Rapportage Meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden"

Transcriptie

1 Rapportage Meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden Arnhem, augustus 2010 COLOFON Zorgbelang Gelderland (in samenwerking met Zorgbelang Nederland) Postbus 5310 Telefoon: (026) EH Arnhem Fax: (026) IJsselburcht BP Arnhem Website: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539 Telefoon: (030) BM Utrecht Fax: (030) Churchilllaan GV Utrecht Website: De in dit rapport opgenomen informatie mag worden gebruikt met bronvermelding.

2 Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

3 Inhoudsopgave 1 Verantwoording Aanleiding en context Afbakening van het onderwerp Achtergrondgegevens deelnemers Resultaten 1-meting januari Polisvoorwaarden Toestemmingsbeleid Informatie over vergoedingen Rekeningen die niet worden vergoed Overstappen zorgverzekeraar Aanbevelingen Aanbevelingen aan zorgverzekeraars Aanbevelingen aan zorgverleners Aanbevelingen aan patiëntenorganisaties Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

4 Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

5 1 Verantwoording 1.1 Aanleiding en context Met ingang van 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet ingevoerd met één basisverzekering voor iedereen. Belangrijke doelstellingen van het nieuwe zorgstelsel zijn het realiseren van meer vraagsturing, het verbeteren van de kwaliteit en beheersing van de kosten. De landelijke organisaties waaronder Zorgbelang Nederland en NPCF zijn betrokken bij de belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding rond de Zorgverzekeringswet. De betrokkenheid van de 13 regionale Zorgbelangorganisaties is vanaf 2005 toegenomen in de vorm van regionale convenanten met de zorgverzekeraars in hun regio/provincie. De vraag is of zorgverzekeraars zich daadwerkelijk gaan opstellen als zaakwaarnemer voor de klant en hun zorginkoop afstemmen met en op de (chronische) zorggebruikers. Het is en blijft daarom v an groot belang de komende jaren de ontwikkelingen in de zorg nauwlettend te volgen op voor patiënten en zorgconsumenten ongewenste en vaak ook onbedoelde effecten. Ten aanzien van het niet (geheel) vergoeden van rekeningen kwamen zowel bij de NPCF als b ij de diverse Zorgbelangorganisaties veel meldingen binnen. Dit was in 2008 reden om vergoedingen als onderwerp te nemen voor een gezamenlijke meldactie met de Zorgbelangorganisaties. Omdat in 2008 voldoende punten ter verbetering naar voren kwamen, is ervoor gekozen opnieuw een gezamenlijke meldactie uit te voeren eind 2009 (1-meting). 1.2 Afbakening van het onderwerp De volgende onderwerpen komen in de meldactie aan de orde: Informatievoorziening ten aanzien van vergoedingen door ziektekostenverzekeraars; Onvergoede rekeningen; Transparantie polisvoorwaarden zorgverzekering; Toestemmingsbeleid ziektekostenverzekeraar; Informatie over gecontracteerde zorgverleners. 1.3 Achtergrondgegevens deelnemers In totaal hebben mensen de vragenlijst ingevuld (tegenover in 2008). Van deze deelnemers is 61 vrouw en 39 man. De grootste groep deelnemers is ouder dan 45 jaar (66). De meeste deelnemers komen uit Gelderland (21), Noord Brabant (19), Noord Holland (11) en Zuid Holland (11). Meer dan de helft van de deelnemers is verzekerd bij één van de volgende verzekeraars: o CZ (16); o Menzis (13); o VGZ (11); o Zilveren Kruis Achmea (8); o Agis (5). Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

6 Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

7 2 Resultaten 1-meting januari 2010 De resultaten van deze meldactie zijn in tabellen weergegeven, wanneer er (gr ote of opvallende) verschillen zijn met de meting in 2008 dan worden deze uitdrukkelijk benoemd. 2.1 Polisvoorwaarden Bekijkt u de polisvoorwaarden wel eens? Wanneer bekijkt u deze? Van de deelnemers bekijkt 89 de polisvoorwaarden wel eens. Belangrijkste redenen om de polisvoorwaarden te bekijken zijn: Jaarlijkse ontvangst van de nieuwe voorwaarden; iets meer dan tweederde van de deelnemers (69) bekijkt dan de polisvoorwaarden Bericht over wijziging; ongeveer een derde (34) bekijkt dan de polisvoorwaarden. Wanneer er zorg nodig is; ruim een derde (40) bekijkt dan de polisvoorwaarden. In vergelijking met 2008 bekeek een iets groter deel van de deelnemers de polisvoorwaarden wanneer er zorg nodig is: 45 ten opzichte van 40 nu. Ieder jaar na ontvangst 69 Bij bericht over wijziging 34 Bij andere berichten 6 Als ik zorg nodig heb 40 Wanneer ik wil veranderen 12 Anders 2 Waar kijkt u in de polisvoorwaarden naar? De grootste groep (38) kijkt in de polisvoorwaarden met name naar de vergoedingen en voorwaarden van hun pakket en de voorwaarden voor de zorg die zij gebruiken. Slechts 22 kijkt naar alle onderdelen van de polisvoorwaarden. In 2008 keek nog 49 van de deelnemers naar alle onderdelen. Dat is dus inmiddels een stuk minder geworden. Alles 22 Alleen vergoedingen en voorwaarden pakket 38 Alleen vergoedingen en voorwaarden gebruikte zorg 35 Anders 5 Heeft u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering van 2010 ontvangen? Bijna 10 van de deelnemers zegt geen polisvoorwaarden van 2010 te hebben ontvangen. 4 weet het niet en 86 heeft ze wel ontvangen. In vergelijking met de meldactie in 2008: Toen gaf 8 aan geen polisvoorwaarden te hebben ontvangen en gaf 7 aan het niet te weten. Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

8 Stellingen over polisvoorwaarden Aan de deelnemers zijn een aantal stellingen voorgelegd over de polisvoorwaarden. Ik vind de polisvoorwaarden van mijn verzekeraar duidelijk. De groep die aangeeft de polisvoorwaarden helemaal of min of meer duidelijk te vinden is in 2009 nagenoeg even groot als in 2008 (73 en 72). In 2009 zijn de deelnemers stelliger in hun uitspraak de polisvoorwaarden duidelijk te vinden. Ten opzichte van 2008 zijn er minder mensen die de polisvoorwaarden (helemaal) niet duidelijk vinden (13 in 2009 vs 17 in 2008). Eens 37 Beetje eens 36 Niet eens of oneens 14 Beetje oneens 9 Oneens 4 Ik vind dat de polisvoorwaarden mij voldoende informatie geven. 71 van de deelnemers geeft aan dat de polisvoorwaarden helemaal of nagenoeg voldoende informatie geven. In 2008 was de mening ongeveer hetzelfde. De groep die het met de stelling oneens is, was in 2008 groter dan in 2009 (15 in 2009 vs 19 in 2008). Eens 35 Beetje eens 36 Niet eens of oneens 15 Beetje oneens 11 Oneens 4 Als ik iets wil opzoeken in de polisvoorwaarden kan ik het gemakkelijk vinden. 68 van de deelnemers kan makkelijk informatie vinden in de polisvoorwaarden. De groep die het met de stelling oneens is, was in 2008 groter dan in 2009 (16 in 2009 vs 22 in 2008). Eens 32 Beetje eens 36 Niet eens of oneens 16 Beetje oneens 12 Oneens 4 Ik vind de polisvoorwaarden een handig hulpmiddel als ik iets wil weten over mijn verzekering. Driekwart van de deelnemers (75) geeft aan de polisvoorwaarden in meer of mindere mate een handig hulpmiddel te vinden. Eens 42 Beetje eens 33 Niet eens of oneens 14 Beetje oneens 8 Oneens 3 Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

9 2.2 Toestemmingsbeleid Staat er in uw polisvoorwaarden of u voor bepaalde zorg, medicijnen of hulpmiddelen toestemming nodig heeft van uw zorgverzekeraar? De helft van de deelnemers geeft aan dat in de polisvoorwaarden staat wanneer toestemming van de zorgverzekeraar nodig is voor bepaalde zorg. 10 geeft aan dat dit niet zo is en 39 weet het niet. In 2008 was de groep die aangaf dat er geen informatie over toestemming in de polisvoorwaarden stond iets groter dan in 2009 (14 t.o.v. 10) en de groep die het niet wist was iets kleiner dan in 2009 (34 t.o.v. 39). Ja 51 Nee 10 Weet ik niet 39 Totaal 100 Voor welke zorg heeft u toestemming nodig van uw verzekeraar? Toestemming is volgens de deelnemers nodig voor behandelingen (38), hulpmiddelen (28), behandeling in het buitenland (25) en medicijnen (20). Opvallend is dat er in 2009 percentueel een daling zichtbaar is, bij welke zorg men toestemming nodig denkt te hebben van de verzekeraar. Medicijnen 20 Hulpmiddelen 28 Behandelingen 38 Behandeling buitenland 25 Anders 3 Weet ik niet Informatie over vergoedingen Bent u wel eens door uw zorgverzekeraar geïnformeerd over vergoedingen? Op welke wijze? 60 van de deelnemers is door de zorgverzekeraar weleens geïnformeerd over vergoedingen. Deze informatie wordt in 2009 met name gegeven via een brief (52) en via de polisvoorwaarden (37). In 2008 was dit beeld wel anders: toen werd 63 van de deelnemers nog geïnformeerd via de polisvoorwaarden en slechts 38 via een brief. Deelnemers worden in 2009 vaker geïnformeerd per (12 in 2009 vs 5 in 2008). Ook kregen deelnemers in 2009 vaker informatie via de website (15 in 2009 vs 10 in Mailing 18 Polisvoorwaarden 37 Telefonisch 18 Website Brief 52 Anders 4 Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

10 Wat voor soort informatie was dit? Informatie die wordt gestuurd en gekregen is in 2009 een stuk specifieker dan in 2008: Algemene informatie is in 2009 gedaald van 58 naar 37. Met name informatie over een specifieke behandeling is gestegen van 19 naar 31 in Algemene info 37 Informatie vergoedingen aandoening 12 Info vergoedingen behandeling 31 Info vergoedingen zorgverlener 14 Anders 7 Had u iets aan deze informatie? De waardering voor de ontvangen informatie is in 2009 ook hoger dan in In 2009 heeft 87 van de deelnemers iets aan de informatie gehad, in 2008 was dit nog 78. Kreeg u deze informatie voordat u gebruik maakte van zorg, of achteraf? 56 van de deelnemers heeft informatie gekregen voordat gebruik werd gemaakt van zorg, 44 kreeg de informatie achteraf. In 2008 gaf deze vraag een ander beeld. Toen kreeg 71 de informatie voordat gebruik werd gemaakt van zorg, en 29 achteraf. Het lijkt erop dat in vergelijking met 2008, in 2009 er meer op maat wordt gecommuniceerd met verzekerden: vaker per brief, vaker per en ook vaker over specifieke onderwerpen. Verzekerden waarderen dit. Bent u wel eens door een zorgverlener geïnformeerd over vergoedingen? Iets minder dan de helft (48) van de deelnemers zegt niet geïnformeerd te worden door een zorgverlener over vergoedingen. Ja 43 Nee 48 Weet ik niet 8 Wie is volgens u het meest verantwoordelijk om te zorgen dat u informatie krijgt over vergoedingen? In 2009 geeft bijna een kwart van de verzekerden aan zelf verantwoordelijk te zijn om informatie te krijgen over vergoedingen. In 2008 was dit nog 15. Het percentage deelnemers dat vindt dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is, is gedaald ten opzichte van 2008: 54 ten opzichte van 64 in Het percentage deelnemers dat vindt dat zorgverleners verantwoordelijk zijn, is ongeveer gelijk gebleven. Ikzelf 24 Zorgverleners 16 Verzekeraar 54 Anders 6 Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

11 Hoe tevreden bent u in het algemeen met de wijze waarop uw zorgverzekeraar u informeert over vergoedingen? 46 van de deelnemers is (zeer) tevreden over de informatie over vergoedingen van de zorgverzekeraar, 17 is (zeer) ontevreden. Toelichtingen van deelnemers op de vraag waardoor zij tevreden of ontevreden zijn, zijn te vinden in de bijlage (vraag 15) Zeer tevreden 7 Tevreden 39 Neutraal 37 Ontevreden 14 Zeer ontevreden Rekeningen die niet worden vergoed Heeft u het afgelopen jaar een rekening (gedeeltelijk) niet vergoed gekregen door uw zorgverzekeraar? 62 heeft in 2009 wel eens een rekening niet vergoed gekregen. In vergelijking met 66 in 2008 is dit niet veel veranderd. Slechts 8 van de deelnemers in 2009 geeft aan geen rekeningen te hebben ontvangen. 30 geeft aan alles vergoed te hebben gekregen. Ja 62 Nee, geen rekeningen 8 Nee, alles vergoed 30 Ging het om een (of meer) rekening(en) voor eigen bijdrage of (verplicht) eigen risico? Bij iets meer dan een kwart van de deelnemers hield de afwijzing voor vergoeding samen met het (verplicht) eigen risico. Bij 45 had het te maken met zowel eigen risico als andere kosten en bij nog eens een kwart had het niet vergoeden van de rekening(en) niets te maken met het eigen risico. Ja, alleen eigen risico 28 Ja, alle kosten 45 Nee alleen andere kosten 23 Weet ik niet 4 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een rekening niet (volledig) vergoed gekregen, terwijl u wel verwachtte dat u een vergoeding zou krijgen? 38 van de deelnemers kreeg één keer een rekening niet vergoed, 29 twee keer en 33 drie keer of meer. In 2008 waren deze percentages nagenoeg gelijk. Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

12 Wat heeft u gedaan met de afwijzing(en) van de zorgverzekeraar om de rekening(en) niet te vergoeden? 65 van de deelnemers heeft geen actie ondernomen na een afwijzing van de zorgverzekeraar om een rekening te vergoeden, dit is een opvallend verschil in vergelijk met 2008 waarin 33 geen actie ondernam. Bijna eenderde van de deelnemers neemt in 2009 contact op met de zorgverzekeraar na de afwijzing, in2008 was dit nog 42. Niets 65 Contact verzekeraar 29 Contact zorgverlener 8 Bezwaar ingediend bij verzekeraar 9 Klacht bij verzekeraar 6 Klacht bij zorgverlener 1 Klacht bij SKGZ 1 Anders 8 Heeft u in 2009 te maken gehad met één of meer niet (volledig) vergoede rekeningen voor medicijnen? Wat was hiervoor de reden? Tweederde van de deelnemers (66) heeft een rekening voor een medicijn niet (volledig) vergoed gekregen. Volgens de deelnemers was de reden voor het niet (volledig) vergoeden met name dat een specifiek medicijn betrof of dat het medicijn niet op de vergoedingen lijst stond. Voor eventuele toelichtingen word verwezen naar de bijlage: vraag 21. In 2008 gaf 16 van de deelnemers aan de reden niet te weten, ten opzichte van 10 in Specifiek medicijn 43 Toestemming 1 Niet op vergoedingenlijst 26 Anders 19 Weet ik niet 10 Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

13 Heeft u in 2009 te maken gehad met één of meer niet (volledig) vergoede rekeningen voor bepaalde behandelingen? Wat was hiervoor de reden? 60 van de deelnemers in 2009 geeft aan te maken te hebben gehad met een niet (volledig) vergoede rekening voor een behandeling in Redenen van niet vergoeden van een rekening waren met name het bereiken van het maximale vergoedingsbedrag (34) en het maximaal aantal behandelingen (15). Voor eventuele toelichtingen word verwezen naar de bijlage: vraag 23 en 25. In vergelijking met 2008 gaven minder mensen het bereiken van het maximale vergoedingsbedrag aan als reden voor het niet vergoeden (18 t.o.v. 34). Verkeerde codering werd toen iets vaker als reden vermeld (7 t.o.v. 3) Buitenland 3 Prive kliniek 3 Toestemming 2 Geen contract 6 Maximaal aantal behandelingen 15 Maximaal bedrag 34 Verkeerde codering 3 Anders 24 Weet ik niet 11 Heeft u in 2009 te maken gehad met één of meer niet (volledig) vergoede rekeningen voor een hulpmiddel? Wat was hiervoor de reden? 34 van de deelnemers heeft in 2009 te maken gehad met een rekening voor een hulpmiddel die niet (volledig) werd vergoed. Redenen voor niet vergoeden van een hulpmiddel was met name dat dit niet is opgenomen in de polisvoorwaarden. Voor eventuele toelichtingen word verwezen naar de bijlage: vraag 29. Geen contract 4 Niet vergoed verzekeraar 41 Toestemming 3 Anders 38 Weet ik niet 13 Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

14 Heeft u in 2009 te maken gehad met één of meer niet (volledig) vergoede rekeningen voor consulten? Wat was hiervoor de reden? 34 van de deelnemers heeft in 2009 te maken gehad met een niet (volledig) vergoede rekening voor een consult. Redenen voor niet vergoeden van een rekening voor een consult was met name het bereiken van het maximaal te vergoeden bedrag (38). Hier gaf 18 aan de reden niet te weten. Ook in 2008 was het deelnemers dat de reden voor niet vergoeden niet wist bij consulten redelijk hoog: 21. Bij consulten lijkt het mensen dat niet weet waarom de rekening niet (volledig) wordt vergoed hoger dan bij de andere vormen van zorg. Voor eventuele toelichtingen word verwezen naar de bijlage: vraag 31. Geen contract 8 Maximaal bedrag 38 Toestemming 3 Verkeerde codering 3 Anders 30 Weet ik niet 18 Was u er van uitgegaan dat u de rekening(en) wel (helemaal) vergoed zou krijgen? Bijna de helft van de mensen (48) was ervan uitgegaan dat de rekening(en) vergoed zouden worden. Een kwart van de mensen (26) geeft aan dat dit in hun geval voor een deel van de rekeningen wel gold en een deel niet. Voor nog eens bijna een kwart van de deelnemers kwam de rekening niet onverwacht. In 2008 lag het percentage onverwachte rekeningen nog iets hoger. Toen gaf 61 van de deelnemers aan verwacht te hebben dat de rekening vergoed zou worden. Ja 48 Soms wel 26 Nee 21 Weet ik niet 6 Iets meer dan de helft van de deelnemers (51) heeft vooraf informatie gezocht over vergoeding van benodigde zorg, de andere helft niet. In 2008 had iets minder dan de helft van de deelnemers vooraf informatie gezocht, het verschil met 2009 is echter klein. Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

15 2.5 Overstappen zorgverzekeraar Bent u in 2009 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? De meeste deelnemers (57) zijn in 2009 niet overgestapt naar een andere verzekeraar omdat ze tevreden zijn met hun huidige verzekeraar, 6 is wel overgestapt. 13 vond het teveel gedoe en 15 kon niet overstappen vanwege een chronische aand oening. 10 had een andere reden om niet over te stappen, voor de antwoorden van deze deelnemers wordt verwezen naar de bijlage, vraag 39. Ja 6 Nee, kan niet vanwege chronische aandoening 15 Nee, te veel gedoe 13 Nee, ik ben tevreden 57 Nee, want. 10 Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

16 Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

17 3 Aanbevelingen 3.1 Aanbevelingen aan zorgverzekeraars 1. Het is belangrijk dat zorgverzekeraars hun verzekerden laten weten dat informatie over vergoedingen is opgenomen in de polisvoorwaarden. Ieder jaar krijgen verzekerden nieuwe polisvoorwaarden, ook wanneer zij niet veranderen van verzekering. De polisvoorwaarden veranderen namelijk wel. Zorgverzekeraars moeten hun verzekerden hiervan goed op de hoogte brengen. Aanbeveling: de wijzigingen ten opzichte van een vorig jaar in de dekking, vergoeding en machtigingen beleid zouden in een aparte duidelijk herkenbare brief (kleur/ lay-out) met de nieuwe polis meegestuurd moeten worden. 2. Specifieke informatie over zorg die een verzekerde nodig heeft, moet gemakkelijker te vinden zijn dan nu het geval is. Verzekeraars moeten verzekerden er op wijzen dat zij aanvullende informatie kunnen krijgen via een helpdesk of een website. Daarbij is het belangrijk om verzekerden er op te wijzen dit te doen voordat zij gebruik maken van zorg om te voorkomen dat een rekening achteraf niet vergoed blijkt te worden. Zorgverzekeraars zullen patiënten duidelijke informatie moeten geven over het preferentiebeleid ten aanzien van geneesmiddelen en tandheelkundige zorg. Bij het (gedeeltelijk) niet vergoeden van rekeningen moet de verzekeraar zorgen voor een heldere uitleg waarom een rekening niet wordt vergoed. Dit voorkomt mogelijk herhaling van de situatie. Aanbeveling: Neem in de polisvoorwaarden en wijzigingenbrief een telefoonnummer en een specifieke verwijzing naar de website of folder op, waar heldere informatie over vergoedingen en voorwaarden voor vergoedingen te verkrijgen en te vinden is. Ook via de home-page van de verzekeraar moet informatie hierover snel te vinden zijn. 3. Het is van belang dat de informatie die wordt verstrekt in de polisvoorwaarden aansluit bij de informatie die door medewerkers van een helpdesk of op een website wordt gegeven zodat verzekerden geen informatie krijgen die elkaar tegenspreekt. Aanbeveling: zorg dat alle informatie (schriftelijke en mondeling) eenduidig en niet met elkaar in tegenspraak is. 4. De zorgverzekeraar bepaalt of een verzekerde bepaalde zorg vergoed krijgt, niet de zorgverlener. Bij een conflict tussen zorgverzekeraar en zorgverlener, mag het probleem niet bij de patiënt worden neergelegd. Aanbeveling: verzekeraars moeten zorgverleners van goede informatie voorzien over vergoedingen en de voorwaarden voor vergoeding. Ook moeten zij de zorgverlener informeren waar die informatie (voor de verzekerde) te vinden is, zodat de zorg verlener de patiënt hiernaar kan verwijzen. 5. Zorgverzekeraars moeten verzekerden erop wijzen hoe belangrijk het is om kennis te nemen van (wijzigingen in) hun polisvoorwaarden. Verzekerden moeten vervolgens zelf nagaan of ze polisvoorwaarden van hun zorgverzekeraar hebben ontvangen. Aanbeveling: Er dient een checklist te komen voor verzekerden hoe te handelen als zij bepaalde zorg, medicijnen of hulpmiddelen nodig hebben. Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

18 6. De polisvoorwaarden worden door verzekerden te vaak omschreven als vaag, onduide lijk en ondoorzichtig. Aanbeveling: De leesbaarheid en duidelijkheid van de polisvoorwaarden zullen met hulp van daartoe gespecialiseerde bureaus moeten worden verbeterd. 7. Toestemming/ machtigingen. Aanbeveling: Polisvoorwaarden dienen gedetailleerde en overzichtelijke informatie te bevatten over het vragen van toestemming voor bepaalde behandelingen en/of te verwijzen naar een telefoonnummer of plek op de website, waar dit op te vragen of te vinden is. 8. Contracten met zorgverleners. Aanbeveling: Per telefoon of via internet moeten verzekerden gemakkelijk informatie kunnen krijgen over welke zorgverleners (in hun regio) gecontracteerd zijn. Ook in de polisvoorwaarden moet duidelijke informatie staan over waar deze informatie te vinden is en erop worden aangedrongen om vooraf, via de checklist, na te gaan of de zorg van een specifieke zorgverlener wordt vergoed. 3.2 Aanbevelingen aan zorgverleners 1. Vergoeding van zorg Aanbeveling: Zorgverleners moeten patiënten er op wijzen dat niet alle zorg, die zij als zorgverlener nodig achten, automatisch wordt vergoed. Zij moeten verzekerden adviseren hun polisvoorwaarden te bekijken of contact opnemen met de verzekeraar wanneer het gaat om zorg die niet in de basisverzekering valt. Zorgverleners moeten zich of goed laten informeren hierover door zorgverzekeraars of zij moeten verzekerden verwijzen naar (het telefoonnummer, website) van hun zorgverzekeraar. 2. Onenigheid over vergoeding Aanbeveling: Wanneer er onenigheid bestaat tussen zorgverleners en zorgverzekeraars, mag dit niet via de patiënt worden uitgespeeld. Bij twijfel over de vergoeding moet dit vóóraf met de patiënt worden overlegd. 3.3 Aanbevelingen aan patiëntenorganisaties Patiëntenorganisaties hebben een belangrijke rol in de voorlichting aan patiënten/ verzekerden. Aanbeveling: (koepels) van patiëntenorganisaties moeten patiënten/ verzekerden er op wijzen dat het belangrijk is de polisvoorwaarden van de verzekering en de website van de verzekeraar goed te bekijken, voorafgaand aan het zorggebruik. Hiervoor kan de koepel, e.v. in samenwerking met de zorgverzekeraar, een checklist opstellen. Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

19 4 Open antwoorden 112 Agis verzekerden 15 Bent u tevreden over de informatie die Agis u heeft gegeven over de vergoedingen? Zeer tevreden Ben goed geïnformeerd. Ik heb geen probleem. Men is correct, vriendelijk en accuraat, zowel per mail als brief. Wil duidelijkheid. Ze beantwoorden je vragen over vergoedingen snel en duidelijk. Tevreden Het ging over een medicijn voor afstoting, hier moest een machtiging voor komen. Ik krijg de informatie die ik nodig heb. "Omdat ik er zelden moeilijkheden mee heb. Als ik wat vraag krijg ik antwoord. De polisvoorwaarden zijn duidelijk omschreven. Door duidelijke uitleg. Duidelijkheid. Duidelijk leesbaar en gerangschikt. Heb tot op heden nog geen problemen gehad. Het is allemaal duidelijk. Het is soms moeilijk zoeken waar je recht op hebt als chronisch zieke en wat er onder valt. Het staat duidelijk in de polis en anders kan ik bellen om informatie. Ik heb nog nooit problemen gehad. Ik vind Agis wel goed. Maar nu heb ik er wel een". Nee. Nooit problemen. Nu is de situatie anders; heb een ander medicijn nu hoeft het niet meer". Ofschoon ik het niet altijd met het antwoord eens ben; is dit duidelijk. Om de nota's die ik indien worden vergoed. Omdat ik elk jaar duidelijk en overzichtelijk wijzigingen in het pakket doorkrijg. Omdat ik er tot nog toe niet veel mee te maken heb gehad. Staat vrij duidelijk in de voorwaarden en anders geeft de arts of apotheker antwoord. Via mail worden vragen vrij snel en duidelijk beantwoord. Voldoende informatie via website. Wij zijn tevreden over de vragen die we stelde aan zorgverzekeraar. Neutraal "Er staat veel te veel informatie in de polis voor waarden om te onthouden. "Ik heb (tot nu toe) een chronische kwaal als gevolg van een medische misser. Daarvoor heb ik al jaren dezelfde medicijnen en geen vergoedingen. Ik heb alle extra kosten, reizen naar het buitenland voorafgaande aan ingrijpende operaties en hotels etc., zelf betaald. Als ik er niet uitkom via polisvoorwaarden of internet en een telefoontje pleeg, word ik zo geholpen dat ik precies weet wat wel/niet kan worden vergoed. Als ik iets wil weten, kan ik het meestal zelf wel vinden via internet of de gekregen papieren. Zo niet dan neem ik contact op via met de zorgverzekeraar. Bij vragen wend ik mij tot de zorgverlener. De behandeling in buitenland wordt niet vergoed daarom ben ik ontevreden. Dus voeg ik me en hoop ooit nog te worden gecompenseerd voor mijn invaliditeit door een minister(kabinet) met oog voor de gedupeerden in de gezondheidszorg. De crisis heeft die hoop overigens tot een minimum gereduceerd. Er wordt te weinig info verstrekt. Het is mij gewoon duidelijk. Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

20 15 Bent u tevreden over de informatie die Agis u heeft gegeven over de vergoedingen? Neutraal (vervolg) Ik ben een erge longpatiënt ik heb 4x daags fluimusil nodig voor in de vernevelaar maar sinds 1 januari word deze niet meer vergoed. Ik heb toch zo`n 3 dozen van 35euro per doos per maand nodig en dat met een gezin van 4 personen en nog geen 1.200euro per maand weet ik niet of ik dit medicijn nog thuis kan blijven gebruiken. Ik lig nu al zo`n 6 x per jaar in het ziekenhuis en ben bang dat het dan nog vaker zal moeten; geen leven meer dus. Ik heb aangegeven dat ik niet geïnformeerd ben over vergoedingen. Ik hoor nooit iets van hen. Ik krijg geen aanvullende verzekering omdat ik 2 jaar terug betalingsachterstand heb gehad. Ik lees de polissen niet, om niet kwaad te worden. Protesteren helpt toch niet. Ik moest laatst opnieuw een medicijn hebben kreeg ik te horen dat per 1januari deze niet meer vergoed werden. Ik bellen met de zorgverzekeraar moest ik een medische verklaring van de huisarts hebben en dan zouden ze wel zien, had ik natuurlijk niets aan. Ik weet dus ook niet of ik ze terug zou hebben gekregen. Ik was voor dat soort gevechten te moe en te slap. Ik wordt nooit geïnformeerd, maar er gaat ook nooit wat fout. Alles wordt altijd keurig betaald. Zolang dat zo blijft, vind ik het prima. Je moet alles zelf regelen; en alles wordt in principe afgewezen; tenzij je een volhouder bent dan wil je nog weleens gelijk krijgen. Je moet het wel allemaal opzoeken. Mijn vrouw heeft 20 chemo behandelingen ondergaan en tenslotte een stamceltransplantatie in het UMC. We hadden een donor nodig en er werd een broer geschikt geacht, maar hij woonde in Duitsland. De kilometers worden vergoed door Agis maar zijn werkgever vergoed zijn 13 werkdagen niet. Die zegt je bent in Nederland ziek gemaakt voor die transplantatie van je zus dus ga daar ook je ziekte geld maar declareren. Dus heb ik mijn zwager euro loon betaald die de Agis niet vergoed. Niet alles is even duidelijk. Omdat de fysiotherapeut aangaf, dat de vergoeding op was en ik niet meer hoefde te komen, terwijl de pijn nog volop aanwezig was. Hij had dat ook een week eerder kunnen zeggen, dan was het anders overgekomen. Preferentie beleid van de zorgverzekeraar zorgt voor veel onduidelijk bij de verzekerde. De apotheker zit er tussenin en baalt ervan dat hij steeds uitleg moet geven. Tot nog toe tevreden. Voor die verwijzingen naar het buitenland heb ik hulp gekregen van de verzekeraar(s), althans van een actieve werkneemster met compassie. Ontevreden Ik hoef alleen de premie te betalen, verder niets. "Medicijnen die vervangen worden door goedkopere en als je daar niet tegen kunt moet dat telkens apart vermeld worden door de verstrekker. "Van AGIS hoor je niets, tot ze iets niet vergoeden. /// Ik ben laatst doorgestuurd naar het ziekenhuis voor een mammografie en een echo,de echo was niet nodig zei de radioloog maar ik weet nu niet of hij wel gedeclareerd is. Dan heb je het dus al uitgegeven, en had je beslissing anders kunnen zijn (zeker als je zoals ik in de WAO zit). De informatie van de verzekeraar is nihil. Ik moet zelf de informatie opvragen. De polisvoorwaarden zijn nog steeds in abracadabra (ambtelijk en juridisch jargon) gesteld en klantonvriendelijk als het gaat om een goed inzicht te verkrijgen. Daarbij spreken medewerkers elkaar soms tegen! Er worden gewoon medicijnen uit de vergoedingenlijst gehaald en die mag je dan zelf gaan betalen, ik heb ze echter dringend nodig voor longproblemen. Geen informatie is per definitie altijd slecht. Rapportage 1-meting meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden NPCF en Zorgbelang Augustus

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Rapport meldactie polisvoorwaarden en vergoedingen NPCF 2010 1 COLOFON

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekeringen

Meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekeringen Meldactie vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekeringen A.J.A.C. van Batenburg, Projectleider namens Zorgbelang Nederland Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg Juli 2008 COLOFON

Nadere informatie

Rapport meldactie Keuze zorgverzekering

Rapport meldactie Keuze zorgverzekering Rapport meldactie Keuze zorgverzekering Chantal van Harten, beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Titia Lekkerkerk, teammanager Patiëntenfederatie NPCF Oktober 2015 Rapport Keuze zorgverzekering Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014

Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014 Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014 Rapport meldactie Eerste uitgifte NPCF 2014 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Signaalrapport Meldpunt Consumentendezorg.nl

Signaalrapport Meldpunt Consumentendezorg.nl Signaalrapport Meldpunt Consumentendezorg.nl Onderwerp: DBC s Periode: oktober 2010 oktober 2011 Signaalrapport DBC NPCF 2011-402/DSB/01.01.01/TL/hm 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Zorgverzekering 2016 Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Einde van het jaar Het einde van het jaar is weer aangebroken en dat betekent dat u weer mag veranderen

Nadere informatie

Workshop Mijn zorgverzekering

Workshop Mijn zorgverzekering Workshop Mijn zorgverzekering Welkom! Even voorstellen: Mark Salm, PCOB-adviseur van RISK Henrica de Vries, manager Communicatie & Marketing PCOB Programma workshop Korte kennisquiz Voorlichting Overstappen,

Nadere informatie

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012 Meldactie Integrale bekostiging Resultaten Januari/februari 2012 Voor deze meldactie zijn met name patiënten uitgenodigd die te maken hebben met Diabetes, COPD of met (risico op) een hart en vaataandoening.

Nadere informatie

Meldactie Inzicht in Zorgkosten november 2012 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Januari 2013

Meldactie Inzicht in Zorgkosten november 2012 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Januari 2013 Meldactie Inzicht in Zorgkosten november 2012 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Januari 2013 Rapport meldactie Inzicht in Zorgkosten NPCF 2013 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

Nadere informatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek. J. Noordman, C. van Dijk, P. Verhaak. Utrecht: NIVEL, 2008) worden gebruikt.

Nadere informatie

Meldactie Bezuinigingen en uw zorgverzekering Augustus 2013 MSc C. van Haastert, beleidsmedewerker Ir. T. Lekkerkerk, projectleider September 2013

Meldactie Bezuinigingen en uw zorgverzekering Augustus 2013 MSc C. van Haastert, beleidsmedewerker Ir. T. Lekkerkerk, projectleider September 2013 Meldactie Bezuinigingen en uw zorgverzekering Augustus 2013 MSc C. van Haastert, beleidsmedewerker Ir. T. Lekkerkerk, projectleider September 2013 Rapport meldactie Bezuinigingen en uw zorgverzekering

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Rapport Meldactie medicatie

Rapport Meldactie medicatie Rapport Meldactie medicatie Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg A.J.A.C. van Batenburg, Projectleider namens Zorgbelang Nederland Februari 2009 COLOFON Zorgbelang Nederland Postbus

Nadere informatie

Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier

Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker NPCF Corrien van Haastert, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Respons Van 6 tot en met 11 december 2005 is aan 883 panelleden van 18 jaar en ouder een vragenlijst voorgelegd over hun mening, hun verwachtingen

Nadere informatie

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal Ir. Titia Lekkerkerk oktober 2011 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Een koepel van patiëntenorganisaties 2 Wat doen we? Samen met lidorganisaties

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2015 Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat wordt vergoed? 12 OHRA Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen Belangrijkste conclusies De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet.

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Volg meer dan 50.000 KBO'ers:

Volg meer dan 50.000 KBO'ers: Volg meer dan 50.000 KBO'ers: stap over op Zilveren Kruis Achmea Met fikse kortingen en uitstekende service U kunt weer overstappen Volop voordelen voor KBO-leden bij Zilveren Kruis Achmea Per 1 januari

Nadere informatie

Rapport meldactie Second opinion

Rapport meldactie Second opinion Rapport meldactie Second opinion Susan Harnas, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie Nederland Titia Lekkerkerk, teammanager producten en diensten Patiëntenfederatie Nederland Februari 2017 Rapport

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV OHRA Zorgverzekering 2015 voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Onderzoek collectieve Zorgverzekeringen

Onderzoek collectieve Zorgverzekeringen Onderzoek collectieve Zorgverzekeringen INVENTARISATIE VAN BEHOEFTEN EN ERVARINGEN VAN MENSEN MET DE ZIEKTE VAN CROHN EN COLITIS ULCEROSA. Periode: 10 mei t/m 13 juni 2016 Daniëlle van der Horst Tineke

Nadere informatie

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft.

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Let op! Niet iedere collectieve zorgverzekering is goed genoeg voor u en uw medewerkers! Check al uw offertes op de volgende

Nadere informatie

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland.

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland. Zorgverzekering 2016 Collectiviteitscontracten 2016 KBO Gelderland heeft gesprekken gehad met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. De samenwerking is geëvalueerd en er zijn afspraken gemaakt voor het komende

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Signaalrapport Zorglijn NPCF. Onderwerp: CAK Periode: januari 2012 december 2012

Signaalrapport Zorglijn NPCF. Onderwerp: CAK Periode: januari 2012 december 2012 Signaalrapport Zorglijn NPCF Onderwerp: CAK Periode: januari 2012 december 2012 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539 3500 BM Utrecht Churchilllaan 11 3524 GV Utrecht

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Het betalen van ziekenhuiszorg

Het betalen van ziekenhuiszorg Het betalen van ziekenhuiszorg Universitair Medisch Centrum Groningen Met deze folder willen we u informeren over het betalen van ziekenhuiszorg. Dit is belangrijk als u patiënt bent van het UMCG of als

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Rapport meldactie Fysiotherapie

Rapport meldactie Fysiotherapie Rapport meldactie Fysiotherapie Susan Harnas, junior beleidsadviseur Patiëntenfederatie Nederland Jan-Willem Mulder, senior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie Nederland December 2016 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ De situatie is op dit moment zo, dat zorgverzekeraars een aantal apotheken en gezondheidswinkels contracteert voor het leveren van medicijnen en

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekeringen 2013

Collectieve zorgverzekeringen 2013 Collectieve zorgverzekeringen 2013 Het eind van het jaar nadert en dus wordt u weer overstelpt met allerlei aanbiedingen van zorgverzekeraars. De één nog beter dan de ander, en lastig om een en ander goed

Nadere informatie

Betreft: Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae (VGZ) via Aedes

Betreft: Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae (VGZ) via Aedes Aan de leden van Vereniging van Woningcorporaties Aedes Afdeling Behandeld door Rotterdam, Corporate Wellness H. Mulder december 2015 Telefoon rechtstreeks E-mail 06 493 323 28 harm.mulder@aonhewitt.com

Nadere informatie

Medicijnen grote verschillen in vergoeding zorgverzekeraars

Medicijnen grote verschillen in vergoeding zorgverzekeraars 6 december 2011 Medicijnen grote verschillen in vergoeding zorgverzekeraars Een onderzoek door Scanwork Research Met de juiste zorgverzekering honderden euro s besparing aan medicijnkosten. Nederland kent

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Uw verzekering snel en digitaal

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015 OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons 70455/2015-01 2 Inhoudsopgave Klachtenbehandeling Inleiding 3 Heeft

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering van Delta Lloyd Gezond voor het hele bedrijf

Collectieve zorgverzekering van Delta Lloyd Gezond voor het hele bedrijf Collectieve zorgverzekering van Delta Lloyd Gezond voor het hele bedrijf Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering voor werkgevers 3 Waarom een collectieve zorgverzekering bij Delta Lloyd? 3 Meer voordelen voor

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Vragenlijst Inzicht in zorgkosten Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Inzicht in zorgkosten Inleiding De landelijke patiëntenkoepels Ieder(in), Landelijk Platform GGz

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

De exclusieve Louwman Zorgpolis.

De exclusieve Louwman Zorgpolis. De exclusieve Louwman Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting op jouw zorgverzekering! Voordelen van de Louwman Zorgpolis bij Agis Zorgverzekeringen Gezinnenpolis met ruime

Nadere informatie

Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg

Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg Algemeen Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg - 2016 i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voordat u naar het ziekenhuis gaat 2.1 Geldige verwijzing 2.2 Spoedeisende

Nadere informatie

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014 Vraag Is er sprake van een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van chronische ziekten 2015 zoals deze door het Ministerie van VWS is opgesteld? Uw fysiotherapeut kan u aangeven of dit in 2015

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Begeleiding chronisch zieken

Begeleiding chronisch zieken Patiënteninformatie Begeleiding chronisch zieken Begeleiding chronisch zieken 20150112 Begeleiding chronisch zieken.indd 1 1 20-09-16 10:53 Begeleiding chronisch zieken Martini Sportmedisch Centrum, route

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN OPGESTELD DOOR ORGANISATIES VAN ZORGVERZEKERAARS, ZORGAANBIEDERS EN CONSUMENTEN / PATIËNTEN (ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND, LHV, KNMP, NPCF EN CONSUMENTENBOND).

Nadere informatie

Meldactie Inzicht in Zorgkosten?

Meldactie Inzicht in Zorgkosten? Meldactie Inzicht in Zorgkosten? 2015 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539 Telefoon: (030) 297 03 03 3500 BM Utrecht Fax: (030) 297 06 06 Churchilllaan 11 Email: npcf@npcf.nl

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2011

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2011 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2011 U staat op het punt een keuze te maken voor onze basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

Voor het vinden van een gecontracteerde zorgaanbieder kunt u gebruik maken van vergelijk en kies.

Voor het vinden van een gecontracteerde zorgaanbieder kunt u gebruik maken van vergelijk en kies. VGZ Goede Keuze Met VGZ Goede Keuze kiest u voor goede zorg en een lage premie. Daarnaast stimuleert u vernieuwingen in de zorg, waardoor uw premie lager is. Het kans zijn dat u voor bepaalde zorg verder

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

Nedasco A tot Z Natura Selectief 2016

Nedasco A tot Z Natura Selectief 2016 Nedasco A tot Z Natura Selectief 2016 Met de A tot Z Natura Selectief kiest u voor goede zorg én een lage premie. Daarnaast stimuleert u vernieuwingen in de zorg, waardoor uw premie lager is. Het kan zijn

Nadere informatie

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

De exclusieve BOVAG Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering!

De exclusieve BOVAG Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering! De exclusieve BOVAG Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting op jouw zorgverzekering! De BOVAG Zorgpolis: bijzonder compleet, bijzonder voordelig. De BOVAG Zorgpolis biedt je

Nadere informatie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Project: 0468 In opdracht van: Zorgverzekeraars Nederland Auteur: Philip Mokveld/Marieke Smit Datum: 23 mei 2007 Vektis BV Sparrenheuvel 18 3708

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport Administratieve lasten 1 COLOFON Patiëntenfederatie NPCF Postbus 1539

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies Rapport Consumentenonderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt 04 april 2017 Inhoudsopgave Inleiding Conclusies Resultaten Vertrouwen in zorgverzekeraars Overstapgedrag Tevredenheid zorgverzekeraar Prijsperceptie

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor MSD 70457-H/2014-11 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP 9-07-2015 Medicijngebruik een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP Over dit onderzoek Dit onderzoek over medicijngebruik is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht

Nadere informatie

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering Brochure 2015 1 2 De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschik baar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en behoeften.

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2010 100222-Bijsl SH welkom b40 Wat biedt Stad Holland Zorgverzekeraar? Stad Holland Zorgverzekeraar is een landelijk actieve zorgverzekeraar

Nadere informatie

Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering.

Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering. Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering. Uitleg en inzicht . In deze digitale folder leest u wat u kunt verwachten bij ons medisch acceptatieproces. Hoe zorgt u ervoor dat

Nadere informatie

Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg Juli 2009 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539

Nadere informatie

De juiste zorgverzekering kiezen

De juiste zorgverzekering kiezen De juiste zorgverzekering kiezen Verhalen uit de praktijk NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Voorwoord Het zal u gebeuren. U ondergaat een medische behandeling, u vertrouwt erop dat u goed bent

Nadere informatie

De juiste zorgverzekering kiezen

De juiste zorgverzekering kiezen De juiste zorgverzekering kiezen Verhalen uit de praktijk NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Voorwoord Het zal u gebeuren. U ondergaat een medische behandeling, u vertrouwt erop dat u goed bent

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Ontevreden? Vertel het ons. OZF. Uw zorgverzekeraar /

Ik heb een klacht, wat nu? Ontevreden? Vertel het ons. OZF. Uw zorgverzekeraar / Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2017. OZF. Uw zorgverzekeraar. Ik heb een klacht, wat nu? Ontevreden? Vertel het ons 70455/2016-12 2 Inhoudsopgave Ik heb een klacht, wat nu? Uw klacht

Nadere informatie

De exclusieve PGA Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering!

De exclusieve PGA Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering! De exclusieve PGA Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting op jouw zorgverzekering! Voordelen van de PGA Zorgpolis bij Agis Zorgverzekeringen Gezinnenpolis met ruime vergoeding

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie