1. Persoonlijke gegevens, biografie, correspondentie over het archief.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Persoonlijke gegevens, biografie, correspondentie over het archief."

Transcriptie

1 KITLV-inventaris 136 H 1420 Collectie Kerbosch & Kinacultuur Correspondentie van Dr. Matthieu Gérard Jacques Marie Kerbosch ( ), met stukken over de kinacultuur; 1911 werkzaam op het Departement van Landbouw en Handel; 1915 directeur van het Gouvernements kinine onderzoeksbureau Tjinjiroean en directeur van het proefstation voor Kina Pengalengan; Regeeringscommissaris voor de Kina-Cultuur te Amsterdam, Schenking H. Beukers, meter N.B. Foto s overgebracht naar fotocollectie KITLV 1. Persoonlijke gegevens, biografie, correspondentie over het archief. Kina proefstation, gouvernementsondernemingen, Tjinjiroean 2. Correspondentie en nota s over onderzoeken naar de (financiële) toestand en het beheer op de Gouvernements Kina-Onderneming, het instellen van een Raad van toezicht, met gegevens over C.T.E.W. Canter Visscher en M.G.J.M. Kerbosch; met een klacht tegen A. Woelke; het arbeidsconflict met W.J. Heyting Zakelijke correspondentie van en aan M.G.J.M. Kerbosch; diverse arbeidsconflicten met personeel: B. Courant, van Leersum e.a Handschrift, typoscript Financiële gegevens over het kina-proefstation , 1930, 1935, Prijzen van materiaal op de Gouvernements kina-onderneming Typoscript. 2 stukken. 6. Arbeidscontract van M.G.J.M. Kerbosch, hoofdadministrateur van s Lands Kina-onderneming Tjinjiroean. 11 april Typoscript. 1 stuk. 7. Correspondentie van M.G.J.M. Kerbosch over diverse onderwerpen; reis naar en van Indië; sollicitanten Bericht (verslag) over de Gouvernements kina- en thee-onderneming , Handschrift, typoscript Zaken het personeel betreffend in Indië op het proefstation; conflict met A. Woelke, sollicitatie Visscher , 1934, Typoscript Correspondentie over bezuinigingen op s Lands Kina- en thee-bedrijf, rapport Wamsteker Handschrift, typoscript, Verzoekschriften van en ten behoeve van M.G.J.M. Kerbosch, regeringscommissaris voor de kinacultuur, uitgebracht aan het Indische 1

2 Gouvernement en aan de Minister van Koloniën; arbeidsconflict Kerbosch. 1935, map. Organisaties, instellingen 12. Jaarverslag, notulen en vergaderstukken, correspondentie over de Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Bevordering van de Belangen der Kinacultuur (Kinavera) , N.B. Kerbosch was voorzitter van de Kinavera, opgericht Notulen van vergaderingen van het Kina-Bureau voor de tweede kinaovereenkomst Typoscript. 3 stukken. 14. Vergaderingen van het Kina-Bureau, Amsterdam Stencil. 1 N.B. Wordt niet gekopieerd 15. Correspondentie van en aan M.G.J.M. Kerbosch, als voorzitter van de Commissie voor de Bestudeering van en het uitbrengen van een prae-advies in zake de voorstellen van het Kina-Bureau voor de wijziging van de Kinaovereenkomst Handschrift, typoscript, stencil Oprichting van de Vereeniging van Kinabastproducenten, te Amsterdam: statuten, huishoudelijk reglement, voorbesprekingen en correspondentie; het toetreden van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, algemene besprekingen in het kader van wijzigingen van de kinaovereenkomst Typoscript, doorslag, stencil Wijzigingen in huishoudelijk reglement van de Vereeniging van Kinabastproducenten. Typoscript, doorslag, stencil Correspondentie over de Vereeniging van Kinabast-producten, Amsterdam, met statuten en vergaderstukken Handschrift, typoscript, stencil Notulen van vergaderingen van de Vereeniging van Vertegenwoordigers der bij den Kina-overeenkomst aangesloten producenten, Amsterdam Stencil. 1 stuk. 20. Notulen van vergaderingen van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen der Kinacultuur, Amsterdam; met vergaderstukken Typoscript, stencil Correspondentie met F.N. Neumann, over de statuten van de Vereniging van Kinaproducenten, en als vertegenwoordiger van M.G.J.M. Kerbosch bij diverse besprekingen Handschrift, typoscript, doorslag Correspondentie van de in 1929 opgerichte Vertegenwoordiging van de Vereeniging van Kinabast-producenten, Batavia, en van het Kina-Bureau, Amsterdam, met M.G.J.M. Kerbosch; notulen van vergaderingen te Amsterdam Typoscript, doorslag. 1 2

3 23. Correspondentie met F.H. Martin Koch, over de Vereniging van Kinabastproducenten Typoscript. 2 stukken. 24. Notulen en vergaderstukken voor de vergadering van het Kina-Bureau, Amsterdam, op 20 januari 1933, o.a. over de voorgestelde kinarestrictie. Stencildruk Notulen en stukken van de vergaderingen van het College van Directeuren van proefstations; Centrale Vereeniging tot beheer van proefstations voor de overjarige cultures in Nederlandsch-Indië (1933) Typoscript, doorslag Instelling bij GG-besluit van 23 maart 1934 en eerste vergadering van het Comité van Advies voor de Kina-uitvoerordonnantie, op 3 maart 1934 te Bandoeng; met vergaderstukken. Typoscript, stencil, druk Instructie voor de controleur van de kina-aanplant; schema voor het kasbeheer van een comité van advies voor de kina-uitvoer-ordonnantie; huishoudelijk reglement en statuten van de Vereeniging van Kinabastproducenten Handschrift, typoscript Nota Kort overzicht van de werkzaamheden van het Kina-Bureau ter bevordering van den afzet Stencil. 1 stuk. 29. Stukken met betrekking tot de naleving van voorschriften voor het verpakken van kina, de bemonstering en uitvoer kisten pharmaceutische kinabast, herbeplanting; vergaderstukken commissie van advies, april Statuten en samenstelling van bestuur en leden van de Vereeniging van Vrije- Kinaplanters, te Batavia; met ongedateerde requesten Handschrift, stencil. 4 stukken 31. Stukken over de instelling van de functie van Regeeringscommissaris voor de Kinacultuur; met de Instructie voor Regeeringscommissaris voor de Kinacultuur Handschrift, typoscript, doorslag Correspondentie over de instelling van een Studiecommissie inzake de Kinacultuur. 1935, Typoscript Notulen van vergaderingen, brieven en rapportage over de opheffing van de Commissie tot Vaststelling van de Inschrijvingen (a.k. Covasti). Typoscript, doorslag Memoranda en aantekeningen uit de vergaderingen van het Kina-Bureau, en de Verkoop-propaganda Centrale, Amsterdam; propaganda en reclame Typoscript, doorslag, stencil. 1 3

4 35. Uittreksels uit de notulen van vergaderingen van de Covosta, Commissie voor de standaardproducties van Kinaonderneming, alfabetisch geordend Typoscript Correspondentie en stukken van de Commissie voor de standaardproducties van kina-ondernemingen. Typoscript, doorslag, stencil Conceptnotulen van de vergadering van Kinabast-producenten, 3 december 1948, Amsterdam, met vergaderstukken Typoscript, stencil. 3 stukken.. Rapporten 38. Notities en aantekeningen in het kader van de verlening van de derde kinaovereenkomst; met productiecijfers, pharmaceutische kinabast en kinazouten. Handschrift, typoscript, stencil. 1918, Onderzoeksrapporten door het laboratorium van het Kina-Bureau: Onderzoek van kinabast op bij-alcaloiden, Onderzoek van eenige authentieke monsters Sulfas Chinini Editio, Verschillende methoden van bemonstering van kinabast en Onderzoek van een monster molenaanslag ; met geleidebrieven aan M.G.J.M. Kerbosch De Kina-cultuur en de synthetische geneesmiddelen Typoscript, doorslag, druk. 5 stukken. 40. Correspondentie en stukken over monsterafname; met een nota van het laboratorium van het Kina-Bureau over proeven omtrent monsterafname met verschillende soorten boren (met ingeplakte foto s) Handschrift, typoscript, stencil Nota van het Kina-Bureau Pharmaceutische bast Stencil. 1 stuk. 42. Statistieken en gegevens over de bemonstering van verschillende kinaaanplantingen; met 6 foto s. Typoscript, doorslag , Productiecijfers van kina-ondernemingen over 1933 en 1934, met lijsten van plantages Typoscript De kina-restrictie in de Volksraad: nota s en officiële stukken Typoscript, druk Stukken over de plantages Siti Ardja, Goenoeng Agoeng, Tjitali en Papandajan; besprekingen over afrooiing Inspectierapporten van de plantages Bintang, Djoenggo, Kaligoea, Gedeh, Koelon Bambang, Madoe Ardjo, Malabar, Pada Awas, Pakoewon, Penampean, Soemadra, Tjitamboer, Wonosari, Hadji Doerahman en Mandalwangi Typoscript Nota s over verdeling van kina Typoscript Nota s over de standaardproducties van kina-ondernemingen en de kinarestrictie Typoscript, met aantekeningen en aanvullingen. 1 4

5 48. Rapporten over de kina-plantages op Java, en Taloeg Goenoeng op West- Sumatra; met foto s en kaarten Handschrift, typoscript, stencil. 1 bundel. Correspondentie 49. Klachten over de levering van ondeugdelijke kinazaden door B.J.C. Verhey te Wonosari, W.A. Zeegers Rijser te Loemadjang, en door de ondernemingen Molio Ardjo en Telaga Patengah Correspondentie en notities over gerealiseerde en verwachte productiecijfers en statistieken over de uitvoer van kina Handschrift, typoscript, doorslag Aantekeningen over proeven met kina-zaadbedden Handschrift, typoscript Correspondentie en stukken over wijzigingen in de kina-overeenkomst Typoscript, handschrift Correspondentie met o.a. A. Doorman, Cultuurmaatschappij Djolotigo, en met Tiedeman & van Kerchem, over kina-voorraden en het oprichten van een verkooporganisatie Typoscript Correspondentie en nota s over de wijziging van de Kina-overeenkomst. Handschrift, typoscript map. 55. Verkoop van kininetabletten op scholen. Correspondentie en notities Handschrift, typoscript, druk Zakelijke correspondentie van en aan M.G.J.M. Kerbosch, alfabetisch geordend. Typoscript, doorslag Correspondentie met G.H.C. Hart, Algemeen Landbouw Syndicaat en voorzitter Indische Ondernemersbond Handschrift, typoscript Zakelijke correspondentie tussen het Kina-Bureau, Amsterdam, en M.G.J.M. Kerbosch Handschrift, typoscript Correspondentie met apothekers en over prijzen van kinine en andere geneesmiddelen; drie foto s Handschrift, typoscript Correspondentie met de Bandoengsche Kininefabriek Typoscript, doorslag Correspondentie over kina uitvoerrestrictie en wijzigingen in de kinaovereenkomst Handschrift, typoscript Correspondentie en telegramwisseling tussen M.G.J.M. Kerbosch en het Kinabureau, Amsterdam, over de aanpassing van de kinaovereenkomst

6 63. Correspondentie met U.G. Bijlsma, hoogleraar te Utrecht, over digitalis; onderzoeken naar digitalis. 1932, Verslagen van telefoongesprekken tussen M.G.J.M. Kerbosch, te Tjinjiroean en P. Leendertz, voorzitter van het bestuur van het Kina-Bureau te Amsterdam , met correspondentie. Typoscript, doorslag Correspondentie met J. van den Bos, beheerder van de Bandoengsche Kininefabriek. Typoscript, doorslag Correspondentie van M.G.J.M. Kerbosch met de familie Knebel, verschillende ziekenhuizen en apotheken over de medische behandeling van mevrouw E Knebel Handschrift, typoscript, doorslag Telegramwisselingen tussen M.G.J.M. Kerbosch en het Kina-Bureau, Amsterdam Correspondentie met B.H. Paerels, regeringscommissaris voor de suiker Handschrift, typoscript Stukken over de behandeling van de Kina-uitvoer-ordonnantie in de Volksraad; met onderzoeken op plantages naar de kina-productie Typoscript, doorslag Inrichting van het kantoor van de Kina-Cultuur te Amsterdam; vraaggesprek met De Telegraaf; overdracht van het kantoor op 22 mei Typoscript, doorslag Correspondentie met P. Leendertz, Kina-bureau Amsterdam; studiecommissie, Dienst Volksgezondheid, personele kwesties Correspondentie met W.G. Jongkindt Coninck, Kertamanah Correspondentie van M.G.J.M. Kerbosch met apothekers en provisors Handschrift, typoscript Nota met klacht van firma C.H. Boehringer aan de Gouverneur-generaal over het kina-regime; met correspondentie Typoscript Financiële stukken over de uitvoer van kinabast. 19?? Typoscript. 1 stuk. 76. Correspondentie over de kina-restrictie en over werkzaamheden van Kerbosch na zijn vertrek uit Indië Handschrift, typoscript Correspondentie met de Raad van Nederlandsch-Indië over de verlenging van de kinarestrictie; het verstrekken van inlichtingen Ontwerp-Correspondentie met de Nederlandse regering, stukken. 6

7 Kina en kinine buiten Indië 79. Notities over de kina-cultuur in Brits-Indië; met krantenbericht. 1927, 1930, 1931, Typoscript, doorslag. Met een afschrift van een kinarapport door het Government of Madras, Typoscript Nota van het Kina-Bureau, Amsterdam, over Indo-China: kinine en malaria; met kaarten, bijlagen en correspondentie , Typoscript, doorslag Correspondentie met en over de Italiaanse plantages Tjibitoe en Oeloemanah; correspondentie met G. Ursone; herbeplanting , Correspondentie en aantekeningen over de levering van kinine aan de Belgische Kongo, en de aanplant van kina; met een handgeschreven brief van prins Leopold, hertog van Brabant , Typoscript, doorslag, stencil Correspondentie over kinine in de Philippijnen. 1928, Typoscript. 5 stukken. 84. Correspondentie van de Bandoengsche Kininefabriek over de levering van kinine aan Siam Typoscript, doorslag Nota s en correspondentie over de kinacultuur op Formosa en in Zuid-China; kinavoorziening van Japan; outsiderbast; Japanse firma s Typoscript, doorslag Correspondentie met Duitse kina-ondernemingen en onderzoekers Handschrift, typoscript Notities en correspondentie over malaria en kinine in China Typoscript, doorslag Correspondentie met en over de Volkenbond in verband met de bestrijding van malaria; met nota s over kina en kinine; conferentie in Bandoeng 1937 over hygiëne in het Verre Oosten. Typoscript, doorslag , Notities over kina en malaria in Singapore en Maleisië; gebruik van atebrine; rubberestrictie Typoscript Correspondentie over malaria en de afzet van kinine in Europa Typoscript. 1 stuk. Eigen publicaties, nota s en voordrachten 91. Rede The government chinchona plantations situated in the Preanger Regentschappen Java, door M.G.J.M. Kerbosch. Handschrift, typoscript. Z.j. 3 stukken. 7

8 92. Rede door M.G.J.M. Kerbosch op een vergadering over kininezouten. Z.j. Typoscript, doorslag. 1 stuk. 93. Voordracht door M.G.J.M. Kerbosch over Kiemproeven van Kinazaad, gehouden op 18 juni 1917, Bandoeng. Met foto s, grafiek en aantekeningen. Typoscript. 1 N.B. Zie ook: van Leersum Kinazaad en zaaibedden in Algemeen Landbouwweekblad voor Nederlandsch-Indië, jr. 1, no. 50, 15 juni 1917, p Artikel Eenige gegevens omtrent groenbemesters voor hooggelegen ondernemingen, door M.G.J.M. Kerbosch, voordracht voor het Theecongres te Bandoeng, Overdruk uit Handelingen van het theecongres (Bandoeng 1924). Druk. 1 stuk. 95. Correspondentie over artikelen en boeken; contacten met de National Geographical Society , Handschrift, typoscript Artikelen voor het blad Cinchona: Theoretische gegevens over de selectie, Over de afstamming van Kertamanah 193, een cloon gekenmerkt door een hoog kinidineghealte, Over het gehalte van den takbast van diverse ledgeriana-cloonen, Phytochemisch onderzoek van de olie van kinazaad., Een nieuw middel tegen malaria, en Nadere bijzonderheden omtrent het nieuwe middel tegen malaria (plasmochin). Z.j. Typoscript, druk Nota van M.G.J.M. Kerbosch over de houding van de Indische Ondernemersbond over gouvernements landbouwbedrijven Typoscript. 1 stuk. 98. Nota over de toestand der kinacultuur in Indië, door M.G.J.M. Kerbosch. 1927, Typoscript, doorslag. 2 stukken. 99. Stukken over de reis van M.G.J.M. Kerbosch naar Amerika ter bijwoning van het Kinacongres in St. Louis; met een verslag van zijn rede Cinchona culture in Java. Its history and present Situation. Ook: Cinchona culture in the Netherlands East Indies Typoscript, doorslag. 1 N.B. Ook: Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 71 (1931), afl. 4, Medewerking van M.G.J.M. Kerbosch bij heruitgave van J. Bernelot Moens, De kinacultuur in Azië van 1854 tot Typoscript Rapport over de kinine-voorziening in Ceylon; discussie over gebruik van atebrine aldaar , Typoscript Rapporten van M.G.J.M. Kerbosch, regeringscommissaris voor de kinacultuur, over de malaria te Ceylon; met rapporten over 1 december mei Stencil. 1 8

9 103. Correspondentie over artikelen in het Bulletin van het Koloniaal Instituut, in: Landbouwkundig tijdschrift maandblad van het Ned. Genootschap voor landbouwwetenschap Enkele beschouwingen omtrent de economische positie van de Kinacultuur (juni 1939, nr. 625); het blad van het Institut International d Agriculture; het VIII International Congress voor tropische en subtropische landbouwkunde, Florence Handschrift, typoscript Verslag van de Regeringscommissaris voor de Kina-cultuur. December februari Typoscript, doorslag. 1 stuk Rede van M.G.J.M. Kerbosch voor het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, tijdens de Indische Landbouwweek, 14 december 1938; met correspondentie, en conceptartikel voor het Landbouwkundig Tijdschrift Nota-Kerbosch Het Kina-monopolie van Nederlandsch-Indië, bijlage bij een rekest van M.G.J.M. Kerbosch aan de Minister van Overzeese gebiedsdelen, 18 juli 1945; met bijlagen. Typoscript Notitie-Kerbosch De uitzonderlijke positie der drie Nederlandsche kininefabrikanten, waardoor deze de beschikking hebben over de geheele bastproductie van Nederlands-Indië kan niet langer worden gehandhaafd, met een begeleidende brief aan Honig Typoscript. 3 stukken Artikel van M.C.J.M. Kerbosch Kina in: C.J.J. van Hall en C. van de Koppel, De landbouw in den Indischen Archipel (Den Haag, ), p Correspondentie, aantekeningen en grafieken Handschrift, typoscript, druk. Met een getypt gedeelte van een werk over de geschiedenis van kina in Zuid-Amerika en Indië Correspondentie, ontwerpen en aantekeningen voor artikelen van M.G.J.M. Kerbosch over de kinacultuur in een encyclopedie voor land-, tuin- en bosbouw N.B. A.E.H.R. Boonstra, G. Minderhoud, Veenman s agrarische Winkler Prins: encyclopedie voor landbouw, tuinbouw en bosbouw (Amsterdam, 1954, 3 delen) Correspondentie met de Vereniging Oost en West, over een voordracht (met film) over De Kinacultuur in Nederlandsch-Indië, gehouden op 25 maart Typoscript Correspondentie met J.G.W. Sieger en E.H. Vogelenzang over plannen voor het schijven van een boek over kina Handschrift, typoscript. 1 Particulier 112. Aantekeningen en herinneringen van M.G.J.M. Kerbosch. Handschrift, typoscript. 1 9

10 113. Brieven van en aan de kinderen Kerbosch, en andere familieleden te Venlo , 1931, 1934, Handschrift, typoscript.1 N.B. Wordt niet gekopieerd! 114. Persoonlijke correspondentie van M.G.J.M. Kerbosch ; scheepsreizen. Handschrift, typoscript Lidmaatschappen van diverse verenigingen en instellingen in Indië; giften; privé-aankopen. 1930, Particuliere gegevens over M.G.J.M. Kerbosch: belastingen, pensioen, beleggingen, loon Zakelijke en privé-correspondentie vanuit Amsterdam Handschrift, typoscript, doorslag Correspondentie over het afscheid van L. van Italie, als hoogleraar artsenijkunde te Leiden: inzamelingsactie Handschrift, typoscript Particuliere correspondentie M.G.J.M. Kerbosch , 1945, Middelbare Koloniale Landbouwschool, Deventer: correspondentie, examens. Typoscript, doorslag, stencil N.B. Kerbosch was examinator en docent aan deze school Aantekeningen en dictaat van een cursus over kina, voor de Middelbare Koloniale Landbouwschool, Deventer. Handschrift, typoscript Krantenberichten over de stad Venlo. 1931, stukken. 123 Enveloppen met stempels en postzegels van de eerste postvlucht naar Indië met de Postduif, oktober 1927, en van de vlucht van de Uiver, december stukken. N.B. Niet copiëren! 124. Diploma behorend bij de Bosscha Medaille, uitgereikt aan M.G.J.M. Kerbosch, 2 juli Folioformaat. N.B.: Geplaatst: kast 44 G. Overige 125. Artikelen van J.E. de Vrij, Kinologische Studiën, overdrukken uit Nieuw tijdschrift voor de pharmacie in Nederland Druk. 1 N.B. Wordt niet gekopieerd! Slechte conditie Persberichten over kina uit de Indische Mercuur ; persberichten uit Indische en Engelse kranten, met correspondentie, over de kinarestrictie

11 127. (gedrukte) Afbeeldingen en foto s, gebruikt in boeken en tijdschriften over de kinacultuur Krantenknipsels en opstellen over de geschiedenis van de kinacultuur Nederlands- en Engelstalig. Typoscript, druk Artikel van A. Groothoff Cinchona and quinine in the Dutch East Indies, in: Financial And Economic Review of the Statistical Department, Amsterdamsche Bank stuk (Buitenlandse) persoverzichten over Indië en kinine Druk. 18 bladen Verslag over 1936 van de NV Theecultuurmaatschappij Danau Gadang Stencil. 1 stuk Artikel De roman van den kinabast, door C.W.F. Winkel, in: Medische nood! Orgaan de Vereeniging Simavi. 1937, nr. 3, Druk Nagekomen: particuliere correspondentie, lezingen voor de Rotary, correspondentie over kina-artikelen N.B. Zie ook: artikelen in Cinchona, algemeen landbouwsyndicaat, archief van de kina-cultuur. x x x N.B Oprichting NV Amsterdamsche Chininefabriek 1894 Oprichting Vereeniging ter bevordering van de belangen der Kina-Cultuur, Amsterdam 1896 Oprichting Bandoengsche Kininefabriek, Semarang 1904 Oprichting NV Nederlandsche Kininefabriek, Maarssen 1910 Nederlandsch-Indische Vereeniging tot bevordering van de belangen der Kinacultuur, Batavia (Kinavera) 1913 Totstandkoming eerste kina-overeenkomst 1913 Oprichtingsjaar Kina-Bureau Amsterdam 191? Oprichting Delegatie te Batavia van het Kina-Bureau 1918 Totstandkoming tweede kina-overeenkomst 1925 Bond van Eigenaren van Nederlandsch-Indische Kina-Ondernemingen, Batavia 1924 Totstandkoming derde kina-overeenkomst 1927 Oprichting Vereeniging van Kinabast-Producenten Amsterdam 1929 Oprichting Vertegenwoordiging te Batavia van Vereeniging van Kinabast- Producenten 1934 Instelling van het Comité van Advies voor de Kina-uitvoerordonnantie, Bandoeng 1935 Oprichting Vereeniging voor de Kina-Cultuur, Amsterdam 1935 Instelling van de Studiecommissie inzake de Kinacultuur. 11

12 NB: De foto's zijn te vinden onder signatuur: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960)

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Nummer archiefinventaris: 2.10.27.01 Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953)

Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953) Nummer archiefinventaris: 2.15.23.02 Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953) Auteur: J.A. Vesters Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

De koloniale staat 1854-1942

De koloniale staat 1854-1942 ONDERZOEKSGIDS De koloniale staat 1854-1942 Francien van Anrooij Gids voor het archief van het ministerie van Koloniën De Indonesische archipel nationaalarchief ONDERZOEKSGIDS DE KOLONIALE STAAT Soldaten

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. J.A. Ringers (1885-1965) en C. Ringers-Mann, 1897-2004

Inventaris van het archief van ir. J.A. Ringers (1885-1965) en C. Ringers-Mann, 1897-2004 Nummer archiefinventaris: 2.21.415 Inventaris van het archief van ir. J.A. Ringers (1885-1965) en C. Ringers-Mann, 1897-2004 Auteur: I. Heidebrink Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969) Nummer archiefinventaris: 2.14.03 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969) Auteur: J.W. Moerman, H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 2012 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008)

Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008) Nummer archiefinventaris: 2.21.379 Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008) Auteur: M.J.M. van Hoof-van der Linden, Bureau Voorzee Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.14.10 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Auteur: M.T.L. van der Veldt Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Nummer archiefinventaris: 2.21.391 Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.47. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.15.47. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.15.47 Inventaris van de archieven van het Directoraat- Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden en daaronder ressorterende diensten en commissies van het Ministerie van

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994

Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994 Nummer archiefinventaris: 2.27.5034 Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Nummer archiefinventaris: 2.08.90 Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Nummer archiefinventaris: 2.18.29 Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Auteur: J. Schilt, M. van der Velden Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: (c) This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.19.037 Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Nummer archiefinventaris: 3.22.22 Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

HET CULTUURSTELSEL EN ZIJN BUITENLANDSE ONDERNEMERS 1

HET CULTUURSTELSEL EN ZIJN BUITENLANDSE ONDERNEMERS 1 Ulbe Bosma HET CULTUURSTELSEL EN ZIJN BUITENLANDSE ONDERNEMERS 1 Java tussen oud en nieuw kolonialisme The Dutch state cultivation system and its global entrepreneurs. Java between old and new colonialism

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Inventaris van de op Suriname betrekking hebbende stukken in het Stadsarchief Amsterdam

Inventaris van de op Suriname betrekking hebbende stukken in het Stadsarchief Amsterdam Inventaris van de op Suriname betrekking hebbende stukken in het Stadsarchief Amsterdam Met inleiding van Jean Jacques Vrij Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw van het Nationaal Archief

Nadere informatie