Hongerdoeken geloofsinspiratie voor moderne armen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hongerdoeken geloofsinspiratie voor moderne armen"

Transcriptie

1 Hongerdoeken geloofsinspiratie voor moderne armen

2

3 Hongerdoeken geloofsinspiratie voor moderne armen De geschiedenis van de hongerdoek Al bijna dertig jaar worden voor de vastentijd zogenaamde hongerdoeken gemaakt en verspreid om te worden opgehangen in kerk, school of parochiecentrum. De hongerdoek gaat terug op een oud, middeleeuws gebruik. Hij werd opgehangen om in de vastentijd het altaar waar de viering van de eucharistie plaatsvond aan het oog te ontrekken. Dat stond symbool voor de uitbanning van de mens uit het paradijs. Het had ook te maken met de opvatting van de Middeleeuwse christen dat hij als zondige mens onwaardig was om het altaar te naderen. Aanvankelijk waren het eenvoudige linnen doeken, later werden ze beschilderd met voorstellingen van het leven, lijden en sterven van Jezus. Zo zijn de doeken eeuwenlang een praktische vorm geweest van verkondiging en katechese. Omdat de doeken tijdens de vastentijd werden opgehangen kregen ze de naam hongerdoeken. In de huidige tijd Midden jaren zeventig werd deze vergeten traditie opgepakt door de Duitse katholieke ontwikkelingsorganisatie Misereor (www.misereor.de). Door Misereor werd er echter een actuele betekenis aan gegeven door kunstenaars uit het Zuiden te vragen nieuwe hongerdoeken te maken vanuit thema s die hen aanspreken. De gedachte erachter was: waarom zouden wij, moderne armen in het Westen niet door symbolen en beelden uit het Zuiden tot nieuwe instelling en houding, tot vernieuwd geloven kunnen worden gebracht? Sinds 196 heeft Misereor 1 hongerdoeken uitgebracht. Ze zijn tot 1999 in Nederland verspreid door de stichting Hongerdoeken in Den Bosch, opgericht door het toenmalige Missiecentrum aldaar. Vanaf 000 doet Vastenaktie Nederland, nu een onderdeel van de grote katholieke ontwikkelingskoepel Cordaid, de verspreiding. De hongerdoeken zijn - voor zover nog voorradig - nu bij Vastenaktie in Den Haag te bestellen (www.vastenaktie.nl). Meer informatie Tot slot willen wij u nog wijzen op de Missie- Zendingskalender. Sinds 1980 verschijnt ook die met plaatwerk van kunstenaars uit Derde Wereldlanden. De Missie- Zendingskalender wordt jaarlijks uitgegeven door CMC - Mensen met een Missie in Den Haag en aan protestantse kant door de Nederlandse Zendingsraad in Utrecht (www.missiezendingskalender.nl).meer informatie over de hongerdoeken en wat er in de loop der jaren aan katechetisch en litur- 1

4 gisch materiaal rond verscheen, is door de Nederlandse Missieraad verzameld en vermeld op de website januari 2008

5 Zwitserland 1980, 1998 Duitsland 1996 China, 2007 Haïti, 1982 Peru, 1986 Ghana, 2002 India, 1976, 1984, 1990 Ethiopië, 1978 Kameroen, 1988 Indonesië, 2000 Latijns-Amerika, 1992, 2004 Zuid-Afrika, 1994

6 4

7 De heer van de dans India, 1976 door Jyoti Sahi De eerste hongerdoek uit de moderne tijd werd geschilderd door de Indiase kunstenaar Jyoti Sahi. Hij is in 1944 in Pune geboren uit een Engelse katholieke moeder en een Indiase hindoe vader. Geloof en kunst zijn voor de katholiek Jioti Sahi nauw met elkaar verbonden. In zijn schilderingen mengt hij Westerse schilderstijlen met Oosterse symboliek. Hij woont en werkt in een kunst-centrum (ashram) nabij Bangalore. Deze hongerdoek die alleen in Duitsland is verspreid, niet in Nederland, heeft eigenlijk geen titel gekregen. De titel de heer van de dans is er later aan gegeven. Hij was bedoeld als experiment om te kijken of en hoe een hongerdoek in moderne vorm zou aanslaan. Zoals alle schilderingen van Sahi, zit ook dit doek boordevol Indiase symboliek. Hij schildert Christus als de Heer van de Dans, symbool van een nieuwe tijd, van hoop en van toekomst. Ook het kruis, de levensboom is zo n symbool. Hij is dor, maar er hangen ook vruchten aan, mango s bijvoorbeeld, vruchten van de liefde in India. Daar rondom een aantal symbolen uit de christelijke en Indiase tradities. Jyoti Sahi wilde met zijn doek het lijden van Christus verbinden met het leven en lijden van de mensen vandaag en Jezus verrijzenis met het verlangen naar de opstanding en bevrijding van mensen. Ook de kleuren van het doek, duifgrijs en fel oranje, hebben in India veel symbolische betekenis. Het grijs symboliseert as en medelijden, oranje is de kleur van vuur en schepping. Jyoti schilderde ook de hongerdoek Levend water van Dat Christus zo groot voor je wordt, dat al het andere je te klein wordt; Dat Christus je zo wijd maakt dat de hele aarde je te nauw is; Dat Christus je zo diep maakt, dat je verdiepen wilt in t leed van anderen; Dat Christus je zo sterk maakt, dat verdriet je niet meer deert; Dat Christus je zo van hemzelf vervult, dat geen wens nog ruimte vindt; Dat Christus je zo stil maakt, dat je hem totaal verkondigt. Zo zegene je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Uit: Liturgische Bausteinen, Misereor 2007

8 6

9 De druivenpers Ethiopië, 1978 door Alemayehu Bizuneh Deze hongerdoek werd geschilderd door Alemayehu Bizuneh (*1934), op doek, en niet zoals in de oude Ethiopische katechetische schildertraditie, op geitenleer. Hij kwam uit Addis Abeba, de hoofdstad en overleed in Op deze hongerdoek schildert Bizuneh een heilsgeschiedenis voor een heilloze tijd. Elke dat opnieuw - we hebben het over de jaren zeventig, kort na de val van Haile Selassie - ervoer hij de armoede en de honger, het onrecht en het geweld in het land. Vanuit deze ervaringen schildert hij deze hongerdoek als meditatie en oproep tot ommekeer op onze weg naar Pasen. God probeert het steeds weer met de mens! zo is de diepere boodschap. Door middel van vijf bijbelse motieven zoekt hij naar een antwoord op de vraag van het lijden - in Ethiopië dagelijks aanwezig - en roept hij op tot bekering, tot anders gaan leven. Bizuneh beeldt daarvoor elf bijbelse taferelen uit, die hij spiraalsgewijs naar het midden toe uitwerkt. Het vertrekpunt is de broedermoord, het verhaal van Kaïn en Abel, in twee taferelen. Daarnaast het bijbelverhaal van Noach en de zondvloed. In vier schilderingen laat hij daarna zien, hoe de ontmoeting verloopt tussen de tollenaar Zacheüs en Jezus. Daarna maken we kennis met het optreden van Jezus: we zien hem lammen genezen en het wonder van de broodvermenigvuldiging. In het hart van het doek worden twee motieven in elkaar gevlochten: de Lijdende Dienstknecht staat in de druivenpers met daar rondom afbeeldingen van schendingen van mensenrechten en martelingen: Jezus bloed verbindt de verschillende taferelen met elkaar. Barmhartige God, Jij bent barmhartig en mild, van toorn sta Jij ver af, Jij bent vol rijke ontferming. Als we Je gekwetst hebben, Heer, hetzij door wat we zeiden, door wat we deden, of door wat we dachten, scheld het kwijt, vergeef en vergeet het. Uit het boetegebed van St. Basilius Ethiopisch Orthodoxe kerk

10 8

11 Middeleeuws hongerdoek 1980, 1998 Deze hongerdoek is de enige originele hongerdoek. Hij stamt uit de late Middeleeuwen en is gemaakt in Zwitserland. Hij wordt ook wel het hongerdoek van broeder Klaus genoemd, omdat hij voortkomt uit een traditie die rond de heilige Nicolaas van Flühe (gestorven in 1487) zijn oorsprong vindt. Hij werd oorspronkelijk in 1980 uitgebracht en in 1998 met actuele toevoegingen heruitgegeven. In de ronde medaillons zijn gebeurtenissen afgebeeld uit het Nieuwe Testament. Met de klok mee vanaf midden onder: de aankondiging van Jezus geboorte aan Maria, zijn geboorte, zijn terugkeer aan het einde der tijden, zijn gevangenneming, zijn kruisiging en een afbeelding van de eucharistie. Onder in de medaillons staan de symbolen van de zeven werken van barmhartigheid. In het midden staat Jezus als de Christus-Koning. Als Zoon van God is hij ten diepste aanwezig in de geschiedenis. De symbolen van de vier evangelisten vullen de hoeken. In 1998 zijn links en rechts van deze hongerdoek ter actualisering vier illustraties aangebracht die betrekking hebben op invullingen van nu. Rechtsboven: gerechtigheid (marktvrouw in India) en daaronder vrede, (burgeroorlog in Libanon). Linksonder: het behoud van de schepping (boer uit Bangladesh) en daarboven de rechten van de vrouw (vrouwen uit Bangladesh). Geef me een mens God, geef me een mens, al is het er maar één die er is voor mij, die van mij houdt, die mij neemt zoals ben. Geef me een mens, als is het er maar één die er is voor mij, niet omdat ik als arm geboekstaafd sta, of omdat ik doorga als verloren zoon, maar omdat ik een mens ben een mens zoals ieder ander. God, geef me eens mens, al is het er maar één, die van mij houdt die mij nodig heft en die ik nodig heb. Latijns Amerika uit: Geef ons heden ons dagelijks brood 9

12 10

13 Leven onder de regenboog Haïti, 1982 door Jacques Chéry De hongerdoek die de Haïtiaanse kunstenaar Jacques Chéry schilderde is een van de bekendste. Chéry (*1928) behoort tot de groep kunstenaars die in Haïti de primitieven wordt genoemd. Hun expressieve kunst wordt gekenmerkt door krachtige beelden en een verbazende rijkdom aan kleuren en vormen. Het bijzondere van deze Hongerdoek is de versmelting van een dubbele realiteit: de boodschap van de bijbel en de wereld zoals die begin jaren tachtig in Haïti ervaren werd. Geweld, onderdrukking en bewapening staan tegenover de bijbelse utopie van hoop leven en verwachting. Hij schilderde de bijbelse wereld zoals die wordt. Het meest in het oog springend is de lijdende Christus aan de levensboom. Jezus is ook nog in vijf andere taferelen aanwezig, herkenbaar aan zijn oranje-rood gewaad. Hij lijdt mee met mensen, wijst hen de weg en zit met hen aan tafel. Het doek bevat negen taferelen. De onderste blauwe strook laat ons kennis maken met (boot)vluchtelingen, met oorlog en hebzucht. Die strook duidt op helse zaken op de weinig rooskleurige situatie waarin de wereld en Haïti in het bijzonder verkeert. In de middelste lichtgroene strook staat Jezus centraal als leraar en verlosser die hoop geeft en bevrijding brengt. De bovenste lichtgele strook verwijst naar hemelse, naar goede waarden, mensenrechten, het geluk van het aartsparadijs en van samen delen aan de wereldtafel. En dat alles speelt zich af onder de regenboog, symbool van het verbond van God met zijn volk. Waar de regenboog ophoudt Waar de regenboog ophoudt daar zal een plaats zijn, broeder, waar de wereld liederen kan zingen, en wij zullen er zingen, wij samen broeder, jij en ik ofschoon jij blank bent en ik niet. Het zal een droevig lied zijn, broeder, omdat we de melodie niet kennen, een moeilijke melodie, maar we kunnen het leren, broeder, jij en ik, en het is muziek die we zullen gaan zingen, waar de regenboog ophoudt. Richard Rive 11

14 1

15 Levend water India, 1984 door Jyoti Sahi e Indiase kunstenaar Jyoti Sahi is ook (zie Indiadoek 1976) de maker van dit doek. In dit hongerdoek plaatst hij Jezus temidden van de armen en uitgeslotenen van de Indiase samenleving. Met zijn donkere huid is hij een van hen. Maar door hem kiest God voor de armen. Hij is het levend water, het licht van de wereld, de verrijzenis en het leven, zoals Johannes in zijn evangelie schrijft. Het hongerdoek heeft een aantal opvallende elementen uit de wereldgodsdiensten die in India voorkomen: islam, hindoeïsme, boeddhisme en christendom. Linksboven schilderde Jyoti Sahi een islamitisch mausoleum met graven eromheen, en met daarbij de uit de dood opgewekte Lazarus. De paria s, de dalits, de onaanraakbaren daaronder wonen vaak op de minste plekken in de dorpen waar ook de begraafplaatsen zijn. Gods lichtstraal verlicht ook hen. Het water (van de heilige rivier de Ganges!) neemt in het hindoeïsme een heel belangrijke plaats in, ook op dit hongerdoek. Het water is levend water, de dood wordt overwonnen, de armsten krijgen er het eerst van te drinken. In de mandorla, de waterdruppel, heeft Jyoti de zus van Lazarus afgebeeld, Maria de luisterende. Rechts op de afbeelding zien we de Samaritaanse putten uit de stroom van het levend water dat Jezus is. Rechts op de afbeelding is ook Mozes te zien als een Indiase wijze; de amaltusboom en de vaas met lotusbloemen wijzen op de heiligheid van de plaats. Ik wil als het water zijn Ik wil als het water zijn, dat in de rivieren klatert, en door het oerwoud stroomt, dat velden vruchtbaar maakt en overal leven brengt. Ik wil als het water zijn, dat al wat vies is, wast, dat iedere mens, hoe die ook heet en heling en bevrijding zoekt, weer hoop op toekomst geeft. Ik wil als het water zijn, dat alle boten draagt, vol mensen en hun lasten, om voor hen allemaal hun lasten te verlichten. Ik wil als het water zijn, de bron van alle leven, dat alle mensen samenbrengt, om samen, overal vandaan, het lief en leed te delen. God, ik wil als het water zijn, dat in uw richting stroomt, om in de wereld, overal, uw opdracht waar te maken: meer mens te zijn voor iedereen. gebed uit Thailand 13

16 14

17 Bondgenoten onderweg Peru, 1986 door een groep boeren en boerinnen in Santiago de Pupuja De belangrijkste symbolen van deze doek zijn een voet en handen. De voet voor het samen-op-weg-zijn en de handen als symbool van onderlinge solidariteit en verbondenheid. De afbeeldingen zijn tijdens een aantal bezinningsdagen over de vastentijd vervaardigd door een groep boeren en boerinnen in Santiago de Pupuja, Peru. De groep wilde alleen maar meewerken aan een hongerdoek als het een proces van binnenuit zou mogen worden Ze hadden hun eigen vragen. Lukt het ons met Christus op weg te gaan, omringd door geweld en vervolging, in grote nood? Kunnen we samen broederlijkheid tot stand brengen, ondanks alle hebzucht, egoïsme en geweld! Kunnen wij weerstand bieden om geen geweld met geweld te vergelden? Het is daarmee een doek geworden waarin de eigen geschiedenis van de boerinnen en boeren van Santiago de Pupuja wordt verteld. Het is een doek over hún angsten en hún hoop, maar ook een uitnodiging aan ons in het Westen om als bondgenoten mee op weg te gaan. Evenals bij de Ethiopische doek wordt de tocht van het Volk Gods spiraalsgewijs afgelegd, te beginnen linksboven. Elk tafereel illustreert een bijbeltekst die op de vastenzondagen van het C-jaar wordt gelezen Arm zijn we niet God, arm zijn we niet, want we hebben een hoofd en we hebben handen. Arm zijn zij die geen ogen hebben om te zien of geen handen om uit de mouwen te steken. Wij hebben wel een taak van U gekregen, God, de opdracht om blinden te laten zien, om lammen te helpen met lopen, om zieken weer gezond te maken. Ons voorbeeld daarbij is Jezus, die wij onze Heer mogen noemen. Hij wordt nog steeds geboren als de nieuwe mens zich losmaakt van de oude en op zoek gaat naar een medemens. Gebed uit Peru 15

18 16

19 De levenskring Kameroen, 1988 door René Tchebetschou De Kameroenese kunstenaar René Tchebetschou (1949) liet zich inspireren door de sociale en culturele omstandigheden in zwart Afrika. Het doek volgt daarbij het Onze Vader, zoals dat in Afrika wordt ervaren, beleefd en gebeden. Onze Vader die in de hemel zijt Hemel en aarde vormen voor de Afrikanen een kosmische eenheid. God is overal. Op het doek zie je zijn gezicht in de oranje maskers en Jezus zie je midden tussen de mensen, herkenbaar aan zijn oranje kleding. Uw rijk kome, uw wil geschiede Christus is bij mensen als zij samenkomen om te eten, midden boven. Iedereen krijgt haar of zijn deel, ook het kind, ook de dieren. Geef ons heden ons dagelijks brood Mensen werken en zwoegen voor hun dagelijks brood. Ze zaaien, oogsten en bereiden het voedsel, Ze worden geboren en ze sterven. Vergeef ons onze schuld en leid ons niet in bekoring De volheid van het leven wordt bedreigd, zoals op het doek aan weerskanten te zien is. Door ziekte, corruptie, drankmisbruik en uitbuiting; en door de vervreemding die van buiten komt Maar verlos ons van het kwade Het leven, speelt zich af binnen de kring van God en de voorouders. Zij beschermen mensen tegen het kwade als Jezus in het midden van de Afrikaanse levenskring staat. ZEG NIET ONZE VADER Zeg niet Vader, als je geen kind kunt zijn. Zeg niet onze, als je slechts aan jezelf denkt. Zeg niet hemel, als je slechts naar aardse zaken verlangt. Zeg niet uw naam worde geheiligd, als je voortdurend je eigen eer zoekt. Zeg niet uw rijk kome, als je alleen maar hoopt er zelf beter van te worden. Zeg niet uw wil geschiede, als je geen tegenslag kunt verdragen. Bid niet voor het brood van vandaag, als je niet voor de armen wilt opkomen. Bid niet voor vergeving van schulden, als je in wrok leeft met familie of buren. Bid niet voor een leven zonder bekoring, als je voortdurend met het kwaad omgaat. Bid niet voor een leven zonder kwaad, als je niet op zoek bent naar het goede. Zeg niet amen en zo zij het, als je dit gebed niet ter harte neemt. Tsjaad 17

20 18

21 Bijbelse vrouwen India, 1990 door Lucy D Souza De Indiase artieste Lucy D Souza is afkomstig uit Goa. Ze is opgeleid als lerares, Jyoti Sahi noemt ze haar artistieke goeroe, leermeester. Ze laat zich in dit doek inspireren door drie oudtestamentische en drie nieuwtestamentische vrouwenverhalen. Het zijn telkens verhalen van vrouwen die zich inzetten voor een betere samenleving, voor het Rijk Gods op deze wereld. Zij wijzen ons de weg naar gerechtigheid, naastenliefde en vrede; zij gaan de strijd aan tegen onderdrukking, onrecht en racisme; zij kiezen voor de armen en degenen die gevaar en risico lopen in deze wereld. Zij vinden daartoe de kracht in zichzelf en in meditatie. De mediterende, in zichzelf gekeerde vrouw in de graankorrel nodigt ons uit tot een reis naar binnen, tot inkeer in onszelf om de kracht op te doen voor de reis naar buiten, naar armen, onderdrukten en naamlozen. De bijbeltekst hierbij is Lc. 13, 21 en Joh. 12,24. Met de klok mee vanaf linksboven. Allereerst Mirjam, de profetes en zuster van Mozes; water halen is voor vrouwen in India dagelijkse arbeid. De Egyptische vroedvrouwen Sifra en Pua die de pasgeboren joodse jongetjes redden ondanks een bevel van farao; in India zijn pasgeboren meisjes weinig in tel; velen sterven daarom jong. De vreemdelinge Ruth die met haar schoonmoeder aren raapt om te overleven; in de JIJ BENT BIJZONDER Jij vrouw, jij bent bijzonder. Ieder van ons is apart, beeld van God. Niemand is zoals jij. Want jij, vrouw, jij bent de uitverkorene in het oog van God. Zo zijn wij allen kinderen van God, Gods schepping. Dalit-vrouw uit India dagelijkse strijd om het bestaan ligt in India de zwaarste last op de schouders van vrouwen. Maria en Elisabet; de machtigen stoot Hij van hun troon en de eenvoudige verheft Hij. De boom van de machtigen is geveld en uit de tronk van Jesse ontspruit een nieuwe loot. De vrouw uit Kanaän, geen joodse, vraagt Jezus om haar dochtertje te genezen. Steeds meer vrouwen in India komen in het geweer tegen minderwaardige behandeling in wetgeving en samenleving. Maria Magdalena bij het graf; zij is de eerste getuige van zijn verrijzenis. Ondanks alle problemen blijven vrouwen in India getuigen van het leven. 19

22 0

23 Naar een nieuwe wereld door Adolfo Pérez Esquivel Zuid-Amerika,1992 De Argentijnse schrijver, schilder en beeldhouwer Adolfo Pérez Esquivel vindt zijn inspiratie bij mensen als Ghandi en Martin Luther King: de geweldloze strijd voor een goede en rechtvaardige zaak. Vanuit die bewogenheid zet hij zich al vele jaren in voor de zaak van armen en verdrukten. In 1980 werd hem de Nobelprijs voor de vrede toegekend. De aanleiding van deze hongerdoek is de herdenking in 1992 van de ontdekking van Amerika in 1492, afgebeeld rechtsboven. Voor de oorspronkelijke bewoners heeft dat weinig geluk gebracht. Ze werden onderworpen, van mensen tot dingen gemaakt, tot slaven van de blanke overheersers. Hun eeuwenoude cultuur beeldde Esquivel midden boven af: de poort van de zon in Bolivia, Machu Picchu in Peru, de piramides van de Azteken en Maya s in Midden Amerika. De gouden zon is voor de indianen het beeld van God, tegen van hoop en toekomst. Links op het hongerdoek schildert hij het minder mooie heden: krottenwijken, vervuilende industrieën, verstedelijking en onderdrukking door de politie van straatkinderen, werklozen en andere armen. Maar er is ook hoop. Vooraan op het doek zien we de opgestane Christus. Met hem trekken op landloze boeren die op zoek zijn naar het van hen afgenomen land, verdwenen kinderen, de vermoorde leider van de rubbertappers in Brazilië Chico Mendes, en de Guatemalteekse katechist Vincente Menchu, de vader van Rigoberta, eveneens vermoord. Ook Bisschop Romero zien we, de dwaze moeders uit Argentinië, maar ook de Indiaanse leider Tupac Amaru, onthoofd door de Spanjaarden, en de legendarische Braziliaanse slavenleider Zumbi. Samen met vele anderen die hun leven hebben gegeven is Jezus op weg naar een nieuwe wereld. Ze vragen ons met hen mee te gaan! De hongerdoek is de 15e, de verrijzenisstatie van een kruisweg die Esquivel voor 1992 schilderde. ZE HEBBEN JE GEDOOD Ze hebben je gedood en ons niet gezegd, waar ze je lichaam begroeven. Maar sindsdien is heel ons land jouw graf; en in ieder stukje grond waarin je lichaam niet aanwezig is ben jij opgestaan! Ze dachten je te doden, ze dachten je te begraven, maar het was zaaien, wat ze deden. Grafschrift voor een vrijheidsstrijder 21

24

25 De vreemdeling in ons midden Z.Afrika 1994 door Azariah Mbatha Deze hongerdoek - een linosnede - is vervaardigd door Azariah Mbatha, een Zuid-Afrikaan. Hij heeft aan den lijve ervaren wat het is, om in angst te moeten leven, vreemdeling te zijn, je te moeten aanpassen. Aan de hand van bijbelverhalen en gebeurtenissen uit Afrika en Europa beeldt hij de harde werkelijkheid van vreemdelingen en vluchtelingen uit. Maar hij verliest daarbij niet uit het oog, dat het ook anders kan, dat er ergens in de wereld ook een gastvrije plek is om te wonen. Zo wil hij ons uitdagen om stil te staan bij de oorzaken waarom mensen huis en haard moeten verlaten en moeten vluchten. En hoe wij hen - helaas - vaak ontvangen en met hen omgaan. In het centrum van de doek is het bijbelverhaal van de Emmaüsgangers afgebeeld. Het staat er in drie lagen: onderaan zien we de leerlingen met de vreemdeling op weg naar Emmaüs, middenin openbaart Jezus zich aan hen als ze aan tafel zitten en boven verdwijnt hij uit hun gezicht, terwijl zij terugkeren naar Jeruzalem. Bovenaan links treffen we Abraham en Lot aan die met hun families en vee Ur van de Chaldeeën verlieten om naar het beloofde land Kanaän te trekken. Bovenaan rechts zien we Mozes met de stenen tafelen op weg naar farao en daaronder leidt hij zijn volk weg uit Egypte. Onder deze twee bijbelse taferelen heeft de kunstenaar het leven in Afrika afgebeeld. Velen zijn op de vlucht voor oorlog of op zoek naar een beter leven: van het platteland naar de stad, van het ene land naar het andere, van Afrika naar Europa. Ze staan aan onze poort, worden in kampen opgeborgen en ook als ongewenste vreemdeling het land uitgezet. IK KLOP AAN JOUW DEUR Ik klop aan jouw deur, ik klop aan jouw hart, voor een bed en een warme plek, maar je laat me niet binnen. Broer, open je deur! Waarom vraag je me steeds, of ik uit Afrika kom, uit Amerika, uit Azië en niet uit Europa? Zus, open je deur! Broer, open je deur, zus, open je hart! Ook ik ben een mens, met een lichaam, met een ziel. Een mens zoals jij! René Philombe, Kameroen 23

26 4

27 Toekomst dromen Duitsland, 1996 door Sieger Köder Hoewel afkomstig uit Duitsland en geschilderd door de Duitse kunstenaar/priester Sieger Köder (1925), is het thema van deze doek de hele wereld, veelkleurig en multicultureel zoals die vandaag de dag is. Alle rassen en volken zijn erop vertegenwoordigd, ook alle godsdiensten. De vrouw met het cymbaal, links boven, verwijst naar Mirjam, de zuster van Mozes en Aäron, die haar vreugde uitzingt wanneer muren instorten en prikkeldraad wordt gebroken rond gevangenschap en onderdrukking. Dat geldt voor het joodse volk en voor alle onderdrukte volken waar ook ter wereld. In de ark van Noach, linksonder, zien we naast een witte mens, een Afrikaan, een Chinees en een Arabier. De ark drijft op de vervuilde zeeën. De duif met het groene takje symboliseert ook vandaag de hoop op betere tijden. Aan tafel rechtsboven zitten niet de genodigden aan Gods bruiloftsmaal; die bleven weg met allerlei excuses. Aan dit bruiloftsmaal is onze kleurrijke samenleving in het klein te zien. Aan tafel zitten de mensen die vandaag de dag op de straathoeken te vinden zijn, een verliefd stel, een zwarte, een indiaan, een Chinese, een kind De Heer breekt voor elk het brood. De mensen bij het water rechtsonder tenslotte doen denken aan het bijbelverhaal van de Vijver van Betesda. Gedragen door medemensen vinden de zwarte man en de SAMEN DELEN Alleen de rijst die we samen delen, voedt. Alleen het water dat we samen drinken, lest onze dorst. Alleen de strijd die we samen voeren, brengt bevrijding. Alleen de kleren die we samen delen, maken mooi. Alleen de woorden die we samen vinden, zijn verstaanbaar. Alleen de weg samen gaan, heeft een doel. Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar. Alleen de vrede die we samen maken, wordt wereldwijd. Suriname gekleurde vrouw genezing. De blinde lamme wacht nog op een helpende hand. De kleuren van de regenboog zijn in elk tafereel terug te vinden en het gelaat van Christus wordt weerspiegeld in de beker en in het water. De lijdende Christus verbindt ook de taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament. De kunstenaar wil zo zeggen, dat zijn dromen van vrede (het prikkeldraad), van gerechtigheid (de overvloedige feestdis en het genezende water), en zijn dromen van de schepping (het groene takje en de regenboog), voor alle mensen van alle tijden zijn bedoeld. 25

28 6

29 Het nieuwe verbond Indonesië, 2000 door Suryo Indratno De hongerdoek die in Duitsland in het jubeljaar 2000 verscheen als Das Jahr das Got Gefällt kreeg de Nederlandse titel Het nieuwe Verbond. De doek is geschilderd door de Indonesiër Suryo Indratno (1969). Hij wil met andere kunstenaars met verschillende etnische en religieuze achtergronden een bijdrage leveren aan dialoog tussen godsdiensten en culturen. Indratno heeft zich gebaseerd op de oproep tot omkeer en inkeer die in de veertigdagentijd centraal staat. Hij ging uit van het jubeljaar 2000, waarin de kerken met een beroep op het Oude Testament opriepen het onrecht te herstellen, te breken met scheefgegroeide praktijken en een einde te maken aan het geweld. Deze doek zit boordevol symboliek, oosterse en westerse, joods-christelijke en hindoeïstische en boeddhistische. De doek is opgebouwd in spiraalvorm. Aan de buitenkant heersen chaos en geweld, militairen met onbarmhartige laarzen, brandende moskeeën en kerken, uitbuiting van boeren. Aan de binnenkant bouwt zich een tegenkracht op: mensen bekennen zich tot elkaar, komen op voor hun rechten, gaan samen aan tafel. De bergboom tooit zich met zegeningen, godsdiensten verzoenen zich met elkaar. Middenin zien we een moeder die haar kind de borst geeft, vredigheid, symbool van hoop en toekomst. De beweging in de doek verbeeldt het kloppend hart van schepping en leven, het kosmisch visioen van de harmonie van alles wat leeft. Mensen van verschillende culturen, godsdiensten en klassen hebben zich verzameld rond de tafel met rijst, voedsel voor allen. Opvallend is het aantal vrouwen op de doek: indrukwekkende vrouwen. De gelijkheid tussen Gods dochters en Gods zonen moet in ere worden hersteld, zo lijkt de schilder aan te geven. En dat is een opdracht voor alle godsdiensten, afgebeeld met hun symbolen in de levensboom. HONGER IS EEN ZWARTE KRAAI Oh God, onze ogen zijn de uwe, dit is uw mond, dit is uw hart, dit is uw maag. Uw buik heeft honger, God, uw maag kauwt aluin en ook gebroken glas. Honger is een zwarte kraai, miljoenen zwarte kraaien, een zwarte wolk die mijn gezicht op uw hemel verduistert. W.S. Rendra, Indonesië 27

30 8

31 Wereldgezichten Ghana, 2002 door El Loko De hongerdoek van 2002 is geschilderd door de Afrikaanse kunstenaar EL Loko. Vrede en menselijkheid, oorlog en geweld, dat zijn de thema s die EL Loko in zijn doek verwerkt. Het is een stil, bijna meditatief doek. Een doek dat je langzaam op je moet laten inwerken en dat pas dan tot leven komt. Wereldgezichten heet het in het Nederlands; de Duitsers hebben het Augenblicke genoemd, een woordspeling die misschien ook met enige uitleg in het Nederlandse ogen blikken is te maken. Ogen kijken je aan. 36 paar ogen, 36 blikken, 36 gezichten, verdeeld over drie panelen. Ze zijn getekend en geschilderd als traditionele Afrikaanse maskers, maar ze zijn tegelijk ook meer dan dat. Het zijn allemaal verschillende gezichten met individuele trekken. Sommigen zijn spiegels van blijdschap, anderen hebben een droevige blik. Blijdschap en leed, oorlog en vrede. Ze liggen vaak dichtbij elkaar. In Afrika al helemaal. Voor de goede kijker bieden de gezichten nog veel meer. Ze zijn, zoals de traditionele Afrikaanse maskers, beschilderd met symbolen. Er zijn er met de universele drietand van het geweld of getekend (ook in de twee betekenissen van dit woord) met de krassen en littekens van oorlog en geweld. Sommige gezichten dragen de christelijke kroon van vrede en wijsheid, de vredesduif, of zijn versierd met GOEDE VRIJDAG Het kruis is de weg van de verlorene. Het kruis is de staf van de kreupele. Het kruis is de gids van de blinde. Het kruis is de kracht van de zwakke. Het kruis is de hoop van de hopeloze. Het kruis is de vrijheid van de slaven. Het kruis is het water van de zaden. Het kruis is de troost van de arbeiders. Het kruis is de bron van hen die water zoeken. Het kruis is het kleed van de naakte. Afrikaans lied bloemen en bladen. Andere zijn getatoeëerd met Afrikaanse mythologische symbolen voor de mens, de eeuwigheid, de natuur en de wereld. Allemaal gezichten van de wereld: wereldgezichten. Al die gezichten worden bijeengehouden door een kruis. Christelijk teken van lijden, maar ook van hoop en verlossing, van machteloosheid, maar ook van vrijheid en vrede. Is het zwarte gezicht erop dat van de Christus? 29

32 0

33 Ons dagelijks brood Latijns-Amerika, 2004 De hongerdoek van 2004 met als titel Ons dagelijks brood is meer dan ooit een uitbeelding van waar het in de veertigdagentijd om draait: ons dagelijks brood delen. Het doek is gemaakt door zeven vrouwen uit verschillende Latijns Amerikaanse landen, die allemaal vastzaten in een vrouwengevangenis in Duitsland. Hun uitwisseling van levens- en geloofservaringen leidde tot het hongerdoek. Ze bepaalden samen de inhoud en schilderden er elk een deel van om te laten zien, dat de mens niet van brood alleen leeft, zoals Jezus in het Lucas-evangelie zegt (Lc. 4,4). De hongerdoek is als een uitvergroot beeld van een computerscherm. Het toont een aantal vensters, dat zou verschijnen als je via internet op zoek gaat naar informatie over mensen die leven aan de rand van de wereldsamenleving. Een aantal vensters is geopend, een aantal gaat nog schuil achter kleine iconen. Het beeldscherm zelf is rood, als symbool voor het vrouw-zijn van de maaksters. Het staat ook symbool voor de liefde, de kracht en energie die zij in zichzelf ontwaren. Voor het leven zelf ook, voor levensbloed dat kan stromen, maar ook kan stollen door het verderf van strijd en dood waarmee de maaksters in hun leven werden geconfronteerd. De Hongerdoek staat voor vrouwen in het Zuiden die ervan dromen het leven door te geven: krachtig, vol liefde, lichaam en bloed delend met elkaar. Ze dromen van een nieuwe wereld, waarin samen delen met elkaar de boventoon voert. De hongerdoek staat ook voor dialoog. Het is het product van zo n dialoog tussen de maaksters, de zeven vrouwen uit Latijns Amerika. Het is ook hun uitnodiging aan iedereen die naar het doek kijkt en luistert om met elkaar en hen in dialoog te gaan. GELOOFSBELIJDENIS Wij geloven in God; Hij houdt van hen die zich aan de wet houden. Hij biedt de vreemdelingen een thuis. Hij geeft de slachtoffers van geweld zijn hulp. We geloven in Jezus Christus, Zoon van God, onze broeder en verlosser. Hij gaf wie honger hadden te eten, Hij gaf wie in het donker leven het licht; Hij gaf gevangenen vrijheid. We geloven in de H. Geest. Zij geeft nieuwe moed aan de vertwijfelden; Zij geeft de waarheid aan wie in leugens leven; Zij geeft hoop van leven aan hen die in doodsangst verkeren. Amen. E. Cardenal, Nicaragua 31

Pakket voor doopliturgie (met diskette)

Pakket voor doopliturgie (met diskette) Woord vooraf Pakket voor doopliturgie (met diskette) Waarom? Het altijd opnieuw formuleren van het mysterie, van symbolen en riten, van bijbelverhalen is een permanente opdracht. Zo gemakkelijk vervallen

Nadere informatie

Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren. www.jongkatholiek.nl

Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren. www.jongkatholiek.nl Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren www.jongkatholiek.nl Waken voor Pasen Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren Een eenmalige uitgave van Jong Katholiek 2011 SRKK, Utrecht www.jongkatholiek.nl

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde.

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. Op weg naar Pasen Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. 40 dagenkalender 2013 INLEIDING Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten

Nadere informatie

Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13)

Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13) Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13) Catechese op zondag: vasten Situering De veertigdagentijd wordt vaak gezien als een periode van strenge voorbereiding op de lentevreugde die de Paasdagen

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële De 100 Essentiële Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jezus. de Vriend van Jong en Oud. * Waarom zijn er zoveel Denominaties. * De Sabbat. * Soberheid. TNT Post. Port betaald TNT POST.

Jezus. de Vriend van Jong en Oud. * Waarom zijn er zoveel Denominaties. * De Sabbat. * Soberheid. TNT Post. Port betaald TNT POST. Jezus TNT Post Port betaald TNT POST Port betaald PAYS-BAS de Vriend van Jong en Oud * Waarom zijn er zoveel Denominaties ADRES ONTVANGER * De Sabbat * Soberheid 27 Jezus de Vriend van Jong en Oud Wij

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47 1 Inhoud Inleiding 3 1. Zoek eerst over het belang van zoeken 7 2. Het koninkrijk van God zoeken 12 3. Het koninkrijk nabij 18 4. En zijn gerechtigheid 23 5. Waar ben je nog bang voor?! 29 6. Zie Ik doe

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie

Familie als gegeven Leven in een web van relaties

Familie als gegeven Leven in een web van relaties Familie als gegeven Leven in een web van relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Ethische bezinning, nummer 2, Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon Bij de omslag: Ziet u ook vol verwondering op naar het kruis? Onvoorstelbaar wat God in Zijn onmetelijke liefde voor u gedaan heeft. Zijn eigen Zoon heeft Hij voor u een smadelijke dood laten sterven.

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gemeente, wij vervolgen in deze dienst de geschiedenis van Hanna en Samuël. Hanna heeft gebeden bij de tabernakel. Ze heeft haar ziel, haar stille tranen

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Omdat het bijna Pasen is.. het paasevangelie volgens Marcus

Omdat het bijna Pasen is.. het paasevangelie volgens Marcus Omdat het bijna Pasen is.. het paasevangelie volgens Marcus veertigdagentijd en pasen 2011 Steunpunt Liturgie Omdat het bijna Pasen is.. Maria heeft aan Jezus een goede daad gedaan. Die zij met nardus

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Uur van de waarheid Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden

Uur van de waarheid Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden Uur van de waarheid Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden DEF.KAIROSboekje bw.indd 1 20-01-2010 12:29:11 C o l o f o n Vertaling Rena Netjes en Yolanda Voorhaar Redactie

Nadere informatie

Uw wil geschiede... Op aarde zoals in de hemel. Even iets minder. Voor een ander... Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam. pagina 4.

Uw wil geschiede... Op aarde zoals in de hemel. Even iets minder. Voor een ander... Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam. pagina 4. februari 2012 SamenKerk 1 Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Op aarde zoals in de hemel pagina 4 Even iets minder. Voor een ander... pagina 12 Uw wil geschiede... Inhoud Van de redactie # In dit

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Veertigste jaargang nr. 7 september 2013 CONFESSIONEEL GEREFORMEERD MAANDBLAD. Thema: Leven om te loven

Veertigste jaargang nr. 7 september 2013 CONFESSIONEEL GEREFORMEERD MAANDBLAD. Thema: Leven om te loven Veertigste jaargang nr. 7 september 2013 CONFESSIONEEL GEREFORMEERD MAANDBLAD Thema: Leven om te loven COLOFON Redactie: Eindredacteur: drs. W.J.W. Scheltens, Oranjestraat 29, 6741 CV Lunteren tel. 0318-482723.

Nadere informatie