Gids Productfiscaliteiten 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids Productfiscaliteiten 2014"

Transcriptie

1 Gids Productfiscaliteiten 2014

2 Woord vooraf Zoals jaarlijks het geval is, is ook dit jaar de belastingwetgeving per 1 januari aangepast. Hierbij zijn ook de fiscale spelregels voor financiële producten veranderd. Zo is de stamrechtvrijstelling komen te vervallen, is de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 67 jaar en zijn de opbouwpercentages pensioen verlaagd. Daarnaast geldt een tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstelling tot in verband met de eigen woning. Belangrijke veranderingen, die uw werk als financieel adviseur direct raken. Om u in uw adviespraktijk te ondersteunen, brengt SNS REAAL sinds 2007 jaarlijks de Belastingbox uit. De uitgave is uitgegroeid tot hét standaardwerk over de fiscale regelgeving voor verzekerings- en bancaire producten. In deze achtste, geactualiseerde editie komen ook de allernieuwste ontwikkelingen uit het Belastingplan 2014 aan bod; op een heldere en toegankelijke manier, voorzien van herkenbare praktijkvoorbeelden. Heel toegankelijk, in de vorm van een digitaal bladerboek met zoekfunctie. Naast de Gids Productfiscaliteiten biedt SNS REAAL ook de Minigids Productfiscaliteiten als onderdeel van de SNS REAAL Belastingbox aan. In dit handzame pocketboekje vindt u naast de actuele fiscale kerncijfers diverse stroomschema s, tabellen en overzichten. De SNS REAAL Belastingbox is door de reikwijdte en de diepgang een praktische fiscale wegwijzer voor financieel adviseurs. Zeker in een tijd waarin steeds hogere eisen worden gesteld aan uw professionaliteit. Deze uitgave is bovendien een onmisbaar instrument bij uw dagelijkse advisering over de producten van SNS REAAL; als naslagwerk, als vraagbaak én als inspiratiebron. Utrecht, maart 2014 Mr. L.J. van der Leije Directeur Fiscale Zaken SNS REAAL

3 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Spaarloon, levensloop en vitaliteit 9. Sparen en beleggen 10. Schenk- en erfbelasting Afkortingen SNS REAAL is een innovatieve dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het mkb. Het aanbod bestaat uit: sparen, betalen, beleggen, hypotheken, verzekeren en pensioenen. Vanuit een lange traditie voelt SNS REAAL zich verbonden met de Nederlandse samenleving. Met een balanstotaal van bijna e 128,3 miljard (eind juni 2013) is SNS REAAL een van de grote bankverzekeraars in Nederland. De onderneming heeft circa medewerkers (fte s) en heeft haar hoofdkantoor in Utrecht. De Gids Productfiscaliteiten verschijnt onder redactie van: mr. Nancy Struve en drs. Kees van Oostwaard Auteurs: Remco Alkemade MSc, Hans van den Berg, mr. Jasper Commandeur, drs. Manuela Lamot-van Blanken, mr. Deby Lie, mr. Oliver Nierman, drs. Kees van Oostwaard, Hans Schreuder BBA bc, mr. Nancy Struve, mr. Bas Vereggen en mr. Jacqueline Verweij-Daemen. Allen zijn werkzaam bij de afdeling Productfiscaliteit, onderdeel van Fiscale Zaken SNS REAAL. SNS REAAL 2014 SNS REAAL Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht, telefoon , Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SNS REAAL. De Gids Productfiscaliteiten is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden hierin. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 3

4 Gids Productfiscaliteiten Het boxenstelsel

5 Inleiding Hoofdstuk 1 Het boxenstelsel In de Wet IB 2001 is het boxenstelsel ingevoerd. Inkomens zijn ondergebracht in drie boxen. Deze boxen hebben eigen aftrekmogelijkheden en een eigen belasting tarief. In dit hoofdstuk leggen we de werking van het boxenstelsel uit. We bespreken de drie boxen, de bijbehorende (schijven)tarieven, de heffingskortingen en de persoonsgebonden aftrek. Tevens lichten wij het fiscaal partnerbegrip en de belastingheffing bij minderjarige kinderen toe. Als laatste behandelen we de begrippen binnenlandse en buitenlandse belastingplicht.

6 Inhoud Hoofdstuk Boxenstelsel Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen 1.2 Persoonsgebonden aftrek 1.3 Heffingskorting Algemene heffingskorting Arbeidskorting Werkbonus Inkomensafhankelijke combinatiekorting Alleenstaandeouderkorting Ouderenkorting Alleenstaande ouderenkorting Jonggehandicaptenkorting Levensloopverlofkorting Ouderschapsverlofkorting Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden Korting voor groene beleggingen 1.4 Bepaling van het verzamelinkomen Het verzamelinkomen Rangorderegeling van de boxen Verliesverrekening 1.5 Fiscale partners Fiscaal partnerschap vóór 1 januari 2011 (Historie) 1.6 Toerekening van inkomsten en vermogen van minderjarige kinderen 1.7 Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht Nederlands inkomen Keuzerecht Emigratie Afkortingen Colofon

7 1 Het boxenstelsel 1.1 Boxenstelsel Voor de inkomstenbelasting kun je drie soorten belastbare boxen onderscheiden met eigen regels, belastbaar inkomen, aftrekposten en tariefstructuur. De heffing van inkomstenbelasting volgens de Wet IB 2001 is in onderstaand schema weergegeven: Box 1 Box 2 Box 3 Belastbaar inkomen uit werk en woning Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Inkomstenbronnen: Inkomstenbronnen: Inkomstenbronnen: winst uit onderneming reguliere voordelen forfaitair rendement = 4% van inkomsten uit arbeid (loon) vervreemdingsvoordelen (bezittingen minus schulden minus heffingvrij vermogen) resultaat uit overige werkzaamheden periodieke uitkeringen en verstrekkingen inkomsten uit eigen woning negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Aftrekposten: Aftrekposten: Aftrekposten: uitgaven voor inkomensvoorzieningen aftrekbare kosten kosten zijn in deze box niet aftrekbaar persoonsgebonden aftrek Tarief: Tarief: Tarief: Progressief (maximaal 52%) 22% % > % (zie tabel hieronder) Verliesverrekening: Verliesverrekening: Verliesverrekening: Alleen voor box 1-verliezen mogelijk Alleen voor box 2-verliezen mogelijk Verliesverrekening is niet mogelijk 7

8 1 Het boxenstelsel Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning Onderstaande inkomensbestanddelen worden aan box 1 toegerekend: de belastbare winst uit onderneming; het belastbare loon; het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden, zoals freelancewerkzaamheden; de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen, zoals lijfrentetermijnen; de belastbare inkomsten uit eigen woning (hoofdverblijf ); positieve en negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals aftrekbare lijfrentepremies. Dit inkomen kan worden verminderd met de persoonsgebonden aftrek, dan wel worden vermeerderd met de negatieve persoonsgebonden aftrekposten. De persoonsgebonden aftrek komt in paragraaf 1.2 aan de orde. De heffing in box 1 geschiedt volgens een progressief tarief. Naarmate het totale inkomen van box 1 hoger is, neemt het belastingpercentage toe tot maximaal 52%. Schijventarief box 1 Jonger dan AOW-leeftijd* Belastbaar inkomen meer dan Maar niet meer dan Belastingtarief Tarief premie volksverzekering Totaal tarief Heffing over totaal van de schijven ,10% 31,15% 36,25% ,85% 31,15% 42% % 42% %** 52% AOW leeftijd en ouder, geboren vanaf 1 januari 1946* Belastbaar inkomen meer dan Maar niet meer dan Belastingtarief Tarief premie volksverzekering Totaal tarief Heffing over totaal van de schijven ,10% 13,25% 18,35% ,85% 13,25% 24,1% % 42% % 52%** 8

9 1 Het boxenstelsel AOW-leeftijd en ouder, geboren vóór 1 januari 1946 Belastbaar inkomen meer dan Maar niet meer dan Belastingtarief Tarief premie volksverzekering Totaal tarief Heffing over totaal van de schijven ,10% 13,25% 18,35% ,85% 13,25% 24,1% % 42% % 52%** * Houdbaarheidsbijdrage Sinds 2011 wordt van mensen die geboren zijn vanaf 1 januari 1946 een houdbaarheidsbijdrage gevraagd. De houdbaarheidsbijdrage wordt gerealiseerd door de grens tussen de 2e en 3e tariefschijf niet meer te indexeren. Door deze maatregel wordt de tweede schijf jaarlijks nog maar met 75% van de inflatiecorrectie aangepast. Hiervoor wordt per saldo de tweede schijf kleiner en valt men eerder in de derde (hogere) schijf. Voor mensen geboren vóór 1 januari 1946 loopt de indexatie van de grens tussen de 2e en 3e schijf wel door. ** Aftrek kosten eigen woning De aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning zijn in 2014 maximaal aftrekbaar tegen 51,5% (zie hoofdstuk 2.5.4) Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang We spreken van een aanmerkelijk belang als iemand (eventueel samen met een partner) 5% of meer van de geplaatste aandelen in een bedrijf (meestal een BV) bezit. Hiertoe kunnen ook koopopties en winstbewijzen worden gerekend. Deze aandeelhouders worden voor de voordelen uit het aanmerkelijk belang - zoals dividend en vervreemdingsvoordelen - belast. Het tarief bedraagt 25%. Alleen in 2014 geldt er een verlaagd tarief van 22% voor zover het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger is dan Over het meerdere is het reguliere tarief van 25% van toepassing. Antimisbruikmaatregel ter voorkoming van het ontlopen van de heffing in box 2 Gebleken is dat het afgezonderd particulier vermogen (APV) gebruikt wordt om aan de heffing over het inkomen uit aanmerkelijk belang te ontkomen. Hierbij gaat het er om dat een persoon geld afstaat bijvoorbeeld aan een trust zonder formeel (mede) eigenaar te worden van de trust, maar waarbij deze persoon wel de opbrengsten van het vermogen geniet en/of het vermogen terugkrijgt. Door de antimisbruikmaatregel leidt deze constructie tot een belaste (fictieve) vervreemding van deze in het APV aanwezige aandelen of winstbewijzen, ongeacht of de (voormalig) aanmerkelijkbelanghouder 9

10 1 Het boxenstelsel daarnaast nog een aanmerkelijk belang blijft behouden in de desbetreffende vennootschap of niet. Ook geconstrueerde verliesneming wordt tegengegaan Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen De werkelijke inkomsten uit vermogen zoals rente, dividend of huur, spelen geen rol. Ook met de aftrekbare kosten wordt geen rekening gehouden. In plaats van de werkelijke inkomsten wordt een forfaitair rendement gehanteerd. Dit rendement is vastgesteld op 4% van de waarde van het nettovermogen. Voor de forfaitaire inkomsten uit sparen en beleggen geldt een belastingtarief van 30%. In combinatie met het forfaitair vast gesteld rendement van 4% leidt dit vaste tarief tot een belastingdruk van 1,2% over het vermogen. Per persoon is een bedrag van heffingvrij. Partners kunnen de gezamenlijke rendementsgrondslag in elke gewenste verhouding tussen elkaar verdelen. Het forfaitair rendement kent vanaf 1 januari 2011 maar één peildatum, namelijk 1 januari van het kalenderjaar. Voor 1 januari 2011 kende het forfaitaire rendement twee peildata: namelijk 1 januari en 31 december. Vanaf 2011 wordt bij overlijden ook 1 januari als peildatum gehanteerd. Er vindt dan geen verrekening van vermogensrendementsheffing plaats. Uitgangspunt voor de heffing is de waarde van het vermogen (bezittingen minus schulden) per 1 januari. Van de waarde wordt het heffingvrij vermogen afgetrokken. Ook een aantal bezittingen is vrijgesteld van heffing. Dit komt aan de orde in Hoofdstuk 9.4 Sparen en beleggen. 1.2 Persoonsgebonden aftrek De persoonsgebonden aftrek is in beginsel niet aan een box gekoppeld. Verrekening van de persoonsgebonden aftrek De persoonsgebonden aftrek komt eerst in mindering op het inkomen van box 1. Vervolgens vindt verrekening plaats met het inkomen van box 3. Uiteindelijk verlaagt de aftrek ook het inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2. De inkomens uit box 1, 2 en 3 kunnen niet verder dalen dan tot nihil. Wordt in een jaar een gedeelte van de persoonsgebonden aftrek niet in aanmerking genomen, dan kan dit in de volgende jaren gebeuren. Onder persoonsgebonden aftrek vallen: uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, zoals (afkoop van) alimentatie aan ex-partners; uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar; weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen van 21 jaar of ouder; scholingsuitgaven voor studie van de belastingplichtige zelf, ter verwerving of behoud van inkomen; uitgaven voor monumentenpanden; aftrekbare giften. 10

11 1 Het boxenstelsel 1.3 Heffingskorting De heffingskorting is een korting op de te betalen belasting over het inkomen van alle boxen. Deze korting is onafhankelijk van het belastingtarief. De standaardheffingskorting bestaat uit een algemene heffingskorting en eventuele aanvullende kortingen. De hoogte van de aanvullende kortingen is afhankelijk van de persoonlijke situatie. De standaardheffingskorting is het gezamenlijke bedrag van de volgende heffingskortingen: algemene heffingskorting arbeidskorting werkbonus inkomensafhankelijke combinatiekorting alleenstaande-ouderkorting aanvullende alleenstaande-ouderkorting ouderenkorting alleenstaande ouderenkorting jonggehandicaptenkorting levensloopverlofkorting ouderschapsverlofkorting korting voor groene beleggingen tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen (1%) Het totaal van de standaardheffingskorting wordt verdeeld over de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Het totaal van de verdeelde heffingskortingen wordt ook wel de gecombineerde heffingskorting genoemd. Het bedrag van deze gecombineerde heffingskorting bedraagt maximaal het bedrag van de gecombineerde inkomensheffing. Anders gezegd: de totale heffingskorting bedraagt niet meer dan de te betalen totale inkomstenbelasting. Voor AOW-gerechtigden zijn de heffingskortingen lager. In de volgende paragrafen zijn de kortingen uitgewerkt met de bedragen van het jaar

12 1 Het boxenstelsel Algemene heffingskorting Iedere belastingplichtige heeft recht op deze korting. De toegekende heffingskorting is persoonlijk: zij kan niet worden overgedragen aan de meest verdienende partner. Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting in drie jaar afgebouwd. De maximale algemene heffingskorting voor belastbaar loon tot bedraagt (AOW-leeftijd en ouder: 1.065). De maximale algemene heffingskorting voor belastbaar loon van tot bedraagt (AOW-leeftijd en ouder: 693). De afbouw van heffingskorting voor belastbaar loon van of meer, maar niet meer dan bedraagt in % (AOW-leeftijd en ouder: 1,012%.) De afbouw van heffingskorting voor belastbaar loon van meer dan bedraagt maximaal 737 (AOW-leeftijd en ouder 372). Regeling voor minst verdienende partner Voor mensen met weinig of geen inkomen, maar die wel meer dan zes maanden een fiscale partner met inkomen hebben, geldt een speciale regeling. Zij krijgen een zelfstandig recht op de algemene heffingskorting. Voorwaarde is dat de meest verdienende partner ten minste ditzelfde bedrag aan belasting betaalt. Het bedrag van de heffingskorting kan namelijk niet hoger zijn dan de verschuldigde belasting van de partner nadat rekening is gehouden met zijn eigen heffingskortingen. De toegekende algemene heffingskorting van de niet verdienende of minstverdienende partner betaalt de Belastingdienst rechtstreeks uit op het bankrekeningnummer van de partner die geen of weinig inkomen heeft. Deze regeling wordt in 15 jaar tijd afgebouwd met 6,67% per jaar. De afbouw is gestart in Per 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner. Dit betekent dat er in 2014 ten hoogste 60% of van de algemene heffingskorting wordt uitbetaald aan de minstverdienende partner. Dit geldt niet voor belastingplichtigen die zijn geboren vóór Voor deze groep blijft, mits ook aan de andere voorwaarden is voldaan, de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. Anders dan in 2013 is er geen verschillend afbouwpercentage meer voor partners met en zonder thuiswonende kinderen. 12

13 1 Het boxenstelsel Heffingskortingen jonger dan de AOW-leeftijd Bedrag Algemene heffingskorting Afbouw algemene heffingskorting Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Afbouw algemene heffingskorting % (inkomen -/ ) (de algemene heffingskorting is dan /- 737 = 1.366) Heffingskortingen AOW-leeftijd en ouder Bedrag Algemene heffingskorting Afbouw algemene heffingskorting Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Afbouw algemene heffingskorting ,012% (inkomen -/ ) (de algemene heffingskorting is dan /- 372 = 693) Arbeidskorting De arbeidskorting is van toepassing op de belastingplichtige die met tegenwoordige arbeid inkomen geniet uit: winst uit onderneming; loon; resultaat uit overige werkzaamheden. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het gezamenlijk bedrag van het arbeidsinkomen en het maximum van de arbeidskorting. 13

14 1 Het boxenstelsel Arbeidskorting De arbeidskorting voor lagere inkomens wordt in 2014 tot 2017 stapsgewijs verhoogd en is in 2014 maximaal (AOW-leeftijd en ouder 1.062). Voor lonen van en lager bedraagt de arbeidskorting 1,807% (AOW-leeftijd en ouder 0,915%). Voor lonen hoger dan bedraagt de arbeidskorting 18,724%, maar maximaal (AOW-leeftijd en ouder 9,479% maar maximaal 1.062). Daarnaast wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens in drie stappen verder afgebouwd. De arbeidskorting voor lonen vanaf tot wordt verminderd met 4% (van het loon) tot maximaal (AOW-leeftijd en ouder 2,025% (van het loon) tot een maximaal 876). De arbeidskorting voor lonen van of hoger is 367 (AOW-leeftijd en ouder 186). Arbeidskorting jonger dan de AOW-leeftijd Bedrag Percentage Bijzonderheden - 1,807% Loon is of lager Maximaal ,724% Loon is hoger dan Afbouw arbeidskorting Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting /- 4% (inkomen -/ ) Arbeidskorting AOW-leeftijd en ouder Bedrag Percentage Bijzonderheden - 0,915% Loon is of lager Maximaal ,479% Loon is hoger dan Afbouw arbeidskorting Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting /- 2,025% (inkomen -/ ) Het gezamenlijke inkomensbedrag vormt de arbeidskortingsgrondslag. 14

15 1 Het boxenstelsel Werkbonus Voor werknemers die geboren zijn in 1950, 1951, 1952 of 1953, geldt er een inkomensafhankelijke werkbonus in de vorm van een heffingskorting. De bonus wordt berekend over de inkomsten uit tegenwoordige arbeid voorzover die meer bedragen dan e Bedraagt het inkomen niet meer dan e dan bedraagt de werkbonus 58,100% van het inkomen (minus e ) tot een maximum van e Voorzover het inkomen meer is dan e , maar niet meer dan e wordt de werkbonus als volgt berekend: e minus 10,567% van het loon minus e Bij een grondslag van meer dan e vervalt de werkbonus. De werkbonus wordt uitgekeerd naast de al bestaande arbeidskorting. Werkbonus jonger dan de AOW-leeftijd Bedrag Percentage Bijzonderheden Werkbonus 0,00 - Loon is en lager - 58,100% van het loon minus Loon is hoger dan , maar niet meer dan Loon is meer dan , maar niet meer dan minus 10,567% van het loon minus Loon is meer dan maar niet meer dan ,00 - Loon is meer dan De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het gezamenlijk bedrag van het arbeidsinkomen en het maximum van de arbeidskorting. Het gezamenlijke inkomensbedrag vormt de arbeidskortingsgrondslag. 15

16 1 Het boxenstelsel Inkomensafhankelijke combinatiekorting Minstverdienende partners of alleenstaande ouders hebben recht op de combinatiekorting als: zij de zorg hebben voor tenminste een kind die bij aanvang van het kalenderjaar jonger dan 12 jaar is; zij werkzaamheden buiten het huishouden verrichten; met deze werkzaamheden een arbeidsinkomen hebben van minimaal 4.814; of in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek voor ondernemers. Als beide partners evenveel verdienen en als aan alle voorgaande voorwaarden wordt voldaan, dan heeft alleen de oudste belastingplichtige recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt 1.024, vermeerderd met 4% van de arbeidskortingsgrondslag, voor zover deze grondslag meer bedraagt dan De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt maximaal (voor AOW-gerechtigden: maximaal 1.080). Dit maximale bedrag wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van Alleenstaande ouderkorting Een belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande-ouderkorting als hij in 2014 meer dan zes maanden: geen partner heeft; een huishouding voert met een kind dat hij in belangrijke mate onderhoudt en dat op hetzelfde adres woonachtig is (ingeschreven staan in het BRP op dat woonadres); en deze huishouding voert met minimaal één kind dat op 1 januari 2014 de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. De alleenstaande-ouderkorting bedraagt 947 (AOW-gerechtigden: 480). Het bedrag voor de alleenstaande-ouderkorting wordt vermeerderd als de belastingplichtige een huishouding voert met een kind. Dit kind mag op 1 januari 2014 niet ouder zijn dan 16 jaar. De extra korting bedraagt 4,3% van het arbeidsinkomen - winst uit onderneming, loon of resultaat uit werkzaamheden - met een maximum van (AOW gerechtigden maximaal 668). 16

17 1 Het boxenstelsel Ouderenkorting Deze korting is van toepassing op de belastingplichtige die in 2014 de AOW-leeftijd heeft bereikt en een verzamelinkomen heeft van of lager. De ouderenkorting bedraagt Bij een inkomen van meer dan wordt de ouderenkorting verlaagd naar Alleenstaande ouderenkorting Bij deze korting speelt het inkomen geen rol. Een belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande ouderenkorting als er recht is op een AOW uitkering voor alleenstaanden. De korting bedraagt Jonggehandicaptenkorting De jonggehandicaptenkorting geldt voor de belastingplichtige die in 2014 recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong, tenzij voor hem de ouderenkorting geldt. Belastingplichtigen komen ook voor de jonggehandicaptenkorting in aanmerking, indien recht bestaat op een Wajonguitkering, maar niet daadwerkelijk een Wajonguitkering wordt ontvangen vanwege het hebben van een andere uitkering of ander inkomen uit arbeid. De korting bedraagt Levensloopverlofkorting Op 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Hiermee is ook de opbouw van de levensloopverlofkorting komen te vervallen. Deelnemers die op 31 december 2011 een positief saldo op hun levensloopregeling hebben, blijven hun opgebouwde levensloopverlofkorting behouden. Deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een saldo van minimaal hebben staan, kunnen met de levensloopregeling doorgaan. Vanaf 1 januari 2012 wordt bij een nieuwe inleg geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Bij opname van levensloopverlof heeft de werknemer recht op 205 levensloopverlofkorting voor elk jaar dat is ingelegd in de levensloopregeling. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag van het opgenomen levenslooptegoed, maar ten hoogste 205 per jaar. Bedragen aan levensloopverlofkorting, die in voorafgaande jaren al zijn genoten, worden in mindering gebracht. 17

18 1 Het boxenstelsel Voorbeeld Klaas heeft in 2009 een levensloopregeling afgesloten. Op bedraagt het saldo van zijn levensloopregeling meer dan Hij besluit zijn levensloopregeling voort te zetten. Zowel in november als in december 2013 heeft hij opgenomen voor onbetaald verlof. De werkgever verrekent zowel bij het loon van november als bij het loon van december 205 aan levensloopverlofkorting. Klaas heeft daarvoor nooit gebruik gemaakt van de levensloopverlofkorting. Als Klaas in de jaren daarna geld opneemt uit de levensloopregeling, heeft hij recht op de opgebouwde levensloopverlofkorting tot en met De werkgever kan bij Klaas een levensloopverlofkorting verrekenen van maximaal 1 x 205 (levensloopverlofkorting van 2011). De werkgever heeft in voorgaande jaren levens loopverlofkorting verrekend, dit verlaagt de korting in latere jaren. Als Klaas slechts een deel van de levensloopverlofkorting (stel 100) van 2010 had gebruikt, dan kan het restant ( 105) in een later jaar worden gebruikt Ouderschapsverlofkorting De ouderschapskorting geldt voor de werknemers die in 2014 gebruik maken van het wettelijke recht op ouderschapsverlof. De korting bedraagt het aantal uren ouderschapsverlof in 2014 vermenigvuldigt met een bedrag van 50% van het bruto minimumuurloon per opgenomen verlofuur en bedraagt voor ,29. Bij een maand ouderschapsverlof waarin 21 werkdagen vallen, betekent dat de ouderschapsverlofkorting maximaal 721 bedraagt (21 dagen x 8 uur x 4,29). De korting bedraagt niet meer dan de terugval in het belastbare loon in 2014 ten opzichte van Let op! De maximale ouderschapsverlofkorting wordt berekend door het aantal uren ouderschapsverlof in het kalenderjaar te vermenigvuldigen met 50% van het bruto minimumloon per opgenomen verlofuur Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden De tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden geldt voor voormalige werknemers die op 31 december 2014 de AOW leeftijd nog niet hebben bereikt en een uitkering uit een pensioenregeling of regeling voor vervroegd uittreden ontvangen (VUT-uitkering, prepensioen, vroegpensioen, tijdelijk overbruggingspensioen, een vervroegd ouderdomspensioen of een regeling voor vervroegde uittreding waarop de inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZVW wordt ingehouden). De korting bedraagt in ,67% van deze uitkering tot een maximum van

19 1 Het boxenstelsel Korting voor groene beleggingen Per 1 januari 2013 is de korting voor directe beleggingen in durfkapitaal, culturele beleggingen en sociaal ethisch beleggen vervallen. Er is uitsluitend nog de heffingskorting voor groene beleggingen. Dat zijn beleggingen in een groen fonds dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het direct of indirect verstrekken van kredieten ten behoeve van projecten in het belang van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos, of het direct of indirect beleggen van vermogen in projecten voor milieubescherming. De korting bedraagt 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box Bepaling van het verzamelinkomen Voor de bepaling van de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting is het verzamelinkomen nodig. In dit onderdeel zetten we uiteen hoe het verzamelinkomen wordt berekend. Vervolgens bespreken we de rangorderegeling. Als laatste behandelen we de verliesregeling Het verzamelinkomen Het totaal van de boxen 1, 2 en 3 is het verzamelinkomen. Het totaal van de in box 1, 2 en 3 berekende inkomstenbelasting en de in box 1 berekende premies volksverzekeringen noemen we de gecombineerde inkomensheffing. De gecombineerde inkomensheffing wordt verminderd met de heffingskortingen die in de wet zijn genoemd. Uiteindelijk blijft een bedrag aan te betalen, terug te ontvangen of een nihil aanslag inkomstenbelasting/premieheffing volksverzekeringen over Rangorderegeling van de boxen De wet bepaalt dat ieder inkomensbestanddeel slechts in één box kan worden belast. De hoofdregel is dat inkomensbestanddelen die binnen box 1 of box 2 inkomen kunnen opleveren, niet in box 3 worden belast. Dit geldt voor bezittingen, maar ook voor schulden. Dit voorkomt dubbele heffing of dubbele aftrek. Hierna beschrijven we wanneer - als uitzondering op de hoofdregel - wel dubbele heffing wordt toegepast. 19

20 1 Het boxenstelsel Boxhoppen Een bezitting kan in de loop van het jaar van box 3 overgaan naar box 1 of 2. Het is mogelijk om een bezitting net vóór de peildatum over te hevelen. Hierdoor betaalt de belastingplichtige minder vermogensrendementsheffing in box 3. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk overboeken van privé vermogen - box 3 - naar het ondernemingsvermogen - box 1 - of het uitlenen van privé vermogen aan de eigen BV - box 2. In de wet Wet IB 2001 is een regeling opgenomen waarmee de Belastingdienst dit box hoppen kan bestrijden. Als bezittingen voor een periode korter dan drie maanden naar een andere box overgaan, worden de overgedragen vermogensbestanddelen zowel in box 1 of 2 als in box 3 belast. Het gaat erom dat een vermogensbestanddeel minder dan drie maanden uit box 3 weg is en de peildatum (1 januari) voor box 3 in deze periode is gelegen. Bij overheveling van het vermogen voor een periode tussen de drie en zes maanden van box 3 naar box 1 of 2, wordt dit vermogen ook fictief aan box 3 toegerekend. Als de belastingplichtige kan bewijzen dat de overdracht heeft plaatsgevonden om niet fiscale redenen, blijft de heffing in box 3 achterwege. Voorbeeld 1 Jan boekt op 15 december 2013 een bedrag over van zijn privérekening naar de ondernemingsrekening. Op 16 januari 2014 boekt Jan het geld weer terug naar de privérekening. Het bedrag wordt zowel in box 1 als in box 3 meegenomen voor de bepaling van de heffing. Voorbeeld 2 Jan brengt op 30 november 2013 vermogensbestanddelen over van box 3 naar box 1. Hij boekt een bedrag over van privérekening naar zijn ondernemingsrekening. Op 15 februari 2014 stort hij het geld terug op zijn privérekening. Hoe verloopt de belastingheffing? Over de periode 30 november 2013 tot 15 februari 2014 wordt over de overgebrachte vermogensbestand delen belasting geheven in box 1. De overgebrachte vermogensbestanddelen worden ook in aanmerking genomen in box 3 bij het bepalen van de rendementsgrondslag op de peildatum 1 januari Als Jan aannemelijk maakt dat hij de overheveling om zakelijke redenen heeft uitgevoerd, worden de bestanddelen niet meegenomen in box 3. 20

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten

Gids Productfiscaliteiten Gids Productfiscaliteiten 2015 GIDS PRODUCTFISCALITEITEN 2015 Woord vooraf Zoals elk jaar is de belastingwetgeving per 1 januari aangepast. Hierbij zijn ook de fiscale spelregels voor financiële producten

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr)

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Partnerschap 2011 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001)

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerschap 2014 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) 1 Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten

Gids Productfiscaliteiten Gids Productfiscaliteiten 2016 GIDS PRODUCTFISCALITEITEN 2016 Woord vooraf Elk jaar verandert de belastingwetgeving per 1 januari. Om uw adviespraktijk te ondersteunen, brengen wij daarom elk jaar de Reaal

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE

Regelingen en voorzieningen CODE Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.32 Gevolgen non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba) en grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001

Nadere informatie

Woord vooraf. Tabellen IB/PH VW.5

Woord vooraf. Tabellen IB/PH VW.5 Tabellen IB/PH VW.5 Woord vooraf Deze uitgave bevat twee uitgewerkte tabellen met de gecombineerde heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PH) over het belastbaar inkomen uit werk en woning

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar...

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... 3 Gevolgen van het fiscale partnerschap... 4 Inkomenstoerekening...

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB (niet-winst) Instituut Financieel Management Opdracht 1b (inleveren in week 3) De tekst van artikel 1.2 Wet IB is per 1 januari 2011 ingrijpend gewijzigd. Vanaf 2001 t/m 2010 luidde de tekst

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2 Inkomstenbelasting Module 7 hoofdstuk 2 Verschillende vormen inkomen, verschillende vormen belasting Verschillende boxen Box 1 Bruto inkomen uit arbeid (denk aan brutoloon) Inkomen uit koophuis Aftrekposten

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

Bijlage WFt Opleidingen

Bijlage WFt Opleidingen Bijlage WFt Opleidingen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschapsbelasting Pagina 2 3. Inkomstenbelasting Pagina 2 4. Eigenwoning Pagina 3 5. Heffingskortingen Pagina 4 6. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Partnerschap 2014/2015

Partnerschap 2014/2015 Partnerschap 2014/2015 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 11 november 2011, nr. BLKB2011/1208M, Staatscourant

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

2. Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling

2. Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen 1 Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen Belastingdienst/Centrum voor

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2017 28-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2018 22-12-2017 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting)

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting) Belastingscan 2013 d.d. 2 januari 2013 Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor alle belastingbetalers

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen en eigenwoningforfait

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

2.5 Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? John van Vliet Fred Thielemans Robbert Maassen

2.5 Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? John van Vliet Fred Thielemans Robbert Maassen 2.5 Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? John van Vliet Fred Thielemans Robbert Maassen Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? J. (John) van Vliet mr. A.F.J.P. (Fred) Thielemans

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING. Inkomstenbelasting Art. 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen.

INKOMSTENBELASTING. Inkomstenbelasting Art. 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen. I INKOMSTENBELASTING Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001), Stb. 2000, 215, zoals laatstelijk gewijzigd op 30 december 2014, Stb. 2014, 196

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie