1. Persoonlijke gegevens, biografie, correspondentie over het archief.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Persoonlijke gegevens, biografie, correspondentie over het archief."

Transcriptie

1 KITLV-inventaris 136 H 1420 Collectie Kerbosch & Kinacultuur Correspondentie van Dr. Matthieu Gérard Jacques Marie Kerbosch ( ), met stukken over de kinacultuur; 1911 werkzaam op het Departement van Landbouw en Handel; 1915 directeur van het Gouvernements kinine onderzoeksbureau Tjinjiroean en directeur van het proefstation voor Kina Pengalengan; Regeeringscommissaris voor de Kina-Cultuur te Amsterdam, Schenking H. Beukers, meter N.B. Foto s overgebracht naar fotocollectie KITLV 1. Persoonlijke gegevens, biografie, correspondentie over het archief. Kina proefstation, gouvernementsondernemingen, Tjinjiroean 2. Correspondentie en nota s over onderzoeken naar de (financiële) toestand en het beheer op de Gouvernements Kina-Onderneming, het instellen van een Raad van toezicht, met gegevens over C.T.E.W. Canter Visscher en M.G.J.M. Kerbosch; met een klacht tegen A. Woelke; het arbeidsconflict met W.J. Heyting Zakelijke correspondentie van en aan M.G.J.M. Kerbosch; diverse arbeidsconflicten met personeel: B. Courant, van Leersum e.a Handschrift, typoscript Financiële gegevens over het kina-proefstation , 1930, 1935, Prijzen van materiaal op de Gouvernements kina-onderneming Typoscript. 2 stukken. 6. Arbeidscontract van M.G.J.M. Kerbosch, hoofdadministrateur van s Lands Kina-onderneming Tjinjiroean. 11 april Typoscript. 1 stuk. 7. Correspondentie van M.G.J.M. Kerbosch over diverse onderwerpen; reis naar en van Indië; sollicitanten Bericht (verslag) over de Gouvernements kina- en thee-onderneming , Handschrift, typoscript Zaken het personeel betreffend in Indië op het proefstation; conflict met A. Woelke, sollicitatie Visscher , 1934, Typoscript Correspondentie over bezuinigingen op s Lands Kina- en thee-bedrijf, rapport Wamsteker Handschrift, typoscript, Verzoekschriften van en ten behoeve van M.G.J.M. Kerbosch, regeringscommissaris voor de kinacultuur, uitgebracht aan het Indische 1

2 Gouvernement en aan de Minister van Koloniën; arbeidsconflict Kerbosch. 1935, map. Organisaties, instellingen 12. Jaarverslag, notulen en vergaderstukken, correspondentie over de Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Bevordering van de Belangen der Kinacultuur (Kinavera) , N.B. Kerbosch was voorzitter van de Kinavera, opgericht Notulen van vergaderingen van het Kina-Bureau voor de tweede kinaovereenkomst Typoscript. 3 stukken. 14. Vergaderingen van het Kina-Bureau, Amsterdam Stencil. 1 N.B. Wordt niet gekopieerd 15. Correspondentie van en aan M.G.J.M. Kerbosch, als voorzitter van de Commissie voor de Bestudeering van en het uitbrengen van een prae-advies in zake de voorstellen van het Kina-Bureau voor de wijziging van de Kinaovereenkomst Handschrift, typoscript, stencil Oprichting van de Vereeniging van Kinabastproducenten, te Amsterdam: statuten, huishoudelijk reglement, voorbesprekingen en correspondentie; het toetreden van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, algemene besprekingen in het kader van wijzigingen van de kinaovereenkomst Typoscript, doorslag, stencil Wijzigingen in huishoudelijk reglement van de Vereeniging van Kinabastproducenten. Typoscript, doorslag, stencil Correspondentie over de Vereeniging van Kinabast-producten, Amsterdam, met statuten en vergaderstukken Handschrift, typoscript, stencil Notulen van vergaderingen van de Vereeniging van Vertegenwoordigers der bij den Kina-overeenkomst aangesloten producenten, Amsterdam Stencil. 1 stuk. 20. Notulen van vergaderingen van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen der Kinacultuur, Amsterdam; met vergaderstukken Typoscript, stencil Correspondentie met F.N. Neumann, over de statuten van de Vereniging van Kinaproducenten, en als vertegenwoordiger van M.G.J.M. Kerbosch bij diverse besprekingen Handschrift, typoscript, doorslag Correspondentie van de in 1929 opgerichte Vertegenwoordiging van de Vereeniging van Kinabast-producenten, Batavia, en van het Kina-Bureau, Amsterdam, met M.G.J.M. Kerbosch; notulen van vergaderingen te Amsterdam Typoscript, doorslag. 1 2

3 23. Correspondentie met F.H. Martin Koch, over de Vereniging van Kinabastproducenten Typoscript. 2 stukken. 24. Notulen en vergaderstukken voor de vergadering van het Kina-Bureau, Amsterdam, op 20 januari 1933, o.a. over de voorgestelde kinarestrictie. Stencildruk Notulen en stukken van de vergaderingen van het College van Directeuren van proefstations; Centrale Vereeniging tot beheer van proefstations voor de overjarige cultures in Nederlandsch-Indië (1933) Typoscript, doorslag Instelling bij GG-besluit van 23 maart 1934 en eerste vergadering van het Comité van Advies voor de Kina-uitvoerordonnantie, op 3 maart 1934 te Bandoeng; met vergaderstukken. Typoscript, stencil, druk Instructie voor de controleur van de kina-aanplant; schema voor het kasbeheer van een comité van advies voor de kina-uitvoer-ordonnantie; huishoudelijk reglement en statuten van de Vereeniging van Kinabastproducenten Handschrift, typoscript Nota Kort overzicht van de werkzaamheden van het Kina-Bureau ter bevordering van den afzet Stencil. 1 stuk. 29. Stukken met betrekking tot de naleving van voorschriften voor het verpakken van kina, de bemonstering en uitvoer kisten pharmaceutische kinabast, herbeplanting; vergaderstukken commissie van advies, april Statuten en samenstelling van bestuur en leden van de Vereeniging van Vrije- Kinaplanters, te Batavia; met ongedateerde requesten Handschrift, stencil. 4 stukken 31. Stukken over de instelling van de functie van Regeeringscommissaris voor de Kinacultuur; met de Instructie voor Regeeringscommissaris voor de Kinacultuur Handschrift, typoscript, doorslag Correspondentie over de instelling van een Studiecommissie inzake de Kinacultuur. 1935, Typoscript Notulen van vergaderingen, brieven en rapportage over de opheffing van de Commissie tot Vaststelling van de Inschrijvingen (a.k. Covasti). Typoscript, doorslag Memoranda en aantekeningen uit de vergaderingen van het Kina-Bureau, en de Verkoop-propaganda Centrale, Amsterdam; propaganda en reclame Typoscript, doorslag, stencil. 1 3

4 35. Uittreksels uit de notulen van vergaderingen van de Covosta, Commissie voor de standaardproducties van Kinaonderneming, alfabetisch geordend Typoscript Correspondentie en stukken van de Commissie voor de standaardproducties van kina-ondernemingen. Typoscript, doorslag, stencil Conceptnotulen van de vergadering van Kinabast-producenten, 3 december 1948, Amsterdam, met vergaderstukken Typoscript, stencil. 3 stukken.. Rapporten 38. Notities en aantekeningen in het kader van de verlening van de derde kinaovereenkomst; met productiecijfers, pharmaceutische kinabast en kinazouten. Handschrift, typoscript, stencil. 1918, Onderzoeksrapporten door het laboratorium van het Kina-Bureau: Onderzoek van kinabast op bij-alcaloiden, Onderzoek van eenige authentieke monsters Sulfas Chinini Editio, Verschillende methoden van bemonstering van kinabast en Onderzoek van een monster molenaanslag ; met geleidebrieven aan M.G.J.M. Kerbosch De Kina-cultuur en de synthetische geneesmiddelen Typoscript, doorslag, druk. 5 stukken. 40. Correspondentie en stukken over monsterafname; met een nota van het laboratorium van het Kina-Bureau over proeven omtrent monsterafname met verschillende soorten boren (met ingeplakte foto s) Handschrift, typoscript, stencil Nota van het Kina-Bureau Pharmaceutische bast Stencil. 1 stuk. 42. Statistieken en gegevens over de bemonstering van verschillende kinaaanplantingen; met 6 foto s. Typoscript, doorslag , Productiecijfers van kina-ondernemingen over 1933 en 1934, met lijsten van plantages Typoscript De kina-restrictie in de Volksraad: nota s en officiële stukken Typoscript, druk Stukken over de plantages Siti Ardja, Goenoeng Agoeng, Tjitali en Papandajan; besprekingen over afrooiing Inspectierapporten van de plantages Bintang, Djoenggo, Kaligoea, Gedeh, Koelon Bambang, Madoe Ardjo, Malabar, Pada Awas, Pakoewon, Penampean, Soemadra, Tjitamboer, Wonosari, Hadji Doerahman en Mandalwangi Typoscript Nota s over verdeling van kina Typoscript Nota s over de standaardproducties van kina-ondernemingen en de kinarestrictie Typoscript, met aantekeningen en aanvullingen. 1 4

5 48. Rapporten over de kina-plantages op Java, en Taloeg Goenoeng op West- Sumatra; met foto s en kaarten Handschrift, typoscript, stencil. 1 bundel. Correspondentie 49. Klachten over de levering van ondeugdelijke kinazaden door B.J.C. Verhey te Wonosari, W.A. Zeegers Rijser te Loemadjang, en door de ondernemingen Molio Ardjo en Telaga Patengah Correspondentie en notities over gerealiseerde en verwachte productiecijfers en statistieken over de uitvoer van kina Handschrift, typoscript, doorslag Aantekeningen over proeven met kina-zaadbedden Handschrift, typoscript Correspondentie en stukken over wijzigingen in de kina-overeenkomst Typoscript, handschrift Correspondentie met o.a. A. Doorman, Cultuurmaatschappij Djolotigo, en met Tiedeman & van Kerchem, over kina-voorraden en het oprichten van een verkooporganisatie Typoscript Correspondentie en nota s over de wijziging van de Kina-overeenkomst. Handschrift, typoscript map. 55. Verkoop van kininetabletten op scholen. Correspondentie en notities Handschrift, typoscript, druk Zakelijke correspondentie van en aan M.G.J.M. Kerbosch, alfabetisch geordend. Typoscript, doorslag Correspondentie met G.H.C. Hart, Algemeen Landbouw Syndicaat en voorzitter Indische Ondernemersbond Handschrift, typoscript Zakelijke correspondentie tussen het Kina-Bureau, Amsterdam, en M.G.J.M. Kerbosch Handschrift, typoscript Correspondentie met apothekers en over prijzen van kinine en andere geneesmiddelen; drie foto s Handschrift, typoscript Correspondentie met de Bandoengsche Kininefabriek Typoscript, doorslag Correspondentie over kina uitvoerrestrictie en wijzigingen in de kinaovereenkomst Handschrift, typoscript Correspondentie en telegramwisseling tussen M.G.J.M. Kerbosch en het Kinabureau, Amsterdam, over de aanpassing van de kinaovereenkomst

6 63. Correspondentie met U.G. Bijlsma, hoogleraar te Utrecht, over digitalis; onderzoeken naar digitalis. 1932, Verslagen van telefoongesprekken tussen M.G.J.M. Kerbosch, te Tjinjiroean en P. Leendertz, voorzitter van het bestuur van het Kina-Bureau te Amsterdam , met correspondentie. Typoscript, doorslag Correspondentie met J. van den Bos, beheerder van de Bandoengsche Kininefabriek. Typoscript, doorslag Correspondentie van M.G.J.M. Kerbosch met de familie Knebel, verschillende ziekenhuizen en apotheken over de medische behandeling van mevrouw E Knebel Handschrift, typoscript, doorslag Telegramwisselingen tussen M.G.J.M. Kerbosch en het Kina-Bureau, Amsterdam Correspondentie met B.H. Paerels, regeringscommissaris voor de suiker Handschrift, typoscript Stukken over de behandeling van de Kina-uitvoer-ordonnantie in de Volksraad; met onderzoeken op plantages naar de kina-productie Typoscript, doorslag Inrichting van het kantoor van de Kina-Cultuur te Amsterdam; vraaggesprek met De Telegraaf; overdracht van het kantoor op 22 mei Typoscript, doorslag Correspondentie met P. Leendertz, Kina-bureau Amsterdam; studiecommissie, Dienst Volksgezondheid, personele kwesties Correspondentie met W.G. Jongkindt Coninck, Kertamanah Correspondentie van M.G.J.M. Kerbosch met apothekers en provisors Handschrift, typoscript Nota met klacht van firma C.H. Boehringer aan de Gouverneur-generaal over het kina-regime; met correspondentie Typoscript Financiële stukken over de uitvoer van kinabast. 19?? Typoscript. 1 stuk. 76. Correspondentie over de kina-restrictie en over werkzaamheden van Kerbosch na zijn vertrek uit Indië Handschrift, typoscript Correspondentie met de Raad van Nederlandsch-Indië over de verlenging van de kinarestrictie; het verstrekken van inlichtingen Ontwerp-Correspondentie met de Nederlandse regering, stukken. 6

7 Kina en kinine buiten Indië 79. Notities over de kina-cultuur in Brits-Indië; met krantenbericht. 1927, 1930, 1931, Typoscript, doorslag. Met een afschrift van een kinarapport door het Government of Madras, Typoscript Nota van het Kina-Bureau, Amsterdam, over Indo-China: kinine en malaria; met kaarten, bijlagen en correspondentie , Typoscript, doorslag Correspondentie met en over de Italiaanse plantages Tjibitoe en Oeloemanah; correspondentie met G. Ursone; herbeplanting , Correspondentie en aantekeningen over de levering van kinine aan de Belgische Kongo, en de aanplant van kina; met een handgeschreven brief van prins Leopold, hertog van Brabant , Typoscript, doorslag, stencil Correspondentie over kinine in de Philippijnen. 1928, Typoscript. 5 stukken. 84. Correspondentie van de Bandoengsche Kininefabriek over de levering van kinine aan Siam Typoscript, doorslag Nota s en correspondentie over de kinacultuur op Formosa en in Zuid-China; kinavoorziening van Japan; outsiderbast; Japanse firma s Typoscript, doorslag Correspondentie met Duitse kina-ondernemingen en onderzoekers Handschrift, typoscript Notities en correspondentie over malaria en kinine in China Typoscript, doorslag Correspondentie met en over de Volkenbond in verband met de bestrijding van malaria; met nota s over kina en kinine; conferentie in Bandoeng 1937 over hygiëne in het Verre Oosten. Typoscript, doorslag , Notities over kina en malaria in Singapore en Maleisië; gebruik van atebrine; rubberestrictie Typoscript Correspondentie over malaria en de afzet van kinine in Europa Typoscript. 1 stuk. Eigen publicaties, nota s en voordrachten 91. Rede The government chinchona plantations situated in the Preanger Regentschappen Java, door M.G.J.M. Kerbosch. Handschrift, typoscript. Z.j. 3 stukken. 7

8 92. Rede door M.G.J.M. Kerbosch op een vergadering over kininezouten. Z.j. Typoscript, doorslag. 1 stuk. 93. Voordracht door M.G.J.M. Kerbosch over Kiemproeven van Kinazaad, gehouden op 18 juni 1917, Bandoeng. Met foto s, grafiek en aantekeningen. Typoscript. 1 N.B. Zie ook: van Leersum Kinazaad en zaaibedden in Algemeen Landbouwweekblad voor Nederlandsch-Indië, jr. 1, no. 50, 15 juni 1917, p Artikel Eenige gegevens omtrent groenbemesters voor hooggelegen ondernemingen, door M.G.J.M. Kerbosch, voordracht voor het Theecongres te Bandoeng, Overdruk uit Handelingen van het theecongres (Bandoeng 1924). Druk. 1 stuk. 95. Correspondentie over artikelen en boeken; contacten met de National Geographical Society , Handschrift, typoscript Artikelen voor het blad Cinchona: Theoretische gegevens over de selectie, Over de afstamming van Kertamanah 193, een cloon gekenmerkt door een hoog kinidineghealte, Over het gehalte van den takbast van diverse ledgeriana-cloonen, Phytochemisch onderzoek van de olie van kinazaad., Een nieuw middel tegen malaria, en Nadere bijzonderheden omtrent het nieuwe middel tegen malaria (plasmochin). Z.j. Typoscript, druk Nota van M.G.J.M. Kerbosch over de houding van de Indische Ondernemersbond over gouvernements landbouwbedrijven Typoscript. 1 stuk. 98. Nota over de toestand der kinacultuur in Indië, door M.G.J.M. Kerbosch. 1927, Typoscript, doorslag. 2 stukken. 99. Stukken over de reis van M.G.J.M. Kerbosch naar Amerika ter bijwoning van het Kinacongres in St. Louis; met een verslag van zijn rede Cinchona culture in Java. Its history and present Situation. Ook: Cinchona culture in the Netherlands East Indies Typoscript, doorslag. 1 N.B. Ook: Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 71 (1931), afl. 4, Medewerking van M.G.J.M. Kerbosch bij heruitgave van J. Bernelot Moens, De kinacultuur in Azië van 1854 tot Typoscript Rapport over de kinine-voorziening in Ceylon; discussie over gebruik van atebrine aldaar , Typoscript Rapporten van M.G.J.M. Kerbosch, regeringscommissaris voor de kinacultuur, over de malaria te Ceylon; met rapporten over 1 december mei Stencil. 1 8

9 103. Correspondentie over artikelen in het Bulletin van het Koloniaal Instituut, in: Landbouwkundig tijdschrift maandblad van het Ned. Genootschap voor landbouwwetenschap Enkele beschouwingen omtrent de economische positie van de Kinacultuur (juni 1939, nr. 625); het blad van het Institut International d Agriculture; het VIII International Congress voor tropische en subtropische landbouwkunde, Florence Handschrift, typoscript Verslag van de Regeringscommissaris voor de Kina-cultuur. December februari Typoscript, doorslag. 1 stuk Rede van M.G.J.M. Kerbosch voor het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, tijdens de Indische Landbouwweek, 14 december 1938; met correspondentie, en conceptartikel voor het Landbouwkundig Tijdschrift Nota-Kerbosch Het Kina-monopolie van Nederlandsch-Indië, bijlage bij een rekest van M.G.J.M. Kerbosch aan de Minister van Overzeese gebiedsdelen, 18 juli 1945; met bijlagen. Typoscript Notitie-Kerbosch De uitzonderlijke positie der drie Nederlandsche kininefabrikanten, waardoor deze de beschikking hebben over de geheele bastproductie van Nederlands-Indië kan niet langer worden gehandhaafd, met een begeleidende brief aan Honig Typoscript. 3 stukken Artikel van M.C.J.M. Kerbosch Kina in: C.J.J. van Hall en C. van de Koppel, De landbouw in den Indischen Archipel (Den Haag, ), p Correspondentie, aantekeningen en grafieken Handschrift, typoscript, druk. Met een getypt gedeelte van een werk over de geschiedenis van kina in Zuid-Amerika en Indië Correspondentie, ontwerpen en aantekeningen voor artikelen van M.G.J.M. Kerbosch over de kinacultuur in een encyclopedie voor land-, tuin- en bosbouw N.B. A.E.H.R. Boonstra, G. Minderhoud, Veenman s agrarische Winkler Prins: encyclopedie voor landbouw, tuinbouw en bosbouw (Amsterdam, 1954, 3 delen) Correspondentie met de Vereniging Oost en West, over een voordracht (met film) over De Kinacultuur in Nederlandsch-Indië, gehouden op 25 maart Typoscript Correspondentie met J.G.W. Sieger en E.H. Vogelenzang over plannen voor het schijven van een boek over kina Handschrift, typoscript. 1 Particulier 112. Aantekeningen en herinneringen van M.G.J.M. Kerbosch. Handschrift, typoscript. 1 9

10 113. Brieven van en aan de kinderen Kerbosch, en andere familieleden te Venlo , 1931, 1934, Handschrift, typoscript.1 N.B. Wordt niet gekopieerd! 114. Persoonlijke correspondentie van M.G.J.M. Kerbosch ; scheepsreizen. Handschrift, typoscript Lidmaatschappen van diverse verenigingen en instellingen in Indië; giften; privé-aankopen. 1930, Particuliere gegevens over M.G.J.M. Kerbosch: belastingen, pensioen, beleggingen, loon Zakelijke en privé-correspondentie vanuit Amsterdam Handschrift, typoscript, doorslag Correspondentie over het afscheid van L. van Italie, als hoogleraar artsenijkunde te Leiden: inzamelingsactie Handschrift, typoscript Particuliere correspondentie M.G.J.M. Kerbosch , 1945, Middelbare Koloniale Landbouwschool, Deventer: correspondentie, examens. Typoscript, doorslag, stencil N.B. Kerbosch was examinator en docent aan deze school Aantekeningen en dictaat van een cursus over kina, voor de Middelbare Koloniale Landbouwschool, Deventer. Handschrift, typoscript Krantenberichten over de stad Venlo. 1931, stukken. 123 Enveloppen met stempels en postzegels van de eerste postvlucht naar Indië met de Postduif, oktober 1927, en van de vlucht van de Uiver, december stukken. N.B. Niet copiëren! 124. Diploma behorend bij de Bosscha Medaille, uitgereikt aan M.G.J.M. Kerbosch, 2 juli Folioformaat. N.B.: Geplaatst: kast 44 G. Overige 125. Artikelen van J.E. de Vrij, Kinologische Studiën, overdrukken uit Nieuw tijdschrift voor de pharmacie in Nederland Druk. 1 N.B. Wordt niet gekopieerd! Slechte conditie Persberichten over kina uit de Indische Mercuur ; persberichten uit Indische en Engelse kranten, met correspondentie, over de kinarestrictie

11 127. (gedrukte) Afbeeldingen en foto s, gebruikt in boeken en tijdschriften over de kinacultuur Krantenknipsels en opstellen over de geschiedenis van de kinacultuur Nederlands- en Engelstalig. Typoscript, druk Artikel van A. Groothoff Cinchona and quinine in the Dutch East Indies, in: Financial And Economic Review of the Statistical Department, Amsterdamsche Bank stuk (Buitenlandse) persoverzichten over Indië en kinine Druk. 18 bladen Verslag over 1936 van de NV Theecultuurmaatschappij Danau Gadang Stencil. 1 stuk Artikel De roman van den kinabast, door C.W.F. Winkel, in: Medische nood! Orgaan de Vereeniging Simavi. 1937, nr. 3, Druk Nagekomen: particuliere correspondentie, lezingen voor de Rotary, correspondentie over kina-artikelen N.B. Zie ook: artikelen in Cinchona, algemeen landbouwsyndicaat, archief van de kina-cultuur. x x x N.B Oprichting NV Amsterdamsche Chininefabriek 1894 Oprichting Vereeniging ter bevordering van de belangen der Kina-Cultuur, Amsterdam 1896 Oprichting Bandoengsche Kininefabriek, Semarang 1904 Oprichting NV Nederlandsche Kininefabriek, Maarssen 1910 Nederlandsch-Indische Vereeniging tot bevordering van de belangen der Kinacultuur, Batavia (Kinavera) 1913 Totstandkoming eerste kina-overeenkomst 1913 Oprichtingsjaar Kina-Bureau Amsterdam 191? Oprichting Delegatie te Batavia van het Kina-Bureau 1918 Totstandkoming tweede kina-overeenkomst 1925 Bond van Eigenaren van Nederlandsch-Indische Kina-Ondernemingen, Batavia 1924 Totstandkoming derde kina-overeenkomst 1927 Oprichting Vereeniging van Kinabast-Producenten Amsterdam 1929 Oprichting Vertegenwoordiging te Batavia van Vereeniging van Kinabast- Producenten 1934 Instelling van het Comité van Advies voor de Kina-uitvoerordonnantie, Bandoeng 1935 Oprichting Vereeniging voor de Kina-Cultuur, Amsterdam 1935 Instelling van de Studiecommissie inzake de Kinacultuur. 11

12 NB: De foto's zijn te vinden onder signatuur: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

H 1202 Stukken afkomstig van Willem Frederik van Lier, 1877-1957, posthouder bij de Djoeka s, publicist. 1,5 doos. Schenking R.A.J. van Lier. 1987.

H 1202 Stukken afkomstig van Willem Frederik van Lier, 1877-1957, posthouder bij de Djoeka s, publicist. 1,5 doos. Schenking R.A.J. van Lier. 1987. KITLV-inventaris 34 H 1202 Stukken afkomstig van Willem Frederik van Lier, 1877-1957, posthouder bij de Djoeka s, publicist. 1,5 doos. Schenking R.A.J. van Lier. 1987. Algemeen 1. Dagboekjes, met een brief

Nadere informatie

2. Wervingsfolders, algemene informatie, propaganda en publiciteit. 1 omslag.

2. Wervingsfolders, algemene informatie, propaganda en publiciteit. 1 omslag. KITLV-inventaris 232 H 1640 Archief IKK: Indische Kulturele Kring Tong-Tong, Indische Kulturele Kring, opgericht 6 mei 1959, opgeheven 2000. 1959-2005. 11 dozen. Schenking Indisch Wetenschappelijk Instituut,

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.20.33.01

Nummer archiefinventaris: 2.20.33.01 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.01 Inventaris van het archief van de Bond van Eigenaren van Nederlandsch-Indische Suikerondernemingen (BENISO) en de Bond van in Indonesië gelegen Suikerondernemingen

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Archief Vereeniging van Voorzitters en Secretarissen van Kamers van Arbeid in Nederland

Archief Vereeniging van Voorzitters en Secretarissen van Kamers van Arbeid in Nederland Archief Vereeniging van Voorzitters en Secretarissen van Kamers van Arbeid in Nederland 1906-1923 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01525

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

Archief Bangladesh Groep Nederland (1946-)

Archief Bangladesh Groep Nederland (1946-) Archief Bangladesh Groep Nederland (1946-)1979-20031979-2003 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02818 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nederlands-Indië, kleine archieven en losse stukken ( )

Nederlands-Indië, kleine archieven en losse stukken ( ) Nederlands-Indië, kleine archieven en losse stukken (1836-1849) 1850-20081836-1849 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03110 IISG

Nadere informatie

Archief Nederlandse Volksbeweging

Archief Nederlandse Volksbeweging Archief Nederlandse Volksbeweging 1945-1949 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00965 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Nederlandse

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dit archief is alleen digitaal toegankelijk. Raadpleeg de algemene catalogus.

Dit archief is alleen digitaal toegankelijk. Raadpleeg de algemene catalogus. KITLV-inventaris 116 H 1169 Collectie Moojen: stukken afkomstig van Pieter Adriaan Jacobus Moojen (1879-1955), architect, kunstschilder, kunstverzamelaar. 1856-1939. 6 dozen Schenking Koninklijk Instituut

Nadere informatie

Collectie Gerard Vissering 1913-1931

Collectie Gerard Vissering 1913-1931 Collectie Gerard Vissering 1913-1931 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03800 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Gerard

Nadere informatie

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser Archiefnummer 0447 Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS (1938-1974) 1962-1983 Lidy Visser Den Haag 2011 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 4 2.1 Correspondentie 4 2.2 Opdrachten en projecten

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01293 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947)

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947) Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) 1908-1940 (1947)1908-1940 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00085 IISG

Nadere informatie

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Doos I Toonkunst Amsterdam - Copieboeken - 1836-1863 - 1871-1878 - 1886-1917 - 1917-1928 Doos II Toonkunst

Nadere informatie

Archief A.J. Lievegoed

Archief A.J. Lievegoed Archief A.J. Lievegoed 1898-1946 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01793 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief A.J. Lievegoed... 3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

Archief H. Schaafsma (-2000)

Archief H. Schaafsma (-2000) Archief H. Schaafsma 1965-1988 (-2000)1965-1988 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01796 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief H. Schaafsma...3 Archiefvorming...3

Nadere informatie

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Archiefnummer: 139 Archiefnaam: LIDU Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands- Indië / in Indonesië, 1917-1961

Inventaris van het archief van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands- Indië / in Indonesië, 1917-1961 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.02 Inventaris van het archief van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands- Indië / in Indonesië, 1917-1961 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief,

Nadere informatie

Archief Biafra Actie Comité (1960)

Archief Biafra Actie Comité (1960) Archief Biafra Actie Comité (1960) 1968-19711968-1971 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00050 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Frits Eisenloeffel 1952-2000

Archief Frits Eisenloeffel 1952-2000 Archief Frits Eisenloeffel 1952-2000 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02578 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Frits Eisenloeffel...3

Nadere informatie

Archief Sebald Justinus Rutgers

Archief Sebald Justinus Rutgers Archief Sebald Justinus Rutgers 1918-1961 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01226 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Sebald

Nadere informatie

N.B. Bij publicatie van gegevens uit deze collectie eerst contact opnemen met de archivaris of hoofd collecties van het KITLV!

N.B. Bij publicatie van gegevens uit deze collectie eerst contact opnemen met de archivaris of hoofd collecties van het KITLV! KITLV-inventaris 202 Or. 704 Pah Wongso Krantenknipsels en persberichten, verzameld door Pah Wongso (L.V. Wijnhamer jr, Tegal 1904- Jakarta 1974), filmacteur, volksomroeper, vakbondsleider, maatschappelijk

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Levensjaren 1884-1961 (1916-1965) 1031 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren ],

Inventaris van het archief van mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.281.17 Inventaris van het archief van mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren 1899-1981], 1945-1947 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afdeeling Haarlem

Archief Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afdeeling Haarlem Archief Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afdeeling Haarlem Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00958

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Archiefnummer: 509 Archiefnaam: ARID Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Rienk Idenburg 1933-1979

Archief Rienk Idenburg 1933-1979 Archief Rienk Idenburg 1933-1979 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03186 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Rienk Idenburg...3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

Collectie Suriname Comité (1940-)

Collectie Suriname Comité (1940-) Collectie Suriname Comité (1940-) 1968-19811968-1981 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01432 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

Archief Frans Johannes Goedhart

Archief Frans Johannes Goedhart Archief Frans Johannes Goedhart 1945-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02617 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Frans

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de OV Lysias

Plaatsingslijst van stukken betreffende de OV Lysias 1125 Plaatsingslijst van stukken betreffende de OV Lysias Opgericht 1926 (1926-1947) HDC Protestantse Erfgoed Collectie Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Collectie

Nadere informatie

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Plaatsingslijst Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Archiefnummer: 305 Archiefnaam: ALCU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1970

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Archief A.A. van Sandick

Archief A.A. van Sandick Archief A.A. van Sandick 1926-1953 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02951 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief A.A. van Sandick...3

Nadere informatie

Archief Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders(sters) ( ) (-1965)

Archief Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders(sters) ( ) (-1965) Archief Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders(sters) (1915-1916) 1922-1950 (-1965)1915-1916 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00993

Nadere informatie

Inventaris van het archief van dr. J. Zwart [geboren 1912],

Inventaris van het archief van dr. J. Zwart [geboren 1912], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.77 Inventaris van het archief van dr. J. Zwart [geboren 1912], 1945-1947 Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Archiefnummer: 668 Archiefnaam: PAGH Sector: Stands- en vakorganisaties

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05

Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05 Inventaris van het archief van het Pensioenfonds der Centrale Organisaties van de Suikerindustrie (PPCO), en de Stichting ter Afwikkeling van de Zaken van Pensioenfonds

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Maastricht

Archief SDAP. Afdeling Maastricht Archief SDAP. Afdeling Maastricht 1906-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01291 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief SDAP.

Nadere informatie

Archief Jules de Leeuwe

Archief Jules de Leeuwe Archief Jules de Leeuwe 1929-1990 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00808 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Jules de Leeuwe...3

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.Th. Petrus Blumberger [levensjaren ]

Inventaris van het archief van J.Th. Petrus Blumberger [levensjaren ] Nummer archiefinventaris: 2.21.205.46 Inventaris van het archief van J.Th. Petrus Blumberger [levensjaren 1873-1961] Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Archief SDB

Archief SDB Archief SDB 1882-1900 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01297 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief SDB... 3 INVENTARIS...4

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971)

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.02 Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, 1910-1961 (1971) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright:

Nadere informatie

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989)

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989) Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie 1894-1983 (-1989)1894-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00971

Nadere informatie

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869)

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00205 IISG

Nadere informatie

Archief Ewald Vanvugt

Archief Ewald Vanvugt Archief Ewald Vanvugt 1955-20121968-2012 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04345 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave Archief Ewald

Nadere informatie

Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927

Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927 Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03609 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Fop

Nadere informatie

Archief Wim Dussel (1937)

Archief Wim Dussel (1937) Archief Wim Dussel (1937) 1947-19991947-1999 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02738 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Wim Dussel... 3 Archiefvorming...3 Inhoud

Nadere informatie

Archief Komitee Wetenschap en Techniek voor Vietnam, Laos en Cambodja (Amsterdam)

Archief Komitee Wetenschap en Techniek voor Vietnam, Laos en Cambodja (Amsterdam) Archief Komitee Wetenschap en Techniek voor Vietnam, Laos en Cambodja (Amsterdam) 1971-2000 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00739

Nadere informatie

Archief van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging; Afdeling Amsterdam

Archief van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging; Afdeling Amsterdam Archief van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging; Afdeling Amsterdam Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1560 Periode: 1901-1998 Archiefvormer Koninklijke Natuurhistorische Vereniging;

Nadere informatie

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01328

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous

Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous 221 Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous Levensjaren 1920-1996 (1937-1990) Samengesteld door P. Kok en J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133 Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 19... 1.. BIJLAGE N VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLAND SCH-INDIE. Batavia, den 9den September 191 n.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van H.R. Rookmaaker [levensjaren 1887-1945], 1906-1937; T.C. Heitink, 1907

Inventaris van het archief van H.R. Rookmaaker [levensjaren 1887-1945], 1906-1937; T.C. Heitink, 1907 Nummer archiefinventaris: 2.21.200 Inventaris van het archief van H.R. Rookmaaker [levensjaren 1887-1945], 1906-1937; T.C. Heitink, 1907 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright:

Nadere informatie

2. Cahiers met aantekeningen en afschriften van brieven en archiefstukken over H. N. van der Tuuk. Circa 1955. 7 deeltjes.

2. Cahiers met aantekeningen en afschriften van brieven en archiefstukken over H. N. van der Tuuk. Circa 1955. 7 deeltjes. KITLV-inventaris 122 H 984 Collectie Rob Nieuwenhuys met documentatie over en/of correspondentie met H.N. van der Tuuk, I. Groneman, J.W. Meyer Ranneft, Hotel de Boer te Medan, W.J. Leyds, J. Olivier,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949)

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.20.38.01 Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, 1911-1936 (1949) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Archief Delft 743 Collectie Pieter Stempels en Jacoba van der 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.H. van den Berge [levensjaren 1905-1987], 1933-1983

Inventaris van het archief van W.H. van den Berge [levensjaren 1905-1987], 1933-1983 Nummer archiefinventaris: 2.21.205.06 Inventaris van het archief van W.H. van den Berge [levensjaren 1905-1987], 1933-1983 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Collectie Benno Groeneveld

Collectie Benno Groeneveld Collectie Benno Groeneveld 1966-1976 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01902 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Benno

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Archief De Waag. Algemeen Cultureel, Economisch en Politiek Weekblad voor Nederland

Archief De Waag. Algemeen Cultureel, Economisch en Politiek Weekblad voor Nederland Archief De Waag. Algemeen Cultureel, Economisch en Politiek Weekblad voor Nederland Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04377 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel

Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel Nummer Toegang: 1.10.31 Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773 N.N. Nationaal Archief, Den Haag Deze inventaris is geschreven in het Nederlands. 1.10.31 3 I N H O U D S O P G A V

Nadere informatie

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-)

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01014

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898)

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.22 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) 1951-1968 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright:

Nadere informatie

Archief International Friendship League. Sectie Nederland

Archief International Friendship League. Sectie Nederland Archief International Friendship League. Sectie Nederland 1929-2012 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02600 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Archief Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten

Archief Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten Archief Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten 1945-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02013 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van G.A. Lindeboom

Plaatsingslijst van het archief van G.A. Lindeboom Plaatsingslijst van het archief van G.A. Lindeboom 661 Levensjaren 1905-1986 (1939-1986) Samengesteld door Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Archief N.V. Verenigde bedrijven Beckers, Becking & Bongers, 1920-1974

Archief N.V. Verenigde bedrijven Beckers, Becking & Bongers, 1920-1974 Archief N.V. Verenigde bedrijven Beckers, Becking & Bongers, 1920-1974 1 Stukken betreffende de inwisseling van bewijzen van aandeel tegen certificaten van aandeel, met bijlagen, 1967 2 Krantenartikelen

Nadere informatie

Frits Spanjaard (1889-1978)

Frits Spanjaard (1889-1978) Archiefnummer 0104 Inventaris van het archief van Frits Spanjaard (1889-1978) 1917-1962, met hiaten Lidy Visser Den Haag 2007-2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Opdrachten 4 2.2. Voordrachten

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Nederlands Clearing Instituut, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Nederlands Clearing Instituut, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.08.47 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Nederlands Clearing Instituut, 1934-1946 (1960) Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 1990 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Archief Theo de Jong

Archief Theo de Jong Archief Theo de Jong 1957-2008 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02819 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Theo de Jong...3 Inventaris...3 Redacteurschap... 3

Nadere informatie

Archief Jan Adam Nijholt (2015)

Archief Jan Adam Nijholt (2015) Archief Jan Adam Nijholt 1926-1984 (2015)1940-1970 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04341 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief Stichting Lau Mazirel (Amsterdam) 1969-1997

Archief Stichting Lau Mazirel (Amsterdam) 1969-1997 Archief Stichting Lau Mazirel (Amsterdam) 1969-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02220 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Graafschapper

Inventaris van het archief van De Graafschapper 22 Inventaris van het archief van De Graafschapper Opgericht 1879 (1890-1946) Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Archief Maria C.J. Snethlage Ca. 1961-1971

Archief Maria C.J. Snethlage Ca. 1961-1971 Archief Maria C.J. Snethlage Ca. 1961-1971 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01320 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Maria

Nadere informatie

Archief P.A Donker 1923-1965

Archief P.A Donker 1923-1965 Archief P.A Donker 1923-1965 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03478 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief P.A Donker...3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Archief Dik Brummel

Archief Dik Brummel Archief Dik Brummel 1954-2008 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03115 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Dik Brummel...3

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de collectie Meijers K.J.P.F.M. JEURGENS Gemeentearchief Schiedam, (c) 1995

Inventaris van het archief van de collectie Meijers K.J.P.F.M. JEURGENS Gemeentearchief Schiedam, (c) 1995 26 Inventaris van het archief van de collectie Meijers 1850-1991 K.J.P.F.M. JEURGENS Gemeentearchief Schiedam, (c) 1995 Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van de collectie Meijers [naam

Nadere informatie

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper 132 Plaatsingslijst van stukken betreffende het Internationaal Reformatorisch Verbond Afdeling Nederland, (IARFA) (1953-1999) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Contactbureau Indische Vaart, (1945)

Inventaris van het archief van het Contactbureau Indische Vaart, (1945) Nummer archiefinventaris: 2.19.054.07 Inventaris van het archief van het Contactbureau Indische Vaart, (1945) 1949-1959 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Dr. Johan Eliza de Vrij. Apotheker en Kinoloog 1813-1898. "Suum cuique" PROEFSCHRIFT

Dr. Johan Eliza de Vrij. Apotheker en Kinoloog 1813-1898. Suum cuique PROEFSCHRIFT - eis Dr. Johan Eliza de Vrij Apotheker en Kinoloog 1813-1898 "Suum cuique" PROEFSCHRIFT. ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Dr.

Nadere informatie

Archief Françoise van den Bosch

Archief Françoise van den Bosch Nummer Toegang: NL-HaRKD-0535 Archief Françoise van den Bosch Lidy Visser, 2004 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2004 This finding aid is written in Dutch. 2 Bosch, Archief van Françoise

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.H. van Helsdingen [levensjaren 1888-1985], 1923-1978

Inventaris van het archief van W.H. van Helsdingen [levensjaren 1888-1985], 1923-1978 Nummer archiefinventaris: 2.21.183.30 Inventaris van het archief van W.H. van Helsdingen [levensjaren 1888-1985], 1923-1978 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

II Subcommissie voor Koloniën van de Vereeniging Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913, betreffende het Indische Huis.1912-1913.

II Subcommissie voor Koloniën van de Vereeniging Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913, betreffende het Indische Huis.1912-1913. KITLV-inventaris 61 H 974 Collectie M.I.Th. Lievegoed-van Buren Schele (1879-1969), met stukken over de Vereeniging tot Oprichting van Jonge Vrouwenscholen in Nederlandsch-Indië, het Indische Huis op de

Nadere informatie

Archief IAMV (1947)

Archief IAMV (1947) Archief IAMV 1904-1939 (1947)1904-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00662 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief IAMV...3

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Industriële Raad voor de Oceanologie (IRO), (1970) (1992)

Inventaris van het archief van de Stichting Industriële Raad voor de Oceanologie (IRO), (1970) (1992) Nummer archiefinventaris: 2.19.121 Inventaris van het archief van de Stichting Industriële Raad voor de Oceanologie (IRO), (1970) 1971-1991 (1992) Auteur: M. Baertl Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, (1976) 1980-1990 (1992)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, (1976) 1980-1990 (1992) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.79 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, (1976) 1980-1990 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994

Nadere informatie

Archief Kommunistische Arbeidersorganisatie marxistisch-leninistisch (KAOml) (1965-) (-1991)

Archief Kommunistische Arbeidersorganisatie marxistisch-leninistisch (KAOml) (1965-) (-1991) Archief Kommunistische Arbeidersorganisatie marxistisch-leninistisch (KAOml) (1965-) 1970-1989 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02937

Nadere informatie

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag)

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) 1987-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02219 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief Sint Eloy. Afdeling Amsterdam (-1979)

Archief Sint Eloy. Afdeling Amsterdam (-1979) Archief Sint Eloy. Afdeling Amsterdam 1893-1974 (-1979)1893-1974 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00950 IISG Amsterdam 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie