Speech van Karin Temmerman op 8 december 2011 in het federaal parlement. Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, Collega s,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Speech van Karin Temmerman op 8 december 2011 in het federaal parlement. Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, Collega s,"

Transcriptie

1 Speech van Karin Temmerman op 8 december 2011 in het federaal parlement. Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, Collega s, Eindelijk, we hebben een regering. Na 540 dagen. En inderdaad, het heeft lang geduurd. Maar het lange onderhandelen heeft geloond. Het resultaat is er. Er ligt een sterk en evenwichtig akkoord op tafel, waarin stevige knopen werden doorgehakt. met een grote staatshervorming met een moedige begroting met essentiële sociaal economische hervormingen om onze welvaartsstaat te versterken Het is een akkoord dat inspanningen vraagt van iedereen, maar deze wel eerlijk verdeelt. En vooral, het is een akkoord dat perspectief biedt voor de toekomst. Dat niet afbreekt, maar opbouwt. Collega s Er zijn vele redenen om dit akkoord goed te keuren, ik haal er vijf redenen uit waarom we dit akkoord met hand en tand willen en zullen verdedigen. Eén, er is een goede, correcte staatshervorming afgesproken. Eén die verder gaat dan wat iemand zou durven dromen hebben 540 dagen geleden. 1

2 Ook deze keer hebben wij onze verantwoordelijkheid opgenomen en zijn we blijven zwoegen om tot een resultaat te komen. In tegenstelling tot anderen. Zij zullen straks tegen deze grote staatshervorming stemmen. Wij niet, en ik zal u zeggen waarom: BHV is niet alleen gesplitst, het is ook een propere splitsing geworden. De zes partijen hebben gedaan wat vijftig jaar lang niet is gelukt: de molensteen rond onze nek, die BHV geworden was, eraf gehaald. Het is gedaan met het spook van BHV dat het beleid teisterde. Bovendien zorgt de staatshervorming met de financieringswet voor een grotere responsabilisering. De gewesten krijgen extra bevoegdheden en extra instrumenten om een beleid te voeren. Als er bijv. meer mensen aan het werk zijn zullen de gewesten hun inkomsten ook zien stijgen. De pijlers van de sociale zekerheid blijven federaal, de solidariteit blijft behouden. De efficiënte werking van de staat heeft het in deze staatshervorming gehaald van de symbolen die in de praktijk geen enkel verschil maken. Ook de politiek zal voortaan efficiënter werken : o De Senaat wordt afgeschaft in zijn huidige vorm. De senatoren worden in de toekomst niet meer rechtstreeks verkozen, maar aangeduid door de deelstaten. 2

3 o De verkiezingen vallen voortaan samen, zodat de mensen niet om de haverklap naar de stembus moeten en de politici opnieuw langetermijnvisies kunnen ontwikkelen in plaats van verkiezingsstrategieën te moeten uitdenken. Dit is een cruciale stap in de vernieuwing van de politiek. Kortom, het is een grote staatshervorming geworden, zowel in bevoegdheden als in middelen. Het is een structurele hervorming, waarbij werken meer beloond wordt dan niet werken. Een hervorming die diepgaand is, maar die niet raakt aan de fundamenten van de welvaartsstaat. Een tweede reden om dit akkoord te steunen is de begroting : in erg moeilijke omstandigheden en onzekere tijden werd een moedige begroting afgesproken. We moesten de grootste sanering in 30 jaar doorvoeren, onder immense druk van Europa en de financiële markten, met een bevolking die terecht met de dag ongeduldiger werd. Onze eerste taak is dan ook het vertrouwen herstellen. Door een begroting en hervormingen af te leveren die vertrouwen wekken. En dat doe je niet door blind te saneren, door met de botte bijl te hakken. sp.a was niet bereid om een sociaal bloedbad aan te richten en de armoede te organiseren. Om zo hard en brutaal te snoeien dat heel veel gezinnen in België er zeer hard door geraakt zouden worden. Zo n saneringen doen de vaste grond onder de voeten van mensen verdwijnen. Kijk wat er in de landen rondom ons gebeurt: 3

4 In Groot Brittannië verdwijnen een half miljoen jobs in de openbare sector. Dit betekent een half miljoen werklozen erbij. In Ierland gaan de minimumlonen omlaag en wordt er gesnoeid in de leeflonen. In Italië stijgt de BTW en worden alle producten duurder. Nederland bespaart op kinderopvang, verlaagt de kinderbijslag en maakt de ziekteverzekering duurder voor de patiënten. Het regeerakkoord is dus belangrijk om wat er in staat, om de maatregelen die we nemen, maar het is voor ons ook belangrijk wat er niet in staat : Geen afschaffing van de index geen verhoging van de pensioenleeftijd geen algemene BTW verhoging geen verlaging van de leeflonen Geen afbraak van ons sociaal systeem Wil dit zeggen dat dit geen moedige begroting is, dat het geen structurele hervormingen zijn? Neen, integendeel : deze begroting biedt een perspectief voor nu en voor de toekomst. En dit is de derde reden waarom we voor dit akkoord zullen stemmen : 4

5 er komen strenge maar rechtvaardige sociaal economische hervormingen Streng, want dit is nodig om onze unieke sociale zekerheid betaalbaar te houden en veilig te stellen voor de komende decennia. Als we willen garanderen dat het systeem de vergrijzing aan kan, moeten we zorgen dat we meer mensen aan een job helpen. Werk, werk, werk. Daar ligt de sleutel om de sociale bescherming zo sterk mogelijk te maken. Dat betekent ook dat: o De wachtuitkering wordt omgevormd tot een inschakelingsuitkering, die men inderdaad pas na 12 maanden krijgt maar die nadruk legt op een grotere begeleiding in de zoektocht naar werk. De activering en de stimulering om zo snel mogelijk na het afronden van de studies aan de slag te gaan. o De werkloosheidsuitkeringen worden in een eerste fase verhoogd, maar worden daarna afgebouwd tot een minimumuitkering. Afgebouwd, niet afgeschaft. Dat is een brug te ver voor wie ondanks verwoede inspanningen echt geen job vindt. o Brugpensioen en vervroegd pensioen blijven mogelijk : wie veel sneller begint te werken, moet ook de kans krijgen om vroeger te stoppen. Maar de minimumleeftijd wordt opgetrokken en ook het aantal minimum gewerkte jaren gaat omhoog. En 5

6 daartegenover staat dat er ook inspanningen worden geleverd om oudere werknemers meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Willen we meer werkende mensen om de sociale zekerheid te ondersteunen, dan kunnen we het ons simpelweg niet meer permitteren om mensen overboord te gooien eenmaal ze de 55 gepasseerd zijn. Maar de hervormingen zijn ook rechtvaardig, want de inspanningen zijn eerlijk verdeeld : We zorgen ervoor dat werken meer loont dan niet werken. We zorgen voor een verschuiving van de lasten op arbeid naar lasten op vermogen. Het verzet was bijzonder hardnekkig, dat kan ik u wel vertellen, maar er komt eindelijk een vermogenswinstbijdrage. Dat werd tijd. Wie zoveel geld heeft dat alleen al de rente op dat geld voor een extra jaarloon zorgt, of een paar extra jaarlonen, moet echt wel meer bijdragen. Bedrijven die aandelen kopen om ermee te speculeren, alleen maar om ze snel weer verder te verkopen, moeten daar een meerwaardebelasting op betalen. Iedereen moet bijdragen. Daarom pakken we ook de fiscale fraude aan. 6

7 Er komt dus géén fiscale amnestie. Het is echt niet het moment om fraudeurs cadeaus te geven, dat druist in tegen elke vorm van rechtvaardigheid. Integendeel, de controles worden opgedreven en de misbruiken van de notionele intrestaftrek door de grote multinationals worden aangepakt. We sluiten ook een hele reeks achterpoortjes in de wet. Hoeveel belastingen je betaalt, mag niet afhangen van hoe goed en hoe creatief je boekhouder is. Want dan zijn die mensen die zich geen spitsvondige boekhouder kunnen permitteren uiteindelijk toch de sigaar. Ook sociale fraude wordt aangepakt. Als we mensen fors aansporen om werk te zoeken, moeten we er ook voor zorgen dat er jobs beschikbaar zijn. Dan kunnen we het niet tolereren dat bedrijven Oost Europese werknemers aannemen om ze in mensonwaardige omstandigheden en aan mensonwaardige lonen te laten werken. Die praktijken zijn rampzalig voor die uitgebuite werknemers zelf, voor de sociale zekerheid en voor de jongeren die niet aan de bak komen op de arbeidsmarkt omdat ze zogezegd te duur zijn, en voor de bedrijven die wel eerlijk werken. Maatregelen tegen Schijnzelfstandigheid, het invoeren van het systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid moeten deze concurrentievervalsing tegengaan. Vierde reden om voor dit akkoord te stemmen: i.p.v. de koopkracht aan te tasten vrijwaren we ze. Het behoud van de koopkracht is belangrijk voor de mensen, de gezinnen, maar ook voor onze hele economie. 7

8 De reden is logisch: minder koopkracht is ook minder consumptie en minder groei. En zo zouden we terecht komen in een vicieuze cirkel waar we op termijn allemaal slechter van worden. De koopkracht vrijwaren, doen we op verschillende manieren: 1., het behoud van de index. Daar heeft sp.a echt voor gevochten. Dit was een breekpunt voor ons. De index heeft ervoor gezorgd dat de Belgen de crisis minder fel gevoeld hebben dan elders. Schaf die af, en we organiseren de armoede en treffen onze economie recht in het hart. Terwijl niet de index op zich het probleem is maar wel de stijging van de prijzen. 2. Daarom komt er een strengere controle op prijsstijgingen. In de eerste plaats de energieprijzen, die al jaren veel te sterk stijgen. De CREG zal in de toekomst de mogelijkheid hebben om prijzen te blokkeren als ze in vergelijking met de ons omringende landen te hoog zijn. Eerlijke prijzen voor gas en elektriciteit zouden al een wereld van verschil maken voor mensen met een laag inkomen. En voor hen doen we nog extra inspanningen om hun koopkracht te verbeteren : We verhogen de laagste uitkeringen Voor de laagste en de middeninkomens stijgt ook de belastingvrije som, ze betalen minder belastingen in de toekomst Het bestrijden van de armoede is een van de absolute topprioriteiten voor sp.a. 8

9 Vandaar dat ook de besparingen en hervormingen in de gezondheidszorg worden niet afgewenteld op de patiënt. We geven nu teveel geld uit aan geneesmiddelen, die uitgaven kunnen omlaag als we kiezen voor goedkopere, maar even efficiënte varianten. En de erelonen van de specialisten kunnen ook omlaag zonder dat ze daar hun patiënten een mindere behandeling voor moeten geven. De patiënt wordt dus zelfs beter van deze hervorming. En collega s er zijn niet alleen de sociaal economische hervormingen en dit is meteen de vijfde reden om voor dit akkoord te stemmen: Ik som nog drie belangrijke hervormingen op : 1. de bankensector Het gigantische succes van de staatsbon heeft twee dingen bewezen. Eén: dat mensen oprecht gevoelig zijn voor het argument dat ze met de staatsbon hun land een handje helpen. Twee: dat ze de banken niet meer vertrouwen. Ze verwachten dat de nieuwe regering orde op zaken stelt in het bankenlandschap. De banken zullen de komende jaren een hogere taks betalen. De logica zelve: wij hebben hen met z n allen gered, het is niet meer dan normaal dat daar iets tegenover staat. Meer dan nu het geval is. We zijn meer dan vriendelijk genoeg geweest voor de grote banken. De CEO s van de banken zullen geen bonussen meer krijgen zolang ze staatssteun krijgen. Er zijn er die dat populistisch vinden. Ik vind dat eerlijk. 9

10 sp.a heeft in dit akkoord maatregelen afgedwongen om te garanderen dat de spaarder niet de speelbal van de banken wordt. Als er nu nog een nieuwe financiële ramp dreigt, wordt de bank onmiddellijk opgesplitst in een zakenbank en een spaarbank. De overheid zal enkel nog borg staan voor die spaarbank en niet voor die miljarden waar de banken roekeloos mee op de beurs speelden. De klanten zullen ook beter weten waar ze aan toe zijn. De banken worden verplicht om elk spaarproduct en elke belegging een bepaalde code mee te geven, een duidelijke waarschuwing van het risico dat eraan verbonden is. Wie dan nog risico s wil nemen, alles of niks wil spelen, kan dat nog altijd doen. Maar wie die risico s niet wil nemen, zal ook niet meer achter zijn rug bedrogen worden door de bank. 2. de energiemarkt Electrabel maakt dankzij de overheid superwinsten met haar kerncentrales. Daar staat amper iets tegenover, behalve een enorme dosis arrogantie en eenzijdige prijsverhogingen. De nucleaire rente wordt nu verhoogd tot 550 miljoen euro. Maar, en dat is ook belangrijk, Electrabel moet ook een deel van zijn capaciteit verkopen. Zo komt er meer concurrentie op de energiemarkt. En zoals ik al zei zal de CREG de mogelijkheid hebben om in te grijpen in de hoogte van de prijzen. Iedereen weet dat de hoge energieprijzen steeds meer gezinnen en bedrijven in de problemen brengen, het is heel belangrijk om die in te dijken. 10

11 Een deel van de nucleaire rente die Electrabel betaalt, investeren we in groene energie. Dat is nodig, want we houden vast aan de kernuitstap. En tenslotte we hebben resoluut gekozen voor een fair en kordaat asiel en migratiebeleid één persoon wordt bevoegd voor Asiel en Migratie. De genante toestanden van de voorbije jaren, waarbij twee of soms zelfs nog meer ministers voortdurend de bal doorkaatsten naar mekaar, hebben ons land veel schade aangericht. Zwartepieten met wanhopige asielzoekers, dat doe je gewoon niet. Nu is er één minister die alleen verantwoordelijk is voor het beleid, maar die tenminste ook dat beleid zelf kan uitstippelen en uitvoeren. Geen twee ministers die allebei hun verantwoordelijkheid niet durven nemen en die mekaar zo verlammen dat er uiteindelijk helemaal géén beleid wordt gevoerd. Daar komt nu verandering in. De asielprocedure wordt korter, asielzoekers weten sneller waar ze aan toe zijn en worden niet eindeloos in tergende onzekerheid gelaten. Ook in migratie worden de achterpoortjes gesloten en wordt fraude door gezinshereniging of met doktersbriefjes aangepakt. Opvang Materieel spreidingsplan: iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen 11

12 Nadruk op vrijwillig uitwijsbeleid Wie uiteindelijk niet aan die criteria voldoet en niet in België kan blijven, zal geholpen worden om terug te keren naar zijn land van herkomst. Dat gebeurt zoveel mogelijk op vrijwillige basis, maar moet sneller en efficiënter. Anders komt het hele migratiebeleid zo onder druk dat het op termijn niet meer houdbaar is. Migratie is een enorme troef voor een land, maar dan moet ze goed begeleid worden. Dan zijn harde beslissingen helaas onvermijdelijk. Harde, maar juiste beslissingen. Uitwisseling van gegevens Strijd tegen mensenhandel en sociale fraude België blijft vluchtelingen de kans geven om een nieuw leven op te bouwen, om hun dromen waar te maken. Maar hanteert daarvoor strengere criteria en pakt de misbruiken aan. Collega s, Is het werk nu af? Nee, absoluut niet. Het klinkt misschien raar na 540 dagen, maar het werk begint pas. Collega s, helaas is de legislatuur al bijna halfweg en we gaan hier dus veel werk hebben om dit lijvige regeerakkoord helemaal uit te voeren. Onze fractie zal dat alvast met veel enthousiasme en overtuiging doen, omdat we er vast van overtuigd zijn dat deze grote staatshervorming, moedige begroting en 12

13 de essentiële hervormingen dé instrumenten zijn om onze welvaartstaat te versterken en te wapenen voor de toekomst. We moeten de komende 900 dagen tonen aan de rest van Europa dat het ook anders kan. Dat we een gigantische besparingsoefening kunnen maken, zonder ze af te wentelen op de werkende mensen en op de mensen die het nu al het moeilijkst hebben. Tonen dat we de armoede kunnen terugdringen in plaats van ze nog te verergeren. Tonen dat we de welvaartsstaat niet alleen in stand houden, maar ze zelfs versterken en verder uitbouwen. Tonen dat we perspectief blijven bieden aan de generaties na ons. Daar mogen ze ons binnen 2,5 jaar op afrekenen Het is een gigantische opdracht waar wij met veel enthousiasme aan zullen meewerken! Ik wens de eerste minister en zijn ploeg dan ook veel succes! 13

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS?

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS? ONS VERHAAL 1. Waar heeft CD&V het verschil gemaakt? Zowel voor als na de verkiezingen hebben wij gezegd dat de komende vijf jaar moeten gaan over economische groei mét sociale vooruitgang. Dat evenwicht

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent 1 2 De Perfecte Storm Samenloop van drie crisissen die economische

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep:

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep: Beste vrienden, We zijn aan het einde gekomen van een gevulde dag, met interessante sprekers. Over generaties heen en tussen generaties in, het debat voeren over solidariteit is niet evident. Maar waar

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

Allemaal langer werken voor minder pensioen?

Allemaal langer werken voor minder pensioen? Allemaal langer werken voor minder pensioen? Kim De Witte Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Structuur van de uiteenzetting Drie onderdelen 1. Pensioenplan van de regering Michel De Wever: langer werken

Nadere informatie

grasmarkt 105/37 1000 brussel tel 02 552 02 00 fax 02 552 02 55 www.s-p-a.be info@s-p-a.be

grasmarkt 105/37 1000 brussel tel 02 552 02 00 fax 02 552 02 55 www.s-p-a.be info@s-p-a.be Politiek gaat over de mensen De uitslag van de verkiezingen behoeft geen verdere commentaar: het werd een mooie overwinning voor sp a-spirit. De verkiezingsoverwinning kent vele vaders, maar toch willen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De toekomst van de welvaartsstaat Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De actieve welvaartsstaat herbekeken De duurzaamheid van het succes van de welvaartsstaat Investeren in kinderen Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Zorgondersteuning vzw

Zorgondersteuning vzw Zorgondersteuning vzw Congres Zorg Voor meer met Minder Zorgondersteuning vzw 1 Stijgende Noordzeespiegel door de vergrijzing 1/4 1/5 1/2 Quo vadis, België? p.11 Het Belgische piramidespel Demografische

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Ledendag Bellewaerde 3 juni 2012

Speech Bruno Tobback Ledendag Bellewaerde 3 juni 2012 Speech Bruno Tobback Ledendag Bellewaerde 3 juni 2012 Ik wil jullie allemaal bedanken om vandaag hier in Bellewaerde te zijn. We zijn hier samen met -hou u vast- bijna 14.000 mensen. Daarmee vestigen we

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

Woensdag. 7 oktober. Brussel

Woensdag. 7 oktober. Brussel Woensdag 7 oktober Brussel KRUIMELS VOOR DE WERKNEMERS KRUIMELS VOOR DIEGENEN DIE VAN EEN UITKERING MOETEN LEVEN KRUIMELS VOOR DIEGENEN DIE DE TOEKOMST VAN HET LAND ZIJN ABVV, ACV en ACLVB zetten het verzet

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

'Snoeien om te investeren'

'Snoeien om te investeren' 'Snoeien om te investeren' 23/07/2014 om 16:13 door Lin Louage, Rogier Verschueren De nieuwe Vlaamse meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) heeft haar regeerakkoord 2014-2019 voorgesteld. Geert Bourgeois

Nadere informatie

Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties

Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties De effecten van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen 1. Inleiding Verschillende organisaties en de

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Gemanipuleerde index kost Belg 2% loon en pensioen in 2014

Gemanipuleerde index kost Belg 2% loon en pensioen in 2014 Gemanipuleerde index kost Belg 2% loon en pensioen in 2014 Groen reageert tevreden op het feit dat vakbonden en werkgevers gisteren tot een akkoord kwamen over de ontslagregeling en de aanvullende pensioenen.

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

Beste vrienden, Een nieuw land

Beste vrienden, Een nieuw land Beste vrienden, Welkom in Pairi Daiza. We zijn met meer dan 7.000. Daarmee vormen we vandaag voor één dag een klein Vlaams dorp in Wallonië. Onze vrienden van de PS moeten zich geen zorgen maken: we zijn

Nadere informatie

Sparen of lenen Waarom?

Sparen of lenen Waarom? Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Sparen of lenen Waarom? 1 Als tijd duur is betaal je veel rente Als de rente hoog is zullen mensen minder lenen en meer sparen! 2 Investeren in je toekomst Door

Nadere informatie

1 140 miljard euro bij

1 140 miljard euro bij PRIVATE S.A. Page: 1+2 3 Circulation: 330835 92b4f4 1390 De Nieuwe Gazet No. of publications: 2 ECB drukt 1 140 miljard euro bij Met die som in 50 euro biljetten kan je de negen bollen van het Atomium

Nadere informatie

JONGCD&V WIL VERBOUWEN. Ons land moet verbouwd worden. Wie zullen de verbouwers zijn? De JONGCD&V ers!

JONGCD&V WIL VERBOUWEN. Ons land moet verbouwd worden. Wie zullen de verbouwers zijn? De JONGCD&V ers! JONGCD&V WIL VERBOUWEN Ons land moet verbouwd worden. Wie zullen de verbouwers zijn? De JONGCD&V ers! De afgelopen decennia hebben christendemocraten ons land uitgebouwd. Een stevig huis waarin het goed

Nadere informatie

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA Sociale rechten en handicap POSITIENOTA FEBRUARI 2015 1. INLEIDING Onder sociale rechten verstaan wij rechten die toegekend worden door het socialezekerheidssysteem, zoals de geneeskundige verzorging,

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen stuk ingediend op 1231 (2010-2011) Nr. 1 8 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris, Johan Deckmyn en Wim Wienen en mevrouw Marleen Van

Nadere informatie

betoog mee op 7 oktober betoog mee op 7 oktober VERMOGENSBELASTING VERMOGENSBELASTING in Brussel en eis in Brussel en eis

betoog mee op 7 oktober betoog mee op 7 oktober VERMOGENSBELASTING VERMOGENSBELASTING in Brussel en eis in Brussel en eis betoog mee VERMOGENSBELASTING 1% voor vermogens boven 1 miljoen euro betoog mee VERMOGENSBELASTING 1% voor vermogens boven 1 miljoen euro Laat miljonairs 1% vermogensbelasting betalen, dan hebben ze nog

Nadere informatie

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd?

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd? Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Er is een pakket van 6 miljard euro aan aanvullende bezuinigingen overeenkomen. De bezuinigingen worden hoofdzakelijk gevonden via uitgavenbeperkingen binnen

Nadere informatie

Aan Marianne Thyssen Voorzitter CD&V

Aan Marianne Thyssen Voorzitter CD&V Aan Marianne Thyssen Voorzitter CD&V Brussel, 7 juni 2010 Beste Marianne, Het zal u misschien verwonderen dat ik in de laatste week van de campagne een brief schrijf. Er zijn toch debatten genoeg, zou

Nadere informatie

Kinderarmoede, de erosie van de kinderbijslagen en de staatshervorming

Kinderarmoede, de erosie van de kinderbijslagen en de staatshervorming Kinderarmoede, de erosie van de kinderbijslagen en de staatshervorming Bea Cantillon, Universiteit Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck De evolutie van de kinderarmoede Functies en belang

Nadere informatie

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit Persconferentie 29/09/2009 Fiscaliteit 1 Belastingen betalen: een zaak van rechtvaardigheid Onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van elke samenleving Bijeenbrengen van middelen voor de werking

Nadere informatie

Verpletterende maatregelen

Verpletterende maatregelen FEDERAAL REGEERAKKOORD Verpletterende maatregelen Startende personeelsleden In je portefeuille! Loopbaanonderbreking En daar boven op Startende personeelsleden Sterke vermindering van de werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme

6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme 6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme Tom De Meester tomdemeester@telenet.be 27 juni 2008 Eerste argument. Een btw-verlaging is politiek niet

Nadere informatie

Toespraak van Bruno Tobback 18 september 2011

Toespraak van Bruno Tobback 18 september 2011 Toespraak van Bruno Tobback 18 september 2011 Óns Vlaanderen Allereerst wil ik jullie allemaal, al onze leden, bedanken voor de warme steun. En in het bijzonder twee van jullie, namelijk Dirk en Caroline.

Nadere informatie

Migratie en Sociale Zekerheid

Migratie en Sociale Zekerheid Migratie en Sociale Zekerheid 19 oktober 2010 Geschiedenis v/d Sociale Zekerheid Sociale Zekerheid = Securité Sociale = Sociale Veiligheid SZ = Solidariteit Werkende en werklozen Jongeren en ouderen Gezonde

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II BEOORDELINGSMODEL Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. HET GROTE ONDERNEMERSSPEL 1 B 2 A 3 maximumscore 2 Voorbeeld van een juiste berekening: Loonkosten in twee jaar:

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers Moedige overheden Stille kampioenen = ondernemingen Gewone helden = burgers Vaststellingen Onze welvaart kalft af Welvaartscreatie Arbeidsparticipatie Werktijd Productiviteit BBP Capita 15-65 Bevolking

Nadere informatie

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd 2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd Mensen moeten steeds de keuze maken tussen werken en vrije tijd: 1. Werken * Je ontvangt loon in ruil voor je arbeid; * Langer werken geeft meer loon (en dus kun

Nadere informatie

Persnota. Fraudebestrijding is een beleidsprioriteit. John CROMBEZ, Staatssecretaris voor de Strijd tegen de Sociale en Fiscale Fraude.

Persnota. Fraudebestrijding is een beleidsprioriteit. John CROMBEZ, Staatssecretaris voor de Strijd tegen de Sociale en Fiscale Fraude. Persnota Donderdag 3 april 2014 Fraudebestrijding is een beleidsprioriteit John CROMBEZ, Staatssecretaris voor de Strijd tegen de Sociale en Fiscale Fraude Contact Pers An Baccaert, woordvoerster John

Nadere informatie

Evaluatie van de pensioenbonus

Evaluatie van de pensioenbonus Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 72e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2012 Evaluatie van de pensioenbonus HOGE RAAD VAN FINANCIEN Studiecommissie voor de vergrijzing D it is een

Nadere informatie

Ik werk, wat zal rechts voor mij doen?

Ik werk, wat zal rechts voor mij doen? 2 ABVV Inhoud Ik werk, wat zal rechts voor mij doen? 5 Ik ben werkloos, wat zal rechts voor mij doen? 7 Ik ben jong, wat zal rechts voor mij doen? 9 Ik ben senior, wat zal rechts voor mij doen? 11 Ik ben

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen Federaal regeerakkoord Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen De federale regering kwam vorige week met een reeks kleine aanpassingen aan de regeringsmaatregelen die moeten worden uitgevoerd door

Nadere informatie

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 1. Er is geen overeenstemming over herziening van de ABP-regeling per 2013. Wat betekent dit voor werkgevers

Nadere informatie

De voorstellen van Vivant Beschrijving, kritiek en alternatief

De voorstellen van Vivant Beschrijving, kritiek en alternatief De voorstellen van Vivant Beschrijving, kritiek en alternatief Iedereen kent wel het minipartijtje Vivant. Roland Duchâtelet, stichter-financier van de beweging en ondernemer, en de zijnen zoeken nu aansluiting

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart.

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart. I. Sociale welvaart Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit de kaart van welvaart. Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden

Nadere informatie

Verandering is dichterbij dan je denkt

Verandering is dichterbij dan je denkt Verandering is dichterbij dan je denkt Tegenbegroting 2016 Verandering is dichterbij dan je denkt Soms slaat verbazing om in boosheid. Het overkomt me niet vaak, maar de afgelopen maanden kreeg het kabinet

Nadere informatie

MILJONAIRSTAKS & BEGROTING 09

MILJONAIRSTAKS & BEGROTING 09 MILJONAIRSTAKS & BEGROTING 09 Na jarenlang inleveren, na massaal verlies van jobs, Wij gaan HUN crisis niet betalen niet door te besparen op gezondheid, openbare dienstverlening of onderwijs niet door

Nadere informatie

Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen.

Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen. 1.2.2. Ontvangsten Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen. Wat het onderdeel ontvangsten betreft, wordt er gezorgd voor een grotere bijdrage van de inkomsten uit kapitaal,

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Resultaten 2009-2014 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

10 het pensioenspook

10 het pensioenspook OPKIKKERTJE 9 Een goal van Anderlecht is ooit beschreven als bijna onstopbaar. Zo n wringwoord schiet tegenwoordig iedereen in het hoofd over pensioenen. Een hervorming is bijna onontkoombaar. Versta:

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

DOMEIN E: RUILEN OVER DE TIJD. Module 4 Nu en later

DOMEIN E: RUILEN OVER DE TIJD. Module 4 Nu en later DOMEIN E: RUILEN OVER DE TIJD Module 4 Nu en later Inflatie Definitie: stijging van het algemeen prijspeil Gevolgen van inflatie koopkracht neemt af Verslechtering internationale concurrentiepositie Bij

Nadere informatie

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet 28 november 2014 Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet Jarenlang was pensioen géén actueel onderwerp. Je kreeg AOW als je 65 was en daarnaast een gegarandeerd pensioen dat via een werkgever

Nadere informatie

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop Binnen de Groep van tien werd op 14 oktober 2015 een compromis bereikt over de herziening van de wettelijke rendementsgarantie op de aanvullende pensioenen. De rendementsgarantie zal voortaan worden berekend

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Ik doe wat gedaan moet worden. minister henk kamp. VERZEKERD! nummer 6, december 2011

Ik doe wat gedaan moet worden. minister henk kamp. VERZEKERD! nummer 6, december 2011 Ik doe wat gedaan moet worden minister henk kamp 10 VERZEKERD! nummer 6, december 2011 Hij staat bekend als doortastend. Een man die recht op zijn doel afgaat. Dat uitgerekend onder het bewind van minister

Nadere informatie

De Zesde Staatshervorming

De Zesde Staatshervorming De Zesde Staatshervorming Grondwetsherzieningen en het provinciale bestuursniveau VVP Colloquium 19/10/2013 Jürgen Vanpraet Kabinet van de Staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der Gebouwen

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 April- 30/04/ 12 Artikel 1. Jean-Luc Dehaene van de CD&V kan bijna 3 miljoen euro opstrijken. Door een aantal jaar geleden een pakket aandelenopties te kopen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Broeck, Van Laere & Partners www.dvvc.be Onderwerp De nieuwe belastingen van Di Rupo I Datum 7 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Arm maakt ziek, ziek maakt arm

Arm maakt ziek, ziek maakt arm SOCIALE BESCHERMING VOOR IEDEREEN Arm maakt ziek, ziek maakt arm Thomas Rousseau Beste politieke leider van een land in Sub-Sahara-Afrika, in uw land leeft het overgrote deel van de burgers in extreme

Nadere informatie

Verdieping: Eerste reactie partijen

Verdieping: Eerste reactie partijen Verdieping: Eerste reactie partijen Korte omschrijving werkvorm: Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van Nederland in 2013 en 2014 niet onder de door de EU gestelde 3%-norm

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn 1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn Communautair: totale stilstand langs Vlaamse zijde Eerste regering sinds 1970 zonder communautair programma Transfers onaangeroerd: Van Overtveldt weigert

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

De pensioenspaarders hebben recht op zekerheid en fiscale stabiliteit zodat het beleggersvertrouwen behouden wordt.

De pensioenspaarders hebben recht op zekerheid en fiscale stabiliteit zodat het beleggersvertrouwen behouden wordt. Persbericht Pensioensparen: een noodzaak Brussel, 9 december 2014 Summary BEAMA is voorstander van het drie pijler pensioensysteem dat een evenwichtig en complementair geheel vormt om de uitdaging van

Nadere informatie

Dit akkoord móét resulteren in nieuwe banen

Dit akkoord móét resulteren in nieuwe banen CD&V-VOORZITTER WOUTER BEKE EN MINISTER VAN ECONOMIE EN WERK KRIS PEETERS OVER HET REGEERAKKOORD Dit akkoord móét resulteren in nieuwe banen Een sociaaleconomische hervormingsregering die zowel inzet op

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie