Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Gebruiksaanwijzing

2 2013 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Ter ondersteuning van het beoogde gebruik van het product dat in deze publicatie wordt beschreven, mag de koper van het product deze publicatie, uitsluitend voor interne distributie, kopiëren vanaf de media die verstrekt zijn door Welch Allyn. Het is niet toegestaan deze publicatie voor enig ander doel te gebruiken of enig deel hiervan te reproduceren of distribueren zonder schriftelijke toestemming van Welch Allyn. Welch Allyn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, onwettig of ondeskundig gebruik van het product als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies, aandachtspunten, waarschuwingen of verklaringen met betrekking tot het beoogde gebruik van het product zoals aangegeven in deze handleiding. Welch Allyn, Connex, SureTemp, FlexiPort en SureBP zijn gedeponeerde handelsmerken van Welch Allyn. Vital Signs Monitor 6000 Series is een handelsmerk van Welch Allyn. LNCS, SpHb, ReSposable en Rainbow zijn handelsmerken van, en SET, LNOP en Masimo zijn gedeponeerde handelsmerken van Masimo Corporation. Het bezit of de aankoop van een apparaat dat met Masimo SpO2- of Masimo SpHb- is uitgerust, houdt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende vergunning in om dit apparaat te gebruiken met niet-goedgekeurde sensors of kabels die, alleen of samen met dit apparaat, binnen de omvang vallen van een of meer octrooien die met dit apparaat verband houden. Nellcor en OxiMax zijn gedeponeerde handelsmerken van Nellcor Puritan Bennett Inc. Braun en ThermoScan zijn gedeponeerde handelsmerken van Braun GmbH. Health o meter is een gedeponeerd handelsmerk van Sunbeam Products, Inc., gebruikt onder licentie. Voor de software in dit product geldt copyright 2013 Welch Allyn of haar verkopers. Alle rechten voorbehouden. De software wordt beschermd door wetten op het auteursrecht zoals die gelden in de Verenigde Staten en door internationale verdragsbepalingen die wereldwijd van toepassing zijn. Krachtens deze wetten is de licentiehouder gerechtigd de kopie van de software die in dit instrument is opgenomen te gebruiken zoals bedoeld voor gebruik van het product waarin deze is meegeleverd. De software mag niet worden gekopieerd, gedecompileerd, onderworpen aan reverse-engineering, gedeassembleerd of anderszins worden gereduceerd tot een voor mensen waarneembare vorm. Dit betreft geen verkoop van de software of van enige kopie van de software; Welch Allyn of haar verkopers behouden alle rechten, titels en het eigendom van de software. Voor meer informatie over producten van Welch Allyn kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van Welch Allyn: VS Canada Europees callcenter Duitsland Japan Maleisië Singapore Spanje Verenigd Koninkrijk Australië China Frankrijk Italië Latijns-Amerika Nederland Zuid-Afrika Zweden (CD) DIR Ver. C (gedrukt exemplaar) Materiaalnummer , Ver. C Welch Allyn, Inc State Street Road Skaneateles Falls, NY USA Vertegenwoordiger Regulatory Affairs Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath Ierland

3 iii Inhoudsopgave Inleiding... 1 Beoogd gebruik... 1 Contra-indicaties... 1 Symbolen... 3 Schermelementen... 7 Informatie over waarschuwingen en aandachtspunten Algemene waarschuwingen en aandachtspunten Bedieningselementen, indicatoren en aansluitingen Opstellen Toebehoren en accessoires De batterij plaatsen De monitor op een standaard monteren De monitor aan de muur monteren De sondebasis bevestigen De temperatuursonde bevestigen De temperatuursonde en sondebasis verwijderen De NIBP-slang aansluiten De NIBP-slang loskoppelen De SpO2 -kabel aansluiten De SpO2 -kabel loskoppelen Een accessoire bevestigen Een accessoire loskoppelen Nieuwe rol papier plaatsen Netvoeding aansluiten Netvoeding loskoppelen Aan de slag Voeding De monitor inschakelen De monitor uitschakelen De monitor herstellen Datum en tijd instellen Clinicusinformatie invoeren De standaardconfiguratie instellen Navigatie Tabblad Home... 35

4 iv Inhoudsopgave Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Gedeelte Apparaatstatus Gedeelte Inhoud Gedeelte Navigatie Profielen Een profiel selecteren Het toetsenblok, toetsenbord en de barcodescanner gebruiken Het numerieke toetsenblok openen Numeriek toetsenblok Een nummer invoeren Het numerieke toetsenblok sluiten Het toetsenbord openen Toetsenbord Een letter of nummer invoeren Een symbool of speciaal teken invoeren Een diakritisch teken invoeren Het toetsenbord sluiten Een barcodescanner gebruiken Beheer patiëntgegevens Een patiënt toevoegen aan de patiëntenlijst Patiëntgegevens laden met de barcodescanner Een patiënt selecteren Patiëntenrecords beheren Patiëntgegevens afdrukken Printer Een patiënt uit de lijst verwijderen Andere factoren Andere factoren instellen Alarmen Audioalarmen herstellen (pauzeren of uitschakelen) Alarmgrenzen voor vitale functies aanpassen Berichtgeving voor audioalarmen wijzigen Alarmberichten en prioriteiten Oproep verpleegkundige Patiëntbewaking NIBP Temperatuur SpO SpHb Kader Pulswaarde Kader Handmatige parameters Onderhoud en dienstverlening Periodieke controles uitvoeren Het printerpapier vervangen De batterij vervangen De monitor reinigen De accessoires reinigen

5 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave v De standaard reinigen Specificaties Fysieke specificaties Omgevingsspecificaties Monitorradio Configuratieopties Patenten Normen en naleving Algemene naleving en normen Algemene radioconformiteit Richtlijn en verklaring van de fabrikant Naleving van EMC-normen Informatie betreffende emissies en immuniteit Geavanceerde instellingen Algemeen Parameters Gegevensbeheer Netwerk Service Problemen oplossen NIBP-berichten SpO2 en SpHb -berichten Temperatuurberichten Berichten gewichtsschalen Berichten beheer patiëntgegevens Radioberichten Ethernet-berichten USB-berichten Systeemberichten Berichten batterijvoedingsbeheer Berichten Configuratiebeheer Printerberichten Problemen en oplossingen Bijlage Goedgekeurde accessoires Garantie

6 vi Inhoudsopgave Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series

7 1 Inleiding Beoogd gebruik Deze handleiding beschrijft de mogelijkheden en de bediening van de monitor. De informatie, inclusief de afbeeldingen, heeft betrekking op een monitor die is geconfigureerd met opties betreffende niet-invasieve bloeddruk (NIBP), lichaamstemperatuur, pulsoximetrie (SpO2), totale hemoglobineconcentratie (SpHb), pulswaarde en gewichtsschaal. Als de configuratie van uw monitor één of meer van deze opties niet heeft, is sommige informatie in deze handleiding mogelijk niet van toepassing. Voordat u de monitor gebruikt, dient u de secties van de handleiding te lezen die betrekking hebben op het gebruik van de monitor. De VSM 6000 reeks monitors is bestemd voor gebruik door clinici en medisch gekwalificeerd personeel voor de bewaking van pasgeborenen, kinderen en volwassenen op: niet-invasieve bloeddruk, pulswaarde, Contra-indicaties niet-invasieve functionele zuurstofverzadiging van arteriolaire hemoglobine (SpO2) en lichaamstemperatuur in normale en okselmodus. De meest waarschijnlijke locaties om patiënten te bewaken zijn algemene medische en chirurgische afdelingen, algemene ziekenhuizen en andere zorgomgevingen. De optionele Masimo Rainbow SET en accessoires zijn geschikt voor de continue bewaking van de totale hemoglobineconcentratie bij volwassenen, kinderen en pasgeborenen bij beweging en zonder beweging, en bij patiënten met goed of slecht doorbloede weefsels in ziekenhuizen en ziekenhuisachtige faciliteiten. Optionele compatibele gewichtsschalen (bijv. Health o meter ) kunnen worden gebruikt voor de invoer van lengte, gewicht en BMI. Dit product is alleen te koop op voorschrift van een arts of een bevoegde medische hulpverlener. Dit systeem is niet bedoeld voor gebruik: bij patiënten die zijn aangesloten op hart-longmachines bij patiënten die buiten een zorginstelling worden vervoerd

8 2 Inleiding Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series in de buurt van een MRI-apparaat in een hyperbare ruimte in de buurt van ontvlambare anesthetica in de buurt van elektrocauterisatie-apparaten Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de sensor voor contra-indicaties van SpO2- en SpHb-sensors.

9 3 Symbolen Documentatiesymbolen WAARSCHUWING De waarschuwingsberichten in deze handleiding geven omstandigheden of handelingen aan die kunnen leiden tot ziekte, letsel of overlijden. Let op De aandachtsymbolen in deze handleiding geven omstandigheden of handelingen aan die kunnen leiden tot beschadiging van de apparatuur of andere eigendommen of verlies van gegevens. Deze definitie is zowel van toepassing op gele als zwart-witte symbolen. WAARSCHUWING Heet oppervlak. Niet aanraken. Raadpleeg de bedieningsinstructies. Voedingssymbolen Aan/stand-by Equipotentiale aansluiting (op het display) de monitor is aangesloten op de netvoeding Batterij afwezig of defect (op de monitor, groen indicatielampje) netvoeding aanwezig, batterij volledig opgeladen (op de monitor, oranje indicatielampje) netvoeding aanwezig, batterij wordt opgeladen Laadniveau van batterij Batterijklep

10 4 Symbolen Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Wisselstroom (AC) Oplaadbare batterij Lithium-ionbatterij Netvoeding Aansluitsymbolen USB Ethernet RJ-45 Sterkte van draadloos signaal Optimaal (4 balkjes) Goed (3 balkjes) Redelijk (2 balkjes) Zwak (1 balkje) Geen signaal (geen balkjes) Geen verbinding (leeg scherm) Oproep verpleegkundige Diverse symbolen Voldoet aan de essentiële vereisten van de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEG Fabrikant Vertegenwoordiger Europese gemeenschap Defibrillatorbestendige onderdelen van type BF voor patiëntaansluiting Nabestelnummer Serienummer Niet opnieuw gebruiken Niet-ioniserende elektromagnetische straling China-RoHS-markeringen voor controle van vervuiling veroorzaakt door elektronische informatieproducten. XX geeft de milieuvriendelijke gebruiksperiode in jaren aan. Recycleer het product gescheiden van andere wegwerpproducten

11 Gebruiksaanwijzing Symbolen 5 Beperkingen voor gebruik van het draadloos apparaat in Europa. Radioapparatuur klasse 2 van de Europese gemeenschap. Vraag om onderhoud

12 6 Symbolen Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series

13 7 Schermelementen Algemene navigatie Optie selecteren NIBP NIBP starten NIBP stoppen Statusindicatoren voor intervallen Wisselknop voor NIBPweergave Temperatuur Bedieningselement Plaats temperatuur Procesindicator Keuzeknop voor directe modus

14 8 Schermelementen Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series SpO2 en pulswaarde Balkje voor pulsamplitude SatSecondstimer (alleen Nellcor-functie) SpO2 -weergave - wisselknop Keuzeknop voor reactiemodus (aanraken voor snelle modus) Hartfrequentie (in slagen per minuut) Totaal hemoglobine (SpHb) SpHb -weergave - wisselknop Keuzeknop voor Middelen Handmatige parameters Keuzeknop voor handmatige parameters Alarm- en informatieberichten Knop voor alarmgrens Wisselknop voor alarm aan/ uit Wisselknop voor meerdere alarmen Alarmaudio gepauzeerd Alarm actief

15 Gebruiksaanwijzing Schermelementen 9 Patiëntenlijst en beoordeling Toets voor diakritische tekens (beschikbaar voor talen die letters met diakritische tekens bevatten; weergave verschilt per taal) Patiënttestrapporten verzenden Symbolentoets Patiënttestrapporten afdrukken Afdrukverzoek annuleren Patiëntidentificaties toevoegen De patiëntenlijst ophalen van het netwerk Instellingen Configuratie-instellingen opslaan Geavanceerde instellingen Opslaan op USBflashstation Configureren vanaf USB-flashstation Standaardfabrieksins tellingen herstellen

16 10 Schermelementen Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series

17 11 Informatie over waarschuwingen en aandachtspunten Waarschuwingsberichten en aandachtspunten kunnen op de monitor, de verpakking, het transportmateriaal of in dit document worden weergegeven. De monitor is veilig voor patiënten en clinici als deze wordt gebruikt volgens de instructies en de waarschuwingsberichten en aandachtspunten die in deze handleiding worden gegeven. Voordat u de monitor gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat u bekend bent met de secties van deze gebruiksaanwijzing die betrekking hebben op het gebruik van de monitor. Als u de waarschuwingsberichten in deze handleiding niet begrijpt of niet in acht neemt, kan dit leiden tot letsel, ziekte of overlijden van de patiënt. Als u de aandachtspunten in deze handleiding niet begrijpt of niet in acht neemt, kan dit leiden tot beschadiging van de apparatuur of andere eigendommen of tot verlies van patiëntgegevens. Algemene waarschuwingen en aandachtspunten WAARSCHUWING Veel omgevingsvariabelen, waaronder de fysiologie van de patiënt en de klinische toepassing, kunnen de nauwkeurigheid en prestaties van de monitor beïnvloeden. De clinicus dient alle informatie over de vitale functies te controleren voordat de patiënt wordt behandeld. Als er twijfel bestaat over de nauwkeurigheid van een meting, moet de meting met behulp van een andere klinisch geaccepteerde methode worden gecontroleerd. WAARSCHUWING Alarmgrenzen zijn afhankelijk van de patiënt of instelling. De clinicus moet voor elke patiënt geschikte alarmgrenzen instellen of controleren. Elke keer dat de monitor wordt ingeschakeld, moet u controleren of de alarminstellingen geschikt zijn voor de patiënt voordat u met de bewaking begint. WAARSCHUWING De monitor is niet bedoeld voor gebruik tijdens patiëntvervoer buiten de medische instelling. Gebruik de monitor niet voor metingen bij een patiënt tijdens vervoer.

18 12 Informatie over waarschuwingen en aandachtspunten Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend door Welch Allyn goedgekeurde accessoires en gebruik deze volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires met de monitor kan de veiligheid van de patiënt en de bediener in gevaar brengen en een negatieve invloed hebben op de prestaties en nauwkeurigheid van het product. WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Sluit niet meer dan één patiënt op een monitor aan. WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Het binnendringen van stof en deeltjes kan de nauwkeurigheid van bloeddrukmetingen beïnvloeden. Gebruik de monitor in schone omgevingen voor nauwkeurige metingen. Als u merkt dat stof of pluisjes zich in de ventilatieopeningen van de monitor ophopen, laat u de monitor controleren en reinigen door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus. WAARSCHUWING Vloeistoffen kunnen de elektronica in de monitor beschadigen. Voorkom dat er vloeistof op de monitor wordt gemorst. Als er vloeistoffen op de monitor worden gemorst: 1. Schakel de monitor uit. 2. Maak het netsnoer los. 3. Verwijder de batterijset uit de monitor. 4. Droog overtollige vloeistof op de monitor af. Opmerking Als er mogelijk vloeistof in de monitor is binnengedrongen, gebruikt u de monitor niet totdat deze goed is gedroogd, gecontroleerd en getest door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 5. Plaats de batterijset terug. 6. Schakel de monitor in en controleer of de monitor normaal werkt voordat u deze gebruikt. Als vloeistof de behuizing van de printer binnendringt: 1. Schakel de monitor uit. 2. Maak het netsnoer los. 3. Verwijder de batterijset uit de monitor. 4. Verwijder de papierrol en gooi deze weg. 5. Reinig en droog de binnenzijde van de behuizing van de printer. Opmerking De behuizing van de printer heeft een afvoerbuis waarmee vloeistoffen omlaag en aan de onderzijde uit de monitor worden geleid. Als er mogelijk vloeistof in andere openingen van de monitor is binnengedrongen, gebruikt u de monitor niet totdat deze goed is gedroogd, gecontroleerd en getest door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 6. Plaats een nieuwe rol papier. 7. Schakel de monitor in en controleer of de monitor normaal werkt voordat u deze gebruikt.

19 Gebruiksaanwijzing Informatie over waarschuwingen en aandachtspunten 13 WAARSCHUWING Veiligheidsrisico. Beschadigde snoeren, kabels en accessoires kunnen de veiligheid van de patiënt en de bediener in gevaar brengen. Til de monitor nooit op aan het netsnoer of de patiëntaansluitingen. Controleer het netsnoer, de bloeddrukmanchet, SpO2-kabel en andere accessoires regelmatig op slijtage van door trekontlasting, rafels en andere beschadigingen. Vervang de desbetreffende onderdelen indien noodzakelijk. WAARSCHUWING Brand- en explosiegevaar. Gebruik de monitor niet in de aanwezigheid van ontvlambare anesthesiemengsels met lucht, zuurstof of lachgas, in een met zuurstof verrijkte omgeving of in een andere mogelijk explosieve omgeving. WAARSCHUWING Gevaar voor brand en elektrische schokken. Sluit alleen LAN-kabels aan die zich binnen de perimeter van één gebouw bevinden. Geleidende LAN-kabels verspreid over meerdere gebouwen kunnen gevaar voor brand of elektrische schokken met zich meebrengen, tenzij deze zijn uitgerust met glasvezelkabels, bliksemafleiders of andere toepasselijke veiligheidsvoorzieningen. WAARSCHUWING De monitor werkt mogelijk niet goed als deze is gevallen of beschadigd. Bescherm het apparaat tegen zware schokken of stoten. Gebruik de monitor niet indien u tekenen van beschadiging aan het apparaat opmerkt. Als een monitor is gevallen of is beschadigd, moet deze door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden gecontroleerd op een juiste werking voordat de monitor weer in gebruik wordt genomen. WAARSCHUWING Defecte batterijen kunnen de monitor beschadigen. Als de batterij tekenen van beschadiging of barstvorming vertoont, moet deze onmiddellijk worden vervangen en uitsluitend door een batterij die is goedgekeurd door Welch Allyn. WAARSCHUWING Onjuist wegwerpen van batterijen kan gevaar voor explosie of verontreiniging opleveren. Werp batterijen nooit weg in afvalcontainers. Recycleer batterijen altijd volgens de lokale regelgeving. WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken. Open de monitor niet en probeer deze niet te repareren. De monitor bevat geen interne onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren of onderhouden. Voer uitsluitend routinematige reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uit die specifiek in deze handleiding worden beschreven. Controle en onderhoud van interne onderdelen mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 50º C. WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Gebruik de monitor niet bij patiënten die zijn aangesloten op hart-longmachines. WAARSCHUWING Gebruik de monitor uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik de monitor niet bij patiënten zoals beschreven in de contra-indicaties. WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Gebruik de monitor niet bij patiënten die convulsies of tremoren vertonen.

20 14 Informatie over waarschuwingen en aandachtspunten Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series WAARSCHUWING Aan de muur bevestigde apparatuur en accessoires moeten worden gemonteerd in overeenstemming met de bijgeleverde instructies. Welch Allyn is niet verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van montages die niet zijn uitgevoerd door erkend onderhoudspersoneel van Welch Allyn. Neem voor professionele, veilige en betrouwbare montage van accessoires contact op met een erkende servicevertegenwoordiger van Welch Allyn of ander gekwalificeerd onderhoudspersoneel. WAARSCHUWING Plaats de monitor niet in een positie waarbij deze op de patiënt kan vallen. WAARSCHUWING Welch Allynis niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de netvoeding van een instelling. Als er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van de netvoeding van de instelling of de veiligheidsaardinggeleider, dient u de monitor altijd uitsluitend te laten werken op batterijvoeding wanneer deze is aangesloten op een patiënt. WAARSCHUWING Risico op beschadiging van de apparatuur en lichamelijk letsel. Als u de monitor op een verrijdbare standaard verplaatst, moeten alle patiëntkabels en -snoeren goed zijn vastgezet om deze uit de buurt van de wielen te houden en kantelgevaar te minimaliseren. WAARSCHUWING Randapparatuur en accessoires die direct in contact kunnen komen met de patiënt, moeten voldoen aan alle toepasselijke vereisten omtrent veiligheidsnormen, EMC-normen en regelgeving om de veiligheid van de bediener en de patiënt te waarborgen. WAARSCHUWING De aansluitingen voor ingaande en uitgaande signalen (I/O) zijn uitsluitend bedoeld voor het aansluiten van apparaten die voldoen aan IEC of andere IEC-normen (bijvoorbeeld IEC 60950) die van toepassing zijn op de monitor. Het aansluiten van extra apparaten op de monitor kan het risico op lekstroom via de behuizing of de patiënt vergroten. Houd rekening met de vereisten van IEC om de veiligheid van de bediener en de patiënt te waarborgen. Meet de lekstroom om te controleren of er geen gevaar voor elektrische schokken bestaat. WAARSCHUWING Risico op storingen van de apparatuur en letsel bij de patiënt. Bedek de ventilatieopeningen voor luchtinlaat en -uitlaat aan de achterzijde en op de voet van de monitor niet. Als deze ventilatieopeningen worden bedekt, kan oververhitting van de monitor of demping van de alarmen worden veroorzaakt. WAARSCHUWING Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van elektrochirurgie. WAARSCHUWING Risico op kruisbesmetting of klinische infecties. Reinig en desinfecteer de monitor routinematig volgens de protocollen en normen van uw instelling of de lokale regelgeving. Door uw handen voorafgaand aan en na contact met patiënten grondig te wassen, wordt het risico op kruisbesmetting en klinische infecties aanzienlijk verminderd. LET OP! Volgens de federale wet in de Verenigde Staten mag deze monitor uitsluitend worden aangeschaft, gedistribueerd of gebruikt door of in opdracht van een arts of een gediplomeerde zorgverlener.

21 Gebruiksaanwijzing Informatie over waarschuwingen en aandachtspunten 15 LET OP! Risico op elektromagnetische interferentie. De monitor voldoet aan de van toepassing zijnde landelijke en internationale normen voor elektromagnetische interferentie. Deze normen zijn bedoeld om elektromagnetische interferentie bij medische apparatuur te minimaliseren. Hoewel deze monitor naar verwachting geen problemen zal opleveren voor andere apparatuur die voldoet aan de normen en niet zal worden beïnvloed door andere apparaten die voldoen aan de normen, is het mogelijk dat er zich problemen met interferentie voordoen. Uit voorzorg dient het gebruik van de monitor in de directe nabijheid van andere apparatuur te worden vermeden. In het geval van interferentie met apparatuur dient u de apparatuur zo nodig te verplaatsen of de gebruiksaanwijzing van de fabrikant te raadplegen. LET OP! Gebruik uitsluitend een (geaard) netsnoer van klasse I voor het voeden van deze monitor. LET OP! Druk kort in om de monitor uit te schakelen als deze normaal werkt. Patiëntgegevens en configuratie-instellingen zullen verloren gaan. LET OP! Verplaats de monitor of verrijdbare standaard nooit door aan een snoer te trekken, aangezien dit ertoe kan leiden dat de monitor omvalt of het snoer beschadigd raakt. Trek nooit aan het netsnoer wanneer u deze uit de wandcontactdoos verwijdert. Wanneer u het netsnoer loskoppelt, dient u altijd de stekker vast te pakken, niet het snoer. Houd het snoer uit de buurt van vloeistoffen, warmte en scherpe randen. Vervang het netsnoer als de trekontlasting of de isolatie van het snoer is beschadigd of deze zich van de stekker begint terug te trekken. LET OP! Gebruik uitsluitend de USB-clientkabel van Welch Allyn om een laptop op de USB-poort aan te sluiten. Laptops die worden aangesloten op de monitor moeten werken op batterijvoeding, een voeding die voldoet aan IEC , of een scheidingstransformator die voldoet aan IEC LET OP! Als het aanraakscherm niet naar behoren reageert, raadpleeg de sectie voor het oplossen van problemen. Als het probleem niet kan worden opgelost, stopt u met het gebruik van de monitor en neemt u contact op met een erkend servicecenter van Welch Allyn of gekwalificeerd onderhoudspersoneel. LET OP! Controleer de identiteit van de patiënt op de monitor na handmatige invoer of invoer via barcode en voordat u patiëntenrecords afdrukt of overdraagt.

22 16 Informatie over waarschuwingen en aandachtspunten Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series

23 17 Bedieningselementen, indicatoren en aansluitingen Opmerking Uw model omvat mogelijk niet al deze functies. Nr. Functie Beschrijving 1 Printer Optioneel. De printer voorziet in een afdruk van patiënt- en apparatuurinformatie. 2 Lichtbalk Geeft een visueel alarm met rode en oranje LED-lampjes. 3 Thermometer Optioneel. Opbergvak voor temperatuursondekapjes. 4 Thermometer Optioneel. Temperatuursonde. 5 Thermometer (aansluiting achter een kapje) Zorgt ervoor dat de aansluiting van de sonde op de monitor vast blijft zitten. 6 LCD-scherm Kleurenaanraakscherm van 1024 x 600 pixels biedt een grafische gebruikersinterface.

24 18 Bedieningselementen, indicatoren en aansluitingen Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Nr. Functie Beschrijving 7 Batterijcompartiment (achter een klep) Bevat de lithium-ionbatterij. 8 Bloeddruk Ingebouwde module voor eenvoudige vervanging. Geschikt voor slangen met enkel of dubbel lumen. 9 Pulsoximetrie Optionele Nellcor (SpO2) of Masimo Rainbow SET (SpO2 of gecombineerde SpO2/SpHb) in een ingebouwde module voor eenvoudige vervanging. Nr. Functie Beschrijving 1 Aan/uit-schakelaar en LED-lampje Aan/stand-byschakelaar. Het LED-lampje geeft de oplaadstatus aan wanneer de monitor is aangesloten op de netvoeding: Groen: de batterij is opgeladen. Oranje: de batterij wordt opgeladen. 2 Ethernet RJ-45 Biedt een lijnverbinding naar het computernetwerk. 3 USB-client Biedt een aansluiting op een externe computer voor tests en software-upgrades. 4 Oproep verpleegkundige Optioneel. Biedt een aansluiting op het oproepsysteem voor verpleegkundigen van het ziekenhuis. (Niet beschikbaar op het 6300-model.) 5 Ventilatoruitlaat 6 Geaarde nok (equipotentiale aansluiting) Voor elektrische veiligheidstests en als manier om een equipotentiaalgeleider aan te sluiten. 7 Voedingsaansluiting Biedt een externe netvoedingsaansluiting.

25 Gebruiksaanwijzing Bedieningselementen, indicatoren en aansluitingen 19 Nr. Functie Beschrijving 8 Bevestigingsonderdeel voor verrijdbare standaard Zorgt ervoor dat de montageplaat op de monitor vast blijft zitten. 9 Uitsparing voor montageplaat Zorgt ervoor dat de monitor vast blijft zitten wanneer deze op de verrijdbare standaard of aan de muur is bevestigd. 10 Klep USB-aansluiting Biedt toegang tot host-usb-aansluitingen voor optionele accessoires. 11 Ventilatorinlaat 12 Luidspreker Laat tonen horen. Een piëzopieper in de monitor dient als backupalarm.

26 20 Bedieningselementen, indicatoren en aansluitingen Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series

27 21 Opstellen Toebehoren en accessoires Raadpleeg Goedgekeurde accessoires in de bijlage voor een lijst met alle goedgekeurde toebehoren en accessoires. De batterij plaatsen Deze procedure is van toepassing wanneer de monitor voor de eerste keer wordt opgesteld. Daarom wordt aangenomen dat de monitor is uitgeschakeld. WAARSCHUWING Brand- en explosiegevaar. Kans op brandwonden. Demonteer of verbrand de batterijset niet, veroorzaak geen kortsluiting en pers de batterij niet samen. 1. Plaats de monitor ondersteboven voor toegang tot de batterijklep. 2. Zoek de batterijklep; deze wordt aangegeven met. 3. Plaats een munt in de sleuf en duw de klep hiermee open. Kies voor een munt die gemakkelijk in de sleuf past. 4. Schuif de batterij erin.

28 22 Opstellen Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Opmerking Verwijder het lipje niet van de batterij. Met dit lipje kan de batterij uit het compartiment worden verwijderd wanneer deze moet worden vervangen. 5. Plaats de batterijklep terug door het ene uiteinde in de inkeping te plaatsen en vervolgens stevig op het tegenoverliggende uiteinde te drukken. Opmerking Nieuwe batterijen zijn slechts voor dertig procent opgeladen. Sluit de batterij daarom direct op de netvoeding aan als u een nieuwe batterij hebt geplaatst. De monitor op een standaard monteren 1. Lijn de monitor uit op de zwarte plaat in het midden van de standaarddrager. 2. Draai de schroef op de plaat aan in het schroefgat aan de achterzijde van de monitor. De monitor aan de muur monteren Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de wandhouder voor montageinstructies. De sondebasis bevestigen 1. Lijn de sondebasis uit met de lipjes omhoog en omlaag gericht en plaats de sondebasis in de temperatuurmodule.

29 Gebruiksaanwijzing Opstellen 23 De sondebasis klikt op zijn plaats vast wanneer deze volledig is geplaatst. 2. Plaats de temperatuursonde in de sondebasis. De temperatuursonde bevestigen LET OP! De temperatuurmodule werkt alleen wanneer de sondebasis goed op zijn plaats zit. 1. Verwijder de klep van de temperatuurmodule door op het lipje te drukken en de klep naar rechts te schuiven. De klep bevindt zich aan de rechteronderzijde van de monitor, onder de sondebasis. 2. Houd de kabelaansluiting van de temperatuursonde vast met het geveerde lipje rechts en breng deze in de sondepoort van de temperatuurmodule in.

Monitor voor vitale functies 300-serie

Monitor voor vitale functies 300-serie Monitor voor vitale functies 300-serie Gebruiksaanwijzingen Softwareversie 1.2X ii Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serien Copyright 2005 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Het is niet

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Encore Monitor voor vitale functies

Encore Monitor voor vitale functies Propaq Encore Monitor voor vitale functies Gebruiksaanwijzing Modellen 202EL, 204EL, 206EL Software versie 2.5X ii Welch Allyn Propaq Encore-monitor voor vitale functies 2012 Welch Allyn. Alle rechten

Nadere informatie

Hardwarehandleiding - ABPM 6100

Hardwarehandleiding - ABPM 6100 Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

Elektocardiografen van de CP-serie

Elektocardiografen van de CP-serie Elektocardiografen van de CP-serie CP 100 CP 200 Update voor Gebruiksaanwijzing: ii Welch Allyn Elektrocardiografen van de CP-serie Copyright 2012 Welch Allyn Artikelnummer: 719384, Versie: A Welch Allyn

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Windows Mobile Smartphone! Belangrijke informatie. DEZE TELEFOON IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing Holter Software Systeem Gebruiksaanwijzing ii Expert holtersoftwaresysteem Copyright 2006-2013 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Niemand mag deze handleiding zonder toestemming van Welch Allyn geheel

Nadere informatie

Touch-telefoon Gebruikershandleiding

Touch-telefoon Gebruikershandleiding Touch-telefoon Gebruikershandleiding www.htc.com 2 Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NIET OPGELADEN WANNEER U HET UITPAKT. VERWIJDER NOOIT DE BATTERIJ WANNEER HET APPARAAT WORDT OPGELADEN.

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be SM-R380. Gebruiksaanwijzing. www.samsung.com

Downloaded from www.vandenborre.be SM-R380. Gebruiksaanwijzing. www.samsung.com SM-R380 Gebruiksaanwijzing www.samsung.com Over deze gebruiksaanwijzing U kunt deze Gear gebruiken in combinatie met bepaalde Samsung Android mobiele apparaten. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal bedoeld

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

HTC HD2 Gebruikershandleiding

HTC HD2 Gebruikershandleiding HTC HD2 Gebruikershandleiding 2 Lees deze alstublieft voor u verder gaat DE ACCU IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN ALS U HET UIT DE VERPAKKING NEEMT. VERWIJDER HET BATTERIJPAK NIET TERWIJL HET APPARAAT LAADT.

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

System 350. Console X30. Gebruikershandleiding. Geleiding en automatische besturing. www.topconpa.com

System 350. Console X30. Gebruikershandleiding. Geleiding en automatische besturing. www.topconpa.com System 350 Console X30 Gebruikershandleiding Geleiding en automatische besturing www.topconpa.com Gebruikershandleiding Onderdeelnummer: AGA4084-DU Rev.nummer: 1.5.1 Voor gebruik met softwareversie: 3.12.12

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E M5100 Series Gebruikershandleiding Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Oktober 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie

Nadere informatie

CardioPerfect Workstation Rust ECG module - gebruikershandleiding

CardioPerfect Workstation Rust ECG module - gebruikershandleiding European Regulatory Manager Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Tel.: +353 46 90 67700 Fax: +353 46 90 67754 Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HTC P3470 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3022735

Uw gebruiksaanwijzing. HTC P3470 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3022735 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HTC P3470. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HTC P3470 in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

DU7176. Gebruikershandleiding notebook

DU7176. Gebruikershandleiding notebook DU7176 Gebruikershandleiding notebook Mei 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze handleiding... 6 Veiligheidsmaatregelen... 7

Nadere informatie

MEDTRONIC CARELINK - PROGRAMMEERAPPARAAT

MEDTRONIC CARELINK - PROGRAMMEERAPPARAAT MEDTRONIC CARELINK - PROGRAMMEERAPPARAAT Programmeerapparaat Model 2090/Analyzer Model 2290 voor apparaten van Medtronic en Vitatron 2005 0123 Programmeerapparaat Model2090 0 Referentiehandleiding 0 Handleiding

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

HP Notebook-pc. Gebruikshandleiding

HP Notebook-pc. Gebruikshandleiding HP Notebook-pc Gebruikshandleiding Kennisgeving Dit handboek en alle hierin vermelde voorbeelden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Hewlett-Packard biedt ten aanzien van dit materiaal

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG CLP-320 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3976590

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG CLP-320 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3976590 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Gebruikershandleiding Tobii C-Series Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication s De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de website van Tobii,

Nadere informatie

KX-PRX110NL KX-PRX120NL

KX-PRX110NL KX-PRX120NL Gebruiksaanwijzing Premium Design Telefoon met Touchscreen Model KX-PRX110NL KX-PRX120NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees dit document aandachtig door en bewaar het voor

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave 1. Garantie & aansprakelijkheid 2. Verwijdering van oud product 3. Conformiteitsverklaring 4. Beoogd gebruik 5. Veiligheidsaanwijzingen 6. Accessoires 6.1 Standaard accessoires

Nadere informatie