TENTOONSTELLINGEN. Radboud Universiteit & UMC St Radboud1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TENTOONSTELLINGEN. Radboud Universiteit & UMC St Radboud1"

Transcriptie

1 2010 TENTOONSTELLINGEN Radboud Universiteit & UMC St Radboud1 Franse maanden! Het museumweekend van 10 en 11 april 2010 wordt ook dit jaar door het Anatomisch Museum aangegrepen om tussen de vaste opstelling hedendaagse kunst te exposeren. In samenwerking met de CBK is gekozen voor Stéphane Belzère. Deze Franse kunstenaar bracht namelijk jaren schilderend door in het Parijse Muséum d histoire naturelle met exclusieve aandacht voor preparaten. Diverse schilderijen uit de reeks Histoire du Bocal worden in de bijzondere context van het Anatomisch Museum opgehangen en aangevuld met enkele preparaten door de kunstenaar gemaakt: handen van Saint-Sulpice-beelden. Op zondagmiddag 11 april om uur is Stéphane Belzère in het museum aanwezig om u in zijn tentoonstelling mee te nemen. Intussen lopen op de universiteit twee presentaties van werk van Jean Le Gac. Deze Franse kunstenaar of moeten we de schilder zeggen is in Nijmegen geen onbekende. Zijn Groepsportret gerealiseerd als kunstopdracht voor de Academiezaal van de Aula, is er permanent te zien. Ook had hij al eerder tentoonstellingen op de universiteit, in Jean Le Gac, Groepsportret, detail met Titus Brandsma, 2001, gemengde techniek, 120 x 160 x 8,5 cm (foto Jacques Faujour, France) het toenmalige Nijmeegs Volkenkundig Museum. Op dit concept doorbordurend hedendaagse kunst buiten haar strikte, eigen circuit van galeries en musea voor schone kunst exposeren, wat Jean Le Gac vaker doet, toont hij thans zijn werk en zijn boeken, kortom zijn oeuvre, in de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit. Misschien zijn het de komende maanden dan ook niet zozeer Franse maanden er zijn immers eveneens Akhter Husain van nog verder weg, India, en Evelyne Hendrikx van dichterbij, Breda, maar maanden waarin hedendaagse kunst dieper in de Radboud Universiteit en het UMC St Radboud en hun organen, binnendringt. De Commissie Beeldende Kunst Radboud Universiteit & UMC St Radboud voert in opdracht van het College van Bestuur en de Raad van Bestuur het kunstbeleid op de Campus. De door haar gepresenteerde kunst geeft een extra dimensie aan de universiteit en het UMC. Deze profilerende meerwaarde realiseert ze via tentoonstellingen, aankopen van en opdrachten voor kwalitatief hoogstaande kunst.

2 ZUIDCORRIDOR AKHTER HUSAIN: SHELL SCAPES van 24 februari tot 14 maart 2010 De geëxposeerde reeks foto s Shell Scapes van Akhter Husain is ontstaan uit de fascinatie van deze Indische hoogleraar orthodontie voor de natuur in het algemeen en voor schelpen in het bijzonder. Getroffen door hun onbeschrijflijke schoonheid tracht hij er via fotografie verslag van te doen. Akhter Husain, Shell Scapes, foto uit gelijknamige reeks, 2009, 35 x 40 cm Dit kan echter niet door een louter registreren op directe wijze; én fascinatie én dergelijke pracht zorgen ervoor dat geen grip gekregen wordt op het geziene, of eerder nog op een ervaring die verder dan het zien alleen gaat. Akhter Husain trachtte de schelpen die zich als niet te grijpen, als niet vast te leggen objecten aandienen, te verschalken. Hij maakte daartoe de omweg van de radiografische opname. Zo weet hij de dynamische, spiraalvormige structuur van de schelpen in hun overweldigende praal te verleiden ze uit hun schulp te lokken en te visualiseren. Zijn foto s nemen sciencefictionachtige dimensies aan, terwijl ze het even rijke als intense, heldere kleurenspel van microscopische beelden en van micro imaging tevoorschijn toveren. Meteen laat de Shell Scapes-reeks een boeiende ontmoeting tussen de natuur, de medische wetenschap en de kunst zien. Wat een oogverblindende ode aan schelpen is geworden, wordt in deze tentoonstelling aan de kijker gepresenteerd. Hierna zullen de foto s blijvend worden opgehangen op de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie die aan de basis ligt van deze kunstaankoop.

3 HUYGENSGEBOUW EVELYNE HENDRIKX van 25 februari tot 18 april 2010 Het werk van Evelyne Hendrikx bestaat uit een gevarieerd samenbrengen van foto s tot een gestructureerd geheel, het eigenlijke kunstwerk. Op een paar uitzonderingen na medische fotografie van haar ogen maakt ze de foto s zelf: van gebouwen en van landschappen. Zijn het om zo te zeggen zuivere registraties die ze maakt (zonder de ruis van mensen of auto s), hun koelheid, hun objectivering wordt opgeheven enerzijds door de sensibiliteit waarmee ze de veelheid ordent tot een sprekend geheel dat zich niet gemakkelijk laat ontcijferen. De verborgen logica van de opbouw wordt versluierd door een spel van lijnen en kleuren. Steeds weer, ook na lang kijken, blijven ongeziene details zich aandienen. Anderzijds is er de herhaling van hetzij dezelfde foto s, hetzij van dezelfde gebouwen maar dan vanuit een ander perspectief genomen. En dit geeft dynamiek en ritme aan het geheel. Is deze fotografie studieus, tegelijk is iedere compositie op zich af. Zo verwerft iedere foto zijn plaats in een reeks waarin nu eens de schilderachtigheid van het geheel zich toont, of een zekere abstrahering, of waarbij weer elders, ieder klein fotografisch beeld afzonderlijk zich naast een ander voegt om het in de totaliteit van de foto te bevragen, Evelyne Hendrikx, Lichtplein, Eindhoven, 2009, digitale print, 90 x 100 cm te profileren, kortom, om het te versterken. En waar de reeks ophoudt is het slechts om later weer op te duiken, verrijkt met de intussen nieuw opgedane fotografische inzichten en ervaringen. Zo situeert het werk van Evelyne Hendrikx zich tegen de achtergrond van het verstrijken van de tijd. Een tijd die hier en daar doorsijpelt in sommige reeksen waar deze bijvoorbeeld vervat ligt in overdrijvende wolken of in de opeenvolging van gebouwen op eenzelfde terrein waar de kunstenaar met haar camera omheen is gelopen. Tentoonstellingsprogramma Fotografie wordt verzorgd in samenwerking met de Tentoonstellings commissie Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Op dinsdag 2 maart, tussen en uur, ontvangt Evelyne Hendrikx u gaarne in haar tentoonstelling.

4 GALERIJ UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK en AULA RADBOUD UNIVERSITEIT JEAN LE GAC van 4 maart tot 2 mei 2010 Het werk van Jean Le Gac draait om de vraag wat de kunstschilder vandaag de dag te doen staat. Immers op alle fronten lijkt hij ingehaald en voorbijgestoken door de nieuwe media van fotografie tot film. Geven zij de realiteit niet beter weer dan de schilder, dan doen ze dit in elk geval nauwkeuriger. En intussen kan, ja doet iedereen het, al dan niet aan de hand van zijn of haar mobiele telefoon, op elk moment. Deze problematiek heeft Jean Le Gac geenszins verlamd. Integendeel. Het is vooral al tekenend en schilderend, soms al fotograferend maar ook dan nog als schilder, dat hij zijn centrale vraag steeds weer opneemt. Aldus heeft hij in de loop der jaren een groot aantal boeken gepubliceerd, gaande van catalogi tot ware kunstenaarsboeken. Zijn publicaties worden verspreid over de drie verdiepingen van de Universiteitsbibliotheek geëxposeerd. Dit gebeurt in combinatie met relevante boeken uit de UB zelf. Op de galerij wordt het tentoonstellingsconcept doorgetrokken en toegespitst op Les Demoiselles d Avignon. Daarin confronteert de schilder deze steeds terugkerende figuur in het oeuvre van Jean Le Gac zijn problematische identiteit met het beroemde doek van Pablo Picasso. Op reis in Zuid-Frankrijk De tentoonstellingen in de Galerij zijn een samenwerkingsproject tussen de Universiteitsbibliotheek en de Commissie Beeldende Kunst, waarbij de kunst die wordt getoond aan boeken refereert. Voor meer informatie:

5 kwam de schilder oog in oog te staan met genoemd doek dat in zijn overbekendheid nog nauwelijks wordt gezien. Dit ervarend is hij erop uit om op hedendaagse wijze een doek van vroeger te schilderen, als een bijzondere wijze van het te bekijken ergens naar eigen zeggen tussen een zachte inbraak op en rakelings aandoen van de geniale schilderachtigheid van Picasso s werk. Op de begane grond worden intussen twee eerdere tentoonstellingen van Jean Le Gac op de Radboud Universiteit in herinnering geroepen. De gestelde schildersproblematiek doet zich evenzeer gelden met betrekking tot het portret. Jean Le Gac boog zich er nadrukkelijk over in het kader van zijn kunstopdracht voor de Academiezaal van onze Universiteit in Hem was gevraagd de geschiedenis van de Universiteit en de perspectieven voor haar toekomst te verbeelden aan de hand van illustere hoogleraren die de Radboud Universiteit heeft gekend en van jonge mensen die geacht worden de fakkel over te nemen. Het werd Groepsportret met onder andere citaten uit meesterwerken van de westerse en mondiale kunst en cultuur. Een aantal ontwerpschetsen voor deze kunstopdracht is in de tentoonstelling opgenomen. In Groepsportret verschijnt als iets tussen signatuur en watermerk de kunstenaar zelf. Of is het de schilder? Vergezeld van zijn kleindochter, zwaait hij ons de rijke cultuur en traditie toe. Ook in de tentoonstelling in de Aula duikt bij het artistiek exploreren van het portret, zijn familie op. Maar het zou geen tentoonstelling op een universiteit zijn, moesten de illustere personen door de familie verdrongen worden. Zo zien we tevens het portret van Agatha Christie en dat van Rob Sengers gemaakt in opdracht van het Kinderziekenhuis UMC St Radboud. In een college Kunstgeschiedenis wordt aandacht besteed aan Le Gacs oeuvre. Jean Le Gac, Le Canapé post-colonialiste, 2008, gemengde techniek op doek, 185 x 208 cm (twee delen) en foto-tekst 68,5 x 120 cm (foto s Jacques Faujour, France) Jean Le Gac, Personnage 27, 2005, gemengde techniek op papier en twee foto s, elk 100 x 70 cm, plus texte 21 x 29,7 cm

6 ANATOMISCH MUSEUM, ZUIDCORRIDOR* STÉPHANE BELZÈRE van 8 maart tot 2 mei 2010 Dat Stéphane Belzère zijn anatomische werken in een Anatomisch Museum exposeert, kan op het eerste gezicht dubbelop lijken. Zijn daar niet al genoeg preparaten te zien? Het zou misschien beweerd kunnen worden indien het om een wijze van fijnschilderen zou gaan. Maar zoiets is hier niet het geval. Hoewel de kunstenaar werkt met een grote precisie, doorbreekt hij het anatomisch discours: er treedt een vorm van vervreemding op, die juist prikkelend werkt. Het heeft zeker niet in de eerste plaats te maken met het feit dat het dierlijke organen betreft, geschilderd in het Muséum d histoire naturelle. Feit is dat de bezoeker aan het Anatomisch Museum een heel bijzondere ervaring krijgt, hij gaat anders kijken. De verwachtingen die hij koesterde, worden niet zozeer onderuit gehaald, maar daarentegen geïntensiveerd. En dit scherpt de blik aan, maakt hem fris en meer sensibel. Want wat Stéphane Belzère ons aan preparaten laat zien, strookt niet meer met de realiteit. Er treden een schilderkunstig kleurenspel en een lichtwerking op waardoor de vormen van de preparaten een bijzondere uitstraling krijgen, ja echt week worden. En hun proportie is meestal ontzettend uitvergroot. Zo verandert onze verhouding tot de in formol opgezette organen. Waar een afzonderlijk orgaan groter wordt dan onszelf, maar zijn vleselijke uitstraling bewaart, werkt het overdonderend. De overweldiging voert de kunstenaar op door na eerst Stéphane Belzère Bocaux anatomiques n 46 peinture vinylique sur toile 50 x 100 cm Zondag 11 april om uur, in het kader van het Museumweekend, persoonlijke toelichting door Stéphane Belzère. Stéphane Belzère Grand tableau long olieverf op doek 98 x 780 cm

7 OMLOOP UMC BIJ BIBLIOTHEEK MEDISCHE WETENSCHAPPEN nog de bokaal waarin het orgaan is gevat mee te schilderen, daar stilaan van af te stappen en als het ware zonder nog enige tussenwand van glas het orgaan aan de kijker voor te houden. Uit het lichaam geïsoleerd en opgezet, is het dan wel dood en geobjectiveerd, maar door zijn omvang komt het weer dichter bij het leven en krijgt het een subjectieve geladenheid, bijna van mens tot mens te noemen. Uit zijn conserverende context gelicht raakt het orgaan verlost: het gaat over van een opgesloten zijn naar een toestand van bevrijding, daarbij niet alleen het hele doek in beslag nemend, maar ook de ruimte er omheen. Zo nemen de bokalen verrassende wendingen. Het studieuze gaat over in fascinatie maar botst tegen het bizarre aan; herkenbaarheid legt het af tegen de overweldiging; het statische wordt zwevend en het tactiele doet zacht, meegevend aan; de complexiteit van het orgaan wordt getemperd en gestroomlijnd door de specifieke vormen; de gaafheid van de vorm en de subtiliteit van de kleuren stevenen af op een verleidelijkheid waarvoor we tegelijk terugschrikken. De toeschouwer verlaat de vleselijke wereld om in de schilderkunstige te worden meegenomen. De grote schilderijen die Stéphane Belzère in de zuidcorridor exposeert liggen in het verlengde van zijn histoires de bocal. Heeft het orgaan zich daar in zijn geschilderde hoedanigheid van zijn bokaal bevrijd, hier gaan de schilderijen een stap verder door zich thans van ieder figuur los te maken. Het zijn abstracties geworden waarin het spel van lichtinval en reflecties zich ontplooit tot een panoramische landschappelijkheid. * In de Zuidcorridor vanaf 18 maart. In samenwerking met Anatomisch Museum UMC St Radboud, ter gelegenheid van het Nationaal Museumweekend 2010 op 10 en 11 april, waarbij hedendaagse kunstwerken geïntegreerd worden in de vaste museale opstelling. Stéphane Belzère licht op zondag 11 april om uur zijn werk toe in zijn tentoonstelling in het Anatomisch Museum.

8 OMLOOP UMC BIJ BIBLIOTHEEK MEDISCHE WETENSCHAPPEN Tegen de achtergrond van zijn oeuvre is het niet vreemd dat Stéphane Belzère het ontwerpen van zeven ramen in de kathedraal van Rodez toevertrouwd kreeg. Want ramen dienen niet enkel een optimaal licht met al zijn schakeringen en reflecties in het kerkgebouw te laten vallen. Ook is het wenselijk dat de kunstenaar in zijn oeuvre blijk heeft gegeven met de thema s van leven en dood om te gaan. De presentatie van zijn ontwerpschetsen sluit aan bij een min of meer verborgen draad in de CBK-tentoonstellingen, waarbij eerder maquettes en kartons van onder andere Gérard Garouste voor Talant en Jean-Michel Alberola voor Nevers werden geëxposeerd. Stéphane Belzère, voorbereidende schets voor ramen in de kathedraal van Rodez LOCATIES n Radboud Ziekenhuis Zuidcorridor, eerste verdieping Geert Grooteplein 10 Dagelijks toegankelijk van 8.30 tot uur n Onderwijscentrum Medische Wetenschappen: Omloop, bij Bibliotheek Medische Wetenschappen Geert Grooteplein 15 Open op werkdagen van 8.30 tot uur n Anatomisch Museum UMC St Radboud Geert Grooteplein 21 Met op 11 april, de zondag van het Museumweekend, om uur een toelichting van Stéphane Belzère bij zijn tentoonstelling. Open op werkdagen van 9.00 tot uur (vrijdag van tot uur, zie ook website: n Aula Omloop, eerste verdieping Comeniuslaan 2 Open op werkdagen van 9.00 tot uur n Universiteitsbibliotheek Galerij, eerste verdieping Erasmuslaan 36 Open van 9.00 tot uur n Huygensgebouw Centrale straat, begane grond Heyendaalseweg 135 Op dinsdag 2 maart, tussen en uur, ontvangt Evelyne Hendrikx u gaarne in haar tentoonstelling. Open op werkdagen van 9.00 tot uur Tentoonstellingen Radboud Universiteit & UMC St Radboud jaargang 2 nummer 1 Uitgave Commissie Beeldende Kunst Radboud Universiteit & UMC St Radboud Samengesteld door Daan Van Speybroeck, kunstcoördinator postbus 9103, 6500 HD Nijmegen onder Kunst Commissie

Gerrit Breeuwsma MAKKELIJK IS OOK MOEILIJK Portretten op het tweede gezicht

Gerrit Breeuwsma MAKKELIJK IS OOK MOEILIJK Portretten op het tweede gezicht Gerrit Breeuwsma MAKKELIJK IS OOK MOEILIJK Portretten op het tweede gezicht Lezing voor de opening van Le Bois d=amis, AZG 2001 Na alle moeite en inspanningen die de schilder zich heeft getroost om zijn

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

Er was eens een verhaal te vertellen

Er was eens een verhaal te vertellen Er was eens een verhaal te vertellen Ergens op de aarde wordt onderstaand verhaal verteld, aan kinderen! De kinderen hebben de leeftijd van ongeveer zes jaar en hun leraar vertelt hen het verhaal omdat

Nadere informatie

TRAINING HEMODIALYSE

TRAINING HEMODIALYSE VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 36 NUMMER 6 2 april 2010 TRAINING HEMODIALYSE De dialyseafdeling van het UMC St Radboud is gestart met een eigen training

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

Is er nog plaats? Realisme in de hedendaagse kunst

Is er nog plaats? Realisme in de hedendaagse kunst Is er nog plaats? Realisme in de hedendaagse kunst Inleiding De opgegeven vraagstelling voor dit essay Is het realisme een relevant onderwerp voor de kunst? Bij het zien van deze vraagstelling bekruipt

Nadere informatie

Verhalen van het Graf (

Verhalen van het Graf ( Verhalen van het Graf ( De migratie van rituelen werktitel ) Inhoudsopgave Verhalen van het Graf Inleiding en programma De Toekomst van het Ritueel Het historische luik De Lokroep van de Moderniteit Het

Nadere informatie

Deamateurkunstenaarlaatzichzien

Deamateurkunstenaarlaatzichzien Deamateurkunstenaarlaatzichzien Beeldvandekenmerkenvanamateurfotografen,-schildersen-schrijvers Utrecht,december2011 EstiHendriksen,DianaChin-a-Fat,AnnekeMengerink,DavidTonnaerenHans Heimans Colofon Onderzoek

Nadere informatie

M E T A N D E R E O G E N

M E T A N D E R E O G E N Lerarenhandleiding bij het videoanimatieproject voor groep 5 tot en met 8 van het primair onderwijs inhoud Voorwoord van het Rode Kruis 3 Over het project 4 Audiovisuele kunst en animatie 6 De educatie,

Nadere informatie

MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012

MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012 MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012 2 INHOUD Voorwoord 5 1 Collectie 8 1.1 Depot 8 1.2 Behoud en Beheer 9 1.3 Collectieonline.nl 10 1.4 Aanwinsten 11 1.5 Bruiklenen 13 2 Publieksbereik 16 2.1 Tentoonstellingen

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

Ffotografische fragmenten

Ffotografische fragmenten Ffotografische fragmenten F PETER VAN TUIJL 1 fotografische fragmenten opstellen over fotografie vanuit verschillende invalshoeken Peter van Tuijl 2010 pocketuitgave omslagfoto hartjesdag 15 augustus

Nadere informatie

Kunst in de openbare ruimte

Kunst in de openbare ruimte 1 Kunst in de openbare ruimte Joep van Lieshout Henk Oosterling Rutger Pontzen Camiel van Winkel We zullen op verschillende manieren en vanuit verschillende perspectieven spreken over de relatie tussen

Nadere informatie

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea Rembrandtlezing 2014 Peter Hecht Van en voor de stad Een pleidooi voor onze stedelijke musea TEYLERS MUSEUM, 18 NOVEMBER 2014 Zonder burgers gaat het niet De Vereniging Rembrandt zet zich al meer dan 130

Nadere informatie

Schoenenontwerp. Museum Dr. Guislain. Johan De Wilde. Verf. Moving Archives

Schoenenontwerp. Museum Dr. Guislain. Johan De Wilde. Verf. Moving Archives erkenningsnummer : P209149 KUNSTLETTER[s] Tijdschrift Verschijnt 5x per jaar Afgiftekantoor 9000 Gent X Jaargang 9 FEBRUARI 2010 Opmerkelijke opleidingen Schoenenontwerp Expeditie KUNSTWERK[t] Museum Dr.

Nadere informatie

Wetenschappelijke verhandeling

Wetenschappelijke verhandeling UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Tussen schilderkunst, animatie en live-action Een productie- en filmanalyse van Raoul Servais' "Nachtvlinders" Wetenschappelijke verhandeling

Nadere informatie

Stef van Breugel The promise of the art. De kunsten en de visieontwikkeling binnen organisaties

Stef van Breugel The promise of the art. De kunsten en de visieontwikkeling binnen organisaties Stef van Breugel The promise of the art. De kunsten en de visieontwikkeling binnen organisaties 1.Inleiding Organisaties staan op een keerpunt. Denkend aan het economisch vraagstuk in onze wereld; de opeenvolgende

Nadere informatie

Rembrandtlezing 2012 BEWUST VERZAMELEN. Rudi Ekkart

Rembrandtlezing 2012 BEWUST VERZAMELEN. Rudi Ekkart Rembrandtlezing 2012 BEWUST VERZAMELEN Rudi Ekkart De weersomstandigheden in museaal Nederland zijn niet gunstig. Over het gehele land zien we zware neerslag van subsidiekortingen en die neerslag wordt

Nadere informatie

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis Albert van der Kaap Enschede, mei

Nadere informatie

CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE BEWUST ANDERS WAARNEMEN

CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE BEWUST ANDERS WAARNEMEN CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE BEWUST ANDERS WAARNEMEN Inleiding Wat wij beogen met deze drie dagen is een verdieping in fotograferen. Dat doen we door het effect van foto s te bestuderen. In algemeenheid geven

Nadere informatie

Naar een ethiek van de vrijheid: inzet, ontwikkeling en actualiteit van Michel Foucaults werk Een nawoord als inleiding 1

Naar een ethiek van de vrijheid: inzet, ontwikkeling en actualiteit van Michel Foucaults werk Een nawoord als inleiding 1 Kan ik mijzelf scheppen? Naar een ethiek van de vrijheid: inzet, ontwikkeling en actualiteit van Michel Foucaults werk Een nawoord als inleiding 1 Laurens ten Kate, Henk Manschot Wat is dan dat breekbare

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Ger van Elk en zijn keuze het Stedelijk Museum in Amsterdam

Ger van Elk en zijn keuze het Stedelijk Museum in Amsterdam Ger van Elk en zijn keuze het Stedelijk Museum in Amsterdam The Adieu, 1974, kleurenfoto, gouache en inkt, 132 x 84 cm, Stedelijk Museum, Amsterdam. Een stuk parketvloer in de was gezet en glanzend opgewreven;

Nadere informatie

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk Printversie Schoolgids Evangelische basisschool het SchatRijk 2011 2012 Inhoudsopgave 2 Schoolgids Ebs het SchatRijk 2011-2012 1. Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Met veel plezier presenteren

Nadere informatie

STEENSTRAAT VELPERBUITENSINGEL MUSIS GARAGE BOEKHORSTENSTR 100 METER BLEKERSTRAAT RIETHORTSTERSTR. LAUWERSGRACHT EUSEBIUSBUITENSINGEL

STEENSTRAAT VELPERBUITENSINGEL MUSIS GARAGE BOEKHORSTENSTR 100 METER BLEKERSTRAAT RIETHORTSTERSTR. LAUWERSGRACHT EUSEBIUSBUITENSINGEL INDEX Kunstenaar Locatie pagina Aafke Bennema Emmastraat 64 2 Anke Land Prins Hendrikstraat 18 3 Anton Reijnders Prins Hendrikstraat 2 4 Bas Fontein Spijkerstraat 116 5 Bert Vredegoor Prins Hendrikstraat

Nadere informatie

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De basisschool als oefenplaats voor wereldburgers Frits Prior Guido Walraven Colofon NCDO Mauritskade 63 Postbus

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

BINNENKRANT. Uitreiking Joachim Beuckelaer-eremerk 2008 2. Uitreiking Dr. Jozef Weyns-eremerk 2008 4

BINNENKRANT. Uitreiking Joachim Beuckelaer-eremerk 2008 2. Uitreiking Dr. Jozef Weyns-eremerk 2008 4 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2008 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

meesterschap in complexe ontwikkelingen

meesterschap in complexe ontwikkelingen meesterschap in complexe ontwikkelingen de mastercirclemethode wouter kesseler job van den berg ytsen deelstra leon klinkers sibout nooteboom meesterschap in complexe ontwikkelingen de mastercirclemethode

Nadere informatie