Starters op de koopwoningmarkt. Periode 2005 t/m augustus 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Starters op de koopwoningmarkt. Periode 2005 t/m augustus 2014"

Transcriptie

1 Starters op de koopwoningmarkt Periode 2005 t/m augustus 2014

2

3 AUTEURS R.B.M. van Marwijk M.H. Pellenbarg J. de Ruiter DATUM 28 oktober 2014

4

5 Inhoudsopgave Samenvatting Koopstarters: van belang voor de koopwoningmarkt De starter anno Aandeel starters blijft hoog Belang van starters op de woningmarkt Kooporiëntaties van starters Koopsommen op peil: meer woning voor de starters De woning: groter en minder vaak een appartement Minder vaak in het stedelijk gebied Starters, doorstroming en de woningmarkt Trend dat starters minder vaak voor doorstroming zorgen Nieuwbouw meer gericht op starters Woningvoorraad: we gaan steeds kleiner bouwen...20 Bijlage: Werkwijze...22

6

7 Samenvatting De eerste tekenen van herstel van de woningmarkt hebben zich inmiddels aangekondigd. Zowel het aantal verkopen als de verkoopprijzen stijgen. Wat is de rol van de starter hierin? Zorgt de starter inderdaad voor doorstroming? Hoe ontwikkelen woonvoorkeuren van starters zich? Deze vragen staan centraal in dit rapport. Het Kadaster meent dat meer inzicht in gedrag van koopstarters en werking van woningmarkt nodig om onderbouwde keuzes te maken met betrekking tot ingrepen en toevoegingen aan de woningvoorraad. Het Kadaster heeft een routine ontwikkeld om koopstarters indicatief te onderscheiden binnen de registraties. Omdat personen in de tijd in wisselende huishoudens voorkomen, wordt het huishouden als eenheid van analyse gebruikt. Het onderzoek richt zich op de periode 2005 t/m augustus 2014 en betreft alle transacties van bestaande woningen en nieuwbouwgrond die verkregen zijn door natuurlijke personen. De belangrijkste bevindingen zijn: Starters zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van de woningtransacties In tegenstelling tot het beeld dat starters het moeilijk hebben op de woningmarkt, blijkt dat sinds de crisis bijna één op de twee woningen door een starter is gekocht. Daarmee zijn starters van groot belang voor de koopwoningmarkt. Starters hebben hun koopsommen redelijk op peil gehouden Starters hebben, in tegenstelling tot doorstromers, hun koopsommen tijdens de crisis redelijk op peil kunnen houden. De crisis heeft geleid tot een groot aanbod van beter betaalbare woningen. Starters zijn dus relatief meer woning gaan kopen. Starters zijn groter gaan wonen en kopen minder vaak een appartement Starters zijn sinds de crisis gemiddeld 5% groter gaan wonen. Twee derde van de starters koopt een tussenwoning of een appartement. Sinds de crisis kopen starters echter minder vaak een appartement en vaker een luxe woningtype. Starters kopen minder vaak in het stedelijk gebied De afgelopen jaren vestigen starters zich minder vaak in sterk stedelijke buurten en juist vaker in buurten met een dorps karakter. De helft van de starters vestigt zich al jaren in de Randstad. Ze vertonen geen tekenen van een verhoogde trek naar de stad. Starters zorgen minder vaak voor doorstroming Slechts één op de drie starters koopt een woning van een doorstromer. Starters betrekken steeds vaker een woning van een uitstromer, waarmee geen verhuisketen op gang wordt gebracht. Starters op de koopwoningmarkt 7

8 Starters kopen bijna de helft van de nieuwbouwwoningen In de periode vóór 2008 kochten voornamelijk doorstromers nieuwbouwwoningen. Inmiddels wordt bijna de helft van de nieuwbouwwoningen door een starter gekocht. Woningvoorraad: we gaan steeds kleiner bouwen Nieuwbouwwoningen worden de laatste jaren relatief kleiner en daarmee beter betaalbaar voor starters. Op korte termijn betekent dit dat nieuwbouw niet bijdraagt aan doorstroming op de woningmarkt. 8

9 1 Koopstarters: van belang voor de koopwoningmarkt 1.1 De starter anno 2014 Koopstarters op de woningmarkt krijgen al enkele jaren veel aandacht. Na het inzakken van de woningmarkt is een vaak gehoorde uitspraak dat koopstarters de sleutel zouden zijn tot herstel van de woningmarkt. Zij hoeven immers niet eerst een woning te verkopen, waardoor ze gemakkelijker kunnen verhuizen dan een woningbezitter die wil doorstromen. Echter, de financieringseisen zijn aangescherpt en starters dienen hun hypotheek in 30 jaar annuïtair of lineair af te lossen. De maximale hypotheek (Loan-to-Value) is vanaf 2011 aangescherpt en wordt afgebouwd tot 100% van de waarde van de woning in Tegelijkertijd kunnen de lagere overdrachtsbelasting, de lage hypotheekrente en de gedaalde vraagprijzen van koopwoningen naast de door gemeenten beschikbaar gestelde startersleningen de stap van de aankoop van een eerste woning verkleinen. Inmiddels hebben de eerste tekenen van herstel van de woningmarkt zich aangekondigd. Zowel het aantal verkopen als de verkoopprijzen stijgen. Het is juist nu van groot belang om te begrijpen hoe het herstel eruit ziet, en in het verlengde hiervan hoe de woningmarkt als systeem werkt. De toekomstige woningvraag zal immers met een sterk veranderende demografische opbouw van de bevolking en huishoudensontwikkeling heel anders zijn dan wat we de laatste decennia gewend waren. Wat is de rol van de starter op de koopwoningmarkt? Zorgt de starter inderdaad voor doorstroming? Hoe ontwikkelen de woonvoorkeuren van de starter zich? Deze vragen staan centraal in dit rapport. Het Kadaster meent dat meer inzicht in gedrag van koopstarters en werking van woningmarkt nodig is om onderbouwde keuzes te maken met betrekking tot ingrepen en toevoegingen aan de woningvoorraad. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, de starter anno is gemiddeld 32 jaar koopt voornamelijk een tussenwoning of een appartement koopt een woning uit 1964 van gemiddeld 107 m 2 groot voor een gemiddelde koopsom van en koopt deze in de helft van de gevallen alleen, en in de andere helft samen met iemand anders. Maar sinds de crisis is de starter groter gaan wonen koopt hij minder vaak een appartement en betrekt vaker een woning van een niet-doorstromer. In het vervolg van deze rapportage zoomen we verder in op de starter op de koopwoningmarkt. Starters op de koopwoningmarkt 9

10 1.2 Aandeel starters blijft hoog Lange tijd heeft het beeld geleefd dat starters het moeilijk hadden op de woningmarkt 1. Zo zouden starters ondersteund moeten worden, om de carrousel weer te laten draaien 2 en de woningmarkt weer op gang zouden kunnen brengen 3. Echter, tijdens de crisis is er maar heel beperkt vraaguitval onder koopstarters. Sterker nog, de afgelopen vijf jaar is bijna één op de twee woningen door een starter gekocht (Figuur 1). Figuur 1: Aandeel in woningtransacties van starters en doorstromers en totaal aantal transacties 70% % 50% 40% 30% 20% 10% % (t/m aug) Starters Doorstromers Totaal aantal transacties Belang van starters op de woningmarkt De koopwoningmarkt in Nederland kan worden gekenmerkt als een zogenaamde dynamische woningmarkt of een doorstromermarkt 4. Veranderende woonvoorkeuren bijvoorbeeld door wijzigingen in inkomen of gezinssamenstelling leiden vaak tot een volgende stap in de wooncarrière en huishoudens verhuizen dan naar een grotere, duurdere woning in plaats van de eigen woning aan te passen. De doorstromermarkt wordt gekenmerkt door een relatief groot aantal transacties van bestaande koopwoningen. 1 Lijzinga, J. (2013). Regelingen blijven belangrijk voor koopstarter. In: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, april, pp Boelhouwer, P. (2012). NVMagazine special: 50 prominenten over de woningmarkt, pagina Bovenberg, L. (2013). In Metro, 18 januari 4 Dol, K., H. van der Heijden en M. Oxley (2010), Economische crisis, woningmarkt en beleidsinterventies; een internationale vergelijking, OTB, Delft: OTB. 10

11 Starters zijn belangrijk voor het functioneren van de Nederlandse koopwoningmarkt. Vaak wordt gerefereerd aan de trein aan verhuizingen die zij in gang zouden zetten. Maar het belang van starters is alleen al af te lezen aan het feit dat zij de laatste jaren bijna de helft van de woningverkopen voor hun rekening hebben genomen. Figuur 2 toont schematisch de koopwoningmarkt. Starters treden toe, doorstromers verhuizen naar een volgende woning, en uitstromers verlaten de woningmarkt (de cijfers betreffen overdrachten van woningen). Figuur 2: Vijvermodel koopwoningmarkt (2013) De uitstromers die de woningmarkt verlaten, laten woningen achter die starters en doorstromers zullen betrekken. Deze verhuizingen brengen geen verdere doorstroming tot stand, omdat de verkoper de koopwoningmarkt immers verlaat. Bovendien zal het aantal uitstromers de komende jaren gaan toenemen, omdat babyboomers veel vaker dan hun voorgangers een koopwoning bezitten 5. De verwachting is dat er zich grote(re) regionale verschillen voor zullen gaan doen. Het eigenwoningbezit is de afgelopen decennia opgelopen tot 60%. Met name in regio s waar het aantal jongere huishoudens afneemt, kan het steeds lastiger worden om doorstroming te bewerkstellingen. Met andere woorden: starters zorgen niet zonder meer altijd en overal voor doorstroming. 5 Eskinasi M. en C. de Groot (20130). Nu al voorsorteren op uitstroom oudere huishoudens. In: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, februari, pp Starters op de koopwoningmarkt 11

12 2 Kooporiëntaties van starters 2.1 Koopsommen op peil: meer woning voor de starters In 2014 betalen starters gemiddeld voor hun woning. In 2008 was dit nog ; een daling van 6%. Ondanks aanscherpingen in financiering zoals de hypotheekvorm hebben starters hun koopsomniveau redelijk kunnen handhaven (Figuur 3). In dezelfde periode zijn woningen namelijk gemiddeld 19% gedaald in waarde. Kortom, starters kunnen kiezen uit een groot aanbod van beter betaalbare woningen. Hieruit valt op te maken dat starters relatief meer woning zijn gaan kopen. Figuur 3: Gemiddelde koopsommen van starters en doorstromers t/m aug Starters Doorstromers Figuur 4 toont de relatieve koopsomontwikkeling van starters en doorstromers ten opzichte van het niveau in het jaar In de jaren voorafgaand aan de piekende woningprijzen in 2008 zijn vooral de koopsommen die doorstromers betaalden voor een woning sterk gestegen; 14% in drie jaar tijd. Zij konden de overwaarde van hun woning gebruiken voor de aankoop van een volgende, duurdere woning. Een groeiend aantal doorstromers verhuisde naar een volgende woning (Figuur 5). 12

13 Figuur 4: Geïndexeerde koopsomontwikkeling van starters en doorstromers t/m aug Starters Doorstromers De koopsommen die starters betaalden voor hun eerste woning steeg in de periode slechts met 6%, terwijl de gemiddelde koopsom van alle woningen in diezelfde periode 12% is gestegen. Door het hogere prijsniveau werd de stap naar een eigen woning voor starters steeds moeilijker. Het aantal starters daalt dan ook in aanloop naar het hoogtepunt van de koopwoningmarkt (Figuur 5). Het inzetten van de crisis in 2008 heeft voor vraaguitval geleid, vooral onder doorstromers (Figuur 5). Koopsommen die met name doorstromers betaalden zijn in 2009 flink gezakt (-4%) en daalden met name in de periode behoorlijk (-12%, zie Figuur 4). Koopsommen van starters daarentegen daalden licht en kortstondig in 2009 (-2%), om vervolgens voorzichtig te stijgen tot in Woningen waren toen gemiddeld 8% goedkoper dan in 2008, waar de verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% op 15 juni 2011 aan heeft bijgedragen. Na 2011 zijn ook de koopsommen van starters verder gedaald tot aan 2013, maar in mindere mate dan die van doorstromers (-7%). Vooralsnog is toen het laagste punt bereikt. In 2014 tonen de koopsommen een stijgende trend. Naar verwachting zal ook het aantal transacties groter zijn dan in Starters op de koopwoningmarkt 13

14 Figuur 5: Aantal woningtransacties van starters en doorstromers (t/m aug) Starters Doorstromers 2.2 De woning: groter en minder vaak een appartement Bij de analyse van de door starters betaalde koopsommen concludeerden we al dat starters relatief meer woning zijn gaan kopen. Dat blijkt zowel voor wat betreft het woonoppervlak als het woningtype. Allereerst het woningoppervvlak: sinds de crisis zijn starters gemiddeld 5% groter gaan wonen. Doorstromers daarentegen zijn 3% kleiner gaan wonen (Figuur 6). Figuur 6: Gemiddeld woonoppervlak van starters en doorstromers (bron: BAG) m Starter Doorstromer 14

15 Het mag geen verrassing zijn dat de starters met name tussenwoningen en appartementen kopen. In 2014 koopt twee derde van de starters een van deze woningtypen (Figuur 7). Figuur 7: Woningtypen starters 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% Appartement Tussenwoningen 2-onder-1-kapwoningen Hoekwoning Vrijstaande woningen 10% 5% 0% t/m aug Echter, sinds de crisis zien we wel een verschuiving in woonvoorkeuren optreden. Starters kopen minder vaak een appartement en vaker een luxer woningtype (Figuur 8). Enerzijds zijn woningen de afgelopen jaren beter betaalbaar geworden. Anderzijds, passend bij een minder dynamische woningmarkt, lijkt het dat woningen niet meer zozeer als investeringsgoed worden gezien, maar ook als consumptiegoed. Het wegvallen van de verwachte waardestijging kan starters ertoe bewegen direct een gezinswoning betrekken. Starters op de koopwoningmarkt 15

16 Figuur 8: Procentuele verdeling woningtype starters in 2014 t.o.v % 2% 0% -2% Appartement Tussenwoning Hoekwoning 2-onder-1- kapwoning Vrijstaande woning -4% -6% -8% -10% Ook al kopen starters relatief minder vaak een appartement, dit woningtype is nog steeds goed voor ruim een kwart van alle starterstransacties. Maar de voorkeur voor een grotere woning blijkt ook onder kopers van appartementen te gelden. Zij schaffen ten opzichte van 2008 minder vaak (-5%) een appartement kleiner dan 75m 2 aan en vaker een groter appartement. Voor alle woningtypen geldt dat woningen met een oppervlakte van minimaal 125m 2 meer in trek zijn onder staters. Hiermee lijkt de starter voor te sorteren op de toekomst en is mogelijk geen vervolgstap meer nodig voor gezinsvorming. Kortom, de trend dat Nederlanders kleiner willen wonen 6 lijkt niet te worden bevestigd door starters. 2.3 Minder vaak in het stedelijk gebied Starters vestigen zich de afgelopen jaren relatief minder vaak in sterk stedelijke buurten 7. Matig stedelijke buurten, die vaak al een dorps karakter hebben, zijn in gelijke mate de vestigingplaats gebleven. Daarentegen zijn starters relatief vaker in weinig en niet stedelijke buurten gaan wonen (Figuur 9). Starters lijken de veelgehoorde trend dat iedereen in de stad wil wonen 8, nog niet te onderschrijven. 6 Volgens Bouwfonds is in Nederland tot 2025 een groeiende behoefte aan kleinere woningen en appartementen. 7 (Zeer) sterk stedelijke buurten bevatten minimaal adressen per km 2. Matig stedelijke buurten bevatten adressen per km 2.. Weinig/niet stedelijke buurten bevatten minder dan adressen per km 2. 8 Zie onder andere Hemel, Z. (2014), Samenklonteren in de stad, dat wordt de trend. In Trouw, 16 augustus. 16

17 Figuur 9: Stedelijkheidsklasse van de buurt waar starters zich hebben gevestigd 60% 50% 40% 30% 20% (Zeer) sterk stedelijk Matig stedelijk Weinig/niet stedelijk 10% 0% t/m aug De helft van alle starters vestigt zich in de Randstad (Figuur 10). Dit aandeel is sinds 2005 constant. Met andere woorden, starters vertonen geen tekenen voor een trek naar de (Rand)stad. Figuur 10: Regionale spreiding van starters op de koopwoningmarkt 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% t/m aug Randstad Intermediaire zone Periferie Starters op de koopwoningmarkt 17

18 3 Starters, doorstroming en de woningmarkt 3.1 Trend dat starters minder vaak voor doorstroming zorgen Starters zorgen voor doorstroming op de koopwoningmarkt als ze een woning van een doorstromer betrekken. Echter, de trend is dat starters steeds vaker een woning van een niet-doorstromer kopen. In 2014 betrekt maar één op drie starters een woning van een doorstromer (Figuur 11). Dit betekent dat twee van de drie starters geen verhuisketen op gang brengen. Figuur 11: Starters en doorstroming 2014 (t/m aug) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Starters naar woning doorstromer Starters naar woning niet-doorstromer Er zijn meerdere ventielen, waardoor starters niet voor doorstroming zorgen. Dit zijn nieuwbouwwoningen, transformatiewoningen, corporatiewoningen en woningen van uitstromers. Figuur 12 laat zien dat starters steeds vaker een woning van een uitstromer betrekken. In 2014 kocht 40% van de starters een woning van een persoon of huishouden die de koopwoningmarkt vervolgens heeft verlaten. 18

19 Figuur 12: Starters en doorstroming 2014 (t/m aug) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Woning doorstromer Transformatiewoning Nieuwbouw Corporatiewoning Woning uitstromer 3.2 Nieuwbouw meer gericht op starters In het algemeen geldt dat in perioden van hoogconjunctuur nieuwbouw gericht is op de bovenkant van de markt. Via verhuisketens leidt de bouw van een nieuwe woning tot het vrijkomen van een woning voor een stater aan de onderkant van de koopwoningmarkt 9. In een dalende markt is nieuwbouw meer gericht op de onderkant van de markt. Dit blijkt ook uit Figuur 13. In de periode voor 2008 kochten voornamelijk doorstromers nieuwbouwwoningen. Het aandeel starters dat een nieuwbouwwoning betrekt is na 2008 geleidelijk opgelopen. Inmiddels wordt bijna de helft van de nieuwbouwwoningen door een starter gekocht. Dit kan ook verband houden dat gemeenten hun bouwprogramma s de laatste jaren hebben aangepast en meer goedkope (starters)woningen hebben laten bouwen. 9 Dol, K., H. van der Heijden en M. Oxley (2010), Economische crisis, woningmarkt en beleidsinterventies; een internationale vergelijking, OTB, Delft: OTB. Starters op de koopwoningmarkt 19

20 Figuur 13: Kopers van nieuwbouwwoningen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% t/m aug Starters Doorstromers 3.3 Woningvoorraad: we gaan steeds kleiner bouwen Het Kadaster meent dat meer inzicht in gedrag van koopstarters en werking van woningmarkt nodig om onderbouwde keuzes te maken met betrekking tot ingrepen en toevoegingen aan de woningvoorraad. De analyse van starters op de koopwoningmarkt laat zien dat starters de laatste jaren groter zijn gaan wonen. Ook uit het Woon-Onderzoek Nederland blijkt dat een groter deel van de potentiële koopstarters een voorkeur voor een grotere woning heeft (zie Figuur 14). Nu woningen beter betaalbaar zijn geworden, slagen meer koopstarters erin om deze woonwens te effectueren. Figuur 14: Woonwensen m.b.t. woonoppervlakte potentiële koopstarters (bron: WoON) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 200 m² of groter 100 m² t/m 199 m² < 100 m² 30% 20% 10% 0% WoON 2009 WoON 2012 Uit een analyse van de oppervlakte van nieuwbouwwoningen blijkt echter dat er de laatste jaren relatief meer kleinere woningen zijn gebouwd (Figuur 15). Hierboven is reeds opgemerkt dat gemeenten hun bouwprogramma s de laatste jaren hebben aangepast en meer goedkope (starters)woningen hebben laten 20

21 bouwen. Deze zijn over het algemeen minder risicovol dan duurdere woningen. Het aanpassen van nieuwbouwprogramma s vanuit de grondexploitatie is dan ook regelmatig aan de orde. Hiermee wordt nieuwbouw bereikbaar voor starters, zoals de cijfers ook aantonen. Echter, op korte termijn betekent kleiner/goedkoper bouwen dat de doorstroming hiermee niet gebaat is. Goedkoop bouwen is zo geredeneerd voor de huidige woningbezitters niet positief. Een tweede aandachtspunt betreft de toekomstbestendigheid van de woningvoorraad. Het is de vraag of het bouwen voor de vraag van vandaag, ook voorziet in de behoefte van de toekomst. De cijfers met betrekking tot huishoudensontwikkeling en kenmerken van de huidige woningvoorraad zijn beschikbaar. Hiermee is het mogelijk om een goed onderbouwd debat te voeren met betrekking tot het wonen in de toekomst. Figuur 15: Woningoppervlak van nieuwbouwwoningen per bouwjaar (bron: BAG) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% m² m² m² m² m² 20% 10% 0% Starters op de koopwoningmarkt 21

22 Bijlage: Werkwijze Het Kadaster registreert alle overdrachten van onroerend goed, waaronder percelen met woningen, in Nederland. Of de verkrijger (koper) een starter of doorstromer is, wordt niet specifiek aangemerkt. Via een routine is het echter mogelijk om starters (indicatief) te onderscheiden binnen de registraties. Hieronder worden puntsgewijs de uitgangspunten en de selectie van transacties toegelicht. Uitgangspunten We kijken naar huishoudens. In tijd kunnen personen in wisselende groepen (huishoudens) voorkomen. Vandaar dat het huishouden als eenheid gebruikt wordt. Een doorstromer is iemand die eerder als verkrijger of vervreemder betrokken is geweest bij een transactie. Een doorstromer is minimaal vier maanden voor een geselecteerde transactie bekend bij het Kadaster, want ca. 3 maanden tussen het inschrijven van een koopovereenkomst en het inschrijven van een levering. Koopstarters zijn geen doorstromers. Omdat de eenheid van analyse het huishouden is, dienen alle verkrijgers geen doorstromer te zijn. Voor analyse van de leeftijd kijken we bij meerdere verkrijgers naar de oudste verkrijger. Uitstromers hebben geen actuele rechten meer en vervullen vanaf de datum van de betreffende transactie geen verkrijgerrol meer. Dit neemt overigens niet weg dat er situaties mogelijk kunnen zijn waarin deze personen/huishoudens in de toekomst weer (als doorstromer) terugkeren in de koopwoningmarkt. Selectie transacties De onderzoeksperiode betreft 2005 t/m augustus Alle transacties worden geselecteerd die betrekking hebben op de overdracht van rechten op woonruimte of bouwgrond (terrein nieuwbouw wonen). Onder woonruimte wordt verstaan percelen waarvan het gebruik Wonen, Wonen (appartement), Wonen (agrarisch) of Wonen met bedrijvigheid is. Waar in dit onderzoek gesproken wordt over nieuwbouw, is deze afgeleid van grondtransacties met het gebruik Terrein nieuwbouw wonen. De transacties voldoen aan de volgende voorwaarden: o bij de transactie worden maximaal twee percelen overgedragen. o alle bij een transactie betrokken verkrijgers zijn natuurlijke personen. o de koopsom van de transactie ligt tussen en euro. o de koopsom moet betrouwbaar zijn, d.w.z. eenduidig kunnen worden herleid tot de koopsom(men) van het perceel/de percelen die/dat bij een transactie betrokken is. o een perceel mag slechts één geldig adres hebben. 22

23

24

Koopstarters op de particuliere woningmarkt

Koopstarters op de particuliere woningmarkt Koopstarters op de particuliere woningmarkt Veel te doen over starters Starters moeten ondersteund worden, zodat de carrousel weer gaat draaien Peter Boelhouwer, 1 feb 2012 Heel Nederland heeft de starters

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Verkopen van corporatiewoningen

Verkopen van corporatiewoningen Landregistratie en Geografie Ruimte en Advies Onderzoek naar de marktverhoudingen in 4 steden Auteur(s) M.H. Pellenbarg M.P. Tillema L. Brugman R.B.M. van Marwijk Landregistratie en Geografie Ruimte en

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Volgen ontwikkelingen

Volgen ontwikkelingen Visie op wonen Een passende en betaalbare woning voor iedereen Woningbehoefte bepalen in overleg met de lokale marktpartijen, niet alleen op basis van cijfers Hierdoor de woningbehoefte voor zijn, in plaats

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND - 2006 WONINGMARKTCIJFERS.NL ONDERDEEL VAN WOONPLEIN LIMBURG BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen Telefoon: (045) 40 40 250 Fax: (045) 40 40 252 Website: www.woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Inhoud. Aandeel 65+, 2011-2060. Huishoudensontwikkeling 2011-2040. Huishoudensontwikkeling per gemeente; 2010-2025

Inhoud. Aandeel 65+, 2011-2060. Huishoudensontwikkeling 2011-2040. Huishoudensontwikkeling per gemeente; 2010-2025 Delft University of Technology Inhoud Trends op de woningmarkt Peter Boelhouwer 29-10-2013 Demografische ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Sociaal-culturele ontwikkelingen Was de crisis op de Nederlandse

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt

Monitor koopwoningmarkt Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit Delft Mei 2013 Deze publicatie is een gezamenlijk product van de onderstaande partijen,

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna

Nadere informatie

Stimulering Arnhemse woningmarkt, de keuze scenario s. Van subsidie naar financiering, van stilstand naar optimaal bewegen.

Stimulering Arnhemse woningmarkt, de keuze scenario s. Van subsidie naar financiering, van stilstand naar optimaal bewegen. Stimulering Arnhemse woningmarkt, de keuze scenario s Onderwerp Van subsidie naar financiering, van stilstand naar optimaal bewegen. Marion Schoeman Bestuursadviseur Ons gedeelde probleem: De woningmarkt

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties. Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013

Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties. Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013 Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013 Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester April

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Gemeente Texel

Omgevingsrapport. Gemeente Texel Omgevingsrapport Gemeente Texel 29 Aantal verkopen in gemeente & Marktaandeel NVM 175 aantal verkopen marktaandeel nvm 35% 17 165 16 3% 25% 155 2% 15 15% 145 14 135 1% 5% 13 22 23 24 25 26 27 28 % verkopen

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Trends, discussie en hervormingen op de woningmarkt

Trends, discussie en hervormingen op de woningmarkt Trends, discussie en hervormingen op de woningmarkt Peter Boelhouwer 24-04-2014 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Trends op de woningmarkt: demografie, economie en sociaal-cultureel

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Regelingen blijven belangrijk voor koopstarter

Regelingen blijven belangrijk voor koopstarter TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 2 APRIL 2013 23 Regelingen blijven belangrijk voor koopstarter Koopstarters kunnen bij het zoeken van een woning en de financiering daarvan gebruik maken van

Nadere informatie

De woningmarkt staat onder druk. De transactieaantallen. Een goede starter is het halve werk

De woningmarkt staat onder druk. De transactieaantallen. Een goede starter is het halve werk TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 2 APRIL 2012 21 Het belang van starters voor de koopwoningmarkt mag niet onderschat worden: tot voor de economische neergang in 2008 waren koopstarters betrokken

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

Stellingen over de Amsterdamse woningmarkt

Stellingen over de Amsterdamse woningmarkt http://maps.amsterdam.nl/woningwaarde/ Aanleiding UBS Global Real Estate Bubble Index Aanleiding woningprijs verhouding Amsterdam/Nederland Bron: UBS Global Real Estate Bubble Index Aanleiding percentage

Nadere informatie

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2011 Datum :

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2013

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2013 Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry Boumeester Januari

Nadere informatie

Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008

Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008 Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008 1 Koopsom 1 : Gemiddelde koopsom stijgt in 2008 met 2,65% De gemiddelde koopsom voor woningen is in 2008 gestegen. Met 254.918,- is er sprake van een stijging van 2,65%.

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei OTB Onderzoek

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Koopstarters op de woningmarkt. 29 augustus 2012

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Koopstarters op de woningmarkt. 29 augustus 2012 8 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Koopstarters op de woningmarkt 29 augustus 2012 Projectnr. 2700.134/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum raadsvergadering> Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar 2011 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum indiening 30 juni 2011 Tekst wordt gepubliceerd in Onderwerp Initiatiefvoorstel van de raadleden

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2013

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2013 Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit Delft Juli 2013 Deze publicatie is een gezamenlijk product van de onderstaande partijen,

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2014

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2014 Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2014 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry Boumeester Augustus

Nadere informatie

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen.

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. Presentatie Woningmarkt voor de regio Amsterdam / gemeente Amsterdam 1 maart 2012 Presentatie

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013 Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Oktober 2013 Deze publicatie

Nadere informatie

Koopwoningmarkt houdt wind in de rug

Koopwoningmarkt houdt wind in de rug PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 4 de kwartaal 2015 Datum

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

Prijzen dalen verder

Prijzen dalen verder Prijzen dalen verder Transactieprijzen dalen sneller In het tweede kwartaal van 212 zijn de transactieprijzen van bestaande koopwoningen verder gedaald. Op basis van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 3 e kwartaal 2015 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt

Monitor koopwoningmarkt Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2014 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Peter Boelhouwer Mei

Nadere informatie

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011. Woonvast Makelaars

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011. Woonvast Makelaars Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011 Woonvast Makelaars PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM

Nadere informatie

Notitie Starterswoningen Harmelen

Notitie Starterswoningen Harmelen Notitie Starterswoningen Harmelen Auteur: A.E.M. van Soest- Vernooij Inleiding Harmelen is de laatste jaren achtergebleven als het gaat om het aanbod aan nieuwbouwwoningen. Behalve de woningen in De Driesprong

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Woningmarkt in rustiger vaarwater

Woningmarkt in rustiger vaarwater PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 april 2015 Herstel zet door, maar prijzen

Nadere informatie

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar 1 Aanleiding Bij behandeling van het beleidsvoorstel Actualisatie Woonruimteverdeling op 16 oktober

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2014 Datum : Nieuwegein, 9 oktober 2014 Steden trekken aan, platteland

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2012 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 5,2% en 10,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013 Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Oktober 2013 Deze publicatie

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam pagina 1 van 6 Gemeente Rotterdam April 2011 Inleiding Ook nieuwsgierig naar het verloop van de huizenprijzen gedurende de eerste drie

Nadere informatie

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum Primos-model Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum 2 Het Primos-model Werking Primos-model Het Primos-model voorspelt de bevolkingsontwikkeling als gevolg van geboorte, sterfte, buitenlandse en binnenlandse

Nadere informatie

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Nieuwegein, 15 januari 2009 Na een slecht vierde kwartaal komt de prijsdaling op de Nederlandse woningmarkt

Nadere informatie

Vind uw weg naar een koopwoning

Vind uw weg naar een koopwoning Vind uw weg naar een koopwoning Inhoud 1 Inleiding 4 2 Verkoop van huurwoningen 5 3 Kopen met Koopgarant 7 4 Liever kopen of huren? 9 5 Het koopproces 11 6 Het verkoopprogramma 13 Pagina 3 Verkoopbrochure

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Woningmarkt komt op stoom

Woningmarkt komt op stoom PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 2 e kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 juli 2015 Ook buiten stedelijk gebied begint

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

2. Startersleningen. Werking Starterslening

2. Startersleningen. Werking Starterslening Middelen/B&I/VROM Memo Aan: Van: gemeenteraad (presidium 27 november) college Datum: 29 november 2007 betreft: raadsagendapunt nr. 16: Starterswoningen Op de lijst van toezeggingen is afgesproken dat het

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Meer woningzoekenden durven te profiteren van ruime keuze en goede betaalbaarheid Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Rutte-effect voelbaar in cijfers Grote zorgen over financierbaarheid in

Nadere informatie

Woningmarktrapport Nederland

Woningmarktrapport Nederland 2013 Woningmarktrapport Nederland Woningmarktcijfers.nl, Leo van de Pas Woningmarktrapport Nederland 2013 Analyse en cijfers over de woningmarktontwikkelingen in 2013 Voorwoord Woningmarktcijfers.nl levert

Nadere informatie

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt 6 4 2 0 1995-2 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-4 -6 Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt OTB-cursus :De Markt van Koopwoningen Paul de Vries /TUDelft 6 4 2 0

Nadere informatie