Arrangementkaart VSO Schriftelijke taal en lezen 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrangementkaart VSO Schriftelijke taal en lezen 1"

Transcriptie

1 ARRANGEMENTKAART Schriftelijke taal en lezen DEFINITIEF VSO- AFDELING versie april 2013 Standaarden bij de arrangementen Koningin Emmaschool VSO Leeftijd Gevorderd Voldoende Minimum Arrangementen Koningin Emmaschool VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de Leeftijd leerling wordt 13 jaar) Leerjaar 2, 14 Jaar Leerjaar 3, 15 Jaar Leerjaar 4, 16 jaar Leerjaar 5, 17 jaar Leerjaar 6, 18 jaar Leerjaar 7, 19 Jaar Verdiept Basis Intensief Zeer Intensief

2 Verdiept arrangementbasisarrange ment + extra Schriftelijke taal en lezen Leerjaar 1 Standaarden bij de arrangementen Koningin Emmaschool VSO Leeftijd Gevorderd Voldoende Minimum LEERJAAR 1 Streefniveau Aanbod Aantal belangrijke doelen uit deze fase Zie voor alle doelen de leerlijn schriftelijke taal lezen Methodes en materialen Welke materialen, leerstof, middelen zet ik in? Aanpak/methodiek (hoe) Hoe geef ik instructie en begeleiding? Leertijd Hoeveel lestijd staat voor dit vak op het rooster? Evaluatie Hoe, waarmee. Resultaat Leest op AVI-M5 niveau -leest en interpreteert authentieke teksten -schrijft woorden met nk, ou, au, ch en g -schrijft korte zinnen -leesboeken op AVI-M5 niveau -spelling in de lift nr 4, 5 -nieuwsbegrip niveau A -taalbeschouwing deel 5 - Lk focus zit op zelfstandige verwerking, zelfreflectie en biedt ruimte om eigen keuzes te maken. Lk stimuleert het dragen van verantwoordelijkheid. Lk waardeert denkproces van leerling 150 minuten per week, waarvan 30 min. instructie 60 min. technisch lezen 40 min. 40 min. spellen Toetsen Speciale leerlingen M3 Spelling en AVI DMT 2

3 Intensief arrangement Basisarrangement + extra aanbod Basisarrangement LEERJAAR leest op AVI-M3 -begrijpt een eenvoudige tekst (1-3 zinnen) -schrijft alle letters van de schrijfmethode -schrijft klankzuivere, eenlettergrepige woorden met tweeteken klanken -schrijft een woord bij een afbeelding 8 -leest op AVI-E3 -begrijpt het leesdoel van verschillende teksten -schrijft eigen naam op een lijn -schrijft klankzuivere MKMM en MKM woorden 9 -leest op AVI-M4 -begrijpt verschillende soorten eenvoudige teksten -schrijft voor en achternaam -schrijft woorden met -ng Benoemt laatste woord van een zin of een reeks -rijmt op eenlettergrepig woord -herkent een bepaalde letter tussen andere letters -herkent de begrippen daarna, ervoor, volgende, erachter, eerste enz. -leest de eerste 10 grafemen uit de leesmethode -leert lezen m.b.v. signaalwoorden 5 -stelt vragen over een voorgelezen verhaal om het beter te kunnen begrijpen -wijst een bepaalde letterpositie in een woord aan -deelt een woord op in losse grafemen -leest vlot wisselrijtjes waarbij het eerste cluster gelijk is - koppelt aan elk grafeem het juiste foneem Leest AVI-start -koppelt een zelf gelezen woord of zin aan een afbeelding -schrijft eigen naam na -hakt MKM woorden in fonemen -schrijft letters in letterdictee Leesboeken op AVI-M3 niveau -veilig leren lezen deel 4-7 -Leesboeken op AVI-E3 niveau Veilig leren lezen deel 7-12 Spelling in de lift deel,2 Leesboeken op AVI-M4 niveau -spelling in de lift 3 Nieuwsbegrip AA Denkwerk deel 1 Veilig leren lezen Deel 1, 2, 3 Veilig leren lezen deel 4-6 Leesboekjes op AVI-start voorleesboeken Lk hanteert concreet taalgebruik, vermijdt lange zinnen. Bevestigt de leerling in wat hij kan. Lk garandeert afwisseling en uitdaging in de taken; Lk stelt duidelijke kaders Lk waardeert de vaardigheid Lk geeft eenvoudige korte opdrachten en zorgt voor visuele ondersteuning. Lk daagt de leerling uit tot het maken van keuzes. Lk gebruikt concreet taalgebruik. Lk is alert op overschatting. Lk waardeert de uitvoerings- wijze en stelt duidelijke kaders 150 minuten per week, waarvan min. technisch lezen 40 min. begrijpend lezen 40 min. spellen 150 minuten per week, waarvan min. technisch lezen 40 min. begrijpend lezen 40 min. spellen CITO ZML kaart B CITO ZML kaart B 3

4 Zeer intensief arrangement LEERJAAR 1 < bekijkt prenten in boekjes samen met de leerkracht -geeft een juiste reactie na het zien van een symbool foto s, picto s enz. -leerling kijkt gericht naar de leerkracht als deze vertelt wat ze gaan doen 2 Wijst genoemde woorden aan op plaatjes in een boek -herkent details in een afbeelding - voert enkelvoudige opdrachten uit bij dagactiviteiten (1 op 1 aangeboden) 3 -luistert geboeid naar een voorleesverhaal in groepje -herkent een letter tussen ander letters en in woorden - leest en begrijpt tweewoordzinnen gekoppeld aan dagelijkse situaties m.b.v. symbolen Prentenboeken Picto s -uitlokkaarten activiteiten plancius Ervaar t maar Aangeboden in thema s van 8 weken Voorleesboeken Piocto s Lk spreekt in korte eenvoudige zinnen, en maakt contact van korte afstand. Lk ondersteunt taal met juiste lichaamstaal, voorwerpen, foto s of pictogrammen. Lk bereidt ll ng voor op veranderingen. Bevestigt en ondersteunt positief. Lk zorgt voor regelmaat en herhaling. 150 minuten per week, waarvan minuten 80 minuten (picto) 20 minuten technisch lezen(picto) CITO ZML kaart A 4

5 Verdiept arrangementbasisarrangement + extra Schriftelijke taal en lezen Leerjaar 2 Standaarden bij de arrangementen Koningin Emmaschool VSO Leeftijd Gevorderd Voldoende Minimum LEERJAAR 2 Streefniveau Aanbod Aantal belangrijke doelen uit deze fase Zie voor alle doelen de leerlijn schriftelijke taal lezen Methodes en materialen Welke materialen, leerstof, middelen zet ik in? Aanpak/methodiek (hoe) Hoe geef ik instructie en begeleiding? Leertijd Hoeveel lestijd staat voor dit vak op het rooster? Evaluatie Hoe, waarmee. Resultaat geeft een onderbouwde mening over een gelezen boek -leest op AVI-M5 niveau -leest en interpreteert authentieke beksten -maakt onderscheid tussen fantasie, feiten en meningen in mondelinge teksten -schrijft woorden met nk, ou, au, ch en g -schrijft op een kaartje in een korte zin over een activiteit -Nieuwbegrip niveau A -denkwerk deel 2 -spelling in de lift deel 4,5 Lk focus zit op zelfstandige verwerking, zelfreflectie en biedt ruimte om eigen keuzes te maken. Lk stimuleert het dragen van verantwoordelijkheid. Lk waardeert denkproces van leerling 150 minuten per week, waarvan min. technisch lezen 40 min. begrijpend lezen 40 min. spellen Toetsen Speciale leerlingen Spelling en M3E3 AVI DMT 5

6 Intensief arrangement Basisarrangement + extra aanbod Basisarrangement LEERJAAR leest vlot wisselrijtjes met medeklinkercombinaties -leest op AVI-E3 -begrijpt van wie een eenvoudige boodschap afkomstig is en wat de bedoeling ervan is -schrijft de cijfersymbolen -schrijft woorden met sch-, eer, oor, eur 8 -leest op AVI-M4 -begrijpt delen van verschillende soorten eenvoudige teksten (alinea) -schrijft zonder voorbeeld alle letteers volgende schrijfmethode -schrijft MKM(M) MKM woorden (huismus) 9 -leest op AVI-E4 -onderscheidt hoofd- en bijzaken in een eenvoudige mondelinge tekst -schrijft woorden met s en z -schrijft een verlanglijst kiest aan de hand van plaatje op omslag zelf de boeken uit die hem aanspreken -benoemt het eerste woord van een zin of een reeks -herkent grafemen van een woord -koppelt het juiste foneem aan het waargenomen grafeem 5 -benoemt de eerste klank van een woord -voegt woorden samen tot een zin - koppelt aan elk grafeem het juiste foneem -leest op AVI-M3 -legt van losse woordjes een logische zin bij een afbeelding -schrijft letters (letterdictee) 6 -voegt losse klanken van twee- en drieletterwoorden samen tot een woord -leest MKM wisselrijtjes waarbij het laatste cluster gelijk is -leest een eenvoudige opsomming en begrijpt wat er nodig is -schrijft zonder voorbeeld de eigen naam -schrijft klankzuivere MKM woorden met korte en lange klinkers Leesboeken op AVI-M3 niveau -veilig leren lezen 10,11 -Leesboeken op AVI-M4 niveau Veilig leren lezen deel 7-12 Spelling in de lift deel 2,3 Leesboeken op AVI-E4 niveau -spelling in de lift 3,4,5 Nieuwsbegrip AA Denkwerk deel 1 Prentenboeken Veilig leren lezen deel 1,2,3 Leesboeken op AVI-M3 Veilig leren lezen deel 4-6 Ervaar t maar Aangeboden in thema s van 8 weken Leesboeken op AVI-M3 niveau Veilig leren lezen 7-8 ; Lk hanteert concreet taalgebruik, vermijdt lange zinnen. Bevestigt de leerling in wat hij kan. Lk garandeert afwisseling en uitdaging in de taken; Lk stelt duidelijke kaders Waardeert de vaardigheid Lk geeft eenvoudige korte opdrachten en zorgt voor visuele ondersteuning. Lk daagt de leerling uit tot het maken van keuzes. Lk gebruikt concreet taalgebruik. Lk is alert op overschatting. Lk waardeert de uitvoerings- wijze en stelt duidelijke kaders 150 minuten per week, waarvan min. technisch lezen 40 min. begrijpend lezen 40 min. spellen 150 minuten per week, waarvan min. technisch lezen 40 min. begrijpend lezen 40 min. spellen CITO ZML kaart B CITO ZML kaart B 6

7 Zeer intensief arrangement LEERJAAR 2 < wijst grote verschillen tussen plaatjes aan -geeft een juiste reactie na het zien van een symbool 2 -begrijpt dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen -geeft een juiste reactie na het zien van alle in de groep gebruikte suymbolen 3 -wijst op kleine details van plaatjes in het boek -herkent een bepaald woord tussen andere woorden -leest en begrijpt tweewoordzinnen gekoppeld aan dagelijkse situaties m.b.v. symbolen Prentenboeken Picto s -uitlokkaarten activiteiten plancius Voorleesboeken Piocto s Ervaar t maar Aangeboden in thema s van 8 weken Lk spreekt in korte eenvoudige zinnen, en maakt contact van korte afstand. Lk ondersteunt taal met juiste lichaamstaal, voorwerpen, foto s of pictogrammen. Lk bereidt ll ng voor op veranderingen. Bevestigt en ondersteunt positief. Lk zorgt voor regelmaat en herhaling 150 minuten per week, waarvan minuten 80 minuten (picto) 20 minuten technisch lezen(picto) CITO ZML kaart A 7

8 Verdiept arrangementbasisarrangement + extra Schriftelijke taal en lezen Leerjaar 3 Standaarden bij de arrangementen Koningin Emmaschool VSO Leeftijd Gevorderd Voldoende Minimum LEERJAAR 3 Streefniveau Aanbod Aantal belangrijke doelen uit deze fase Zie voor alle doelen de leerlijn schriftelijke taal lezen houdt in de klas een boekenbeurt -leest op AVI-E5 -heeft een leesbaar handschrift -schrijft woorden met eeuw, -ieuw, -uw -schrijft een brief met meerdere zinnen over een gebeurtenis Methodes en materialen Welke materialen, leerstof, middelen zet ik in? -leesboeken op AVI-M5 niveau -spelling in de lift nr 5, 6 -nieuwsbegrip niveau A -taalbeschouwing deel 5,6 - Aanpak/methodiek (hoe) Hoe geef ik instructie en begeleiding? Lk focus zit op zelfstandige verwerking, zelfreflectie en biedt ruimte om eigen keuzes te maken, en voert vaak overleg over deze keuzes Lk deelt bewust verantwoordelijkheid met leerlingen Lk waardeert denkproces van leerling Leertijd Hoeveel lestijd staat voor dit vak op het rooster? 120 minuten per week, waarvan 30 minuten instructie 50 min. technische lezen 30 min. 30 min. spellen /voorlezen Evaluatie Hoe, waarmee. Resultaat. Toetsen Speciale leerlingen M4Spelling en AVI DMT 8

9 Basisarrangement LEERJAAR leest op AVI-M4 -begrijpt het leesdoel van verschillende teksten -geeft aan dat een eenvoudige tijdsordening in een mondelinge tekst begrepen is -schrijft de letters zonder omkeringen in een eenvoudig woord -schrijft klankzuivere, eenlettergrepige MKMM en MMKM -schrijft losse woorden bij een afbeelding of eigen werkstuk 9 -leest op AVI-M4 Begrijpt welke teksten geschikt zijn om zelf te lezen =-schrijft lettergroepen in een onderling variërende hoogte -schrijft woorden met ng 10 --begrijpt de belangrijkste van een deel van een authentieke tekst -schrijft voor- en achternaam met hoofdletters -schrijft woorden met aai, -ooi,-oei, ei en ij, f en v -schrijft een driewoordszin bij een eigen werkstuk -Leesboeken op AVI-M4 niveau Veilig leren lezen deel Spelling in de lift deel 2,3 -leesboeken op AVI-M4 -Nieuwsbegrip niveau AA -Spelling in de lift 3,4 -leesboeken op AVI-E4 -spelling in de lift 4,5 Nieuwsbegrip niveau AA Lk hanteert concreet taal- gebruik. Lk bevestigt de leerling in wat hij kan. Lk biedt keuzes Lk garandeert afwisseling en uitdaging in de taken; Lk stelt duidelijke kaders Lk waardeert de vaardigheid 120 minuten per week, waarvan 40 minuten instructie 50 min. technisch lezen 30 min. 30 min. spellen /voorlezen CITO ZML kaart C 9

10 Intensief arrangement Basisarrangement + extra aanbod LEERJAAR kiest aan de hand van het plaatje op de omslag zelf de boeken uit die aanspreken -herkent een bepaalde letter tussen andere letters en woorden -begrijpt meerwoodzinnen binnen het hier en nu m.b.v. symbolen -geeft een juiste reactie op een korte mondelinge tekst rondom een dagelijkse activiteit 5 -leest op AVI-start -legt van losse woordjes een logische zin bij een afbeelding -voert een meervoudige opdracht uit binnen het hier en nu 6 -leest op AVI-M3 -leest een eenvoudige opsomming en begrijpt wat er nodig is -schrijft de cijfersymbolen t/m 5 -schrijft klankzuivere MKM woorden met korte en lange klinkers -schrijft eigen naam 7 -voorspelt aan de hand van de omslag of het een leesboek of een informatief boek betreft -leest op AVI-E3 -begrijpt van wie een eenvoudige boodschap afkomstig is en wat de bedoeling ervan is -schrijft de cijfersymbolen -schrijft woorden met eer,-oor, -eur -schrijft een woord bij een afbeelding of eigen werkstuk Prentenboeken Veilig leren lezen deel 1,2,3 Ervaar t maar Aangeboden in thema s van 8 weken Leesboeken op AVI-Start Veilig leren lezen deel 4-6 Leesboeken op AVI-M3 Veilig leren lezen deel 7,8 Spelling in de lift 2,3 Leesboeken op AVI-E3 niveau Nieuwsbegrip niveau AA Spelling in de lift deel 4,5 Lk geeft eenvoudige korte opdrachten en zorgt voor visuele ondersteuning. Lk daagt de leerling uit tot het maken van keuzes. Lk gebruikt concreet taalgebruik. Lk is alert op overschatting. Lk waardeert de uitvoerings- wijze en stelt duidelijke kaders 150 minuten per week, waarvan 60 minuten instructie Ik zou hier ook kiezen voor 120 minuten 50 min. technische lezen 30 min. 30 min. spellen /voorlezen CITO ZML kaart B 10

11 Zeer intensief arrangement LEERJAAR 3 < wijst plaatjes aan op een bladzij -geeft een juiste reactie na het zien van een symbool 2 -begrijpt dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen -geeft een juiste reactie na het zien van alle in de groep gebruikte symbolen 3 -wijst op kleine details van plaatjes in het boek -herkent een bepaald woord tussen andere woorden -leest en begrijpt tweewoordzinnen gekoppeld aan dagelijkse situaties m.b.v. symbolen Prentenboeken Picto s -uitlokkaarten activiteiten plancius Voorleesboeken Piocto s Ervaar t maar Aangeboden in thema s van 8 weken Lk spreekt in korte eenvoudige zinnen, en maakt contact van korte afstand. Lk ondersteunt taal met juiste lichaamstaal, voorwerpen, foto s of pictogrammen. Lk bereidt ll ng voor op veranderingen. Bevestigt en ondersteunt positief. Lk zorgt voor regelmaat en herhaling 150 minuten per week, waarvan 60 minuten instructie 50 minuten 80 minuten begrijpend lezen (picto) 20 minuten technisch lezen(picto) CITO ZML kaart A 11

12 Verdiept arrangementbasisarrangement + extra Schriftelijke taal en lezen Leerjaar 4 Standaarden bij de arrangementen Koningin Emmaschool VSO Leeftijd Gevorderd Voldoende Minimum LEERJAAR 4 Streefniveau Aanbod Aantal belangrijke doelen uit deze fase Zie voor alle doelen de leerlijn schriftelijke taal lezen houdt in de klas een boekenbeurt -leest op AVI-E5 -geeft een onderboude mening over de van een authentieke tekst -onderscheidt meerdere meningen in een mondelinge tekst zowel van anderen als van zichzelf -heeft een leesbaar handschrift -schrijft woorden met eeuw, -ieuw, -uw -schrijft een verhaal met een gegeven titel Methodes en materialen Welke materialen, leerstof, middelen zet ik in? -teksten schrijven binnen het vak -leesboeken op AVI-E5 Nieuwsbegrip niveau A Spelling in de lift deel 5,6 Aanpak/methodiek (hoe) Hoe geef ik instructie en begeleiding? Lk focus zit op zelfstandige verwerking, zelfreflectie en biedt ruimte om eigen keuzes te maken, en voert vaak overleg over deze keuzes Lk deelt bewust verantwoordelijkheid met leerlingen Lk waardeert denkproces van leerling Leertijd Hoeveel lestijd staat voor dit vak op het rooster? 120 minuten per week, waarvan 30 minuten instructie 50 min. technische lezen 30 min. 30 min. spellen /voorlezen Evaluatie Hoe, waarmee. Resultaat. Toetsen Speciale leerlingen Spelling en E4 AVI DMT 12

13 Intensief arrangement Basisarrangement + extra aanbod Basisarrangement LEERJAAR leest boeken in zichzelf -kent de betekenis van leesbegrippen --leest op AVI-M4 -begrijpt het leesdoel van verschillende teksten -schrijft cijfers in de juiste verhouding tot elkaar -schrijft MKMM-MKM woorden 9 -schrijft een tweewoordszin bij een afbeelding of eigen werkstuk -leest op AVI-E4 10 -begrijpt de belangrijkste van een deel van een authentieke tekst -schrijft voor- en achternaam met hoofdletters -schrijft woorden met aai, -ooi,-oei, ei en ij, f en v -schrijft een driewoordszin bij een eigen werkstuk begrijpt meerwoordzinnen binnen het hier en nu met behulp van symbolen -geeft een juiste reactie op een korte mondelinge tekst rondom een dagelijkse activiteit 5 Stelt vragen over het verhaal om het beter te begrijpen -leest op AVI-Start -voert een meervoudige opdracht uit binnen het hier en nu 6 Benoemd het verschil tussen een waar gebeurd verhaal en een sprookje(fictie) -leest op AVI-M3 -voert meervoudige niet alledaagse opdrachten uit 7 -benoemt het verschil tussen een verhaal en poëzie -voegt losse klanken van woorden met medeklinkercombinaties samen tot een woord -leest op AVI-E3 -schrijft woorden met eer, -oor, -eur -Leesboeken op AVI-M4 niveau Veilig leren lezen deel Spelling in de lift deel 3,4 -leesboeken op AVI-E4 -Nieuwsbegrip niveau AA -Spelling in de lift 3-5 -leesboeken op AVI-E4 -spelling in de lift 4,5 -tekstschrijven bij het vak Prentenboeken Voorleesboeken Picto s Ervaar t maar Aangeboden in thema s van 8 weken Leesboeken op AVI-Start Veilig leren lezen deel 4-6 Leesboeken op AVI-M3 Veilig leren lezen deel 7,8 Spelling in de lift 2,3 Leesboeken op AVI-E3 niveau Nieuwsbegrip niveau AA Spelling in de lift deel 4,5 Lk hanteert concreet taalgebruik. Lk bevestigt de leerling in wat hij kan. Lk biedt keuzes Lk garandeert afwisseling en uitdaging in de taken; Lk stelt duidelijke kaders Lk waardeert de vaardigheid Lk geeft eenvoudige korte opdrachten en zorgt voor visuele ondersteuning. Lk daagt de leerling uit tot het maken van keuzes. Lk gebruikt concreet taalgebruik. Lk is alert op onderschatting. Lk waardeert de uitvoeringswijze en stelt duidelijke kaders 120 minuten per week, waarvan 40 minuten instructie 50 min. technische lezen 30 min. 30 min. spellen /voorlezen 150 minuten per week, waarvan 60 minuten instructie Ik zou hier ook kiezen voor 120 minuten 50 min. technische lezen 30 min. 30 min. spellen /voorlezen CITO ZML kaart C CITO ZML kaart B 13

14 Zeer intensief arrangement LEERJAAR 4 < wijst grote verschillen tussen plaatjes aan -geeft een juiste reactie na het zien van een symbool 2 -geeft een juiste reactie na het zien van alle in de groep gebruikte symbolen -voert enkelvoudige opdrachten uit bij dagactiviteiten als ze 1 op 1 aangeboden worden 3 -voert enkelvoudige opdrachten uit wanneer ze niet 1 op 1 aangeboden worden Prentenboeken Picto s -uitlokkaarten activiteiten plancius Voorleesboeken Piocto s Ervaar t maar Aangeboden in thema s van 8 weken Lk spreekt in korte eenvoudige zinnen, en maakt contact van korte afstand. Lk ondersteunt taal met juiste lichaamstaal, voorwerpen, foto s of pictogrammen. Lk bereidt ll ng voor op veranderingen. Bevestigt en ondersteunt positief. Lk zorgt voor regelmaat en herhaling 150 minuten per week, waarvan 60 minuten instructie 50 minuten 80 minuten begrijpend lezen (picto) 20 minuten Technisch lezen(picto) CITO ZML kaart A 14

15 Verdiept arrangement Basisarrangement + extra Schriftelijke taal en lezen Leerjaar 5 Standaarden bij de arrangementen Koningin Emmaschool VSO Leeftijd Gevorderd Voldoende Minimum LEERJAAR 5 Streefniveau Aanbod Aantal belangrijke doelen uit deze fase Zie voor alle doelen de leerlijn schriftelijke taal lezen Methodes en materialen Welke materialen, leerstof, middelen zet ik in? Aanpak/methodiek (hoe) Hoe geef ik instructie en begeleiding? Leertijd Hoeveel lestijd staat voor dit vak op het rooster? Evaluatie Hoe, waarmee. Resultaat legt een relatie tussen tekst en beeld -begrijpt de hoofdpunten van (nieuws)berichten over vertrouwde onderwerpen -geeft een (onderbouwde ) mening over een gelezen boek -begrijpt noodzakelijke detail in een tekst -schrijft een korte tekst om eigen ervaringen, meningen, gevoelens over te brengen -verzamelt informatie uit verschillende bronnen en ordent dit -past verenkeling of verdubbeling van de medeklinker toe bij de meervoudsvorming -leest op AVI-M6 -teksten schrijven binnen het vak -Lezen op AVI -M7 Nieuwsbegrip niveau B Denkwerk deel 2 Lk focus zit op zelfstandige verwerking, zelfreflectie en biedt ruimte om eigen keuzes te maken, en voert vaak overleg over deze keuzes en het zelfstandig plannen van werk Lk waardeert denkproces van leerling 90 minuten per week, waarvan minuten stellen 30 minuten spellen 15 Toetsen Speciale leerlingen E4 M5 Spelling en AVI DMT 15

16 Intensief arrangement Basisarrangement + extra aanbod Basisarrangement LEERJAAR voorspelt aan de hand van de samenvatting op de achterkant van een boek de -leest op AVI-M4 -onderscheidt hoofd- en bijzaken in een eenvoudige mondelinge tekst -laat even grote spaties tussen de woorden -schrijft woorden met ng 10 -kiest aan de hand van de samenvatting op de achterkant zelf de boeken uit -leest op AVI-E4 -onderscheidt eenvoudige verbanden in een mondelinge tekst(oorzaak-gevolg, doelmiddel) -schrijft woorden met f en v 11 -geeft een mening over een gelezen boek -leest op AVI-M5 -leest en interpreteert authentieke teksten -schrijft woorden met -nk stelt vragen over het verhaal om het beter te begrijpen -leest op AVI-Start -schrijft zijn eigen naam na 6 -leest op AVI-M3 -koppelt zelfgelezen zinnen aan een concrete situatie -schrijft zijn eigen naam op een kaart 7 -leest op AVI-E3 -begrijpt een eenvoudige tekst -geeft een aantal onderwerpen aan die in een mondelinge tekst voorkomen -schrijft klankzuivere, eenlettergrepige woorden met tweetekenklanken 8 -leest boeken in zichzelf -leest op AVI M4 -begrijpt delen van verschillende soorten eenvoudige teksten -schrijft klankzuivere, eenlettergrepige MKMM en MMKM woorden -leesboeken op AVI-M4 -Nieuwsbegrip niveau AA -Spelling in de lift 3,4 -leesboeken op AVI-E4 -spelling in de lift 4,5 -tekstschrijven bij het vak Denkwerk deel 1 Tekstschrijven bij het vak Leesboeken op AVI-M5 Nieuwsbegrip A Spelling in de lift 5,6 Leesboeken op AVI-Start Veilig leren lezen deel 4-6 Leesboeken op AVI-M3 Spelling in de lift 2,3 Leesboeken op AVI-E3 niveau Nieuwsbegrip niveau AA Spelling in de lift deel 4,5 -Leesboeken op AVI-M4 niveau Spelling in de lift deel 5 Nieuwsbegrip niveau A Lk daagt leerlingen uit keuzes te maken en zelfstandig zijn werk te plannen Lk zorgt voor betekenisvolle taken en Lk waardeert vaardigheid én denkproces van leerling Lk geeft eenvoudige korte opdrachten en zorgt voor visuele ondersteuning en variatie. Lk daagt de leerling uit tot het maken van keuzes. Lk gebruikt concreet taalgebruik. Lk is alert op onderschatting. Lk waardeert de uitvoeringswijze en stelt duidelijke kaders 90 minuten per week, waarvan minuten stellen 30 minuten spellen minuten per week, waarvan minuten technisch lezen 30 minuten spellen 30 minuten stellen 10 minuten boekorintatie Toetsen Speciale leerlingen M3Spelling en CITO ZML kaart C AVI DMT CITO ZML kaart B 16

17 Zeer intensief arrangement LEERJAAR 5 < wijst grote verschillen tussen plaatjes aan -geeft een juiste reactie na het zien van een symbool 2 -geeft een juiste reactie na het zien van alle in de groep gebruikte symbolen -voert enkelvoudige opdrachten uit bij dagactiviteiten als ze 1 op 1 aangeboden worden 3 -voert enkelvoudige opdrachten uit wanneer ze niet 1 op 1 aangeboden worden 4 -kiest aan de hand van het plaatje op de omslag zelf de boeken uit die hem aanspreken -begrijpt meerwoordzinnen binnen het hier en nu mbv symbolen -geeft een juiste reactie op een korte mondelinge tekst rondom een dagelijkse activiteit Prentenboeken Picto s -uitlokkaarten activiteiten plancius Voorleesboeken Piocto s Ervaar t maar Aangeboden in thema s van 8 weken Lk spreekt in korte eenvoudige zinnen, en maakt contact van korte afstand. Lk ondersteunt taal met juiste lichaamstaal, voorwerpen, foto s of pictogrammen. Lk bereidt ll ng voor op veranderingen. Bevestigt en ondersteunt positief. Lk zorgt voor regelmaat en herhaling 90 minuten per week, waarvan minuten 20 minuten (picto) 20 minuten technisch lezen(picto) CITO ZML kaart A 17

18 Verdiept arrangementbasisarrang ement + extra Schriftelijke taal en lezen Leerjaar 6 Standaarden bij de arrangementen Koningin Emmaschool VSO Leeftijd Gevorderd Voldoende Minimum LEERJAAR 6 Streefniveau Aanbod Aantal belangrijke doelen uit deze fase Zie voor alle doelen de leerlijn schriftelijke taal lezen Methodes en materialen Welke materialen, leerstof, middelen zet ik in? Aanpak/methodiek (hoe) Hoe geef ik instructie en begeleiding? Leertijd Hoeveel lestijd staat voor dit vak op het rooster? Evaluatie Hoe, waarmee. Resultaat verwoordt eigen mening en onderbouwt deze met argumenten -geeft de hoofdgedachte vaneen tekst weer -leest op AVI-M6 -vertelt na het lezen de tekst in eigen woorden na -besteedt aandacht aan de opmaak van de tekst -past bij werkwoordsspelling de analogieregel toe( hij loopt, hij zoekt) -teksten schrijven binnen het vak -teksten schrijven binnen het vak -Lezen op AVI -M7 Nieuwsbegrip niveau B Denkwerk deel 2 Lk focus zit op zelfstandigheid, zelfreflectie en stimuleert het maken van eigen keuzes en het zelfstandig plannen van werk. Focus verschuift van relatie naar. Lk maakt eigen behoeften ondergeschikt aan die van leerling Lk waardeert denkproces van leerling 90 minuten per week, waarvan minuten stellen 30 minuten spellen 15 Toetsen Speciale leerlingen Spelling en E4 M5 AVI DMT 18

19 Intensief arrangement Basisarrangement + extra aanbod Basisarrangement LEERJAAR leest op AVI-E4 -begrijpt verschillende soorten eenvoudige teksten -schrijft veelvollkomende woorden met s en z -schrijft een verlanglijst 10 -leest op AVI-E4 -begrijpt de belangrijkste van een deel van een authentieke tekst -schrijft woorden met aai,ooi, oei -schrijft afspraken in een agenda 11 -leest op AVI-M5 -begrijpt de belangrijkste van een deel van een authentieke tekst -maakt onderscheid tussen fanstasie, feiten en meningen in mondelinge teksten -schrijft veelvoorkomende woorden met ou, en au, met ch en g leest op AVI-Start -voert een meervoudige opdrqcht uit binnen het hier en nu 6 -benoemt het verschil tussen een waar gebeurd verhaal en een sprookje (fictie) -leest op AVI-M3 -begrijpt de hoofdzaak in eeen mondelinge tekst 7 -voorspelt aan de hand van de omslag of het een leesboek of informatief boek betreft -leest op AVI-E3 -schrijft woorden met sch- 8 -leest boeken in zichzelf -leest op AVI-M4 -schrijft losse woorden bij een afbeelding of werkstuk -geeft aan dat een eenvoudige tijdsordening in een mondelinge tekst begrepen is -leesboeken op AVI-E4 -Nieuwsbegrip niveau AA -Spelling in de lift 3,4 -leesboeken op AVI-E4 -spelling in de lift 4,5 -tekstschrijven bij het vak Denkwerk deel 1 Tekstschrijven bij het vak Leesboeken op AVI-M5 Nieuwsbegrip A Spelling in de lift 6,7 Leesboeken op AVI-Start Leesboeken op AVI-M3 Spelling in de lift 2,3 Nieuwsbegrip AA Leesboeken op AVI-E3 niveau Nieuwsbegrip niveau AA Spelling in de lift deel 3 -Leesboeken op AVI-M4 niveau Spelling in de lift deel 4 Nieuwsbegrip niveau A Lk daagt leerlingen uit keuzes te maken en zelfstandig zijn werk te plannen Lk zorgt voor betekenisvolle taken en Lk waardeert vaardigheid én denkproces van leerling Lk geeft eenvoudige korte opdrachten en zorgt voor visuele ondersteuning en variatie. Lk daagt de leerling uit tot het maken van keuzes. Lk gebruikt concreet taalgebruik. Lk is alert op onderschatting. Lk waardeert de uitvoeringswijze en stelt duidelijke kaders 90 minuten per week, waarvan minuten stellen 30 minuten spellen 15 minuten 90 minuten per week, waarvan minuten technisch lezen 30 minuten spellen 30 minuten stellen 10 minuten Toetsen Speciale leerlingen M3E3Spelling en CITO ZML kaart C AVI DMT CITO ZML kaart B 19

20 Zeer intensief arrangement LEERJAAR 6 < geeft een juiste reactie na het zien van een symbool 2 -geeft een juiste reactie na het zien van alle in de groep gebruikte symbolen -voert enkelvoudige opdrachten uit bij dagactiviteiten als ze 1 op 1 aangeboden worden 3 -voert enkelvoudige opdrachten uit wanneer ze niet 1 op 1 aangeboden worden 4 -begrijpt meerwoordzinnen binnen het hier en nu m.b.v.symbolen -geeft een juiste reactie op een korte mondelinge tekst rondom een dagelijkse activiteit Prentenboeken Picto s -uitlokkaarten activiteiten plancius Voorleesboeken Picto s Lk spreekt in korte eenvoudige zinnen, en maakt contact van korte afstand. Lk ondersteunt taal met juiste lichaamstaal, voorwerpen, foto s of pictogrammen. Lk bereidt ll ng voor op veranderingen. Bevestigt en ondersteunt positief. Lk zorgt voor regelmaat en herhaling 90 minuten per week, waarvan minuten 20 minuten (picto) 20 minuten technisch lezen(picto) CITO ZML kaart A 20

21 Basisarrangement Verdiept arrangementbasisarrangem ent + extra Schriftelijke taal en lezen Leerjaar 7 Standaarden bij de arrangementen Koningin Emmaschool VSO Leeftijd Gevorderd Voldoende Minimum LEERJAAR 7 Streefniveau Aanbod Aantal belangrijke doelen uit deze fase Zie voor alle doelen de leerlijn schriftelijke taal lezen Methodes en materialen Welke materialen, leerstof, middelen zet ik in? Aanpak/methodiek (hoe) Hoe geef ik instructie en begeleiding? Leertijd Hoeveel lestijd staat voor dit vak op het rooster? Evaluatie Hoe, waarmee. Resultaat geeft een oordeel over een tekst(deel) of tv- of radioprogramma -leest op AVI-M6 -stelt voor het schrijven het onderwerp vast (waarover ga ik schrijven?) -begint de tekst niet twee keer met dezelfde woorden -schrijft -schrijft eigen ideeën, ervaringen, gebeurtenissen en fantasieën op in een verhaal of informatieve tekst leest op AVI-E4 10 -leest op AVI-E4 -schrijft veel volkomende woorden met ei en ij 11 -leest op AVIM5 -schrijft zijn eigen handtekening -tekstschrijven bij schoolkrant redactie -teksten schrijven binnen het vak -Lezen op AVI -M7 Nieuwsbegrip niveau B Denkwerk deel 2 -leesboeken op AVI-E4 -Nieuwsbegrip niveau AA -Spelling in de lift 3,4 -leesboeken op AVI-E4 -spelling in de lift 4,5 -tekstschrijven bij het vak Denkwerk deel 1 Tekstschrijven bij het vak Leesboeken op AVI-M5 Nieuwsbegrip A Spelling in de lift 6,7,8 Lk focus zit op zelfstandigheid, zelfreflectie en stimuleert het maken van eigen keuzes en het zelfstandig plannen van werk. Focus verschuift van relatie naar. Lk maakt eigen behoeften ondergeschikt aan die van leerling Lk waardeert denkproces van leerling Lk daagt leerlingen uit keuzes te maken en zelfstandig zijn werk te plannen Lk zorgt voor betekenisvolle taken en Lk waardeert vaardigheid én denkproces van leerling 60 minuten per week, waarvan minuten stellen 20 minuten spellen 10 minuten 60 minuten per week, waarvan minuten stellen 20 minuten spellen 10 minuten Toetsen Speciale leerlingen Spelling en M5 AVI DMT Toetsen Speciale leerlingen E3M4Spelling en CITO ZML kaart C AVI DMT 21

22 Zeer intensief arrangement Intensief arrangement Basisarrangement + extra aanbod LEERJAAR leest op AVI-Start -voert een meervoudige opdracht uit binnen het hier en nu 6 -leest op AVI-M3 -leest een eenvoudige opsomming en begrijpt wat er nodig is 7 -leest op AVI-E3 -begrijpt van wie een eenvoudige boodschap afkomstig is en wat de bedoeling ervan is -schrijft klankzuivere eenlettergrepige woorden met tweeteken klanken 8 -leest boeken in zichzelf -leest op AVI-M4 Leesboeken op AVI-Start Leesboeken op AVI-M3 Spelling in de lift 2,3 Nieuwsbegrip AA Leesboeken op AVI-E3 niveau Nieuwsbegrip niveau AA Spelling in de lift deel 3 -Leesboeken op AVI-M4 niveau Spelling in de lift deel 4 Nieuwsbegrip niveau A Lk geeft eenvoudige korte opdrachten en zorgt voor visuele ondersteuning en variatie. Lk daagt de leerling uit tot het maken van keuzes. Lk gebruikt concreet taalgebruik. Lk is alert op onderschatting. Lk waardeert de uitvoeringswijze en stelt duidelijke kaders 60 minuten per week, waarvan minuten technisch lezen 20 minuten spellen 10 minuten 60 minuten CITO ZML kaart B < geeft een juiste reactie na het zien van een symbool 2 -geeft een juiste reactie na het zien van alle in de groep gebruikte symbolen -voert enkelvoudige opdrachten uit bij dagactiviteiten als ze 1 op 1 aangeboden worden 3 -voert enkelvoudige opdrachten uit wanneer ze niet 1 op 1 aangeboden worden 4 -begrijpt meerwoordzinnen binnen het hier en nu m.b.v.symbolen -geeft een juiste reactie op een korte mondelinge tekst rondom een dagelijkse activiteit Prentenboeken Picto s -uitlokkaarten activiteiten plancius programma Voorleesboeken Piocto s Lk spreekt in korte eenvoudige zinnen, en maakt contact van korte afstand. Lk ondersteunt taal met juiste lichaamstaal, voorwerpen, foto s of pictogrammen. Lk bereidt ll ng voor op veranderingen. Bevestigt en ondersteunt positief. Lk zorgt voor regelmaat en herhaling 60 minuten per week, waarvan minuten 10 minuten (picto) 10 minuten begrijpend lezen(picto) CITO ZML kaart A of B 22

Mozarthof school voor ZML Leerlijn Schriftelijke taal dd 22-09-2009 1/20

Mozarthof school voor ZML Leerlijn Schriftelijke taal dd 22-09-2009 1/20 SCHRIFTELIJKE TAAL Kerndoel 1: De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik Kerndoel 2: De leerlingen leren gebruik maken van schriftelijke taalvormen 1.1. Boekoriëntatie Technisch lezen 1.2. Temporele

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE TAAL Kerndoel 1: De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik

SCHRIFTELIJKE TAAL Kerndoel 1: De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik SCHRIFTELIJKE TAAL Kerndoel 1: De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik 1.1. Boekoriëntatie 1.2. Temporele orde waarneming 1.3. Auditieve discriminatie 1.4. Visuele discriminatie 1.. Visuele analyse

Nadere informatie

ZML SO Leerlijn Schriftelijke taal gebaseerd op de leerlijn van de CED-groep 2012

ZML SO Leerlijn Schriftelijke taal gebaseerd op de leerlijn van de CED-groep 2012 ZML SO Leerlijn Schriftelijke taal gebaseerd op de leerlijn van de CED-groep 2012 Deze leerlijn omvat: Technisch lezen Leerlijn 1.1 Boekoriëntatie Leerlijn 1.2 Technisch lezen auditief Leerlijn 1.3 Technisch

Nadere informatie

ARRANGEMENTKAART REKENEN DEFINITIEF VSO- AFDELING Versie April 2013

ARRANGEMENTKAART REKENEN DEFINITIEF VSO- AFDELING Versie April 2013 ARRANGEMENTKAART REKENEN DEFINITIEF VSO- AFDELING Versie April 2013 Standaarden bij de arrangementen van de Koningin Emmaschool VSO Leeftijd 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende

Nadere informatie

ZML SO Leerlijn Schriftelijke taal: lezen.

ZML SO Leerlijn Schriftelijke taal: lezen. ZML SO Leerlijn Schriftelijke taal: lezen. SCHRIFTELIJKE TAAL Leerlijnen Kerndoelen 1.1. Boekoriëntatie 1. De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik Technisch lezen 1.2. Temporele orde waarneming

Nadere informatie

ZML SO Leerlijn Schriftelijke taal

ZML SO Leerlijn Schriftelijke taal ZML SO Leerlijn Schriftelijke taal SCHRIFTELIJKE TAAL Leerlijnen Kerndoelen 1.1. Boekoriëntatie 1. De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik Technisch lezen 1.2. Temporele orde waarneming 1.3. Auditieve

Nadere informatie

ARRANGEMENTKAART LEZEN SO- AFDELING

ARRANGEMENTKAART LEZEN SO- AFDELING ARRANGEMENTKAART LEZEN SO- AFDELING Standaarden Rafael Leeftijd 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gevorderd 25% 5 5 5 6 6 7 7 8 9 Voldoende 75% 3 3 3 4 4 5 5 6 6 Minimum 90% 1 1 2 2 2 2 2 3 3 Arrangementen Rafael Leerjaar

Nadere informatie

Doelenkaart SO en VSO

Doelenkaart SO en VSO Doelenkaart SO en VSO Domein Schriftelijk Taal, Lezen Schoolstandaard van de Waterlelie A Plus Speciaal Onderwijs (SO) Uitstroom profiel vervolg onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Oriëntatiefase

Nadere informatie

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de ARRANGEMENTKAART lezen dagbesteding maart 2013 VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5 5 5 Arrangementen

Nadere informatie

Groepsplan groep Vakgebied Schriftelijke taal Tijdsvak

Groepsplan groep Vakgebied Schriftelijke taal Tijdsvak Groepsplan groep Vakgebied Schriftelijke taal Tijdsvak Namen Evaluatie Niveau leerlijn 1 2 3 Functioneringsniveau

Nadere informatie

ZML SO Technisch Lezen

ZML SO Technisch Lezen ZML SO Technisch Lezen Leerlijnen 1.1. Boekoriëntatie Kerndoelen 1. De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik Technisch lezen 1.2. Temporele orde waarneming 1.3. Auditieve discriminatie 1.4. Visuele

Nadere informatie

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de ARRANGEMENTKAART maart 2013 Arbeid schriftelijke taal VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5

Nadere informatie

Arrangementkaart SO Schriftelijke taal en lezen 1

Arrangementkaart SO Schriftelijke taal en lezen 1 ARRANGEMENTKAART SCHRIFTELIJKE TAAL EN LEZEN SO- AFDELING Versie april 2013 Standaarden bij de arrangementen van de Koningin Emmaschool SO Leeftijd 5 6 7 8 9 10 11 12 Gevorderd 5 5 6 6 7 7 8 9 Voldoende

Nadere informatie

Leerjaar 4, 16 jaar. Leerjaar 5, 17 jaar

Leerjaar 4, 16 jaar. Leerjaar 5, 17 jaar ARRANGEMENTKAART LEREN LEREN VSO- AFDELING Versie april 2013 Standaarden bij de arrangementen van de Koningin Emmaschool VSO Leeftijd 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 7 7 8

Nadere informatie

Doelenkaart (V)SO. Domein Schriftelijk Taal, Schrijven. Schoolstandaard van de Waterlelie. Uitstroomperspectief (UPP)

Doelenkaart (V)SO. Domein Schriftelijk Taal, Schrijven. Schoolstandaard van de Waterlelie. Uitstroomperspectief (UPP) Doelenkaart (V)SO Domein Schriftelijk Taal, Schrijven Schoolstandaard van de Waterlelie A Plus Speciaal Onderwijs (SO) Uitstroom profiel vervolg onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Oriëntatiefase

Nadere informatie

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de ARRANGEMENTKAART arbeid lezen maart 2013 VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5 5 5 Arrangementen

Nadere informatie

ARRANGEMENTKAART SCHRIFTELIJKE TAAL SO- AFDELING

ARRANGEMENTKAART SCHRIFTELIJKE TAAL SO- AFDELING ARRANGEMENTKAART SCHRIFTELIJKE TAAL SO- AFDELING Standaarden Rafael Leeftijd 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gevorderd 25% 5 5 5 6 6 7 7 8 9 Voldoende 75% 3 3 3 4 4 5 5 6 6 Minimum 90% 1 1 2 2 2 2 2 3 3 Arrangementen

Nadere informatie

Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase. Leerjaar 3, 15 Jaar. Leerjaar 4, 16 jaar

Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase. Leerjaar 3, 15 Jaar. Leerjaar 4, 16 jaar ARRANGEMENTKAART schriftelijke taal Dagbesteding maart 2013 VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4

Nadere informatie

VSO Leerlijn Technisch Lezen

VSO Leerlijn Technisch Lezen VSO Leerlijn Technisch Lezen (Voorbereidend) TECHNISCH LEZEN Leerlijnen Kerndoelen Uitstroom Dagbesteding/Arbeid Technisch lezen 4. De leerling leert informatieve en verhalende teksten te lezen over onderwerpen

Nadere informatie

Leerlijnen peuters en jonge kind (MET extra doelen) versie juli 2015. Naam leerling. Taal Beginnende geletterdheid

Leerlijnen peuters en jonge kind (MET extra doelen) versie juli 2015. Naam leerling. Taal Beginnende geletterdheid Leerlijnen peuters en jonge kind (MET extra doelen) versie juli 2015 Taal eginnende geletterdheid eginnende geletterdheid-stap 1 OEKORIËNTATIE: Herkent een boek en weet dat er een verhaal in staat -20--20

Nadere informatie

VSO Leerlijn Schriftelijke taal

VSO Leerlijn Schriftelijke taal VSO Leerlijn Schriftelijke taal Schriftelijke taal (Voorbereidend) TECHNISCH LEZEN SCHRIFTELIJKE TAAL Leerlijnen Kerndoelen Uitstroom Dagbesteding/Arbeid Technisch lezen 4. De leerling leert informatieve

Nadere informatie

Leerjaar 4, 16 jaar. Leerjaar 5, 17 jaar

Leerjaar 4, 16 jaar. Leerjaar 5, 17 jaar ARRANGEMENTKAART Mondelinge taal DEFINITIEF VSO-AFDELING versie juni 2013 Standaarden bij de arrangementen Koningin Emmaschool VSO (Standaard = minimum beheersings-niveau aan het einde van dit jaar) Leeftijd

Nadere informatie

Leerjaar 3, 15 Jaar. Leerjaar 4, 16 jaar

Leerjaar 3, 15 Jaar. Leerjaar 4, 16 jaar ARRANGEMENTKAART Sociaal-emotionele ontwikkeling / sociaal gedrag DEFINITIEF VSO- AFDELING Standaarden bij de arrangementen van de Koningin Emmaschool VSO Leeftijd 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 10 10

Nadere informatie

Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase. Leerjaar 3, 15 Jaar. Leerjaar 4, 16 jaar

Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase. Leerjaar 3, 15 Jaar. Leerjaar 4, 16 jaar ARRANGEMENTKAART maart 2013 leren leren Dagbesteding VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5

Nadere informatie

Leer- en ontwikkelingslijnen 2-7 jaar (ZONDER extra doelen) - versie januari Naam leerling. Taal Beginnende geletterdheid

Leer- en ontwikkelingslijnen 2-7 jaar (ZONDER extra doelen) - versie januari Naam leerling. Taal Beginnende geletterdheid Taal eginnende geletterdheid eginnende geletterdheid-fase 5 OEKORIËNTATIE: Herkent een boek en weet dat er een verhaal in staat -20--20 OEKORIËNTATIE:Slaat de bladzijden van een boek één voor één om -20--20

Nadere informatie

ARRANGEMENTKAART REKENEN SO- AFDELING

ARRANGEMENTKAART REKENEN SO- AFDELING ARRANGEMENTKAART REKENEN SO- AFDELING Standaarden Rafael Leeftijd 5 6 7 8 9 10 11 12 Gevorderd 25% 5 5 6 6 7 7 8 9 Voldoende 75% 3 3 4 4 5 5 6 6 Minimum 90% 1 2 2 2 2 2 3 3 Arrangementen Rafael Leerjaar

Nadere informatie

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de ARRANGEMENTKAART maart 2013 leren leren arbeid VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5 5 5 Arrangementen

Nadere informatie

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de ARRANGEMENTKAART REKENEN maart 2013 VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5 5 5 Arrangementen

Nadere informatie

lezen Veilig leren lezen Artikelen - Ringboekje: een veelzijdig leermiddel veilig leren Stickers en stramienbladen Vier verschillende ringboekjes

lezen Veilig leren lezen Artikelen - Ringboekje: een veelzijdig leermiddel veilig leren Stickers en stramienbladen Vier verschillende ringboekjes veilig leren lezen Ringboekje Een veelzijdig leermiddel Auteur: Josée Warnaar Het ringboekje is een aantrekkelijk leermiddel dat u op diverse manieren kunt inzetten. Het ringboekje daagt kinderen uit tot

Nadere informatie

Leerjaar 4, 8 jaar. Leerjaar 5, 9 Jaar

Leerjaar 4, 8 jaar. Leerjaar 5, 9 Jaar ARRANGEMENTKAART SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING / SOCIAAL GEDRAG SO- AFDELING Standaarden Rafael Leeftijd 5 6 7 8 9 10 11 12 Gevorderd 25% 5 5 6 6 7 7 8 9 Voldoende 75% 3 3 4 4 5 5 6 6 Minimum 90% 1 2

Nadere informatie

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de ARRANGEMENTKAART REKENEN maart 2013 VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5 5 5 Arrangementen

Nadere informatie

Leerlijnenpakket Passende Perspectieven (taal)

Leerlijnenpakket Passende Perspectieven (taal) Herkomst Leerlijnenpakket Passende Perspectieven (taal) Eigen school Periode DL -20 t/m 200 Schrijven Schrijven - 1-2 GL + Schrijft tekens die op letters ( beginnen te) lijken -19-0 -19-0 -19-0 Soort tekst

Nadere informatie

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de ARRANGEMENTKAART maart 2013 VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5 5 5 Arrangementen dagbesteding

Nadere informatie

Tussendoelen Taal: Spraak- Taalontwikkeling

Tussendoelen Taal: Spraak- Taalontwikkeling Tussendoelen Taal: Spraak- Taalontwikkeling 0 1;6 2 2;6 3 3,6 4 4;6 1. Praat in één-woordzinnen ( bal? betekent bijvoorbeeld: ik wil de bal hebben). 2. Kent de betekenis van ongeveer 70 3. Kan woorden

Nadere informatie

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de ARRANGEMENTKAART maart 2013 Sociaal- emotioneel VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5 5 5 Arrangementen

Nadere informatie

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Spreken (individueel / gesprekken voeren): Luisteren: Een monoloog houden in een kleine groep, duidelijk verwoorden wat ze bedoelen. Een gesprek (overleg) voeren in

Nadere informatie

www.vclb-koepel.be www.vclb-koepel.b Voorbeelden van basiscompetenties TAAL/mondelinge taalontwikkeling zijn: Groeiboek Groeiboe

www.vclb-koepel.be www.vclb-koepel.b Voorbeelden van basiscompetenties TAAL/mondelinge taalontwikkeling zijn: Groeiboek Groeiboe van basiscompetenties TAAL/mondelinge taalontwikkeling zijn: [...] De kleuter staat open voor hulp van juf bij De kleuter imiteert andere kleuters bij De kleuter vertelt aan andere kleuters hoe hij De

Nadere informatie

maakt (kirrende) geluidjes of brabbelt (tegen personen en speelgoed) begint steeds meer woorden te herhalen en (na) te zeggen

maakt (kirrende) geluidjes of brabbelt (tegen personen en speelgoed) begint steeds meer woorden te herhalen en (na) te zeggen Mondelinge taal 1 Spraak-taalontwikkeling Baby blauw maakt (kirrende) geluidjes of brabbelt (tegen personen en speelgoed) herhaalt geluidjes Dreumes brabbelt bij (eigen) spel oranje begint steeds meer

Nadere informatie

Leerjaar 3, 15 Jaar. Leerjaar 4, 16 jaar

Leerjaar 3, 15 Jaar. Leerjaar 4, 16 jaar ARRANGEMENTKAART Wonen / Zelfredzaamheid VSO VSO- AFDELING Versie juni 2013 Standaarden bij de arrangementen van de Koningin Emmaschool VSO Leeftijd 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 10 10 11 11 11 12 12

Nadere informatie

Informatieavond lezen groep 3. Welkom!

Informatieavond lezen groep 3. Welkom! Informatieavond lezen groep 3 Welkom! Inleiding Waarom is lezen belangrijk? Hoe leren de kinderen lezen in groep 3? Hoe kunt u als ouder het leesproces van uw kind ondersteunen? Bezoek aan de bibliotheek.

Nadere informatie

Doelen groep 1 augustus tot januari

Doelen groep 1 augustus tot januari SPRINGEN: Landt op zijn voeten en kan meteen weer verder gaan. GOOIEN EN VANGEN: Vangt een grote, zachte bal. BALANCEREN: Loopt over de bank waarbij hij over een hindernis van 10 cm hoog kan stappen. Plaatst

Nadere informatie

Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase. Leerjaar 3, 15 Jaar. Leerjaar 4, 16 jaar

Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase. Leerjaar 3, 15 Jaar. Leerjaar 4, 16 jaar ARRANGEMENTKAART maart 2013 Sociaal-emotioneel VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5 5 5 Arrangementen

Nadere informatie

De taalontwikkeling van het jonge kind. De taalontwikkeling van het jonge kind

De taalontwikkeling van het jonge kind. De taalontwikkeling van het jonge kind De taalontwikkeling van het jonge kind De taalontwikkeling van het jonge kind PO 1 PO 2 Woordenschat en woordgebruik: Passieve schat Wijst de juiste persoon aan als een bepaalde naam wordt genoemd (mamma,

Nadere informatie

Leerroute 1: Schrijven

Leerroute 1: Schrijven Leerroute 1: Schrijven op doel Samenhang Woordgebruik & woordenschat Voorwaardelijk op publiek Leesbaarheid Taalverzorging - Kan fonemen onderscheiden - Weet dat letters met klanken corresponderen - Schrijft

Nadere informatie

Tussendoelen ontwikkeling van de geletterdheid

Tussendoelen ontwikkeling van de geletterdheid Tussendoelen ontwikkeling van de geletterdheid 3;6 4 4;6 5 5;6 6 6,6 7 1. Beleeft zichtbaar plezier aan voorlezen, boeken en rijmpjes. 1. Beleeft zichtbaar plezier aan voorlezen, boeken en rijmpjes door

Nadere informatie

Kleuters leren lezen

Kleuters leren lezen Kleuters leren lezen Lerespel Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: KINDEREN MOETEN EERST BESEFFEN WAT LEZEN IS EN WAAROM HET HANDIG IS OM HET TE KUNNEN.... 4 STAP 2: DE VOORBEREIDING OP HET ZELF LEZEN;

Nadere informatie

VSO Leerlijn Mondelinge taal

VSO Leerlijn Mondelinge taal VSO Leerlijn Mondelinge taal MONDELINGE TAAL Leerlijnen Kerndoelen Uitstroom Dagbesteding/Arbeid 1.1. Communicatieve voorwaarden 1. De leerling leert te communiceren met voor hem/haar geëigende middelen

Nadere informatie

Curriculum Leerroute 4 en 5

Curriculum Leerroute 4 en 5 Curriculum Leerroute 4 en 5 Mondelinge taal-vso Dit curriculum is gebaseerd op de ZML SO en VSO leerlijn Mondelinge en schriftelijke taal, CED-groep, 2012. In dit curriculum zijn de cruciale doelen opgenomen.

Nadere informatie

VSO Leerlijn Mondelinge en schriftelijke taal

VSO Leerlijn Mondelinge en schriftelijke taal VSO Leerlijn Mondelinge en schriftelijke taal Deze leerlijn omvat: Mondelinge taal p. 2 Technisch lezen p. 21 Boekorientatie p. 25 Begrijpend lezen p. 27 Schrijven p. 28 Spellen p. 30 Stellen p. 32 MONDELINGE

Nadere informatie

mollen -> de o wordt uitgesproken als o. Dit noemen wij een woord met een woord met een gesloten lettergreep: mol len.

mollen -> de o wordt uitgesproken als o. Dit noemen wij een woord met een woord met een gesloten lettergreep: mol len. Komende week starten wij alweer aan kern 11 van Veilig Leren Lezen. U zult zien dat er in deze kern veel terugkomt wat er in kern 10 is aangeboden. In deze kern staan de volgende onderwerpen (weer) centraal:

Nadere informatie

Leerjaar 2: Doelenlijst Nederlands Voor leerroute A, B en C

Leerjaar 2: Doelenlijst Nederlands Voor leerroute A, B en C Leerjaar 2: Doelenlijst Nederlands Voor leerroute A, B en C Mondelinge taalvaardigheid, Leesvaardigheid, Schrijfvaardigheid, Taalverzorging en begrippen MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1.1 Gespreksvaardigheid

Nadere informatie

mollen -> de o wordt uitgesproken als o. Dit noemen wij een woord met een woord met een gesloten lettergreep: mol len.

mollen -> de o wordt uitgesproken als o. Dit noemen wij een woord met een woord met een gesloten lettergreep: mol len. Komende week starten wij alweer aan kern 11 van Veilig Leren Lezen. U zult zien dat er in deze kern veel terugkomt wat er in kern 10 is aangeboden. In deze kern staan de volgende onderwerpen (weer) centraal:

Nadere informatie

Leesontwikkeling op de Casimirschool

Leesontwikkeling op de Casimirschool Leesontwikkeling op de Casimirschool Waarom veel aandacht voor leesontwikkeling? Als kinderen lezen worden allerlei onderdelen van het brein aangesproken Veel aandacht voor leesontwikkeling 1. Als kinderen

Nadere informatie

1. Ziet de kleine verschillen. tussen letters/cijfers. 2. Herkent hetzelfde woord in een. 5. Kent en kan de namen van

1. Ziet de kleine verschillen. tussen letters/cijfers. 2. Herkent hetzelfde woord in een. 5. Kent en kan de namen van Tussendoelen van het domein TAAL Tussendoelen Visuele Waarneming 3;6 4 4;6 5 5;6 6 6,6 1. Kan aantal details aanwijzen op een plaat. 1. Kan meerdere (10) details aanwijzen op een plaat. 1. Ziet de kleine

Nadere informatie

Wij willen u vragen niet vooruit te gaan werken/oefenen. Er kan dan verwarring ontstaan bij het kind. Wij willen dit graag voorkomen!

Wij willen u vragen niet vooruit te gaan werken/oefenen. Er kan dan verwarring ontstaan bij het kind. Wij willen dit graag voorkomen! In dit document kunt u lezen wat de kinderen leren in elke kern. In de eerste zes kernen zal dit voornamelijk ingaan op het aanleren van woorden en letters. In de laatste kernen komt het lezen al wat meer

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2015-2016 Onderdeel: Spelling Lesperiode: week 1 t/m week 3 Aantal lessen per week: 4 Methode: Nieuw Nederlands 5 e editie Hoofdstuk: 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van

Nadere informatie

Informatieboekje (voor)lezen

Informatieboekje (voor)lezen Informatieboekje (voor)lezen Welkom op basisschool Het Mozaïek Algemeen Uw kind is in een ontwikkelingsfase gekomen waarbij hij/zij met regelmaat in contact komt te staan met andere kinderen / volwassenen.

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen. Kerndoel 4 - Technisch lezen. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen. Kerndoel 4 - Technisch lezen. Toelichting en verantwoording TULE - NEDERLANDS KERNDOEL 4 - TECHNISCH LEZEN 82 TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen Kerndoel 4 - Technisch lezen Bij kerndoel 4 - De leestechniek. Toelichting en verantwoording

Nadere informatie

Jaarplanning Lezen moet je doen op een school voor ZML

Jaarplanning Lezen moet je doen op een school voor ZML Jaarplanning Lezen moet je doen op een school voor ZML Op de volgende pagina s ziet u voorbeelden van jaarplanning voor diverse groepen op een school voor ZML. Aan het eind is een voorbeeld toegevoegd

Nadere informatie

Leerlijnen Jonge Kind. Registratie observatiegegevens

Leerlijnen Jonge Kind. Registratie observatiegegevens Leerlijnen Jonge Kind Registratie observatiegegevens 1. Rekenen Tellen en getalbegrip planning Beh. niveau Zegt de telrij op vanaf 1 als een opzegversje. -19--19 0 Telt voorwerpen tot en met 5; asynchroon.

Nadere informatie

VSO leerlijn Engels (uitstroom arbeid)

VSO leerlijn Engels (uitstroom arbeid) VSO leerlijn Engels (uitstroom arbeid) LEERLIJN ENGELS VSO Leerlijnen Kerndoelen 1.1. Taalbegrip 1. De leerling leert vertrouwde woorden en basiszinnen te begrijpen die zichzelf, zijn/haar familie en directe

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Onderdeel: Grammatica zinsdelen 1F Grammaticale kennis: onderwerp, lijdend voorwerp, hoofdzin, bijzin, gezegde, persoonsvorm. 1E Grammaticale kennis: meewerkend voorwerp. 2E Grammaticale kennis: bijwoordelijke

Nadere informatie

Namen MTG CITO B,W,M OBSERVATIES DOELEN & ONDERWIJSBEHOEFTEN

Namen MTG CITO B,W,M OBSERVATIES DOELEN & ONDERWIJSBEHOEFTEN Violenschool Groepsoverzicht, observaties en onderwijsbehoeften. MTG = Vakken: Spelling Lezen Rekenen methoden gebonden toetsen; B = basisgroep; W = weergroep; M = meergroep Groep: 3A, W. Bakker; IB-er

Nadere informatie

Leerjaar 3: Doelenlijst Nederlands voor leerroute A, B en C

Leerjaar 3: Doelenlijst Nederlands voor leerroute A, B en C Leerjaar 3: Doelenlijst Nederlands voor leerroute A, B en C Mondelinge taalvaardigheid, Leesvaardigheid, Schrijfvaardigheid, Taalverzorging en begrippen MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1.1 Gespreksvaardigheid

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van eind groep 3 en groep 4 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van eind groep 3 en groep 4 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 1 De programma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel van deze leerlijn.

Nadere informatie

Van leesplankje naar digitaal leren lezen en spellen

Van leesplankje naar digitaal leren lezen en spellen Van leesplankje naar digitaal leren lezen en spellen Harmen Kooreman Het leesplankje van Hoogeveen begint met de woorden aap, noot, mies. De kinderen leerden lezen door middel van analyse en synthese.

Nadere informatie

je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort

je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort Groep 4 Spelling Thema 1 Een nieuw huis aan het begin (klas) aan het eind (tent) met st aan het eind (kist) met ts aan het eind (muts) aan het begin en aan het eind (krant) Thema 2 Wat word jij later?

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2016-2017 Vak: Nederlands Klas: vmbo-tl 2 Onderdeel: Spelling 1 & 2 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van het bijvoeglijk naamwoord. 1F Werkwoordspelling waarvan

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie Groep 1 en 2 Periode: Toetsen: Bij uitslag: Inzetten op: Materialen/ methode: Hele jaar kleutersignaleringslijst Kleuterplein Zorgen om leesmotivatie. november gr. 2 gr. 2 gr.2 gr.2 Geletterdheid (hierin

Nadere informatie

Klassikale opstelling:

Klassikale opstelling: Klassikale opstelling: We maken gebruik van een flexibele opstelling. De kinderen zitten bij de leervakken: taal, lezen, spelling en rekenen allemaal frontaal. Hierdoor kan de leerkracht snel monitoren

Nadere informatie

ZML SO Leerlijn Omgaan met media

ZML SO Leerlijn Omgaan met media ZML SO Leerlijn Omgaan met media OMGAAN MET MEDIA Leerlijnen Kerndoelen Informatiemedia 1.1. Computer 1.2. Televisie/ dvd 1.3. Telefoon Geschreven communicatiemiddelen 2.1 Relevante informatie zoeken en

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 5 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 5 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 5 SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkracht: André Obstetar Info groepen 5 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Groep 5 bestaat uit 27 kinderen. Hieronder volgt een overzicht van activiteiten die dit schooljaar

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 1 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel van

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2015-2016 Onderdeel: Spelling week 1 t/m week 3 1 & 2 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van het bijvoeglijk naamwoord. 1F Werkwoordspelling waarvan een deel

Nadere informatie

Onderdeel: Spelling Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: Spelling Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Onderdeel: Spelling week 1 t/m week 3 1 & 2 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van het bijvoeglijk naamwoord. 1F Werkwoordspelling waarvan een deel zuiver morfologisch

Nadere informatie

Uitstroomperspectief (UPP) Speciaal Onderwijs (SO)

Uitstroomperspectief (UPP) Speciaal Onderwijs (SO) Doelenkaart SO Domein Leren-leren Uitstroom Uitstroomperspectief (UPP) Speciaal Onderwijs (SO) profiel vervolg onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Oriëntatiefase Voorbereidingsfase Schakelfase

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

TAAL- EN LEESMETHODEN. Het aanbod Taal- en leesmethoden Begrijpend Lezen. Begrijpend lezen. Effectieve strategieën voor begrijpend lezen ALGEMEEN

TAAL- EN LEESMETHODEN. Het aanbod Taal- en leesmethoden Begrijpend Lezen. Begrijpend lezen. Effectieve strategieën voor begrijpend lezen ALGEMEEN TAAL- EN LEESMETHODEN ALGEMEEN Het aanbod Taal- en leesmethoden Begrijpend Lezen Algemeen: aandachtspunten bij methode Begrijpend lezen Om een goede begrijpend lezer te zijn, is het in de eerste plaats

Nadere informatie

Leerlijnen Jonge Kind. Registratie observatiegegevens

Leerlijnen Jonge Kind. Registratie observatiegegevens Leerlijnen Jonge Kind Registratie observatiegegevens 1. Rekenen Tellen en getalbegrip planning Beh. niveau Zegt de telrij op vanaf 1 als een opzegversje. -19--19 0 Telt voorwerpen tot en met 5; asynchroon.

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 januari 2017

Nieuwsbrief groep 3 januari 2017 Nieuwsbrief groep 3 januari 2017 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van januari. Nieuws uit de groep: Wat hebben de kinderen in deze eerste periode al veel geleerd! Het is erg leuk om deze vooruitgang

Nadere informatie

Hoe vindt uw kind een passend boek om te lezen?

Hoe vindt uw kind een passend boek om te lezen? Cito Cito voor thuis Hoe vindt uw kind een passend boek om te lezen? Nieuwe AVI-niveaus Hoe vindt uw kind een passend boek om te lezen? Nieuwe AVI-niveaus Het AVI-systeem wordt in Nederland al ruim dertig

Nadere informatie

Omgaan met zichzelf, 2-4;6 jaar

Omgaan met zichzelf, 2-4;6 jaar Omgaan met zichzelf, 2-4;6 jaar Eigen wil wordt sterker. Ontdekt dat het invloed op de omgeving kan uitoefenen. Zegt bij alles nee. Wil alles zelf doen. Is blij als het iets kan. Wordt driftig als iets

Nadere informatie

ZML SO Leerlijn Oriëntatie op Tijd

ZML SO Leerlijn Oriëntatie op Tijd ZML SO Leerlijn Oriëntatie op Tijd ORIENTATIE OP TIJD Leerlijnen Kerndoelen 1.1. Tijdsindeling 1.2. Tijdsbegrippen (zie ook leerlijn mondelinge taal) 2.1. Dagplan 2.2. Kalender en agenda 1. De leerlingen

Nadere informatie

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen.

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen. Vierkantje 4 groep 4 Hallo, De tijd gaat snel, het is alweer voorjaarsvakantie. De komende weken tot de grote vakantie krijgen we nog schoolreis, sportdag etc. kortom voor we het weten zitten we alweer

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 oktober 2015

Nieuwsbrief groep 3 oktober 2015 Nieuwsbrief groep 3 oktober 2015 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van oktober. Door middel van de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alles wat er in de groep gebeurd. Ook vertellen we wat

Nadere informatie

toetsen van Veilig Leren lezen en Estafette. groepen 1 2 LOVS Cito Taal voor Goed lees en spellingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8

toetsen van Veilig Leren lezen en Estafette. groepen 1 2 LOVS Cito Taal voor Goed lees en spellingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8 onderwijs en zorgarrrangement op De Wilgen uitgevoerd door meetinstrumenten Zorgniveau 1 = basisarrangenment Zorgniveau 1 Leerkracht Methodegebonden Gestructureerde stimulering van beginnende geletterdheid

Nadere informatie

Leerstofaanbod groep 4

Leerstofaanbod groep 4 Leerstofaanbod groep 4 Rekenen Rekenen Methode: RekenZeker De lessen zijn onderverdeeld in een aantal domeinen: getallen, bewerkingen (optellen, aftrekken en tafels en meten van tijd en geld. Optellen

Nadere informatie

Wat te doen met zwakke begrijpend lezers?

Wat te doen met zwakke begrijpend lezers? Wat te doen met zwakke begrijpend lezers? Cor Aarnoutse Wat doe je met kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen? In dit artikel zullen we antwoord geven op deze vraag. Voor meer informatie verwijzen

Nadere informatie

bijlage 10 of ZLKLS auditieve woorden met de aangeboden bijlage 9 of ZLKLS auditieve synthese Toets met 20 klankzuivere

bijlage 10 of ZLKLS auditieve woorden met de aangeboden bijlage 9 of ZLKLS auditieve synthese Toets met 20 klankzuivere 29 Protocol klas 1 Toetsing/ signalering 1 Overdracht LVS Kleuters 2 Hoofdmeting 1 (Herfstsignalering, alle leerlingen) Letterkennis: Lezen en herkennen van aangeboden letters, lange klanken, korte klanken,

Nadere informatie

Nederlands. complete methode. Lesstof overzicht. vmbo. Mondelinge taalvaardigheid

Nederlands. complete methode. Lesstof overzicht. vmbo. Mondelinge taalvaardigheid Lesstof overzicht complete methode Nederlands vmbo STATION Mondelinge taalvaardigheid Nederlands vmbo KGT 1 Beter gebekt Uitgeverij: Eisma Edumedia bv Postbus 459 8901 BG Leeuwarden T (088) 294 48 80 F

Nadere informatie

Voorwoord. Letters uitspreken zoals de leerkracht dat doet.

Voorwoord. Letters uitspreken zoals de leerkracht dat doet. Voorwoord In groep 3 leert uw kind lezen en schrijven. Uw kind begint niet vanaf nul, want tegenwoordig wordt in groep 1 en 2 al veel gedaan aan voorbereiding. Sommige leren als kleuter al lezen en schrijven.

Nadere informatie

Registratieblad aanbod doelen SLO groep 1 en 2

Registratieblad aanbod doelen SLO groep 1 en 2 Registratieblad aanbod doelen SLO groep 1 en 2 Mondelinge taalvaardigheid: aanbod doelen voor groep 1 en 2 verwerkt in de kleuterthema s Woordenschat en woordgebruik Th 1 2 3 4 5 6 totaal uitbreiden van

Nadere informatie

Donec. Pellentesque: Consectetuer: KBS De Triangel Mei 2012

Donec. Pellentesque: Consectetuer: KBS De Triangel Mei 2012 KBS De Triangel Mei 212 Wat is Mindmappen? Mindmappen is een door de Engelsman Tony Buzan ontwikkelde techniek. Leerlingen leren meer informatie verwerken,complexe informatie structureren, een beter overzicht

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE LEERLIJNEN KIEZEN DELEN MAKEN

OVERZICHT VAN DE LEERLIJNEN KIEZEN DELEN MAKEN OVERZICHT VAN DE LEERLIJNEN KIEZEN DELEN MAKEN Naam kind: X Geboorte:.. Schooljaar leeftijd kleur leeftijd kleur 2006-2007 08-01-07 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Jan. 10 2010-2011 Jan.08 Cito taal M2 A

Nadere informatie

ZML SO Leerlijn Oriëntatie op Tijd

ZML SO Leerlijn Oriëntatie op Tijd ZML SO Leerlijn Oriëntatie op Tijd Leerlijnen Kerndoelen 1.1. Tijdsindeling 1.2. Tijdsbegrippen (zie ook leerlijn mondelinge taal) 2.1. Dagplan 2.2. Kalender en agenda 1. De leerlingen leren zich oriënteren

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Antoniusschool Groep 7/8 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding:

Nadere informatie

ORIENTATIE OP TIJD. Kerndoel 1: De leerlingen leren zich oriënteren op de dagindeling en de tijdsindeling.

ORIENTATIE OP TIJD. Kerndoel 1: De leerlingen leren zich oriënteren op de dagindeling en de tijdsindeling. ORIENTATIE OP TIJD Pedologisch Instituut, CED-Groep Kerndoel 1: De leerlingen leren zich oriënteren op de dagindeling en de tijdsindeling. 1.1. Tijdsindeling 1.2. Tijdsbegrippen (zie ook leerlijn mondelinge

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 december 2014

Nieuwsbrief groep 3 december 2014 Nieuwsbrief groep 3 december 2014 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van december. Nieuws uit de groep: We hebben de woorden van kern 5 bijgevoegd in de nieuwsbrief. Het is belangrijk om deze woorden

Nadere informatie

LEREN LEREN: WERKHOUDING EN AANPAK GEDRAG. Mozarthof school voor ZML Leerlijn Leren leren dd 05-11- 10 1/6

LEREN LEREN: WERKHOUDING EN AANPAK GEDRAG. Mozarthof school voor ZML Leerlijn Leren leren dd 05-11- 10 1/6 LEREN LEREN: WERKHOUDING EN AANPAK GEDRAG Kerndoel 1: Aanpak gedrag: De leerlingen leren uiteenlopende strategieën en vaardigheden gebruiken voor het opnemen, verwerken en hanteren van informatie 1.1.

Nadere informatie