Nieuwsbrief. Kerstmis staat voor de deur. De redacteurs van de nieuwsbrief. Zalige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Kerstmis staat voor de deur. De redacteurs van de nieuwsbrief. Zalige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen!"

Transcriptie

1 U N I V E R S I T E I T D E B R E C E N F A C U L T E I T L E T T E R E N V A K G R O E P N E D E R L A N D S Nieuwsbrief J A A R G A N G I I ( / ) N U M M E R I Kerstmis staat voor de deur I N H O U D Na Debrecen 2 Interview: Dr. 2 Ágnes de Bie- Kerékjártó Kort voor het 4 afstuderen Ton Koopman 4 Interview: 5 SZTK Studiereis 6 Interview: 7 Els Verlinden Bezoek: 7 Merlin-IT Interview: 8 Waarom Er is alweer een semester om. En dat betekent dat het tijd is dat de kersteditie van onze nieuwsbrief verschijnt! Na de positieve feedback van de eerste twee nummers gaan we met nog meer plezier voort met het maken van onze nieuwsbrief. In deze uitgave willen we u graag de gebeurtenissen en resultaten van het wintersemester 2011/2012 melden. Het bijzondere is dat dit het laatste grote gemeenzame project is van de. De artikels van de nieuwsbrief hebben zij hoofdzakelijk gemaakt, maar niet alleen! Gábor Bécsi, vorig jaar afgestudeerd, heeft ook een artikel gepleegd (zie pagina 2). Wat gebeurde er met ons? Gastcolleges kregen we van: dr. Ágnes de Bie-Kerékjártó (Groningen), prof. Ferenc Postma (Amsterdam) en dr. Gerard Termorshuizen (Leiden) en drs. Els Verlinden (Leuven). De drie vakgroepen Nederlands van Hongarije zijn weer samengekomen in het kader van de jaarlijks georganiseerde studiedag. Onze tweedejaars en minorstudenten zijn op studiereis geweest in Nederland en in Vlaanderen. En in november, lekker vroeg, heeft de echte Sinterklaas ons bezocht! Er is verder nog heel wat gebeurd: u kunt er de verslagen en interviews ook van lezen. Met dit blad willen wij u verder Zalige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen! Nederlands? Bezoek: IT-Services 8 De redacteurs van de nieuwsbrief Interview: 9 Joseph Pearce Wereldberoemde 10 dj s Hongaarse cultuur 11 in de Lage Landen Erasmus: Leuven 11 Fotogalerij 12 Aan deze nieuwsbrief werkten deze derdejaars mee: Anita Badar, Anita Bajzát, Tamás Egri, Anna Eszenyi, dr. Andrea Horváth, Krisztina Noémi Jantek, Ildikó Juhász, Boglárka Kocsis, Marcell Pető, Gábor Ragán en Dávid Szabó. Bovendien leest u artikels van Márk Bacskó uit de voortgezette vakopleiding; het artikel van onze tweedejaars: Nóra Sajtos, Nóra Zsuzsa Gácsi, Adrienn Kassai, Judit Kubányi; het artikel van onze alumnus Gábor Bécsi; en een interview met Edit Tordai uit de diplomaaanvullende bijscholing.

2 P A G I N A 2 Na Debrecen Gábor Bécsi oud-student en oud-docent Wat kan iemand met een diploma Nederlands uit Debrecen doen? Je hebt twee keuzes: je kan beginnen te werken bij een bedrijf of talenschool, of je kan verder studeren. Ik heb deze tweede optie gekozen en tot nu toe lijkt het een hele goede beslissing te zijn. Ik ben in juni 2011 afgestudeerd in Debrecen en sinds september ben ik masterstudent aan de opleiding Dutch Studies van de Universiteit Leiden. Leiden. Als neerlandici dit woord horen, denken ze meteen aan de oudste universiteit van Nederland en aan alles wat met haar samenhangt aan de Opstand, het ontzet van de stad en aan hutspot. Leiden heeft zonder twijfel een heel rijke geschiedenis. Het is echter niet alles. Dankzij de bijna studenten ziet de stad er heel jong en actief uit. Ik ben dus dankzij mijn diploma uit Debrecen op een heel goede plek. Hier ben ik gespecialiseerd in taalkunde dus ik volg colleges over pragmatische en semantische onderwerpen, over historische taalkunde en over de didactiek van het Nederlands als tweede taal. Deze opleiding is speciaal gericht op buitenlanders die neerlandistiek willen studeren, we hebben dus een heel internationale groep. Mijn 7 medestudenten komen uit Tsjechië, Slovenië, Rusland, Armenië, Polen en er zijn behalve mij ook twee andere Hongaren hier. Het is geen grote groep maar we hebben colleges samen met Nederlanders die aan de opleiding Nederlandse taal en cultuur studeren. Het is zeker niet makkelijk om hier te studeren maar het is wel de moeite waard. En als ik hier klaar ben, dan kan ik naar huis gaan om de kennis en de ervaring die ik hier heb opgedaan ook thuis te gebruiken net zoals studenten uit Debrecen het enkele eeuwen geleden hebben gedaan. Interview met dr. Ágnes de Bie-Kerékjártó Onze vakgroep werkt met enkele Belgische en Nederlandse universiteiten samen in het kader van het Erasmusprogramma. Eén van onze nieuwste partners is de Afdeling Finoegrische Talen en Culturen van de Rijksuniversiteit Groningen. De opsteller van dit interview is de eerste gelukkige student uit Debrecen die de mogelijkheid had om enkele maanden lang Nederlands in Groningen te studeren. Nu is dr. Ágnes de Bie- Kerékjártó, universitair docente uit Groningen, naar Debrecen gekomen om gastcolleges te geven en dit interview. De Rijksuniversiteit Groningen is de enige universiteit in Nederland waar men Hongaars kan volgen. Hoe ziet de studie er precies uit? De Hongaarse taal- en letterkunde is, naast de Finse taal- en letterkunde, onderdeel van het vakgebied Finoegrische talen en culturen. De studenten moeten al voor het begin van de studie duidelijk voor Fins óf voor Hongaars kiezen. Vanaf het tweede jaar kunnen ze ook voor Finoegrische taalwetenschap kiezen. De bacheloropleiding duurt 3 jaar en de masteropleiding neemt anderhalf jaar in beslag. Waarom gaat een Nederlander Hongaars studeren? Vervolg op de volgende pagina De motivatie is heel verschillend. Soms zijn er oude familiebanden, bijvoorbeeld één van de ouders of grootouders is van Hongaarse afkomst. Soms hebben de studenten een partner of gewoon vrienden die Hongaars zijn. Maar het komt ook voor dat iemand uit pure belangstelling Hongaars gaat studeren. Zijn de Nederlanders in het algemeen geïnteresseerd in Hongarije, in onze taal, in onze cultuur? N I E U W S B R I E F

3 J A A R G A N G I I P A G I N A 3 Onze studenten natuurlijk wel; daarom hebben ze deze keuze gemaakt. Mijn ervaring is dat ook Nederlanders die Hongarije niet kennen wel belangstelling tonen als ze daarover meer informatie krijgen. En de Hongaarse literatuur? Zijn er veel boeken in het Nederlands vertaald? Ja, dat is echt een succesverhaal, mag ik wel zeggen. In de laatste jaar zijn er relatief veel romans vertaald. Vooral György Konrád, Péter Nádas en Sándor Márai zijn bekend in Nederland, maar ook Dezső Kosztolányi, Magda Szabó, Péter Esterházy en László Darvasi zijn met verscheidene boeken vertegenwoordigd in het Nederlands. Wie vertaalt deze boeken? Nemen oud-studenten van de Afdeling Finoegrische Talen en Culturen deel aan dit werk? Absoluut. Ik wil graag meedelen dat dit succes nauw verbonden is met ons instituut, met de studenten en de medewerkers. Eén van de belangrijkste vertalers is Henry Kammer, die ook bij het samenstellen van het Hongaars-Nederlands woordenboek betrokken is geweest. Dus vertalen is één mogelijkheid voor uw studenten. Wat anders kunnen ze nog doen nadat ze zijn afgestudeerd? Dat is heel verschillend en dat hangt van de persoonlijke mogelijkheden, talenten, interesse en inzet af. Enkele afgestudeerden blijven aan de universiteit en werken bijvoorbeeld als cultureel manager. Anderen werken in het bedrijfsleven en brengen hun taalkennis meer in de praktijk op het gebied van zakelijke correspondentie, uitwisseling van informatie, vertalen etc. Journalistiek en diplomatie bieden ook mogelijkheden; er is een oudstudente van ons die bij de Nederlandse ambassade in Boedapest werkt. Met een vervolgcursus wat heel gebruikelijk in Nederland is kan men zich bekwamen voor speciale banen, bijvoorbeeld voor een baan bij een bank. Dus je kunt met de studie Hongaars verschillende banen krijgen. Wanneer onze oud-studenten aan een alumnidag bij ons deelnemen, zeggen ze altijd dat ze heel veel aan deze studie hebben gehad. Hoeveel mensen studeren nu Hongaars aan uw instituut? De belangstelling is nu helaas heel gering, zeker als we het vergelijken met het aantal Hongaarse studenten dat in Hongarije Nederlands studeert. Het is prachtig om te horen en te zien dat de belangstelling voor de Nederlandse taal, cultuur en literatuur hier groot is. Wat ons betreft, geldt dat er per jaar ongeveer 3 studenten zijn die zich aanmelden voor het hoofdvak Hongaars. Hier komen natuurlijk ook wat bijvakkers en Erasmus-uitwisselingsstudenten bij en daardoor bestaan de groepen meestal uit 3-6 studenten. Dit is de reden oorzaak van, dat de huidige structuur voor een heel grote verandering staat. Vanaf september volgend jaar zal de studie Hongaars nog wel bestaan, maar als onderdeel van de studie Europese talen en culturen. Dit betekent dat we heel veel studenten verwachten die in Europese talen en vakken verdieping zoeken. Binnen deze studie moeten de studenten een hoofdtaal kiezen en dat kan nog altijd het Hongaars zijn. Tijdens uw verblijf hier aan onze universiteit heeft u meerdere gastcolleges gegeven. Wat waren de thema s en wat zijn uw ervaringen? Ik heb over contrastieve taalkunde, namelijk over idiomen en spreekwoorden in het Hongaars en in het Nederlands gesproken. Daarnaast heb ik een lezing gegeven over interculturele communicatie. De studenten waren fantastisch! Ze waren erg geïnteresseerd en ze hebben een uitstekende kennis van de Nederlandse taal, ze konden de lezingen duidelijk beter volgen dan ik had verwacht. Ze namen heel enthousiast deel aan de colleges en dat vond ik leuk. En wat zijn de verschillen tussen de Nederlandse en de Hongaarse studenten? De Nederlandse studenten zijn assertiever dan de Hongaarse studenten. Dat betekent dat ze al vanaf de kleuterschool leren dat ze onder alle omstandigheden hun mening mogen zeggen, vragen mogen stellen en kunnen aangeven hoe ze verschillende problemen zelf kunnen oplossen. De Hongaarse studenten worden in een totaal andere cultuur opgevoed. Ze zijn bescheidener, teruggetrokkener en zijn er meer aan gewend dat er leiding aan hen wordt gegeven. Maar ze zijn wel heel ijverig. Dus ik zou zeggen dat de ideale student de combinatie van een Nederlandse en een Hongaarse student zou zijn. Het contact tussen de twee afdelingen van onze universiteiten is dus tot stand gebracht. Dit jaar gaat de tweede studente van ons in Groningen studeren en u bent de eerste docente van de afdeling Finoegrische talen en culturen van de Rijksuniversiteit Groningen die gastcolleges aan ons heeft gegeven. Gaat de uitwisseling ook in de volgende jaren door? Ja, het samenwerkingscontract maakt voortzetting mogelijk. Daardoor kunnen van beide kanten docenten komen en gaan om gastcolleges te geven en hebben de studenten de mogelijkheid om enkele maanden lang aan de partneruniversiteit te studeren. Dat is heel voordelig voor beide kanten, denk ik. Ildikó Juhász Interview met Dr. Ágnes de Bie- Kerékjártó vervolg Dr. Ágnes de Bie- Kerékjártó

4 P A G I N A 4 Kort voor het afstuderen J A A R G A N G I I Krisztina Noémi Jantek Interview met derdejaarsstudente Krisztina Noémi Jantek: Waarom heb jij voor Nederlands gekozen? Eerlijk gezegd was de keuze niet bewust. 12 jaar lang leerde ik Duits, en ik wilde iets anders proberen. Ik zag neerlandistiek in het aanbod van de universiteit, en uiteindelijk koos ik daarvoor. Wat vind jij moelijk en makkelijk in die taal? In de eerste plaats was de uitspraak moeilijk en ongewoon. Dan de spelling en de grammatica. Maar ik kwam er al snel achter dat, als ik de taal meer oefen, ik dan ook minder fouten maak... Waar wil je in de toekomst met Nederlands in je bagage wonen en werken? Na het afstuderen zou ik graag in Debrecen werken, bij Merlin IT, IT-Services of National Instruments. Als je mogelijkheid zal hebben, wil je dan in het Nederlandse taalgebied leven/werken? Natuurlijk zou ik graag in Vlaanderen of in Nederland werken omdat daar ik het meeste gebruik van de Nederlandse taal kan maken. Waarover zal jouw scriptie gaan? Waarom heb je dit thema gekozen? De titel van mijn afstudeerscriptie is De arbeidomstandigheden van de Vlaamse vrouwen van 1900 tot heden. Ik koos dit onderwerp, omdat ik de zaak van de vrouwen heel belangrijk vind; en die periode is heel interessant, omdat de twee wereldoorlogen in deze tijd waren, en die veranderden veel dingen. Anderzijds ik ga volgend semester met een Erasmusbeurs naar Antwerpen, zo kan ik me grondiger met mijn thema bezighouden. Als je zou opnieuw zou kunnen beginnen, zou je ook dan voor dit vak kiezen? Volgens mij nam ik een goede beslissing. Voordelig, dat er minder studenten zijn, dan aan andere faculteiten, omdat iedere student meer aandacht krijgt, en er is een grotere kans, een buitenlandse beurs te krijgen. De atmosfeer is aangenaam, en het niveau van het onderwijs is goed. Wat zou je nog meer wensen? Boglárka Kocsis Ton Koopman: een veelzijdige Nederlandse muzikant Ton Koopman Marcell Pető Slechts weinigen in Hongarije kennen de Nederlandse muzikanten. Ton Koopman (dirigent, organist, klavecinist) is één van de belangrijkste figuren in de hedendaagse barokmuziek. De 67-jarige musicus studeerde orgel, klavecimbel en muziekwetenschap. Dankzij zijn uitstekende talent ontving hij tweemaal de Prix d'excellence. Al voor de afronding van zijn studies begon hij als dirigent te werken en zoals gezegd begon hij zich in de barokmuziek verdiepen. In 1979 heeft hij het Amsterdam Baroque Orchestra opgericht waaraan in 1992 het Amsterdam Baroque Choir werd toegevoegd. Tussen 1994 en 2004 heeft hij alle overgeleverde cantates van J.S. Bach uitgevoerd en opgenomen. Maar dat zijn slechts een paar voorbeelden uit zijn bloeiende vijftigjare carrière. Hij werkte voor verschillende platentabels zoals Sony, Philips, Erato en hij heeft in de bekendste concertzalen van de wereld in o.a. New York, Madrid, Tokyo opgetreden. Hij heeft talloze prijzen gekregen en in 2003 werd hij tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw benoemd. Ton Koopman is nog steeds een veelgevraagde gastdirigent, geeft orgelconcerten en publiceert regelmatig. Bovendien werkt hij ook als leraar: hij is docent voor klavecimbel aan het koninklijk conservatorium in Den Haag, hij is professor in musicologie aan de Universiteit van Leiden en is erelid van de Royal Academy of Music in Londen. Hij is artistiek leider van het jaarlijkse festival Itinéraire Baroque in Frankrijk. Nederland kan trots zijn op deze unieke en veelzijdige musicus.

5 P A G I N A 5 Over de beroepsopleiding (SzTK) Vanaf 2010 biedt de Vakgroep Nederlands van de Universiteit Debrecen een postgraduaat aan, dat wil zeggen een opleiding na het diploma. De naam hiervan is referent en vertaler in het Nederlands - verdere beroepsopleiding. Over deze opleiding heb ik een van de studenten van dit jaar, Edit Tordai, bevraagd. Waarom heb je na je BA-diploma niet voor de MA-opleiding gekozen maar voor dit voortgezet onderwijs? Na mijn BA-diploma wilde ik graag nog studeren, maar ik vond MA niet genoeg praktijkgericht, dus heb ik voor SZTK gekozen. In hoeverre is dit onderwijs, dat 2 semesters duurt, uitgebreider en anders dan de 6 semesters van de BA? Hier zijn de lessen alleen op het vertalen en tolken gericht, er is geen literatuur en geschiedenis. Omdat het een schriftelijke cursus is, is het belangrijk dat wij veel werken aan de uitbreiding van onze woordenschat. Edit Tordai Hoe vaak heb je les? Lessen in het Nederlands elke tweede vrijdag, en elke zaterdag in het Hongaars. Wat voor lessen heb je en welke vind je het leukst? In het Nederlands hebben wij 3 lessen: tolken, vertalen en communicatie. In de lessen in het Hongaars leren wij, wat een tolk moet weten van de grammatica tot hoe men zich gedraagt, en wij leren ook over de internationale organisaties. Omdat het een opleiding is die je zelf moet betalen, komt de vraag of je naast het studeren ook werkt? Ik studeer nog. Ooit was er sprake van werken, maar uiteindelijk bleef het studeren. Op welk gebied wil je graag gaan werken na het beëindigen van deze opleiding? Hoezeer vergroot deze opleiding je kansen? Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik van vertalen en tolken houd. Ik hoop eerlijk dat ik op dit gebied na het aflsluiten van deze opleiding makkelijker een baan zal vinden. Tuurlijk zal ik ook graag een call center job doen, wat belangrijk is, is dat je een trefzeker taalgebruik hebt. Heb je iets over de opleiding gehoord van degenen die er al in afstudeerden? Heeft hun mening je gemotiveerd om je aan te melden? Ik heb enkele woorden gehoord, maar hun mening heeft me niet beïnvloed. Beveel je deze opleiding aan de huidige derdejaars aan? Wie vertalen en tolken wil, alleszins. Maar ook wie zijn taalkennis verder wil verdiepen en aan een praktijkspecifieke opleiding wil deelnemen. Bedankt voor je aantwoorden en ik wens je nog heel veel succes. Graag gedaan hoor! Anna Eszenyi N I E U W S B R I E F

6 P A G I N A 6 Nóra Sajtos, Nóra Zsuzsa Gácsi, Adrienn Kassai, Judit Kubányi tweedejaars BA Studiereis door onze ogen Wij zijn vier van de negen studenten Nederlands die het geluk hadden om aan de studiereis afgelopen november dit jaar deel te nemen. Dat was de laatste keer dat de Nederlandse Taalunie deze soort excursie ondersteunde. Onze reisdoelen waren Nederland, Vlaanderen en Brussel. We konden deze landen niet alleen vanuit het standpunt van toeristen bekijken, maar we hebben de samenleving van verschillende culturen leren kennen. Thema s van de reis waren immers de Europese Unie in Brussel / de multiculturele samenleving in de Lage Landen. Op 19 november vertrok een een bus met Hongaarse neerlandici uit Boedapest. Daarna hebben in Wenen Tsjechische, Slowaakse en Oostenrijkse studenten zich bij ons groepje aangesloten. Onze eerste stop was Amsterdam waar we de unieke sfeer van de Nederlandse hoofdstad konden kennen zéér vroeg s ochtends, voor dag en dauw, in nevel en kilte. Maar de snelle opeenvolging van de programma s warmde ons op: bovenop het stand-up -comedyavondje en het Scheepvaartmuseum hebben we onder andere een pannelgesprek bijgewoond waar we naar ervaringen van Hongaren over het leven in Nederland hebben geluisterd, én naar dhr. Nico Wegter geluisterd: EU-ambtenaar en specialist op rust: kennis en ervaringen uit politieke en concrete alledaagse realiteit leerden ons veel over de grote stap die je niet alleen uit je land, maar ook uit jezelf zet als je in het buitenland gaat werken. We namen ook deel aan een criminele stadswandeling in Amsterdam, waar we kennismaakten met interessante en schokkende voorvallen. Het tweede deel van de week brachten we in Vlaanderen door, waar we de immigrantenwijken van meer grote steden, zoals Brussel (Matongé) en Antwerpen ( de joodse, Chinese,... wijk) onder begeleiding van een gids doorkruisten. Naast de wereldberoemde Belgische chocolade konden we veel soorten bierspecialiteiten beproeven, die niet toevallig een grote populariteit hebben en geliefd gespreksthema van onze lector zijn. Het was een geweldige ervaring, dat we ook het gebouw van de Europese Parlement konden bezoeken, waar we informatie over de Europese instelling(en) kregen. In de hoofdstad van Europa kregen we niet alleen inzicht in het Europees Parlement, maar ook in de werking van het Vlaams Parlement Brussel is immers ook de hoofdstad van Vlaanderen. Deze excursie droeg niet alleen bij tot onze kennis over het taalgebied, maar gaf ons ook de kans andere studenten Nederlands uit Midden- Europa te leren kennen we zijn rijker geworden aan ervaringen, én aan vriendschappen. Bericht over het zomercursus op de site van de Nederlandse Taalunie: 20in%20Hongarije.pdf De vier meisjes vinden Michiel de Ruyter leuk N I E U W S B R I E F

7 J A A R G A N G I I Interview met Els Verlinden P A G I N A 7 Els Verlinden was bij ons op bezoek in het kader van een Erasmusuitwisselingsprogramma. Zij geeft les aan het Instituut voor Levende Talen van de Katolieke Universiteit Leiden, maar daarnaast gaat ze vaak naar het buitenland om Nederlands als vreemde taal te doceren. Hoe voelde jij in Hongarije? Wat denk jij over Debrecen? Eerst en vooral voelde ik me heel erg welkom in Hongarije! Mijn moeder, mijn zoontje en ik kwamen op zondag in Debrecen aan en we kregen van heel veel mensen hulp: om onze koffers de trappen op te dragen, ons de weg te tonen, me de juiste bus naar de universiteit helpen uit te zoeken... Debrecen zelf was niet nieuw voor mij, aangezien ik er in juli ook de Comenius Zomercursus heb gegeven. Maar toch was ik heel blij om de stad in een ander seizoen te zien. Van zowat elke Hongaar kreeg ik te horen dat ze niet op sneeuw zaten te wachten, maar ik moet toegeven dat ik er stiekem wel op hoopte. Els Verlinden Hoe waren de lessen met de Hongaarse studenten? Wat zijn de verschillen tussen de Hongaarse en de Vlaamse studenten? De lessen vond ik heel aangenaam. Jullie waren allemaal heel lief en werkten heel goed mee, ook al besefte ik dat ik op een heel andere manier lesgaf dan dat jullie gewoon waren. Heel veel verschillen tussen Hongaarse en Vlaamse studenten zie ik niet op het eerste gezicht. Sowieso vind ik dat beide culturen en omgangsvormen op heel veel vlakken op mekaar lijken. Het enige wat opvallend was, is de bereidwilligheid van de studenten om te helpen met de techniek. Dat is dan ook iets wat ik op dit moment mijn Vlaamse studenten aanleer (ook al zijn ze daar niet heel blij mee). Waarom doceer jij Nederlands? Wat was jouw motivatie? Eerst heb ik Duits en Nederlands gestudeerd, nadien heb ik een vertaalopleiding Engels en Frans gevolgd. Na deze 5 jaar was het voor mij duidelijk dat ik écht niet wilde vertalen en veel liever wilde lesgeven. Zoals elke docent verkoos ik een geïnteresseerd en gemotiveerd publiek. In 2004 leerde ik het ILT kennen, het talencentrum van de Katholieke Universiteit Leuven en kwam ik bij de vakgroep Nederlands terecht. Een vakgroep waar ik me nog geen dag verveeld heb! Zou jij graag nog een keer naar Debrecen komen les te geven? Absoluut! Ik zou heel graag nog een keer naar Debrecen komen. Zoals ik eerder zei, heb ik Debrecen al in de zomer en de herfst gezien. De volgende keer misschien in de lente of in de winter? J Maar aan de andere kant heb ik nog veel collega s die graag jullie universiteit eens zouden willen bezoeken. Wat waren jouwe ervaringen over de kennis van de studenten? De studenten uit alle groepen waren heel erg lief en gemotiveerd. Ik merkte duidelijk verschillen: uiteraard spreken de derdejaars correcter dan de tweedejaars en de eerstejaars. Maar ik werd door élke groep aangenaam verrast over de correctheid en het algemene niveau. Een welverdiende Krisztina Noémi Jantek proficiat dus, zowel voor de studenten als de docenten! Bezoek bij Merlin Aan het begin van het semester in het kader van de cursus Nederlandse zakelijke communicatie - hadden we het geluk om het Debrecense kantoor van Merlin-IT Kft. te bezoeken. Het bedrijf geef service support over heel de wereld. Manager Zsolt Szmolinka ontving de groep in de oude tabaksfabriek gebouw. Hij introduceerde ons het bedrijf en maakte ons met de verschillenden werkprocessen bekend. Op het kantoor in Debrecen gebruikt men meerdere talen (als daar zijn: Nederlands, Zweeds, Spaans, Duits en Frans) maar het Engels is de "main language". We zijn te weten gekomen dat wie aan de slag gaat bij Merlin met verschillende trainingen op het werk wordt voorbereid (bv. vakjargon informatica). We hebben een Nederlandse trainer ontmoet en we konden een lopende training zien. Wij zijn ook een voormalige student Neerlandistiek tegen gekomen - die nu team-leader is - en hij vertelde over zijn ervaringen. Wie hier werkt, beantwoordt niet alleen telefonische oproepen, maar ondersteunt de klanten ook met het beantwoorden van s. De jonge en aangename werksfeer sfeer maakte op mij een positieve indruk. Márk Bacskó voortgezette vakopleiding

8 P A G I N A 8 Waarom Nederlands? Interview met de eerstejaars studente Kincső Révész: J A A R G A N G I I Kincső Révész Waarom heb je dit vak gekozen? Ik maakte de keuze voor vertaler-tolk al in het gymnasium. Omdat het Duits dicht bij me stond, lag die keuze al voor de hand. Ik wilde dan een verwante taal kiezen om te profiteren van wat ik al in van het Duits kende en zo is mijn keus op het Nederlands gevallen. Hoe heb over de Neerlandistiek in Debrecen gehoord? De Vakgroep Nederlands kwam zichzelf voorstellen op mijn gymnasium en dat vond ik heel interessant. De brochure en de website van de vakgroep gaven nog meer informatie, maar een oude bekende van me zat in een hoger jaar bij deze vakgroep en vertelde er alleen positieve dingen over. Wat verwacht je van de opleiding? Tijdens de drie jaar durende opleiding wil ik het Nederlands zo goed mogelijk onder de knie krijgen, want in het laatste jaar wil ik naar Nederland gaan studeren. Een goede basis om als vertaler-tolk af te studeren, dacht ik zo. Wat zijn de eerste indrukken? Er zijn vakken die moeilijker zijn, maar bij andere gaat het al iets makkelijker. Ik hou van de universiteit en ook van de meeste docenten en ik kan goed met mijn jaargenoten opschieten. Wat is jouw plannen na het diploma? Waar wil je jouw kennis gebruiken? Zoals ik heb gezegd, wil ik graag naar Nederland gaan en daar mijn studie voortzetten. Ik wil graag als vertaler-tolk afstuderen en ik wil een job vinden waar ik mijn universiteitskennis kan gebruiken. Misschien, maar dat is een gedurfde droom, dat ik ooit in Brussel voor het Europees Parlement zal werken. Ben je al in Nederland of België geweest? Zo ja, wat is je het meest bevallen? Helaas had ik nog geen mogelijkheid om naar Nederland of België te komen. Maar mijn broer leeft sedert bijna twee jaar in Nederland. Ik heb van hem al veel geleerd over het leven, de cultuur en de gewoonten in Nederland. Anita Bajzát Bezoek bij IT Services Gebouw van IT Services Hungary Kft. Tamás Egri Op 2 december hebben derdejaars Nederlands een bezoek gebracht aan IT Services Hungary. We werden in het gebouw rondgeleid, dat uit drie verdiepingen bestaat en ook een eetzaal en een rustzaal heeft. Na de rondleiding hebben we een presentatie over het functioneren van het bedrijf gehoord. Ze ondersteunen buitenlandse bedrijven en bieden vooral werkgelegenheid aan mensen die minstens één vreemde taal beheersen, om aan deze buitenlandse organisaties een soort hulpservice te dienen. Er werken mensen met Frans, Duits, Engels, en Nederlands. Mensen die Nederlands kunnen spreken zijn er nog te weinig, dus studenten Nederlands hebben hoge kansen om daar te werken. Het loon is zeer goed, dus alleen daarom al is het de moeite waard om Nederlands te leren. Het bedrijf wil nog meer werknemers die Nederlands kunnen, daarom hebben pas afgestuderden een grote kans om daar een baan te krijgen.

9 Interview met Joseph Pearce P A G I N A 9 Wat waren uw eerste persoonlijke indrukken in Hongarije? Die waren allemaal positief. In winkels en koffiehuizen en in mijn hotel was de bediening vriendelijk en spontaan, en iedereen hielp waar het kon. Boedapest zelf was als stad een verrassing: mooie lanen, boeiende architectuur en prachtige historische gebouwen. Zaterdag en zondagochtend heb ik uren aan een stuk gelopen om een en ander te bekijken. Een volgende keer bezoek ik ook de musea. Wat denkt u over het feit Hongaarse studenten Nederlands kunnen studeren? Motivatie is alles. Wie gemotiveerd is, kan een vreemde taal niet alleen onder de knie krijgen, maar haar helemaal doorgronden en leren kennen. Ik neem aan dat er talloze Vlaamse en Nederlandse bedrijven in Hongarije een stek hebben gevonden. Ideaal voor Hongaarse studenten Nederlands om daar als tolk of vertaler aan de slag te gaan. En wie literaire ambities heeft, kan zich natuurlijk op de Nederlandse literatuur storten. Dat zal dan wel, vrees ik, een beperkt gebied zijn. Wellicht is daar niet veel werk te rapen. En dan is er nog de Europese Unie: werk vinden in Brussel is een mogelijkhed, toch? Hoe kwam u in contact met de Hongaarse literatuur? En wat vindt u ervan? Kent u Magda Szabó? In 2000 werd ik literair recensent voor De Morgen, een Vlaamse krant. Een van mijn zogenoemde specialisaties was Centraal-Europese en Oost-Europese literatuur, en in de eerste plaats Poolse, Tsjechische en Hongaarse literatuur. Er worden immers talloze werken vanuit die talen naar het Nederlands vertaald en uitgegeven. Magda Szabó was een van de eerste schrijvers die ik heb leren kennen, dank zij De deur. Ik vond het een geweldig boek, en toen ze optrad op een literair festival in Antwerpen, heb ik haar kunnen interviewen voor mijn krant. Een bijzondere vrouw. Sterk, eigenzinnig. Ze had heel wat scherpe commentaar op het Hongarije van na de Tweede Wereldoorlog, m.a.w. op het land onder communistisch bewind. We hebben Duits met elkaar gesproken. Joseph Pearce Welke vreemde talen spreekt u? Mijn moedertaal is Nederlands. Daarnaast spreek ik goed Engels (soms doe ik vertalingen naar het Engels), en voorts trek ik me behoorlijk uit de slag in het Frans en het Duits. Voor mijn boeken heb ik al Frans gesproken op de Franstalige radio in België en op een literair festival in Cognac, en als ik een Duitssprekend auteur diende te interviewen, wat regelmatig gebeurde, dan kon ik met de auteur in het Duits converseren. In 2010 werd de Franse vertaling van uw roman Land van belofte (Terres de promesse) genomineerd voor de Prix Jean Monnet de Littérature Européenne. Hebt u deze Fraanse vertaling gelezen en volgt u de andere vertalingen? Ik heb beide boeken van me die naar het Frans zijn vertaald, vanzelfsprekend gelezen. En ik was zeer onder de indruk van de vertaling. Frans is zo n mooie taal! Je eigen werk krijgt er een extra dimensie door. Op dit ogenblik is iemand Vaderland, mijn voorlaatste roman, naar het Armeens aan het vertalen, en ik hoop natuurlijk ook dat een boek naar het Hongaars... en naar het Pools zal worden vertaald. Pools omdat een rode lijn door mijn boeken door Polen, en meer specifiek door Wroclaw, trekt natuurlijk. Maakt u literaire vertalingen? En of ja, dan uit welke talen? Nee, geen literaire vertalingen. Misschien zou ik dat wel kunnen, maar ik durf er niet aan te beginnen. Die schroom is geen valse bescheidenheid, hoor. Literatuur vertalen vind ik gewoon een ontzettend gewaagde onderneming. Ik vertaal non-fictie naar het Engels: de bezoekersgids van Brugge bijvoorbeeld. Eigenlijk vertaal ik niet graag: ik vind het een heel moeilijke oefening. Welke bronnen hebt u gebruikt om uw boeken te schrijven? Voor Land van belofte heb ik een hele reeks bronnen gebruikt. Boeken over Duitsland en de Tweede Wereldoorlog, over het Jodendom enz. Maar voor mijn andere boeken doe ik aan opzoekingswerk terwijl ik schrijf: de feiten moeten kloppen, nietwaar? Een fout is snel gemaakt. Gelukkig leest mijn broer al mijn teksten: hij heeft een goed oog voor anachronismen of andere fouten. N I E U W S B R I E F

z mercursus Nederlandse taal en cultuur Nederlandse Taalunie door Mieke Zijlmans www.taalunieversum.org

z mercursus Nederlandse taal en cultuur Nederlandse Taalunie door Mieke Zijlmans www.taalunieversum.org Nederlandse Taalunie www.taalunieversum.org Nederlandse Taalunie 50 jaar Zomercursus, door Mieke Zijlmans Nederlandse Taalunie z mercursus 1955 2005 Nederlandse taal en cultuur door Mieke Zijlmans V U

Nadere informatie

OMAR MUNIE MIJN MOEDER WILDE NIET DAT IK ONTWERPER WERD, MAAR NU STAAT ZE ACHTER ME. SUCCES INSPIREERT VOORJAAR 2014 #1

OMAR MUNIE MIJN MOEDER WILDE NIET DAT IK ONTWERPER WERD, MAAR NU STAAT ZE ACHTER ME. SUCCES INSPIREERT VOORJAAR 2014 #1 SUCCES INSPIREERT ILYAS EN MELVIN KLIKKEN UITSTEKEND! PARTNER AKZONOBEL SAHAND SAHEBDIVANI EIGENWIJZE VERHALEN- VERTELLER OUDERS IN BEELD DE MOEDER VAN VIOLA GYED IBRAHIM KAYA LAAT ZIJN PLANNEN NIET DWARSBOMEN

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

met Hannes Van der Bruggen

met Hannes Van der Bruggen tempus N iet enkel studenten maar ook personeel van HUB hadden de bibliotheek graag wat moderner en meer studentgericht gezien. Op dit moment zijn er enkel vergaderruimtes ter beschikking voor vergaderingen.

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF COMENIUS. Woord vooraf. In dit nummer. Woord vooraf

NIEUWSBRIEF COMENIUS. Woord vooraf. In dit nummer. Woord vooraf NIEUWSBRIEF COMENIUS Dece m be r 2013 J a a rg a ng 7 nr. 2 Comenius Vereniging voor Neerlandistiek in Centraal-Europa http://comenius.ned.univie.ac.at Woord vooraf Met veel excuses voor de laattijdigheid

Nadere informatie

het Zeemanshuis zekiye yilmaz Jong Haventalent Hotspot Onze Inspiratie Modellen De must-have tassen van Denise Roobol Kenniscentrum In de haven werken

het Zeemanshuis zekiye yilmaz Jong Haventalent Hotspot Onze Inspiratie Modellen De must-have tassen van Denise Roobol Kenniscentrum In de haven werken zekiye yilmaz Jong Haventalent Waarom in de haven werken 2013 meer dan leuk is In de haven werken 10 tips om jouw kansen te vergroten Verrassende Hotspot het Zeemanshuis Kenniscentrum Dona Daria over gelijke

Nadere informatie

M(e)ER weten 06/12. MER Wereldopleiding. In deze nieuwsbrief o.a. p.3. p.6. p.15. p.20. p.22. p.28. inleiding. Internationale ambities? Ga ervoor!

M(e)ER weten 06/12. MER Wereldopleiding. In deze nieuwsbrief o.a. p.3. p.6. p.15. p.20. p.22. p.28. inleiding. Internationale ambities? Ga ervoor! M(e)ER weten 06/12 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Internationale ambities? Ga ervoor! inleiding MER Wereldopleiding p.3 Rick

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

Vind jouw stage! Mix & Match

Vind jouw stage! Mix & Match TBKMagazine Nummer 03 / mei 2012 Vind jouw stage! Mix & Match Nieuw bestuur Excursie distributiecentrum Albert Heijn, Zaandam Studiereis Groningen Promo Team Technische Bedrijfskunde Tips voor een stage

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Taal en toekomst. Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.UVA.NL/TAALENTOEKOMST

Faculteit der Geesteswetenschappen. Taal en toekomst. Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.UVA.NL/TAALENTOEKOMST Faculteit der Geesteswetenschappen Taal en toekomst Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.UVA.NL/TAALENTOEKOMST cccc Voorwoord Voor u ligt de nieuwe brochure over de arbeidsmarkt perspectieven

Nadere informatie

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief.

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief. M(e)ER weten 05/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Verhuizen naar de Big city inleiding MER goes International! Studeren in

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Erbij horen door Jopy Sol

Erbij horen door Jopy Sol Erbij horen door Jopy Sol Diverse mensen hebben antwoord gegeven op onze vragen. Erbij horen - Wat is dat voor jou? - Wat doet dat met jou? - Wat doe je zelf om erbij te horen? - Wat kan je medemens doen

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS LESBRIEF 4 Docenten LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS Netwerken en loopbaanleren Vanaf onze geboorte behoren we tot een groep, ons sociaal netwerk. Ons netwerk bouwt

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.).

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.). Voor de diepte-interviews is de volgende topiclijst gebruikt: 1. Persoongegevens. 2. Social media. 3. Behoefte. 4. Zoekgedrag. 5. Beleving vooraf. 6. Beleving achteraf. Formulier persoonsgegevens Naam

Nadere informatie

TEST ENGINEERS PASSWERK

TEST ENGINEERS PASSWERK In deze brochure hebben we aan aantal interviews met onze test engineers verzameld die in de voorbije periode werden afgenomen. Ze geven een goed beeld van het profiel van onze medewerkers die ingezet

Nadere informatie

Een kind hoort kind te zijn. Punt.

Een kind hoort kind te zijn. Punt. N i e u w s b r i e f 32 Augustus 2008 Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken. Psalm 82 vers 3 I N H O U D Van het bestuur contactmiddagen Louis Pool medewerkersuitje Reacties

Nadere informatie

Multitalent. Juist mijn veelzijdigheid heeft me veel opgeleverd. Geestdrift op bezoek bij de Speld

Multitalent. Juist mijn veelzijdigheid heeft me veel opgeleverd. Geestdrift op bezoek bij de Speld Facultair magazine voor Geesteswetenschappen Utrecht Jaargang 9 Nummer 2 mei 2013 Multitalent Arjen Lubach: Juist mijn veelzijdigheid heeft me veel opgeleverd Geestdrift op bezoek bij de Speld Online colleges:

Nadere informatie

College Sociale Wetenschappen Politicologie. ALUMNI van de opleiding Politicologie OVER HUN CARRIÈRE

College Sociale Wetenschappen Politicologie. ALUMNI van de opleiding Politicologie OVER HUN CARRIÈRE College Sociale Wetenschappen ALUMNI van de opleiding OVER HUN CARRIÈRE Colofon De Carrièrekrant is een uitgave van het College Sociale Wetenschappen, Bachelor en Master VOORWOORD Grace Coert, Studieadviseur

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Saren. Ada. Ada. 23, vrouw. Student

Saren. Ada. Ada. 23, vrouw. Student PERSOONSGEGEVENS Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Saren Datum interview 4-12-2012 Plaats interview Amsterdam, op haar stageplek Begintijd interview 15:03 Eindtijd interview 16:10

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie