De elementen Vier bijeenkomsten voor jongerennevendienst Idee en samenstelling: Marga Haas en Leendert-Jan Parlevliet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De elementen Vier bijeenkomsten voor jongerennevendienst Idee en samenstelling: Marga Haas en Leendert-Jan Parlevliet"

Transcriptie

1 De elementen Vier bijeenkomsten voor jongerennevendienst Idee en samenstelling: Marga Haas en Leendert-Jan Parlevliet De vier elementen (aarde, water, lucht en vuur) vormen de leidraad voor vier bijeenkomsten. Volgens de oude Grieken is alles op aarde tot deze vier elementen te herleiden. Zij verwijzen naar de basis van ons bestaan. Ook in de Bijbel spelen de elementen ieder een eigen rol. Daarnaar gaan we op zoek deze weken. Elke zondag staat één element centraal. Met verschillende werkvormen wordt er gezocht naar zinnen over het element. En met die zinnen wordt elke keer een schilderij gemaakt; elk element met een eigen kleur. Zo ontstaat er een vierluik over de elementen. Kleuren: Aarde bruin, grijs, klein beetje zwart Water (donker)blauw, groen Lucht lichtblauw, lichtgrijs, wit Vuur rood, geel, oranje Vlakverdeling: Aarde onderste een derde deel van het vlak Water onderste een derde deel van het vlak Lucht bovenste een derde deel van het vlak Vuur in een vlamvorm of verdeeld over het vlak Nodig: Vier panelen/doeken/grote papieren Verf Flip-over (bij Aarde) Nederlandse concordantie (bij Water) Groot vel papier (bij Lucht)

2 AARDE Let op! Het element aarde is niet de wereld waarop wij wonen, maar de grond onder onze voeten. Dat spul waar je vieze handen van krijgt. Begin bij wat aarde oproept bij de jongeren zelf. Zet het woord midden op de flip-over en laat ze associëren met losse woorden. Laat ze om beurten een woord opschrijven. Kijk er samen naar. Achtergrond: In de Bijbel heeft aarde alles te maken met leven. God maakte land, ruimte voor het leven (al het groen, de landdieren en de mensen). En God maakte de mens uit de aarde. Aarde is soms heilig; vruchtbaar of onvruchtbaar. Aarde is steenachtig, rots, klei of leem. Denk aan het verhaal van de zaaier: sommige zaadjes vielen in goede aarde. Hieronder vind je een aantal citaten. Daarmee gaan we op reis door de tijd. Lees er één voor of laat de jongeren ze om de beurt voorlezen. Laat (de rest van) de jongeren het hardop nazeggen (of bij lange citaten alleen de laatste regel), alsof ze een spreekkoor zijn. De bedoeling is dat het citaat een associatie oproept bij de jongeren. Laat degene die een associatie heeft, deze hardop zeggen in de vorm van een zin. Of geef iemand een beurt. Als iemand een zin zegt, spreekt de rest hem of haar weer na. De zinnen die de jongeren noemen, schilder die op het doek/paneel/papier in rechte lijnen. Deze zinnen vormen samen het element aarde. Al Gore, 2011 We kúnnen het klimaatprobleem oplossen. Het zal moeilijk zijn zeker. Maar als we er echt voor kiezen een oplossing te zoeken, twijfel ik er niet aan dat we het redden. Louis Aragon, Frans dichter, Het leven is een reiziger die zijn mantel over de grond laat slepen om zijn sporen uit te wissen. Chief Seattle, 1854 Elk stuk van dit land is heilig voor mijn volk. Iedere spar, die glanst in de zon, elk zandstrand, elke nevel in de donkere bossen, elke open plaats, elke zoemende bij is heilig in de gedachten en herinneringen van mijn volk. Het sap dat in de boom opstijgt, draagt de herinnering van de rode man. Een dode blanke man vergeet het land van zijn geboorte als hij zijn tocht naar de sterren begint. Onze doden vergeten dit prachtige land nooit: het is de moeder van de rode man. De geurende bloemen zijn onze zusters, het rendier, het paard, de grote adelaars zijn onze broeders. Wij zijn een deel van de aarde en de aarde is een deel van ons. (Zie ook YouTube: Wisdom of Chief Seattle) Maarten Luther, Zelfs al zou ik weten dat het Koninkrijk Gods morgen aanbreekt, zou ik toch mijn appelboom planten.

3 Franciscus, 1224 Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster aarde, onze moeder die ons in leven houdt en leidt en allerlei gewassen en kleurige bloemen en kruiden voortbrengt. Boeddha, spiritueel leider, ca. 450 v.c. - ca. 370 v.c. Ik heb alles achtergelaten, door de vernietiging van al mijn begeerten heb ik bevrijding bereikt. Psalm 85:10-13 Voor wie hem eren is zijn hulp nabij: zijn glorie komt wonen in ons land, trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus, uit de aarde bloeit de waarheid op, het recht ziet uit de hemel toe. De HEER geeft al het goede: ons land zal vruchten geven. Gen. 1:2-2 en 9-10 In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. ( ) God zei: Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt. En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was.

4 WATER Ga met elkaar op zoek naar welke Bijbelverhalen we kennen over water. (Gewoon uit het blote hoofd.) Grote kans dat onderstaande verhalen genoemd worden: Scheppingsverhaal (Gen. 1 en 2) Ark van Noach (Gen. 6-9) Mozes in de Nijl in het biezen mandje (Ex. 2:1-10) Eerste plaag: water van de Nijl wordt bloed (Ex. 7:14-25) Uittocht door de Rode Zee (Ex. 13:17-14:31) Water in de woestijn (Ex. 15:22-27 en Ex. 17:1-7) Naäman (2 Kon. 5) Jona: storm op zee en Jona overleeft in de grote vis (Jona 1 en 2) Jezus wordt gedoopt door Johannes (Mt.3:13-17; Mk. 1:9-11; Lk. 3:21-22) Jezus roept de discipelen; Wonderbare visvangst (Mt. 4:18-22; Mk. 1:14-20; Lk. 5:1-11) Jezus maakt van water wijn (Joh. 2:1-11) Storm op het meer (Mt. 8:23-27; Mk. 4:35-41; Lk. 8:22-25) Jezus (en Petrus) loopt over het water (Mt. 14:22-33, Mk. 6:45-52) De kamerling van Morenland (Hand. 8:26-39) Schrijf alle verhalen op op de flip-over. Wat valt er op als je kijkt naar wat water betekent in deze Bijbelverhalen? Achtergrond: Het is goed om te weten dat water in de bijbel een dubbele rol speelt. Aan de ene kant is water levengever. Zonder regen geen leven (scheppingsverhaal; Gen. 2:5). Zonder water geen leven; denk aan het volk Israël in de woestijn, dat mort dat er geen water is. Vroeger ontstonden dorpen of steden juist op een plek waar water gevonden werd. Bij zo n bron haalde iedereen water. De bron was een plek van ontmoeting. (Denk aan verhaal over ontmoeting Jacob en Rachel.) Aan de andere kant staat water voor dood en vernietiging. Denk aan de oervloed (scheppingsverhaal), de zondvloed (Gen. 11) en de Rode Zee, waarin de Egyptische soldaten verdrinken. Jezus maant met één woord deze macht tot kalmte. Wat zijn de favoriete verhalen van de jongeren? Iedereen mag één verhaal kiezen. Lees deze verhalen hardop of laat ze in stilte lezen (afhankelijk van hoeveel tijd je nog hebt). Als er verhalen genoemd zijn, die niet in het bovenstaande lijstje staan, is er een kans dat de jongere zelf weet waar het staat. Als je een Nederlandse concordantie hebt, is het handig deze mee te nemen voor de zekerheid. Laat degene die het verhaal gekozen heeft, zich afvragen: wat vind ik de mooiste zin uit dit verhaal? Of: wat is de centrale zin uit het verhaal? (Het is mooi als daar het woord water in voorkomt, maar als dat niet het geval is, is er niets aan de hand.) Schilder die zinnen in blauwgroene kleuren (niet te veel lichtblauw gebruiken; lichtblauw is voor lucht ) in golven op één van de vier doeken. Probeer of het lukt de golven tot ongeveer een derde van de onderkant te laten komen; niet hoger. Straks hangen er vier schilderijen

5 naast elkaar; bij aarde en water komen de zinnen tot ongeveer een derde vanaf beneden; bij lucht tot een derde vanaf boven.

6 LUCHT Het Bijbelverhaal dat bij lucht een plaats zou kunnen hebben is het verhaal van Elia op de Horeb (I Kon. 19:9-18). Elia is op de vlucht, hij ziet het niet meer zitten. Hij wil zijn taak als profeet neerleggen. Hij brengt de nacht door in een spelonk. Dan spreekt God tot hem: wat doe je hier? Vervolgens zal God aan hem voorbijgaan. Eerst klinkt er een geweldige windvlaag. In de wind was God niet. Dan een aardbeving. Ook daarin was God niet. Daarna een vuur. Daarin was God niet. En dan hoort Elia een zachte koelte, een ritselende windvlaag. Daarin is God wel of misschien moeten we zeggen: daarin was God te horen. Mogelijke vormen om aan de slag te gaan: Zoek een muziekstuk dat bij deze tekst past. Lees de tekst voor en laat daarna de muziek horen. Vraag de jongeren om eventueel met ogen dicht te luisteren en verzamel na afloop de beelden, kleuren en gedachten op een groot vel papier. Zoek met behulp van deze associaties naar twee zinnen die het verhaal samenvatten. Of zoek naar een beeld uit het verhaal dat aanspreekt. Zo komt de groep op een wolk van woorden en kleuren. Deze wolk van woorden wordt gezamenlijk op het doek geschilderd. Een tweede mogelijkheid is een eenvoudige vorm van bibliodrama (spelenderwijs Bijbelverhalen verkennen). Deze vorm heet: de lege stoel. Lees het verhaal voor en bespreek enkele facetten. Vertel het verhaal van Elia in hoofdlijnen. Lees het nogmaals voor, zodat iedereen een goed beeld heeft. Vervolgens ga je een kring zitten met de jongeren en zet je één stoel in het midden. Op die stoel komt denkbeeldig Elia zitten. Wie zou Elia iets willen vragen? En als er een vraag is, wie hoort er een antwoord? Zo ontrolt zich het spel als vanzelf. Sluit deze bibliodrama af door met elkaar te bespreken wat er allemaal gebeurde en hoe het was om de rol van Elia te spelen. Vervolgens maak je als groep van alle indrukken ook weer een wolk van woorden. Net als bij de eerste optie.

7 VUUR Gods aanwezigheid wordt zichtbaar in het vuur. Denk aan het verhaal van het brandende braambos waaruit Mozes een stem hoort, de vuurkolom die het volk voorgaat in de nacht, het vuur op de berg als God spreekt tot Mozes. Bijvoorbeeld in Dt. 5, waar het hele verhaal van de berg van het verbond nogmaals wordt verteld, is steeds sprake van Gods spreken uit het midden van het vuur. God als de stem uit het vuur. Dit is ook het vuur dat zichtbaar is op de hoofden van de discipelen als de Geest over hen komt op het Pinksterfeest. Daartegenover staat het vuur dat verteert, het dreigende vuur. De beelden van het hellevuur die iedereen kent, komen maar zeer terzijde in de bijbel aan de orde. Centraal staat dat andere vuur, dat inspireert en verwarmt het vuur dat verwijst naar God. Maak met elkaar een lijst beelden die met vuur te maken hebben. Maak een indeling en kijk welke associaties daarbij horen. Leg deze lijst eens naast een aantal centrale verhalen uit de Bijbel. Wat valt op? Alternatief: Start met de mythe over Prometheus die het vuur van de goden stal. Leg dit verhaal naast het verhaal uit Dt. 5 over God die uit het vuur spreekt. Probeer zo weinig mogelijk in te vullen en geef de jongeren de ruimte om te vertellen wat hen opvalt. De associaties die verzameld worden, schilderen de jongeren op het doek in de vorm van vlammen.

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

Week 1: Dagen tellen. p Lezen!

Week 1: Dagen tellen. p Lezen! 14 p Lezen! Misschien heb je het vandaag wel gevraagd Welke datum is het? Je telt de maanden van het jaar en de dagen van de week. Tellen is belangrijk. Dat is niet alleen nu zo, dat was het ook in de

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Marta, Maria en Jezus (NBV Lucas 10: 38-42) 38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van

Nadere informatie

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE 01. IEMAND ALS RUTH KIJK DAAR LOPEN RUTH EN NAOMI ZOMAAR TWEE VROUWEN HAND IN HAND MET HUN HELE HEBBEN

Nadere informatie

Startweek. maa Goed recept. din. don don. vri. De ingrediënten. Tijd. Vertrouwen. Samen goed begonnen? week 34/35/36

Startweek. maa Goed recept. din. don don. vri. De ingrediënten. Tijd. Vertrouwen. Samen goed begonnen? week 34/35/36 Startweek 00 0 week 34/35/36 0 maa Goed recept din Kalenderplaat: Recept voor een goed schooljaar Muziek: A good start (pagina 122) Muziek: God zag dat het goed was (pagina 123) Expressie: Collage bij

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*):

Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Ver. van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten Maartje van Kesteren* van Amerongen 2981395 Mariska Huijgen* De Wegwijzer 2983055 Aline

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

Met hart en ziel. Groothuisbezoek 2014-2015 Verbinden en Vieren

Met hart en ziel. Groothuisbezoek 2014-2015 Verbinden en Vieren Met hart en ziel Groothuisbezoek 2014-2015 Verbinden en Vieren Welkom, opening en inleiding op het thema werkwijze: groepsgesprek groepsopstelling: kring tijd: maximaal 10 minuten Informatie voor de begeleiders

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

God heeft veel gezichten Denkstof Seizoen 2 aflevering 11 op 6 mei 2012 materiaal voor de groepsleider

God heeft veel gezichten Denkstof Seizoen 2 aflevering 11 op 6 mei 2012 materiaal voor de groepsleider Studiemateriaal Denkstof: les 11 God heeft veel gezichten Denkstof Seizoen 2 aflevering 11 op 6 mei 2012 materiaal voor de groepsleider Agenda 1 Roept u maar! 2 Van bries tot storm 3 Denkstof video 4 De

Nadere informatie

(Op weg naar) Pasen in verhalen, gedachten en gebeden

(Op weg naar) Pasen in verhalen, gedachten en gebeden (Op weg naar) Pasen in verhalen, gedachten en gebeden Als ik Pasen hoor Als ik Pasen hoor, dan moet ik denken aan een enorme berg. Ik sta aan de voet en kijk omhoog. Wat voel ik me klein. Als ik Pasen

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

t-klikt 2005 / 4 Geen mens is hetzelfde

t-klikt 2005 / 4 Geen mens is hetzelfde t-klikt 2005 / 4 Geen mens is hetzelfde t-kliktinhoud 2005 / 4 2005-pagina: Geen mens is hetzelfde 4 Genesis 2, 4b 7 en/of Jesaja 64, 7 Ontdek zelf dat geen mens hetzelfde is aan de hand van een werkvorm

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13)

Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13) Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13) Catechese op zondag: vasten Situering De veertigdagentijd wordt vaak gezien als een periode van strenge voorbereiding op de lentevreugde die de Paasdagen

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

Aanwijzingen voor de liturgie: GK 158; GK 95; psalm 136; GK 89; LB 215. Lezen: Johannes 20:1-10

Aanwijzingen voor de liturgie: GK 158; GK 95; psalm 136; GK 89; LB 215. Lezen: Johannes 20:1-10 Preek Joh. 20:8-9, Hoofddorp 12-4 (Pasen, middag) Thema: zien is geloven!? Aanwijzingen voor de liturgie: GK 158; GK 95; psalm 136; GK 89; LB 215. Lezen: Johannes 20:1-10 Preek Een paar weken geleden las

Nadere informatie

Ik wil met u gaan zoeken naar Gods bedoeling met het vierde gebod: Neem de sabbat in acht. En ik vat dat samen met het thema:

Ik wil met u gaan zoeken naar Gods bedoeling met het vierde gebod: Neem de sabbat in acht. En ik vat dat samen met het thema: Gemeente van de Here Jezus, Lezen : HC, zondag 38 1 - HC, zondag 38 - Deuteronomium 15:1-8 Wat gaat u vandaag doen? Vandaag op deze rustdag. Het gaat in het 4 e gebod over de sabbat, maar we denken automatisch

Nadere informatie

HANDLEIDING CATECHEET & MENTOR

HANDLEIDING CATECHEET & MENTOR Blok D nivo II : 14-15 en 15-16 jarigen HANDLEIDING CATECHEET & MENTOR INHOUD 1. algemene informatie pag.i 2-5 1.1 info over deze methode 1.2 achtergrondinformatie over dit blok 1.3 de memorisatieteksten

Nadere informatie

Orde van dienst B - Middagdienst

Orde van dienst B - Middagdienst Orde van dienst B - Middagdienst Votum Zegengroet Lied: Psalm 25:1,6,7 Gebed Schriftlezing: Efeziërs 2:1-10 en Efeziërs 4:17 tot 5:20 Lied: Psalm 19:3,6 Lezing van de tekst: H.C. Zondag 33 Preek van Kees

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

MYSTIEK IN DE PSALMEN 84 EN 85

MYSTIEK IN DE PSALMEN 84 EN 85 1 MYSTIEK IN DE PSALMEN 84 EN 85 Weerstand en genade op je geestelijke weg Lezing gehouden door pastor John Batist op donderdag 21 oktober 2010 Vanavond gaan we aan de slag met twee Psalmen die ons iets

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

1/5 Het welkom van God

1/5 Het welkom van God Preek:! Pr247 Datum:! 12 sept 2010 Tekst:! Opb 22:17 Lezen:! Opb 22:16-21; Jes 55 Thema:! Welkom! Een lage drempel. Plaats:! Zeist Door:! Gerke Roorda 1/5 Het welkom van God Welkom! is dus het jaarthema.

Nadere informatie