Hebreeen 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hebreeen 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,"

Transcriptie

1 Genesis 39 1 Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte, en daar was hij gekocht door Potifar, een vooraanstaand man die tot de hovelingen van de farao behoorde en het bevel voerde over zijn lijfwacht. 2 De HEER stond Jozef ter zijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. 3 Omdat zijn meester zag dat de HEER Jozef ter zijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, 4 was hij Jozef goedgezind: hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. 5 En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte met het toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de HEER het huis van die Egyptenaar omwille van Jozef. De zegen van de HEER rustte op alles wat hij bezat, in huis en daarbuiten. 6 Daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe; nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog om wat hij te eten kreeg. Jozef was knap en aantrekkelijk. 7 Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze. 8 Maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis, en hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. 9 Ik heb hier evenveel gezag als hij, en hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? 10 Dag in dag uit probeerde ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe, hij wilde niet bij haar gaan liggen. 11 Maar op zekere dag, toen hij de binnenvertrekken in kwam om zijn werk te doen en daar niemand anders van de bedienden was, 12 greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen, drong ze aan, maar hij vluchtte naar buiten; zijn kleed liet hij bij haar achter. 13 Toen ze besefte dat hij gevlucht was en zijn kleed bij haar had gelaten, 14 riep ze haar bedienden en zei tegen hen: Mooi is dat! Hij moest zo nodig een Hebreeër in huis halen zeker om zich met ons te kunnen vermaken! Die man is mijn kamer binnengedrongen en wilde bij me komen liggen, maar ik begon hard te schreeuwen. 15 Toen hij dat hoorde, ging hij ervandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter. 16 Ze liet het kleed naast zich liggen totdat Jozefs meester thuiskwam,

2 17 en vertelde hem hetzelfde verhaal: Die Hebreeuwse slaaf die jij in huis hebt gehaald, is mijn kamer binnengedrongen om zich met me te vermaken. 18 En toen ik het op een schreeuwen zette, ging hij ervandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter. 19 Toen Jozefs meester haar hoorde vertellen dat ze zo door zijn slaaf was behandeld, werd hij woedend. 20 Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning. Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Hebreeen 4 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, De Nederlandse taal kent de uitdrukking zo kuis als Jozef. Die uitdrukking is ontleend aan de geschiedenis van Jozef, de mooie jongen en mevrouw Potifar die Jozef in haar bed wilde trekken. Maar Jozef weigert dan en weet zich uit haar greep te bevrijden en halfnaakt neemt hij de benen, mevrouw Potifar verbijsterd met zijn mantel in de handen achterlatend. Hij belandt in de gevangenis op beschuldiging van een poging tot aanranding. Daar gaat het toch over, over Jozef, die zijn kuisheid bewaart? Of gaat het om iets anders? Nou, ik denk dat het om meer gaat. Het gaat er denk ik vooral om dat Jozef niet eigenmachtig de dingen zelf bepaalt en op de dingen vooruitgrijpt, maar leert vertrouwen op Gods leiding: zo geduldig als Jozef. Dat moest Jozef leren: hij moest langs een lange weg leren dat God zich echt met hem bemoeit en een plan heeft voor zijn leven. En dat betekent niet grijpen en graaien, maar wachten...en het goede kiezen. Dat wachten gaat ons in onze wereld niet makkelijk af: wij willen alles ineens en snel, eten, drinken, seks, communicatie. Wat Jozef leerde was kwartier maken voor God, die hem tot zijn bestemming zal laten komen. Avondmaal heeft ook iets van kwartier maken voor God opdat de goede weg gegaan wordt

3 Kwartier maken voor God is niet makkelijk als je je familie tegen hebt zoals Jozef zijn broers. Kwartier maken voor God is niet makkelijk als je leeft in een wereld vol verleiding met geld, seks en macht als Jozef en dan toch blijven vertrouwen, dat God met jou tot zegen wil zijn. Weet u: Soms lijkt je leven op rolletjes te gaan en ziet alles er veelbelovend uit. Jozef was van het begin af in voor het koningschap en het bovenkleed, de veelkleurige mantel van zijn vader, zette hem op een koninklijk voetstuk. Zijn dromen over buigende korenschoven en neigende sterren leken dat veelbelovende ook allemaal aan te kondigen. Maar het zou een lange weg worden, door de diepte heen: zijn broers beroven de koning-in-spé van zijn ambtsgewaad en ideaal, Jozef raakt letterlijk en figuurlijk in de put zoals ook ons leven drastisch kan veranderen en wij in een diep dal terecht kunnen komen. De toekomstige heerser Jozef moet dan in Egypte helemaal onderaan beginnen en leren wat dienen is... Dat koninkrijk van U, komt er nog wat van...? Maar de Heer stond Jozef terzijde, zo staat het tot vier maal in dit hoofdstuk. De Heer zij met u (staat u terzijde), zeggen we ook aan het begin van de kerkdienst, en bij het avondmaal. Maar iemand zou kunnen zeggen: dat ziek ik niet in dat gezin van mij, in mijn levensloop tot nu toe, in de wereld. De kunst van het wachten, zo geduldig als Jozef zijn, het gaat ons moeilijk af en haastig als wij zijn slaan we dan een verkeerde weg in. Maar Jozef...? Het werd hem niet makkelijk gemaakt. Soms lijkt alles in je leven een stroomversnelling te komen. Zo ook bij Jozef aan het begin van Genesis 39: hij snelt in drie stappen voort naar de top en maakt promotie. Al gauw woont hij niet langer in het slavenkwartier maar bij meneer Potifar in huis, bevelvoerder van de lijfwacht van de farao van Egypte, promotie nummer 1. Hij blijkt zulke gouden handen te hebben, dat hij bevorderd wordt tot Potifars bediende, kamerheer, promotie nummer 2. En Gods zegen heeft zo n uitstraling in Potifars huis dat deze tenslotte alles -ook het beheer over zijn bezittingen - aan hem overlaat, promotie nummer 3. Jozef behoort al tot de VIPS van Egypte. Uiterlijk is hij al aan de top, knap en aantrekkelijk als hij is (6). Hij draagt de trekken van de koning, zoals koning David met zijn mooie ogen en schone voorkomen, zoals koning Absalom van wie verteld wordt dat aan hem van voetzool tot hoofdschedel geen gebrek was. Er zijn mensen wier uiterlijk en wie het uiterlijk meezit...

4 Hoogtepunten in je leven: huwelijk, gezin, werk, materiele welstand, uiterlijk lijkt alles perfect te gaan en dan...verschijnt de verzoeker ten tonele in de vorm van macht, geld, een plotselinge ingrijpende gebeurtenis en dan vindt de test plaats zoals Jezus ook werd getest door de verzoeker, de duivel. Bij Jozef dient de verzoeking zich aan in het kleed van de erotiek, de meest zwakke plek. De Egyptische mevrouw Potifar nodigde de Joodse Jozef uit in haar bed. Seksuele intimidatie op het werk, maar dan uitgaande van de vrouw... men zegt dat haar huwelijk niet goed was, haar man altijd weg en dan krijg je dat... Toch was waar zij toe uitnodigde niet alleen bedoeld als overspel, maar nog een stap verder: een greep naar de macht, paleisrevolutie. Slapen met de vrouw van je meerdere betekent immers aanspraak maken op de positie van je meerdere: Jozef kon als hij wilde grijpen en graaien om koning te kraaien De Bijbel is en realistisch boek waarin zoveel herkenbare zaken staan van vandaag: de greep naar de macht, hoe vaak spelen erotische verleidingen daarbij een rol? Deed Absalom het niet met de bijvrouwen van zijn vader David, op het dak van het paleis, publiek, waarmee hij zegt: Zie hier uw nieuwe koning. Dat is de verzoeking voor Jozef, het zelf bepalen, gemene zaak maken met de macht, de verzoeking van ons allen. Het wordt hem op een presenteerblaadje aangeboden: met één stap kan hij komen naast Farao. Hij kan kiezen: zijn eigen weg van pakken wat je pakken kan, of wachten en vertrouwen op God en hij kiest het laatste. God zal hem brengen waar hij wezen moet en dat was geen gemakkelijke keuze. Want hij komt, als hij voor God kiest, en dus voor het geduld en het wachten, niet in een cel van de zedenpolitie, maar in de staatsgevangenis terecht waar de politieke gevangenen zitten: de schenker en de bakker die zondigden tegen hun heer de koning. Wie kent de kunst van het wachten, het vertrouwen op Gods leiding in plaats van eigenmachtig een greep naar de macht te doen? Jozef. Tegen de snelle oversteek van de revolutie kiest hij voor de weg van de diepe gehoorzaamheid. Zijn gehoorzaamheid zal worden gezegend: straks krijgt hij weer een gewaad, straks krijgt hij een vrouw, straks is hij koning...alleen als hij de kunst van het wachten verstaat. Geloven is leven uit beloften, is vertrouwen, is wachten, is geduld beoefenen. Wie kan dat? Zijn leven loslaten in de hand van God?

5 De nakomelingen van Jozef hebben dat moeilijk gevonden toen ze in ballingschap verkeerden: hoe verleidelijk was het niet om gemene zaak te maken met de heidense omgeving. Ook wij leven in een wereld vol verleiding In elk geval is er iemand een silhouet van de Messias Jezus: Jozef in zijn vernedering en verhoging. Jezus liet het helemaal zien. In alles is hij aan ons gelijk geweest maar zonder te zondigen zegt de Hebreeenbriefschrijver. In het neerdalen in de put, het verloochend worden door de oudste, in het door Juda verkocht worden voor zilverlingen, het overgeleverd worden in de handen van vreemden, het verblijven in het land van de duisternis, in het verheven worden, het zitten aan de rechterhand, het eten met zijn broeders aan het feestmaal waaraan hij zich bekend maakt, in het zorgen voor vriend en vreemde... Jozef is een en al spiegelbeeld van Jezus, ook in Genesis 39. Als er één geweest is die voor de keus heeft gestaan: vertrouwen en wachten op God, of zelf grijpen en graaien, dan Jezus wel! Maar Hij heeft gehoorzaamheid geleerd en is een oorzaak geworden van eeuwig heil. De kunst van het wachten: van Genesis (3:15) tot Openbaring (6:10) roepen de Schriften ons op de kunst van het wachten te beoefenen. Want goed is de Heer voor wie Hem verwachten, goed is het in stilte te wachten op het heil van de Here (Klaagliederen 3:25) Moge de ontvangen tekenen van brood en wijn ons daartoe aanzetten Amen ZONDAG 14 januari uur voorganger: Ds. Leen Jan Lingen organist Huub van Straten Zingen: Psalm 34:1,4 Stilte-Votum-Groet Zingen: Gezang 323:1,6 Gebed Lezing Formulier Zingen: Gezang 356 Na de tafel: Gezang 363 Lezing: Genesis 39:1-20 en Hebreeen 4:15 Zingen: Psalm 105:6,7 Verkondiging Zingen: Gezang 427:5,7 Gebeden Collecte

6 Zingen: Gezang 460:1,3 Zegen

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie

Zie, ik verkondig u grote blijdschap

Zie, ik verkondig u grote blijdschap Zie, ik verkondig u grote blijdschap door: J. Lebrat Lucas 1:46-55; 67-79; 2:1-38 In bovenstaande gedeelten zien we, dat één voorwerp alle harten vervult met een overstromende vreugde. Deze grote blijdschap

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 12:1-50 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 12) Maria zalft Jezus op zaterdagavond (12:1-8)... 1

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9)

Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9) Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9) Preek over 1 Korintiërs 13:12 (ds. Jos Douma) Nu kijken we nog in een wazige spiegel maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen.

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: I Kor 15:1-34 Tekst 1 Kor 15:20: Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. U heeft vast wel eens gehoord van die bekende joodse

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 20:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 20) De opstanding vroeg op de eerste dag van de week

Nadere informatie

De God die mij als Herder geleid heeft

De God die mij als Herder geleid heeft De God die mij als Herder geleid heeft door: P. Fuzier Genesis 48:15-16 Hoe treffend zijn de woorden van Jakob, toen hij Jozef zegende in zijn beide zoons Efraïm en Manasse: God, voor wiens aangezicht

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie