Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Gebruiksaanwijzing

2 2013 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Ter ondersteuning van het beoogde gebruik van het product dat in deze publicatie wordt beschreven, mag de koper van het product deze publicatie, uitsluitend voor interne distributie, kopiëren vanaf de media die verstrekt zijn door Welch Allyn. Het is niet toegestaan deze publicatie voor enig ander doel te gebruiken of enig deel hiervan te reproduceren of distribueren zonder schriftelijke toestemming van Welch Allyn. Welch Allyn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, onwettig of ondeskundig gebruik van het product als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies, aandachtspunten, waarschuwingen of verklaringen met betrekking tot het beoogde gebruik van het product zoals aangegeven in deze handleiding. Welch Allyn, Connex, SureTemp, FlexiPort en SureBP zijn gedeponeerde handelsmerken van Welch Allyn. Vital Signs Monitor 6000 Series is een handelsmerk van Welch Allyn. LNCS, SpHb, ReSposable en Rainbow zijn handelsmerken van, en SET, LNOP en Masimo zijn gedeponeerde handelsmerken van Masimo Corporation. Het bezit of de aankoop van een apparaat dat met Masimo SpO2- of Masimo SpHb- is uitgerust, houdt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende vergunning in om dit apparaat te gebruiken met niet-goedgekeurde sensors of kabels die, alleen of samen met dit apparaat, binnen de omvang vallen van een of meer octrooien die met dit apparaat verband houden. Nellcor en OxiMax zijn gedeponeerde handelsmerken van Nellcor Puritan Bennett Inc. Braun en ThermoScan zijn gedeponeerde handelsmerken van Braun GmbH. Health o meter is een gedeponeerd handelsmerk van Sunbeam Products, Inc., gebruikt onder licentie. Voor de software in dit product geldt copyright 2013 Welch Allyn of haar verkopers. Alle rechten voorbehouden. De software wordt beschermd door wetten op het auteursrecht zoals die gelden in de Verenigde Staten en door internationale verdragsbepalingen die wereldwijd van toepassing zijn. Krachtens deze wetten is de licentiehouder gerechtigd de kopie van de software die in dit instrument is opgenomen te gebruiken zoals bedoeld voor gebruik van het product waarin deze is meegeleverd. De software mag niet worden gekopieerd, gedecompileerd, onderworpen aan reverse-engineering, gedeassembleerd of anderszins worden gereduceerd tot een voor mensen waarneembare vorm. Dit betreft geen verkoop van de software of van enige kopie van de software; Welch Allyn of haar verkopers behouden alle rechten, titels en het eigendom van de software. Voor meer informatie over producten van Welch Allyn kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van Welch Allyn: VS Canada Europees callcenter Duitsland Japan Maleisië Singapore Spanje Verenigd Koninkrijk Australië China Frankrijk Italië Latijns-Amerika Nederland Zuid-Afrika Zweden (CD) DIR Ver. C (gedrukt exemplaar) Materiaalnummer , Ver. C Welch Allyn, Inc State Street Road Skaneateles Falls, NY USA Vertegenwoordiger Regulatory Affairs Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath Ierland

3 iii Inhoudsopgave Inleiding... 1 Beoogd gebruik... 1 Contra-indicaties... 1 Symbolen... 3 Schermelementen... 7 Informatie over waarschuwingen en aandachtspunten Algemene waarschuwingen en aandachtspunten Bedieningselementen, indicatoren en aansluitingen Opstellen Toebehoren en accessoires De batterij plaatsen De monitor op een standaard monteren De monitor aan de muur monteren De sondebasis bevestigen De temperatuursonde bevestigen De temperatuursonde en sondebasis verwijderen De NIBP-slang aansluiten De NIBP-slang loskoppelen De SpO2 -kabel aansluiten De SpO2 -kabel loskoppelen Een accessoire bevestigen Een accessoire loskoppelen Nieuwe rol papier plaatsen Netvoeding aansluiten Netvoeding loskoppelen Aan de slag Voeding De monitor inschakelen De monitor uitschakelen De monitor herstellen Datum en tijd instellen Clinicusinformatie invoeren De standaardconfiguratie instellen Navigatie Tabblad Home... 35

4 iv Inhoudsopgave Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Gedeelte Apparaatstatus Gedeelte Inhoud Gedeelte Navigatie Profielen Een profiel selecteren Het toetsenblok, toetsenbord en de barcodescanner gebruiken Het numerieke toetsenblok openen Numeriek toetsenblok Een nummer invoeren Het numerieke toetsenblok sluiten Het toetsenbord openen Toetsenbord Een letter of nummer invoeren Een symbool of speciaal teken invoeren Een diakritisch teken invoeren Het toetsenbord sluiten Een barcodescanner gebruiken Beheer patiëntgegevens Een patiënt toevoegen aan de patiëntenlijst Patiëntgegevens laden met de barcodescanner Een patiënt selecteren Patiëntenrecords beheren Patiëntgegevens afdrukken Printer Een patiënt uit de lijst verwijderen Andere factoren Andere factoren instellen Alarmen Audioalarmen herstellen (pauzeren of uitschakelen) Alarmgrenzen voor vitale functies aanpassen Berichtgeving voor audioalarmen wijzigen Alarmberichten en prioriteiten Oproep verpleegkundige Patiëntbewaking NIBP Temperatuur SpO SpHb Kader Pulswaarde Kader Handmatige parameters Onderhoud en dienstverlening Periodieke controles uitvoeren Het printerpapier vervangen De batterij vervangen De monitor reinigen De accessoires reinigen

5 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave v De standaard reinigen Specificaties Fysieke specificaties Omgevingsspecificaties Monitorradio Configuratieopties Patenten Normen en naleving Algemene naleving en normen Algemene radioconformiteit Richtlijn en verklaring van de fabrikant Naleving van EMC-normen Informatie betreffende emissies en immuniteit Geavanceerde instellingen Algemeen Parameters Gegevensbeheer Netwerk Service Problemen oplossen NIBP-berichten SpO2 en SpHb -berichten Temperatuurberichten Berichten gewichtsschalen Berichten beheer patiëntgegevens Radioberichten Ethernet-berichten USB-berichten Systeemberichten Berichten batterijvoedingsbeheer Berichten Configuratiebeheer Printerberichten Problemen en oplossingen Bijlage Goedgekeurde accessoires Garantie

6 vi Inhoudsopgave Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series

7 1 Inleiding Beoogd gebruik Deze handleiding beschrijft de mogelijkheden en de bediening van de monitor. De informatie, inclusief de afbeeldingen, heeft betrekking op een monitor die is geconfigureerd met opties betreffende niet-invasieve bloeddruk (NIBP), lichaamstemperatuur, pulsoximetrie (SpO2), totale hemoglobineconcentratie (SpHb), pulswaarde en gewichtsschaal. Als de configuratie van uw monitor één of meer van deze opties niet heeft, is sommige informatie in deze handleiding mogelijk niet van toepassing. Voordat u de monitor gebruikt, dient u de secties van de handleiding te lezen die betrekking hebben op het gebruik van de monitor. De VSM 6000 reeks monitors is bestemd voor gebruik door clinici en medisch gekwalificeerd personeel voor de bewaking van pasgeborenen, kinderen en volwassenen op: niet-invasieve bloeddruk, pulswaarde, Contra-indicaties niet-invasieve functionele zuurstofverzadiging van arteriolaire hemoglobine (SpO2) en lichaamstemperatuur in normale en okselmodus. De meest waarschijnlijke locaties om patiënten te bewaken zijn algemene medische en chirurgische afdelingen, algemene ziekenhuizen en andere zorgomgevingen. De optionele Masimo Rainbow SET en accessoires zijn geschikt voor de continue bewaking van de totale hemoglobineconcentratie bij volwassenen, kinderen en pasgeborenen bij beweging en zonder beweging, en bij patiënten met goed of slecht doorbloede weefsels in ziekenhuizen en ziekenhuisachtige faciliteiten. Optionele compatibele gewichtsschalen (bijv. Health o meter ) kunnen worden gebruikt voor de invoer van lengte, gewicht en BMI. Dit product is alleen te koop op voorschrift van een arts of een bevoegde medische hulpverlener. Dit systeem is niet bedoeld voor gebruik: bij patiënten die zijn aangesloten op hart-longmachines bij patiënten die buiten een zorginstelling worden vervoerd

8 2 Inleiding Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series in de buurt van een MRI-apparaat in een hyperbare ruimte in de buurt van ontvlambare anesthetica in de buurt van elektrocauterisatie-apparaten Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de sensor voor contra-indicaties van SpO2- en SpHb-sensors.

9 3 Symbolen Documentatiesymbolen WAARSCHUWING De waarschuwingsberichten in deze handleiding geven omstandigheden of handelingen aan die kunnen leiden tot ziekte, letsel of overlijden. Let op De aandachtsymbolen in deze handleiding geven omstandigheden of handelingen aan die kunnen leiden tot beschadiging van de apparatuur of andere eigendommen of verlies van gegevens. Deze definitie is zowel van toepassing op gele als zwart-witte symbolen. WAARSCHUWING Heet oppervlak. Niet aanraken. Raadpleeg de bedieningsinstructies. Voedingssymbolen Aan/stand-by Equipotentiale aansluiting (op het display) de monitor is aangesloten op de netvoeding Batterij afwezig of defect (op de monitor, groen indicatielampje) netvoeding aanwezig, batterij volledig opgeladen (op de monitor, oranje indicatielampje) netvoeding aanwezig, batterij wordt opgeladen Laadniveau van batterij Batterijklep

10 4 Symbolen Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Wisselstroom (AC) Oplaadbare batterij Lithium-ionbatterij Netvoeding Aansluitsymbolen USB Ethernet RJ-45 Sterkte van draadloos signaal Optimaal (4 balkjes) Goed (3 balkjes) Redelijk (2 balkjes) Zwak (1 balkje) Geen signaal (geen balkjes) Geen verbinding (leeg scherm) Oproep verpleegkundige Diverse symbolen Voldoet aan de essentiële vereisten van de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEG Fabrikant Vertegenwoordiger Europese gemeenschap Defibrillatorbestendige onderdelen van type BF voor patiëntaansluiting Nabestelnummer Serienummer Niet opnieuw gebruiken Niet-ioniserende elektromagnetische straling China-RoHS-markeringen voor controle van vervuiling veroorzaakt door elektronische informatieproducten. XX geeft de milieuvriendelijke gebruiksperiode in jaren aan. Recycleer het product gescheiden van andere wegwerpproducten

11 Gebruiksaanwijzing Symbolen 5 Beperkingen voor gebruik van het draadloos apparaat in Europa. Radioapparatuur klasse 2 van de Europese gemeenschap. Vraag om onderhoud

12 6 Symbolen Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series

13 7 Schermelementen Algemene navigatie Optie selecteren NIBP NIBP starten NIBP stoppen Statusindicatoren voor intervallen Wisselknop voor NIBPweergave Temperatuur Bedieningselement Plaats temperatuur Procesindicator Keuzeknop voor directe modus

14 8 Schermelementen Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series SpO2 en pulswaarde Balkje voor pulsamplitude SatSecondstimer (alleen Nellcor-functie) SpO2 -weergave - wisselknop Keuzeknop voor reactiemodus (aanraken voor snelle modus) Hartfrequentie (in slagen per minuut) Totaal hemoglobine (SpHb) SpHb -weergave - wisselknop Keuzeknop voor Middelen Handmatige parameters Keuzeknop voor handmatige parameters Alarm- en informatieberichten Knop voor alarmgrens Wisselknop voor alarm aan/ uit Wisselknop voor meerdere alarmen Alarmaudio gepauzeerd Alarm actief

15 Gebruiksaanwijzing Schermelementen 9 Patiëntenlijst en beoordeling Toets voor diakritische tekens (beschikbaar voor talen die letters met diakritische tekens bevatten; weergave verschilt per taal) Patiënttestrapporten verzenden Symbolentoets Patiënttestrapporten afdrukken Afdrukverzoek annuleren Patiëntidentificaties toevoegen De patiëntenlijst ophalen van het netwerk Instellingen Configuratie-instellingen opslaan Geavanceerde instellingen Opslaan op USBflashstation Configureren vanaf USB-flashstation Standaardfabrieksins tellingen herstellen

16 10 Schermelementen Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series

17 11 Informatie over waarschuwingen en aandachtspunten Waarschuwingsberichten en aandachtspunten kunnen op de monitor, de verpakking, het transportmateriaal of in dit document worden weergegeven. De monitor is veilig voor patiënten en clinici als deze wordt gebruikt volgens de instructies en de waarschuwingsberichten en aandachtspunten die in deze handleiding worden gegeven. Voordat u de monitor gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat u bekend bent met de secties van deze gebruiksaanwijzing die betrekking hebben op het gebruik van de monitor. Als u de waarschuwingsberichten in deze handleiding niet begrijpt of niet in acht neemt, kan dit leiden tot letsel, ziekte of overlijden van de patiënt. Als u de aandachtspunten in deze handleiding niet begrijpt of niet in acht neemt, kan dit leiden tot beschadiging van de apparatuur of andere eigendommen of tot verlies van patiëntgegevens. Algemene waarschuwingen en aandachtspunten WAARSCHUWING Veel omgevingsvariabelen, waaronder de fysiologie van de patiënt en de klinische toepassing, kunnen de nauwkeurigheid en prestaties van de monitor beïnvloeden. De clinicus dient alle informatie over de vitale functies te controleren voordat de patiënt wordt behandeld. Als er twijfel bestaat over de nauwkeurigheid van een meting, moet de meting met behulp van een andere klinisch geaccepteerde methode worden gecontroleerd. WAARSCHUWING Alarmgrenzen zijn afhankelijk van de patiënt of instelling. De clinicus moet voor elke patiënt geschikte alarmgrenzen instellen of controleren. Elke keer dat de monitor wordt ingeschakeld, moet u controleren of de alarminstellingen geschikt zijn voor de patiënt voordat u met de bewaking begint. WAARSCHUWING De monitor is niet bedoeld voor gebruik tijdens patiëntvervoer buiten de medische instelling. Gebruik de monitor niet voor metingen bij een patiënt tijdens vervoer.

18 12 Informatie over waarschuwingen en aandachtspunten Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend door Welch Allyn goedgekeurde accessoires en gebruik deze volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires met de monitor kan de veiligheid van de patiënt en de bediener in gevaar brengen en een negatieve invloed hebben op de prestaties en nauwkeurigheid van het product. WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Sluit niet meer dan één patiënt op een monitor aan. WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Het binnendringen van stof en deeltjes kan de nauwkeurigheid van bloeddrukmetingen beïnvloeden. Gebruik de monitor in schone omgevingen voor nauwkeurige metingen. Als u merkt dat stof of pluisjes zich in de ventilatieopeningen van de monitor ophopen, laat u de monitor controleren en reinigen door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus. WAARSCHUWING Vloeistoffen kunnen de elektronica in de monitor beschadigen. Voorkom dat er vloeistof op de monitor wordt gemorst. Als er vloeistoffen op de monitor worden gemorst: 1. Schakel de monitor uit. 2. Maak het netsnoer los. 3. Verwijder de batterijset uit de monitor. 4. Droog overtollige vloeistof op de monitor af. Opmerking Als er mogelijk vloeistof in de monitor is binnengedrongen, gebruikt u de monitor niet totdat deze goed is gedroogd, gecontroleerd en getest door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 5. Plaats de batterijset terug. 6. Schakel de monitor in en controleer of de monitor normaal werkt voordat u deze gebruikt. Als vloeistof de behuizing van de printer binnendringt: 1. Schakel de monitor uit. 2. Maak het netsnoer los. 3. Verwijder de batterijset uit de monitor. 4. Verwijder de papierrol en gooi deze weg. 5. Reinig en droog de binnenzijde van de behuizing van de printer. Opmerking De behuizing van de printer heeft een afvoerbuis waarmee vloeistoffen omlaag en aan de onderzijde uit de monitor worden geleid. Als er mogelijk vloeistof in andere openingen van de monitor is binnengedrongen, gebruikt u de monitor niet totdat deze goed is gedroogd, gecontroleerd en getest door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 6. Plaats een nieuwe rol papier. 7. Schakel de monitor in en controleer of de monitor normaal werkt voordat u deze gebruikt.

19 Gebruiksaanwijzing Informatie over waarschuwingen en aandachtspunten 13 WAARSCHUWING Veiligheidsrisico. Beschadigde snoeren, kabels en accessoires kunnen de veiligheid van de patiënt en de bediener in gevaar brengen. Til de monitor nooit op aan het netsnoer of de patiëntaansluitingen. Controleer het netsnoer, de bloeddrukmanchet, SpO2-kabel en andere accessoires regelmatig op slijtage van door trekontlasting, rafels en andere beschadigingen. Vervang de desbetreffende onderdelen indien noodzakelijk. WAARSCHUWING Brand- en explosiegevaar. Gebruik de monitor niet in de aanwezigheid van ontvlambare anesthesiemengsels met lucht, zuurstof of lachgas, in een met zuurstof verrijkte omgeving of in een andere mogelijk explosieve omgeving. WAARSCHUWING Gevaar voor brand en elektrische schokken. Sluit alleen LAN-kabels aan die zich binnen de perimeter van één gebouw bevinden. Geleidende LAN-kabels verspreid over meerdere gebouwen kunnen gevaar voor brand of elektrische schokken met zich meebrengen, tenzij deze zijn uitgerust met glasvezelkabels, bliksemafleiders of andere toepasselijke veiligheidsvoorzieningen. WAARSCHUWING De monitor werkt mogelijk niet goed als deze is gevallen of beschadigd. Bescherm het apparaat tegen zware schokken of stoten. Gebruik de monitor niet indien u tekenen van beschadiging aan het apparaat opmerkt. Als een monitor is gevallen of is beschadigd, moet deze door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden gecontroleerd op een juiste werking voordat de monitor weer in gebruik wordt genomen. WAARSCHUWING Defecte batterijen kunnen de monitor beschadigen. Als de batterij tekenen van beschadiging of barstvorming vertoont, moet deze onmiddellijk worden vervangen en uitsluitend door een batterij die is goedgekeurd door Welch Allyn. WAARSCHUWING Onjuist wegwerpen van batterijen kan gevaar voor explosie of verontreiniging opleveren. Werp batterijen nooit weg in afvalcontainers. Recycleer batterijen altijd volgens de lokale regelgeving. WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken. Open de monitor niet en probeer deze niet te repareren. De monitor bevat geen interne onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren of onderhouden. Voer uitsluitend routinematige reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uit die specifiek in deze handleiding worden beschreven. Controle en onderhoud van interne onderdelen mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 50º C. WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Gebruik de monitor niet bij patiënten die zijn aangesloten op hart-longmachines. WAARSCHUWING Gebruik de monitor uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik de monitor niet bij patiënten zoals beschreven in de contra-indicaties. WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Gebruik de monitor niet bij patiënten die convulsies of tremoren vertonen.

20 14 Informatie over waarschuwingen en aandachtspunten Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series WAARSCHUWING Aan de muur bevestigde apparatuur en accessoires moeten worden gemonteerd in overeenstemming met de bijgeleverde instructies. Welch Allyn is niet verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van montages die niet zijn uitgevoerd door erkend onderhoudspersoneel van Welch Allyn. Neem voor professionele, veilige en betrouwbare montage van accessoires contact op met een erkende servicevertegenwoordiger van Welch Allyn of ander gekwalificeerd onderhoudspersoneel. WAARSCHUWING Plaats de monitor niet in een positie waarbij deze op de patiënt kan vallen. WAARSCHUWING Welch Allynis niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de netvoeding van een instelling. Als er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van de netvoeding van de instelling of de veiligheidsaardinggeleider, dient u de monitor altijd uitsluitend te laten werken op batterijvoeding wanneer deze is aangesloten op een patiënt. WAARSCHUWING Risico op beschadiging van de apparatuur en lichamelijk letsel. Als u de monitor op een verrijdbare standaard verplaatst, moeten alle patiëntkabels en -snoeren goed zijn vastgezet om deze uit de buurt van de wielen te houden en kantelgevaar te minimaliseren. WAARSCHUWING Randapparatuur en accessoires die direct in contact kunnen komen met de patiënt, moeten voldoen aan alle toepasselijke vereisten omtrent veiligheidsnormen, EMC-normen en regelgeving om de veiligheid van de bediener en de patiënt te waarborgen. WAARSCHUWING De aansluitingen voor ingaande en uitgaande signalen (I/O) zijn uitsluitend bedoeld voor het aansluiten van apparaten die voldoen aan IEC of andere IEC-normen (bijvoorbeeld IEC 60950) die van toepassing zijn op de monitor. Het aansluiten van extra apparaten op de monitor kan het risico op lekstroom via de behuizing of de patiënt vergroten. Houd rekening met de vereisten van IEC om de veiligheid van de bediener en de patiënt te waarborgen. Meet de lekstroom om te controleren of er geen gevaar voor elektrische schokken bestaat. WAARSCHUWING Risico op storingen van de apparatuur en letsel bij de patiënt. Bedek de ventilatieopeningen voor luchtinlaat en -uitlaat aan de achterzijde en op de voet van de monitor niet. Als deze ventilatieopeningen worden bedekt, kan oververhitting van de monitor of demping van de alarmen worden veroorzaakt. WAARSCHUWING Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van elektrochirurgie. WAARSCHUWING Risico op kruisbesmetting of klinische infecties. Reinig en desinfecteer de monitor routinematig volgens de protocollen en normen van uw instelling of de lokale regelgeving. Door uw handen voorafgaand aan en na contact met patiënten grondig te wassen, wordt het risico op kruisbesmetting en klinische infecties aanzienlijk verminderd. LET OP! Volgens de federale wet in de Verenigde Staten mag deze monitor uitsluitend worden aangeschaft, gedistribueerd of gebruikt door of in opdracht van een arts of een gediplomeerde zorgverlener.

21 Gebruiksaanwijzing Informatie over waarschuwingen en aandachtspunten 15 LET OP! Risico op elektromagnetische interferentie. De monitor voldoet aan de van toepassing zijnde landelijke en internationale normen voor elektromagnetische interferentie. Deze normen zijn bedoeld om elektromagnetische interferentie bij medische apparatuur te minimaliseren. Hoewel deze monitor naar verwachting geen problemen zal opleveren voor andere apparatuur die voldoet aan de normen en niet zal worden beïnvloed door andere apparaten die voldoen aan de normen, is het mogelijk dat er zich problemen met interferentie voordoen. Uit voorzorg dient het gebruik van de monitor in de directe nabijheid van andere apparatuur te worden vermeden. In het geval van interferentie met apparatuur dient u de apparatuur zo nodig te verplaatsen of de gebruiksaanwijzing van de fabrikant te raadplegen. LET OP! Gebruik uitsluitend een (geaard) netsnoer van klasse I voor het voeden van deze monitor. LET OP! Druk kort in om de monitor uit te schakelen als deze normaal werkt. Patiëntgegevens en configuratie-instellingen zullen verloren gaan. LET OP! Verplaats de monitor of verrijdbare standaard nooit door aan een snoer te trekken, aangezien dit ertoe kan leiden dat de monitor omvalt of het snoer beschadigd raakt. Trek nooit aan het netsnoer wanneer u deze uit de wandcontactdoos verwijdert. Wanneer u het netsnoer loskoppelt, dient u altijd de stekker vast te pakken, niet het snoer. Houd het snoer uit de buurt van vloeistoffen, warmte en scherpe randen. Vervang het netsnoer als de trekontlasting of de isolatie van het snoer is beschadigd of deze zich van de stekker begint terug te trekken. LET OP! Gebruik uitsluitend de USB-clientkabel van Welch Allyn om een laptop op de USB-poort aan te sluiten. Laptops die worden aangesloten op de monitor moeten werken op batterijvoeding, een voeding die voldoet aan IEC , of een scheidingstransformator die voldoet aan IEC LET OP! Als het aanraakscherm niet naar behoren reageert, raadpleeg de sectie voor het oplossen van problemen. Als het probleem niet kan worden opgelost, stopt u met het gebruik van de monitor en neemt u contact op met een erkend servicecenter van Welch Allyn of gekwalificeerd onderhoudspersoneel. LET OP! Controleer de identiteit van de patiënt op de monitor na handmatige invoer of invoer via barcode en voordat u patiëntenrecords afdrukt of overdraagt.

22 16 Informatie over waarschuwingen en aandachtspunten Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series

23 17 Bedieningselementen, indicatoren en aansluitingen Opmerking Uw model omvat mogelijk niet al deze functies. Nr. Functie Beschrijving 1 Printer Optioneel. De printer voorziet in een afdruk van patiënt- en apparatuurinformatie. 2 Lichtbalk Geeft een visueel alarm met rode en oranje LED-lampjes. 3 Thermometer Optioneel. Opbergvak voor temperatuursondekapjes. 4 Thermometer Optioneel. Temperatuursonde. 5 Thermometer (aansluiting achter een kapje) Zorgt ervoor dat de aansluiting van de sonde op de monitor vast blijft zitten. 6 LCD-scherm Kleurenaanraakscherm van 1024 x 600 pixels biedt een grafische gebruikersinterface.

24 18 Bedieningselementen, indicatoren en aansluitingen Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Nr. Functie Beschrijving 7 Batterijcompartiment (achter een klep) Bevat de lithium-ionbatterij. 8 Bloeddruk Ingebouwde module voor eenvoudige vervanging. Geschikt voor slangen met enkel of dubbel lumen. 9 Pulsoximetrie Optionele Nellcor (SpO2) of Masimo Rainbow SET (SpO2 of gecombineerde SpO2/SpHb) in een ingebouwde module voor eenvoudige vervanging. Nr. Functie Beschrijving 1 Aan/uit-schakelaar en LED-lampje Aan/stand-byschakelaar. Het LED-lampje geeft de oplaadstatus aan wanneer de monitor is aangesloten op de netvoeding: Groen: de batterij is opgeladen. Oranje: de batterij wordt opgeladen. 2 Ethernet RJ-45 Biedt een lijnverbinding naar het computernetwerk. 3 USB-client Biedt een aansluiting op een externe computer voor tests en software-upgrades. 4 Oproep verpleegkundige Optioneel. Biedt een aansluiting op het oproepsysteem voor verpleegkundigen van het ziekenhuis. (Niet beschikbaar op het 6300-model.) 5 Ventilatoruitlaat 6 Geaarde nok (equipotentiale aansluiting) Voor elektrische veiligheidstests en als manier om een equipotentiaalgeleider aan te sluiten. 7 Voedingsaansluiting Biedt een externe netvoedingsaansluiting.

25 Gebruiksaanwijzing Bedieningselementen, indicatoren en aansluitingen 19 Nr. Functie Beschrijving 8 Bevestigingsonderdeel voor verrijdbare standaard Zorgt ervoor dat de montageplaat op de monitor vast blijft zitten. 9 Uitsparing voor montageplaat Zorgt ervoor dat de monitor vast blijft zitten wanneer deze op de verrijdbare standaard of aan de muur is bevestigd. 10 Klep USB-aansluiting Biedt toegang tot host-usb-aansluitingen voor optionele accessoires. 11 Ventilatorinlaat 12 Luidspreker Laat tonen horen. Een piëzopieper in de monitor dient als backupalarm.

26 20 Bedieningselementen, indicatoren en aansluitingen Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series

27 21 Opstellen Toebehoren en accessoires Raadpleeg Goedgekeurde accessoires in de bijlage voor een lijst met alle goedgekeurde toebehoren en accessoires. De batterij plaatsen Deze procedure is van toepassing wanneer de monitor voor de eerste keer wordt opgesteld. Daarom wordt aangenomen dat de monitor is uitgeschakeld. WAARSCHUWING Brand- en explosiegevaar. Kans op brandwonden. Demonteer of verbrand de batterijset niet, veroorzaak geen kortsluiting en pers de batterij niet samen. 1. Plaats de monitor ondersteboven voor toegang tot de batterijklep. 2. Zoek de batterijklep; deze wordt aangegeven met. 3. Plaats een munt in de sleuf en duw de klep hiermee open. Kies voor een munt die gemakkelijk in de sleuf past. 4. Schuif de batterij erin.

28 22 Opstellen Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Opmerking Verwijder het lipje niet van de batterij. Met dit lipje kan de batterij uit het compartiment worden verwijderd wanneer deze moet worden vervangen. 5. Plaats de batterijklep terug door het ene uiteinde in de inkeping te plaatsen en vervolgens stevig op het tegenoverliggende uiteinde te drukken. Opmerking Nieuwe batterijen zijn slechts voor dertig procent opgeladen. Sluit de batterij daarom direct op de netvoeding aan als u een nieuwe batterij hebt geplaatst. De monitor op een standaard monteren 1. Lijn de monitor uit op de zwarte plaat in het midden van de standaarddrager. 2. Draai de schroef op de plaat aan in het schroefgat aan de achterzijde van de monitor. De monitor aan de muur monteren Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de wandhouder voor montageinstructies. De sondebasis bevestigen 1. Lijn de sondebasis uit met de lipjes omhoog en omlaag gericht en plaats de sondebasis in de temperatuurmodule.

29 Gebruiksaanwijzing Opstellen 23 De sondebasis klikt op zijn plaats vast wanneer deze volledig is geplaatst. 2. Plaats de temperatuursonde in de sondebasis. De temperatuursonde bevestigen LET OP! De temperatuurmodule werkt alleen wanneer de sondebasis goed op zijn plaats zit. 1. Verwijder de klep van de temperatuurmodule door op het lipje te drukken en de klep naar rechts te schuiven. De klep bevindt zich aan de rechteronderzijde van de monitor, onder de sondebasis. 2. Houd de kabelaansluiting van de temperatuursonde vast met het geveerde lipje rechts en breng deze in de sondepoort van de temperatuurmodule in.

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Gebruiksaanwijzing

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Gebruiksaanwijzing Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Gebruiksaanwijzing 2014 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Ter ondersteuning van het beoogde gebruik van het product dat in deze publicatie wordt

Nadere informatie

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Gebruiksaanwijzing

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Gebruiksaanwijzing Welch Allyn Connex Integrated Wall System Gebruiksaanwijzing 2012 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Ter ondersteuning van het beoogde gebruik van het product dat in deze publicatie wordt beschreven,

Nadere informatie

Connex Spot Monitor. Gebruiksaanwijzing

Connex Spot Monitor. Gebruiksaanwijzing Connex Spot Monitor Gebruiksaanwijzing 2015 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Ter ondersteuning van het beoogde gebruik van het product dat in deze publicatie wordt beschreven, mag de koper van het

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

Handleiding Archos 40 Titanium

Handleiding Archos 40 Titanium Handleiding Archos 40 Titanium Inhoud van de verpakking Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten: -- ARCHOS 40 Titanium -- Batterij -- Headset -- Micro SIM-adapter -- USB-kabel -- Lader

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

StyleView Envelope Drawer

StyleView Envelope Drawer User Guide StyleView Envelope Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Nederlands Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Alarmsysteem & Sensorpleister Dutch version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad, Sweden www.redsensemedical.com

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Gebruik deze gids bij het dagelijks gebruik van uw printer. Voor gedetailleerde informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding. Printeronderdelen Op Afbeelding 1 worden de

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Geheugen AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 Raadpleeg voor uitgebreidere informatie de Bedieningshandleiding op onze website (www.monarch.averydennison.com). Lees de veiligheidsinformatie over de printer in het

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Secutest SII+ praktische handleiding

Secutest SII+ praktische handleiding Secutest SII+ praktische handleiding NEN3140 versie Tool Care Nederland BV Griendweg 57 Tel: 078-6732062 Fax: 078-6735778 Uitgave 2011 www.secutester.nl info@toolcare.nl 2 3 Inhoud Pagina: Bediening &

Nadere informatie

EM8622 Draadloos bedieningspaneel

EM8622 Draadloos bedieningspaneel EM8622 Draadloos bedieningspaneel 2 NEDERLANDS EM8622 - Draadloos bedieningspaneel Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 1.2 Voorkant bedieningspaneel... 3 1.3 Binnenkant

Nadere informatie

installatiehandleiding Rookmelder

installatiehandleiding Rookmelder installatiehandleiding Rookmelder INSTALLATIEHANDLEIDING ROOKMELDER Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig rookmelder. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/. Nederlands Instructies voor vervanging ATA-kabel AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

Handleiding versie 1.2 NL

Handleiding versie 1.2 NL Handleiding versie 1.2 NL Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 1.1 Lokale aspecten van de montage-gebruikshandleiding 3 1.2 Beoogd gebruik 3 1.3 Onjuist gebruik 3 1.4 Op te volgen wetten, richtlijnen en normen 3 1.5

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding 56-K61L-23004

Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding 56-K61L-23004 56-K61L-23004 Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoud van de verpakking... 1 Functies van het product... 2 De headset en de USB Bluetooth-adapter

Nadere informatie

Inspiron 15. Gebruiksaanwijzing. 3000-serie. Model computer: Inspiron 15 3541/15 3542 Regelgevingsmodel: P40F Regelgevingstype: P40F001/P40F002

Inspiron 15. Gebruiksaanwijzing. 3000-serie. Model computer: Inspiron 15 3541/15 3542 Regelgevingsmodel: P40F Regelgevingstype: P40F001/P40F002 Inspiron 15 3000-serie Gebruiksaanwijzing Model computer: Inspiron 15 3541/15 3542 Regelgevingsmodel: P40F Regelgevingstype: P40F001/P40F002 Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen OPMERKING:

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag 9.1 Onderhoud van het maaidek Robomow is een functionele mulch maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

installatiehandleiding Rookmelder

installatiehandleiding Rookmelder installatiehandleiding Rookmelder INSTALLATIEHANDLEIDING ROOKMELDER Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig rookmelder. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie over de

Nadere informatie

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0 HNDLEIDING XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 2. Onderdelen en accessoires 3. Het apparaat in een oogopslag 4. De hardware installeren Beste klant! Gefeliciteerd met uw aankoop van een SHRKOON-product van

Nadere informatie

EM8621 Afstandsbediening

EM8621 Afstandsbediening EM8621 Afstandsbediening 2 NEDERLANDS EM8621 Afstandsbediening Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Voorkant afstandsbediening... 3 3.0 Alarm inschakelen... 3 4.0 Alarm

Nadere informatie

ZM400/ZM600 Naslaggids

ZM400/ZM600 Naslaggids ZM400/ZM600 Naslaggids Gebruik deze gids bij het dagelijks bedienen van uw printer. Voor gedetailleerde informatie dient u de Gebruikershandleiding te raadplegen. Inhoud Buitenkant.............................................................

Nadere informatie

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE 422673 DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE GEBRUIKSHANDLEIDING Bedankt dat u hebt gekozen voor dit product van BALANCE. Lees deze handleiding zorgvuldig door om

Nadere informatie

Phonak RemoteControl App. Gebruiksaanwijzing

Phonak RemoteControl App. Gebruiksaanwijzing Phonak RemoteControl App Gebruiksaanwijzing Aan de slag De RemoteControl App is ontworpen door Phonak, een van de wereldwijde marktleiders op het gebied van hoortechnologie. Lees deze gebruikersinstructies

Nadere informatie

installatiehandleiding Slimme Radiatorknop Geschikt voor de SmartHome Huiscentrale (model GATE-02)

installatiehandleiding Slimme Radiatorknop Geschikt voor de SmartHome Huiscentrale (model GATE-02) installatiehandleiding Slimme Radiatorknop Geschikt voor de SmartHome Huiscentrale (model GATE-02) INSTALLATIEHANDLEIDING SLIMME RADIATORKNOP Gefeliciteerd met de aankoop van de Egardia Slimme Radiatorknop.

Nadere informatie

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com ES-K1A Draadloze keypad www.etiger.com NL Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van de ES-K1A. De ES-K1A is een keypad waarmee u uw alarmsysteem kunt inschakelen en uitschakelen, ook in de Thuismodus.

Nadere informatie

56-A11L-10514. Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter. Gebruikerdshandleiding

56-A11L-10514. Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter. Gebruikerdshandleiding 56-A11L-10514 Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikerdshandleiding Table des matières Inhoud van de verpakking... 1 Productkenmerken... 2 De headset dragen... 3 In-/uitschakelen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Uitgave 1.2 2 Inleiding Over uw headset Met de headset Nokia Bluetooth BH-112U kunt u handsfree bellen, zelfs wanneer u twee mobiele apparaten tegelijk

Nadere informatie

EM6590 - e-domotica rookmelder

EM6590 - e-domotica rookmelder EM6590 - e-domotica rookmelder 2 NEDERLANDS EM6590 - e-domotica rookmelder Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

AutoRAE 2-systeem Snelstart

AutoRAE 2-systeem Snelstart Setup Alvorens de AutoRAE 2-controller en AutoRAE 2-slede(s) te gebruiken om de instrumenten uit de ToxiRAE Pro-serie en/of QRAE 3- en/of MultiRAE-serie (pompversies) te bumptesten of kalibreren, dient

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

JABRA PRO 925. Handleiding. jabra.com/pro925

JABRA PRO 925. Handleiding. jabra.com/pro925 JABRA PRO 925 Handleiding jabra.com/pro925 2015 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw keuze voor Mobile WiFi van HUAWEI

Hartelijk dank voor uw keuze voor Mobile WiFi van HUAWEI Hartelijk dank voor uw keuze voor Mobile WiFi van HUAWEI De ondersteunde functies en het uiterlijk van het apparaat zijn afhankelijk van het specifieke model dat u hebt gekocht. De afbeeldingen zijn louter

Nadere informatie

EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS

EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS 2 NEDERLANDS EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Device Overview... 3 2.0 Waar plaats

Nadere informatie

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere Wifi. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software in gebruik

Nadere informatie

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n Naslagkaart voor de 5210n / 5310n 1 2 3 4 VOORZICHTIG: Neem zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften in de Handleiding voor eigenaren door voordat u de Dell-printer gaat instellen en gebruiken. 5 6 7 8 1

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Welch Allyn ProXenon hoofdlamp en glasvezelkabel. Gebruikshandleiding

Welch Allyn ProXenon hoofdlamp en glasvezelkabel. Gebruikshandleiding Welch Allyn ProXenon hoofdlamp en glasvezelkabel Gebruikshandleiding ii Informatie over copyright Welch Allyn ProXenon hoofdlamp en glasvezelkabel Copyright 2008 Welch Allyn Welch Allyn is een geregistreerd

Nadere informatie

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Naslaggids M276 Kopieerkwaliteit optimaliseren De volgende instellingen voor kopieerkwaliteit zijn beschikbaar: Aut. selectie: Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp

EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Uitgave 1.3 NL Onderdelen Leer uw draagbare lader kennen. 1 Micro-USB-aansluiting 2 Aansluitingshandvat 3 Indicator voor het batterijniveau

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Uitgave 1.0 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 kunt u uw telefoon draadloos opladen. Plaats uw telefoon op

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp

EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS EM8676 - Binnen sirene met flitslamp Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

OPTAC Download Tool Gebruikshandleiding

OPTAC Download Tool Gebruikshandleiding OPTAC Download Tool Gebruikshandleiding Helpdesk Nummer: 020 712 13 96 E-mail: optacnl@stoneridge.com Document version 2.1 Document No. 6939-176 Page 1 1 LEGENDA... 4 2 INTRODUCTIE... 4 2.1 Wat doet de

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps 2 NEDERLANDS EM8030 EM8031 - Mini Powerline Adapter 500Mbps Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Mini Powerline adapters

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

Draadloos Smart Glucosemeetsysteem Snelstarthandleiding

Draadloos Smart Glucosemeetsysteem Snelstarthandleiding EN Draadloos Smart Glucosemeetsysteem Snelstarthandleiding WELKOM Welkom bij uw ihealth Draadloos Smart Glucosemeetsysteem (het ihealth-systeem). Met dit systeem, dat is ontworpen voor gebruik in combinatie

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (ios) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen TM Air 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software

Nadere informatie

Voedingsbank 10000 mah

Voedingsbank 10000 mah Voedingsbank 10000 mah Handleiding 31883 I. Inleiding Dit product is een lichtgewicht, stijlvolle en milieuvriendelijke mobiele voedingsbak met een hoge capaciteit voor de meeste draagbare apparaten en

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 12/06/2014 Ins-30202-NL Net2 Entry - Monitor Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze mini PCI installeert. 4-1 Uw vaste schijf upgraden Het oorspronkelijke

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding + Montagevoorschrift. GeoLocker Marine

Gebruikershandleiding + Montagevoorschrift. GeoLocker Marine Gebruikershandleiding + Montagevoorschrift GeoLocker Marine Belangrijke Informatie Voordat u begint met de installatie en het in bedrijf stellen van de GeoLocker is het raadzaam deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING SIGMA ipk

GEBRUIKERSHANDLEIDING SIGMA ipk GEBRUIKERSHANDLEIDING SIGMA ipk Auteursrechten Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten. Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd,

Nadere informatie

Installatie. Powerline 500 Model XAVB5221

Installatie. Powerline 500 Model XAVB5221 Installatie Powerline 500 Model XAVB5221 Inhoud van de verpakking In sommige regio's wordt er een installatie-cd met het product meegeleverd. 2 Aan de slag Powerline-netwerkoplossingen bieden u een alternatief

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). Batterijoplader BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE INSTRUCTIES DOOR OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. Handleiding Art. -Nr:201604

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie