Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Configuratie en instellingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Configuratie en instellingen"

Transcriptie

1 Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press Configuratie en instellingen

2 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product juni 2008

3 INHOUD 3 INHOUD INLEIDING 7 Terminologie en conventies 7 Over dit document 8 AANSLUITEN OP HET NETWERK 9 EX Print Server op het netwerk 9 Fasen van de installatie op het netwerk 10 Samenvatting van de netwerkinstallatie van de EX Print Server 11 Vereisten voor de instelling van de netwerkserver 12 Windows-netwerken 12 AppleTalk-netwerken 12 UNIX-netwerken 13 INSTELLING VAN DE FIERY CONTROLLER VOORBEREIDEN 14 Toegangs- en beheerniveaus 14 Gebruikers en groepen 14 EX Print Server-afdrukverbindingen 17 WebTools 18 Aanvullende beveiligingsfuncties 20 toegang tot de EX Print Server beheren 20 IP-adressen en -poorten en MAC-adressen beperken 20 LDAP-authenticatie 20 De netwerkkabel aansluiten op de EX Print Server 21 Achterpaneel van de EX Print Server 21 Ethernetverbinding 21 Over Instelling 22 Instelling vanaf het bedieningspaneel van de digitale pers 22 Instelling vanaf een netwerkcomputer 22

4 INHOUD 4 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 23 De EX Print Server instellen vanaf het bedieningspaneel van de digitale pers 23 Toegang krijgen tot opties van Instelling 24 Informatie over de instellingeninterface van het bedieningspaneel van de digitale pers 26 Soorten instellingenschermen 26 Opslaan wijz. bezig 27 Menutabbladen 28 Tabblad Hoofd 28 Tabblad Info 29 Tabblad Scan 30 Tabblad Kalibreren 30 Tabblad Instelling 30 Opties voor Printerinstellingen 31 Algemene instellingen 31 Wachtrijen inschak. 32 PostScript/PCL-instellingen 34 VDP-instellingen 34 Instelling oorspronkelijke documenten 34 Takenlogboek instellen 35 Opties voor Netwerkinstellingen 36 Poortinstellingen 36 TCP/IP-instellingen x-authenticatie-instellingen 44 AppleTalk-instellingen 45 Service-opties 46 SMB (Windows Setup), LPD- en Web instellen 46 Poort en FTP-instellingen 47 LDAP-instellingen 48 SNMP-instellingen 50 Scaninstelling 52 instelling 53 SLP-instelling 55

5 INHOUD 5 DE FIERY CONTROLLER INSTELLEN VANAF EEN NETWERKCOMPUTER 56 Configure vanaf een netwerkcomputer openen 56 BESCHRIJVING VAN DE OPTIES VAN INSTELLING 57 Opties van Instelling 57 WEBTOOLS CONFIGUREREN 60 De EX Print Server en computers configureren voor WebTools 60 DE FIERY CONTROLLER BEHEREN 61 Beheerdersfuncties 61 Wachtwoorden instellen 62 Wachtwoorden vanaf het bedieningspaneel van de digitale pers 62 Wachtwoorden op een netwerkcomputer 63 Het Windows XP-systeemwachtwoord wijzigen 63 Systeemsoftware bijwerken 64 De EX Print Server wissen 64 Externe verbinding met de EX Print Server 65 Instellingen van de EX Print Server herstellen 66 De standaardinstellingen van de EX Print Server herstellen 66 De configuratie van de EX Print Server opslaan en herstellen 66 USB-afdrukken 67 adresboeken beheren 68 VDP-zoekpad 71 Courante algemene zoekpaden instellen 71 Gebruikers toestaan om een zoekpad voor één taak te definiëren 72 De configuratiepagina afdrukken 73 Optimale prestaties van de EX Print Server onderhouden 73

6 INHOUD 6 De EX Print Server afsluiten, rebooten en opnieuw opstarten 74 De EX Print Server afsluiten 74 De EX Print Server rebooten of opnieuw starten 75 PROBLEMEN OPLOSSEN 76 Problemen met de EX Print Server oplossen 76 Runtime-foutberichten 76 Kan geen verbinding met de EX Print Server maken met hulpprogramma s 77 Kan geen verbinding met de EX Print Server maken met Command WorkStation 78 INDEX 79

7 INLEIDING 7 INLEIDING In dit document wordt beschreven hoe u netwerkservers en gebruikerscomputers instelt voor gebruik met de Xerox EX Print Server, ondersteund door Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press, zodat gebruikers ernaar kunnen afdrukken als een hoogwaardige netwerkprinter. Raadpleeg de documentatie bij deze producten voor algemene informatie over het gebruik van de digitale pers, de computer, de software of het netwerk. De juiste instelling van de netwerkomgeving vereist de aanwezigheid en de actieve medewerking van de netwerkbeheerder. Gedetailleerde instructies voor de configuratie van netwerken vallen buiten het bestek van dit document. Raadpleeg uw netwerkdocumentatie voor meer informatie. Voor meer informatie over ondersteunde besturingssystemen en systeemvereisten raadpleegt u Welkom. Terminologie en conventies Dit document gebruikt de volgende terminologie en conventies. Term of conventie Aero Digitale pers Verwijst naar EX Print Server (in illustraties en voorbeelden) Xerox 700 Digital Color Press EX Print Server Xerox EX Print Server, ondersteund door Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press Mac OS Titels in cursief Apple Mac OS X Andere documenten in dit pakket Windows Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista Onderwerpen waarvoor aanvullende informatie beschikbaar is door de Help te openen in de software Tips en informatie Belangrijke informatie Belangrijke informatie over problemen die u of anderen lichamelijke schade kunnen toebrengen

8 INLEIDING 8 Over dit document Dit document behandelt de volgende onderwerpen: Netwerkconnectoren op de EX Print Server Specifieke informatie voor de EX Print Server voor het installeren van netwerkservers OPMERKING: Raadpleeg uw netwerkdocumentatie voor meer informatie over netwerkservers. Beveiliging van het systeem met niveaus en wachtwoorden De EX Print Server instellen vanaf het bedieningspaneel van de digitale pers De EX Print Server instellen vanaf een netwerkcomputer De EX Print Server zo instellen dat gebruikers toegang hebben tot WebTools De EX Print Server beheren Problemen oplossen Op pagina 61 wordt een overzicht gegeven van beheerdersfuncties die in andere documentatie worden beschreven.

9 AANSLUITEN OP HET NETWERK 9 AANSLUITEN OP HET NETWERK Dit hoofdstuk beschrijft de fasen van de installatie van de EX Print Server. EX Print Server op het netwerk Wanneer de EX Print Server is aangesloten op een netwerk, werkt deze als een netwerkprinter. De EX Print Server ondersteunt de volgende netwerkprotocollen (regels waarmee computers op een netwerk met elkaar kunnen communiceren): AppleTalk, Bonjour TCP/IP, met inbegrip van de protocollen BOOTP, DHCP, FTP, HTTP, IMAP, IPP, IPv4, IPv6, LDAP, LPD, NBT, POP3, Port 9100, SMB, SMTP, SNMP, SNTP en SSL/TLS Deze protocollen kunnen tegelijkertijd op dezelfde kabel worden gebruikt. Computers die andere protocollen gebruiken, kunnen afdrukken via een server die een van de ondersteunde protocollen gebruikt. De EX Print Server herkent de protocollen automatisch en behandelt alle verbindingen tegelijkertijd.

10 AANSLUITEN OP HET NETWERK 10 Fasen van de installatie op het netwerk De installatie kan worden uitgevoerd door een netwerk- of afdrukbeheerder. Bij een succesvolle installatie doorloopt u de volgende fasen: 1 De netwerkomgeving configureren Configureer de netwerkservers om de gebruikers toegang te geven tot de EX Print Server als een netwerkprinter. Raadpleeg pagina 12 voor informatie over het configureren van netwerkservers in Windows- en UNIX-netwerkomgevingen wanneer deze specifiek betrekking hebben op de EX Print Server. Raadpleeg de documentatie van uw netwerk voor meer informatie over het gebruik van uw netwerk. 2 De EX Print Server fysiek aansluiten op een werkend netwerk Maak een netwerkknooppunt voor de EX Print Server. Zorg voor een kabel en leid deze naar de plaats waar de EX Print Server wordt geïnstalleerd, en sluit de kabel aan op de netwerkaansluiting van de EX Print Server. Zie pagina 21 voor meer informatie. 3 De EX Print Server instellen Configureer de EX Print Server voor uw afdruk- en netwerkomgeving (zie pagina 23 en pagina 56). 4 Gebruikerscomputers voorbereiden op het afdrukken Installeer de bestanden die nodig zijn om af te drukken, installeer gebruikerssoftware en verbind de gebruikerscomputers met het netwerk. De installatie van de software wordt beschreven in Afdrukken uit Windows en Afdrukken uit Mac OS. 5 De EX Print Server beheren Controleer en onderhoud de systeemprestaties en los mogelijke problemen op (zie De Fiery Controller beheren op pagina 61).

11 AANSLUITEN OP HET NETWERK 11 Samenvatting van de netwerkinstallatie van de EX Print Server Netwerkserver configureren Configureer de netwerkserver voor EX Print Serverafdrukwachtrijen en EX Print Server-gebruikers. Netwerkserver Aansluiting EX Print Server Maak een netwerkknooppunt klaar. Sluit de EX Print Server aan op het netwerk. Als u de Fiery Advanced Controller Interface gebruikt, moet u deze op het netwerk aansluiten. EX Print Server instellen Configureer standaardinstellingen voor de opties in de instellingenmenu s. Clientcomputers instellen Op computers waarop gebruikers afdrukken naar de EX Print Server: Installeer de juiste printerbestanden en maak verbinding met een of meer afdrukverbindingen. Installeer hulpprogramma s en een internetbrowser op de computers waar de gebruikers deze zullen gebruiken. Controleer de EX Print Server in de lijst met printers. EX Print Server beschikbaar op het netwerk

12 AANSLUITEN OP HET NETWERK 12 Vereisten voor de instelling van de netwerkserver Dit gedeelte verstrekt basisinformatie over het configureren van de EX Print Server en zijn gebruik op het netwerk. Het geeft geen uitleg over de algemene netwerkfuncties voor afdrukken. Het beperkt zich tot informatie die specifiek is voor de EX Print Server. De juiste instelling van de netwerkomgeving vereist de aanwezigheid en de actieve medewerking van de netwerkbeheerder. Gedetailleerde instructies voor de configuratie van netwerken vallen buiten het bestek van dit document. Raadpleeg uw netwerkdocumentatie voor meer informatie. Configureer het netwerk en de servers en zorg dat er een actieve netwerkverbinding is voor u de netwerkinstellingen van de EX Print Server in Instelling configureert. Dit geeft de EX Print Server de mogelijkheid om op het netwerk naar zones, servers en wachtrijen op servers te zoeken. Telkens als u de configuratie van de EX Print Server, de digitale pers of het netwerk op uw locatie verandert, moet u de instellingen aanpassen aan de gewijzigde omgeving. Voor het wijzigen van netwerk- of poortinstellingen kan het nodig zijn dat u ook andere opties in Instelling wijzigt. Windows-netwerken De EX Print Server heeft een geldig IP-adres, subnetmasker en adres van de gateway nodig. U kunt deze gegevens handmatig invoeren of het DHCP- of het BOOTP-protocol gebruiken om de adressen dynamisch toe te wijzen. Zorg dat de naam en het adres van de EX Print Server zijn opgenomen in een DNS-database (Domain Name Server) of een database met hostnamen die door uw systeem wordt gebruikt. Als er meerdere EX Print Server-afdrukverbindingen worden gepubliceerd (bijvoorbeeld zowel de afdrukwachtrij als de blokkeringswachtrij), kunt u een printer definiëren voor elke afdrukverbinding, zodat de gebruikers direct naar elke verbinding kunnen afdrukken. Configureer de EX Print Server met de juiste Windows-domeinnaam. Dit is vooral belangrijk voor Windows-afdrukken, ook wel SMB-afdrukken genoemd. Om Microsoft Active Directory te gebruiken, moet u de EX Print Server aan een domein toewijzen. Als u de EX Print Server aan een werkgroep toewijst, kunt u Active Directory niet gebruiken. AppleTalk-netwerken AppleShare-servers hebben geen speciale configuratie nodig. U moet Bonjour op de EX Print Server activeren om Mac OS X-computers toegang te geven tot Bonjour-printers.

13 AANSLUITEN OP HET NETWERK 13 UNIX-netwerken Wanneer u een UNIX-werkstation configureert met het LPR-protocol en verbinding maakt met de EX Print Server via een TCP/IP-netwerk, kunt u rechtstreeks afdrukken naar de EX Print Server. UNIX-werkstations kunnen alleen worden ingesteld door een beheerder met rechten op het root -niveau. Na de eerste configuratie kunnen UNIX-gebruikers afdruktaken verzenden naar een benoemde printer. De EX Print Server is een printercontroller die ondersteuning biedt voor LPR-protocollen. De EX Print Server heeft een externe printernaam die u moet gebruiken om ermee te kunnen communiceren. Ongeacht het UNIX-systeem dat u gebruikt, moet u tijdens de configuratie van het netwerk voor de EX Print Server een van de volgende namen gebruiken voor de externe printer (of het bestand rp in het bestand /etc/printcap): print hold Computers in een TCP/IP-netwerk kunnen rechtstreeks naar de EX Print Server afdrukken als een externe printer, of kunnen afdrukken naar Windows 2000/Server of UNIXwerkstations die als afdrukserver zijn ingesteld.

14 INSTELLING VAN DE FIERY CONTROLLER VOORBEREIDEN 14 INSTELLING VAN DE FIERY CONTROLLER VOORBEREIDEN Als voorbereiding op het afdrukken op uw locatie moet u de EX Print Server configureren ( Instelling ) om de netwerkomgeving op te geven en te bepalen welke soorten afdruktaken u zult uitvoeren. Voordat u met de instelling begint, moet u beslissen welke toegangsniveaus u wilt implementeren, zoals wachtwoorden en andere beveiligingsfuncties van de EX Print Server. Omdat veel van deze beveiligingsfuncties aan elkaar gekoppeld zijn, moet u de informatie in dit hoofdstuk aandachtig lezen om een doeltreffend beveiligingssysteem te plannen en de instelling vervolgens in die zin uitvoeren. Toegangs- en beheerniveaus Tijdens het configureren van de EX Print Server in Instelling implementeert u een bepaald beheerniveau door de volgende elementen te configureren: Gebruikers en groepen Afdrukverbindingen Toegang tot WebTools Gebruikers en groepen U kunt WebTools Configure gebruiken om gebruikers te maken, wachtwoorden toe te wijzen aan gebruikers, groepen met specifieke privileges te maken en gebruikers aan groepen toe te wijzen. Verscheidene groepen zijn standaard ingesteld en u kunt nieuwe groepen maken. Alle gebruikers in een groep hebben dezelfde rechten. U kunt niet alleen de gebruikers die u hebt gemaakt, toewijzen aan een groep, maar ook gebruikers toevoegen uit de algemene adreslijst van uw organisatie, indien u LDAP-services hebt ingeschakeld op de EX Print Server. Het volgende onderwerp is een overzicht dat is ontwikkeld om u te helpen een beveiligingsstrategie voor te bereiden. Raadpleeg de Help van WebTools Configure voor meer informatie, inclusief specifieke procedures. Gebruikersauthenticatie De term gebruikersauthenticatie betekent dat de EX Print Server controleert of de gebruiker die een taak verzendt, bij een groep hoort en of de groep afdrukprivileges heeft ( Afdrukken in zwart-wit of Afdrukken in kleur en zwart-wit ).

15 INSTELLING VAN DE FIERY CONTROLLER VOORBEREIDEN 15 De EX Print Server verplicht standaard geen gebruikersauthenticatie. Zelfs als u wachtwoorden toewijst en gebruikers en de gebruikers toewijst aan groepen, wordt er geen authenticatie uitgevoerd tenzij u het selectievakje Gebruikers toestaan om af te drukken zonder authenticatie uitschakelt (in Configure > Gebruikers en groepen). Als deze optie is geselecteerd, kan iedereen afdrukken naar de EX Print Server. Als u wilt dat gebruikers hun gebruikersnaam en wachtwoord invoeren (als u het selectievakje Gebruikers toestaan om af te drukken zonder authenticatie hebt uitgeschakeld), moet de gebruikers deze informatie invoeren in het printerstuurprogramma wanneer deze afdrukken. Gebruikers moeten ook hun gebruikersnaam en wachtwoord opgeven als deze bestanden maken vanaf het printerstuurprogramma om deze later af te drukken (zoals een bijlage die zal worden verzonden naar de EX Print Server). Omdat taken die via FTP worden verzonden, geen printerstuurprogramma vereisen, kunt u opgeven dat FTP-taken worden geverifieerd (zie Configure > Netwerk > Services > FTP > Wachtwoord vereisen voor afdrukken). Het Mac OS X-printerstuurprogramma ondersteunt geen authenticatie over het netwerk zoals domein\ldap-gebruiker. Alleen lokale gebruikers van EX Print Server worden ondersteund. In het veld voor de gebruikersnaam wordt door het Mac OS X-printerstuurprogramma automatisch de aanmeldnaam van het besturingssysteem ingevuld (die de gebruiker kan bewerken). Het Mac OS X-printerstuurprogramma vereist standaard de gebruikersnaam admin zonder wachtwoord. Wachtwoorden Wanneer u een nieuwe gebruiker maakt in WebTools Configure > Gebruikers en groepen, wijst u een wachtwoord toe aan de gebruiker. In andere gebieden van het systeem kunt u ook wachtwoorden voor de volgende gebieden instellen. Standaardbeheerder in de beheerdersgroep Standaardoperator in de operatorgroep Windows-systeemwachtwoord OPMERKING: Het beheerderswachtwoord en het operatorwachtwoord staan los van het systeemwachtwoord van Windows. Het beheerderswachtwoord is standaard ingesteld op de EX Print Server. Wijzig het beheerderswachtwoord regelmatig om de EX Print Server te beschermen tegen willekeurige of opzettelijke wijzigingen van de instellingen. Raadpleeg Wachtwoorden instellen op pagina 62 voor meer informatie. Gebruikers in de beheerdersgroep en de operatorgroep hebben rechten naast de expliciete rechten die u instelt wanneer u groepen maakt. In de volgende secties vindt u voorbeelden van deze privileges.

16 INSTELLING VAN DE FIERY CONTROLLER VOORBEREIDEN 16 Beheerdersrechten Gebruikers in de beheerdersgroep hebben het hoogste beheerniveau. De beheerdersrechten omvatten: De EX Print Server configureren met de WebTool Configure of met het bedieningspaneel van de digitale pers Groepen toevoegen en verwijderen Gebruikers toevoegen en verwijderen Wachtwoorden voor gebruikers instellen en wijzigen Het takenlogboek verwijderen, afdrukken, exporteren of weergeven Printtaken van gebruikers verwijderen, weergeven en wijzigen Alle taakgegevens van de EX Print Server wissen Scantaken starten en opslaan naar een postvak In zwart-wit of kleur afdrukken Afdrukverbindingen publiceren Lettertypen verwijderen Afdruktaken beheren met de hulpmiddelen voor taakbeheer Afdrukinstellingen vervangen Standaardinstellingen voor afdrukopties bepalen De EX Print Server kalibreren Operatorrechten Gebruikers in de operatorgroep beheren afdruktaken via de hulpmiddelen voor taakbeheer, inclusief: Het takenlogboek weergeven Printtaken van andere gebruikers verwijderen, weergeven en wijzigen In zwart-wit of kleur afdrukken Gastrechten (geen wachtwoord) Een gebruiker heeft geen wachtwoord nodig om zich vanuit de hulpmiddelen voor taakbeheer aan te melden als gastgebruiker. Een gastgebruiker kan de status van actieve taken bekijken, maar kan geen wijzigingen aanbrengen in taken of in de status van de EX Print Server.

17 INSTELLING VAN DE FIERY CONTROLLER VOORBEREIDEN 17 EX Print Server-afdrukverbindingen De EX Print Server ondersteunt drie afdrukverbindingen: blokkeringswachtrij, afdrukwachtrij en directe verbinding. U activeert of publiceert deze afdrukverbindingen voor de gebruikers op het netwerk wanneer u de printerinstellingen configureert. Alle gepubliceerde verbindingen worden constant gecontroleerd op de aanwezigheid van taken. Via de afdrukwachtrij en de directe verbinding hebben gebruikers meer directe toegang tot de EX Print Server dan via de blokkeringswachtrij. Publiceer de afdrukwachtrij en de directe verbinding daarom niet in omgevingen waarin een maximale controle vereist is. U kunt ook de wachtrij Afgedrukt inschakelen. Dit is een opslaggebied voor de meest recente taken uit de afdrukwachtrij. Via de wachtrij Afgedrukt kunnen gebruikers deze taken opnieuw afdrukken met de taakbeheerhulpprogramma s (bijvoorbeeld: Command WorkStation). OPMERKING: Als u de hulpprogramma s en WebTools wilt gebruiken, moet u ten minste één afdrukverbinding inschakelen. Blokkeringswachtrij Taken die naar de blokkeringswachtrij zijn verzonden, worden op de vaste schijf van de EX Print Server geplaatst zodat deze later kunnen worden afgedrukt of meerdere malen kunnen worden afgedrukt. Aangezien de blokkeringswachtrij een opslagruimte is, kunnen de daar opgenomen taken alleen worden afgedrukt met behulp van de hulpmiddelen voor taakbeheer. Afdrukwachtrij De afdrukwachtrij is de standaardwachtrij van de EX Print Server. Taken die naar de afdrukwachtrij zijn verzonden, worden verwerkt en afgedrukt in de volgorde waarin deze zijn ontvangen. Taken waaraan een operator een bepaalde prioriteit heeft toegekend via de hulpmiddelen voor taakbeheer en taken die via de directe verbinding zijn verzonden, hebben prioriteit boven taken die naar de afdrukwachtrij zijn verzonden. Directe verbinding Met de directe verbinding worden taken direct naar de EX Print Server verzonden, maar alleen wanneer de EX Print Server niet actief is. Als de EX Print Server bezig is, blijft de taak aanwezig op de computer van de gebruiker totdat de EX Print Server klaar is. Vervolgens wordt de taak verwerkt zodra de vorige taak is beëindigd en voordat de volgende taak in de wachtrij wordt verwerkt. In de meeste gevallen worden taken die via de directe verbinding worden verzonden, niet opgeslagen op de vaste schijf van de EX Print Server en deze kunnen dus niet worden geselecteerd voor opnieuw afdrukken, verplaatsen of verwijderen. De directe verbinding biedt dus enige beveiliging voor vertrouwelijke bestanden. Taken die naar de directe verbinding zijn verzonden, verschijnen wel in het takenlogboek. Dit is uitsluitend om administratieve redenen.

18 INSTELLING VAN DE FIERY CONTROLLER VOORBEREIDEN 18 Sommige soorten van taken die worden afgedrukt naar de directe verbinding, veroorzaken het opslaan van tijdelijke bestanden op de vaste schijf van de EX Print Server, maar verschijnen niet in een van de andere taakbeheerhulpprogramma s. Het gaat hier om de volgende soorten taken: PDF-taken TIFF-taken Taken met instellingen voor elk van de volgende afdrukopties: Afdrukken in omgekeerde volgorde (voor grote taken) Booklet Maker Gemengde media Scheidingen combineren OPMERKING: Lettertypen kunnen alleen naar de EX Print Server worden gedownload, als de directe verbinding is gepubliceerd. WebTools De EX Print Server kan toegang tot het internet of een intranet ondersteunen met behulp van WebTools vanaf Windows- en Mac OS-computers. Raadpleeg WebTools configureren op pagina 60 om het gebruik van WebTools in te schakelen. Begin Begin biedt actuele informatie over de taken die worden verwerkt en afgedrukt op de EX Print Server. U hebt geen wachtwoord nodig om deze WebTool te gebruiken. Raadpleeg Hulpprogramma s voor meer informatie. Downloads Met Downloads kunnen gebruikers installatieprogramma s voor printerstuurprogramma s en andere software rechtstreeks downloaden van de EX Print Server. U hebt geen wachtwoord nodig om deze WebTool te gebruiken. Raadpleeg Afdrukken uit Windows, Afdrukken uit Mac OS en Hulpprogramma s voor meer informatie. Documenten Met Documenten kunnen gebruikers taken in hun postvakken op de EX Print Server openen, beheren en wijzigen, en taken naar de EX Print Server verzenden. Raadpleeg de Help van WebTools Documenten voor meer informatie.

19 INSTELLING VAN DE FIERY CONTROLLER VOORBEREIDEN 19 Scaninstellingen Met Scaninstellingen kunt u scansjablonen definiëren vanaf een externe computer. Deze scansjablonen zijn toegankelijk vanaf de digitale pers wanneer u een bestand scant. De beheerder heeft volledige toegang tot alle scansjablonen. Daarnaast kan de beheerder nieuwe scansjablonen in Scaninstellingen maken en scansjablonen importeren en exporteren. Raadpleeg Hulpprogramma s voor meer informatie over scannen. Raadpleeg de Help van WebTools Scaninstellingen voor informatie over Scaninstellingen. Configure Met Configure kunt u opties van de EX Print Server bekijken en wijzigen vanaf een computer. Voor deze functie is het beheerderswachtwoord nodig. Raadpleeg pagina 56 voor meer informatie.

20 INSTELLING VAN DE FIERY CONTROLLER VOORBEREIDEN 20 Aanvullende beveiligingsfuncties Naast de traditionele beveiligingsfuncties zoals wachtwoorden, kunt u de volgende functies gebruiken om de veiligheid van de EX Print Server te verzekeren: toegang IP-adressen en -poorten en MAC-adressen LDAP-authenticatie toegang tot de EX Print Server beheren Omdat u gebruikers toestemming kunt geven bestandsbijlagen in berichten die zijn verzonden naar de EX Print Server af te drukken, accepteert de EX Print Server alleen geldige bijlagen (bijvoorbeeld: PostScript- of PDF-bestanden). Normaal moeten via verzonden virussen door de ontvanger worden uitgevoerd. Bijlagen die geen geldige bestanden zijn, worden door de EX Print Server geweigerd. Omdat bestandstypen zoals.bat,.vbs en.exe schadelijke virusactiviteiten kunnen starten, verwerkt de EX Print Server deze bestandstypen niet. De EX Print Server negeert ook s in RTF- (Rich Text Format) of HTML- (Hypertext Markup Language) indeling en alle JavaScript-code die in s voorkomt. Op de EX Print Server kunt u lijsten van geautoriseerde adressen definiëren. Elke die de EX Print Server ontvangt van een adres dat niet op deze lijst voorkomt, wordt verwijderd. Zie pagina 68 voor meer informatie. IP-adressen en -poorten en MAC-adressen beperken Om ongeoorloofde verbindingen met de EX Print Server te beperken, kunt u alleen gebruikers toelaten met IP-adressen of MAC-adressen die binnen een bepaald bereik vallen. U kunt onnodige poorten sluiten om ongewenste toegang via het netwerk te weigeren. Opdrachten of taken die door een ongeoorloofd IP-adres worden verstuurd, worden door de EX Print Server genegeerd. LDAP-authenticatie Wanneer u LDAP-communicatie activeert om namen en andere informatie van mensen van uw organisatie op te vragen, kunt u het soort van authenticatie instellen. Raadpleeg de Help van WebTools Configure voor meer informatie.

21 INSTELLING VAN DE FIERY CONTROLLER VOORBEREIDEN 21 De netwerkkabel aansluiten op de EX Print Server Dit gedeelte toont een illustratie van het achterpaneel van de EX Print Server en geeft informatie over het aansluiten van de EX Print Server op het netwerk. Achterpaneel van de EX Print Server 1 Stroomconnector 2 USB-aansluitingen 3 Netwerkconnector 4 Connector gekruiste scannerkabel 5 Connector van de digitale pers Ethernetverbinding Voor ethernetverbindingen ondersteunt de EX Print Server Unshielded Twisted Pairbekabeling (UTP) voor de volgende netwerksnelheden: 10BaseT: Categorie 3 of hoger 100BaseTX: Categorie 5 of hoger (4 paar/8 draden, korte lengte) 1000BaseT: Categorie 5e of hoger (4 paar/8 draden, korte lengte)

22 INSTELLING VAN DE FIERY CONTROLLER VOORBEREIDEN 22 VERBINDING MAKEN MET HET NETWERK 1 Schakel de digitale pers en de EX Print Server uit. Zie pagina 74 voor meer informatie over de correcte procedures. 2 Sluit de gekruiste scannerkabel van de EX Print Server aan op de scannerpoort op de digitale pers. 3 Sluit de netwerkkabel van het netwerk aan op de juiste netwerkconnector (RJ-45) aan de achterkant van de EX Print Server. 4 Schakel de EX Print Server en de digitale pers in. Over Instelling In Instelling configureert u de EX Print Server voor communicatie met andere apparaten en het beheren van afdruktaken. Voer Instelling uit wanneer u de EX Print Server de eerste keer aanzet nadat nieuwe systeemsoftware is geladen, of telkens als serversoftware opnieuw wordt geïnstalleerd. Wanneer de netwerk- of gebruikersafdrukomgeving verandert, moet u de opties aanpassen. OPMERKING: U kunt de functies van Instelling niet uitvoeren vanuit Command WorkStation, Macintosh Edition. Instelling vanaf het bedieningspaneel van de digitale pers Voer Printerinstellingen, Netwerkinstellingen en Serverinstellingen uit, in deze volgorde. Na de eerste instelling kunt u instellingsopties wijzigen vanaf het bedieningspaneel van de digitale pers (pagina 24) of vanaf een netwerkcomputer (pagina 56). De meeste instellingsopties kunt u met een van deze methoden instellen. Als u de overige instellingenmenu s niet configureert, worden de standaardinstellingen gebruikt door de EX Print Server. Het is beter dat u de juiste instellingen voor de afdrukomgeving op uw locatie opgeeft. Instelling vanaf een netwerkcomputer Gebruik Configure (pagina 56) om de EX Print Server in te stellen vanaf een netwerkcomputer. Open Configure vanuit WebTools of Command WorkStation, Windows Edition.

23 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 23 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS Instellen wordt aanbevolen wanneer u de EX Print Server de eerste keer aanzet nadat nieuwe systeemsoftware is geïnstalleerd. Als u bepaalde instellingsopties niet configureert, gebruikt de EX Print Server de standaardinstellingen. Zorg dat de instellingen aangepast zijn aan de afdrukomgeving op uw locatie. De EX Print Server instellen vanaf het bedieningspaneel van de digitale pers Met Instelling kunt u de EX Print Server configureren om met andere apparaten te communiceren en verzonden afdruktaken te beheren. Instelling bevat de volgende groepen opties: Printerinstellingen om systeeminstellingen op te geven, afdruktaken en wachtrijen te beheren en standaardinstellingen voor PostScript- en PCL-instellingen te kiezen Netwerkinstellingen om actieve netwerksystemen op te geven die afdruktaken doorgeven aan de EX Print Server Service-instellingen om netwerkservices zoals afdrukken en Windows-afdrukken (SMB) in te schakelen De resterende opdrachten in het hoofdvenster van Instelling zijn administratieve onderwerpen. Zie pagina 61 voor meer informatie.

24 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 24 Toegang krijgen tot opties van Instelling Wanneer u opties van Instelling wilt openen, moet u controleren of er niemand bezig is met afdrukken naar de EX Print Server. 1 Knop Services TOEGANG TOT INSTELLING KRIJGEN WANNEER DE EX PRINT SERVER NIET ACTIEF IS 1 Druk op de knop Services op het digitale pers. 1 Services Job Status Machine Status Energy Saver Language

25 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 25 2 Druk op de knop All Services (Alle services) op het bedieningspaneel van de digitale pers en druk vervolgens op de knop Web Applications (Webtoepassingen). 1 Knop All Services (Alle services) 2 Tab naar het menu Instelling 3 Knop Aanmelden/Afmelden Zorg dat de EX Print Server niet actief is. Controleer of Niet actief wordt weergegeven linksboven in het tabblad Hoofd. Als Afdrukken of Verwerken wordt weergegeven, is de EX Print Server een taak aan het verwerken en moet u wachten tot het systeem klaar is en de status Niet actief heeft. 4 Druk op het tabblad Instelling. 5 Druk op het veld Wachtwoord en gebruik het toetsenbord op het bedieningspaneel van de digitale pers om het beheerderswachtwoord te typen. 6 Druk op Opslaan en vervolgens op Aanmelden. 7 Druk op de knop voor de instellingen die u wilt openen. 8 Voer Printerinstellingen, Netwerkinstellingen en Serverinstellingen uit, in deze volgorde. De beschrijving van de opties voor Instelling begint op pagina Wijzig het beheerderswachtwoord om uw instellingen tegen ongeoorloofde wijzigingen te beschermen. Zie pagina 62 voor meer informatie.

26 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 26 Informatie over de instellingeninterface van het bedieningspaneel van de digitale pers Wanneer u de instellingen uitvoert vanaf het bedieningspaneel van de digitale pers, kunt u de menu s achter elkaar selecteren en informatie invoeren over de EX Print Server en uw netwerk- en afdrukomgeving. Wanneer u een functie uitvoert van het bedieningspaneel van de digitale pers die u om het beheerderswachtwoord vraagt, moet u het wachtwoord onmiddellijk opgeven. Als u dit niet doet, keert het bedieningspaneel van de digitale pers terug naar Niet actief en moet u opnieuw beginnen. Sommige menu s die u ziet, worden weergegeven in het overzicht van het bedieningspaneel, een gids op hoog niveau voor Instelling die u kunt afdrukken vanaf het bedieningspaneel van de digitale pers. HET OVERZICHT VAN HET BEDIENINGSPANEEL AFDRUKKEN 1 Druk op de knop Services op het digitale pers. 2 Druk op All Services (Alle services) en druk vervolgens op Web Applications (Webtoepassingen). 3 Druk op Info. 4 Druk op Overzicht bed. paneel. 5 Druk op Ja in het bevestigingsscherm. Soorten instellingenschermen Er zijn verschillende soorten instellingsopties: Meerkeuzevragen Tweevoudige vragen Opties voor gegevensinvoer Een lijst met de keuzemogelijkheden wordt weergegeven. Druk op de pijl naast de lijst en kies de instelling. Deze opties schakelen een functie in of uit. Druk op het selectievakje naast de optie om deze in te schakelen. Druk hier opnieuw op om de optie uit te schakelen. U moet de informatie voor uw locatie opgeven (bijvoorbeeld de printernaam of het IP-adres). Voer informatie in met het toetsenbord op het bedieningspaneel van de digitale pers.

27 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 27 Opslaan wijz. bezig Als u de instellingen voor de opties hebt ingevoerd, drukt u op Opslaan. Als het aantal opties of instellingen meer dan een scherm beslaat, drukt u de knop Opslaan & doorgaan. Deze knoppen bevinden zich rechtsonder in het instellingenscherm. De wijzigingen worden pas van kracht als u de EX Print Server opnieuw start. Zie pagina 75 voor meer informatie. Via het bedieningspaneel van de digitale pers kunt u statusgegevens bekijken over de naar de EX Print Server afgedrukte taken, systeempagina s afdrukken en afdrukopties instellen.

28 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 28 Menutabbladen Naast het uitvoeren van de instellingen, kunt via het bedieningspaneel van de digitale pers statusgegevens weergeven over de naar de EX Print Server afgedrukte taken, speciale pagina s afdrukken en afdrukopties instellen. Het menu geeft toegang tot veel opties die ook beschikbaar zijn via Command WorkStation. Raadpleeg Hulpprogramma s voor informatie over de functies voor taakbeheer (bijvoorbeeld het werken met taken in het wachtgebied). Tabblad Hoofd Het tabblad Hoofd toont eigenschappen van taken die momenteel worden afgedrukt en taken in de wachtrij. Het geeft u de mogelijkheid om taken af te drukken. Via Hoofd hebt u ook toegang tot de volgende opdrachten: Afdrukken onderbrek. Afdrukken hervatten Beveiligd afdrukken Breekt de communicatie tussen de EX Print Server en de digitale pers af. Gebruik deze opdracht om de huidige taak te onderbreken zodat u onderhoudstaken kunt uitvoeren. Taken worden nog steeds op de EX Print Server verwerkt. Nadat u klaar bent met de onderhoudstaken, selecteert u Afdrukken hervatten om door te gaan met het afdrukken van taken op de EX Print Server. De communicatie tussen de digitale pers en de EX Print Server hervatten nadat u Afdrukken onderbreken hebt geselecteerd. Hiermee kunnen gebruikers beveiligde afdruktaken beheren. Om toegang te krijgen tot beveiligde afdruktaken is een wachtwoord vereist. De gebruiker definieert het wachtwoord en voert het in in de optie Beveiligd afdrukken van het printerstuurprogramma. Raadpleeg Afdrukopties voor meer informatie. OPMERKING: Taken met Beveiligd afdrukken worden alleen ondersteund op Windows 2000/XP/Server 2003 en Mac OS X. Ze zijn niet toegankelijk met de hulpmiddelen voor taakbeheer. Annuleren USB-mediaserver Annuleert de verwerking van een taak. Druk een bestand af van een USB-apparaat naar een van de gepubliceerde afdrukverbindingen. Raadpleeg Afdrukken uit Windows en Afdrukken uit Mac OS voor meer informatie over afdrukken.

29 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 29 Tabblad Info Het tabblad Info toont opties die op de EX Print Server zijn geïnstalleerd. U kunt ook systeempagina s en activiteitlogboeken afdrukken. Pagina s afdrukken Systeempagina s afdrukken vanaf de EX Print Server. U kunt de volgende pagina s afdrukken: PS-testpagina/PCL-testpagina: een testpagina stelt u in staat een testpagina af te drukken om te controleren of de EX Print Servergoed is aangesloten op de digitale pers. De pagina bevat ook afdrukvoorbeelden van kleuren en grijswaarden die u kunt gebruiken bij het oplossen van problemen met de digitale persof de EX Print Server. Op de testpagina vindt u de volgende instellingen: servernaam, kleurinstellingen, printermodel en datum en tijd waarop de testpagina is afgedrukt. Configuratie: drukt de configuratiepagina met de huidige configuratie van de server en het apparaat af. Verder vindt u op deze pagina algemene informatie over de configuratie van hard- en software van de EX Print Server, de huidige opties voor alle instellingen, informatie over de huidige kalibratie en het IP-adres van de EX Print Server. Kleurendiagrammen: hiermee worden voorbeelden afgedrukt van de RGB-, CMY- en PANTONE-kleuren die beschikbaar zijn op de EX Print Server. Overzicht bedieningspaneel: drukt het overzicht van het bedieningspaneel af, wat een overzicht is van enkele schermen die u via het bedieningspaneel van de digitale pers kunt openen. PS-lettertypenlijst/PCL-lettertypenlijst: hiermee wordt een lijst afgedrukt van alle lettertypen die beschikbaar zijn op de vaste schijf van de EX Print Server. Afdruklogboek Logboekbestanden afdrukken van de EX Print Server. U kunt de volgende pagina s afdrukken: Takenlogboek: hiermee wordt een logboek van de laatste 55 taken afgedrukt. -logboek: hiermee wordt een logboek met recente activiteiten afgedrukt. Dit logboek is nuttig voor de netwerkbeheerder. FTP-logboek: hiermee wordt een FTP-logboek met recente FTP-activiteiten afgedrukt. Dit FTP-logboek is nuttig voor de netwerkbeheerder. OPMERKING: Als u het - of FTP-logboek wilt afdrukken, moet u eerst de juiste service inschakelen. Zie pagina 53 voor services. Zie pagina 47 voor FTP-afdrukken.

30 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 30 Tabblad Scan Op het tabblad Scan kunt u taaksjablonen voor het scannen maken. Raadpleeg Hulpprogramma s voor meer informatie over het gebruik van deze functie. Tabblad Kalibreren Hiermee kunt u de EX Print Server kalibreren met ColorCal. Raadpleeg Afdrukken in kleur voor meer informatie. Als een beheerderswachtwoord ingesteld is, moet u het invoeren om toegang te krijgen tot Kalibratie. Tabblad Instelling Op het tabblad Instelling kunt u de EX Print Server configureren om deze operationeel te maken op uw netwerk. Andere administratieve opdrachten, zoals het wijzigen van wachtwoorden en het wissen van de EX Print Server zijn beschikbaar. De beschrijving van de opties voor Instelling begint op pagina 31. U moet het beheerderswachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de volgende submenu s: Printerinstellingen, Netwerkinstellingen, Service-instellingen Wachtwoord wijzigen Server wissen Server herstarten Fabrieksinstellingen Configureer de EX Print Server om operationeel te zijn op uw netwerk. U kunt ook de standaardinstellingen kiezen die worden toegepast als taken niet de gepaste informatie bevatten (bijvoorbeeld de kleurmodus). De beheerders- en operatorwachtwoorden wijzigen. Zie pagina 62 voor meer informatie. Hiermee kunt u alle taken in alle wachtrijen van de EX Print Server verwijderen, alsmede alle taken die gearchiveerd zijn op de vaste schijf van de EX Print Server, de index van gearchiveerde taken (in het venster Archiveren), alle FreeForm-modellen en de index van FreeForm-modellen (in het venster FreeForm). Raadpleeg uw beheerder of operator voordat u Server wissen kiest. De systeemsoftware resetten zonder het volledige systeem de rebooten. De netwerktoegang tot de EX Print Server wordt tijdelijk onderbroken en alle huidige verwerkte taken worden afgebroken en kunnen verloren gaan. De standaardinstellingen van de EX Print Server herstellen. Zie pagina 66 voor meer informatie. Daarnaast kan iedereen de volgende opdrachten gebruiken zonder een wachtwoord in te voeren: Lade uitlijnen Overzicht van instellingen Diagnose uitvoeren Hiermee kunt u tekst en afbeeldingen zo op de pagina plaatsen dat deze correct worden uitgelijnd op het vel papier en dat beide zijden van een dubbelzijdig vel precies dezelfde uitlijning hebben. Raadpleeg Hulpprogramma s voor meer informatie over deze functie. De huidige instellingen van de EX Print Server tonen. Deze functies zijn gereserveerd voor onderhoudstechnici.

31 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 31 Opties voor Printerinstellingen In Printerinstellingen kunt u systeeminformatie met betrekking tot de EX Print Server en de gebruikers opgeven. U kunt ook de verbindingen en het afdrukgedrag van een bepaald afdrukapparaat configureren. Als u dit menu wilt openen, volgt u de instructies op pagina 24. De submenu s en de opties verschijnen in volgorde. Waar van toepassing, worden standaardwaarden onderstreept. Cursieve woorden geven aan dat een product- of locatiespecifieke waarde wordt weergegeven. Algemene instellingen Servernaam Standaardservernaam Voer een naam in voor de EX Print Server (maximaal 15 tekens). Dit is de naam waarmee de EX Print Server wordt weergegeven in het netwerk. Wanneer u de servernaam wijzigt met deze optie, wordt de nieuwe naam ook toegepast op de servernaam voor Windows-afdrukken (pagina 41). OPMERKING: Als u meer dan één EX Print Server hebt, mag u deze niet dezelfde naam geven. Tekenset gebruiken Macintosh, DOS, Windows Geef aan of het bedieningspaneel van de digitale pers en Command WorkStation voor de weergave van bestandsnamen moeten gebruik maken van de tekenset van de Macintosh, DOS of Windows. Dat is belangrijk als in de bestandsnamen tekens met accenten of samengestelde tekens voorkomen (zoals é of æ). Voor netwerken met gemengde platforms selecteert u de instelling die in het algemeen de beste weergave oplevert van de speciale tekens die u gebruikt. Tijdzone Lijst met zones Selecteer de juiste tijdzone uit een lijst van ondersteunde zones. SNTP inschakelen Selecteer deze optie om de tijdsynchronisatiefunctie van de digitale pers te gebruiken met een NTP/SNTP-server via SNTP. Tijdserver Lijst Kies de server waarmee de EX Print Server wordt gesynchroniseerd.

32 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 32 Startpagina afdrukken Selecteer deze optie om automatisch een startpagina af te drukken telkens wanneer de EX Print Server wordt gestart. De startpagina bevat informatie over de EX Print Server, zoals de servernaam, de huidige datum en tijd, de hoeveelheid geheugen, de netwerkprotocollen en de afdrukverbindingen. Voorbeeld tijdens verwerking Selecteer deze optie om een voorbeeldminiatuur weer te geven in Command WorkStation terwijl een taak wordt verwerkt. De voorbeeldminiatuur wordt weergegeven in het verwerkingsgedeelte van de Activiteitenmonitor. Contactinformatie Geef de contactinformatie op voor mensen die de ondersteuning voor de EX Print Server en de digitale pers leveren. Wachtrijen inschak. U moet minstens de afdrukwachtrij of de blokkeringswachtrij publiceren om gebruikers in staat te stellen de hulpprogramma s en de WebTools te gebruiken of om via een TCP/IPnetwerk af te drukken naar de EX Print Server. Alleen de wachtrijen die u publiceert, zijn beschikbaar voor gebruikers. Directe verbinding publiceren Met de directe verbinding kunnen gebruikers taken naar de EX Print Server afdrukken (of downloaden) zonder de taken in de wachtrij te plaatsen. Taken die naar de directe verbinding zijn verzonden, worden niet opgeslagen in de wachtrij Afgedrukt. Als u lettertypen wilt downloaden naar de EX Print Server, moet u de directe verbinding publiceren. Afdrukwachtrij publiceren Taken die naar de afdrukwachtrij zijn afgedrukt (of gedownload), worden in de wachtrij op de harde schijf van de EX Print Server geplaatst en in volgorde van binnenkomst afgedrukt. Blokkeringswachtrij publiceren Taken die naar de blokkeringswachtrij zijn afgedrukt (of gedownload), kunnen alleen worden afgedrukt door de taken te kopiëren of te verplaatsen naar de afdrukwachtrij (bijvoorbeeld met Command WorkStation).

33 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 33 Wachtrij Afgedrukt inschakelen De wachtrij Afgedrukt is een opslaglocatie op de vaste schijf van de EX Print Server voor taken die onlangs zijn afgedrukt vanuit de afdrukwachtrij. Gebruikers drukken niet af naar de wachtrij Afgedrukt. Gebruikers met beheerders- of operatortoegang tot de hulpmiddelen voor taakbeheer kunnen echter taken uit de wachtrij Afgedrukt opnieuw afdrukken zonder deze opnieuw naar de EX Print Server te sturen. Als u de wachtrij Afgedrukt niet inschakelt, worden afdruktaken van de harde schijf van de EX Print Server verwijderd zodra deze zijn afgedrukt. Taken opgeslagen in wachtrij Afgedrukt 1-99, 10 Als u de wachtrij Afgedrukt hebt ingeschakeld, moet u het aantal taken opgeven die in de wachtrij Afgedrukt moeten worden opgeslagen. Taken in de wachtrij Afgedrukt nemen ruimte in beslag op de vaste schijf van de EX Print Server. Als er weinig schijfruimte is, moet u een kleiner aantal opgeslagen taken opgeven. Afdrukken toestaan voor Alle gebruikers, Bevoegde gebruikers Bepaal of de EX Print Server gebruikers verifieert voordat hun opdrachten worden verzonden naar de EX Print Server. Als u voor deze optie Bevoegde gebruikers selecteert, moeten de gebruikers horen bij een groep waaraan u afdrukprivileges hebt toegewezen. Paginataal Auto, PCL, PS Kies de paginataal van de digitale pers. Als u Auto kiest, wordt de paginabeschrijvingstaal van inkomende taken automatisch gedetecteerd en naar de juiste interpretatietechnologie (PostScript of PCL) verzonden. Als u een specifieke interpretatietechnologie kiest, worden inkomende taken eerst naar deze interpretatietechnologie verzonden. Als het type van de taak niet overeenkomt, wordt de taak naar de andere interpretatietechnologie verzonden. Verkeerde combinatie in taak inschakelen Selecteer deze optie als u wilt dat de EX Print Server een bepaalde actie uitvoert als de taak niet kan worden afgedrukt vanwege ontbrekende bronnen. Actie bij verkeerde combinatie Onderbreken, Annuleren Als u Verkeerde combinatie in taak hebt ingeschakeld, moet u de actie voor verkeerde combinaties van taken kiezen. Terwijl een taak onderbroken is, worden andere taken verder verwerkt en afgedrukt.

34 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 34 Verkeerde combinatietime-out Als u de optie Verkeerde combinatie in taak hebt ingeschakeld, moet u opgeven hoe lang (in seconden) de EX Print Server wacht voor deze bepaalt dat een taak een verkeerde combinatie bevat en daarom moet worden geannuleerd. PostScript/PCL-instellingen Met deze instellingenmenu s kunt u standaardinstellingen voor het afdrukken selecteren voor taken die naar de EX Print Server worden verzonden. Wanneer een gebruiker een taak afdrukt vanaf het printerstuurprogramma, kan de gebruiker een specifieke instelling opgeven voor de meeste afdrukopties per taak en wordt deze instelling toegepast op de taak. Gebruikers die echter taken verzenden zonder printerstuurprogramma (bijvoorbeeld van UNIX- of DOSopdrachtregels), kunnen geen instelling opgeven en moeten daarom vertrouwen op de standaardinstellingen in de Instellingenmenu s. Zie Opties van Instelling op pagina 57 voor informatie over deze standaardinstellingen. VDP-instellingen Raadpleeg Variabele gegevens afdrukken voor meer informatie over FreeForm 2. Recordlengte FreeForm 1 Taak, FreeForm-hoofdtaak Kies de recordlengte voor FreeForm-taken. De instelling Taak definieert de grens van het record als de volledige taak. De instelling FreeForm-hoofdtaak definieert de recordgrens als de lengte van het FreeForm-model. Instelling oorspronkelijke documenten Conversie van oorspronkelijke documenten maakt het mogelijk om Microsoft Officebestanden (Word, PowerPoint en Excel) automatisch om te zetten en af te drukken. Wanneer een gebruiker deze bestandsformaten naar de EX Print Server verzendt, als e- mailbijlage of met de functie USB-mediaserver, stuurt de EX Print Server deze naar de PrintMe-server voor conversie naar PostScript-bestanden. De bestanden worden vervolgens afgedrukt op de EX Print Server. Conversie van oorspronkelijke documenten met PrintMe inschakelen Wanneer u deze optie selecteert, wordt de verbinding met de PrintMe-server gestart. U moet DNS inschakelen (pagina 40) om deze optie te gebruiken. Licentie-updates verzenden naar adres Als de licentie-updates van PrintMe wijzigen, wordt een naar de beheerder verzonden.

35 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 35 Takenlogboek instellen Het takenlogboek is een overzicht van alle taken die zijn verwerkt of afgedrukt op de EX Print Server, ongeacht of de taken afkomstig zijn van een gebruikerscomputer, een netwerkserver of de EX Print Server. Het takenlogboek kan worden afgedrukt vanaf het bedieningspaneel van de digitale pers of vanuit de hulpmiddelen voor taakbeheer. Het afgedrukte takenlogboek geeft een overzicht van de administratieve gegevens voor elke taak, zoals gebruikersnaam, documentnaam, tijd en datum waarop de taak is afgedrukt en aantal pagina s. Gebruikers die werken met Windows- en Macintosh-computers kunnen taakspecifieke opmerkingen opgeven die worden weergegeven in het takenlogboek. Takenlogboek automatisch afdrukken (elke 55 taken) Selecteer deze optie om het takenlogboek na elke 55 taken af te drukken. Deze functie is handig wanneer het voor uw bedrijf van belang is dat alle afgedrukte pagina s worden bijgehouden. Logboek automatisch wissen na 55 taken Selecteer deze optie om het takenlogboek na elke 55 taken te wissen. Als u deze optie niet selecteert en het takenlogboek niet wist vanaf de EX Print Server of vanaf een externe computer, bewaart de EX Print Server een overzicht van alle taken. OPMERKING: Deze optie heeft geen invloed als u Takenlogboek automatisch afdrukken (elke 55 taken) niet hebt geselecteerd. Paginagrootte 11x17/A3, Letter/A4 Kies het papierformaat om het takenlogboek af te drukken. Ongeacht het paginaformaat worden 55 taken per pagina weergegeven. Welk papierformaat wordt gebruikt, hangt af van de instelling Stnd. papierformaten onder PS-instellingen. Als de optie Stnd. papierformaten op VS is ingesteld, wordt het takenlogboek afgedrukt op het papierformaat 11x17 of Letter. Wachtwoord vereisen voor afdrukken van takenlogboek Selecteer deze optie om te bepalen dat gebruikers het beheerderswachtwoord moeten ingeven voordat ze het takenlogboek kunnen afdrukken of verwijderen.

36 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 36 Opties voor Netwerkinstellingen Wanneer u de netwerkinstellingen uitvoert, configureert u de EX Print Server om taken te ontvangen via de netwerksystemen die op uw locatie worden gebruikt. Dit omvat het instellen van netwerkadressen en -namen die door computers, servers en de EX Print Server moeten worden gebruikt wanneer deze met elkaar communiceren. Als u het instellingenmenu wilt openen, volgt u de instructies op pagina 24. Voor het configureren van netwerkinstellingen moet u controleren of de EX Print Server verbonden is met een actieve netwerkverbinding, omdat de EX Print Server in het netwerk zoekt naar zones, servers en wachtrijen op servers. Als u de netwerkinstellingen configureert zonder dat er een functionerend netwerk met de server is verbonden, worden standaardinstellingen gebruikt die wellicht niet geschikt zijn. U moet alleen opties configureren voor de netwerksystemen die op het moment bij u actief zijn. Als uw netwerkvereisten veranderen, kunt u de netwerkinstellingen op elk gewenst moment wijzigen. Als de EX Print Server is geconfigureerd voor ondersteuning van meerdere protocollen, wordt automatisch het juiste protocol geactiveerd wanneer een afdruktaak wordt ontvangen. Aangezien de menu s voor de netwerkinstellingen genest zijn, worden de namen van menu s van hogere niveaus in dit hoofdstuk links van de menutitels weergegeven. Waar van toepassing, zijn de standaardinstellingen voor de opties onderstreept. Netwerkinstellingen Poort Poortinstellingen Voer de instellingen in voor de ethernet- en USB-poorten en geef op of de toegang van MAC-adressen moet worden beperkt. Ethernet-snelheid Auto, 10 Mbps half-duplex, 100 Mbps half-duplex, 10 Mbps full-duplex, 100 Mbps full-duplex Kies de geschikte snelheid van het netwerk. Kies Auto in een van de volgende gevallen: De netwerksnelheid is onbekend. De netwerkomgeving is gemengd. Het netwerk gebruikt 1 Gbps.

37 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 37 MAC-adresfilter Selecteer deze optie om de EX Print Server inkomende pakketten van de opgegeven MAC-adressen te laten toestaan. Gebruik WebTools Configure om bepaalde adressen in te voeren. U geeft hier de MAC-adressen op waarvan inkomende pakketten worden toegestaan. Alle inkomende pakketten die vanaf een niet-geregistreerd MAC-adres zijn verzonden, worden geweigerd. Als u onbeperkte toegang tot de EX Print Server wilt toestaan op basis van het MAC-adres, schakelt u de optie MAC-adresfilter uit. Zie pagina 42 voor informatie over het toestaan of weigeren van de toegang tot IP-poorten en tot verbindingen die op IP-adressen zijn gebaseerd. USB-poort inschakelen Selecteer deze optie om af te drukken naar de USB-poort op de EX Print Server vanaf een Windows-computer of een USB-apparaat. Bestandseindeteken negeren Deze optie bepaalt dat de EX Print Server bestandseindetekens in een bestand negeert. Wis deze optie in normale omstandigheden. Om PostScript-bestanden af te drukken in binaire indeling (geen ASCII), selecteert u deze optie. De EX Print Server gebruikt de tim e-outwaarde van de USB-poort wanneer het einde van het bestand is bereikt. Als u afdrukproblemen ondervindt, schakelt u deze optie uit. Poorttime-out in seconden 5 60, 30 Geef op hoe lang (in seconden) de EX Print Server wacht zonder een signaal van de USBpoort te ontvangen voordat wordt besloten dat de huidige taak is voltooid. Tot de time-out kan de EX Print Server geen nieuwe taken via de USB-poort ontvangen maar kan deze wel taken via het netwerk blijven ontvangen. USB-verbinding Afdrukwachtrij, Blokkeringswachtrij, Directe verbinding, virtuele printers Selecteer de bestemming van taken die naar de USB-poort worden afgedrukt. Alleen de afdrukverbindingen die u hebt gepubliceerd worden weergegeven. Deze optie verschijnt alleen als u de optie USB-poort hebt ingeschakeld. Als slechts een van de afdrukverbindingen is gepubliceerd, worden USB-taken automatisch afgedrukt naar die verbinding. USB-media Aut. afdr. Selecteer op of u het automatisch afdrukken van taken vanaf een USB-apparaat wilt inschakelen. De taken worden afgedrukt van zodra het USB-apparaat op de EX Print Server wordt aangesloten. Zie pagina 67 voor meer informatie.

38 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 38 TCP/IP-instellingen U configureert de EX Print Server door elk protocol te kiezen en de instellingen voor dat protocol op te geven. U kunt AppleTalk- en TCP/IP-communicatie tegelijkertijd activeren. Ethernet-instelling Netwerkinstellingen TCP/IP Ethernet Als u in Instelling een IP-adres, subnetmasker of adres van de gateway instelt voor de EX Print Server, kunt u de EX Print Server deze adressen automatisch laten ophalen van een DHCP- of BOOTP-server. Schakel de EX Print Server eerst in of start deze opnieuw en laat deze de status Niet actief krijgen. Zorg dat de DHCP- of BOOTP-server actief is en voer daarna de netwerkinstellingen uit. IPv4-adrestype Automatisch, Handmatig Selecteer of de u de EX Print Server wilt toestaan het IP-adres voor ethernet automatisch te verkrijgen door te zoeken op het netwerk. Het IP-adres is mede afhankelijk van uw netwerk en het protocol dat u selecteert bij de volgende optie (DHCP of BOOTP). Het IP-adres kan veranderen.

39 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 39 Afhankelijk van uw keuze worden de volgende opties weergegeven: Als u Automatisch selecteert Protocol DHCP, BOOTP Selecteer het protocol dat de EX Print Server moet gebruiken om te zoeken naar het IP-adres. Met zowel DHCP als BOOTP kan de EX Print Server automatisch het IP-adres en subnetmasker voor ethernet verkrijgen. OPMERKING: Afhankelijk van het netwerk kan een ander IP-adres worden toegewezen aan de EX Print Server nadat u de EX Print Server opnieuw hebt gestart. Met de instelling DHCP kan een ander adres worden toegewezen aan de EX Print Server, zelfs als deze niet opnieuw wordt gestart. Zorg ervoor dat het netwerk al goed is geconfigureerd voor het protocol dat u selecteert. Type gateway Automatisch, Handmatig Kies de methode voor het verkrijgen van het gatewayadres voor afdrukken met TCP/IP. Als u Handmatig selecteert IP-adres Voer het IP-adres van de EX Print Server voor ethernet in. In tegenstelling tot een IP-adres dat automatisch wordt ingesteld, blijft dit IP-adres hetzelfde als u de EX Print Server opnieuw opstart. U moet de standaardinstelling wijzigen in een geldig adres voor het netwerk. Zie pagina 12 voor informatie over het instellen van afdrukken via TCP/IP. Subnetmasker Stel het subnetmasker in voor afdrukken met TCP/IP op uw netwerk. OPMERKING: Controleer de instelling van het subnetmasker bij uw netwerkbeheerder voordat u verder gaat. Gateway-adres Stel het gatewayadres in voor afdrukken met TCP/IP op uw netwerk. Gateway-adres Als u op de vorige optie Handmatig hebt gekozen, stelt u het gatewayadres in voor afdrukken met TCP/IP op uw netwerk. IPv6 inschakelen Selecteer deze optie om de EX Print Server zelf een IPv6-adres te laten zoeken in het netwerk.

40 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 40 DNS-instellingen Netwerkinstellingen TCP/IP DNS U kunt de EX Print Server zo configureren dat deze toegang heeft tot een geschikte DNS-server. Met de DNS-server moeten gebruikers bij het verbinden van de hulpprogramma s of WebTools van externe computers met de EX Print Server alleen de servernaam onthouden, die gemakkelijker te onthouden is dan een IP-adres. DNS inschakelen Selecteer deze optie als een DNS-server op uw netwerk is aangesloten en u wilt toestaan dat de EX Print Server een naam automatisch in een IP-adres vertaalt. DNS-adres Automatisch, Handmatig Kies of u de EX Print Server wilt toestaan automatisch een DNS-adres op te halen. Om deze optie te gebruiken, moet u eerst Automatisch selecteren als IPv4-adrestype (pagina 38). Afhankelijk van uw keuze worden de volgende opties weergegeven: Als u Automatisch selecteert voor DNS-adres Domeinnaam Geef de DNS-domeinnaam op van de EX Print Server. Als u Handmatig selecteert voor DNS-adres Primaire DNS-server Geef het IP-adres van de primaire DNS-server op. Secundaire DNS-server Geef het IP-adres van de secundaire DNSserver op. Domeinnaam Geef de DNS-domeinnaam van de EX Print Server op. OPMERKING: Wanneer u de domeinnaam wijzigt, veranderen de servernaam (pagina 31) en de servernaam voor Windows-afdrukken (pagina 41) eveneens.

41 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 41 WINS-serverinstelling Netwerkinstellingen TCP/IP WINS-server Om de Windows-afdrukken in te stellen, zijn de volgende tekens toegelaten in de tekstvelden: hoofdletters, cijfers, spatie en de tekens: - _. # $ % ^ & ( ) { } \ ', WINS inschakelen Selecteer deze optie als uw netwerk een WINS-server gebruikt. Servernaam Standaardnaam De servernaam is de naam die in het netwerk wordt weergegeven voor toegang tot de EX Print Server via SMB. De standaardnaam is dezelfde naam als de servernaam die is toegewezen in Printerinstellingen (zie pagina 31). Autom. configuratie gebruiken Om deze optie te gebruiken, moet u eerst Auto IP-configuratie inschakelen voor het automatisch ophalen van het IP-adres voor de EX Print Server (zie pagina 38). Selecteer deze optie als de EX Print Server een WINS-naamserver gebruikt en automatisch zijn IPadres verkrijgt. IP-adres Als u Autom. configuratie gebruiken niet inschakelt, voert u het juiste IP-adres van de WINS-naamserver in. De netwerkbeheerder kan u het juiste adres geven. Werkgroep of domein Voer de naam in van de werkgroep of het domein. Zie Soorten instellingenschermen op pagina 26 voor meer informatie over het invoeren van tekst en tekens. Servercommentaar Servercommentaar (facultatief) kan informatie over de printer bevatten. Dit commentaar wordt weergegeven in de eigenschappen van de EX Print Server in Netwerkomgeving.

42 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 42 Beveilig.instell. Netwerkinstellingen TCP/IP Beveiliging Om de omgeving van de EX Print Server veiliger te maken, kunt u de toegang tot de volgende items controleren: IP-poorten IP-adressen OPMERKING: Aangezien deze opties meerdere schermen beslaan, drukt u op de knop Opslaan & doorgaan om de volgende opties in te stellen. IP-poortfilter Sluit onnodige poorten om ongewenste toegang via het netwerk te weigeren. Alle poorten die niet worden vermeld in de volgende tabel, zijn gesloten. Poorten inschakelen Selecteer deze optie om de beveiliging van het systeem te verbeteren en selecteer vervolgens de poortnummers in de volgende opties. Poortnummer Overeenkomend protocol Voorbeeld van protocolgebruik FTP FTP-afdrukken, scannen naar FTP 80 HTTP WebTools en IPP-afdrukken 123 SNTP Communicatie met een tijdserver NetBIOS SMB-afdrukken SNMP Command WorkStation 427 SLP 443 SSL 445 SMB/IP 500 IPSec 515 LPD WebTools en LPD-afdrukken via Windows 631 IPP IPP-afdrukken via Windows 4500 IPSec 5353 Multicast DNS

43 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 43 Poortnummer Overeenkomend protocol Voorbeeld van protocolgebruik EFI-poorten (poorten en 9906) Command WorkStation en de functie Tweerichtingscommunicatie van het printerstuurprogramma Poort 9100-afdrukken onder Windows 2000/Server 2003 Filteren van IP-adres Stel de gecontroleerde toegang tot de EX Print Server in door de IP-adressen of een bereik van IP-adressen op te geven die de EX Print Server aanvaardt of weigert. Op die manier wordt onbeperkte toegang tot de EX Print Server via uw netwerk voorkomen en is de veiligheid van het netwerk in uw omgeving gegarandeerd. OPMERKING: De IP-adressen en zijn geen geldige adressen. IP-filter inschakelen Selecteer deze optie om IP-filters op de EX Print Server in te schakelen. Filterbeleid Accepteren, Weigeren Selecteer Accepteren om andere IP-adressen dan de IP-adressen die u opgeeft tijdens deze instellingen te accepteren. Selecteer Weigeren om andere IP-adressen dan de IP-adressen die u opgeeft tijdens deze instellingen te weigeren. Filter toevoegen Filterlijst Het aantal beschikbare ingangen in de filterlijst wordt weergegeven. Geef het IP-adres/IP-bereik op. Filter bewerken Filterlijst Met deze optie kunt u IP-adressen in de lijst afzonderlijk of per bereik wijzigen. Filter verwijderen Filterlijst Met deze optie kunt u IP-adressen afzonderlijk of per bereik uit de lijst verwijderen.

44 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 44 IPSec-instelling (Internet Protocol Security) Netwerkinstellingen TCP/IP IPSec Als de computers van de gebruikers IPSec ondersteunen, kunt u de EX Print Server instellen om versleutelde communicatie van gebruikers te ontvangen. IPSec inschakelen Selecteer deze optie om IPSecs op de EX Print Server in te schakelen. Vooraf gedeelde sleutel Als u al een vooraf gedeelde sleutel hebt gedefinieerd, voert u deze hier in. Elke inkomende communicatie die IPSec gebruikt, moet deze sleutel bevatten x-authenticatie-instellingen De EX Print Server kan authenticatie vereisen van een 802.1x-authenticatieserver (zoals een RADIUS-server), vaak via een tussenliggend toegangspunt (een authenticator). De EX Print Server vereist authenticatie bij het opstarten of wanneer de ethernetkabel wordt losgekoppeld en opnieuw aangesloten. Als de EX Print Server met succes is geverifieerd, krijgt het apparaat altijd toegang tot het netwerk. IEEE 802.1x-authenticatie inschakelen Selecteer deze optie om de EX Print Server toe te staan authenticatie te vragen van een 802.1x-authenticatieserver. EAP-type PEAP-MSCHAPv2, MD5-Challenge Kies het type EAP (Extensible Authentication Protocol). Gebruikersnaam, wachtwoord De EX Print Server gebruikt deze informatie om authenticatie aan te vragen van een 802.1x-authenticatieserver. Servercertificaat valideren Selecteer deze optie als u PEAP-MSCHAPv2 hebt gekozen als het EAP-type en wilt dat de EX Print Server een vertrouwd basiscertificaat gebruikt bij het communiceren met de authenticatieserver. Als u wilt dat de EX Print Server het servercertificaat valideert, plaatst u het certificaat in de lijst van vertrouwde certificaten van de EX Print Server. Raadpleeg de Help van WebTools Configure voor meer informatie.

45 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 45 AppleTalk-instellingen Netwerkinstellingen AppleTalk AppleTalk inschak. Selecteer deze optie als u de EX Print Server hebt aangesloten op een AppleTalk-netwerk. Met deze instelling kan de EX Print Server via AppleTalk-netwerken communiceren. AppleTalk-zone Lijst met zones De EX Print Server zoekt in het netwerk naar AppleTalk-zones in het netwerksegment. Selecteer de AppleTalk-zone waarin u de EX Print Server wilt weergeven. Als het segment slechts één zone heeft, wordt de EX Print Server automatisch aan die zone toegewezen. Het bericht Geen AppleTalk-zones gevonden kan betekenen dat uw netwerk geen zones heeft of dat de netwerkkabel niet is aangesloten.

46 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 46 Services SMB, LPD & Web Service-opties Met het menu Services kunt u services zoals LPD en FTP inschakelen. Als u het instellingenmenu wilt openen, volgt u de instructies op pagina 24. SMB (Windows Setup), LPD- en Web instellen Windows-afdrukken inschakelen Server Message Block (SMB), ook bekend als Windows-afdrukken, is het ingebouwde protocol voor bestands- en printerdeling van Windows. Als SMB is ingeschakeld, kan de EX Print Server worden gekozen in het netwerk, zodat Windows-clients kunnen afdrukken naar een bepaalde afdrukverbinding op de EX Print Server (zoals blokkeringswachtrij, afdrukwachtrij of directe verbinding) zonder dat daarvoor andere netwerksoftware nodig is. Raadpleeg Afdrukken uit Windows en de Windows-documentatie voor meer informatie over het instellen van een Windows-computer voor Windows-afdrukken. Windows-afdrukken werkt via TCP/IP, dus u moet TCP/IP configureren op de EX Print Server en op alle werkstations die Windows-afdrukken gebruiken. Stuurprogrammatype instellen PS, PCL Kies het type printerstuurprogramma dat naar een Windows-computer wordt gedownload wanneer een gebruiker een printer installeert met de installatiemethode Aanwijzen en afdrukken. LPD inschakelen Selecteer deze optie om LPD-afdrukken toe te staan. Standaard LPD-wachtrij Afdrukwachtrij, Blokkeringswachtrij, virtuele printers Kies de standaardverbinding voor het LPD-afdrukken als deze niet door de gebruiker is ingesteld. IPP inschakelen Selecteer deze optie als u IPP-afdrukken (Internet Printing Protocol) wilt inschakelen. Raadpleeg Afdrukken uit Windows voor meer informatie over het instellen van gebruikerscomputers om IPP-afdrukken te gebruiken.

47 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 47 Poort en FTP-instellingen Services Poort 9100 & FTP Poort 9100 inschak. Met deze optie kunnen toepassingen een TCP/IP-socket naar de EX Print Server openen op Poort 9100 om een afdruktaak te downloaden. Poort 9100-wachtrij Directe verbinding, Afdrukwachtrij, Blokkeringswachtrij Geef de EX Print Server-afdrukverbinding op voor het downloaden van taken naar Poort Alleen de afdrukverbindingen die u hebt ingeschakeld (pagina 32) zijn beschikbaar. FTP inschakelen Selecteer deze optie om FTP-afdrukken op de EX Print Server in te schakelen. OPMERKING: FTP-afdrukken wordt ondersteund voor Windows, Mac OS, UNIX, Linux en andere besturingssystemen die het FTP-protocol ondersteunen. De EX Print Server fungeert als een FTP-server in overeenstemming met RFC959, maar ondersteunt niet de volledige functionaliteit die wordt omschreven in RFC959. Wachtwoord vereisen voor afdrukken Selecteer deze optie om een gebruikerswachtwoord te vereisen voor FTP-afdrukken. Nadat u wachtwoorden voor een gebruiker hebt gedefinieerd en de gebruiker aan minstens één groep hebt toegewezen, zal het selecteren van deze optie vereisen dat de EX Print Server controleert of de gebruiker hoort bij een groep die afdrukprivileges heeft en of de gebruikersnaam en het wachtwoord geldig zijn. Raadpleeg de Help van WebTools Configure voor informatie over gebruikers en groepen. Time-out (sec) Geef de time-out op. Wanneer u klaar bent met het kiezen van de instellingen, moet u de EX Print Server opnieuw starten om de instellingen toe te passen. Druk een configuratiepagina af om de instellingen te controleren. Standaard FTP-wachtrij Afdrukwachtrij, Blokkeringswachtrij, virtuele printers Kies de standaardverbinding voor het afdrukken van taken via FTP-afdrukken als deze niet is ingesteld door de gebruiker.

48 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 48 LDAP-instellingen Services LDAP-instelling De EX Print Server ondersteunt de volgende LDAP-servers: Lotus Domino 5.0.6a of hoger Windows 2000/Server 2003 met Active Directory Service geladen. LDAP inschakelen Selecteer deze optie als u een LDAP-server wilt gebruiken. Server Voer de naam of het IP-adres in van de LDAP-server die u wilt gebruiken. Poort , 389 Geef het poortnummer op voor LDAP-communicatie. Beveiligde communicatie Selecteer deze optie om de communicatie met een LDAP-server te beveiligen. Beveiligd protocol TLS, SSL Kies het protocol voor de verificatie van de authenticatie. Time-out (sec) 1-100, 60 Geef de maximale tijd op die moet verstrijken voor de EX Print Server de poging om verbinding te maken met de LDAP-server opgeeft. Authenticatie vereist Selecteer deze optie als uw LDAP-server authenticatie vereist. Authenticatie Automatisch, Eenvoudig, GSSAPI Afhankelijk van de instelling voert u de gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein in voor de authenticatie.

49 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 49 De EX Print Server ondersteunt de volgende authenticatiemethoden: Anoniem (voor Lotus Domino, NetWare- en Windows 2000/Server 2003-servers) Simple (voor Lotus Domino- en NetWare-servers) GSSAPI (voor Windows 2000/Server 2003-servers) Als u GSSAPI gebruikt, moet u de volgende punten in acht nemen: Een DNS-server die Reverse DNS Lookup ondersteunt moet aanwezig zijn in uw netwerk. Het IP-adres en de hostnaam van de LDAP-server moeten geregistreerd zijn op de DNS-server. Het tijdsverschil tussen de LDAP-server en de systeemtijd van de EX Print Server mag maximaal 5 minuten bedragen. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie. Gebruikersnaam Typ de gebruikersnaam voor toegang tot de LDAP-server. Deze informatie wordt gebruikt als de authenticatiemethode Eenvoudig of GSSAPI is. OPMERKING: Zorg dat de LDAP-account die wordt gebruikt in de LDAP-configuratie van de EX Print Server voldoende rechten heeft voor toegang tot het LDAP-kenmerk samaccountname, of uid, waarin de Windows-aanmeldnaam van de gebruiker wordt opgeslagen. Als de EX Print Server niet over deze rechten beschikt, kan de Windowsaanmeldnaam van de gebruiker niet worden weergegeven in de Lijst van contactpersonen in Gebruikers en groepen. In dat geval wordt in de Lijst van contactpersonen alleen de volledige naam van de gebruiker zonder gebruikersnaam weergegeven, bijvoorbeeld: John Doe ( ). Wanneer de juiste rechten aanwezig zijn, worden zowel de volledige naam als de gebruikersnaam weergegeven bij een verzoek van de EX Print Server aan de LDAP-server, bijvoorbeeld: John Doe (jdoe). Wachtwoord Typ het wachtwoord voor toegang tot de LDAP-server. Deze informatie wordt gebruikt als de authenticatiemethode Eenvoudig of GSSAPI is. Als u de GSSAPI-authenticatie gebruikt, wordt het wachtwoord versleuteld over het netwerk verzonden. Domeinnaam Typ de naam van het domein waarin de LDAP-server bestaat. Deze informatie wordt gebruikt als de authenticatiemethode GSSAPI is. Zoekbasis Typ de zoekbasis om een LDAP-server te doorzoeken. De EX Print Server doorzoekt het gebied van de directory die is opgegeven door de zoekbasis.

50 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 50 Maximum aantal resultaten , Geef het maximum aantal resultaten op dat de EX Print Server van de LDAP-server aanvaardt. Valideren Druk op Valideren om de locatie van de zoekbasis te controleren. SNMP-instellingen Services SNMP SNMP inschakelen Selecteer deze optie om SNMP-communicatie via een IP-verbinding in te schakelen. SNMP terugzetten naar standaardwaarden Selecteer deze optie om de standaard SNMP-instellingen terug te zetten. Beveiligingsniveau Minimaal, Normaal, Maximaal Selecteer het door de EX Print Server geleverde beveiligingsniveau: Minimaal: komt overeen met de functionaliteit in SNMP versie 1. Normaal: biedt een hogere beveiliging voor SNMP versie 3. Maximaal: het hoogste beveiligingsniveau voor SNMP versie 3. De volgende tabel beschrijft de toegang voor de verschillende beveiligingsniveaus: gebruiker Toegang Minimaal Normaal Maximaal SNMP v1 Lezen Ja Ja Nee Schrijven Ja Nee Nee SNMP v3 Onbeveiligd SNMP v3 Beveiligd Lezen Ja Ja Nee Schrijven Nee Nee Nee Lezen Ja Ja Ja Schrijven Ja Ja Ja OPMERKING: Voor sommige hulpprogramma s moet u in een SNMP v1-omgeving het veiligheidsniveau op Minimum instellen.

51 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 51 Naam van SNMP Read Community public Geef de naam van de SNMP Read Community op. Wanneer deze is gewijzigd, moet de nieuwe community-naam worden ingevoerd om informatie te kunnen lezen en schrijven in de WebTools Configure. De community-naam mag maximaal 32 ASCII-tekens, spaties inbegrepen, lang zijn. OPMERKING: Een spatie aan het begin of einde van de ingevoerde naam wordt automatisch verwijderd uit de ingevoerde naam. Wanneer een ongeldig teken wordt ingevoerd of geen naam wordt opgegeven, wordt de standaardnaam public gebruikt als naam van de Read Community. Een naam die alleen uit spaties bestaat, is ongeldig. Naam van SNMP Write Community waarde Geef de naam van de SNMP Write Community op. Onveilige gebruikersnaam Als u Minimum of Medium hebt geselecteerd voor Beveiligingsniveau, moet u een gebruikersnaam opgeven waarvoor geen authenticatie en encryptie worden gebruikt. Veilige gebruikersnaam Geef een gebruikersnaam op waarvoor authenticatie (en indien nodig encryptie) wordt gebruikt. Type authenticatie MD5, SHA Kies het authenticatietype. Wachtwoord authenticatie Geef het wachtwoord op voor het lezen van MIB-waarden gebaseerd op de beveiligde gebruikersnaam. Type privacy DES, Geen Selecteer het type encryptiealgoritme. Privacywachtwoord Geef het privacywachtwoord op.

52 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 52 Scaninstelling Services Scannen Elke scantaak wissen 1 dag na het scannen, Handmatig, 1 week na het scannen Kies hoe vaak u gescande gegevens die naar een postvak op de vaste schijf van de EX Print Server zijn verzonden, wilt verwijderen. Als u Handmatig selecteert, blijven de gescande gegevens op de vaste schijf staan, tot u deze expliciet hebt verwijderd of tot u alle scantaken hebt gewist. Elke scantaak nu wissen Druk op deze knop om alle scantaken te wissen. Maximale grootte bijlage Geef de maximale bestandsgrootte (in kilobytes) op die de EX Print Server als bijlage kan versturen (bijvoorbeeld een gescand bestand in bijlage). Als het bestand groter is dan de maximumgrootte, stuurt de EX Print Server een bericht met een koppeling naar de locatie op de EX Print Server waar het bestand is opgeslagen. Standaard bestandsindeling PDF, TIFF, JPEG Kies de standaardindeling voor bestanden in bijlage van een . Opties van Proxyserver Als uw FTP-server een proxyserver gebruikt, voert u in volgende opties de gewenste informatie in. Proxy inschakelen Selecteer deze optie om voor de veiligheid een proxyserver in te schakelen. Proxy-server Voer het IP-adres in van de proxyserver in uw netwerk. Poort , 21 Voer het poortnummer in van de proxyserver in uw netwerk. Gebruikers moeten dit poortnummer invoeren op de EX Print Server wanneer deze taken verzenden naar een beveiligde FTP-site.

53 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 53 Als gebruikers een taak verzenden met een ander poortnummer, moeten zij het poortnummer invoeren op de EX Print Server om de taak te verzenden. Gebruikersnaam Geef de gebruikersnaam voor de proxyserver op. Wachtwoord Geef het gebruikerswachtwoord voor de proxyserver op. instelling Services services inschakelen Selecteer deze optie om de EX Print Server in staat te stellen of Internet fax te gebruiken als communicatiemiddel voor diverse doeleinden, zoals het afdrukken van PostScript-, PDF- of TIFF-bestanden of het verzenden van bestanden via of Internet fax. De EX Print Server fungeert als een berichtenservice tussen de digitale pers en de of internetfax-ontvanger. Afdrukken via inschakelen Kies deze optie om afdrukken via , scannen via /internetfax en afdrukken van het logboek in te schakelen Wachtrij Afdrukwachtrij, Blokkeringswachtrij, virtuele printers Geef de standaardverbinding op voor het afdrukken van taken via afdrukken als deze niet is ingesteld door de gebruiker. Servertype POP3, IMAP Kies het type server. Ontvangstserver Voer het IP-adres of de DNS-naam in van de server (POP3/IMAP) op het netwerk die de inkomende verwerkt.

54 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 54 Verzendserver Voer het IP-adres of de DNS-naam in van de server (SMTP) op het netwerk die de uitgaande verwerkt. Naam postvakaccount uwaccount Geef de naam op van het postvak op de server. De client-mailservice bevestigt e- mailberichten die onder deze accountnaam naar de service van de EX Print Server wordt verzonden. Dit is de interne naam die het netwerk herkent en deze hoeft niet per se gelijk te zijn aan de gebruikersnaam. Voor de accountnaam zijn de volgende tekens toegestaan: 0-9 A-Z,! # $ % & ' * + - / =? ^ _ ' { } ~ Wachtwoord postvakaccount Voer het wachtwoord van de account in. Fiery adres Voer het volledige adres van de account van de EX Print Server in. Time-out (sec.) , 60 Geef de tijdsduur in seconden op dat de EX Print Server moet proberen verbinding te maken met elke server voordat wordt bepaald dat de verbinding is mislukt. Navraaginterval (sec.) , 15 Voer het interval in seconden in dat bepaalt hoe vaak de EX Print Server de server navraagt op nieuwe . adres beheerder Voer het volledige adres van de account van de beheerder in.

55 DE EX PRINT SERVER INSTELLEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE DIGITALE PERS 55 SLP-instelling Services SLP SLP inschakelen Selecteer deze optie om SLP (Service Location Protocol) in te schakelen. Met dit protocol kan de EX Print Server services vinden op het netwerk. Scope-naam Voer het bereik of de tekenreeks voor de groepering van services in.

56 DE FIERY CONTROLLER INSTELLEN VANAF EEN NETWERKCOMPUTER 56 DE FIERY CONTROLLER INSTELLEN VANAF EEN NETWERKCOMPUTER Na het uitvoeren van de eerste instellingen via het bedieningspaneel van de digitale pers, kunt u met Configure instellingsopties wijzigen vanaf een netwerkcomputer. Om Configure te gebruiken vanaf een netwerkcomputer, moet u het beheerderswachtwoord van de EX Print Server kennen. Raadpleeg de Help van WebTools Configure voor informatie over het gebruik van Configure en de instelling van opties. Configure vanaf een netwerkcomputer openen Gebruik Configure om de EX Print Server in te stellen vanaf een netwerkcomputer. U kunt Configure op de volgende manieren openen: WebTools vanaf een ondersteunde internetbrowser Command WorkStation, Windows Edition CONFIGUREREN OPENEN VANAF EEN INTERNETBROWSER 1 Start uw internetbrowser en voer het IP-adres van de EX Print Server in. 2 Klik op het tabblad Configureren op de homepage van de EX Print Server. 3 Klik op Configure starten. 4 Meld u als Beheerder aan en typ het juiste wachtwoord. CONFIGUREREN OPENEN VANUIT COMMAND WORKSTATION, WINDOWS EDITION 1 Start Command WorkStation. 2 Meld u als Beheerder aan en typ het juiste wachtwoord. 3 Kies Instelling in het menu Server. Het volgende dialoogvenster wordt altijd weergegeven, ongeacht de methode die u gebruikt.

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260 Configuratie en instellingen 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7700-serie. Configuratie en instellingen

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7700-serie. Configuratie en instellingen Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7700-serie Configuratie en instellingen 2009 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit

Nadere informatie

Configuratie en instellingen

Configuratie en instellingen Configuratie en instellingen Inclusief Fiery Software Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar de handleiding na het doorlezen op een veilige plaats, zodat u deze

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 1000 Press. Configuratie en instellingen

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 1000 Press. Configuratie en instellingen Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 1000 Press Configuratie en instellingen 2010 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Configuratie en instellingen

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Configuratie en instellingen Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Configuratie en instellingen 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de DocuColor 8080 Digital Press. Configuratie en instellingen

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de DocuColor 8080 Digital Press. Configuratie en instellingen Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de DocuColor 8080 Digital Press Configuratie en instellingen 2011 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de

Nadere informatie

Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery. Configuratie en instellingen

Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery. Configuratie en instellingen Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery Configuratie en instellingen 2009 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Configuratie en instellingen

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Configuratie en instellingen Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Configuratie en instellingen 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor DocuColor 250/240 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Welkom

Fiery Network Controller voor DocuColor 250/240 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Welkom Fiery Network Controller voor DocuColor 250/240 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Welkom 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze uitgave wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit

Nadere informatie

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Mac OS

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Mac OS Fiery EX4112/4127 Afdrukken uit Mac OS 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45064027 07 oktober 2007 INHOUD 3

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Dit document bevat informatie over de Fiery EX4112/4127 versie 2.5. Voordat u de Fiery EX4112/4127 gebruikt, moet u een kopie maken van deze Versienotities

Nadere informatie

Fiery EXP250 Color Server SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Configuratie en instellingen

Fiery EXP250 Color Server SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Configuratie en instellingen Fiery EXP250 Color Server SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Configuratie en instellingen 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Afdrukken uit Mac OS

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Afdrukken uit Mac OS Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press Afdrukken uit Mac OS 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor DocuColor 250/240 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Configuratie en instellingen

Fiery Network Controller voor DocuColor 250/240 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Configuratie en instellingen Fiery Network Controller voor DocuColor 250/240 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Configuratie en instellingen 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de

Nadere informatie

Fiery EX4112/4127. Configuratie en instellingen

Fiery EX4112/4127. Configuratie en instellingen Fiery EX4112/4127 Configuratie en instellingen 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45074242 21 juni 2008 INHOUD

Nadere informatie

Configuratie en instellingen

Configuratie en instellingen Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox Color C75 Press / Xerox Integrated Fiery Color Server voor de Xerox Color C75 Press Configuratie en instellingen 2012 Electronics For Imaging. De informatie

Nadere informatie

Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Configuratie en instellingen

Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Configuratie en instellingen Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Configuratie en instellingen 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Afdrukken uit Mac OS

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Afdrukken uit Mac OS Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press Afdrukken uit Mac OS 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX 560 Print Server, Powered by Fiery, versie 2.0

Versienotities voor de klant Xerox EX 560 Print Server, Powered by Fiery, versie 2.0 Versienotities voor de klant Xerox EX 560 Print Server, Powered by Fiery, versie 2.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Afdrukken uit Mac OS. Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250

Afdrukken uit Mac OS. Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 Afdrukken uit Mac OS Waar in dit document wordt verwezen naar DocuColor 242/252/260 moet dit DocuColor 240/250 zijn. 2007 Electronics for Imaging, Inc. De

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

Fiery EX4112/4127. Configuratie en instellingen

Fiery EX4112/4127. Configuratie en instellingen Fiery EX4112/4127 Configuratie en instellingen 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45064002 07 oktober 2007 INHOUD

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 1.0

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 1.0 Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 1.0 Dit document bevat informatie over de Fiery EX4112/4127 versie 1.0. Voordat u de Fiery EX4112/4127 met versie 1.0 gaat gebruiken, moet u kopieën

Nadere informatie

Fiery EXP8000/50 Color Server. Configuratie en instellingen

Fiery EXP8000/50 Color Server. Configuratie en instellingen Fiery EXP8000/50 Color Server Configuratie en instellingen 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45059244 09 maart

Nadere informatie

Configuratie en instellingen

Configuratie en instellingen Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar de handleiding na het doorlezen op een veilige plaats, zodat u deze later nog kunt raadplegen. HOL 2014 Electronics For

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Verbinding maken met het netwerk

Verbinding maken met het netwerk 5 Verbinding maken met het netwerk In dit hoofdstuk worden de basisstappen beschreven voor het verbinden van de printer met het netwerk. Er wordt een overzicht gegeven van netwerkvereisten en diagrammen

Nadere informatie

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Welkom

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Welkom Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260 Welkom 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45059497 18 mei

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de 770 Digital Color Press. Afdrukken

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de 770 Digital Color Press. Afdrukken Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de 770 Digital Color Press Afdrukken 2012 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Windows

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Windows Fiery EX4112/4127 Afdrukken uit Windows 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45064018 07 oktober 2007 INHOUD 3

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Afdrukken uit Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen 150 Press. Configuratie en instellingen

Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen 150 Press. Configuratie en instellingen Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen 150 Press Configuratie en instellingen 2013 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server. Welkom

EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server. Welkom EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server Welkom 2011 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45099415 15 augustus

Nadere informatie

Fiery EXP50 Color Server. Welkom

Fiery EXP50 Color Server. Welkom Fiery EXP50 Color Server Welkom 2006 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45055349 11 mai 2006 WELKOM 3 WELKOM In dit

Nadere informatie

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 5 februari 2015 Inhoud 3 Inhoud...5 Welke versie van Configure gebruik ik?...5

Nadere informatie

Xerox EX136 Print Server Powered by Fiery voor de Xerox D136 kopieermachine-printer. Afdrukken

Xerox EX136 Print Server Powered by Fiery voor de Xerox D136 kopieermachine-printer. Afdrukken Xerox EX136 Print Server Powered by Fiery voor de Xerox D136 kopieermachine-printer Afdrukken 2013 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Fiery EX4112/4127. Welkom

Fiery EX4112/4127. Welkom Fiery EX4112/4127 Welkom 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45063995 07 oktober 2007 WELKOM 3 WELKOM In dit

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series. Welkom

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series. Welkom Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series Welkom 2013 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45109469 17

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de 770 Digital Color Press. Configuratie en instellingen

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de 770 Digital Color Press. Configuratie en instellingen Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de 770 Digital Color Press Configuratie en instellingen 2012 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

Splash RPX-ii Color Server. Handleiding voor probleemoplossing

Splash RPX-ii Color Server. Handleiding voor probleemoplossing Splash RPX-ii Color Server Handleiding voor probleemoplossing 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45060101 27

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox D kopieermachineprinter,

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox D kopieermachineprinter, Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox D110-125 kopieermachineprinter, versie 1.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Hulpprogramma s

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press. Hulpprogramma s Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox 700 Digital Color Press Hulpprogramma s 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

Fiery WebSpooler gebruiken

Fiery WebSpooler gebruiken 18 Fiery WebSpooler gebruiken Fiery WebSpooler maakt het volgen van opdrachten en beheer van meerdere platforms via het Internet of intranet mogelijk. Fiery WebSpooler, een van de Fiery WebTools, wordt

Nadere informatie

Fiery EXP4110 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Configuratie en instellingen

Fiery EXP4110 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Configuratie en instellingen Fiery EXP4110 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Configuratie en instellingen 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Afdrukken vanaf Windowswerkstations

Afdrukken vanaf Windowswerkstations 14 Afdrukken vanaf Windowswerkstations Aan de hand van de volgende instructies kunt u afdrukopties instellen en afdrukken vanaf computers die draaien onder een van de volgende besturingssystemen: Windows

Nadere informatie

Xerox 700 Digital Color Press met Integrated Fiery Color Server. Configuratie en instellingen

Xerox 700 Digital Color Press met Integrated Fiery Color Server. Configuratie en instellingen Xerox 700 Digital Color Press met Integrated Fiery Color Server Configuratie en instellingen 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series, versie 1.0

Versienotities voor de klant Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series, versie 1.0 Versienotities voor de klant Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series, versie 1.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox D110-125 Kopieermachine-printer. Afdrukken

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox D110-125 Kopieermachine-printer. Afdrukken Xerox EX Print Server, Powered by Fiery, voor de Xerox D110-125 Kopieermachine-printer Afdrukken 2012 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor DocuColor 250/240 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Hulpprogramma s

Fiery Network Controller voor DocuColor 250/240 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Hulpprogramma s Fiery Network Controller voor DocuColor 250/240 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Hulpprogramma s 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

Fiery EX Print Server/Fiery Controller voor Xerox Color 550/560 Production Printer. Configuratie en instellingen

Fiery EX Print Server/Fiery Controller voor Xerox Color 550/560 Production Printer. Configuratie en instellingen Fiery EX Print Server/Fiery Controller voor Xerox Color 550/560 Production Printer Configuratie en instellingen 2010 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens

Nadere informatie

Fiery QX100 voor igen4. Welkom

Fiery QX100 voor igen4. Welkom Fiery QX100 voor igen4 Welkom 2009 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45074049 20 mei 2009 WELKOM 3 WELKOM In dit

Nadere informatie

EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server. Configuratie en instellingen

EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server. Configuratie en instellingen EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server Configuratie en instellingen 2011 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 1000 Press. Welkom

Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 1000 Press. Welkom Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 1000 Press Welkom 2010 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT NETWERKHANDLEIDING Afdruklogboek op netwerk opslaan Versie 0 DUT Definities van opmerkingen Overal in deze handleiding gebruiken we de volgende aanduiding: Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor DocuColor 242/252/260. Hulpprogramma s

Fiery Network Controller voor DocuColor 242/252/260. Hulpprogramma s Fiery Network Controller voor DocuColor 242/252/260 Hulpprogramma s 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45059643

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Fiery EXP4110 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows

Fiery EXP4110 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows Fiery EXP4110 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Afdrukken uit Windows 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45051987

Nadere informatie

Versienotities Color Controller E-3200/E-5200, versie 1.0

Versienotities Color Controller E-3200/E-5200, versie 1.0 Versienotities Color Controller E-3200/E-5200, versie 1.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat alle gebruikers in het bezit zijn van deze informatie. De term E-3200/E-5200

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken INHOUDSOPGAVE OVER DEZE HANDLEIDING............................................................................. 2 FUNCTIE AFDRUKVRIJGAVE...........................................................................

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 5 Ontgrendeling

Nadere informatie

Xerox 700 Digital Color Press met Integrated Fiery Color Server. Variabele gegevens afdrukken

Xerox 700 Digital Color Press met Integrated Fiery Color Server. Variabele gegevens afdrukken Xerox 700 Digital Color Press met Integrated Fiery Color Server Variabele gegevens afdrukken 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen

Nadere informatie

Splash RPX-i Color Server. Handleiding voor probleemoplossing

Splash RPX-i Color Server. Handleiding voor probleemoplossing Splash RPX-i Color Server Handleiding voor probleemoplossing 2006 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45054839 16

Nadere informatie

Afdrukken vanaf Macintosh OSwerkstations

Afdrukken vanaf Macintosh OSwerkstations 15 Afdrukken vanaf Macintosh OSwerkstations U kunt naar de DocuColor 2006 afdrukken zoals u naar elke andere printer vanuit eender welke applicatie zou doen, namelijk door de DocuColor 2006 te selecteren

Nadere informatie

Fiery EX Print Server/Fiery Controller voor Xerox Color 550/560 Production Printer. Welkom

Fiery EX Print Server/Fiery Controller voor Xerox Color 550/560 Production Printer. Welkom Fiery EX Print Server/Fiery Controller voor Xerox Color 550/560 Production Printer Welkom 2010 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor

Nadere informatie

Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows

Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Afdrukken uit Windows 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Instellingen voor Scannen naar e-mail

Instellingen voor Scannen naar e-mail Handleiding Snelle configuratie scanfuncties XE3024NL0-2 In deze handleiding vindt u instructies voor het volgende: Instellingen voor Scannen naar e-mail op pagina 1 Instellingen voor Scannen naar mailbox

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Vereisten" op pagina 3-31 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-31 "EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken" op

Nadere informatie

LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie

LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie Dit document beschrijft de installatie en de configuratie van de Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300 Series. Voer de stappen uit die

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Variabele gegevens afdrukken

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Variabele gegevens afdrukken Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Variabele gegevens afdrukken 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7500 Series. Welkom

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7500 Series. Welkom Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7500 Series Welkom 2010 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45092905

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7500 Series. Configuratie en instellingen

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7500 Series. Configuratie en instellingen Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7500 Series Configuratie en instellingen 2010 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor

Nadere informatie

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel Hulp krijgen Voor informatie/assistentie, raadpleegt u het volgende: Handleiding voor de gebruiker voor informatie over het gebruik van de Xerox 4595. Ga voor online hulp naar: www.xerox.com Klik op de

Nadere informatie

Splash RPX-iii Xerox 700 Digital Color Press. Gids voor probleemoplossing

Splash RPX-iii Xerox 700 Digital Color Press. Gids voor probleemoplossing Splash RPX-iii Xerox 700 Digital Color Press Gids voor probleemoplossing 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen.?

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Vereisten' op pagina 3-35 'Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom' op pagina 3-35 'EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken' op

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP8000 Color Server, versie 1.0

Versienotities voor de klant Fiery EXP8000 Color Server, versie 1.0 Versienotities voor de klant Fiery EXP8000 Color Server, versie 1.0 Dit document bevat informatie over de Fiery EXP8000 Color Server -software versie 1.0. Maak, voordat u de Fiery EXP8000 Color Server

Nadere informatie

Fiery Server voor igen3. Configuratie en instellingen

Fiery Server voor igen3. Configuratie en instellingen Fiery Server voor igen3 Configuratie en instellingen 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45066187 19 oktober

Nadere informatie

Fiery EXP8000/50 Color Server. Variabele gegevens afdrukken

Fiery EXP8000/50 Color Server. Variabele gegevens afdrukken Fiery EXP8000/50 Color Server Variabele gegevens afdrukken 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45059293 09 maart

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: CentreWare-software gebruiken op pagina 3-10 Printerbeheerfuncties gebruiken op pagina 3-12 CentreWare-software gebruiken CentreWare

Nadere informatie

Splash RPX-iii Xerox 700 Digital Color Press. Introductie

Splash RPX-iii Xerox 700 Digital Color Press. Introductie Splash RPX-iii Xerox 700 Digital Color Press Introductie 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45073100 30 juni

Nadere informatie

Splash TM RPX-ii voor de DocuColor 5000. Introductie

Splash TM RPX-ii voor de DocuColor 5000. Introductie Splash TM RPX-ii voor de DocuColor 5000 Introductie 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45065404 05 oktober 2007

Nadere informatie

Xerox 700 Digital Color Press met Integrated Fiery Color Server. Welkom

Xerox 700 Digital Color Press met Integrated Fiery Color Server. Welkom Xerox 700 Digital Color Press met Integrated Fiery Color Server Welkom 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45072718

Nadere informatie

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Geavanceerde opties In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Afdrukken op deelpagina's" op pagina 2-68 "Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)" op pagina 2-69 "Brochures afdrukken"

Nadere informatie

SNELSTARTGIDS. Mediapakket

SNELSTARTGIDS. Mediapakket SNELSTARTGIDS In deze Snelstartgids vindt u een overzicht van de systeemvereisten, evenals informatie over het instellen van uw Fiery EX2101 voor Xerox 2101, zodat u direct aan de slag kunt. In deze gids

Nadere informatie