EINDTERMENDOCUMENT Proefdierverzorger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDTERMENDOCUMENT Proefdierverzorger"

Transcriptie

1 STICHTING VAKOPLEIDING PROCESINDUSTRIE EINDTERMENDOCUMENT Proefdierverzorger

2 Stichting Vakopleiding Procesindustrie Postbus A Leidschendam telefoon telefax internetsite EINDTERMENDOCUMENT Proefdierverzorger De volledige kwalificatie wordt, naast de OL-leerweg, ook via de L-leerweg mogelijk gemaakt. Dit betekent voor de L-leerweg een aangepaste SU-verdeling. Vastgesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op 30 mei 2002 Uitgave: mei 2002 Code: Datum inwerkingtreding: 1 augustus 2003

3 INTRODUCTIE EN TYPERING VAN DE KWALIFICATIE RURIEK I: INTRODUCTIE EN TYPERING VAN DE KWALIFICATIE 1. Introductie In dit eindtermendocument staan de eindtermen en andere relevante gegevens over de basisberoepsopleiding Proefdierverzorger. Het document geldt voor opleidingen die vanaf 1 augustus 2003 starten. Het eindtermendocument bevat de volgende rubrieken: I II III IV V VI Introductie en typering van de kwalificatie Opleidingsindicaties Advies ACOA Implementatie Ondertekening Eindtermen ijlagen 2. Naam van de kwalificatie Proefdierverzorger PROEFDIERVERZORGER / UITGAVE MEI

4 3. eroepstypering De kwalificatie Proefdierverzorger maakt deel uit van het beroepenveld Laboratoriumtechniek, dat weer onderdeel is van de sector PMLF (Procestechniek, Milieutechniek, Laboratoriumtechniek en Fotonica). eroepenveld Laboratoriumtechniek Werknemers in het beroepenveld laboratoriumtechniek hebben meestal tot taak monsters van stoffen te nemen, deze voor te bewerken en te controleren of te analyseren. Het werk vindt plaats op laboratoria, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, in productiebedrijven, bij onderzoeksinstituten, bij ingenieursbureaus en bij Keuringsdiensten van Waren. Vaak wordt bij het werk gebruik gemaakt van hoogwaardige, geautomatiseerde analyse-apparatuur, waarbij van de laboratoriummedewerker wordt verwacht dat hij/zij uiterst nauwkeurig, volgens strikt vastgelegde (kwaliteits)regels werkt. Afhankelijk van de complexiteit van het werk, de mate waarin de medewerker zijn eigen werk moet indelen en/of meewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe procedures en het afbreukrisico van de te analyseren stoffen is een kwalificatie op niveau II, III of IV vereist. eroepstypering De Proefdierverzorger levert een bijdrage aan de wetenschap en/of aan de gezondheid of voeding van mens of dier door de proefdieren op een verantwoorde wijze te verzorgen. Naast verzorgende handelingen doet de Proefdierverzorger ook kleine biotechnische ingrepen zoals het injecteren van stoffen, het via de mond toedienen van stoffen en het doden van dieren. De Proefdierverzorger heeft een belangrijke taak bij het signaleren van pijn, ziekte en veranderd gedrag van de proefdieren. eroepstaken De belangrijkste taken van de Proefdierverzorger zijn: het uitvoeren van (proef)dierverzorgend werk; het verrichten van kleine biotechnische ingrepen; het observeren van de dieren en het rapporteren van afwijkingen; het onderhouden en gebruiken van huisvestingssystemen van proefdieren; het registreren van basale gegevens aangaande de dierproef; het zorgen voor en bewaken van het welzijn van de proefdieren. 4. Niveau van de kwalificatie Niveau II PROEFDIERVERZORGER / CONCEPT UITGAVE MEI 2002

5 INTRODUCTIE EN TYPERING VAN DE KWALIFICATIE 5. Korte onderbouwing niveau-aanduiding De wijze waarop de kwalificatie Proefdierverzorger is ingeschaald op de dimensies verantwoordelijkheid, complexiteit en transfer is te lezen in onderstaand schema. De waarde per dimensie is gearceerd weergegeven. verantwoordelijkheid wat betreft werk van anderen verantwoordelijk voor eigen takenpakket verantwoordelijk niethiërarchisch verantwoordelijk hiërarchisch verantwoordelijkheid wat betreft afbreukrisico geringe verantwoordelijkheid redelijk grote verantwoordelijkheid grote verantwoordelijkheid complexiteit geautomatiseerde routines toepassen standaardprocedures toepassen combinatie van standaardprocedures ontwikkelen van nieuwe procedures transfer naar ander beroep functiegebonden kennis en vaardigheden beroepsgebonden kennis en vaardigheden beroepsonafhankelijke kennis en vaardigheden transfer naar nieuwe ontwikkelingen beperkt om te schakelen redelijk om te schakelen goed om te schakelen Wat betreft de dimensies verantwoordelijkheid en transfer wordt nog het volgende opgemerkt. In de sector PMLF omvat het begrip verantwoordelijkheid ook de verantwoordelijkheid voor middelen, het milieu en de gezondheid van anderen. Dat wil zeggen dat ook de mate waarin er sprake is van afbreukrisico, is meegewogen bij het vaststellen van het niveau van de kwalificatie. In de sector PMLF wordt met transfer ook het vermogen bedoeld om als beroepsbeoefenaar mee te groeien met een steeds veranderende beroepsinhoud. Met name in de laboratoriumtechniek is er sprake van continue veranderingen van analysemethoden die technologisch steeds geavanceerder worden. De mate waarin de kwalificatie voorbereidt op technologische ontwikkelingen, is meegewogen bij het vaststellen van het niveau van de kwalificatie. 6. Korte beschrijving plaats van de kwalificatie in de kwalificatiestructuur van het CO/LO De kwalificatie maakt deel uit van de kwalificatiestructuur PMLF (Procestechniek, Milieutechniek, Laboratoriumtechniek, Fotonica). In de bijlagen staat het Schema Deelkwalificaties Laboratoriumtechniek. PROEFDIERVERZORGER / UITGAVE MEI

6 7. Aanduiding van de gelegitimeerd(e) beroepsprofiel(en) of vergelijkbare informatiebronnen die als basis hebben gediend voor de eindtermen De kwalificatie is gebaseerd op formeel en informeel onderzoek in de bedrijfstak. Het formele deel wordt beschreven in de volgende documenten: Eimers, T., Frietman, J. (september 1996). Gemeenschappelijkheden in de kwalificaties van laboratoriumpersoneel. Stichting Industrieel Vakmanschap. Het informele onderzoek vindt continu plaats middels contacten met het bedrijven- en instellingsveld. 8. Mate waarin de eindtermen zijn gebaseerd op wettelijke beroepsvereisten, inclusief die zijn neergelegd in richtlijnen van de Raad van Europese Gemeenschappen Een Proefdierverzorger is op grond van Artikel 12 van de Wet op Dierproeven verplicht gekwalificeerd te zijn om met proefdieren te werken. De eindtermen zoals vermeld in dit document voldoen in principe aan deze verplichting. De eindtermen gericht op ARO en veiligheid sluiten aan bij de afspraken die tussen diverse branches en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gemaakt. ovendien zijn de eindtermen voor Veiligheid afgestemd met het Nederlands Instituut voor Arbeidsvraagstukken / TNO.V. te Amsterdam. 9. enaming deelkwalificaties benodigd voor diplomering Een kandidaat heeft recht op een diploma Proefdierverzorger als hij de volgende deelkwalificaties heeft behaald: - Maatschappelijke Culturele Vorming III (302) - asiskennis en asisvaardigheden dierexperimentele laboratoriumtechniek II (290) - Zoötechniek II (292) - eroepspraktijkvorming Proefdierverzorging (295) PROEFDIERVERZORGER / CONCEPT UITGAVE MEI 2002

7 OPLEIDINGSINDICATIES RURIEK II: OPLEIDINGSINDICATIES 1. Aanduiding van welke opleiding/kwalificatie de kwalificatie een voortzetting vormt De kwalificatie is een voortzetting van de basisberoepsopleiding Proefdierverzorger. 2. Leerweg(en) Zowel de beroepsopleidende als de beroepsbegeleidende leerweg worden als geschikt gezien. 3. Advies over het aantal studiebelastingsuren en aanduiding van de deelkwalificaties die bij examinering externe legitimering behoeven OL-Leerweg: De totale studiebelasting van de kwalificatie bedraagt 3200 SU's. De beroepspraktijkvorming bedraagt 59% (1900 SU's). De vrije ruimte bedraagt 10 % (320 SU's). De extern te legitimeren deelkwalificaties zijn met een * gemarkeerd. Alle deelkwalificaties zijn verplichte deelkwalificaties. school- beroepspraktijkcomponent component totaal Maatschappelijke Culturele Vorming III (302) * asiskennis en asisvaardigheden dierexperimentele laboratoriumtechniek II (290) * Zoötechniek II (292) * eroepspraktijkvorming Proefdierverzorging (295) Vrije ruimte Totaal PROEFDIERVERZORGER / UITGAVE MEI

8 L-Leerweg: De totale studiebelasting van de kwalificatie bedraagt 3200 SU's. De beroepspraktijkvorming bedraagt 61,4 % (1965 SU's). De vrije ruimte bedraagt 10 % (320 SU's). De extern te legitimeren deelkwalificaties zijn met een * gemarkeerd. Alle deelkwalificaties zijn verplichte deelkwalificaties. school- beroepspraktijkcomponent component totaal Maatschappelijke Culturele Vorming III (302) * asiskennis en asisvaardigheden dierexperimentele laboratoriumtechniek II (290) * Zoötechniek II (292) * eroepspraktijkvorming Proefdierverzorging (295) Vrije ruimte Totaal Overheidsbekostiging De opleiding tot Proefdierverzorger komt voor overheidsbekostiging in aanmerking. 5. Vooropleiding De opleiding Proefdierverzorger is drempelloos. 6. Doorstroommogelijkheden Het diploma Proefdierverzorger geeft in principe recht op toelating tot alle verwante niveau III-opleidingen van de sector PMLF PROEFDIERVERZORGER / CONCEPT UITGAVE MEI 2002

9 ADVIES ACOA 7. Maatschappelijk Culturele Kwalificering Maatschappelijk Culturele Kwalificering kan worden teruggevonden in de volgende deelkwalificaties: - Maatschappelijk Culturele Vorming III (302) - Zoötechniek II (292) - eroepspraktijkvorming Proefdierverzorging II (295) 8. Afstemming met andere instanties LOAS biedt op het eerste gezicht gelijksoortige opleidingen als de opleiding tot Proefdierverzorger aan. De opleidingen verschillen echter sterk in cultuur. De beroepsopleiding in de agrarische sector is meer bedrijfsgericht en legt de nadruk op landbouwhuisdieren. De opleiding tot Proefdierverzorger legt de nadruk op knaagdieren in een wetenschappelijke laboratoriumomgeving. Met LOAS is afgesproken dat bij de eerstvolgende actualiseringsronde van hun eindtermendocumenten (in het kader van KS-2000) intensief overleg met de VaPro zal plaatsvinden om hun kwalificaties en de kwalificiaties op het gebied van proefdierverzorging en biotechniek volledig op elkaar af te stemmen. Verder is het eindtermendocument voorgelegd aan en na amendering goedgekeurd door: - de beroepsvereniging - het verzamelde schoolwezen laboratoriumtechniek; - NNI; - NIA-TNO. PROEFDIERVERZORGER / UITGAVE MEI

10 RURIEK III: EINDTERMEN 1. De eindtermen Onderstaand zijn de eindtermen per deelkwalificatie weergegeven. In de kolom Taco staat een taxonomiecode conform Romiszowski. toelichting kolom Taco F Feitelijke kennis (feiten, procedures) egripsmatige kennis (begrippen, principes) /pm/i/r Reproductieve vaardigheden cognitief/psychomotorisch/interactief/reactief Pc/pm/i/r Productieve vaardigheden cognitief/psychomotorisch/interactief/reactief PROEFDIERVERZORGER / CONCEPT UITGAVE MEI 2002

11 MAATSCHAPPELIJK CULTURELE VORMING III 302 Maatschappelijke Culturele Vorming III (302) nummer eindterm Taco NEDERLANDS De kandidaat kan zich met juiste toepassing van spelling, woordkeus en stijl, mondeling en schriftelijk in het Nederlands uitdrukken De kandidaat kan verschillende lees- en luisterstrategieën toepassen De kandidaat kan Nederlandstalige handleidingen en schriftelijke opdrachten interpreteren De kandidaat kan uit schriftelijk of elektronisch opgeslagen gegevens relevante informatie verzamelen De kandidaat kan in een beluisterde tekst hoofd- en bijzaken onderscheiden De kandidaat kan de inhoud van artikelen van algemene en technische aard samenvatten De kandidaat kan meetrapporten, labjournaals en eenvoudige zakelijke brieven in correct Nederlands opstellen. Pc De kandidaat kan een informatieve voordracht houden. Pc/i De kandidaat kan een sollicitatiebrief schrijven De kandidaat kan een sollicitatiegesprek voorbereiden en uitvoeren. Pc De kandidaat kan een zakelijk telefoongesprek voeren. Pc/i De kandidaat kan overleg met collega's en leidinggevenden voorbereiden en voeren De kandidaat kan een werkoverleg voorbereiden, actief bijwonen en een besluitenlijst maken. /i Pc PROEFDIERVERZORGER / UITGAVE MEI

12 nummer eindterm Taco ENGELS De kandidaat kan de binnen het laboratorium gangbare elementen, benamingen, begrippen en vaktermen uit het Engels vertalen De kandidaat kan enkele veelvoorkomende begrippen naar het Engels vertalen De kandidaat kan eenvoudige Engelse laboratoriumvoorschriften, handleidingen, gebruiksaanwijzingen en documentatie interpreteren De kandidaat kan een eenvoudig (telefoon)gesprek in het Engels voeren. Pc/i nummer eindterm Taco INFORMATICA De kandidaat kan de invloed van de computer op het dagelijks leven beschrijven De kandidaat kan de functie en werking van de basisonderdelen van een computersysteem beschrijven De kandidaat kan de functie en werking van (de meest gangbare) randapparatuur van een computersysteem beschrijven De kandidaat kan de begrippen 'hardware' en 'software' beschrijven De kandidaat kan de meest gebruikte functies van een operating-system toepassen De kandidaat kan de belangrijkste functies van een tekstverwerkingsprogramma toepassen De kandidaat kan het begrip 'spreadsheet' beschrijven De kandidaat kan met een spreadsheetprogramma eenvoudige handelingen verrichten De kandidaat kan het begrip 'database' beschrijven De kandidaat kan met een database-programma eenvoudige handelingen verrichten De kandidaat kan randapparatuur en netwerksystemen toepassen. /p m De kandidaat kan bij het verwerven van informatie van geautomatiseerde gegevensbestanden en nieuwe media toepassen De kandidaat kan bestaande computerprogramma's voor berekeningen en administratie toepassen. nummer eindterm Taco PROEFDIERVERZORGER / UITGAVE MEI 2002

13 MAATSCHAPPELIJK CULTURELE VORMING III 302 nummer eindterm Taco MAATSCHAPPIJLEER De kandidaat kan over maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op werk en individu zijn mening geven De kandidaat kan op basis van respect met mensen met een andere maatschappelijke en culturele achtergrond omgaan De kandidaat kan de werking van de parlementaire democratie beschrijven. /r/i Rr/i De kandidaat kan het Nederlandse sociale stelsel beschrijven De kandidaat kan zijn waarden, normen en opvattingen over de betekenis van arbeid voor individu en samenleving weergeven De kandidaat kan de betekenis van veranderingen op het gebied van arbeidsmarkt, veiligheid, gezondheid, welzijn, werkgelegenheid en sociale zekerheid beschrijven De kandidaat kan stappen die kunnen leiden tot het vinden en aanvaarden van betaald werk ondernemen De kandidaat kan de rechten, plichten en verantwoordelijkheden voortvloeiend uit een arbeidscontract beschrijven De kandidaat kan informatie omtrent rechten, plichten en verantwoordelijkheden in geval van werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid in een gegeven situatie inwinnen De kandidaat kan de verschillende typen bedrijven en instellingen waarin laboratoriummedewerkers hun beroep uitoefenen, beschrijven De kandidaat kan de redenen waarom een laboratoriummedewerker zich dient te houden aan de regels van de beroepsethiek beschrijven. Pc/i /i Rr/c/i nummer eindterm Taco LICHAMELIJKE OPVOEDING De kandidaat kan de relatie tussen bewegen en gezondheid beschrijven De kandidaat kan de wijze waarop de lichamelijke conditie verbeterd kan worden en hoe blessures voorkomen kunnen worden, beschrijven De kandidaat kan de verantwoordelijkheid ten aanzien van de gezondheid beschrijven De kandidaat kan het bewegen als een zinvolle en plezierige vorm van vrijetijdsbesteding beschrijven De kandidaat kan enkele bewegingstechnische en -tactische /pm PROEFDIERVERZORGER / UITGAVE MEI

14 nummer eindterm Taco vaardigheden toepassen De kandidaat kan de voor de binnen-bewegingssituaties vereiste sociale vaardigheden toepassen De kandidaat kan de bewegingscultuur en de plaats en functie daarvan in de samenleving beschrijven De kandidaat kan de bijzondere aspecten van lichamelijkheid en bewegen voor de toekomstige beroepssituatie beschrijven. /i PROEFDIERVERZORGER / UITGAVE MEI 2002

15 MAATSCHAPPELIJK CULTURELE VORMING III 302 asiskennis en asisvaardigheden Dierexperimentele Laboratoriumtechniek II (290) nummer eindterm Taco WISKUNDE De kandidaat kan, ook met behulp van een rekenmachine, eenvoudige rekenkundige berekeningen uitvoeren De kandidaat kan met breuken, machten en wortels rekenen. PLANNING EN ADMINISTRATIE De kandidaat kan een protocol van een proef volgens GLP-richtlijnen bijhouden De kandidaat kan een fokadministratie bijhouden De kandidaat kan kooi- en fokkaarten bijhouden De kandidaat kan bij het verzorgen van proefdieren administratieve handelingen verrichten. KWALITEIT, VEILIGHEID EN MILIEU De kandidaat kan eenvoudige kwaliteitszorg in het laboratorium toepassen De kandidaat kan veiligheidssymbolen, chemiekaarten, p-bladen en MACwaarden gebruiken en toepassen De kandidaat kan veiligheidsmaatregelen en procedures met betrekking tot milieubelastende stoffen toepassen De kandidaat kan de functie van persoonlijke en algemene beschermingsen veiligheidsmiddelen beschrijven De kandidaat kan een aantal veiligheidsmiddelen demonstreren. /pm De kandidaat kan methoden en procedures ter bestrijding van brand in het laboratorium beschrijven. HYGIËNE PROEFDIERVERZORGER / UITGAVE MEI

16 nummer eindterm Taco De kandidaat kan verschillende maatregelen om besmetting te voorkomen, beschrijven De kandidaat kan verschillende methodes voor ontsmetting en sterilisatie beschrijven De kandidaat kan verschillende besmettelijke ziektes bij proefdieren beschrijven De kandidaat kan verschillende soorten van micro-organismen beschrijven De kandidaat kan microbiologische risico's die het werken in een proefdierverblijf met zich meebrengt, beschrijven De kandidaat kan de microbiologische barrières beschrijven De kandidaat kan de verschillende manieren om kadavers af te voeren beschrijven. ETHIEK De kandidaat kan de wettelijke regelingen ten aanzien van proefdieren beschrijven De kandidaat kan de elementaire principes van dierethiek beschrijven De kandidaat kan de alternatieven voor dierproeven (vervanging, verfijning en vermindering) beschrijven. DIERKUNDE De kandidaat kan de elementaire principes van de anatomie van gewervelde dieren beschrijven De kandidaat kan de elementaire principes van de fysiologie van gewervelde dieren beschrijven De kandidaat kan de beginselen van de voedingsleer beschrijven De kandidaat kan de beginselen van de klassieke genetica beschrijven PROEFDIERVERZORGER / UITGAVE MEI 2002

17 MAATSCHAPPELIJK CULTURELE VORMING III 302 ZOÖTECHNIEK II 292 Zoötechniek II (292) nummer eindterm Taco De kandidaat kan zijn werkzaamheden volgens een werkplan uitvoeren. /pm De kandidaat kan in een adequaat tempo werken. /pm De kandidaat kan in het kader van zijn werkzaamheden in groepsverband samenwerken. /i ZIEKTEKUNDE De kandidaat kan de dagelijkse en uitgebreide controle beschrijven De kandidaat kan de dagelijkse en uitgebreide controle uitvoeren. Pc De kandidaat kan een eenvoudige differentiaal diagnose opstellen. Pc De kandidaat kan de handelingsvolgorde van 'Eerste hulp bij ongelukken' bij dieren beschrijven De kandidaat kan in het kader van 'Eerste hulp' symptomen herkennen De kandidaat kan de noodzakelijke eerste hulp bij dieren verrichten. /pm VERZORGING De kandidaat kan de verzorging van proefdieren uitvoeren. /pm De kandidaat kan de proefdieren op juiste en verantwoorde wijze fixeren en hanteren. /pm De kandidaat kan verschillende fokmethoden en foksystemen beschrijven De kandidaat kan de meest gebruikte proefdiersoorten volgens bepaalde fokmethoden fokken De kandidaat kan de methoden van opslaan en verstrekken van voeding beschrijven De kandidaat kan de voorwaarden voor een goede huisvesting van dieren beschrijven. Pc De kandidaat kan voor een goede huisvesting van proefdieren zorgdragen. Pc PROEFDIERVERZORGER / UITGAVE MEI

18 nummer eindterm Taco IOTECHNISCHE HANDELINGEN De kandidaat kan bij kleine proefdieren bloed afnemen. /pm De kandidaat kan subcutane en intramusculaire injecties bij kleine proefdieren toedienen. /pm De kandidaat kan bij proefdieren stoffen oraal toedienen. /pm De kandidaat kan op verantwoorde wijze kleine proefdieren doden. /pm De kandidaat kan door dieren operatie-gereed te maken, operaties voorbereiden. /pm De kandidaat kan tijdens een ingreep assisteren. /pm PROEFDIERVERZORGER / UITGAVE MEI 2002

19 MAATSCHAPPELIJK CULTURELE VORMING III 302 EROEPSPRAKTIJKVORMING PROEFDIERVERZORGING 295 eroepspraktijkvorming Proefdierverzorging (295) nummer eindterm Taco De kandidaat kan eenvoudige apparatuur in een dierenlaboratorium na instructie volgens een protocol instellen en bedienen. /pm De kandidaat kan de proefdieren op juiste en verantwoorde wijze hanteren. /pm De kandidaat kan op de juiste wijze schoonmaken en desinfecteren. /pm De kandidaat kan afwijkingen van het normale patroon signaleren en melden De kandidaat kan zijn werkzaamheden overeenkomstig de gestelde kwaliteits-, ARO-, veiligheids-, milieu- en hygiënenormen uitvoeren. /r /r De kandidaat kan routinematig en onder realistische arbeidsdruk werken. Rpm De kandidaat kan een eenvoudige werkplanning maken en volgen De kandidaat kan de administratie van het eigen werk verzorgen De kandidaat kan zowel individueel als in groepsverband werken. Ri/c De kandidaat kan sociale en communicatieve vaardigheden toepassen om binnen de praktijksituatie een goede werksfeer te handhaven en te bevorderen. /i De kandidaat kan, indien nodig, omgaan met vertrouwelijke gegevens. Rr/i De kandidaat kan zijn eigen plaats binnen de organisatie van het laboratorium noemen. F PROEFDIERVERZORGER / UITGAVE MEI

EINDTERMENDOCUMENT Medewerker Beeldtechnieken

EINDTERMENDOCUMENT Medewerker Beeldtechnieken TICHTING VAKOPLEIDING PROCEINDUTRIE EINDTERMENDOCUMENT Medewerker eeldtechnieken tichting Vakopleiding Procesindustrie Postbus 93 2260 A Leidschendam telefoon 070-320 93 88 telefax 070-320 51 86 internetsite

Nadere informatie

EINDTERMENDOCUMENT Basisoperator

EINDTERMENDOCUMENT Basisoperator TICHTING VAKOPLEIDING PROCEINDUTRIE EINDTERMENDOCUMENT asisoperator tichting Vakopleiding Procesindustrie Postbus 93 2260 A Leidschendam telefoon 070-320 93 88 telefax 070-320 51 86 internetsite http://www.vapro-ovp.com

Nadere informatie

EINDTERMENDOCUMENT Uitvoerend Milieumedewerker

EINDTERMENDOCUMENT Uitvoerend Milieumedewerker TICHTING VAKOLEIDING ROCEINDUTRIE EINDTERMENDOCUMENT Uitvoerend Milieumedewerker tichting Vakopleiding rocesindustrie ostbus 93 2260 A Leidschendam telefoon 070-320 93 88 telefax 070-320 51 86 internetsite

Nadere informatie

EINDTERMENDOCUMENT Procesoperator B

EINDTERMENDOCUMENT Procesoperator B TICHTING VAKOPLEIDING PROCEINDUTRIE EINDTERMENDOCUMENT Procesoperator tichting Vakopleiding Procesindustrie Postbus 93 2260 A Leidschendam telefoon 070-320 93 88 telefax 070-320 51 86 internetsite http://www.vapro-ovp.com

Nadere informatie

Basiskennis en Basisvaardigheden II (245)

Basiskennis en Basisvaardigheden II (245) ASISKENNIS EN ASISVAARDIGHEDEN II 245 asiskennis en asisvaardigheden II (245) SCHEIKUNDE 245.01 De kandidaat kan de belangrijkste scheikundige en natuurkundige verschijnselen onderscheiden. 245.02 De kan

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON:

Nadere informatie

SERVICE MEDEWERKER ICT

SERVICE MEDEWERKER ICT SERVICE MEDEWERKER ICT EINDTERMEN VANAF 2003/2004 Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen. DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO

Nadere informatie

Examenprogramma beeldende vorming

Examenprogramma beeldende vorming Examenprogramma beeldende vorming Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 beeldende vorming 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1

Nadere informatie

EINDTERMENDOCUMENT Mechanisch Operator B

EINDTERMENDOCUMENT Mechanisch Operator B TICHTING VAKOPLEIDING PROCEINDUTRIE EINDTERMENDOCUMENT Mechanisch Operator - 2 - EINDTERMENDOCUMENT MECHANICH OPERATOR / UITGAVE JULI 2002 tichting Vakopleiding Procesindustrie Postbus 93 2260 A Leidschendam

Nadere informatie

APPLICATIEONTWIKKELAAR

APPLICATIEONTWIKKELAAR APPLICATIEONTWIKKELAAR EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Dhr. J.A.G. van Zwieten TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

MEDEWERKER BEHEER ICT

MEDEWERKER BEHEER ICT MEDEWERKER BEHEER ICT EINDTERMEN VANAF 2003/2004 Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen. DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: Kenniscentrum

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211)

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) sd.cal01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

0. Inhoud. *) Niet opgenomen in deze uitgave

0. Inhoud. *) Niet opgenomen in deze uitgave 0. Inhoud 1. Preambule... 2 2. Examenprogramma per vak... 4 2.0 Leeswijzer... 4 2.1 Techniek-breed *) 2.2 ICT-route... 5 2.3 Technologie in de gemengde leerweg *) 2.4 Intersectoraal *) 2.5 Sport, dienstverlening

Nadere informatie

examenprogramma s vo AANVULLING BEROEPSGERICHTE VAKKEN VOORTGEZET ONDERWIJS vmbo

examenprogramma s vo AANVULLING BEROEPSGERICHTE VAKKEN VOORTGEZET ONDERWIJS vmbo en mma s examenprogramma s vo AANVULLING BEROEPSGERICHTE VAKKEN VOORTGEZET ONDERWIJS vmbo 0. Inhoud 1. Preambule 2 2. Examenprogramma per vak. 4 2.0 Leeswijzer. 4 2.1 Techniek-breed *) 2.2 ICT-route *)

Nadere informatie

1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn

1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn Eamenprogramma lichamelijke opvoeding 2 Informatiewijzer 1. Preambule 2. Leeswijzer 3. Lichamelijke opvoeding 2 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo

Nadere informatie

EINDTERMENDOCUMENT Middenkaderfunctionaris Milieutechniek

EINDTERMENDOCUMENT Middenkaderfunctionaris Milieutechniek TICHTING VAKOPLEIDING PROCEINDUTRIE EINDTERMENDOCUMENT Middenkaderfunctionaris Milieutechniek tichting Vakopleiding Procesindustrie Postbus 93 2260 A Leidschendam telefoon 070-320 93 88 telefax 070-320

Nadere informatie

ASSISTENT BEDRIJFSARCHIVARIS

ASSISTENT BEDRIJFSARCHIVARIS ASSISTENT BEDRIJFSARCHIVARIS EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J. Römkens

Nadere informatie

Examenprogramma maatschappijleer

Examenprogramma maatschappijleer Examenprogramma maatschappijleer Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 maatschappijleer 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1 Werken

Nadere informatie

NETWERKBEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT

NETWERKBEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT NETWERKBEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Dhr. J.A.G. van Zwieten TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

Examenprogramma muziek

Examenprogramma muziek Examenprogramma muziek Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 muziek 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1 Werken aan vakoverstijgende

Nadere informatie

De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn

De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn Examenprogramma vmbo 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1 Werken aan vakoverstijgende thema's De leerling leert, in het kader van een

Nadere informatie

EINDTERMENDOCUMENT Middenkaderfunctionaris Procestechniek

EINDTERMENDOCUMENT Middenkaderfunctionaris Procestechniek TICHTING VAKOPLEIDING PROCEINDUTRIE EINDTERMENDOCUMENT Middenkaderfunctionaris Procestechniek tichting Vakopleiding Procesindustrie Postbus 93 2260 A Leidschendam telefoon 070-320 93 88 telefax 070-320

Nadere informatie

Examenprogramma grafische techniek

Examenprogramma grafische techniek Examenprogramma grafische techniek Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 grafische techniek 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn

Nadere informatie

Onderwijsinstelling Nimeto. Onderwijsregeling voor de kwalificatie Stukadoor crebocode 10171. voor de deelnemers van het cohort 2007-2009

Onderwijsinstelling Nimeto. Onderwijsregeling voor de kwalificatie Stukadoor crebocode 10171. voor de deelnemers van het cohort 2007-2009 Onderwijsinstelling Nimeto Onderwijsregeling voor de kwalificatie Stukadoor crebocode 10171 voor de deelnemers van het cohort 2007-2009 INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 ONDERWIJSREGELING 4 TYPERING VAN DE

Nadere informatie

Conceptexamenprogramma Landbouw- breed (intrasectoraal) versie 2 juni 2008

Conceptexamenprogramma Landbouw- breed (intrasectoraal) versie 2 juni 2008 Geglobaliseerd programma Landbouw- breed (intrasectoraal) Versie 2 Datum: 9 juni 2008 Een kruisje achter een eindterm geeft per leerweg aan of deze eindterm tot het examenprogramma van die betreffende

Nadere informatie

Examenprogramma maatschappijleer II

Examenprogramma maatschappijleer II Examenprogramma maatschappijleer II Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 maatschappijleer II 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn

Nadere informatie

MEDEWERKER VREDE EN VEILIGHEID

MEDEWERKER VREDE EN VEILIGHEID MEDEWERKER VREDE EN VEILIGHEID EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.02.2003 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J. Römkens

Nadere informatie

De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn

De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn Examenprogramma dans Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 dans 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1 Werken aan vakoverstijgende

Nadere informatie

EINDTERMEN VANAF 2003/2004. Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen.

EINDTERMEN VANAF 2003/2004. Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen. ICT-BEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen. DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES:

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) sd.cal01.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Examenprogramma mode en commercie

Examenprogramma mode en commercie Examenprogramma mode en commercie Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 mode en commercie 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1

Nadere informatie

COÖRDINATOR BEVEILIGING

COÖRDINATOR BEVEILIGING COÖRDINATOR BEVEILIGING EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J. Römkens TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

Examenprogramma drama

Examenprogramma drama Examenprogramma drama Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 drama 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1 Werken aan vakoverstijgende

Nadere informatie

EINDTERMENDOCUMENT Mechanisch Operator A

EINDTERMENDOCUMENT Mechanisch Operator A TICHTING VAKOLEIDING ROCEINDUTRIE EINDTERMENDOCUMENT Mechanisch Operator A tichting Vakopleiding rocesindustrie ostbus 93 2260 A Leidschendam telefoon 070-320 93 88 telefax 070-320 51 86 internetsite

Nadere informatie

Examenprogramma handel en administratie

Examenprogramma handel en administratie Examenprogramma handel en administratie Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 handel en administratie 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden,

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen Referentieniveaus uitgelegd De beschrijvingen zijn gebaseerd op het Referentiekader taal en rekenen'. In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn de niveaus voor de verschillende sectoren goed zichtbaar. Door

Nadere informatie

Examenprogramma consumptief-bakken

Examenprogramma consumptief-bakken Examenprogramma consumptief-bakken Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 consumptief-bakken 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn

Nadere informatie

Examenprogramma Nederlandse taal vmbo vanaf het CE 2014

Examenprogramma Nederlandse taal vmbo vanaf het CE 2014 Informatiewijzer: 1. Preambule 2. Leeswijzer 3. Nederlands vmbo 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1. Werken aan vakoverstijgende thema's

Nadere informatie

Degenen die dieren verzorgen en doden. Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren

Degenen die dieren verzorgen en doden. Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren Degenen die dieren verzorgen en doden Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren 4. Verplichtingen voor fokker, leverancier en gebruiker Artikel 13f

Nadere informatie

Examenprogramma Engelse taal

Examenprogramma Engelse taal Examenprogramma Engelse taal Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 Engelse taal 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1 Werken aan

Nadere informatie

APPLICATIEBEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT

APPLICATIEBEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT APPLICATIEBEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Dhr. J.A.G. van Zwieten TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

Zakelijke communicatie 3 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111)

Zakelijke communicatie 3 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111) ZAKELIJKE COMMUNICATIE 3 (CAL04.3/CREBO:50111) sd.cal04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

EINDTERMENDOCUMENT Procesoperator C

EINDTERMENDOCUMENT Procesoperator C TICHTING VAKOPLEIDING PROCEINDUTRIE EINDTERMENDOCUMENT Procesoperator C tichting Vakopleiding Procesindustrie Postbus 93 2260 A Leidschendam telefoon 070-320 93 88 telefax 070-320 51 86 internetsite http://www.vapro-ovp.com

Nadere informatie

PTA maatschappijleer 1&2 KBL Bohemen cohort 14-15-16

PTA maatschappijleer 1&2 KBL Bohemen cohort 14-15-16 Dit is een gecombineerd PTA voor twee vakken: voor maatschappijleer 1 (basis, behorend tot het gemeenschappelijk deel van het vakkenpakket) en voor maatschappijleer 2 (verdieping, behorend tot de sectorvakken

Nadere informatie

PTA maatschappijleer 2 KBL Bohemen cohort

PTA maatschappijleer 2 KBL Bohemen cohort Exameneenheden KBL maatschappijleer 2 (sectorvak zorg & welzijn) ML2/K/1 Oriëntatie op leren en werken: De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van maatschappijleer verwoorden.

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280 Keuzedeel mbo 3D-tekenen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0280 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Raad van Toezicht KBB Vakopleiding Carrosseriebedrijf

Nadere informatie

EINDTERMENDOCUMENT Procesoperator A

EINDTERMENDOCUMENT Procesoperator A TICHTING VAKOLEIDING ROCEINDUTRIE EINDTERMENDOCUMENT rocesoperator A tichting Vakopleiding rocesindustrie ostbus 93 2260 A Leidschendam telefoon 070-320 93 88 telefax 070-320 51 86 internetsite http://www.vapro-ovp.com

Nadere informatie

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 03 02 02 03 04 05 06 07 03 HA/K/1 0 0 Oriëntatie op handel en administratie SE SE SE HA/K/1 x x Uitwerking eindtermen: zie Handreiking SLO x x x x x x x x x x x x x

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Voetverzorger CREBONUMMER : 10505 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN

Nadere informatie

0. Inhoud. *) Niet opgenomen in deze uitgave

0. Inhoud. *) Niet opgenomen in deze uitgave 0. Inhoud 1. Preambule... 2 2. Examenprogramma per vak... 4 2.0 Leeswijzer... 4 2.1 Techniek-breed *) 2.2 ICT-route *) 2.3 Technologie in de gemengde leerweg *) 2.4 Intersectoraal *) 2.5 Sport, dienstverlening

Nadere informatie

PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort

PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort Inleiding PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort 6-7-8 Het vak informatietechnologie (voorheen ITTL) kent geen centraal schriftelijk examen. Informatietechnologie kent

Nadere informatie

Toetstermen en taxonomiecodes

Toetstermen en taxonomiecodes Toetstermen en taxonomiecodes Door middel van toetstermen is vastgelegd wat deelnemers moeten kennen en kunnen. Een toetsterm is bepalend voor de inhoud van de opleiding en de toetsing. Dit betekent dat

Nadere informatie

Examenprogramma administratie

Examenprogramma administratie Examenprogramma administratie Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 administratie 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1 Werken aan

Nadere informatie

Basiskennis en Basisvaardigheden III (304)

Basiskennis en Basisvaardigheden III (304) ASISKENNIS EN ASISVAARDIGHEDEN III 304 asiskennis en asisvaardigheden III (304) SCHEIKUNDE 304.01 De kandidaat kan de belangrijkste scheikundige en natuurkundige verschijnselen onderscheiden. 304.02 De

Nadere informatie

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177)

Praktijkinstructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) instructie Stenografie 3 (CSE10.3/CREBO:50177) pi.cse10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Onderwijsinstelling Nimeto Onderwijsregeling voor de opleiding Monteur Systeemwanden en Plafonds crebonummer 10170

Onderwijsinstelling Nimeto Onderwijsregeling voor de opleiding Monteur Systeemwanden en Plafonds crebonummer 10170 Onderwijsinstelling Nimeto Onderwijsregeling voor de opleiding Monteur Systeemwanden en Plafonds crebonummer 10170 voor de deelnemers van het cohort 2007-2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Onderwijsregeling

Nadere informatie

Unit beschrijving: Extra leerresultaten

Unit beschrijving: Extra leerresultaten Unit beschrijving Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie (DE/13/LLP-LdV/TOI/1763). De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;

Nadere informatie

Examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting vmbo

Examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting vmbo Examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting vmbo Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 geschiedenis en staatsinrichting 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren

Nadere informatie

Basiskennis en Basisvaardigheden IV (404)

Basiskennis en Basisvaardigheden IV (404) ASISKENNIS EN ASISVAARDIGHEDEN IV 404 asiskennis en asisvaardigheden IV (404) SCHEIKUNDE 404.01 De kandidaat kan het scheiden van mengsels in verschillende zuivere stoffen 404.02 De kandidaat kan de opbouw

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011 1 SAMENVATTING De belangrijkste werkzaamheden van het Kenniscentrum PMLF zijn: 1. onderhouden, ontwikkelen kwalificatiestructuur; 2. erkennen van leerbedrijven; 3. bevorderen van de kwaliteit van de BPV.

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Curriculumeisen ten behoeve van een erkenning ex artikel 6 van de Dierproevenregeling 2014 op HBO-niveau

Curriculumeisen ten behoeve van een erkenning ex artikel 6 van de Dierproevenregeling 2014 op HBO-niveau Curriculumeisen ten behoeve van een erkenning ex artikel 6 van de Dierproevenregeling 2014 op HBO-niveau I Inleiding Personen die werkzaam zijn op HBO-niveau, en proefdierkundige handelingen moeten verrichten

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Dienstverlening. Werkversie 0.1. 1/8 Dienstverlening v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Dienstverlening. Werkversie 0.1. 1/8 Dienstverlening v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Dienstverlening Werkversie 0.1 1/8 Dienstverlening v0.1 Inhoud 1 Dienstverlening basis... 3 1.1 Catering en voeding... 3 1.2 Schoonmaak, onderhoud en herstel... 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Dierexperimentencommissie Beroepsonderwijs Nederland

JAARVERSLAG 2013. Dierexperimentencommissie Beroepsonderwijs Nederland JAARVERSLAG 2013 Dierexperimentencommissie Beroepsonderwijs Nederland DEC BON DEC BON DEC BON DEC BON DEC BON DEC BON DEC BON DEC BON DEC BON DEC BON DEC BON DEC BON DEC BON DEC BON DEC BON DEC BON DEC

Nadere informatie

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Commissie en de Europese Commissie kan niet aansprakelijk

Nadere informatie

BEVEILIGER EINDTERMEN VANAF 2003/2004. DATUM VAN INDIENING: e WIJZIGING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT

BEVEILIGER EINDTERMEN VANAF 2003/2004. DATUM VAN INDIENING: e WIJZIGING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT BEVEILIGER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2001 1 e WIJZIGING: 01.06.2002 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J.

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Curriculumeisen ten behoeve van een erkenning ex art. 12 op HBO-niveau. II Uitgangspunten bij een hernieuwde omschrijving van eisen ex art 12 HBO.

Curriculumeisen ten behoeve van een erkenning ex art. 12 op HBO-niveau. II Uitgangspunten bij een hernieuwde omschrijving van eisen ex art 12 HBO. Wet op de dierproeven, erkenning ex.art 12 1 Curriculumeisen ten behoeve van een erkenning ex art. 12 op HBO-niveau. I Inleiding Personen die werkzaam zijn op HBO-niveau, en proefdierkundige handelingen

Nadere informatie

TOEZICHTHOUDER EINDTERMEN VANAF 2001/2002. DATUM VAN INDIENING: e WIJZIGING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT

TOEZICHTHOUDER EINDTERMEN VANAF 2001/2002. DATUM VAN INDIENING: e WIJZIGING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT TOEZICHTHOUDER EINDTERMEN VANAF 2001/2002 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.2000 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs.

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Examenprogramma Friese taal en cultuur

Examenprogramma Friese taal en cultuur Examenprogramma Friese taal en cultuur Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 Friese taal en cultuur 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden,

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

PARTICULIER ONDERZOEKER

PARTICULIER ONDERZOEKER PARTICULIER ONDERZOEKER EINDTERMEN VANAF 1998/1999 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1997 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J. Römkens TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses

Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses Werkproces 1.1: Plannen van de eigen werkzaamheden De laborant overlegt de door hem uit te voeren taken en prioritering hiervan met zijn leidinggevende en collega

Nadere informatie

Examenprogramma consumptief-breed

Examenprogramma consumptief-breed Examenprogramma consumptief-breed Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 consumptief-breed 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1

Nadere informatie

Eindtermen Landbouwbreed examenprogramma per Hands On-module per leerweg

Eindtermen Landbouwbreed examenprogramma per Hands On-module per leerweg Gemengde leerweg GL - Klantgericht adviseren en verkopen in een tuincentrum LG/K/13a/IV De kandidaat kan op correcte wijze klanten helpen en daarbij inspelen op consumentengedrag. LG/K/14a/V De kandidaat

Nadere informatie

Alle deelkwalificaties SAW

Alle deelkwalificaties SAW Alle deelkwalificaties SAW WZ 201 Werken volgens werkplan De deelnemer kan - kenmerken beschrijven van sociaal pedagogisch werk, sociaal cultureel wek en maatschappelijke dienstverlening; - het belang

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Examenprogramma zorg en welzijn

Pagina 1 van 6. Examenprogramma zorg en welzijn Examenprogramma zorg en welzijn De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding De vier profielmodulen 1. Mens en gezondheid (voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Diploma's en certificaten Functiekenmerken Korte

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

1 De leerling kan een bedrijfsorganisatie toetsen aan een historisch kader

1 De leerling kan een bedrijfsorganisatie toetsen aan een historisch kader Personeel 1 De leerling kan een bedrijfsorganisatie toetsen aan een historisch kader 2 De leerling kan huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel en maatschappij omschrijven 3 De

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo

Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Fundament

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16683 15 september 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2011, nr. BVE/312893,

Nadere informatie

Examenprogramma economie

Examenprogramma economie Examenprogramma economie Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 economie 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1 Werken aan vakoverstijgende

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Onderwijsbehoeften: - Korte instructie - Afhankelijk van de resultaten Test jezelf toevoegen Toepassing en Verdieping

Onderwijsbehoeften: - Korte instructie - Afhankelijk van de resultaten Test jezelf toevoegen Toepassing en Verdieping Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Wiskunde Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Eerste graad A-stroom

Eerste graad A-stroom EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Vijverbiotoopstudie Eerste graad A-stroom Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde Het natuurlijk milieu Reliëf 16* De leerlingen leren respect opbrengen voor de waarde van

Nadere informatie

Examenprogramma verzorging

Examenprogramma verzorging Examenprogramma verzorging Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 verzorging 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1 Werken aan vakoverstijgende

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 3 BEDRIJFSORIËNTATIE 3 (CAL01.3/CREBO:50195)

Bedrijfsoriëntatie 3 BEDRIJFSORIËNTATIE 3 (CAL01.3/CREBO:50195) BEDRIJFSORIËNTATIE 3 (CAL01.3/CREBO:50195) sd.cal01.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling De vier profielmodulen

Nadere informatie