Hans den Hartog Jager. Verf. hedendaagse nederlandse schilders over hun werk. athenaeum polak & van gennep amsterdam 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hans den Hartog Jager. Verf. hedendaagse nederlandse schilders over hun werk. athenaeum polak & van gennep amsterdam 2011"

Transcriptie

1 verf

2

3 Hans den Hartog Jager Verf hedendaagse nederlandse schilders over hun werk A athenaeum polak & van gennep amsterdam 2011

4 De schrijver ontving voor dit boek financiële steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Eerste, tweede en derde druk, 2004; vierde druk, 2006; vijfde, vermeerderde druk, 2011 Copyright 2004/2011 Hans den Hartog Jager Athenaeum Polak & Van Gennep, Singel 262, 1016 ac Amsterdam Omslag Koos van der Meer isbn / nur 646

5 inhoud 7 Inleiding 15 Constant 26 Co Westerik 38 Armando 54 Daan van Golden 65 Lucassen 81 Ger van Elk 95 Rob van Koningsbruggen 107 Marlene Dumas 123 Emo Verkerk 138 Philip Akkerman 149 Rob Scholte 162 Marc Mulders 173 Rob Birza 186 Michael Raedecker 200 Charlotte Schleiffert 212 Robert Zandvliet 226 Ina van Zyl 237 Tjebbe Beekman 249 Register

6

7 inleiding In de lente van 1966 loopt Constant Nieuwenhuys door Venetië. Het is een zonnige dag en de schilder, Cobra-oprichter en installatiebouwer is wat aan het dwalen. Constant is in de stad omdat hij Nederland op de Biennale vertegenwoordigt met zijn grote, utopische project New Babylon. Daaraan moet veel worden gedaan, maar nu, op deze ochtend, ligt het werk even stil. Onverwacht passeert hij de Accademia, het Venetiaanse museum voor oude kunst. Hij besluit naar binnen te gaan. Dat is op zich al een opvallende daad. Constant is namelijk een kunstenaar van de generatie die juist, met de nodige moeite, de traditie van zich heeft afgeschud. Zijn generatie heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd, de ruïnes achter zich gelaten en haar blik op de toekomst gericht zeker ook artistiek. En dus kunnen de Crivelli s en de Bellini s aan de Accademia-muren Constant maar matig boeien. Hij loopt wat verder en komt in de achterste zaal van het museum Veronese s Christus in het huis van Levi tegen. Hij blijft even kijken. Dan draait hij zich om en wordt als door een mokerslag getroffen: aan de lange wand hangt Titiaans Pièta. Het doek herinnert Constant aan alles wat hij ooit goed vond aan de schilderkunst, wat hem ooit inspireerde: de roerende voorstelling, het subtiele kleurgebruik, de afgewogen compositie. Hij neemt plaats op het bankje tegenover het doek en blijft daar anderhalf uur. De dag daarna gaat hij terug. En de dag daarna opnieuw. Door Titiaan heeft Constant de schilderkunst opnieuw ontdekt. Om te beseffen hoe opmerkelijk Constants hernieuwde liefde voor de schilderkunst was, hoeven we alleen maar wat recente kunstgeschiedenisboeken open te slaan bij de jaren zestig. Daarin komt de schilderkunst nauwelijks voor. Of beter: de schilderkunst komt er wel in voor, maar vooral als contragewicht, als ijkpunt van hoe toonaangevende kunstenaars in die tijd vonden dat kunst níét moest zijn. Schilderkunst was in die jaren het symbool geworden voor oudbakken en voorbij, voor semi-artistieke decoratie, voor kunst die niet inleiding 7

8 wilde opschudden of verontrusten maar zich automatisch plooide naar museum of bankstel. Schilderkunst weerspiegelde de tijdgeest niet langer, in tegenstelling tot de conceptuele kunst. Hoe die tijdgeest eruitzag werd mooi verwoord door de kunstenaar Sol LeWitt in zijn Paragraphs on Conceptual Art uit 1967: In conceptuele kunst is het idee of het concept het belangrijkste aspect van het werk.wanneer een kunstenaar een conceptuele kunstvorm gebruikt, betekent dit dat alle plannen en besluiten vooraf worden gemaakt en dat de uitvoering een plichtmatige kwestie wordt. Het idee wordt de machine die de kunst maakt. De uitvoering van het kunstwerk als plichtmatig en het idee als machine die de kunst maakt, het stond allemaal haaks op de praktijk van het schilderen. Daarmee was de schilderkunst het perfecte afzetpunt voor de jonge conceptuelen. Zoals de aanstormende kunstenaars Daniel Buren, Oliver Mosset, Michel Parmentier en Niele Toroni het formuleerden in een statement op de Salon de la jeune peinture in 1967 in Parijs: Schilderen geeft esthetische waarde aan bloemen, vrouwen, erotiek, het dagelijks leven, kunst, dadaïsme, psychoanalyse en de oorlog in Vietnam. Wij zijn geen schilders. Langzaam, door kritiek na kritiek, werd de schilderkunst als een bokser die murw gebeukt en versuft in een hoek van de ring ligt. Voorlopig leek ze niet meer op te staan. De schilderkunst werd dood verklaard. Dat die kritiek uit conceptuele hoek niet geheel onterecht was, bleek wel uit de aarzelende manier waarop schilders op de aanvallen reageerden. Ze beseften dat ze erg lang hadden vertrouwd op de historische legitimiteit van hun vak, op het idee dat ieder nieuw schilderij automatisch leunde op een eeuwenlange traditie. Daardoor hadden ze over het hoofd gezien dat goede kunst zich altijd mede rechtvaardigt doordat ze een spiegel is van haar tijd. En die tijd predikte nu de revolutie, een breuk met oude waarden, pleitte voor kunst waarbij het idee belangrijker was dan de uitvoering allemaal aspecten waaraan de schilderkunst niet kon voldoen. En belangrijker nog: de schilderkunst wist niet duidelijk te maken wat de noodzaak van haar specifieke vorm was.waarom je aan al dat gedoe met verf en linnen en prepareren en vernis zou beginnen als je je artistieke boodschap net zo goed kon verkondigen in een tekst, een foto of een performance. Een klassieke identiteitscrisis, daar zag de 8 inleiding

9 schilderkunst zich mee geconfronteerd. Maar toch, en dat was misschien het opmerkelijkst, kwamen er in de jaren zestig nog steeds jonge kunstenaars van academies die wilden schilderen. Zij luisterden naar de nieuwe tijdgeest, doorstonden zuchtend de doodverklaringen, en schilderden ondertussen dóór en creëerden zo een nieuwe schildersmentaliteit. Juist doordat ze tegen de stroom in moesten roeien zag deze generatie zich gedwongen een nieuwe verhouding te formuleren van de schilderkunst tot de wereld. Ze beseften dat de schilderkunst zich rekenschap moest geven van haar veranderende positie binnen de kunstwereld, van de wijze waarop de schilder zich tot de buitenwereld verhield, van de mate waarin ze geloofden in het beeld dat ze creëerden. De tijd van illusies was voorbij. Een goede schilder wist niet alleen heel goed hoe hij zich verhield tot de verf, maar ook hoe hij stond tegenover de fotografie en de werkelijkheid. Al snel bleek dat dit nieuwe perspectief allerlei nieuwe inzichten opleverde. Sommige schilders namen in hun werk de schilderkunstige illusie nadrukkelijk op de hak, anderen gingen foto s imiteren, en weer anderen probeerden in hun doeken iedere illusie te vermijden door zo abstract mogelijk te werk te gaan. Daarmee, of ze het nu wilden of niet, plooiden de jonge schilders zich ook voor een deel naar het gedachtegoed van het conceptualisme. Ook schilders waren denkers geworden. Denkers over illusie en werkelijkheid. Over beeldcultuur. Over de mate waarin de afbeelding nog een werkelijkheid vertegenwoordigde. Zo slaagde de schilderkunst er langzaam in om op te krabbelen uit de dood. Zeker nu tegenwoordig, na de jaren van het postmodernisme, de tijden van avant-gardes voorbij zijn en de dominantie van één soort kunst steeds meer wordt betwijfeld, lijkt de schilderkunst zich niet langer inferieur aan andere kunstvormen te hoeven voelen. Tegenwoordig wordt iedere kunstvorm wel eens afgeschreven, of het nu de klassieke beeldhouwkunst is, de fotografie of de videokunst. Toch zit er een curieus aspect aan die herrijzenis. De schilderkunst mag dan weer opgenomen zijn in de moderne artistieke discussie (die nog steeds grotendeels wordt bepaald door het conceptuele gedachtegoed), daarbij wordt de vorm van het schilderij vrij inleiding 9

10 makkelijk veronachtzaamd. Want hoe je het ook wendt of keert: tussen een idee, een concept en een schilderij gaapt een stevig gat het gat namelijk, van de uitvoering.van de vorm. Bij een schilderij is de vorm zelden een plichtmatige kwestie, integendeel. Alles draait erom. De kunstenaar die een schilderij maakt, kiest ervoor zijn toeschouwers een wereld van verf te tonen, op een doek, gesteund door spielatten of aluminium. Dat is een wereld die zich niet alleen te voorschijn laat dénken. Bij ieder goed schilderij zijn de technische besluiten van de schilder een essentieel onderdeel van het beeld dat hij of zij wil oproepen. Toch, en dat heeft mij de afgelopen jaren nogal verbaasd, lees je zelden over dit aspect van de schilderkunst. Dat is in zekere zin begrijpelijk: techniek wordt nog steeds sterk geassocieerd met ambachtelijkheid, en juist die ambachtelijkheid moest de schilderkunst achter zich laten om in de hedendaagse kunstwereld serieus genomen te worden. Maar daarmee maakt de schilderkunst zichzelf ook kwetsbaar. Door zaken als techniek en materiaal niet als onderdeel van de inhoud, van het idee te beschouwen, stelt de schilderkunst zichzelf impliciet op een lijn met andere kunstvormen die ook een verbeelding van de werkelijkheid willen bieden terwijl het verschil hem juist zit in die uitvoering. Maar op dat onderscheid wil de schilderkunst geen beroep doen, en doordat ze ook haar historische rechtsgeldigheid minder zwaar aanzet dan vijftig jaar geleden, moeten schilderijen steeds vaker de competitie aangaan met foto s en computerprints. Onderzoek heeft onlangs aangetoond dat de gemiddelde museumbezoeker negen seconden naar een kunstwerk kijkt. Dat mag voor een snapshot of een reclamefoto misschien voldoen voor een goed schilderij is dat veel te weinig. De kracht van een schilderij ligt juist in de opeenstapeling van honderden, misschien wel duizenden beslissingen van zeer verschillende aard die de schilder heeft genomen. Hij heeft moeten bedenken hoe groot zijn doek zal zijn, of hij dat doek zelf prepareert en waarmee, wat voor verf hij gebruikt, hoe laat hij gaat werken en hoe het licht er dan bij staat en dan is hij nog niet eens toe aan de compositie, het kleurgebruik, de penseelstreek en de afwerking. Allemaal aspecten die van cruciale invloed zijn op het uiteindelijke beeld. Wie daar oog voor heeft, kan uren naar een schilderij kijken. 10 inleiding

11 Verf is ontstaan vanuit de gedachte dat de praktische aspecten van de schilderkunst te weinig aan de orde komen in het schrijven erover. Daarmee wil dit boek overigens geen pleidooi zijn voor ouderwetse ambachtelijkheid achteraf kun je makkelijk volhouden dat de klap van het conceptualisme, de infectering van de ideeënleer, de schilderkunst veel meer goed heeft gedaan dan kwaad. Die klap lijkt zelfs allesbeslissend te zijn geweest voor de positie van de schilderkunst in de afgelopen zestig jaar, en daarom komen de schilders in dit boek óók uitgebreid aan het woord over hun ideeën en theorieën. Maar in de eerste plaats wil dit boek een beeld geven van de verschillende praktische benaderingen waarmee schilders die afgelopen zestig jaar hebben gewerkt. Daarom komen alle generaties schilders sinds de Tweede Wereldoorlog aan het woord: van Constant en Co Westerik, die al in de veertig waren toen de conceptuele omslag zich voltrok, tot Charlotte Schleiffert en Robert Zandvliet, die nog geboren moesten worden toen LeWitt en Buren en de zijnen hun statements publiceerden. Mijn grootste inspiratiebron wil ik niet ongenoemd laten: het fascinerende Interviews with Francis Bacon (1980) van de kunstcriticus David Sylvester. Sylvester ondervroeg Bacon, alom erkend als een van de grote schilders van de twintigste eeuw, over een periode van vierentwintig jaar tot in de kleinste details over praktische aspecten van zijn vak de keuze van de verf, het kiezen van formaten en het gebruik van perspectief. Dit boek poogt, zonder mezelf met Sylvester te willen vergelijken, in kleiner bestek hetzelfde, maar dan met veertien Nederlandse schilders van drie of vier generaties. Ook in Verf worden de stukken bewust als interviews gepresenteerd, zodat er niet wordt getheoretiseerd over de hoofden van de schilders heen, maar ze zoveel mogelijk zelf aan het woord komen en zo de lezer vertrouwd kunnen maken met hun werk- en denkwijze. Nog belangrijker is de nadruk op de praktische aspecten van de schilderkunst, juist omdat ik ervan overtuigd ben dat de praktische beslissingen van een schilder meer over zijn ideeënwereld zeggen dan meestal wordt verondersteld. Daarom wordt er in bijna ieder gesprek ook ingegaan op de verfsoort die de betreffende schilders gebruiken. Over de manier waarop ze dat hatelijke witte doek te lijf gaan. Over de voor- of nadelen van het schilderen naar foto s. Om inleiding 11

12 vervolgens, in de meeste gevallen, alsnog uit te komen op de abstractere, maar intrigerende theoretische kwesties waar geen schilder de laatste veertig jaar onderuit kon. Als ik uiteindelijk één ding heb geleerd uit de gesprekken die ik voerde voor dit boek dan is het wel dat een goed schilderij, een werkelijk overtuigend schilderij, een paradox is. Het is opgebouwd uit vele beslissingen, maar tegelijk is er geen schilder die niet wil dat zijn doek op de toeschouwer overkomt als één geheel, één beeld, dat er altijd is geweest en nooit meer zal verdwijnen. Juist die spanning maakt dat goede schilderijen de toeschouwer al eeuwen hebben geïntrigeerd, en dat, als het goed is, nog eeuwen zullen blijven doen. Als wij het maar zien. Als we maar blijven kijken. Liefst wat langer dan negen seconden. Verantwoording Het is in de inleiding al aangegeven: de veertien stukken in Verf zijn speciaal voor dit boek geschreven, tussen 2002 en 2004.* Geen collectie van eerder gepubliceerde interviews dus, maar een verzameling gesprekken die allemaal met hetzelfde uitgangspunt zijn gevoerd. Dat uitgangspunt was om nu eens niet op theoretische wijze over schilderkunst te schrijven, maar om te beginnen met de praktijk van het maken van een schilderij en van daaruit de mogelijk theoretische implicaties van het schilderen aan de orde te stellen. Daarmee lag ook de interviewvorm voor de hand. Ik heb de deelnemende schilders zoveel mogelijk gesproken in hun eigen atelier, vaak meer dan één keer, zodat ze hun uitspraken wanneer nodig konden verbreden of verdiepen. Het lastigste bij de voorbereidingen voor dit boek was natuurlijk het selecteren van de schilders die aan het woord zouden komen. Nu het er zo ligt, is het misschien verleidelijk Verf te beschouwen als een soort top veertien van de hedendaagse Nederlandse schilder- *Delen van de voor Verf gevoerde gesprekken met Rob van Koningsbruggen en Marc Mulders zijn gebruikt voor respectievelijk de artikelen Het vergeten van de menselijke handeling, in fullcolour in Rob van Koningsbruggen, Den Haag, 2002 en Interview in Marc Mulders, Werk in opdracht, Rhoon, inleiding

13 kunst, maar dat was nooit de bedoeling. Ik wilde vooral, aan de hand van veertien van de beste levende schilders, een zo breed mogelijk beeld geven van de wijzen waarop Nederlandse schilders de afgelopen zestig jaar zijn omgegaan met de uitdagingen, problemen en discussies die het schildersvak met zich meebracht. Om die reden begint het boek met de preconceptuele schilders Constant, Co Westerik en Armando, die alle drie hun opleiding rond de Tweede Wereldoorlog genoten. Vervolgens komen Daan van Golden, Lucassen en Ger van Elk aan het woord, die de conceptuele omwentelingen volop meemaakten. Rob van Koningsbruggen, Marlene Dumas, Emo Verkerk en Marc Mulders begonnen alle vier nadat de schilderkunst was doodverklaard. En het boek eindigt met de jongeren Rob Birza, Michael Raedecker, Charlotte Schleiffert en Robert Zandvliet, vier representanten van de eerste generatie schilders in meer dan honderd jaar die is opgegroeid zonder de hete adem van een avant-garde in haar nek. Het gevolg van deze opzet is wel dat een aantal kunstenaars die een belangrijke theoretische rol hebben gespeeld in de Nederlandse schilderkunst niet in het boek is opgenomen. Vooral Jan Dibbets en Peter Struycken wil ik niet onvermeld laten. Hun invloed is onmiskenbaar groot, maar tegelijk heeft hun werk de grens van het praktische schilderen zover overschreden dat ze buiten de opzet van Verf vielen. Nog spijtiger is de afwezigheid van drie anderen: Karel Appel weigerde medewerking omdat hij zich op zijn leeftijd alleen nog maar aan schilderen wil wijden. En met René Daniëls en Rob Scholte bleek een gesprek over hun werk (op dit moment) helaas niet voldoende mogelijk. Tegelijk moge duidelijk zijn dat een project als dit niet tot stand had kunnen komen zonder het enthousiasme en de steun van diverse mensen. Allereerst gaat mijn dank natuurlijk uit naar de veertien deelnemende schilders. Stuk voor stuk ontvingen ze me allerhartelijkst en hebben ze me zonder beperkingen vele uren over hun werken denkwijzen onderhouden alleen al die gesprekken hebben het werken aan dit boek voor mij tot een onvergetelijke ervaring gemaakt. Ook wil ik veel dank zeggen aan René van Stipriaan, die de doorslaggevende aanzet tot dit boek gaf en aan Mark Pieters, Claire van Putten, Rob Zweedijk en Susan Breeuwsma van uitgeverij Athe- inleiding 13

14 naeum Polak & Van Gennep voor hun inspirerende begeleiding. Verder had dit boek niet in deze vorm kunnen bestaan zonder de steun van Trudy van der Horst, Fenna de Vries,Tony de Meijere, Jaap Guldemond, Karel Schampers, Francesca Blom, Erik Bos, Jolie van Leeuwen, Trudy Sas, Rutger Pontzen en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Rest me mijn grote dank uit te spreken aan Esther Darley, die me er dagelijks aan herinnert dat kijken, goed kijken, het mooiste blijft wat er is. Bij de vijfde druk Verf zoals het bekend was, is niet veranderd, de interviews die erin stonden zijn hetzelfde gebleven. Het boek is wel met vier gesprekken uitgebreid. Dat bood mij meteen de gelegenheid een aantal oneffenheden uit de vorige editie te corrigeren. Zo kon alsnog het interview met Rob Scholte plaatsvinden dat ik voor de editie van 2004 al graag had willen hebben. En kon ik ook het gesprek met Philip Akkerman voeren dat door mijn eigen kortzichtigheid destijds niet plaatsvond. Nog prettiger was misschien wel dat ik het boek ook actueler heb kunnen maken door gesprekken toe te voegen met schilders van de jongste generatie die in 2004 simpelweg nog te onbekend waren of te weinig onderscheidend. Het viel overigens nog niet mee om uit deze generatie te kiezen (er is genoeg jong talent in Nederland), maar uiteindelijk werden het Tjebbe Beekman en Ina van Zyl: twee schilders die allebei op hun eigen manier een bijzonder aspect toevoegen aan de Nederlandse schilderstraditie en techniek. Voor het overige is er aan de opzet van het boek niets veranderd, en dat wil ik ook graag zo houden. Wel hoop ik, heel voorzichtig, dat met deze vernieuwde herdruk een kleine traditie is ingezet, waarbij het boek regelmatig wordt uitgebreid, zodat Verf uiteindelijk niet alleen een weergave vormt van de manier waarop schilders hun werk maken, maar ook steeds een overzicht geeft van de wijze waarop de Nederlandse schilderkunst als geheel zich ontwikkelt en vernieuwt. Op naar de volgende zeven jaar. Hans den Hartog Jager, mei inleiding

15 Constant Iedere middag om een uur of half een verlaat Constant Nieuwenhuys zijn woning in het centrum van Amsterdam. Hij loopt naar het Centraal Station en neemt bus 32, die hem naar het oostelijk deel van de stad brengt. Vanuit het blauwwitte gvb-vehikel staart hij naar buiten, aait zijn hondje Tikus dat bij hem op schoot is gekropen of bladert in een achtergelaten Spits of Metro. Amsterdam oogt grauw en grijs, meestal, alsof alle kleuren uit de straten zijn gezogen. Buiten kabbelt het water langs de Prins Hendrikkade. Toeristen zoeken naar de rosse buurt. Aan schilderen denkt Constant niet. Dat begint pas als hij zijn atelier betreedt. De ruimte, de voormalige gymzaal van een school op de oostelijke eilanden, is majestueus: zo n zeven bij vijftien meter en vijf meter hoog. Aanvankelijk bouwde Constant er, met hulp van assistenten, de maquettes voor New Babylon, het revolutionaire, utopische project dat hem een groot deel van de jaren zestig bezighield. Tegen het einde van dat decennium kreeg hij daar genoeg van, gooide de draaibanken, lasapparaten en cirkelzagen de deur uit en richtte zich weer op het schilderen. Ik had nog maar één ezel, vertelt hij, en helemaal geen verf of kwasten meer. Het eerste schilderij dat ik toen maakte, heb ik gespoten met een bus autolak die ik nog had liggen. Daarna heb ik maar snel nieuwe ezels besteld. Die ezels staan nu, ruim dertig jaar later, nog steeds in een halve cirkel in het midden van het atelier. Hun gezicht naar de deur zodat de schilder het werk dat erop staat meteen bij zijn entree kan bekijken. De bezoeker die Constant nog associeert met Cobra, de revolutionaire schilderstroming die hij in 1948 mede oprichtte, moet ongetwijfeld wennen aan die nieuwe schilderijen. Geen vogels en honden meer, of grimassende duiveltjes of grijnslachende saters in vrolijke kleuren de wilde, schijnbaar naïeve schildertrant uit de jaren veertig en vijftig is verdwenen.tegenwoordig worden Constants schilderijen gedomineerd door een doorwerkt, beheerst realisme, waarbij constant 15

16 vooral de diepte van zijn kleuren opvalt. Kleuren waarin je kunt verzinken zijn het, kleuren waar nauwelijks traditionele woorden voor bestaan zonovergoten geel, lentehemelblauw, diepzomergroen. De diepte van de kleuren valt extra op doordat het patina van de tijd de tinten in het atelier versoberd heeft, als de kleuren van de stad. Zowel het langgerekte, kale keukenblok, het cimbaal waarop de schilder bij voorkeur Chopin, Schubert of zigeunermuziek speelt, als de tafel met verftubes, kwasten, flessen terpentijn en olie zijn ordelijk en opgeruimd, zodat alle aandacht kan uitgaan naar de nieuwste schilderijen, in verschillende stadia van afronding op de ezel. Vooraan, bij de deur, staat het langwerpig Portret van Trudy (Constants vierde vrouw) te drogen. Haar gezicht is vaag, maar haar blouse is dieppaars, de achtergrond is van een zwaar, verzadigd groen, dat naar zwart neigt, alsof het portret buiten is geschilderd op een zoele, donkere avond met fel terraslicht. La Piège ( de valstrik ) is daarentegen nog niet af: een typisch hedendaags Constantschilderij dat wordt gedomineerd door een kale, woestijnachtige vlakte waarop, aan de rand van het doek, drie mannen rond een valstrik staan geschaard. Het opmerkelijkste doek in het atelier is echter Les Baigneurs ( de baders ): een groot schilderij van zes baders die in een enorme diepblauwe zee dobberen. Boven hen is de lucht Turner-achtig grijs met zwemen blauw en oranje. Toch wordt het oog van de toeschouwer automatisch naar de zee getrokken, een enorm oppervlak van fel azuurblauw, een kleur die de laatste decennia zelden op Constants doeken opdook. Het blauw geeft het doek een zomerse, onbekommerde, on-constantiaanse uitstraling. Twee jaar geleden had ik een overzichtstentoonstelling in het Musée Picasso in Antibes, vertelt hij. Dat museum ligt aan een baai en daardoor was het licht er heel bijzonder, veel feller en doordringender dan in mijn atelier. Ik had mijn schilderijen nog nooit zo mooi gezien. We waren daar met een heel gezelschap van kinderen en kleinkinderen die wilden zwemmen. Zelf begin ik daar niet aan, dus heb ik veel zitten kijken, op het strand. De kleuren van het water fascineerden me. Al die varianten op blauw: kobalt, aquamarijn, groen, turkoois... Toen ik thuiskwam heb ik meteen tientallen tubes kobalt besteld. Wel zes of zeven soorten. 16 constant

17 Een opmerkelijke ommezwaai: wie dit doek ziet beseft pas hoe weinig blauw er op al uw doeken uit het verleden zit. Was daar een specifieke reden voor? Die reden was vooral praktisch: kobalt is duur. Ik ben niet zuinig als het op mijn werk aankomt, maar een tube kobalt kostte wel een gulden of tachtig. Daar sla je geen dozen van in, zeker niet als je jong bent en geen geld hebt. Acrylverf is toch veel goedkoper? Constants ogen schieten vuur: Het is ook rotzooi! Acryl geeft harde, ordinaire kleuren. Reclamekleuren noem ik dat altijd maar. Dat komt ook doordat acrylverf alkalisch is; daar kunnen de werkelijk mooie, subtiele kleurstoffen niet tegen. Acryl is typisch materiaal voor moderne, oppervlakkige schilders, die hun doeken zo snel mogelijk op het vliegtuig willen kunnen zetten om ze te verpatsen. Het is hoogstens goed voor het prepareren van je doeken, daar gebruik ik het ook wel voor. Wanneer je je doek grondt met olieverf of tempera, wordt het snel geel. Daar heb je met acryl geen last van. Maar als je vervolgens wilt dat je doeken de tijd doorstaan moet je de beste verven kopen en nergens op bezuinigen. Hij grinnikt. Een dergelijke zuinigheid, daar ben ik op mijn leeftijd wel overheen. Zoals over zoveel andere dingen. Hij trekt een olijk gezicht, staat langzaam op en loopt naar de keuken om een fles Luxemburgse moezelwijn open te trekken. Op zijn drieëntachtigste is Constant zich er wel van bewust dat zijn huidige werk niet overal op evenveel enthousiasme kan rekenen als zijn Cobra-werk en New Babylon, al vindt hij dat vanzelfsprekend niet terecht. Hij weet dat veel mensen hem beschouwen als een kunstenaar die in het verleden de avant-garde aanvoerde, maar zich nu heeft teruggetrokken in de traditie. Zelf ziet hij dat anders: Ik heb altijd voor de troepen uitgelopen. Toen iedereen bezig was met abstractie schilderde ik wilde beesten. Toen dat was geaccepteerd, richtte ik New Babylon op, en op het moment dat de schilderkunst werd doodverklaard ben ik weer gaan schilderen. De eerste doorbraak kwam toen Constant in 1948 Cobra oprichtte, samen met onder anderen Asger Jorn, Karel Appel, Corneille en Christian Dotremont. De oorlog was voorbij en de schilders van Co- constant 17

18 bra bepleitten eensgezind een nieuwe artistieke vrijheid, om de culturele leegte na de Tweede Wereldoorlog op te vullen. Een schilderij is niet een bouwsel van kleuren en lijnen, stelde Constant in zijn beroemde Manifest van de Experimentele Groep (1948), maar een dier, een nacht, een schreeuw, een mens, of dat alles samen. Dat leidde tot veelkleurige doeken vol vogels, dieren en kinderhoofden, die er overigens bepaald naïever uitzagen dan hun makers in werkelijkheid waren. Constant: Die schijnbaar naïeve vorm was vooral het resultaat van onze experimentele houding. We wilden af van het academische schilderen, maar dat betekende niet dat we onze achtergrond zomaar konden vergeten. We hadden allemaal academie achter de rug. Ik was, al zeg ik het zelf, een heel goede student en zo n achtergrond verloochent zich nooit helemaal. We probeerden dus heel bewust die kennis af te leggen door alles zo snel mogelijk te maken. Vooral toen ik in Parijs woonde, vanaf 1950, werd dat steeds belangrijker, en dat werd nog versterkt doordat ik nauwelijks geld had. In Parijs woonde ik in een piepkleine chambre de bonne, samen met mijn zoon Victor. Er was niet eens plaats voor een ezel. Dus prikte ik het doek gewoon met punaises op de muur en maakte een schilderij af in een of twee dagen. Die zogenaamde naïviteit was ook moeilijk vol te houden door de thematiek van Constants doeken. Werd in het oeuvre van Karel Appel vaak verwezen naar de vrolijke belevingswereld van het kind, in het werk van Constant werden die vrolijke kleuren vooral gebruikt om navrante taferelen van oorlog en verval te schilderen. Op doeken als L incendie (1950), Camp de concentration (1950) en Terre brûlée (1951) heffen de hoofdpersonen hun handen naar de hemel als verdoemden op een Hieronymus Bosch-schilderij. Hoezeer de temperamenten van de verschillende kunstenaars ook verschilden, de nieuwe vormen en felle kleuren van Cobra sloegen in als een bom. Nog steeds wordt Cobra beschouwd als een van de belangrijkste Noord- Europese avant-gardebewegingen van na de oorlog. Constants engagement, dat op zijn Cobra-doeken al regelmatig naar voren was gekomen, werd nog duidelijker toen hij in het midden van de jaren zestig zijn plannen ontvouwde voor de utopische samenleving New Babylon. Hij had het plan tot in de finesses uitgewerkt: hij maakte tekeningen, schreef manifesten en bouwde met 18 constant

19 ijzerdraad, hout en plexiglas vele maquettes waarin in detail te zien was hoe de New Babylonische mens zou leven. In deze wereld hadden creatieve mensen de leiding, was consumptie vrij en had de mens, naar analogie van Huizinga s Homo Ludens, volledige vrijheid. Geheel in de geest van de jaren zestig kreeg het project aanvankelijk veel aandacht, het werd in diverse buitenlandse musea geëxposeerd en Constant vertegenwoordigde er Nederland in 1966 mee op de Biennale van Venetië. En hoewel de belangstelling vervolgens met de tijd leek af te nemen, raakte het project nooit in de vergetelheid. Op de Documenta in Kassel van 2002 kreeg het bijna veertig jaar oude New Babylon zelfs een ereplaats toegewezen. Ik was in die jaren wel veel optimistischer dan tegenwoordig, zegt Constant. In die tijd geloofde ik nog dat de wereld maakbaar was. Daar ben ik wel van teruggekomen. Hij staart wat droevig voor zich uit. En bovendien kun je geen maquettes blíjven bouwen. Die dingen waren enorm arbeidsintensief, op een gegeven moment kreeg ik er genoeg van. Niet dat ik er spijt van heb; zoals Picasso en Matisse een tijd hebben gebeeldhouwd, ontwikkelde ik New Babylon. De hernieuwde belangstelling voor zijn utopische project heeft Constant dan ook niet verleid om New Babylon nieuw leven in te blazen. Sinds hij de maquettes, tekeningen en schilderijen overdeed aan het Haags Gemeentemuseum is hij weer schilder, een schilder die zich laaft aan de klassieken. Wat dat betreft ben ik natuurlijk nog steeds een avant-gardist, zegt hij grijnzend. De traditie, daar is tegenwoordig toch geen hond meer in geïnteresseerd? Opmerkelijk genoeg ontstond de omslag in zijn artistieke denken in 1966, op het hoogtepunt van New Babylon. Dat jaar vertegenwoordigde Constant Nederland op de Biennale en op een verloren ochtend liep hij, dwalend door de stad, de Accademia binnen, het Venetiaanse museum voor oude kunst. Het meeste wat daar hing interesseerde me niet zo, vertelt hij. Veel middeleeuwse schilderkunst, altaarstukken, Bellini, het deed me allemaal niet veel, maar ach, ik moest de ochtend door zien te komen. Pas in de laatste zaal trof ik iets fatsoenlijks: Christus in het huis van Levi (1573) van Veronese daar stond ik even naar te kijken. Vervolgens ik weet het nog precies draaide ik me naar rechts. En ineens hing ie daar: de Pietà (1576) van Titiaan. Ik was verpletterd. Zoiets moois had ik nog nooit constant 19

Constant krant. Gemeente museum Den Haag. Uitgave bij Ode aan Constant Gemeentemuseum Den Haag 3 december 2005-26 februari 2006

Constant krant. Gemeente museum Den Haag. Uitgave bij Ode aan Constant Gemeentemuseum Den Haag 3 december 2005-26 februari 2006 Gemeente museum Den Haag Constant krant Uitgave bij Ode aan Constant Gemeentemuseum Den Haag 3 december 2005-26 februari 2006 1 Chien écrasé, 1977, olieverf op doek, collectie Stedelijk Museum, Amsterdam

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Kunst in de openbare ruimte

Kunst in de openbare ruimte 1 Kunst in de openbare ruimte Joep van Lieshout Henk Oosterling Rutger Pontzen Camiel van Winkel We zullen op verschillende manieren en vanuit verschillende perspectieven spreken over de relatie tussen

Nadere informatie

WANSMA KONDRE Deel 4. DE SURINOEMER

WANSMA KONDRE Deel 4. DE SURINOEMER WANSMA KONDRE Deel 4. DE SURINOEMER 2007 2009 Rotterdam/ Arnold Schalks CONTENT/CONTEXT 11 december 2007 11 november 2009 / Tien interviews uit de drie jaargangen van de Surinoemer, een gratis onaohankelijk

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Legende van een Nomade. Alex Mero

Legende van een Nomade. Alex Mero 1 2 Legende van een Nomade Alex Mero 3 Originele titel: Legende van een Nomade Alex Mero, 2010 Auteur / Uitgever ISBN 978 9 0813989 0 9 Officiële Website: http://www.alexmero.com Officiële Blog: http://www.alexmeroblog.com

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

Assen Blues. [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.]

Assen Blues. [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.] [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.] Grijs In het grijs zit alles Wat geweest is en wat nog komt Drents grijs, dat is wat ik hier zie Ook de geelblauwe

Nadere informatie

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 SCHADUWDAL Floris van Vugt, 4v Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 Inhoud Inleiding 3 Proloog..4 Deel I.7 Deel II..20 Deel III 33 Deel IV 52 Slot...60 Logboek 61 2 / 63 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands.

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. Uitgever: ONDEVIT CENTRUM Leeuwendaallaan 35 2281 GK

Nadere informatie

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls Richard Russo Brug der zuchten ROMAN SIGNATUUR Het verhaal Lou C. Lynch, bijnaam Lucy, woont al zijn hele leven in Thomaston, New York. Hij is veertig jaar

Nadere informatie

De Balansschool. Generatie Einstein over herontwerp mbo. Procesmanagement herontwerp mbo

De Balansschool. Generatie Einstein over herontwerp mbo. Procesmanagement herontwerp mbo De Balansschool Generatie Einstein over herontwerp mbo Procesmanagement herontwerp mbo Horaplantsoen 20 6717 LT Ede Postbus 7001 6710 CB Ede Tel. (0318) 64 85 65 procesmanagement@herontwerpmbo.nl www.herontwerpmbo.nl

Nadere informatie

WIE WAT BEWAART, DIE HÉÉFT WAT

WIE WAT BEWAART, DIE HÉÉFT WAT WIE WAT BEWAART, DIE HÉÉFT WAT Dit boek is tot stand gekomen in opdracht van de N.V. Bergkwartier. Oorspronkelijk was het de bedoeling de geschiedenis van de N.V. in beeld te brengen, maar in feite is

Nadere informatie

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR Jannes (1948, geboren in Meppel) kent het medisch bedrijf van binnenuit; werkte als huisarts, verzekeringsarts en bedrijfsarts. Tegenwoordig zet hij

Nadere informatie

VERRASSEN AFSTUDEERSCRIPTIE 2010 MARK SIEMERINK

VERRASSEN AFSTUDEERSCRIPTIE 2010 MARK SIEMERINK VERRASSEN AFSTUDEERSCRIPTIE 2010 MARK SIEMERINK INHOUDSOPGAVE. INLEIDING waarom heb ik dit onderwerp gekozen. DEFINITIE VAN VERRASSEN MIJN VISIE MEDESTANDERS TEGENSTANDERS VERRASSEN IN DE PRAKTIJK verrassen

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Mooi gesprek. gespot! 18x. casper faassen. magazine. Mooi wonen 4x Binnenkijken in Leiden Noord. Mooie ideeën een theehuis in de tuin van noord

Mooi gesprek. gespot! 18x. casper faassen. magazine. Mooi wonen 4x Binnenkijken in Leiden Noord. Mooie ideeën een theehuis in de tuin van noord magazine Mooi gesprek casper faassen 18x de leukste adressen en best bewaarde geheimen van Leiden Noord gespot! Mooi wonen 4x Binnenkijken in Leiden Noord Mooie ideeën een theehuis in de tuin van noord

Nadere informatie

MATERIAALFONDS: RENTEVRIJE LENINGEN VOOR KUNSTENAARS, FOTOGRAFEN EN ONTWERPERS

MATERIAALFONDS: RENTEVRIJE LENINGEN VOOR KUNSTENAARS, FOTOGRAFEN EN ONTWERPERS Om nieuw werk te ontwikkelen voor een tentoon stelling is tijd en geld nodig. Tijd neem je zelf mee, maar geld is meestal niet direct voorhanden. Met het Materiaalfonds kon ik een belangrijke tentoonstelling

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie