De blijdschap van deze ondernemers heeft mij diep geraakt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De blijdschap van deze ondernemers heeft mij diep geraakt"

Transcriptie

1 Huib Boissevain, directeur van Annexum en initiatiefnemer van het Dutch Microfund nam deel aan een studiereis naar India, door Goodwell Investments georganiseerd, om met eigen ogen te zien wat er met de investeringen van het Dutch Microfund gebeurt. Het Dutch Microfund in het kort: - Instappen kan al vanaf 1.000,- - Men investeert in de financiële ondersteuning van ondernemers. - Het verwachte totaalrendement is gemiddeld 7 tot 9% op jaarbasis. - De aandelen zijn maandelijks verhandelbaar. - Er wordt twee keer per jaar dividend uitgekeerd. Financial Services For Developing Markets Vraag het informatiepakket direct aan of SMS: MICRO naar 4411 WTC G-Toren, Strawinskylaan 485, 1077 XX Amsterdam P.O.Box 79032, 1070 NB Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31(0) , Fax: +31(0) De blijdschap van deze ondernemers heeft mij diep geraakt Verslag van een bijzondere reis door India en het belang van Microfinanciering. Beleg ook in Microfinancieringsinstellingen. of bel Dutch Microfund is een beleggingsproduct van Annexum

2 Eén euro voor de hele dag... Stelt u zich eens voor; rondkomen van 1 euro per dag... Het lijkt onmogelijk, niet waar? En toch zijn er heel veel mensen op deze wereld die maximaal 1 euro per dag te besteden hebben. Het is geen eenvoudige opgave. Het Dutch Microfund Het verstrekken van kleine leningen aan ondernemers in de opkomende markten is een zeer efficiënte manier om deze ambitieuze mensen verder te helpen. Die ene euro is hard nodig voor de basisbehoeften en er blijft meestal dan ook niets over. Om meer financiële ruimte te krijgen, proberen veel mensen een bestaan als kleine ondernemer op te bouwen. Maar ook dat is verre van makkelijk... Want hoe kun je investeren in je bedrijf met een paar euro per dag omzet en verder geen enkel onderpand? Een normale lening zoals wij die kennen, krijgen ze niet. En dat terwijl ze met wat meer financiële armslag volop kansen voor zichzelf en hun familie kunnen creëren. Om ze deze financiële armslag wel te kunnen bieden is microfinanciering in het leven geroepen. Microfinanciering is de algemene verzamelnaam voor financiële diensten die met zeer kleine bedragen worden verstrekt aan de arme bevolking in ontwikkelingslanden. Microfinanciering omvat onder andere micro insurance, micro savings en microkrediet. Wanneer een kleine ondernemer gebruik maakt van microkrediet krijgt hij een lening die vaak lager is dan 100,-. Dat lijkt weinig, maar voor deze mensen betekent het een wereld van verschil. Het geld kan geïnvesteerd worden in vee, een naaimachine, een bootje of een winkel. Zo kan het bedrijf groeien en is de ondernemer ook in staat werk te creëren voor andere mensen. Dankzij microfinanciering kunnen de miljarden armen eindelijk deelnemen aan de wereldwijde groei van welvaart en blijven zij niet langer buitengesloten! De beheerder van de beleggingsinstelling Dutch Microfund N.V., Annexum Beheer B.V., is geregistreerd bij de AFM op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het prospectus is verkrijgbaar via Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de Financiële Bijsluiter is zeer groot. Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van bijvoorbeeld uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico met een adviseur. - De voornaamste risico s van het beleggen in Dutch Microfund zijn: marktrisico, valutarisico en landenrisico. De voornaamste kosten die ten last van Dutch Microfund N.V. worden gebracht zijn: introductiekosten, management fee, aankoopkosten beleggingen, selection & commitment fee (eenmalig 1% over het geïnvesteerde bedrag). Daarnaast wordt aan belegger 1% aan- en verkoopkosten in rekening gebracht.voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar het prospectus. Ze krijgen een duwtje in de rug maar er wordt ook een beroep gedaan op hun zelfredzaamheid. Ze bepalen zelf hoe ze het geld zullen inzetten, moeten iedere dag hard werken om succes te hebben en dragen de verantwoording voor rente- en terugbetaling. En deze terugbetaling verloopt beter dan in de meeste West-Europese landen. Daarom is en blijft het aantrekkelijk om te investeren in deze mensen. Wereldwijd kunnen miljarden mensen de financiering gebruiken. Deze groep betaalt, met rente, de microfinanciering terug. Beleggingsmaatschappij Annexum gelooft in deze financiële dienstverlening in de opkomende markten en heeft daarom het Dutch Microfund opgericht. Dit is een beleggingsfonds dat investeert in bijvoorbeeld financiële instellingen, fondsen en organisaties die middels diverse microfinancieringsproducten deze kleine, ambitieuze ondernemers in ontwikkelingslanden zakelijk financieren en ondersteunen. Met name particuliere beleggers investeren in het Dutch Microfund. Zij kunnen met ieder gewenst bedrag vanaf deelnemen en een rendement verwachten van 7 tot 9 % per jaar (prognose). Eén van de fondsen waarin het Dutch Microfund belegt, is Goodwell. Goodwell heeft als bedrijfsdoelstelling: het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de leefomstandigheden van arme mensen in de wereld. Zij doen dit onder andere via een microkredietenfonds waarin ook investeringen van het Dutch Microfund terecht komen. 2 3

3 Een bijzondere reis... Om met eigen ogen te zien wat er met de investeringen van het Dutch Microfund gebeurt, nam Huib Boissevain, initiatiefnemer van het Dutch Microfund, deel aan een door Goodwell georganiseerde studiereis naar India. Hij heeft daar gedurende een 8-daagse rondreis met eigen ogen gezien en ervaren hoe microfinancieringsinstellingen te werk gaan en hoe lokale ondernemers dankzij microfinanciering eindelijk de kans krijgen zichzelf te ontplooien. Zijn dagelijkse verslag van deze bijzondere reis leest u in dit boekje. 1 Amsterdam, uur De dag begint ongewoon vroeg met een gesprek met een sollicitant. Direct daarna ga ik op weg naar een informatieve vergadering van een hedgefund, waarin ik een kleine belegging heb gedaan. De meeting is zeer goed bezocht. De participanten zijn nieuwsgierig naar wat de fondsbeheerders zullen aankondigen. Een half jaar geleden is het fonds namelijk dichtgegaan, onder andere wegens de marktomstandigheden. Men kondigt nu aan in december weer open te willen. Omdat de beheerder erin is geslaagd een deel van de posities te verkopen, worden participanten nu gedwongen hun gehele belang te verkopen, willen ze hun deel van de kaspositie van het fonds uitgekeerd krijgen. Hoewel het gezien de huidige markt een logische stap is, geef ik tijdens de vergadering toch aan dat ik de gang van zaken betreur en dat men in het belang van de participanten alle juridische mogelijkheden had moeten onderzoeken om tot een alternatief scenario te komen uur Na deze mededeling spoed ik me richting Utrecht. De directie van een bank heeft me gevraagd om kennis te komen maken met een projectontwikkelaar die belangstelling heeft voor particuliere beleggingsfondsen. Het gesprek wordt beheerst door de kredietcrisis. Terug op kantoor volgt nog een gesprek met een projectontwikkelaar. Nieuwe ideeën over kantoorconcepten, marktkansen en problemen komen aan de orde. Na dit gesprek vertrek ik naar huis uur Daar pak ik samen met mijn vrouw Nicole de bagage voor mijn zeer speciale India-reis in. Deze reis is georganiseerd door Goodwell. Dit is een organisatie, opgericht door Wim van der Beek, die zich inzet om op zakelijke basis oplossingen te vinden voor het armoedeprobleem in de wereld. Ons Dutch Microfund is een investeerder in het microkredietenfonds van Goodwell. Ik kijk er erg naar uit om met eigen ogen te zien dat je ook hele andere dingen met beleggen kunt bereiken. 2Amsterdam, uur Ik ben vroeg wakker en bekijk vanuit bed CNBC. De Dow Jones is binnen één dag 11% gestegen. Helaas sluit Azië niet overtuigend, dus ook de verwachtingen voor Europa worden getemperd. Na een douche en een snel ontbijt ga ik naar Schiphol. Daar ontmoet ik enkele andere leden van de Indiareis. Met wat vertraging vertrekken we naar Frankfurt, waar we meteen overstappen op de vlucht naar Bangalore. Bangalore, 01.30uur Bangalore Airport is een hagelnieuw vliegveld, het gevolg van een sterk expanderende lokale IT-industrie. Eén van de eigenaardigheden die waarschijnlijk is overgehouden aan de Engelse overheersing, is een tijdsverschil van vier en een half uur met Nederland. Het is dus half twee s nachts wanneer we hier aankomen. Snel richting ons hotel om nog wat Op het vliegveld van Bangalore worden we opgewacht. Ons hotel in Bangalore. Landbouw betekent hier nog echt handenarbeid. uurtjes slaap te pakken voordat onze reis echt gaat beginnen. We zullen snel met eigen ogen zien wat microfinanciering voor de ondernemers hier betekent. 5

4 3Bangalore, uur We starten de dag met een introductie van de groep. Het is mooi om te zien met hoeveel betrokkenheid mensen, met volledig verschillende achtergronden en uit verschillende werelddelen, zich willen inzetten voor microfinancieringen. Professor Shymal Roy aan het woord. De landbouw daarentegen kent een zeer onvoorspelbare groei op een laag niveau. En dat terwijl circa 60% van alle banen zich in deze sector bevinden! Ongeveer 350 miljoen mensen leven derhalve beneden de armoedegrens uur Na de lunch worden we geconfronteerd met de schaal van het armoedeprobleem. Om via microfinancieringen alle armen in India een kans te geven, is een bedrag tussen 5 en 15 miljard euro nodig. Onze gastheer van deze reis, Goodwell, heeft als doel een bijdrage te Grameen Koota werkt met zogenaamde Lending Groups. Hier worden de leningen uitbetaald. Dutch Microfund stelt beleggers in staat deze organisatie te ondersteunen distributiekanalen voor producten van kleine ondernemers. Deze combinatie heeft in korte tijd indrukwekkende aantallen mensen bereikt en hun leefomstandigheden verbeterd. Grameen Koota, een microfinancieringsinstelling met een eigen vermogen dat is verstrekt door Goodwell, laat een aantal praktijkvoorbeelden zien. Het basismodel is een lening van Indiase Rupees ofwel 160. Deze lening wordt in 50 wekelijkse termijnen terugbetaald. De rente die hierop in rekening gebracht wordt, is heel redelijk en kan in de praktijk zonder problemen door de klanten worden opgebracht. Helaas heeft Grameen Koota recent moeten besluiten de basisrente te verhogen naar 12%. Dit komt door de hogere inleenkosten die weer het gevolg zijn van de kredietcrisis. Grameen Koota werkt met zogenaamde lending groups, waarbij een aantal groepen van 5 samen een grotere groep van 20 tot 40 vrouwen vormen. De vrouwen staan voor elkaar garant. In eerste instantie voor hun eigen groepje van 5, maar in tweede instantie ook voor de grotere groep. Het gevolg van dit systeem is dat vrijwel alle leningen volledig worden terugbetaald! Deze microfinancieringsinstelling is een mooi voorbeeld van een NGO (niet gouvernementele organisatie) die zich succesvol heeft omgevormd tot een marktgerichte organisatie. De gedrevenheid van de medewerkers is hartverwarmend. Het Dutch Microfund stelt beleggers in staat deze organisatie te ondersteunen en tevens een mooi rendement te realiseren. Na de introductieronde draagt professor Shymal Roy een interessant verhaal voor over de tegenstrijdige Indiase economie. In 1991 trad de overheid terug als belangrijkste economische factor, ten gunste van de private sector. Het gevolg was een forse toename van de economische groei. Het beschikbare inkomen per hoofd van de bevolking en de binnenlandse investeringen verdubbelden. Met name de middenklasse van 340 miljoen mensen profiteerde hiervan. 4N. Halasahalli uur Vanochtend zijn we zeer vroeg vertrokken voor een fieldtrip. Precies op tijd komen we aan bij de vergadering van de lokale kendra. We worden voorgesteld aan de groep. Deze bestaat 7 jaar en heeft momenteel 40 leden. Circa 25 vrouwen zitten nu in een kring met een loan officer van de bank. Men begint met de wekelijkse betaling van rente en kosten. Het proces verloopt enigszins chaotisch, maar toch rustig. Daarna wordt er gesproken over mogelijke nieuwe leningen. leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden van arme mensen. Microfinancieringen 6 De keerzijde van dit succes is de ongelijke verdeling van deze voorspoed. Zowel naar bevolkingsgroep, als naar geografisch gebied en sector van de economie. Met name de dienstensector en de industrie hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Via lokale partner Aavishkaar Goodwell wordt kapitaal aan microfinancieringsinstellingen verstrekt. Daarnaast investeert Aavishkaar ook rechtstreeks in individuele ondernemers en in Overzichtslijst van een lopende lening. 7

5 Beleg en u helpt 250 ondernemers in het zadel 8 De vrouwen vragen waarom de rente op de leningen wordt verhoogd naar 12 %. Er volgt een uitleg van de kredietcrisis en hoe dit ook voor de bank de kosten verhoogt. Het is ongelooflijk dat het gedrag van Amerikaanse consumenten en bankiers zelfs hier voelbaar is! Eén van de vrouwen vertelt dat haar eerste lening een bedrag van 60 was. Daarmee kocht ze twee geiten. Inmiddels heeft ze haar achtste lening opgenomen van 400 en heeft ze voldoende vee om haar familie te onderhouden en melk naar de lokale coöperatieve melkfabriek te brengen voor extra inkomsten. Ze heeft recent een auto gekocht die als tuk-tuk-taxi wordt ingezet. Men sluit af met een gezamenlijk uitgesproken belofte waarin de uitgangspunten van de groep worden bevestigd. Men belooft op tijd te betalen, niet méér te lenen dan verantwoord en elkaar te helpen. Onze begeleidster legt uit dat er, voordat een groep van start gaat, een cursus van 7 dagen wordt gevolgd. Deze cursus begint met eenvoudige dingen als op tijd komen, vergaderorde etcetera. Vervolgens komen zaken als de uitleg van de leningen en financiële basisbegrippen als rente en aflossing aan de orde. Tenslotte is er aandacht voor het functioneren van de groep, het fundament van het succes van microkredieten uur Na het ontbijt, bezoeken we de volgende kring. Ook hier begint de vergadering met rente en aflossingen. Daarna wordt een aantal leningen uitgekeerd. Het betreft hier emergency loans van 16 voor bijzondere uitgaven als schoolgeld of verzekeringen. Deze leningen zijn renteloos en moeten in 10 weken worden terugbetaald. Omdat de kring zelf bepaalt wie lid is, zorgt de sociale controle ervoor dat ook deze leningen vrijwel altijd tijdig worden terugbetaald. Financiële discipline is in het belang van de gehele groep. De privé-auto wordt ook als tuk-tuk-taxi ingezet uur Aansluitend krijgen we de gelegenheid het huis van een succesvolle onderneemster te bezoeken. Trots toont het echtpaar hun drie koeien in een schaduwrijke comfortabele stal. Uit de opbrengst van de melk van deze koeien is een mooi nieuw huis gebouwd. In dit huis staat een stellage waarop binnenkort zijderupsen zullen worden gekweekt voor hun cocons. Deze cocons worden vervolgens verkocht. Zo leidt het ene ondernemerschap tot het andere... Op 3 kilometer van het dorp ligt het filiaal van Grameen Koota. Trots demonstreert men ons de pilot van een nieuw, op internet gebaseerd, informatiesysteem dat binnenkort het huidige papieren administratieve systeem gaat vervangen. De resultaten van dit filiaal zijn verbluffend. Men heeft dit jaar 100% van de standaardleningen terugbetaald gekregen. Mensen houden zich hier aan de afspraken. Misbruik komt weinig voor omdat mensen dan uit de groep worden gezet. De microfinancieringsinstelling kan desgewenst druk op de groep uitoefenen omdat ze de omvang van toekomstige leningen kan terugbrengen. Het gevolg hiervan is een voor westerse begrippen ondenkbare nakoming van verplichtingen! uur We zijn laat terug in Bangalore en ik ga slapen, het was weer een drukke dag met veel bijzondere indrukken. 5 Bangalore, uur We kunnen uitslapen en vertrekken naar het hoofdkantoor van MAARG, een dochter van Grameen Koota. Aangekomen op het hoofdkantoor worden we hartelijk begroet door het voltallige personeel, bestaande uit 20 vrouwen en mannen. MAARG leent aan individuele ondernemers in het stedelijk MKB. Ook hier wordt zonder onderpand geleend. De leningen zijn groter dan op het platteland en worden sneller terugbetaald. De belangrijkste oorzaak is dat het hier geen startende bedrijven betreft, maar gevestigde zaken met een historie. MAARG wil met individuele leningen het gat tussen microfinanciering en regulier bankieren opvullen. De klanten krijgen dan ook ondersteuning bij het ontwikkelen van alle aspecten van het bedrijf. Zoals bijvoorbeeld het voeren van een goede administratie. Trots tonen zij hun nieuwe aanwinst: een melkkoe. Bezoek aan een naaiatelier. We brengen een bezoek aan enkele klanten. Zo spreken we een eigenaar van een klein naaiatelier, een fruithandelaar, een schoenenwinkel, een kapper en een drank- en snoep 9

6 winkel. Alle ondernemingen bestaan al langer. Ze hebben een lening gekregen van 400 en Deze leningen worden gebruikt voor uitbreiding van het bedrijf en binnen 6 maanden weer terugbetaald uur Na de lunch evalueren we de afgelopen dagen met de leiding van Grameen Koota, de moeder van MAARG. Het bezoek aan de klanten op het platteland heb ik als zeer inspirerend ervaren. Ook het kringgesprek dat ik als toehoorder tussen de vrouwen mocht bijwonen was een bijzondere ervaring. De energie die uit de ogen van deze vrouwen straalt, is heel indrukwekkend. Het kringgesprek dat ik als toehoorder mocht bijwonen was een bijzondere ervaring uur Bij het avondeten worden we vereerd met een bezoek van Rohini Nilekani, één van de vier Infosys-vrouwen. Infosys is een zeer succesvolle IT-onderneming, gespecialiseerd in de groeimarkt van outsourcing. Het bedrijf is, met haar financiële ondersteuning, opgericht door haar man. Dit heeft het echtpaar een enorm vermogen opgeleverd. Zij wijdt zich inmiddels aan een groot aantal filantropische projecten. Zo heeft ze een fonds van $ 40 miljoen opgericht om mensen in India van schoon water te voorzien. In een gedreven toespraak, waarin ze zich afzet tegen de Amerikaanse hebzucht, geeft ze 6Chennai, uur Heel vroeg pakken we de trein naar Chennai. De treinreis is bijzonder comfortabel. Meer beenruimte dan bij de NS, een warm ontbijt, een krantje en airco. Na vijf uur redelijk eentonig landschap komen we in Chennai. Dit is India zoals je het verwacht. Vochtige warmte, krioelende mensenmassa en verkeerschaos bepalen het beeld. Met de Met de trein naar Chennai 7Chennai, uur Vandaag brengen we een bezoek aan Equitas. Deze microfinancieringsinstelling werkt in het stedelijke gebied van Chennai. Equitas heeft als doel de kwaliteit van leven van de armen te verbeteren. Naast leenproducten voert Equitas ook een aantal standaard verzekeringsproducten. Bij alle producten zijn de voorwaarden zeer helder geformuleerd en transparant, zodat ook de klant precies weet wat de verdiensten voor Equitas zijn. Het sociale aspect wordt ingevuld door nieuwe scholen te stichten. Dat dit bedrijf weet wat het doet, bewijzen de cijfers. Ze heeft in enkele maanden mensen in de sloppen van Chennai voorzien van microleningen. Ik was al overtuigd van het belang van microfinanciering, maar het is goed met eigen ogen te zien dat beleggen in microfinancieringsinstellingen écht werkt voor de mensen hier. Sterker nog, het is van levensbelang voor ze. Dat de beleggers in het Dutch aan dat ze ondernemen met meer nadruk op de sociale dimensie wil stimuleren. Het gevoel overheerst dat er veel goede initiatieven zijn, maar dat er toch nog veel vooruitgang mogelijk is in de afstemming tussen de charitatieve en de zakelijke initiatieven uur Na een rustige middag maken we een dodenrit naar het strand, waar we zullen eten. In het donker rijdt men hier met groot licht of juist helemaal zonder. Motoren, tuktuk s, bussen, auto s en koeien; alle beschouwen ze de weg als hun persoonlijke terrein. Iedereen rijdt met één hand op de claxon. Men kijkt hier niet in de spiegel, maar vertrouwt op het gehoor. Het tafelgesprek gaat over de verschillen tussen individuele microleningen en groepsleningen. De conclusie is dat culturele lokale factoren en de financiële positie van de klant bepalen welk model succesvol is uur In kleine groepen bezoeken we twee group meetings. De vergadering is vergelijkbaar met die van de lending groups van Grameen Koota. De hiërarchie in de groep is hier wel anders dan op het platteland. De groep van precies 25 vrouwen bestaat uit vijf groepen van vijf. Ieder groepje heeft een leider. De vijf leiders kiezen de groepsleider. Via deze hiërarchie wordt het geld geïnd. We vragen naar voorbeelden van hoe de leningen de levens van de vrouwen hebben veranderd. Eén van de vrouwen vertelt dat ze het geld deels voor de aanschaf van een naaimachine voor haar atelier heeft gebruikt. Andere vrouwen financieren hun vis- of groentestal. Microfund er ook beter van worden mag, en moet misschien zelfs wel, om ervoor te zorgen uur uur We blijven overnachten in Chennai, ik slaap Opvallend is dat ongeveer de helft van de vrouwen aangeeft een deel van de lening te 10 dat dit prachtige systeem stand houdt. Ik ga slapen, morgen is het weer vroeg dag. heel moeilijk in, waarschijnlijk de warmte. 11

7 12 Hier breng ik een bezoek aan een fabriek in Chennai, waar branders voor fornuizen worden vervaardigd. gebruiken om het schoolgeld van de kinderen mee te betalen uur In de middag spreken we Vijay Mahajan, oprichter van Basix, een instelling die meer dan een miljoen armen bereikt. Naast microkredieten verstrekt Basix verzekeringen, spaarproducten, individueel krediet en andere financiële producten. Vijay s stelling is dat honger niet wordt veroorzaakt door gebrek aan voedsel, maar door gebrek aan inkomen en toegang tot distributie. Hij merkt op dat grootschalige honger niet voorkomt in democratisch geleide landen. Basix kent zowel profit als non-profit producten. Een aantal jaren terug heeft men onderzoek gedaan naar de eigen prestaties. Hieruit bleek allereerst dat het inkomen van veel klanten ondanks de verbeterde kredietverlening nauwelijks groeide. Dat had diverse oorzaken. De belangrijkste oorzaak hiervoor was dat de klant van tijd tot tijd met tegenvallers geconfronteerd werd. Hierbij moet worden gedacht aan het vroegtijdig dood gaan van vee, mislukte oogsten en dergelijke. Om hier verbetering in aan te brengen heeft Basix toen een aantal verzekeringsproducten op de markt gebracht. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat de klant niet terugvalt in extreme armoede omdat zijn koe door een slang is gebeten. Ten tweede was er vaak sprake van onvoldoende groei van de productiviteit. Gebrek aan kennis was hiervan de belangrijkste oorzaak. Basix heeft inmiddels een aantal adviseurs in dienst die gespecialiseerd zijn in het vak van de klant. Zij zoeken samen met de klant naar verbeteringen in het bedrijfsproces. Zo is er een adviespraktijk ontstaan die zich richt op de veehouderij en op de landbouw. Een derde probleem was het gebrek aan onderhandelingskracht van de individuele micro-ondernemers. In de regel komen zij slechts af en toe naar de markt. Vanwege een gebrek aan informatie en de kleine omzet leidt dit tot prijzen die aanzienlijk lager zijn dan mogelijk. Door coöperaties te initiëren, zorgt Basix ervoor dat dit probleem wordt opgelost. Door de inzet van (internet-) technologie worden deze coöperaties steeds professioneler. Deze zeer brede aanpak van Basix, die duidelijk veel verder gaat dan microkrediet alleen, geeft de betreffende ondernemers echt alles wat ze nodig hebben. 8Chennai, uur Vandaag bezoeken we een fabriek buiten Chennai. Daar heeft de 68-jarige heer Mukundan technologie als roeping. Hij wil technologische oplossingen brengen naar de armen op het platteland. Zijn fabriek maakt bijvoorbeeld branders voor fornuisjes. Met behulp van micro private equity, waarbij het eigen vermogen is verstrekt door Aavishkaar, is hij de fabriek begonnen. De fabriek heeft nu haar eigen brander ontwikkeld, die veel energie bespaart. Het apparaat De medewerkers van Equitas hebben hun handen vol aan alle kredietaanvragen. brengt de brandstofkosten terug met 30 procent. Mukundan heeft veel internationale erkenning gekregen voor deze uitvinding. In de fabriek worden branders per jaar geproduceerd. Verder wordt een deel van de productie ook uitbesteed, zodat werkgelegenheid wordt gebracht naar plaatsen waar dit hard nodig is. De verkoop gebeurt door groepen op het platteland, die hiermee een bescheiden inkomen realiseren. Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheid om niet-eetbare plantaardige oliën te gaan gebruiken. Dit betekent een overgang naar duurzame vernieuwbare energie. De droom van Mukundan is om het platteland energieneutraal te maken. Ook deze ontwikkeling heeft veel internationale aandacht gekregen en zal binnenkort operationeel worden. Zeer interessant is dat dit product een bijdrage kan leveren aan het reduceren van CO2-productie in de gehele wereld! uur Aansluitend bezoeken we de productieafdeling. Met eenvoudige werktuigkundige apparaten worden door circa 40 vrouwen en mannen de branders geproduceerd. Het gevoel dat blijft hangen is dat het concept eenvoudig te reproduceren valt en op veel plaatsen in de wereld kan zorgen voor werk- Alle klanten worden letterlijk op een plaatskaart bijgehouden. 13

8 U kunt al vanaf 1.000,- beleggen in het Dutch Microfund gelegenheid, besparingen voor de armen en CO2-reductie. De heer Mukundan heeft hiervoor voldoende ondernemingszin, maar op dit moment nog onvoldoende kapitaal uur Na de lunch bespreken we IntelleCash, een soort franchiseformule voor startende microfinancieringsinstellingen. Deze bedrijfjes worden gestart door ondernemers met ervaring en een startkapitaal van Voor een ondernemer kan beginnen, wordt niet alleen gekeken naar zijn professionele kwaliteiten maar ook naar zijn sociale beweegredenen voor dit ondernemerschap. Dit initiatief wordt ondersteund door de Nederlandse Dagelijks straatbeeld in Chennai. Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van het aantal microfinancieringsinstellingen wereldwijd uur We sluiten het programma in India af met een uiteenzetting van de plannen van onze gastheer Goodwell. Naast aanwezigheid in India heeft Goodwell plannen om te starten in Afrika. Dit continent laat zich goed vergelijken met het India van enkele jaren geleden en ook hier bestaat een grote behoefte aan microfinanciering. Goodwell zal hiervoor het nodige kapitaal ophalen. Voor Afrika wordt rekening gehouden met een rendement van 12 tot 18%. Deze kans zal door het Dutch Microfund zeker nauwlettend worden gevolgd. 9Chennai - Amsterdam De reis naar huis verloopt bijzonder voorspoedig. Op het vliegveld in Frankfurt horen we dat Obama president is geworden. Dit nieuws ontlokt de Amerikaan in ons gezelschap de uitspraak dat de Amerikanen dan toch nog een positieve bijdrage hebben geleverd dit jaar. Langzaam keert de werkelijkheid van Nederland terug. Na de bruisende Indiase chaos is het Nederlandse straatbeeld een koude douche. Terug op kantoor word ik geconfronteerd met de toename van de debiteurenpositie in de fondsen. Als gevolg van de kredietcrisis is de neiging van huurders om de huisbaas als financieringsbron te gebruiken toegenomen. Ik bevind me weer in een kring waar over krediet wordt gesproken. Vanwege de marktsituatie zijn recentelijk onze incassoprocedures aangescherpt. Hoewel ik er begrip voor heb dat huurders en medewerkers hieraan moeten wennen, is er Het Dutch Microfund is een belegging met perspectief. Voor ons hier en voor de ondernemers daar. geen alternatief voor deze strakke aanpak. Aan het einde van de dag realiseer ik me dat de mensen in India zich, ondanks de moeilijke leefomstandigheden, keurig aan hun verplichtingen houden. Terwijl velen hier in het Westen daar, met alle luxe en comfort, met aanzienlijk minder discipline mee omgaan. We leven in een vreemde wereld. De ervaringen en indrukken die ik de afgelopen week heb opgedaan, zijn een enorme stimulans om het Dutch Microfund te laten groeien. Om zo financieel en sociaal rendement te realiseren en een bijdrage te leveren aan de wereld. Ik heb het de afgelopen dagen met eigen ogen gezien; het Dutch Microfund is een belegging met perspectief. Voor ons hier en voor de ondernemers daar. Foto s: Sophie Vossenaar, Huib Boissevain en Wietse de Jong 14 15

Ondersteun ondernemers in opkomende markten. Goed voor u, goed voor hen.

Ondersteun ondernemers in opkomende markten. Goed voor u, goed voor hen. Dutch Microfund Brochure oktober 2010 Dutch Microfund is een initiatief van Annexum Ondersteun ondernemers in opkomende markten. Goed voor u, goed voor hen. 2 Huib Boissevain, directeur van Annexum heeft

Nadere informatie

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Profiteert u als de markt straks herstelt? Wie de berichten over de huidige financiële markt volgt, weet dat deze voornamelijk gaan

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Expeditie M&M. Microkredieten. lesbrief. ontdek avontuurlijk leren. Foto: Roel Burgler / Hollandse Hoogte

Expeditie M&M. Microkredieten. lesbrief. ontdek avontuurlijk leren. Foto: Roel Burgler / Hollandse Hoogte Expeditie M&M ontdek avontuurlijk leren lesbrief Foto: Roel Burgler / Hollandse Hoogte VMBO Microkredieten Expeditie M&M Inleiding Wat heb je nodig als je een bedrijf wilt beginnen? Geld! Meestal moet

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan, zodat u zich bezig kunt houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Sociaal Fonds Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Sociaal Fonds Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Sociaal Fonds medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren in de groei

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek Index De lening balie is geopend 03 Meer mogelijkheden met een lening via Purple24 04 Kom ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Qredits bestaat vijf jaar. Dat is een felicitatie waard: in de eerste. plaats natuurlijk aan Qredits en haar medewerkers die deze

Qredits bestaat vijf jaar. Dat is een felicitatie waard: in de eerste. plaats natuurlijk aan Qredits en haar medewerkers die deze (GESPROKEN WOORD GELDT) Majesteit, dames en heren! Qredits bestaat vijf jaar. Dat is een felicitatie waard: in de eerste plaats natuurlijk aan Qredits en haar medewerkers die deze organisatie in korte

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 1 Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 2 Inhoud presentatie 1. Opzet nieuw supermarktfonds 2. De Belegging 3. Supermarkten in Nederland 4. Locaties: Albert Heijn te Maasland Plus in Pernis Lidl

Nadere informatie

Borower Dutch brochure editable v3_1.pdf CMY. Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Borower Dutch brochure editable v3_1.pdf CMY. Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek 1 Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek 2 Index De lening balie is geopend 03 Verbreedt uw horizon met Purple24 leningen 04 om ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Sterke groei voor Triodos Sustainable Funds Zeist, 28 August 2014 De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I) hebben in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Beschrijving De vermogensbeheerders van Van Tornhout & Partners bespreken allerlei producten met hun cliënten. Hierna volgen vijf situaties waarin verschillende

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, april 2014 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Wat is sociaal ondernemen?

Wat is sociaal ondernemen? Wat is sociaal ondernemen? Wat is sociaal ondernemen Wat is een sociaal bedrijf? Wat is een sociale onderneming? Waar denk je aan bij maatschappelijk verantwoord ondernemen? Welke sociale ondernemingen

Nadere informatie

Incofin cvso: investeren in microfinanciering

Incofin cvso: investeren in microfinanciering Incofin cvso: investeren in microfinanciering Presentatie Finance Avenue 2013 Loïc De Cannière CEO Incofin Investment Management 16 november 2013 Agenda Incofin Investment Management: wie zijn we en wat

Nadere informatie

AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT

AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT 4.1.1. WELKE AFSPRAKEN MAKEN MET UW ACCOUNTANT? U gaat in zee met een accountant, boekhouder of andere adviseur. Welke afspraken kunt u maken zodat u niets vergeet? Welke vragen komen op u af? AFSPRAKEN

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 12 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2015 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2015 Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Zeist, 27 augustus 2015 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen

Nadere informatie

SHEPHERD. Foto s gemaakt door: Cordaid- Karin Mol Tekst: Frank van Lierde

SHEPHERD. Foto s gemaakt door: Cordaid- Karin Mol Tekst: Frank van Lierde SHEPHERD Op deze factsheet ontmoet je een paar van de vrouwen en hun kinderen die door SHEPHERD worden gesteund. Cordaid Microkrediet is erg blij dat jullie je inzetten voor microkrediet en tegen armoede.

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Lees hoe deze drie ondernemers in Malawi onze campagne mogelijk hebben gemaakt. met behulp van microkrediet

Lees hoe deze drie ondernemers in Malawi onze campagne mogelijk hebben gemaakt. met behulp van microkrediet OikoVisie Lees hoe deze drie ondernemers in Malawi onze campagne mogelijk hebben gemaakt met behulp van microkrediet SPECIAL Made in Malawi Het warme hart van Afrika, zo wordt Malawi ook wel genoemd. Niet

Nadere informatie

MAAK EEN VERSCHIL DEZE KERST

MAAK EEN VERSCHIL DEZE KERST MAAK EEN VERSCHIL DEZE KERST In Afrika missen miljoenen mensen het kapitaal om de bedrijven te starten en ontwikkelen die nodig zijn om de lokale economisch ontwikkeling in gang te zetten. Zonder een

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2014

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2014 Stichting Life Invest Foundation Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2014 Geconsolideerd Jaarverslag 2014 Woord Vooraf & Informatie over de stichting In December 2010 is stichting Life Invest

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Q&A voor participanten

Q&A voor participanten Q&A voor participanten 1. Q: Wat is de juridische vorm van het participatiefonds? A: Het is een beleggingsfonds voor gemene rekening. 2. Q: Wat is een beleggingsfonds voor gemene rekening? A: Het beleggingsfonds

Nadere informatie

Premium Special Report

Premium Special Report Premium Special Report The Leading Authority on Value Research 15 Juni 2010 Hoog dividend als alternatief voor obligaties De grote problemen die zijn ontstaan bij de banken tijdens de kredietcrisis, scheppen

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij medegefinancierd door Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zijn een duurzame en efficiënte

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Datum eerste inleg: 1 januari 1992 3.600,- per jaar steeds op 1 januari Uitbetaling eindbedrag: 31 december 2011

Datum eerste inleg: 1 januari 1992 3.600,- per jaar steeds op 1 januari Uitbetaling eindbedrag: 31 december 2011 Informatiebron 1 Beleggingsovereenkomst Regendrop 13 2435 RD Rookbaai Rookbaai, 1 november 1991 Geachte heer Traaghand, Naar aanleiding van uw verzoek om informatie over ons beleggingsproduct kunnen wij

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

Alles over microkrediet Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool

Alles over microkrediet Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool Alles over microkrediet Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool Microkrediet voor Moeders, januari 2015 1 Inhoudsopgave Vragen & antwoorden... 3 Wat is microkrediet?... 3 Waarom

Nadere informatie

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen)

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) BIJLAGE A1: VRAGENLIJST BANKEN EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) 1 Hoeveel aanvragen voor bedrijfskrediet (dus niet consumentenkrediet of persoonlijke leningen) tot 25.000

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Syriesingel 11, Delft

Syriesingel 11, Delft Syriesingel 11, Delft Syriesingel 11,, Delft Aan een brede laan gelegen driekamer maisonnettewoning op de tweede en derde verdieping met zonnig balkon op het zuid-oosten. De woning is rustig gelegen

Nadere informatie

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2012 Geconsolideerd Jaarverslag 2012 Woord Vooraf & Informatie over de stichting In December 2010 is stichting Life Invest Foundation (LIF) gestart door oprichting

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 31 DECEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen 1 MVO, Social Return, SROI en social enterprise Iedereen winst Hoe kunnen we nu en in de toekomst uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

Binnenwatersloot 30, Delft

Binnenwatersloot 30, Delft Binnenwatersloot 30, Delft Binnenwatersloot 30, Delft Fraaie winkel of kantoor aan een van de mooiste en bekendste grachten van het historische centrum van Delft. Nu de ontwikkeling Spoorzone vordert

Nadere informatie

Doordat arme klanten ook in staat blijken te zijn leningen terug te betalen, ondanks

Doordat arme klanten ook in staat blijken te zijn leningen terug te betalen, ondanks Samenvatting Microfinanciering is het verlenen van financiële diensten aan arme mensen, veelal in ontwikkelingslanden. Microfinanciering omvat alle vormen van financiële dienstverlening die we in ontwikkelde

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 donderdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 donderdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Examen VMBOBB 2008 tijdvak 1 donderdag 29 mei 9.00 10.30 uur economie CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groen beleggen Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Goed voor u, Goed voor natuur en milieu Een goed rendement én een belastingvoordeel.

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst!

Nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst! Nieuwsbrief JAARGANG 7 Oktober 2011 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Groot Composiet II Houtkoolschets

Groot Composiet II Houtkoolschets II Groot Composiet II Houtkoolschets Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie