DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT"

Transcriptie

1 DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT

2 INHOUDSOPAVE DE BLINDENSTOK... 4 GENEESKUNDIGE VERZORGING... 7 o De voorkeurregeling en het omnio-statuut... 7 o De maximumfactuur... 8 o De forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken... 9 o Het bijzonder solidariteitsfonds HERSCHOLING BINNEN DE ZIEKTEVERZEKERING HUISVESTING o De ambulante diensten o De (semi-)residentiele voorzieningen o De sociale huisvesting o Huursubsidies en installatiepremie bij het betrekken van een gezonde of aangepaste huurwoning en verbeteringspremie o Aanpassingspremie voor een woning HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN INVALIDITEIT o De tegemoetkoming voor hulp van derden JURIDISCHE BESCHERMING o Verlenging van de minderjarigheid o Onbekwaamverklaring o Aanstelling van een gerechtelijk raadsman o Bescherming van de persoon van de geesteszieke o Bescherming van de goederen van personen die onbekwaam zijn die te beheren KABELTELEVISIE KIJK- EN LUISTERGELD (WALLONIË) KINDERBIJSLAG o De bijkomende kinderbijslag voor zieke kinderen of kinderen met een handicap o De kinderbijslag voor kinderen van een persoon met een handicap o De kinderbijslag voor niet meer leerplichtige kinderen met een aandoening of een handicap MOBILITEIT o Rolstoel o Aanpassing van de auto en andere hulpmiddelen o Belastingvoordelen voor de auto van een persoon met een handicap o De parkeerkaart voor personen met een handicap o De veiligheidsgordel o Rijbewijs o Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer voor personen met een visuele handicap o Vermindering openbaar vervoer voor gerechtigden op de omnio-verzekering of behorend tot de groep van de weduwen, invaliden, gepensioneerden of wezen (W.I.G.W.-statuut) o Kaart kosteloze begeleider openbaar vervoer o Speciale kaart voor prioriteit voor het bezetten van een zitplaats op de trein of bus (met uitzondering van de bussen van de lijn) o Gratis abonnement De Lijn o De kaart begeleider De Lijn

3 ONDERWIJS o Buitengewoon of geïntegreerd onderwijs ONROERENDE GOEDEREN o De voorheffing o De registratierechten (Vlaanderen en Wallonië) PENSIOENEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP PERSONENBELASTING HET PERSOONLIJK ASSISTENTIEBUDGET (VLAANDEREN) REVALIDATIE HET SOCIAAL TARIEF VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT SOCIAAL TELEFOONTARIEF TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP o De inkomensvervangende tegemoetkoming o De integratietegemoetkoming o De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden TEWERKSTELLING o Loonkostensubsidie voor de werkgever o Aanpassing van de arbeidspost o Arbeidskledij, arbeidsgereedschap en kost verplaatsingen van en naar werk o Ondersteuning (Duitstalige Gemeenschap) WATER: VRIJSTELLING VAN DE BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSBIJDRAGE EN VAN DE HEFFING OP DE WATERVERONTREINIGING (VLAANDEREN) WERKLOOSHEID o Persoon met een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33% valt als samenwonende niet terug op forfaitaire werkloosheidsuitkeringen o Tewerkstelling in beschutte werkplaats Aandacht : u vindt dit document ook terug op de website: 3

4 DE BLINDENSTOK Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit het bezitten van een blindenstok. Wie is de doelgroep? Personen die hetzij een visuele vermindering hebben van ten minste 60%, hetzij beschikken over een getuigschrift van een arts in de oftalmologie, gespecialiseerd in revalidatie. Wie kent de maatregel toe? De blindenstok kan verkregen worden bij gespecialiseerde organisaties. Meer informatie? Vzw Brailleliga Engelandstraat Brussel Tel.: 02/ Belgische confederatie voor blinden en slechtzienden vzw (BCBS) Georges Henrilaan Brussel Tel.: 02/ In Wallonië Informeer u bij een regionaal kantoor van «l Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes Handicapées». Province de Hainaut, Arrondissements de Tournai, Mons, Ath, Soignies et Mouscron Boulevard Gendebien, Mons Tel.: 065/ Fax: 065/

5 Province de Hainaut, Arrondissements de Charleroi et Thuin Rue de la Rivelaine, Charleroi Tel.: 071/ Fax: 071/ Province de Namur, Arrondissement de Namur Place Joséphine Charlotte, Jambes Tel.: 081/ Fax: 081/ Province de Namur, Arrondissements de Dinant et Philippeville Rue Léopold, 3-1er étage 5500 Dinant Tel.: 082/ Fax: 082/ Province de Liège, Arrondissements de Huy, Liège, Verviers et Waremme Rue du Vertbois, Liège Tel.: 04/ Fax: 04/ Province du Brabant Wallon, Arrondissements de Nivelles et Wavre Chaussée des Collines, 54-1er étage 1300 Wavre Tel.: 010/ Fax: 010/ Province de Luxembourg, Arrondissements de Arlon, Bastogne, Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Virton Rue du Village, Libramont Tel.: 061/ Fax: 061/

6 of bij de raadgevers van het gratis groen nummer: Tel.: 0800/ Fax: 0800/ In Brussel Service bruxellois francophone des personnes handicapées Centrale administratie Paleizenstraat Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Terug inhoud 6

7 GENEESKUNDIGE VERZORGING De voorkeurregeling en het omnio-statuut Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit een hogere terugbetaling (dus lager remgeld) voor de geneeskundige prestaties, zoals de raadpleging van de huisarts, de kost die wordt aangerekend voor de geneesmiddelen, enz. Wie is de doelgroep? Gezinnen die over een beperkt inkomen beschikken of personen die een tegemoetkoming voor personen met een handicap genieten, hun echtgenoot of levenspartner en hun personen ten laste. Wie kent de maatregel toe? Het ziekenfonds kent de maatregel toe. Welke rol vervult de Directie-generaal Personen met een handicap? De Directie-generaal Personen met een handicap deelt aan de ziekenfondsen mee welke personen genieten van een tegemoetkoming aan personen met een handicap. Meer informatie? Uw ziekenfonds Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Tervurenlaan Brussel Terug inhoud 7

8 De maximumfactuur Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat erin dat het remgeld voor bepaalde geneeskundige prestaties zoals de raadpleging van de huisarts en bepaalde geneesmiddelen, volledig terugbetaald wordt zodra het betrokken gezin in het lopende jaar al een bepaald bedrag aan remgeld voor geneeskundige prestaties heeft gedragen. Dit bedrag is 450,00 EUR voor gezinnen waar een persoon deel van uitmaakt die een tegemoetkoming aan personen met een handicap geniet, met uitzondering van de rechthebbenden op een integratietegemoetkoming categorie 3 tot 5, wier echtgenoot of partner een inkomen heeft. Wie is de doelgroep? Alle gezinnen die hoge medische kosten hebben. Wie kent de maatregel toe? Het ziekenfonds kent de maatregel toe. Welke rol vervult de Directie-generaal Personen met een handicap? De Directie-generaal Personen met een handicap deelt aan de ziekenfondsen mee welke personen genieten van een tegemoetkoming aan personen met een handicap. Meer informatie? Uw ziekenfonds Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Tervurenlaan Brussel Terug inhoud 8

9 De forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit een jaarlijkse forfaitaire toelage. Wie is de doelgroep? Chronisch zieken die langdurig hoge medische kosten hebben en voor hun verzorging ook vaak een beroep moeten doen op anderen. Wie kent de maatregel toe? Het ziekenfonds kent de maatregel toe. Meer informatie? Uw ziekenfonds Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Tervurenlaan Brussel Terug inhoud 9

10 Het bijzonder solidariteitsfonds Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit een tussenkomst voor gezondheidszorgen in geval van een dure behandeling die niet voorkomt op de gewone lijst van geneeskundige prestaties, en voor zover dat de aandoening de vitale functies van de rechthebbende bedreigt. Er bestaat een aparte regeling voor kinderen met een chronische aandoening of kanker. Wie is de doelgroep? De gerechtigden zijn de personen die onder de regeling van de ziekte- en invaliditeitsverzekering vallen. Wie kent de maatregel toe? Het College van geneesheren-directeurs van het Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering kent de maatregel toe. Meer informatie? Uw ziekenfonds Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Tervurenlaan Brussel Terug inhoud 10

11 HERSCHOLING BINNEN DE ZIEKTEVERZEKERING Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit het ten laste nemen van bepaalde prestaties voor herscholing. Wie is de doelgroep? De gerechtigden zijn de personen die onder de regeling van de ziekte- en invaliditeitsverzekering vallen en die wegens hun gezondheidstoestand de kansen op tewerkstelling in sectoren waarvoor ze eerder werden opgeleid, verloren hebben. Wie kent de maatregel toe? Het ziekenfonds kent de maatregel toe. Meer informatie? Uw ziekenfonds Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Tervurenlaan Brussel Terug inhoud 11

12 HUISVESTING De ambulante diensten Waaruit bestaat de maatregel? In Vlaanderen Begeleiding in een ambulante dienst die erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap In Wallonië toekenning van een huisvesting AVJ (AVJ: aide à la vie journalière). Wie is de doelgroep? In Vlaanderen Personen met een handicap die nood hebben aan een ambulante begeleiding. In Wallonië De personen die - nog geen 65 jaar zijn; - behoefte hebben aan bijstand, tussen 7 en 30 uren per week; - een fysisch zeer invaliderende handicap hebben en zelfstandig wensen te wonen zonder afhankelijkheid van hun naasten in de activiteiten van het dagelijks leven; - nog geen gebruik maken van een andere mogelijkheid van huisvesting die is erkend door «l Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes Handicapées. Wie kent de maatregel toe? In Vlaanderen: het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. In Wallonië: een sociale huisvestingsmaatschappij. In de Duitstalige Gemeenschap: l Office de la Communauté germanophone pour personnes handicapées 12

13 Meer informatie? In Vlaanderen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap PROVINCIALE AFDELING ANTWERPEN Potvlietlaan BERCHEM Tel.: 03/ Fax: 03/ PROVINCIALE AFDELING VLAAMS-BRABANT Brouwersstraat LEUVEN Tel.: 016/ Fax: 016/ PROVINCIALE AFDELING LIMBURG Ilgatlaan HASSELT Tel.: 011/ Fax: 011/ PROVINCIALE AFDELING OOST-VLAANDEREN Kortrijksesteenweg GENT Tel.: 09/ Fax: 09/ PROVINCIALE AFDELING WEST-VLAANDEREN Residentie "Iris" Magdalenastraat BRUGGE Tel.: 050/ Fax: 050/

14 HOOFDBESTUUR Sterrenkundelaan BRUSSEL Tel.: 02/ Fax: 02/ In Wallonië Informeer u bij het regionaal kantoor van «l Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes Handicapées». PROVINCE DE HAINAUT Arrondissements de Tournai, Mons, Ath, Soignies et Mouscron Boulevard Gendebien, Mons Tel.: 065/ Fax: 065/ PROVINCE DE HAINAUT Arrondissements de Charleroi et Thuin Rue de la Rivelaine, Charleroi Tel.: 071/ Fax: 071/ PROVINCE DE NAMUR Arrondissement de Namur Place Joséphine Charlotte, Jambes Tel.: 081/ Fax: 081/ PROVINCE DE NAMUR Arrondissements de Dinant et Philippeville Rue Léopold, 3-1er étage 5500 Dinant Tel.: 082/ Fax: 082/

15 PROVINCE DE LIEGE Arrondissements de Huy, Liège, Verviers et Waremme Rue du Vertbois, Liège Tel.: 04/ Fax: 04/ PROVINCE DU BRABANT WALLON Arrondissements de Nivelles et Wavre Chaussée des Collines, 54-1er étage Wavre Tel.: 010/ Fax: 010/ PROVINCE DE LUXEMBOURG, Arrondissements de Arlon, Bastogne, Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Virton Rue du Village, Libramont Tel.: 061/ Fax: 061/ of bij de raadgevers van het gratis groen nummer: Tel.: 0800/ Fax: 0800/ In de Duitstalige Gemeenschap Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung Begleitdienste Wohnen Familie- Freizeit Zum Walkerstal 20 1/ Bütgenbach T e l : 080/ Fax : 080/ Terug inhoud 15

16 De (semi-)residentiele voorzieningen Waaruit bestaat de maatregel? Opvang in een erkende (semi-)residentiële voorziening. Wie is de doelgroep? Personen met een handicap die nood hebben aan een semi-residentiële of residentiële opvang. Wie kent de maatregel toe? In Vlaanderen Het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap. In Wallonië l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées In de Duitstalige Gemeenschap l Office de la Communauté germanophone pour personnes handicapées. Meer informatie? In Vlaanderen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap PROVINCIALE AFDELING ANTWERPEN Potvlietlaan BERCHEM Tel.: 03/ Fax: 03/ PROVINCIALE AFDELING VLAAMS-BRABANT Brouwersstraat LEUVEN Tel.: 016/ Fax: 016/

17 PROVINCIALE AFDELING LIMBURG Ilgatlaan HASSELT Tel.: 011/ Fax: 011/ PROVINCIALE AFDELING OOST-VLAANDEREN Kortrijksesteenweg GENT Tel.: 09/ Fax: 09/ PROVINCIALE AFDELING WEST-VLAANDEREN Residentie "Iris" Magdalenastraat BRUGGE Tel.: 050/ Fax: 050/ In de Duitstalige Gemeenschap Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung Begleitdienste Wohnen Familie- Freizeit Zum Walkerstal 20 1/ Bütgenbach T e l : 080/ Fax : 080/

18 In Wallonië Informeer u bij het regionaal kantoor van «l Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes Handicapées». PROVINCE DE HAINAUT Arrondissements de Tournai, Mons, Ath, Soignies et Mouscron Boulevard Gendebien, Mons Tel.: 065/ Fax: 065/ PROVINCE DE HAINAUT Arrondissements de Charleroi et Thuin Rue de la Rivelaine, Charleroi Tel.: 071/ Fax: 071/ PROVINCE DE NAMUR Arrondissement de Namur Place Joséphine Charlotte, Jambes Tel.: 081/ Fax: 081/ PROVINCE DE NAMUR Arrondissements de Dinant et Philippeville Rue Léopold, 3-1er étage 5500 Dinant Tel.: 082/ Fax: 082/ PROVINCE DE LIEGE Arrondissements de Huy, Liège, Verviers et Waremme Rue du Vertbois, Liège Tel.: 04/ Fax: 04/

19 PROVINCE DU BRABANT WALLON Arrondissements de Nivelles et Wavre Chaussée des Collines, 54-1er étage Wavre Tel.: 010/ Fax: 010/ PROVINCE DE LUXEMBOURG, Arrondissements de Arlon, Bastogne, Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Virton Rue du Village, Libramont Tel.: 061/ Fax: 061/ of bij de raadgevers van het gratis groen nummer: Tel.: 0800/ Fax: 0800/ Terug inhoud 19

20 De sociale huisvesting Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel kan twee vormen aannemen: - wanneer de beschikbare woning speciaal aangepast is voor de huisvesting van personen met een handicap, dan geniet deze kandidaat-huurder een absolute voorrang voor die woning; - er wordt een huurvermindering toegekend vanaf 3 personen ten laste; een persoon met een ernstige handicap telt voor 2 personen ten laste. Wie is de doelgroep? Huurders voor een sociale woning met een gezinslid dat een ernstige handicap heeft. Wie kent de maatregel toe? De betrokken sociale huisvestingsmaatschappij. Meer informatie? In Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en onroerend erfgoed Agentschap Wonen-Vlaanderen Koning Albert II-laan 20 bus BRUSSEL Tel.: 02/ Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Koloniënstraat BRUSSEl Tel.: 02/

21 In Wallonië Ministère de la Région wallonne Direction générale de l'aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine Rue des Brigades d'irlande, NAMUR Tel.: 081/ Fax: 081/ mrw.wallonie.be/dgatlp/ Société wallonne du Logement Rue de l Écluse, CHARLEROI Tel.: 071/ Fonds du Logement Rue de Brabant, CHARLEROI Tel.: 071/ Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes Handicapées Administration Centrale Rue de la Rivelaine, CHARLEROI Tel.: 071/ Tel : 0800/ Association Nationale pour le Logement des Personnes Handicapées (A.N.L.H.) Rue de la Fleur d'oranger, 1 boîte BRUXELLES Tel.: 02/ Fax: 02/ Een erkende huisvestingsmaatschappij 21

22 In Brussel Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Administration de l Aménagement du territoire et du Logement (AATL) Direction du Logement Centre d information sur le logement (C.I.L.) Rue du Progrès, 80 (boîte 1) 1035 BRUXELLES (van 9 tot 12 uur) tel. : 02/ Fax : 02/ Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) Jourdanstraat BRUXELLES Tel. : 02/ Fax : 02/ In de Duitstalige Gemeenschap NOSBAU Kahnstrasse 30/32A 4720 KELMIS Tel. : 087/ Fax : 087/ SOZIALER WOHNUNSBAU EIFEL Mühlenbachstrasse ST-VITH Tel. : 080/ Fax : 080/ WOHNRAUM FÜR ALLE Bahnhofstrasse ST-VITH 22

23 Tel. : 080/ Fax : 080/ Terug inhoud 23

24 Huursubsidies en installatiepremie bij het betrekken van een gezonde of aangepaste huurwoning en verbeteringspremie Waaruit bestaat de maatregel? Wanneer er een inwonende persoon is die een handicap heeft van ten minste 66%, mag het inkomen wat hoger liggen om nog in aanmerking te kunnen komen voor de subsidies of premies. Wie is de doelgroep? Personen die een gezonde of aangepaste woning betrekken of personen die verbeteringswerken uitvoeren aan een woning die ten minste 20 jaar in gebruik is en die over een beperkt inkomen beschikken. Wie kent de maatregel toe? In Vlaanderen Het Agentschap Wonen-Vlaanderen In Wallonië Le Ministère de la Région wallonne In Brussel Le ministère de la région Bruxelles Capitale Meer informatie? In Vlaanderen Agentschap Wonen-Vlaanderen Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Tel.: 02/ PROVINCIALE AFDELING ANTWERPEN Vlaams Administratief Centrum Copernicuslaan 1 bus Antwerpen Tel.: 03/ Fax: 03/

25 PROVINCIALE AFDELING LIMBURG Taxandria-Center Gouverneur Roppesingel Hasselt Tel.: 011/ Fax: 011/ PROVINCIALE AFDELING OOST-VLAANDEREN Gebr. Van Eyckstraat Gent Tel.: 09/ Fax: 09/ PROVINCIALE AFDELING VLAAMS-BRABANT Blijde Inkomststraat Leuven Tel.: 016/ Fax: 019/ PROVINCIALE AFDELING WEST-VLAANDEREN Werkhuisstraat Brugge Tel.: 050/ Fax: 050/ In Wallonië Ministère de la Région wallonne Direction générale de l'aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine Rue des Brigades d'irlande, NAMUR Tel.: 081/ Fax: 081/ mrw.wallonie.be/dgatlp/ Société wallonne du Logement Rue de l Écluse, CHARLEROI Tel.: 071/

26 Fonds du Logement Rue de Brabant, CHARLEROI Tel.: 071/ Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes Handicapées Administration Centrale Rue de la Rivelaine, CHARLEROI Tel.: 071/ Tel : 0800/ Association Nationale pour le Logement des Personnes Handicapées (A.N.L.H.) Rue de la Fleur d'oranger, 1 boîte BRUXELLES Tel.: 02/ Fax: 02/ Een erkende huisvestingsmaatschappij In Brussel Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Administration de l Aménagement du territoire et du Logement (AATL) Direction du Logement Centre d information sur le logement (C.I.L.) Rue du Progrès, 80 (boîte 1) 1035 BRUXELLES (van 9 tot 12 uur) tel. : 02/ Fax : 02/ Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) Jourdanstraat BRUXELLES Tel. : 02/

27 Fax : 02/ Een erkende huisvestingsmaatschappij Terug inhoud 27

28 Aanpassingspremie voor een woning Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit het ten laste nemen van een deel van de kostprijs van de aanpassingen. Wie is de doelgroep? De persoon die een woning aanpast aan de lichamelijke gesteldheid van een gezinslid dat volgens een medisch attest voor de activiteiten van het dagelijks leven moet beschikken over een specifieke uitrusting die in de woning geïntegreerd is. Wie kent de maatregel toe? Het Agentschap Wonen-Vlaanderen kent de maatregel toe. Meer informatie? In Vlaanderen Agentschap Wonen-Vlaanderen Koning Albert II-laan 20 bus BRUSSEL Tel.: 02/ PROVINCIALE AFDELING ANTWERPEN Vlaams Administratief Centrum Copernicuslaan 1 bus Antwerpen Tel.: 03/ Fax: 03/ PROVINCIALE AFDELING LIMBURG Taxandria-Center Gouverneur Roppesingel Hasselt Tel.: 011/ Fax: 011/

29 PROVINCIALE AFDELING OOST-VLAANDEREN Gebr. Van Eyckstraat Gent Tel.: 09/ Fax: 09/ PROVINCIALE AFDELING VLAAMS-BRABANT Blijde Inkomststraat Leuven Tel.: 016/ Fax: 019/ PROVINCIALE AFDELING WEST-VLAANDEREN Werkhuisstraat Brugge Tel.: 050/ Fax: 050/ In Wallonië Ministère de la Région wallonne Direction générale de l'aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine Rue des Brigades d'irlande, NAMUR Tel.: 081/ Fax: 081/ mrw.wallonie.be/dgatlp/ Société wallonne du Logement Rue de l Écluse, CHARLEROI Tel.: 071/ Fonds du Logement Rue de Brabant, CHARLEROI Tel.: 071/ Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes Handicapées Administration Centrale 29

30 Rue de la Rivelaine, CHARLEROI Tel.: 071/ Tel : 0800/ Association Nationale pour le Logement des Personnes Handicapées (A.N.L.H.) Rue de la Fleur d'oranger, 1 boîte BRUXELLES Tel.: 02/ Fax: 02/ Een erkende huisvestingsmaatschappij In Brussel Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Administration de l Aménagement du territoire et du Logement (AATL) Direction du Logement Centre d information sur le logement (C.I.L.) Rue du Progrès, 80 (boîte 1) 1035 BRUXELLES (van 9 tot 12 uur) tel. : 02/ Fax : 02/ Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) Jourdanstraat BRUXELLES Tel. : 02/ Fax : 02/ Een erkende huisvestingsmaatschappij 30

31 In de Duitstalige Gemeenschap Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung Start-Service Vennbahnstraße 4/ St Vith Tél. : 080/ Fax : 080/ Terug inhoud 31

32 HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN Waaruit bestaat de maatregel? Financiële tussenkomst in de kosten voor aanpassingen van woning of wagen, of voor hulpmiddelen. Wie is de doelgroep? Personen met een handicap die nood hebben aan aanpassingen of hulpmiddelen. Wie kent de maatregel toe? In Vlaanderen: het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. In het Wallonië: L agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées In Brussel: Le service bruxellois françophone pour personnes handicapées In de Duitstalige Gemeenschap : l Office de la Communauté germanophone pour personnes handicapées Meer informatie? In Vlaanderen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap PROVINCIALE AFDELING ANTWERPEN Potvlietlaan BERCHEM Tel.: 03/ Fax: 03/ PROVINCIALE AFDELING VLAAMS-BRABANT Brouwersstraat LEUVEN Tel.: 016/ Fax: 016/

33 PROVINCIALE AFDELING LIMBURG Ilgatlaan HASSELT Tel.: 011/ Fax: 011/ PROVINCIALE AFDELING OOST-VLAANDEREN Kortrijksesteenweg GENT Tel.: 09/ Fax: 09/ PROVINCIALE AFDELING WEST-VLAANDEREN Residentie "Iris" Magdalenastraat BRUGGE Tel.: 050/ Fax: 050/ HOOFDBESTUUR Sterrenkundelaan BRUSSEL Tel.: 02/ Fax: 02/ In Wallonië Informeer u bij het regionaal kantoor van «l Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes Handicapées». PROVINCE DE HAINAUT Arrondissements de Tournai, Mons, Ath, Soignies et Mouscron Boulevard Gendebien, Mons Tel.: 065/ Fax: 065/

34 PROVINCE DE HAINAUT Arrondissements de Charleroi et Thuin Rue de la Rivelaine, Charleroi Tel.: 071/ Fax: 071/ PROVINCE DE NAMUR Arrondissement de Namur Place Joséphine Charlotte, Jambes Tel.: 081/ Fax: 081/ PROVINCE DE NAMUR Arrondissements de Dinant et Philippeville Rue Léopold, 3-1er étage 5500 Dinant Tel.: 082/ Fax: 082/ PROVINCE DE LIEGE Arrondissements de Huy, Liège, Verviers et Waremme Rue du Vertbois, Liège Tel.: 04/ Fax: 04/ PROVINCE DU BRABANT WALLON Arrondissements de Nivelles et Wavre Chaussée des Collines, 54-1er étage 1300 Wavre Tel.: 010/ Fax: 010/ PROVINCE DE LUXEMBOURG, Arrondissements de Arlon, Bastogne, Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Virton Rue du Village, Libramont Tel.: 061/ Fax: 061/

35 of bij de raadgevers van het Gratis groen nummer: Tel.: 0800/ Fax: 0800/ In de Duitstalige Gemeenschap Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung Start-Service Vennbahnstraße 4/ St Vith Tel.: 080/ Fax: 080/ Terug inhoud 35

36 INVALIDITEIT De tegemoetkoming voor hulp van derden Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit een forfaitaire uitkering. Wie is de doelgroep? Personen die tegelijkertijd - een invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds genieten; - niet kunnen zonder andermans hulp; - niet ter verpleging zijn opgenomen. Wie kent de maatregel toe? Het ziekenfonds kent de maatregel toe. Meer informatie? Uw ziekenfonds Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Tervurenlaan Brussel Terug inhoud 36

37 JURIDISCHE BESCHERMING Verlenging van de minderjarigheid Waaruit bestaat de maatregel? De persoon met een handicap wordt gelijkgesteld met een kind van minder dan 15 jaar. Wie is de doelgroep? Personen met een ernstige mentale handicap. Wie kent de maatregel toe? De rechtbank van eerste aanleg van de woon- of verblijfplaats van de persoon met een handicap. Meer informatie? Federale overheidsdienst Justitie Waterloolaan Brussel 02/ Terug inhoud 37

38 Onbekwaamverklaring Waaruit bestaat de maatregel? De persoon met een handicap wordt gelijkgesteld met een minderjarige. Wie is de doelgroep? De meerderjarige die zich in een aanhoudende staat van onnozelheid of krankzinnigheid bevindt. Wie kent de maatregel toe? De rechtbank van eerste aanleg van de woon- of verblijfplaats van de persoon met een handicap. Meer informatie? Federale overheidsdienst Justitie Waterloolaan Brussel 02/ Terug inhoud 38

39 Aanstelling van een gerechtelijk raadsman Waaruit bestaat de maatregel? De betrokken personen mogen geen leningen aangaan, processen voeren voor de rechter, bezittingen kopen of verkopen. Wie is de doelgroep? Zwakzinnigen die een minder ernstige psychische of mentale handicap vertonen. Personen die niet in staat zijn hun bezittingen te beheren en die zich zodoende in geldnood bevinden. Demente bejaarden. Wie kent de maatregel toe? De rechtbank van eerste aanleg van de woon- of verblijfplaats van de persoon met een handicap. Meer informatie? Federale overheidsdienst Justitie Waterloolaan Brussel 02/ Terug inhoud 39

40 Bescherming van de persoon van de geesteszieke Waaruit bestaat de maatregel? De geesteszieke wordt voor een beperkte tijd opgenomen in een ziekenhuis voor observatie of in een gezin. Wie is de doelgroep? Geesteszieken die zich in één van de volgende toestanden bevinden: - zij brengen hun eigen gezondheid en veiligheid in gevaar; - zij vormen een ernstige bedreiging voor andermans leven of integriteit. Wie kent de maatregel toe? De vrederechter van de verblijfplaats van de persoon met een handicap, van de woonplaats of van de plaats waar de zieke zich bevindt. Meer informatie? Federale overheidsdienst Justitie Waterloolaan Brussel 02/ Terug inhoud 40

41 Bescherming van de goederen van personen die onbekwaam zijn die te beheren Waaruit bestaat de maatregel? Een voorlopige bewindvoerder wordt belast met het beheer van de goederen van de beschermde persoon. Wie is de doelgroep? Meerderjarigen die geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, niet in staat zijn hun goederen te beheren als gevolg van hun gezondheidstoestand. Wie kent de maatregel toe? De vrederechter van de verblijfplaats of de woonplaats van de persoon met een handicap. Meer informatie? Federale overheidsdienst Justitie Waterloolaan Brussel 02/ Terug inhoud 41

42 KABELTELEVISIE Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit een korting op het abonnementsgeld voor de kabeldistributie. Wie is de doelgroep? Sommige personen met een handicap die gebruik maken van kabeltelevisie. Wie kent de maatregel toe? De betrokken kabeldistributiemaatschappij. Meer informatie? Aiesh : Brutélé : Coditel : Gaselwest : Igeho : Inatel : Integan : Interelectra : Interest : PBE : Seditel : Simogel : Télélux : Telenet : VOO : Wolu TV : WVEM: Terug inhoud 42

43 KIJK- EN LUISTERGELD (WALLONIË) Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit een vrijstelling van het kijk- en luistergeld. Wie is de doelgroep? Bepaalde personen met een handicap. Wie kent de maatregel toe? De dienst Kijk- en luistergeld. Welke rol vervult de Directie-generaal Personen met een handicap? De personen die nog niet beschikken over een document waaruit de erkenning van hun handicap blijkt, kunnen een attest aanvragen bij de Directie-generaal Personen met een handicap. De Directie-generaal Personen met een handicap zal dan nagaan of de persoon een vermindering van de zelfredzaamheid heeft van ten minste 12 punten. Meer informatie? Service Radio et Télévision Redevances Avenue Gouverneur Bovesse, NAMUR Tel.: 081/ Fa x: 081/ Dienst für Rundfunk und Fernsehgebühren der Wallonischen Region Bergstrasse, EUPEN Tél. : 087/ Fax : 087/ Gemeentelijke administraties in Wallonië Terug inhoud 43

44 KINDERBIJSLAG De bijkomende kinderbijslag voor zieke kinderen of kinderen met een handicap Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit een uitkering. Wie is de doelgroep? Personen van 0 tot 21 jaar met een aandoening of met een handicap kunnen aanspraak maken op een bijkomende kinderbijslag. Wie kent de maatregel toe? De bevoegde instelling die instaat voor de uitbetaling van kinderbijslag kent de maatregel toe. Welke rol vervult de Directie-generaal Personen met een handicap? De Directie-generaal Personen met een handicap valideert de vraag of en in welke mate de aanvrager getroffen is door een aandoening of een handicap heeft. Meer informatie? Voor algemene inlichtingen Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat, BRUSSEL GROEN NUMMER: 0800/ Tel.: 02/ Fax: 02/ Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) Jan Jacobsplein, BRUSSEL Tel.: 02/ Fax: 02/

45 FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Sociaal Beleid Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus Brussel Directie-generaal Zelfstandigen Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus Brussel Kinderbijslaginstellingen Voor medische inlichtingen FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus BRUSSEL Tel Contact Center: 0800/ Fax: 02/ Terug inhoud 45

46 De kinderbijslag voor kinderen van een persoon met een handicap Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit de toekenning van kinderbijslag overeenkomstig de bedragen die gelden voor een arbeidsongeschikte werknemer die het recht op kinderbijslag opent. Wie is de doelgroep? Personen die - geen recht openen op kinderbijslag in de regeling van de werknemers of de zelfstandigen; - hetzij de inkomensvervangende tegemoetkoming genieten, hetzij de integratietegemoetkoming met een verlies aan zelfredzaamheid van ten minste 9 punten, hetzij de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een verlies aan zelfredzaamheid van ten minste 9 punten. Wie kent de maatregel toe? De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers kent de maatregel toe. Welke rol vervult de Directie-generaal Personen met een handicap? De Directie-generaal Personen met een handicap attesteert dat de betrokkene de vereiste tegemoetkoming aan personen met een handicap geniet. Meer informatie? Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat, BRUSSEL GROEN NUMMER: 0800/ Tel.: 02/ Fax: 02/ Terug inhoud 46

47 De kinderbijslag voor niet meer leerplichtige kinderen met een aandoening of een handicap Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit het basisbedrag van de kinderbijslag. Wie is de doelgroep? Personen die niet ouder zijn dan 25 jaar en die voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de bijkomende kinderbijslag voor zieke kinderen of kinderen met een aandoening, die verbonden zijn door een leerovereenkomst, onderwijs volgen of een stage doorlopen, een eindverhandeling voorbereiden of ingeschreven zijn als jonge werkzoekende. Wie kent de maatregel toe? De bevoegde instelling die instaat voor de uitbetaling van kinderbijslag kent de maatregel toe. Welke rol vervult de Directie-generaal Personen met een handicap? De Directie-generaal Personen met een handicap valideert de vraag of en in welke mate de aanvrager getroffen is door een aandoening of een handicap heeft. Meer informatie? Voor algemene inlichtingen Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat, BRUSSEL GROEN NUMMER: 0800/ Tel.: 02/ Fax: 02/ Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) Jan Jacobsplein, BRUSSEL Tel.: 02/

48 Fax: 02/ FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Sociaal Beleid Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus Brussel Directie-generaal Zelfstandigen Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus Brussel Kinderbijslaginstellingen Voor medische inlichtingen FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus BRUSSEL Tel Contact Center: 0800/ Fax: 02/ Terug inhoud 48

49 MOBILITEIT Rolstoel Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit een tussenkomst in de kost van de rolstoel. Wie is de doelgroep? Rolstoelgebruikers. Wie kent de maatregel toe? Het ziekenfonds komt tussen in de kost van de rolstoel. In sommige gevallen komt ook de regionale dienst bevoegd voor personen met een handicap tussen in de kost van de rolstoel. Meer informatie? Federale overheid Uw ziekenfonds Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Tervurenlaan Brussel In Vlaanderen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap PROVINCIALE AFDELING ANTWERPEN Potvlietlaan BERCHEM Tel.: 03/ Fax: 03/

50 PROVINCIALE AFDELING VLAAMS-BRABANT Brouwersstraat LEUVEN Tel.: 016/ Fax: 016/ PROVINCIALE AFDELING LIMBURG Ilgatlaan HASSELT Tel.: 011/ Fax: 011/ PROVINCIALE AFDELING OOST-VLAANDEREN Kortrijksesteenweg GENT Tel.: 09/ Fax: 09/ PROVINCIALE AFDELING WEST-VLAANDEREN Residentie "Iris" Magdalenastraat BRUGGE Té.l : 050/ Fax: 050/ Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Hoofdbestuur t.a.v. de voorlichtingsdienst Sterrenkundelaan BRUSSEL Tel.: 02/ Fax: 02/

51 In de Duitstalige Gemeenschap Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung Start-Service Vennbahnstraße 4/ St Vith Tel.: 080/ Fax: 080/ In Wallonië Informeer u bij het regionaal kantoor van «l Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes Handicapées». PROVINCE DE HAINAUT Arrondissements de Tournai, Mons, Ath, Soignies et Mouscron Boulevard Gendebien, Mons Tel.: 065/ Fax: 065/ PROVINCE DE HAINAUT Arrondissements de Charleroi et Thuin Rue de la Rivelaine, Charleroi Tel.: 071/ Fax: 071/ PROVINCE DE NAMUR Arrondissement de Namur Place Joséphine Charlotte, Jambes Tel.: 081/ Fax: 081/ PROVINCE DE NAMUR Arrondissements de Dinant et Philippeville Rue Léopold, 3-1er étage 5500 Dinant Tel.: 082/

52 Fax: 082/ PROVINCE DE LIEGE Arrondissements de Huy, Liège, Verviers et Waremme Rue du Vertbois, Liège Tel.: 04/ Fax: 04/ PROVINCE DU BRABANT WALLON Arrondissements de Nivelles et Wavre Chaussée des Collines, 54-1er étage Wavre Tel.: 010/ Fax: 010/ PROVINCE DE LUXEMBOURG, Arrondissements de Arlon, Bastogne, Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Virton Rue du Village, Libramont Tel.: 061/ Fax: 061/ of bij de raadgevers van het Gratis groen nummer: Tel.: 0800/ Fax: 0800/ In Brussel La Commission Communautaire française Le Service bruxellois francophone des personnes handicapées Paleizenstraat Brussel T e l : 02/ F a x : 02/ Terug inhoud 52

53 Aanpassing van de auto en andere hulpmiddelen Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit een tussenkomst voor bepaalde kosten die een persoon moet dragen om zich te kunnen verplaatsen, andere dan de kost voor een rolstoel. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor de aanpassing van een autovoertuig. Wie is de doelgroep? De persoon met een handicap die bepaalde kosten moet dragen om zich te kunnen verplaatsen. Wie kent de maatregel toe? In Vlaanderen: Het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap. In Wallonië: l Agence wallonne pour l intégration des personnes handicapées In Brussel: Le service bruxellois françophone pour personnes handicapées In de Duitstalige Gemeenschap: l Office de la Communauté germanophone pour personnes handicapées Meer informatie? In Vlaanderen Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap PROVINCIALE AFDELING ANTWERPEN Potvlietlaan BERCHEM Tel.: 03/ Fax: 03/ PROVINCIALE AFDELING VLAAMS-BRABANT Brouwersstraat LEUVEN Tel.: 016/ Fax: 016/

54 PROVINCIALE AFDELING LIMBURG Ilgatlaan HASSELT Tel.: 011/ Fax: 011/ PROVINCIALE AFDELING OOST-VLAANDEREN Kortrijksesteenweg GENT Tel.: 09/ Fax: 09/ PROVINCIALE AFDELING WEST-VLAANDEREN Residentie "Iris" Magdalenastraat BRUGGE Tel.: 050/ Fax: 050/ Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Hoofdbestuur Sterrenkundelaan BRUSSEL Tel.: 02/ Fax: 02/ In Wallonië Informeer u bij het regionaal kantoor van «l Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes Handicapées». PROVINCE DE HAINAUT Arrondissements de Tournai, Mons, Ath, Soignies et Mouscron Boulevard Gendebien, Mons Tel.: 065/ Fax: 065/

55 PROVINCE DE HAINAUT Arrondissements de Charleroi et Thuin Rue de la Rivelaine, Charleroi Tel.: 071/ Fax: 071/ PROVINCE DE NAMUR Arrondissement de Namur Place Joséphine Charlotte, Jambes Tel.: 081/ Fax: 081/ PROVINCE DE NAMUR Arrondissements de Dinant et Philippeville Rue Léopold, 3-1er étage 5500 Dinant Tel.: 082/ Fax: 082/ PROVINCE DE LIEGE Arrondissements de Huy, Liège, Verviers et Waremme Rue du Vertbois, Liège Tel.: 04/ Fax: 04/ PROVINCE DU BRABANT WALLON Arrondissements de Nivelles et Wavre Chaussée des Collines, 54-1er étage Wavre Tel.: 010/ Fax: 010/ PROVINCE DE LUXEMBOURG, Arrondissements de Arlon, Bastogne, Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Virton Rue du Village, Libramont Tel.: 061/

56 Fax: 061/ of bij de raadgevers van het Gratis groen nummer: Tel.: 0800/ Fax: 0800/ In Brussel La Commission Communautaire française Le Service bruxellois francophone des personnes handicapées Rue des Palais Bruxelles T e l : 02/ F a x : 02/ In de Duitstalige Gemeenschap Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung Start-Service V e n n bahnstraße 4/ St Vith Tel.: 080/ Fax: 080/ Terug inhoud 56

57 Belastingvoordelen voor de auto van een persoon met een handicap Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit: - de toepassing van een verminderd BTW-tarief van 6% bij aankoop van een auto en teruggave van het alsnog betaalde BTW-bedrag; - de toepassing van een verminderd BTW-tarief van 6% voor de aankoop van onderdelen, toebehoren en uitrustingsstukken, onderhouds- en herstellingswerken - vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling - vrijstelling van de verkeersbelasting Wie is de doelgroep? Personen: - die volledig blind zijn; - die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen; - wier bovenste ledematen zijn geamputeerd (met inbegrip van de personen wier beide handen zijn geamputeerd vanaf de pols); - die lijden aan een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50% bedraagt; - die oorlogsinvalide zijn en die een invaliditeitspensioen genieten overeenkomstig een zeker percentage. Wie kent de maatregel toe? De federale overheidsdienst Financiën kent de maatregel toe. Welke rol vervult de Directie-generaal Personen met een handicap? De Directie-generaal Personen met een handicap attesteert de handicap voor de personen die geen oorlogsinvalide zijn. 57

58 Meer informatie? FOD Financiën Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit North Galaxy Koning Albert II-laan 33 bus Brussel Tel: 02/ en 02/ (BTW) Fax: 02/ (BTW) Administratie der Invordering North Galaxy Koning Albert II-laan 33 bus Brussel Tel: 02/ Fax: 02/ Terug inhoud 58

59 De parkeerkaart voor personen met een handicap Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit de toekenning van een parkeerkaart voor personen met een handicap, die overeenkomstig de gemeentelijke reglementen, bepaalde faciliteiten biedt voor het parkeren. Wie is de doelgroep? Personen die ofwel: - een blijvende invaliditeit hebben van ten minste 80%; - volledig het gebruik van de bovenste ledematen hebben verloren; - lijden aan een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50% bedraagt; - een vermindering van de graad van zelfredzaamheid hebben van ten minste 12 punten; - een vermindering van de verplaatsingsmogelijkheden hebben met ten minste 2 punten; - voor 50% oorlogsinvalide zijn. Wie kent de maatregel toe? De Directie-generaal Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid kent de maatregel toe. Welke rol vervult de Directie-generaal Personen met een handicap? De Directie-generaal Personen met een handicap staat in voor: - het uitreiken van de parkeerkaart voor personen met een handicap; - de erkenning van het verlies van de bovenste ledematen, de blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen, de vermindering van de zelfredzaamheid met ten minste 12 punten en de vermindering van de verplaatsingsmogelijkheden met ten minste 2 punten, wanneer betrokkene nog niet over een geldig attest beschikt. 59

60 Meer informatie? Directie-generaal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus BRUSSEL Tel Contact Center: 0800/ Fax: 02/ Ter informatie: u kan een meer gedetailleerde brochure aanvragen op het hierboven vermelde adres. Terug inhoud 60

61 De veiligheidsgordel Waaruit bestaat de maatregel? Vrijstelling om de veiligheidsgordel te dragen. Wie is de doelgroep? De bestuurders met een lichaamslengte van minder dan 1m50 en de personen met gewichtige medische indicaties. Wie kent de maatregel toe? De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer kent de maatregel toe. Meer informatie? Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directie Verkeersveiligheid City Atrium Vooruitgangstraat Brussel Terug inhoud 61

62 Rijbewijs Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit: - ondersteuning van de rijvaardigheid van personen met een functiestoornis - adviesverlening met betrekking tot de speciale uitrusting die in een auto van een persoon met een functiestoornis moet worden aangebracht - ter beschikking stelling van een aangepaste auto aan de autorijschool. Wie zijn de gerechtigden? De kandidaten met een functiestoornis. Wie kent de maatregel toe? Het Cara, een afdeling van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, kent de maatregel toe. Meer informatie? Cara Afdeling van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid Haachtsesteenweg Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Terug inhoud 62

63 Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer voor personen met een visuele handicap Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit kosteloos vervoer voor de titularis van de kaart en, in voorkomend geval, voor zijn assistentiehond die aan de leiband wordt gehouden, op de trein, de bus, de tram of de metro. Wie is de doelgroep? De blinden of slechtzienden, aangetast door een permanente invaliditeit van ten minste 90% ten gevolge van een aantasting van het gezichtsvermogen. Wie kent de maatregel toe? De Directie-generaal Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid kent de maatregel toe. Welke rol vervult de Directie-generaal Personen met een handicap? De Directie-generaal Personen met een handicap staat in voor de aflevering van de verminderingskaart. Meer informatie? Directie-generaal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus BRUSSEL Tel Contact Center: 0800/ Fax: 02/ Ter informatie: u kan een meer gedetailleerde brochure aanvragen op het hierboven vermelde adres. Terug inhoud 63

64 Vermindering openbaar vervoer voor gerechtigden op de omnioverzekering of behorend tot de groep van de weduwen, invaliden, gepensioneerden of wezen (W.I.G.W.-statuut). Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit een korting op de kostprijs van de verplaatsingen met de trein of de bus. Wie zijn de gerechtigden? De gerechtigden op de omnio-verzekering inzake geneeskundige prestaties. Voor De Lijn is de maatregel enkel geldig voor de personen die behoren tot de groep van de weduwen, invaliden, gepensioneerden of wezen (W.I.G.W.-statuut). Wie kent de maatregel toe? De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (trein), De Lijn en TEC (bus) kennen de maatregel toe. Meer informatie? NMBS Hallepoortlaan Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ MIVB Gulden Vlieslaan, Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/

DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT

DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT 2011-02-24 DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT INHOUDSOPAVE DE WITTE STOCK... 4 GENEESKUNDIGE VERZORGING... 5 o De voorkeurregeling en het omnio-statuut... 5 o De maximumfactuur...

Nadere informatie

DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT

DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT 2011-11-21 DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT INHOUDSOPAVE DE WITTE STOK... 4 GENEESKUNDIGE VERZORGING... 5 o De voorkeurregeling en het omnio-statuut... 5 o De maximumfactuur...

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR U heeft een handicap. Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Waar kan u als persoon met een handicap

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT - 1 - - 2 - De fundamenten van het huidige Belgische beleid voor personen met een handicap dateren van de jaren 60. Men wilde toen personen met een handicap

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: VAPH Spreker: Luc Dewilde (VAPH) VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WWW.VAPH.BE 1 1. Belgisch zorgaanbod voor personen met een handicap 2. VAPH-algemeen Overzicht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP. Openbaar vervoer. http://www.handicap.fgov.be

FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP. Openbaar vervoer. http://www.handicap.fgov.be FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP Openbaar vervoer http://www.handicap.fgov.be A. Vermindering toegestaan aan de uitgebreide wigw-groep 1. Toekenningsvoorwaarden De vermindering

Nadere informatie

wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap

wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap Revalidatiecentrum Overleie Overleiestraat 57 8500 Kortrijk tel. 056/35 18 52 fax. 056/35 18 72 wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap Vanantwerpen Ine

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Informatie voor patiënten Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 2 Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 3 Inleiding

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art.

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. 14 20 HR/ROI) mdc 04/07/2017 - Minimum 3 mandatarissen per provinciale

Nadere informatie

TC/97/36. Gelet op de aanvraag van 26 februari 1997; Gelet op het verslag van de heer Ringelheim. 1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

TC/97/36. Gelet op de aanvraag van 26 februari 1997; Gelet op het verslag van de heer Ringelheim. 1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG TC/97/36 BERAADSLAGING Nr. 97/29 VAN 8 APRIL 1997 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE BESTUURSDIRECTIE VAN DE UITKERINGEN AAN GEHANDICAPTEN (MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU) TOT

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen Hulpmiddelen en aanpassingen INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Wat verstaan we onder hulpmiddelen en aanpassingen?

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR. VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap

Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR. VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR PeRSONeN Met een handicap VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap Wat VINDt u IN Deze BROChuRe? 01 Waarom u INSChRIJVeN BIJ het VAPh? 03 AAN welke

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen Hulpmiddelen en aanpassingen INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder? 01 Wat verstaan we onder hulpmiddelen en aanpassingen?

Nadere informatie

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Inhoud 1. Wat?... 2 2. Heb ik recht op de nationale verminderingskaart?... 2 3. Waarvoor dient de nationale verminderingskaart?... 2 4. Hoe kan ik mijn

Nadere informatie

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Waarom een aanvraag indienen bij het

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning

Aanvraag voor ondersteuning Aanvraag voor ondersteuning Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag voor ondersteuning in. Voor de volgende soorten ondersteuning kunt u op het VAPH een beroep

Nadere informatie

AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB)

AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) Op 17 juli 2000 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed over het invoeren van het Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB). Ondertussen is het PAB

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Echtscheiding

Het sociaal statuut der zelfstandigen Echtscheiding Het sociaal statuut der zelfstandigen Echtscheiding Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Uw verplichtingen 3 U was tot dusver helper 3 U was geen helper 4 Uw rechten 5 Pensioen 5 Geneeskundige

Nadere informatie

VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING 2 INFORMATIE VOOR DE PATIËNT VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING Mensen met een beperking, kunnen in veel gevallen genieten van een reeks aangepaste maatregelen. U vindt hieronder een beknopt

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden)

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden) (*) - Mannen

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

"#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!

#$#%&#'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#!##)!.#,#+'()$/! !!!!! "#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!!!!!! Tegemoetkomingen voor personen met een beperking. 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende

Nadere informatie

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 WAT DOET HET VAPH? 03 ZIJN ER VOORWAARDEN?

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder?

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43 Algemene inhoud DEEL 1 Inkomens 1 1. Overzicht actuele wetgeving 1 2. Inkomen, sociale zekerheid of sociale bijstand 3 3. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap 4 3.1. Toelichting over de regelgeving

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Meewerkende echtgenoten

Het sociaal statuut der zelfstandigen Meewerkende echtgenoten Het sociaal statuut der zelfstandigen Meewerkende echtgenoten Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Wat is het sociaal statuut van meewerkende echtgeno(o)t(e)? 3 Ministatuut 3 Maxistatuut

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/025 BERAADSLAGING NR 08/076 VAN 2 DECEMBER 2008, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Gebruik van de benaming persoon met een handicap In dit formulier wordt de benaming persoon met een handicap gebruikt om te verwijzen naar de persoon

Nadere informatie

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 WAT DOET HET VAPH? 03 ZIJN ER VOORWAARDEN?

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen vrijgesteld van inschrijving (*) - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS ethodologische

Nadere informatie

Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen

Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag in voor volgende soorten ondersteuning: individuele materiële bijstand (IMB):

Nadere informatie

1. Openbaar vervoer van halte tot halte

1. Openbaar vervoer van halte tot halte mobiliteit en vervoer In een steeds snellere wereld wordt mobiliteit als vanzelfsprekend beschouwd. Mobiliteit is een persoonlijk recht, ongeacht leeftijd, geslacht of economische situatie. Dat recht wordt

Nadere informatie

Feitelijke verenigingen: Geldigheid van audits

Feitelijke verenigingen: Geldigheid van audits Feitelijke verenigingen: Geldigheid van audits In 2011 schreef het FAVV alle door haar gekendefeitelijke verenigingen aan met de vraag zich administratief in orde te stellen via hun PCE (Provincie-eenheid

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie

Nieuw Ministerieel Besluit omtrent «Ondersteuningsvelden» (bijstandvelden)

Nieuw Ministerieel Besluit omtrent «Ondersteuningsvelden» (bijstandvelden) Omzendbrief 3652/jt/nf/1205 14 mei 2012 Aan de directies van voorzieningen en diensten voor personen met een handicap. Vragen naar: Nadine Frison Telefoon: 02/225.85.33 E-mail: nadine.frison@vaph.be Bijlage(n):

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3 II. DEFINITIES A. Definities in het kader van de wetgevingen betreffende de sociale integratie van personen met een handicap en hun inschakeling in het arbeidsproces 1. Wet van 16 april 1963 betreffende

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen

Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag in voor volgende soorten ondersteuning: tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen

Nadere informatie

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Gebruik van de benaming persoon met een handicap In dit formulier wordt de benaming persoon met een handicap gebruikt om te verwijzen naar de persoon

Nadere informatie

VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING 2 INFORMATIE VOOR DE PATIËNT VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING Mensen met een beperking kunnen in veel gevallen genieten van een reeks aangepaste maatregelen. U vindt hieronder een beknopt

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der Douane en Accijnzen. Inlichtingenformulier Terug te sturen naar: (zie verklarende nota)

Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der Douane en Accijnzen. Inlichtingenformulier Terug te sturen naar: (zie verklarende nota) Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der Douane en Accijnzen Inlichtingenformulier Terug te sturen naar: (zie verklarende nota) Vrijstelling van de bijdrage op de energie geheven op aardgas

Nadere informatie

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T Marmer PSC 102.08 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2012 Marmer April 2012 PSC 102.08 1 Minimumuurlonen (38-urenweek)

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze BROCHURE?

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen, dan

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Motorfietsen geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2015 1. Welke belastingen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Aanvraag van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure

Aanvraag van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure Aanvraag van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de gegevens om een persoonsvolgend

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

Gegevens van een schadegeval en van de betrokken partijen in het kader van wettelijke subrogatie

Gegevens van een schadegeval en van de betrokken partijen in het kader van wettelijke subrogatie Gegevens van een schadegeval en van de betrokken partijen in het kader van wettelijke subrogatie Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH alle gegevens in verband met uw schadegeval,

Nadere informatie

Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie

Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie Eerste advies: een noodzakelijke stap die voor iedereen

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal

Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal aan. Opgelet!

Nadere informatie

Vragenlijst wettelijke subrogatie

Vragenlijst wettelijke subrogatie Vragenlijst wettelijke subrogatie 1 Duid de oorzaak van uw handicap aan. Kruis het juiste vakje aan en volg de instructies. Een verkeersongeval. Ga naar vraag 2. Een arbeidsongeval. Ga naar vraag 8. Een

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen Hulpmiddelen en aanpassingen INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Wat verstaan we onder hulpmiddelen en aanpassingen?

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst van de afkortingen 3. Kerncijfers 3.1. Inkomensvervangende

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat voor een selectie

Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat voor een selectie Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat voor een selectie Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet zich in voor diversiteit. Wij willen daartoe gelijke kansen, een gelijke

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens EENDRACHT MAAKT MACHT Deze folder kan worden gedownload of besteld via de website: of op het volgende adres: www.financien.belgium.be Publicaties Federale Overheidsdienst Financiën Dienst Strategische

Nadere informatie

Voor investeringen die gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 2011 verbonden is, gelden de volgende percentages.

Voor investeringen die gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 2011 verbonden is, gelden de volgende percentages. Federale Overheidsdienst FINANCIEN ------------------------------ Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit ------------------------------- Inkomstenbelastingen -------------------------------

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal

Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming in de kosten van absorberend en afschermend incontinentiemateriaal

Nadere informatie

Het veranderende landschap van voor integratie van mensen met een arbeidshandicap.

Het veranderende landschap van voor integratie van mensen met een arbeidshandicap. Het veranderende landschap van voor integratie van mensen met een arbeidshandicap. Seminarie Mimiek AZ ALMA SIJSL 20 november 2009 Luc Henau algemeen directeur GTB Van verandering tot visie In het kader

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/108 BERAADSLAGING NR 10/064 VAN 7 SEPTEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN o INLEIDING Bemiddeling in strafzaken 1 is erop gericht een geschil te regelen zonder dat een rechter optreedt. Het doel van de bemiddeling in strafzaken bestaat

Nadere informatie

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN U bent slachtoffer van een misdrijf of na(ast)- bestaande van een slachtoffer. Als slachtoffer hebt u het recht om zorgvuldig en correct behandeld te worden. De magistraten

Nadere informatie

Aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via spoedprocedure

Aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via spoedprocedure Aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via spoedprocedure Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Thuiszorg 1 informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Dienst thuiszorg 2 Inhoud 1 TEGEMOETKOMING MINDERVALIDEN VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORG... 4 1.1 De inkomstenvervangende

Nadere informatie

EN/OF AANPASSINGEN (artikel 28, 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen) Identificatiecode van het product op de lijst

EN/OF AANPASSINGEN (artikel 28, 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen) Identificatiecode van het product op de lijst Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Nadere informatie