Starters op de koopwoningmarkt. Periode 2005 t/m augustus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Starters op de koopwoningmarkt. Periode 2005 t/m augustus 2014"

Transcriptie

1 Starters op de koopwoningmarkt Periode 2005 t/m augustus 2014

2

3 AUTEURS R.B.M. van Marwijk M.H. Pellenbarg J. de Ruiter DATUM 28 oktober 2014

4

5 Inhoudsopgave Samenvatting Koopstarters: van belang voor de koopwoningmarkt De starter anno Aandeel starters blijft hoog Belang van starters op de woningmarkt Kooporiëntaties van starters Koopsommen op peil: meer woning voor de starters De woning: groter en minder vaak een appartement Minder vaak in het stedelijk gebied Starters, doorstroming en de woningmarkt Trend dat starters minder vaak voor doorstroming zorgen Nieuwbouw meer gericht op starters Woningvoorraad: we gaan steeds kleiner bouwen...20 Bijlage: Werkwijze...22

6

7 Samenvatting De eerste tekenen van herstel van de woningmarkt hebben zich inmiddels aangekondigd. Zowel het aantal verkopen als de verkoopprijzen stijgen. Wat is de rol van de starter hierin? Zorgt de starter inderdaad voor doorstroming? Hoe ontwikkelen woonvoorkeuren van starters zich? Deze vragen staan centraal in dit rapport. Het Kadaster meent dat meer inzicht in gedrag van koopstarters en werking van woningmarkt nodig om onderbouwde keuzes te maken met betrekking tot ingrepen en toevoegingen aan de woningvoorraad. Het Kadaster heeft een routine ontwikkeld om koopstarters indicatief te onderscheiden binnen de registraties. Omdat personen in de tijd in wisselende huishoudens voorkomen, wordt het huishouden als eenheid van analyse gebruikt. Het onderzoek richt zich op de periode 2005 t/m augustus 2014 en betreft alle transacties van bestaande woningen en nieuwbouwgrond die verkregen zijn door natuurlijke personen. De belangrijkste bevindingen zijn: Starters zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van de woningtransacties In tegenstelling tot het beeld dat starters het moeilijk hebben op de woningmarkt, blijkt dat sinds de crisis bijna één op de twee woningen door een starter is gekocht. Daarmee zijn starters van groot belang voor de koopwoningmarkt. Starters hebben hun koopsommen redelijk op peil gehouden Starters hebben, in tegenstelling tot doorstromers, hun koopsommen tijdens de crisis redelijk op peil kunnen houden. De crisis heeft geleid tot een groot aanbod van beter betaalbare woningen. Starters zijn dus relatief meer woning gaan kopen. Starters zijn groter gaan wonen en kopen minder vaak een appartement Starters zijn sinds de crisis gemiddeld 5% groter gaan wonen. Twee derde van de starters koopt een tussenwoning of een appartement. Sinds de crisis kopen starters echter minder vaak een appartement en vaker een luxe woningtype. Starters kopen minder vaak in het stedelijk gebied De afgelopen jaren vestigen starters zich minder vaak in sterk stedelijke buurten en juist vaker in buurten met een dorps karakter. De helft van de starters vestigt zich al jaren in de Randstad. Ze vertonen geen tekenen van een verhoogde trek naar de stad. Starters zorgen minder vaak voor doorstroming Slechts één op de drie starters koopt een woning van een doorstromer. Starters betrekken steeds vaker een woning van een uitstromer, waarmee geen verhuisketen op gang wordt gebracht. Starters op de koopwoningmarkt 7

8 Starters kopen bijna de helft van de nieuwbouwwoningen In de periode vóór 2008 kochten voornamelijk doorstromers nieuwbouwwoningen. Inmiddels wordt bijna de helft van de nieuwbouwwoningen door een starter gekocht. Woningvoorraad: we gaan steeds kleiner bouwen Nieuwbouwwoningen worden de laatste jaren relatief kleiner en daarmee beter betaalbaar voor starters. Op korte termijn betekent dit dat nieuwbouw niet bijdraagt aan doorstroming op de woningmarkt. 8

9 1 Koopstarters: van belang voor de koopwoningmarkt 1.1 De starter anno 2014 Koopstarters op de woningmarkt krijgen al enkele jaren veel aandacht. Na het inzakken van de woningmarkt is een vaak gehoorde uitspraak dat koopstarters de sleutel zouden zijn tot herstel van de woningmarkt. Zij hoeven immers niet eerst een woning te verkopen, waardoor ze gemakkelijker kunnen verhuizen dan een woningbezitter die wil doorstromen. Echter, de financieringseisen zijn aangescherpt en starters dienen hun hypotheek in 30 jaar annuïtair of lineair af te lossen. De maximale hypotheek (Loan-to-Value) is vanaf 2011 aangescherpt en wordt afgebouwd tot 100% van de waarde van de woning in Tegelijkertijd kunnen de lagere overdrachtsbelasting, de lage hypotheekrente en de gedaalde vraagprijzen van koopwoningen naast de door gemeenten beschikbaar gestelde startersleningen de stap van de aankoop van een eerste woning verkleinen. Inmiddels hebben de eerste tekenen van herstel van de woningmarkt zich aangekondigd. Zowel het aantal verkopen als de verkoopprijzen stijgen. Het is juist nu van groot belang om te begrijpen hoe het herstel eruit ziet, en in het verlengde hiervan hoe de woningmarkt als systeem werkt. De toekomstige woningvraag zal immers met een sterk veranderende demografische opbouw van de bevolking en huishoudensontwikkeling heel anders zijn dan wat we de laatste decennia gewend waren. Wat is de rol van de starter op de koopwoningmarkt? Zorgt de starter inderdaad voor doorstroming? Hoe ontwikkelen de woonvoorkeuren van de starter zich? Deze vragen staan centraal in dit rapport. Het Kadaster meent dat meer inzicht in gedrag van koopstarters en werking van woningmarkt nodig is om onderbouwde keuzes te maken met betrekking tot ingrepen en toevoegingen aan de woningvoorraad. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, de starter anno is gemiddeld 32 jaar koopt voornamelijk een tussenwoning of een appartement koopt een woning uit 1964 van gemiddeld 107 m 2 groot voor een gemiddelde koopsom van en koopt deze in de helft van de gevallen alleen, en in de andere helft samen met iemand anders. Maar sinds de crisis is de starter groter gaan wonen koopt hij minder vaak een appartement en betrekt vaker een woning van een niet-doorstromer. In het vervolg van deze rapportage zoomen we verder in op de starter op de koopwoningmarkt. Starters op de koopwoningmarkt 9

10 1.2 Aandeel starters blijft hoog Lange tijd heeft het beeld geleefd dat starters het moeilijk hadden op de woningmarkt 1. Zo zouden starters ondersteund moeten worden, om de carrousel weer te laten draaien 2 en de woningmarkt weer op gang zouden kunnen brengen 3. Echter, tijdens de crisis is er maar heel beperkt vraaguitval onder koopstarters. Sterker nog, de afgelopen vijf jaar is bijna één op de twee woningen door een starter gekocht (Figuur 1). Figuur 1: Aandeel in woningtransacties van starters en doorstromers en totaal aantal transacties 70% % 50% 40% 30% 20% 10% % (t/m aug) Starters Doorstromers Totaal aantal transacties Belang van starters op de woningmarkt De koopwoningmarkt in Nederland kan worden gekenmerkt als een zogenaamde dynamische woningmarkt of een doorstromermarkt 4. Veranderende woonvoorkeuren bijvoorbeeld door wijzigingen in inkomen of gezinssamenstelling leiden vaak tot een volgende stap in de wooncarrière en huishoudens verhuizen dan naar een grotere, duurdere woning in plaats van de eigen woning aan te passen. De doorstromermarkt wordt gekenmerkt door een relatief groot aantal transacties van bestaande koopwoningen. 1 Lijzinga, J. (2013). Regelingen blijven belangrijk voor koopstarter. In: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, april, pp Boelhouwer, P. (2012). NVMagazine special: 50 prominenten over de woningmarkt, pagina Bovenberg, L. (2013). In Metro, 18 januari 4 Dol, K., H. van der Heijden en M. Oxley (2010), Economische crisis, woningmarkt en beleidsinterventies; een internationale vergelijking, OTB, Delft: OTB. 10

11 Starters zijn belangrijk voor het functioneren van de Nederlandse koopwoningmarkt. Vaak wordt gerefereerd aan de trein aan verhuizingen die zij in gang zouden zetten. Maar het belang van starters is alleen al af te lezen aan het feit dat zij de laatste jaren bijna de helft van de woningverkopen voor hun rekening hebben genomen. Figuur 2 toont schematisch de koopwoningmarkt. Starters treden toe, doorstromers verhuizen naar een volgende woning, en uitstromers verlaten de woningmarkt (de cijfers betreffen overdrachten van woningen). Figuur 2: Vijvermodel koopwoningmarkt (2013) De uitstromers die de woningmarkt verlaten, laten woningen achter die starters en doorstromers zullen betrekken. Deze verhuizingen brengen geen verdere doorstroming tot stand, omdat de verkoper de koopwoningmarkt immers verlaat. Bovendien zal het aantal uitstromers de komende jaren gaan toenemen, omdat babyboomers veel vaker dan hun voorgangers een koopwoning bezitten 5. De verwachting is dat er zich grote(re) regionale verschillen voor zullen gaan doen. Het eigenwoningbezit is de afgelopen decennia opgelopen tot 60%. Met name in regio s waar het aantal jongere huishoudens afneemt, kan het steeds lastiger worden om doorstroming te bewerkstellingen. Met andere woorden: starters zorgen niet zonder meer altijd en overal voor doorstroming. 5 Eskinasi M. en C. de Groot (20130). Nu al voorsorteren op uitstroom oudere huishoudens. In: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, februari, pp Starters op de koopwoningmarkt 11

12 2 Kooporiëntaties van starters 2.1 Koopsommen op peil: meer woning voor de starters In 2014 betalen starters gemiddeld voor hun woning. In 2008 was dit nog ; een daling van 6%. Ondanks aanscherpingen in financiering zoals de hypotheekvorm hebben starters hun koopsomniveau redelijk kunnen handhaven (Figuur 3). In dezelfde periode zijn woningen namelijk gemiddeld 19% gedaald in waarde. Kortom, starters kunnen kiezen uit een groot aanbod van beter betaalbare woningen. Hieruit valt op te maken dat starters relatief meer woning zijn gaan kopen. Figuur 3: Gemiddelde koopsommen van starters en doorstromers t/m aug Starters Doorstromers Figuur 4 toont de relatieve koopsomontwikkeling van starters en doorstromers ten opzichte van het niveau in het jaar In de jaren voorafgaand aan de piekende woningprijzen in 2008 zijn vooral de koopsommen die doorstromers betaalden voor een woning sterk gestegen; 14% in drie jaar tijd. Zij konden de overwaarde van hun woning gebruiken voor de aankoop van een volgende, duurdere woning. Een groeiend aantal doorstromers verhuisde naar een volgende woning (Figuur 5). 12

13 Figuur 4: Geïndexeerde koopsomontwikkeling van starters en doorstromers t/m aug Starters Doorstromers De koopsommen die starters betaalden voor hun eerste woning steeg in de periode slechts met 6%, terwijl de gemiddelde koopsom van alle woningen in diezelfde periode 12% is gestegen. Door het hogere prijsniveau werd de stap naar een eigen woning voor starters steeds moeilijker. Het aantal starters daalt dan ook in aanloop naar het hoogtepunt van de koopwoningmarkt (Figuur 5). Het inzetten van de crisis in 2008 heeft voor vraaguitval geleid, vooral onder doorstromers (Figuur 5). Koopsommen die met name doorstromers betaalden zijn in 2009 flink gezakt (-4%) en daalden met name in de periode behoorlijk (-12%, zie Figuur 4). Koopsommen van starters daarentegen daalden licht en kortstondig in 2009 (-2%), om vervolgens voorzichtig te stijgen tot in Woningen waren toen gemiddeld 8% goedkoper dan in 2008, waar de verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% op 15 juni 2011 aan heeft bijgedragen. Na 2011 zijn ook de koopsommen van starters verder gedaald tot aan 2013, maar in mindere mate dan die van doorstromers (-7%). Vooralsnog is toen het laagste punt bereikt. In 2014 tonen de koopsommen een stijgende trend. Naar verwachting zal ook het aantal transacties groter zijn dan in Starters op de koopwoningmarkt 13

14 Figuur 5: Aantal woningtransacties van starters en doorstromers (t/m aug) Starters Doorstromers 2.2 De woning: groter en minder vaak een appartement Bij de analyse van de door starters betaalde koopsommen concludeerden we al dat starters relatief meer woning zijn gaan kopen. Dat blijkt zowel voor wat betreft het woonoppervlak als het woningtype. Allereerst het woningoppervvlak: sinds de crisis zijn starters gemiddeld 5% groter gaan wonen. Doorstromers daarentegen zijn 3% kleiner gaan wonen (Figuur 6). Figuur 6: Gemiddeld woonoppervlak van starters en doorstromers (bron: BAG) m Starter Doorstromer 14

15 Het mag geen verrassing zijn dat de starters met name tussenwoningen en appartementen kopen. In 2014 koopt twee derde van de starters een van deze woningtypen (Figuur 7). Figuur 7: Woningtypen starters 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% Appartement Tussenwoningen 2-onder-1-kapwoningen Hoekwoning Vrijstaande woningen 10% 5% 0% t/m aug Echter, sinds de crisis zien we wel een verschuiving in woonvoorkeuren optreden. Starters kopen minder vaak een appartement en vaker een luxer woningtype (Figuur 8). Enerzijds zijn woningen de afgelopen jaren beter betaalbaar geworden. Anderzijds, passend bij een minder dynamische woningmarkt, lijkt het dat woningen niet meer zozeer als investeringsgoed worden gezien, maar ook als consumptiegoed. Het wegvallen van de verwachte waardestijging kan starters ertoe bewegen direct een gezinswoning betrekken. Starters op de koopwoningmarkt 15

16 Figuur 8: Procentuele verdeling woningtype starters in 2014 t.o.v % 2% 0% -2% Appartement Tussenwoning Hoekwoning 2-onder-1- kapwoning Vrijstaande woning -4% -6% -8% -10% Ook al kopen starters relatief minder vaak een appartement, dit woningtype is nog steeds goed voor ruim een kwart van alle starterstransacties. Maar de voorkeur voor een grotere woning blijkt ook onder kopers van appartementen te gelden. Zij schaffen ten opzichte van 2008 minder vaak (-5%) een appartement kleiner dan 75m 2 aan en vaker een groter appartement. Voor alle woningtypen geldt dat woningen met een oppervlakte van minimaal 125m 2 meer in trek zijn onder staters. Hiermee lijkt de starter voor te sorteren op de toekomst en is mogelijk geen vervolgstap meer nodig voor gezinsvorming. Kortom, de trend dat Nederlanders kleiner willen wonen 6 lijkt niet te worden bevestigd door starters. 2.3 Minder vaak in het stedelijk gebied Starters vestigen zich de afgelopen jaren relatief minder vaak in sterk stedelijke buurten 7. Matig stedelijke buurten, die vaak al een dorps karakter hebben, zijn in gelijke mate de vestigingplaats gebleven. Daarentegen zijn starters relatief vaker in weinig en niet stedelijke buurten gaan wonen (Figuur 9). Starters lijken de veelgehoorde trend dat iedereen in de stad wil wonen 8, nog niet te onderschrijven. 6 Volgens Bouwfonds is in Nederland tot 2025 een groeiende behoefte aan kleinere woningen en appartementen. 7 (Zeer) sterk stedelijke buurten bevatten minimaal adressen per km 2. Matig stedelijke buurten bevatten adressen per km 2.. Weinig/niet stedelijke buurten bevatten minder dan adressen per km 2. 8 Zie onder andere Hemel, Z. (2014), Samenklonteren in de stad, dat wordt de trend. In Trouw, 16 augustus. 16

17 Figuur 9: Stedelijkheidsklasse van de buurt waar starters zich hebben gevestigd 60% 50% 40% 30% 20% (Zeer) sterk stedelijk Matig stedelijk Weinig/niet stedelijk 10% 0% t/m aug De helft van alle starters vestigt zich in de Randstad (Figuur 10). Dit aandeel is sinds 2005 constant. Met andere woorden, starters vertonen geen tekenen voor een trek naar de (Rand)stad. Figuur 10: Regionale spreiding van starters op de koopwoningmarkt 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% t/m aug Randstad Intermediaire zone Periferie Starters op de koopwoningmarkt 17

18 3 Starters, doorstroming en de woningmarkt 3.1 Trend dat starters minder vaak voor doorstroming zorgen Starters zorgen voor doorstroming op de koopwoningmarkt als ze een woning van een doorstromer betrekken. Echter, de trend is dat starters steeds vaker een woning van een niet-doorstromer kopen. In 2014 betrekt maar één op drie starters een woning van een doorstromer (Figuur 11). Dit betekent dat twee van de drie starters geen verhuisketen op gang brengen. Figuur 11: Starters en doorstroming 2014 (t/m aug) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Starters naar woning doorstromer Starters naar woning niet-doorstromer Er zijn meerdere ventielen, waardoor starters niet voor doorstroming zorgen. Dit zijn nieuwbouwwoningen, transformatiewoningen, corporatiewoningen en woningen van uitstromers. Figuur 12 laat zien dat starters steeds vaker een woning van een uitstromer betrekken. In 2014 kocht 40% van de starters een woning van een persoon of huishouden die de koopwoningmarkt vervolgens heeft verlaten. 18

19 Figuur 12: Starters en doorstroming 2014 (t/m aug) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Woning doorstromer Transformatiewoning Nieuwbouw Corporatiewoning Woning uitstromer 3.2 Nieuwbouw meer gericht op starters In het algemeen geldt dat in perioden van hoogconjunctuur nieuwbouw gericht is op de bovenkant van de markt. Via verhuisketens leidt de bouw van een nieuwe woning tot het vrijkomen van een woning voor een stater aan de onderkant van de koopwoningmarkt 9. In een dalende markt is nieuwbouw meer gericht op de onderkant van de markt. Dit blijkt ook uit Figuur 13. In de periode voor 2008 kochten voornamelijk doorstromers nieuwbouwwoningen. Het aandeel starters dat een nieuwbouwwoning betrekt is na 2008 geleidelijk opgelopen. Inmiddels wordt bijna de helft van de nieuwbouwwoningen door een starter gekocht. Dit kan ook verband houden dat gemeenten hun bouwprogramma s de laatste jaren hebben aangepast en meer goedkope (starters)woningen hebben laten bouwen. 9 Dol, K., H. van der Heijden en M. Oxley (2010), Economische crisis, woningmarkt en beleidsinterventies; een internationale vergelijking, OTB, Delft: OTB. Starters op de koopwoningmarkt 19

20 Figuur 13: Kopers van nieuwbouwwoningen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% t/m aug Starters Doorstromers 3.3 Woningvoorraad: we gaan steeds kleiner bouwen Het Kadaster meent dat meer inzicht in gedrag van koopstarters en werking van woningmarkt nodig om onderbouwde keuzes te maken met betrekking tot ingrepen en toevoegingen aan de woningvoorraad. De analyse van starters op de koopwoningmarkt laat zien dat starters de laatste jaren groter zijn gaan wonen. Ook uit het Woon-Onderzoek Nederland blijkt dat een groter deel van de potentiële koopstarters een voorkeur voor een grotere woning heeft (zie Figuur 14). Nu woningen beter betaalbaar zijn geworden, slagen meer koopstarters erin om deze woonwens te effectueren. Figuur 14: Woonwensen m.b.t. woonoppervlakte potentiële koopstarters (bron: WoON) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 200 m² of groter 100 m² t/m 199 m² < 100 m² 30% 20% 10% 0% WoON 2009 WoON 2012 Uit een analyse van de oppervlakte van nieuwbouwwoningen blijkt echter dat er de laatste jaren relatief meer kleinere woningen zijn gebouwd (Figuur 15). Hierboven is reeds opgemerkt dat gemeenten hun bouwprogramma s de laatste jaren hebben aangepast en meer goedkope (starters)woningen hebben laten 20

21 bouwen. Deze zijn over het algemeen minder risicovol dan duurdere woningen. Het aanpassen van nieuwbouwprogramma s vanuit de grondexploitatie is dan ook regelmatig aan de orde. Hiermee wordt nieuwbouw bereikbaar voor starters, zoals de cijfers ook aantonen. Echter, op korte termijn betekent kleiner/goedkoper bouwen dat de doorstroming hiermee niet gebaat is. Goedkoop bouwen is zo geredeneerd voor de huidige woningbezitters niet positief. Een tweede aandachtspunt betreft de toekomstbestendigheid van de woningvoorraad. Het is de vraag of het bouwen voor de vraag van vandaag, ook voorziet in de behoefte van de toekomst. De cijfers met betrekking tot huishoudensontwikkeling en kenmerken van de huidige woningvoorraad zijn beschikbaar. Hiermee is het mogelijk om een goed onderbouwd debat te voeren met betrekking tot het wonen in de toekomst. Figuur 15: Woningoppervlak van nieuwbouwwoningen per bouwjaar (bron: BAG) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% m² m² m² m² m² 20% 10% 0% Starters op de koopwoningmarkt 21

22 Bijlage: Werkwijze Het Kadaster registreert alle overdrachten van onroerend goed, waaronder percelen met woningen, in Nederland. Of de verkrijger (koper) een starter of doorstromer is, wordt niet specifiek aangemerkt. Via een routine is het echter mogelijk om starters (indicatief) te onderscheiden binnen de registraties. Hieronder worden puntsgewijs de uitgangspunten en de selectie van transacties toegelicht. Uitgangspunten We kijken naar huishoudens. In tijd kunnen personen in wisselende groepen (huishoudens) voorkomen. Vandaar dat het huishouden als eenheid gebruikt wordt. Een doorstromer is iemand die eerder als verkrijger of vervreemder betrokken is geweest bij een transactie. Een doorstromer is minimaal vier maanden voor een geselecteerde transactie bekend bij het Kadaster, want ca. 3 maanden tussen het inschrijven van een koopovereenkomst en het inschrijven van een levering. Koopstarters zijn geen doorstromers. Omdat de eenheid van analyse het huishouden is, dienen alle verkrijgers geen doorstromer te zijn. Voor analyse van de leeftijd kijken we bij meerdere verkrijgers naar de oudste verkrijger. Uitstromers hebben geen actuele rechten meer en vervullen vanaf de datum van de betreffende transactie geen verkrijgerrol meer. Dit neemt overigens niet weg dat er situaties mogelijk kunnen zijn waarin deze personen/huishoudens in de toekomst weer (als doorstromer) terugkeren in de koopwoningmarkt. Selectie transacties De onderzoeksperiode betreft 2005 t/m augustus Alle transacties worden geselecteerd die betrekking hebben op de overdracht van rechten op woonruimte of bouwgrond (terrein nieuwbouw wonen). Onder woonruimte wordt verstaan percelen waarvan het gebruik Wonen, Wonen (appartement), Wonen (agrarisch) of Wonen met bedrijvigheid is. Waar in dit onderzoek gesproken wordt over nieuwbouw, is deze afgeleid van grondtransacties met het gebruik Terrein nieuwbouw wonen. De transacties voldoen aan de volgende voorwaarden: o bij de transactie worden maximaal twee percelen overgedragen. o alle bij een transactie betrokken verkrijgers zijn natuurlijke personen. o de koopsom van de transactie ligt tussen en euro. o de koopsom moet betrouwbaar zijn, d.w.z. eenduidig kunnen worden herleid tot de koopsom(men) van het perceel/de percelen die/dat bij een transactie betrokken is. o een perceel mag slechts één geldig adres hebben. 22

23

24

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis Starters op de koopwoningmarkt na de Samenvatting Tijdens de deed het Kadaster onderzoek naar starters op de koopwoningmarkt. Nu de koopwoningmarkt aantrekt en de prijzen stijgen, is de vraag hoe koopstarters

Nadere informatie

Koopstarters op de particuliere woningmarkt

Koopstarters op de particuliere woningmarkt Koopstarters op de particuliere woningmarkt Veel te doen over starters Starters moeten ondersteund worden, zodat de carrousel weer gaat draaien Peter Boelhouwer, 1 feb 2012 Heel Nederland heeft de starters

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Verkopen van corporatiewoningen

Verkopen van corporatiewoningen Landregistratie en Geografie Ruimte en Advies Onderzoek naar de marktverhoudingen in 4 steden Auteur(s) M.H. Pellenbarg M.P. Tillema L. Brugman R.B.M. van Marwijk Landregistratie en Geografie Ruimte en

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Volgen ontwikkelingen

Volgen ontwikkelingen Visie op wonen Een passende en betaalbare woning voor iedereen Woningbehoefte bepalen in overleg met de lokale marktpartijen, niet alleen op basis van cijfers Hierdoor de woningbehoefte voor zijn, in plaats

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Doorstroming op de koopwoningmarkt

Doorstroming op de koopwoningmarkt Periode: 2006-2016 In opdracht van: Auteurs Frank van der Harst Paul de Vries Opdrachtgever: Vereniging Eigen Huis Datum 28 maart 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: wooncarrière van doorstromers... 1 1.

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen minder snel In het eerste kwartaal van 212 daalden de prijzen op basis van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS/Kadaster met 1,% op kwartaalbasis.

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Evaluatie startersregeling Oss 2013 Q 1 en 2

Evaluatie startersregeling Oss 2013 Q 1 en 2 Evaluatie startersregeling Oss 2013 Q 1 en 2 1. Inleiding In de vergadering van 13 december 2012 heeft de gemeenteraad besloten de startersregeling voor de gemeente Oss tijdelijk te herintroduceren. De

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Stimuleren koopmarkt

Stimuleren koopmarkt Stimuleren koopmarkt Sinds 2008 zit de huizenmarkt in het slop. Dat jaar markeert een scherpe daling in het aantal transacties en was het begin van een neerwaartse ontwikkeling van de transactieprijzen.

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Peter Boelhouwer 17-09-2015 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Was de crisis op de Nederlandse

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016 Woningmarktcijfers 2e kwartaal 2016 Ger Jaarsma, 7 juli 2016 1 Inhoud De nieuwste woningmarktcijfers: landelijk Grote regionale verschillen Tweedeling op de markt: verkopersmarkten versus kopersmarkten

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Zeepbel of duurzaam herstel?

Zeepbel of duurzaam herstel? Zeepbel of duurzaam herstel? plus antwoorden op andere huizenmarktvragen, die u aan een econoom wilt stellen Marten van Garderen ING NL Economisch Bureau Hypothekencongres, 21 september 2017 De woningmarkt

Nadere informatie

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND - 2006 WONINGMARKTCIJFERS.NL ONDERDEEL VAN WOONPLEIN LIMBURG BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen Telefoon: (045) 40 40 250 Fax: (045) 40 40 252 Website: www.woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Perspectief voor de markt van koopwoningen

Perspectief voor de markt van koopwoningen Perspectief voor de markt van koopwoningen Harry van der Heijden OTB Research Institute for the Built Environment / TU Delft Delft University of Technology Challenge the future Agenda Het oude verdienmodel

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK EVALUATIE VERORDENING STARTERSLENINGEN OLDEBROEK

GEMEENTE OLDEBROEK EVALUATIE VERORDENING STARTERSLENINGEN OLDEBROEK GEMEENTE OLDEBROEK EVALUATIE VERORDENING STARTERSLENINGEN OLDEBROEK Augustus 2016 1 Bron afbeelding voorpagina: www.bollenstreekomroep.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Opbouw van

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 3e kwartaal 2010 NVM Data & Research 1-10-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Trends op de woningmarkt

Trends op de woningmarkt Trends op de woningmarkt Peter Boelhouwer 20-11-2013 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Demografische ontwikkelingen Ontwikkelingen op de nieuwbouwmarkt Was de crisis op de Nederlandse

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Noord-Holland januari 2015 Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt

Nadere informatie

Trends op de woningmarkt

Trends op de woningmarkt Trends op de woningmarkt Peter Boelhouwer 29-10-2013 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Demografische ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Sociaal-culturele ontwikkelingen

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Inhoud. Aandeel 65+, 2011-2060. Huishoudensontwikkeling 2011-2040. Huishoudensontwikkeling per gemeente; 2010-2025

Inhoud. Aandeel 65+, 2011-2060. Huishoudensontwikkeling 2011-2040. Huishoudensontwikkeling per gemeente; 2010-2025 Delft University of Technology Inhoud Trends op de woningmarkt Peter Boelhouwer 29-10-2013 Demografische ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Sociaal-culturele ontwikkelingen Was de crisis op de Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Trendstudie I 2015: De appartementenmarkt in Zuidoost-Brabant

Trendstudie I 2015: De appartementenmarkt in Zuidoost-Brabant Trendstudie I 215: De appartementenmarkt in Zuidoost-Brabant Terug van weggeweest De komende maanden zal het Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant een aantal trendstudies uitbrengen om meer inzicht te krijgen

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt

Monitor koopwoningmarkt Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit Delft Mei 2013 Deze publicatie is een gezamenlijk product van de onderstaande partijen,

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 3e kwartaal 2013 NVM Data & Research 10-10-2013 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Gemeente Enschede pagina 1 van 8 Gemeente Enschede juli 2012 Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Snelder Zijlstra

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Gemeente Texel

Omgevingsrapport. Gemeente Texel Omgevingsrapport Gemeente Texel 29 Aantal verkopen in gemeente & Marktaandeel NVM 175 aantal verkopen marktaandeel nvm 35% 17 165 16 3% 25% 155 2% 15 15% 145 14 135 1% 5% 13 22 23 24 25 26 27 28 % verkopen

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19%

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19% 24 tember 20 Gemiddelde koopsom ustus stijgt met 3,19% Woningwaarde-index Kadaster ustus stijgt naar 298.8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand ustus 298,8 tegeer 295,6 in i 20. Een stijging

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties. Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013

Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties. Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013 Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013 Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100)

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100) Persbericht Datum 14 20 augustus februari 2007 20 Gemiddelde koopsom januari stijgt met 2,21% Woningwaarde-index Kadaster januari stijgt tot 290,8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening Juni 2016

Evaluatie Starterslening Juni 2016 Onderwerp: Evaluatie Starterslening t/m 1 juni 2016 Datum: 30 september 2016 Afdeling: Ruimte Manager: Daaf de Groote Wethouder: Lea van der Tuin en Wim t Mannetje Steller: Marjolein Jonker Evaluatie Starterslening

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2)

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) Fiscale behandeling eigen woning Nederland kent een lange traditie van woonbeleid. Betaalbaarheid (prijs), beschikbaarheid (aanbod, volume) en kwaliteit

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE 3 e kwartaal 2016

KWARTAALRAPPORTAGE 3 e kwartaal 2016 KWARTAALRAPPORTAGE 3 e kwartaal 216 Inleiding Bij de presentatie van de landelijke kwartaalcijfers wijst de NVM op de keerzijdes van de aantrekkende woningmarkt. Die keerzijdes zijn grote verschillen tussen

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Stimulering Arnhemse woningmarkt, de keuze scenario s. Van subsidie naar financiering, van stilstand naar optimaal bewegen.

Stimulering Arnhemse woningmarkt, de keuze scenario s. Van subsidie naar financiering, van stilstand naar optimaal bewegen. Stimulering Arnhemse woningmarkt, de keuze scenario s Onderwerp Van subsidie naar financiering, van stilstand naar optimaal bewegen. Marion Schoeman Bestuursadviseur Ons gedeelde probleem: De woningmarkt

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Woningmarkt veert op met sterke regionale verschillen

Woningmarkt veert op met sterke regionale verschillen PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 4 de kwartaal 2013 Datum : Nieuwegein, 9 januari 2014 Grote zorgen over toekomst

Nadere informatie

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Woningmarkt Nederland Analyse 2013 1 e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Fors minder woningtransacties De woningmarkt laat in de eerste zes maanden van 2013 nog geen teken van herstel zien. In deze periode

Nadere informatie