Hans den Hartog Jager. Verf. hedendaagse nederlandse schilders over hun werk. athenaeum polak & van gennep amsterdam 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hans den Hartog Jager. Verf. hedendaagse nederlandse schilders over hun werk. athenaeum polak & van gennep amsterdam 2011"

Transcriptie

1 verf

2

3 Hans den Hartog Jager Verf hedendaagse nederlandse schilders over hun werk A athenaeum polak & van gennep amsterdam 2011

4 De schrijver ontving voor dit boek financiële steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Eerste, tweede en derde druk, 2004; vierde druk, 2006; vijfde, vermeerderde druk, 2011 Copyright 2004/2011 Hans den Hartog Jager Athenaeum Polak & Van Gennep, Singel 262, 1016 ac Amsterdam Omslag Koos van der Meer isbn / nur 646

5 inhoud 7 Inleiding 15 Constant 26 Co Westerik 38 Armando 54 Daan van Golden 65 Lucassen 81 Ger van Elk 95 Rob van Koningsbruggen 107 Marlene Dumas 123 Emo Verkerk 138 Philip Akkerman 149 Rob Scholte 162 Marc Mulders 173 Rob Birza 186 Michael Raedecker 200 Charlotte Schleiffert 212 Robert Zandvliet 226 Ina van Zyl 237 Tjebbe Beekman 249 Register

6

7 inleiding In de lente van 1966 loopt Constant Nieuwenhuys door Venetië. Het is een zonnige dag en de schilder, Cobra-oprichter en installatiebouwer is wat aan het dwalen. Constant is in de stad omdat hij Nederland op de Biennale vertegenwoordigt met zijn grote, utopische project New Babylon. Daaraan moet veel worden gedaan, maar nu, op deze ochtend, ligt het werk even stil. Onverwacht passeert hij de Accademia, het Venetiaanse museum voor oude kunst. Hij besluit naar binnen te gaan. Dat is op zich al een opvallende daad. Constant is namelijk een kunstenaar van de generatie die juist, met de nodige moeite, de traditie van zich heeft afgeschud. Zijn generatie heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd, de ruïnes achter zich gelaten en haar blik op de toekomst gericht zeker ook artistiek. En dus kunnen de Crivelli s en de Bellini s aan de Accademia-muren Constant maar matig boeien. Hij loopt wat verder en komt in de achterste zaal van het museum Veronese s Christus in het huis van Levi tegen. Hij blijft even kijken. Dan draait hij zich om en wordt als door een mokerslag getroffen: aan de lange wand hangt Titiaans Pièta. Het doek herinnert Constant aan alles wat hij ooit goed vond aan de schilderkunst, wat hem ooit inspireerde: de roerende voorstelling, het subtiele kleurgebruik, de afgewogen compositie. Hij neemt plaats op het bankje tegenover het doek en blijft daar anderhalf uur. De dag daarna gaat hij terug. En de dag daarna opnieuw. Door Titiaan heeft Constant de schilderkunst opnieuw ontdekt. Om te beseffen hoe opmerkelijk Constants hernieuwde liefde voor de schilderkunst was, hoeven we alleen maar wat recente kunstgeschiedenisboeken open te slaan bij de jaren zestig. Daarin komt de schilderkunst nauwelijks voor. Of beter: de schilderkunst komt er wel in voor, maar vooral als contragewicht, als ijkpunt van hoe toonaangevende kunstenaars in die tijd vonden dat kunst níét moest zijn. Schilderkunst was in die jaren het symbool geworden voor oudbakken en voorbij, voor semi-artistieke decoratie, voor kunst die niet inleiding 7

8 wilde opschudden of verontrusten maar zich automatisch plooide naar museum of bankstel. Schilderkunst weerspiegelde de tijdgeest niet langer, in tegenstelling tot de conceptuele kunst. Hoe die tijdgeest eruitzag werd mooi verwoord door de kunstenaar Sol LeWitt in zijn Paragraphs on Conceptual Art uit 1967: In conceptuele kunst is het idee of het concept het belangrijkste aspect van het werk.wanneer een kunstenaar een conceptuele kunstvorm gebruikt, betekent dit dat alle plannen en besluiten vooraf worden gemaakt en dat de uitvoering een plichtmatige kwestie wordt. Het idee wordt de machine die de kunst maakt. De uitvoering van het kunstwerk als plichtmatig en het idee als machine die de kunst maakt, het stond allemaal haaks op de praktijk van het schilderen. Daarmee was de schilderkunst het perfecte afzetpunt voor de jonge conceptuelen. Zoals de aanstormende kunstenaars Daniel Buren, Oliver Mosset, Michel Parmentier en Niele Toroni het formuleerden in een statement op de Salon de la jeune peinture in 1967 in Parijs: Schilderen geeft esthetische waarde aan bloemen, vrouwen, erotiek, het dagelijks leven, kunst, dadaïsme, psychoanalyse en de oorlog in Vietnam. Wij zijn geen schilders. Langzaam, door kritiek na kritiek, werd de schilderkunst als een bokser die murw gebeukt en versuft in een hoek van de ring ligt. Voorlopig leek ze niet meer op te staan. De schilderkunst werd dood verklaard. Dat die kritiek uit conceptuele hoek niet geheel onterecht was, bleek wel uit de aarzelende manier waarop schilders op de aanvallen reageerden. Ze beseften dat ze erg lang hadden vertrouwd op de historische legitimiteit van hun vak, op het idee dat ieder nieuw schilderij automatisch leunde op een eeuwenlange traditie. Daardoor hadden ze over het hoofd gezien dat goede kunst zich altijd mede rechtvaardigt doordat ze een spiegel is van haar tijd. En die tijd predikte nu de revolutie, een breuk met oude waarden, pleitte voor kunst waarbij het idee belangrijker was dan de uitvoering allemaal aspecten waaraan de schilderkunst niet kon voldoen. En belangrijker nog: de schilderkunst wist niet duidelijk te maken wat de noodzaak van haar specifieke vorm was.waarom je aan al dat gedoe met verf en linnen en prepareren en vernis zou beginnen als je je artistieke boodschap net zo goed kon verkondigen in een tekst, een foto of een performance. Een klassieke identiteitscrisis, daar zag de 8 inleiding

9 schilderkunst zich mee geconfronteerd. Maar toch, en dat was misschien het opmerkelijkst, kwamen er in de jaren zestig nog steeds jonge kunstenaars van academies die wilden schilderen. Zij luisterden naar de nieuwe tijdgeest, doorstonden zuchtend de doodverklaringen, en schilderden ondertussen dóór en creëerden zo een nieuwe schildersmentaliteit. Juist doordat ze tegen de stroom in moesten roeien zag deze generatie zich gedwongen een nieuwe verhouding te formuleren van de schilderkunst tot de wereld. Ze beseften dat de schilderkunst zich rekenschap moest geven van haar veranderende positie binnen de kunstwereld, van de wijze waarop de schilder zich tot de buitenwereld verhield, van de mate waarin ze geloofden in het beeld dat ze creëerden. De tijd van illusies was voorbij. Een goede schilder wist niet alleen heel goed hoe hij zich verhield tot de verf, maar ook hoe hij stond tegenover de fotografie en de werkelijkheid. Al snel bleek dat dit nieuwe perspectief allerlei nieuwe inzichten opleverde. Sommige schilders namen in hun werk de schilderkunstige illusie nadrukkelijk op de hak, anderen gingen foto s imiteren, en weer anderen probeerden in hun doeken iedere illusie te vermijden door zo abstract mogelijk te werk te gaan. Daarmee, of ze het nu wilden of niet, plooiden de jonge schilders zich ook voor een deel naar het gedachtegoed van het conceptualisme. Ook schilders waren denkers geworden. Denkers over illusie en werkelijkheid. Over beeldcultuur. Over de mate waarin de afbeelding nog een werkelijkheid vertegenwoordigde. Zo slaagde de schilderkunst er langzaam in om op te krabbelen uit de dood. Zeker nu tegenwoordig, na de jaren van het postmodernisme, de tijden van avant-gardes voorbij zijn en de dominantie van één soort kunst steeds meer wordt betwijfeld, lijkt de schilderkunst zich niet langer inferieur aan andere kunstvormen te hoeven voelen. Tegenwoordig wordt iedere kunstvorm wel eens afgeschreven, of het nu de klassieke beeldhouwkunst is, de fotografie of de videokunst. Toch zit er een curieus aspect aan die herrijzenis. De schilderkunst mag dan weer opgenomen zijn in de moderne artistieke discussie (die nog steeds grotendeels wordt bepaald door het conceptuele gedachtegoed), daarbij wordt de vorm van het schilderij vrij inleiding 9

10 makkelijk veronachtzaamd. Want hoe je het ook wendt of keert: tussen een idee, een concept en een schilderij gaapt een stevig gat het gat namelijk, van de uitvoering.van de vorm. Bij een schilderij is de vorm zelden een plichtmatige kwestie, integendeel. Alles draait erom. De kunstenaar die een schilderij maakt, kiest ervoor zijn toeschouwers een wereld van verf te tonen, op een doek, gesteund door spielatten of aluminium. Dat is een wereld die zich niet alleen te voorschijn laat dénken. Bij ieder goed schilderij zijn de technische besluiten van de schilder een essentieel onderdeel van het beeld dat hij of zij wil oproepen. Toch, en dat heeft mij de afgelopen jaren nogal verbaasd, lees je zelden over dit aspect van de schilderkunst. Dat is in zekere zin begrijpelijk: techniek wordt nog steeds sterk geassocieerd met ambachtelijkheid, en juist die ambachtelijkheid moest de schilderkunst achter zich laten om in de hedendaagse kunstwereld serieus genomen te worden. Maar daarmee maakt de schilderkunst zichzelf ook kwetsbaar. Door zaken als techniek en materiaal niet als onderdeel van de inhoud, van het idee te beschouwen, stelt de schilderkunst zichzelf impliciet op een lijn met andere kunstvormen die ook een verbeelding van de werkelijkheid willen bieden terwijl het verschil hem juist zit in die uitvoering. Maar op dat onderscheid wil de schilderkunst geen beroep doen, en doordat ze ook haar historische rechtsgeldigheid minder zwaar aanzet dan vijftig jaar geleden, moeten schilderijen steeds vaker de competitie aangaan met foto s en computerprints. Onderzoek heeft onlangs aangetoond dat de gemiddelde museumbezoeker negen seconden naar een kunstwerk kijkt. Dat mag voor een snapshot of een reclamefoto misschien voldoen voor een goed schilderij is dat veel te weinig. De kracht van een schilderij ligt juist in de opeenstapeling van honderden, misschien wel duizenden beslissingen van zeer verschillende aard die de schilder heeft genomen. Hij heeft moeten bedenken hoe groot zijn doek zal zijn, of hij dat doek zelf prepareert en waarmee, wat voor verf hij gebruikt, hoe laat hij gaat werken en hoe het licht er dan bij staat en dan is hij nog niet eens toe aan de compositie, het kleurgebruik, de penseelstreek en de afwerking. Allemaal aspecten die van cruciale invloed zijn op het uiteindelijke beeld. Wie daar oog voor heeft, kan uren naar een schilderij kijken. 10 inleiding

11 Verf is ontstaan vanuit de gedachte dat de praktische aspecten van de schilderkunst te weinig aan de orde komen in het schrijven erover. Daarmee wil dit boek overigens geen pleidooi zijn voor ouderwetse ambachtelijkheid achteraf kun je makkelijk volhouden dat de klap van het conceptualisme, de infectering van de ideeënleer, de schilderkunst veel meer goed heeft gedaan dan kwaad. Die klap lijkt zelfs allesbeslissend te zijn geweest voor de positie van de schilderkunst in de afgelopen zestig jaar, en daarom komen de schilders in dit boek óók uitgebreid aan het woord over hun ideeën en theorieën. Maar in de eerste plaats wil dit boek een beeld geven van de verschillende praktische benaderingen waarmee schilders die afgelopen zestig jaar hebben gewerkt. Daarom komen alle generaties schilders sinds de Tweede Wereldoorlog aan het woord: van Constant en Co Westerik, die al in de veertig waren toen de conceptuele omslag zich voltrok, tot Charlotte Schleiffert en Robert Zandvliet, die nog geboren moesten worden toen LeWitt en Buren en de zijnen hun statements publiceerden. Mijn grootste inspiratiebron wil ik niet ongenoemd laten: het fascinerende Interviews with Francis Bacon (1980) van de kunstcriticus David Sylvester. Sylvester ondervroeg Bacon, alom erkend als een van de grote schilders van de twintigste eeuw, over een periode van vierentwintig jaar tot in de kleinste details over praktische aspecten van zijn vak de keuze van de verf, het kiezen van formaten en het gebruik van perspectief. Dit boek poogt, zonder mezelf met Sylvester te willen vergelijken, in kleiner bestek hetzelfde, maar dan met veertien Nederlandse schilders van drie of vier generaties. Ook in Verf worden de stukken bewust als interviews gepresenteerd, zodat er niet wordt getheoretiseerd over de hoofden van de schilders heen, maar ze zoveel mogelijk zelf aan het woord komen en zo de lezer vertrouwd kunnen maken met hun werk- en denkwijze. Nog belangrijker is de nadruk op de praktische aspecten van de schilderkunst, juist omdat ik ervan overtuigd ben dat de praktische beslissingen van een schilder meer over zijn ideeënwereld zeggen dan meestal wordt verondersteld. Daarom wordt er in bijna ieder gesprek ook ingegaan op de verfsoort die de betreffende schilders gebruiken. Over de manier waarop ze dat hatelijke witte doek te lijf gaan. Over de voor- of nadelen van het schilderen naar foto s. Om inleiding 11

12 vervolgens, in de meeste gevallen, alsnog uit te komen op de abstractere, maar intrigerende theoretische kwesties waar geen schilder de laatste veertig jaar onderuit kon. Als ik uiteindelijk één ding heb geleerd uit de gesprekken die ik voerde voor dit boek dan is het wel dat een goed schilderij, een werkelijk overtuigend schilderij, een paradox is. Het is opgebouwd uit vele beslissingen, maar tegelijk is er geen schilder die niet wil dat zijn doek op de toeschouwer overkomt als één geheel, één beeld, dat er altijd is geweest en nooit meer zal verdwijnen. Juist die spanning maakt dat goede schilderijen de toeschouwer al eeuwen hebben geïntrigeerd, en dat, als het goed is, nog eeuwen zullen blijven doen. Als wij het maar zien. Als we maar blijven kijken. Liefst wat langer dan negen seconden. Verantwoording Het is in de inleiding al aangegeven: de veertien stukken in Verf zijn speciaal voor dit boek geschreven, tussen 2002 en 2004.* Geen collectie van eerder gepubliceerde interviews dus, maar een verzameling gesprekken die allemaal met hetzelfde uitgangspunt zijn gevoerd. Dat uitgangspunt was om nu eens niet op theoretische wijze over schilderkunst te schrijven, maar om te beginnen met de praktijk van het maken van een schilderij en van daaruit de mogelijk theoretische implicaties van het schilderen aan de orde te stellen. Daarmee lag ook de interviewvorm voor de hand. Ik heb de deelnemende schilders zoveel mogelijk gesproken in hun eigen atelier, vaak meer dan één keer, zodat ze hun uitspraken wanneer nodig konden verbreden of verdiepen. Het lastigste bij de voorbereidingen voor dit boek was natuurlijk het selecteren van de schilders die aan het woord zouden komen. Nu het er zo ligt, is het misschien verleidelijk Verf te beschouwen als een soort top veertien van de hedendaagse Nederlandse schilder- *Delen van de voor Verf gevoerde gesprekken met Rob van Koningsbruggen en Marc Mulders zijn gebruikt voor respectievelijk de artikelen Het vergeten van de menselijke handeling, in fullcolour in Rob van Koningsbruggen, Den Haag, 2002 en Interview in Marc Mulders, Werk in opdracht, Rhoon, inleiding

13 kunst, maar dat was nooit de bedoeling. Ik wilde vooral, aan de hand van veertien van de beste levende schilders, een zo breed mogelijk beeld geven van de wijzen waarop Nederlandse schilders de afgelopen zestig jaar zijn omgegaan met de uitdagingen, problemen en discussies die het schildersvak met zich meebracht. Om die reden begint het boek met de preconceptuele schilders Constant, Co Westerik en Armando, die alle drie hun opleiding rond de Tweede Wereldoorlog genoten. Vervolgens komen Daan van Golden, Lucassen en Ger van Elk aan het woord, die de conceptuele omwentelingen volop meemaakten. Rob van Koningsbruggen, Marlene Dumas, Emo Verkerk en Marc Mulders begonnen alle vier nadat de schilderkunst was doodverklaard. En het boek eindigt met de jongeren Rob Birza, Michael Raedecker, Charlotte Schleiffert en Robert Zandvliet, vier representanten van de eerste generatie schilders in meer dan honderd jaar die is opgegroeid zonder de hete adem van een avant-garde in haar nek. Het gevolg van deze opzet is wel dat een aantal kunstenaars die een belangrijke theoretische rol hebben gespeeld in de Nederlandse schilderkunst niet in het boek is opgenomen. Vooral Jan Dibbets en Peter Struycken wil ik niet onvermeld laten. Hun invloed is onmiskenbaar groot, maar tegelijk heeft hun werk de grens van het praktische schilderen zover overschreden dat ze buiten de opzet van Verf vielen. Nog spijtiger is de afwezigheid van drie anderen: Karel Appel weigerde medewerking omdat hij zich op zijn leeftijd alleen nog maar aan schilderen wil wijden. En met René Daniëls en Rob Scholte bleek een gesprek over hun werk (op dit moment) helaas niet voldoende mogelijk. Tegelijk moge duidelijk zijn dat een project als dit niet tot stand had kunnen komen zonder het enthousiasme en de steun van diverse mensen. Allereerst gaat mijn dank natuurlijk uit naar de veertien deelnemende schilders. Stuk voor stuk ontvingen ze me allerhartelijkst en hebben ze me zonder beperkingen vele uren over hun werken denkwijzen onderhouden alleen al die gesprekken hebben het werken aan dit boek voor mij tot een onvergetelijke ervaring gemaakt. Ook wil ik veel dank zeggen aan René van Stipriaan, die de doorslaggevende aanzet tot dit boek gaf en aan Mark Pieters, Claire van Putten, Rob Zweedijk en Susan Breeuwsma van uitgeverij Athe- inleiding 13

14 naeum Polak & Van Gennep voor hun inspirerende begeleiding. Verder had dit boek niet in deze vorm kunnen bestaan zonder de steun van Trudy van der Horst, Fenna de Vries,Tony de Meijere, Jaap Guldemond, Karel Schampers, Francesca Blom, Erik Bos, Jolie van Leeuwen, Trudy Sas, Rutger Pontzen en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Rest me mijn grote dank uit te spreken aan Esther Darley, die me er dagelijks aan herinnert dat kijken, goed kijken, het mooiste blijft wat er is. Bij de vijfde druk Verf zoals het bekend was, is niet veranderd, de interviews die erin stonden zijn hetzelfde gebleven. Het boek is wel met vier gesprekken uitgebreid. Dat bood mij meteen de gelegenheid een aantal oneffenheden uit de vorige editie te corrigeren. Zo kon alsnog het interview met Rob Scholte plaatsvinden dat ik voor de editie van 2004 al graag had willen hebben. En kon ik ook het gesprek met Philip Akkerman voeren dat door mijn eigen kortzichtigheid destijds niet plaatsvond. Nog prettiger was misschien wel dat ik het boek ook actueler heb kunnen maken door gesprekken toe te voegen met schilders van de jongste generatie die in 2004 simpelweg nog te onbekend waren of te weinig onderscheidend. Het viel overigens nog niet mee om uit deze generatie te kiezen (er is genoeg jong talent in Nederland), maar uiteindelijk werden het Tjebbe Beekman en Ina van Zyl: twee schilders die allebei op hun eigen manier een bijzonder aspect toevoegen aan de Nederlandse schilderstraditie en techniek. Voor het overige is er aan de opzet van het boek niets veranderd, en dat wil ik ook graag zo houden. Wel hoop ik, heel voorzichtig, dat met deze vernieuwde herdruk een kleine traditie is ingezet, waarbij het boek regelmatig wordt uitgebreid, zodat Verf uiteindelijk niet alleen een weergave vormt van de manier waarop schilders hun werk maken, maar ook steeds een overzicht geeft van de wijze waarop de Nederlandse schilderkunst als geheel zich ontwikkelt en vernieuwt. Op naar de volgende zeven jaar. Hans den Hartog Jager, mei inleiding

15 Constant Iedere middag om een uur of half een verlaat Constant Nieuwenhuys zijn woning in het centrum van Amsterdam. Hij loopt naar het Centraal Station en neemt bus 32, die hem naar het oostelijk deel van de stad brengt. Vanuit het blauwwitte gvb-vehikel staart hij naar buiten, aait zijn hondje Tikus dat bij hem op schoot is gekropen of bladert in een achtergelaten Spits of Metro. Amsterdam oogt grauw en grijs, meestal, alsof alle kleuren uit de straten zijn gezogen. Buiten kabbelt het water langs de Prins Hendrikkade. Toeristen zoeken naar de rosse buurt. Aan schilderen denkt Constant niet. Dat begint pas als hij zijn atelier betreedt. De ruimte, de voormalige gymzaal van een school op de oostelijke eilanden, is majestueus: zo n zeven bij vijftien meter en vijf meter hoog. Aanvankelijk bouwde Constant er, met hulp van assistenten, de maquettes voor New Babylon, het revolutionaire, utopische project dat hem een groot deel van de jaren zestig bezighield. Tegen het einde van dat decennium kreeg hij daar genoeg van, gooide de draaibanken, lasapparaten en cirkelzagen de deur uit en richtte zich weer op het schilderen. Ik had nog maar één ezel, vertelt hij, en helemaal geen verf of kwasten meer. Het eerste schilderij dat ik toen maakte, heb ik gespoten met een bus autolak die ik nog had liggen. Daarna heb ik maar snel nieuwe ezels besteld. Die ezels staan nu, ruim dertig jaar later, nog steeds in een halve cirkel in het midden van het atelier. Hun gezicht naar de deur zodat de schilder het werk dat erop staat meteen bij zijn entree kan bekijken. De bezoeker die Constant nog associeert met Cobra, de revolutionaire schilderstroming die hij in 1948 mede oprichtte, moet ongetwijfeld wennen aan die nieuwe schilderijen. Geen vogels en honden meer, of grimassende duiveltjes of grijnslachende saters in vrolijke kleuren de wilde, schijnbaar naïeve schildertrant uit de jaren veertig en vijftig is verdwenen.tegenwoordig worden Constants schilderijen gedomineerd door een doorwerkt, beheerst realisme, waarbij constant 15

16 vooral de diepte van zijn kleuren opvalt. Kleuren waarin je kunt verzinken zijn het, kleuren waar nauwelijks traditionele woorden voor bestaan zonovergoten geel, lentehemelblauw, diepzomergroen. De diepte van de kleuren valt extra op doordat het patina van de tijd de tinten in het atelier versoberd heeft, als de kleuren van de stad. Zowel het langgerekte, kale keukenblok, het cimbaal waarop de schilder bij voorkeur Chopin, Schubert of zigeunermuziek speelt, als de tafel met verftubes, kwasten, flessen terpentijn en olie zijn ordelijk en opgeruimd, zodat alle aandacht kan uitgaan naar de nieuwste schilderijen, in verschillende stadia van afronding op de ezel. Vooraan, bij de deur, staat het langwerpig Portret van Trudy (Constants vierde vrouw) te drogen. Haar gezicht is vaag, maar haar blouse is dieppaars, de achtergrond is van een zwaar, verzadigd groen, dat naar zwart neigt, alsof het portret buiten is geschilderd op een zoele, donkere avond met fel terraslicht. La Piège ( de valstrik ) is daarentegen nog niet af: een typisch hedendaags Constantschilderij dat wordt gedomineerd door een kale, woestijnachtige vlakte waarop, aan de rand van het doek, drie mannen rond een valstrik staan geschaard. Het opmerkelijkste doek in het atelier is echter Les Baigneurs ( de baders ): een groot schilderij van zes baders die in een enorme diepblauwe zee dobberen. Boven hen is de lucht Turner-achtig grijs met zwemen blauw en oranje. Toch wordt het oog van de toeschouwer automatisch naar de zee getrokken, een enorm oppervlak van fel azuurblauw, een kleur die de laatste decennia zelden op Constants doeken opdook. Het blauw geeft het doek een zomerse, onbekommerde, on-constantiaanse uitstraling. Twee jaar geleden had ik een overzichtstentoonstelling in het Musée Picasso in Antibes, vertelt hij. Dat museum ligt aan een baai en daardoor was het licht er heel bijzonder, veel feller en doordringender dan in mijn atelier. Ik had mijn schilderijen nog nooit zo mooi gezien. We waren daar met een heel gezelschap van kinderen en kleinkinderen die wilden zwemmen. Zelf begin ik daar niet aan, dus heb ik veel zitten kijken, op het strand. De kleuren van het water fascineerden me. Al die varianten op blauw: kobalt, aquamarijn, groen, turkoois... Toen ik thuiskwam heb ik meteen tientallen tubes kobalt besteld. Wel zes of zeven soorten. 16 constant

17 Een opmerkelijke ommezwaai: wie dit doek ziet beseft pas hoe weinig blauw er op al uw doeken uit het verleden zit. Was daar een specifieke reden voor? Die reden was vooral praktisch: kobalt is duur. Ik ben niet zuinig als het op mijn werk aankomt, maar een tube kobalt kostte wel een gulden of tachtig. Daar sla je geen dozen van in, zeker niet als je jong bent en geen geld hebt. Acrylverf is toch veel goedkoper? Constants ogen schieten vuur: Het is ook rotzooi! Acryl geeft harde, ordinaire kleuren. Reclamekleuren noem ik dat altijd maar. Dat komt ook doordat acrylverf alkalisch is; daar kunnen de werkelijk mooie, subtiele kleurstoffen niet tegen. Acryl is typisch materiaal voor moderne, oppervlakkige schilders, die hun doeken zo snel mogelijk op het vliegtuig willen kunnen zetten om ze te verpatsen. Het is hoogstens goed voor het prepareren van je doeken, daar gebruik ik het ook wel voor. Wanneer je je doek grondt met olieverf of tempera, wordt het snel geel. Daar heb je met acryl geen last van. Maar als je vervolgens wilt dat je doeken de tijd doorstaan moet je de beste verven kopen en nergens op bezuinigen. Hij grinnikt. Een dergelijke zuinigheid, daar ben ik op mijn leeftijd wel overheen. Zoals over zoveel andere dingen. Hij trekt een olijk gezicht, staat langzaam op en loopt naar de keuken om een fles Luxemburgse moezelwijn open te trekken. Op zijn drieëntachtigste is Constant zich er wel van bewust dat zijn huidige werk niet overal op evenveel enthousiasme kan rekenen als zijn Cobra-werk en New Babylon, al vindt hij dat vanzelfsprekend niet terecht. Hij weet dat veel mensen hem beschouwen als een kunstenaar die in het verleden de avant-garde aanvoerde, maar zich nu heeft teruggetrokken in de traditie. Zelf ziet hij dat anders: Ik heb altijd voor de troepen uitgelopen. Toen iedereen bezig was met abstractie schilderde ik wilde beesten. Toen dat was geaccepteerd, richtte ik New Babylon op, en op het moment dat de schilderkunst werd doodverklaard ben ik weer gaan schilderen. De eerste doorbraak kwam toen Constant in 1948 Cobra oprichtte, samen met onder anderen Asger Jorn, Karel Appel, Corneille en Christian Dotremont. De oorlog was voorbij en de schilders van Co- constant 17

18 bra bepleitten eensgezind een nieuwe artistieke vrijheid, om de culturele leegte na de Tweede Wereldoorlog op te vullen. Een schilderij is niet een bouwsel van kleuren en lijnen, stelde Constant in zijn beroemde Manifest van de Experimentele Groep (1948), maar een dier, een nacht, een schreeuw, een mens, of dat alles samen. Dat leidde tot veelkleurige doeken vol vogels, dieren en kinderhoofden, die er overigens bepaald naïever uitzagen dan hun makers in werkelijkheid waren. Constant: Die schijnbaar naïeve vorm was vooral het resultaat van onze experimentele houding. We wilden af van het academische schilderen, maar dat betekende niet dat we onze achtergrond zomaar konden vergeten. We hadden allemaal academie achter de rug. Ik was, al zeg ik het zelf, een heel goede student en zo n achtergrond verloochent zich nooit helemaal. We probeerden dus heel bewust die kennis af te leggen door alles zo snel mogelijk te maken. Vooral toen ik in Parijs woonde, vanaf 1950, werd dat steeds belangrijker, en dat werd nog versterkt doordat ik nauwelijks geld had. In Parijs woonde ik in een piepkleine chambre de bonne, samen met mijn zoon Victor. Er was niet eens plaats voor een ezel. Dus prikte ik het doek gewoon met punaises op de muur en maakte een schilderij af in een of twee dagen. Die zogenaamde naïviteit was ook moeilijk vol te houden door de thematiek van Constants doeken. Werd in het oeuvre van Karel Appel vaak verwezen naar de vrolijke belevingswereld van het kind, in het werk van Constant werden die vrolijke kleuren vooral gebruikt om navrante taferelen van oorlog en verval te schilderen. Op doeken als L incendie (1950), Camp de concentration (1950) en Terre brûlée (1951) heffen de hoofdpersonen hun handen naar de hemel als verdoemden op een Hieronymus Bosch-schilderij. Hoezeer de temperamenten van de verschillende kunstenaars ook verschilden, de nieuwe vormen en felle kleuren van Cobra sloegen in als een bom. Nog steeds wordt Cobra beschouwd als een van de belangrijkste Noord- Europese avant-gardebewegingen van na de oorlog. Constants engagement, dat op zijn Cobra-doeken al regelmatig naar voren was gekomen, werd nog duidelijker toen hij in het midden van de jaren zestig zijn plannen ontvouwde voor de utopische samenleving New Babylon. Hij had het plan tot in de finesses uitgewerkt: hij maakte tekeningen, schreef manifesten en bouwde met 18 constant

19 ijzerdraad, hout en plexiglas vele maquettes waarin in detail te zien was hoe de New Babylonische mens zou leven. In deze wereld hadden creatieve mensen de leiding, was consumptie vrij en had de mens, naar analogie van Huizinga s Homo Ludens, volledige vrijheid. Geheel in de geest van de jaren zestig kreeg het project aanvankelijk veel aandacht, het werd in diverse buitenlandse musea geëxposeerd en Constant vertegenwoordigde er Nederland in 1966 mee op de Biennale van Venetië. En hoewel de belangstelling vervolgens met de tijd leek af te nemen, raakte het project nooit in de vergetelheid. Op de Documenta in Kassel van 2002 kreeg het bijna veertig jaar oude New Babylon zelfs een ereplaats toegewezen. Ik was in die jaren wel veel optimistischer dan tegenwoordig, zegt Constant. In die tijd geloofde ik nog dat de wereld maakbaar was. Daar ben ik wel van teruggekomen. Hij staart wat droevig voor zich uit. En bovendien kun je geen maquettes blíjven bouwen. Die dingen waren enorm arbeidsintensief, op een gegeven moment kreeg ik er genoeg van. Niet dat ik er spijt van heb; zoals Picasso en Matisse een tijd hebben gebeeldhouwd, ontwikkelde ik New Babylon. De hernieuwde belangstelling voor zijn utopische project heeft Constant dan ook niet verleid om New Babylon nieuw leven in te blazen. Sinds hij de maquettes, tekeningen en schilderijen overdeed aan het Haags Gemeentemuseum is hij weer schilder, een schilder die zich laaft aan de klassieken. Wat dat betreft ben ik natuurlijk nog steeds een avant-gardist, zegt hij grijnzend. De traditie, daar is tegenwoordig toch geen hond meer in geïnteresseerd? Opmerkelijk genoeg ontstond de omslag in zijn artistieke denken in 1966, op het hoogtepunt van New Babylon. Dat jaar vertegenwoordigde Constant Nederland op de Biennale en op een verloren ochtend liep hij, dwalend door de stad, de Accademia binnen, het Venetiaanse museum voor oude kunst. Het meeste wat daar hing interesseerde me niet zo, vertelt hij. Veel middeleeuwse schilderkunst, altaarstukken, Bellini, het deed me allemaal niet veel, maar ach, ik moest de ochtend door zien te komen. Pas in de laatste zaal trof ik iets fatsoenlijks: Christus in het huis van Levi (1573) van Veronese daar stond ik even naar te kijken. Vervolgens ik weet het nog precies draaide ik me naar rechts. En ineens hing ie daar: de Pietà (1576) van Titiaan. Ik was verpletterd. Zoiets moois had ik nog nooit constant 19

20 gezien. Ik ben op het bankje tegenover het doek gaan zitten en heb er zo n anderhalf uur naar zitten kijken. Daarna ben ik iedere dag teruggegaan. Wat raakte u zo in dat schilderij? Alles eigenlijk. Die kleuren! Die verfbehandeling! De Pietà is een van de late Titiaans, en die leiden nog steeds tot controverses. Volgens critici zou Titiaan ze niet allemaal meer op een rijtje hebben gehad toen hij zijn late werk schilderde, de doeken zouden te ruw en te donker zijn en hij zou zijn leerlingen het werk hebben laten afmaken. Nu klopt dat laatste ook wel, maar daar deed niemand geheimzinnig over. Op de Pietà staat het er gewoon bij, die is afgemaakt door Palma Giovane. Die is ongetwijfeld verantwoordelijk voor die putto [engeltje], want die is in de compositie volkomen misplaatst. Maar verder is deze Pietà het toppunt van kleur, van colorisme. Wat bedoelt u met colorisme? De Pièta is toch een heel donker doek? Ja, dat is een raar misverstand. Veel mensen denken dat colorisme betekent dat je veel en schreeuwende kleuren op je doek moet zetten. Maar het gaat om de balans. De kleuren moeten in balans zijn, zodat ze optimaal tot leven komen. Het is eigenlijk net als bij muziek. Niet de hardste tonen en de grootste intervallen zijn het mooist, maar het moment waarop alles samenvalt tot een perfect geheel. Dat heeft Titiaan op de Pietà fantastisch gedaan. Het lijkt een vrij somber doek met veel grijs, maar de groene mantel van Maria Magdalena en het paarsrode kleed van Jozef springen er heel mooi uit, en brengen het doek, als complementaire kleuren, perfect in balans. Waarom was die confrontatie met Titiaan zo belangrijk voor u? Het opende mij de ogen voor de kracht van de klassieken. Ik besefte opnieuw waar de kunst, de schilderkunst, altijd al om draaide: kleur. In de Cobra-tijd speelde kleur natuurlijk ook een heel belangrijke rol, maar het was nooit het onderwerp. Toch ben ik altijd een colorist geweest, ook tijdens Cobra. Zelfs al ruim daarvoor. Constant staat op en pakt een dun boek van tafel. Het is een werkstuk van zijn vrouw die, na hun kennismaking, op latere leeftijd, na twee eerdere studies voltooid te hebben, alsnog kunstgeschiedenis ging studeren. Op een van de eerste bladzijden staat een 20 constant

Catalogus tentoonstelling Junglegroep

Catalogus tentoonstelling Junglegroep Catalogus tentoonstelling Junglegroep Rembrandt van Rijn (zelfportret) Wereldberoemd om de Nachtwacht. Schilderde veel portretten. Dit ben ik op mijn zelfportret: Aan alle bezoekers van deze tentoonstelling:

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Vincent van Gogh heeft nooit een kunstenaarsopleiding afgemaakt. Met deze leskaart leer je meer over de jonge Vincent én hoe je met wat hulp en (vooral) heel veel doorzettingsvermogen toch

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van de schilderkunst / Schilderijen Salon van de 21 e eeuw

Wegwijs in de wereld van de schilderkunst / Schilderijen Salon van de 21 e eeuw Wegwijs in de wereld van de schilderkunst / Schilderijen Salon van de 21 e eeuw Lesbrief met enkele suggesties voor creatieve verwerkings- lessen n.a.v. het bezoek aan de tentoonstelling Le Peintre de

Nadere informatie

Kunstlessen over Hundertwasser

Kunstlessen over Hundertwasser Kunstlessen over Hundertwasser Bovenbouw primair onderwijs en vmbo - een tekst met vragen en opdrachten voor een les op school - opdrachten in de tentoonstelling in het Cobra Museum Colofon 2013 Uitgave

Nadere informatie

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890)

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890) 125 jaar Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder Vincent van Gogh (1853-1890) WWW.BNWALLCOVERINGS.COM 125 JAAR GEÏNSPIREERD DOOR DE WERKEN VAN KUNSTSCHILDER VINCENT VAN GOGH De collectie

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Vincent van Gogh heeft nooit een kunstenaarsopleiding afgemaakt. Met deze leskaart leer je meer over de jonge Vincent én hoe je met wat hulp en (vooral) heel veel doorzettingsvermogen toch

Nadere informatie

A-tekst. De aquarel. Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan

A-tekst. De aquarel. Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan A-tekst De aquarel Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan In de 19de eeuw maakte de Nederlandse aquarel een ongekende bloeiperiode door. De artistieke idealen van die tijd vonden in dit medium een perfecte

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

De hier getoonde tekeningen zijn allemaal afkomstig uit schetsboeken van Rustin. Ze zijn gemaakt in de periode 2001 2008.

De hier getoonde tekeningen zijn allemaal afkomstig uit schetsboeken van Rustin. Ze zijn gemaakt in de periode 2001 2008. Voor Rustin is schilderen de hoofdzaak van zijn kunstenaarspraktijk, maar tekenen heeft hij daarnaast ook altijd gedaan. Hij deed dat op de momenten dat hij niet kon schilderen, zoals s avonds als het

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Vincent van Gogh heeft nooit een kunstenaarsopleiding afgemaakt. Met deze leskaart leer je meer over de jonge Vincent én hoe je met wat hulp en (vooral) heel veel doorzettingsvermogen toch

Nadere informatie

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen Klee Lesmateriaal groep 5 en 6 deel 1: klassikale les op school bij de tentoonstelling Klee en Cobra Het begint als kind 28.01-22.04 2012 en Cobra Opnieuw beginnen Dit is Paul Klee En dit ook. En dit is

Nadere informatie

Opening van zondag 19 april 2009. Gerda van Leeuwen Thea Peters Carla de Kievid

Opening van zondag 19 april 2009. Gerda van Leeuwen Thea Peters Carla de Kievid Opening van zondag 19 april 2009 Gerda van Leeuwen Thea Peters Carla de Kievid De opening Hans Siegmund oud-docent van de exposanten begon de openingstoespraak met te zeggen dat hij wel eerst wat glaasjes

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++ NIVEAU ++ /5 Deze leskaart gaat over het zoeken naar de volmaakte vorm. Dat klinkt misschien wat verheven, maar je zult ontdekken dat deze zoektocht in de kunstgeschiedenis erg belangrijk is geweest. Piet

Nadere informatie

Art, Media & Me. Autobiotic Selfie

Art, Media & Me. Autobiotic Selfie Art, Media & Me Autobiotic Selfie Naam: Marjolein Joosse Klas: 1C Datum: 20 november 2015 Docenten: Saskia Freeke, Sonja van Vuure, Martin Lacet, John Hennequin Vak: Art/Media & Me Opdracht: Autobiotic

Nadere informatie

Cultuurontmoeting : Schilder in de klas

Cultuurontmoeting : Schilder in de klas Cultuurontmoeting : Schilder in de klas Wat: Tekenles met als thema : de jaren 50-60; kleuren, emoties Wie: Wijk Zuid groepen 1/2 DEEL 1: Uitleg in de kring Wie ben ik? Ik ben Gertie van Nuenen. Ik ben

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Een project van alle groepen van de cbs de Skoalfinne te Warns. 7 22 maart 2007

Een project van alle groepen van de cbs de Skoalfinne te Warns. 7 22 maart 2007 Een project van alle groepen van de cbs de Skoalfinne te Warns 7 22 maart 2007 WAT IS KUNST? Kunst is: Een unieke gedachte of boodschap op een unieke wijze vormgegeven door een uniek persoon. Wij zijn

Nadere informatie

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5 1/5 VERSIE A Vraag 1 A Gebruik van licht om de dramatiek te uiten. Het subtiele licht (vs. clair-obscur in de barok) geeft diepte aan het schilderij en accentueert het hoofdmotief. Het zorgt er dus voor

Nadere informatie

Excursie: Gineke Zikken Een goede start.

Excursie: Gineke Zikken Een goede start. Excursie: Gineke Zikken Amsterdam Een goede start. Het was een heerlijke dag. Mooi weer. Naar het Rijksmuseum werd te veel. Het bezoek aan Gineke Zikken was ruimschoots voldoende om lang mee toe te kunnen.

Nadere informatie

Thema: de K van. Moeilijkheid : *** Samenleving Tijdsduur : ***

Thema: de K van. Moeilijkheid : *** Samenleving Tijdsduur : *** Thema: de K van. Moeilijkheid : *** Samenleving Tijdsduur : *** Nederland juf Yvonne Het land Doel: Na deze opdracht weet je heel wat over bekende en beroemde kunstschilders van vroeger en nu. Uitleg opdracht:

Nadere informatie

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop FD: Economie & Politiek door Siem Eikelenboom 28 augustus 2015 'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop Karel Appel, 'Bloem met blauwe ogen' (1977) 'Als je de ontvangsthal van Van Rietschoten

Nadere informatie

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN WAAROM??? DAAROM!!! Soms sta je met je mond vol tanden, wanneer je kind je met een vraag overvalt. "Waarom zijn de bomen groen?", "Waarom regent het vandaag?" Waarom... waarom..., steeds weer waarom. De

Nadere informatie

Van schilderen volgens de regels naar schilderen met kleur

Van schilderen volgens de regels naar schilderen met kleur Van schilderen volgens de regels naar schilderen met kleur 61 Corr01_Matisse-boek_NL_april2015.indd 61 20-04-15 14:00 Het jaar 1897 luidt een nieuwe tijd in voor Matisse: in dit jaar maakt hij kennis met

Nadere informatie

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop.

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop. Inhoud. Blz. 1. Blz. 2. Blz. 3. Blz. 4. Blz. 5. Blz. 6. Blz. 7. Blz. 8. Blz. 9. Blz. 10. Blz. 11. Kaft Inhoud Het leven van Escher. Moeilijke jaren. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld

Nadere informatie

Reizen is voor mij het hoogste goed.

Reizen is voor mij het hoogste goed. Kunstenares Gerti Bierenbroodspot: Reizen is voor mij het hoogste goed. 72 the art of living Gerti Bierenbroodspot schildert met woorden en penselen. Ze schrijft gedichten, creëert fascinerende doeken

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

November Glaceren met Acrylmedium December Het licht van Rembrandt / Het december gevoel de duisternis van Rembrandt

November Glaceren met Acrylmedium December Het licht van Rembrandt / Het december gevoel de duisternis van Rembrandt PROGRAMMA 2011 2012 Uitgangspunt van de lessen is dat kennis van de schilderkunstige technieken en stromingen vanuit de eigen ervaring wordt ontdekt en ontwikkeld. De opdrachten hebben betrekking op zowel

Nadere informatie

Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink

Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink Inleiding Om onderzoek te doen naar rituelen is het in eerste plaats belangrijk om te definiëren wat een ritueel is.

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

beeldende vormgeving Naam:...Klas... Deze periode gaan we ons bezig houden met het menselijk lichaam en met enkele details.

beeldende vormgeving Naam:...Klas... Deze periode gaan we ons bezig houden met het menselijk lichaam en met enkele details. beeldende vormgeving Naam:...Klas... thema 6: De mens Deze periode gaan we ons bezig houden met het menselijk lichaam en met enkele details. Zolang de mens zich bezig gehouden heeft met kunst, heeft hij

Nadere informatie

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW MASSACULTUUR. H5 CKV-profiel Cobra en Karel Appel Moderne Amerikanen in musea

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW MASSACULTUUR. H5 CKV-profiel Cobra en Karel Appel Moderne Amerikanen in musea ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW MASSACULTUUR H5 CKV-profiel Cobra en Karel Appel Moderne Amerikanen in musea Tijdsbeeld tweede helft 20ste eeuw Vrijheid na WOII-Europa ligt in puin.. Koude oorlog: angst

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT KLEUR NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT KLEUR NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 In 1886 vertrok Van Gogh naar Parijs. Hij maakte daar kennis met twee nieuwe schilderstromingen: het impressionisme en het pointillisme. Onder invloed van deze stromingen gingen de schilderijen

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren.

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt van Rijn Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt is op 15 juli 1606 in Leiden geboren. Rembrandt zijn vader was eigenaar van een molen. Die molen was niet bewoonbaar. Hun huis stond

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Rijksmuseum. Verslag. Maika Dijkstra

Rijksmuseum. Verslag. Maika Dijkstra Rijksmuseum Verslag Maika Dijkstra Wij zijn donderdag 14 januari naar het rijksmuseum geweest. We begonnen de dag gewoon in de klas. En we hebben ook nog een taalles gedaan. Om kwart voor elf zou de bus

Nadere informatie

Oktober Op het internet zie ik voornamelijk op schilderkunstig gebied literaire, verhalende afbeeldingen in olieverf. Wordt er nog geschilder?

Oktober Op het internet zie ik voornamelijk op schilderkunstig gebied literaire, verhalende afbeeldingen in olieverf. Wordt er nog geschilder? Blog Peter de Volder. Schilderen Schrijven November 2016. Ik werk niet met zekerheden. Zo heb ik een fikse hekel aan compositorische wetmatigheid zoals: Een leeg doek schilderen maar onder in een hoek

Nadere informatie

landelijk, licht EN eclectisch interieur

landelijk, licht EN eclectisch interieur interieur landelijk, licht EN eclectisch TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: JAN VERLINDE De bewoners van dit huis woonden eerder al in hetzelfde park. Ze waren het erover eens dat dit het leukste en

Nadere informatie

Goudse Rembrandts bekend!

Goudse Rembrandts bekend! PERSBERICHT 17 juli 2014 Goudse Rembrandts bekend! De jury (directeur Museum Gouda, Gerard de Kleijn) heeft ruim honderd tekeningen en schilderwerken ontvangen voor de tekenwedstrijd: Wie is de beste Rembrandt

Nadere informatie

40-41-42-43-44-45_1 29-03-15 14:59 Pagina 1

40-41-42-43-44-45_1 29-03-15 14:59 Pagina 1 40-41-42-43-44-45_1 29-03-15 14:59 Pagina 1 40 Zonder titel, 2008, brons en linnen, hoogte 39 cm 40-41-42-43-44-45_1 29-03-15 15:03 Pagina 2 Tekst Merel van den Nieuwenhof Beeld Frode Bolhuis (Courtesy

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Kleuren Inleiding Hallo allemaal. Ik hou mijn spreekbeurt over kleuren omdat ik het een leuk en interessant onderwerp vind en ook omdat kinderen er niet zo snel op komen denk ik. Ik heb mijn spreekbeurt

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

ART/MEDIA & ME AUTOBIOTIC SELFIE DOCUMENT

ART/MEDIA & ME AUTOBIOTIC SELFIE DOCUMENT ART/MEDIA & ME AUTOBIOTIC SELFIE DOCUMENT Gwen Bergers G&I1A 3009429 19.11.15 Project docenten: Saskia Freeke, Sonja van Vuuren, Martin Lacet & John Hennequin Art/Media & Me Autobiotic Selfie Voor de lessen

Nadere informatie

Jacob van Ruisdael: Landschap met korenveld (1660-1665)

Jacob van Ruisdael: Landschap met korenveld (1660-1665) Jacob van Ruisdael: Landschap met korenveld (1660-1665) Een klassiek landschap Dit is wat we ons voorstellen bij het woord landschapsschilderkunst. We hebben alle elementen van een landschap: een blikvanger

Nadere informatie

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 Inhoudsopgave Pagina: 1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 3.1. 9 september: Huisduinen, Donkere Duinen 4 3.2. 20 september: Donkere Duinen 5 3.3. 27

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Design Document If This Then That. HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art

Design Document If This Then That. HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art Design Document If This Then That HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art Concept Iedereen ervaart wel eens stress of een drukke ruimte die ze even teveel wordt waar ze even weg van moeten gaan om tot

Nadere informatie

Krabbie Krab wordt Kapper

Krabbie Krab wordt Kapper E-boek Geschreven en Vormgeving Esther van Duin Copyright Esthers Atelier www.esthersatelier.nl email info@esthersatelier.nl Krabbie Krab wordt Kapper Krabbie krab was een kunstenaar. Hij maakte beelden

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice.

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice. Alice ligt in bed. Heel langzaam wordt ze wakker. Haar lichaam ontspannen, haar hoofd leeg. De vertrouwde geur van haar man Jules hangt in de slaapkamer. Een geur van alcohol, nootmuskaat en oude man.

Nadere informatie

De Jeroen Bosch krant

De Jeroen Bosch krant De Jeroen Bosch krant G E M A A K T V O O R E N D O O R L E E R L I N G E N 2 maart 2016 Workshop groep1/2 Circuit in groep 7 Groep 7 van de vlieger ging op 4-3-2016 een circuit houden over Jeroen Bosch.

Nadere informatie

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde.

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. 1 In het begin GENESIS 1:1-25 In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. De aarde is nat en donker. God wil van de aarde iets heel moois maken.

Nadere informatie

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++ NIVEAU ++ /5 Deze leskaart gaat over het zoeken naar de volmaakte vorm. Dat klinkt misschien wat verheven, maar je zult ontdekken dat deze zoektocht in de kunstgeschiedenis erg belangrijk is geweest. Piet

Nadere informatie

Nieske Selles-ten Brinke God kent jou! Dagboek voor kinderen 5+

Nieske Selles-ten Brinke God kent jou! Dagboek voor kinderen 5+ Nieske Selles-ten Brinke God kent jou! Dagboek voor kinderen 5+ Uitgeverij Jes! Zoetermeer Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC )

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Jeanette aan de Stegge. Schilderen met emoties

Jeanette aan de Stegge. Schilderen met emoties Jeanette aan de Stegge Schilderen met emoties 2 Jeanette aan de Stegge is als schilderes voornamelijk bekend vanwege haar treffende portretten. Ze heeft als bijna geen ander de gave om de persoonlijkheden

Nadere informatie

Met regelmaat komt ik nog in de Ooster. Als ik naar deze Oosterkerkgemeente kijk, dan zie ik een zeer levendige gemeenschap.

Met regelmaat komt ik nog in de Ooster. Als ik naar deze Oosterkerkgemeente kijk, dan zie ik een zeer levendige gemeenschap. Verkondiging Een icoon met een groot rood veld. Een vurig veld in de vorm van een lindeblad het vuur dat overal heen kan waaien. Dat is de verbeelding van deze icoon uit de tweede helft van de zestiende

Nadere informatie

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL PASPOORTEN M.C. Escher 17 juni 1898 27 maart 1972 Leeuwarden Tekeningen die niet klopten. Maurits Cornelius Escher werd geboren in in 1898 in een Friese familie. Hij was de jongste thuis en zijn familie

Nadere informatie

pagina 2 van 5 Laten we maar weer eens een willekeurige groep voorwerpen nemen. Er bestaan bijvoorbeeld -- om maar iets te noemen -- allerlei verschil

pagina 2 van 5 Laten we maar weer eens een willekeurige groep voorwerpen nemen. Er bestaan bijvoorbeeld -- om maar iets te noemen -- allerlei verschil pagina 1 van 5 Home > Bronteksten > Plato, Over kunst Vert. Gerard Koolschijn. Plato, Constitutie (Politeia), Amsterdam: 1995. 245-249. (Socrates) Nu we [...] de verschillende elementen van de menselijke

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt De Gouden Eeuw duurde niet precies honderd jaar. Hij begon aan het eind van de 16de eeuw, beleefde zijn hoogtepunt rond 1675 en was in de 18de eeuw voorbij. De Gouden

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

ZIE DE MENS - KIJKWIJZER

ZIE DE MENS - KIJKWIJZER ZIE DE MENS - KIJKWIJZER HAVO/VWO BOVENBOUW Welkom in Museum de Fundatie bij de tentoonstelling ZIE DE MENS - 100 jaar, 100 gezichten. Het uitgangspunt voor de tentoonstelling is het idee dat juist honderd

Nadere informatie

het laatste station van de wereld

het laatste station van de wereld het laatste station van de wereld 1 het tekeningen van ingrid godon laatste station van de wereld een verhaal van paul verrept 2 3 4 5 6 7 8 9 1 De schilder Emile stond om vier uur op. Hij droeg een lang,

Nadere informatie

Het werk Monochrome (Grey) van Anish Kapoor hangt ruggetje, ruggetje met de Zonnebloemen van Van Gogh. pagina 84, 10-10-2015 Het Financieele Dagblad

Het werk Monochrome (Grey) van Anish Kapoor hangt ruggetje, ruggetje met de Zonnebloemen van Van Gogh. pagina 84, 10-10-2015 Het Financieele Dagblad Het werk Monochrome (Grey) van Anish Kapoor hangt ruggetje, ruggetje met de Zonnebloemen van Van Gogh. pagina 84, 10-10-2015 Het Financieele Dagblad Kijk en vergelijk Het is een trend: hedendaagse werken

Nadere informatie

Een werkboek met creatieve ideeën om met kinderen originele portretten en zelfportretten te maken. Voor kinderen van 6 12 jaar

Een werkboek met creatieve ideeën om met kinderen originele portretten en zelfportretten te maken. Voor kinderen van 6 12 jaar Ursula Gareis CREATIEF WERKEN MET PORTRET EN ZELFPORTRET Een werkboek met creatieve ideeën om met kinderen originele portretten en zelfportretten te maken Voor kinderen van 6 12 jaar Elke pagina van dit

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

(de armen en het geld) Kunstgeschiedenis Danique Voorthuijzen Jaar 1

(de armen en het geld) Kunstgeschiedenis Danique Voorthuijzen Jaar 1 (de armen en het geld) Kunstgeschiedenis Danique Voorthuijzen Jaar 1 Inleiding Op donderdag 10 december zijn we met het vak kunstgeschiedenis een dag naar Amsterdam gegaan. We gingen in Amsterdam het van

Nadere informatie

Authenticiteit toont zich Een filosofische benadering.

Authenticiteit toont zich Een filosofische benadering. Authenticiteit toont zich Een filosofische benadering. dr. Rob van Gerwen Departement Wijsbegeerte Universiteit Utrecht Authentieke Educatie Lectoraat Kunst en cultuureducatie, Amsterdam 21 november 2011

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding Anne Frank Huis Boijmans Van Beuningen Corpus reis door de mens Gevangenismuseum...

INHOUD. Inleiding Anne Frank Huis Boijmans Van Beuningen Corpus reis door de mens Gevangenismuseum... INHOUD Inleiding...6 1 Anne Frank Huis...8 2 Boijmans Van Beuningen... 10 3 Corpus reis door de mens... 12 4 Gevangenismuseum... 14 5 Beeld en Geluid... 16 6 Museon... 18 7 Museum of the Image, MOTI...

Nadere informatie

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW. H4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel.

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW. H4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel. ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW H4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel. Sigmund Freud (1856-1939) De ideeën van de psychoanalyticus Sigmund Freud hadden veel invloed op de kunstenaars

Nadere informatie

Het Rijksmuseum We gingen naar het rijksmuseum over de gouden eeuw. We vonden de nachtwacht heel erg mooi want hij is heel bijzonder omdat het van

Het Rijksmuseum We gingen naar het rijksmuseum over de gouden eeuw. We vonden de nachtwacht heel erg mooi want hij is heel bijzonder omdat het van Het Rijksmuseum We gingen naar het rijksmuseum over de gouden eeuw. We vonden de nachtwacht heel erg mooi want hij is heel bijzonder omdat het van donker naar licht is geverfd en dat vind ik heel speciaal

Nadere informatie

De Sneeuwmachine Module Dans Groep 7-8

De Sneeuwmachine Module Dans Groep 7-8 De Sneeuwmachine Module Dans Groep 7-8 Teksten: Stella van Lieshout Illustraties: Tjarko van der Pol ABC Cultuur is een initiatief van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk www.abccultuur.nl De Sneeuwmachine

Nadere informatie

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Dit portret gaat over H., een vrouw die met een evoluerende spierziekte nog lang voor de klas heeft gestaan in het lager

Nadere informatie

Roberto Santo 11 december 2010 t/m 16 januari 2011

Roberto Santo 11 december 2010 t/m 16 januari 2011 Roberto Santo 11 december 2010 t/m 16 januari 2011 Opening expositie Spring Load zaterdag 11 december 2010 12.00-16.00 uur Geopend: woensdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Gesloten: 25 & 26 december

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong Twee blauwe vinkjes Door: Lenneke Sprong Nog steeds maar een vinkje. Buiten begon de zon te schijnen, waardoor er schaduwen op de lichtblauwe muur ontstonden. Waarom ontvangt hij niet mijn berichtje vroeg

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Naam: TIJD EN SEIZOENEN

Naam: TIJD EN SEIZOENEN Naam: TIJD EN SEIZOENEN Tijd is belangrijk. Je moet op veel plaatsen op tijd komen. Op tijd op school, op tijd thuis, op tijd voor de bus of de trein. Om te zien hoe laat het is, kijk je op je horloge.

Nadere informatie

Willem Maris (1844-1910)

Willem Maris (1844-1910) Willem Maris (1844-1910) Willem Maris behoort tot het bekende schildersgeslacht Maris. Hij was de jongste van drie broers die allen in het schildersvak gingen, gestimuleerd door hun vader, boek- en steendrukker

Nadere informatie

Maandthema Juni 2015 Reflecties / spiegelingen. Mail uiterlijk zondag 7 juni maximaal 2 foto s naar

Maandthema Juni 2015 Reflecties / spiegelingen. Mail uiterlijk zondag 7 juni maximaal 2 foto s naar Maandthema Juni 2015 Reflecties / spiegelingen Mail uiterlijk zondag 7 juni maximaal 2 foto s naar fotoclubdebetuwe@gmail.com Wat zegt De Van Dale hierover Over spiegelen : licht of beelden terugkaatsen

Nadere informatie

4e zondag van Pasen - De Goede Herder.

4e zondag van Pasen - De Goede Herder. 4e zondag van Pasen - De Goede Herder. Het is één van de oerbeelden geworden van Jezus in de christelijke geloofstraditie. Elk jaar wordt deze derde zondag na Pasen er naar genoemd: zondag van de Goede

Nadere informatie

Elena Ferrante. De geniale vriendin. Jeugd, puberteit. wereldbibliotheek amsterdam

Elena Ferrante. De geniale vriendin. Jeugd, puberteit. wereldbibliotheek amsterdam Elena Ferrante De geniale vriendin Jeugd, puberteit wereldbibliotheek amsterdam Vertaald uit het Italiaans door Marieke van Laake Omslagontwerp Karin van der Meer Omslagillustratie Herman Wouters/Hollandse

Nadere informatie

De laatste wens van Maarten Ouwehand

De laatste wens van Maarten Ouwehand De laatste wens van Maarten Ouwehand Een verhalend ontwerp voor CKV waarin leerlingen op school een museum ontwerpen, inrichten en openen. Gemaakt voor en door: Andreas College Katwijk en Bureau voor Educatief

Nadere informatie

Kunst&Cultuur BEELDENDE VORMING MUZIEK [1] leeropgave1. Introductie. Bij muziek ga je aan de slag met het thema en met muziek die jou aanspreekt!

Kunst&Cultuur BEELDENDE VORMING MUZIEK [1] leeropgave1. Introductie. Bij muziek ga je aan de slag met het thema en met muziek die jou aanspreekt! Kunst&Cultuur leeropgave1 Introductie IT S MY WORLD IK BEN... BEELDENDE VORMING Bij beeldende vorming creëer je met je handen. Jij maakt wie je zelf bent! MUZIEK Bij muziek ga je aan de slag met het thema

Nadere informatie