De postkamer verdwijnt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De postkamer verdwijnt!"

Transcriptie

1 De postkamer verdwijnt! icapture, een Universeel Document Capture Systeem DDi De postkamer verdwijnt! icapture, een Universeel Document Capture Systeem 29 februari 2012 I B A N N L 1 4 R A B O K. v. K. H a a r l e m

2 2 Alle in dit document beschreven gegevens zijn vertrouwelijk van aard en alleen bestemd voor direct betrokken medewerkers van geadresseerde en DDi. Geen van de genoemde partijen heeft het recht om zonder schriftelijke toestemming van DDi bv informatie uit dit document te verschaffen aan derden. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

3 Inhoudsopgave 1 icapture, een Universeel Document Capture Systeem Aantal documenten blijft groeien Hebben papieren documenten toekomst? Bewezen techniek: Papieren documenten digitaliseren Kijk eens, zonder handjes Proces: Papieren documenten digitaliseren Electronic Data Interchange (EDI) elimineert papier EDI is toch dé uitkomst? Wereldwijd gebruik EDI De voordelen van EDI zonder de lasten ervan De Nieuwe Digitale Postkamer een Universeel Document Capture Systeem Dezelfde oplossing voor zowel papieren als digitale documenten Wat is een Universeel Document Capture Systeem Vele formaten, één universeel portaal icapture Conversie modules Wat is een bericht? openen en klaar zetten om vast te leggen (to capture) Controle over al uw documenten Over DDi en DDi-ers

4 1 icapture, een Universeel Document Capture Systeem De traditionele postkamer zal de komende jaren haar bestaansrecht gaan verliezen. Vooral omdat verzending en ontvangst van digitale documenten bezig is aan een geweldige opmars. Moderne organisaties verleggen hun focus naar het vraagstuk hoe structuur aan te brengen in de verschillende documentstromen. icapture is een Universeel Document Capture Systeem waarmee alle in- en uitgaande post, mailberichten, faxen en andere papieren en digitale documenten eenduidig en geautomatiseerd verwerkt worden. Dit helpt uw organisatiestructuur aan te brengen in uw documentstromen en sneller bedrijfskritische informatie te verwerken. Bovendien zet u een belangrijke stap om medewerkers taken plaats- en tijdonafhankelijk uit te voeren volgens het 3A principe: anytime, anyplace, anywere! 1.1 Aantal documenten blijft groeien Ongeveer tien jaar geleden begonnen meer en meer bedrijven hun postkamer en/of secretariaat uit te rusten met scanners. Met de bedoeling de inkomende (en ook uitgaande) post te scannen, sorteren, indexeren, classificeren en digitaal te archiveren, om vervolgens gescande documenten naar de desbetreffende medewerkers toe te sturen. De voordelen hiervan zijn evident. Met weinig inspanning bereikte de gescande post automatisch de juiste mensen, informatie was veel sneller voor handen, waardoor het service niveau van de gehele organisatie zich sterk verbeterde. In veel gevallen bleef echter nog steeds een scheiding bestaan tussen de papieren (gescande) documentstroom en de digitale documentstromen. Het optimaliseren van documentstromen eindigt toch nog heel vaak bij het scannen (en sorteren, indexeren, classificeren, bezorgen en digitaal archiveren) van de grote bulk aan inkomende post op de postkamer. Dat terwijl de postmarkt enorm aan het veranderen is. Zie de ontwikkelingen van de afgelopen en komende jaren bij TNT post. Sinds 2000 is het postvolume met 30% afgenomen en het aantal vaste postbezorgers gekrompen van naar man. Onderzoek uit 2009 bij 768 organisaties (door AIIM) geeft al aan dat het aantal digitale documenten in 96% van de gevallen (hard) groeit. Het onderzoek wijst tevens uit dat ruim de helft aangeeft dat het aantal papieren documenten nog steeds groei vertoont. Ruim 20% van de respondenten geeft aan dat zij een krimp zien in het aantal papieren documenten (zie figuur 1). Figuur 1: Groei volume papier vs. digitale documenten 4

5 1.2 Hebben papieren documenten toekomst? Ongetwijfeld! De komende tien jaar zal het gebruik van papier nog verder gaan afnemen (in de periode van 2010 t/m 2014 zal het aantal vaste postbezorgers bij TNT krimpen naar medewerkers). Dit in tegenstelling tot (ondanks alle schommelingen van de laatste 10 jaar) de economische groei. Met andere woorden: al deze poststukken (formulieren, nota s, brieven, polis bladen, aangiften, etc.) zijn er nog steeds. En hoewel het aantal zelfs substantieel is toegenomen, worden de poststukken in veel (en steeds) mindere mate door de postbezorger van TNT afgeleverd bij postkamer (of secretariaat) van uw bedrijf. Post zal steeds meer direct bezorgd worden via . Met als logisch gevolg voor de toekomst, dat de traditionele postkamer langzaam uit het beeld zal verdwijnen! 1.3 Bewezen techniek: Papieren documenten digitaliseren Al bijna 20 jaar helpt DDi met haar software oplossingen organisaties hun papieren documenten te digitaliseren en documentstromen te optimaliseren. Door de jaren zijn de mogelijkheden sterk verbeterd. Documentscanners zijn een stuk beter (sneller, kleur, invoer- en doorvoertechnieken, beeldkwaliteit) en goedkoper geworden. Ondanks deze verbeteringen geldt nog steeds garbage in, garbage out. Met andere woorden, documenten moeten nog steeds met uiterste zorg worden gescand, het apparaat moet bediend worden. Was er maar een betere manier om papier te digitaliseren! Hier begint ook de uitdaging. Want, een slecht origineel of een slechte scan of slecht gescand geeft domweg problemen in de verdere afhandeling van het proces. Immers, nadat het papier is gescand, moeten de losse scans gegroepeerd worden tot documenten, de documenten geïdentificeerd, relevante gegevens gelezen voor zowel het geïndexeerd archiveren als het exporteren van gegevens naar overige datasystemen. 1.4 Kijk eens, zonder handjes Was dat maar waar; stapel papier in de scanner en de rest gaat allemaal vanzelf. Alle technologieën om papieren documenten te digitaliseren, sorteren, indexeren, classificeren, te bezorgen en archiveren hebben één belangrijke overeenkomst. Ze zijn niet feilloos! Altijd is er wel ergens een extra handje nodig om het document (en data) op haar eindbestemming te krijgen. Iemand moet de post openmaken, op nette stapels leggen en scannen. Iemand moet altijd een deel van de herkende gegevens controleren. OCR herkenning is een uitstekend middel om automatisch te indexeren, maar bij documenten/scans van mindere kwaliteit is controle van de herkenresultaten onvermijdelijk (door toepassing van allerlei validatie regels en andere slimme technieken hebben wij deze controle werkzaamheden fors verbeterd en vereenvoudigd). Om vervolgens de documenten aan een proces te koppelen, te bezorgen bij de geadresseerden en/of simpelweg elektronisch te archiveren. Plus de verwerkte data tegelijkertijd te exporteren naar een datasysteem. 5

6 1.5 Proces: Papieren documenten digitaliseren Typische procesweergave van poststukken die op de postkamer door TNT worden afgeleverd, daar scanklaar worden gemaakt, gescand en de kwaliteit softwarematig verbeterd. Via OCR technieken automatisch data verwerken, deze (automatisch) valideren en/of muteren om dan te exporteren naar data systemen. Tot slot worden de documenten via workflow door de organisatie gestuurd en/of digitaal gearchiveerd. Figuur 2: Digitaliseringproces van papieren documenten Kortom, de komende jaren ligt hier voor vele organisaties de uitdaging. Post zal minder en minder centraal als papier binnenkomen. Dit biedt een duidelijke kans de hoeveelheid werk op de postkamer drastisch terug te brengen. Maar hoe nu structuur aan te brengen in al die decentrale documentstromen, zonder alles weer te printen en daardoor genoodzaakt zijn de postkamer aan te houden tegen hoge(re) kosten? 6

7 2 Electronic Data Interchange (EDI) elimineert papier Ooit, met de introductie van de eerste computersystemen en met het streven naar het paperless office, werd voor alle transactiedocumenten EDI als dé uitkomst gezien. Er zijn allerlei studies gedaan naar hoe hoog de besparingen kunnen oplopen met het uitwisselen van data via EDI. Er is maar weinig toelichting voor nodig door te zeggen dat dit enorm is. Neem het voorbeeld van alleen al een factuur. Via EDI gaat de data rechtstreeks van het ene computersysteem naar het andere computersysteem. Terwijl op papier precies hetzelfde proces vele malen bewerkelijker is. In staccato: Printen factuur, verpakken in envelop, versturen per TNT, ontvangen in postkamer, openmaken, bezorgen op de crediteuren administratie, registreren en boeken factuur, fysiek rondsturen ter fiattering, betaalbaar stellen, betalen en minimaal 7 jaar bewaren. In dit proces kan heel wat mis gaan. 2.1 EDI is toch dé uitkomst? Dat zou je denken, echter voor veel bedrijven domweg niet bereikbaar. Om van EDI een succes te maken is volume nodig in één op één transactieverkeer. De meeste organisaties kennen deze volumes vaak niet. EDI kom je typische tegen in de B2B markt bij de grootgrutters, grote industriële bedrijven en (semi)overheidsinstellingen. Zelfs bij banken en verzekeraars is op beperkte schaal gebruik gemaakt van EDI technologieën. Bovendien ontstonden er vaak parallel stromen. Naast EDI verkeer werden de transactie documenten toch ook nog als papier per post verstuurd. Weg besparing. Daarnaast kleven er nog wat meer nadelen aan EDI. De bovenbedoelde afstemmingen tussen zender en ontvanger is altijd een struikelpunt. Vaak dicteert de grootste van de twee de inhoud van het bericht. In de tweede plaats kent EDI geen documentopmaak. Het fiatteren van bijvoorbeeld EDI facturen door budgethouders is kort gezegd gebruikersonvriendelijk. Een EDI bericht is altijd opgemaakt in systeem logica en vaak voor mensen niet gemakkelijk leesbaar. Ook het gebrek aan een duidelijke standaard heeft ervoor gezorgd dat organisaties nooit massaal warm hebben gelopen voor EDI. 2.2 Wereldwijd gebruik EDI In 2008 is door de AberdeenGroup onderzoek gedaan naar het gebruik van EDI bij de wereldwijd opererende bedrijven in de industriële sector. In gemiddeld 37% van de gevallen worden inkoop orders en facturen digitaal via EDI tussen de bedrijven uitgewisseld. Zelfs de komst van het internet en hiermee EDI via internet heeft geen aantoonbare bijdrage geleverd aan groei in EDI berichten. Figuur 3: Aantal EDI transacties in de industriële sector 7

8 2.3 De voordelen van EDI zonder de lasten ervan Het gebruik van is de laatste tien jaar explosief gegroeid. De laatste vijf jaar wordt het steeds meer gemeengoed om niet alleen berichten uit te wisselen per mail, maar tevens allerlei formele documenten. Bijvoorbeeld facturen. In de consumentenmarkt al redelijk normaal. In de B2B markt begint dit voorzichtig te groeien. In dat opzicht lijkt een sterk vereenvoudigde vorm van EDI. Het belangrijkste verschil tussen EDI en is dat EDI zeer gestructureerd is en daarentegen juist niet. De rol van berichten zal steeds groter worden en uiteindelijk de plek van papieren poststukken innemen. Uw server wordt/is de postkamer van de toekomst. En hier ligt precies de uitdaging voor uw organisatie. In uw postkamer heerst een duidelijke structuur. Uw mailserver stuurt domweg de mailberichten door naar de geadresseerden binnen uw bedrijf. Terwijl steeds meer mailberichten (vaak door de bijlagen) formele documenten zijn. De structuur van de postkamer moet vertaald worden naar de digitale poststukken. Wij hebben het hier over capture. De belofte van capture is helder: een leverancier die een factuur per mail stuurt, bespaart uw organisatie een aantal handelingen zoals het openen van een envelop, een factuur minder te scannen, herkennen en te controleren. Toch is de dagelijkse praktijk vaak anders. De digitale per mail ontvangen facturen worden eerst geprint om ze vervolgens weer te scannen. Dit, omdat het scansysteem vaak alleen papieren documenten kan verwerken (zie onderzoek uit 2009 door AIIM). Een onnodig verlies aan tijd en gebruik van papier! Figuur 4: Procedures rondom document binnen organisaties Uit het onderzoek Elektronisch vs. Papier, uitgevoerd door AIIM in 2009, blijkt dat veel organisaties digitale documenten printen om ze op papier door de organisatie te distribueren en te archiveren. Velen hanteren verschillende systemen voor het vastleggen van papieren en digitale documenten. Daardoor moeten ze (veel) meer inspanning leveren om structuur in hun documentstromen aan te brengen / te behouden. Wij gaan graag samen met u de uitdaging aan om uw postkamer samen te laten gaan met uw mailserver. Door gebruik te maken van onze universele document capture systeem. Via deze oplossingen worden alle digitale documenten ( berichten en bijlagen) hetzelfde behandeld als gescande poststukken. Uiteindelijk worden alle formele documenten op dezelfde wijze digitaal binnen uw organisatie afgehandeld. Kort gezegd: de nieuwe digitale postkamer. 8

9 3 De Nieuwe Digitale Postkamer een Universeel Document Capture Systeem Indien uw organisatie nog niet begonnen is met het scannen van de post, start dan eigenlijk vandaag nog. De risico s zijn laag, de investering is relatief laag en de voordelen zijn alom bekend. Zoals onderzoeken uitwijzen zal papier blijven bestaan, het volume zal echter (sterk) afnemen ten opzichte van de dagelijkse zakelijke activiteiten. Steeds meer documenten zullen digitaal (per mail) binnen uw organisatie terecht komen. Structureer en organiseer deze documentstromen en zorg dat de papieren hier netjes bij aansluit. 3.1 Dezelfde oplossing voor zowel papieren als digitale documenten Met het Universele Document Capture Systeem behoudt uw organisatie één centraal systeem waarmee alle documenten (post, fax, en overige digitale documenten) verwerkt worden. In één oplossing krijgen papieren documenten de flexibiliteit en snelheid van een digitaal document, terwijl elektronische documenten, net als gescande documenten, automatisch worden ontleed, geïndexeerd en geïdentificeerd. Belangrijkste is echter dat alle documenten (papier, fax, mail, digitale bestanden) op dezelfde wijze worden behandeld. Via het Universele Document Capture Systeem vinden al uw documenten (en data) op dezelfde wijze hun digitale weg naar de juiste personen, administratieve systemen, digitale dossiers en uw elektronisch archief. 3.2 Wat is een Universeel Document Capture Systeem Voordat in het bijzonder het internet de werkvloer bereikte, was het allemaal een stuk simpeler. Alle documenten kwamen centraal per post (en een beetje per fax) binnen. Envelop openmaken, eventueel kopieën maken en intern versturen naar de geadresseerden (en hiermee werd het interne proces tot afhandeling en archivering in werking gezet). Sinds we allemaal een adres hebben zijn deze tijden voorbij. Een logisch gevolg omdat t.o.v. fysieke post wel heel veel voordelen biedt, vele malen sneller is en vooral veel en veel goedkoper is. Tegenwoordig ontvangen we onze post/documenten op verschillende manieren. Nog steeds per post, via e- mail en per fax. Binnen iedere organisatie is dit aan de orde of u nu in een ziekenhuis werkt, een bank, een assurantiebedrijf, etc. De documenten komen binnen en moeten in behandeling worden genomen. Van simpele tot meer uitgebreide processen (bijvoorbeeld schade afhandelingen, vergunning aanvragen, doorverwijzingen van artsen, etc.). 9

10 3.3 Vele formaten, één universeel portaal Welke betere manier is er om deze variëteit aan type documenten allemaal op dezelfde wijze vast te pakken, inhoudelijk te analyseren en classificeren en de documenten en data volgens de gewenste procedures geautomatiseerd af te handelen? Een Universeel Document Capture Systeem is de deur waardoor alle documenten binnenkomen, worden vastgelegd en digitaal verstuurd naar de juiste plekken/systemen binnen uw organisatie. Figuur 5: Bestandsformaten 10

11 4 icapture Conversie modules Zoals hiervoor geschetst zijn wij de uitdaging aangegaan een systeem te ontwerpen waarin alle variëteiten aan documenten verwerkt kunnen worden. De kortste introductie naar deze verscheidenheid zijn mailberichten. Open een willekeurige box en je komt allerlei verschillende berichten tegen en met een verscheidenheid aan bijlagen. 4.1 Wat is een bericht? Het bericht zelf helpt ons als html/txt al aan wat structurele informatie. Het is als het ware een moderne envelop met vaak net iets meer informatie dan de ouderwetse envelop. De werkelijke informatie bevindt zich echter in de bijlage(n). We moeten nu de bijlagen stuk voor stuk openen om kennis van de inhoud te nemen. Het openen gebeurt door via de file extension de juiste applicatie te starten (daar moet je dan wel de beschikking over hebben) openen en klaar zetten om vast te leggen (to capture) Een bericht is in essentie een container met informatie. Het bestaat uit een klein beetje standaard informatie (afzender, geadresseerde(n), onderwerp, het bericht en bijlagen (attachments). Deze bijlagen zijn vaak ook weer zogenaamde containerbestanden; een ZIP bestand bestaat vaak uit verschillende bestanden, een MS Word document bestaat uit meerdere pagina s en kan zijn opgebouwd uit weer verschillende formaat lagen (ingevoegde plaatjes en/of documenten). Het formaat van de documenten die via worden ontvangen laten zich daarom lastig voorspellen. Het kan werkelijk van alles zijn. Ons Universeel Document Capture Systeem moet om die reden in staat zijn om e- mail berichten uit te pakken. De bijlagen moeten immers worden omgezet in waardevolle informatie. Via de icapture Conversie modules wordt ieder document/bestand geopend, zodat ze op de juiste wijze worden omgezet naar de kleinst gemene veelvoud, te weten images (plaatjes). De icapture conversie modules zorgen er dus voor dat al uw documenten geconverteerd worden naar één en hetzelfde formaat, ongeacht dit nu papier is, faxen, berichten met bijlagen of digitale bestanden. Belangrijkst voordeel is nu dat alle documenten in het verdere digitale proces gelijkwaardig verwerkt (lees: gesorteerd, geïndexeerd, geclassificeerd, verstuurd/ontvangen, behandeld en elektronisch gearchiveerd) worden. 11

12 4.3 Controle over al uw documenten Het Universeel Document Capture Systeem biedt controle over al uw documenten en daarmee over uw cruciale bedrijfsprocessen, dossiers en archiefbeheer. Vanzelfsprekend wordt na conversie het originele document gekoppeld aan het geconverteerde document (het beeld/image). Als geheel worden beiden verwerkt via het Universele Document Capture Systeem om uiteindelijk aan uw Document Management Systeem te worden afgeleverd. Het grote voordeel om van alle documenten ( berichten en bijlagen, faxen, papier, e.d.) images te maken, is dat alle documenten daarmee op precies dezelfde wijze verwerkt worden. Documenten worden keurig gesorteerd, geïndexeerd, geclassificeerd en aan de juiste processen gekoppeld. Ons Universele Document Capture Systeem biedt voor alle documenten een centrale toegang tot uw organisatie. Het slaat tevens de brug Figuur 6: icapture biedt controle over al uw documenten tussen de papieren en de digitale wereld. Het is eigenlijk de digitale postkamer van vandaag en morgen. Voorname redenen om van alle documenten images te maken: Eenduidig en eenvoudig te tonen op uw scherm, zelfs in een browser zonder een bijzondere plug in. Data in de documenten kan eenvoudig worden vastgelegd, ongeacht het onderliggende formaat (dat zich blijft door ontwikkelen, bijvoorbeeld Word docs in.doc of.docx formaat). Makkelijk om te zetten naar ieder willekeurig formaat om te communiceren met andere applicaties, zonder last te hebben van het originele formaat. Waarom nog het origineel bewaren als al deze voordelen van toepassing zijn? Zelfs als de archiefwet ons aanmoedigt om documenten in een universeel beeldformaat te bewaren (in verband met duurzaamheid). Het antwoord hierop ligt voor de hand. Het originele bestand kan naar wens worden bewerkt, worden hergebruikt om een nieuwe versie te maken of een compleet nieuw document. Natuurlijk zorgt het Universele Document Capture Systeem er weer voor dat deze nieuwe versies/documenten weer geconverteerd worden naar een image, gekoppeld aan het origineel. 12

13 Over DDi en DDi-ers In deze 24-uurs economie is het aantal mogelijkheden en momenten om als klant te communiceren fors toegenomen. Veel van deze communicatie vindt nog steeds schriftelijk plaats. Via de , social media, web portalen, traditionele post, et cetera. Nagenoeg ieder bericht van je klant is een opdracht aan je organisatie om wat te doen. Door de verscheidenheid komen deze berichten op verschillende plekken en in verschillende vorm je organisatie binnen. Waar en hoe ze binnenkomen is niet direct voorspelbaar. Waar het over gaat is niet direct duidelijk. Wie er wat mee moet vaak al helemaal niet. Voordat het bericht bij de juiste behandelaar(s) ligt is deze al door vele handen gegaan en misschien wel geprint, gekopieerd en/of opnieuw gescand. Met als gevolg te veel mensen met het document bezig zijn i.p.v. de inhoud. Status onderhanden werk is niet duidelijk. Afdelingen/mensen roepen dat ze het te druk hebben. De klant moet te lang wachten op reactie (klant gaat misschien klagen dus nog meer werk). Tegelijkertijd leven we in een tijd dat marges slinken en het aantal documentuitwisselingen groeit. Laatst zei een directeur van een bedrijf tegen mij: Als ik mijn informatie processen niet aanpak dan besta ik over twee jaar niet meer. Ongetwijfeld herkent niet ieder dienstverlenende organisatie zich in bovenstaande situatie. Gelukkig niet. Tegelijkertijd komen wij DDi-ers dikwijls in contact met organisaties die hier wel mee worstelen en van deze worstelingen af willen, of zelfs moeten. Dan zijn ze bij DDi Information Automation Engineers aan het juiste adres. De veelzijdigheid van de DDi software biedt reeds voor vele organisaties een passende oplossing voor bijvoorbeeld het bovengenoemde vraagstuk. Bovendien (en vanzelfsprekend) beheersen alle DDi-ers de magie van het data capture en document management vak. Thom Menssink Directeur DDi Information Automation Engineers DDi BV Binnenweg CT Hoofddorp The Netherlands Phone ddi.nl KvK Haarlem IBAN NL14 RABO

Van papier naar digitaal in 2013

Van papier naar digitaal in 2013 DDi B.V. Binnenweg 18 2132 CT Hoofddorp T +31 (88) 567 2000 info@ddi.nl www.ddi.nl Rabobank 34.58.63.003 K.v.K. Haarlem 34081856 Van papier naar digitaal in 2013 DDi Van papier naar digitaal in 2013 5

Nadere informatie

papierstromen bewerkingen. Dat digitaal blijven en leidt

papierstromen bewerkingen. Dat digitaal blijven en leidt Papierstromen in organisatie nog altijd onderschattee kostenpost Papier? Welk papier? Bent u nogg niet digitaal? Het lijkt bijna niet meer van deze tijd, maar er zijn nog altijd veel organisaties die kampen

Nadere informatie

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing Marktinzicht Proces Steeds meer processen worden gedigitaliseerd. Wereldwijd worden er al meer dan 15 miljard facturen elektronisch verzonden

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid E-mail Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM MET ZELF LERENDE DOCUMENTHERKENNING Een continue stroom aan binnenkomende post en interne documenten. Wie herkent het niet? Het vergt tijd en energie om al deze documenten

Nadere informatie

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs. Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.nl Belangrijkste voordelen Grote besparingen mogelijk op personeelskosten door geautomatiseerde

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

Kosten: 0-500 stuks per maand: 1,20 euro per poststuk 501 1000 stuks per maand 0,78 euro 1001+ stuks per maand 0,56 euro

Kosten: 0-500 stuks per maand: 1,20 euro per poststuk 501 1000 stuks per maand 0,78 euro 1001+ stuks per maand 0,56 euro Perrit scant uw inkomende poststukken Post doorsturen naar PerPage Scanfaciliteit Openen, scanklaar maken en scannen van de bedrijfspost in een beveiligde omgeving door gescreende medewerkers. Post wordt

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Voorbeeld Praktijkopdracht Secretaresse niveau 3 Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2011-2012 Kwalificatie Secretaresse Kerntaak 1 Voert

Nadere informatie

PERSBERICHT. Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt

PERSBERICHT. Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt PERSBERICHT Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt Bodegraven - 16 juni 2015 - Blauwborg is sinds begin

Nadere informatie

DDi Factuur. Geordende digitale factuurverwerking schept rust in de financiële organisatie. DDi. DDi Factuur

DDi Factuur. Geordende digitale factuurverwerking schept rust in de financiële organisatie. DDi. DDi Factuur DDi B.V. Binnenweg 18 2132 CT Hoofddorp T +31 (88) 567 2030 info@ddi.nl www.ddi.nl Rabobank 34.58.63.003 K.v.K. Haarlem 34081856 DDi Factuur Geordende digitale factuurverwerking schept rust in de financiële

Nadere informatie

FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT

FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT Voor MKB en Non-profit organisaties INVOICE MANAGEMENT Steeds meer organisaties ontvangen hun facturen per e-mail. Deze facturen worden geprint en

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

DDi Online. Applicatiebeheer. DDi. DDi Online Applicatiebeheer 23 december 2016

DDi Online. Applicatiebeheer. DDi. DDi Online Applicatiebeheer 23 december 2016 DDi Online Applicatiebeheer DDi DDi Online Applicatiebeheer 23 december 2016 I B A N N L 1 4 R A B O 0 3 4 5 8 6 3 0 0 3 K. v. K. H a a r l e m 3 4 0 8 1 8 5 6 Alle in dit document beschreven gegevens

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Directiesecretaresse-management assistent niveau 4. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

Voorbeeld Praktijkopdracht. Directiesecretaresse-management assistent niveau 4. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Voorbeeld Praktijkopdracht Directiesecretaresse-management assistent niveau 4 Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2011-2012 Kwalificatie

Nadere informatie

Snelstartkaart. DDi Client. DDi. Snelstartkaart DDi Client. 23 december 2016

Snelstartkaart. DDi Client. DDi. Snelstartkaart DDi Client. 23 december 2016 Snelstartkaart DDi Client DDi Snelstartkaart DDi Client 23 december 2016 I B A N N L 1 4 R A B O 0 3 4 5 8 6 3 0 0 3 K. v. K. H a a r l e m 3 4 0 8 1 8 5 6 Alle in dit document beschreven gegevens zijn

Nadere informatie

B&W.nr , d.d Reglement Elektronisch berichtenverkeer

B&W.nr , d.d Reglement Elektronisch berichtenverkeer B&W.nr. 11.0686, d.d. 12-7-2011 Reglement Elektronisch berichtenverkeer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Akkoord te gaan met het wijzigen van het emailreglement teneinde het gebruik van webformulieren

Nadere informatie

Van. Papier. Er is een. papieren. zijn: krimpt; Daaruit volgt een. onlosmakelijk bij. samenwerken om. te kunnen. geworden.

Van. Papier. Er is een. papieren. zijn: krimpt; Daaruit volgt een. onlosmakelijk bij. samenwerken om. te kunnen. geworden. Winning Workplace niet alleen fysiek Van Papier naar Digitaal geeft organisaties grotere kansen in war for f talent Er is een kentering te bespeuren in de denkwijze van organisaties over huisvesting. Niet

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

Document Management Rabobank

Document Management Rabobank Document Management Rabobank Van facilitair naar bancair John Kropman 1 april 2014 Agenda 1. Wat gebeurt er in onze omgeving? 2. Waarom cross channel benadering Rabobank? 3. Hoe hebben we Document Management

Nadere informatie

Scan Docs Mailroom Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.

Scan Docs Mailroom Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs. Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.nl Belangrijkste voordelen Tijdsbesparing door de snelle, digitale distributie van

Nadere informatie

On-line archiveren met DataSilo en CaptureSilo gekoppeld met Twinfield.

On-line archiveren met DataSilo en CaptureSilo gekoppeld met Twinfield. Voltastraat 23-1 1446 VA Purmerend The Netherlands Tel:+31(0)299480140 Fax:+31(0)299480279 Web: Email: www.raamproducts.com Sales@raamproducts.com On-line archiveren met DataSilo en CaptureSilo gekoppeld

Nadere informatie

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing De wereld van morgen binnen handbereik met digitaal factureren via Accounting Plaza e-invoicing 2 De dagen

Nadere informatie

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op?

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Al jaren wordt er gesproken over. Afhankelijk van de invalshoek die je kiest, variëren de ervaringen van een doorslaand succes tot een complete

Nadere informatie

Agenda. Voorstelling Canon. Stappenplan start-to-digitize. Voorbeeld plan van aanpak. Praktijkvoorbeeld. Tervuren email management

Agenda. Voorstelling Canon. Stappenplan start-to-digitize. Voorbeeld plan van aanpak. Praktijkvoorbeeld. Tervuren email management Agenda Voorstelling Canon Stappenplan start-to-digitize Voorbeeld plan van aanpak Praktijkvoorbeeld Tervuren email management SHOP IT 2016 Hedwig & Peter Canon s mogelijkheden CAPTEER Inkomende info Uitgaande

Nadere informatie

de overgang van traditionele naar digitale verwerking van post en documenten Marc Charlier manager corporate communications

de overgang van traditionele naar digitale verwerking van post en documenten Marc Charlier manager corporate communications de overgang van traditionele naar digitale verwerking van post en documenten Marc Charlier manager corporate communications BCT Partners for Value Introductie BCT ECM (Enterprise Content Management) Het

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem 1. Functionele eisen zaakmanagement systeem In dit document staan de functionele eisen die worden gesteld aan het zaakmanagementsysteem. 1.1. Input en output van zaakmanagement systeem Het zaakmanagement

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT EEN PAPIEREN ARCHIEF VERWERKING VAN DE POST de post openen sorteren registreren VERWERKING VAN DE POST afstempelen distribueren kopiëren VERWERKING VAN DE POST ARCHIVEREN

Nadere informatie

(Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam).

(Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 13021 4 februari 2016 Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam Voorstel no. 10-2016 B Agenda no. 6 Verordening

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding.

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Zomeractie IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Als u nu IRIS Capture Pro aanschaft bieden wij u 20% korting op

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Beschrijving classificatie applicatie Onderdeel van het DPV proces

Beschrijving classificatie applicatie Onderdeel van het DPV proces Beschrijving classificatie applicatie Onderdeel van het DPV proces Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Indeling functionaliteiten 1.3 Verschillende stromen 1.4 Randvoorwaarden 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem Océ TCS500 Tijd is kostbaar Grootformaat kleurenprint-, kopieer- en scansysteem Klaar voor elke klus: hoge Prestaties waarop u kunt productiviteit rekenen Hoge capaciteit in kleur en Volledig te configureren

Nadere informatie

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Supplier Kit E-Facturatie Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Introductie E-Facturatie Verschillende verzendopties E-Factuur vereisten en informatie 2 (5)

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie

In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie Intro Menzis Aanleiding & Werkwijze Resultaten (2009 2012) Document Communicatie Strategie strategie solution rendement stand van zaken Waar naar toe

Nadere informatie

Denk digitaal? Go Mobile!

Denk digitaal? Go Mobile! Denk digitaal? Go Mobile! Van documenten naar werkprocessen Slimme digitale input oplossingen: - hogere kwaliteit - lagere kosten Jan Kaan, Bobby Qadir, Jan Kooiker info@bmconsultants.com 1 Agenda De Kracht

Nadere informatie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie Handleiding RMail Gebruik zonder add-in SMTP optie Barrabas BV Waterhoen 8 1261 RV Blaricum T +31 88 099 44 00 IBAN NL43 RABO 0182 4492 97 KVK 60721510 Inhoud 1. E-mail met bewijs van aflevering... 3 1.1.

Nadere informatie

Verwerking. Tips en Trucs

Verwerking. Tips en Trucs Verwerking Tips en Trucs 1 Inhoudsopgave 1. Basecone verwerking tips en trucs... 3 Filosofie achter Basecone Twinfield oplossing... 3 2. Bestanden en bestandsformaten... 3 3. Aanleveren... 4 Aanleveren

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

Scan Docs Archive Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.

Scan Docs Archive Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs. Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.nl Belangrijkste voordelen Rendementsverhogend door centrale en gestructureerde opslag

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

Besluit elektronisch berichtenverkeer Eijsden-Margraten 2013

Besluit elektronisch berichtenverkeer Eijsden-Margraten 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 34064 23 juni 2014 Besluit elektronisch berichtenverkeer Eijsden-Margraten 2013 De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten; gelezen het

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Juridisch secretaresse niveau 4. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

Voorbeeld Praktijkopdracht. Juridisch secretaresse niveau 4. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Voorbeeld Praktijkopdracht Juridisch secretaresse niveau 4 Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2011-2012 Kwalificatie Juridisch secretaresse

Nadere informatie

doen 7 Windows Live Mail

doen 7 Windows Live Mail doen 7 Windows Live Mail E-mail betekent electronic mail, elektronische post. U gaat berichten verzenden en ontvangen. Daar hebt u een e-mailprogramma voor nodig en een e-mailadres. In deze les werkt u

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Onze brochure op maat voor BlueBerry UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Onze brochure op maat voor BlueBerry UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Onze brochure op maat voor BlueBerry UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Dit is even een voorbeeld om te kijken of de e-mail doorkomt. UNIT4 Multivers Paperless Thuis in uw bedrijf

Nadere informatie

Complexiteit Elektronisch factureren is geen moeilijke exercitie. De essentie is dat bij elektronisch factureren de factuurstroom

Complexiteit Elektronisch factureren is geen moeilijke exercitie. De essentie is dat bij elektronisch factureren de factuurstroom 24 Voordelen De verwachte voordelen om over te stappen op elektronisch factureren zijn onder meer kostenbesparing en voldoen aan de wens of zelfs eis van de klanten, en ook het eerder betaald krijgen van

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Customer Case Drenthe College

Customer Case Drenthe College Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT-dienstverlening haalt Pink Elephant het beste bij opdrachtgevers

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Masterclass e-invoicing

Masterclass e-invoicing Masterclass e-invoicing We beginnen met een kleine toets Hoeveel kost de gemiddelde inkomende (leverancier) factuur bij volledige verwerking of verzending? 5 15 Euro of 20 40 Euro Een inkomende factuur

Nadere informatie

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT VIP ONAFHANKELIJK PLATFORM WWW.VIPDOC.NL Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Slimme capture geeft ons tijd voor advies THEMA Capture JAARGANG 7 NR. 4-5 2016 INTEGRALE

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED ELECTRONIC OUTPUT Een white paper van UNIT4 2011 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 (0)184 44 44 44 F +31 (0)184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com

Nadere informatie

Ontvangen en verwerken van e-facturen. Inzet Kofax platform voor het verwerken van facturen

Ontvangen en verwerken van e-facturen. Inzet Kofax platform voor het verwerken van facturen Ontvangen en verwerken van e-facturen Inzet Kofax platform voor het verwerken van facturen BMconsultants Datum: augustus 2017 Inhoud Inzet Kofax platform voor het verwerken van facturen... 1 Inhoud...

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Protocol elektronische berichten gemeente Druten

Protocol elektronische berichten gemeente Druten Protocol elektronische berichten gemeente Druten Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Druten Officiële naam van de regeling Protocol elektronische berichten gemeente Druten Citeertitel

Nadere informatie

De Regeling elektronisch berichtenverkeer gemeente Heerenveen vast te stellen. BEGRIPSBEPALING, DOEL, REIKWIJDTE, KENBAARHEID

De Regeling elektronisch berichtenverkeer gemeente Heerenveen vast te stellen. BEGRIPSBEPALING, DOEL, REIKWIJDTE, KENBAARHEID REGELING ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HEERENVEEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Heerenveen, ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin Inleiding In CASH is het mogelijk een digitaal archief aan te leggen. Dit heeft als voordeel, dat u het document op elk willekeurig tijdstip op uw beeldscherm kunt oproepen. Het originele document blijft

Nadere informatie

Verwerking van elektronische facturen in de BBC-boekhouding

Verwerking van elektronische facturen in de BBC-boekhouding Verwerking van elektronische facturen in de BBC-boekhouding Marnic Fort (Stad Zottegem) Eric Steppe (Basware)/Paul Van Coillie (Arco) Christoph Verheecke (Cevi) E-invoice? PDF-invoice E-invoice VRS CAAS

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over FiNBOX ALGEMEEN

Veelgestelde vragen over FiNBOX ALGEMEEN Veelgestelde vragen over FiNBOX Algemeen Aanmelden voor FiNBOX Nota s ontvangen via de bank Digitale nota s betalen via FiNBOX Digitale nota s printen & archiveren ALGEMEEN FiNBOX. Uw financiële inbox

Nadere informatie

Introductie Digitale postkamer

Introductie Digitale postkamer Introductie Digitale postkamer Agenda Introductie OpenDocs Referentiemodel digitaal postproces Uitgangssituatie Oplossingsrichting Investering 2 Introductie Open Docs Oprichting in 2001 Partner Microsoft,

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2015.0018350 onderwerp Verordening elektronisch berichtenverkeer Haarlemmermeer 2015 Portefeuilehouder drs. Theo Weterings en Marjolein Steffens-van de Water Steller

Nadere informatie

WERKBOX WERKT MET JE MEE

WERKBOX WERKT MET JE MEE WERKBOX WERKT MET JE MEE Altijd je kantoor bij DE HAND Het Nieuwe Werken. We horen er veel over. Het staat voor slim en effectief werken. Voor het werken van nu dus. Wat betekent het in de praktijk? Flexibiliteit.

Nadere informatie

SNELLER. FLEXIBELER. FUNCTIONELER.

SNELLER. FLEXIBELER. FUNCTIONELER. SNELLER. FLEXIBELER. FUNCTIONELER. MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP MEERDERE DOCUMENTEN SCANNEN TIJDBESPAREND, PRODUCTIEF SCANNEN VOOR ELKE RUIMTE OP ZOEK NAAR HOGE PRESTATIES OP EEN KLEIN OPPERVLAK? WILT U DE

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server?

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server? DE FAX SERVER ISDN Het blijvend belang van faxverkeer Faxverkeer vervult een belangrijke rol in de zakelijke communicatie. De fax heeft een aantal voordelen boven e-mail. De belangrijkste daarvan zijn

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

- Scanpagina 1 van 8

<SCANSEQUENCE> - Scanpagina 1 van 8 W 6 gemeente- Heemskerk / Verordening digitaal berichtenverkeer gemeente Heemskerk 2040 September 2010 - Scanpagina 1 van 8 Geregistreerd onder nummer: 81V0/2010/29787 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

DE OVERSTAP NAAR GEAUTOMATISEERDE FACTUURVERWERKING WAT ZIJN DE AANDACHTSPUNTEN?

DE OVERSTAP NAAR GEAUTOMATISEERDE FACTUURVERWERKING WAT ZIJN DE AANDACHTSPUNTEN? DE OVERSTAP NAAR GEAUTOMATISEERDE FACTUURVERWERKING WAT ZIJN DE AANDACHTSPUNTEN? Whitepaper De overstap naar geautomatiseerde factuurverwerking Wat zijn de aandachtspunten? Organisatie: Easy Systems BV

Nadere informatie

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 Ervaringen Inkoopadministratie Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 1 Agenda 14.00 14.15 Introductie 14.15 14.30 Jullie doelstelling voor vanmiddag? 14.30 14.45 Presentatie

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Workflow Inkoopfacturen

Workflow Inkoopfacturen Workflow Inkoopfacturen Met de Add-on Workflow Inkoopfacturen is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de inkomende inkoopfacturen te scannen. Vervolgens kunnen de gescande inkoopfacturen (elektronische

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

Kennisplatform administratieve software

Kennisplatform administratieve software Landkaart efactureren Korte inventarisatie naar de status van efactureren in relatie tot administratieveen logistieke software en gerelateerde diensten. Gerard Bottemanne, 22 september 2010 Vragen softwareleveranciers

Nadere informatie

elektronische postbus welke gekoppeld is aan een specifieke medewerker/bestuurder van de gemeente Nederweert;

elektronische postbus welke gekoppeld is aan een specifieke medewerker/bestuurder van de gemeente Nederweert; De Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester van de gemeente Nederweert, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft: gelet op afdeling 2.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Nadere informatie

Digitale documenten in het klein-mkb: Handreiking voor compliance en toezicht. Seminar Open Document Lifecycle: van vorm naar inhoud.

Digitale documenten in het klein-mkb: Handreiking voor compliance en toezicht. Seminar Open Document Lifecycle: van vorm naar inhoud. Digitale documenten in het klein-mkb: Handreiking voor compliance en toezicht Seminar Open Document Lifecycle: van vorm naar inhoud Patrick Frijns Inhoud 1. Archiveren: wat en hoe lang? 2. Conversie en

Nadere informatie

output management www.advanced-forms.com

output management www.advanced-forms.com output management www.advanced-forms.com Advanced-Forms Advanced-Forms is een state-of-the-art, gebruiksvriendelijke- en flexibele outputmanagementoplossing voor bedrijven van elke grootte. Met Advanced-Forms

Nadere informatie

Workflow Management. People + Process perfectly in sync

Workflow Management. People + Process perfectly in sync Workflow Management People + Process perfectly in sync SCANNEN CAPTURE WORKFLOW APPROVE SCANNEN CAPTURE WORKFLOW APPROVE WORKFLOW MANAGEMENT Welke oplossing biedt Glyder Workflow De Glyder-Workflow oplossing

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB

Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie

Nadere informatie

Financiële Administratie Het kloppend hart

Financiële Administratie Het kloppend hart Financiële Administratie Het kloppend hart KRAAN Financieel bevat zowel uw grootboek als uw administratie van debiteuren en crediteuren. Doelstelling van KRAAN Financieel is doelmatigheid in: Beheer van

Nadere informatie

ORION XERVER WEB-BASED DIGITALE DOCUMENTVERWERKING ORION XERVER VOORDELEN

ORION XERVER WEB-BASED DIGITALE DOCUMENTVERWERKING ORION XERVER VOORDELEN ORION XERVER WEB-BASED DIGITALE DOCUMENTVERWERKING In de moderne kantooromgevingen doet Het Nieuwe Werken zijn intrede. Mensen werken op flexibele plekken en flexibele tijden met flexibele systemen. Echter,

Nadere informatie

E-facturatie in de praktijk

E-facturatie in de praktijk E-facturatie in de praktijk Even voorstellen Voorzitter Alfa Accountants en Adviseurs Lid SRA bestuur Voorzitter SRA ICT cie. Voorzitter VLB Voorzitter Edicircle Lid raad van toezicht Visionplanner Founding

Nadere informatie

Digitalisering binnen Mondriaan. Van ordner naar beeldscherm

Digitalisering binnen Mondriaan. Van ordner naar beeldscherm Digitalisering binnen Mondriaan Van ordner naar beeldscherm Even voorstellen. Betrokken partijen van dit Mondriaan digitaliseringsproject Expansion, Schoolmaster en als trekker de ROC Mondriaan vertegenwoordigd

Nadere informatie

Factsheet Mozard Archief

Factsheet Mozard Archief Archivering met de Mozard Suite Factsheet Mozard Archief Mozard maakt het mogelijk de archiefprocessen volledig zaakgericht te ondersteunen. Een zaak is een hoeveelheid werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd

Nadere informatie