BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen"

Transcriptie

1 29 januari, 19:30 u, de Waalburcht Alzheimer Café, over het thema: Wat is Alzheimer? U bent mantelzorger als u voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of kennis zorgt. U bent geen professionele zorgverlener, maar u doet dit omdat u een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt. U vindt het misschien de gewoonste zaak van de wereld om te zorgen voor iemand waar u om geeft. En de kans is groot dat u die zorg prima vol kunt houden. Maar het kan ook zijn dat in de loop van de tijd het zorgen voor iemand steeds zwaarder gaat wegen. Omdat er steeds meer van u wordt gevraagd, of omdat het moeilijk is om een balans te vinden tussen het mantelzorgen en uw andere verplichtingen (denk aan uw eigen gezin, of het werk). Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die nog wel eens door elkaar gehaald worden, toch zijn het verschillende dingen. Als mantelzorger kiest u er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt u, omdat u een emotionele band heeft met degene die zorg nodig heeft. De zorg kan niet zomaar worden beëindigd. Als vrijwilliger kiest u er voor om te zorgen. De zorg is voor een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en u kunt de zorg op eigen initiatief beëindigen. Zorgt u voor een ander? Dan bent u mantelzorger! wat cijfers In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Zo n mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een ander. Ongeveer mantelzorgers voelen zich zwaarbelast of overbelast. Om dit te voorkomen is een goed evenwicht tussen zorg, werk en ontspanning belangrijk. steun uit uw omgeving Veel mantelzorgers geven de zorg in hun eentje, of met maar heel weinig hulp van anderen. Soms is dat gewoon zo gegroeid. Soms ook hebben mantelzorgers het gevoel dat in hun omgeving niemand ziet hoe zwaar het is om te zorgen voor een ander. Weer andere mantelzorgers hebben het gevoel dat zij falen als ze hulp moeten inroepen, of degene waar ze voor zorgen wil alleen door de vaste mantelzorger worden geholpen. Het is wel belangrijk om er af en toe even bij stil te staan dat u alleen goed voor een ander kunt zorgen als u ook goed voor uzelf zorgt. Bijvoorbeeld door regelmatig iets voor uzelf te doen en te ontspannen. Het delen van de zorg kan zorgen voor wat extra lucht. Wacht daar niet mee tot de zorg te zwaar is geworden, maar bespreek dit bijtijds met de mensen in uw omgeving. Overbelasting ontstaat vaak sluipend, en daardoor kan het zijn dat u er pas te laat erg in heeft dat het mantelzorgen te zwaar wordt. bent u overbelast? Een korte test waarmee u een indruk kunt krijgen van in hoeverre u belast bent door uw mantelzorgtaken, ja of nee: 1. Mijn nachtrust is verstoord; 2. Ik vind het lichamelijk zwaar; 3. Het beperkt me in andere dingen die ik wil doen; 4. Het is pijnlijk om te moeten zien dat hij of zij een andere persoon is geworden; 5. Ik word geheel door deze situatie in beslag genomen; 6. Er zijn ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moet besteden; 7. Emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar. Heeft u bij 4 of meer vragen ja geantwoord, dan kan het zijn dat u overbelast dreigt te raken. Schroom dan niet om uw situatie eens met anderen te bespreken. Met mensen uit uw omgeving, of met uw huisarts, of bijvoorbeeld een medewerker van het steunpunt mantelzorg van de BWI. Laura Koorevaar, contactpersoon mantelzorgondersteuning mogelijkheden voor ondersteuning Er zijn concrete ondersteuningsmogelijkheden, zoals hulpmiddelen of bijvoorbeeld het inzetten van vrijwilligers waardoor u even tijd voor uzelf heeft. Mogelijk bent u geholpen met informatie, advies of begeleiding. De cliëntondersteuners van de BWI kunnen u helpen om uw situatie helder in beeld te krijgen en een plan op te stellen voor ondersteuning. Inloopspreekuur: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot uur, locatie: P.S. Gerbrandystraat 31. Buiten deze tijden op afspraak.

2 Wmo voor mantelzorgers Heeft de persoon die u verzorgt professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijgt u te maken met verschillende wetten. Wet maatschappelijke ondersteuning: o.a. huishoudelijke hulp, dagbesteding Zorgverzekeringswet: o.a. verpleging en verzorging thuis Wet langdurige zorg: permanente intensieve zorg en/of toezicht Jeugdwet: o.a. jeugd-ggz en specialistische hulp voor gehandicapte jongeren Wmo en mantelzorg De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) richt zich op mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen wonen. Bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten of mensen met een psychische aandoening. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. Wat biedt de Wmo? De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. U kunt hier terecht voor: Huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer; Ondersteuning voor u als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg; Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf; Beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis. Deze hulp kan geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het 26 februari, uur, De Waalburcht Alzheimer Café Na de diagnose 12 maart, uur, Residence Gerbrandy Mantelzorgsalon, onderwerp depressie 20 & 21 maart, NLdoet laatste geval regelt de gemeente de hulp. Soms moet u een eigen bijdrage betalen. In gesprek Kenmerkend aan de nieuwe Wmo is dat de ondersteuning op maat moet zijn. Er komt dus een onderzoek naar de situatie van degene die hulp vraagt. Daarvoor gaat men met de hulpvrager en met u als mantelzorger in gesprek. In dit gesprek komt aan de orde wat uw naaste zelf nog kan doen, wat u of andere mantelzorgers kunnen doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Op basis daarvan wordt besloten óf en zo ja, welke hulp er wordt toegekend. De gesprekken in Papendrecht worden gevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden. Ondersteuning van u als mantelzorger De Wmo doet een groter beroep op mantelzorgers dan voorheen. Tegelijkertijd moet de gemeente u in uw zorgtaken ondersteunen. Zo kunt u bijvoorbeeld een aanvraag doen voor vervangende zorg of respijtzorg. Dat kan u helpen om overbelasting te voorkomen. Meer weten? Neem contact op met onze cliëntondersteuners! NLdoet, gesprek met een vrijwilliger NLdoet is de grootste landelijke vrijwilligersmanifestatie. Dit jaar vindt NLdoet op zaterdag 21 maart plaats. Deze dag worden er door heel Papendrecht allerlei klussen gedaan bij vrijwilligersorganisaties. Ook is er een grote vrijwilligersinformatiemarkt. NLdoet wordt georganiseerd door BWI (Brede Welzijnsinstelling) Papendecht. BWI wordt bij de organisatie ondersteunt door een aantal vrijwilligers. Eén ervan is Guus Mayer. Wie is Guus? Guus Mayer is 52 jaar en van beroep service technicus, maar sinds eind december2014 werkloos. Zijn geloofsovertuiging en zijn gezin zijn belangrijk evenals zijn passie voor muziek. Zelf speelt hij trompet. Doe je vrijwilligerswerk? Ja, ik ben al vele jaren vrijwilliger bij NLdoet. Negen jaar geleden had ik me opgegeven als muziekvrijwilliger om tijdens NLdoet voor ouderen op te treden. Vanuit mezelf en ook vanuit mijn geloof, wil ik me als vrijwilliger inzetten voor ouderen of mensen met een beperking. Daarna heb ik me opgegeven om ook organisatorisch aan de slag te gaan voor NLdoet. Sindsdien ben ik actief in de werkgroep die de organisatie van NLdoet ondersteunt. Wat is je motivatie om vrijwilligerswerk te doen? Ik wil graag iets doen voor de samenleving en vooral voor mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Er is veel eenzaamheid onder ouderen. Als ik mijn steentje kan bijdragen dat te verminderen, Guus Mayer is dat goed. In de loop van de jaren is mijn verlangen om als vrijwilliger muziek te maken omgebogen naar het verlangen iets voor mijn medemens en mijn omgeving te doen. Wat zijn je taken/werkzaamheden voor NL doet? Voor NLdoet regel ik het entertainment programma, de muzikale - en andere optredens dus. Op de dag zelf ben ik presentator en coördineer de technische zaken rond het podium. Eigenlijk een soort stagemanager, maar dat klinkt meteen zo heftig. Wat vind je leuk aan NL doet? Bij NLdoet kan ik mijn passie voor muziek combineren met mijn streven meer vrijwilligers te werven op alle plekken waar ze hard nodig zijn. Muziek brengt mensen bij elkaar. Ik lok mensen als het ware de tent in, waar ze een kijkje kunnen nemen op de grote vrijwilligersmarkt. En dan hoop ik natuurlijk dat ze zich bij één van de organisatie als vrijwilliger aanmelden.

3 26 maart, uur, Waalburcht Alzheimer Café met als thema Dag besteding bij Zorgboerderij De Molenhoeve Kenmerkend aan de nieuwe Wmo is dat de ondersteuning op maat moet zijn. Dat betekent dat de gemeente moet onderzoeken wat de situatie is van degene die hulp vraagt. De Sociale Dienst Drechtsteden voert dit uit in Papendrecht. De SDD gaat met hem en met u als mantelzorger in gesprek. In dit zogenoemde keukentafelgesprek komt aan de orde wat uw naaste zelf nog kan doen, wat u of andere mantelzorgers kunnen doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Op basis daarvan beslist de gemeente óf en zo ja, welke hulp zij toekent. In gesprek met de Sociale Dienst Drechtsteden (keukentafelgesprek) U heeft professionele hulp aangevraagd. De SDD bekijkt vervolgens in een keukentafelgesprek (officieel heet het onderzoek ) welke ondersteuning nodig is. Hoe gaat u als mantelzorger zo n gesprek goed voorbereid aan? Als mantelzorger bent u volwaardige partner in de zorg. En meer dan dat: de band die u heeft met degene voor wie u zorgt, de verhalen en het verleden dat u deelt, zijn uniek. Geen zorgprofessional die dat kan overnemen, geen Wmo-medewerker die dat kan negeren. Het keukentafelgesprek voor de mantelzorger Daarom bent u in gesprekken als mantelzorger een volwaardige gesprekspartner naast de zorgvrager. Lees hieronder de acht tips hoe u dit gesprek kunt voeren. 1. bereid u voor Bedenk voor het gesprek waar u zelf als mantelzorger mee geholpen zou zijn. Praat er eventueel vooraf over met iemand uit uw familie- of vriendenkring. 2. Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets. 3. Geef een reëel beeld Geef in het gesprek een reëel beeld: wat kost u veel energie, waar maakt u zich zorgen om, waar zou u hulp bij willen? 4. Stel vragen Vraag wat de gemeente voor u kan doen. Welke ondersteuning is er? Is er iets niet helemaal duidelijk? Blijf doorvragen! 5. Vraag om eigen gesprek Het kan moeilijk zijn om in de aanwezigheid van de zorgvrager aan te geven waar u zelf behoefte aan heeft of wat u lastig vindt in de zorgsituatie. Vraag dan om een eigen gesprek. 6. Op eigen wijze zorgen Laat er voldoende aandacht zijn voor het dagelijks leven van u als mantelzorger en zorg dat daarmee voldoende rekening wordt gehouden. Daarbij mag u ook uw wens om met vakantie te gaan (respijtzorg) aan de orde stellen. 7. Vraag om een verslag U heeft recht op een schriftelijk verslag van het gesprek. Zo kunt u nakijken of de situatie goed in beeld is gebracht en wat de concreet gemaakte afspraken zijn. 8. Spreek evaluatiemomenten af Het keukentafelgesprek geeft een momentopname. De situatie kan veranderen of het mantelzorgen kan u zwaarder vallen dan u had gedacht. Spreek daarom evaluatiemomenten af. mogelijkheden voor ondersteuning Mogelijk bent u geholpen met informatie, advies of begeleiding. De cliëntondersteuners van de BWI kunnen u helpen om uw situatie helder in beeld te krijgen en een plan op te stellen voor ondersteuning. Inloopspreekuur: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot uur, locatie: P.S. Gerbrandystraat 31. Buiten deze tijden op afspraak. Bedankt voor NLdoet! Tijdens NLdoet op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart hebben honderden Papendrechtse vrijwilligers zich belangeloos voor velen klussen ingezet. Er is ontzettend veel fantastisch werk door hen verzet. Ook de vrijwilligersinformatiemarkt op het Marktplein is goed bezocht en zijn er wellicht leuke matches gemaakt met (potentiele) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. BWI kijkt terug op een zeer geslaagd NLdoet 2015 en bedankt iedereen die enthousiast heeft geholpen om NLdoet 2015 een groot succes te maken! Zonder uw hulp was dit niet gelukt! informatiemarkt NLdoet

4 30 april, 19:30u, Waalburcht Alzheimer Café, thema veranderingen in de zorg Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. Wat betekent dat voor u als mantelzorger? Wat biedt de Zorgverzekeringswet? De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor: verpleging en verzorging thuis (thuiszorg) de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg) Thuiszorg vergoed door de basisverzekering De zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en een vrijwillige aanvullende verzekering. Vanaf 2015 vergoedt de basisverzekering de thuiszorg, ofwel verpleging en verzorging aan huis. Hiervoor geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. Centrale rol van de wijkverpleegkundige De wijkverpleegkundige krijgt in de thuiszorg een belangrijke rol. Deze Zorgverzekeringswet en mantelzorg bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft en met u als mantelzorger. Ook zorgt de wijkverpleegkundige voor de afstemming met andere zorg- en hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist of maatschappelijk werker. Respijtzorg soms vergoed Respijtzorg houdt in dat uw zorg tijdelijk wordt overgenomen, zodat u even vrijaf kunt nemen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze respijtzorg geheel of gedeeltelijk. Mezzo heeft de Consumentenbond laten onderzoeken welke vergoedingen de verzekeraars bieden. Op kunt u een vergoedingenoverzicht vinden van de zorgverzekeraars. Overgangsregeling Wie al een indicatie voor AWBZ-zorg in 2015 heeft, houdt recht op die zorg. Voor de zorg die vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet gaat, geldt een overgangsregeling. Hoe die regeling eruit ziet, hangt af van de zorg waar het om gaat. Overgangsregeling Wmo 2015 Heeft degene die u verzorgt een AWBZ-indicatie voor zorg die vanaf 2015 valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan houdt hij uiterlijk tot 1 januari 2016 recht op de zorg uit zijn indicatie. Dit is echter niet het geval als: de indicatie voor 1 januari 2016 afloopt. Kijkt u daarvoor naar de datum op de indicatie; de gemeente andere ondersteuning aanbiedt én uw naaste daarmee akkoord gaat. Let op: hij hoeft niet akkoord te gaan met andere ondersteuning. Op 1 januari 2016 vervallen op grond van de wet alle indicaties, behalve de indicaties voor beschermd wonen. Daarvoor geldt een overgangstermijn van ten minste vijf jaar. Overgangsregeling Zorgverzekeringswet Heeft degene die u verzorgt een AWBZ-indicatie voor wijkverpleging en loopt deze in 2015 door? Dan gaat die indicatie over naar de Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar zorgt ervoor dat de indicatie op 1 januari 2015 direct verandert in recht op wijkverpleging. Overgangsregeling Wet langdurige zorg en Jeugdwet Heeft degene die u verzorgt een AWBZ-indicatie voor zorg die vanaf 2015 valt onder de Wet langdurige zorg of onder de nieuwe Jeugdwet? Dan geldt ook daarvoor een overgangsregeling. De inhoud van de regeling hangt af van de situatie in Kijk voor meer informatie op: Laura Koorevaar van het steunpunt Steunpunt Mantelzorg Mocht u vragen hebben over mantelzorg of ondersteuning nodig hebben bij de zorg die u biedt, dan kunt u terecht bij het steunpunt Mantelzorg van de BWI Papendrecht. Iedere werkdag is er een inloopspreekuur van 9.30 tot uur aan de P.S. Gerbrandy straat 31. U bent hier van harte welkom met vragen over mantelzorgondersteuning. De cliënt ondersteuners zijn u zo goed mogelijk van dienst. Kunt u niet op de aangegeven tijden? Maak dan een afspraak via of per via

5 28 mei, 19.30u, Waalburcht Alzheimer Café, over beginnende dementie 18 juni, 19.30u, Residence Gerbrandy Mantelzorgsalon, over leven met mogelijkheden i.p.v. beperkingen De Alzheimer Assistent is een applicatie ( app ) voor smartphone, tablet en computer speciaal voor mensen die de zorg hebben voor iemand met dementie. Alzheimer Nederland heeft deze gratis app ontwikkelt als een praktisch hulpmiddel met informatie in tekst, foto s én video over inmiddels meer dan zeventig onderwerpen. Nederland telt ruim mantelzorgers die zorgen voor een familielid of bekende met dementie. 9 op de 10 mantelzorgers zijn overbelast of lopen een groot risico op overbelasting door de zorg voor iemand met dementie thuis. App voor mantelzorgers van mensen met dementie Burn-out door zware zorg Mensen met dementie willen zo lang mogelijk thuis wonen. Echter, als de mantelzorger overbelast raakt, een burn-out krijgt, en dus niet meer voor de dementiepatiënt kan zorgen, is crisisopname een onvermijdelijke stap. Maar wel een zeer onwenselijke stap. Samenleven met iemand met dementie zorgt iedere dag voor nieuwe uitdagingen, zoals gedragsveranderingen. Op zo n moment heb je direct behoefte aan steun en advies van lotgenoten en experts. De behoefte aan antwoorden op hulpvragen zien wij verschuiven van offline, zoals telefoon en folders, naar online. Met de Alzheimer Assistent app kunnen mantelzorgers direct ervaringen en tips digitaal uitwisselen : aldus Gea Broekema-Prochazka, directeur en bestuurder van Alzheimer Nederland. App voor steun en advies In de Alzheimer Assistent staat informatie in tekst én in video over veel verschillende onderwerpen. Deze adviezen worden gegeven door experts en mantelzorgers. Gebruikers kunnen zelf tips delen en onderwerpen aandragen. Zo wordt de Alzheimer Assistent een breed gedragen hulpmiddel voor iedereen die samenleeft met iemand met dementie. Meer informatie over de mogelijkheden en de downloadlinks is te vinden op de website Herkenning en erkenning is heel belangrijk bij de zware zorg voor iemand met dementie. Alzheimer Nederland peilt de behoeftes van mantelzorgers en springt in op urgente vragen. Naast de Alzheimertelefoon die 24/7 gratis bereikbaar is, de website en de Mantelzorgagenda, is er nu dus ook de Alzheimer Assistent app voor tablets. De Alzheimer Assistent is uw digitale hulp bij de zorg voor iemand met dementie. U onderhoudt contact met familie en vrienden, deelt ervaringen met lotgenoten en vindt gerichte informatie over tientallen situaties die zich kunnen voordoen tijdens de zorg voor uw naaste. de app Onderdelen De Alzheimer Assistent bestaat uit de volgende onderdelen: De Alzheimerwijzer: Een naslagwerk met tekst en video s over situaties die zich kunnen voordoen. Elk onderwerp is voorzien van een reactiemogelijkheid waar lotgenoten tips en ervaringen uitwisselen. Het verslag van de dag: Beschrijf de dag en deel uw verhaal met familie en vrienden, die hier zelf ook op kunnen reageren. Alzheimerverhalen: Verschillende mantelzorgers en zorgprofessionals houden een weblog bij waarin zij hun ervaringen met u delen. Notificaties: Toont u in één oogopslag welke nieuwe reacties, blogs en onderwerpen zijn toegevoegd. bron: Caren app Mantelzorgers die in het bezit zijn van een iphone kunnen ook de Caren app gratis downloaden. Deze is te vinden in de App store onder de naam Caren. Caren is een initiatief van Nedap healthcare. De App bevat een online agenda waarin mantelzorgers de taken en zorg voor een zorgbehoevend persoon kunnen organiseren en verdelen. In de App kan een mantelzorger verwanten en bekenden uitnodigen die ook kunnen zorgen. In de gezamenlijke agenda staat wanneer wie langskomt en kan men voor elkaar berichten achterlaten. De mantelzorger wordt direct op de telefoon herinnerd aan toekomstige afspraken. Bron: Contact Wilt u in contact komen met het Steunpunt Mantelzorg? Coördinator is Laura Koorevaar. Inloopspreekuur: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot uur, locatie: P.S. Gerbrandystraat 31. Buiten deze tijden op afspraak.u kunt ook en:

6 Mantelzorgcompliment afgeschaft in 2015 Steunpunt mantelzorg Het kabinet heeft met ingang van 2015 het landelijke mantelzorgcompliment afgeschaft. Het compliment bestond uit een bedrag van 200 en een fiscaal voordeel als tegemoetkoming voor de kosten van een mantelzorger. Brief ontvangen van de SVB? Heeft u dit jaar of voorgaande jaren een mantelzorgcompliment gekregen van de SVB? Dan heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u eind december geïnformeerd over het vervallen van de regeling. Hierbij is vermeld dat gemeenten vanaf 2015 vorm geven aan de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Vanwege privacyregelgeving heeft de gemeente van de SVB geen persoonlijke gegevens ontvangen. Wij adviseren mantelzorgers daarom zichzelf te laten registeren als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg Papendrecht. Ideeën voor mantelzorgondersteuning en -waardering? De gemeente Papendrecht wil haar grote waardering voor mantelzorgers niet uitdrukken in een geldbedrag, maar wil het budget gebruiken om de ondersteuning aan mantelzorgers te versterken. Samen met de Wmo-adviesraad, de BWI Papendrecht en andere maatschappelijke organisaties onderzoekt de gemeente op welke manier vorm kan worden gegeven aan waardering, praktische ondersteuning en respijtzorg. Ook ideeën van mantelzorgers zijn hierbij van harte welkom. U kunt uw ideeën mailen naar : 18 juni, 19.30u, Residence Gerbrandy In 5 stappen naar een on-beperkt leven. Bent u chronisch ziek en wilt u niet langer bezig zijn met wat niet (meer) kan, maar met wat wel lukt? Voorproefje van een cursus. 25 juni, 19.30u, De Waalburcht Alzheimer Café U bent mantelzorger als u voor een familielid of bekende zorgt en die zorg verder gaat dan de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld gezonde kinderen of ouderen. Mantelzorgers komen vaak ongemerkt in hun zorgende rol. Omdat het geleidelijk gaat, kan het in de loop van de tijd steeds zwaarder worden. De groeiende belasting die mantelzorgers ervaren, kan er toe leiden dat ze uiteindelijk de zorg aan hun naasten niet meer kunnen bieden. Heeft u vragen over mantelzorg of ondersteuning nodig bij de zorg die u biedt, dan kunt u terecht bij Laura Koorevaar en de andere cliëntondersteuners van de Brede Welzijnsinstelling (BWI) Papendrecht. Ondersteuning op maat De veranderingen in de langdurige zorg vragen om extra nadruk op de eigen kracht en de kracht van sociale netwerken. We moeten het mogelijk maken dat mantelzorgers op hun eigen manier kunnen zorgen voor anderen, stelt Laura Koorevaar. Wie zorg kan verlenen op een manier die goed bij zichzelf en het eigen leven past, zal langer, beter en gezonder voor anderen kunnen zorgen. De gemeente en zorgprofessionals moeten oog hebben voor de inzet, mogelijkheden en onmogelijkheden van mantelzorgers en hen waar nodig faciliteren. De inzet van mantelzorgers heeft namelijk een enorme omvang en is daardoor onmisbaar en van onschatbare waarde. Daarom is het van belang dat mantelzorgers zichzelf herkennen als mantelzorger en waar mogelijk ook anderen inschakelen, zodat zij de zorg zo lang mogelijk kunnen volhouden. Steunpunt mantelzorg Het Steunpunt Mantelzorg biedt verschillende vormen van ondersteuning: informatie en advies op maat algemene informatie over mantelzorg praktische en kortdurende ondersteuning vrijwillige respijtzorg, waardoor mantelzorgers tijdelijk ontlast worden van hun zorgtaken voorlichtingsbijeenkomsten en lotgenotencontact via de Mantelzorgsalons en het Alzheimer Café. Meer informatie Op dinsdag, woensdag en donderdag is er van 9.30 tot uur bij de BWI Papendrecht aan de P.S. Gerbrandystraat 31 inloopspreekuur. U bent hier van harte welkom met vragen over mantelzorgondersteuning. Kunt u niet op de aangegeven tijden? Maak dan een afspraak via (tussen 9.00 en uur) of via Ook kunt u zich bij de BWI Papendrecht als mantelzorger laten registreren. U ontvangt dan persoonlijk informatie over bijeenkomsten voor mantelzorgers.

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

M a ntelzorggids 2 0 1 3

M a ntelzorggids 2 0 1 3 M a ntelzorggids 2 0 1 3 Inhoud Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3 1 Wat is mantelzorg en wie is mantelzorger pagina 5 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 3 Praktische hulp en

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers Voorwoord De nieuwsbrief mantelzorg gemeente Bergen op Zoom waarin we u als mantelzorger willen informeren over landelijke en plaatselijke organisaties, activiteiten en regelgeving die er zijn voor u als

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop.

Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop. Informele zorg mantelzorgondersteuning vrijwillige thuishulp buddyzorg Tandem Nieuws Familiezorg begint aan de keukentafel Heel wat mensen willen in diverse situaties thuis blijven wonen. Logisch, want

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk U kunt als huisarts, samen met uw team, veel betekenen voor een mantelzorger! 4 Stille zorgers 5 Wat levert

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet. WMO WIJZER Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.nu BLAD 2 Verantwoording: Deze Wmo-wijzer is samengesteld vanuit

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids Voor steun in de rug bij de zorg voor uw naaste Mantelzorg, vanzelfsprekend? Naast professionele, beroepsmatige zorg kennen we in Nederland ook het begrip Mantelzorg.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3. 1 Wat is mantelzorg? pagina 5. 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9

Inhoud. Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3. 1 Wat is mantelzorg? pagina 5. 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 M antelzorggids Inhoud Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3 1 Wat is mantelzorg? pagina 5 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 3 Respijtzorg en praktische hulp pagina 15 4 Werk en

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

geheugensteuntje Geheugensteuntje Putten, Ermelo, Harderwijk Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie

geheugensteuntje Geheugensteuntje Putten, Ermelo, Harderwijk Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie Geheugensteuntje Putten, Ermelo, Harderwijk 1. Wat is er aan de hand en wat kan helpen? Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie 2. Omgaan met de ziekte en de zieke geheugensteuntje

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws.

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws. BEWAAREXEMPLAAR INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien Deze krant is ook te lezen op themanieuws.nl U staat er niet alleen voor! DICHTBIJ We merken allemaal dat de manier

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Voorwoord. Jet Bussemaker Staatssecretaris Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorwoord. Jet Bussemaker Staatssecretaris Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Voorwoord De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering waar we trots op kunnen zijn. Langdurige zorg die niet binnen de zorgverzekering valt, wordt gefinancieerd door de AWBZ.

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie