Opiaten. door drs. L.H.E. Maat Alkmaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opiaten. door drs. L.H.E. Maat Alkmaar"

Transcriptie

1 120 1 piaten door drs. L..E. Maat Alkmaar 1. Inleiding en indeling Geschiedenis van de opiaten Verslaving door opiaten piaten als geneesmiddelen Werking van opiaten Aanvullende literatuur

2 Inleiding piaten (stoffen uit opium en andere stoffen met soortgelijke werking) zijn al jaren veelvuldig in het nieuws. et zijn verdovende middelen of narcotica. Een van de opiaten, heroïne, wordt door vrijwel iedereen in verband gebracht met verslaving en misbruik van verdovende middelen, en een ander opiaat, morfine, wordt veel genoemd in verband met pijnbestrijding bij patiënten in een terminale fase. Bij deze laatste toepassing is de grens tussen pijnbestrijding en euthanasie niet altijd scherp te bepalen. Bij opium denken veel mensen direct aan de wet die naar deze stof is genoemd: de piumwet. Dit kan gemakkelijk tot het misverstand leiden dat alle stoffen die onder de piumwet vallen verdovende middelen of narcotica zouden zijn. In de piumwet worden echter ook geheel andere stoffen genoemd, stoffen met een werking die soms tegengesteld is aan die van opium. mdat er geen goede Nederlandse verzamelnaam is voor deze stoffen, worden ze aangeduid met drugs, het Engelse woord voor geneesmiddel. Drugs worden vaak onderverdeeld in drie groepen: de verdovende middelen, de opwekkende middelen en de bewustzijnsveranderende middelen. Tot de eerste groep behoren opium, heroïne, codeïne en morfine, maar ook synthetische stoffen als methadon met een pijnstillende en rustgevende werking. eel anders is de werking van stoffen als cocaïne en amfetamine. Dit zijn opwekkende middelen, stoffen die het reactievermogen verbeteren en schijnbaar meer energie geven. mdat deze stoffen ook een verslavende werking hebben, vallen ze eveneens onder de piumwet. Tegenwoordig worden een aantal van amfetamine afgeleide stoffen als dance pills gebruikt. De meest bekende is methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) beter bekend als XTC of Ecstacy of Adam. et verslavende effect hiervan wordt meer door de houseparty dan door de stof zelf veroorzaakt. Als derde groep drugs kan men stoffen onderscheiden met als voornaamste eigenschap een bewustzijnsveranderende of bewustzijns-

3 120 4 piaten verruimende werking. De bekendste van deze stoffen zijn hasj, LSD en Psylosibine. Deze Chemische Feitelijkheden behandelt de opiaten of verdovende middelen. De andere groepen worden in volgende Chemische Feitelijkheden behandeld. 2. Geschiedenis van de opiaten et is moeilijk voor te stellen dat opium vroeger een heel andere uitstraling had dan nu. Vroeger was opium vooral bekend als uitstekend geneesmiddel. Als zodanig werd het sinds mensenheugenis gebruikt, zowel als stopmiddel als pijnstiller. Papaverbollen scheiden een witgeel melksap af als ze worden beschadigd, en het zal de vroegste mens al snel zijn opgevallen dat dit gedroogde melksap, de opium, een pijnstillende werking had. Als men al vermoedde dat het een verslavende werking had, was dit feit van volkomen ondergeschikt belang, vergeleken bij de krachtige werking als geneesmiddel. De aanzet voor de veranderingen die van de opiaten de grootste plaag van onze tijd zullen maken wordt gegeven in In dat jaar werden voor het eerst scheidingsmethoden toegepast om uit de taaie, geelbruine opium stoffen te extraheren. Dat bleek niet al te moeilijk. ngeveer 10 % van de opium blijkt te bestaan uit een witte zuivere stof, morfine gedoopt, naar Morpheus, de god van de dromen. C 3 N morfine

4 120 5 Morfine heeft een tien maal sterkere werking dan opium, want het bevat niet meer de onzuiverheden die in opium zitten. En terwijl die onzuiverheden zorgen dat opium niet in water oplost, kan het zuivere morfine als zout veel beter in water oplossen. Dit laatste is van belang als de injectiespuit wordt uitgevonden. Een pijnstillend spuitje met morfine doet wonderen, en in tal van oorlogen werden en worden gewonde soldaten er mee geholpen. Doordat ingespoten morfine zoveel sterker werkt dan gerookte opium, begint de verslaving ook eerder. et verschijnsel valt steeds meer artsen op. Vandaar dat onderzoekingen beginnen naar een stof die wel de pijnstillende werking heeft van morfine maar niet de verslavende eigenschappen. In 1875 heeft men zo n stof gevonden. Als morfine wordt behandeld met waterig azijnzuur ontstaat een nieuwe stof, 3,6-diacetylmorfine. eroïne wordt de stof genoemd. De pijnstillende en rustgevende werking begint nog sneller dan bij morfine. p grote schaal wordt het door de farmaceutische industrie in drankjes verwerkt, totdat men rond de eeuwwisseling moet toegeven dat heroïne zelfs meer verslavend is dan morfine. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat heroïne in het lichaam snel wordt omgezet in morfine. N C C C 3,6-diacetylmorfine (heroïne) C C 3 Inmiddels is duidelijk waarom heroïne sneller werkt. Door de acetaat-groepen uit het azijnzuur is de stof iets minder goed in water oplosbaar geworden. Maar juist daardoor kan de stof gemakkelijker in de hersenen doordringen. Alle stoffen die uit het bloed naar de hersenen gaan, dienen eerst een bloed/hersen-barrière te passeren

5 120 6 piaten en deze barrière is het meest effectief voor stoffen die goed in water oplossen. Morfine wordt dus beter tegengehouden dan heroïne. De ernst van de heroïne-verslaving (vergeleken met het gebruik van ruwe opium) is dus niet los te zien van drie factoren: het isoleren van het zuivere morfine uit opium waardoor de werking krachtiger werd, de mogelijkheid om de stof te injecteren waardoor de werking sneller begon, en het omzetten van morfine in heroïne waardoor de werking nogmaals krachtiger werd. 3. Verslaving door opiaten Van de opiaten is vooral heroïne bekend in verband met misbruik door verslaafden. et inspuiten van heroïne in een ader geeft een zeer krachtig gevoel van opwinding. Langzaam gaat dit over in een behaaglijk gevoel van welbevinden. Na enkele uren is de heroïne uitgewerkt en beginnen bij een verslaafde ontwenningsverschijnselen die alleen onderdrukt kunnen worden met een volgende injectie. Niet alleen ontwenningsverschijnselen spelen een rol, ook met bijwerkingen moet een junkie rekening houden. De belangrijkste bijwerkingen zijn obstipatie, misselijkheid, sufheid, urine-retentie door dat de behoefte om te plassen vermindert, een zeer langzame ademhaling, en soms in coma raken. Verder is kenmerkend de pupilvernauwing, waarmee een aan opiaten verslaafde zich gemakkelijk verraadt. Plotseling stoppen met heroïne-gebruik kan niet ongestraft: de lichamelijke ontwenningsverschijnselen kunnen zeer hevig zijn. De dosis moet dus geleidelijk verminderd worden. Voor dit afkicken wordt meestal methadon gebruikt. et heeft dezelfde karakteristieke werking als de andere opiaten, maar een geheel andere moleculestructuur. et wordt dan ook niet uit opium gewonnen, maar uit andere grondstoffen gesynthetiseerd. Net als veel andere opiaten wordt het in de geneeskunde vaak toegepast bij pijnbestrijding. et heeft een langere werkingsduur dan morfine of heroïne, en is om die reden geschikt als hulpmiddel bij afkicken. Daarom kan het eenmaal daags als drankje worden ingenomen.

6 C C 3 N 3 C C C 2 C C C 2 5 methadon Methadon onderdrukt wel de ontwenningsverschijnselen, maar de kick of de roes wordt niet opgewekt. Veel methadon-gebruikers blijven daarom hunkeren naar de kick. Bij heroïne is de tijd tussen de roeswerking en het begin van de onthoudingsverschijnselen ongeveer vier uur, zodat de patiënt direct na de roes moet gaan nadenken hoe de volgende dosis te verkrijgen is. Met methadon duurt deze periode ongeveer een dag zodat de patiënt ook andere dingen kan doen dan alleen maar nadenken over het scoren. et nut bij afkickprogramma s is overigens nog steeds omstreden. De gedachte dat methadon niet verslavend zou zijn, en daarom als afkickmiddel dienst doet, is onjuist. et behoort juist tot de opiaten met een sterk verslavend karakter. Als heroïnevervangend middel bij langdurig ernstig verslaafden wordt nu aan dextromoramide (Palfium) gedacht. Nog een andere van morfine afgeleide stof is van belang in dit verband, vooral bij personen die een levensgevaarlijke overdosis heroïne of ander opiaat hebben binnengekregen. Nalorfine is een opiaat waarvan de structuurformule maar op één klein punt afwijkt van morfine. Daardoor is de werking echter volslagen anders: het kan opiaatmoleculen vrijwel onmiddellijk verdringen en de uitwerking (zoals een dreigende ademstilstand) ongedaan maken.

7 120 8 piaten C 2 C=C 2 N nalorfine Naloxon werkt zeer snel, zodat bij de gebruiker acute onthoudingsverschijnselen kunnen optreden. De werking is relatief kort, zodat daarna de ademhalingsproblemen snel weer kunnen optreden. 4. piaten in de geneeskunde In de geneeskunde kunnen de opiaten als uitstekende pijnbestrijders nog niet gemist worden. De bekendste pijnbestrijder is morfine. Morfine verliest na opname via het maag/darmkanaal vrij veel van z n werking en wordt dan ook meestal per injectie toegepast. Wel zijn er tabletten met gereguleerde afgifte van morfine (MS Contin) in de handel waarbij dit nadeel minder zou gelden. ok in de vorm van zetpillen (Vilan) wordt het wel voorgeschreven. Methadon is vooral bekend van afkick-programma s, maar het wordt ook vaak voor pijnbestrijding gebruikt. et is beter dan morfine geschikt om als tablet (Symoron) of drankje ingenomen te worden. Een ander synthetisch opiaat is pethidine. Dit heeft juist een kortere werking dan morfine. Dit is een reden dat het in de verloskunde wordt gebruikt. et geeft ook minder last van sufheid en van obstipatie. Voor de rest heeft de stof alle kenmerken van een echt opiaat en valt dus ook onder de piumwet. Een nadeel van pethidine is dat misselijkheid en braken vrij vaak voorkomt. In de pijnbestrijding voor en na operaties wordt hoofdzakelijk fen-

8 pethidine tanyl gebruikt. Slechts 0,05 tot 0,1 mg is voldoende. De werking is direct en houdt 1-4 uur aan. Er zijn nu fentanylderivaten die zo krachtig zijn dat mg voldoende is om een olifant neer te leggen. Codeïne is één van de opiaten die rechtstreeks uit het opiummengsel gewonnen kunnen worden. et heeft slechts geringe pijnstillende eigenschappen en is minder verslavend dan de meeste opiaten. Toch valt het onder de bepalingen van de opiumwet. et heeft een hoestprikkeldempende werking, en wordt daarom veel in hoestdrank toegepast. Als bijwerking is obstipatie van belang. mdat het verder niet veel andere bijwerkingen heeft kan het dus ook gebruikt worden tegen diarree codeïne

9 piaten 5. De werking van opiaten. De werking van opiaten begint in alle gevallen bij een receptor. Dit is een plek op een zenuwcel met een zodanig oppervlak dat een opiaat-molecule daar gemakkelijk blijft plakken. Dat opiaten juist aan zenuwcellen binden verklaart hun sterke werking. Zenuwcellen geven in het lichaam alle belangrijk informatie door en spelen daardoor een cruciale rol. Men zou het kunnen vergelijken met het licht in huis. Men kan het licht uitdoen door alle lampen eruit te draaien, maar het omzetten van de hoofdschakelaar werkt veel effectiever. De pijnstillende werking van opiaten berust dan ook niet zozeer op het opheffen van alle pijnprikkels maar op het blokkeren van het zenuwsignaal dat de pijnprikkel doorgeeft aan de hersenen. Sinds bekend is waar zich opiaat-receptoren in het lichaam bevinden kan men opiaten doeltreffender toedienen. Pas in de jaren zeventig kwamen de eerste resultaten van een lange zoektocht naar de opiaat-receptoren. Er bleken meerdere soorten receptoren te bestaan. Door een verschillende gevoeligheid voor deze verschillende receptoren ontstaan de wisselende werking en bijwerking van de opiaten. mdat ook in het ruggemerg receptoren voorkomen, worden opiaten de laatste tijd wel per infuus langzaam in het ruggemerg ingebracht. Doordat het geneesmiddel zich niet over het hele lichaam verspreidt, kan met een veel lagere dosering worden volstaan, en treden bijwerkingen minder op. Er zijn systemen waarbij de patiënt, al naar de gewenste mate van pijnbestrijding zelf de snelheid van toediening kan regelen. Vooral bij kanker- en AIDS-patiënten in de stervensfase kan deze vorm van toediening in het ruggemerg een zeer waardevolle medicatie zijn. Ambulante patiënten met chronische pijnen kunnen morfine ook per draagbaar pompje op of onder de huid krijgen toegediend. Zo zijn de opiaten in de huidige samenleving zowel een vloek als een zegen.

10 Aanvullende literatuur S.. Snijder, Psychofarmaca (ersenen onder invloed) Wetenschappelijke bibliotheek Natuur & Techniek. ISBN J. T. A. Knape, Narcotische analgetica met aandacht voor bijzondere toedieningswegen. Ned. Tijdschr. Geneeskunde 132 (1988) ok verschenen in Farmacotherapie ISBN X. F. van Ree en P. Esseveld, Drugs (de medische en maatschappelijke aspecten). Prisma Utrecht L.. E. Maat en A. Pluim Mentz, Drugwerk (drugs en hun werking). Brochure van de Faculteit Scheikunde van de Vrije Universiteit. Aan te vragen bij het faculteitsbureau, De Boelelaan V Amsterdam. M. Epema en. van de Peppel, Verslaving, de kerk een zorg. ISBN R. C. P. aentjes en D. R. A. Uges, De middelen van de piumwet. In:.G.M. Krabbe, De piumwet, facetten van strafrechtspleging 8. Samsom, Alphen aan den Rijn, 1989, ISBN /7.

If you re going to San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair.

If you re going to San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. LSD If you re going to San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. Papier gedoopt in een verdunde LSD-oplossing. Een klein vierkantje met zijden van 5 mm bevat voldoende LSD voor een trip.

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

Fabels en Feiten over morfine en andere opioïden

Fabels en Feiten over morfine en andere opioïden Fabels en Feiten over morfine en andere opioïden (herziene druk) de heer E. Delhaas en mevrouw W.H. Oldenmenger Inleiding Uw arts heeft u een opioïd voorgeschreven om uw pijn onder controle te krijgen.

Nadere informatie

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu 02 Mijn Behandeling Mijn Keuze 03 Inhoud Jouw lichaam Jouw keuze... 04 Wat is

Nadere informatie

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze?

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? 1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? Roel Kerssemakers 1.1 Defi nitie drugs Alcohol en drugs raken veel aspecten van het menselijk leven. Drugs hebben te maken met genot, plezier, opwinding, inzichten in

Nadere informatie

Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht

Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht Frank J.J.M. Steyvers Karel A. Brookhuis VK WR-96-01 December 1996 Tweede oplage april 1997 Verkeerskundig Studiecentrum VSC Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Geneesmiddelen bij verslaving aan opiaten: litteratuuroverzicht. Detoxificatie en terugvalpreventie bij verslaving aan opiaten: litteratuuroverzicht

Geneesmiddelen bij verslaving aan opiaten: litteratuuroverzicht. Detoxificatie en terugvalpreventie bij verslaving aan opiaten: litteratuuroverzicht F G H Geneesmiddelen bij verslaving aan opiaten: litteratuuroverzicht Detoxificatie en terugvalpreventie bij verslaving aan opiaten: litteratuuroverzicht Stabilisatie van verslaving aan opiaten: litteratuuroverzicht

Nadere informatie

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva FAQ s over het gebruik van Antidepressiva 1. Aan wie worden antidepressiva voorgeschreven? Een behandelaar schrijft antidepressiva voor als de diagnose depressie is vastgesteld. De behandelaar volgt de

Nadere informatie

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure Over deze brochure De één is er tegen, voor de ander is het minder een probleem. Wat je ook van drugs vindt, de kans is groot dat je er ooit mee te maken krijgt. Als opvoeder, familielid of vriend(in),

Nadere informatie

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure Over deze brochure De één is er tegen, voor de ander is het minder een probleem. Wat je ook van drugs vindt, de kans is groot dat je er ooit mee te maken krijgt. Als opvoeder, familielid of vriend(in),

Nadere informatie

Illegale drugs: hasjiesj en. marihuana, opiaten. opwekkende. middelen

Illegale drugs: hasjiesj en. marihuana, opiaten. opwekkende. middelen Illegale drugs: hasjiesj en marihuana, en opiaten opwekkende middelen 2 Verslaving is waarschijnlijk het beste woord om het gevoel van verloren zijn, dat in onze hedendaagse maatschappij zo vaak voorkomt,

Nadere informatie

DE PSYCHOPHARMACA. Inleiding. De psychopharmaca worden doorgaans in drie groepen verdeeld:

DE PSYCHOPHARMACA. Inleiding. De psychopharmaca worden doorgaans in drie groepen verdeeld: DE PSYCHOPHARMACA Inleiding De psychopharmaca worden doorgaans in drie groepen verdeeld: - Psycholeptica: stoffen die de hersenactiviteit overwegend remmen; - de Stimulantia of psychoanaleptica: stoffen

Nadere informatie

Voor wie is deze brochure? Inhoud

Voor wie is deze brochure? Inhoud Pijn bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is pijn? 4 Pijndiagnose 8 Behandeling van pijn 10 Andere methoden 19 Omgaan met pijn 22 Wat u zelf kunt doen 24 Wilt u meer informatie? 26 Voor wie

Nadere informatie

Misbruik van en verslaving aan 4 medicatie

Misbruik van en verslaving aan 4 medicatie Misbruik van en verslaving aan 4 medicatie Els Noorlander Figuur 4.1 4.1 Benzodiazepinen 4.1.1 geschiedenis Het gebruik van stoffen om angst en slaapstoornissen te bestrijden is vermoedelijk zou oud als

Nadere informatie

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL SCIENTOLOGY hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert Scientology, waarvan de grondslag werd gelegd en de ontwikkeling werd bewerkstelligd door L. Ron Hubbard, is een toegepaste religieuze filosofie

Nadere informatie

Pijnbestrijding bij kanker

Pijnbestrijding bij kanker Pijnbestrijding bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is pijn? 4 Pijndiagnose 7 Behandeling van pijn 9 Andere methoden 18 Omgaan met pijn 21 Wat u zelf kunt doen 24 Wilt u meer informatie?

Nadere informatie

1 Definitie en afbakening

1 Definitie en afbakening 1 Definitie en afbakening Om wie gaat het? Wanneer noemen we iemand verslaafd? Waar kun je allemaal verslaafd aan raken? Door welke oorzaken ontstaat een verslaving? In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht

Nadere informatie

4.4 Blokkeren en beõènvloeden 62 4.5 Schakelingen 63 4.6 Twee vormen van neurotransmissie 65

4.4 Blokkeren en beõènvloeden 62 4.5 Schakelingen 63 4.6 Twee vormen van neurotransmissie 65 Inhoud Inleiding 9 1 Wat zijn psychofarmaca? 11 1.1 Inname 12 1.2 Dosering 14 1.3 Bijwerkingen en therapeutisch venster 15 1.4 Titreren en tolerantie 16 1.5 Onderzoek naar de werking van psychofarmaca

Nadere informatie

Dope. 5d Drugs en drugsgebruik 1. Theorieboek. TFG Hellegers 18-5-2013. Wat zijn drugs? Waar komen drugs vandaan?

Dope. 5d Drugs en drugsgebruik 1. Theorieboek. TFG Hellegers 18-5-2013. Wat zijn drugs? Waar komen drugs vandaan? 5d Drugs en drugsgebruik 1 Wat zijn drugs? We hebben het nu wel de hele tijd over drugs, maar wat zijn drugs nu eigenlijk? Drugs zijn stoffen die, onze hersenen prikkelen en ons denken, voelen en waarnemen

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen PIJN EN KANKER

N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen PIJN EN KANKER N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen PIJN EN KANKER Inhoud 1. Inleiding 3 2. Hoe herken ik mijn pijn? 4 3. Pijnbestrijding in drie stappen 6 4. De medicijnen uit het stappenplan

Nadere informatie

hero d o s s i e r h e Ï roïn n e e v.u.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel

hero d o s s i e r h e Ï roïn n e e v.u.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel heroïne dossier heroïne v.u.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel HEROÏNE dossier heroïne Colofon Auteur Hilde Kinable, stafmedewerker VAD Geert Verstuyf, stafmedewerker VAD Met dank aan

Nadere informatie

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid De juiste instelling Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid INHOUDSOPGAVE 1. Hoezo de juiste instelling? 4 2. Opiaatafhankelijkheid 6 3. Als je begint met behandeling 9 4. Je gezondheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Middelgebonden stoornissen en verslaving. Reinout W. Wiers, Remco C. Havermans, Anita Jansen & Ronald A. Knibbe. 19.

Hoofdstuk 19 Middelgebonden stoornissen en verslaving. Reinout W. Wiers, Remco C. Havermans, Anita Jansen & Ronald A. Knibbe. 19. Wiers, R., Havermans, R., Jansen, A., & Knibbe, R. (2006). Middelgebonden stoornissen en verslaving. In H.T. van der Molen, S. Perreijn & M.A. van den Hout (Eds.). Klinische psychologie: theorieën en psychopathologie.

Nadere informatie

Dat doet mijn kind niet, toch? Informatie over verslaving en verslavende middelen

Dat doet mijn kind niet, toch? Informatie over verslaving en verslavende middelen Dat doet mijn kind niet, toch? Informatie over verslaving en verslavende middelen Inleiding Blowen, (veel) drinken, snuiven Ouders, maar ook docenten of jongerenwerkers, denken soms dat hun kinderen/leerlingen

Nadere informatie

Drugs Informatie en Monitoring Systeem

Drugs Informatie en Monitoring Systeem Drugs Informatie en Monitoring Systeem Jaarbericht - Update 2013 Het DIMS en het testen van drugs Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) is een landelijk netwerk van instellingen voor verslavingszorg,

Nadere informatie

Summary in Dutch / Nederlandse Samenvattting

Summary in Dutch / Nederlandse Samenvattting Summary in Dutch / Nederlandse Samenvattting De invloed van de cannabinoïd en opioïd neurotransmitter systemen op impulsief gedrag en drugsverslaving Zo nu en dan overkomt (doet) iedereen het wel eens:

Nadere informatie

Chiara Bisschop Robin Simon. Sector: Economie Klas: T4C Vakdocent: Meneer Kramer

Chiara Bisschop Robin Simon. Sector: Economie Klas: T4C Vakdocent: Meneer Kramer Chiara Bisschop Robin Simon Sector: Economie Klas: T4C Vakdocent: Meneer Kramer Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1 6 deelvragen 4 Hoofdstuk 2 Beantwoording Hoofdvraag+Conclusie 28 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Wat is heroïne? DE BELGISCHE WET HEROÏNE VROEGER ...EN NU. drugs abc heroïne

Wat is heroïne? DE BELGISCHE WET HEROÏNE VROEGER ...EN NU. drugs abc heroïne drugs abc heroïne Heroïne maakt vandaag een belangrijk deel uit van de illegale drughandel. Wat is heroïne? Welke effecten heeft het en waarom wordt het gebruikt? Wat zijn de risico s? Een kennismaking

Nadere informatie

LEREN SIGNALEREN TRAINERSHANDLEIDING SIGNAALTAAL VAN DE WEST-FRIESE JEUGD

LEREN SIGNALEREN TRAINERSHANDLEIDING SIGNAALTAAL VAN DE WEST-FRIESE JEUGD LEREN SIGNALEREN TRAINERSHANDLEIDING SIGNAALTAAL VAN DE WEST-FRIESE JEUGD Niek Kuijper Hoorn, september 2008 Op de eerste maandag van 2008 bereikt ons het bericht dat het 11-jarig jongetje Bram zich heeft

Nadere informatie