DIENSTENWIJZER 1. Schouten Zekerheid. 15 september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTENWIJZER 1. Schouten Zekerheid. 15 september 2010"

Transcriptie

1 DIENSTENWIJZER 1 Schouten Zekerheid 15 september In deze dienstenwijzer is opgenomen een aparte bijlage A: Dienstverleningsdocument bij complexe financiële producten of hypotheken, alsmede een aparte bijlage B: Algemene Voorwaarden van Schouten Zekerheid. Deze dienstenwijzer is puur informatief. Dit betekent dat u door deze dienstenwijzer op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons af te nemen of om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een verzekering of financieel product te sluiten. Dienstenwijzer versie incl bijlage A dvd complexe producten incl bijlage B alg voorwaarden.docx Pagina 1 van 14

2 Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer Algemeen Dienstverleningsdocument Over Schouten Zekerheid Algemeen profiel Contactgegevens Algemene werkwijze Vakbekwaam en integer Privacy Keuzevrijheid en onze relatie met verzekeraars Beloning Wet op Financieel Toezicht Kamer van Koophandel Algemene voorwaarden Klachtenregeling Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Assurantiebelasting en omzetbelasting Beëindigen relatie of polis Verlenging polis en contractstermijnen Elektronisch verzekeren Onze dienstverlening Algemeen Advies Inkoop en implementatie Beheer en administratie Onze producten Schadeverzekeringen Levensverzekeringen Hypothecair krediet Betalen en sparen Beleggen Begeleiding verzuim Overzicht van adviesproducten, consultancy en cursussen Wat verwachten wij van u? Premiebetalingen... 9 Bijlage A. Dienstverleningsdocument bij complexe producten Bijlage B. Algemene voorwaarden van Schouten Zekerheid Dienstenwijzer versie incl bijlage A dvd complexe producten incl bijlage B alg voorwaarden.docx Pagina 2 van 14

3 1 Waarom deze dienstenwijzer 1.1 Algemeen U heeft er voor gekozen of bent van plan een gedeelte van of al uw zaken op het gebied van verzekeringen onder te brengen bij Schouten Zekerheid. Een goede beslissing, want voor al uw verzekeringen bent u bij ons aan het juiste adres. Schouten Zekerheid heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening en hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening, evenals aan het vertrouwen van haar klanten. In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht heeft u recht op informatie. Naast het wettelijk verplichte omvat deze dienstenwijzer veel meer informatie en kunt u exact nalezen waar Schouten Zekerheid voor staat. Wij staan met ons bedrijf voor onafhankelijkheid, deskundigheid en zekerheid. Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 1.2 Dienstverleningsdocument In het kader van onze advisering van complexe financiële producten of hypotheken aan consumenten treft u in bijlage A informatie aan over onze specifieke werkzaamheden en honorering. 2 Over Schouten Zekerheid 2.1 Algemeen profiel Schouten Zekerheid adviseert op het gebied van verzekeringen, financiële diensten en financiële producten. Onze taak is om samen met u een inventarisatie te maken van de financiële risico s waarmee u te maken kunt krijgen. Vervolgens gaan wij met u na welke risico s verzekerd kunnen worden. Hierbij geven wij adviezen over welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij u ook bij de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen, bij wie u de verzekeringen onderbrengt. Ons kantoor is opgericht in 1953 en telt in Nederland circa 70 medewerkers. Schouten Zekerheid is de groepsnaam van de bij Schouten Zekerheid Holding B.V. behorende werkmaatschappijen. Dit zijn Schouten Zekerheid Makelaars in Assurantiën B.V., Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V. en Schouten Zekerheid Employee Benefits B.V. Schouten Zekerheid voert, afhankelijk van de dienstverlening, naast bovengenoemde namen van werkmaatschappijen ook de volgende (handels)namen: ANKO Verzekeringsdienst, Gebra Verzekeringsdienst, ROO Verzekeringsdienst, Schouten Assurantiën Rotterdam, Groeneveld Assurantiën Dordrecht, NUVO Verzekeringsdienst, CBW-MITEX Verzekeringsdienst, FOCWA Verzekeringsdienst, Schouten Zekerheid Hypotheken, Schouten Zekerheid Employee Benefits, VACO Verzekeringsdienst, Assurantiebedrijf T. van Es, OSB Verzekeringsdienst, ANKOVerzuim.nl, CBW-MITEXVerzuim.nl, MODINT Verzekeringsdienst, NLCW Verzekeringsdienst, Schouten Zekerheid Daadkracht verzekerd, Schouten Zekerheid met zorg verzekerd, Schouten Zekerheid Affinity Group, Schouten Zekerheid Risicobeheer, Schoutenverzuim.nl, FOCWAVerzuim.nl, VACOVerzuim.nl, Vebidak Verzekeringsdienst, NVBU Verzekeringsdienst, Boorinfo Verzekeringsdienst, BOVATIN Verzekeringsdienst, NVBUVerzuim.nl, BoorinfoVerzuim.nl, BOVATINVerzuim.nl en CVAH Verzekeringsdienst. Schouten Zekerheid is ook in Duitsland gevestigd. In Duitsland zijn wij gespecialiseerd in zeer bijzondere verzekeringen voor de sport-, evenementen- en filmindustrie. 2.2 Contactgegevens Schouten Zekerheid is op werkdagen geopend van 8.30 tot uur. Onze adres en andere gegevens zijn: Schouten Zekerheid Bezoekadres: Schouten Toren, Rivium Quadrant 81, Capelle a/d IJssel Postadres: Postbus 8789, 3009 AT Rotterdam Telefoon: +31(0) , Telefax: +31(0) Website: Dienstenwijzer versie incl bijlage A dvd complexe producten incl bijlage B alg voorwaarden.docx Pagina 3 van 14

4 Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, ingrijpende schade of en andere dringende kwestie kunt u ons altijd bereiken via telefoonnummer: +31(0) Buiten kantoortijden wordt u dan doorgeschakeld naar onze noodtelefoon. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie) dan is een bevestiging daarvan per post, fax of nog wel gewenst. In het geval u per bericht of op een andere wijze enig verzoek aan ons richt en binnen 24 kantooruren na verzending geen ontvangstbevestiging van ons heeft ontvangen, dient het bericht als niet ontvangen te worden beschouwd en dient u telefonisch contact met ons op te nemen. 2.3 Algemene werkwijze Wij staan met ons bedrijf voor onafhankelijkheid, deskundigheid en zekerheid: Onafhankelijkheid: Wij hebben geen vennootschappelijke binding met verzekeringsmaatschappijen. Deskundigheid: Wij werken met professionele en ervaren medewerkers, die allen beschikken over de door de Wet Financieel Toezicht (WFT) gestelde kwalificaties. Jonge en minder ervaren medewerkers volgen opleidingsprogramma s die moeten leiden tot kwalificaties zoals gesteld vanuit de WFT. Daarenboven worden zij begeleid door medewerkers die reeds gekwalificeerd zijn. Zekerheid: Onze klanten kunnen vertrouwen op onze adviezen en verzekeringen. Wij onderzoeken en adviseren welke verzekering het beste bij de klant past, of het nu om een zakelijke of particuliere verzekering gaat. Wij hebben een duidelijk advies- en informatietraject en onze beloning is inzichtelijk. 2.4 Vakbekwaam en integer Schouten Zekerheid is niet alleen Registermakelaar in Assurantiën (RMIA) en Register Pensioen Adviseur (RPA), maar is ook lid van Adviseurs in Financiële Zekerheid (Adfiz). Wij onderschrijven de Adfiz Integriteitcodes en handelen vanuit het belang van de klant. Wij laten ons niet leiden door verzekeraars of banken. Onze medewerkers zijn professioneel, deskundig en integer. Onze beloning voorkomt verkoopgedreven advisering. Onze klanten krijgen eerlijke diensten tegen eerlijke prijzen geleverd. Ons doel reikt verder dan de klant van vandaag. Wij beogen een relatie op lange termijn. 2.5 Privacy Uit hoofde van ons werk beschikken wij over tal van vertrouwelijke gegevens van u. In overeenstemming met de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. 2.6 Keuzevrijheid en onze relatie met verzekeraars Schouten Zekerheid is een ongebonden en onpartijdige bemiddelaar. Wij baseren het advies voor de relatie op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare en vergelijkbare financiële diensten. In Nederland zijn er veel verzekeraars. Het is niet mogelijk om voor elke verzekering bij al deze verzekeraars een offerte aan te vragen. Regelmatig selecteren wij daarom verzekeraars die naar ons oordeel een goede prijs/prestatieverhouding hebben. Wij letten daarbij met name op de kwaliteit van de polisvoorwaarden en de premie, maar ook hoe snel en correct schades worden afgewikkeld en hoe de verwerking van polisaanvragen en mutaties is. Schouten Zekerheid heeft verder volmachten van meerdere verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat wij van deze maatschappijen de bevoegdheid hebben gekregen om namens hen te handelen. Hierdoor zijn wij onder meer bevoegd om zelfstandig nieuwe verzekeringen te accepteren en schades af te wikkelen. Het grote voordeel voor u is dat we eerder een polis kunnen afgeven en sneller een schade kunnen regelen. Schouten Zekerheid treedt op als gevolmachtigd agent namens: Achmea Schadeverzekeringen N.V. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. De Amersfoortse Verzekeringen N.V. ASR Schadeverzekering N.V. ARAG Rechtsbijstand N.V. DAS Rechtsbijstand N.V. Chartis Europe S.A. (Netherlands) Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V. Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. Generali Schadeverzekering Maatschappij N.V. Dienstenwijzer versie incl bijlage A dvd complexe producten incl bijlage B alg voorwaarden.docx Pagina 4 van 14

5 De Goudse Verzekeringen N.V. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. Reaal Schadeverzekeringen N.V. 2.7 Beloning Als kantoor maken wij kosten. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van de verzekeringsmaatschappij ontvangen waar u met onze begeleiding en bemiddeling een verzekering of financieel product heeft afgenomen. Dit is de meeste gebruikelijke vorm en wordt vergoeding op basis van provisie genoemd. De verzekeringsmaatschappij zal deze vergoeding bijna altijd als kosten verwerken in de premie die u betaalt. Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat de premie geheel of gedeeltelijk ontdaan wordt van onze provisie en u ons rechtstreeks vergoedt. Dit wordt dan vergoeding op basis van declaratie genoemd. Dit kan zowel op basis van een uurtarief of vast tarief (abonnement) zijn. Het uiteindelijk gewenste tarief, evenals de indicatie van het aantal uren, stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening met u af en wordt vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Het kan zijn dat wij u alleen adviseren en u besluit elders zonder onze bemiddeling een verzekering of financieel product af te nemen. In deze gevallen worden onze werkzaamheden en dienstverlening eveneens vergoed op basis van declaratie. 2.8 Wet op Financieel Toezicht Schouten Zekerheid staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven voor het bemiddelen (2:80) in schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en spaarrekeningen (banksparen, spaarloon en levensloop). Tevens mogen wij optreden als gevolmachtigd agent (2:92) in schadeverzekeringen en is ons toegestaan te adviseren (2:96) in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Schouten Zekerheid is ingeschreven in het register onder nummer Registratie is een wettelijke verplichting. Het register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl) 2.9 Kamer van Koophandel In de Kamer van Koophandel staat Schouten Zekerheid Makelaars in Assurantien B.V. geregistreerd onder nummer Algemene voorwaarden Op verzekeringen zijn de polisvoorwaarden van de verzekeraars van toepassing. Voor overeenkomsten van opdracht en/of dienstverlening hanteert Schouten Zekerheid voor al haar ondernemingen en voor al haar diensten de Algemene voorwaarden van Schouten Zekerheid, welke voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer In bijlage B vindt u de complete tekst van de voorwaarden. De voorwaarden zijn tevens te vinden op de internetsite van Schouten Zekerheid. Deze algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk op alle overeenkomsten met de ondernemingen van Schouten Zekerheid van toepassing verklaard Klachtenregeling Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. De klachtenbrief dient schriftelijk en aangetekend gericht te zijn aan de directie. Na ontvangst van de klacht nemen wij snel contact met u op. Mocht een klacht niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u vervolgens uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon: 0900-fklacht of , website: Deze regeling staat open voor consumenten met klachten over particuliere verzekeringen. U kunt zich tevens - ook met klachten over zakelijke verzekeringen - wenden tot de Burgerlijke Rechter. Dienstenwijzer versie incl bijlage A dvd complexe producten incl bijlage B alg voorwaarden.docx Pagina 5 van 14

6 2.12 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Wij doen ons uiterste best uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar ook wij kunnen fouten maken, vandaar dat wij voor mogelijke fouten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor schade die verband houdt met beroepsfouten. Voor u geeft deze verzekering extra zekerheid Assurantiebelasting en omzetbelasting Voor de vraag of de beloning voor onze dienstverlening onderhevig is aan de heffing van BTW en assurantiebelasting, dient steeds de vraag te worden gesteld of de dienstverlening bestaat uit adviseren of bemiddelen. De hoofdregel luidt, dat indien de dienstverlening bestaat uit advisering BTW in rekening wordt gebracht. Is er sprake van bemiddeling bij het tot stand komen van verzekeringen, dan wordt er in beginsel assurantiebelasting in rekening gebracht. Verzekeringen op het gebied van leven, ongevallen, arbeidsongeschiktheid, ziektekosten, werkloosheid, transport en exportkrediet zijn daarentegen vrijgesteld van assurantiebelasting. Bemiddeling in hypothecair krediet, consumptief krediet, sparen, betalen en financiële instrumenten is vrijgesteld van BTW. Advisering die leidt tot bemiddeling dient te worden beschouwd als bemiddeling zodat er geen BTW in rekening gebracht hoeft te worden. Maar, als het gaat om een niet vrijgestelde verzekering dient assurantiebelasting te worden voldaan. Bij bemiddeling in een samengestelde verzekering die één of meer van assurantiebelasting vrijgestelde verzekeringen omvat, wordt de vrijstelling toegepast op het aan die vrijgestelde verzekeringen toe te rekenen gedeelte van de premie Beëindigen relatie of polis U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt ons verzoeken de bestaande verzekeringen over te dragen naar een adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Bij een intermediairwijziging volgt Schouten Zekerheid de gedragscode intermediairwijziging, zoals vastgesteld door de Adfiz op 22 juni In het kort komt het erop neer dat het besluit van de klant om de behandeling van bestaande verzekering aan een ander intermediair toe te vertrouwen moet blijken uit een door de klant getekende verklaring. Met inachtneming van elkaars rechten en plichten dienen de betrokken intermediairs in het belang van de klant te handelen en zorg te dragen voor een correcte informatie uitwisseling, soepele overgang van lopende dossiers en premiebetalingen Verlenging polis en contractstermijnen Schouten Zekerheid volgt de door verzekeraars per 1 januari 2010 vastgestelde Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen van particuliere schade- en inkomensverzekeringen. In het kort komt het erop neer dat deze verzekeringen in hoofdzaak alleen nog maar een contractsperiode van één jaar kennen, niet stilzwijgend verlengd mogen worden en na de looptijd van een jaar per maand opzegbaar zijn Elektronisch verzekeren Sinds juli 2010 heeft de wetgever alle obstakels voor elektronisch verzekeren weggenomen en kunnen polissen en verzekeringsvoorwaarden in plaats van toezending per post ook langs elektronische weg worden verzonden. Uiteraard moet u als klant dat ook willen. Nog niet alle polissen zijn geschikt voor elektronische opmaak, maar ondertussen worden er dat steeds meer. Het is ook mogelijk om via internet bij ons een offerte aan te vragen, premies te vergelijken en een polis te sluiten. Via Mijn Polismap bent u in staat om uw eigen gegevens te raadplegen, wijzigingen door te geven en eventuele schades te melden. Om toegang te krijgen tot uw polismap moet u zich wel eenmalig registreren, heeft u al een gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u direct inloggen. Ten behoeve van zakelijke klanten is er is een naverreken tool beschikbaar voor een eenvoudige opgave van omzet en andere gegevens. Dienstenwijzer versie incl bijlage A dvd complexe producten incl bijlage B alg voorwaarden.docx Pagina 6 van 14

7 3 Onze dienstverlening 3.1 Algemeen Schouten Zekerheid levert pro-actief advies en bemiddelt op het gebied van risicobeheersing voor leven, schade en zorg. Dit doen wij door regelmatig de optimale prijs-/prestatie verhouding per klant te bepalen. Wij hebben een gestructureerde aanpak, die zich laat samenvatten in onderstaand diagram. 3.2 Advies Samen met u maken wij een inventarisatie van uw risico s. Hierbij voeren wij bijvoorbeeld een onderzoek- of een consultancyopdracht uit, of geven wij u advies over producten die het beste aansluiten bij uw zakelijke of persoonlijke wensen en mogelijkheden. Indien wij alleen adviseren en u besluit elders een verzekering of financieel product af te nemen, dan dient u de kosten van het advies aan ons te voldoen. 3.3 Inkoop en implementatie Als wij na het advies ook de inkoop en implementatie voor u mogen verzorgen spreken wij over bemiddelen met advies 2 en stellen wij afhankelijk van de situatie een beperkt of uitgebreider zakelijk of persoonlijk profiel op. Op basis van de inventarisatie, uw wensen en de mogelijkheden in de markt dragen wij middels onze bemiddeling en expertise zorg voor de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst. Op basis van de bij punt 2.6 genoemde wijze van selecteren, adviseren wij u welke producten qua prijs en kwaliteit het beste bij u passen. U ontvangt van ons een offerte en bij overeenstemming zorgen wij voor de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst inclusief eventuele voorlopige dekking. Wij bewaken vervolgens het administratieve proces totdat er een juiste polis is opgemaakt en er op juiste wijze is gefactureerd. 3.4 Beheer en administratie Wij houden een administratie bij van uw gegevens en van de polissen die u via ons heeft ondergebracht. Gedurende de looptijd van de verzekering, beheren wij namens u deze verzekering. Indien zich wijzigingen voordoen in de wet- en regelgeving of in een veranderende verzekeringsmarkt of veranderingen in uw zakelijke of persoonlijke omstandigheden dan zorgen wij, in overleg met u, dat uw verzekering wordt aangepast. Uiteraard kunnen wij dit alleen doen als u ons tijdig en volledig informeert over de wijzigingen. Wij zien het actueel houden van uw verzekering ook als belangrijke taak. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om veranderingen in de aard en omvang van de dekking. Bent u niet te laag of te hoog verzekerd of zijn de risico s ondertussen niet gewijzigd. Door middel van periodieke contacten, nieuwsbrieven en andere informatie willen wij uw verzekeringen zo goed mogelijk actueel houden. Er kan een moment ontstaan dat u een beroep moet doen op de verzekering. Dat kan zijn na een schade, calamiteit, ongeval of bij een overlijden. Allemaal situaties waarbij u waarschijnlijk uw aandacht aan andere zaken moet besteden. Namens u verzorgen wij alle contacten met de verzekeraars en zien wij erop toe dat u zo snel als mogelijk de uitkering ontvangt waarop u volgens de polisvoorwaarden recht heeft. 2 Er bestaat ook bemiddelen zonder advies (execution only). Als u zonder een advies van ons (en dat kan per post, telefonisch, per of via onze websites) dan wel via een verzekeraar rechtstreeks dan wel via een zogenaamde. mantelovereenkomst bij Schouten Zekerheid een verzekering of financieel product afsluit, dan werken wij volgens het principe van Execution only en wordt er geen klantenprofiel opgesteld. Hiermee komen wij groepen van consumenten tegemoet die geen behoefte hebben aan een uitgebreid adviestraject en graag zelf rechtstreeks verantwoordelijk willen zijn voor de aanschaf en het beheer van hun verzekeringen en financiële producten. Uiteraard proberen wij - samen met de aanbieders van deze verzekeringen en producten - ervoor te zorgen u van zoveel mogelijk informatie te voorzien. Omdat wij geen persoonlijk advies geven bij gebruikmaking van de mogelijkheid zelf rechtstreeks uw verzekering en/of financiële voorziening te regelen, bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze van verzekering en financieel product, alsmede voor de afstemming op uw persoonlijke situatie. U kunt in geval van Execution only ons op geen enkele manier verantwoordelijk houden voor de door u gemaakte keuzes. De Execution only kan worden overeengekomen via een aanvraagformulier of een overeenkomst. Voorbeelden van Execution only zijn o.a.: Op verzoek bemiddelen bij offertes van verzekeraars, wijzigingen van uw polis en het aangaan van een verzekeringsovereenkomst. Dienstenwijzer versie incl bijlage A dvd complexe producten incl bijlage B alg voorwaarden.docx Pagina 7 van 14

8 4 Onze producten Schadeverzekeringen Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Het kan gaan om particuliere verzekeringen, maar ook om verzekeringen voor kleine dan wel grote bedrijven, alsmede instellingen. Wellicht heeft u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om u te adviseren en om te bemiddelen in schadeverzekeringen. 4.2 Levensverzekeringen Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om u te adviseren en om te bemiddelen in levensverzekeringen. 4.3 Hypothecair krediet Wanneer u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een financiering nodig hebben. Een goede keuze is belangrijk, omdat u een verplichting aangaat voor een lange periode. Bij een dergelijke beslissing moet u als consument op veel punten letten. Niet alleen de hoogte van de rente, maar ook de rentevaste periode en de aflossingsbevoegdheid is belangrijk. Wij hebben de bevoegdheid om u te adviseren en om te bemiddelen in hypotheken. 4.4 Betalen en sparen Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening of via een bedrijfsspaarregeling of deelname aan een levensloopregeling. Wij hebben de bevoegdheid om u te adviseren en om te bemiddelen in betaal- en spaarproducten. Het opbouwen van vermogen kan ook met banksparen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek of het opbouwen van een oudedagsvoorziening of lijfrentevoorziening. Wij kunnen u adviseren of banksparen, in de vorm van sparen of beleggen, geschikt is voor u. 4.5 Beleggen U heeft de mogelijkheid om vermogen op te bouwen via beleggingsfondsen. Wij staan u graag terzijde bij de keuze of deze dienst geschikt is voor u en past bij uw doelstelling en risicobereidheid. Wanneer u besluit om in beleggingsfondsen te gaan participeren begeleiden wij u graag in het contact met de financiële instelling. Desgewenst geven wij de orders voor u door aan deze instelling. Als wij namens u orders doorgeven aan de instelling vragen wij u vooraf om schriftelijke toestemming. 4.6 Begeleiding verzuim Dit is een niet onder de WFT vallende dienst. Wij begeleiden aangesloten werkgevers bij het aan- en afmelden van verzuim bij uitvoeringsinstellingen, Arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen en bij het opstellen van verzuimprotocollen. 3 Sommige van onze verzekeringsproducten kwalificeren zich volgens de Wet op het Financieel Toezicht als impactvole producten. In het geval van geadviseerde impactvolle producten dient men rekening te houden met een uitgebreider protocol en een adviesrapport betreffende vastlegging en documentatie van klantgegevens. Impactvolle producten zijn: 1) Particuliere en zakelijke schadeverzekeringen, betreffende arbeidsongeschiktheid, wia-excedent en wga-hiaat; 2) Particuliere levensverzekeringen, betreffende ANW-gat, kapitaal bij leven, lijfrente bij leven, nabestaande, pensioen individueel, beleggingsverzekering, kapitaal eigen woning en begrafenisverzekering met beleggingscomponenten; 3) Particuliere hypotheken: zijnde hypotheken en kredieten > 1.000, beleggingsobjecten met financiële instrumenten; 4) Zakelijke verzekeringen: zijnde pensioenverzekeringen tweede pijler voor zover het een premie overeenkomst met beleggingsvrijheid betreft. Dienstenwijzer versie incl bijlage A dvd complexe producten incl bijlage B alg voorwaarden.docx Pagina 8 van 14

9 4.7 Overzicht van adviesproducten, consultancy en cursussen U kunt daarbij denken aan onder meer marktverkenningen, consultancy, bedrijfsrisicoscans, onderzoek, employee benefit scan, financial planning, hypothecair advies en cursussen op het gebied van pensioenen en wia wga. 5 Wat verwachten wij van u? U mag aan onze adviezen, bemiddeling en dienstverlening zeer hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Heeft u elders verzekeringen afgesloten, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Ook als uw zakelijke of persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico s onverzekerd blijven. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. U dient steeds naar waarheid documenten (zoals aanvraagformulieren) in te vullen en u dient offertes zorgvuldig te beoordelen en contracten rechtsgeldig te ondertekenen. Op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties dient u zich middels een geldig paspoort of rijbewijs te legitimeren. In geval van een rechtspersoon dient aanvullend een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel te worden overlegd. 6 Premiebetalingen Wij maken met u duidelijke afspraken over wie bij u de verschuldigde premies incasseert. Premies kunnen bij u in rekening worden gebracht door ons kantoor, of rechtstreeks door de verzekeraar. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt kunt u geen enkel recht aan uw verzekering ontlenen. Zo zal de dekking worden opgeschort, zal de verzekeraar de schade mogelijk niet in behandeling nemen en weigeren deze schade bij premieachterstand te vergoeden. De verplichting tot betalen van de premie blijft bestaan en zal desgewenst gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten worden bij u in rekening gebracht. Indien u de premie voor een autoverzekering niet op tijd betaalt, wordt het kenteken bij de RDW afgemeld. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat wij naar een passende oplossing kunnen zoeken. In veel gevallen is het ook mogelijk de jaarpremies met een opslag gespreid te betalen. Dienstenwijzer versie incl bijlage A dvd complexe producten incl bijlage B alg voorwaarden.docx Pagina 9 van 14

10 Bijlage A. Dienstverleningsdocument bij complexe producten In het kader van onze advisering en bemiddeling van complexe financiële producten en hypotheken aan consumenten treft u hierbij specifiek informatie aan over onze werkzaamheden en honorering (cijfers 2010) op het gebied van individuele levensverzekeringen, hypotheken, fiscale bankspaarrekeningen en deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen). Onze dienstverlening bestaat uit advies, bemiddeling en/of beheer. Deze bijlage is bestemd en bedoeld om u in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te verschaffen in de tarieven van onze dienstverlening. Omdat wij hierin volledig transparant zijn, hebben wij dit zo overzichtelijk mogelijk voor u gehouden. Dit overzicht is niet bedoeld als een (onherroepelijk) aanbod. Zoals omschreven in de dienstenwijzer zullen wij u voorafgaand aan onze dienstverlening schriftelijk een op uw situatie toegesneden dienstverleningsovereenkomst aanbieden. Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals vermeld in bijlage B. De exacte vergoeding voor onze dienstverlening is afhankelijk van de inhoud van de dienstverlening. Wij behouden ons het recht voor de overeengekomen beloning jaarlijks aan de te passen conform de CBS index voor contractuele loonkosten voor de zakelijke dienstverlening (2000=100). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de genoemde vergoedingen en tarieven exclusief eventueel te betalen omzetbelasting en/of assurantiebelasting en de kosten van derden. A.1. Advisering De vergoeding voor onze advisering bestaat uit een vast tarief per uur of een vast bedrag per verzekering of product. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de door u gekozen dienstverlening, intensiteit en het daadwerkelijk benodigd aantal uren. Voorafgaand aan onze dienstverlening en de totstandkoming van de dienstverleningsovereenkomst laten wij u de exacte hoogte van onze vergoeding weten. In onderstaande tabel 1 treft u onze tarieven aan. Tabel 1: Onze tarieven bij vergoeding op basis van een vast bedrag Productcategorie Indicatie van het aantal uur Vaste vergoeding Financial Planner (Advies) ( 175,- per uur) Senior adviseur (Bemiddeling)* (Per verzekering) Beleggingsverzekering 3 tot 6 uur 350,- Kapitaalverzekering 3 tot 6 uur 350,- Lijfrente (ingaand) 3 tot 6 uur 350,- Bankspaarproduct 3 tot 6 uur 350,- Bankbeleggingsproduct 3 tot 6 uur 350,- Overlijdensrisicoverzekering 3 tot 6 uur 350,- Uitvaartverzekering 3 tot 6 uur 250,- Financiële Planning 8 tot 24 uur N.v.t. Hypotheken 8 tot 24 uur N.v.t. * De tarieven voor onze bemiddeling zijn gebaseerd op de combinatie met een van onze beheerprogramma s. Bemiddeling zonder de verzekering vervolgens bij ons in beheer te geven is mede in het kader van onze zorgplicht dan ook niet mogelijk. Dienstenwijzer versie incl bijlage A dvd complexe producten incl bijlage B alg voorwaarden.docx Pagina 10 van 14

11 A.2. Beheer De vergoeding van onze beheerprogramma s bestaat uit een vaste bedrag per maand. De inhoud van de beheersprogramma s en de bijbehorende tarieven treft u in onderstaande tabel 2 aan. Tabel 2: Onze tarieven bij beheer Beheerprogramma Basis Compleet VIP Persoonlijk online financieel overzicht Individueel klantprofiel Bepaling risicoprofiel Online polismap Periodiek evaluatiegesprek eens per 24 mnd Polis & contract administratie Expiratieafwikkeling Helpdesk polisondersteuning Passieve polis advisering Jaarlijks evaluatiegesprek Controle verzekeringsbewijzen Fiscaal Juridische helpdesk Jaarlijks adviesgesprek op locatie Persoonlijke Erkende Financial Planner (FFP) Actieve polis advisering Advies monitor Kosten per maand 12,50 17,50 41,25 A.3. Bemiddeling Zoveel mensen zoveel wensen. Daarom bieden wij onze relaties die onze tarieven liever niet zelf willen voldoen graag de mogelijkheid (voor een aantal hiervoor in aanmerking komende producten) de vergoeding van onze diensten op basis van provisie te laten voldoen. Dit komt eigenlijk overeen met het systeem zoals dit tot voor kort gebruikelijk was. Schouten Zekerheid ontvangt dan van de verzekeraar een deel van de premie als provisie. Het spreekt voor zich dat deze premie hoger zal zijn of de uitkering lager zal zijn dan wanneer u ons rechtstreeks betaalt. Zodra duidelijk is welk product u via ons gaat afsluiten, dus voordat u de offerte/aanvraag definitief ondertekent, informeren wij u over het exacte nominale bedrag van de provisie. Wanneer u voor vergoeding op basis van provisie kiest zal deze echter niet afwijken van onze standaardregeling vermeld in onderstaande tabel 3. Indien het financiële product niet via onze bemiddeling tot stand komt, bent u ons toch de genoemde vergoeding voor het advies verschuldigd, tenzij wij daarover vooraf schriftelijke afspraken hebben gemaakt. Tabel 3: Onze provisie bij bemiddeling Product Provisie regeling Schouten Voorwaarden Lijfrenteverzekering (uitkering) Koopsom (expirerende kapitaal uit oude polis) x 1,5% 1. Koopsom (expirerend kapitaal) minimaal ,- 2. Uitkeringsduur minimaal 10 jaar Uitvaartverzekering 4% van het verzekerde kapitaal 1. Verz. kapitaal minimaal 6.250,- Dienstenwijzer versie incl bijlage A dvd complexe producten incl bijlage B alg voorwaarden.docx Pagina 11 van 14

12 Bijlage B. 1. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van Schouten Zekerheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van opdracht en/of dienstverlening, waarbij Schouten Zekerheid Makelaars in Assurantiën B.V. of een van haar ondernemingen, hierna te noemen: Opdrachtnemer, optreedt als adviseur en/of bemiddelaar in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) De wederpartij is degene met wie Opdrachtnemer of een van haar ondernemingen een overeenkomst heeft gesloten. Deze wederpartij wordt hierna aangeduid als: Opdrachtgever Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. 2. Uitvoering en communicatie 2.1. Opdrachtnemer voert de opdracht met zorg uit, zoals dat van een redelijk handelend dienstverlener kan en mag worden verwacht. Opdrachtnemer verstrekt zijn adviezen schriftelijk Aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Opdrachtnemer, gericht op een gewenst doel, niet tot resultaatsverplichtingen. Het gewenste doel wordt in de overeenkomst opgenomen Het advies van Opdrachtnemer kan alleen voor het gewenste doel worden gebruikt, tenzij Opdrachtnemer in zijn advies hiervan afwijkt In het geval Opdrachtgever per bericht of op een andere wijze enig verzoek aan Opdrachtnemer richt en binnen 24 kantooruren na verzending geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Opdrachtnemer heeft ontvangen, dient het bericht als niet ontvangen te worden beschouwd en dient Opdrachtgever telefonisch contact met Opdrachtnemer op te nemen De door Opdrachtnemer op internet geplaatste informatie en/of de door Opdrachtgever vergaarde (digitale) informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Opdrachtnemer gegeven advies in het kader van een aan hem verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit een schriftelijke mededeling van Opdrachtnemer het tegendeel blijkt Het is Opdrachtnemer na overleg met Opdrachtgever toegestaan om bij de uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht gebruik te maken van de diensten van derden en wel uitdrukkelijk voor rekening én risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal dit vooraf schriftelijk kenbaar maken en de kosten aan Opdrachtgever voorleggen. 3. Beloning en betaling 3.1. Partijen maken bij overeenkomst afspraken over de beloning van Opdrachtnemer. De beloning kan begrepen zijn in de aan Opdrachtnemer door verzekeraar betaalde provisie en/of er kan een uurtarief dan wel een consultancy fee worden overeengekomen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeengekomen beloning jaarlijks aan te passen conform de CBS index voor contractuele loonkosten voor de zakelijke dienstverlening (2000=100) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de beloning exclusief eventuele door Opdrachtgever te betalen omzetbelasting (BTW) en/of assurantiebelasting en de kosten van derden Alle betalingen dienen te worden gedaan, zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt Opdrachtgever is bekend dat het niet, of niet tijdig, voldoen van de aan Opdrachtgever door Opdrachtnemer en/of verzekeraar in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben, dat afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen alsdan geen dekking bieden voor de verzekerde risico s Indien Opdrachtgever de verschuldigde premie en/of andere verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever in gebreke. Indien Opdrachtgever na de ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Opdrachtnemer of aan de verzekeraar te voldoen, zal de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden is tot vergoeding van de wettelijke rente vanaf datum verzuim en de buitengerechtelijke incassokosten Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft, kan Opdrachtnemer extra zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst kan opschorten Opdrachtnemer zal bij een opdracht tot bemiddeling al het nodige doen om de overeenkomst tussen Dienstenwijzer versie incl bijlage A dvd complexe producten incl bijlage B alg voorwaarden.docx Pagina 12 van 14

13 Opdrachtgever en een derde tot stand te brengen. Een bemiddeling kan alleen slagen indien Opdrachtgever de benodigde gegevens verschaft en meewerkt. Indien de bemiddeling is voltooid en door de derde achteraf een overeenkomst met Opdrachtgever weigert, op grond van onjuist verstrekte gegevens, is Opdrachtgever gehouden de overeengekomen beloning aan Opdrachtnemer te voldoen. 4. Termijnen 4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door Opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen hij de hem verstrekte opdracht zal uitvoeren indicatief en zijn deze nimmer te beschouwen als fatale termijnen. 5. Medewerking / informatie 5.1. Opdrachtgever dient steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie aan Opdrachtnemer te verstrekken die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht en alle wijzigingen direct door te geven. Indien noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking van Opdrachtnemer zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan de (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer zal schriftelijk aangeven welke gegevens hij mist In het kader van de Wft dient Opdrachtgever een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien van toepassing een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aan Opdrachtnemer te verstrekken De door Opdrachtnemer verstrekte plannen, bestanden, rapporten, adviezen, brochures of andere zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer en mogen alleen voor het bestemde doel door Opdrachtgever worden gebruikt. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze te verspreiden, te kopiëren of openbaar te maken, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 6. Aansprakelijkheid 6.1. Een advies wordt ten behoeve van de Opdrachtgever uitgebracht. Opdrachtnemer is alleen ten opzichte van de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de inhoud van het advies. Het staat de Opdrachtgever niet vrij het advies of gegevens daaruit, ter inzage of ter beschikking te stellen van derden, tenzij Opdrachtnemer hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven en mits Opdrachtgever de verschuldigde beloning aan Opdrachtnemer heeft voldaan Indien niet alle relevante gegevens worden verstrekt en Opdrachtgever wil desondanks een advies van Opdrachtnemer, dan ligt de verantwoordelijkheid uitdrukkelijk bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal in zijn advies opnemen van welke gegevens hij uit is gegaan en welk doel voor ogen stond Opdrachtnemer kan Opdrachtgever geen garantie geven met betrekking tot een gewenst resultaat, aangezien het resultaat afhankelijk is van de beslissingen van derden, de kwaliteit van de verstrekte gegevens en van de wijzigingen in de toekomst Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst een beloning ontvangt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer op grond van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan tienmaal de totaal overeengekomen netto jaarbeloning voor de door Opdrachtnemer uitgevoerde opdracht Werkzaamheden om niet kunnen nimmer leiden tot vergoeding van enige schade Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in geval van aanspraken van derden Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke door Opdrachtgever en/of derden wordt geleden, als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarvan Opdrachtnemer is uitgegaan De zorgplicht van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan de overeengekomen opdracht c.q. diensten. Wijzigingen ná de uitvoering van de overeenkomst vallen buiten de overeenkomst. Indien Opdrachtgever geadviseerd wil blijven ná uitvoering van de overeenkomst, dient Opdrachtgever dit expliciet aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en hierover in de overeenkomst een bepaling op te nemen Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in de door Opdrachtnemer gebruikte software, tenzij de leverancier van de software aansprakelijkheid jegens Opdrachtnemer heeft aanvaard én de schade aan hem heeft vergoed Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die veroorzaakt is door opzet of roekeloosheid. Dienstenwijzer versie incl bijlage A dvd complexe producten incl bijlage B alg voorwaarden.docx Pagina 13 van 14

14 7. Beëindiging / Overmacht 7.1. Indien Opdrachtgever tussentijds, ná datum ondertekening van de overeenkomst en vóórdat een advies is uitgebracht de overeenkomst wenst te beëindigen, is Opdrachtgever ter compensatie van de door Opdrachtnemer gemaakte kosten, tenminste 20% van de overeengekomen beloning verschuldigd, vermeerderd met de reeds gemaakte uren conform het overeengekomen (uur)tarief. Bij beëindiging ná een mondeling uitgebracht advies is de gehele overeengekomen beloning aan Opdrachtnemer verschuldigd Indien Opdrachtgever een bemiddelingsovereenkomst wenst te beëindigen voordat een bemiddeling tot stand is gekomen, is Opdrachtgever tenminste 20% van de overeengekomen beloning verschuldigd, vermeerderd met de gemaakte kosten Beëindiging van de overeenkomst dient per aangetekend schrijven te geschieden met vermelding van de reden Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien dit voor Opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden, daaronder begrepen verzuim en/of tekortkoming door of bij zijn leveranciers, onderbemiddelaars en/of andere ingeschakelde derden Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst bij overmacht, waaronder mede begrepen brand, stroom- /computerstoringen, ziekte, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Opdrachtnemer kan worden gevergd Indien overmacht van tijdelijke aard is, kan Opdrachtnemer de overeenkomst maximaal één maand opschorten, tenzij dit voor Opdrachtgever op grond van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, in dat geval kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Bij ontbinding is Opdrachtgever de door Opdrachtnemer en derden gemaakte kosten verschuldigd. 8. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens 8.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. Deze verplichting geldt niet indien men op grond van een wettelijke plicht of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bepaalde informatie dient vrij te geven Door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte (persoons)gegevens zullen en mogen door Opdrachtnemer worden gebruikt voor het gewenste doel, voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de eventuele nazorg en voor de nog te sluiten overeenkomsten Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname of verwerking van persoonsgegevens in enig digitaal bestand van Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer de betreffende gegevens op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen Opdrachtnemer zal tenminste gedurende 5 jaar de overeenkomst, het advies en relevante stukken in dossier van Opdrachtgever houden. Indien nodig worden de gegevens ten behoeve van de overeenkomst langer bewaard. 9. Toepasselijk recht en geschillen 9.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of de geleverde diensten dient Opdrachtgever tijdig, binnen 8 werkdagen, schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de prestatie te hebben goedgekeurd Een Opdrachtgever/consument heeft de mogelijkheid zijn klacht, conform de regels van het reglement, voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het reglement is te vinden op de internetsite van KiFiD (www.kifid.nl) Op elke overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Indien een geschil wordt voorgelegd aan de rechter, is de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. 10. Vertaling / vindplaats 10.1 Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling afwijkt van de Nederlandse versie, prevaleert de Nederlandstalige tekst Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn te vinden op de internetsite van Opdrachtnemer. Dienstenwijzer versie incl bijlage A dvd complexe producten incl bijlage B alg voorwaarden.docx Pagina 14 van 14

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Financiële dienstverlening Schouten Zekerheid Versie 2009 0701 Inhoud 1. Wie zijn wij?... 3 2. Waarom dit dienstverleningsdocument?... 3 3. Onze gegevens... 3 4. Onze dienstverlening...

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument 1. Wie zijn wij...2 2. Waarom dit dienstverleningsdocument?...2 3. Onze gegevens...3 4. Onze dienstverlening...5 5. Onze producten en diensten...6 6. Onze relatie met aanbieders...7

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Schouten Zekerheid. 1 juli 2013. Dienstenwijzer versie 2013 0701 Pagina 1 van 12

DIENSTENWIJZER. Schouten Zekerheid. 1 juli 2013. Dienstenwijzer versie 2013 0701 Pagina 1 van 12 DIENSTENWIJZER Schouten Zekerheid 1 juli 2013 Dienstenwijzer versie 2013 0701 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocumenten... 3 2 Over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van de Kamp Financieel Adviseurs B.V. Korte Bergweg 53, 3712 AE Huis ter Heide Telefoon: 030-6977745, Fax: 030-2667208 Website: http://www.vandekampadviseurs.nl/ Email: hans@vandekampadviseurs.nl

Nadere informatie

Tammes Assurantiën Laan v. Nieuw Oosteinde 232, Voorburg Tel: 070 367 15 95 Fax : 070 321 44 00 E-mail : tammes@tammes.nl Web : www.tammes.

Tammes Assurantiën Laan v. Nieuw Oosteinde 232, Voorburg Tel: 070 367 15 95 Fax : 070 321 44 00 E-mail : tammes@tammes.nl Web : www.tammes. Datum: Dienstverleningsdocument Tammes Assurantiën is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstenwijzer Albatros Assurantiën

Dienstenwijzer Albatros Assurantiën Dienstenwijzer Albatros Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Schouten Zekerheid

DIENSTENWIJZER. Schouten Zekerheid DIENSTENWIJZER Schouten Zekerheid 1 februari 2014 Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocumenten... 3 2 Over Schouten Zekerheid... 3 2.1 Algemeen profiel...

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument HYPi is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag laten wij u zien hoe wij werken. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

van Weijen Verzekeringen B.V.

van Weijen Verzekeringen B.V. van Weijen Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

E-mail: info@woutersluis.nl Internet: www.woutersluis.nl

E-mail: info@woutersluis.nl Internet: www.woutersluis.nl Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie februari 2016

Dienstenwijzer Versie februari 2016 ONZE DIENSTVERLENING Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Baartman Assurantiën B.V. gevestigd te Borne aan de Grotestraat 87, 7622 GC,hierna te noemen: Baartman

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstenwijzer Slofstra Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN Kantoor Van Beek Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kantoor Van Beek, gevestigd te Grootebroek aan de Snoekstraat 29 1613JS, hierna te noemen: kantoor Van Beek De wederpartij

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Advies versie 2010-01 Pagina 1 van 7 U overweegt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer

Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze waarin u als klant centraal staat. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer 23-06-2015

Dienstenwijzer 23-06-2015 Dienstenwijzer 23-06-2015 Bloem Financieel Adviseurs BV Maliebaan 88 3581 CX Utrecht T 0302300353 F 0302341081 info@bloem.nl www.bloem.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VDS Hypotheken & Financiële Planning (KvK 60245948), gevestigd te Werkendam aan Van Randwijklaan 49,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoekstra & van Eck Employee Benefits B.V.

Dienstverleningsdocument Hoekstra & van Eck Employee Benefits B.V. Dienstverleningsdocument Hoekstra & van Eck Employee Benefits B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Poelhekke Hypotheek en Financiële Planning, gevestigd te Rotterdam aan de Catharina van Zoelenstraat 75, 3034SW te Rotterdam, hierna

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Trésor Financieel Adviseurs, gevestigd te Hoofddorp aan de Henriette Roland Holstlaan 1, 2135 MZ, hierna

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM Adfiz Kifid KvK

Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM Adfiz Kifid KvK Assurantiecentrum Amstelveen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N Seijkens den Ouden V.O.F. Seijkens den Ouden Pensioenen B.V. hierna te noemen SdO, SdO is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Adviesburo Neels Annie M.G. Schmidtsingel 100 4421 TA Kapelle tel. 0113 32 01 40 mobiel: 06 5391 0828 mail: info@adviesburoneels.nl internet: www.adviesburoneels.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Folkertsma Financiële Diensten gevestigd te Franeker aan het Noord 42, postcode 8801 KR, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mediare Financieel Advies, gevestigd te Duiven aan de Zilverschoon 28b, 6922 GV Duiven, hierna te noemen: Mediare Financieel Advies. De wederpartij van

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer/document

Dienstverleningswijzer/document Dienstverleningswijzer/document Brabantsestraat 16 3074 RS Rotterdam Tel: 010-7370850 Fax: 085-8786211 info@imkanverzekeringen.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl Algemene voorwaarden Beers Hypotheekadvies.,(artikel 1 t/m 11) Deze algemene voorwaarden worden vanaf 1 januari 2011 gehanteerd door Beers Hypotheekadvies, gevestigd te Den Helder aan de Middenweg 149,

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-20 44 95 69.

Onze bereikbaarheid In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-20 44 95 69. Dienstenwijzer 23-06-2015 Bloem Hypotheek Adviseurs Maliebaan 88 3581 CX UTRECHT Telefoon: 030-2306980 Fax: 030-2341081 E-mail: hypotheken@bloem.nl Internet: www.bloem.nl Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie