STUDIEGIDS. Professionele bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie. 1ste opleidingsfase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS. Professionele bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie. 1ste opleidingsfase"

Transcriptie

1 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie 1ste opleidingsfase Academiejaar

2 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 2 INHOUDSTABEL INLEIDING 3 STUDENTENBEGELEIDING 8 LESSENTABEL LEN 11 ECTS-FICHES 18

3 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 3 INLEIDING Laboratoriumtesten zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse gezondheidszorg. Wil je er meer over weten? Wil je een gedegen praktische opleiding in die richting met tal van toekomstmogelijkheden, ook buiten onze landsgrenzen? Dan is studeren voor professionele bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie (kortom studeren voor klinisch laborant(e)) wellicht ook iets voor jou. De driejarige opleiding in de KHLim, binnen het departement IWT, waarvan de gebouwen gelegen zijn op de Universitaire Campus te Diepenbeek, staat borg voor een praktijkgerichte opleiding met een degelijke theoretische onderbouw. Via bedrijfsbezoeken en de stage in de derde opleidingsfase onderhouden wij nauwe banden met het werkveld.. Deze studiegids is jouw handleiding voor je eerste opleidingsfase. Lees het grondig, dan heb je alle informatie die voor jou van belang is, zoals : 1. Een beeld van de opleiding. 2. Een idee van wat wij van jou vragen. 3. Het begeleidingsplan voor de studenten binnen de opleiding biomedische laboratoriumtechnologie 4. Een lessentabel per blok. 5. ECTS-fiches: doelstellingen, inhoud, cursusmateriaal en beoordeling per opleidingsonderdeel. EVEN VOORSTELLEN : DE KHLim en het departement Wij behoren tot het departement Industriële Wetenschappen en Technologie, afgekort IWT. Dit departement is gelegen op de Universitaire Campus, gebouw B, te Diepenbeek. Binnen dit departement kan je studeren voor professionele bachelor in het één-cyclus-onderwijs. Zo kan je studeren voor professionele bachelor in Energietechnologie, Elektronica-ICT, Elektromechanica, Chemie (CE), Milieuzorg (MIL) en Biomedische laboratoriumtechnologie (BLT). Het is in één van deze drie laatste opleidingen dat jij als student bent ingeschreven. Officieel behoort de opleiding BLT tot het departement Gezondheidszorg maar ze wordt in de gebouwen van het departement Industriële wetenschappen en technologie ingericht. Het eerste jaar van de opleiding chemie, milieuzorg en BLT is gedifferentieerd. Studenten die kiezen voor de opleiding BLT komen automatisch terecht in de afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie (MLT). In het departement IW-FI² kan je studeren voor academische bachelor, schakel en master in het tweecycli-onderwijs.

4 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 4 EVEN VOORSTELLEN : OPLEIDING BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE (BLT) De opleiding BLT duurt 3 jaar. De opleiding professionele bachelor beoogt mensen op te leiden die later een technisch uitvoerende functie zullen waarnemen die een hoge graad van deskundigheid vereist. Daarom zit er heel wat praktijk in de opleiding: 25 % in de eerste opleidingsfase, 50 % in de tweede opleidingsfase en in de derde opleidingsfase loopt dit op tot 75 %. Het hoge praktijkaandeel in de laatste fase is te wijten aan een stage in een klinisch labo van 15 weken in het laatste semester. Wat mag je van de opleiding verwachten? Wij willen gemotiveerde jongeren opleiden aangepast aan de noden van de huidige industrie en maatschappij. Hierbij denken we aan : bevorderen van de zelfwerkzaamheid, kunnen werken in teamverband, communicatievaardig zijn, zin voor kwaliteit en het voorbereiden tot levenslang leren. Daarom willen we jullie opleiden tot laboratoriumtechnologen die in staat zijn zelfstandig nieuwe technieken en vaardigheden zich eigen te maken, dit als voorbereiding op jullie verdere beroepsleven. Onze visie op onderwijs is dan ook meer dan het gewoon doorgeven van kennis. Hoe is het onderwijs georganiseerd? We werken met 2 semesters van telkens 14 lesweken, gevolgd door 3 weken blok en examens. Om de overgang naar het hoger onderwijs te vergemakkelijken worden de semesters in het eerste jaar ingedeeld in telkens 2 blokken. Tussen de blokken wordt een examenweek ingelast. Op die manier ontstaat een vierblokkensysteem. Omdat er op deze manier vier examenperioden ontstaan worden de studie-inspanningen beter gespreid over het jaar en zijn er geen piekbelastingen meer. Doordat er per blok maar een beperkt aantal opleidingsonderdelen aan bod komen zal men zich gedurende relatief korte tijd vrij intensief op deze leerstof kunnen concentreren, wat zeker leidt tot het sneller en beter vatten van de leerstof. Van het secundair naar het hoger onderwijs? Hoger onderwijs volgen is heerlijk : je bent volwassen, je hebt inspraak (via de studentenraad), je wordt aangemoedigd in je zelfstandigheid, je krijgt specifieke kennis, Maar al dat heerlijks kan soms ook wel voor problemen zorgen. En daarom bieden wij je een goed uitgebouwde studentenbegeleiding (pakket studievaardigheden, mentor, leren-leren-strategieën, vakgebonden begeleiding, zelfstudiecentrum, ombuds, ). Aarzel dus niet : heb je een vraag, wil je eens praten, spreek ons aan! Wat verwachten wij van jou als student? We verwachten van jou een sterke motivatie voor chemie en de nodige dosis inzet om deze uitdaging aan te gaan. De opleiding BLT hoort thuis in het studiegebied gezondheidszorg. De medische laboratoriumtechnoloog of klinische laborant krijgt dus vooral een klinische benadering van de analyses die worden uitgevoerd. Dit geldt evenzeer voor de theoretische ondersteuning. Na de studies kom je dus hoogst waarschijnlijk terecht in de medische of paramedische sector maar ook toegepast moleculair of biochemisch onderzoek behoren tot de mogelijkheden.

5 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 5 Vaardigheden : Bij het beëindigen van de studies verwachten we dat je beschikt over een aantal specifieke vaardigheden zoals o.a. - de bereidheid om zelfstandig nieuwe technieken en vaardigheden te leren - zelfstandig werken - in team werken - communicatievaardig zijn - zin hebben voor kwaliteit - weten hoe problemen aan te pakken - op een correcte wijze kunnen rapporteren aan collega s en derden.

6 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 6 Aanvullingen bij het Onderwijs- en examenreglement 1. Vrijstellingen: EVC en EVK Heb je competenties in de praktijk opgedaan of heb je credits of een diploma verworven, dan houdt de KHLim daar graag rekening mee bij het samenstellen van je studieprogramma. In een gesprek en/of assessment wordt duidelijk wat je al kan en wat nog nodig is om het bachelor en/of master diploma te behalen. Deze procedure heet EVC/EVK: EVC = Eerder Verworven Competentie, EVK = Eerder Verworven Kwalificatie Door EVC/EVK kan je de opleidingsduur verkorten, waardoor je sneller in het bezit bent van een waardevol diploma. Wil je in aanmerking komen voor een opleiding op maat? Neem contact op met de verantwoordelijke van de betrokken opleiding (zie contact) en neem deel aan de EVC/EVK procedure! Wat is EVC/EVK? EVC staat voor eerder verworven competenties. In de EVC-procedure wordt onderzocht of de competenties (door werkervaring, leerervaring, vrije tijd, ) die je verworven hebt zonder een formeel bewijs, erkend kunnen worden. Voor de competenties die je aantoont, kan je een bewijs van bekwaamheid bekomen. Met bewijzen van bekwaamheid kan je een opleiding starten en vrijstellingen aanvragen. Voor de EVC-procedure moet je een bijdrage betalen (zie kosten in het Onderwijs- en examenreglement). EVK staat voor eerder verworven kwalificaties. In de EVK - procedure wordt gekeken naar de diploma s, attesten, creditbewijzen, die je al behaald hebt. Er wordt nagegaan of deze aan het niveau van de beoogde opleiding beantwoorden waardoor je eventueel vrijstellingen kan krijgen in de opleiding. Deze procedure is volledig gratis. Indien je denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen op basis van EVK s dan kan je een aanvraag indienen bij de opleidingscoördinator.. Je dient een dossier binnen te brengen bij de respectievelijke opleidingscoördinator met volgende bewijsstukken: Het origineel uitslagenformulier of de verschillende creditbewijzen van de instelling waar credits werden behaald. De ECTS-fiches met doelstellingen én de inhoudsopgave van de opleidingsonderdelen van de reeds behaalde credits. Indien nodig en bij twijfel kan nadien worden gevraagd het gebruikte cursusmateriaal binnen te brengen om de geziene inhoud te staven. Je kan zelf op basis van de ECTS-fiches nagaan voor welke opleidingsonderdelen je een aanvraag wil indienen. Daarvoor raadpleeg je de studiegidsen op de website van de school www1.khlim.be (toekomstige studenten, kies het juiste departement en dan kies je programma ). Gelieve een afspraak met de opleidingscoördinator vast te leggen via mail om dit dossier binnen te brengen.

7 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 7 2. Examens Examenrichtlijnen vind je op Toledo bij Mededelingen voor studenten, in de map Examens. Deelname aan de examens: artikel 14 (OER) AFDELING 3 Deelname aan de examens Artikel 14 (hernemen van examens) Indien de opleiding dit toestaat kan de student die niet slaagde in de eerste examenperiode eventueel reeds in de tweede examenperiode een examen hernemen Voor departement IWT geldt bijkomend: Enkel studenten die afstuderen en hun diploma kunnen behalen in het huidige academiejaar, krijgen de toelating om hun tweede examenkans reeds op te nemen in juni (2 de examenperiode) in plaats van in september (3 de examenperiode). Enkel studenten die geen opleidingsonderdelen meer te volgen en af te leggen hebben in het tweede semester komen hiervoor in aanmerking. Deze studenten nemen hun volledige tweede examenkans op in de junizittijd. De studenten die nog wel onderwijsactiviteiten hebben in het tweede semester (opleidingsonderdelen, stage/eindwerk, buitenlandse reis) kunnen GEEN gebruik maken van deze uitzondering! Studenten die in aanmerking denken te komen op basis van de geschetste voorwaarden, moeten op EIGEN INITIATIEF een verzoek indienen om deze tweede examenkans in juni op te nemen i.p.v. in september. De studenten richten deze vraag tot de voorzitter van de examencommissie door het invullen van het document dat beschikbaar wordt gesteld op Toledo bij Mededelingen voor studenten.

8 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 8 Begeleidingsplan Departement IWT, Professionele Bachelor Opleiding Chemie Opleiding Biomedische laboratoriumtechnieken Opleiding Milieuzorg Uitgangsprincipes De begeleiding moet zoveel mogelijk geïntegreerd worden in de dagelijkse onderwijsactiviteiten. We willen studenten begeleiden naar zelfstandigheid. Begeleidingsplan In deze rubriek wordt een beknopt overzicht gegeven van de begeleidingsactiviteiten om onze studenten van het eerste opleidingsfase te begeleiden bij hun overstap naar het hoger onderwijs. Deze initiatieven worden op chronologische wijze weergegeven. Vooraf Tijdens de SID-IN dagen (januari), infodagen en bij de inschrijving wordt er objectieve en duidelijke informatie gegeven betreffende de opleiding, de studentenbegeleiding enz. Introductiedag Tijdens deze introductiedag krijgt iedere groep van studenten een studietrajectbegeleider toegewezen, die de studenten zal begeleiden gedurende dit eerste jaar en die daarna als trajectbegeleider de studenten blijft opvolgen. De bedoeling van deze dag is de studenten op een ontspannen manier kennis te laten maken met elkaar en met hun mentoren/docenten. De dag bestaat uit 2 delen: 1. In de voormiddag ligt het accent vooral op een aantal groepsvormende activiteiten en wordt er een ruim overzicht gegeven van de begeleiding die er voorzien is binnen deze opleiding. Daarnaast trachten we de studenten wegwijs te maken in de gebouwen van de school en de directe omgeving met de daarbij horende diensten (het studentensecretariaat, de cursusdienst, mediatheek-musketon, campusdokter, rijkswacht ). 2. In de namiddag is er een ICT-introductie voorzien, begeleid door de mentoren. Aangezien deze introductiedag een hele dag omvat, wordt er s middags een gezamenlijke broodjesmaaltijd voorzien, met de bedoeling elkaar beter te leren kennen.

9 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 9 Taak van de studietrajectbegeleider tijdens de introductiedag: 1. Informatie geven over het begeleidingsaanbod in het eerste jaar 2. Voorstellen van de dienst studentenbegeleiding (Mej. A. Buttiens): psychosociale begeleiding, financiële ondersteuning, de begeleiding i.v.m. problemen bij de overgang van secundair naar hoger onderwijs, 3. Kennismaken met zijn/haar groep studenten 4. Laten invullen van een persoonlijke studentenfiche 5. Begeleiden van de ICT-introductie. Hierbij komen volgende aspecten aan bod: - gebruik van elektronische leeromgeving (TOLEDO) - inloggen en gebruik van het netwerk - webmail - Afname LEMO-test (LEerstijl- en MOtivatie-test) In het kader van studentenbegeleiding binnen onze opleidingen Chemie, Milieuzorg en Biomedische laboratoriumtechnieken willen we extra aandacht besteden aan studiemotivatie en leervaardigheden. Daarom zal elke eerstejaarsstudent uit deze opleidingen gevraagd worden een test (LEMO-test) in te vullen. De bedoeling van deze LEMO-test is informatie te verzamelen over leren en over studeergedragingen en studiehoudingen. Als deelnemer aan de bevraging krijg je onmiddellijk een feedbackrapport met toelichtingen en tips over je leervaardigheden en studiemotivatie: over wat er al prima loopt en over wat je kan doen om de kansen op studiesucces nog te vergroten. Indien nodig en indien jij als student dit wenst zal je verder begeleid worden. - Afname pre-test wiskunde Tijdens het academiejaar 1. Mentorschap Individueel gesprek met elke student gedurende de eerste weken op basis van de ingevulde studentenfiche en de LEMO-test Aanduiden van een groepsverantwoordelijke Opvolging van studenten Doorverwijsfunctie Bewaken en stimuleren van de groepssfeer Contactpersoon Studiebegeleider Individuele bespreking van de examenresultaten na elke blok Studietrajectbegeleider van zijn/haar studenten gedurende hun ganse (school)loopbaan in de

10 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 10 hogeschool, departement IWT 2. Docententeam Vakgebonden studiebegeleiding 3. Leercentrum "mediatheek-musketon" Individueel of in groep wordt vakspecifieke uitleg gegeven Groepswerk met medestudenten 4. Studievaardigheden (opleidingsonderdeel CIT "Communicatie en Informatie Technologie") Training rond die studievaardigheden die als minpunt naar voor kwamen uit de LEMO-test Werken rond groepsgeest Studieplanning, motivatie, studiehouding Examens voorbereiden en afleggen 5. Ouderavond. In het eerste semester zal een informatieavond georganiseerd worden voor de ouders. Tijdens deze avond kunnen zij kennis maken met de opleiding, de school, de studietrajectbegeleiders enz. 6. VASEV (Vragenlijst Studie- en Examenvaardigheden). facultatief Dit is enkel voor de studenten die kampen met faalangst, uitstelgedrag. Indien nodig kan de student instappen in een aangepaste training. 7. Psychosociale begeleidingsdienst Informatie en advies in verband met kinderbijslag, ziekteverzekering Psychosociale begeleiding (relatieproblemen, studiemotivatie, stress, ) Financiële ondersteuning (voorschotten studietoelage, individuele financiële ondersteuning,...) Opvang van studenten met specifieke problemen: faalangst, dyslexie, Aanbod van trainingen omtrent faalangst, uitstelgedrag, Einde academiejaar Opvang van geslaagden en niet-geslaagden door de studietrajectbegleider Voorbereiding tweede examenkans Opvang niet geslaagden na de tweede examenkans en het opstellen van haalbare deeltrajecten voor het volgend academiejaar.

11 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 11 Eerste opleidingsfase_professionele bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie 1 PBA_BLT SP OLOD SP dolod Code OLOD Contract overdracht Punten dolod Punten OLOD Semester 1 Semester 2 Docent BLOK 1 (6 weken) BLOK 2 (7 weken) BLOK 3 (6weken) BLOK 4 (6 weken) Naam OLOD/dOLOD T O L Ex_1 T O L Ex_2 T O L Ex_3 T O L Ex_4 Basischemie 7 PC_ALG_BASCE_11 e J S 14 10,5 S MaLi Biologie en parasitologie 5 PC_BLT_BIOLPARASIT_11 J M X Communicatievaardigheden 4 40 Communicatie 2 PC_ALG_COM_11 e J VbIv Engels 2 PC_ALG_ENG_12 e J KuMo Inleiding tot de organische chemie 3 PC_BLT_INLORG_11 e J S KeHe Kwalitatieve chemie 4 PC_ALG_KWALITHE_11 e J S KeHe Labo kwalitatieve chemie 3 PC_ALG_KWALILAB_11 J P 35 P PaLi Toegepaste fysica 6 PC_ALG_TFYS_11 e J S 15 10,5 S CrAn Toegepaste wiskunde 4 PC_ALG_TWIS_11 e J S 7 10,5 S KeBr

12 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 12 Analytische chemie I 6 PC_ALG_ANALI_12 J S 6 24 P/S PaLi Anatomie en fysiologie 5 PC_BLT_ANAT_12 J M X Instrumentele analyse I 3 PC_ALG_INSTRUMI_12 J 30 9 S 9 15 P/S LeijL Microbiologie I 5 PC_ALG_MICROI_12 J M VhPa Organische chemie I 4 PC_BLT_ORGI_12 J S KeHe Totaal , Aantal OLOD's 13 Contacturen/Sem 24 20,3 ECTS-punten/Sem Gemidd. contacturen/jaar 22 T: Theorie; O: Oefeningen; L : Lab --- Ex: P: praktisch examen; S: schriftelijk examen; M: mondeling examen Contract: e: examencontract is mogelijk SP= studiepunten OLOD= Opleidingsonderdeel dolod = deel van een opleidingsonderdeel, indien J: overdracht punten van het deelvak zijn mogelijk Georganiseerde examens in de examenreeks : Ex_1 = examen blok 1, Ex_2 = examen jan, Ex_3 = examen blok 3, Ex_4 = examen juni

13 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 13 SP SEM Opleidingsonderdelen 2PBA_biomedische 5 1 Analytische chemie II Tabel Volgtijdelijkheid 2 PBA Biomedische laboratoriumtechnologie credit nodig van Kwalitatieve chemie en Analytische chemie I basiskennis nodig van redoxreacties/volumetrie/phberekeningen/ stoechiometrische berekeningen instrumentele analyse I 5 1 Biochemie organische chemie opmerking 3 1 Biologie en parasitologie anatomie en fysiologie 3 1 Communicatie (Nederlands en Engels) Hematologie en immunologie 3 1 Microbiologie II microbiologie I Wijsbegeerte en ICT 1 Informatica (1) 2 Wijsbegeerte (2) Labo hematologie steeds in combinatie met hematologie en i

14 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Labo klinische analyse I kwalitatieve chemie en analytische chemie I en instrumentele analyse I kan niet opgenomen worden zonder analyt Labo microbiologie II microbiologie I enkel indien ook microbiologie II wordt opg 3 2 Histologie anatomie en fysiologie biologie & parasitologie 3 2 Immunologie samen opnemen met hematologie en immu biologie is aangewezen 4 2 Labo klinische analyse II kwalitatieve chemie en analytische chemie I en instrumentele analyse I enkel indien Biochemie en lab klinische an en 'Statistiek en chemische dataverwerking worden opgenomen

15 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 15 5 Moleculaire biologie en radiochemie 2 radiochemie (2) basischemie kan enkel opgenomen worden indien ook biochemie wordt opgenomen omwille van de moleculaire biologie 2 moleculaire biologie (3) biochemie liefst samen met immunologie 4 Statistische kwaliteitsborging en werkveldervaring 61 2 werkveldervaring en kwaliteitsborging (2) 2 Statistiek en dataverwerking (2) statistiek I en chemdata I enkel indien ook lab klinische analyse I EN of lab hematologie of lab microbiologie worden opgenomen

16 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 16 Tabel Volgtijdelijkheid 3 PBA Biomedische laboratoriumtechnologie SP Opleidingsonderdelen 3de opleidingsfase credit nodig van basiskennis nodig van opmerking 3PBA_Biomedische / MLT 5 Histologie II Anatomie en fysiologie' (1PBA) en 'Histologie' (2PBA) biologie & parasitologie 3 Pathologie immunologie en anatomie & fysiologie en hematologie & immunologie biochemie best samen opnemen met labo hematologie en serologie 3 Farmacologie immunologie en anatomie & fysiologie 3 Labo hematologie en serologie theorie en lab van hematologie en immunologie van 2PBA enkel op te nemen in combinatie met pathologie en farmacologie 4 labo klinische analyse III Labo klinische analyse I en II liefst samen opnemen met pathologie en farmacologie 5 Klinische microbiologie microbiologie II en lab microbiologie II 4 Analytische chemie III analytische chemie I en II liefst samen met lab analytische en in vivo technieken 4 Humane vorming II 5 Labo analytische en in vivo technieken Instrumenentele analyse I en analytische chemie I en analytische chemie II liefst samen met analytische chemie III

17 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Stage De stage kan niet opgenomen worden indien er nog opleidingsonderdelen uit het tweede semester van de tweede opleidingsfase moeten worden afgelegd!! De stage kan ook niet worden aangevat indien niet alle opleidingsonderdelen uit de derde opleidingsfase werden opgenomen. 60

18 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 18 ECTS-FICHES In hetgeen volgt krijg je een alfabetische rangschikking van de zogenaamde opleidingsfiches of ECTS-fiches voor de verschillende opleidingsonderdelen en deelvak(ken). Deze bevatten alle informatie die je nodig hebt per opleidingsonderdeel of deelvak zoals de vakdoelstellingen, de inhoudsopgave, de onderwijsvorm, het gebruikte studiemateriaal en de beoordelingswijze of evaluatievorm. Bijzondere aandacht gaat uit naar de evaluatievormen die voor elk opleidingsonderdeel zijn vermeld. Verschillende evaluatievormen worden gebruikt gaande van permanente evaluatie, schriftelijk/mondeling examen, labo-examen, opdrachten,. Bij alle opleidingsonderdelen waar een groot deel of alles via permanente evaluatie geëvalueerd wordt en waar bijvoorbeeld praktische of communicatieve vaardigheden worden aangeleerd, is de aanwezigheid van de student verplicht. Dit betekent dat élke afwezigheid gewettigd moet worden bij de betrokken docent of opleidingscoördinator. In geval van een gewettigde afwezigheid moet de student zo snel mogelijk zélf het initiatief nemen om samen met de betrokken docent een geschikt inhaalmoment of een vervangopdracht af te spreken. Indien de (gewettigde) afwezigheden dan (nà inhaalmomenten of vervangopdrachten) nóg meer dan 20% bedragen van de totale (labo) tijd of indien de afwezigheden niet gewettigd kunnen worden dan zal de totale score van het opleidingsonderdeel herleid worden tot een (ongewettigde) afwezigheid. Bij ongewettigde afwezigheden bestaat de mogelijkheid van inhaalmomenten en vervangopdrachten niet, hier zal een afwezigheid automatisch resulteren in een ongewettigde afwezigheid voor het gehele opleidingsonderdeel ongeacht de reeds verzamelde punten!

19 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 19 Naam opleidingsonderdeel Code opleidingsonderdeel Opleiding Studiepunten Opleidingsfase Semester Verantwoordelijke docent Examinator Overdracht Examencontract mogelijk Analytische chemie I PC_ALG_ANALI_12 PBA_BLT 6 1 ste opleidingsfase Semester 2 (blok 3+4) Liesbet Pauls (PaLi) Ann Creemers (CrAn), Elke Gubbelmans (GuEl), Helma Kees (KeHe), Liesbet Pauls (PaLi), Marina Vanhecke (VhMa), X, Y Ja Neen Niveau van het opleidingsonderdeel X Inleidend O Uitdiepend O Gespecialiseerd 1. Begincompetenties (volgtijdelijkheidsvoorwaarden) Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaandelijk credits dienen behaald te zijn Opleidingsonderdelen die vooraf gevolgd dienen te zijn Opleidingsonderdelen die tegelijkertijd dienen opgenomen te worden Andere begincompetenties Op een veilige en milieubewuste manier handelen (glaswerk en producten) conform de veiligheids- en hygiëneregels (zie cursus Kwalitatieve chemie) Soorten reacties herkennen, reactievergelijkingen opstellen, stoechiometrische en concentratieberekeningen maken (zie cursussen Basischemie en Kwalitatieve chemie) 2. Beoogde competenties (of eindcompetenties) - doelstellingen Algemene competenties Op een veilige en milieubewuste manier handelen (glaswerk en producten) conform de veiligheids- en hygiëneregels Een methode correct, kritisch en zelfstandig uitvoeren en de (analyse)resultaten interpreteren en rapporteren In team werken Binnen de gestelde deadline een opdracht tot een goed einde brengen Zich houden aan de gemaakte afspraken: stipt aanwezig zijn, het benodigde materiaal bijhebben, de gevraagde voorbereiding maken, tijdig afgeven van verslagen,

20 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 20 Een labschrift bijhouden waarin voorbereidingen worden gemaakt en waarin meetresultaten en waarnemingen worden genoteerd en verwerkt Vakspecifieke competenties De (basis)handelingen in een analytisch labo beheersen (balans, maatglaswerk, ) Begrippen in verband met zuur-basetheorie en volumetrie kennen Oefeningen oplossen in verband met ph, buffers, volumetrie en oplosbaarheidsproduct Titratiecurven berekenen, opmeten, grafisch uitzetten en interpreteren Algemeen gebruikte technieken voor een kwantitatieve bepaling kwaliteitsbewust uitvoeren: wegen, staal voorbereiden, pipetteren, titreren, data registreren. De concentratie van een gekregen staal via een volumetrische bepaling (titratie) meten en berekenen Oplossingen, verdunningsreeks en buffers bereiden 3. Inhoud Theorie Volumetrie Homogene evenwichten in waterig midden: zuur-basetheorie ph-berekeningen van oplossingen titratiecurven voor eenvoudige en complexe systemen Lab en werkcolleges Volumetrie: algemeenheden, neerslagtitraties, complextitraties, zuur-basetitraties, redoxtitraties Potentiometrische titraties Bereiding van buffers 4. Studiemateriaal en aanvullende leermiddelen Cursus: Analytische chemie I: Theorie Analytische chemie I: Werkcolleges + Lab Toegestane hulpmiddelen bij evaluatiemomenten: niet-grafisch rekenmachine, uitgedeelde tabellen Toledo: documenten, opdrachten en toetsen 5. Onderwijsvorm Interactief hoorcollege, werkcolleges (opdrachtgestuurd) met oefeningen en practicum 6. Relatie met het werkveld Alle takken van de industrie en diverse onderzoekslaboratoria voeren volumetrische analyses uit ter controle van de kwaliteit. Op deze manier kunnen productieprocessen opgevolgd en bijgestuurd worden.

21 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Evaluatie of beoordelingswijze Te behalen punten 1 ste examenkans 60 Theorie en oefeningen (30 punten): schriftelijk examen (blok 3: 8pt en blok 4: 22pt) Lab en opdrachtgestuurde werkcolleges (30 punten): permanente evaluatie: verslaggeving, resultaten, toetsen en attitude (voorbereiding) (15pt) praktisch examen met schriftelijke voorbereiding (15pt) 2 de examenkans Theorie en oefeningen (30 punten): schriftelijk examen Lab (30 punten): praktisch examen met schriftelijke voorbereiding, met behoud van attitudepunten uit eerste examenkans

22 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 22 Naam opleidingsonderdeel Code opleidingsonderdeel Opleiding Studiepunten Opleidingsfase Semester Verantwoordelijke docent Examinator Overdracht Examencontract mogelijk Anatomie en Fysiologie PC_BLT_ANAT_11 PBA_BLT 5 1 ste opleidingsfase 1 ste semester (blok 1+2) Sofie Ignoul (IgSo) Sofie Ignoul (IgSo) Ja Neen Niveau van het opleidingsonderdeel x Inleidend O Uitdiepend O Gespecialiseerd 1. Begincompetenties (volgtijdelijkheidsvoorwaarden) Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaandelijk credits of tolereerbare cijfers dienen behaald te zijn Opleidingsonderdelen die vooraf gevolgd dienen te zijn Andere begincompetenties 2. Beoogde competenties (of eindcompetenties) - doelstellingen Theorie 1. Een overzicht geven van de structuur van de huid. 2. De 70 belangrijkste skeletdelen met hun Latijnse naam aanduiden. 3. De werking van een gewricht uitleggen. 4. De 30 belangrijkste oppervlakkige skeletspieren met hun Latijnse naam aanduiden. 5. Een overzicht geven van de arteriële en veneuze bloedsomloop. 6. De structuur van het centrale en perifere zenuwstelsel uitleggen. 7. De ortho- en parasympathische reflexboog demonstreren. 8. Een overzicht geven van het spijsverteringsstelsel. 9. De functie van de gastro-intestinale enzymen en hormonen demonstreren. 10. Het verloop van de bronchiolaire vertakkingen uitleggen. 11. Op een overlangse snede de verschillende delen van de nier aanduiden. 12. Een overzicht geven van het mannelijk geslachtssysteem. 13. De vrouwelijke menstruele cyclus hormonaal interpreteren. 14. De werking van de hypofysaire hormonen uitleggen

23 Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 23 Labo 1. De 70 belangrijkste skeletdelen natuurgetrouw tekenen en van hun Latijnse naam voorzien. 2. De haemolyse bepalen van gehepariniseerd menselijk bloed. 3. Een uitstrijk maken van eigen perifeer bloed en de verschillen tussen de gefigureerde elementen registreren. 4. De bloeddruk bepalen en interpreteren. 5. Op een torso van het menselijk lichaam de voornaamste elementen uit de theoretische cursus aanduiden. 6. Een aantal aspecten van de theoretische cursus in vaste preparaten observeren, natuurgetrouw tekenen en van een legende voorzien. 3. Inhoud Theorie Skelet Gewrichten Huid Spieren Zenuwstelsel Circulatiestelsel Ademhalingsstelsel Spijsverteringsstelsel Excretiestelsel Mannelijk geslachtsstelsel Vrouwelijk geslachtsstelsel Hormonaal stelsel Labo Identificatie microscopische structuren Studie skelet Haemolysebepaling Bloeduitstrijk Bloeddruk 4. Studiemateriaal en aanvullende leermiddelen Cursus, Skelet, Torso, Wetenschappelijke handboeken, CD-rom, Internet 5. Onderwijsvorm Hoorcollege, practicum

professionele bachelor

professionele bachelor professionele bachelor CHEMIE 1 Opleidingen aan AP Professionele bachelors Gezondheid en Welzijn Ergotherapie Orthopedagogie Sociaal Werk Verpleegkunde Vroedkunde Bachelor na Bachelor Autismespectrumstoornissen

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Onderwijscommissie

Nadere informatie

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding Bio-ingenieurswetenschappen faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Medewerkers Bio-ingenieurswetenschappen E.

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Farmaceutische wetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Farmaceutische wetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Farmaceutische wetenschappen Infomomenten OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. 27-31 oktober 2014 (herfstvakantie) 16-20 februari 2015 (krokusvakantie) 28 maart

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Studiegids 2008-2009 Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Missie van de opleiding Zowel de Vlaamse als de wereldeconomie evolueert naar een kennisintensieve netwerkeconomie. De opleiding Bachelor

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) 2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) INDUSTRIELE INHOUD WETENSCHAPPEN STUDEREN IN DIEPENBEEK Welkom 1 Overstap secundair

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4. De opleiding economisch beleid 6. Economisch beleid, iets voor jou? 8. Hoe begin je eraan?

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4. De opleiding economisch beleid 6. Economisch beleid, iets voor jou? 8. Hoe begin je eraan? Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding economisch beleid 6 Economisch beleid, iets voor jou? 8 Hoe begin je eraan? 9 Het studieprogramma 10 Opleidingsonderdelen bachelor

Nadere informatie

Studiegids 2009-2010. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II

Studiegids 2009-2010. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II Studiegids 2009-2010 Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II Missie van de opleiding Onze economie evolueert naar een gemondialiseerde en kennisintensieve netwerkeconomie. De opleiding Bachelor Netwerkeconomie

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009. Office Management. AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2008-2009. Office Management. AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2008-2009 Office Management AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV 1 Missie van de opleiding De bachelor in het Office Management is een professionele opleiding

Nadere informatie

studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren

studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren studeren op maat >> flexibel studeren >> werken en studeren 2008 colofon redactie vormgeving en coördinatie fotografie departement studentgerichte diensten en departement onderwijs ann engelen www.jancrab.com

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Opleidingsgids eerste opleidingsfase 2011 2012

Opleidingsgids eerste opleidingsfase 2011 2012 Departement Lerarenopleiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Opleidingsgids eerste opleidingsfase 2011 2012 talent@work Departement Lerarenopleiding KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat 10

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 MA-CE. Master Industriële Wetenschappen Chemie. Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen FI²

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 MA-CE. Master Industriële Wetenschappen Chemie. Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen FI² Katholieke Hogeschool Limburg Industriële Wetenschappen en Technologie Faculteit Industrieel Ingenieur FI² Studiegids Industriële Wetenschappen Deel2 Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen MA-CE

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Opleidingsgids tweede opleidingsfase 2011 2012

Opleidingsgids tweede opleidingsfase 2011 2012 Departement Lerarenopleiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Opleidingsgids tweede opleidingsfase 2011 2012 talent@work Departement Lerarenopleiding KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat 10

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Toegepaste architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Toegepaste architectuur aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 MA-EM. Master Industriële Wetenschappen Elektromechanica. Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 MA-EM. Master Industriële Wetenschappen Elektromechanica. Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen Katholieke Hogeschool Limburg Industriële Wetenschappen en Technologie Faculteit Industrieel Ingenieur FI² Studiegids Industriële Wetenschappen Deel2 Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen MA-EM

Nadere informatie

Handleiding bekwaamheidsonderzoek

Handleiding bekwaamheidsonderzoek Handleiding bekwaamheidsonderzoek In het kader van een EVC-procedure voor kandidaten brugopleiding naar bachelor verpleegkunde Campus Lier Campus Turnhout Deze handleiding is geldig voor een portfolio

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geneeskunde. Bachelor in de geneeskunde

Geneeskunde. Bachelor in de geneeskunde Geneeskunde Bachelor in de geneeskunde Bachelor in de geneeskunde BACHELOROPLEIDING Studieduur MASTEROPLEIDING (rechtstreeks, zonder voorwaarden) studieduur VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING ONDERWIJSMODEL

Nadere informatie

opleidings-en onderwijswetenschappen

opleidings-en onderwijswetenschappen opleidings-en onderwijswetenschappen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding opleidings- en onderwijswetenschappen 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Masterproef Industriële Wetenschappen

Masterproef Industriële Wetenschappen Masterproef Industriële Wetenschappen Master Industriële Wetenschappen Bouwkunde Master Industriële Wetenschappen Elektronica-ICT Afstudeerrichting Elektronica Afstudeerrichting ICT Master Industriële

Nadere informatie