MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD"

Transcriptie

1 MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

2 Inleiding De gemeente Albrandswaard vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de gemeente haar inwoners met een laag inkomen uit werk, uitkering of pensioen zodat ook zij mee kunnen doen. In deze folder vindt u belangrijke informatie over de (financiële) regelingen die er zijn en de voorwaarden waar aan u moet voldoen. Lees deze goed voor u een aanvraag doet! Algemeen Aanvragen van regelingen Aanvraagformulieren voor de regelingen kunt u afhalen bij: Het Klantcontactcentrum Of: Het klantcontactcentrum/ WMO-loket Hofhoek 5 Rijsdijk 17A 3176 PD POORTUGAAL 3161 HK RHOON Tel: Tel: Inloopspreekuur ma-vr van 09:00-13:00 uur Kijk voor de actuele openingstijden van het KCC op Vragen over minimaregelingen U kunt elke werkdag tussen 9 en 12 uur met vragen terecht bij het telefonisch spreekuur van de klantmanagers Werk & Inkomen van uw gemeente. Tel: (alléén zes cijfers) Aandachtspunt Bij een aanvraag is het belangrijk dat u bewijsstukken kunt overleggen. De bewijsstukken die nodig zijn, worden op het aanvraag en/of informatieformulier vermeld. Een geldig legitimatiebewijs is altijd vereist. Zorg dat er kopieën van alle bewijsstukken zijn bijgevoegd. Indienen van de aanvraag U kunt uw aanvraag met alle bewijsstukken in een envelop afgeven aan de balie van het gemeentehuis. Zorg dat er op de envelop staat voor welke afdeling het is (zie hier onder) U kunt de aanvraag ook opsturen naar: Gemeente Albrandswaard Afdeling Verstrekkingen/Team Minima Antwoordnummer VB RIDDERKERK 2

3 Vergoeding bijzondere kosten Bijzondere bijstand Het kan gebeuren dat u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken. Als u deze kosten niet kunt opbrengen, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is een bijdrage in niet-alledaagse kosten. De vergoeding geldt alleen voor noodzakelijke voorzieningen. Voor sommige kosten kan er een lening worden verstrekt, dat zijn de kosten waarvoor u had moeten reserveren. Iedereen met een laag inkomen uit werk, uitkering of pensioen kan bijzondere bijstand ontvangen. Om wat voor soort kosten kan het gaan? Eigen bijdrage voor advocaatkosten (met toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand); bijdrage kosten bewindvoerder; plotselinge kosten wooninrichting waarvoor u niet heeft kunnen sparen; reiskosten in verband met het bezoeken van een gezinslid. Voorwaarden: Kosten moeten bijzonder zijn, dus niet alledaags Er moet een noodzaak zijn De kosten moeten nergens anders (volledig) worden vergoed, zoals bijvoorbeeld via de zorgverzekering De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op bijzondere bijstand verschillen per regeling. Uw persoonlijke omstandigheden en de aard van de kosten bepalen de vergoeding die wordt toegekend, waarbij meespeelt hoeveel u zelf (draagkracht) nog kunt betalen. Ook wordt er gekeken of er een voorliggende voorziening is. U kunt medische kosten en hulpmiddelen zoals een bril niet vergoed krijgen via de bijzonder bijstand. U kunt hiervoor een aanvullende (ziektekosten)verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Het is verstandig de bijzondere bijstand aan te vragen vóór u de kosten maakt. Voor meer informatie kunt u elke dag tussen 9-12 uur contact opnemen met de klantmanagers Bijzondere bijstand tijdens het telefonisch spreekuur. Voor wie bedoeld? De bijzondere bijstand richt zich op mensen met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm. Dit kan een bijstandsuitkering zijn, maar ook een andere uitkering, laag salaris of pensioen. (zie blad 9) 3

4 Bijdrage bij een langdurig laag inkomen Langdurigheidstoeslag De toeslag dient om mensen die langdurig met een laag inkomen moeten rondkomen te ondersteunen. Voorwaarden: U bent tussen de 21 en AOW-gerechtigde leeftijd U leeft, zonder onderbreking, al minimaal 36 maanden van een laag inkomen. En er is ook geen vooruitzicht op verbetering van uw inkomen.(zie blad 9) Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van de bijstand (zie blad 9) U heeft geen inkomen uit de Wet Studiefinanciering (WSF) of de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) U heeft in de afgelopen 12 maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag ontvangen Uw partner voldoet ook aan de voorwaarden. Heeft u vermogen uit een eigen huis? Neem dan eerst contact op met de klantmanagers. Er gelden dan andere regels die de medewerkers aan u kunnen uitleggen. Wat heeft u nodig? Er zijn twee soorten aanvraagformulieren voor de langdurigheidstoeslag. Eén voor klanten van de gemeente (inwoners met een uitkering van de gemeente) en één voor niet klanten van de gemeente. Op de verschillende formulieren staat welke informatie u aan moet leveren. Een aanvraagformulier haalt u bij het loket in de gemeente. Hoe hoog is de vergoeding? Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2014 Gehuwden/samenwonende 514,72 Alleenstaande ouder 463,25 Alleenstaande 360,31 Hoogte van de langdurigheidstoeslag als u in een inrichting verblijft? Gehuwden (beiden partners verblijven in de inrichting) 209,32 Alleenstaande / alleenstaande ouder 128,88 4

5 Maatschappelijke participatiefonds Vergoeding voor sport- en sociale activiteiten en schoolkosten kinderen 4 18 jaar. Sport en sociale activiteiten voor kinderen 4 18 jaar De regeling voor maatschappelijk participeren geeft kinderen van 4 tot 18 jaar de kans om te sporten, een cursus te doen of lid te zijn van een vereniging. Hierbij kunt u denken aan: Abonnementen voor een (sport)vereniging Contributie voor de muzieklessen, scouting of cursus Lidmaatschap van een club Ook bijkomende kosten zoals (sport)kleding, instrument of materialen worden meegenomen in de vergoeding. Wat heeft u nodig? De kosten van deze activiteiten hoeft u niet aan te tonen, een lidmaatschap van club, sport of cursus is al voldoende. Hoe hoog is de vergoeding? De vergoeding bedraagt 200,- voor het lidmaatschap en 50,- voor de bijkomende kosten. Dit bedrag wordt altijd in 1 keer uitbetaald. U krijgt dus 250,- Schoolkosten schoolgaande kinderen 4 18 jaar Voor de schoolkosten die niet vergoed worden door het Rijk krijgt u een vast bedrag als ondersteuning voor de kosten die u maakt als uw kind op school zit. Wat heeft u nodig? In het basisonderwijs is het tonen van de jaarlijkse brief van de vrijwillige ouderbijdrage voldoende. Voor de kinderen in het voortgezet onderwijs is een kopie van de leerlingenpas/schoolpas van het kind voldoende. Hoe hoog is de vergoeding? Voor kinderen in het basisonderwijs is dat 100,- euro per jaar Voor kinderen in voortgezet onderwijs is dat 200,- euro per jaar 5

6 Maatschappelijke participatiefonds Vergoeding voor sport- en sociale activiteiten vanaf 18 jaar Volwassenen vanaf 18 jaar De regeling voor maatschappelijk participeren geeft een bijdrage in de kosten van o.a. Lidmaatschap van een sport, cursus, club of vereniging Abonnement van een dag-, week-, maandblad. Ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal Rotterdampas, museumjaarkaart e.d. Internet abonnement voor de vaste computer Ook bijkomende kosten zoals (sport)kleding, instrument of materialen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Wat heeft u nodig? U dient de betaalbewijzen te tonen. Voor zowel de bijkomende kosten als voor de kosten van de activiteit. Hoe hoog is de vergoeding? De vergoeding is 100,- per jaar per persoon voor de activiteiten en 50,- per jaar per persoon voor de bijkomende kosten. U kunt de vergoeding niet overdragen aan een ander gezinslid. Ondersteuning bij ziekte of handicap Regeling chronisch zieken en gehandicapten De verplichte eigen bijdrage van uw zorgverzekering is in ,- per jaar per betalende deelnemer. Hiervan kunt u 100,- vergoed krijgen. Wat heeft u nodig? U hoeft alleen het overzicht van uw zorgverzekeraar te laten zien waarop staat dat u 100,- eigen risico heeft betaald. Hoe hoog is de vergoeding? De vergoeding is 100,- per jaar per betalend persoon. 6

7 Korting op de premie ziektekosten Regeling Collectieve zorgverzekering voor minima Mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen kiezen vaak uit kostenoogpunt voor een zorgverzekering zonder of met een beperkte aanvullende dekking voor medische kosten, waaronder tandartskosten. Om deze groep tegemoet te komen heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten bij CZ. Wat zijn de voordelen? De collectieve zorgverzekering is een basisverzekering met een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Bovendien geeft de gemeente nog een tegemoetkoming (korting) op die premie voor de inwoners die een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm. Wat zijn de kosten? De premie bedraagt 122,91 per maand voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. De premie bedraagt 112,91 per maand voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Voor wie bedoeld? Iedereen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kan deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente (zie blad 10) Meedoen? Iedereen die al een zorgverzekering heeft bij CZ kan per maand overstappen op de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Heeft u nu uw zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u (pas) per 1 januari 2015 overstappen naar de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Moeite met het eigen risico? Weet u van te voren al dat u uw eigen risico dit jaar moet gaan opgebruiken? Of wilt u er zeker van zijn dat u uw eigen risico altijd kan betalen? CZ biedt u de mogelijkheid om uw eigen risico gespreid te betalen, in 10 termijnen. Heeft u uw eigen risico niet opgebruikt dit jaar? Dan krijgt u het restbedrag volgend jaar gewoon retour gestort. Wat vergoedt de collectieve zorgverzekering van CZ? Op kunt u alle vergoedingen nalezen. 7

8 Hulp bij schulden Schuldhulpverlening Er zijn inwoners die langdurig moeten leven van een laag inkomen of bij wie er een inkomen wegvalt, bijv. door werkeloosheid, overlijden of scheiding. Voor hen is het een uitdaging om elke maand weer aan alle financiële verplichtingen te voldoen. Soms ontstaan er in deze gevallen schulden, die in snel tempo oplopen. Is dit voor u herkenbaar? Trek dan snel aan de bel. Hoe eerder u hulp zoekt hoe makkelijker het vaak opgelost kan worden. Welke vormen van schuldhulp wordt er aangeboden? Thuisadministratie: Heeft u nog geen (grote) schulden maar wel moeite met het op orde houden van uw administratie? Dan kunt u contact opnemen met de Vraagwijzer. Tel: Hulp bij beginnende schulden? Voor hulp bij beginnende schulden en hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren voor een schuldhulpverleningstraject kunt u terecht bij de vrijwilligers van de Vraagwijzer. Bel voor meer informatie of hulp, tel: Gemeentelijke schulphulpverlening: De gemeente heeft PLANgroep ingehuurd om voor zijn inwoners de schuldhulpverlening te regelen. Het eerste contact voor schuldhulp heeft u met de klantmanager schuldhulp-verlening. Zij kijkt welke hulp het beste bij u past en stuurt u door naar PLANgroep als u in aanmerking komt voor een schuldhulptraject. Ook kan zij u uitleggen wat schuldhulp-verlening inhoudt, geeft advies en tips en helpt u verder op weg. Heeft u (dreigende) schulden en komt u er zelf niet meer uit? Neem dan contact op met tel: Er vindt dan zo spoedig mogelijk een eerste gesprek met u plaats. Vragen kunnen ook via mail gesteld worden: Tip: Probeer op inzicht te krijgen in uw financiële huishouden en het regelen van je de schulden. Kijk op voor bezuinigings- en besparingstips. Hier kunt u ook een persoonlijk Budgetadvies maken om inzicht te krijgen in de eigen uitgaven. 8

9 Wanneer bent u een minima? Normbedragen 1 januari 2014 Bedragen per 1 januari 2014 De bedragen hangen samen met de hoogte van de bijstand (WWb). Deze bedragen wijzigen elk half jaar (1 januari en 1 juli). Doet u een aanvraag ná 1 juli 2014 en wilt u weten wat de normen dan zijn? Deze kunt u altijd na kijken op: Inkomen: Onder inkomen vallen o.a. uw netto uitkering, salaris, pensioen of lijfrente-uitkering; (kinder-)alimentatie, heffingskortingen van de belasting (de voorlopige teruggave, algemene heffing minstverdienende e.d.) Toeslagen vallen niet onder het mee te nemen inkomen. Genoemde bedragen zijn 110% van de bijstandsnorm. Genoemde bedragen zijn netto per maand en exclusief vakantietoeslag. Personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd: Alleenstaanden 990,85 Alleenstaande ouder 1273,94 Gezinnen/Samenwonenden 1415,49 Personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd: Alleenstaanden 1086,97 Alleenstaande ouder 1367,88 Gehuwden/Samenwonenden 1496,14 Vrij te laten vermogen: Uw vermogen bestaat uit al uw (spaar-)bankrekeningen, beleggingen, bezittingen (o.a. de auto) en uw partner en uw minderjarige inwonende kinderen. Wanner uw totaal vermogen niet hoger is dan de onderstaande bedragen dan kunt u aanmerking komen voor de minimaregelingen. Alleenstaanden 5.850,00 Alleenstaande ouder / gezinnen ,00 Heeft u een eigen woning neem dan even contact op met de klantmanager of u in aanmerking komt voor de minimaregelingen. Tel: maandag-vrijdag tussen 09:00-12:00 uur 9

10 Hoe hoog mag uw inkomen zijn voor de Collectieve Zorgverzekering voor minima? De normbedragen voor de collectieve zorgverzekering zijn gebaseerd op de bijstandsnormen van 1 januari Alleenstaande Alleenstaande ouder Paar 21- AOW 110% 990, , ,49 130% 1171, , ,85 vanaf AOW 110% 1086, , ,14 130% 1284, , ,17 10

11 Organisaties ter ondersteuning van de minima vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard De adviesraad geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over lokale beleidskaders voor de sociale dienst met betrekking tot armoedebeleid, bijstand, schulphulp, sociale werkplaatsen, enz. Voor vragen en advies kunt u bij hen terecht. Contact: Contact is mogelijk via mail: Of via de telefoon Dhr. Niko Bom, voorzitter Website: Bureau Sociaal Raadslieden Vivenz Inwoners uit Albrandswaard kunnen de sociaal raadslieden vragen of problemen voorleggen op het gebied van: Uitkeringen en sociale voorzieningen Studiefinanciering Belastingen Echtscheiding en andere familierechtelijke zaken Arbeids-, consumenten- en vreemdelingenzaken Voorzieningencheck Schuldenproblematiek/schulden Maatschappelijke aangelegenheden De sociaal raadslieden bieden ook hulp bij het invullen van bepaalde formulieren (behalve de aanvraag schuldhulpverlening, verzoekschrift WSNP, aanvraag WWb en de belastingaangifte), het schrijven van brieven en het opstellen van een bezwaarschrift. De sociaal raadslieden bieden ook de mogelijkheid voor hulp bij het aanvragen van de toeslagen van de belastingdienst. Wat neemt u mee? Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat u alle informatie die op uw vraag betrekking heeft meeneemt naar het spreekuur. Kosten. De dienstverlening van de sociaal raadslieden is kosteloos en bedoeld voor de inwoners van Albrandswaard. 11

12 Contact: De sociaal raadslieden houden spreekuur op maandag (in de oneven weken) (alleen op afspraak) bij Stichting Welzijn Albrandswaard, Rijsdijk 15a, 3161 HK ALBRANDSWAARD. Voor een afspraak belt u via de receptie van Stichting Welzijn Albrandswaard. Telefoonnummer: (010) Afspraken zijn alleen mogelijk op maandag (in de oneven weken) van 09:00 12:30 Vragen kunnen ook per of telefonisch worden gesteld. Telefonisch spreekuur: Op maandag (op oneven weken) tussen 14:00 en 15:30 uur. Telefoonnummer: (alleen voor het spreekuur) Buiten het spreekuur kunt u voor advies en informatie bellen met tel.nr: Stichting Welzijn Albrandswaard Vraagwijzer Bij de consulenten van Vraagwijzer Albrandswaard kan iedere inwoner van Albrandswaard terecht voor gratis informatie en advies over wonen, welzijn, zorg, inkomen en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De consulenten van Vraagwijzer geven u informatie, helpen u bij aanvragen, bij het invullen van formulieren en ze verwijzen u door naar de juiste instanties. Samen met u zoeken ze naar antwoorden en oplossingen die bij uw persoonlijke situatie passen. U kunt bijvoorbeeld vragen stellen over: Hulp in de huishouding Vervoer Voorzieningen voor gehandicapten Maaltijdservice Persoonsalarmering Hulp bij Thuisadministratie Bijzondere bijstand en maatschappelijke participatie Ontspanning en vrije tijd Persoonsgebonden budget Hulpmiddelen, aanpassingen in en rond de woning Woonmogelijkheden...alles wat u verder wilt weten 12

13 Contact: Bezoekadres: Openingstijden: Rijsdijk 17A, 3161 HK Rhoon Tel: Mail: ma-vr tussen 09:00 13:00 uur U kunt zonder afspraak langskomen of bellen De consulenten van de Vraagwijzer kunnen ook bij u op huisbezoek komen. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Website Kans voor mijn kind Op de website kunt u per gemeente kijken of u aanmerking komt voor de gemeentelijke regelingen. Doormiddel van het beantwoorden van een aantal vragen wordt er gekeken of het voor u zinvol is ook een aanvraag in te dienen. Verder staan er op deze website heel veel tips en informatie die te maken hebben met geld, geldzaken en het rondkomen van een laaginkomen. Het is de moeite waard om de website eens te bezoeken. Aandachtspunt: Alle minimaregelingen gaan in 2015 veranderen. Let op de publicaties in de plaatselijke krant voor de laatste informatie. 13

14 14

15 U kunt geen rechten ontlenen aan deze uitgave 15

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011 brochure vindt u Minimabeleid 2011 In deze bijlage leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen voor

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier

Minimaregeling, aanvraagformulier Minimaregeling, aanvraagformulier Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere

Nadere informatie

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen Het declaratiefonds van de gemeente Sporten, naar het theater of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om voldoende geld vrij te maken

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

Sport. Fonds. Jeugd. { Cultuur. School. met aanvraagformulier. Schooljaar 2011-2012. Laat je kind iets leuks doen!

Sport. Fonds. Jeugd. { Cultuur. School. met aanvraagformulier. Schooljaar 2011-2012. Laat je kind iets leuks doen! Jeugd { Cultuur Sport } School met aanvraagformulier Fonds Schooljaar 2011-2012 Laat je kind iets leuks doen! Het Jeugdfonds Ook kinderen uit gezinnen met weinig geld moeten mee kunnen doen aan (sociale)

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Sport. Fonds. Jeugd. { Cultuur. School. met aanvraagformulier. Schooljaar 2013-2014. Laat je kind iets leuks doen!

Sport. Fonds. Jeugd. { Cultuur. School. met aanvraagformulier. Schooljaar 2013-2014. Laat je kind iets leuks doen! Jeugd { Cultuur Sport } School met aanvraagformulier Fonds Schooljaar 2013-2014 Laat je kind iets leuks doen! Het Jeugdfonds Ook kinderen uit gezinnen met weinig geld moeten mee kunnen doen aan (sociale)

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Extra geld. als u een laag inkomen heeft

Extra geld. als u een laag inkomen heeft Extra geld als u een laag inkomen heeft Inhoud Inleiding 4 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 5 Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 6 Bijzondere bijstand 7 Regeling sportieve en culturele

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS Het college heeft in zijn vergadering van 30 september de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Deze beleidsregels

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Zaanstad helpt mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen 4 2. Inkomenstoets Minimaregelingen 5 3. Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012.

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a. wet: Wet werk en bijstand; b. maatschappelijke

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Kost het u vanwege beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom steeds meer moeite om uw woning schoon te maken? Dan kunt u bij de gemeente via de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? 2 Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds

Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds Inlichtingenformulier voor aanvraag Huygenpas/Schoolfonds Lees dit eerst U vraagt de Huygenpas of het Schoolfonds aan, hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vaak zijn dat nogal persoonlijke

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er op

Nadere informatie

Declaratieregelingen 2013. Tegemoetkoming in de kosten van sociale- en culturele activiteiten en in de kosten van kinderen

Declaratieregelingen 2013. Tegemoetkoming in de kosten van sociale- en culturele activiteiten en in de kosten van kinderen De gemeente doet meer voor mensen met minder Declaratieregelingen 2013 Tegemoetkoming in de kosten van sociale- en culturele activiteiten en in de kosten van kinderen Gebruikte afkortingen: WWB _ Wet Werk

Nadere informatie

Kinderen doen mee Voor inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Kinderen doen mee Voor inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Kinderen doen mee Voor inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 1. Persoonsgegevens Aanvrager: Partner: Cliëntnummer Naam M / V M / V Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Emailadres 2. Gebruik

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Minimabeleid: Welke regelingen zijn er? Emmen. Stimuleringsregeling. Langdurigheidstoeslag. Participatieregeling

Sociale Zaken. Info. Minimabeleid: Welke regelingen zijn er? Emmen. Stimuleringsregeling. Langdurigheidstoeslag. Participatieregeling Sociale Zaken Info Emmen Nr. 2, jaargang 2014 Minimabeleid: Welke regelingen zijn er? Stimuleringsregeling Langdurigheidstoeslag Participatieregeling Collectieve zorgverzekering De gemeente Emmen biedt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG VERVOLGAANVRAAG Met de invoering van de Participatiewet is de Langdurigheidstoeslag afgeschaft. In de Participatiewet is een soortgelijke regeling opgenomen:

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier.

Minimaregeling, aanvraagformulier. Minimaregeling, aanvraagformulier. Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015 Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uw gezondheid

Nadere informatie

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 De gemeente Meppel heeft met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea een collectieve zorgverzekering afgesloten waar inwoners van de gemeente

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 1. Persoonsgegevens Aanvrager: Partner: Cliëntnummer Naam M / V M / V Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Burgerservicenummer Telefoonnummer Emailadres

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein 1 Loket Wonen Welzijn en Zorg: o telefoonnummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010 Toelichting op laatste pagina. AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010 Niet invullen door aanvrager Cliëntnummer: Datum ontvangst: Werkprocesnummer: Naam Consulent(e):

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schoolkosten

Aanvraagformulier Schoolkosten Datum aanvraag: Registratienummer: Cliëntnummer: (Niet door u in te vullen.) Aanvraagformulier Schoolkosten 1. Gegevens aanvrager Naam Man Vrouw Geboortedatum Adres Postcode / woonplaats Telefoon Burgerservice

Nadere informatie

Voorblad aanvraag individuele inkomenstoeslag Korter dan 36 maanden of geen bijstandsuitkering van de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Voorblad aanvraag individuele inkomenstoeslag Korter dan 36 maanden of geen bijstandsuitkering van de Sociale Dienst Oost Achterhoek Voorblad aanvraag individuele inkomenstoeslag Korter dan 36 maanden of geen bijstandsuitkering van de Sociale Dienst Oost Achterhoek Wanr komt u mogelijk in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag?

Nadere informatie

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen,

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen, CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013 Beste mensen, In de gemeente Hulst ontvangen momenteel ongeveer 300 inwoners een bijstandsuitkering. Door de slechte economische omstandigheden

Nadere informatie

Minimawijzer, informatie over bijzondere

Minimawijzer, informatie over bijzondere Minimawijzer, informatie over bijzondere bijstand, minimaregelingen en andere regelingen voor inkomensondersteuning. Als u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen heeft, kan het een hele kunst zijn

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand jonger dan 65 jaar afdeling (in te vullen door SoZaWe) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) legt uw gegevens vast, raadpleegt ze, maar kan ze ook aan andere instanties

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2011 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2011 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand juni 2011 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te beïnvloeden.

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5 November 2011 Naam Adres Woonplaats In deze nieuwsbrief hebben we u weer veel te melden. Sinds kort is er bijvoorbeeld een nieuwe ontmoetingsruimte, speciaal voor u. We bieden u daar trainingen, zoals

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Declaratieregelingen 2012. Tegemoetkoming in de kosten van sociale- en culturele activiteiten en in de kosten van kinderen

Declaratieregelingen 2012. Tegemoetkoming in de kosten van sociale- en culturele activiteiten en in de kosten van kinderen De gemeente doet meer voor mensen met minder Declaratieregelingen 2012 Tegemoetkoming in de kosten van sociale- en culturele activiteiten en in de kosten van kinderen Gebruikte afkortingen: WWB _ Wet Werk

Nadere informatie

Meedoen, ook als u een laag inkomen hebt!

Meedoen, ook als u een laag inkomen hebt! Meedoen, ook als u een laag inkomen hebt! 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Collectieve aanvullende verzekering 6 Declaratiefonds 7 Bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten 8 Bijzondere bijstand

Nadere informatie