portfolio Willem Behr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "portfolio Willem Behr"

Transcriptie

1 portfolio Willem Behr Geloofsbrieven, afm. 100 x 205 cm, olie op doek, 2008.

2 portretten Verzorgende hand, afm. 70 x 100 cm, olie en krijt op papier, 2009.

3 Meisje in groen, afm. 75 x1 15 cm, olie op doek, 2009.

4 landschappen

5 Mijn wereldvisie Masterpiece, afm. 180 x 180 cm, olie op doek, 2011.

6 Tijd, afm. 100 x 150 cm, olie op paneel, 2009.

7 Weggaan, afm. 100 x 145 cm, olie op doek, 2011.

8 Werelden, afm. 100 x 120 cm, olie op doek, 2010.

9 Geen plaats voor de kinderen, afm. 75 x 115 cm, olie op doek, 2010.

10 Architectuur 2, afm. 100 x 150 cm, olie op papier op board, 2009.

11 Tsunami, afm. 103 x 152 cm, olie op papier, 2008.

12 Urbanisatie Werelden, afm. 100 x 70 cm, olie op papier, 2010.

13 beelden Beeld man vrouw hond, afm. 30 x 30 x 15 cm, lood, unica, 2011.

14 installaties Verzorging, afm. 200 x 100 x 100 cm, gemengde techniek, 2008.

15 Anderen over Behr Willem Behr geeft expressief vorm aan thema s als urbanisatie, loze normen en waarden, de aard van de schijnbare werkelijkheid en zijn existentiële twijfels. Dit krijgt vorm in snel geschilderde voorstellingen die zich concentreren op de symbolische lading van het beeld. Nico Out, kunstredacteur PZC en BN De Stem Het niemandsland van Willem Behr Uit het oeuvre van Willem Behr spreekt een opvatting die zich niet beperkt tot het visuele waarnemen. De beleving van de natuur met alle zintuigen staat dan ook centraal in zijn schilderwerk. Hierin sluit hij aan bij de eeuwenoude denkbeelden. Reeds in de achttiende eeuw merkte de Ierse filosoof George Berkeley op dat de zichtbare wereld een andere is dan de tastbare. Door ervaring combineer je de zintuiglijke indrukken zó tot een eenheid dat je er niet meer bij stilstaat dat het waarnemen een gecompliceerde bezigheid is. In de drijfveer naar het artistieke bewustzijn schreef de Duitse jurist en kunstcriticus Konrad Fiedler in 1866 in zijn Schriften zur Kunst dat, in tegenstelling tot de Platoonse traditie, het kunstwerk geen onvolkomen verschijning van het absolute Zijn is, maar dat kunst zich ontwikkelt in en door het handelen van de kunstenaar tot een zelfstandig Zijn. De paradox zichtbaarheidconcept versus uitdrukkingsconcept tussen kunstwerk en natuur werd hierdoor nog aangescherpt. Kunst begint pas daar waar de aanschouwing ophoudt, schreef Fiedler. Niet de werkelijkheid van de dingen is het duurzame, alleen de vorm die de werkelijkheid door ons toedoen verkrijgt. Ook Paul Klee, één der grootste persoonlijkheden van de 20e-eeuwse kunst, maakte met zijn tekening Sichtbar machen in 1926 de wereld duidelijk dat kunst de natuur niet moet weergeven, maar haar zichtbaar moet maken. Dit kan best gebeuren door haar te benaderen als bondgenoot, niet als opposant, en zo haar oneindige beweeglijkheid na te volgen. In zijn Phénoménologie de la Perception (1945) beschreef de franse filosoof Maurice Merleau-Ponty ook de rol van het lichaam: de kijker staat niet stil, hij beweegt zich als lichaam in de wereld en heeft een actieve dialoog met de dingen om zich heen. In tegenstelling tot eigentijdse kunstvormen als het environment, de performance en land art waarin de kunstenaar zo n belevingswereld letterlijk in scène zet, kiest Willem Behr bewust voor weergave van zijn ervaringen op het platte vlak in vorm en kleur.

16 Op basis van intuïtie zich onvoorwaardelijk overgeven aan de verleidingsprocessen van kleur en gebaar, is zowat de synthese van zijn artistieke credo. Manoeuvres met de verf als materie en inhoudelijke escapades leiden echter nooit tot uitspattingen die niet overeenkomen met zijn artistieke integriteit. Je pense, donc je suis van René Descartes wordt door Willem Behr plastisch omgebogen tot een innerlijke werkelijkheid die zich beweegt in het niemandsland tussen zien en denken, tussen weten en handelen. Zijn schilderwerk balanceert onophoudelijk op het scherp tussen beeld en gedachte, tussen figuratie en een onontcijferbare droom, tussen de onberekenbaarheid van een nooit te voorziene opwelling en de gehoorzaamheid aan een niet te ontwijken drang. Dat innerlijke landschap kleurt hij in met persoonlijke ervaringen, waarnemingen en gewaarwordingen vanuit een diepmenselijke behoefte aan eerlijkheid en oorspronkelijkheid. De authenticiteit van Behrs schilderijen en tekeningen hangt dan ook nauw samen met zijn volledige overgave aan explosieve expressiedrang en artistieke vitaliteit. Willem Behr wroet niet in die innerlijke werkelijkheid, maar laat zich overmeesteren door instincten, meedrijven door driften, leiden door spontane, positieve energie en logische vanzelfsprekendheid. Zo zit hij eenmaal in elkaar. Hij heeft geen noemenswaardige aansporing nodig om tot resultaten te komen. Uit zijn oeuvre spreekt een als vanzelfsprekend organisch scheppingsproces. Vorm, kleur, handschrift, penseelvoering en beweging komen op het beslissende moment op de goede plek terecht in een typische beeldtaal waarin begrippen en verschijnsels als energie, hartstocht, levenslust, hunkering, verlangen, chaos en evenwicht de inhoud dicteren. Maar ook de filosofische gedachte Sein und Zeit, het magnus opus van Martin Heidegger, is onderhuids voelbaar en afleesbaar als spirituele smaakmaker. De gedachte over menszijn als Dasein, als in-de-wereld-zijn, als medemens-zijn, sein-zum-tode, angst en dood, opvattingen over het niets, doorkruisen zijn plastische evolutie en onderlijnen de behoefte om de zoekende mens in harmonie te brengen met het leven waar hij tegenover staat, maar ook middenin. Levensdrift en overlevingsdrang. Wat zijn schilderijen bovendien gemeen hebben, is een sterke ruimtelijkheid. Die ruimte oogt ietwat weemoedig. In feite kan men veeleer gewag maken van een droevige schoonheid. De aantrekkingskracht van die ruimte, van de einder die steeds vlood (J.C. Bloem) is bij Behr altijd sterk voelbaar, imponerend, soms bevreemdend en enigszins beangstigend. Maar die voelbare onderhuidse spleen is echter nooit deprimerend, eerder overweldigend en indringend in de betekenis die de Franse filosoof en dissident surrealist Georges Bataille gaf aan de innerlijke ervaring: de versmelting van het innerlijke en het uiterlijke, van object (de wereld) en het subject (de ik-persoon, in casu de kunstenaar). Willem Behrs schilderkunst ontsluit dus een aantal kenmerken, een aantal sporen van dit proces, dat het leven zelf is.

17 Het impulsieve heeft hij gemeen met de schilders van Cobra en de peinture barbarisme van Jan Cremer, een adoratie die tot op vandaag nog steeds intens levendig is. Hij is evenzeer een wildebras met de verfkwast, vol vurigheid en emotie. Laag boven laag schildert hij zeer expressief, waarbij de bovenste verfhuid de onderliggende soms overweldigt, maar gelijkertijd laten die onderste verflagen hun diepe sporen na: de existentiële crisis van een zich bewust wordend individu. Zijn vitale expressionisme wisselt soms af met een meer beheerste lijnvoering die tekens en symbolen verhullen. Zijn werk krijgt nu eens een meer figuratief resultaat, dan weer heeft een brutale uitdrukking van de natuurlijke krachten in een meer geabstraheerde vormtaal de bovenhand. De verf zindert. De doorleefde huid is kenmerkend voor de intensiteit van het schildersproces. Aardse dramatiek versus het licht en de sfeer van lucht- en waterhorizonten. Op zulke momenten leunt zijn schilderswijze zelfs aan bij de informelen die niet de vorm vooropstelden, maar aan de materie en het gebaar in de verf de scheppende kracht toekenden. Wat Behr in feite doet, is de werkelijkheid op een afstand houden, zodat hij ze naar zijn hand kan zetten. De werkelijkheid van de illusie. De spanning tussen kunst als expressie en kunst als (zelf)bevraging speelt hierin een wezenlijk spel. Ratio en emotie sluiten een verbond. Dat is volgens hem de enige manier om achter haar geheimen te komen en die ook voelbaar te maken. Zijn schilderkunst vraagt om een associatieve benadering, net als muziek. Je voelt het, maar je kan het niet direct onder woorden brengen. Schilderkunst beeldt tenslotte de wereld niet uit, ze maakt een wereld! 15 september 2011 Freddy Huylenbroeck Directeur-eigenaar ID Collectief, Hamme

18 Artist statement Het thema waar de schilder Willem Behr zich primair mee bezighoud is het Zijn. Zelf zegt hij daarover: Het zijn Zijn is men vergeten, de waan van de dag overheerst. Niet enkel de worsteling om ons dagelijks voedsel te verzamelen of te verdienen, maar ook de desinteresse in wat onze medemens bezielt. De toenemende individualisering lijd tot een verarming in ons zijn schap. Vragen als wie ben, wat ben ik, waarom ben ik, hoe ben ik, wat is mijn positie in het tijdsbeeld, worden te weinig gesteld. Net als de vragen waarbij het ik-denken zich verplaatst tot het mens-denken. Daarnaast heeft ieder mens de plicht een Zijnde te zijn. Om dat te kunnen, moet je midden in het zijn-schap - de samenleving - verkeren. Dat betekent het mee participeren naar vermogen binnen een - of het maatschappelijk - instituut. In deze volgt Willem Behr de Duitse filosoof Heidiger (sein und zeit 1927). Daarnaast stelt hij: Je pense donc je suis (Descartes) is een bepalende factor in ons mens-zijn. Het weten waarom je iets doet en het kunnen beredeneren van oorzaak en gevolg. Dit genoemd hebbend mag het duidelijk zijn dat bij Willem Behr de tweede wet van Newton (actie is mijn reactie) een schijnende lichtbron en baken is. Zijn werk biedt geen oplossing(en), de titel voegt niets toe, hij maakt geen oogstrelende nietszeggende plaatjes, hij heeft niets te zeggen, maar hij bevraagt zichzelf en hoopt in stilte dat u dat ook doet tijdens het kijken. Even in gesprek gaan met uzelf. Tijdens het schilderen denk ik na over zaken die op mijn pad zijn gekomen. Bij zaken waar ik geen antwoord op heb, probeer ik al schilderend een voor mij bevredigend antwoord te vinden. Het schilderen dat ik doe, beperkt zich immers tot het vasthouden van de kwast en de verf en het doek zijn gang te laten gaan in een door mij vooraf intellectueel opgezette compositie, dus ik heb daar best de tijd voor, citeert hij. Kunstzinnig is hij gevormd door zijn opleiding aan de Kunstacademie in Gent, waar hij in 2008 zijn bachelor behaalde. Zijns is hij gevormd door zijn voormalig ondernemerschap, zijn voorzitterschap van maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de belangenvertegenwoordiging voor de sociale minima, de gehandicapten en chronisch zieken, zowel plaatselijk als provinciaal, en zijn deelname aan de nu zeer in het licht staande krimp en leefbaarheid van de plattelandskernen.

19 Personalia Naam: Willem Behr Geboortedatum: Amsterdam, Adres: Prinsestraat 38, 4506 AH Cadzand-dorp Tel.: en en Website: en Opleidingen 2008 Bachelor diploma behaald afdeling Schilderkunst KASK dagonderwijs te Gent 2002 Pottenbakken 3 jaar bij Centra te Brugge 1975 Hogere Weg- en Waterbouwkundige opleiding Specialisatie beton en staal constructeur Prijzen 2004 Eervolle vermelding gemeente Tervuren, het paard in de kunst Prijs wijlen Frans de Vliegher, Belgisch regeringsafgevaardigde Provincie West-Vlaanderen. 2007: Hoge onderscheiding eindjurering DKO, Eeklo. 2011: 3e prijs internetwedstrijd Kunstzinnig Gouden gerbera Tentoonstellingen 2012 Galerie Lelystad 2012 Podium 0950 Rotterdam 2012 Moerzeke, 100 kunstenaars ontmoeten elkaar 2011 Het Glazen Huis, Amsterdam 2011 Nationale kunstdagen, Amsterdam 2011 Regionale kunstdag Den Haag 2011 Stichting Raadskelder te Sluis, solo in Groede 2011 Artotheek 18, Roosendaal 2001 Kasteel Ravenshorst, Putte 2011 ID collectief, Hamme, België 2011 Curator culturele week Aardenburg 2011 Galerie de Ouverture, Cadzand 2011 Art Fair Lochem 2011 NABK kunstdag Amsterdam 2010 Galerie Acid Test, Hoofdplaat, in permanente collectie 2010 LINEART Gent 2010 Kunstdagen Rotterdam 2010 Golfclub Brugse Vaart, Oostburg 2010 Galerie Pot, Axel 2010 Galerie Atelier 45, Westdorpe 2010 Dromen van Dordrecht, Dordrecht 2010 Galerie Downw-Arts, Rotterdam 2009 Galerie Terra Groda, Graauw 2009 Galerie de Ouverture, Cadzand in permanente collectie 2009 LINEART, Gent 2009 Galerie Art Hill, De Haan, België 2009 Galerie Vitro Eeklo 2008 Culturele week, Aardenburg 2008 Kunst in Ahoy 2006/2007 Eindejaarstentoonstelling Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent Groepstentoonstelling Rabobank Aardenburg 2001/2007 Eindejaarstentoonstelling DKO Eeklo

20 Wachttoren Eede, afm. 84 x 152 cm, olie op papier op board, 2008.

KunstKrant. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com

KunstKrant. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com KunstKrant Informatiekrant voor beeldende kunst ACHTTIENDE JAARGANG NUMMER 2 MAART/APRIL 2014 NEEM mee! www.kunstkrant.com Eric De Vree In dit nummer o.a. Stillevens van Eric De Vree zijn een lust voor

Nadere informatie

proces Weg vrij voor sloop Zwarte Madonna

proces Weg vrij voor sloop Zwarte Madonna Beweging Bouwfonds MAB heeft een uitstekend jaar achter de rug. Zowel op het terrein van gebiedsontwikkeling als commercieel vastgoed is duidelijk te merken dat de markt volop in beweging is. Dat zijn

Nadere informatie

Het is mij duidelijk dat de dingen zich naast elkaar, of tegenover elkaar bevinden. Nooit zonder elkaar. Lia Mast

Het is mij duidelijk dat de dingen zich naast elkaar, of tegenover elkaar bevinden. Nooit zonder elkaar. Lia Mast De titel zoals gepresenteerd dankzij de uitgesneden vlakken in de kaft, is een gebaar naar de besproken onderwerpen in deze scriptie. Hoewel het over autonomie gaat, heb ik er niet voor gekozen dit zonder

Nadere informatie

Stef van Breugel The promise of the art. De kunsten en de visieontwikkeling binnen organisaties

Stef van Breugel The promise of the art. De kunsten en de visieontwikkeling binnen organisaties Stef van Breugel The promise of the art. De kunsten en de visieontwikkeling binnen organisaties 1.Inleiding Organisaties staan op een keerpunt. Denkend aan het economisch vraagstuk in onze wereld; de opeenvolgende

Nadere informatie

KunstKrant. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com

KunstKrant. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com KunstKrant Informatiekrant voor beeldende kunst ZEVENTIENDE JAARGANG NUMMER 6 NOVEMBER/DECEMBER 2013 NEEM mee! www.kunstkrant.com George Minne In dit nummer o.a. Galerie Dom Arte: kwaliteit en virtuositeit

Nadere informatie

Gerrit Breeuwsma MAKKELIJK IS OOK MOEILIJK Portretten op het tweede gezicht

Gerrit Breeuwsma MAKKELIJK IS OOK MOEILIJK Portretten op het tweede gezicht Gerrit Breeuwsma MAKKELIJK IS OOK MOEILIJK Portretten op het tweede gezicht Lezing voor de opening van Le Bois d=amis, AZG 2001 Na alle moeite en inspanningen die de schilder zich heeft getroost om zijn

Nadere informatie

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics Spiral Dynamics integral en onze jeugd (auteur: Leida Schuringa, werkzaam bij Leidraad leertrajecten 030 27 34 199, info@leidraad.com) Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De vier kwadranten van Ken Wilber 3.

Nadere informatie

Arttrium. Aftrap Twee Inèz van Dillen Floor Frencken Arike Gill Catinka Kersten Waalko Dingemans. Expositie. 16 januari tot 20 maart 2014

Arttrium. Aftrap Twee Inèz van Dillen Floor Frencken Arike Gill Catinka Kersten Waalko Dingemans. Expositie. 16 januari tot 20 maart 2014 Aftrap Twee Inèz van Dillen Floor Frencken Arike Gill Catinka Kersten Waalko Dingemans Expositie 16 januari tot 20 maart 2014 Arttrium B-22082 Boekje_Aftrap_twee_KABK.indd 1 06-01-14 14:34 Voorwoord De

Nadere informatie

Hoogsensitiviteit. Van klacht naar kracht. Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Hoogsensitiviteit. Van klacht naar kracht. Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Hoogsensitiviteit Van klacht naar kracht Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Sharon Nethercott Marsstraat 48 6133 WL Sittard 045 4580669 Registratienummer: 229 Ingeleverd

Nadere informatie

Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe

Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe Oktober 2011 Copyright notice: De teksten in dit document zijn uitgetypte channelings, die je in het kader van het channel-abonnement reeds als geluidsbestand

Nadere informatie

Mens en werk in een inclusieve samenleving

Mens en werk in een inclusieve samenleving Mens en werk in een inclusieve samenleving Van ik en jij naar wij Lia Hol September 2007 Leergang MVO ABK, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen School of Management Inhoudsopgave Woord vooraf: vanwaar

Nadere informatie

Lessen voor levenden II. Over de rol van hospices in deze tijd. Lezing door Mieke Moor

Lessen voor levenden II. Over de rol van hospices in deze tijd. Lezing door Mieke Moor Lessen voor levenden II. Over de rol van hospices in deze tijd. Lezing door Mieke Moor Ter gelegenheid van het tienjarig Jubileum van Hospice Midden Holland - Gouda, 3 oktober 2012 Geachte genodigden,

Nadere informatie

Aanwezigheid leven in vrijheid, vreugde en onschuld

Aanwezigheid leven in vrijheid, vreugde en onschuld Aanwezigheid leven in vrijheid, vreugde en onschuld 1 Dit document valt onder geen enkel copyright. Alles is gestolen en nagepraat. Je bent vrij om het te reproduceren, te verbeteren, te verspreiden, te

Nadere informatie

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

Nadere informatie

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

Voor de vuist weg. Geschreven door Liselotte van Rijn, 4 e jaars student CMV voltijd. Studentnummer: 412322

Voor de vuist weg. Geschreven door Liselotte van Rijn, 4 e jaars student CMV voltijd. Studentnummer: 412322 Voor de vuist weg Een theoretische verdieping over improvisatie in drama, gezien binnen het bredeschool cultuuronderwijs, in het kader van het werken aan sociale en culturele competenties. Geschreven door

Nadere informatie

Pomona in het hart der duisternis

Pomona in het hart der duisternis Pomonalezing 23 september 2012 Pomona in het hart der duisternis Hans Rikken De gewoonte is de ballast die de hond aan zijn braaksel ketent. (Beckett) Er bestaat alleen een steeds beter mislukken. (Beckett)

Nadere informatie

werkmetlef durf te ontwikkelen

werkmetlef durf te ontwikkelen werkmetlef durf te ontwikkelen werkmetlef kijkt mee naar werk- en levensvragen. Naar persoonlijke en professionele kwesties. Laten we de tijd nemen voor een goed gesprek. In deze brochure vertellen we

Nadere informatie

Ffotografische fragmenten

Ffotografische fragmenten Ffotografische fragmenten F PETER VAN TUIJL 1 fotografische fragmenten opstellen over fotografie vanuit verschillende invalshoeken Peter van Tuijl 2010 pocketuitgave omslagfoto hartjesdag 15 augustus

Nadere informatie

Richtlijn Spirituele zorg

Richtlijn Spirituele zorg Richtlijn Spirituele zorg Colofon De richtlijn spirituele zorg werd in 2008 geschreven door de Agora werkgroep Richtlijn spirituele zorg : C.J.W. Leget,medisch ethicus, UMC St Radboud, Nijmegen T. Staps,

Nadere informatie

Uitgedaagd door de tijd

Uitgedaagd door de tijd Uitgedaagd door de tijd Christelijke zending in een postmoderne samenleving Onder redactie van W. Dekker P.J. Visser Woord vooraf De publicatie, die u hierbij in handen hebt, kan gezien worden als vervolg

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 MEERVAL 21 7908 WT HOOGEVEEN 06 373 222 85 Onze werkwijze Begraven of cremeren Draaikolk van emoties Uitvaartzorg is onze zorg Pag. 3 Pag. 7 Pag.

Nadere informatie

Lilia Mestre & Guy Cassiers

Lilia Mestre & Guy Cassiers Etcetera stuurde 4 artiesten op een Blind Date met een (hen) onbekende collega. Enkel gewapend met een opnameapparaat en een handvol drinkgeld, worstelden de twee koppels zich doorheen een dik uur conversatie.

Nadere informatie

Constant krant. Gemeente museum Den Haag. Uitgave bij Ode aan Constant Gemeentemuseum Den Haag 3 december 2005-26 februari 2006

Constant krant. Gemeente museum Den Haag. Uitgave bij Ode aan Constant Gemeentemuseum Den Haag 3 december 2005-26 februari 2006 Gemeente museum Den Haag Constant krant Uitgave bij Ode aan Constant Gemeentemuseum Den Haag 3 december 2005-26 februari 2006 1 Chien écrasé, 1977, olieverf op doek, collectie Stedelijk Museum, Amsterdam

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mei 2012

Nieuwsbrief Mei 2012 Nieuwsbrief Mei 2012 Hallo allemaal, Elke keer als het halverwege de maand is, is het weer tijd voor een nieuw voorwoord voor onze nieuwsbrief. En waar ga ik het nu weer over hebben, wat leeft en speelt

Nadere informatie

Wetenschappelijke verhandeling

Wetenschappelijke verhandeling UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Tussen schilderkunst, animatie en live-action Een productie- en filmanalyse van Raoul Servais' "Nachtvlinders" Wetenschappelijke verhandeling

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie