HOLLAND ABIKS UUEL ALGUSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOLLAND ABIKS UUEL ALGUSEL"

Transcriptie

1 HOLLAND ABIKS UUEL ALGUSEL

2 Käesoleva trükise eesmärk on pakkuda kasulikku teavet Hollandisse tööle minekuks. Trükis annab ülevaate toimingutest, mis on vajalikud enne Hollandisse suundumist ja pärast kohalejõudmist. Samuti leiate siit kontaktide loetelu, kuhu abi ja täiendava teabe saamiseks pöörduda. FAKTE HOLLANDI KOHTA Hollandi Kuningriik ehk Madalmaade Kuningriik paikneb Lääne-Euroopas ning koosneb Hollandist endast ja kuuest Kariibi mere saarest: Aruba ja Hollandi Antillid. Hollandil on ühine piir idast Saksamaaga, lõunast Belgiaga ja läänest Põhjamerega. Pealinn on Amsterdam ja valitsuse residents asub Haagis. Pindala: ruutkilomeerit Rahvaarv: 16,66 miljonit Keel: hollandi ja friisi keel, kuid ärikeelena on praktiliselt kõikjal võimalik kasutada inglise keelt.

3 MIDA ON VAJA ENNE MINEKUT TEADA? Teavet on võimalik saada EURES (European Employment Services) võrgustiku abil, mille on loonud Euroopa Komisjon eesmärgiga lihtsustada töötajate vaba liikumist. EURES süsteem on keskne andmebaas, kus on: juurdepääs töökohtadele/tööpakkumistele üle terve Euroopa, sh Madalmaad info elamis - ja töötingimuste kohta Euroopa riikides EURES nõustajad vastava riigi tööhõiveametites, kes annavad nõu tööjõu liikumise osas. Kui soovite isiklikumat nõustamist, võite pöörduda Töötukassa esindusse, kus töötavad EURES nõustajad, vaata eures.europa.eu, ja Euroopa Liidu kodanikud ei vaja Hollandis (tuntud ka kui Madalmaad) töötamiseks tööluba. Eestis ajutise või alalise elamisloa alusel viibivatel isikutel, kes ei ole EL kodanikud, tuleb Hollandis töötamiseks taotleda tööluba. EL kodanikel on elamisõigus Hollandis juhul, kui ollakse Hollandis kas töövõtja, ettevõtja, õppija või on olemas piisavalt elatusvahendeid. Elamisõiguse peab registreerima 3 kuu jooksul pärast sissesõitu esmalt elukohajärgses omavalitsuses ning seejärel Hollandi Migratsiooniametis. Saabumine Töövõtja peab elamisõiguse taotlemiseks esmalt registreerima end elukohajärgses omavalitsuses (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) ning seejärel Hollandi Migratsiooniametis (Immigratie en Naturalisatie Dienst - IND). Registreerimiseks on vaja helistada IND-sse ja kokku leppida kohtumine. Seejärel ära oodata IND-st kiri, milles teatatakse Teile kokkusaamise aeg ja koht, kirjale on lisatud registreerimise vorm. Täitke vorm kodus ja koguge kokku nõutavad dokumendid. Seejärel on vajalik minna ettenähtud ajal IND kontorisse, et ennast registreerida. IND kontrollib Teie registreerimisandmeid ning väljastab registreerimistõendi. Lisainfo: Hollandi Migratsiooniamet (IND) Postbus AG Almelo Tel: (kui helistate väljastpoolt Hollandit) Tel: (kui helistate olles juba Hollandis) Enne reaalselt tööle asumist on töövõtjal vajalik kindlasti saada Hollandi maksumaksja- ja sotsiaalkindlustuskoodi (citizen service) number (burgerservicenummer-bsn). Seda koodi saate taotleda elukohajärgsest omavalitsusest (stadhuis). Juhul kui töösuhe on alla kolme kuu, väljastab maksu- ja sotsiaalkindlustusnumbri maksuamet. Maksuamet väljastab vastava numbri ka juhul, kui isik töötab Hollandis, kuid elab mujal.

4 Lisainfo: Hollandi Maksuamet Tel: (kui helistate olles juba Hollandis) Tel: (kui helistate väljastpoolt Hollandit) TÖÖALASED ÕIGUSED Teavet tööalastest õigustest ning elamis- ja töötamistingimuste kohta saate Hollandi Tööhõiveametist (UWV Werkbedrijf - Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetab, abistab ja annab informatsiooni tööotsijaile. Registreerimine tööhõiveametis ei ole kohustuslik, kuid kui soovite end seal tööotsijana registreerida, siis piisab EL kodaniku staatusest. Ülevaade tööhõiveameti teenustest ja vabadest töökohtadest UWV aadressil Juhul, kui Te ei valda hollandi keelt, on soovitav algul pöörduda personaliotsingu agentuuride poole, mis on spetsiaaliseerunud välisriikidest tööjõu värbamisele (nagu Undutchables TÖÖLEPING Hollandis on inimestel õigus töötada alates 16. eluaastast. Hollandis on kehtestatud riiklik miinimumpalk töötajatele vanuses 23 ja vanemad ning noorte miinimumpalk töötajatele, kes on nooremad kui 23 aastat. Miinimumpalk vaadatakse üle kaks korda aastas seisuga on miinimumpalk töötajatele vanuses alates 23 ja vanemad: EUR kuus, EUR nädalas ja EUR päevas. Noorte miinimumpalga kohta saab teavet leheküljelt Hollandis on ametlikult kehtiv ka suuline tööleping, kuid siiski on soovitatav sõlmida töölepingud kirjalikult. Põhiliselt kasutatakse kahte tüüpi töölepinguid: tähtajaline tööleping; alaline tööleping. Tööaeg on reguleeritud Töötundide Akti (Arbeidstijdenwet-ATW). ATWga on kehtestatud järgmised standardid: maksimaalne töötundide arv; minimaalne puhkamisperiood; öötöö; puhkepausid; ületunnid; pühapäeval töötamine ja väljakutsed. Lubatud töötunnid ja kohustuslik puhkeaeg varieeruvad olenevalt tehtavast tööst. Tulenevalt seadusest ei tohiks töötada rohkem kui üheksa tundi päevas (vahetustega töö puhul on vahetuse maksimaalseks pikkuseks 12 tundi) ja mitte rohkem kui 45 tundi nädalas. Ületunnitöö tegemine aegajalt on lubatud. Tööaja Määruses (Arbeidstijdenbesluit ATB) sisaldab erandeid ja täiendavaid eeskirju ATW-le (nt. kaevandus-, tervishoiu-, transpordi- ja mõningate teiste sektorite töötajatele kehtivad erireeglid). Puhkusega seonduvaid küsimusi ja probleeme reguleerib The Work and Care Act (CWA), mille kohaselt on kõigil töötajail õigus minimaalsele tasulisele puhkusele. Ühe aasta järel on õigus saada puhkust vähemalt neli korda nii mitu päeva,

5 kui on töötaja töönädalas (tavaliselt 4 x 5 = 20 päeva). Paljudel juhtudel on töötingimused ja muud suhted tööandja ja töötaja vahel reguleeritud ametiühinguorganisatsioonide ja tööandjaorganisatsioonide vaheliste kollektiivlepingutega (Collectieve Arbeidsovereenkomst - CAO). Lisainfo: Sotsiaal ja Tööhõiveministeeriumis: Tööinspektsioon: Hollandi valitsuse avaliku teabe oskond: MAKSUD Hollandis tööle asumisel tuleb ennast registreerida elukohajärgses omavalitsuses, kus väljastatakse Teile sotsiaalkindlustus- ja maksumaksjakood. Maksumaksjatena käsitletakse isikud, kes nii töötavad kui ka elavad Hollandis. Isikuid, kes ei ela, kuid töötavad Hollandis, käsitletakse mitteresidendist maksumaksjatena. Mõlemal juhul toimub Teie sissetulekute maksutamine Hollandi seaduste alusel. Hollandi ulatuslik riiklik sotsiaalsüsteem eeldab, et kogu elanikkond maksab vähemalt 33,1 % tulumaksu (koos sotsiaalkindlustusmaksetega). Tööandja on kohustatud maha arvama Teie palgast tulumaksu ja maksab selle otse maksuametile. See, milliseks kujuneb Teie lõplik maksukoormus, oleneb Teie personaalsest olukorrast. Hollandi maksusüsteem sisaldab nii otseseid kui kaudseid makse. Üheks olulisimaks otseseks maksuks on üksikisiku tulumaks. Hollandi maksusüsteemi järgi jagatakse tulumaks kolmeks ja neil kõigil on oma maksumäärad: 1. hõlmab sissetulekut tööst ja maja omamisest on progresseeruv ja jaguneb nelja maksuvahemikku, millel on oma kindel tulumaksumäär (al.33,1% kuni 52%) ning sisaldab endas ka sotsiaalkindlustusmakseid; 2. hõlmab sissetulekut mahukatelt intressidelt; 3. hõlmab sissetulekut säästudelt/hoiustelt ja investeeringutelt. Kaudsetest maksudest on käibemaks (VAT) 19 %, toiduainete ja medikamentide puhul (VAT) 6 %. Lisaks veel aktsiisimaksud alkoholile, tubakale ja mootorikütusele, keskkonnamaks, samuti mootorsõiduki maks jm. Samuti on provintsides mitmeid kohalikke makse, mis on vastavalt provintsile erinevad. Levinuimad on kinnisvara-, lemmiklooma-, turismi-, reklaami- ja parkimismaks. Lisainfo maksude kohta: (Hollandi Maksuamet).

6 SOTSIAALKINDLUSTUS Sotsiaalkindlustuse eest Hollandis vastutab Töö- ja Sotsiaalministeerium. Hollandi sotsiaalkindlustussüsteem on üks põhjalikumaid Euroopa Liidus. Niipea kui asute tööle Hollandis, hakkate automaatselt maksma makse sotsiaalkindlustussüsteemi ning sellega laienevad Teile kõik sotsiaalsed garantiid. Kui Hollandi kodanikul puuduvad vahendid toetada ennast, saavad nad abi paluda riigilt. Sotsiaalne kaitse hõlmab järgmiseid valdkondi: esmased terviseteenused haigus - ja vanematoetused töövõimetustoetus pensionikindlustus töötuskindlustus peretoetused Erandiks on tervisekindlustus, mille puhul peab inimene lisaks riiklikul tasemel tagatud esmasele abile tegema ka tervisekindlustuse Hollandi kindlustuskompaniis. Lastetoetust on õigus saada isikutel, kes elavad ja töötavad Hollandis. Seda makstakse vanematele või hooldajatele kuni lapse 18 aastaseks saamiseni iga kvartali lõpus. Lapsetoetuse suurus sõltub lapse vanusest ja sellest, kas ta elab kodus või mitte. Hollandis töötuks jäämise korral on Teil õigus taotleda töötutoetust. Seda juhul kui: olete töötanud vähemalt 6 kuud Hollandis või mõnes teises EL riigis. Viimasel juhul peate esitama kindlasti ka U1 vormi; olete vanuses alla 65 eluaasta; Teie töösuhe ei ole lõppenud töödistsipliini rikkumisega. On oluline, et töötuks jäädes registreerite ennast kohe kohalikus tööhõiveasutuses (UWV Werkbedrijf). Töötutoetuse suurus sõltub Teie viimase aasta sissetulekust enne töötuks jäämist. Esimesel kahel kuul on Teil õigus saada töötutoetust 75% ulatuses Teie eelnevast sissetulekust ning seejärel on töötutoetus 70% Teie eelnevast sissetulekust (on fikseeritud maksimaalne summa, millest rohkem ei maksta). Eelnevast töösuhte pikkusest sõltub, kui kaua töötule abiraha makstakse. Töötustoetust makstakse alati piiratud ajaperioodil. Lisainfo: Sotsiaal ja Tööhõiveministeeriumis Sotsiaalkindlustuse Pank (SVB) Hollandi Tööhõiveamet (UWV Werkbedrijf) Töötuskindlustushüvitis Töötu, kes saab Eestist töötushüvitist, võib minna tööd otsima ka teistesse liikmesriikidesse (sh Holland) hüvitisele õigust kaotamata. Hüvitist on

7 õigus saada piiratud aja - kuni kolme kuu jooksul (erandjuhtudel kuue kuu jooksul). Kui lähete Hollandisse, siis 7 päeva jooksul pärast koduriigist lahkumist peate ennast registreerima kohalikus tööhõiveametis vormi U2 alusel. Vaata lisainfot TERVISHOID Enne Hollandisse minekut, tasub Teil muretseda endale Euroopa ravikindlustuskaart, mis muudab arstiabi saamise kiiremaks ja lihtsamaks (vt. Eesti Haigekassa koduleheküljel saate infot hambaarsti, haiglaravi jms kohta Hollandis. Euroopa ravikindlustuskaardi ja ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi annab välja elukohajärgne Haigekassa ja mõlemad on tasuta. Hollandi riiklik kindlustus katab (Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten - AWBZ) ainult kindlad meditsiinilised kulutused (nt.esmaabi, perearsti teenused, haiglaravi ja retseptiravimid). Kuna riiklik kindlustus tagab tõesti peamiselt esmase meditsiinilise abi, siis on Hollandis soovitav (vajalik) sõlmida nn. lisakindlustus, mis tagab Teile ka hambaravi, füsioteraapia jm. pikaajalised ravikulud. Riiklik tervisekindlustus ja era tervisekindlustus peavad olema sõlmitud erinevates kindlustusseltsides. Kui Te elate Hollandis, siis peate ennast registreerima tervisekindlustuse kontoris, kus saate valida endale oma üldarsti, hambaarsti ja apteekri (apteegi) nimekirjast, mis on piiratud Teie elukohaga. Peale seda väljastatakse Teile isiklik meditsiinikaart. Eriaarsti juurde ning haiglasse saab ainult üldarsti saatekirja alusel. Erandiks on vältimatu arstiabi õnnetusjuhtumite korral. Informatsiooni Hollandi tervishoiusüsteemi kohta saate avaliku informatsiooni teenuste keskusest: Tel: (kui helistate väljastpoolt Hollandit) Tel: 1400 (kui helistate Hollandist) Lisainfo: Hollandi Tervisekindlustusamet (College voor zorgverzekeringen) Hollandi Tervishoiu-, Hoolekande- ja Spordiministeerium -

8 TÖÖ OTSIMINE Tasub meeles pidada, et tööandjad eeldavad tööotsijailt vähemalt algtasemel hollandi keele oskust, kuid kindlasti head inglise keele oskust. Esimese sammuna Hollandis töö otsimiseks, võtke ühendust elukohajärgse Eesti Töötukassa esindusega oma kodumaal. Sealsed EURES nõustajad oskavad nõu anda, kuidas Hollandis tööd leida. EURES nõustajaid on võimalik leida EURES interneti lehekülje kaudu: Hollandis kohapeal võiks alustada tööotsingut tööhõiveametist (UWV Werkbedrijf), kust on võimalik saada esmast abi ja informatsiooni töökoha otsinguil: Kohaliku tööhõiveameti infoteenuste kasutamiseks ei pea Te end Hollandis tööotsijaks registreerima. Kohalikud tööhõiveametid on avatud nii tööotsijatele kui tööandjatele. Riiklike töövahendajate kõrval eksisteerib Hollandis suur hulk töövahendusega tegelevaid erafirmasid (uitzenbureaus). Juhul kui te ei räägi hollandi keelt, on soovitav pöörduda töövahendusfirmade poole, mis on spetsialiseerunud välistööjõule Hollandi Tööhõiveasutus on loonud andmebaasi, kus tööotsijad saavad end registreerida erinevatele hooajatöödele põllumajandusvaldkonnas. See on portaal, mis viib tööotsijad ja tööandjad omavahel kokku. Oma andmeid saab sisestada järgnevale aadressile: Tööpakkumisi saate vaadata ka Hollandi ajalehtede kodulehekülgedelt: NRC Handelsblad; De Volkskrant; Trouw; De Telegraaf and the Algemeen Dagblad. Kasulikke aadresse (tööotsinguteks):

9 ELUASE Hollandis taskukohase eluaseme leidmine, nii rentimine kui ka ostmine, on üsnagi suur probleem ja seda eriti suurlinnades nagu Amsterdam, Den Haag, Rotterdam ja Utrecht, samuti ülikoolilinnades Leidenis ja Groningenis. Hollandis on võimalik eluaset rentida kasutades kohalike rendikomiteede abi (sotsiaalkortereid pakkuv asutus), kuid neil on enamasti pikk ootejärjekord. Rendikomiteedega on soovitav ühendust võtta ka juhul, kui Teil on kahtlusi rendisuuruse osas jm juhtudel. Kiiremini on võimalik leida eluaset kasutades erakinnisvara agentuure. Lisaks leiab infot üüritavate majutuspindade kohta kohalikest ajalehtedest, samuti ka kaupluste ja supermarketite infostendidelt. Üldjuhul makstakse omanikule ühe kuu rent ette, mis tagastatakse üürilepingu lõpetamisel. Enne lepingu lõpetamist on kohustuslik sellest teatada ette vähemalt 1 kuu. Üürnike huvid on Hollandis kaitstud Rendi Aktiga (Huurwert). Seetõttu peab üüritav eluase vastama teatud kriteeriumitele ning olema heas korras. Teatud juhtudel on võimalik taotleda renditoetust, mis sõltub Teie rendi suurusest. Selle saamisel arvestatakse Teie sissetulekut, jõukust, vanust ja perekonna suurust. Küsi täpsemalt üürileandjalt või kohalikust omavalitsusest või külasta veebilehte Kui Te soovite osta Hollandis eluaset, siis on Teile abiks kinnisvaraagentuurid ja ajalehtede kuulutused. Agentuuride kaudu maja ostes tuleb arvestada komisjonitasuga. Tuleb meeles pidada, et maja hinnad ei sisalda reeglina komisjonitasu ega muid ostumüügiga kaasnevaid kulutusi. Lisainfot ja nõu saate küsida pankadest ja teistelt finantsnõustamisega tegelevatelt asutustelt ning isikutelt (hüpoteegimaakler). Infot eluaseme leidmise kohta on kasulik küsida ka sellest omavalitsusest, kelle piirkonda soovitakse elama asuda. Enamikel kohalikel omavalitsustel on oma kodulehekülg, kus on olemas tähtsamad telefoninumbrid. Rohkem infot majutuse kohta: www2.woningnet.nl ja

10 HARIDUS Hollandis on seaduse järgi koolikohuslased kõik lapsed vanuses 5-16 aastat, sõltumata rahvusest või usulistest veendumustest. Noored vanuses aastat on kohustatud osalema osaajalises õppetöös, kas kutseõppeasutuses või täiskasvanuhariduses asutuses, mis on paika pandud haridusministeeriumi poolt. Laps on kohustatud kooli minema mitte hiljemalt, kui järgmisel kuul, peale tema 5 aastaseks saamist. Enamus lapsi alustavad oma kooliteed juba 4 aastaselt. Lisaaasta jooksul harjuvad lapsed kooliga, õpivad hollandi keelt. Hiljem on neil lastel koolis kergem hakkama saada. Peale 8-klassilist esimese taseme haridust, asuvad lapsed omandama kõrgemat üld- või eelkutseharidust. Olles nelja aastaga omandanud diplomi eelpool nimetatud valdkondades, on võimalik edasi õppida kutsehariduses või siirduda kõrgkooli. Haridus on kuni 18 elusaastani tasuta. Alates 18-st eluaastast peavad õpilased maksma õppemaksu. Info Hollandi haridussüsteemi kohta KASULIKUD KONTAKTANDMED SAATKONNAD Eesti Vabariigi Suursaatkonnast Hollandis Zeestraat 92, 2518 AD Haag, Holland. Tel: ; Fax: Hollandi Kuningriigi Suursaatkond Tallinnas Rahukohtu Tallinn, Eesti Tel: ; Fax: Hollandi Tööinspektsioon (Inspectie SZW) Hollandi Tööhõiveamet (UWV Werkbedrijf ) Eesti EURES kodulehekülg Välismaalastest tööotsijatele suunatud portaal (info nii vabade töökohtade kui elamis- ja töötingimuste kohta):

11 Migratsiooniamet (Immigratie-en Naturalisatiedienst) Postbus 3211, 2280 HE Rijswijk Hollandi Maksuamet (Belastingdienst) Kloosterweg 22, PO Box 2865, 6401 DJ Heerlen Hollandi Sotsiaal-ja Tööhõiveministeerium (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJ Den Haag Hollandi Tervisekindlustusamet (College voor zorgverzekeringen) Hollandi Sotsiaalkindlustuse Pank (Sociale Verzekeringsbank) Ametiühingud Hädaabinumbrid Üldine hädaabinumber kiirabi, politsei ja tuletõrje on 112.

12 HOLLANDISSE TÖÖLE MINNES soovitavalt kindlaks teha, et Teil on olemas: kehtiv Eesti pass või ID-kaart kvalifikatsioonitunnistuse tõendatud tõlge CV, elulugu, kandideerimisavaldus ja endiste tööandjate soovituskirjad koopiad sünnitunnistustest ja muudest perekonnaseisu tõenditest elamispind piirkonnas, kus asute tööle Euroopa ravikindlustuskaart või eratervisekindlustus (pole kohustuslik) piisavalt vahendeid elamiseks kuni esimese töötasu saamiseni või vajadusel koju pöördumiseni vajalikud U-vormid: Kui Teil on ülalkirjeldatu kohta küsimusi, pöörduge Teile sobivasse Eesti Töötukassa esindusse Infotelefon Toetab Euroopa Liit

BELGIA KUNINGRIIK ABIKS UUEL ALGUSEL

BELGIA KUNINGRIIK ABIKS UUEL ALGUSEL BELGIA KUNINGRIIK ABIKS UUEL ALGUSEL BELGIA KUNINGRIIK Selle voldiku eesmärk on pakkuda kasulikku teavet Belgiasse tööle minekuks. Siin tutvustatakse toimingud, mida tuleb enne ja pärast Belgiasse saabumist

Nadere informatie

Matsalu festivalilt Yosemite i rahvusparki. Neemelo pürib värava kuningaks. Juhan Ulfsak Eestis näitleja, maailmas rokkar.

Matsalu festivalilt Yosemite i rahvusparki. Neemelo pürib värava kuningaks. Juhan Ulfsak Eestis näitleja, maailmas rokkar. kohtume Vabaduse väljakul! Homme õhtul austatakse Tallinna peaväljakul Eesti vabaduse eest võidelnuid. Hommikust alates toimuvad aga auto vaba päeva üritused, näeb rulatrikke, kuuleb kontserte ja saab

Nadere informatie

Eestlane, valgekrae, hetero, abielus,

Eestlane, valgekrae, hetero, abielus, MAJA ja KORTERI VÄLISUKSED, SISEUKSED ja PAIGALDUS Nominete Eesti ettevõte aastast 1998 Disainuksed vastavalt kliendi kujundusele ja soovidele Erimõõdus uste hind sama mis standardmõõtude korral laius

Nadere informatie

KUIDAS SELLEST KIRJUTADA. Katrin Kern

KUIDAS SELLEST KIRJUTADA. Katrin Kern Tartu Ülikool Eesti Keele Instituut Tartu Linnavalitsus Haridus- ja Teadusministeerium KUIDAS SELLEST KIRJUTADA Katrin Kern Keelehooldekeskus Tartu 2015 SISUKORD Raamatu väljaandmist on toetanud Haridus-

Nadere informatie

EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 5. juuni 1997 * (Eelotsusetaotlus: Raad van State Belgia)

EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 5. juuni 1997 * (Eelotsusetaotlus: Raad van State Belgia) EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 5. juuni 1997 * (Eelotsusetaotlus: Raad van State Belgia) (Teenuste vaba liikumine Teleringhääling Asutamine Siseriiklikest õigusnormidest kõrvalehiilimine) Kohtuasjas

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie

Tahate rohkem teada vabadusepiiramise vähendamisest? Tutvuge siis esmalt

Tahate rohkem teada vabadusepiiramise vähendamisest? Tutvuge siis esmalt Tõlge: Esikaan: Lai valik 60 Alternatiivid vabadusepiiramisele tervishoius Praktiline abi- ja inspiratsioonivahend vabadusepiiramise vähendamiseks Lk2-3 Eessõna Esimene versioon Alternatievenbundel( alternatiivkogumik)

Nadere informatie

Editie: 1 juli Werven in Europa

Editie: 1 juli Werven in Europa Editie: 1 juli 2015 Werven in Europa Inhoud Inhoud... 2 Banenbeurzen in Europa... 3 17 en 18 september, Tallinn, Estland... 4 2 oktober, Plock, Polen... 4 6 en 7 oktober, Helsinki, Finland... 4 20 oktober,

Nadere informatie

KLACHTEN PER OVERHEIDSINSTANTIE. Jaarverslag

KLACHTEN PER OVERHEIDSINSTANTIE. Jaarverslag KLACHTEN PER OVERHEIDSINSTANTIE 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Ministerie van Algemene Zaken 3 Ministerie van Buitenlandse Zaken 4 Ministerie van Veiligheid en Justitie 5 Openbaar Ministerie 5 CJIB

Nadere informatie

Kasutusjuhend Plasmateler TH-58PZ800E TH-65PZ800E

Kasutusjuhend Plasmateler TH-58PZ800E TH-65PZ800E Mudel nr Kasutusjuhend Plasmateler TH-58PZ800E TH-65PZ800E Palun lugege enne aparaadi kasutamist käesolevaid juhiseid ja hoidke need kindlasti edaspidiseks kasutamiseks alles. Käesolevas juhendis kasutatavad

Nadere informatie

IT services: consulting, software development, Internet and support

IT services: consulting, software development, Internet and support IT services: consulting, software development, Internet and support Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29770394.aspx Väline hanke ID 233522-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik

Nadere informatie

Personeel zoeken in Europa. Informatie voor werkgevers

Personeel zoeken in Europa. Informatie voor werkgevers Personeel zoeken in Europa Informatie voor werkgevers Personeel zoeken in Europa Bent u regelmatig op zoek naar geschikt personeel? Heeft uw organisatie ieder jaar weer een piek in de behoefte aan arbeidskrachten?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken BBZ Inhoudsopgave VOOR WIE 4 VERPLICHTINGEN UITVOEREN 5 WELKE WETGEVING 5 Woon-werksituaties waarin de wetgeving van Nederland van toepassing is Formulier E 101 N AFDRAGEN VAN SOCIALEZEKERHEIDSPREMIES

Nadere informatie

Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16

Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16 Inhoud Introductieles 13 Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16 1 Hoe ziet Nederland eruit? 19 De ligging en de grootte van Nederland 19 De provincies

Nadere informatie

Personeel zoeken in Europa

Personeel zoeken in Europa uwv.nl werk.nl Personeel zoeken in Europa Informatie voor werkgevers Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN LOON De hoogte van de lonen is vastgesteld in een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) of, omdat niet iedere werkgever een CAO

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Construction work. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 4. Avaldamise kp 23.11.2012 5:08

Construction work. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 4. Avaldamise kp 23.11.2012 5:08 Construction work Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/33214676.aspx Väline hanke ID 371226-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Piiratud menetlus

Nadere informatie

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Hoe maakt u een afspraak U levert de aanvraag in door een afspraak te

Nadere informatie

Kõik ühest kohast: lihtne! soodne! kindel! Kogu Continentali TALVEKOLLEKTSIOON ühest kohast!

Kõik ühest kohast: lihtne! soodne! kindel! Kogu Continentali TALVEKOLLEKTSIOON ühest kohast! Kõik ühest kohast: lihtne! soodne! kindel! Kogu i TALVEKOLLEKTSIOON ühest kohast! SÕIDUAUTO REHVID Profiil 80 13'' 155/80R13 3434430 79 T Gislaved EuroFrost 3 Lamell 950.- 3436010 79 T Gislaved NordFrost

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van de leden Vermeij en Blok

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van de leden Vermeij en Blok De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 1 AA S GRAVENHAGE 1AAXA Postbus 90801 09 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat Telefoon (070) Fax (070) 0 www.szw.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

I LISA MENETLUSEGA SEOTUD RIIGID, RAVIMITE NIMETUSED, TOIMEAINED, MÜÜGILOA NUMBRID JA MÜÜGILOA HOIDJAD 1/15

I LISA MENETLUSEGA SEOTUD RIIGID, RAVIMITE NIMETUSED, TOIMEAINED, MÜÜGILOA NUMBRID JA MÜÜGILOA HOIDJAD 1/15 I LISA MENETLUSEGA SEOTUD RIIGID, RAVIMITE NIMETUSED, TOIMEAINED, MÜÜGILOA NUMBRID JA MÜÜGILOA HOIDJAD 1/15 Liikmesriik Ravimi nimetus Toimeaine Müügiloa number Müügiloa hoidja Austria Rompun Ksülasiin

Nadere informatie

I N F O R M A T I E V O O R Z I E N I N G A A N M I G R A N T E N

I N F O R M A T I E V O O R Z I E N I N G A A N M I G R A N T E N I N F O R M A T I E V O O R Z I E N I N G A A N M I G R A N T E N Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 I N T R O D U C T I E Wie in een ander

Nadere informatie

Wat doet de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW? Wat doet de Inspectie SZW? De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Meer effect met één Inspectie SZW

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Project-management services other than for construction work

Project-management services other than for construction work Project-management services other than for construction work Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/35742582.aspx Väline hanke ID 99208-2013 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu

Nadere informatie

_ B/CFD SSC Factuurverwerking Boekstuknr. g áootboekrim kostensegment. Paraat F1 datum. Paraat B datum

_ B/CFD SSC Factuurverwerking Boekstuknr. g áootboekrim kostensegment. Paraat F1 datum. Paraat B datum Geodan 27112012 331 _ B/CFD SSC verwerking - EEN WERELD VAN GEO-INFORMATIE, Logistteknr Belastingdienst/Oost T a v Crediteurenadministr Postbus 5105 7600 VL ALMELO g áootboekrim kostensegment Paraat F1

Nadere informatie

Kliimamuutused ja Eestile ohtlikud invasiivsed metsakahjurid

Kliimamuutused ja Eestile ohtlikud invasiivsed metsakahjurid Kliimamuutused ja Eestile ohtlikud invasiivsed metsakahjurid Heino Õunap metsakaitse osakonna juhataja Käsitletud liigid: Bursaphelenchus xylophilus männi-laguuss Agrilus anxius (salehundlane) Agrilus

Nadere informatie

Financial and insurance services

Financial and insurance services Financial and insurance services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29970821.aspx Väline hanke ID 62494-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Piiratud

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

(! ) "#$%# & #&# '&( $)&# magister artium ) * '&( +#$,- MA, #$&$..

(! ) #$%# & #&# '&( $)&# magister artium ) * '&( +#$,- MA, #$&$.. (! ) "#$%# & #&# '&( $)&# magister artium ) * '&( +#$,- MA, #$&$.. $ 2006 ... 5 1.... 8,+.+&## + *... 8 I.! "! #!$%& ' ($$" )%!... 10 1. )#+& &#*&+&# &+,/,#%... 10 2. ).,+.+&#... 10 2.1. #%#... 10 2.1.1.

Nadere informatie

Interventieteam scheepswerven en illegale verwerking: aanmonstering Noord Holland Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Interventieteam scheepswerven en illegale verwerking: aanmonstering Noord Holland Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 27-11-2007 Naam Interventieteam scheepswerven en illegale verwerking: aanmonstering Noord Holland Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Avaldamise kp 5.07.2014 5:19. Muutmisaeg 5.07.2014 5:19

Avaldamise kp 5.07.2014 5:19. Muutmisaeg 5.07.2014 5:19 Electricity Info Versioon 3 URL http://com.mercell.com/permalink/43030616.aspx Väline hanke ID 226589-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders)

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Dit document is afkomstig van https://www.coa.nl/mycoa/mycoa/, zie https://www.coa.nl/mycoa/hy/printpdf/infosheetprint/1540 Wat moet ik regelen?

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/43589836.aspx Väline hanke ID 383234-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik

Nadere informatie

Wa a r o m warmte? D u u r za m e e n e r g i e b e ta a l b a a r m a ke n. H o e ko m e n w e d a a r? D a a r o m HWI als coalitie

Wa a r o m warmte? D u u r za m e e n e r g i e b e ta a l b a a r m a ke n. H o e ko m e n w e d a a r? D a a r o m HWI als coalitie Inhoud Wa a r o m warmte? D u u r za m e e n e r g i e b e ta a l b a a r m a ke n H o e ko m e n w e d a a r? D a a r o m HWI als coalitie We moeten gevaarlijke klimaatverandering voorkomen, ook lokaal

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT. Diensten

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT. Diensten AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning voor stagiairs

Aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning voor stagiairs Aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning voor stagiairs Bijgaand treft u het aanvraagformulier, de checklist en de relevante wet- en regelgeving voor stagiairs aan. Relevante wet- en regelgeving Van

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst RAPPORT AD/2005/35556 Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen AD-rapport bij de negende voortgangsrapportage SUWI Den Haag, 17 mei 2005 Auditdienst van het Ministerie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Notitie. Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland. Betreft: Opgaaf Wereldinkomen. 1 Inleiding en vraagstelling

Notitie. Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland. Betreft: Opgaaf Wereldinkomen. 1 Inleiding en vraagstelling Notitie Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland Mr W.W. Geursen Datum 10 april 2007 Onze ref. 116\Stichting Gepensioneerden\n006-690_opgaaf wereldinkomen\wwg Betreft:

Nadere informatie

Wat doet het Inlichtingenbureau?

Wat doet het Inlichtingenbureau? Wat doet het Inlichtingenbureau? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot de controle van uw gegevens. Wanneer u bijstand krijgt, worden uw gegevens gecontroleerd door verschillende

Nadere informatie

Het kan makkelijker!

Het kan makkelijker! Het kan makkelijker! Het kan makkelijker! Contact met de overheid: iedereen heeft het wel eens, maar kan het nou niet wat makkelijker? Het antwoord daarop is Ja! Minder vaak langs bij organisaties Nog

Nadere informatie

Vakantiewerk 2009 x_151.indd :05:34

Vakantiewerk 2009 x_151.indd :05:34 Vakantiewerk 2009 Vakantiewerk 2009 (De bedragen in deze brochure gelden vanaf 1 juli 2009) Pas als je dertien jaar of ouder bent, mag je werken in je schoolvakantie. Wat voor vakantiewerk je mag doen

Nadere informatie

Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005

Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005 Wet kinderopvang Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005 De Wet kinderopvang in het kort De Wet kinderopvang gaat per 1 januari 2005 in en regelt de kwaliteit en financiering

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Datum Versie Auteur Opmerkingen

Datum Versie Auteur Opmerkingen Organisatieonderdelen Rijk met OIN ten behoeve van e-facturatie Colofon Versienummer 1.3 Datum 14-08-2017 Status Vastgesteld Documentbeheer Datum Versie Auteur Opmerkingen 20-12-2016 0.1 Logius 22-12-2016

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden. Dit geldt ook als u in het buitenland

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

;! ní:ij(ij iíim!ii!í[ii!iifiiiiiifi!jiiriĵiij íi!iiľįiľ 10 1 501669 8 09/03/2015

;! ní:ij(ij iíim!ii!í[ii!iifiiiiiifi!jiiriĵiij íi!iiľįiľ 10 1 501669 8 09/03/2015 ;! ní:ij(ij iíim!ii!í[ii!iifiiiiiifi!jiiriĵiij íi!iiľįiľ 10 1 501669 8 09/03/2015 Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Gemeenteraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 508 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden?

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Colofon september 2007 Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend

Nadere informatie

Bestuurskosten april 2016. Bedrag 0,-

Bestuurskosten april 2016. Bedrag 0,- Bestuurskosten april 2016 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 0,- 1. Bestuurskosten april 2016 Functionaris Staatssecretaris Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 986,38

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Printdatum: 27-11-2007 Naam Bouw Interventie Team Noord-Nederland verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: 27-11-2007 Naam Bouw Interventie Team Noord-Nederland verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 27-11-2007 Naam Bouw Interventie Team Noord-Nederland verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

(De bedragen in deze brochure gelden vanaf 1 januari Het is mogelijk dat de bedragen iets omhoog gaan per 1 juli.)

(De bedragen in deze brochure gelden vanaf 1 januari Het is mogelijk dat de bedragen iets omhoog gaan per 1 juli.) Vakantiewerk 2008 Vakantiewerk 2008 (De bedragen in deze brochure gelden vanaf 1 januari 2008. Het is mogelijk dat de bedragen iets omhoog gaan per 1 juli.) Pas als je dertien jaar of ouder bent, mag je

Nadere informatie

Controle door een Interventieteam

Controle door een Interventieteam Controle door een Interventieteam Inhoudsopgave Controle door een Interventieteam Wat is een Interventieteam? Wat doet een Interventieteam? Waarom en wanneer komt een Interventieteam? Wat houdt een controle

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave Uw zorg, ons werk 2 Vier gratis diensten U kunt rekenen op onze deskundige hulp Advies en modelovereenkomsten 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB Servicecentrum PGB Administratieve

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid 20 Sociale zekerheid versie 2015 Crisistypen (dreigende) stagnatie in het verstrekken van uitkeringen Bevoegd gezag uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

Leesduur: het gemiddeld aantal minuten per gelezen nummer bron: NOM NPM 2010-II I Dagbladcombinaties Allen

Leesduur: het gemiddeld aantal minuten per gelezen nummer bron: NOM NPM 2010-II I Dagbladcombinaties Allen Leesduur: het gemiddeld aantal minuten per gelezen nummer bron: NOM NPM 2010-II - 2011-I Dagbladcombinaties Totaal dagbladen incl. gratis dagbladen (doordeweekse editie) 26,2 26,8 25,6 16,7 18,8 21,5 27,0

Nadere informatie

Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener

Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener In de toekenningsbeschikking is vastgelegd hoeveel tegemoetkoming u ontvangt bij het regelen van de zorg, hulp of begeleiding die u nodig hebt. Als u met uw zorgverleners

Nadere informatie

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Regeling PGB De regeling PersoonsGebonden Budget en het SVB Servicecentrum PGB Inhoud 1. Inleiding Wat is PGB? 2. Servicecentrum PGB 3. Wat doet het Servicecentrum?

Nadere informatie

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Printdatum: Naam Interventieteam illegale aanmonstering verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: Naam Interventieteam illegale aanmonstering verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 02-10-2006 Naam Interventieteam illegale aanmonstering verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Meldingsnummer: Pagina 1 Verantwoordelijke: 1 van 6 Ministerie

Nadere informatie

Printdatum: Naam Interventieteam scheepswerven Limburg verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: Naam Interventieteam scheepswerven Limburg verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 27-11-2007 Naam Interventieteam scheepswerven Limburg verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Meldingsnummer: Pagina 1 Verantwoordelijke: 1 van 7 Ministerie

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te

Nadere informatie

ff ij. Ministerievan SocialeZakenen X. Werkgelegenheid

ff ij. Ministerievan SocialeZakenen X. Werkgelegenheid f i 1 «~. i i 1 i - ~«--««- - M»,i L \ i er s ;:*i- L; rr ff ij. Ministerievan SocialeZakenen X. Werkgelegenheid I B, = P+ Snn< ll. i "*'^ vr j ~ «~--«~ ~»Ã~~,,,, >-.«~._. M > Retouradres Postbus 90801

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke procedures en rechtsbijstand 2012

Bestuursrechtelijke procedures en rechtsbijstand 2012 Factsheet 214-5 Bestuursrechtelijke procedures en rechtsbijstand 212 Aantal bezwaarschriften, gerechtelijke procedures en afgegeven toevoegingen Auteur: M. ter Voert Oktober 214 Dit factsheet geeft ontwikkelingen

Nadere informatie

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Inhoud In welk land vraagt u een uitkering aan? 2 Wanneer bent u een grensarbeider? 2 Wanneer bent u volledig of gedeeltelijk werkloos? 2 U bent volledig werkloos

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van SZW.

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van SZW. ` BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan

Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan De uitbetaling van uw Heineken-pensioen Belasting Zorgverzekering De Heineken-extra s De Vereniging Van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Wanneer eindigt

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/F&W/04/9756

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/F&W/04/9756 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Market and economic research; polling and statistics

Market and economic research; polling and statistics Market and economic research; polling and statistics Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/31855494.aspx Väline hanke ID 371692-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine

Nadere informatie

TEW-651BR. Quick Installation Guide 2.01. Nederlandse 1 1. Voor u aan de slag gaat 2. Hoe installeren. 3. Configureer de draadloze router 5

TEW-651BR. Quick Installation Guide 2.01. Nederlandse 1 1. Voor u aan de slag gaat 2. Hoe installeren. 3. Configureer de draadloze router 5 Nederlandse 1 1. Voor u aan de slag gaat 2. Hoe installeren 1 3 3. Configureer de draadloze router 5 Problemen oplossen 9 Draadloze tips 11 Quick Installation Guide TEW-651BR 2.01 Verzamelen informatie

Nadere informatie

Werken onder de 18 Wat zijn de regels?

Werken onder de 18 Wat zijn de regels? Werken onder de 18 Wat zijn de regels? versie juli 2010 Ben je jonger dan 18 jaar en wil je gaan werken, dan krijg je met andere regels te maken dan volwassenen. Deze regels gaan over het soort werk dat

Nadere informatie

Informatie Klachtenregeling

Informatie Klachtenregeling Informatie Klachtenregeling KR2014 Toelichting Klachtenregeling Heeft u een klacht? OOM Verzekeringen wil graag dat u tevreden bent. Heeft u toch een klacht, dan vragen wij u om dit aan ons te laten weten.

Nadere informatie

N150 Wireless Outdoor PoE Toegangspunt TEW-715APO. Snel-installatiegids (1)

N150 Wireless Outdoor PoE Toegangspunt TEW-715APO. Snel-installatiegids (1) N150 Wireless Outdoor PoE Toegangspunt TEW-715APO Snel-installatiegids (1) TEW-715APO (V1.0R) / 07.18.2012 БЪЛГАРИН 1. Voordat U aan de slag gaat Inhoud van de verpakking TEW-715APO CD-ROM (Gebruikershandboek)

Nadere informatie