On line handleiding. Adobe Acrobat Capture

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "On line handleiding. Adobe Acrobat Capture"

Transcriptie

1 On line handleiding Adobe Acrobat Capture Opdrachten De insteekmodule Capture gebruiken Documenten vastleggen met Capture Documenten wijzigen waarvoor Capture is gebruikt Capture-voorkeuren instellen Problemen oplossen

2 Opdrachten Bestand Voorkeuren Capture... Documenten vast- Capture-voor- Capture... Document Bewerken Documenten Twijfelachtige afbeeldingen wijzigen tonen Twijfelgevallen Eerste twijfelgeval reviseren zoeken

3 De insteekmodule Capture gebruiken Capture wordt geactiveerd wanneer u de opdracht Capture in Acrobat Exchange gebruikt. In de insteekmodule wordt OCR (optical character recognition) gebruikt om bitmaptekst naar tekst te converteren zodat deze kan worden gewijzigd, geïndexeerd, doorzocht of naar andere bestanden gekopieerd. De geconverteerde tekst staat in PDF-afbeeldingsbestanden die rechtstreeks zijn gescand naar of geïmporteerd in Acrobat. Zie het gedeelte Over PDFdocumentstijlen voor informatie over deze documenten en over de PDF-documenten die zijn gemaakt door tekst daaruit op te nemen. U kunt de insteekmodule Capture configureren zodat één van de acht beschikbare talen kan worden herkend, herkende tekst in het beeldbestand van het gescande of geïmporteerde document kan worden verborgen en afbeeldingen kunnen worden gedownsampled om de bestandsomvang zo klein mogelijk te houden. Zie Capture-voorkeuren instellen voor meer informatie.

4 U kunt het gereedschap TouchUp gebruiken nadat u Capture hebt gebruikt voor een document om tekst te reviseren en te wijzigen. Zie Documenten wijzigen waarvoor Capture is gebruikt voor meer informatie. De insteekmodule Capture wordt vanaf de Acrobat 3.0 cd-rom geïnstalleerd. Zie de handleiding Aan de slag met Adobe Acrobat 3.0 voor meer informatie over het uitvoeren van het installatieprogramma voor Acrobat. Gebruik Capture om kleine verzamelingen gedrukte documenten en elektronische afbeeldingen rechtstreeks vanuit Acrobat Exchange naar PDF te converteren. Als u grote verzamelingen gedrukte documenten of elektronische afbeeldingen naar PDF wilt converteren, kunt u een upgrade uitvoeren naar het volledige Acrobat Capture product. In dit product vindt u geautomatiseerde verwerkingsfuncties en verbeterde redigeerfuncties.

5 Over PDF-documentstijlen Met Adobe Acrobat kunt u drie PDF-documentstijlen creëren: PDF-beeldbestanden bevatten alleen bitmapafbeeldingen van het originele document. PDF-bestanden met alleen afbeeldingen worden gemaakt met de opdrachten Scannen en Importeren in Exchange. Als u afbeeldingsbestanden snel wilt converteren en weergeven, voldoet een PDF-bestand met alleen afbeeldingen. Normale PDF-bestanden bevatten elektronische, schaalbare tekst die kan worden geïndexeerd, doorzocht en gekopieerd. Pagina-opmaken en grafische afbeeldingen blijven behouden. U kunt een dergelijk bestand maken met Acrobat Distiller, PDF Writer of de opdracht Capture in Exchange. Normale PDF-bestanden zijn aanzienlijk kleiner dan PDF-bestanden met alleen afbeeldingen, waardoor ze ideaal zijn voor on line distributie.

6 PDF-bestanden met originele afbeeldingen met verborgen tekst bevatten zowel functies van PDFbeeldbestanden als van normale PDF-bestanden. Ze bevatten een complete bitmapafbeelding van het originele document, maar herkende tekst blijft achter de afbeelding verborgen. Hierdoor is het bestand doorzoekbaar terwijl in het document de exacte uiterlijke kenmerken van het originele document blijven behouden. Gebruik een dergelijk PDF-bestand als wordt vereist dat de originele, gescande afbeelding van een document om juridische redenen of voor archivering moet worden opgeslagen. PDF-bestanden met originele afbeeldingen met verborgen tekst kunnen alleen worden gemaakt met de opdracht Capture in Exchange. Wanneer Capture wordt gebruikt voor een PDFbeeldbestand, wordt de bestandsomvang aanzienlijk verkleind. Meestal zijn PDF-bestanden die met Capture worden vastgelegd met de instellingen voor normale PDF-bestanden kleiner dan bestanden die worden vastgelegd met de instellingen voor PDFbestanden met originele afbeeldingen met verborgen tekst. Zie PDF-bestandsomvangen vergelijken voor meer informatie.

7 Documenten vastleggen met Capture De documenten die worden vastlegd zijn beeldbestanden die zijn gescand naar of geïmporteerd in een PDF-beeldbestand in Exchange. Een document vastleggen: 1 In Exchange moet u één van de volgende handelingen uitvoeren: Als u een afbeeldingsbestand wilt importeren, kiest u Bestand > Importeren > Afbeelding. Selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op Openen. Zie Acrobat Exchange voor meer informatie over het importeren van afbeeldingsbestanden. Als u een gedrukt document wilt scannen, kiest u Bestand > Scannen. Kies een scanner en een documentsoort. Klik vervolgens op Scannen. Zie Acrobat Scan voor informatie over het gebruiken van een scanner in combinatie met Acrobat Exchange. 2 Kies Document > Capture.

8 3 Definieer welke pagina s u wilt vastleggen door één van de opties Alle pagina s, Huidige pagina of Opgegeven bereik(en) te selecteren en de paginanummers in het tekstvak te vermelden. 4 Als u de Capture-voorkeuren wilt wijzigen, klikt u op Voorkeuren. Het document wordt met de nieuwe instellingen vastgelegd. Zie Capture-voorkeuren instellen voor meer informatie. 5 Klik op OK. In het voortgangsvenster van Capture wordt het herkenningsproces van de pagina s, de tekens en de woorden weergegeven. Voor een optimaal resultaat moet de resolutie van het vastgelegde PDF-beeldbestand in een van de volgende categorieën vallen: Monochrome afbeeldingen: dpi Grijswaarden- of kleurenafbeeldingen: dpi Tevens moet donkere tekst op een lichtere achtergrond worden weergegeven. Tekst op een donkere of schaduwachtergrond of op een pagina met complexe kleurverlopen wordt wellicht niet herkend.

9 Documenten wijzigen waarvoor Capture is gebruikt Wanneer in Capture een woord waarschijnlijk niet is herkend, wordt de bitmapafbeelding van het originele woord in het document weergegeven en wordt het waarschijnlijk juiste woord achter de bitmap verborgen. Dit wordt een twijfelgeval genoemd. Met deze methode wordt het origineel nauwkeurig gereproduceerd zonder verdere bewerking. U kunt twijfelgevallen in Exchange reviseren en wijzigen met het gereedschap TouchUp. Dit is nuttig wanneer u het document volledig doorzoekbaar wilt maken, bijvoorbeeld bij het indexeren voor publicatie op cd-rom of het World Wide Web.

10 Opmerking: in Capture worden de huidige instellingen voor PDF Writer gebruikt voor het invoegen van fonts en fontsubsets bij het maken van PDFbestanden. Als u problemen tijdens het wijzigen van een vastgelegd document wilt voorkomen, mag er geen invoeging van fontsubsets zijn geselecteerd in PDF Writer voordat het document met Capture wordt vastgelegd. Zie PDF Writer voor meer informatie. Alle twijfelgevallen in een document weergeven: Kies Wijzig > Toon twijfelachtige afbeeldingen (Macintosh) of Bewerken > Twijfelachtige afbeeldingen tonen (Windows). Alle twijfelgevallen in het document worden gemarkeerd. Twijfelgevallen reviseren en wijzigen: 1 Kies Wijzig > Zoek eerste twijfelgeval (Macintosh) of Bewerken > Eerste twijfelgeval zoeken (Windows). Het twijfelgeval wordt gemarkeerd en de bitmapafbeelding wordt weergegeven in het venster Twijfelachtige afbeelding.

11 2 Kies een van de volgende handelingen: Als u de voorgestelde tekst wilt aanvaarden, klikt u op Accepteer & volgende (Macintosh) of Accepteren & volgende (Windows). De bitmapafbeelding wordt dan verwijderd. Als u de bitmapafbeelding wilt behouden, klikt u op Volgende. Als u het twijfelgeval wilt bewerken, typt u de correcte tekst en klikt u op Accepteer & volgende (Macintosh) of Accepteren & volgende (Windows). De tekst wordt gewijzigd en de bitmapafbeelding wordt verwijderd. Zie Acrobat Exchange voor meer informatie over het gereedschap TouchUp.

12 Capture-voorkeuren instellen Kies Bestand > Voorkeuren > Capture om de volgende Capture-voorkeuren te beheren: Primaire OCR-taal. Hiermee wordt aangegeven welk taalwoordenboek wordt gebruikt voor woordherkenning wanneer documenten worden vastgelegd. In Capture wordt ook een eigen woordenboek gebruikt dat kan worden gewijzigd. Zie Woorden toevoegen aan het eigen woordenboek voor meer informatie. PDF-uitvoerstijl. Hiermee wordt gespecificeerd welk PDF-documentsoort met Capture wordt gemaakt. Er zijn twee keuzemogelijkheden: Normaal en Originele afbeelding met verborgen tekst. Zie Over PDFdocumentstijlen voor meer informatie. Afbeeldingen downsamplen. Hiermee kunt u afbeeldingen in vastgelegde PDF-documenten downsamplen, wat nuttig kan zijn als u de bestandsomvang wilt minimaliseren. Zie Opties voor downsampling selecteren voor meer informatie.

13 Locatie van tijdelijke bestanden. Hiermee wordt de directory gespecificeerd waarin de tijdelijke bestanden worden opgeslagen tijdens het vastleggen van documenten. Als u te weinig ruimte hebt in de gespecificeerde directory, kunt u de locatie wijzigen door een nieuw directorypad te typen.

14 Woorden toevoegen aan het eigen woordenboek In Capture wordt een eigen woordenboek gebruikt naast standaard taalwoordenboeken om woorden te herkennen. U kunt woorden aan dit eigen woordenboek toevoegen door het bestand ervan te bewerken. Het eigen woordenboek bewerken: 1 Open het bestand in custdict.spl in de directory Acrobat3\Capture in een teksteditor, zoals Kladblok, of een tekstverwerkingsprogramma. Open het bestand als Alleen tekst als u een tekstverwerkingsprogramma gebruikt. 2 Typ elk woord dat u wilt toevoegen op een afzonderlijke regel. Zorg ervoor dat de alfabetische volgorde van de lijst blijft behouden. 3 Sla het bestand op. Als u een tekstverwerkingsprogramma gebruikt, moet u het bestand als Alleen tekst opslaan.

15 Opties voor downsampling selecteren Wanneer u een document vastlegt, kunt u afbeeldingen in het vastgelegde document downsamplen. Hierdoor kan de bestandsomvang aanzienlijk worden verkleind. Als de optie voor downsampling is ingeschakeld, worden afbeeldingen als volgt gedownsampled: Zwart-witafbeeldingen worden gedownsampled naar 200 dpi. Afbeeldingen van minder dan 300 dpi worden niet gedownsampled. Grijswaarden- en kleurenafbeeldingen worden naar 150 dpi gedownsampled. Afbeeldingen van minder dan 225 dpi worden niet gedownsampled. Opmerking: wanneer de optie Originele afbeelding met verborgen tekst en de optie voor downsampling zijn ingeschakeld, worden kleuren- en grijswaardenafbeeldingen gedownsampled naar minder dan 200 dpi. Hierdoor kunnen de gemaakte bestanden niet opnieuw met Capture worden verwerkt.

16 Downsampling in- of uitschakelen: 1 Kies Bestand > Voorkeuren > Capture of Document > Capture en klik op de knop Voorkeuren. 2 Schakel de optie Afbeeldingen downsamplen naar behoefte in of uit. Downsampling is standaard ingesteld. Opmerking: met de instelling Afbeeldingen downsamplen in de voorkeuren voor Capture wordt de instelling voor downsampling in PDF Writer genegeerd.

17 PDF-bestandsomvangen vergelijken Houd rekening met de bestandsomvang bij het plannen van de workflow of het on line publiceren van documenten. Grotere bestanden, in het bijzonder de 4-bits kleurenbestanden, kosten meer tijd om te worden vastgelegd, via netwerken te worden verzonden en op het scherm te worden weergegeven. In de twee tabellen op de volgende pagina s worden de bestandsomvangen getoond van een geïmporteerde en vastgelegde pagina van 21x28 cm met tekst, lijntekeningen en een foto. In deze tabellen wordt het effect van de geselecteerde optie voor PDF-uitvoerstijl op de omvang van het uiteindelijke PDF-bestand getoond. Opmerking: in Capture wordt PDF Writer gebruikt om PDF-bestanden te maken, maar de compressieinstellingen voor PDF Writer kunnen niet worden gewijzigd om de omvang van vast te leggen bestanden te verkleinen. In Capture worden altijd de standaard compressie-instellingen voor PDF Writer gebruikt.

18 Voorbeeldbestand voor de tabellen op de volgende pagina s.

19 Bestandsomvangen na vastleggen: downsampling ingeschakeld Meestal wordt de omvang van een vastgelegd bestand aanzienlijk verkleind wanneer de optie voor downsampling in de Capture-voorkeuren is ingeschakeld. Afbeeldingstype Gescand op 300 dpi TIFF-beeldbestand (origineel bestand) niet gecomprimeerd gecomprimeerd PDF-afbeeldingsbestand Normaal PDFbestand PDF-bestand met originele afbeeldingen en verborgen tekst zwart-wit 4-bits grijswaarden 8-bits grijswaarden 8-bits geïndexeerde kleuren 24-bits RGBkleuren 1043KB LZW 190KB GGroup 4 201KB 8335 KB LZW 606 KB 8333KB LZW 1343 KB 8335KB LZW 796KB 24998KB LZW 3085KB 202KB 61KB 94KB 421KB 222KB 325KB 1183KB 113KB 309KB 612KB 364KB 477KB 2531KB 500KB 616KB

20 Bestandsomvangen na vastleggen: downsampling uitgeschakeld Het bestand in deze tabel is verwerkt terwijl downsampling was uitgeschakeld in de Capture-voorkeuren. Als downsampling zou zijn ingeschakeld, zou de bestandsomvang nog verder verkleind worden. In sommige gevallen is een PDF-bestand met originele afbeeldingen en verborgen tekst kleiner dan een PDF-beeldbestand, doordat in Capture extra compressiemethoden worden gebruikt. Afbeeldingstype Gescand op 300 dpi TIFF-beeldbestand niet gecomprimeerd gecomprimeerd PDF-afbeeldingsbestand Normaal PDFbestand PDF-bestand met originele afbeeldingen en verborgen tekst zwart-wit 4-bits grijswaarden 8-bits grijswaarden 1043KB LZW 190KB Group 4 201KB 8335KB LZW 606KB 8333KB LZW 1343KB 202KB 161KB 213KB 421KB 222KB 328KB 1183KB 766KB 884KB

21 Afbeeldingstype Gescand op 300 dpi TIFF-beeldbestand niet gecomprimeerd gecomprimeerd PDF-afbeeldingsbestand Normaal PDFbestand PDF-bestand met originele afbeeldingen en verborgen tekst 8-bits geïndexeerde kleuren 24-bits RGBkleuren 8335KB LZW 796KB 24998KB LZW 3085KB 612KB 366KB 477KB 2531KB 1832KB 2044KB

22 1996 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. On line handleiding voor Adobe Acrobat Capture 3.0 Deze handleiding, alsmede de erin beschreven software, wordt verstrekt onder licentie en mag slechts worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de voorwaarden in deze licentie. De inhoud van deze handleiding is slechts ter informatie verstrekt, kan zonder nadere aankondiging worden aangepast, en dient niet te worden opgevat als een verplichting van de zijde van Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated neemt geen enkele verantwoordelijkheid en geeft geen enkele garantie met betrekking tot fouten of onnauwkeurigheiden, mochten deze in deze handleiding voorkomen. De auteursrechtelijk beschermde software waardoor deze handleiding wordt vergezeld, is slechts in licentie gegeven aan de Eindgebruiker voor gebruik in strikte overeenstemming met de licentie-overeenkomst voor Eindgebruikers. Degene aan wie de licentie wordt verstrekt, dient deze licentie-overeenkomst voor Eindgebruikers grondig door te lezen voordat gebruik wordt gemaakt van de software. Tenzij toegestaan volgens voornoemde licentie, mag niets uit deze publicatie worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een opslagsysteem, noch verzonden, in wat voor vorm of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe Systems Incorporated. Adobe, het Adobe logo, Acrobat, Acrobat Capture, het Acrobat logo, Distiller, Acrobat Exchange, Adobe Type Manager, PostScript en de slogan If you can dream it, you can do it zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken en ActiveX en Windows NT zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen. Apple, Macintosh, Power Macintosh en QuickTime zijn gedeponeerde handelsmerken en AppleScript en TrueType zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. Lotus Notes is een gedeponeerd handelsmerk van Lotus Development Corporation. Netscape en Netscape Navigator zijn handelsmerken van Netscape Communications Corporation. UNIX is een gedeponeerd handelsmerk in de V.S. en andere landen, waarop alleen een licentie wordt gegeven door X/Open Company, Ltd. Pentium is een handelsmerk van Intel Corporation. Alle overige product- of merknamen zijn handelsmerken van de respectievelijke houders. Dit product bevat een implementatie van het LZW-algoritme waarop een licentie is gegeven onder U.S. Patent 4,558,302.

23 Deze software bevat software waarop een licentie is verkregen van Verity, Inc., copyright Alle rechten voorbehouden. Het adres van Verity, Inc. is 894 Ross Drive, Sunnyvale, Californië Verity en TOPIC zijn gedeponeerde handelsmerken van Verity, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Het Engelse elektronische synoniemenwoordenboek, copyright 1993 door INSO Corporation, is een aanpassing van de Oxford Thesaurus, copyright 1991 door Oxford University Press, en van Roget's II: The New Thesaurus, copyright 1980 door Houghton Mifflin Company. Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging of reverse engineering van ingevoegde programma s en databases is verboden Deze software bevat software die in licentie is gegeven door RSA Data Security, Inc. Geschreven en ontworpen door Adobe Systems Incorporated, 345 Park Ave, San Jose, CA Adobe Systems Europe Limited, Adobe House, 5 Mid New Cultins, Edinburgh EH11 4DU, Schotland, Verenigd Koninkrijk Adobe Systems Co., Ltd., Yebisu Garden Place Tower, Ebisu, Shibuya-ku, Tokio 150, Japan Voor militair-defensieve instellingen: Restricted Rights Legend. Het gebruik, de vermenigvuldiging of de openbaarmaking is gebonden aan de voorwaarden die zijn opgenomen in subparagraaf (c)(1)(ii) van de clausule Rights in Technical Data and Computer Software op Voor burgerlijke instellingen: Restricted Rights Legend. Het gebruik, de vermenigvuldiging of de openbaarmaking is gebonden aan de voorwaarden die zijn opgenomen in subparagrafen (a) tot en met (d) van de clausule (commercieel) Computer Software Restricted Rights op en de beperkingen die zijn opgenomen in de standaardovereenkomst (commercieel) voor deze software. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden onder de wetten met betrekking tot het auteursrecht in de Verenigde Staten. (01/97)

24 Deze on line handleiding gebruiken Naar de vorige of de volgende pagina gaan. Eerder of later uitgevoerde stappen opnieuw uitvoeren. Naar de Inhoudsopgave gaan. Naar de Index gaan. Naar de snelzoekpagina gaan (deze pagina). Naar het bovenliggende onderwerp van het huidige onderwerp gaan. tekst Naar het aangegeven onderwerp gaan. Naar de vervolgpagina van een onderwerp gaan. Geeft het einde van het onderwerp aan. Ga naar de volgende pagina voor instructies over het afdrukken van deze handleiding.

25 Deze on line handleiding afdrukken U kunt afzonderlijke onderwerpen of de volledige handleiding afdrukken. Aangezien de pagina s zijn verkleind voor on line weergave, geven gebruikers van Macintosh en Windows er wellicht de voorkeur aan om twee pagina s op één vel papier af te drukken (2-up). Pagina s 2-up afdrukken: 1 Kies Archief > Pagina-instelling (Macintosh) of Bestand > Printerinstelling (Windows). 2 Volg de instructies voor uw platform: In Windows kunt u op Opties klikken en de 2-up optie op de tab Papier selecteren. Klik op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Printerinstelling en klik opnieuw op OK om het venster te sluiten.

26 Op een Macintosh computer kunt u de 2-up optie selecteren in het menu lay-out. Klik vervolgens op OK. Opmerking: als u stap 2 niet kunt uitvoeren, gebruikt u wellicht geen Adobe of PostScript printerstuurprogramma. Als u wel het juiste printerstuurprogramma gebruikt en u nog steeds stap 2 niet kunt uitvoeren, installeer dan het Adobe printerstuurprogramma op de Acrobat cd-rom. Zie de handleiding Aan de slag met Adobe Acrobat 3.0 voor instructies voor de installatie. 3 Kies Archief > Print (Macintosh) of Bestand > Afdrukken (Windows). 4 Vermeld het paginabereik. Klik op Print (Macintosh) of OK (Windows).

On line handleiding. Adobe Acrobat Reader cd-rom

On line handleiding. Adobe Acrobat Reader cd-rom Adobe Acrobat Reader cd-rom On line handleiding Over Acrobat Reader Over de Acrobat Reader cd-rom Een cd-rom maken voor het verspreiden van PDFdocumenten Over Acrobat Reader Met Acrobat Reader kunnen gebruikers

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM Verkorte handleiding Deze Verkorte handleiding helpt u bij de installatie en het gebruik van Readiris TM 15. Voor gedetailleerde informatie over alle mogelijkheden van Readiris TM, raadpleeg het hulpbestand

Nadere informatie

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Printen en Scannen Als een nieuwe printer wordt gekocht en onder Windows XP aangesloten zal Windows deze nieuwe

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA

Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA Windows-printerdrivers voor Xerox Production Print Services en CentreWare voor de Xerox Nuvera 100/120 Digitale kopieerapparaat/printer en het Xerox Nuvera 100/120 Digitale productiesysteem Aan de slag

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Versie 1.0 Juni 2008. Xerox 700 Digital Color Press Handleiding voor de. gebruiker Addendum

Versie 1.0 Juni 2008. Xerox 700 Digital Color Press Handleiding voor de. gebruiker Addendum Versie 1.0 Juni 2008 Xerox 700 Digital Color Press Handleiding voor de gebruiker Addendum Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge & Language Services 800 Phillips Road Building 218 Webster,

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Afdrukopties aanpassen

Afdrukopties aanpassen Afdrukopties aanpassen In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Afdrukopties instellen' op pagina 2-32 'Afdrukkwaliteit selecteren' op pagina 2-35 'Afdrukken in zwart-wit' op pagina 2-36 Afdrukopties

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 11

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 11 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. AirPrint

Gebruikershandleiding. AirPrint Gebruikershandleiding AirPrint VOORWOORD We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Windows Phone )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Windows Phone ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Windows Phone ) Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en

Nadere informatie

Leesmij voor Adobe Acrobat Reader 4.05 voor Windows December 1999

Leesmij voor Adobe Acrobat Reader 4.05 voor Windows December 1999 Leesmij voor Adobe Acrobat Reader 4.05 voor Windows December 1999 Adobe Acrobat Reader is een gratis programma bij Adobe Acrobat 4.0. Met Acrobat Reader kunt u PDFbestanden (Portable Document Format) weergeven,

Nadere informatie

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot Installatiehandleiding Installatieprocedure 1. Plaats de OneTouch Zoom Pro installatie-cd in de cd-rom-lezer. OPMERKING: Als u het programma

Nadere informatie

Brother GEBRUIKERSHANDLEIDING

Brother GEBRUIKERSHANDLEIDING Brother Kleurenkalibratie via het web GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 VEREISTEN 2 WERKING 3 ALGEMENE 4 HET 5 DE 6 FABRIEKSINSTELLINGEN Inhoudsopgave INLEIDING 2 3 Aanbevollen papiier voor gebruiik tiijjdens de

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Geavanceerde opties In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Afdrukken op deelpagina's" op pagina 2-68 "Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)" op pagina 2-69 "Brochures afdrukken"

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Opmerking: het is aanbevolen de verschillende onderdelen te installeren in de volgorde waarin ze op het scherm verschijnen.

Inhoudsopgave. Opmerking: het is aanbevolen de verschillende onderdelen te installeren in de volgorde waarin ze op het scherm verschijnen. Deze Beknopte Gebruiksaanwijzing helpt u bij de installatie en het gebruik van IRIScan Express 3. De meegeleverde software is Readiris Pro 12. Voor gedetailleerde informatie over alle mogelijkheden van

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURENSYSTEMEN / MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Gebruikershandleiding voor AirPrint

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURENSYSTEMEN / MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Gebruikershandleiding voor AirPrint MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURENSYSTEMEN / MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Gebruikershandleiding voor AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alle rechten voorbehouden Volgens de copyrightwet mag deze

Nadere informatie

Afdrukopties aanpassen

Afdrukopties aanpassen aanpassen In dit onderwerp wordt het volgende besproken: instellen op pagina 2-19 Eigenschappen selecteren voor een specifieke taak (Mac) op pagina 2-23 Afdrukkwaliteit selecteren op pagina 2-25 instellen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding Versie 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding Versie 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Installatiehandleiding Versie 3.5.01 Copyright 2000-2015 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Adobe Acrobat Reader Help

Adobe Acrobat Reader Help Adobe Acrobat Reader Help Dit Help-bestand bevat de basisinformatie die u nodig hebt om PDF-bestanden te openen, te gebruiken en af te drukken met Adobe Acrobat Reader. Als u meer hulp nodig hebt, kunt

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. FileMaker Pro. gebruiken met Microsoft Excel. Making FileMaker Pro Your Office Companion page 1

Gebruikershandleiding. FileMaker Pro. gebruiken met Microsoft Excel. Making FileMaker Pro Your Office Companion page 1 Gebruikershandleiding FileMaker Pro gebruiken met Microsoft Excel Making FileMaker Pro Your Office Companion page 1 Inleiding Spreadsheetprogramma s, zoals Microsoft Excel, zijn geweldige hulpmiddelen

Nadere informatie

Een overzicht van beschikbare lettertypen bekijken

Een overzicht van beschikbare lettertypen bekijken Lettertypen In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Typen lettertypen op pagina 1-21 Residente printerlettertypen op pagina 1-21 Een overzicht van beschikbare lettertypen bekijken op pagina 1-21

Nadere informatie

LearnOSM. Onderzoek met behulp van veldformulieren. Overzicht van veldformulieren

LearnOSM. Onderzoek met behulp van veldformulieren. Overzicht van veldformulieren LearnOSM Onderzoek met behulp van veldformulieren Bijgewerkt op 2015-08-22 In dit hoofdstuk zullen we zien hoe we de coördinaten van plaatsen kunnen opnemen zonder een GPS. We zullen gereedschap gebruiken,

Nadere informatie

Documenten scannen met OCR

Documenten scannen met OCR Documenten scannen met OCR Wat betekent OCR eigenlijk? OCR staat voor: "Optical Character Recognition" in het Nederlands optische tekenherkenning. Je kunt er papieren documenten mee scannen, die dan niet

Nadere informatie

4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90931. Xerox FreeFlow Core Express Installatiehandleiding

4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90931. Xerox FreeFlow Core Express Installatiehandleiding 4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90931 2015 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox, Xerox en Beeldmerk en FreeFlow zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Universele handleiding stuurprogramma s

Universele handleiding stuurprogramma s Universele handleiding stuurprogramma s Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Versie B DUT 1 Overzicht 1 De

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Dit document bevat informatie over de Fiery EX4112/4127 versie 2.5. Voordat u de Fiery EX4112/4127 gebruikt, moet u een kopie maken van deze Versienotities

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Voortaan kunt u in Intramed OnLine gebruik maken van uw scanner U kunt van deze functionaliteit gebruik maken als u een Basic of Dynamisch account heeft,

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies

Nadere informatie

Welkom bij de online-cd voor Technische publicaties

Welkom bij de online-cd voor Technische publicaties Welkom bij de online-cd voor Technische publicaties Deze CD gebruiken Uw commentaar Handleidingen bekijken Handleidingen bestellen Deze CD gebruiken Bestanden bekijken: De bestanden op deze CD zijn in

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Vaardigheidstraining Scannen met ClaroRead

Vaardigheidstraining Scannen met ClaroRead Vaardigheidstraining Scannen met ClaroRead Auteur training: Opdidakt Supplies, Mathieu van de Water Titel training: Vaardigheidstraining scannen met ClaroRead 2011, Opdidakt Supplies Schoonstraat 23 5384

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Brother SmartUI Control Center Het Control Center van Brother is een hulpprogramma waarmee u gemakkelijk

Nadere informatie

Scannen. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer

Scannen. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer Scannen Dit hoofdstuk omvat: Eenvoudige scantaken op pagina 4-2 Het scannerstuurprogramma installeren op pagina 4-4 Scanopties aanpassen op pagina 4-5 Afbeeldingen ophalen op pagina 4-11 Bestanden en scanopties

Nadere informatie

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk!

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! De afbeeldingen en enkele punten van de programma-beschrijving hebben betrekking op versie 7.0.7 van Adobe Reader. Andere versies van dit programma

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Getting Started Guide Nederlands

Getting Started Guide Nederlands Getting Started Guide Nederlands Inhoud De technologie van PrintShop Mail... 2 Systeemvereisten voor PrintShop Mail... 4 Inhoud van de cd-rom... 5 PrintShop Mail installeren (Windows)... 6 PrintShop Mail

Nadere informatie

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding Bluetooth koppelen Gebruikershandleiding Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Deze cd bevat de Norton Internet Security-software. Deze software is ontwikkeld om uw privacy en veiligheid te waarborgen terwijl u on line bent. Op deze

Nadere informatie

Handleiding duurzaam printen versie 2.8.2

Handleiding duurzaam printen versie 2.8.2 Handleiding duurzaam printen versie 2.8.2 Print&Share Eco Haal méér uit uw Ricoh MFP Duurzaam printen Introductie Print&Share Eco is een speciale uitvoering van Print&Share Lite die aanvullende duurzame

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl Capture Pro Software Aan de slag A-61640_nl Aan de slag met Kodak Capture Pro Software en Capture Pro Limited Edition De software installeren: Kodak Capture Pro Software en Network Edition... 1 De software

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Projecten geautomatiseerd updaten EPLAN Platform Version 2.5 Status: 08/2015

Projecten geautomatiseerd updaten EPLAN Platform Version 2.5 Status: 08/2015 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Technical Information Copyright 2015 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische

Nadere informatie

Scannen met ClaroRead Pro

Scannen met ClaroRead Pro Scannen met ClaroRead Pro Auteur training: Opdidakt Supplies, Mathieu van de Water Titel training: Vaardigheidstraining scannen met ClaroRead 2011, Opdidakt Supplies Schoonstraat 23 5384 AK Heesch Alle

Nadere informatie

Klik op OK om verder te gaan. U ziet het volgende scherm verschijnen:

Klik op OK om verder te gaan. U ziet het volgende scherm verschijnen: Installatie van de Online Bijbel Studie DVD (editie 11-01) Datum: 26 januari 2011 Laatste revisie: Versie: 1.0 Voordat u begint Deze instructie behandeld de te volgen stappen om de Online Bijbel Studie

Nadere informatie

Geavanceerde opties. Deelpagina's afdrukken. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Geavanceerde opties. Deelpagina's afdrukken. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Geavanceerde opties In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Deelpagina's afdrukken' op pagina 2-79 'Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)' op pagina 2-80 'Brochures afdrukken'

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Document Manager Document Manager Dit Document beschrijft de werking van de Document manager en wat de mogelijkheden

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8)

Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8) Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8) Met het Webservices-protocol kunnen gebruikers van Windows Vista (SP2 of recenter), Windows 7

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Inhoudsopgave Voordat u uw Brother-machine gebruikt... Definities van opmerkingen... Handelsmerken... Inleiding... Brother iprint&scan

Nadere informatie

Docman. Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen

Docman. Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen Docman Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen Docman Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen Arjen Schrijvers Docman 2011 SCHRIJVERS123.NL, Emmen Auteur: Arjen

Nadere informatie

Handleiding voor de gebruiker

Handleiding voor de gebruiker Versie 1.0 Juli 2008 LX-kantoorafwerkeenheid Handleiding voor de gebruiker Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network en Windows Server zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Wifi-instellingengids

Wifi-instellingengids Wifi-instellingengids Wifi-verbindingen met de printer Verbinding met een computer maken via een wifi-router Direct verbinding maken met een computer Verbinding met een smartapparaat maken via een wifi-router

Nadere informatie

Voorwoord. Copyright 2001. Alle rechten voorbehouden.

Voorwoord. Copyright 2001. Alle rechten voorbehouden. Slim U2 TA Scanner Utility Gebruikershandleiding Voorwoord Copyright 2001 Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding is bedoeld om het gebruik van Slim U2 TA Scanner Utility te vergemakkelijken. Hoewel

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Handleiding scanning inkoopfacturen

Handleiding scanning inkoopfacturen Handleiding scanning inkoopfacturen Inleiding Binnen MijnABAB is het mogelijk om uw inkoopfacturen digitaal aan te bieden. In deze handleiding wordt beschreven hoe het digitaal aanbieden van inkoopfacturen

Nadere informatie

rev Samsung SecretZone Gebruikshandleiding

rev Samsung SecretZone Gebruikshandleiding rev.2010-08-28 Samsung SecretZone Gebruikshandleiding Inhoud Contents Chapter1 Waarschuwingen Chapter2 Samsung SecretZone Installatie Voor de installatie Systeemeisen voor Samsung SecretZone Installeren

Nadere informatie

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding Stuurprogramma verzenden Beheerdershandleiding Januari 2013 www.lexmark.com Overzicht 2 Overzicht Met Stuurprogramma verzenden kunt u eenvoudig een printerstuurprogramma voor een specifiek printermodel

Nadere informatie

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Opmerkingen bij publicatie SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Over deze opmerkingen bij publicatie In deze opmerkingen bij publicatie vindt u een overzicht van de functies van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Contents 1. Auteursrechten... 3 2. Enfocus Connector gebruiken... 4 2.1 Uw Enfocus Connector instellen... 4 2.2 Een bestand verzenden naar een Enfocus Connector... 4 2.3 Extra informatie

Nadere informatie

FreeFlow Print Manager

FreeFlow Print Manager Versie 6.0, juli 2007 FreeFlow Print Manager Opdrachtkaartconverter Installatie- en gebruikershandleiding Xerox Corporation Global Knowledge & Language Services 800 Phillips Road Building 845 Webster,

Nadere informatie

Capture Pro Software. Handleiding. A-61640_nl

Capture Pro Software. Handleiding. A-61640_nl Capture Pro Software Handleiding A-61640_nl Aan de slag met Kodak Capture Pro Software Deze gids bevat simpele procedures waarmee u snel aan de slag kunt, onder meer voor het installeren en starten van

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2 4. AAN

Nadere informatie

Workshop: PDF-XChange instellen voor gebruik van digitale schoolboeken

Workshop: PDF-XChange instellen voor gebruik van digitale schoolboeken Workshop: PDF-XChange instellen voor gebruik van digitale schoolboeken In deze workshop worden de volgende zaken behandeld: 1. PDF-Xchange downloaden en installeren 2. Het instellen van de werkbalken /

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Issue 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2

Nadere informatie

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit:

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit: Inleiding Om het laden op de website vlot te laten verlopen zijn er enkele afspraken gemaakt m.b.t. tot het formaat van een foto. Het formaat van een foto gaan we MAXIMUM instellen op 640 * 480 pixels.

Nadere informatie

ImageNow Taalpakket Aan de slag

ImageNow Taalpakket Aan de slag ImageNow Taalpakket Aan de slag Versie: 6.6.x Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: oktober 2011 ImageNow en CaptureNow zijn geregistreerde handelsmerken van Perceptive Software. Alle andere

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

De QuickRestore-cd gebruiken

De QuickRestore-cd gebruiken De QuickRestore-cd gebruiken Met QuickRestore levert Compaq een programma waarmee u uw notebook pc weer aan de praat kunt krijgen, stuurprogramma s kunt toevoegen of van gegevens backups in een aparte

Nadere informatie

Gebruik van DVD-RAM discs

Gebruik van DVD-RAM discs Deze handleiding bevat de minimale informatie die nodig is voor het gebruik van DVD-RAM discs met de DVD MULTI Drive onder Windows XP. Windows, Windows NT en MS-DOS zijn gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 in

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Tekla Structures 21.1

Installatiehandleiding. Tekla Structures 21.1 Installatiehandleiding Tekla Structures 21.1 Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de weergave van de afbeeldingen kunnen geen conclusies worden verbonden met betrekking

Nadere informatie

Doelstellingen: module 3 beeldmateriaal. 3.1 Invoer Scannen Digitale camera Internet en fotocd-roms

Doelstellingen: module 3 beeldmateriaal. 3.1 Invoer Scannen Digitale camera Internet en fotocd-roms Doelstellingen: module 3 beeldmateriaal Met een scanner papier afbeeldingen en foto s omzetten in digitale bestanden. Werken met digitale camera, Internet en fotocd-roms. Afbeeldingen bewerken en invoegen

Nadere informatie

Stroomlijn uw informatie

Stroomlijn uw informatie Stroomlijn uw informatie HP Digital Sending Software 5.0 Naam van spreker / dag maand 2015 Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

1 Uw persoonlijke labels - stap voor stap

1 Uw persoonlijke labels - stap voor stap 1 Uw persoonlijke labels - stap voor stap 1.1 Introductie Festool houdt ervan, als dingen zo gemaakt zijn dat ze perfect bij elkaar passen. Waarom? Omdat het beter werkt als alles past. Dit is ook de redden

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

Aan de Slag gids. Nederlands

Aan de Slag gids. Nederlands Aan de Slag gids Nederlands 1 Beschrijving van de handleidingen Het pakket openen Aan de Slag gids (deze handleiding) In deze handleiding wordt de hele procedure stapsgewijs beschreven, van het openen

Nadere informatie

D4600 Duplex Photo Printer

D4600 Duplex Photo Printer KODAK D4000 Duplex Photo Printer D4600 Duplex Photo Printer Handleiding printerstuurprogramma januari 2015 TM/MC/MR-licentie van Eastman Kodak Company: Kodak Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd., Rochester,

Nadere informatie

Netwerk licentie leesmij

Netwerk licentie leesmij Netwerk licentie leesmij Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Tel.: +1-408-481-8000 Gratis (in de VS): +1-800-874-6253 Fax:

Nadere informatie

Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie. Multifunctioneel model LP-2050-MF. Printermodel LP-2050. Snelle referentiegids U00123351603

Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie. Multifunctioneel model LP-2050-MF. Printermodel LP-2050. Snelle referentiegids U00123351603 Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie Multifunctioneel model LP-2050-MF Printermodel LP-2050 Snelle referentiegids U00123351603 Inleiding Uw printer is een Teriostar LP-2050-serie breedformaatprinter.

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

SHARP TWAIN AR/DM. Gebruikershandleiding

SHARP TWAIN AR/DM. Gebruikershandleiding SHARP TWAIN AR/DM Gebruikershandleiding Copyright 2001 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming,

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie