BEELDEN VAN BUITEN. Het Groninger Museum in het UMCG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEELDEN VAN BUITEN. Het Groninger Museum in het UMCG"

Transcriptie

1 BEELDEN VAN BUITEN Het Groninger Museum in het UMCG

2 ekke abel kleima ( ), landschap met bloeiende bomen, 1936, olieverf op doek _ collectie groninger museum

3 Iconen van het Groninger Land - Collega s van Jan Altink Onder de titel Iconen van het Groningerland - collega s van Jan Altink ( ), exposeert het Universitair Medisch Centrum Groningen van 30 maart tot 30 mei 2012 een selectie van werken van de schilderskring De Ploeg. Tegelijkertijd toont het Groninger Museum een overzicht van het oeuvre van Jan Altink. Het werk is tijdelijk beschikbaar gesteld uit de collectie van het Groninger Museum en van de Stichting De Ploeg. De expositie is de eerste in een reeks van bijzondere activiteiten van het Kunstgenootschap Thomassen à Thuessink. Het kunstgenootschap Thomassen à Thuessink organiseert tentoonstellingen, projecten op het gebied van kunst en educatie en andere publieksactiviteiten waarin kunst, gezondheidszorg, wetenschap en actualiteit elkaar raken. Het is een samenwerkingsverband van Academie Minerva, het Groninger Museum, het Drents Museum, Kunstruimte Wagemans en het UMCG. De Ploeg vormt één van de hoogtepunten uit het bezit van het Groninger Museum. Een aantal Groninger kunstenaars waaronder Jan Wiegers, Johan Dijkstra en Jan Altink nam in 1918 het initiatief tot de oprichting van deze kunstenaarskring. Onder aanvoering van Jan Wiegers ontstond een schilderkunst die in hoge mate schatplichtig was aan het Duitse Expressionisme. Vooral de kunst van De Ploeg uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw is van internationale betekenis, omdat juist daarin de sterk vernieuwende invloed van het Duitse Expressionisme zichtbaar wordt.

4 jan wiegers ( ), interieur bohémien, 1925, was/olieverf op doek _ collectie groninger museum wobbe alkema ( ), compositie met drie witte cirkels, 1927, olieverf op doek _ bruikleen stichting de ploeg Jan Wiegers ( ) was in 1918 een van de medeoprichters van De Ploeg. Tot dit gezelschap behoorden schilders zoals Jan Altink, Johan Dijkstra, Hendrik Nicolaas Werkman, George Martens, Wobbe Alkema, Jan van der Zee, Jannes de Vries, Ekke Kleima, Jan Gerrit Jordens en anderen. De leden van De Ploeg stelden zich ten doel de schilderkunst in Groningen te vernieuwen en het kunstleven in Groningen te bevorderen. Hoewel Wiegers door zijn tijdgenoten al snel als een vooraanstaand en vooruitstrevend schilder werd beschouwd, kreeg zijn kunstenaarschap kort na de oprichting van De Ploeg een verrassende wending. Een longaandoening maakte dat hij in 1920 naar Zwitserland ging om te kuren. In de omgeving van Davos ontmoette hij Ernst Ludwig Kirchner ( ), een van de belangrijkste voormannen van de Duitse schildersgroep Die Brücke ( ). De ontmoeting tussen Wiegers en Kirchner betekende het begin van een vriendschap op schilderkunstig gebied maar had tevens verstrekkende gevolgen voor de schilderkunst in Groningen. Nadat Wiegers eenmaal gezond en wel terugkeerde naar Groningen raakten ook andere kunstenaars binnen De Ploeg onder de indruk van de nieuwe, door Wiegers meegebrachte

5 johan dijkstra ( ), kerkje te oostum, 1922, olieverf op doek _ bruikleen stichting de ploeg schilderkunstige mogelijkheden, zoals een fel en contrastrijk kleurgebruik, hoekige vormen en deformaties, toegepast op alledaagse onderwerpen zoals het landschap en het portret. Bovendien introduceerde Wiegers een nieuwe schilderstechniek, de wasverf. De olieverf werd voortaan met benzine en bijenwas vermengd wat de schilderijen niet alleen een mat aanzien gaf maar tevens als voordeel had dat de schilderijen sneller droogden. Er ontstond een expressionistische schilderkunst in Groningen die haar hoogtepunt beleefde in de jaren twintig van de vorige eeuw. Jan Wiegers Landschap met Rode Bomen (1922, Stedelijk Museum Amsterdam) zette de toon voor een nieuwe benadering van de landschapschilderkunst in Nederland. Het schilderij laat in één oogopslag zien, dat de zichtbare werkelijkheid is omgevormd tot een persoonlijk doorleefde expressionistische visie; bewust anti- klassiek, geschilderd met was/olieverf, in felle, onnatuurlijke kleuren. Het Groninger Museum bezit prachtige voorbeelden van werken uit juist deze periode van Jan Wiegers zoals diens Twee mannen in de sneeuw, komend uit een café aan het Boterdiep uit De schilderstijl appelleerde in de jaren twintig van de vorige eeuw aan een levensgevoel van meerdere Ploegleden en werd ooit treffend verwoord door de literator/schilder én Ploeglid Hendrik de Vries: Impressies

6 opdoen, buiten schilderen. De Vries schreef terugkijkend: Er was roekelooze drift nodig om de zoogenaamd nuchtere kleilanden aan te durven in hun werkelijke grootschheid, (...) met een levenshonger die uitspat in orgieën van verf, heftig en ruw. Het zijn woorden die van toepassing zijn op de meest expressionistische schilderkunstige fase van De Ploeg en typeren een schilderkunst die vooral in de jaren bij een aantal Ploegleden naar voren kwam. Naast Jan Wiegers en Jan Altink behoorde ook Johan Dijkstra ( ) tot de categorie schilders binnen De Ploeg die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan dat wat ook wel het Groninger expressionisme wordt genoemd. Johan Dijkstra was in 1918 een van de oprichters van De Ploeg in Groningen waarvan hij tot aan zijn overlijden lid zou blijven. Aanvankelijk laat zijn werk invloeden zien van Van Gogh en Millet en experimenteerde hij zelfs korte tijd met het pointillisme. Pas rond 1925 komt Dijkstra onder de invloed van het door Jan Wiegers geïmporteerde expressionisme en ontstaan er in een relatief korte periode opvallende portretten en landschappen die zonder meer gerekend kunnen worden tot de hoogtepunten van De Ploeg. George Martens ( ), een van de medeoprichters van De Ploeg in 1918, is vooral bekend geworden als schilder van het Groninger stadsleven. Zijn schilderij Roddel in de regen uit 1927 kan gezien worden als een van de expressionistische hoogtepunten uit zijn oeuvre. Geschilderd met wasverf, een methode die Martens uitsluitend in de jaren toepaste, creëerde hij een uitermate levendig en kleurrijk stadsbeeld. Ook een schilderij als People in the street - Vismarkt uit 1926, maakt duidelijk hoe bedreven Martens was in dergelijke voorstellingen. De betekenis van Martens schuilt dan ook voornamelijk in zijn vlot neergezette schetsen en schilderijen. Henk van Os noemde hem niet zonder reden de stadschilder pur sang die als geen ander binnen De Ploeg de roaring twenties heeft vastgelegd. De uit het Groningse Leens afkomstige Hendrik Nicolaas Werkman ( ) werd in 1919 lid van De Ploeg. Naast drukker, typograaf en vormgever, was hij schrijver, dichter en schilder. De contacten tussen schilders, schrijvers en andere geestverwanten in en rondom De Ploeg, hebben er toe bijgedragen dat Werkmans talent tot volle wasdom komt. Het is te zien in zijn schilderkunst, die evolueert van Haagse Schoolachtige taferelen naar een meer eigenzinnig expressionisme, maar vooral ook in zijn uitgaven, druksels en pamfletten waarmee hij zich een bijzondere plaats verwerft binnen en buiten de kunstenaarskring. Werkman onderscheidde zich van zijn ploeggenoten door niet zozeer in de natuur te schilderen maar vooral vanuit zijn atelier. De grote belangstelling die Werkman aan de dag legde voor de internationale kunststromingen van zijn tijd, heeft ertoe bijgedragen dat hij zich een bijzondere plaats verwierf binnen De Ploeg. Het is dan ook niet zonder betekenis dat hij al spoedig na zijn overlijden in 1945 door Johan van Zweden gekenschetst werd als het moderne artistieke geweten die met zijn brede kosmische kijk op de dingen de beperktheid van een dreigend provincialisme doorbrak.

7 george martens ( ), roddel in de regen, 1927, was/olieverf op doek _ bruikleen stichting de ploeg, legaat thijs martens en annemarie martens-bonnema hendrik nicolaas werkman ( ), de pakhuisknecht, ca. 1936, olieverf op doek _ collectie groninger museum hendrik nicolaas werkman ( ), gestoord gesprek, ca 1937/1938, olieverf op doek_ collectie groninger museum job hansen ( ), aan de overkant een heer met bruine hond, 1949, olieverf op triplex _ bruikleen gemeente groningen Job Hansen ( ) werkte aanvankelijk als architect en werd in deze hoedanigheid in 1923 lid van De Ploeg. Pas in 1927, wijdde hij zich volledig aan de schilderkunst. Hoewel zijn werk uit deze periode sterke overeenkomsten vertoont met het werk van Altink laat Hansens relatief kleine oeuvre al vroeg een duidelijk eigen signatuur zien. Zijn olieverf verdunde hij met veel benzine zodat zijn vriend Hendrik Nicolaas Werkman zijn schilderijen wel eens als benzinerellen betitelde. In de jaren dertig verhuisde Hansen naar een pand aan de Grachtstraat in Groningen waar hij op de eerste verdieping een atelier liet bouwen. Zijn uitzicht op het Noorderplantsoen in Groningen blijkt een bron van inspiratie en zet hem aan tot talloze lyrische overpeinzingen en observaties in zijn schilderkunst. Ekke Kleima ( ) werd in 1926 lid van De Ploeg en schilderde tot aan 1930 in een aan Jan Altink verwante impressionistische stijl. Geleidelijk aan ontwikkelde hij een schilderstijl die vooral in kleur betekenisvol is, en sterk door het Groninger landschap is beïnvloed zoals ook te zien in zijn werk Kerkje te Breede, niet ver gelegen van zijn woonplaats Warffum, waar Kleima tevens natuurkunde docent was aan de Rijks-HBS. Het Kerkje te Breede steekt contrastrijk af tegen de blauwe lucht en het gele koolzaad

8 ekke abel kleima ( ), warffum met rode maan, 1931, olieverf op doek, bruikleen stichting de ploeg ekke abel kleima ( ), portret van george martens, ca 1930, was/olieverf op doek _ bruikleen stichting de ploeg - schenking dick leutscher en han leutscher - hazelhoff op de voorgrond. Kleima s doorgaans kleurrijke werken deden Hendrik de Vries eens de uitspraak ontlokken: Het ziet er uit alsof de wereld pas is opgeverfd. De uit Meppel afkomstige Jannes de Vries ( ) vestigde zich na reizen door onder andere Afrika, in 1924 in Groningen en sloot zich aan bij De Ploeg waarvan hij tot 1927 lid bleef. Om in zijn onderhoud te kunnen voorzien werd hij leraar tekenen aan het Stedelijk Gymnasium. Het werk van De Vries laat aanvankelijk een ingetogen expressionisme zien, dat invloeden verraadt van bijvoorbeeld Cézanne. Na de Tweede Wereldoorlog wordt De Vries wederom lid van De Ploeg. Een fraai werk van zijn hand uit die periode is het schilderij Dijk bij Nansum uit circa 1963 en daarmee uit de periode dat De Vries zich ontwikkelde tot een bijzonder kleurrijke expressionist. Bij de schilderkunst van kunstkring De Ploeg denkt men al gauw aan namen als Jan Wiegers, Johan Dijkstra en Jan Altink als belangrijke vertegenwoordigers van het Groninger expressionisme. Toch kende de groep in de aanvangsjaren ook kunstenaars die geïnspireerd raakten door andere avant-gardistische richtingen in de schilderkunst. Een van die kunstenaars was Wobbe Alkema ( ), die gezien kan worden als de belangrijkste representant

9 ekke abel kleima ( ), duinlandschap op texel, 1939, olieverf op doek _ collectie groninger museum van de abstract- constructivistische richting binnen De Ploeg. In 1924 vond Wobbe Alkema aansluiting bij De Ploeg. Hij zou echter slechts kort lid blijven en de kunstenaarskring in 1925 alweer verlaten. Binnen De Ploeg bleef Alkema enigszins een eenling, ofschoon hij samen met de ploegleden Jan van der Zee en Johann Faber een atelier deelde en ook in de literator Hendrik de Vries een pleitbezorger vond. Zijn zoektocht naar het ware, het absolute en naar het verhevene in de schilderkunst, bracht hem in aanraking met vooraanstaande schilders in Nederland en België. De Ploeg kende meerdere kunstenaars van belang. De expositie in het UMCG laat een selectie zien uit de inmiddels omvangrijke collectie van het Groninger Museum. Pas met het beleid van oud-museumdirecteur W. Jos de Gruyter ( ) kreeg de Kunstkring De Ploeg in de jaren vijftig een eigen identiteit. Er werden voor het eerst werken van De Ploeg verzameld in het Groninger Museum. De daarop volgende decennia groeide de verzameling uit tot een belangrijke collectie. Vandaag de dag herbergt het Groninger Museum meer dan tweeduizend werken van leden van De Ploeg.

10 colofon tentoonstelling het groninger museum in het umcg iconen van het groninger land - collega s van jan altink 30 maart tot 30 mei 2012 tentoonstelling bruikleengever werken collectie groninger museum en stichting de ploeg samenstelling en coördinatie kunstzaken umcg pr en communicatie umc-staf communicatie groninger museum brochure tekst groninger museum, mariëtta jansen - conservator moderne kunst en de ploeg beeldmateriaal groninger museum omslag ekke abel kleima ( ), kerkje te breede, ca. 1939, olieverf op doek _ bruikleen stichting de ploeg ontwerp gravis, nynke visser drukwerk het grafisch huis een uitgave van kunstgenootschap thomassen à thuessink, universitair medisch centrum groningen

11 jannes de vries ( ), dijk bij nansum, ca 1963, olieverf op doek, bruikleen stichting de ploeg

12 Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein 1 Postbus , 9700 rb Groningen

Stichting Stadsmuseum Woerden JAARREKENING 2012

Stichting Stadsmuseum Woerden JAARREKENING 2012 Stichting Stadsmuseum Woerden JAARREKENING 2012 1 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave pagina Toelichting Algemeen 3 Grondslagen voor de waardering activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het exploitatieresultaat

Nadere informatie

Fondsen en schenkers 3. Missie 5. 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen

Fondsen en schenkers 3. Missie 5. 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen JAARVERSLAG 2011 2 INHOUDSOPGAVE Fondsen en schenkers 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Missie 5 Interview Benno Tempel, directeur 6 1. Collectie 10 Belangrijke aankopen Belangrijke schenkingen 2. Tentoonstellingen

Nadere informatie

Overzicht van tentoonstellingen in het Slot Zeist 1964 - heden

Overzicht van tentoonstellingen in het Slot Zeist 1964 - heden Overzicht van tentoonstellingen in het Slot Zeist 1964 - heden 1 1964 15 mei - 21 juni 1964 Kunstbezit uit Zeist en omgeving Een representatieve collectie schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafische

Nadere informatie

Malevich. Kazimir. De jaren van de figuratie

Malevich. Kazimir. De jaren van de figuratie Malevich Kazimir De jaren van de figuratie Alle werken zijn afkomstig uit de collectie van het Staats Russisch Museum in Sint-Petersburg Evgenia Petrova Jean-Claude Marcadé Jevgeni Kovtoen Onder redactie

Nadere informatie

MATERIAALFONDS: RENTEVRIJE LENINGEN VOOR KUNSTENAARS, FOTOGRAFEN EN ONTWERPERS

MATERIAALFONDS: RENTEVRIJE LENINGEN VOOR KUNSTENAARS, FOTOGRAFEN EN ONTWERPERS Om nieuw werk te ontwikkelen voor een tentoon stelling is tijd en geld nodig. Tijd neem je zelf mee, maar geld is meestal niet direct voorhanden. Met het Materiaalfonds kon ik een belangrijke tentoonstelling

Nadere informatie

Constant krant. Gemeente museum Den Haag. Uitgave bij Ode aan Constant Gemeentemuseum Den Haag 3 december 2005-26 februari 2006

Constant krant. Gemeente museum Den Haag. Uitgave bij Ode aan Constant Gemeentemuseum Den Haag 3 december 2005-26 februari 2006 Gemeente museum Den Haag Constant krant Uitgave bij Ode aan Constant Gemeentemuseum Den Haag 3 december 2005-26 februari 2006 1 Chien écrasé, 1977, olieverf op doek, collectie Stedelijk Museum, Amsterdam

Nadere informatie

Van Gogh op school. Lespakket bovenbouw havo-vwo

Van Gogh op school. Lespakket bovenbouw havo-vwo Van Gogh op school Lespakket bovenbouw havo-vwo Inhoud Docentenhandleiding Inleiding 1 In de klas 2 Antwoordsuggesties 3 Museumbezoek 6 Opdrachtbladen Vincent van Gogh 1 De aardappeleters 2 Zelfportret

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2013 GROOT HEILIGLAND 47, 2011 EP HAARLEM ------------ TELEFOON: 0235422427

Nieuwsbrief 2013 GROOT HEILIGLAND 47, 2011 EP HAARLEM ------------ TELEFOON: 0235422427 1 2013 GROOT HEILIGLAND 47, 2011 EP HAARLEM ------------ TELEFOON: 0235422427 Nieuwsbrief JAARGANG 3 - NUMMER 1 - FEBRUARI 2013 info@historischmuseumhaarlem.nl www.historischmuseumhaarlem.nl Beste lezer,

Nadere informatie

KunstKrant. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com

KunstKrant. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com KunstKrant Informatiekrant voor beeldende kunst ACHTTIENDE JAARGANG NUMMER 2 MAART/APRIL 2014 NEEM mee! www.kunstkrant.com Eric De Vree In dit nummer o.a. Stillevens van Eric De Vree zijn een lust voor

Nadere informatie

COLLECTIEBELEIDSPLAN. Voorgeschiedenis

COLLECTIEBELEIDSPLAN. Voorgeschiedenis COLLECTIEBELEIDSPLAN Voorgeschiedenis SMAT staat voor Stichting Museum en Archief voor Tijdmeetkunde. Maar dat is niet altijd zo geweest. Op initiatief van H.C. Faddegon ondersteunt het bestuur van de

Nadere informatie

Onder redactie van Flip Bool en Kees Broos, Prentenkabinet Haags Gemeentemuseum

Onder redactie van Flip Bool en Kees Broos, Prentenkabinet Haags Gemeentemuseum Onder redactie van Flip Bool en Kees Broos, Prentenkabinet Haags Gemeentemuseum Staatsuitgeverij, 's-gravenhage, 1979 3 Voorwoord 5 Organisatie en ontwikkeling van de vakfotografie Ingeborg Leijerzapf

Nadere informatie

Op de cover: Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen (l)en wethouder Marieke Schriks onthullen de tentoonstellingszalen met Zutphense Schatten.

Op de cover: Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen (l)en wethouder Marieke Schriks onthullen de tentoonstellingszalen met Zutphense Schatten. J aarverslag 2008 Stedelijke Musea Zutphen Op de cover: Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen (l)en wethouder Marieke Schriks onthullen de tentoonstellingszalen met Zutphense Schatten. Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

eeuw in de Republiek is gemaakt

eeuw in de Republiek is gemaakt Een schatting van het aantal schilderijen dat in de zeventiende eeuw in de Republiek is gemaakt Masterscriptie Kunstgeschiedenis Begeleider, dr Marten Jan Bok Universiteit van Amsterdam Faculteit der Geesteswetenschappen

Nadere informatie

2014 Jaarverslag Drents Museum

2014 Jaarverslag Drents Museum 2014 Jaarverslag Drents Museum INHOUD VOORWOORD Raad van toezicht 3 Directeur 4 HOOFDSTUK 1 Ambitie en Verrassing 6 1.1 Tentoonstellingen 8 1.2 Presentaties 16 1.3 Marketing en communicatie 19 1.4 Educatie

Nadere informatie

daar eveneens ontmoette, zou Schierbeek later samenwerken.

daar eveneens ontmoette, zou Schierbeek later samenwerken. Woord vooraf Wie het poëtisch oeuvre van Bert Schierbeek (1918 1996) doorbladert, zal tientallen gedichten tegenkomen die een relatie hebben met de beeldende kunst. Uit pure bewondering of uit persoonlijke

Nadere informatie

KUNSTstof-magazine. KUNSTstof-magazine Jaargang 4 nummer 5. Uitgave van het Leerdams Kunstenaars Collectief

KUNSTstof-magazine. KUNSTstof-magazine Jaargang 4 nummer 5. Uitgave van het Leerdams Kunstenaars Collectief KUNSTstof-magazine KUNSTstof-magazine Jaargang 4 nummer 5 Uitgave van het Leerdams Kunstenaars Collectief Van de redactie 5 e Leerdamse Kunst vierdaagse door Sylvia Bosch Tip van Kunststof Behoud van Leerdams

Nadere informatie

KunstKrant. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com

KunstKrant. mee! Informatiekrant voor beeldende kunst. www.kunstkrant.com KunstKrant Informatiekrant voor beeldende kunst ZEVENTIENDE JAARGANG NUMMER 6 NOVEMBER/DECEMBER 2013 NEEM mee! www.kunstkrant.com George Minne In dit nummer o.a. Galerie Dom Arte: kwaliteit en virtuositeit

Nadere informatie

Studiegids. winter voorjaar 2013. HOVO in Noord Nederland

Studiegids. winter voorjaar 2013. HOVO in Noord Nederland Studiegids winter voorjaar 2013 HOVO in Noord Nederland Algemene informatie 4 13WG00 13WG01 13WG02 13WG03 13WG03w 13WG04 13WG05 13WG06 13WG07 13WG08 13WG09 13WG10 13WG11 13WG12 13WG13 13WG14 13WG15 13WG16

Nadere informatie

MAGAZINE. Klimt, Kokoschka en Schiele. Mokum 50. En meer... Nr. 1 juli 2013/ 1,-

MAGAZINE. Klimt, Kokoschka en Schiele. Mokum 50. En meer... Nr. 1 juli 2013/ 1,- MAGAZINE Nr. 1 juli 2013/ 1,- Klimt, Kokoschka en Schiele Mokum 50 En meer... Hoofdsponsors BegunstigerS Tentoonstelling De Dode Zeerollen IN SAMENWERKING MET Hoofdsponsors Begunstigers Subsidiënten Partner

Nadere informatie

Van Goghs brieven De kunstenaar aan het woord. Docentenhandleiding voor het voortgezet onderwijs

Van Goghs brieven De kunstenaar aan het woord. Docentenhandleiding voor het voortgezet onderwijs Van Goghs brieven De kunstenaar aan het woord Docentenhandleiding voor het voortgezet onderwijs Inhoud Inleiding 1 Lesprogramma 3 Achtergrondinformatie 4 Opdrachten 9 Museumbezoek 15 Hierboven: Brief van

Nadere informatie

ELK zijn MUSEUM. ELK zijn MUSEUM. Bertus bakker

ELK zijn MUSEUM. ELK zijn MUSEUM. Bertus bakker In 1957 startte de cursus Openbaar Kunstbezit, een radioprogramma met als doel de esthetische vorming van het Nederlandse volk. In wekelijkse uitzendingen van 10 minuten besprak een deskundige een kunstwerk,

Nadere informatie

Kamper Almanak CULTUUR HISTORISCH JAARBOEK UITGAVE: FRANS WALKATE ARCHIEF. Aangeboden door:

Kamper Almanak CULTUUR HISTORISCH JAARBOEK UITGAVE: FRANS WALKATE ARCHIEF. Aangeboden door: Kamper Almanak 2006 CULTUUR HISTORISCH JAARBOEK UITGAVE: FRANS WALKATE ARCHIEF Aangeboden door: Redactie: Herman Harder, Marhilde Wessels-Bierling, Geraart Westerink. Redactieadres: Internet E-mail Frans

Nadere informatie

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea Rembrandtlezing 2014 Peter Hecht Van en voor de stad Een pleidooi voor onze stedelijke musea TEYLERS MUSEUM, 18 NOVEMBER 2014 Zonder burgers gaat het niet De Vereniging Rembrandt zet zich al meer dan 130

Nadere informatie

MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012

MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012 MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012 2 INHOUD Voorwoord 5 1 Collectie 8 1.1 Depot 8 1.2 Behoud en Beheer 9 1.3 Collectieonline.nl 10 1.4 Aanwinsten 11 1.5 Bruiklenen 13 2 Publieksbereik 16 2.1 Tentoonstellingen

Nadere informatie

Fondsen en schenkers 3. Voorwoord Raad van Toezicht 4. Missie 5. Uitgelicht 9. 1. Collectie 10. 2. Tentoonstellingen 12 Overzicht tentoonstellingen

Fondsen en schenkers 3. Voorwoord Raad van Toezicht 4. Missie 5. Uitgelicht 9. 1. Collectie 10. 2. Tentoonstellingen 12 Overzicht tentoonstellingen JAARVERSLAG 2012 2 INHOUDSOPGAVE Fondsen en schenkers 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Missie 5 Interview Benno Tempel, directeur 6 Uitgelicht 9 1. Collectie 10 2. Tentoonstellingen 12 Overzicht tentoonstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. museum de fundatie

JAARVERSLAG. museum de fundatie JAARVERSLAG 20 13 museum de fundatie INHOUDSOPGAVE Missie en doelstellingen 5 Directieverslag 10 Verslag van de Raad van Toezicht 16 Bezoekers Museum de fundatie 2013 23 Bedrijfsvoering 35 Tentoonstellingen

Nadere informatie

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Zonder Regels

Evaluatie Zorg Zonder Regels Publieksversie Evaluatie Zorg Zonder Regels Een uitzondering op de regel Inhoud Voorwoord... 3 Zorg Zonder Regels: werken aan betere ouderenzorg... 4 Samenvatting... 6 Aanleiding... 9 Deelnemende afdelingen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Rijksmuseum Amsterdam

Jaarverslag 2005. Rijksmuseum Amsterdam Rijksmuseum Amsterdam Jaarverslag 2005 Rijksmuseum Amsterdam Jaarverslag 2005 Rijksmuseum Amsterdam Postbus 74888 > 1070 DN Amsterdam > Telefoon 020 674 70 00 > Telefax 020 674 70 01 > e-mail info@rijksmuseum.nl

Nadere informatie

Ger van Elk en zijn keuze het Stedelijk Museum in Amsterdam

Ger van Elk en zijn keuze het Stedelijk Museum in Amsterdam Ger van Elk en zijn keuze het Stedelijk Museum in Amsterdam The Adieu, 1974, kleurenfoto, gouache en inkt, 132 x 84 cm, Stedelijk Museum, Amsterdam. Een stuk parketvloer in de was gezet en glanzend opgewreven;

Nadere informatie