BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen"

Transcriptie

1 29 januari, 19:30 u, de Waalburcht Alzheimer Café, over het thema: Wat is Alzheimer? U bent mantelzorger als u voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of kennis zorgt. U bent geen professionele zorgverlener, maar u doet dit omdat u een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt. U vindt het misschien de gewoonste zaak van de wereld om te zorgen voor iemand waar u om geeft. En de kans is groot dat u die zorg prima vol kunt houden. Maar het kan ook zijn dat in de loop van de tijd het zorgen voor iemand steeds zwaarder gaat wegen. Omdat er steeds meer van u wordt gevraagd, of omdat het moeilijk is om een balans te vinden tussen het mantelzorgen en uw andere verplichtingen (denk aan uw eigen gezin, of het werk). Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die nog wel eens door elkaar gehaald worden, toch zijn het verschillende dingen. Als mantelzorger kiest u er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt u, omdat u een emotionele band heeft met degene die zorg nodig heeft. De zorg kan niet zomaar worden beëindigd. Als vrijwilliger kiest u er voor om te zorgen. De zorg is voor een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en u kunt de zorg op eigen initiatief beëindigen. Zorgt u voor een ander? Dan bent u mantelzorger! wat cijfers In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Zo n mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een ander. Ongeveer mantelzorgers voelen zich zwaarbelast of overbelast. Om dit te voorkomen is een goed evenwicht tussen zorg, werk en ontspanning belangrijk. steun uit uw omgeving Veel mantelzorgers geven de zorg in hun eentje, of met maar heel weinig hulp van anderen. Soms is dat gewoon zo gegroeid. Soms ook hebben mantelzorgers het gevoel dat in hun omgeving niemand ziet hoe zwaar het is om te zorgen voor een ander. Weer andere mantelzorgers hebben het gevoel dat zij falen als ze hulp moeten inroepen, of degene waar ze voor zorgen wil alleen door de vaste mantelzorger worden geholpen. Het is wel belangrijk om er af en toe even bij stil te staan dat u alleen goed voor een ander kunt zorgen als u ook goed voor uzelf zorgt. Bijvoorbeeld door regelmatig iets voor uzelf te doen en te ontspannen. Het delen van de zorg kan zorgen voor wat extra lucht. Wacht daar niet mee tot de zorg te zwaar is geworden, maar bespreek dit bijtijds met de mensen in uw omgeving. Overbelasting ontstaat vaak sluipend, en daardoor kan het zijn dat u er pas te laat erg in heeft dat het mantelzorgen te zwaar wordt. bent u overbelast? Een korte test waarmee u een indruk kunt krijgen van in hoeverre u belast bent door uw mantelzorgtaken, ja of nee: 1. Mijn nachtrust is verstoord; 2. Ik vind het lichamelijk zwaar; 3. Het beperkt me in andere dingen die ik wil doen; 4. Het is pijnlijk om te moeten zien dat hij of zij een andere persoon is geworden; 5. Ik word geheel door deze situatie in beslag genomen; 6. Er zijn ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moet besteden; 7. Emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar. Heeft u bij 4 of meer vragen ja geantwoord, dan kan het zijn dat u overbelast dreigt te raken. Schroom dan niet om uw situatie eens met anderen te bespreken. Met mensen uit uw omgeving, of met uw huisarts, of bijvoorbeeld een medewerker van het steunpunt mantelzorg van de BWI. Laura Koorevaar, contactpersoon mantelzorgondersteuning mogelijkheden voor ondersteuning Er zijn concrete ondersteuningsmogelijkheden, zoals hulpmiddelen of bijvoorbeeld het inzetten van vrijwilligers waardoor u even tijd voor uzelf heeft. Mogelijk bent u geholpen met informatie, advies of begeleiding. De cliëntondersteuners van de BWI kunnen u helpen om uw situatie helder in beeld te krijgen en een plan op te stellen voor ondersteuning. Inloopspreekuur: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot uur, locatie: P.S. Gerbrandystraat 31. Buiten deze tijden op afspraak.

2 Wmo voor mantelzorgers Heeft de persoon die u verzorgt professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijgt u te maken met verschillende wetten. Wet maatschappelijke ondersteuning: o.a. huishoudelijke hulp, dagbesteding Zorgverzekeringswet: o.a. verpleging en verzorging thuis Wet langdurige zorg: permanente intensieve zorg en/of toezicht Jeugdwet: o.a. jeugd-ggz en specialistische hulp voor gehandicapte jongeren Wmo en mantelzorg De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) richt zich op mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen wonen. Bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten of mensen met een psychische aandoening. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. Wat biedt de Wmo? De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. U kunt hier terecht voor: Huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer; Ondersteuning voor u als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg; Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf; Beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis. Deze hulp kan geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het 26 februari, uur, De Waalburcht Alzheimer Café Na de diagnose 12 maart, uur, Residence Gerbrandy Mantelzorgsalon, onderwerp depressie 20 & 21 maart, NLdoet laatste geval regelt de gemeente de hulp. Soms moet u een eigen bijdrage betalen. In gesprek Kenmerkend aan de nieuwe Wmo is dat de ondersteuning op maat moet zijn. Er komt dus een onderzoek naar de situatie van degene die hulp vraagt. Daarvoor gaat men met de hulpvrager en met u als mantelzorger in gesprek. In dit gesprek komt aan de orde wat uw naaste zelf nog kan doen, wat u of andere mantelzorgers kunnen doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Op basis daarvan wordt besloten óf en zo ja, welke hulp er wordt toegekend. De gesprekken in Papendrecht worden gevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden. Ondersteuning van u als mantelzorger De Wmo doet een groter beroep op mantelzorgers dan voorheen. Tegelijkertijd moet de gemeente u in uw zorgtaken ondersteunen. Zo kunt u bijvoorbeeld een aanvraag doen voor vervangende zorg of respijtzorg. Dat kan u helpen om overbelasting te voorkomen. Meer weten? Neem contact op met onze cliëntondersteuners! NLdoet, gesprek met een vrijwilliger NLdoet is de grootste landelijke vrijwilligersmanifestatie. Dit jaar vindt NLdoet op zaterdag 21 maart plaats. Deze dag worden er door heel Papendrecht allerlei klussen gedaan bij vrijwilligersorganisaties. Ook is er een grote vrijwilligersinformatiemarkt. NLdoet wordt georganiseerd door BWI (Brede Welzijnsinstelling) Papendecht. BWI wordt bij de organisatie ondersteunt door een aantal vrijwilligers. Eén ervan is Guus Mayer. Wie is Guus? Guus Mayer is 52 jaar en van beroep service technicus, maar sinds eind december2014 werkloos. Zijn geloofsovertuiging en zijn gezin zijn belangrijk evenals zijn passie voor muziek. Zelf speelt hij trompet. Doe je vrijwilligerswerk? Ja, ik ben al vele jaren vrijwilliger bij NLdoet. Negen jaar geleden had ik me opgegeven als muziekvrijwilliger om tijdens NLdoet voor ouderen op te treden. Vanuit mezelf en ook vanuit mijn geloof, wil ik me als vrijwilliger inzetten voor ouderen of mensen met een beperking. Daarna heb ik me opgegeven om ook organisatorisch aan de slag te gaan voor NLdoet. Sindsdien ben ik actief in de werkgroep die de organisatie van NLdoet ondersteunt. Wat is je motivatie om vrijwilligerswerk te doen? Ik wil graag iets doen voor de samenleving en vooral voor mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Er is veel eenzaamheid onder ouderen. Als ik mijn steentje kan bijdragen dat te verminderen, Guus Mayer is dat goed. In de loop van de jaren is mijn verlangen om als vrijwilliger muziek te maken omgebogen naar het verlangen iets voor mijn medemens en mijn omgeving te doen. Wat zijn je taken/werkzaamheden voor NL doet? Voor NLdoet regel ik het entertainment programma, de muzikale - en andere optredens dus. Op de dag zelf ben ik presentator en coördineer de technische zaken rond het podium. Eigenlijk een soort stagemanager, maar dat klinkt meteen zo heftig. Wat vind je leuk aan NL doet? Bij NLdoet kan ik mijn passie voor muziek combineren met mijn streven meer vrijwilligers te werven op alle plekken waar ze hard nodig zijn. Muziek brengt mensen bij elkaar. Ik lok mensen als het ware de tent in, waar ze een kijkje kunnen nemen op de grote vrijwilligersmarkt. En dan hoop ik natuurlijk dat ze zich bij één van de organisatie als vrijwilliger aanmelden.

3 26 maart, uur, Waalburcht Alzheimer Café met als thema Dag besteding bij Zorgboerderij De Molenhoeve Kenmerkend aan de nieuwe Wmo is dat de ondersteuning op maat moet zijn. Dat betekent dat de gemeente moet onderzoeken wat de situatie is van degene die hulp vraagt. De Sociale Dienst Drechtsteden voert dit uit in Papendrecht. De SDD gaat met hem en met u als mantelzorger in gesprek. In dit zogenoemde keukentafelgesprek komt aan de orde wat uw naaste zelf nog kan doen, wat u of andere mantelzorgers kunnen doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Op basis daarvan beslist de gemeente óf en zo ja, welke hulp zij toekent. In gesprek met de Sociale Dienst Drechtsteden (keukentafelgesprek) U heeft professionele hulp aangevraagd. De SDD bekijkt vervolgens in een keukentafelgesprek (officieel heet het onderzoek ) welke ondersteuning nodig is. Hoe gaat u als mantelzorger zo n gesprek goed voorbereid aan? Als mantelzorger bent u volwaardige partner in de zorg. En meer dan dat: de band die u heeft met degene voor wie u zorgt, de verhalen en het verleden dat u deelt, zijn uniek. Geen zorgprofessional die dat kan overnemen, geen Wmo-medewerker die dat kan negeren. Het keukentafelgesprek voor de mantelzorger Daarom bent u in gesprekken als mantelzorger een volwaardige gesprekspartner naast de zorgvrager. Lees hieronder de acht tips hoe u dit gesprek kunt voeren. 1. bereid u voor Bedenk voor het gesprek waar u zelf als mantelzorger mee geholpen zou zijn. Praat er eventueel vooraf over met iemand uit uw familie- of vriendenkring. 2. Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets. 3. Geef een reëel beeld Geef in het gesprek een reëel beeld: wat kost u veel energie, waar maakt u zich zorgen om, waar zou u hulp bij willen? 4. Stel vragen Vraag wat de gemeente voor u kan doen. Welke ondersteuning is er? Is er iets niet helemaal duidelijk? Blijf doorvragen! 5. Vraag om eigen gesprek Het kan moeilijk zijn om in de aanwezigheid van de zorgvrager aan te geven waar u zelf behoefte aan heeft of wat u lastig vindt in de zorgsituatie. Vraag dan om een eigen gesprek. 6. Op eigen wijze zorgen Laat er voldoende aandacht zijn voor het dagelijks leven van u als mantelzorger en zorg dat daarmee voldoende rekening wordt gehouden. Daarbij mag u ook uw wens om met vakantie te gaan (respijtzorg) aan de orde stellen. 7. Vraag om een verslag U heeft recht op een schriftelijk verslag van het gesprek. Zo kunt u nakijken of de situatie goed in beeld is gebracht en wat de concreet gemaakte afspraken zijn. 8. Spreek evaluatiemomenten af Het keukentafelgesprek geeft een momentopname. De situatie kan veranderen of het mantelzorgen kan u zwaarder vallen dan u had gedacht. Spreek daarom evaluatiemomenten af. mogelijkheden voor ondersteuning Mogelijk bent u geholpen met informatie, advies of begeleiding. De cliëntondersteuners van de BWI kunnen u helpen om uw situatie helder in beeld te krijgen en een plan op te stellen voor ondersteuning. Inloopspreekuur: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot uur, locatie: P.S. Gerbrandystraat 31. Buiten deze tijden op afspraak. Bedankt voor NLdoet! Tijdens NLdoet op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart hebben honderden Papendrechtse vrijwilligers zich belangeloos voor velen klussen ingezet. Er is ontzettend veel fantastisch werk door hen verzet. Ook de vrijwilligersinformatiemarkt op het Marktplein is goed bezocht en zijn er wellicht leuke matches gemaakt met (potentiele) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. BWI kijkt terug op een zeer geslaagd NLdoet 2015 en bedankt iedereen die enthousiast heeft geholpen om NLdoet 2015 een groot succes te maken! Zonder uw hulp was dit niet gelukt! informatiemarkt NLdoet

4 30 april, 19:30u, Waalburcht Alzheimer Café, thema veranderingen in de zorg Vanaf 2015 valt verpleging en verzorging aan huis niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. Wat betekent dat voor u als mantelzorger? Wat biedt de Zorgverzekeringswet? De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. U kunt bij hen terecht voor: verpleging en verzorging thuis (thuiszorg) de reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek de behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking de eerste drie jaar van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg) Thuiszorg vergoed door de basisverzekering De zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en een vrijwillige aanvullende verzekering. Vanaf 2015 vergoedt de basisverzekering de thuiszorg, ofwel verpleging en verzorging aan huis. Hiervoor geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. Centrale rol van de wijkverpleegkundige De wijkverpleegkundige krijgt in de thuiszorg een belangrijke rol. Deze Zorgverzekeringswet en mantelzorg bekijkt welke verpleging en verzorging er nodig is. Dat gebeurt in overleg met degene die de zorg nodig heeft en met u als mantelzorger. Ook zorgt de wijkverpleegkundige voor de afstemming met andere zorg- en hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist of maatschappelijk werker. Respijtzorg soms vergoed Respijtzorg houdt in dat uw zorg tijdelijk wordt overgenomen, zodat u even vrijaf kunt nemen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze respijtzorg geheel of gedeeltelijk. Mezzo heeft de Consumentenbond laten onderzoeken welke vergoedingen de verzekeraars bieden. Op kunt u een vergoedingenoverzicht vinden van de zorgverzekeraars. Overgangsregeling Wie al een indicatie voor AWBZ-zorg in 2015 heeft, houdt recht op die zorg. Voor de zorg die vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet gaat, geldt een overgangsregeling. Hoe die regeling eruit ziet, hangt af van de zorg waar het om gaat. Overgangsregeling Wmo 2015 Heeft degene die u verzorgt een AWBZ-indicatie voor zorg die vanaf 2015 valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan houdt hij uiterlijk tot 1 januari 2016 recht op de zorg uit zijn indicatie. Dit is echter niet het geval als: de indicatie voor 1 januari 2016 afloopt. Kijkt u daarvoor naar de datum op de indicatie; de gemeente andere ondersteuning aanbiedt én uw naaste daarmee akkoord gaat. Let op: hij hoeft niet akkoord te gaan met andere ondersteuning. Op 1 januari 2016 vervallen op grond van de wet alle indicaties, behalve de indicaties voor beschermd wonen. Daarvoor geldt een overgangstermijn van ten minste vijf jaar. Overgangsregeling Zorgverzekeringswet Heeft degene die u verzorgt een AWBZ-indicatie voor wijkverpleging en loopt deze in 2015 door? Dan gaat die indicatie over naar de Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar zorgt ervoor dat de indicatie op 1 januari 2015 direct verandert in recht op wijkverpleging. Overgangsregeling Wet langdurige zorg en Jeugdwet Heeft degene die u verzorgt een AWBZ-indicatie voor zorg die vanaf 2015 valt onder de Wet langdurige zorg of onder de nieuwe Jeugdwet? Dan geldt ook daarvoor een overgangsregeling. De inhoud van de regeling hangt af van de situatie in Kijk voor meer informatie op: Laura Koorevaar van het steunpunt Steunpunt Mantelzorg Mocht u vragen hebben over mantelzorg of ondersteuning nodig hebben bij de zorg die u biedt, dan kunt u terecht bij het steunpunt Mantelzorg van de BWI Papendrecht. Iedere werkdag is er een inloopspreekuur van 9.30 tot uur aan de P.S. Gerbrandy straat 31. U bent hier van harte welkom met vragen over mantelzorgondersteuning. De cliënt ondersteuners zijn u zo goed mogelijk van dienst. Kunt u niet op de aangegeven tijden? Maak dan een afspraak via of per via

5 28 mei, 19.30u, Waalburcht Alzheimer Café, over beginnende dementie 18 juni, 19.30u, Residence Gerbrandy Mantelzorgsalon, over leven met mogelijkheden i.p.v. beperkingen De Alzheimer Assistent is een applicatie ( app ) voor smartphone, tablet en computer speciaal voor mensen die de zorg hebben voor iemand met dementie. Alzheimer Nederland heeft deze gratis app ontwikkelt als een praktisch hulpmiddel met informatie in tekst, foto s én video over inmiddels meer dan zeventig onderwerpen. Nederland telt ruim mantelzorgers die zorgen voor een familielid of bekende met dementie. 9 op de 10 mantelzorgers zijn overbelast of lopen een groot risico op overbelasting door de zorg voor iemand met dementie thuis. App voor mantelzorgers van mensen met dementie Burn-out door zware zorg Mensen met dementie willen zo lang mogelijk thuis wonen. Echter, als de mantelzorger overbelast raakt, een burn-out krijgt, en dus niet meer voor de dementiepatiënt kan zorgen, is crisisopname een onvermijdelijke stap. Maar wel een zeer onwenselijke stap. Samenleven met iemand met dementie zorgt iedere dag voor nieuwe uitdagingen, zoals gedragsveranderingen. Op zo n moment heb je direct behoefte aan steun en advies van lotgenoten en experts. De behoefte aan antwoorden op hulpvragen zien wij verschuiven van offline, zoals telefoon en folders, naar online. Met de Alzheimer Assistent app kunnen mantelzorgers direct ervaringen en tips digitaal uitwisselen : aldus Gea Broekema-Prochazka, directeur en bestuurder van Alzheimer Nederland. App voor steun en advies In de Alzheimer Assistent staat informatie in tekst én in video over veel verschillende onderwerpen. Deze adviezen worden gegeven door experts en mantelzorgers. Gebruikers kunnen zelf tips delen en onderwerpen aandragen. Zo wordt de Alzheimer Assistent een breed gedragen hulpmiddel voor iedereen die samenleeft met iemand met dementie. Meer informatie over de mogelijkheden en de downloadlinks is te vinden op de website Herkenning en erkenning is heel belangrijk bij de zware zorg voor iemand met dementie. Alzheimer Nederland peilt de behoeftes van mantelzorgers en springt in op urgente vragen. Naast de Alzheimertelefoon die 24/7 gratis bereikbaar is, de website en de Mantelzorgagenda, is er nu dus ook de Alzheimer Assistent app voor tablets. De Alzheimer Assistent is uw digitale hulp bij de zorg voor iemand met dementie. U onderhoudt contact met familie en vrienden, deelt ervaringen met lotgenoten en vindt gerichte informatie over tientallen situaties die zich kunnen voordoen tijdens de zorg voor uw naaste. de app Onderdelen De Alzheimer Assistent bestaat uit de volgende onderdelen: De Alzheimerwijzer: Een naslagwerk met tekst en video s over situaties die zich kunnen voordoen. Elk onderwerp is voorzien van een reactiemogelijkheid waar lotgenoten tips en ervaringen uitwisselen. Het verslag van de dag: Beschrijf de dag en deel uw verhaal met familie en vrienden, die hier zelf ook op kunnen reageren. Alzheimerverhalen: Verschillende mantelzorgers en zorgprofessionals houden een weblog bij waarin zij hun ervaringen met u delen. Notificaties: Toont u in één oogopslag welke nieuwe reacties, blogs en onderwerpen zijn toegevoegd. bron: Caren app Mantelzorgers die in het bezit zijn van een iphone kunnen ook de Caren app gratis downloaden. Deze is te vinden in de App store onder de naam Caren. Caren is een initiatief van Nedap healthcare. De App bevat een online agenda waarin mantelzorgers de taken en zorg voor een zorgbehoevend persoon kunnen organiseren en verdelen. In de App kan een mantelzorger verwanten en bekenden uitnodigen die ook kunnen zorgen. In de gezamenlijke agenda staat wanneer wie langskomt en kan men voor elkaar berichten achterlaten. De mantelzorger wordt direct op de telefoon herinnerd aan toekomstige afspraken. Bron: Contact Wilt u in contact komen met het Steunpunt Mantelzorg? Coördinator is Laura Koorevaar. Inloopspreekuur: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot uur, locatie: P.S. Gerbrandystraat 31. Buiten deze tijden op afspraak.u kunt ook en:

6 Mantelzorgcompliment afgeschaft in 2015 Steunpunt mantelzorg Het kabinet heeft met ingang van 2015 het landelijke mantelzorgcompliment afgeschaft. Het compliment bestond uit een bedrag van 200 en een fiscaal voordeel als tegemoetkoming voor de kosten van een mantelzorger. Brief ontvangen van de SVB? Heeft u dit jaar of voorgaande jaren een mantelzorgcompliment gekregen van de SVB? Dan heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u eind december geïnformeerd over het vervallen van de regeling. Hierbij is vermeld dat gemeenten vanaf 2015 vorm geven aan de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Vanwege privacyregelgeving heeft de gemeente van de SVB geen persoonlijke gegevens ontvangen. Wij adviseren mantelzorgers daarom zichzelf te laten registeren als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg Papendrecht. Ideeën voor mantelzorgondersteuning en -waardering? De gemeente Papendrecht wil haar grote waardering voor mantelzorgers niet uitdrukken in een geldbedrag, maar wil het budget gebruiken om de ondersteuning aan mantelzorgers te versterken. Samen met de Wmo-adviesraad, de BWI Papendrecht en andere maatschappelijke organisaties onderzoekt de gemeente op welke manier vorm kan worden gegeven aan waardering, praktische ondersteuning en respijtzorg. Ook ideeën van mantelzorgers zijn hierbij van harte welkom. U kunt uw ideeën mailen naar : 18 juni, 19.30u, Residence Gerbrandy In 5 stappen naar een on-beperkt leven. Bent u chronisch ziek en wilt u niet langer bezig zijn met wat niet (meer) kan, maar met wat wel lukt? Voorproefje van een cursus. 25 juni, 19.30u, De Waalburcht Alzheimer Café U bent mantelzorger als u voor een familielid of bekende zorgt en die zorg verder gaat dan de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld gezonde kinderen of ouderen. Mantelzorgers komen vaak ongemerkt in hun zorgende rol. Omdat het geleidelijk gaat, kan het in de loop van de tijd steeds zwaarder worden. De groeiende belasting die mantelzorgers ervaren, kan er toe leiden dat ze uiteindelijk de zorg aan hun naasten niet meer kunnen bieden. Heeft u vragen over mantelzorg of ondersteuning nodig bij de zorg die u biedt, dan kunt u terecht bij Laura Koorevaar en de andere cliëntondersteuners van de Brede Welzijnsinstelling (BWI) Papendrecht. Ondersteuning op maat De veranderingen in de langdurige zorg vragen om extra nadruk op de eigen kracht en de kracht van sociale netwerken. We moeten het mogelijk maken dat mantelzorgers op hun eigen manier kunnen zorgen voor anderen, stelt Laura Koorevaar. Wie zorg kan verlenen op een manier die goed bij zichzelf en het eigen leven past, zal langer, beter en gezonder voor anderen kunnen zorgen. De gemeente en zorgprofessionals moeten oog hebben voor de inzet, mogelijkheden en onmogelijkheden van mantelzorgers en hen waar nodig faciliteren. De inzet van mantelzorgers heeft namelijk een enorme omvang en is daardoor onmisbaar en van onschatbare waarde. Daarom is het van belang dat mantelzorgers zichzelf herkennen als mantelzorger en waar mogelijk ook anderen inschakelen, zodat zij de zorg zo lang mogelijk kunnen volhouden. Steunpunt mantelzorg Het Steunpunt Mantelzorg biedt verschillende vormen van ondersteuning: informatie en advies op maat algemene informatie over mantelzorg praktische en kortdurende ondersteuning vrijwillige respijtzorg, waardoor mantelzorgers tijdelijk ontlast worden van hun zorgtaken voorlichtingsbijeenkomsten en lotgenotencontact via de Mantelzorgsalons en het Alzheimer Café. Meer informatie Op dinsdag, woensdag en donderdag is er van 9.30 tot uur bij de BWI Papendrecht aan de P.S. Gerbrandystraat 31 inloopspreekuur. U bent hier van harte welkom met vragen over mantelzorgondersteuning. Kunt u niet op de aangegeven tijden? Maak dan een afspraak via (tussen 9.00 en uur) of via Ook kunt u zich bij de BWI Papendrecht als mantelzorger laten registreren. U ontvangt dan persoonlijk informatie over bijeenkomsten voor mantelzorgers.

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen 29 januari, 19:30 u, de Waalburcht Alzheimer Café, over het thema: Wat is Alzheimer? U bent mantelzorger als u voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid,

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen Zorgt u voor een ander? Dan bent u mantelzorger! U bent mantelzorger als u voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of kennis zorgt. U bent

Nadere informatie

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Zorgt u voor uw zoon of dochter? Is uw partner langdurig ziek? Is uw vader of moeder (ineens) hulpbehoevend? Dat heeft ook voor

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Welkom bij het online seminar. Zorgen voor iemand met dementie én voor uzelf. Om 19:00 begint het online seminar automatisch

Welkom bij het online seminar. Zorgen voor iemand met dementie én voor uzelf. Om 19:00 begint het online seminar automatisch Welkom bij het online seminar Zorgen voor iemand met dementie én voor uzelf Om 19:00 begint het online seminar automatisch De deskundigen van vanavond zijn Annemarie Schouten Trainer Martha Flora Hippocampus

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging ANBO. Hoofdredacteur Margo Brands. Afmelden? Klik hier.

Maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging ANBO. Hoofdredacteur Margo Brands. Afmelden? Klik hier. Maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging ANBO. Hoofdredacteur Margo Brands. Afmelden? Klik hier. Onderwerpen nieuwsbrief mantelzorg special 2011: Algemeen... 1 10 november: Dag van de mantelzorg...

Nadere informatie

Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets.

Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets. Jeugd, zorg en werk Informatie over de drie transities Per 1 januari 2015 is de gemeente Oosterhout verantwoordelijk voor (bijna) alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde!

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde! Mantelzorgers Als de alledaagse dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, als de regie voeren over je leven een klus blijkt te zijn geworden en het misschien ook lastig is om jezelf te verzorgen, dan is het

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Bij ons bent u thuis!!!

Bij ons bent u thuis!!! Bij ons bent u thuis!!! Datum: November 2015 Status: Definitief Versie 1 1 Samenwerking tussen Informele en formele zorgverleners als gelijkwaardige zorgpartners: Zorggroep Drenthe ziet u als mantelzorger*,

Nadere informatie

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Wanneer je zorgt voor een partner, kind of naaste uit je omgeving met Niet Aangeboren Hersenletsel kan het een uitdaging zijn balans te vinden in de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zelfstandig wonen en leven 3 manieren om hulp te vinden 1 Zoek het dichtbij In uw omgeving zijn er vaak mensen die graag een handje helpen, zoals

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Mantelzorg Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Inleiding Met de mantelzorger bedoelen we diegene die een belangrijke rol in de zorg voor een naaste vervult. Vaak is dit een ouder, partner

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Landelijk symposium op 11 november 2013 De Meervaart, Amsterdam. Hoe haalt de mantelzorg 2020?

Landelijk symposium op 11 november 2013 De Meervaart, Amsterdam.  Hoe haalt de mantelzorg 2020? Landelijk symposium op 11 november 2013 De Meervaart, Amsterdam www.chronischziek.nl Hoe haalt de mantelzorg 2020? www.chronischziek.nl Vragen Mantelzorg dóe je gewoon Mantelzorglijn 0900-2020496 (10cpm),

Nadere informatie

DE MANTELZORGMAKELAAR. Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016

DE MANTELZORGMAKELAAR. Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016 DE MANTELZORGMAKELAAR Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016 INFORMATIE AVOND EVEN NIET? Wanneer bent u mantelzorger Knelpunten van mantelzorgers Wat is respijtzorg Wat kan een mantelzorgmakelaar

Nadere informatie

28 november Onderzoek: Mantelzorgen

28 november Onderzoek: Mantelzorgen 28 november 2014 Onderzoek: Mantelzorgen 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, kind, vriend of vriendin? Dan bent u mantelzorger. Vaak gaat het zorgen goed, maar na verloop van tijd kan de zorg (te) zwaar voor u

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Respijtzorg. Mogelijkheden voor vervangende zorg

Respijtzorg. Mogelijkheden voor vervangende zorg Respijtzorg Mogelijkheden voor vervangende zorg Respijtzorg Wat is Respijtzorg Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 1 Veranderingen in de zorg Title Text Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 2 Kennis - maken Motto Laverhof : Leven als thuis - Familiezorg = invoegen -Body Daar Level waar One u ons wilt Dominique den Brok

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers -

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie