YSBRANT SCHILDERIJEN PAINTINGS MERCATORFONDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "YSBRANT SCHILDERIJEN PAINTINGS MERCATORFONDS"

Transcriptie

1 YSBRANT

2 2

3 YSBRANT SCHILDERIJEN PAINTINGS MERCATORFONDS

4

5 Essays Marc Ruyters 7 25 Inge Braeckman Catalogus Catalogue Gedicht Poem Remco Campert Inge Braeckman Biografie Bibliografie Biography Bibliography Lijst van de werken List of works Colofon Colophon

6

7 Marc Ruyters 7 Ik zwijg, dus ik schilder. Ik schilder, dus ik zwijg. I don t speak, therefore I paint. I paint, therefore I don t speak. De schilderkunst zoals wij ze nu kennen en ervaren, bestaat ongeveer zeven eeuwen, dat wil zeggen sinds de gebroeders Van Eyck. Schilderen is het aanbrengen van verf (volgens Wikipedia: pigment in een vloeibaar medium, zoals olie of water ) op paneel of doek, om een beeld te creëren. Iets doen verschijnen waar oorspronkelijk niets was. Dat was en is het specifieke van een beeldend medium dat al talloze malen dood werd verklaard, maar altijd opnieuw herrees, als de feniks uit zijn as. Deze schilderkunst heeft door de eeuwen heen vele stormen doorstaan. Ze kreeg de zoveelste klap bij de opkomst van de conceptual en minimal art in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Maar ze herpakte zich op exuberante wijze in de jaren tachtig, met de Neue Wilden in Duitsland, de Transavanguardia in Italië, Julian Schnabel, Jean-Michel Basquiat en co in de Verenigde Staten, en soortgelijke trends in andere regio s. Laten we die stromingen hier gemakshalve samenvatten onder de noemer expressieve schilderkunst. Iets later (eind jaren tachtig, begin jaren negentig) ontstond een andere vorm van schilderkunst, die als het ware een huwelijk aanging met de conceptual art: de conceptuele schilderkunst. Het maken van een schilderij op zich volstond niet meer. Opnieuw gemakshalve gezegd: bij een plaatje ging een praatje horen. De schilders gingen hun werk in een concept gieten en creëerden er ook tekst bij. Een schilderij, of beter nog: een thematische reeks van schilderijen werd gekaderd en geduid, de schilder werd zijn eigen curator. Deze vorm van schilderkunst, met Luc Tuymans, Neo Rauch, later Wilhelm Sasnal en anderen als voortrekkers, is jonger dan de vorige, maar het scheelt niet zoveel: tien, twintig jaar. Painting as we know and experience it today has been around for almost seven centuries, basically since the van Eyck brothers. It refers to the application of paint which Wikipedia defines as colouring matter, esp. when suspended in liquid in order to impart colour to a surface to a panel or canvas to create an image. Making something appear where originally there was nothing. That was and remains the specific character of a visual medium, the death of which has been declared time after time, yet which has always risen again, phoenix-like. Painting like this has come through many a storm over the centuries. It took its umpteenth blow with the rise of conceptual and minimal art in the 1960s and 70s. Yet it picked itself up again in exuberant fashion in the 1980s, with the Neue Wilden in Germany, the Transavanguardia in Italy, with Julian Schnabel, Jean-Michel Basquiat and co. in the United States, and similar trends in other regions. For the sake of convenience, let us label all these movements expressive painting. Shortly afterwards, in the late 1980s/early 90s, a different form of painting arose conceptual painting which entered a kind of marriage with conceptual art in general. Making a painting in itself was no longer sufficient: every picture, it seemed, needed a lecture. Artists began to fit their work into a concept and to create an accompanying text. A painting or better still, a themed series of paintings was placed in context and elucidated: the artist became his or her own curator. This form of painting, featuring the likes of Luc Tuymans, Neo Rauch, and later Wilhelm Sasnal and others as its leading lights, is younger than the previous one, but not by much: ten or twenty years, say.

8 20 ill. 21 Alesandro Magnasco, Feest in een tuin in Albaro / Entertainment in a Garden of Albaro, 1735 ill. 22 Jean-Honoré Fragonard, De gestolen kus / The Stolen Kiss, 1766 ill. 23 Kitagawa Utamaro, Yama-uba en / and Kintarõ, ca. 1802

9 Het grote doek Trattenimento in un giardino di Albaro (Feest in een tuin in Albaro) [ill. 21] van de 18de-eeuwse Italiaanse barokschilder Alesandro Magnasco, dat zich in het Palazzo Bianco in Genua bevindt, biedt een verhelderend inzicht in enkele werken waar voor- en achtergrond met elkaar in dialoog gaan. Ysbrant werd getroffen door het samengaan van het dichtbije het tafereel in de tuin en het landschap in de verte. Het schilderij Le Baiser à la dérobée (De gestolen kus) [ill. 22] van de 18de-eeuwse Franse schilder Jean-Honoré Fragonard (Sint-Petersburg, Hermitage) trof hem door zijn compositie. En ook het werk van de 18de-eeuwse Japanse kunstenaar Kitagawa Utamaro inspireerde hem, vooral door zijn subtiele, fijne lijnvoering [ill. 23]. Tot Ysbrants inspiratiebronnen behoren ook Auf dem Segler (Op de zeilboot)[ill. 24] (Sint-Petersburg, Hermitage) en Frau am Fenster (Vrouw bij het venster) [ill. 25] (Berlijn, Alte Nationalgalerie) van de Duitse romantische schilder Caspar David Friedrich. Deze was vooral befaamd om zijn onpeilbare berglandschappen, maar Ysbrant is ook gefascineerd door de manier waarop hij vrouwenfiguren schilderde. The large canvas Trattenimento in un giardino di albaro (Entertainment in a Garden of Albaro) [ill. 21], by the 18thcentury Italian baroque painter Alesandro Magnasco, in the Palazzo Bianco in Genoa, offers an illuminating insight into several of Ysbrant s works in which foreground and background engage in a dialogue. Ysbrant was struck by the combination of the near-by the scene in the garden and the landscape in the distance. Le Baiser à la dérobée (The Stolen Kiss) [ill. 22] by the 18th-century French painter Jean-Honoré Fragonard (Hermitage, St Petersburg) impressed him with its composition. He also took inspiration from the work of 18thcentury Japanese artist Kitagawa Utamaro, particularly his subtle, fine lines [ill. 23]. Ysbrant s inspirations likewise include Auf dem Segler (On the Sailing Ship) [ill. 24] (Hermitage, St Petersburg) and Frau am Fenster (Woman at a Window) [ill. 25] (Alte Nationalgalerie, Berlin) by the German Romantic painter Caspar David Friedrich. Although Friedrich is best known for his enigmatic mountain landscapes, Ysbrant is also fascinated by the way he painted female figures. Yet more women: 21 ill. 24 Caspar David Friedrich, Op de zeilboot / On the Sailing Ship, ill. 25 Caspar David Friedrich, Vrouw bij het venster / Woman at a Window, 1822

10 ill. 26 Johannes Vermeer, Het meisje met het wijnglas / The Girl with the Wine Glass, ill. 27 Johannes Vermeer, Gitaarspeelster / The Guitar Player, 1672 ill. 28 Jean-Auguste-Dominique Ingres, Madame de Senonnes, Nog meer vrouwen: Het meisje met het wijnglas [ill. 26] van Johannes Vermeer uit het Herzog Anton Ulrich Museum in Braunschweig, en diens Gitaarspeelster [ill. 27] (Londen, English Heritage, Kenwood House). De werken Madame de Senonnes [ill. 28] (Nantes, Musée des Beaux-Arts) en Le Bain turc (Het Turkse bad) [ill. 29] (Parijs, Musée du Louvre) van Jean-Auguste-Dominique Ingres horen er ook bij, net als het Eva-beeld [ill. 30] aan de Basilica della Salute in Venetië: voor Ysbrant zijn dit allemaal odes aan de vrouw, zoals hij die ook verwerkt in zijn schilderijen. Barokke of romantische vrouwen die Ysbrant in zijn eigen stijl herwerkt: net niet herkenbaar, komend en gaand, trekkend en vliedend. Nooit heeft hij genoeg geschilderd. Ysbrant blijft op oudere leeftijd nog altijd grote werken maken. In 1978 schilderde hij het monumentale De Vliegende Hollander [ill. 33, p. 144] (nu in de collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam), vanaf 1985 ging hij ook grote decors voor theaterstukken maken. Ook recent maakte hij nog monumentaal werk, waaronder Lost en Zeehond. Lost (2008, momenteel in de gebouwen van de Universiteit Antwerpen aan de Prinsstraat) Johannes Vermeer s Het meisje met het wijnglas (The Girl with the Wine Glass) [ill. 26] (Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig) and his Gitaarspeelster (The Guitar Player) [ill. 27] (Kenwood House, London). Jean-Auguste-Dominique Ingres Madame de Senonnes [ill. 28] (Musée des Beaux- Arts, Nantes) and Le Bain turc (The Turkish Bath) [ill. 29] (Musée du Louvre, Paris) belong on the list too, as does the statue of Eve [ill. 30] at the church of Santa Maria della Salute in Venice. To Ysbrant they are all odes to women, like the ones he incorporates into his paintings. Baroque or Romantic women, who Ysbrant reworks in his own style: almost but not quite recognisable, coming and going, centrifugal and centripetal. Ysbrant can never paint enough. He continues to create large works in his older age. In 1978 he painted the monumental The Flying Dutchman [ill. 33, p. 144] (now in the Stedelijk Museum, Amsterdam), and in 1985 he began to design large stage sets for theatre productions. He has produced other monumental works more recently, among which you can classify Lost and Zeehond. Lost (2008, Collectie, Kunst op de

11 ill. 29 Jean-Auguste-Dominique Ingres, Het Turkse bad / The Turkish Bath, 1862 ill. 30 Eva, Basilica della Salute, Venetië, 17de eeuw / Venice, 17th century 23 ill. 31 Ysbrant, Lost, 2008

12 24 ill. 32 Ysbrant, Zeehond, 2003

13 [ill. 31, p. 111] kun je interpreteren als het beeld van een betoverd woud waar een vrouw in verdwaalt. Skeletten en lichaamsdelen duiken op, doodshoofden, spoken, kerkhoven Rechts verschijnt een jager: de redder in nood, of een bedreiging? Zoals steeds vertelt dit doek niets, het geeft aan, suggereert, verbergt. De kijker interpreteert en zoekt. Zeehond (2003) [ill. 32, p. 35] is een heel andere beleving. Aanleiding voor dit doek was het gelijknamige boek van een vriend, maar in feite is dit werk één ode aan de zee, het kolkende water, de schuimende koppen, de golvende lijnen, de arabesken, het overheersende wit (schuim), blauw (zee) en zwart (de nacht). Het schilderij hangt nu in restaurant Hofstraat 24 aan het gelijknamige adres in Antwerpen. Het is een complexe, bijzondere wereld, met een mengeling van klassiek en modern, van architectuur en landschap, van beeld en schilderij, van geheel en detail, een schat van voorbeelden, ervaringen en herinneringen waar Ysbrant uit put om zijn eigen werk te creëren. In dat werk schuilt overigens ook een zekere drukte, een veelheid van aanwezigheid, net zoals dat het geval is in het werk van zijn vrienden-schilders Pjeroo Roobjee en Fred Bervoets. Samen horen ze bij de Antwerpse galerie De Zwarte Panter van Adriaan Raemdonck, waar Ysbrant al sinds 1975 exposeert. Hij voelt zich verwant met hen en met die andere expressieve schilder Jan Cox, al hebben ze elk hun eigen, onmiskenbare stijl. Hij voelt zich thuis in deze galerie, die de schilderkunst al bijna een halve eeuw steunt en promoot. Van de Grieken en de Romeinen over de oude en moderne meesters tot de pop- en volkscultuur vandaag: Ysbrant neemt alles in zich op en vertaalt het in een beeldentaal die niet vertelt, maar aangeeft. Ik leg niet graag uit wat ik schilder. Dat is de pointe. Schilderen is een andere taal dan spreken of schrijven. Hij ziet er weinig of geen raakpunten in. Ik schilder, dus ik zwijg. Ik zwijg, dus ik schilder. Schilderen is een taal die niet spreekt. Het concept komt en gaat, maar het schilderen blijft. Campus-Universiteit Antwerpen, Antwerp) [ill. 31, p. 111] is the image of an enchanted forest in which a woman has lost her way. Skeletons and body parts loom up, skulls, ghosts, graveyards A hunter appears on the right: is he her saviour or a threat? As always, the canvas does not tell us anything: it shows, suggests, conceals. The viewer interprets and seeks. Zeehond (2003) [ill. 32, p. 35] is a very different experience. The painting was inspired by a book of the same name, but it is really an all-encompassing ode to the sea, the seething water, foaming wave crests, undulating lines, arabesques, the dominant white (foam), blue (sea) and black (night). The world as Ysbrant experiences it is complex and special, mixing classical and modern; architecture and landscape; sculpture and painting; the whole and the detail. It incorporates a wealth of examples, experiences and memories, on which Ysbrant draws to create his own work. Ysbrant s paintings also embody a certain busyness, a multitude of presences, just as we find in the work of his friends and fellow painters Pjeroo Roobjee and Fred Bervoets. They all belong to Adriaan Raemdonck s gallery De Zwarte Panter in Antwerp, where Ysbrant has been exhibiting since He feels a connection with his fellow artists and with that other expressive painter, Jan Cox, even though each has his own unmistakable style. Ysbrant feels at home at this gallery, which has been supporting and promoting painting for nearly half a century. From the Greeks and the Romans, via the old and modern masters, to the pop and folk culture of today: Ysbrant takes it all in and translates it into a visual language that does not tell, but shows. I don t like explaining what I paint. That is the point. Painting is a different language to speaking or writing. He sees little, if any, common ground between them. I paint, therefore I don t speak. I don t speak, therefore I paint. Painting is a language that does not speak. Concepts come and go, but painting remains. 25

14 28 01 De Alpen / The Alps, 1995

15 02 Palermo,

16 30 03 Katia Ricciarelli in Giovanna d Arco, 1999

17 04 Haas in de duinen / The Hare in the Dunes,

18 32 05 Jeanne d Arc, 2002

19 06 Zee / Sea, Zonder datum / Undated 33

20 34

21 07 Zeehond,

22 52 18 Napels / Naples, 2004

23 19 The Silver Screen,

24

25 55

VanSpijk/Rekafa Publishers voorjaar 2015 spring

VanSpijk/Rekafa Publishers voorjaar 2015 spring VanSpijk/Rekafa Publishers voorjaar 2015 spring nieuwe boeken / new books Wim Gijzen Een bezoek aan alle 863 gemeenten in Nederland - 1972 p. 1-3 Jan Kersschot Bodyscapes p. 4-5 Ryan Mendoza Amerikkka

Nadere informatie

REPORT OF. June 12+13 13

REPORT OF. June 12+13 13 REPORT OF Oerol Seminar Sense of Place June 12+13 13 Cultural Landscape Development in a World Heritage Area 1 The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Nadere informatie

HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013

HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013 museum cultuur strombeek gent About WAVes een concept over schilderkunst DEEL deel III ii VIA RE-FIGURATIE HET VIRTUELE CO-CURATOR : NICOLA SETARI 05.04 07.05.2013 publieksboekje The Insanity of the Virtual

Nadere informatie

CHAPTER LEERROUTE. 8 eight chapter one

CHAPTER LEERROUTE. 8 eight chapter one 1 Conne CHAPTER LEERROUTE 1 2 3 4 5 6 7 TOETS 8 eight chapter one ctions 1 Hoeveel vrienden heb jij? Veel of weinig; vrienden of kennissen? Hoe belangrijk zijn vrienden voor je? Waar vind je ze: online

Nadere informatie

Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel oing to a Dutch -speaking primary school in Brussels

Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel oing to a Dutch -speaking primary school in Brussels Nederlandstalig onderwijs Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel oing to a Dutch -speaking primary school in Brussels Nederlands English Deze brochure bestaat in de volgende versies: Nederlands:

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE

An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE Schilderijen / Paintings / 油 画 2010-2014 COVER: AN KUN My Pretty Bourgeois Friend Na 70 x 80 cm, 2011 1 2 An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE Schilderijen /

Nadere informatie

ontwerpen in meervoud designing in plural

ontwerpen in meervoud designing in plural alert architecture living ecology research teamwork 5 ontwerpen in meervoud designing in plural 5 9 Ontwerper en opdrachtgever op zoek naar de roots Designer and client on a quest for roots Op zoek naar

Nadere informatie

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN WORLD OF DELIGHTS WORLD OF DELIGHTS LET S RUN THA T STORE FROM TULIPS TO TICKETS LET S RUN THA T STORE OVER 60 SHOPS IN EUROPE STORIES FROM OUR PEOPLE WORLDOFDELIGHTS.COM EXPLORE OUR NEW BOAT TRIPS & EXCURSIONS

Nadere informatie

UITNODIGING. zaterdag zondag 12.00-18.00 uur. kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl

UITNODIGING. zaterdag zondag 12.00-18.00 uur. kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl UITNODIGING zaterdag zondag 12.00-18.00 uur kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl In deze folder vindt u een overzicht van de deelnemende kunstenaars met een korte beschrijving van hun werk. U kunt op de kaart

Nadere informatie

SMBA. Project 1975. 03.11.2012 06.01.2013 opening 03.11. 5 7 p.m. curated by: koyo kouoh

SMBA. Project 1975. 03.11.2012 06.01.2013 opening 03.11. 5 7 p.m. curated by: koyo kouoh H o l l a n d a i s e Godfried donkor, abdoulaye konaté, Wendelien van oldenborgh, Willem de rooij, billie ZanGeWa 03.11.2012 06.01.2013 opening 03.11. 5 7 p.m. curated by: koyo kouoh ollandaise ollandaise

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

#28 - sep t e m be r 2012. Borzo nieuws. Ger van Elk

#28 - sep t e m be r 2012. Borzo nieuws. Ger van Elk #28 - sep t e m be r 2012 Borzo nieuws Ger van Elk AS IS AS WAS - AS WAS AS IS AS IS AS WAS AS WAS AS IS Het wordt echt heel mooi, romantisch, lyrisch en esthetisch. Ik ben niet meer bang voor esthetiek.

Nadere informatie

Ezelsoor: Newsletter of the Department of Book and Digital Media Studies

Ezelsoor: Newsletter of the Department of Book and Digital Media Studies Ezelsoor: Newsletter of the Department of Book and Digital Media Studies Spring 2006 Index Editorial Welcome to the second issue of the renewed Ezelsoor. Here we hope to provide you with the latest developments

Nadere informatie

Kunstenaars. Statenkwartier. in het

Kunstenaars. Statenkwartier. in het Kunstenaars in het Statenkwartier Ontmoeting & Verbeelding Kunstenaars in het Statenkwartier organiseren op 6 en 7 april 2013 de derde Kunstroute door hun wijk! De groep bestaat uit 82 kunstenaars die

Nadere informatie

Black Books, Subtitling a Comedy-Series Using Every Trick in the Book

Black Books, Subtitling a Comedy-Series Using Every Trick in the Book Black Books, Subtitling a Comedy-Series Using Every Trick in the Book (Black Books) Valerie Vastbinder 3500721 Ina Boudier-Bakkerlaan 187 3582 ZJ Utrecht 4 juli 2014 BA Thesis First Supervisor: Dr. O.R.

Nadere informatie

The Colloquial 2 Series

The Colloquial 2 Series Colloquial Q UqQQ The Colloquial 2 Series Series Adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial 2 series: Dutch French Italian Russian Spanish Spanish of Latin America Accompanying

Nadere informatie

ontwerp eric wiering cover www.hedof.nl

ontwerp eric wiering cover www.hedof.nl ontwerp eric wiering cover www.hedof.nl DE 5e EDITIE VAN HET BUTFF WORDT BETER DAN OOIT! Het BUT Film Festival is het B-movie, Underground en Trash Film Festival met als thuisbasis Breda. Een festival

Nadere informatie

B NIEUWS #01. EVOCATIvE. THROUGH AMBIGUITY Filippo Maria Doria on his Archiprix winning project page 10/11. 4/5 BK in depth.

B NIEUWS #01. EVOCATIvE. THROUGH AMBIGUITY Filippo Maria Doria on his Archiprix winning project page 10/11. 4/5 BK in depth. B NIEUWS #01 15 SEPTEMBER 2014 periodical of the faculty of architecture and the built environment TU EVOCATIvE architecture THROUGH AMBIGUITY Filippo Maria Doria on his Archiprix winning project page

Nadere informatie

Jonathan Price: I would allow everyone to pass

Jonathan Price: I would allow everyone to pass Andreas Kinneging: Over de plichten van de mens en de student MAANDBLAD VAN DE JURIDISCHE FACULTEITSVERENIGING GROTIUS JAARGANG 35 NR 8 Jonathan Price: I would allow everyone to pass Cultuur The Ultimate

Nadere informatie

WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM

WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM interiors 2011 1 inhoud / contents WTC INTERIORS: ORIGINAL AND FAMILIAR Introduction 4 Central Hall, A Tower 6 Introduction to music 8 Art in the WTC 10 Bakker 12 Den Hartog

Nadere informatie

TV as opportunity. TV als mogelijkheid. Jan Dibbets Weert (NL), 1941 Lives and works in Amsterdam (NL)

TV as opportunity. TV als mogelijkheid. Jan Dibbets Weert (NL), 1941 Lives and works in Amsterdam (NL) TV als mogelijkheid Jan Dibbets Weert (NL), 1941 Woont en werkt in Amsterdam (NL) TV as a Fireplace, 1969 Video, televisie (kleur, geluid), 23 48 Schenking kunstenaar, 1979 Jan Dibbets maakte Tv as a Fireplace

Nadere informatie

Z-OUT MAGAZINE FLORENTIJN HOFMAN

Z-OUT MAGAZINE FLORENTIJN HOFMAN Z-OUT MAGAZINE FLORENTIJN HOFMAN Jan Boelen over Z-out Limburg een gezicht geven in de wereld. En omgekeerd de wereld zichtbaar maken in Limburg. Dat is de missie van Z33 en bij uitbreiding Z-out, het

Nadere informatie

Company in the School Between experiment and heritage

Company in the School Between experiment and heritage Gezelschap in de School Tussen experiment en erfgoed Gedachten bij de residency van Emio Greco PC aan de Theaterschool van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Company in the School Between experiment

Nadere informatie

Fall 1998. Voices. fromholland A bilingual quarterly update of news from the Netherlands. Een tweetalig kwartaaloverzicht van nieuws uit Nederland

Fall 1998. Voices. fromholland A bilingual quarterly update of news from the Netherlands. Een tweetalig kwartaaloverzicht van nieuws uit Nederland Voices Fall 1998 fromholland A bilingual quarterly update of news from the Netherlands Een tweetalig kwartaaloverzicht van nieuws uit Nederland Inhoud Voices fromholland Colofon 4-5 redactioneel 6-9 Holland-overzee

Nadere informatie

d.i.s. magazine A QUARTERLY PUBLICATION OF THE DUTCH INTERNATIONAL SOCIETY DECEMBER 2002 VOLUME 34, NO. 3

d.i.s. magazine A QUARTERLY PUBLICATION OF THE DUTCH INTERNATIONAL SOCIETY DECEMBER 2002 VOLUME 34, NO. 3 d.i.s. magazine A QUARTERLY PUBLICATION OF THE DUTCH INTERNATIONAL SOCIETY DECEMBER 2002 VOLUME 34, NO. 3 Contents DIS Flights... 3 The Sinterklaas Windmill... 4 Sinterklaas: A Great Dutch Tradition...

Nadere informatie

S I N T - L U K A S g a l e r i e b r u s s e l

S I N T - L U K A S g a l e r i e b r u s s e l S I N T - L U K A S g a l e r i e b r u s s e l T I J D S C H R I F T N U M M E R 1 d e c e m b e r 2 0 0 6 - j a n u a r i - f e b r u a r i 2 0 0 7 E r k e n n i n g s n u m m e r P 2 A 9 2 5 1 belgië

Nadere informatie

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30 Inhoud Inhoud Woord vooraf 5 Hoofdstuk 1 7 Grammatica A1. Wat zijn de regels? 1 Woorden 8 1 Mensen en dingen 8 2 Zijn, Hebben en dingen doen 11 3 Woorden voor personen 21 4 Mensen en dingen beschrijven

Nadere informatie

2/3. Introduction. Introductie

2/3. Introduction. Introductie Introductie Introduction 2/3 De industriële revolutie was de revolutie van de ingenieurs. Nu zijn het designers die een nieuwe revolutie inluiden. Designers maken deel uit van netwerken die hun in staat

Nadere informatie

Design is a humanist activity. If it s not, I don t know what it s doing.

Design is a humanist activity. If it s not, I don t know what it s doing. Design is a humanist activity. If it s not, I don t know what it s doing. Susan Szenasy preface The Rotterdam Design Prize believes its duty is to stimulate thought and debate on design s role in the cultural

Nadere informatie