NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015"

Transcriptie

1 NedDat Foundation Informatie over het open data proces voor de data aanbieder Datum: januari 2015

2 Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: De inventarisatie 1.1 Inventariseer de datasets 1.2 De juridische check 1.3 Organiseren van het interne open data proces Stap 2: Het beschikbaar maken van de data 2.1 Hoe maken we de data toegankelijk en eenvoudig te hergebruiken voor iedereen? 2.2 Het open data kanaal Stap 3: Het beheer 3.1 Beschikbaar maken van de data 3.2 Bereiken van de hergebruikers en het hergebruik stimuleren 3.3 Inzicht in het hergebruik van de open data Contact , 7 8, , 11 12

3 Inleiding De open data ontwikkeling is een internationale ontwikkeling waarbij momenteel 65 landen werken aan het beschikbaar maken van open data en hiermee de eerste grote stap zetten naar een open en transparante maatschappij. Alle data die zijn verzameld en geproduceerd in het kader van een publieke taak en met publieke middelen, komen in aanmerking om beschikbaar te worden gemaakt als open data. De hoeveelheid en de verscheidenheid aan partijen die over deze data beschikken is groot en de verwachte maatschappelijke en economische baten van open data zijn hoog. Vanwege de omvang van de ontwikkeling en om de verwachte baten te realiseren, is het van belang dat de data op de juiste en toegankelijke manier beschikbaar worden gemaakt en dat het eenvoudig is om de data te hergebruiken. Dit open data proces is een omvangrijk en complex proces voor de data aanbieder. Het is dus van belang dat de data aanbieder weet hoe dit proces er uit ziet en welke factoren een belangrijke rol spelen. Het open data proces Het open data proces bestaat in hoofdlijnen uit drie fases: de inventarisatie, het beschikbaar maken van de data en het beheren van het proces. Bij het uitvoeren van deze stappen spelen zowel een aantal interne als externe factoren een belangrijke rol. Daarnaast zijn er onder de verschillende data aanbieders ruwweg twee typen te onderscheiden: de dataspecialisten en de reguliere data aanbieder. Dataspecialisten zijn organisaties wiens kerntaak het is data te verstrekken (bijvoorbeeld het CBS, RWS, NDW, etc.). De reguliere data aanbieders zijn organisaties waarbij dit niet zo is (zoals ministeries, provincies, gemeenten, steden, etc.). Beide type data aanbieders hebben te maken met andere behoeften en uitdagingen bij het uitvoeren van het open data proces. In de onderstaande beschrijving zijn per stap van het proces de belangrijkste onderwerpen beschreven en zijn de verschillen aangegeven voor de dataspecialisten. 3

4 Stap 1: De inventarisatie Wanneer er is besloten om open data beschikbaar te maken, volgt de eerste stap in het proces; de inventarisatie. De inventarisatie bestaat uit drie onderdelen: het inventariseren van de datasets, de juridische check en het organiseren van het interne open data proces. 1.1 Inventariseer de datasets Het kan een aardige klus zijn, onderzoeken welke data aanwezig zijn in de organisatie. Het is daarom aan te raden om van te voren te bepalen hoe deze stap wordt doorlopen. Het inventariseren van de data houdt in dat men alle informatie over de data in de organisatie verzameld. Dit is de metadata*. De volgende factoren spelen een rol: Welke data heeft de organisatie? Data zijn de grondstof voor de applicaties, toepassingen en werkprocessen binnen de organisatie. Omdat deze eenvoudig te identificeren zijn, is het aan te raden om hier eerst onderzoek naar te doen. Vervolgens kan met de verantwoordelijke collega s worden onderzocht welke data hiervoor gebruikt worden. Daarnaast kan een thematische benadering helpen om een beeld te vormen van data die geschikt zijn om beschikbaar te maken als open data. Door de opgedane ervaring van andere data aanbieders vindt u via onderstaande link een aantal geschikte thema s en onderwerpen voor open data. https://data.overheid.nl/handreiking/welke-data-zijn-geschikt-om-open-data-van-te-maken Waar staan deze data? Afhankelijk of dit bij de inventarisatie al duidelijk is geworden, moet nu worden bepaald waar in de organisatie de data zich exact bevinden. In dit herkenningsproces kunnen meerdere collega s binnen het bedrijf betrokken worden. Maken van een inventarisatielijst. Wanneer duidelijk is welke data er in de organisatie aanwezig zijn en waar deze zich bevinden moet er een inventarisatielijst worden gemaakt. Deze dient te worden gemaakt aan de hand van de metadata modellen DCAT-NL* en ISO-19115*. Met behulp van de collega s die de data inhoudelijk goed kennen kan deze worden ingevuld. *Metadata: Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata zijn bijvoorbeeld: de titel, de beschrijving, de datum, de bronhouder, de taal, etc. Het expliciet opslaan van metadata bij de data heeft als voordelen dat de data beter vindbaar zijn en de juiste context wordt geboden waardoor het eenvoudiger wordt de data te gebruiken. *DCAT-NL: DCAT-NL is de metadata standaard voor datasets van Nederlandse overheden. DCAT-NL is het Nederlands toepassingsprofiel van de Data Catalogue Vocabulary (DCAT). *ISO-19115: ISO is de internationale metadata standaard voor datasets met een geografisch component. 4

5 1.2 De juridische check Als duidelijk is welke data aanwezig zijn en waar deze staan, moet er gecontroleerd worden of het open stellen daarvan niet in strijd is met enige rechtsregel. Dit is van groot belang, omdat het vrijgeven van datasets -in strijd met enige rechtsregel- tot aansprakelijkheden kan leiden en daarnaast (ook) tot negatieve publiciteit. Bij de juridische check wordt gekeken naar de volgende onderwerpen: Of de data openbaar is binnen de kaders van de Wet openbaarheid van Bestuur en/of andere openbaarheid regelingen. Lees meer: https://data.overheid.nl/handreiking/stap2a Of derden geen rechten op de data kunnen laten gelden. Lees meer: https://data.overheid.nl/handreiking/stap2b Of openbaarmaking van de data niet concurrentievervalsend kan werken. Lees meer: https://data.overheid.nl/handreiking/stap2c Of duidelijk staat aangegeven wat de gebruiker mag verwachten en wat niet. Lees meer: https://data.overheid.nl/handreiking/stap2d 1.3 Organiseren van het interne open data proces Het beschikbaar maken van open data is een frequente activiteit. De data zijn verweven in de gehele organisatie en dit vraagt dus om goede interne samenwerking onder leiding van daarvoor aangestelde personen. Op beleidsmatig niveau wordt dit ook wel een Open Data Steward genoemd en op uitvoerend niveau een Chief Data Officer. Men krijgt te maken met de volgende stakeholders: De datahouders. De datahouders zijn collega s die met de data werken. Hun taak is vooral inhoudelijk: het metadateren en vooral ook contextualiseren van de data (waarvoor hebben we deze verzameld en wat mag je ervan verwachten (en wat vooral ook niet)?). De technisch beheerders. Applicatiebeheerders en functioneel beheerders zijn van belang om de juiste infrastructuur te ontwikkelen voor het publicatieproces. In samenwerking met deze beheerders worden de benodigde functionaliteiten besproken en geïmplementeerd. De beleidsverantwoordelijken. De beleidsverantwoordelijken zijn een belangrijke schakel in het realiseren van continuïteit in het open data proces. Zij moeten het doen aan open data, politiek bestuurlijk borgen en verantwoorden. Hiervoor is het belangrijk om de beleidsverantwoordelijken te voorzien van de juiste informatie. Denk hierbij vooral aan informatie over de maatschappelijke en economische baten en concrete hergebruik cijfers. 5

6 Stap 2: Het beschikbaar maken van de data De tweede stap van het open data proces is het daadwerkelijk beschikbaar maken van de open data. Het doel van deze stap is helder: de data moeten toegankelijk en eenvoudig te hergebruiken zijn voor iedereen. Om dit doel te realiseren moet er rekening worden gehouden met een aantal belangrijke externe factoren. Als eerst is het van belang om ervan bewust te zijn dat de open data onderdeel gaan uitmaken van de nationale en internationale ontwikkeling. Dit betekent dat er gebruik moet worden gemaakt van de juiste standaarden zodat alle open data op een uniforme wijze vindbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk om bij het maken van de keuzes na te denken vanuit het perspectief van de hergebruikers. Zij zijn namelijk degenen die de open data gaan benutten en daarmee de verwachte maatschappelijke en economische baten van open data gaan realiseren. 2.1 Hoe maken we de data toegankelijk en eenvoudig te hergebruiken voor iedereen? De hergebruikers van open data zijn verspreid over de gehele samenleving en bevinden zich zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. De omvang van het aantal hergebruikers is groot en zeer gevarieerd. Om het hergebruik voor iedereen toegankelijk een eenvoudig te maken, spelen de volgende factoren een belangrijke rol. Gebruik van open standaarden. Een open standaard is een norm die publiekelijk beschikbaar is (zoals: CSV en JSON). Dit is allereerst handig voor de gebruiker, aangezien deze dan niet afhankelijk is van bepaalde software (leveranciers) om de datasets te kunnen gebruiken. Daarnaast is het sinds 2008 ook verplicht voor overheden om open standaarden te gebruiken. Om het hergebruik van de data eenvoudiger te maken is het belangrijk om de data in een machine leesbaar formaat vrij te geven. Dit maakt de automatische verwerking van data door computers eenvoudiger en vergoot daarmee de mogelijkheden met de data. De data zo ruw mogelijk vrijgeven. Het is belangrijk om de data in een zo min mogelijk bewerkte staat vrij te geven. Soms moeten er echter - om juridische redenen- persoonsgegevens uit de dataset gehaald worden of moet de data geaggregeerd worden, omdat deze gegevens anders herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Het opbouwen van de historie van de data. De individuele waarde van een dataset wordt aanzienlijk groter wanneer ook de voorgaande versies van deze dataset beschikbaar zijn (de historie). Het is dus van belang om deze historie per dataset op te bouwen. Voorkomen van onnodige drempels. Het opwerpen van drempels om toegang te krijgen tot de data zoals registratie of inlogprocedures zijn niet bevorderlijk voor het gebruik. Wanneer de data beschikbaar zijn, is het de bedoeling dat de gebruikers direct toegang hebben tot de data. 6

7 Beschikbaar maken van de data in een centrale omgeving. Eén van de voornaamste problemen voor data hergebruikers is de grote spreiding van open data kanalen. Het vinden van de juiste dataset wordt hierdoor bemoeilijkt en de drempel voor hergebruik wordt hoger. Dit is nadelig voor het niveau van gebruik en voor de algemene vooruitgang van de open data ontwikkeling. Het is belangrijk om de open data beschikbaar te maken in een centrale omgeving, of zodanig beschikbaar te maken dat deze eenvoudig kunnen worden opgenomen in een centrale omgeving. Hierdoor worden de data toegankelijker en zijn ze beschikbaar naast alle andere open data. Note: De metadata van de datasets moeten in ieder geval geregistreerd staan op data.overheid.nl. De metadata van datasets met een geografisch component moeten in ieder geval geregistreerd staan op het Nationaal Georegister (NGR). Belangrijk om hierbij op te merken is dat dit alleen de metadata betreffen en niet de daadwerkelijke datasets zelf. Vanuit deze registers wordt verwezen naar de plaats waar de datasets beschikbaar zijn. Dit betekent dat de infrastructuur van het open data kanaal nog dient te worden opgezet. Dit wordt in het volgende onderdeel behandeld. De dataspecialist Het beschikbaar maken van open data kan problemen opleveren met de huidige verdienmodellen. De vraag is daarom: op welke manier vangt de dataspecialist dit op? Dit is afhankelijk van de specifieke verdienmodellen van elke organisatie, maar in algemene zin kan het volgende er over worden gezegd: Bij de verstrekking van de data worden vaak garanties (over bijvoorbeeld de juistheid en kwaliteit van de data) afgegeven. Professionele hergebruikers van de data betalen in veel gevallen graag voor de extra service die de dataspecialist kan bieden, omdat dit de kwaliteit van hun eigen bedrijfsprocessen waarborgt. Het is daarom verstandig om dit bij de huidige afnemers te onderzoeken. Vervolgens kan men bepalen wat de mogelijke verliezen zijn en of de huidige verdienmodellen moeten worden aangepast. De overheid speelt hierin ook een belangrijke rol. Zij kan ondersteunend zijn in het opvangen van eventuele problemen. 7

8 2.2 Het open data kanaal Nu het duidelijk is welke factoren en voorwaarden van belang zijn bij het beschikbaar maken van open data, moet er worden bepaald hoe het open data kanaal wordt opgezet. In deze stap wordt ook de overweging gemaakt om zelfstandig een open data kanaal te ontwikkelen of dit uit te besteden aan derden. Ongeacht het besluit over deze keuze zijn de volgende factoren van belang: Zelf in beheer blijven van de data. Om het gehele open data proces te kunnen beheren is het belangrijk dat de data aanbieder zelf in beheer blijft van de data. Hierdoor kan het gehele proces sneller geoptimaliseerd worden en houdt de data aanbieder de controle over het beschikbaar maken van de data. Bereiken van de hergebruikers. De hergebruikers van open data zijn over de gehele samenleving verspreid en bevinden zich zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. De omvang van het aantal hergebruikers is groot en zeer gevarieerd en het definiëren en bereiken van de (potentiële) hergebruikers op lokaal niveau is goed te realiseren. Men kent het eigen netwerk en heeft in veel gevallen toereikende kanalen (bijv. eigen website) om deze hergebruikers te bereiken. Voor het definiëren en bereiken van (potentiële) hergebruikers op nationaal en internationaal niveau kan echter veel tijd en geld verloren gaan. Daarom moet de data beschikbaar zijn in een omgeving die deze hergebruikers kan bereiken, waarbij het van belang is dat de data aanbieder wél inzicht heeft in het hergebruik van de data. Inzicht in het hergebruik. Door inzicht te hebben in het hergebruik en hier ook feedback over te krijgen kan de aanbieder het aanbod beter afstemmen, het open data proces verder optimaliseren en de kosten in kaart brengen. Daarnaast is het interessant en zinvol om te zien op welke manier de data worden toegepast. Er zijn al meerdere voorbeelden van toepassingen die ook voor de data aanbieder zelf waardevol zijn. De kosten. Een belangrijk onderdeel van het open data proces zijn de kosten die dit proces met zich meebrengt. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is er onderzoek gedaan naar deze kosten. Op de volgende pagina vindt u een beknopte samenvatting van dit onderzoek. Het volledige onderzoek kunt u inzien door onderstaand document te downloaden. 8

9 incrementele kosten van open data In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Marc de Vries (The Greenland) een vijftal case studies uitgevoerd om daarmee een indicatief antwoord te geven op de vraag waar een overheidsorganisatie qua kosten aan moet denken als het aan open data wil gaan doen. In het onderzoek worden deze aangeduid als de zogenaamde incrementele kosten van open data. Hierin zitten (a) de infrastructurele kosten (investeringen in bedrijfsmiddelen en toerekening daarvan aan Open Data, zoals de afschrijvingskosten van een aangekochte server en software, (b) de veranderkosten: middelen gespendeerd aan het mogelijk maken van de transitie, zoals de loonkosten van een Open Data transitiemanager en (c) de beheerkosten: middelen gespendeerd aan het operationeel houden van implementatie, zoals de loonkosten van een helpdesk medewerker. Bij het onderzoek zijn de incrementele kosten voor zowel de reguliere data aanbieder (gemeente Rotterdam en gemeente Eindhoven) als de dataspecialist (het KNMI, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Kadaster) in kaart gebracht. Het spreekt voor zich dat ondanks deze spreiding het aantal waarnemingen in kwantitatief opzicht gering is. Anders gezegd: het is een kwalitatief onderzoek. In geen van de cases heeft van tevoren een duidelijke budgettering plaatsgevonden. Weliswaar hebben sommige organisaties wel een poging gedaan, maar dit gebeurde over de duim. Evenmin is er nauwkeurig bijgehouden wat de kosten achteraf precies waren. Daarnaast moet men rekening houden dat er in het onderzoek geen waardebeoordeling heeft plaatsgevonden over het resultaat, de daadwerkelijke toegankelijkheid van de open data. Hieronder staan beknopt de kosten gepresenteerd. Kijkt men naar de hoogte van de kosten van aan Open Data doen, zou men kunnen zeggen dat men met euro de boel in de lucht heeft, gecombineerd met een daarna jaarlijks terugkerende last voor beheer (variërend van praktisch 0 tot maximaal euro). Dit neemt niet weg dat in specifieke gevallen deze bedragen hoger kunnen liggen. Op kostensoorten niveau valt op dat de infrastructurele kosten door de bank genomen het laagst zijn: gemiddeld zo n euro (eenmalig) en de veranderkosten relatief het hoogst zijn. Grosso modo kost het eenmalig circa 1 FTE (rond euro) om het verandertraject door te voeren. De beheerkosten, cyclisch van aard, zijn een fractie van deze veranderkosten: in de meeste gevallen zo tussen de en euro. De dataspecialist Het grote voordeel voor dataspecialisten is dat de benodigde infrastructuur om (grote hoeveelheden) data te verstrekken vaak al aanwezig is. Hierdoor is de kans groot dat het beschikbaar maken van de open data (deels) op deze infrastructuur kan meeliften. Vanwege dit voordeel wordt er dan ook vaak voor gekozen om de open data zelfstandig beschikbaar te maken. Bovenstaand voordeel kan echter voor enkele dataspecialisten ook een probleem vormen. Wanneer de data namelijk niet kunnen meeliften op de bestaande infrastructuur of wanneer deze infrastructuur ontbreekt, kunnen de kosten (door de grote hoeveelheden aan data) aanzienlijk oplopen. 9

10 Stap 3: Het beheer Voor het ontstaan van continuïteit en om het open data proces op een efficiënte manier te beheren, zijn hieronder een aantal onderwerpen nader toegelicht. 3.1 Het beschikbaar maken van de open data Door de open data op vaste momenten beschikbaar te maken, wordt dit intern een onderdeel van de vaste werkzaamheden. Daarnaast is het ook voordelig voor de data hergebruikers. Door een vaste regelmaat kunnen zij de kwaliteit en actualiteit van de toepassing eenvoudig waarborgen. 3.2 Bereiken van de hergebruikers en het hergebruik stimuleren Het bereiken van de hergebruikers is essentieel om de maatschappelijke en economische baten van open data te realiseren. In theorie houdt de verantwoordelijkheid voor de data aanbieder op wanneer de data op een toegankelijke manier beschikbaar zijn voor iedereen. De data aanbieder heeft echter vaak de ambitie om een stap verder te gaan en zich actief in te zetten om de hergebruikers te bereiken en het hergebruik te stimuleren. Dit is een zeer welkome ontwikkeling, maar tegelijkertijd een mogelijke valkuil, waarin tijd en geld verloren kunnen gaan. Van te voren kan worden bepaald via welke kanalen de verschillende hergebruikers bereikt gaan worden en of er aansluiting wordt gezocht bij initiatieven van bijvoorbeeld andere data aanbieders of partijen. 3.3 Inzicht in het hergebruik van de open data Om het open data proces efficiënt in te richten en verder te optimaliseren is het belangrijk om inzicht te hebben in het hergebruik en hierover feedback te ontvangen. Welke data worden gebruikt? Aan de hand van deze informatie kan het aanbod van de data beter worden afgestemd of bepaalde data of metadata worden verrijkt zodat deze nog toegankelijker worden. Deze informatie kan ook helpen te bepalen of het nuttig is om bepaalde (sub)processen te automatiseren, schakels weg te laten of toe te voegen. Hoe vaak worden deze data gebruikt? Door inzicht te hebben in de regelmaat van hergebruik kan worden bepaald of bepaalde datasets met een grotere of kleinere regelmaat beschikbaar worden gemaakt. Hierbij is feedback van hergebruikers ook van belang. Wie gebruiken deze data? Door te weten wie de data hergebruiken kan het aanbod beter op de behoeften van de hergebruikers worden afgestemd (bijvoorbeeld het formaat waarin de data beschikbaar zijn). Daarnaast wordt het eenvoudiger om te bepalen wie andere potentiële hergebruikers van de data kunnen zijn. Waar worden de data gebruikt? De open data zullen beschikbaar zijn via meerdere kanalen (eigen website, nationale open data omgeving, internationale open data omgeving, data.overheid.nl, Nationaal Georegister etc.). Wanneer bekend is via welke kanalen de data beschikbaar zijn en wat het niveau van hergebruik is per kanaal, kan gefilterd worden in welke kanalen tijd en/of geld wordt geïnvesteerd. 10

11 Waarvoor worden de data gebruikt? Weten waarvoor de data worden gebruikt is waardevol omdat men hierdoor inzicht heeft in de maatschappelijk en/of economische baten die worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen de toepassingen ook waardevol zijn voor de data aanbieder zelf. Aan de hand van deze informatie kan ook worden bepaald of het nuttig is om de data op andere, meer toereikende methoden voor de toepassingen, aan te bieden. 11

12 Contact algemeen: secretaris: Tel: Stichting NedDat Vergardeweg MZ Wadenoijen Nederland KVK: ING: NL83 INGB

13 OPEN GOVERNMENT DECLARATION September 2011 As members of the Open Government Partnership, committed to the principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, the UN Convention against Corruption, and other applicable international instruments related to human rights and good governance: We acknowledge that people all around the world are demanding more openness in government. They are calling for greater civic participation in public affairs, and seeking ways to make their governments more transparent, responsive, accountable, and effective. We recognize that countries are at different stages in their efforts to promote openness in government, and that each of us pursues an approach consistent with our national priorities and circumstances and the aspirations of our citizens.we accept responsibility for seizing this moment to strengthen our commitments to promote transparency, fight corruption, empower citizens, and harness the power of new technologies to make government more effective and accountable. We uphold the value of openness in our engagement with citizens to improve services, manage public resources, promote innovation, and create safer communities. We embrace principles of transparency and open government with a view toward achieving greater prosperity, well-being, and human dignity in our own countries and in an increasingly interconnected world. Together, we declare our commitment to: Increase the availability of information about governmental activities. Governments collect and hold information on behalf of people, and citizens have a right to seek information about governmental activities. We commit to promoting increased access to information and disclosure about governmental activities at every level of government. We commit to increasing our efforts to systematically collect and publish data on government spending and performance for essential public services and activities. We commit to pro-actively provide high-value information, including raw data, in a timely manner, in formats that the public can easily locate, understand and use, and in formats that facilitate reuse. We commit to providing access to effective remedies when information or the corresponding records are improperly withheld, including through effective oversight of the recourse process. We recognize the importance of open standards to promote civil society access to public data, as well as to facilitate the interoperability of government information systems. We commit to seeking feedback from the public to identify the information of greatest value to them, and pledge to take such feedback into account to the maximum extent possible. Support civic participation. We value public participation of all people, equally and without discrimination, in decision making and policy formulation. Public engagement, including the full participation of women, increases the effectiveness of governments, which benefit from people s knowledge, ideas and ability to provide oversight. We commit to making policy formulation and decision making more transparent, creating and using channels to solicit public feedback, and deepening public participation in developing, monitoring and evaluating government activities. We commit to protecting the ability of not-for-profit and civil society organizations to operate in ways consistent with our commitment to freedom of expression, association, and opinion. We commit to creating mechanisms to enable greater collaboration between governments and civil society organizations and businesses. Implement the highest standards of professional integrity throughout our administrations. Accountable government requires high ethical standards and codes of conduct for public officials. We commit to having robust anti-corruption policies, mechanisms and practices, ensuring transparency in the management of public finances and government purchasing, andstrengthening the rule of law. We commit to maintaining or establishing a legal framework to make public information on the income and assetsof national, high ranking public officials. We commit to enacting and implementing rules that protect whistleblowers. We commit to making information regarding the activities and effectiveness of our anticorruption prevention and enforcement bodies, as well as the procedures for recourse to such bodies, available to the public, respecting the confidentiality of specific law enforcement information. We commit to increasing deterrents against bribery and other forms of corruption in the public and private sectors, as well as to sharing information and expertise. Increase access to new technologies for openness and accountability. New technologies offer opportunities for information sharing, public participation, and collaboration. We intend to harness these technologies to make more information public in ways that enable people to both understand what their governments do and to influence decisions. We commit to developing accessible and secure online spaces as platforms for delivering services, engaging the public, and sharing information and ideas. We recognize that equitable and affordable access to technology is a challenge, andcommit to seeking increased online and mobile connectivity, while also identifying and promoting the use of alternative mechanisms for civic engagement. We commit to engaging civil society and the business community to identify effective practices and innovative approaches for leveraging new technologies to empower people and promote transparency in government. We also recognize that increasing access to technology entails supporting the ability of governments and citizens to use it. We commit to supporting and developing the use of technological innovations by government employees and citizens alike. We also understand that technology is a complement, not a substitute, for clear, useable, and useful information. We acknowledge that open government is a process that requires ongoing and sustained commitment. We commit to reporting publicly on actions undertaken to realize these principles, to consulting with the public on their implementation, and to updating our commitments in light of new challenges and opportunities. We pledge to lead by example and contribute to advancing open government in other countries by sharing best practices and expertise and by undertaking the commitments expressed in this declaration on a non-binding, voluntary basis. Our goal is to foster innovation and spur progress, and not to define standards to be used as a precondition for cooperation or assistance or to rank countries. We stress the importance to the promotion of openness of a comprehensive approach and the availability of technical assistance to support capacity- and institution-building. We commit to espouse these principles in our international engagement, and work to foster a global culture of open government that empowers and delivers for citizens, and advances the ideals of open and participatory 21st century government.

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Hoe en waarom bedrijven bijdragen aan behoud van ecosysteemdiensten

Hoe en waarom bedrijven bijdragen aan behoud van ecosysteemdiensten Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Hoe en waarom bedrijven bijdragen aan behoud van ecosysteemdiensten En hoe de overheid dergelijke bijdragen kan stimuleren WOt-technical report 12 Smits, M.J.W.

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Working Paper #13 ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Sander Verstegen COPYRIGHT 2011 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl 2011 Universiteit Twente Sander Verstegen s0197246 [ONDERZOEKSRAPPORT

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland met het managen van veiligheid via de begroting.

Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland met het managen van veiligheid via de begroting. Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland met het managen van veiligheid via de begroting Johan Posseth Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland

Nadere informatie

Kaders voor een toekomstbestendig leerplan

Kaders voor een toekomstbestendig leerplan Kaders voor een toekomstbestendig leerplan We kennen in ons land geen traditie om met elkaar over de integrale inhoud van het onderwijs te praten. Dit is de tweede publicatie over de vraag waarom een dergelijk

Nadere informatie

Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven

Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven Onderzoeksrapport september 2010 Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven Literatuuronderzoek en casestudy resulterend in de ontwikkeling van een instrument: de implementatiematrix

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek 2015/01 Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan

Nadere informatie

Design for All in werksituaties

Design for All in werksituaties Design for All in werksituaties inventarisatie van werkaanpassingen In opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbo en Directie A&O Uitvoering: Dr. ir. Johan F.M. Molenbroek

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent

Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent De bijdrage van het health literacy-perspectief aan patiëntenrechten NIGZ, 2006 Hans Saan Loes Singels Colofon Titel: Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Jeugdwerk leert je wat

Jeugdwerk leert je wat Jeugdwerk leert je wat Themadossier rond het erkennen van niet-formele leerervaringen. Voorstelling van drie Europese instrumenten om ervaringen en competenties uit het jeugdwerk zichtbaar te maken. Een

Nadere informatie

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Dr. M.J.A. Doumen, ing. C.C. Schoon & dr. L.T. Aarts R-2010-11 Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Nadere informatie

Afstudeerscriptie over online participatie

Afstudeerscriptie over online participatie Afstudeerscriptie over online participatie Een exploratief onderzoek naar de verschillende aspecten van online participatie om een beter inzicht te geven hoe aangezet kan worden tot en gebruik gemaakt

Nadere informatie

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Amsterdam, mei 2006 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Nadere informatie

Klimaatdijk Een verkenning

Klimaatdijk Een verkenning Klimaatdijk Een verkenning KvK rapportnummer KvK 011/09 Klimaatdijk Een verkenning Auteurs M. Hartog 1) J.M. van Loon-Steensma 2) H. Schelfhout 3) P.A. Slim 4) A. Zantinge 1) 1) Grontmij Nederland bv 2)

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN

EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN DIENSTVERLENING VERBETEREN MET BIG DATA Een verkenning voor gemeenten Auteurs Caroline van der Weerdt (caroline.vanderweerdt@tno.nl) Arnout de Vries (arnout.devries@tno.nl)

Nadere informatie

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente. Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.nl COPYRIGHT 2012 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie

Naar een onderbouwd IS-beleid

Naar een onderbouwd IS-beleid Auteur: Frans Bieckmann Naar een onderbouwd IS-beleid Achtergronden bij Singing a New Policy Tune Dit document biedt zeer kort wat achtergronden bij het proces dat we ingaan met Singing a New Policy Tune

Nadere informatie