Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015"

Transcriptie

1 Enquête verschrijdingen Wijkverpleging 2015 Let op: dit PDF-bestand is enkel een handleiding voor het invullen van de vragenlijst. Voor deelname aan de enquête dient u deze online in te vullen. Vraag 1 Wat is de totale jaaromzet (som der bedrijfsopbrengsten) van de gehele zorgorganisatie/concern? Jaaromzet kleiner dan 10 miljoen Jaaromzet tussen de 10 en 40 miljoen Jaaromzet tussen de 40 en 100 miljoen Jaaromzet groter dan 100 miljoen Vraag 2 Met welke zorgverzekeraar(s) heeft u een contract afgesloten over de levering van cliëntgebonden wijkverpleegkundige zorg (segment 2) in 2015? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Achmea CZ De Friesland DSW EN Menzis VGZ Zorg en Zekerheid Toelichting bij vraag 2 Het bekostigingsmodel voor de wijkverpleging bestaat in 2015 uit twee segmenten. In segment 1 wordt het wijkgericht werken bekostigd. Segment 2 betreft cliëntgebonden zorg. Het gaat om de prestaties: persoonlijke verzorging, oproepbare verzorging, verpleging, oproepbare verpleging, gespecialiseerde verpleging en AIV (Advies, instructie en voorlichting). De exacte omschrijving van de prestaties vindt u in de NZa beleidsregel BR/CU Vraag 3 Indien u met meer dan 1 zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt: Met welke zorgverzekeraar heeft u de meest omvangrijke productieafspraken cliëntgebonden wijkverpleegkundige zorg (segment 2) gemaakt? Achmea CZ De Friesland DSW EN Menzis VGZ Zorg en Zekerheid

2 Vraag 4 Wat is het bedrag dat u voor het bieden van wijkverpleegkundige zorg in 2015 (cliëntgebonden Zvw deel!) gecontracteerd heeft gekregen door de zorgverzekeraar (tevens het budgetplafond dat de zorgverzekeraar aan u heeft opgelegd)? minder dan 1 miljoen tussen de 1 miljoen en de 2,5 miljoen tussen de 2,5 miljoen en de 5 miljoen tussen de 5 miljoen en de 10 miljoen tussen de 10 miljoen en de 20 miljoen tussen de 20 miljoen en de 30 miljoen tussen de 30 miljoen en de 40 miljoen tussen de 40 miljoen en de 50 miljoen meer dan 50 miljoen, namelijk Toelichting bij vraag 4 Vraag 4 heeft uitsluitend betrekking op de omzet in segment 2 die u maakt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). In 2015 is er een groep cliënten met een indicatie voor Verblijf die deze Wlz-zorg in de thuissituatie aangeboden krijgt. Het gaat om cliënten (die al dan niet vallen onder het overgangsrecht en) die in 2015 hun verblijfsindicatie in de vorm van bijvoorbeeld functies en klassen in de thuissituatie verzilveren. Deze zorg wordt soms door dezelfde teams geboden die ook de wijkverpleegkundige zorg (Zwv-deel) aanbieden. Wij verzoeken u om de zorg die u levert binnen de Wlz buiten beschouwing te laten. Vraag 5 Heeft u in het eerste kwartaal van 2015 het budget voor wijkverpleegkundige zorg over- of onderschreden? Budget overschreden (ga naar vraag 6) Budget onderschreden (ga naar vraag 7) Budget niet over- en niet onderschreden (zorg precies volgens budget) (ga naar vraag 8) Toelichting bij vraag 5 Vraag 5 heeft uitsluitend betrekking op de omzet in segment 2 die u maakt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wij verzoeken u om het totale bedrag dat u in 2015 voor wijkverpleegkundige zorg (Zvw deel) gecontracteerd heeft gekregen te delen door 4. Dit bedrag vormt de definitie van het budget voor wijkverpleegkundige zorg in het eerste kwartaal van 2015.

3 Vraag 6 Met welk percentage heeft u het budget voor wijkverpleegkundige zorg in het eerste kwartaal van 2015 overschreden? 0% tot 2% 2% tot 4% 4% tot 6% 6% tot 8% 8% tot 10% 10% tot 15% Meer dan 15%, namelijk Toelichting bij vraag 6 Vraag 6 heeft uitsluitend betrekking op de omzet in segment 2 die u maakt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). DR NAAR VRAAG 8 Vraag 7 Met welk percentage heeft u het budget voor wijkverpleegkundige zorg in het eerste kwartaal van 2015 onderschreden? 0% tot 2% 2% tot 4% 4% tot 6% 6% tot 8% 8% tot 10% 10% tot 15% Meer dan 15%, namelijk Toelichting bij vraag 7 Vraag 7 heeft uitsluitend betrekking op de omzet in segment 2 die u maakt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wij verzoeken u om het totale bedrag dat u in 2015 voor wijkverpleegkundige zorg (Zvw deel) gecontracteerd heeft gekregen te delen door 4. Dit bedrag vormt de definitie van het budget voor wijkverpleegkundige zorg in het eerste kwartaal van 2015.

4 Vraag 8 Is uw verwachting dat u aan het eind van 2015 het bedrag dat u voor het bieden van wijkverpleegkundige zorg gecontracteerd heeft gekregen (tevens het budgetplafond dat de zorgverzekeraar aan u heeft opgelegd) zal gaan overschrijden? Ja (bij ja -> ga door naar vraag 9) Nee (bij nee -> ga door naar vraag 12) Toelichting bij vraag 8 Vraag 8 heeft uitsluitend betrekking op de omzet in segment 2 die u maakt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vraag 9 Met welk percentage verwacht u aan het eind van 2015 het budget voor wijkverpleging te overschrijden? 0% tot 2% 2% tot 4% 4% tot 6% 6% tot 8% 8% tot 10% 10% tot 15% Meer dan 15%, namelijk Toelichting bij vraag 9 Vraag 9 heeft uitsluitend betrekking op de omzet in segment 2 die u maakt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw).

5 Vraag 10 Er kunnen meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan de overschrijdingen van het budget wijkverpleging. Welke oorzaken zijn in uw situatie van toepassing? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Een toenemend aantal cliënten heeft wijkverpleegkundige zorg nodig. Het aantal cliënten met complexe problemen neemt toe. Het financiële kader dat landelijk voor de wijkverpleging beschikbaar is te krap. Het budgetplafond dat de zorgverzekeraar aan mij heeft opgelegd is te laag. Ik heb problemen om mijn exploitatie rond te krijgen omdat ik er niet in geslaagd ben om alle bestaande cliënten tijdig te herindiceren. Ik heb problemen om mijn exploitatie rond te krijgen omdat de verhouding Verpleging/Verzorging die ik lever niet overeenkomt met hetgeen ik met de zorgverzekeraar ben overeengekomen. Ik heb problemen om mijn exploitatie rond te krijgen omdat de tarieven niet kostendekkend zijn voor de zorg die ik hiervoor lever. Als gevolg van een toenemende druk op de wijkverpleging neemt het langdurig ziekteverzuim toe. Als gevolg van de gewijzigde toegang tot de Wlz doen meer mensen een beroep op de wijkverpleging. Cliënten stellen opname in de Wlz uit omdat hier een Eigen Bijdrage betaald moet worden. Er sprake is van afwenteling vanuit de Wmo; de zorg die door de gemeenten moet worden geleverd is niet toereikend en/of te laat. Er zijn problemen met facturering en/of declaratie. Ruimte voor toelichting bij vraag 10

6 Vraag 11 Welke oorzaak vindt u doorslaggevend voor de overschrijdingen van het budget wijkverpleging? Er is één antwoord mogelijk. Een toenemend aantal cliënten heeft wijkverpleegkundige zorg nodig. Het aantal cliënten met complexe problemen neemt toe. Het financiële kader dat landelijk voor de wijkverpleging beschikbaar is te krap. Het budgetplafond dat de zorgverzekeraar aan mij heeft opgelegd is te laag. Ik heb problemen om mijn exploitatie rond te krijgen omdat ik er niet in geslaagd ben om alle bestaande cliënten tijdig te herindiceren. Ik heb problemen om mijn exploitatie rond te krijgen omdat de verhouding Verpleging/Verzorging die ik lever niet overeenkomt met hetgeen ik met de zorgverzekeraar ben overeengekomen. Ik heb problemen om mijn exploitatie rond te krijgen omdat de tarieven niet kostendekkend zijn voor de zorg die ik hiervoor lever. Als gevolg van een toenemende druk op de wijkverpleging neemt het langdurig ziekteverzuim toe. Als gevolg van de gewijzigde toegang tot de Wlz doen meer mensen een beroep op de wijkverpleging. Cliënten stellen opname in de Wlz uit omdat hier een Eigen Bijdrage betaald moet worden. Er sprake is van afwenteling vanuit de Wmo; de zorg die door de gemeenten moet worden geleverd is niet toereikend en/of te laat. Er zijn problemen met facturering en/of declaratie. Ruimte voor toelichting bij vraag 11 Vraag 12 Wij leggen de volgende casus aan u voor. Tot en met 2014 kreeg ik een relatief groot deel persoonlijke verzorging speciaal en persoonlijke verzorging extra gecontracteerd door het zorgkantoor, omdat wij relatief veel complexe zorg in de regio aanbieden. Als gevolg van de huidige indicatiestelling door de wijkverpleegkundige valt veel van deze complexe zorg momenteel uiteen in één deel verpleging en meerdere delen verzorging. Met de lage(re) opbrengsten van deze prestatiemix (de lagere tarieven van deze prestaties) kunnen wij de complexe zorg (veel medewerkers op niveau 3 en 4 alsmede RT) niet kostendekkend aanbieden. Deze situatie is ook op mijn organisatie van toepassing. Deze situatie is niet op mijn organisatie van toepassing. Weet ik niet.

7 Vraag 13 Signaleert u een cumulatie van problemen in relatie tot de financiële positie van uw organisatie mede als gevolg van de transities en/of bezuinigingen binnen andere deelsegmenten (denk aan: Wmo, Wlz, GRZ)? Ja Nee Weet ik niet Ruimte voor toelichting bij vraag 13 Vraag 14 Komt de continuïteit van zorg in uw regio aan bestaande en/of nieuwe cliënten de komende periode in gevaar? Ja Nee Weet ik niet Ruimte voor toelichting bij vraag 14 Vraag 15 Loopt uw organisatie de komende periode een continuïteitsrisico? Ja Nee Weet ik niet Ruimte voor toelichting bij vraag 15

8 Vraag 16 Kan ActiZ naar aanleiding van de beantwoording van deze vragen contact opnemen met iemand in uw organisatie? 0 Nee 0 Ja, te weten met: Naam: Functie: adres: Telefoonnummer: HARTELIJK DANK VR UW MEDEWERKING!

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Langdurige Zorg Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015 Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders mei 2015 Wlz monitor signalen van zorgaanbieders Rapportage mei 2015 Henk Herman Nap, Lotte Cornelisse, Sanne van der Weegen & Mirella Minkman Postbus

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 1 Wijkverpleging 7 2 Zorginkoopdocument Wijkverpleging segment 1 10 2.1 Representatie, budget en gemeenten 12 2.2 Contracteisen 13

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 3. Resultaten... Aanleiding... 3. Werkwijze... Leeswijzer... 4. Vraag 1... 5. Vraag 2... 7. Vraag 3... 10. Vraag 4...

Inhoudsopgave. Inleiding... 3. Resultaten... Aanleiding... 3. Werkwijze... Leeswijzer... 4. Vraag 1... 5. Vraag 2... 7. Vraag 3... 10. Vraag 4... Rapportage Uitvraag contractering cggz 04 januari 04 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Werkwijze... 3 Leeswijzer.... 4 Resultaten... 5 Vraag... 5 Vraag... 7 Vraag 3... 0 Vraag 4... Vraag 5...

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders. DMO/WMO-2736186 Helpdesk Wmo helpdesk@ invoeringwmo.nl. Wet maatschappelijke ondersteuning 3

Het College van Burgemeester en Wethouders. DMO/WMO-2736186 Helpdesk Wmo helpdesk@ invoeringwmo.nl. Wet maatschappelijke ondersteuning 3 Directie maatschappelijke ondersteuning Het College van Burgemeester en Wethouders Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DMO/WMO-2736186 Helpdesk Wmo helpdesk@ invoeringwmo.nl Onderwerp

Nadere informatie

Bijlage 3 bij brief 355051-119080-HLZ. Transitieplan Zvw

Bijlage 3 bij brief 355051-119080-HLZ. Transitieplan Zvw Bijlage 3 bij brief 355051-119080-HLZ Transitieplan Zvw 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Randvoorwaarden 4 2.1 Wet en regelgeving 4 2.2 Risico-verevening 4 2.3 Bekostiging 5 2.4 Zorginkoop 6 2.5 Declaratie en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg

Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Ofte Pagina 1 Jaargang 9, no. 2 februari 2015 Voorwoord Via diverse TV uitzendingen, behandelingen in de Tweede Kamer en een veelheid van krantenberichten zijn we in februari

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ De situatie is op dit moment zo, dat zorgverzekeraars een aantal apotheken en gezondheidswinkels contracteert voor het leveren van medicijnen en

Nadere informatie

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Jeugdwet en onderwijs Wet maatschappelijke ondersteuning en onderwijs Zorgverzekeringswet en onderwijs Wet langdurige zorg en onderwijs 1 2 Introductie Soms

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis 1 Auteur: () Een vervolg op de rapporten Ernstig zieke kinderen hebben

Nadere informatie

Q&A s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s. mei 2015

Q&A s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s. mei 2015 1 Q&A s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s mei 2015 2 Waar gaat dit document over? Deze Q&A s zijn opgesteld naar aanleiding van vragen die ten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie