 INHOUDSTABEL INLEIDING 3 STUDENTENBEGELEIDING 8 LESSENTABEL LEN 11 ECTS-FICHES 18

3 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 3 INLEIDING Laboratoriumtesten zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse gezondheidszorg. Wil je er meer over weten? Wil je een gedegen praktische opleiding in die richting met tal van toekomstmogelijkheden, ook buiten onze landsgrenzen? Dan is studeren voor professionele bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie (kortom studeren voor klinisch laborant(e)) wellicht ook iets voor jou. De driejarige opleiding in de KHLim, binnen het departement IWT, waarvan de gebouwen gelegen zijn op de Universitaire Campus te Diepenbeek, staat borg voor een praktijkgerichte opleiding met een degelijke theoretische onderbouw. Via bedrijfsbezoeken en de stage in de derde opleidingsfase onderhouden wij nauwe banden met het werkveld.. Deze studiegids is jouw handleiding voor je eerste opleidingsfase. Lees het grondig, dan heb je alle informatie die voor jou van belang is, zoals : 1. Een beeld van de opleiding. 2. Een idee van wat wij van jou vragen. 3. Het begeleidingsplan voor de studenten binnen de opleiding biomedische laboratoriumtechnologie 4. Een lessentabel per blok. 5. ECTS-fiches: doelstellingen, inhoud, cursusmateriaal en beoordeling per opleidingsonderdeel. EVEN VOORSTELLEN : DE KHLim en het departement Wij behoren tot het departement Industriële Wetenschappen en Technologie, afgekort IWT. Dit departement is gelegen op de Universitaire Campus, gebouw B, te Diepenbeek. Binnen dit departement kan je studeren voor professionele bachelor in het één-cyclus-onderwijs. Zo kan je studeren voor professionele bachelor in Energietechnologie, Elektronica-ICT, Elektromechanica, Chemie (CE), Milieuzorg (MIL) en Biomedische laboratoriumtechnologie (BLT). Het is in één van deze drie laatste opleidingen dat jij als student bent ingeschreven. Officieel behoort de opleiding BLT tot het departement Gezondheidszorg maar ze wordt in de gebouwen van het departement Industriële wetenschappen en technologie ingericht. Het eerste jaar van de opleiding chemie, milieuzorg en BLT is gedifferentieerd. Studenten die kiezen voor de opleiding BLT komen automatisch terecht in de afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie (MLT). In het departement IW-FI² kan je studeren voor academische bachelor, schakel en master in het tweecycli-onderwijs.

4 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 4 EVEN VOORSTELLEN : OPLEIDING BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE (BLT) De opleiding BLT duurt 3 jaar. De opleiding professionele bachelor beoogt mensen op te leiden die later een technisch uitvoerende functie zullen waarnemen die een hoge graad van deskundigheid vereist. Daarom zit er heel wat praktijk in de opleiding: 25 % in de eerste opleidingsfase, 50 % in de tweede opleidingsfase en in de derde opleidingsfase loopt dit op tot 75 %. Het hoge praktijkaandeel in de laatste fase is te wijten aan een stage in een klinisch labo van 15 weken in het laatste semester. Wat mag je van de opleiding verwachten? Wij willen gemotiveerde jongeren opleiden aangepast aan de noden van de huidige industrie en maatschappij. Hierbij denken we aan : bevorderen van de zelfwerkzaamheid, kunnen werken in teamverband, communicatievaardig zijn, zin voor kwaliteit en het voorbereiden tot levenslang leren. Daarom willen we jullie opleiden tot laboratoriumtechnologen die in staat zijn zelfstandig nieuwe technieken en vaardigheden zich eigen te maken, dit als voorbereiding op jullie verdere beroepsleven. Onze visie op onderwijs is dan ook meer dan het gewoon doorgeven van kennis. Hoe is het onderwijs georganiseerd? We werken met 2 semesters van telkens 14 lesweken, gevolgd door 3 weken blok en examens. Om de overgang naar het hoger onderwijs te vergemakkelijken worden de semesters in het eerste jaar ingedeeld in telkens 2 blokken. Tussen de blokken wordt een examenweek ingelast. Op die manier ontstaat een vierblokkensysteem. Omdat er op deze manier vier examenperioden ontstaan worden de studie-inspanningen beter gespreid over het jaar en zijn er geen piekbelastingen meer. Doordat er per blok maar een beperkt aantal opleidingsonderdelen aan bod komen zal men zich gedurende relatief korte tijd vrij intensief op deze leerstof kunnen concentreren, wat zeker leidt tot het sneller en beter vatten van de leerstof. Van het secundair naar het hoger onderwijs? Hoger onderwijs volgen is heerlijk : je bent volwassen, je hebt inspraak (via de studentenraad), je wordt aangemoedigd in je zelfstandigheid, je krijgt specifieke kennis, Maar al dat heerlijks kan soms ook wel voor problemen zorgen. En daarom bieden wij je een goed uitgebouwde studentenbegeleiding (pakket studievaardigheden, mentor, leren-leren-strategieën, vakgebonden begeleiding, zelfstudiecentrum, ombuds, ). Aarzel dus niet : heb je een vraag, wil je eens praten, spreek ons aan! Wat verwachten wij van jou als student? We verwachten van jou een sterke motivatie voor chemie en de nodige dosis inzet om deze uitdaging aan te gaan. De opleiding BLT hoort thuis in het studiegebied gezondheidszorg. De medische laboratoriumtechnoloog of klinische laborant krijgt dus vooral een klinische benadering van de analyses die worden uitgevoerd. Dit geldt evenzeer voor de theoretische ondersteuning. Na de studies kom je dus hoogst waarschijnlijk terecht in de medische of paramedische sector maar ook toegepast moleculair of biochemisch onderzoek behoren tot de mogelijkheden.

5 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 5 Vaardigheden : Bij het beëindigen van de studies verwachten we dat je beschikt over een aantal specifieke vaardigheden zoals o.a. - de bereidheid om zelfstandig nieuwe technieken en vaardigheden te leren - zelfstandig werken - in team werken - communicatievaardig zijn - zin hebben voor kwaliteit - weten hoe problemen aan te pakken - op een correcte wijze kunnen rapporteren aan collega s en derden.

6 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 6 Aanvullingen bij het Onderwijs- en examenreglement 1. Vrijstellingen: EVC en EVK Heb je competenties in de praktijk opgedaan of heb je credits of een diploma verworven, dan houdt de KHLim daar graag rekening mee bij het samenstellen van je studieprogramma. In een gesprek en/of assessment wordt duidelijk wat je al kan en wat nog nodig is om het bachelor en/of master diploma te behalen. Deze procedure heet EVC/EVK: EVC = Eerder Verworven Competentie, EVK = Eerder Verworven Kwalificatie Door EVC/EVK kan je de opleidingsduur verkorten, waardoor je sneller in het bezit bent van een waardevol diploma. Wil je in aanmerking komen voor een opleiding op maat? Neem contact op met de verantwoordelijke van de betrokken opleiding (zie contact) en neem deel aan de EVC/EVK procedure! Wat is EVC/EVK? EVC staat voor eerder verworven competenties. In de EVC-procedure wordt onderzocht of de competenties (door werkervaring, leerervaring, vrije tijd, ) die je verworven hebt zonder een formeel bewijs, erkend kunnen worden. Voor de competenties die je aantoont, kan je een bewijs van bekwaamheid bekomen. Met bewijzen van bekwaamheid kan je een opleiding starten en vrijstellingen aanvragen. Voor de EVC-procedure moet je een bijdrage betalen (zie kosten in het Onderwijs- en examenreglement). EVK staat voor eerder verworven kwalificaties. In de EVK - procedure wordt gekeken naar de diploma s, attesten, creditbewijzen, die je al behaald hebt. Er wordt nagegaan of deze aan het niveau van de beoogde opleiding beantwoorden waardoor je eventueel vrijstellingen kan krijgen in de opleiding. Deze procedure is volledig gratis. Indien je denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen op basis van EVK s dan kan je een aanvraag indienen bij de opleidingscoördinator.. Je dient een dossier binnen te brengen bij de respectievelijke opleidingscoördinator met volgende bewijsstukken: Het origineel uitslagenformulier of de verschillende creditbewijzen van de instelling waar credits werden behaald. De ECTS-fiches met doelstellingen én de inhoudsopgave van de opleidingsonderdelen van de reeds behaalde credits. Indien nodig en bij twijfel kan nadien worden gevraagd het gebruikte cursusmateriaal binnen te brengen om de geziene inhoud te staven. Je kan zelf op basis van de ECTS-fiches nagaan voor welke opleidingsonderdelen je een aanvraag wil indienen. Daarvoor raadpleeg je de studiegidsen op de website van de school www1.khlim.be (toekomstige studenten, kies het juiste departement en dan kies je programma ). Gelieve een afspraak met de opleidingscoördinator vast te leggen via mail om dit dossier binnen te brengen.

7 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 7 2. Examens Examenrichtlijnen vind je op Toledo bij Mededelingen voor studenten, in de map Examens. Deelname aan de examens: artikel 14 (OER) AFDELING 3 Deelname aan de examens Artikel 14 (hernemen van examens) Indien de opleiding dit toestaat kan de student die niet slaagde in de eerste examenperiode eventueel reeds in de tweede examenperiode een examen hernemen Voor departement IWT geldt bijkomend: Enkel studenten die afstuderen en hun diploma kunnen behalen in het huidige academiejaar, krijgen de toelating om hun tweede examenkans reeds op te nemen in juni (2 de examenperiode) in plaats van in september (3 de examenperiode). Enkel studenten die geen opleidingsonderdelen meer te volgen en af te leggen hebben in het tweede semester komen hiervoor in aanmerking. Deze studenten nemen hun volledige tweede examenkans op in de junizittijd. De studenten die nog wel onderwijsactiviteiten hebben in het tweede semester (opleidingsonderdelen, stage/eindwerk, buitenlandse reis) kunnen GEEN gebruik maken van deze uitzondering! Studenten die in aanmerking denken te komen op basis van de geschetste voorwaarden, moeten op EIGEN INITIATIEF een verzoek indienen om deze tweede examenkans in juni op te nemen i.p.v. in september. De studenten richten deze vraag tot de voorzitter van de examencommissie door het invullen van het document dat beschikbaar wordt gesteld op Toledo bij Mededelingen voor studenten.

8 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 8 Begeleidingsplan Departement IWT, Professionele Bachelor Opleiding Chemie Opleiding Biomedische laboratoriumtechnieken Opleiding Milieuzorg Uitgangsprincipes De begeleiding moet zoveel mogelijk geïntegreerd worden in de dagelijkse onderwijsactiviteiten. We willen studenten begeleiden naar zelfstandigheid. Begeleidingsplan In deze rubriek wordt een beknopt overzicht gegeven van de begeleidingsactiviteiten om onze studenten van het eerste opleidingsfase te begeleiden bij hun overstap naar het hoger onderwijs. Deze initiatieven worden op chronologische wijze weergegeven. Vooraf Tijdens de SID-IN dagen (januari), infodagen en bij de inschrijving wordt er objectieve en duidelijke informatie gegeven betreffende de opleiding, de studentenbegeleiding enz. Introductiedag Tijdens deze introductiedag krijgt iedere groep van studenten een studietrajectbegeleider toegewezen, die de studenten zal begeleiden gedurende dit eerste jaar en die daarna als trajectbegeleider de studenten blijft opvolgen. De bedoeling van deze dag is de studenten op een ontspannen manier kennis te laten maken met elkaar en met hun mentoren/docenten. De dag bestaat uit 2 delen: 1. In de voormiddag ligt het accent vooral op een aantal groepsvormende activiteiten en wordt er een ruim overzicht gegeven van de begeleiding die er voorzien is binnen deze opleiding. Daarnaast trachten we de studenten wegwijs te maken in de gebouwen van de school en de directe omgeving met de daarbij horende diensten (het studentensecretariaat, de cursusdienst, mediatheek-musketon, campusdokter, rijkswacht ). 2. In de namiddag is er een ICT-introductie voorzien, begeleid door de mentoren. Aangezien deze introductiedag een hele dag omvat, wordt er s middags een gezamenlijke broodjesmaaltijd voorzien, met de bedoeling elkaar beter te leren kennen.

9 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 9 Taak van de studietrajectbegeleider tijdens de introductiedag: 1. Informatie geven over het begeleidingsaanbod in het eerste jaar 2. Voorstellen van de dienst studentenbegeleiding (Mej. A. Buttiens): psychosociale begeleiding, financiële ondersteuning, de begeleiding i.v.m. problemen bij de overgang van secundair naar hoger onderwijs, 3. Kennismaken met zijn/haar groep studenten 4. Laten invullen van een persoonlijke studentenfiche 5. Begeleiden van de ICT-introductie. Hierbij komen volgende aspecten aan bod: - gebruik van elektronische leeromgeving (TOLEDO) - inloggen en gebruik van het netwerk - webmail - Afname LEMO-test (LEerstijl- en MOtivatie-test) In het kader van studentenbegeleiding binnen onze opleidingen Chemie, Milieuzorg en Biomedische laboratoriumtechnieken willen we extra aandacht besteden aan studiemotivatie en leervaardigheden. Daarom zal elke eerstejaarsstudent uit deze opleidingen gevraagd worden een test (LEMO-test) in te vullen. De bedoeling van deze LEMO-test is informatie te verzamelen over leren en over studeergedragingen en studiehoudingen. Als deelnemer aan de bevraging krijg je onmiddellijk een feedbackrapport met toelichtingen en tips over je leervaardigheden en studiemotivatie: over wat er al prima loopt en over wat je kan doen om de kansen op studiesucces nog te vergroten. Indien nodig en indien jij als student dit wenst zal je verder begeleid worden. - Afname pre-test wiskunde Tijdens het academiejaar 1. Mentorschap Individueel gesprek met elke student gedurende de eerste weken op basis van de ingevulde studentenfiche en de LEMO-test Aanduiden van een groepsverantwoordelijke Opvolging van studenten Doorverwijsfunctie Bewaken en stimuleren van de groepssfeer Contactpersoon Studiebegeleider Individuele bespreking van de examenresultaten na elke blok Studietrajectbegeleider van zijn/haar studenten gedurende hun ganse (school)loopbaan in de

10 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 10 hogeschool, departement IWT 2. Docententeam Vakgebonden studiebegeleiding 3. Leercentrum "mediatheek-musketon" Individueel of in groep wordt vakspecifieke uitleg gegeven Groepswerk met medestudenten 4. Studievaardigheden (opleidingsonderdeel CIT "Communicatie en Informatie Technologie") Training rond die studievaardigheden die als minpunt naar voor kwamen uit de LEMO-test Werken rond groepsgeest Studieplanning, motivatie, studiehouding Examens voorbereiden en afleggen 5. Ouderavond. In het eerste semester zal een informatieavond georganiseerd worden voor de ouders. Tijdens deze avond kunnen zij kennis maken met de opleiding, de school, de studietrajectbegeleiders enz. 6. VASEV (Vragenlijst Studie- en Examenvaardigheden). facultatief Dit is enkel voor de studenten die kampen met faalangst, uitstelgedrag. Indien nodig kan de student instappen in een aangepaste training. 7. Psychosociale begeleidingsdienst Informatie en advies in verband met kinderbijslag, ziekteverzekering Psychosociale begeleiding (relatieproblemen, studiemotivatie, stress, ) Financiële ondersteuning (voorschotten studietoelage, individuele financiële ondersteuning,...) Opvang van studenten met specifieke problemen: faalangst, dyslexie, Aanbod van trainingen omtrent faalangst, uitstelgedrag, Einde academiejaar Opvang van geslaagden en niet-geslaagden door de studietrajectbegleider Voorbereiding tweede examenkans Opvang niet geslaagden na de tweede examenkans en het opstellen van haalbare deeltrajecten voor het volgend academiejaar.

11 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 11 Eerste opleidingsfase_professionele bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie 1 PBA_BLT SP OLOD SP dolod Code OLOD Contract overdracht Punten dolod Punten OLOD Semester 1 Semester 2 Docent BLOK 1 (6 weken) BLOK 2 (7 weken) BLOK 3 (6weken) BLOK 4 (6 weken) Naam OLOD/dOLOD T O L Ex_1 T O L Ex_2 T O L Ex_3 T O L Ex_4 Basischemie 7 PC_ALG_BASCE_11 e J S 14 10,5 S MaLi Biologie en parasitologie 5 PC_BLT_BIOLPARASIT_11 J M X Communicatievaardigheden 4 40 Communicatie 2 PC_ALG_COM_11 e J VbIv Engels 2 PC_ALG_ENG_12 e J KuMo Inleiding tot de organische chemie 3 PC_BLT_INLORG_11 e J S KeHe Kwalitatieve chemie 4 PC_ALG_KWALITHE_11 e J S KeHe Labo kwalitatieve chemie 3 PC_ALG_KWALILAB_11 J P 35 P PaLi Toegepaste fysica 6 PC_ALG_TFYS_11 e J S 15 10,5 S CrAn Toegepaste wiskunde 4 PC_ALG_TWIS_11 e J S 7 10,5 S KeBr

12 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 12 Analytische chemie I 6 PC_ALG_ANALI_12 J S 6 24 P/S PaLi Anatomie en fysiologie 5 PC_BLT_ANAT_12 J M X Instrumentele analyse I 3 PC_ALG_INSTRUMI_12 J 30 9 S 9 15 P/S LeijL Microbiologie I 5 PC_ALG_MICROI_12 J M VhPa Organische chemie I 4 PC_BLT_ORGI_12 J S KeHe Totaal , Aantal OLOD's 13 Contacturen/Sem 24 20,3 ECTS-punten/Sem Gemidd. contacturen/jaar 22 T: Theorie; O: Oefeningen; L : Lab --- Ex: P: praktisch examen; S: schriftelijk examen; M: mondeling examen Contract: e: examencontract is mogelijk SP= studiepunten OLOD= Opleidingsonderdeel dolod = deel van een opleidingsonderdeel, indien J: overdracht punten van het deelvak zijn mogelijk Georganiseerde examens in de examenreeks : Ex_1 = examen blok 1, Ex_2 = examen jan, Ex_3 = examen blok 3, Ex_4 = examen juni

13 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 13 SP SEM Opleidingsonderdelen 2PBA_biomedische 5 1 Analytische chemie II Tabel Volgtijdelijkheid 2 PBA Biomedische laboratoriumtechnologie credit nodig van Kwalitatieve chemie en Analytische chemie I basiskennis nodig van redoxreacties/volumetrie/phberekeningen/ stoechiometrische berekeningen instrumentele analyse I 5 1 Biochemie organische chemie opmerking 3 1 Biologie en parasitologie anatomie en fysiologie 3 1 Communicatie (Nederlands en Engels) Hematologie en immunologie 3 1 Microbiologie II microbiologie I Wijsbegeerte en ICT 1 Informatica (1) 2 Wijsbegeerte (2) Labo hematologie steeds in combinatie met hematologie en i

14 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Labo klinische analyse I kwalitatieve chemie en analytische chemie I en instrumentele analyse I kan niet opgenomen worden zonder analyt Labo microbiologie II microbiologie I enkel indien ook microbiologie II wordt opg 3 2 Histologie anatomie en fysiologie biologie & parasitologie 3 2 Immunologie samen opnemen met hematologie en immu biologie is aangewezen 4 2 Labo klinische analyse II kwalitatieve chemie en analytische chemie I en instrumentele analyse I enkel indien Biochemie en lab klinische an en 'Statistiek en chemische dataverwerking worden opgenomen

15 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 15 5 Moleculaire biologie en radiochemie 2 radiochemie (2) basischemie kan enkel opgenomen worden indien ook biochemie wordt opgenomen omwille van de moleculaire biologie 2 moleculaire biologie (3) biochemie liefst samen met immunologie 4 Statistische kwaliteitsborging en werkveldervaring 61 2 werkveldervaring en kwaliteitsborging (2) 2 Statistiek en dataverwerking (2) statistiek I en chemdata I enkel indien ook lab klinische analyse I EN of lab hematologie of lab microbiologie worden opgenomen

16 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 16 Tabel Volgtijdelijkheid 3 PBA Biomedische laboratoriumtechnologie SP Opleidingsonderdelen 3de opleidingsfase credit nodig van basiskennis nodig van opmerking 3PBA_Biomedische / MLT 5 Histologie II Anatomie en fysiologie' (1PBA) en 'Histologie' (2PBA) biologie & parasitologie 3 Pathologie immunologie en anatomie & fysiologie en hematologie & immunologie biochemie best samen opnemen met labo hematologie en serologie 3 Farmacologie immunologie en anatomie & fysiologie 3 Labo hematologie en serologie theorie en lab van hematologie en immunologie van 2PBA enkel op te nemen in combinatie met pathologie en farmacologie 4 labo klinische analyse III Labo klinische analyse I en II liefst samen opnemen met pathologie en farmacologie 5 Klinische microbiologie microbiologie II en lab microbiologie II 4 Analytische chemie III analytische chemie I en II liefst samen met lab analytische en in vivo technieken 4 Humane vorming II 5 Labo analytische en in vivo technieken Instrumenentele analyse I en analytische chemie I en analytische chemie II liefst samen met analytische chemie III

17 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Stage De stage kan niet opgenomen worden indien er nog opleidingsonderdelen uit het tweede semester van de tweede opleidingsfase moeten worden afgelegd!! De stage kan ook niet worden aangevat indien niet alle opleidingsonderdelen uit de derde opleidingsfase werden opgenomen. 60

18 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 18 ECTS-FICHES In hetgeen volgt krijg je een alfabetische rangschikking van de zogenaamde opleidingsfiches of ECTS-fiches voor de verschillende opleidingsonderdelen en deelvak(ken). Deze bevatten alle informatie die je nodig hebt per opleidingsonderdeel of deelvak zoals de vakdoelstellingen, de inhoudsopgave, de onderwijsvorm, het gebruikte studiemateriaal en de beoordelingswijze of evaluatievorm. Bijzondere aandacht gaat uit naar de evaluatievormen die voor elk opleidingsonderdeel zijn vermeld. Verschillende evaluatievormen worden gebruikt gaande van permanente evaluatie, schriftelijk/mondeling examen, labo-examen, opdrachten,. Bij alle opleidingsonderdelen waar een groot deel of alles via permanente evaluatie geëvalueerd wordt en waar bijvoorbeeld praktische of communicatieve vaardigheden worden aangeleerd, is de aanwezigheid van de student verplicht. Dit betekent dat élke afwezigheid gewettigd moet worden bij de betrokken docent of opleidingscoördinator. In geval van een gewettigde afwezigheid moet de student zo snel mogelijk zélf het initiatief nemen om samen met de betrokken docent een geschikt inhaalmoment of een vervangopdracht af te spreken. Indien de (gewettigde) afwezigheden dan (nà inhaalmomenten of vervangopdrachten) nóg meer dan 20% bedragen van de totale (labo) tijd of indien de afwezigheden niet gewettigd kunnen worden dan zal de totale score van het opleidingsonderdeel herleid worden tot een (ongewettigde) afwezigheid. Bij ongewettigde afwezigheden bestaat de mogelijkheid van inhaalmomenten en vervangopdrachten niet, hier zal een afwezigheid automatisch resulteren in een ongewettigde afwezigheid voor het gehele opleidingsonderdeel ongeacht de reeds verzamelde punten!

19 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 19 Naam opleidingsonderdeel Code opleidingsonderdeel Opleiding Studiepunten Opleidingsfase Semester Verantwoordelijke docent Examinator Overdracht Examencontract mogelijk Analytische chemie I PC_ALG_ANALI_12 PBA_BLT 6 1 ste opleidingsfase Semester 2 (blok 3+4) Liesbet Pauls (PaLi) Ann Creemers (CrAn), Elke Gubbelmans (GuEl), Helma Kees (KeHe), Liesbet Pauls (PaLi), Marina Vanhecke (VhMa), X, Y Ja Neen Niveau van het opleidingsonderdeel X Inleidend O Uitdiepend O Gespecialiseerd 1. Begincompetenties (volgtijdelijkheidsvoorwaarden) Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaandelijk credits dienen behaald te zijn Opleidingsonderdelen die vooraf gevolgd dienen te zijn Opleidingsonderdelen die tegelijkertijd dienen opgenomen te worden Andere begincompetenties Op een veilige en milieubewuste manier handelen (glaswerk en producten) conform de veiligheids- en hygiëneregels (zie cursus Kwalitatieve chemie) Soorten reacties herkennen, reactievergelijkingen opstellen, stoechiometrische en concentratieberekeningen maken (zie cursussen Basischemie en Kwalitatieve chemie) 2. Beoogde competenties (of eindcompetenties) - doelstellingen Algemene competenties Op een veilige en milieubewuste manier handelen (glaswerk en producten) conform de veiligheids- en hygiëneregels Een methode correct, kritisch en zelfstandig uitvoeren en de (analyse)resultaten interpreteren en rapporteren In team werken Binnen de gestelde deadline een opdracht tot een goed einde brengen Zich houden aan de gemaakte afspraken: stipt aanwezig zijn, het benodigde materiaal bijhebben, de gevraagde voorbereiding maken, tijdig afgeven van verslagen,

20 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 20 Een labschrift bijhouden waarin voorbereidingen worden gemaakt en waarin meetresultaten en waarnemingen worden genoteerd en verwerkt Vakspecifieke competenties De (basis)handelingen in een analytisch labo beheersen (balans, maatglaswerk, ) Begrippen in verband met zuur-basetheorie en volumetrie kennen Oefeningen oplossen in verband met ph, buffers, volumetrie en oplosbaarheidsproduct Titratiecurven berekenen, opmeten, grafisch uitzetten en interpreteren Algemeen gebruikte technieken voor een kwantitatieve bepaling kwaliteitsbewust uitvoeren: wegen, staal voorbereiden, pipetteren, titreren, data registreren. De concentratie van een gekregen staal via een volumetrische bepaling (titratie) meten en berekenen Oplossingen, verdunningsreeks en buffers bereiden 3. Inhoud Theorie Volumetrie Homogene evenwichten in waterig midden: zuur-basetheorie ph-berekeningen van oplossingen titratiecurven voor eenvoudige en complexe systemen Lab en werkcolleges Volumetrie: algemeenheden, neerslagtitraties, complextitraties, zuur-basetitraties, redoxtitraties Potentiometrische titraties Bereiding van buffers 4. Studiemateriaal en aanvullende leermiddelen Cursus: Analytische chemie I: Theorie Analytische chemie I: Werkcolleges + Lab Toegestane hulpmiddelen bij evaluatiemomenten: niet-grafisch rekenmachine, uitgedeelde tabellen Toledo: documenten, opdrachten en toetsen 5. Onderwijsvorm Interactief hoorcollege, werkcolleges (opdrachtgestuurd) met oefeningen en practicum 6. Relatie met het werkveld Alle takken van de industrie en diverse onderzoekslaboratoria voeren volumetrische analyses uit ter controle van de kwaliteit. Op deze manier kunnen productieprocessen opgevolgd en bijgestuurd worden.

21 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Evaluatie of beoordelingswijze Te behalen punten 1 ste examenkans 60 Theorie en oefeningen (30 punten): schriftelijk examen (blok 3: 8pt en blok 4: 22pt) Lab en opdrachtgestuurde werkcolleges (30 punten): permanente evaluatie: verslaggeving, resultaten, toetsen en attitude (voorbereiding) (15pt) praktisch examen met schriftelijke voorbereiding (15pt) 2 de examenkans Theorie en oefeningen (30 punten): schriftelijk examen Lab (30 punten): praktisch examen met schriftelijke voorbereiding, met behoud van attitudepunten uit eerste examenkans

22 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 22 Naam opleidingsonderdeel Code opleidingsonderdeel Opleiding Studiepunten Opleidingsfase Semester Verantwoordelijke docent Examinator Overdracht Examencontract mogelijk Anatomie en Fysiologie PC_BLT_ANAT_11 PBA_BLT 5 1 ste opleidingsfase 1 ste semester (blok 1+2) Sofie Ignoul (IgSo) Sofie Ignoul (IgSo) Ja Neen Niveau van het opleidingsonderdeel x Inleidend O Uitdiepend O Gespecialiseerd 1. Begincompetenties (volgtijdelijkheidsvoorwaarden) Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaandelijk credits of tolereerbare cijfers dienen behaald te zijn Opleidingsonderdelen die vooraf gevolgd dienen te zijn Andere begincompetenties 2. Beoogde competenties (of eindcompetenties) - doelstellingen Theorie 1. Een overzicht geven van de structuur van de huid. 2. De 70 belangrijkste skeletdelen met hun Latijnse naam aanduiden. 3. De werking van een gewricht uitleggen. 4. De 30 belangrijkste oppervlakkige skeletspieren met hun Latijnse naam aanduiden. 5. Een overzicht geven van de arteriële en veneuze bloedsomloop. 6. De structuur van het centrale en perifere zenuwstelsel uitleggen. 7. De ortho- en parasympathische reflexboog demonstreren. 8. Een overzicht geven van het spijsverteringsstelsel. 9. De functie van de gastro-intestinale enzymen en hormonen demonstreren. 10. Het verloop van de bronchiolaire vertakkingen uitleggen. 11. Op een overlangse snede de verschillende delen van de nier aanduiden. 12. Een overzicht geven van het mannelijk geslachtssysteem. 13. De vrouwelijke menstruele cyclus hormonaal interpreteren. 14. De werking van de hypofysaire hormonen uitleggen

23 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 23 Labo 1. De 70 belangrijkste skeletdelen natuurgetrouw tekenen en van hun Latijnse naam voorzien. 2. De haemolyse bepalen van gehepariniseerd menselijk bloed. 3. Een uitstrijk maken van eigen perifeer bloed en de verschillen tussen de gefigureerde elementen registreren. 4. De bloeddruk bepalen en interpreteren. 5. Op een torso van het menselijk lichaam de voornaamste elementen uit de theoretische cursus aanduiden. 6. Een aantal aspecten van de theoretische cursus in vaste preparaten observeren, natuurgetrouw tekenen en van een legende voorzien. 3. Inhoud Theorie Skelet Gewrichten Huid Spieren Zenuwstelsel Circulatiestelsel Ademhalingsstelsel Spijsverteringsstelsel Excretiestelsel Mannelijk geslachtsstelsel Vrouwelijk geslachtsstelsel Hormonaal stelsel Labo Identificatie microscopische structuren Studie skelet Haemolysebepaling Bloeduitstrijk Bloeddruk 4. Studiemateriaal en aanvullende leermiddelen Cursus, Skelet, Torso, Wetenschappelijke handboeken, CD-rom, Internet 5. Onderwijsvorm Hoorcollege, practicum

Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor chemie 2011-2012 1 STUDIEGIDS. Professionele bachelor in de Chemie. 1 ste opleidingsfase

Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor chemie 2011-2012 1 STUDIEGIDS. Professionele bachelor in de Chemie. 1 ste opleidingsfase Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor chemie 2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de Chemie 1 ste opleidingsfase Academiejaar 2011-2012 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Professionele bachelor in de Milieuzorg. 1 ste opleidingsfase

STUDIEGIDS. Professionele bachelor in de Milieuzorg. 1 ste opleidingsfase Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor Milieuzorg 2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de Milieuzorg 1 ste opleidingsfase Academiejaar 2011-2012 Studiegids 1 ste opleidingsfase

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Professionele bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie. 2 de opleidingsfase

STUDIEGIDS. Professionele bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie. 2 de opleidingsfase Studiegids 2 de opleidingsfase PBA biomedische laboratoriumtechnologie_2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie 2 de opleidingsfase Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Studiegids 2 de opleidingsfase professionele bachelor Milieuzorg 2011-2012 1 STUDIEGIDS. Professionele bachelor in de Milieuzorg. 2 de opleidingsfase

Studiegids 2 de opleidingsfase professionele bachelor Milieuzorg 2011-2012 1 STUDIEGIDS. Professionele bachelor in de Milieuzorg. 2 de opleidingsfase Studiegids 2 de opleidingsfase professionele bachelor Milieuzorg 2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de Milieuzorg 2 de opleidingsfase Academiejaar 2011-2012 Studiegids 2 de opleidingsfase

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GE www.odisee.be IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GE) Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw;

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

laboratoriumtechnologie

laboratoriumtechnologie Academiejaar 2015/2016 jobzekerheid bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor biomedische laboratoriumtechnologie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van eerder verworven kwalificaties (EVK) eerder verworven competentie (EVC) Voor een diploma bachelor in het

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS STUDIEPROGRAMMA S VAN HET HOGER ONDERWIJS Je krijgt het studieprogramma van een opleiding (=studie) aan een universiteit en aan een hogeschool. In de tabellen zie je alle opleidingsonderdelen (= vakken,

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

GIT regels

GIT regels GIT regels 2017-2018 A. Basisprincipe We streven naar een maximale responsabilisering van de student. De student dient er zelf over te waken een haalbaar studieprogramma samen te stellen. De student die

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Onderwijs op maat: een start met voorsprong

Onderwijs op maat: een start met voorsprong Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Academiejaar 2013-2014 Onderwijs op maat: een start met voorsprong Infobundel Office Management Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Graduaat Chemie optie Biochemie modulenaam Toegepaste biotechnologie code module Cc13 goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

0 1 19 46 11 77 3,87 persoonlijke groei, maatschappelijk engagement)

0 1 19 46 11 77 3,87 persoonlijke groei, maatschappelijk engagement) KWALITEITSBAROMETER STUDENTEN (AFNAME 2e SEMESTER 09-10) Bachelor in de Medische beeldvorming Algemeen # respondenten: 84 (51,2%) imago van HUB in Vlaanderen imago van HUB in Vlaanderen internationale

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Basiskennis en Basisvaardigheden IV (404)

Basiskennis en Basisvaardigheden IV (404) ASISKENNIS EN ASISVAARDIGHEDEN IV 404 asiskennis en asisvaardigheden IV (404) SCHEIKUNDE 404.01 De kandidaat kan het scheiden van mengsels in verschillende zuivere stoffen 404.02 De kandidaat kan de opbouw

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde havo

Examenprogramma scheikunde havo Examenprogramma scheikunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A1 Vaardigheden Domein A2

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Aanbevolen: kennis van of in hetzelfde semester met de modules A1(toegepaste wiskunde 1) en A6 (basis theoretische mechanica)

Aanbevolen: kennis van of in hetzelfde semester met de modules A1(toegepaste wiskunde 1) en A6 (basis theoretische mechanica) Opleiding Elektromechanica Code B1 Mechanica/Sterkteleer Academiejaar 2015-2016 Semester: - 1 dag- en avondtraject Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 160 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt

STUDENT aan de Universiteit Hasselt STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2010-2011 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde vwo

Examenprogramma scheikunde vwo Examenprogramma scheikunde vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Stoffen,

Nadere informatie

MEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE JOBZEKERHEID ACADEMIEJAAR 2017/2018

MEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE JOBZEKERHEID ACADEMIEJAAR 2017/2018 ACADEMIEJAAR 2017/2018 JOBZEKERHEID BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE MEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE

Nadere informatie

laboratoriumtechnologie

laboratoriumtechnologie Academiejaar 2015/2016 jobzekerheid bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Medische laboratoriumtechnologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Medische

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van. Eerder verworven kwalificaties (EVK) Voor het behalen van het diploma Bachelor in de Mondzorg

Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van. Eerder verworven kwalificaties (EVK) Voor het behalen van het diploma Bachelor in de Mondzorg Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van Eerder verworven kwalificaties (EVK) Voor het behalen van het diploma Bachelor in de Mondzorg 2016-2017 EVK-PROCEDURE Je hebt eerdere kwalificaties (diploma's,

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde vwo

Examenprogramma scheikunde vwo Examenprogramma scheikunde vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Stoffen,

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

OVERZICHT MODULES PAV

OVERZICHT MODULES PAV OVERZICHT MODULES PAV Inhoud PAV 3(2) Functionele rekenvaardigheid... 2 PAV 3(2) Functionele taalvaardigheid... 3 PAV 3(2) Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Graduaat Chemie optie Biochemie modulenaam Analytische Biochemie code module Cc2 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 40 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

versie 30-8-2011_Studiegids 1 pba elektronica-ict_2011-2012 1

versie 30-8-2011_Studiegids 1 pba elektronica-ict_2011-2012 1 versie 30-8-2011_Studiegids 1 pba elektronica-ict_2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de elektronica-ict Afstudeerrichting Elektronica Afstudeerrichting ICT 1 ste opleidingsfase Academiejaar

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

laboratoriumtechnologie

laboratoriumtechnologie Academiejaar 2014/2015 jobzekerheid bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor biomedische laboratoriumtechnologie

Nadere informatie

Dag van de Wiskunde 22/11/2008

Dag van de Wiskunde 22/11/2008 Dag van de Wiskunde Statistiek op KATHO Ann Vanmarcke Statistiek in Bedrijfsmanagement Overgang SO-HO Statistiek op KATHO Statistiek op KATHO 1 STUDIEGEBIED BIOTECHNIEK» Bachelor in de Agro- en Biotechnologie

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn Legenda Kennisgestuurde leerlijn Praktijkgestuurde leerlijn Studentgestuurde leerlijn Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 1e jaar regulier BML1/BML2 Propedeutisch jaar 2011/2012, cohort 2011 Studieloopbaancoaching

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Graduaat Chemie afstudeerrichting biochemie modulenaam Lab Analytische Chemie code module A6 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. professionele. BIOchemie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. professionele. BIOchemie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 professionele bachelor CHEMIE BIOchemie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Professionele bachelor chemie BIOchemie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

VEREISTEN EN VOORKENNIS

VEREISTEN EN VOORKENNIS VEREISTEN EN VOORKENNIS Je zoekt informatie over cursussen. Wat moet je weten? Wat leer je in de cursus? Wat zijn de condities? Op welke manier heb je les? Wat moet je doen? 1. Lees eerst de woordenschat

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Graduaat Chemie Afstudeerrichting Biochemie modulenaam Instrumentele chemie code module Cc6 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Aanpak van een cursus

Aanpak van een cursus Aanpak van een cursus Je gaat best op zoek naar een efficiënte manier van studeren. In het hoger onderwijs is het immers niet meer doeltreffend om alles op dezelfde manier aan te pakken. Je kan dus niet

Nadere informatie

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO 5 orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Observeren en rapporteren Code: 11515 Cluster: Academiejaar: 2016 2017 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: Mogelijk Vrijstelling: Mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Graduaat Chemie optie Biochemie modulenaam Chemie van de Biotechnologische Bedrijven code module CC8 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen. Van ASO naar TSO : (g)een probleem?

Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen. Van ASO naar TSO : (g)een probleem? Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen Van ASO naar TSO : (g)een probleem? Schooljaar 2008 2009 Overgangen van ASO naar TSO binnen onze SG Opmerkingen : -Veel leerlingen die de overstap maken naar TSO denken

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

1 0 9 32 12 54 4,00 persoonlijke groei, maatschappelijk engagement)

1 0 9 32 12 54 4,00 persoonlijke groei, maatschappelijk engagement) KWALITEITSBAROMETER STUDENTEN (AFNAME 2e SEMESTER 08-09) Bachelor in de Toegepaste Informatica ALGEMEEN imago van HUB in Vlaanderen imago van HUB in Vlaanderen internationale gerichtheid internationale

Nadere informatie

FARMACEUTISCHE EN BIOLOGISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE JOBZEKERHEID ACADEMIEJAAR 2017/2018

FARMACEUTISCHE EN BIOLOGISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE JOBZEKERHEID ACADEMIEJAAR 2017/2018 ACADEMIEJAAR 2017/2018 JOBZEKERHEID BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE FARMACEUTISCHE EN BIOLOGISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Informatica-toepassingssoftware modulenaam Rekenblad 1 code module 6858 goedkeuring door aantal lestijden 60 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60')

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Master in de IW: Kunststofverwerking College & TB Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Contacturen Stpt Coll. TB ZW Totaal ECTS Fiche per. 1 per. 2 (6 wkn) (6 wkn) Reologie* 3 24 6 50 80 ELM 7402

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Waarom kiezen voor EHSAL?

Waarom kiezen voor EHSAL? Waarom kiezen voor EHSAL? EHSAL biedt je een diploma van academisch niveau via een bedrijfsgerichte opleiding. Het onderwijs bij EHSAL is praktijkgericht: vanaf het begin toets je je kennis en inzichten

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

Modulefiche. Opleiding: Topograaf Modulenummer + Naam module: M IT G 063 - Project topograaf Datum: 1 september 2014

Modulefiche. Opleiding: Topograaf Modulenummer + Naam module: M IT G 063 - Project topograaf Datum: 1 september 2014 Modulefiche Opleiding: Topograaf Modulenummer + Naam module: M IT G 063 - Project topograaf Datum: 1 september 2014 Begincompetenties Deze module is een eindwerk en vormt dus de afsluiting van de opleiding.

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

Geslaagd zijn voor de module Da2 of basiskennis PLC aantonen met afleggen van competentietest bij titularis

Geslaagd zijn voor de module Da2 of basiskennis PLC aantonen met afleggen van competentietest bij titularis Opleiding Elektromechanica Code + officiële benaming van de module Da3 PLC2 Academiejaar 2015-2016 Semester: - 5&6 avondtraject Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 160 Aantal lestijden 80 Aandeel

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Communicatie opleidingsonderdeel Communicatietechnieken 3 (mondelinge communicatie de winkel) code module E3 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster S.ORG.4.3/2007-08-20 uropese Hogeschool Brussel Campus conomische Hogeschool Dienst Studentenadministratie Stormstraat 2 1000 Brussel (02)210 13 02 Handleiding voor het samenstellen van een Individueel

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

van professionele bachelor naar industrieel ingenieur

van professionele bachelor naar industrieel ingenieur van professionele bachelor naar industrieel ingenieur Greet Langie, Verderstudeerbeurs 24 februari 2017 2 Ervaringen van (ex) schakelstudenten Film: interviews met schakelstudenten 3 Wat wil je te weten

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

Schema voor de evaluatie van het onderwijsproces van een opleiding

Schema voor de evaluatie van het onderwijsproces van een opleiding Schema voor de evaluatie van het onderwijsproces van een opleiding 1. Curriculumontwikkeling Deelproces Product Verantwoordelijke Medewerkers Een curriculum ontwikkelen curriculum opleidingsteam studenten

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Departement Design & Technologie 2015-2016 In wat volgt staan een aantal aanvullingen op het algemeen onderwijsreglement (AOR) en het algemeen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

versie 12-09-2011_Studiegids 2 pba elektronica-ict_2011-2012 1

versie 12-09-2011_Studiegids 2 pba elektronica-ict_2011-2012 1 versie 12-09-2011_Studiegids 2 pba elektronica-ict_2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de elektronica-ict Afstudeerrichting Elektronica Afstudeerrichting ICT 2 de opleidingsfase Academiejaar

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Organisatie en ondernemen Opleidingsonderdeel ICT 1 code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 3 datum goedkeuring structuurschema /

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Elektromechanica modulenaam Toegepaste Wiskunde 1 code module A1 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

Onderwijs op maat: een start met voorsprong

Onderwijs op maat: een start met voorsprong Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Academiejaar 2014-2015 Onderwijs op maat: een start met voorsprong Infobundel Office Management Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat

Nadere informatie

Inleiding 15. Inleidende oefeningen Basisbegrippen fysica en wiskunde 17

Inleiding 15. Inleidende oefeningen Basisbegrippen fysica en wiskunde 17 Inhoud Inleiding 15 Inleidende oefeningen Basisbegrippen fysica en wiskunde 17 Reeks I.1: wiskunde 17 Reeks I.2: fysica 19 Reeks I.3: gemengd 19 Antwoorden 21 Hoofdstuk 1 De samenstelling van de materie

Nadere informatie