On line handleiding. Adobe Acrobat Capture

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "On line handleiding. Adobe Acrobat Capture"

Transcriptie

1 On line handleiding Adobe Acrobat Capture Opdrachten De insteekmodule Capture gebruiken Documenten vastleggen met Capture Documenten wijzigen waarvoor Capture is gebruikt Capture-voorkeuren instellen Problemen oplossen

2 Opdrachten Bestand Voorkeuren Capture... Documenten vast- Capture-voor- Capture... Document Bewerken Documenten Twijfelachtige afbeeldingen wijzigen tonen Twijfelgevallen Eerste twijfelgeval reviseren zoeken

3 De insteekmodule Capture gebruiken Capture wordt geactiveerd wanneer u de opdracht Capture in Acrobat Exchange gebruikt. In de insteekmodule wordt OCR (optical character recognition) gebruikt om bitmaptekst naar tekst te converteren zodat deze kan worden gewijzigd, geïndexeerd, doorzocht of naar andere bestanden gekopieerd. De geconverteerde tekst staat in PDF-afbeeldingsbestanden die rechtstreeks zijn gescand naar of geïmporteerd in Acrobat. Zie het gedeelte Over PDFdocumentstijlen voor informatie over deze documenten en over de PDF-documenten die zijn gemaakt door tekst daaruit op te nemen. U kunt de insteekmodule Capture configureren zodat één van de acht beschikbare talen kan worden herkend, herkende tekst in het beeldbestand van het gescande of geïmporteerde document kan worden verborgen en afbeeldingen kunnen worden gedownsampled om de bestandsomvang zo klein mogelijk te houden. Zie Capture-voorkeuren instellen voor meer informatie.

4 U kunt het gereedschap TouchUp gebruiken nadat u Capture hebt gebruikt voor een document om tekst te reviseren en te wijzigen. Zie Documenten wijzigen waarvoor Capture is gebruikt voor meer informatie. De insteekmodule Capture wordt vanaf de Acrobat 3.0 cd-rom geïnstalleerd. Zie de handleiding Aan de slag met Adobe Acrobat 3.0 voor meer informatie over het uitvoeren van het installatieprogramma voor Acrobat. Gebruik Capture om kleine verzamelingen gedrukte documenten en elektronische afbeeldingen rechtstreeks vanuit Acrobat Exchange naar PDF te converteren. Als u grote verzamelingen gedrukte documenten of elektronische afbeeldingen naar PDF wilt converteren, kunt u een upgrade uitvoeren naar het volledige Acrobat Capture product. In dit product vindt u geautomatiseerde verwerkingsfuncties en verbeterde redigeerfuncties.

5 Over PDF-documentstijlen Met Adobe Acrobat kunt u drie PDF-documentstijlen creëren: PDF-beeldbestanden bevatten alleen bitmapafbeeldingen van het originele document. PDF-bestanden met alleen afbeeldingen worden gemaakt met de opdrachten Scannen en Importeren in Exchange. Als u afbeeldingsbestanden snel wilt converteren en weergeven, voldoet een PDF-bestand met alleen afbeeldingen. Normale PDF-bestanden bevatten elektronische, schaalbare tekst die kan worden geïndexeerd, doorzocht en gekopieerd. Pagina-opmaken en grafische afbeeldingen blijven behouden. U kunt een dergelijk bestand maken met Acrobat Distiller, PDF Writer of de opdracht Capture in Exchange. Normale PDF-bestanden zijn aanzienlijk kleiner dan PDF-bestanden met alleen afbeeldingen, waardoor ze ideaal zijn voor on line distributie.

6 PDF-bestanden met originele afbeeldingen met verborgen tekst bevatten zowel functies van PDFbeeldbestanden als van normale PDF-bestanden. Ze bevatten een complete bitmapafbeelding van het originele document, maar herkende tekst blijft achter de afbeelding verborgen. Hierdoor is het bestand doorzoekbaar terwijl in het document de exacte uiterlijke kenmerken van het originele document blijven behouden. Gebruik een dergelijk PDF-bestand als wordt vereist dat de originele, gescande afbeelding van een document om juridische redenen of voor archivering moet worden opgeslagen. PDF-bestanden met originele afbeeldingen met verborgen tekst kunnen alleen worden gemaakt met de opdracht Capture in Exchange. Wanneer Capture wordt gebruikt voor een PDFbeeldbestand, wordt de bestandsomvang aanzienlijk verkleind. Meestal zijn PDF-bestanden die met Capture worden vastgelegd met de instellingen voor normale PDF-bestanden kleiner dan bestanden die worden vastgelegd met de instellingen voor PDFbestanden met originele afbeeldingen met verborgen tekst. Zie PDF-bestandsomvangen vergelijken voor meer informatie.

7 Documenten vastleggen met Capture De documenten die worden vastlegd zijn beeldbestanden die zijn gescand naar of geïmporteerd in een PDF-beeldbestand in Exchange. Een document vastleggen: 1 In Exchange moet u één van de volgende handelingen uitvoeren: Als u een afbeeldingsbestand wilt importeren, kiest u Bestand > Importeren > Afbeelding. Selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op Openen. Zie Acrobat Exchange voor meer informatie over het importeren van afbeeldingsbestanden. Als u een gedrukt document wilt scannen, kiest u Bestand > Scannen. Kies een scanner en een documentsoort. Klik vervolgens op Scannen. Zie Acrobat Scan voor informatie over het gebruiken van een scanner in combinatie met Acrobat Exchange. 2 Kies Document > Capture.

8 3 Definieer welke pagina s u wilt vastleggen door één van de opties Alle pagina s, Huidige pagina of Opgegeven bereik(en) te selecteren en de paginanummers in het tekstvak te vermelden. 4 Als u de Capture-voorkeuren wilt wijzigen, klikt u op Voorkeuren. Het document wordt met de nieuwe instellingen vastgelegd. Zie Capture-voorkeuren instellen voor meer informatie. 5 Klik op OK. In het voortgangsvenster van Capture wordt het herkenningsproces van de pagina s, de tekens en de woorden weergegeven. Voor een optimaal resultaat moet de resolutie van het vastgelegde PDF-beeldbestand in een van de volgende categorieën vallen: Monochrome afbeeldingen: dpi Grijswaarden- of kleurenafbeeldingen: dpi Tevens moet donkere tekst op een lichtere achtergrond worden weergegeven. Tekst op een donkere of schaduwachtergrond of op een pagina met complexe kleurverlopen wordt wellicht niet herkend.

9 Documenten wijzigen waarvoor Capture is gebruikt Wanneer in Capture een woord waarschijnlijk niet is herkend, wordt de bitmapafbeelding van het originele woord in het document weergegeven en wordt het waarschijnlijk juiste woord achter de bitmap verborgen. Dit wordt een twijfelgeval genoemd. Met deze methode wordt het origineel nauwkeurig gereproduceerd zonder verdere bewerking. U kunt twijfelgevallen in Exchange reviseren en wijzigen met het gereedschap TouchUp. Dit is nuttig wanneer u het document volledig doorzoekbaar wilt maken, bijvoorbeeld bij het indexeren voor publicatie op cd-rom of het World Wide Web.

10 Opmerking: in Capture worden de huidige instellingen voor PDF Writer gebruikt voor het invoegen van fonts en fontsubsets bij het maken van PDFbestanden. Als u problemen tijdens het wijzigen van een vastgelegd document wilt voorkomen, mag er geen invoeging van fontsubsets zijn geselecteerd in PDF Writer voordat het document met Capture wordt vastgelegd. Zie PDF Writer voor meer informatie. Alle twijfelgevallen in een document weergeven: Kies Wijzig > Toon twijfelachtige afbeeldingen (Macintosh) of Bewerken > Twijfelachtige afbeeldingen tonen (Windows). Alle twijfelgevallen in het document worden gemarkeerd. Twijfelgevallen reviseren en wijzigen: 1 Kies Wijzig > Zoek eerste twijfelgeval (Macintosh) of Bewerken > Eerste twijfelgeval zoeken (Windows). Het twijfelgeval wordt gemarkeerd en de bitmapafbeelding wordt weergegeven in het venster Twijfelachtige afbeelding.

11 2 Kies een van de volgende handelingen: Als u de voorgestelde tekst wilt aanvaarden, klikt u op Accepteer & volgende (Macintosh) of Accepteren & volgende (Windows). De bitmapafbeelding wordt dan verwijderd. Als u de bitmapafbeelding wilt behouden, klikt u op Volgende. Als u het twijfelgeval wilt bewerken, typt u de correcte tekst en klikt u op Accepteer & volgende (Macintosh) of Accepteren & volgende (Windows). De tekst wordt gewijzigd en de bitmapafbeelding wordt verwijderd. Zie Acrobat Exchange voor meer informatie over het gereedschap TouchUp.

12 Capture-voorkeuren instellen Kies Bestand > Voorkeuren > Capture om de volgende Capture-voorkeuren te beheren: Primaire OCR-taal. Hiermee wordt aangegeven welk taalwoordenboek wordt gebruikt voor woordherkenning wanneer documenten worden vastgelegd. In Capture wordt ook een eigen woordenboek gebruikt dat kan worden gewijzigd. Zie Woorden toevoegen aan het eigen woordenboek voor meer informatie. PDF-uitvoerstijl. Hiermee wordt gespecificeerd welk PDF-documentsoort met Capture wordt gemaakt. Er zijn twee keuzemogelijkheden: Normaal en Originele afbeelding met verborgen tekst. Zie Over PDFdocumentstijlen voor meer informatie. Afbeeldingen downsamplen. Hiermee kunt u afbeeldingen in vastgelegde PDF-documenten downsamplen, wat nuttig kan zijn als u de bestandsomvang wilt minimaliseren. Zie Opties voor downsampling selecteren voor meer informatie.

13 Locatie van tijdelijke bestanden. Hiermee wordt de directory gespecificeerd waarin de tijdelijke bestanden worden opgeslagen tijdens het vastleggen van documenten. Als u te weinig ruimte hebt in de gespecificeerde directory, kunt u de locatie wijzigen door een nieuw directorypad te typen.

14 Woorden toevoegen aan het eigen woordenboek In Capture wordt een eigen woordenboek gebruikt naast standaard taalwoordenboeken om woorden te herkennen. U kunt woorden aan dit eigen woordenboek toevoegen door het bestand ervan te bewerken. Het eigen woordenboek bewerken: 1 Open het bestand in custdict.spl in de directory Acrobat3\Capture in een teksteditor, zoals Kladblok, of een tekstverwerkingsprogramma. Open het bestand als Alleen tekst als u een tekstverwerkingsprogramma gebruikt. 2 Typ elk woord dat u wilt toevoegen op een afzonderlijke regel. Zorg ervoor dat de alfabetische volgorde van de lijst blijft behouden. 3 Sla het bestand op. Als u een tekstverwerkingsprogramma gebruikt, moet u het bestand als Alleen tekst opslaan.

15 Opties voor downsampling selecteren Wanneer u een document vastlegt, kunt u afbeeldingen in het vastgelegde document downsamplen. Hierdoor kan de bestandsomvang aanzienlijk worden verkleind. Als de optie voor downsampling is ingeschakeld, worden afbeeldingen als volgt gedownsampled: Zwart-witafbeeldingen worden gedownsampled naar 200 dpi. Afbeeldingen van minder dan 300 dpi worden niet gedownsampled. Grijswaarden- en kleurenafbeeldingen worden naar 150 dpi gedownsampled. Afbeeldingen van minder dan 225 dpi worden niet gedownsampled. Opmerking: wanneer de optie Originele afbeelding met verborgen tekst en de optie voor downsampling zijn ingeschakeld, worden kleuren- en grijswaardenafbeeldingen gedownsampled naar minder dan 200 dpi. Hierdoor kunnen de gemaakte bestanden niet opnieuw met Capture worden verwerkt.

16 Downsampling in- of uitschakelen: 1 Kies Bestand > Voorkeuren > Capture of Document > Capture en klik op de knop Voorkeuren. 2 Schakel de optie Afbeeldingen downsamplen naar behoefte in of uit. Downsampling is standaard ingesteld. Opmerking: met de instelling Afbeeldingen downsamplen in de voorkeuren voor Capture wordt de instelling voor downsampling in PDF Writer genegeerd.

17 PDF-bestandsomvangen vergelijken Houd rekening met de bestandsomvang bij het plannen van de workflow of het on line publiceren van documenten. Grotere bestanden, in het bijzonder de 4-bits kleurenbestanden, kosten meer tijd om te worden vastgelegd, via netwerken te worden verzonden en op het scherm te worden weergegeven. In de twee tabellen op de volgende pagina s worden de bestandsomvangen getoond van een geïmporteerde en vastgelegde pagina van 21x28 cm met tekst, lijntekeningen en een foto. In deze tabellen wordt het effect van de geselecteerde optie voor PDF-uitvoerstijl op de omvang van het uiteindelijke PDF-bestand getoond. Opmerking: in Capture wordt PDF Writer gebruikt om PDF-bestanden te maken, maar de compressieinstellingen voor PDF Writer kunnen niet worden gewijzigd om de omvang van vast te leggen bestanden te verkleinen. In Capture worden altijd de standaard compressie-instellingen voor PDF Writer gebruikt.

18 Voorbeeldbestand voor de tabellen op de volgende pagina s.

19 Bestandsomvangen na vastleggen: downsampling ingeschakeld Meestal wordt de omvang van een vastgelegd bestand aanzienlijk verkleind wanneer de optie voor downsampling in de Capture-voorkeuren is ingeschakeld. Afbeeldingstype Gescand op 300 dpi TIFF-beeldbestand (origineel bestand) niet gecomprimeerd gecomprimeerd PDF-afbeeldingsbestand Normaal PDFbestand PDF-bestand met originele afbeeldingen en verborgen tekst zwart-wit 4-bits grijswaarden 8-bits grijswaarden 8-bits geïndexeerde kleuren 24-bits RGBkleuren 1043KB LZW 190KB GGroup 4 201KB 8335 KB LZW 606 KB 8333KB LZW 1343 KB 8335KB LZW 796KB 24998KB LZW 3085KB 202KB 61KB 94KB 421KB 222KB 325KB 1183KB 113KB 309KB 612KB 364KB 477KB 2531KB 500KB 616KB

20 Bestandsomvangen na vastleggen: downsampling uitgeschakeld Het bestand in deze tabel is verwerkt terwijl downsampling was uitgeschakeld in de Capture-voorkeuren. Als downsampling zou zijn ingeschakeld, zou de bestandsomvang nog verder verkleind worden. In sommige gevallen is een PDF-bestand met originele afbeeldingen en verborgen tekst kleiner dan een PDF-beeldbestand, doordat in Capture extra compressiemethoden worden gebruikt. Afbeeldingstype Gescand op 300 dpi TIFF-beeldbestand niet gecomprimeerd gecomprimeerd PDF-afbeeldingsbestand Normaal PDFbestand PDF-bestand met originele afbeeldingen en verborgen tekst zwart-wit 4-bits grijswaarden 8-bits grijswaarden 1043KB LZW 190KB Group 4 201KB 8335KB LZW 606KB 8333KB LZW 1343KB 202KB 161KB 213KB 421KB 222KB 328KB 1183KB 766KB 884KB

21 Afbeeldingstype Gescand op 300 dpi TIFF-beeldbestand niet gecomprimeerd gecomprimeerd PDF-afbeeldingsbestand Normaal PDFbestand PDF-bestand met originele afbeeldingen en verborgen tekst 8-bits geïndexeerde kleuren 24-bits RGBkleuren 8335KB LZW 796KB 24998KB LZW 3085KB 612KB 366KB 477KB 2531KB 1832KB 2044KB

22 1996 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. On line handleiding voor Adobe Acrobat Capture 3.0 Deze handleiding, alsmede de erin beschreven software, wordt verstrekt onder licentie en mag slechts worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de voorwaarden in deze licentie. De inhoud van deze handleiding is slechts ter informatie verstrekt, kan zonder nadere aankondiging worden aangepast, en dient niet te worden opgevat als een verplichting van de zijde van Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated neemt geen enkele verantwoordelijkheid en geeft geen enkele garantie met betrekking tot fouten of onnauwkeurigheiden, mochten deze in deze handleiding voorkomen. De auteursrechtelijk beschermde software waardoor deze handleiding wordt vergezeld, is slechts in licentie gegeven aan de Eindgebruiker voor gebruik in strikte overeenstemming met de licentie-overeenkomst voor Eindgebruikers. Degene aan wie de licentie wordt verstrekt, dient deze licentie-overeenkomst voor Eindgebruikers grondig door te lezen voordat gebruik wordt gemaakt van de software. Tenzij toegestaan volgens voornoemde licentie, mag niets uit deze publicatie worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een opslagsysteem, noch verzonden, in wat voor vorm of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe Systems Incorporated. Adobe, het Adobe logo, Acrobat, Acrobat Capture, het Acrobat logo, Distiller, Acrobat Exchange, Adobe Type Manager, PostScript en de slogan If you can dream it, you can do it zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken en ActiveX en Windows NT zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen. Apple, Macintosh, Power Macintosh en QuickTime zijn gedeponeerde handelsmerken en AppleScript en TrueType zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. Lotus Notes is een gedeponeerd handelsmerk van Lotus Development Corporation. Netscape en Netscape Navigator zijn handelsmerken van Netscape Communications Corporation. UNIX is een gedeponeerd handelsmerk in de V.S. en andere landen, waarop alleen een licentie wordt gegeven door X/Open Company, Ltd. Pentium is een handelsmerk van Intel Corporation. Alle overige product- of merknamen zijn handelsmerken van de respectievelijke houders. Dit product bevat een implementatie van het LZW-algoritme waarop een licentie is gegeven onder U.S. Patent 4,558,302.

23 Deze software bevat software waarop een licentie is verkregen van Verity, Inc., copyright Alle rechten voorbehouden. Het adres van Verity, Inc. is 894 Ross Drive, Sunnyvale, Californië Verity en TOPIC zijn gedeponeerde handelsmerken van Verity, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Het Engelse elektronische synoniemenwoordenboek, copyright 1993 door INSO Corporation, is een aanpassing van de Oxford Thesaurus, copyright 1991 door Oxford University Press, en van Roget's II: The New Thesaurus, copyright 1980 door Houghton Mifflin Company. Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging of reverse engineering van ingevoegde programma s en databases is verboden Deze software bevat software die in licentie is gegeven door RSA Data Security, Inc. Geschreven en ontworpen door Adobe Systems Incorporated, 345 Park Ave, San Jose, CA Adobe Systems Europe Limited, Adobe House, 5 Mid New Cultins, Edinburgh EH11 4DU, Schotland, Verenigd Koninkrijk Adobe Systems Co., Ltd., Yebisu Garden Place Tower, Ebisu, Shibuya-ku, Tokio 150, Japan Voor militair-defensieve instellingen: Restricted Rights Legend. Het gebruik, de vermenigvuldiging of de openbaarmaking is gebonden aan de voorwaarden die zijn opgenomen in subparagraaf (c)(1)(ii) van de clausule Rights in Technical Data and Computer Software op Voor burgerlijke instellingen: Restricted Rights Legend. Het gebruik, de vermenigvuldiging of de openbaarmaking is gebonden aan de voorwaarden die zijn opgenomen in subparagrafen (a) tot en met (d) van de clausule (commercieel) Computer Software Restricted Rights op en de beperkingen die zijn opgenomen in de standaardovereenkomst (commercieel) voor deze software. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden onder de wetten met betrekking tot het auteursrecht in de Verenigde Staten. (01/97)

24 Deze on line handleiding gebruiken Naar de vorige of de volgende pagina gaan. Eerder of later uitgevoerde stappen opnieuw uitvoeren. Naar de Inhoudsopgave gaan. Naar de Index gaan. Naar de snelzoekpagina gaan (deze pagina). Naar het bovenliggende onderwerp van het huidige onderwerp gaan. tekst Naar het aangegeven onderwerp gaan. Naar de vervolgpagina van een onderwerp gaan. Geeft het einde van het onderwerp aan. Ga naar de volgende pagina voor instructies over het afdrukken van deze handleiding.

25 Deze on line handleiding afdrukken U kunt afzonderlijke onderwerpen of de volledige handleiding afdrukken. Aangezien de pagina s zijn verkleind voor on line weergave, geven gebruikers van Macintosh en Windows er wellicht de voorkeur aan om twee pagina s op één vel papier af te drukken (2-up). Pagina s 2-up afdrukken: 1 Kies Archief > Pagina-instelling (Macintosh) of Bestand > Printerinstelling (Windows). 2 Volg de instructies voor uw platform: In Windows kunt u op Opties klikken en de 2-up optie op de tab Papier selecteren. Klik op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Printerinstelling en klik opnieuw op OK om het venster te sluiten.

26 Op een Macintosh computer kunt u de 2-up optie selecteren in het menu lay-out. Klik vervolgens op OK. Opmerking: als u stap 2 niet kunt uitvoeren, gebruikt u wellicht geen Adobe of PostScript printerstuurprogramma. Als u wel het juiste printerstuurprogramma gebruikt en u nog steeds stap 2 niet kunt uitvoeren, installeer dan het Adobe printerstuurprogramma op de Acrobat cd-rom. Zie de handleiding Aan de slag met Adobe Acrobat 3.0 voor instructies voor de installatie. 3 Kies Archief > Print (Macintosh) of Bestand > Afdrukken (Windows). 4 Vermeld het paginabereik. Klik op Print (Macintosh) of OK (Windows).

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken Adobe Acrobat Reader 5.1 bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem. Het

Nadere informatie

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken De Adobe Acrobat Reader-toepassing bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem.

Nadere informatie

Systeem voor optische tekstherkenning. ABBYY FineReader. Versie 9.0 Gebruikersgids. 2007 ABBYY. Alle rechten voorbehouden.

Systeem voor optische tekstherkenning. ABBYY FineReader. Versie 9.0 Gebruikersgids. 2007 ABBYY. Alle rechten voorbehouden. Systeem voor optische tekstherkenning ABBYY FineReader Versie 9.0 Gebruikersgids 2007 ABBYY. Alle rechten voorbehouden. Informatie in dit document is aan verandering onderhevig zonder kennisgeving en vertegenwoordigt

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK

ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise, voor Windows en Macintosh Als bij dit handboek software wordt geleverd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated en haar licentieverleners. Alle rechten voorbehouden. Adobe Acrobat Connect Pro 7 gebruiken Beschermd door V.S. Patenten

Nadere informatie

FileMaker Pro 11 Advanced. Ontwikkelaarsgids

FileMaker Pro 11 Advanced. Ontwikkelaarsgids FileMaker Pro 11 Advanced Ontwikkelaarsgids 2007-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker is een handelsmerk

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Beperkte Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Gebruikshandleiding 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Gebruikshandleiding Inhoud Kennismaken met Readiris... 9 Wat is er nieuw in Readiris

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise Server 6 Handboek

Nadere informatie

Readiris TM Pro 12. Gebruikershandleiding

Readiris TM Pro 12. Gebruikershandleiding Readiris TM Pro 12 Gebruikershandleiding Readiris TM Pro 12 Gebruikershandleiding Inhoud Copyrights... 1 Hoofdstuk 1 Kennismaken met Readiris... 3 Bespaar tijd, vertik het te hertikken... 3 De Readiris-serie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 3 2. Connectors gebruiken... 4 2.1 Een Enfocus Connector gebruiken... 4 2.1.1 Een Enfocus Connector instellen... 9 2.1.2 Bestanden verzenden naar een Enfocus

Nadere informatie

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner)

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) MODEL AR-NB NETWERK UITBREIDINGS KIT GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) INLEIDING VOORDAT U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT DE NETWERKSCANNERFUNCTIE PROBLEMEN OPLOSSEN NETWERK UITBREIDINGS KIT

Nadere informatie

Nederlands GEBRUIKERSGIDS

Nederlands GEBRUIKERSGIDS Nederlands GEBRUIKERSGIDS Systeem voor optische tekstherkenning ABBYY FineReader Versie 7.0 Gebruikersgids 2003 ABBYY Software Ltd. Informatie in dit document is aan verandering onderhevig zonder kennisgeving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 4 2. begrijpen...5 2.1 Over...5 2.2 Connect YOU versus Connect ALL en Connect SEND... 7 2.3 Werken met en Connectors... 8 2.3.1 Connector-eigenschappen...

Nadere informatie

Copyright 2010 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd of

Copyright 2010 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd of Startgids J U R I D I S C H E K E N N I S G E V I N G E N Copyright 2010 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd of

Nadere informatie

ScanSoft, Inc. 9 Centennial Drive Peabody, Massachusetts 01960, V.S. ScanSoft Belgium BVBA Guldensporenpark 32 BE-9820 Merelbeke, België

ScanSoft, Inc. 9 Centennial Drive Peabody, Massachusetts 01960, V.S. ScanSoft Belgium BVBA Guldensporenpark 32 BE-9820 Merelbeke, België J U R I D I S C H E K E N N I S G E V I N G E N Copyright 1999 2004 ScanSoft, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd of opgeslagen in een

Nadere informatie

SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS

SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM INLEIDING INHOUD Pagina 5 DE BIJ DE MACHINE MEEGELEVERDE SOFTWARE INSTALLEREN 7 SOFTWARE INSTALLEREN (VOOR OPTIES) 0 PROBLEEM OPLOSSING EN NUTTIGE

Nadere informatie

A-61735_nl. Gebruikershandleiding

A-61735_nl. Gebruikershandleiding A-61735_nl Gebruikershandleiding AAN DE SLAG 1-1 DE GEBRUIKERSINTERFACE 2-1 PROBLEMEN OPLOSSEN 3-1 APPENDIX A A-1 1 Aan de slag Inhoud Ondersteunende documentatie...1-2 Terminologie...1-3 Kodak Capture

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

Snelstartgids. Aan de slag. Snelstartgids Foxit PhantomPDF. Foxit PhantomPDF installeren. Systeemeisen. Het programma installeren

Snelstartgids. Aan de slag. Snelstartgids Foxit PhantomPDF. Foxit PhantomPDF installeren. Systeemeisen. Het programma installeren Snelstartgids Aan de slag Foxit PhantomPDF installeren Systeemeisen Besturingssystemen Microsoft Windows XP Home, Professional of Tablet PC Edition met Service Pack 2 of 3 (32-bits en 64-bits). Windows

Nadere informatie

1. Auteursrechten... 4 2. Introductie... 5

1. Auteursrechten... 4 2. Introductie... 5 Snelstartgids Inhoud 1. Auteursrechten... 4 2. Introductie... 5 2.1 Welkomstpagina... 5 2.2 Deze gids gebruiken... 5 2.3 Over de documentatie...6 3. Installeren van... 7 3.1 Systeemvereisten... 7 3.1.1

Nadere informatie

MODEL MX-NB11 NETWERKEXPANSIEKIT BEDIENINGSHANDLEIDING

MODEL MX-NB11 NETWERKEXPANSIEKIT BEDIENINGSHANDLEIDING MODEL MX-NB NETWERKEXPANSIEKIT BEDIENINGSHANDLEIDING INLEIDING Met de optionele netwerkuitbreidingskit (MX-NB) kunt u het apparaat gebruiken als netwerkscanner en -printer. Deze handleiding verwijst naar

Nadere informatie

Welkom... 10 Over Atlas Software... 10. Contactgegevens...10

Welkom... 10 Over Atlas Software... 10. Contactgegevens...10 Table of Contents Welkom... 10 Over Atlas Software... 10 Contactgegevens...10 Hoofdkantoor... 10 Verenigde Staten, Canada en Zuid-Amerika... 10 Europa en Azië... 11 Over het Help-venster... 11 Tabbladen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Password Manager Gebruikershandleiding De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een gebruiksrechtovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Artikelnr. 821 1807 september 2010 Copyright 2010, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden Deze software en gerelateerde documentatie worden

Nadere informatie

SOFTWAREHANDLEIDING MFC-7840W MFC-7440N MFC-7320 DCP-7045N DCP-7040 DCP-7030. Versie C DUT

SOFTWAREHANDLEIDING MFC-7840W MFC-7440N MFC-7320 DCP-7045N DCP-7040 DCP-7030. Versie C DUT SOFTWAREHANDLEIDING MFC-7840W MFC-7440N MFC-7320 DCP-7045N DCP-7040 DCP-7030 Versie C DUT Handelsmerken Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd. Brother is een

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen

Nadere informatie

pçñíï~êé=îççê=üéí=~ñçêìââéå=î~å=éíáâéííéå= Introductiehandleiding

pçñíï~êé=îççê=üéí=~ñçêìââéå=î~å=éíáâéííéå= Introductiehandleiding pçñíï~êé=îççê=üéí=~ñçêìââéå=î~å=éíáâéííéå= Introductiehandleiding Werken met BarTender en Seagull-printerstuurprogramma s Ver. 01.07.30.13.22 Dutch Nederlandse editie ii BarTender introductiehandleiding

Nadere informatie