MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD"

Transcriptie

1 MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

2 Inleiding De gemeente Albrandswaard vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de gemeente haar inwoners met een laag inkomen uit werk, uitkering of pensioen zodat ook zij mee kunnen doen. In deze folder vindt u belangrijke informatie over de (financiële) regelingen die er zijn en de voorwaarden waar aan u moet voldoen. Lees deze goed voor u een aanvraag doet! Algemeen Aanvragen van regelingen Aanvraagformulieren voor de regelingen kunt u afhalen bij: Het Klantcontactcentrum Of: Het klantcontactcentrum/ WMO-loket Hofhoek 5 Rijsdijk 17A 3176 PD POORTUGAAL 3161 HK RHOON Tel: Tel: Inloopspreekuur ma-vr van 09:00-13:00 uur Kijk voor de actuele openingstijden van het KCC op Vragen over minimaregelingen U kunt elke werkdag tussen 9 en 12 uur met vragen terecht bij het telefonisch spreekuur van de klantmanagers Werk & Inkomen van uw gemeente. Tel: (alléén zes cijfers) Aandachtspunt Bij een aanvraag is het belangrijk dat u bewijsstukken kunt overleggen. De bewijsstukken die nodig zijn, worden op het aanvraag en/of informatieformulier vermeld. Een geldig legitimatiebewijs is altijd vereist. Zorg dat er kopieën van alle bewijsstukken zijn bijgevoegd. Indienen van de aanvraag U kunt uw aanvraag met alle bewijsstukken in een envelop afgeven aan de balie van het gemeentehuis. Zorg dat er op de envelop staat voor welke afdeling het is (zie hier onder) U kunt de aanvraag ook opsturen naar: Gemeente Albrandswaard Afdeling Verstrekkingen/Team Minima Antwoordnummer VB RIDDERKERK 2

3 Vergoeding bijzondere kosten Bijzondere bijstand Het kan gebeuren dat u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken. Als u deze kosten niet kunt opbrengen, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is een bijdrage in niet-alledaagse kosten. De vergoeding geldt alleen voor noodzakelijke voorzieningen. Voor sommige kosten kan er een lening worden verstrekt, dat zijn de kosten waarvoor u had moeten reserveren. Iedereen met een laag inkomen uit werk, uitkering of pensioen kan bijzondere bijstand ontvangen. Om wat voor soort kosten kan het gaan? Eigen bijdrage voor advocaatkosten (met toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand); bijdrage kosten bewindvoerder; plotselinge kosten wooninrichting waarvoor u niet heeft kunnen sparen; reiskosten in verband met het bezoeken van een gezinslid. Voorwaarden: Kosten moeten bijzonder zijn, dus niet alledaags Er moet een noodzaak zijn De kosten moeten nergens anders (volledig) worden vergoed, zoals bijvoorbeeld via de zorgverzekering De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op bijzondere bijstand verschillen per regeling. Uw persoonlijke omstandigheden en de aard van de kosten bepalen de vergoeding die wordt toegekend, waarbij meespeelt hoeveel u zelf (draagkracht) nog kunt betalen. Ook wordt er gekeken of er een voorliggende voorziening is. U kunt medische kosten en hulpmiddelen zoals een bril niet vergoed krijgen via de bijzonder bijstand. U kunt hiervoor een aanvullende (ziektekosten)verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Het is verstandig de bijzondere bijstand aan te vragen vóór u de kosten maakt. Voor meer informatie kunt u elke dag tussen 9-12 uur contact opnemen met de klantmanagers Bijzondere bijstand tijdens het telefonisch spreekuur. Voor wie bedoeld? De bijzondere bijstand richt zich op mensen met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm. Dit kan een bijstandsuitkering zijn, maar ook een andere uitkering, laag salaris of pensioen. (zie blad 9) 3

4 Bijdrage bij een langdurig laag inkomen Langdurigheidstoeslag De toeslag dient om mensen die langdurig met een laag inkomen moeten rondkomen te ondersteunen. Voorwaarden: U bent tussen de 21 en AOW-gerechtigde leeftijd U leeft, zonder onderbreking, al minimaal 36 maanden van een laag inkomen. En er is ook geen vooruitzicht op verbetering van uw inkomen.(zie blad 9) Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van de bijstand (zie blad 9) U heeft geen inkomen uit de Wet Studiefinanciering (WSF) of de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) U heeft in de afgelopen 12 maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag ontvangen Uw partner voldoet ook aan de voorwaarden. Heeft u vermogen uit een eigen huis? Neem dan eerst contact op met de klantmanagers. Er gelden dan andere regels die de medewerkers aan u kunnen uitleggen. Wat heeft u nodig? Er zijn twee soorten aanvraagformulieren voor de langdurigheidstoeslag. Eén voor klanten van de gemeente (inwoners met een uitkering van de gemeente) en één voor niet klanten van de gemeente. Op de verschillende formulieren staat welke informatie u aan moet leveren. Een aanvraagformulier haalt u bij het loket in de gemeente. Hoe hoog is de vergoeding? Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2014 Gehuwden/samenwonende 514,72 Alleenstaande ouder 463,25 Alleenstaande 360,31 Hoogte van de langdurigheidstoeslag als u in een inrichting verblijft? Gehuwden (beiden partners verblijven in de inrichting) 209,32 Alleenstaande / alleenstaande ouder 128,88 4

5 Maatschappelijke participatiefonds Vergoeding voor sport- en sociale activiteiten en schoolkosten kinderen 4 18 jaar. Sport en sociale activiteiten voor kinderen 4 18 jaar De regeling voor maatschappelijk participeren geeft kinderen van 4 tot 18 jaar de kans om te sporten, een cursus te doen of lid te zijn van een vereniging. Hierbij kunt u denken aan: Abonnementen voor een (sport)vereniging Contributie voor de muzieklessen, scouting of cursus Lidmaatschap van een club Ook bijkomende kosten zoals (sport)kleding, instrument of materialen worden meegenomen in de vergoeding. Wat heeft u nodig? De kosten van deze activiteiten hoeft u niet aan te tonen, een lidmaatschap van club, sport of cursus is al voldoende. Hoe hoog is de vergoeding? De vergoeding bedraagt 200,- voor het lidmaatschap en 50,- voor de bijkomende kosten. Dit bedrag wordt altijd in 1 keer uitbetaald. U krijgt dus 250,- Schoolkosten schoolgaande kinderen 4 18 jaar Voor de schoolkosten die niet vergoed worden door het Rijk krijgt u een vast bedrag als ondersteuning voor de kosten die u maakt als uw kind op school zit. Wat heeft u nodig? In het basisonderwijs is het tonen van de jaarlijkse brief van de vrijwillige ouderbijdrage voldoende. Voor de kinderen in het voortgezet onderwijs is een kopie van de leerlingenpas/schoolpas van het kind voldoende. Hoe hoog is de vergoeding? Voor kinderen in het basisonderwijs is dat 100,- euro per jaar Voor kinderen in voortgezet onderwijs is dat 200,- euro per jaar 5

6 Maatschappelijke participatiefonds Vergoeding voor sport- en sociale activiteiten vanaf 18 jaar Volwassenen vanaf 18 jaar De regeling voor maatschappelijk participeren geeft een bijdrage in de kosten van o.a. Lidmaatschap van een sport, cursus, club of vereniging Abonnement van een dag-, week-, maandblad. Ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal Rotterdampas, museumjaarkaart e.d. Internet abonnement voor de vaste computer Ook bijkomende kosten zoals (sport)kleding, instrument of materialen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Wat heeft u nodig? U dient de betaalbewijzen te tonen. Voor zowel de bijkomende kosten als voor de kosten van de activiteit. Hoe hoog is de vergoeding? De vergoeding is 100,- per jaar per persoon voor de activiteiten en 50,- per jaar per persoon voor de bijkomende kosten. U kunt de vergoeding niet overdragen aan een ander gezinslid. Ondersteuning bij ziekte of handicap Regeling chronisch zieken en gehandicapten De verplichte eigen bijdrage van uw zorgverzekering is in ,- per jaar per betalende deelnemer. Hiervan kunt u 100,- vergoed krijgen. Wat heeft u nodig? U hoeft alleen het overzicht van uw zorgverzekeraar te laten zien waarop staat dat u 100,- eigen risico heeft betaald. Hoe hoog is de vergoeding? De vergoeding is 100,- per jaar per betalend persoon. 6

7 Korting op de premie ziektekosten Regeling Collectieve zorgverzekering voor minima Mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen kiezen vaak uit kostenoogpunt voor een zorgverzekering zonder of met een beperkte aanvullende dekking voor medische kosten, waaronder tandartskosten. Om deze groep tegemoet te komen heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten bij CZ. Wat zijn de voordelen? De collectieve zorgverzekering is een basisverzekering met een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Bovendien geeft de gemeente nog een tegemoetkoming (korting) op die premie voor de inwoners die een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm. Wat zijn de kosten? De premie bedraagt 122,91 per maand voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. De premie bedraagt 112,91 per maand voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Voor wie bedoeld? Iedereen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kan deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente (zie blad 10) Meedoen? Iedereen die al een zorgverzekering heeft bij CZ kan per maand overstappen op de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Heeft u nu uw zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u (pas) per 1 januari 2015 overstappen naar de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Moeite met het eigen risico? Weet u van te voren al dat u uw eigen risico dit jaar moet gaan opgebruiken? Of wilt u er zeker van zijn dat u uw eigen risico altijd kan betalen? CZ biedt u de mogelijkheid om uw eigen risico gespreid te betalen, in 10 termijnen. Heeft u uw eigen risico niet opgebruikt dit jaar? Dan krijgt u het restbedrag volgend jaar gewoon retour gestort. Wat vergoedt de collectieve zorgverzekering van CZ? Op kunt u alle vergoedingen nalezen. 7

8 Hulp bij schulden Schuldhulpverlening Er zijn inwoners die langdurig moeten leven van een laag inkomen of bij wie er een inkomen wegvalt, bijv. door werkeloosheid, overlijden of scheiding. Voor hen is het een uitdaging om elke maand weer aan alle financiële verplichtingen te voldoen. Soms ontstaan er in deze gevallen schulden, die in snel tempo oplopen. Is dit voor u herkenbaar? Trek dan snel aan de bel. Hoe eerder u hulp zoekt hoe makkelijker het vaak opgelost kan worden. Welke vormen van schuldhulp wordt er aangeboden? Thuisadministratie: Heeft u nog geen (grote) schulden maar wel moeite met het op orde houden van uw administratie? Dan kunt u contact opnemen met de Vraagwijzer. Tel: Hulp bij beginnende schulden? Voor hulp bij beginnende schulden en hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren voor een schuldhulpverleningstraject kunt u terecht bij de vrijwilligers van de Vraagwijzer. Bel voor meer informatie of hulp, tel: Gemeentelijke schulphulpverlening: De gemeente heeft PLANgroep ingehuurd om voor zijn inwoners de schuldhulpverlening te regelen. Het eerste contact voor schuldhulp heeft u met de klantmanager schuldhulp-verlening. Zij kijkt welke hulp het beste bij u past en stuurt u door naar PLANgroep als u in aanmerking komt voor een schuldhulptraject. Ook kan zij u uitleggen wat schuldhulp-verlening inhoudt, geeft advies en tips en helpt u verder op weg. Heeft u (dreigende) schulden en komt u er zelf niet meer uit? Neem dan contact op met tel: Er vindt dan zo spoedig mogelijk een eerste gesprek met u plaats. Vragen kunnen ook via mail gesteld worden: Tip: Probeer op inzicht te krijgen in uw financiële huishouden en het regelen van je de schulden. Kijk op voor bezuinigings- en besparingstips. Hier kunt u ook een persoonlijk Budgetadvies maken om inzicht te krijgen in de eigen uitgaven. 8

9 Wanneer bent u een minima? Normbedragen 1 januari 2014 Bedragen per 1 januari 2014 De bedragen hangen samen met de hoogte van de bijstand (WWb). Deze bedragen wijzigen elk half jaar (1 januari en 1 juli). Doet u een aanvraag ná 1 juli 2014 en wilt u weten wat de normen dan zijn? Deze kunt u altijd na kijken op: Inkomen: Onder inkomen vallen o.a. uw netto uitkering, salaris, pensioen of lijfrente-uitkering; (kinder-)alimentatie, heffingskortingen van de belasting (de voorlopige teruggave, algemene heffing minstverdienende e.d.) Toeslagen vallen niet onder het mee te nemen inkomen. Genoemde bedragen zijn 110% van de bijstandsnorm. Genoemde bedragen zijn netto per maand en exclusief vakantietoeslag. Personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd: Alleenstaanden 990,85 Alleenstaande ouder 1273,94 Gezinnen/Samenwonenden 1415,49 Personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd: Alleenstaanden 1086,97 Alleenstaande ouder 1367,88 Gehuwden/Samenwonenden 1496,14 Vrij te laten vermogen: Uw vermogen bestaat uit al uw (spaar-)bankrekeningen, beleggingen, bezittingen (o.a. de auto) en uw partner en uw minderjarige inwonende kinderen. Wanner uw totaal vermogen niet hoger is dan de onderstaande bedragen dan kunt u aanmerking komen voor de minimaregelingen. Alleenstaanden 5.850,00 Alleenstaande ouder / gezinnen ,00 Heeft u een eigen woning neem dan even contact op met de klantmanager of u in aanmerking komt voor de minimaregelingen. Tel: maandag-vrijdag tussen 09:00-12:00 uur 9

10 Hoe hoog mag uw inkomen zijn voor de Collectieve Zorgverzekering voor minima? De normbedragen voor de collectieve zorgverzekering zijn gebaseerd op de bijstandsnormen van 1 januari Alleenstaande Alleenstaande ouder Paar 21- AOW 110% 990, , ,49 130% 1171, , ,85 vanaf AOW 110% 1086, , ,14 130% 1284, , ,17 10

11 Organisaties ter ondersteuning van de minima vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard De adviesraad geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over lokale beleidskaders voor de sociale dienst met betrekking tot armoedebeleid, bijstand, schulphulp, sociale werkplaatsen, enz. Voor vragen en advies kunt u bij hen terecht. Contact: Contact is mogelijk via mail: Of via de telefoon Dhr. Niko Bom, voorzitter Website: Bureau Sociaal Raadslieden Vivenz Inwoners uit Albrandswaard kunnen de sociaal raadslieden vragen of problemen voorleggen op het gebied van: Uitkeringen en sociale voorzieningen Studiefinanciering Belastingen Echtscheiding en andere familierechtelijke zaken Arbeids-, consumenten- en vreemdelingenzaken Voorzieningencheck Schuldenproblematiek/schulden Maatschappelijke aangelegenheden De sociaal raadslieden bieden ook hulp bij het invullen van bepaalde formulieren (behalve de aanvraag schuldhulpverlening, verzoekschrift WSNP, aanvraag WWb en de belastingaangifte), het schrijven van brieven en het opstellen van een bezwaarschrift. De sociaal raadslieden bieden ook de mogelijkheid voor hulp bij het aanvragen van de toeslagen van de belastingdienst. Wat neemt u mee? Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat u alle informatie die op uw vraag betrekking heeft meeneemt naar het spreekuur. Kosten. De dienstverlening van de sociaal raadslieden is kosteloos en bedoeld voor de inwoners van Albrandswaard. 11

12 Contact: De sociaal raadslieden houden spreekuur op maandag (in de oneven weken) (alleen op afspraak) bij Stichting Welzijn Albrandswaard, Rijsdijk 15a, 3161 HK ALBRANDSWAARD. Voor een afspraak belt u via de receptie van Stichting Welzijn Albrandswaard. Telefoonnummer: (010) Afspraken zijn alleen mogelijk op maandag (in de oneven weken) van 09:00 12:30 Vragen kunnen ook per of telefonisch worden gesteld. Telefonisch spreekuur: Op maandag (op oneven weken) tussen 14:00 en 15:30 uur. Telefoonnummer: (alleen voor het spreekuur) Buiten het spreekuur kunt u voor advies en informatie bellen met tel.nr: Stichting Welzijn Albrandswaard Vraagwijzer Bij de consulenten van Vraagwijzer Albrandswaard kan iedere inwoner van Albrandswaard terecht voor gratis informatie en advies over wonen, welzijn, zorg, inkomen en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De consulenten van Vraagwijzer geven u informatie, helpen u bij aanvragen, bij het invullen van formulieren en ze verwijzen u door naar de juiste instanties. Samen met u zoeken ze naar antwoorden en oplossingen die bij uw persoonlijke situatie passen. U kunt bijvoorbeeld vragen stellen over: Hulp in de huishouding Vervoer Voorzieningen voor gehandicapten Maaltijdservice Persoonsalarmering Hulp bij Thuisadministratie Bijzondere bijstand en maatschappelijke participatie Ontspanning en vrije tijd Persoonsgebonden budget Hulpmiddelen, aanpassingen in en rond de woning Woonmogelijkheden...alles wat u verder wilt weten 12

13 Contact: Bezoekadres: Openingstijden: Rijsdijk 17A, 3161 HK Rhoon Tel: Mail: ma-vr tussen 09:00 13:00 uur U kunt zonder afspraak langskomen of bellen De consulenten van de Vraagwijzer kunnen ook bij u op huisbezoek komen. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Website Kans voor mijn kind Op de website kunt u per gemeente kijken of u aanmerking komt voor de gemeentelijke regelingen. Doormiddel van het beantwoorden van een aantal vragen wordt er gekeken of het voor u zinvol is ook een aanvraag in te dienen. Verder staan er op deze website heel veel tips en informatie die te maken hebben met geld, geldzaken en het rondkomen van een laaginkomen. Het is de moeite waard om de website eens te bezoeken. Aandachtspunt: Alle minimaregelingen gaan in 2015 veranderen. Let op de publicaties in de plaatselijke krant voor de laatste informatie. 13

14 14

15 U kunt geen rechten ontlenen aan deze uitgave 15

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Minimawijzer, informatie over bijzondere

Minimawijzer, informatie over bijzondere Minimawijzer, informatie over bijzondere bijstand, minimaregelingen en andere regelingen voor inkomensondersteuning. Als u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen heeft, kan het een hele kunst zijn

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens 2012 M r om mee te doen Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen Informatiefolde Sociale Diens Inleiding Wat staat er in dit boekje Dit boekje is gemaakt voor Purmerenders met een laag

Nadere informatie

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis E-mail: info@kampen.nl Telefoon: 038-339

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Informatie Minimabeleid. Uw recht: maak er gebruik van! FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

Informatie Minimabeleid. Uw recht: maak er gebruik van! FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA Informatie Minimabeleid Uw recht: maak er gebruik van! FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA 1 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord... 3 Algemene informatie... 4 Inkomensnorm Vermogensgrens... 5 Regionale Sociale Dienst...

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Minima-wijzer. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Versienummer: : 1.0 Datum : 15 april 2015 : Z-14-30396 / INT-15-09615

Minima-wijzer. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Versienummer: : 1.0 Datum : 15 april 2015 : Z-14-30396 / INT-15-09615 Minima-wijzer Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Opdrachtgever : College van B&W Versienummer: : 1.0 Datum : 15 april 2015 Zaaknummer : Z-14-30396 / INT-15-09615 Inhoudsopgave 1. Minimaregelingen vanuit de gemeente...

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

Regelingen voor mensen met een minimum inkomen

Regelingen voor mensen met een minimum inkomen Regelingen voor mensen met een minimum inkomen Deze brochure geeft belangrijke informatie over de verschillende regelingen voor mensen met een minimum inkomen Inhoud Inkomens- en vermogensgrenzen Bijzondere

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Ede - Wageningen Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 10, nummer 1 januari 2013 2 Inkomens ondersteunende regelingen 2013 3 Wijzigingen minimabeleid

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Zaanstad helpt mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen 4 2. Inkomenstoets Minimaregelingen 5 3. Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie