(14 maart 2002) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. Verslag van de vergadering van donderdag 14 maart 2002 Aanvang uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(14 maart 2002) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. Verslag van de vergadering van donderdag 14 maart 2002 Aanvang uur"

Transcriptie

1 147 GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Verslag van de vergadering van donderdag 14 maart 2002 Aanvang uur VOORZITTER: J.K.T. Postma, burgemeester SECRETARIS: P.I.M. van den Wijngaart, gemeentesecretaris Aanwezig zijn 38 leden, te weten de heren Van As (CU), Van den Bosch (GL), Bouras (PvdA), Bleijie (CDA), mevrouw Broeijer (PvdA), de heren Buijing (PvdA) (wethouder), De Coo (LWG/De Groenen), Van Dam (SP), Day (SP), mevrouw Dewkalie (GL), mevrouw Van Delft (GL), mevrouw Dolfing (SP), de heren Flippo (CDA), Geertsema (VVD), mevrouw Van Gruting (VVD), de heren De Haan (CDA), Van Hees (GL), Hermans (VVD), mevrouw Hesselink (PvdA), de heer Hillebrand (PvdA) (wethouder), mevrouw Jansen (PvdA), de heren Kieft (CDA), De Lange (VVD), Laurier (GL), mevrouw Lieverse (CDA), de heren Van Meenen (D66), Pechtold (D66) (wethouder), Peper (Leefbaar Leiden), mevrouw Pieterse (GL), de heren De Rooij (VVD), Van der Sande (VVD) (wethouder), mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (VVD) (wethouder), de heren Van Schoonderwoerd den Bezemer (Leefbaar Leiden), Sloos (Leefbaar Leiden), Tchiche (PvdA), mevrouw Verschoor (D66), mevrouw Wassenaar (D66) en de heer Welling (D66). Afwezig is mevrouw Schreuder (PvdA). De VOORZITTER opent de vergadering en zegt dat dit de eerste vergadering is van de raad in zijn nieuwe samenstelling. De kiezer heeft gesproken. Gisteren is afscheid genomen van de raad in zijn oude samenstelling en maar liefst van 18 leden van de oude raad die in de nieuwe raad niet terugkeren. Vandaag heet spreker de raad in zijn nieuwe samenstelling welkom in de 'arena van de lokale democratie' zoals hij deze zaal gisteren typeerde. De afgelopen 20 uur was Leiden stuurloos, althans zonder democratisch gekozen bestuur. Hij hoopt dat de Leidenaren er niet te veel van hebben gemerkt. Hij heeft zijn best gedaan, de overgang zo geruisloos mogelijk te laten verlopen en hij verzekert de raad, dat hij van zijn positie geen misbruik gemaakt heeft. Vandaag verandert niet alleen de personele samenstelling van de raad, maar ook de werkwijze, want die krijgt in de komende periode een ander, een dualistisch karakter. Wat dat betreft staat iedereen nu aan de vooravond van een culturele verandering. Oude en nieuwe raadsleden zullen met vallen en opstaan zich de nieuwe mores eigen moeten maken. De oude raadsleden zullen misschien sneller geneigd zijn te vervallen in oude gewoonten. Dan is het aan de nieuwe raadsleden om de oude bij te staan en hen op het rechte duale spoor te brengen. Anderzijds is het de taak van de oude, ervaren raadsleden om de nieuwkomers in te wijden in de vaardigheden van het politieke handwerk, informatie over te dragen en als vraagbaak te dienen voor de nieuwelingen, zodat deze zich thuis gaan voelen in de Leidse politiek. Spreker zal zijn best doen om als voorzitter de vergaderingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat kan hij niet alleen; hij heeft daarbij de hulp van alle raadsleden nodig. Hij hoopt op een goede samenwerking. Hij wenst alle leden veel succes in deze nieuwe raadsperiode, niet alleen in deze raadzaal, maar ook en met name in de stad, in contacten met de Leidse burgers. 01. Beëdiging en installatie van de nieuwe raadsleden De heer R. Hillebrand, mevrouw C.A.A. Broeijer, mevrouw E.Q. Hesselink, de heren M. Bouras, H. Buijing, mevrouw H. Jansen, de heer J. Tchiche, mevrouw M.H. Schults van Haegen-Maas Geesteranus, de heren L.A.W. de Lange, R.A.M. van der Sande, A.C. Geertsema, R.A.A. de Rooij, J.P. Laurier, mevrouw Y.A. van Delft, de heren D. van den Bosch, G.J.A. van Hees, mevrouw S. Dewkalie, mevrouw G.M. Pieterse, de heer A. Pechtold, mevrouw S.T. Verschoor, mevrouw A.A.

2 148 Wassenaar, de heer P.A. Day, mevrouw B. Dolfing en de heer D.J.G. Sloos leggen de bij de wet vereiste verklaring en belofte af. De heer J.M. Hermans, mevrouw M.J.van Gruting-Wijnhold, de heren O.F.J. Welling, P.H. van Meenen, W. Bleijie, J.J. de Haan, A. Flippo, mevrouw H.E.M. Lieverse, de heren R. Kieft, J.W. van Dam, P. Peper, D. van Schoonderwoerd den Bezemer, P.J.M. de Coo en F.M. van As leggen de bij de wet vereiste eed af. De VOORZITTER verklaart de 38 nieuw benoemde raadsleden die zojuist de verklaring en belofte dan wel de eed hebben afgelegd, hiermee geïnstalleerd. Hij wenst hen daarmee geluk. - De vergadering wordt enige tijd geschorst voor felicitaties. 02. Besluitenlijst van de vorige vergadering - De besluitenlijst van de vergadering van 13 maart 2002 is nog niet gereed. 03. Mededelingen - Er zijn geen mededelingen. 04. Ingekomen stukken - Er zijn geen ingekomen stukken. De VOORZITTER benoemt drie stembureaus: 1. de heer Van As (voorzitter), mevrouw Immers, de heer Brackel en mevrouw Van Es voor de agendapunten 5, 6 en 10 t/m 13; 2. de heer Welling (voorzitter), mevrouw Van Vliet, de heren Prast en Van Diepen voor de agendapunten 14 t/m 16 en 21 t/m 23; 3. de heer Geertsema (voorzitter), mevrouw Nottelman, de heren Van Vliet en Rijsbergen voor de agendapunten 17 t/m Benoeming plaatsvervangend voorzitters van de raad Voorgedragen zijn: - door de fractie van de VVD de heer Geertsema als eerste plv. voorzitter; - door de fractie van de PvdA mevrouw Hesselink als tweede plv. voorzitter; - door de fractie van GL de heer Laurier als derde plv. voorzitter. De heer VAN DEN BOSCH deelt mede dat in het fractievoorzittersoverleg is overeengekomen, dat de fractie van GroenLinks geen kandidaat stelt omdat de zij door de fractie van de PvdA is uitgenodigd om aan de college-onderhandelingen deel te nemen, en dat de fractie van het CDA, die er kennelijk niet op rekent om aan het college te gaan deelnemen, de heer Bleijie voordraagt als derde plv. voorzitter. De heer BLEIJIE vult aan dat ook is overeengekomen dat, als het CDA wel deelneemt aan het college, de fractie van GroenLinks een kandidaat zal voordragen als derde plv. voorzitter. De VOORZITTER weet niet of het precies zo gezegd is in het fractievoorzittersoverleg, maar acht de strekking van beide mededelingen duidelijk. Benoemd worden:

3 149 De heer A. Geertsema tot eerste plv. voorzitter met 31 stemmen, terwijl 7 stemmen blanco zijn uitgebracht, mevrouw E.Q. Hesselink tot tweede plv. voorzitter en de heer W. Bleijie tot derde plv. voorzitter, beiden met algemene (38) stemmen. 06. Herbenoeming commissaris NUON ( ) Door het college van BeW is voorgedragen de heer R.A.M. van der Sande. Benoemd wordt de heer R.A.M. van der Sande met 36 stemmen, terwijl 2 stemmen balnco zijn uitgebracht. 07. Benoeming leden van de raadscommssies a. voor de commissie ABA zijn voorgedragen: - door de fractie van de PvdA mevrouw F. Schreuder en de heer M. Bouras; - door de fractie van de VVD de heren R. de Rooij en P. Laudy; - door de fractie van GL de heer D. van den Bosch en mevrouw Y. van Delft; - door de fractie van D66 de heren H. de Groot en P. van Meenen; - door de fractie van het CDA de heren J.J. de Haan en W. Bleijie; - door de fractie van de SP de heer H. van Dam; - door de fractie van LL de heer D. Sloos; - door de fractie van LWG/DG de heer H. Binnerts. b. voor de commissie EGTP zijn voorgedragen: - door de fractie van de PvdA mevrouw F. Schreuder en mevrouw M. van den Berg; - door de fractie van de VVD de heren L. de Lange en A. Sleyster; - door de fractie van GL de heer G. van Hees en mevrouw S. Dewkalie; - door de fractie van D66 mevrouw A. Wassenaar en mevrouw S. Verschoor; - door de fractie van het CDA de heer R. Kieft en mevrouw H. Lieverse; - door de fractie van de SP de heer H. van Dam; - door de fractie van LL de heer D. van Schoonderwoerd den Bezemer; - door de fractie van LWG/DG mevrouw M. Vlasveld. c. voor de commissie FAWV zijn voorgedragen: - door de fractie van de PvdA mevrouw C. Broeijer en de heer J. Tchiche; - door de fractie van de VVD de heren J. Hermans en R. de Rooij; - door de fractie van GL de heren J. Laurier en G. van Hees; - door de fractie van D66 de heren A. Stoffels en O. Welling; - door de fractie van het CDA mevrouw H. Lieverse en de heer W. Bleijie; - door de fractie van de SP mevrouw B. Dolfing; - door de fractie van LL de heer D. van Schoonderwoerd den Bezemer; - door de fractie van LWG/DG de heer J. de Coo. d. voor de commissie MSC zijn voorgedragen: - door de fractie van de PvdA mevrouw H. Jansen en de heer D. Wijfje; - door de fractie van de VVD mevrouw G. van Gruting-Wijnhold en de heer A. Geertsema; - door de fractie van GL mevrouw Y. van Delft en mevrouw G. Pieterse; - door de fractie van D66 mevrouw S. Verschoor en mevrouw A. Wassenaar;

4 150 - door de fractie van het CDA de heren A. Flippo en J.J. de Haan; - door de fractie van de SP de heer H. van Dam; - door de fractie van LL de heer P.Peper; - door de fractie van de CU mevrouw S. van den Hout; - door de fractie van LWG/DG mevrouw M. Vlasveld. e. voor de commissie OWZE zijn voorgedragen: - door de fractie van de PvdA mevrouw E. Hesselink en de heer M. Bouras; - door de fractie van de VVD de heer J. Hermans en mevrouw M. van Dobbe-de Bruin; - door de fractie van GL mevrouw G. Pieterse en mevrouw S. Dewkalie; - door de fractie van D66 de heren P. van Meenen en O. Welling; - door de fracie van het CDA de heren A. Flippo en R. Kieft; - door de fractie van de SP mevrouw B. Dolfing; - door de fractie van LL de heer P. Peper; - door de fractie van LWG/DG de heer J. Hartstra. f. voor de commissie ROWV zijn voorgedragen: - door de fractie van de PvdA mevrouw M. van den Berg en de heer D. Wijfje; - door de fractie van de VVD de heren L. de Lange en A. Geertsema; - door de fractie van GL de heren D. van den Bosch en J. Laurier; - door de fractie van D66 de heren O. Welling en P. van Meenen; - door de fractie van het CDA de heren J.J. de Haan en R. Kieft; - door de fractie van de SP de heer P. Day; - door de fractie van LL de heer D. Sloos; - door de fractie van de CU de heer J. Clement; - door de fractie van LWG/DG de heer J. de Coo. g. voor de commissie GSB zijn voorgedragen: - door de fractie van de PvdA de heer J. Tchiche en mevrouw H. Jansen; - door de fractie van de VVD de heer A. Geertsema en mevrouw G. van Gruting-Wijnhold; - door de fractie van GL de heren G. van Hees en D. van den Bosch; - door de fractie van D66 mevrouw S. Verschoor en mevrouw A. Wassenaar; - door de fractie van het CDA mevrouw H. Lieverse en de heer A. Flippo; - door de fractie van de SP mevrouw B. Dolfing; - door de fractie van LL de heer D. van Schoonderwoerd den Bezemer; - door de fractie van LWG/DG de heer J. de Coo. Alle voorgedragenen worden bij acclamatie benoemd. 08. Benoeming voorzitter en leden van de commissie voor de rekeningen Voorgedragen zijn: - door de fractie van de PvdA de heer D. Iken; - door de fractie van de VVD de heer J. Hermans; - door de fractie van GL de heer G. van Hees; - door de fractie van D66 de her O. Welling; - door de fractie van het CDA de heer W. Bleijie; - door de fractie van de SP de heer P. Day; - door de fractie van LL de heer D. Sloos;

5 151 - door de fractie van LWG/DG de heer J. de Coo. Alle voorgedragenen worden bij acclamatie benoemd. 09. Benoeming leden van de Stuurgroep Werking Raad Voorgedragen zijn: - door de fractie van de PvdA mevrouw C. Broeijer; - door de fractie van de VVD de heer R. de Rooij; - door de fractie van GL de heer J. Laurier; - door de fractie van D66 de heer O. Welling; - door de fractie van het CDA de heer W. Bleijie; - door de fractie van de SP de heer H. van Dam; - door de fractie van LL de heer D. Sloos; - door de fractie van LWG/DG de heer J. de Coo. Alle voorgedragenen worden bij acclamatie benoemd. 10. Benoeming lid en plv. lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer ( ) - de burgemeester als lid; - de wethouder die als eerste vervanger van de burgemeester optreedt als plv. lid. Beide voorgedragenen worden met algemene (38) stemmen benoemd. 11. Benoeming lid en plv. lid van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zuid-Holland Noord ( ) - de wethouder belast met gezondheidszorg als lid; - de wethouder die als eerste vervanger van deze wethouder optreedt als plv. lid. Beide voorgedragenen worden met algemeen (38) stemmen benoemd. 12. Benoeming lid en plv. lid van de Gemeenschappelijke regeling inzake woonwagencentra in het rayon Leiden ( ) - de wethouder belast met zaken van het woonwagencentrum als lid; - de wethouder belast met sociale zaken als plv. lid. Beide voorgedragenen worden met algemeen (38) stemmen benoemd. 13. Benoeming leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking voor Leiden e.o. (Gevulei) ( )

6 152 - de wethouder belast met afvalbeleid; - de wethouder belast met milieu. Beide voorgedragenen worden met algemeen (38) stemmen benoemd. 14. Benoeming leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Streekmuziekschool Leiden e.o. ( ) Voorgedragen zijn: - door het college van BenW de wethouder belast met Cultuur; - door de fractie van de VVD de heer A. Geertsema; - door de fractie van GL mevrouw Y. van Delft; - door de fractie van D66 de heer P. van Meenen. Benoemd worden: De heer A. Pechtold met algemene (38) stemmen, de heer A. Geertsema met 37 stemmen, terwijl 1 stem blanco is uitgebracht; mevrouw Y. van Delft en de heer P. van Meenen beiden met algemene (38) stemmen. 15. Benoeming lid en plv. lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling 'Centrale Post Ambulancevervoer Hollands Midden' ( ) Voorgedragen zijn door het college van BenW: - de burgemeester als lid; - de wethouder belast met gezondheidszorg als plv. lid. Beide voorgedragenen worden met algemene (38) stemmen benoemd. 16. Benoeming leden en plv. leden van de commissie als bedoeld in de Verordening op het beheer van de Gemeentelijke Stadsbank ( ) Als leden zijn voorgedragen: - door de fractie van de VVD mevrouw G. van Gruting-wijnhold als voorzitter; - door de fractie van de PvdA mevrouw H. Jansen als tweede voorzitter; - door de fracie van GL de heer G. van Hees als derde voorzitter; Als plv. leden zijn voorgedragen: - door de fractie van het CDA de heer W. Bleijie als eerste plaatsvervanger; - door de fractie van de SP mevrouw B. Dolfing als tweede plaatsvervanger; - door de fractie van LL de heer D. Sloos als derde plaatsvervanger; Door het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Werk Leiden is voorgedragen de heer P. Geerlings. Alle voorgedragenen woren met algemene (38) stemmen benoemd. 17. Benoeming voorzitter, waarnemend voorzitters, leden en plv. leden van de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften ( )

7 153 - als eerste voorzitter de heer mr. B.K. Olivier; - als overige voorzitters mevrouw mr. E.M. van Eijden, de heren mr. drs. J.W. Edinga, mr. C. van Viegen, mr. E.M. Veldtra, mr. C.J. Vogel, mr. E.P. van Rijkom en mr. E.A. Schilder; Als leden zijn voorgedragen: - door de fractie van de PvdA mevrouw Hesselink; - door de fractie van de VVD de heer A. Geertsema en mevrouw G. van Gruting-Wijnhold; - door de fractie van GL mevrouw G. Pieterse; - door de fractie van D66 mevrouw S. Verschoor; - door de fractie van het CDA de heer R. Kieft; - door de fractie van de SP de heer H. van Dam; - door de fractie van LL de heer D. Sloos; - door de fractie van LWG/DG de heer J. de Coo; Als plv. leden zijn voorgedragen: - door de fractie van de PvdA mevrouw H. Jansen; - door de fractie van de VVD de heer R. de Rooij; - door de fractie van GL de heer D. van den Bosch en mevrouw S. Dewkalie; - door de fractie van D66 de heer O. Welling; - door de fractie van het CDA de heer W. Bleijie. Benoemd worden: - de heer B.K. Olivier tot eerste voorzitter met 37 stemmen, terwijl 1 stembriefje van onwaarde was; - mevrouw mr. E.M. van Eijden, de heren mr. drs. J.W. Edinga, mr. C. van Viegen, mr. E.M. Veldtra, mr. C.J. Vogel, mr. E.P. van Rijkom en mr. E.A. Schilder tot overige voorzitters, allen met algemene (38) stemmen; - tot leden mevrouw Hesselink met algemene (38) stemmen, de heer A. Geertsema en mevrouw G. van Gruting-Wijnhold ieder met 37 stemmen, terwijl telkens 1 stem blanco is uitgebracht, mevrouw G. Pieterse, mevrouw S. Verschoor, de heren R. Kieft, H. van Dam, D. Sloos, F. van As en J. de Coo ieder met algemene (38) stemmen; - tot plv. leden mevrouw H. Jansen, de heren R. de Rooij, D. van den Bosch, mevrouw S. Dewkalie, de heren O. Welling en W. Bleijie ieder met algemene (38) stemmen. 18. Benoeming leden algemeen bestuur van de Gemeenschapelijke regeling Samenwerkingsorgaan Leidse Regio ( ) Als leden zijn voorgedragen: - door het college van BenW, de burgemeester, tevens voorzitter en lid van het DB, en de wethouder ROWV; - door de fractie van de PvdA mevrouw C. Broeijer; - door de fractie van de VVD mevrouw M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus; - door de fractie van GL de heer J. Laurier; - door de fractie van D66 de heer A. Pechtold; - door de fractie van het CDA de heer J.J. de Haan; - door de fractie van LL de heer D. Sloos', Als plv. leden zijn voorgedragen: - door de fractie van de PvdA de heer H. Buijing; - door de fractie van de VVD de heer L. de Lange; - door de fractie van GL de heer G. van Hees; - door de fractie van D66 de heer O. Welling; - door de fractie van het CDA de heer W. Bleijie;

8 154 - door de fractie van de SP de heer P. Day; - door de fractie van LWG/DG de heer J. de Coo. Als aanvullend lid is voorgedragen: - door de fractie van de PvdA de heer M. Bouras. Met uitzondering van de heer L. de Lange worden alle voorgedragen benoemd met algemene (38) stemmen; de heer L. de Lange wordt benoemd met 37 stemmen, terwijl 1 stem blanco is uitgebracht. 19. Benoeming leden algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Leidse regio ( ) Als lid zijn voorgedragen: - door het college van BenW de wethouder belast met ROWV (tevens als lid van het DB); - door de fractie van de VVD de heer L. de Lange; Als plv, lid zijn voorgedragen: - door de fractie van de PvdA mevrouw C. Broeijer; - door de fractie van GL de heer J. Laurier. Benoemd worden: - tot leden de heer R. Hillebrand met algemene (38) stemmen en de heer L. de Lange met 37 stemmen, terwijl 1 strem blanco is uitgebracht; - tot plv. leden mevrouw C. Broeijer en de heer J. Laurier, beiden met algemene (38) stemmen. 20. Benoeming leden algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan verkeer en vervoer Leidse regio ( ) Als lid zijn voorgedragen: - door het college van BenW de wethouder belast met V&V (tevens als lid van het DB; - door de fractie van D66 de heer O. Welling; Als plv. lid zijn voorgedragen: - door de fractie van de PvdA mevrouw C. Broeijer; - door de fractie van GL de heer D. van den Bosch. Alle voorgedragen worden met algemene (38) stemmen benoemd. 21. Benoeming en plv. lid van het gemeenschappelijke orgaan van de Gemeenschappelijke regeling Volwassenen-educatie regio Leiden ( ) - de wethouder belast met volwasseneneducatie als lid; - de wethouder belast met onderwijsaangelegenheden als plv. lid.

9 155 De heer LAURIER merkt op dat de heer Buijing zowel volwasseneneducatie als lokaal onderwijsbeleid in zijn portefeuille heeft. Wie Wordt bedoeld met "de wethouder belast met onderwijsaangelegenheden"? De heer Buijing kan toch niet zijn eigen plaatsvervanger zijn? De heer WELLING stelt voor de omschrijving van de tweede kandidaat te wijzigen in: de wethouder belast met het bestuur van het openbaar onderwijs. Dat is de heer Van der Sande. De VOORZITTER gaat namens het college met dit voorstel akkoord. Benoemd worden de heer H. Buijing tor lid en de heer R. van der Sande tot plv. lid, beiden met algemene (38) stemmen. 22. Benoeming lid en plv. lid van het gemeenschappelijk orgaan van de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk overleg Werk en Inkomen Leidse regio ( ) - de wethouder belast met werkgelegenheid als lid; - de wethouder belast met economische zaken als plv. lid. Benoemd worden de heer A. Pechtold tot lid en mevrouw M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus tot plv.lid, beiden met algemene (38) stemmen. 23. Benoeming leden algemeen bestuur Regionale Milieudienst Voorgedragen zijn: - door het college van BenW de wethouder belast met mileuzaken als lid en de wethouder die optreedt als diens eerste vervanger als plv. lid; - door de fractie van GL mevrouw Y. van Delft als lid; - door de fractie van de VVD de heer A. Geertsema als plv. lid; - aan te wijzen als lid van het DB de wethouder belast met mileuzaken. Benoemd worden: de heer A. Pechtold tot lid en lid van het DB, de eerste plaatsvervanger van de heer Pechtold tot plv. lid, mevrouw Y. van Delft tot lid en de heer A. Geertsema tot plv. lid, allen met algemene (38) stemmen. De VOORZITTER dankt de leden van de stembureaus voor hun werkzaamheden. Vervolgens sluit hij om uur de vergadering.

10 156

11 157 Inhoud blz. 01. Beëdiging en installatie van de nieuwe raadsleden Besluitenlijst van de vorige vergadering Mededelingen Ingekomen stukken Benoeming plaatsvervangend voorzitters van de raad Herbenoeming commissaris NUON ( ) Benoeming leden van de raadscommssies Benoeming voorzitter en leden van de commissie voor de rekeningen Benoeming leden van de Stuurgroep Werking Raad Benoeming lid en plv. lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer ( ) Benoeming lid en plv. lid van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zuid-Holland Noord ( ) Benoeming lid en plv. lid van de Gemeenschappelijke regeling inzake woonwagencentra in het rayon Leiden ( ) Benoeming leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking voor Leiden e.o. (Gevulei) ( ) Benoeming leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Streekmuziekschool Leiden e.o. ( ) Benoeming lid en plv. lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling 'Centrale Post Ambulancevervoer Hollands Midden' ( ) Benoeming leden en plv. leden van de commissie als bedoeld in de Verordening op het beheer van de Gemeentelijke Stadsbank ( ) Benoeming voorzitter, waarnemend voorzitters, leden en plv. leden van de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften ( ) Benoeming leden algemeen bestuur van de Gemeenschapelijke regeling Samenwerkingsorgaan Leidse Regio ( ) Benoeming leden algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Leidse regio ( ) Benoeming leden algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan verkeer en vervoer Leidse regio ( )...154

12 Benoeming en plv. lid van het gemeenschappelijke orgaan van de Gemeenschappelijke regeling Volwassenen-educatie regio Leiden ( ) Benoeming lid en plv. lid van het gemeenschappelijk orgaan van de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk overleg Werk en Inkomen Leidse regio ( ) Benoeming leden algemeen bestuur Regionale Milieudienst...155

(9 april 2002) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Verslag van de vergadering van dinsdag 9 april 2002 Aanvang uur

(9 april 2002) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Verslag van de vergadering van dinsdag 9 april 2002 Aanvang uur 159 GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Verslag van de vergadering van dinsdag 9 april 2002 Aanvang 20.00 uur VOORZITTER: J.K.T. POSTMA, burgemeester SECRETARIS: P.I.M. van den Wijngaart, gemeentesecretaris Aanwezig

Nadere informatie

Afwezig zijn de heren Van Meenen (D66), Van Dam (SP), Bouras (PvdA), mevrouw Pieterse (GL), mevrouw Van Gruting (VVD) en de heer De Lange (VVD).

Afwezig zijn de heren Van Meenen (D66), Van Dam (SP), Bouras (PvdA), mevrouw Pieterse (GL), mevrouw Van Gruting (VVD) en de heer De Lange (VVD). 109 (5 september 2002) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Verslag van de vergadering van donderdag 5 september 2002 Aanvang 20.00 uur VOORZITTER: W. Lemstra, waarnemend burgemeester SECRETARIS: P.I.M. van den Wijngaart,

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 13 april 2010

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 13 april 2010 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 13 april 2010 10.0410 Opheffen enkele parkeerplaatsen Raamsteeg en Aalmarkt Op 8 december 2009 heeft het college besloten voornemens te

Nadere informatie

(10 juli 2002) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. Verslag van de vergadering van woensdag 10 juli 2002 Aanvang uur

(10 juli 2002) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. Verslag van de vergadering van woensdag 10 juli 2002 Aanvang uur 59 (10 juli 2002) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Verslag van de vergadering van woensdag 10 juli 2002 Aanvang 20.30 uur VOORZITTER: W. Lemstra, waarnemend burgemeester SECRETARIS: P.I.M. van den Wijngaart, gemeentesecretaris

Nadere informatie

VOORZITTER: de heer W. Lemstra, waarnemend burgemeester SECRETARIS: mevrouw E.H.T. van der Vlist, griffier

VOORZITTER: de heer W. Lemstra, waarnemend burgemeester SECRETARIS: mevrouw E.H.T. van der Vlist, griffier GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Verslag van de vergadering van dinsdag 2 januari 2002 Aanvang 20.15 uur VOORZITTER: de heer W. Lemstra, waarnemend burgemeester SECRETARIS: mevrouw E.H.T. van der Vlist, griffier

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen MOTIE 1 Rv 03. 0103 Onderwerp : Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen - het Plan van Aanpak niet in de volledige financiële dekking voorziet; Voorts constaterende dat, - het traject

Nadere informatie

CM. van de Pol (wethouder VVD), N.C Knijn (wethouder CDA), W.P.J. Bijman (wethouder CDA) (na agendapunt 14)

CM. van de Pol (wethouder VVD), N.C Knijn (wethouder CDA), W.P.J. Bijman (wethouder CDA) (na agendapunt 14) ENLIJST RAAD X Roggemand II D14.003614 DATUM 22/04/2014 R. Posthumus (voorzitter), T.C. Koenders (plv. griffier) AANWEZIG CDA: N.C.J. Bijman, A.A.J. Tessel, J.A.G. Schilder-Scholten, J.A. Vlaar (wnd.vz),

Nadere informatie

(25 juni 2002) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. Verslag van de vergadering van dinsdag 25 juni 2002 Aanvang 18.30 uur

(25 juni 2002) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. Verslag van de vergadering van dinsdag 25 juni 2002 Aanvang 18.30 uur 243 (25 juni 2002) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Verslag van de vergadering van dinsdag 25 juni 2002 Aanvang 18.30 uur VOORZITTER: W. Lemstra, waarnemend burgemeester SECRETARIS: P.I.M. van den Wijngaart, gemeentesecretaris

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de wethouders Buijing, Geertsema, Pechtold, Rabbae en Van der Sande.

Tevens zijn aanwezig de wethouders Buijing, Geertsema, Pechtold, Rabbae en Van der Sande. 67 GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Verslag van de vergadering van dinsdag 17 december 2002 Aanvang 20.00 uur VOORZITTER: de heer W. Lemstra, waarnemend burgemeester GRIFFIER: mevrouw E.H.T. van der Vlist Aanwezig

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

Aanwezig: Raadsleden. De heer Klaas Antuma (CU) tot pnt. 8 De heer Jan Lammers (CDA) tot pnt. 8

Aanwezig: Raadsleden. De heer Klaas Antuma (CU) tot pnt. 8 De heer Jan Lammers (CDA) tot pnt. 8 Concept besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 15 mei 2014, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: Raadsleden

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 27 januari 2011

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 27 januari 2011 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 27 januari 2011 RV2011-002 Benoemen leden gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders in commissies en andere organen

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

(27 maart 2001) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 27 maart 2001 Aanvang uur

(27 maart 2001) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 27 maart 2001 Aanvang uur 83 (27 maart 2001) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 27 maart 2001 Aanvang 20.00 uur VOORZITTER: J.K.T. POSTMA, burgemeester SECRETARIS: P.I.M. van den Wijngaart, gemeentesecretaris

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

Onderwerp Benoemen van vice-voorzitter raad, voorzitters en plaatsvervangend voorzitters commissies en overige vacatures raad.

Onderwerp Benoemen van vice-voorzitter raad, voorzitters en plaatsvervangend voorzitters commissies en overige vacatures raad. Raadsvoorstel AAN AGENDAPUNT 7 NUMMER 008/11 de gemeenteraad RAADSVERGADERING 3 februari 2011 COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER Niet van toepassing Griffie Drs M. Burgman REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. (afwezig op 3

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de commissieverordening gemeente Midden-Delfland en de diverse gemeenschappelijke regelingen c.a.

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de commissieverordening gemeente Midden-Delfland en de diverse gemeenschappelijke regelingen c.a. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de commissieverordening gemeente Midden-Delfland en de diverse gemeenschappelijke regelingen c.a.; B E S L U I T : Over

Nadere informatie

Afwezig zijn de heren Bleijie (CDA), Van den Brink (VVD), Buijing (PvdA) (wethouder), mevrouw Hogervorst (GL) en de heer Vos (VVD).

Afwezig zijn de heren Bleijie (CDA), Van den Brink (VVD), Buijing (PvdA) (wethouder), mevrouw Hogervorst (GL) en de heer Vos (VVD). - 137 - (24 april 2001) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 24 april 2001 Aanvang 20.00 uur VOORZITTER: R. HILLEBRAND, wethouder, loco-burgemeester SECRETARIS: P.I.M.

Nadere informatie

Afwezig zijn de heren Buijing (PvdA) (wethouder), Day (SP), mevrouw Hogervorst (GL), de heer Wijfje (PvdA) en mevrouw Zschüschen (PvdA).

Afwezig zijn de heren Buijing (PvdA) (wethouder), Day (SP), mevrouw Hogervorst (GL), de heer Wijfje (PvdA) en mevrouw Zschüschen (PvdA). GEMEENTERAAD VAN LEIDEN - 301 - (11 juli 2001) Verslag van de vergadering gehouden op woensdag 11 juni 2001 Aanvang 20.00 uur VOORZITTER: J.K.T. POSTMA, burgemeester SECRETARIS: P.I.M. van den Wijngaart,

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38917] Onderwerp Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming van leden voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38917] Onderwerp Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming van leden voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming van leden voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorgesteld besluit 1. te benoemen als lid voor de commissie Ruimtelijke

Nadere informatie

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren.

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren. B&W-vergadering van 20 mei 2014 Zaaknummer : 1039394 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

(13 november 2001) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 13 november 2001 Aanvang 20.

(13 november 2001) GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 13 november 2001 Aanvang 20. GEMEENTERAAD VAN LEIDEN - 379 - (13 november 2001) Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 13 november 2001 Aanvang 20.00 uur VOORZITTER: J.K.T. POSTMA, burgemeester SECRETARIS: P.I.M. van den Wijngaart,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

BEKENDHEID GEMEENTERAAD

BEKENDHEID GEMEENTERAAD BEKENDHEID GEMEENTERAAD GEMEENTE WOERDEN 28 Resultaten van onderzoek onder burgers naar de bekendheid van de Gemeenteraad van de gemeente Woerden COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Woerden Blekerijlaan

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier)

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) ENLIJST RAAD * - Koggenland D14.003920 DATUM 26/05/2014 R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) AANWEZIG CDA: N.C.J. Bijman, A.A.J. Tessel, J.A. Vlaar (wnd. vz.), R. Nooij, M.C.A. Sjerps; WD:

Nadere informatie

Afwezig zijn de heren Buijsse (PvdA), mevrouw Hogervorst (GL) en de heer Vergeer (SP).

Afwezig zijn de heren Buijsse (PvdA), mevrouw Hogervorst (GL) en de heer Vergeer (SP). GEMEENTERAAD VAN LEIDEN - 159 - (22 mei 2001) Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 22 mei 2001 Aanvang 20.00 uur VOORZITTER: J.K.T. POSTMA, burgemeester SECRETARIS: P.I.M. van den Wijngaart,

Nadere informatie

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 Aan de raad van de gemeente IJsselstein onderwerp Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 productnaam productnummer zaaknummer 116119 Datum 7 januari 2015 blad 1 van 5 Inleiding

Nadere informatie

Raadsvergadering gemeente Lingewaal d.d. 23 mei 2013.

Raadsvergadering gemeente Lingewaal d.d. 23 mei 2013. Raadsvergadering gemeente Lingewaal d.d. 23 mei 2013. enlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Lingewaal aanwezig: mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen voorzitter de heer F.J.

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Datum: 20 november 2012 met voortzetting op 21 november 2012 Plaats: raadszaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Tijd: 19.30 uur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

3. Kennis te nemen van de in onderstaand overzicht gepresenteerde vertegenwoordiging in de portefeuillehoudersoverleggen van de Stadsregio;

3. Kennis te nemen van de in onderstaand overzicht gepresenteerde vertegenwoordiging in de portefeuillehoudersoverleggen van de Stadsregio; Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 2 juni 2014 J. Rijsdijk Registratienummer BR1400159 Onderwerp Benoeming van vertegenwoordigers in verbonden partijen Gevraagde beslissing 1. Conform de in onderstaand

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

1. Constituerend beraad Ter opvolging van mevrouw Schmalschläger is de heer A.N. Dellemijn op 1 juli 2013 door de raad benoemd als wethouder.

1. Constituerend beraad Ter opvolging van mevrouw Schmalschläger is de heer A.N. Dellemijn op 1 juli 2013 door de raad benoemd als wethouder. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS datum overleg dinsdag aanwezig voorzitter: secretaris: : afwezig wethouder: de heer T.J. Romeyn mevrouw C.C.H. van de Meent de heer A.N. Dellemijn

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE RAADSVERGADERING GEMEENTE KOGGENLAND D.D. 15 JANUARI 2007, GEHOUDEN IN HET GEMEENTEHUIS VAN KOGGENLAND, AANVANG 20.

NOTULEN OPENBARE RAADSVERGADERING GEMEENTE KOGGENLAND D.D. 15 JANUARI 2007, GEHOUDEN IN HET GEMEENTEHUIS VAN KOGGENLAND, AANVANG 20. NOTULEN OPENBARE RAADSVERGADERING GEMEENTE KOGGENLAND D.D. 15 JANUARI 2007, GEHOUDEN IN HET GEMEENTEHUIS VAN KOGGENLAND, AANVANG 20.00 UUR Aanwezig: Wnd. voorzitter: J.T. Wijnker (VVD) Griffier: mevr.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg.

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg. De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datum donderdag 7 december 2006 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP)

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

RV Aanbesteding Huis van Sport. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2010,

RV Aanbesteding Huis van Sport. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2010, RV 09.0166 Aanbesteding Huis van Sport Amendement: A090166/1 Onderwerp: 400m ijsbaan harde eis de aanleg van een ijshal met een 400 meter ijsbaan in het optioneel pakket is opgenomen; de gemeente Leiden

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 2 februari 2017 om uur in het raadhuis te Ede

BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 2 februari 2017 om uur in het raadhuis te Ede Griffie BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 2 februari 2017 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter Secretaris Afwezig De heer A. Versteeg,

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

Gemeente De Wolden. Agenda Gemeenteraad 1 / 5

Gemeente De Wolden. Agenda Gemeenteraad 1 / 5 Agenda Gemeenteraad Om 19.30 uur begint de Openbare Raadsavond met een presentatie van de bibliotheekplannen door mevrouw De Haas, bibliotheekmanager Drenthe. Aansluitend vindt de Openbare Raadsvergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het instellen van een voorziening dubieuze debiteuren Ambulancehulpverlening

OplegvelRaadsvoorstel tot het instellen van een voorziening dubieuze debiteuren Ambulancehulpverlening Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsnummer O6.RZ84Ci.OOZ Inboeknummer o6bstorbsb Beslisdatum BSP B oktober 2006 Dossiernummer 6qo SSr OplegvelRaadsvoorstel tot het instellen van een voorziening dubieuze

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Aanwezig GRM, LSV, NLL de voorzitters : de heren D.R. van der Borg, F. Damsteegt (plv. vz.) en W. Gradisen

Aanwezig GRM, LSV, NLL de voorzitters : de heren D.R. van der Borg, F. Damsteegt (plv. vz.) en W. Gradisen Raad :27 maart 2012 Agendapunt : Besluitenlijst van de openbare gezamenlijke informerende en besluitvormende vergadering van de raden van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland op 28 februari

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de raadscommissie voor Bestuur en Veiligheid, gehouden op 6 september 2005 in het stadhuis te Leiden.

Verslag van de vergadering van de raadscommissie voor Bestuur en Veiligheid, gehouden op 6 september 2005 in het stadhuis te Leiden. 1 Gemeenteraad van Leiden Verslag van de vergadering van de raadscommissie voor Bestuur en Veiligheid, gehouden op 6 september 2005 in het stadhuis te Leiden. Aanwezig: Leden commissie BV Leden college

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met het aftreden

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

: 18 juni 2014, uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad

: 18 juni 2014, uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 juni 2014 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 18 juni 2014, 20.00 uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. R. Bannink

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om uur. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om 20.00 uur. Aanwezig 29 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), E. de Groot

Nadere informatie

Besluitvormende raadsvergadering. concept verslag. Secretariaat: tel Datum: 9 maart Atrium, Antwerpseweg 5 Gouda

Besluitvormende raadsvergadering. concept verslag. Secretariaat: tel Datum: 9 maart Atrium, Antwerpseweg 5 Gouda Besluitvormende raadsvergadering concept verslag Secretariaat: tel. 589197 Datum: 9 maart 2011 Aanvang: Locatie: Aanwezig: Afwezig Voorts aanwezig 20.00 uur Atrium, Antwerpseweg 5 Gouda dhr J. Vermeij,

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

NOTULEN van de op donderdag 22 februari 2017 in het gemeentehuis gehouden bijzondere vergadering van de raad van de gemeente Leusden.

NOTULEN van de op donderdag 22 februari 2017 in het gemeentehuis gehouden bijzondere vergadering van de raad van de gemeente Leusden. NOTULEN van de op donderdag 22 februari 2017 in het gemeentehuis gehouden bijzondere vergadering van de raad van de gemeente Leusden. Aanwezig zijn de leden: de dames: M.G. van Eijden-Smits, S.A. den Herder,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 18 VASTGESTELD

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 18 VASTGESTELD Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), E. Deutekom-Muntjewerff, H. Stoker Locosecretaris: G.M. Klaver Afwezig: M.A.S. Winder, R.A.H.P. Heijtink Volgnr: 001 Poststuk: 16.0005111 PZI Omschrijving: Besluitenlijst

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

Gemeente Landerd 1 / 5. Vergadering Gemeenteraad Plaats: raadhuis in Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: M.C. Bakermans.

Gemeente Landerd 1 / 5. Vergadering Gemeenteraad Plaats: raadhuis in Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: M.C. Bakermans. Vergadering Gemeenteraad 27-03-2014 Plaats: raadhuis in Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: M.C. Bakermans 1 Opening 2 Spreekrecht voor het publiek Op grond van het Reglement van orde voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Verslag van de voortzetting van de vergadering van dinsdag 12 november 2002 op woensdag 13 november Aanvang uur

Verslag van de voortzetting van de vergadering van dinsdag 12 november 2002 op woensdag 13 november Aanvang uur 219 GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Verslag van de voortzetting van de vergadering van dinsdag 12 november 2002 op woensdag 13 november 2002. Aanvang 16.00 uur VOORZITTER: W. Lemstra, waarnemend burgemeester SECRETARIS:

Nadere informatie

Verslag van de voortzetting van de vergadering van dinsdag 13 november 2001 op woensdag 14 november 2001 Aanvang uur

Verslag van de voortzetting van de vergadering van dinsdag 13 november 2001 op woensdag 14 november 2001 Aanvang uur GEMEENTERAAD VAN LEIDEN - 415 - (14 november 2001) Verslag van de voortzetting van de vergadering van dinsdag 13 november 2001 op woensdag 14 november 2001 Aanvang 20.00 uur VOORZITTER: J.K.T. POSTMA,

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen het volgende reglement van

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 23 juni 2016 Ing R.M.M.J. Duijm, H. Geluk, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer,

Nadere informatie

RVB Gewijzigd voorstel

RVB Gewijzigd voorstel Gemeente f Bergen op Zoom RVB03-0128 RAADSVERGADEI o -j y, d.d. L l R BajUssing: l^hssing: ^> 9?-.U«,. Lou-^ * ^^t^v.v,, Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 27 maart 2003 : Grif/03/06 : Invulling

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Benoeming leden Rvt onderwijs 1- Notagegevens Notanummer 2017-000475 Datum 30-03-2017 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Inleiding

Raadsvoorstel. 1. Inleiding Raadsvoorstel Nummer 247 Dienst Bestuursdienst Datum 28 augustus 2001 Betreft Benoeming commissieleden Bijlage(n) Gewijzigd vergaderschema raad en raadscommissies 2001-2002 Samenvatting Voorstel Op 28

Nadere informatie

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017.

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33366337 Dienst / afdeling : BJO- Bestuurs

Nadere informatie

Afwezig zijn: de heer H.J.J. Lenferink, de heer Rademaker (SP) en de heer Theeuwen (SP).

Afwezig zijn: de heer H.J.J. Lenferink, de heer Rademaker (SP) en de heer Theeuwen (SP). GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Besluitenlijst van de vergadering op 15 april 2010. VOORZITTER: mevrouw Van Gruting, voorzitter GRIFFIER: mevrouw E.H.T. van der Vlist Aanwezig zijn voorts 37 raadsleden: mevrouw

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften. Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

Nr Houten, 1 februari 2005

Nr Houten, 1 februari 2005 Nr. 2005026 Houten, 1 februari 2005 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Voordracht commissieleden niet zijnde raadslid Beslispunten: Het Instellingsbesluit raadscommissies niet wijzigen om de voordracht voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 oktober 2014

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 oktober 2014 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-065 Houten, 2 oktober 2014 Onderwerp: Voordracht benoeming griffier Beslispunten: Ingaande 1 januari 2015 de heer W. van Zanen uit Amsterdam aanstellen

Nadere informatie

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 Besluitenlijst (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) Verordening behandeling bezwaarschriften ISD Bollenstreek Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) De raad der gemeente Noordwijk; gelezen het

Nadere informatie

10.0. Voordracht benoeming griffier

10.0. Voordracht benoeming griffier 10.0. Voordracht benoeming griffier Inhoudsopgave 10.0. Voordracht benoeming griffier... 2 Raadsvoorstel voordracht benoeming griffier... 3 10.0. Voordracht benoeming griffier 10.0. Voordracht benoeming

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

De voorzitter opent om uur de vergadering en spreekt een in memoriam uit n.a.v. het overlijden van oud raadslid en wethouder Frans Pijnenburg.

De voorzitter opent om uur de vergadering en spreekt een in memoriam uit n.a.v. het overlijden van oud raadslid en wethouder Frans Pijnenburg. Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 september 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en spreekt

Nadere informatie

I._._~-~.""' 00 Controlerend 00 Rest I ~_,-=--

I._._~-~.' 00 Controlerend 00 Rest I ~_,-=-- '" ~~ Gemeente J ~.. ~. Bergen op Zoom 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie