Verslag plenaire bijeenkomst 11 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag plenaire bijeenkomst 11 maart 2015"

Transcriptie

1 Verslag plenaire bijeenkomst 11 maart 2015 Aanwezig namens bestuur Wmo Adviesraad: Afwezig (m.k.): Henny Kerkhof, voorzitter Harriëtte Timmermans Marjolein van Eijndhoven Lia van Abeelen Mieke Daniëls Richard Permentier Ellie van Meurs (notulist) Marian Juffermans 1. Opening en vaststellen agenda Henny Kerkhof, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zoals gebruikelijk de laatste jaren kiezen we ook nu weer voor een korte plenaire vergadering met aansluitend een themabijeenkomst. Deze keer hebben we gekozen voor het thema: Zelfstandig wonen, een lust of een last. In de uitnodiging voor de vergadering is aan iedereen gevraagd eventuele vragen over het thema vooraf aan de Wmo Adviesraad te zenden. Er zijn echter geen vragen ontvangen. 2. Vaststelling Jaarplan 2015, Jaarverslag 2014, Financieel verslag 2014 Jaarplan In het jaarplan hebben we aangegeven waaraan we in 2015 aandacht willen besteden. Als belangrijkste speerpunt voor 2015 hebben wij de monitoring en invoering van de Wmo en de gevolgen hiervan voor de burgers van Boxtel. We willen kijken hoe het in 2015 in de praktijk gaat. Hierin zullen wij de samenwerking zoeken met o.a. de seniorenraad om daar waar gewenst samen op te trekken. Daarom hebben wij in 2015 regelmatig overleg met de betrokken wethouder en beleidsmedewerkers. Op de agenda staat o.a. de uitvoering van de persoonlijke (keukentafel)gesprekken. Belangrijk daarbij is dat er in de gesprekken ook aandacht is voor de mantelzorger/het systeem, dat er verslag wordt gemaakt van het gesprek, dat cliënten goed worden geïnformeerd en dat ze zich bij kunnen laten staan door een vertrouwenspersoon. Ook met andere vragen kunnen cliënten terecht bij een vertrouwenspersoon belangrijk.

2 In overleg met de wethouder en beleidsambtenaren zal in de loop van het jaar de invoering worden geëvalueerd. Het is nu nog te vroeg om mensen te vragen hoe het gaat. Er zijn geen aanvullingen op jaarplan. Het jaarplan 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld. Jaarverslag 2014 In het jaarverslag staan nog enkele geel gearceerde passages. Dit wordt nog aangepast. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Na aanpassing wordt het aan de gemeente toegestuurd. Financieel jaarverslag 2014 Kascommissie (Dhr. Cees van Bommel en Dhr. Wim van Erp) heeft kascontrole uitgevoerd en het financieel jaarverslag goedgekeurd. 3. Benoemingen Formele benoemingen: Richard Permentier is sinds enige tijd kandidaat bestuurslid van de Wmo Adviesraad. De voorzitter vraagt de aanwezigen of zij gebruik willen maken van het stemrecht voor zijn formele benoeming. Niemand heeft behoefte daarvan gebruik te maken. Richard Permentier wordt formeel benoemd als lid van de Wmo Adviesraad. Marianne Juffermans is thans penningmeester. Zij heeft zich kandidaat gesteld als bestuurssecretaris. Deze functie is vacant gekomen toen voormalig secretaris Henny Kerkhof bestuursvoorzitter werd. Daarmee is een vacature ontstaan voor penningmeester. Richard Permentier wil deze functie overnemen van Marianne Juffermans. De aanwezigen gaan akkoord. 4. Introductie vertrouwenspersoon Wmo Ria de Die is door de gezamenlijke Meijerij gemeenten aangesteld als vertrouwenspersoon Wmo. Ze is in dienst van LSR, het landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Dat waarborgt haar onafhankelijkheid. Ria stelt zich tijdens de vergadering voor aan de aanwezigen. Burgers kunnen een beroep op haar doen als ze ontevreden zijn over de manier waarop de gemeente met hen omgaat. Het inschakelen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon is een laagdrempelige manier waarop burgers hun onvrede bespreekbaar kunnen maken. Ria weet dat het moeilijk is onvrede te uiten bij iemand waarvan je afhankelijk bent. Zij begeleidt zo n proces en krijgt daarbij professionele ondersteuning van b.v. een jurist van het LSR. Bij vragen kan iedereen bellen. Een afspraak maken kan via Loket Wegwijs. Bezoekadres: Ursulagebouw, St. Ursula 12, Boxtel, telefoon (0411)

3 Verslag informele deel plenaire bijenkomst Wmo Adviesraad Notaris Monique van het Hooft, woonconsulent Woonstichting St. Joseph Sandra Biemans en vertegenwoordigers van het project Woon Wijs en van het wijkteam van de gemeente Boxtel zijn aanwezig om bezoekers vanuit hun eigen vakgebied te informeren over het thema: Zelfstandig wonen, een lust of een last? De Nederlandse overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar wat zijn dan de mogelijkheden? En zijn er situaties dat u op enig moment toch gebruik moet maken van de langdurige zorg? Wordt zelfstandig wonen dan een lust of een last? Een onderwerp dat kan rekenen op veel belangstelling. Daarom heeft de Wmo Adviesraad gasten uitgenodigd die hierover vanuit hun eigen vakgebied informatie komen geven. Eigen vermogen en zorg: Wat moet u weten, wat kunt u doen? Sinds enkel jaren geldt dat, als u zorg ontvangt, u daarvoor een eigen bijdrage moet betalen. Voor de eerste zes maanden in een zorginstelling geldt een lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u een hogere eigen bijdrage. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt gekeken naar uw vermogen en inkomen voor de inkomstenbelasting. Notaris Monique van t Hooft gaat in op de maatregelen die mensen kunnen nemen met het oog op het maximaal voeren van eigen regie. Ze vertelt vanuit haar eigen kennisvlak: hoe kun je zaken zelf in de hand houden zodat je een bewuste keuze kunt maken hoe te handelen. Sinds 2013 is de eigen bijdrage voor zorg afhankelijk van inkomen en eigen vermogen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen zorg in huis en zorg uit huis. Eigen vermogen en een eigen woning spelen daarbij een rol. Ouderen moeten zich bewust worden van hun situatie, om onaangename financiële verrassingen te voorkomen. Een notaris kan inzichtelijk maken hoe de persoonlijke situatie eruit ziet. Voor vragen kan men altijd vrijblijvend contact opnemen met de notaris voor een kosteloos advies gesprek. Wat doet Woonstichting St. Joseph om zelfstandig wonen te ondersteunen? Woonstichting St. Joseph is een belangrijke partner als het gaat om langer zelfstandig wonen. Sandra Biemans, wijkconsulente bij St. Joseph, vertelt over initiatieven zoals het project maatwerk in wonen, waarbij 55 plussers onder bepaalde voorwaarden met voorrang kunnen verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Het project loopt tot 1 januari Fijn wonen is veel meer dan stenen. Daarom werkt St. Joseph samen met partners als Contour De Twern, zorginstellingen, bewonerscommissies, politie, Zorgzaam Boxtel en Woonwijs. Daarnaast ondersteunt en stimuleert de woonstichting bewonersinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen. Vanaf 2 februari 2015 presenteren de corporaties Huis & Erf (Schijndel, Sint Michielsgestel), St. Joseph (Boxtel) en Wovesto (Sint Oedenrode) hun woningaanbod op één gezamenlijke website De grootste verandering voor alle woningzoekenden is, dat ze met hun inschrijving kunnen reageren op alle vrijgekomen woningen van Wovesto, St. Joseph en Huis & Erf.

4 Mensen moeten zich opnieuw inschrijven. Dat kan in het nieuwe systeem alleen nog digitaal. Het papieren inschrijfformulier verdwijnt. Er zijn afspraken gemaakt met de huurdersbelangenvereniging. Zij helpen mensen die geen computer en geen e mailadres hebben met inschrijven. Reacties uit de zaal maken duidelijk dat dit niet altijd vlekkeloos verloopt. Voorstellen sociaal wijk verpleegkundige Anita van der Aa stelt zich kort voor. Zij is sociaal wijkverpleegkundige en lid van het sociaal wijkteam. Het sociaal wijkteam is de plaats waar meervoudige complexe problemen bij elkaar komen. Anita werkt voor heel Boxtel. Het is haar taak om de koppeling te leggen tussen gemeente en de zorgverzekeringswet. Zij is onafhankelijk en in dienst van de zorgverzekeraar. Presentatie Project Woon Wijs Het project Woon Wijs wil zich kort presenteren. Woon Wijs staat voor wonen met gemak. Het is een servicepunt, een virtueel loket waar je informatie kunt krijgen, bijvoorbeeld over hoe je in je eigen huis kunt blijven wonen. Steeds meer senioren willen zelfstandig blijven wonen en leven. Voor een groot deel van deze groep is dat ook mogelijk als de woning voldoende veilig en comfortabel is voor bewoning tot op hoge leeftijd. Woon Wijs biedt inzicht over (on)mogelijkheden en geeft adviezen voor aanpassing van de eigen woning zodat mensen zo lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen. Rondvraag Voorzitter Henny Kerkhof vraagt de aanwezigen om ideeën of onderwerpen voor de volgende plenaire bijeenkomst. Alle ideeën zijn welkom via Als suggesties zijn aangedragen: Welke knelpunten zijn ontstaan/nieuw nadat transitie Rijk Wmo heeft plaatsgevonden? CAK uitnodigen om te vertellen over vervoersmogelijkheden en eigen bijdrage. Procedure van woningtoewijzing goed uitleggen. De zorgaanbieders laten presenteren wat ze kunnen bieden. Praktijk wet Wmo Laat een cliënt ondersteuner vertellen over zijn / haar ervaring (aanbod vanuit de KBO.) Zorg op afstand / domotica / sociaal wijkteam. Thema domotica (bijv. hoe dit binnen Cello wordt toegepast.) Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter nodigt alle aanwezigen uit nog even na te praten onder het genot van een drankje. De vergadering wordt gesloten.

5 Aandachtspunten n.a.v. vragen: Kan de Wmo Adviesraad op een middelbare school uitleggen wat Wmo is en wat de Wmo Adviesraad doet. Graag via de mail contact opnemen, dan kunnen we kijken of dit geregeld kan worden. We weten nu niet wie deze vraag heeft gesteld. Of er zonne energie op de daken van Hoogheem flats (of andere grote daken) van de gebouwen van St. Joseph kunnen. Bij deze is de vraag doorgezet naar St. Joseph.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

Meedoen op eigen kracht:

Meedoen op eigen kracht: Informatiekrant Wmo in de Drechtsteden In deze uitgave: Meedoen op eigen kracht: we zijn begonnen Wist u dat er meer instanties zijn waar u terecht kunt met uw vragen over de zorg? Met deze krant informeren

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

01-2710a/04 12 Sensire. Sensire en Yunio. Sensire cliëntenraad. jaarverslag 2014. is onderdeel van Sensire.

01-2710a/04 12 Sensire. Sensire en Yunio. Sensire cliëntenraad. jaarverslag 2014. is onderdeel van Sensire. 01-2710a/04 12 Sensire Sensire en Yunio Sensire cliëntenraad jaarverslag 2014 is onderdeel van Sensire. Jaarverslag cliëntenraad Sensire 2014 Structuur Sensire kent verschillende klantlijnen. De klantlijnen

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg. Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers

Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg. Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers Rita Habekothé Willy Calis Anke Procee Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers Tweede herziene uitgave Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk

Nadere informatie

Wonen doe je niet alleen!

Wonen doe je niet alleen! Nieuwsbrief Woningvereniging Nederweert September 2012 NUMMER 4 Wonen doe je niet alleen! We zijn al een heel eind op weg in het jaar 2012. Een roerig jaar, waarin in de wereld om ons heen veel onrust

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de te houden op donderdag 11 april 2013 in het SOCIAAL EN CULTUREELCENTRUM DE KIEKMURE Tesselschadelaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Onze ambitie Woonstad Rotterdam hecht veel waarde aan participatie. Uit ervaring weten we dat participatie nodig is om voor gezamenlijke problemen slimme en goede

Nadere informatie