VERKIEZINGS- PROGRAMMA T.B.V. PROVINCIALE STATEN verkiezingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGS- PROGRAMMA 2015-2019 T.B.V. PROVINCIALE STATEN verkiezingen"

Transcriptie

1 VERKIEZINGS- PROGRAMMA T.B.V. PROVINCIALE STATEN verkiezingen Flevoland Bouwen We Samen

2 Onze lijsttrekker stelt zich aan U voor. Ik ben trots op Flevoland waar ik Trots Door het falende en instabiele rijksbeleid (Rutte 1 en Rutte 2), zitten we in Nederland al jaren in een financiële/economische crisis. De regeringspartijen VVD/PvdA zijn van mening, dat vanwege de bestuurlijke drukte, de provincies Flevoland, Utrecht en Noord Holland samengevoegd moesten worden. Flevoland dreigde met dit plan het afvalputje van deze provincies te worden. Wij van 50PLUS blijven tegen fuseren van onze mooie provincie, ook na deze kabinetsperiode, evenals boringen naar schaliegas. Gebleken is dat het winnen van schaliegas voor de provincie Flevoland gevaarlijke consequenties kan hebben. Het gaat bij de verkiezingen in de eerste plaats om de Provinciale Staten, maar zeker ook over de Eerste Kamer. Want deze wordt in mei gekozen door de Provinciale Staten. De kans is groot dat dit kabinet zal vallen als men in de Eerste Kamer met de gedoogpartijen geen meerderheid meer behaalt. Dan wordt het onmogelijk om wetten die moeizaam door de Tweede Kamer worden aangenomen er definitief door te krijgen in de Eerste Kamer. Tenzij het ondemocratisch trucje van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt uitgehaald zoals het kabinet van plan is met de vrije artsenkeuze in de nieuwe Zorgwet. Ik vind de wijze waarop het huidige kabinet al jarenlang de lasten van onze samenleving vooral afwentelt op de zwakste inkomensgroepen van de bevolking ronduit schandalig en respectloos. Volgens het NIBUD gaat de koopkracht van ouderen er al zes jaar lang op achteruit. In sommige gevallen zelfs wel 15%. Dat moet veranderen, genoeg is genoeg. De maat is vol! Daarom zal ik mij in de provincie hard gaan maken voor gratis openbaar streekvervoer voor 65plussers om vereenzaming en verwaarlozing te voorkomen. Ook zal ik mij hard maken voor behoud van werkgelegenheid in het algemeen en in het bijzonder in de zorg. Verder wil ik voorkomen dat hier zorg- en verpleeginrichtingen worden gesloten. Maar ook dat zorgwonen in het buitengebied mogelijk wordt gemaakt. Ik ben dan ook voorstander om daar geld voor vrij te maken en daar een speciaal zorgfonds voor in het leven te roepen. Er wonen ruim plussers in Flevoland. Laten we samen een vuist maken en deze krachtig laten neerdalen in de Provincie, het Waterschap en de Eerste Kamer. Onze 50plussers zijn de generatie die Flevoland samen hebben opgebouwd. En daar willen wij van 50PLUS graag mee doorgaan, want Flevoland bouwen wij nog steeds samen, met en voor elkaar. Zodat de volgende generaties hier ook met veel plezier kunnen wonen, werken en recreëren. 50plussers zijn niet van gisteren, zij bepalen onze toekomst met hun stem op 18 maart Met hartelijke groet, Wout Jansen

3 de jongste provincie van Nederland, al ruim 25 jaar politiek actief en maatschappelijk betrokken ben. op de pioniers die Flevoland hebben opgebouwd en trots op de Flevolanders van nu Trots op onze kernkwaliteiten: rust, ruimte, groen, water en een schoon milieu Kwaliteiten die dan ook behouden moeten blijven Wout Jansen

4 FLEVOLAND, onze provincie FLEVOLAND - VOOR ONS EN VAN ONS!

5 Provinciale Staten Flevoland Bouwen We samen Waar staat 5OPLUS (Flevoland) voor Wij staan voor actief burgerschap, zelfstandigheid, participatie en eigen verantwoordelijkheid. 50PLUS Flevoland gaat dat op eigen wijze inkleuren, niet zonder u maar juist met u en vier jaar lang. 50PLUS Flevoland vindt het belangrijk dat er voor onze inwoners een stabiele basis ontstaat met gelijke kansen op werk, veiligheid en leefbaarheid. Het woon- werk- en leefklimaat wordt beheerst door de kernkwaliteiten ruimte, groen en water. Mobiliteit en doorstroming van het verkeer blijft daarom voor het persoonlijk-, zakelijk- als openbaarvervoer van cruciaal belang. Samenwerkingsverbanden aangaan met gezamenlijke effectieve oplossingen is hierbij van groot belang. Binnen de grenzen van Flevoland bieden de gemeenten al ruimschoots deze mogelijkheden, maar er zal nog hard gewerkt moeten worden om een meer gebalanceerd meerjaren-model van wonen, werken en recreëren in combinatie met duurzame groei te realiseren. 50PLUS Flevoland is dan ook voorstander te zoeken naar mogelijkheden voor zorgwonen in het buitengebied. We staan voor een enorme verschuiving van verantwoordelijkheden op het gebied van de drie decentralisaties van de WMO, zorg en participatie. 50PLUS Flevoland staat garant dat hierbij de menselijke- en sociale maat niet uit het oog wordt verloren. Flevolandse diamanten houden wij in stand. Op recreatief gebied heeft Flevoland veel attracties en bezienswaardigheden met een (inter-) nationale uitstraling. Enkele voorbeelden hiervan zijn: De Oostvaardersplassen, het Stadslandgoed De Kemphaan, De Stekkentuin in Espel, het Natuurpark Lelystad, de Orchideeën Hoeve en daarnaast nog onze vele bossen, die onze provincie rijk is. De vele musea waarvan enkele een internationale status hebben als het Aviodrome, Museum Schokland en de Bataviawerf. Ook als het om ruimte voor recreatie gaat bieden Bataviastad, Walibi Holland en Dorhout Mees deze uitstraling en samen realiseren zij aan onze kust met haar vele jachthavens een keur aan ontspanning aan onze inwoners en de jaarlijks terugkerende grote groep toeristen. 50PLUS Flevoland houdt deze voorzieningen minimaal in stand.

6 Provinciale Staten - Verkiezingsprogramma Flevoland Bouwen We Samen met en voor elkaar 50PLUS Flevoland staat voor bestuurlijke vernieuwing en omdenken Er staan bij 50PLUS Flevoland betrouwbare, enthousiaste bekwame en ervaren kandidaten op de lijst. Onze kandidaten staan met opgestroopte mouwen klaar, om samen met U en het nieuwe 50PLUS partij bestuur van Flevoland, met veel enthouiasme en ijver te gaan inzetten om UW belang te vertegenwoordigen. De vernieuwende manier van werken van 50PLUS Flevoland is gebaseerd op, transparantie, communicatie, participatie en uitgaan van de eigen kracht van de mens! Bouwen aan vertrouwen dus, door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen. 50PLUS partij betrekt de inwoners bij het begin van de planvorming. Ook vindt 50PLUS Flevoland het van groot belang dat bij grote ingrijpende veranderingen in de zorg, de ruimtelijke ordening, het groen, het waterbeleid en ook de mogelijkheden voortvloeiende uit de burgerparticipatie worden deze ten minste bestuurlijk getoetst. Zaken van bijzondere en zeer gewichtige maatschappelijke aard, bijvoorbeeld de bestuurlijke schaalvergroting worden eerst middels een referendum aan de burger voorgelegd. Insprekers moeten zich zonder drempelvrees tot de (50PLUS Flevoland) Statenleden en het College van gedeputeerde State kunnen richten en hun vragen beantwoord krijgen. Burgerinitiatieven zullen de politieke actualiteit kunnen beïnvloeden maar tegelijkertijd moet de Provincie wel bestuurbaar blijven in efficiency en effectiviteit. 5OPLUS Flevoland vindt het belangrijk te luisteren naar uw stem en niet alleen tijdens de verkiezingen, maar de gehele zittingsperiode. 5OPLUS Flevoland gaat voor vertrouwen in elkaar en voor respectabel vertrouwen in de politiek!

7 Provinciale Staten - Verkiezingsprogramma Flevoland Bouwen We Samen met en voor elkaar Bestuurlijke vernieuwing 1. Tegen samenvoeging van Provincie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. 2. Vóór Inspraakrecht in de provinciale Statenvergadering. 3. Vóór een raadgevend referendum. 4. Vóór instellen van een Ouderen Adviesraad (ouderenorganisaties) 5. Vóór lastenverlichting door bezuinigen op de provinciale organisatie. 6. Nationaal Bestuursakkoord Water up to date maken. Ouderen Gehandicapten Mobiliteit Veiligheid - Zorg 1. Veiligheid wordt ook in buitengebied en boeren gewaarborgd. 2. Bevorderen van zorgwonen in het buitengebied. 3. Rolstoelvriendelijke toegangen overheidsgebouwen. 4. Meer aandacht snelle aanrijtijden ambulance en brandweer 5. Alle dorpen en steden zijn goed bereikbaar met busvervoer. 6. Alle bushaltes zijn veilig, bereikbaar en verlicht. 7. Realisering van een buslijn Lelystad - Enkhuizen (Markerwaarddijk). 8. Gratis openbaar vervoer voor minima-65plussers en mantelzorgers. Economie Financiën - Werk - Duurzaamheid 1. Tegen schaliegasboringen in Flevoland 2. Vóór ontwikkeling van bedrijfsterreinen in de hoek bij A6/A27 en Larserpoort 3. Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. 4. Her- en bijscholing stimuleren voor ouderen, jongeren en werkzoekenden PLUS wil extra investeren in openbaar vervoer, zonne-energie en bevordering van het verbouwen/consumeren van reguliere en biologische producten van eigen bodem 6. Niet toestaan van milieuvervuilende industrie 7. Het instellen van een Provinciale economische tafel (LTO / MKB / Visserij Gemeenten) 8. Herbezinning rol Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland en OMALA bij Lelystad Airport Behoud van Flevolandse kernkwaliteiten 1. Vóór behoud kernkwaliteiten natuur, schone bodem/lucht en water 2. Vóór verbinding Oostvaardersplassen / Hollandse Hout voor Edelherten 3. Vóór een goed Provinciaal dierenwelzijnsbeleid

8 50PLUS in Flevoland steekt haar handen uit de mouwen voor hulp en steun aan alle ouderen in Flevoland die ons hard nodig hebben! FLEVOLAND CAMPAGNE - team naar: of bel ons STEMMEN Dus!

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

VERKIEZINGSKRANT. provinciale statenverkiezingen. Gedeputeerde Staten Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.) flevoland editie MAART

VERKIEZINGSKRANT. provinciale statenverkiezingen. Gedeputeerde Staten Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.) flevoland editie MAART VERKIEZINGSKRANT Provinciale Statenverkiezingen provinciale statenverkiezingen flevoland editie Weten welke politieke partij bij u past? Geef uw mening over de stellingen op www. 18 MAART 12 provincies

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019 Vertrouwd en Dichtbij CDA Noord-Holland 1 Verkiezingsprogramma 2015-2019 - Programmacommissie: Adviseurs: Secretaris: Maarten Haverkamp voorzitter Hermen de Graaf Anne Zandberg CDJA Jaap Bond lijsttrekker

Nadere informatie

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE!

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! BRUMMEN 25 SEPTEMBER 2012 INT.12.1149 EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Het leefklimaat staat onder druk door de CO-2 uitstoot

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Zes plus een is zeven. Strategische provinciale agenda VNG Flevoland 2011 2015

Zes plus een is zeven. Strategische provinciale agenda VNG Flevoland 2011 2015 Zes plus een is zeven Strategische provinciale agenda VNG Flevoland 2011 2015 Flevoland, 2 maart 2011 1 Zes plus een is zeven Strategische provinciale agenda VNG Flevoland 2011 2015 Wat willen wij als

Nadere informatie

Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier als wethouder voor

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Investeren in de toekomst van Zeeland

Investeren in de toekomst van Zeeland Provinciale Statenverkiezingen 2015 VERKIEZINGSPROGRAMMA VVD ZEELAND Vastgesteld in de ALV van VVD Zeeland op 27-10-2014 Investeren in de toekomst van Zeeland Inleiding De Volkspartij voor Vrijheid en

Nadere informatie

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad Dave van Ooijen Den Haag, 22 augustus 2012 Vergelijking tussen de verkiezingsprogramma s op stedelijke thema s ter voorbereiding van het nationaal

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

Nieuwe kansen! Verkiezingsprogramma 2015-2018. PvdA Krimpenerwaard

Nieuwe kansen! Verkiezingsprogramma 2015-2018. PvdA Krimpenerwaard Nieuwe kansen! Verkiezingsprogramma 2015-2018 PvdA Krimpenerwaard 1. Inleiding De PvdA, de meest progressieve partij in de Krimpenerwaard, maakt in dit verkiezingsprogramma sociale en duurzame keuzes.

Nadere informatie

Leden van de Staten-Generaal, Ons land heeft veel dat hoop geeft en vertrouwen. De economische vooruitzichten zijn gunstig.

Leden van de Staten-Generaal, Ons land heeft veel dat hoop geeft en vertrouwen. De economische vooruitzichten zijn gunstig. Leden van de Staten-Generaal, Ons land heeft veel dat hoop geeft en vertrouwen. De economische vooruitzichten zijn gunstig. Ondernemers en consumenten zijn optimistisch. Jongeren vinden snel een baan.

Nadere informatie

1. Jaap Lodders (Zeewolde) 7. Eduard Plate (Zeewolde) 2. Bert Gijsberts (Almere) 8. Remco Bosma (Emmelooord) 3. Janet Klijnstra (Lelystad) 9.

1. Jaap Lodders (Zeewolde) 7. Eduard Plate (Zeewolde) 2. Bert Gijsberts (Almere) 8. Remco Bosma (Emmelooord) 3. Janet Klijnstra (Lelystad) 9. 2 De VVD wil dat inwoners en bedrijven in Flevoland de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te maken van hun leven, ruimte om te ondernemen, ruimte om te investeren in de jongste provincie van

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Wurkje Wenje Wille. Verkiezingsprogramma CDA Fryslân

Wurkje Wenje Wille. Verkiezingsprogramma CDA Fryslân Wurkje Wenje Wille Verkiezingsprogramma CDA Fryslân Provinciale Staten 2015-2019 Wurkje Wenje Wille 2 Verkiezingsprogram CDA Fryslân 2015-2019 Voorwoord Inhoud Geachte lezer, 1. Inleiding 5 Dank voor uw

Nadere informatie

ONTWERP VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 Om de kwaliteit van het bestaan!

ONTWERP VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 Om de kwaliteit van het bestaan! ONTWERP VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 Om de kwaliteit van het bestaan! Zeven punten van de PvdA om de kwaliteiten van Groningen te verbeteren De kwaliteit van het bestaan, daar gaat het om, zo bracht

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Inleiding De SGP is en blijft van mening dat de provincie een toegevoegde waarde heeft in het landsbestuur. Daarom draagt

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie