Onderstaande tabel geeft een overzicht van de door Q-Park in de jaarrekeningen 2007, 2008 en 2009 gerapporteerde kerncijfers:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderstaande tabel geeft een overzicht van de door Q-Park in de jaarrekeningen 2007, 2008 en 2009 gerapporteerde kerncijfers:"

Transcriptie

1 Tuchtklacht SOBI tegen drs. P.J.A.M. Jngstra RA van Ernst & Yung wegens gedkeuring van de jaarrekeningen 2008 en 2009 van de parkeernderneming Q-Park NV Inleiding Deze tuchtklacht van de Stichting Onderzek Bedrijfs Infrmatie (hierna: SOBI ) namens P1 Hlding BV tegen drs P.J.A.M. Jngstra RA, accuntant bij Ernst & Yung (hierna: Ernst & Yung ), stelt dat Ernst & Yung ten nrechte gedkeurende accuntantsverklaringen heeft afgegeven vr de jaarrekeningen en van de parkeernderneming Q-Park NV (hierna: Q-Park f de nderneming ). Deze tuchtklacht vlgt p de eerdere tuchtklacht van SOBI tegen J.G.K. van der Zanden RA, accuntant bij Ernst & Yung, wegens gedkeuring van de jaarrekening 2007 van Q-Park. Drs P.J.A.M. Jngstra RA, naast accuntant tevens bestuursvrzitter van Ernst & Yung, heeft met ingang van 2008 de verantwrdelijkheid vr de accuntantscntrle van Q-Park van J.G.K. van der Zanden RA vergenmen. SOBI zal in dit dcument aantnen dat Q-Park waarderingsgrndslag IAS 40 (Vastgedbeleggingen) njuist tepast, waardr de nderneming zich nder meer richting haar financiële stakehlders ten nrechte kan vrden als een institutineel vastgedbeleggingsfnds, met het daarbij te verwachten beperkte risicrendementsprfiel. Tevens zal wrden aangetnd dat het eigen vermgen, de resultaten en de rendementen van Q-Park te hg wrden vrgesteld. Q-Park is een parkeernderneming die diensten p het gebied van penbaar parkeren aan het publiek, gemeentes en beleggers verleent, nder andere dr parkeergarages, parkeerterreinen en straatparkeerplaatsen (hierna gezamenlijk: parkeervrzieningen ) cmmercieel uit te baten. In 2009 wrdt dr Q- Park 79% van deze parkeervrzieningen van andere eigenaren (gemeentes en beleggers) aangehuurd f vr hen beheerd en is slechts 21% eigendm van Q-Park zelf. Q-Park det zich richting haar financiële stakehlders echter vr als een van Nederlands grtste institutinele vastgedbeleggingsfndsen. Dr de parkeervrzieningen als haar eigen vastgedbeleggingen te presenteren, figureert de nderneming regelmatig in lijsten van institutinele vastgedbeleggingsfndsen 3. Ok presenteert de nderneming zich als lid van de Nederlandse belangenrganisatie van institutinele vastgedbeleggers IVBN (Vereniging van Institutinele Beleggers in Vastged, Nederland) en de Eurpese belangenrganisatie van niet-genteerde vastgedbeleggingsfndsen en hun aandeelhuders INREV (Eurpean Assciatin fr Investrs in Nn-listed Real Estate Vehicles), wier richtlijnen zij zegt te te passen 4. Aangezien de nderneming de parkeervrzieningen in hun samenhang gebruikt vr de levering van de dr haar aangebden diensten en daarbij het vlle bedrijfsrisic lpt, is het njuist dat zij de parkeervrzieningen als haar eigen vastgedbeleggingen p de balans presenteert, waarnder zelfs de van derden aangehuurde parkeervrzieningen. Zals zal wrden aangetnd is dit niet alleen een unicum in de beleggings- en de parkeerwereld, maar k in strijd met de geldende IFRS Zie Bijlage 2: Jaarverslag Q-Park NV Zie Bijlage 3: Jaarverslag Q-Park NV Zie Bijlage 6: Tp-101 Beleggers Zie Bijlage 3: Jaarverslag Q-Park NV 2009, pagina 13. 1

2 1. De parkeernderneming Q-Park Onderstaande tabel geeft een verzicht van de dr Q-Park in de jaarrekeningen 2007, 2008 en 2009 gerapprteerde kerncijfers: Gerapprteerde kerncijfers Q-Park bedrijfsmvang aantal parkeerlcaties en landen aantal medewerkers (FTE's) aantal parkeerplaatsen % % % van derden aangehuurde parkeerplaatsen % % % parkeerplaatsen in beheer vr derden % % % parkeerplaatsen in eigendm % % % aantal parkeertransacties (x 1.000) gemiddelde betaling per parkeertransactie 1,37 1,36 1,26 balansverhudingen (x 1.000) balansttaal % % % 'vastgedbeleggingen' % % % eigen vermgen vreemd vermgen en leverage % % % winst- en verliesrekening; rendementen (x 1.000) mzet % % % parkeergelden % % % direct resultaat en rendement ,3% ,8% ,0% indirect resultaat en rendement ,2% ,8% ,5% nett resultaat en ttaal rendement ,5% ,9% ,5% dividend en dividendrendement 200 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Q-Park is vlgens haar jaarverslagen en website een Tp-3 Eurpese parkeernderneming met in parkeerplaatsen in parkeervrzieningen in tien Eurpese landen. De nderneming stelt dat de parkeervrzieningen hge merkidentiteit uitstralen en dat zij gewaardeerde dienstverlening en prducten p maat levert 5. Daarnder wrdt dr de nderneming verstaan: dienstverlening aan het parkerend publiek, dat daarvr parkeergelden aan Q-Park betaalt; en dienstverlening aan beleggers en gemeentes, die Q-Park betalen vr het beheer van hun parkeervrzieningen en vr parkeercntrles p straat. In het jaarverslag van Q-Park staat de beschrijving van deze dienstverlening centraal. Het dienstenpakket beslaat vlgens de nderneming alle facetten van het parkeerbedrijf: risicdragende explitatie van aangehuurde parkeervrzieningen en parkeervrzieningen in eigendm; beheer van parkeervrzieningen vr derden; tezicht p de naleving van parkeerbepalingen (vr gemeentes: straatparkeren); technisch nderhud, administratie, abnnementenbeheer en vergunningen 6. Daarte verricht de nderneming vlgens haar jaarverslagen, websites en fldermaterialen naast financieel en administratief beheer, beveiliging en nderhud bvendien (nder andere) de vlgende bedrijfsmatige activiteiten: 5 6 Zie Bijlage 3: Jaarverslag Q-Park NV 2009, pagina 8 en verdere tekst in het jaarverslag. Zie Bijlage 3: Jaarverslag Q-Park NV 2009, pagina 8 en verdere tekst in het jaarverslag. 2

3 1. het acquireren, ntwerpen, ntwikkelen en renveren van parkeervrzieningen in een herkenbare huisstijl; 2. het ptimaliseren van de vindbaarheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van de parkeervrzieningen dr middel van bebrding, rute- en parkeerreguleringssystemen; 3. het schn, veilig en heel huden van de parkeervrzieningen; 4. het beheren van in- en uitrij-, reserverings-, parkeermanagement-, veiligheids- en geldmanagementsystemen; 5. daarbij vldend aan hge veiligheidsstandaarden (zals drge en slipvrije vleren, gefilterde lucht, brandpreventie en CO-, CO 2- en LPG-detectie); 6. het expliteren van tiletten, schenpetsautmaten en snep- en drankautmaten; 7. het aanbieden van paraplu s, kinderwagens, alchltesters en hartdefibrillatren; 8. het maken van digitale ft s, het ververen van bagage, het expliteren van shuttlebussen, manuele binnen- en buitenreiniging van aut s en het verzrgen van beketten blemen; 9. het aanbieden van rlstelen bij ziekenhuisparkeervrzieningen; 10. het aanbieden van starthulp vr aut s met lege accu; 11. het laden en snelladen van elektrische aut s dr middel van plaadpunten (nieuw); 12. het verzrgen van autwasbeurten znder water (in experimentele fase); 13. technische ndersteuning bij stringen; 14. het expliteren van advertentieruimte p parkeertickets, psters en displays; 15. het verzrgen van prductintrducties vr derden aan het parkerend publiek; 16. het rganiseren van parkeerprmtiecampagnes met lkale publiekstrekkers; 17. het veren van een dynamisch prijsbeleid inclusief abnnementen en prepaidkaarten; /7-dienstverlening (QCR) aan het parkerend publiek dr middel van klantenservice dr gekwalificeerde parking hsts (waarnder met BHV-, AED- en EHBO-certificatie) vanuit parking hst -lges en meldkamers met intercm-, camera-, parkeer-, klant- en datawarehusesystemen; 19. het veren van uitgebreide marketingprgramma s met als delstelling m de internatinale bekendheid van het merk Q-Park te maximaliseren en klanten te binden dr middel van sales- en marketingcampagnes, klanttevredenheidsnderzek, kwaliteitsverbetering in de dienstverlening en klantenbindingsprgramma s zals de Q-Park Key; 20. het trainen van persneel in de Q-Park Academy; 21. het aanbieden van maatgesneden parkeeradvies p basis van verkeers- en parkeernderzek, haalbaarheidsnderzek, datawarehuseanalyses, pricingnderzek, calculaties en advisering, alsmede klanttevredenheidsnderzek dr de verkeers- en bedrijfskundigen van de Q-Park Business Intelligence Grup; 22. het veren van technisch, cmmercieel, administratief en abnnementenbeheer vr derden; 23. het uitveren van het parkeervergunningenbeleid vr gemeentes; 24. het uitveren van de parkeerhandhaving p straat vr gemeentes; en 25. het afhandelen van naheffingen, bezwaar- en berepschriften vr gemeentes 7. De nderneming zet hierte vele activa in hun cmbinatie in: naast landelijke netwerken van parkeervrzieningen in tien landen k parkeerinstallaties en verige activa, zals bijvrbeeld signing, bewegwijzering, cating en schilderwerk in de huisstijl, de inrichting van de parkeervrzieningen, parkeermanagementsystemen, intercmsystemen met datawarehusing, verlichting, elektrische laadpalen, muziekinstallaties, narrw-casting, geurmachines, camerasystemen, parkeersystemen met geïntegreerde kppeling naar navigatiesystemen, marketingcncepten zals de Q-Park Key en de Q-Park App vr het vinden van parkeervrzieningen, en uiteraard haar merkidentiteit. Net als andere parkeerndernemingen is Q-Park actief in zwel ff-street parking (parkeergarages en parkeerterreinen) als n-street parking (straatparkeerplaatsen). Hieraan ligt de marktvisie ten grndslag dat het vr de dienstverlening aan het parkerend publiek, gemeentes en beleggers van belang is m actief te zijn in beide, cmplementaire delen van de parkeermarkt. Een van de redenen hiervr is dat ptimaal tezicht van n-street parkeervrzieningen het gebruik van ff-street parkeervrzieningen versterkt, wat zwel vr parkeerndernemingen als vr gemeentes met autwerend beleid van belang is. Duidelijk is dat Q-Park een vlledig geïntegreerd dienstverlenend bedrijf is dat in tien landen actief is p het gebied van ff-street en n-street parkeren. 7 Zie Bijlage 3: Jaarverslag Q-Park NV 2009, pagina 16, 17, 21, 31, 32, 33, 34, 38, 39 en verdere tekst in het jaarverslag; Bijlage 6: Brchure Q-Park Cmmercial Partnerships ; Bijlage 7: Brchure Q-Park Healtcare Centres Parking Slutins ; Bijlage 8: Brchure Q-Park Quality Upgrades Parking Slutins ; alsmede 3

4 2. Een parkeernderneming is een dienstverlenend bedrijf, geen vastgedbeleggingsfnds Uit het vrgaande wrdt duidelijk dat Q-Park veel bedrijfsmatige activiteiten verricht en haar klanten (het parkerend publiek, gemeentes en beleggers) een uitgebreid dienstenpakket aanbiedt. Dat is ged verklaarbaar en in lijn met wat andere parkeerndernemingen den. Parkeren kent namelijk een afgeleide vraag die met name afhankelijk is van verkeersbewegingen als gevlg van werken, winkelen en wnen. Parkeerndernemingen zijn bltgesteld aan bedrijfsrisic, mede mdat hun parkeervrzieningen bltgesteld zijn aan schmmelingen in de kasstrmen. Dit geldt in alle gemeentes, zelfs vr de allerbeste parkeervrzieningen in de drukste binnensteden. De kasstrmen van een parkeervrziening (parkeergelden) zijn een resultante van de parkeertariefstelling (P), de bezekersaantallen (Q) en de (gemiddelde) parkeertijd (T). Deze P, Q en T zijn afhankelijk van vele factren, waarnder het tijdstip van de dag, de dagen van de week, seizensfluctuaties, de bereikbaarheid van de parkeervrziening, veranderend winkelgedrag, leegstand bij publiekstrekkers (winkels en kantren), het gemeentelijk parkeerprijsbeleid en het handhavingsbeleid n street. Verder wrden parkeervrzieningen in hfdzaak p basis van uurtarieven f per kleinere tijdseenheid aan het parkerend publiek aangebden. Parkeervrzieningen genereren derhalve van dag tt dag, week tt week, maand tt maand en jaar tt jaar schmmelende kasstrmen. Daarm meten parkeervrzieningen cntinu actief wrden gemanaged. Ward Vleugels, bestuursvrzitter van Q-Park, illustreerde dit in een interview met Het Financieele Dagblad p 18 juli 2011: Lege winkels schrikbeeld Q-Park Het is een schrikbeeld vr Q-Park: winkelcentra die te weinig publiek trekken waardr parkeergarages niet meer rendabel zijn. Het prbleem demt p in stadsdeelcentra waar de klant wegblijft nder invled van afnemende kpkracht en de pkmst van internetwinkels. 'Dit is vr ns een punt van grte zrg', zegt ce Ward Vleugels van Q-Park, een van de grtste explitanten van parkeergarages in Eurpa. Centra waar je een kann kunt afschieten, bezrgen Vleugels 'buikpijn'. Q-Park heeft zich gewapend tegen leegstand in garages dr vral te investeren in stedelijke gebieden met een dichte bebuwing en veel vertier. Daar is de kans p nderbezetting minder grt. Waar de levendigheid ntbreekt heeft Q-Park een prbleem. De explitant telt in Eurpa z'n twintig 'bleeders', in de wrden van Vleugels, p een ttaal van parkeercntracten. [...] 'We praten hierver met de winkeliers, de lkale verheid en de vastgedeigenaren.' Vleugels verwacht dat niet alle winkelcentra in Eurpa zullen verleven. Parkeervrzieningen raken daardr verbdig. [...] Het is vr Q-Park aanleiding de greiverwachtingen neerwaarts bij te stellen ten pzichte van de pieken, drie jaar geleden. Ten rekende het cncern met een jaarlijkse mzetgrei van 5%, waarvan de helft vrtkmt uit een tenemende mbiliteit. Die raming is vr de activiteiten in Nederland teruggeschrefd naar 3,5%, waarvan ng maar 1% samenhangt met een intensiever autgebruik. Cnclusie van Vleugels: de tijd van het blindelings buwen van parkeergarages is vrbij. 'Het is een misvatting te denken dat parkeren een lucratieve business is die altijd wel geld plevert.' Vlgens zijn berekeningen met p 80% van alle parkeervrzieningen van verheden en bedrijfsleven geld wrden tegelegd. Hij nemt als vrbeeld de situatie in Amsterdam waar Q-Park 17 garages in explitatie heeft. Autmbilisten zijn in deze stad bereid maximaal { per jaar te betalen vr een parkeerabnnement. 'Na aftrek van directe ksten hudt een explitant daarvan ver m de kapitaallasten te dekken. Dat is te weinig m winst te maken', zegt de tpman van Q-Park. [...] Expliteren van parkeergarages is geen vetpt. Het zu dan k niet juist zijn m aan te nemen dat parkeervrzieningen in staat zuden zijn m zelfstandig, znder prfessinele explitatie dr een parkeernderneming, kasstrmen te realiseren 8. Dit is geheel anders bij een vastgedbelegging, zals een langjarig aan de Rijksgebuwendienst verhuurd gebuw. Daar treedt de eigenaar van de nrerende zaak immers p als passieve investeerder die in de regel alleen beheeractiviteiten (financieel en administratief beheer, beveiliging en nderhud) verricht en 8 De enige uitzndering hierp is indien de eigenaar van de nrerende zaak een parkeervrziening aan een nafhankelijke parkeernderneming verhuurt. Q-Park heeft hiervan enkele vrbeelden, zals een parkeergarage bij de Amsterdam Arena. Deze wrdt langjarig dr Q-Park aan de Gemeente Amsterdam (Parkeergebuwen) verhuurd, die de parkeervrziening vervlgens richting het parkerend publiek expliteert. De inkmsten uit een dergelijk huurcntract zijn vr Q-Park huurinkmsten. Q-Park verantwrdt dergelijke huurinkmsten (minder dan 5% van de ttale mzet) in de jaarrekening afznderlijk van de parkeergelden. Zie Bijlage 3: Jaarverslag Q- Park NV 2009, pagina 86, nt 14. 4

5 belegt in de verwachting van langjarig zekergestelde huurinkmsten. Dat geldt k vr een vastgedbelegging met een krter lpend huurcntract, waar de passieve investeerder dezelfde beheeractiviteiten ntplit en verlenging van de huurvereenkmst met de huidige huurder nastreeft f al dan niet met behulp van een makelaar een nieuwe huurder zekt. De kasstrm van een parkeernderneming bestaat dus uit pbrengsten vr verleende diensten, in het bijznder aan het parkerend publiek, dat daarvr parkeergelden aan de parkeernderneming betaalt. Vr de gede rde: parkeergelden zijn geen huurpbrengsten, maar pbrengsten vr verleende diensten. Dat blijkt k uit de winst- en verliesrekeningen van Q-Park. De nett-mzet ad 600,6 miljen bestnd in 2009 vlgens de telichting p de gecnslideerde jaarrekening vr 82% ( 491,5 miljen) uit parkeergelden. In de jaarrekeningen 2008 en 2009 wrdt de mzet niet gedefinieerd, maar in de jaarrekeningen 2007 en 2010 wrdt de mzet als vlgt gedefinieerd: nder de mzet wrden de nett-pbrengsten (exclusief mzetbelasting) wegens de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen vr verleende diensten verantwrd 9. Aangezien de mzetcijfers in de jaarrekeningen p elkaar aansluiten en de nderneming p dit punt van geen stelselwijziging gewag maakt, mag dr de gebruiker van de jaarrekening wrden aangenmen dat k in de jaren 2008 en 2009 nder mzet de aan derden in rekening gebrachte bedragen vr verleende diensten zijn verantwrd. Parkeergelden zijn geen huurpbrengsten, maar pbrengsten vr verleende diensten. Parkeergelden hebben k heel andere ecnmische kenmerken dan huurpbrengsten (de kasstrmen van een vastgedbelegging). Parkeergelden: zijn in de regel zeer grt in aantal en klein in mvang; hebben een vraf nbekende lptijd en zijn zeer krtlpend van aard; wrden achteraf gefactureerd aan publieke, vaak annieme gebruikers van parkeervrzieningen; wrden dr de gebruikers p willekeurige mmenten beëindigd. Huurpbrengsten daarentegen: zijn beperkt in aantal en grt in mvang; hebben een vraf bekende lptijd hebben en zijn langlpend van aard; wrden vruit gefactureerd aan bekende huurders van vastgedbeleggingen; en kunnen dr de huurder in de regel alleen met een pzegtermijn wrden beëindigd. Een parkeernderneming is dus geen vastgedbeleggingsfnds, maar een zuiver dienstverlenend bedrijf dat bltgesteld is aan bedrijfsrisic, dat een scala aan bedrijfsmatige activiteiten verricht, en dat haar klanten (het parkerend publiek, gemeentes en beleggers) met behulp van parkeervrzieningen, parkeerinstallaties, een merkidentiteit en verige bedrijfsmiddelen een uitgebreid dienstenpakket aanbiedt m de inherente schmmelingen in de kasstrmen z ged mgelijk te beheersen. 3. IFRS ver vastged Q-Park past sinds 2006 de Internatinal Financial Reprting Standards (IFRS) van de Internatinal Accunting Standards Bard (IASB) te. De IFRS kennen twee classificaties van vastged: vastgedbeleggingen; f vastged vr eigen gebruik. IAS 40.5 en 40.6 definiëren een vastgedbelegging als vlgt: IAS 40.5: Een vastgedbelegging is een nrerende zaak (grnd f een gebuw f deel van een gebuw f beide) die (dr de eigenaar f dr de lessee p grnd van een financiële lease) wrdt aangehuden m huurpbrengsten, een waardestijging f beide te realiseren, en niet vr: (a) gebruik in de 9 Zie Bijlage 1: Jaarverslag Q-Park NV 2007, pagina 26, nder Opbrengstverantwrding ; en Bijlage 4: Jaarverslag Q-Park NV 2010, pagina 47, nder Omzet. 5

6 prductie f de levering van gederen f diensten f vr bestuurlijke deleinden; f (b) verkp in het kader van de nrmale bedrijfsvering. Vastged vr eigen gebruik is een nrerende zaak die (dr de eigenaar f dr de lessee p grnd van een financiële lease) wrdt aangehuden vr gebruik in de prductie f de levering van gederen f diensten f vr bestuurlijke deleinden. IAS 40.6: Een vastgedbelang dat dr een lessee gehuden wrdt p grnd van een peratinele lease kan wrden geclassificeerd als een vastgedbelegging als en alleen als de nrerende zaak k anderszins vldet aan de definitie van een vastgedbelegging [...]. IAS 40.7 en IAS tt en met beschrijven welke verwegingen relevant zijn bij het bepalen f er sprake is van vastgedbeleggingen f vastged vr eigen gebruik: IAS 40.7: Een vastgedbelegging wrdt aangehuden m huurpbrengsten, een waardestijging f beide te realiseren. Dit betekent dat een vastgedbelegging kasstrmen genereert die grtendeels nafhankelijk zijn van de andere activa van een entiteit. Dit nderscheidt een vastgedbelegging van vastged vr eigen gebruik. De prductie f levering van gederen f diensten (f het gebruik van vastged vr bestuurlijke deleinden) genereert kasstrmen die niet alleen kunnen wrden tegerekend aan het vastged, maar k aan andere activa die wrden gebruikt in de prductie f levering van gederen f diensten. IAS 16 Materiële vaste activa is van tepassing p vastged vr eigen gebruik. IAS 40.11: In smmige gevallen verleent een entiteit aanvullende diensten aan de gebruikers van een nrerende zaak die dr een entiteit wrdt aangehuden. Een entiteit met een dergelijke nrerende zaak beschuwen als een vastgedbelegging indien deze diensten een nbelangrijke cmpnent vrmen van de ttale vereenkmst. Een vrbeeld hiervan is wanneer de eigenaar van een kantrgebuw beveiligings- en nderhudsdiensten verleent aan de lessees die in het gebuw zijn gehuisvest. IAS 40.12: In andere gevallen vrmen de verleende diensten een belangrijke cmpnent. Als een entiteit bijvrbeeld zwel eigenaar als beheerder is van een htel, vrmen de diensten die wrden verleend aan gasten een belangrijke cmpnent van de ttale vereenkmst. Derhalve is een dergelijk htel vastged vr eigen gebruik en geen vastgedbelegging. IAS 40.13: Sms is het meilijk m vast te stellen f aanvullende diensten dermate belangrijk zijn dat een specifieke nrerende zaak niet in aanmerking kmt vr een vastgedbelegging. Bijvrbeeld in het geval dat de eigenaar van een htel smmige verantwrdelijkheden uitbesteedt aan derden p grnd van een beheersvereenkmst. De vrwaarden van dergelijke vereenkmsten lpen zeer uiteen. In het ene uiterste geval treedt de eigenaar in hfdzaak p als passieve investeerder. In het andere uiterste geval besteedt de eigenaar slechts enkele dagelijkse werkzaamheden uit, maar blijft hij in aanzienlijke mate bltgesteld aan schmmelingen in de kasstrmen die met de htelactiviteiten wrden gegenereerd. IAS 40.14: Bij het bepalen f een nrerende zaak een vastgedbelegging is, is rdeelsvrming vereist. Een entiteit stelt criteria p aan de hand waarvan p bestendige wijze kan wrden berdeeld f een nrerende zaak een vastgedbelegging is, in vereenstemming met de definitie van een vastgedbelegging en de desbetreffende richtlijnen in de alinea s 7 tt en met 13. IAS 40 alinea 75(c) stelt vervlgens dat, indien classificatie (vastgedbelegging f eigen gebruik) meilijk is, de criteria tegelicht meten wrden p basis waarvan de nderneming dit heeft bepaald: IAS 40.75: Een entiteit met het vlgende vermelden: [...] (c) indien classificatie meilijk is (zie alinea 14); de criteria die de entiteit gebruikt m vastgedbeleggingen te nderscheiden van vastged vr eigen gebruik en van vastged aangehuden vr verkp in het kader van de nrmale bedrijfsvering. Vrts definieert IAS 16.6 materiële vaste activa - waarnder vastged vr eigen gebruik - in aansluiting p IAS 40.5 als vlgt: IAS 16.6: Materiële vaste activa zijn materiële psten die: (a) wrden aangehuden in de prductie f levering van gederen f diensten, vr verhuur aan derden f vr bestuurlijke deleinden; en (b) waarvan men verwacht dat ze langer dan één peride zullen wrden gebruikt. 6

7 4. Een dr een parkeernderneming geëxpliteerde parkeervrziening is geen vastgedbelegging Uit de hierbven weergegeven IFRS kunnen vijf cnclusies wrden getrkken ten aanzien van de parkeervrzieningen van Q-Park en die van vergelijkbare parkeerndernemingen. 1. Cnclusie p basis van IAS 40.5 en 40.6: geen vastgedbelegging Q-Park gebruikt de parkeervrzieningen die zij van derden aanhuurt (55% in 2009), vr hen beheert (24%) f zelf in eigendm heeft (21%) vr de levering van haar diensten. De mzet van de nderneming bestaat vlgens de definitie in het jaarverslag en k in werkelijkheid uit de in het verslagjaar aan derden vr verleende diensten in rekening gebrachte bedragen. Vrts kan Q-Park de parkeervrzieningen (met uitzndering van de p pagina 3 in vetnt 8 genemde aan nafhankelijke parkeerndernemingen verhuurde parkeervrzieningen) nmgelijk gebruiken m huurpbrengsten, een waardestijging f beide te realiseren: a. de nderneming genereert met de parkeervrzieningen geen huurpbrengsten maar parkeergelden; en parkeergelden zijn pbrengsten vr verleende diensten, geen huurpbrengsten; b. de nderneming kan de parkeervrzieningen die zij van derden aanhuurt (55% in 2009) nmgelijk gebruiken m een waardestijging ( indirect rendement ) p een vastgedbelegging te realiseren. De aangehuurde parkeervrzieningen zijn immers geen eigendm van Q-Park, maar van de achterliggende eigenaren van de nrerende zaken. Vrts heeft Q-Park aan het eind van de lptijd van de huurvereenkmst geen enkele kans p waardestijging (die immers uitsluitend aan de eigenaren van de nrerende zaken tekmt), maar een eindwaarde van nul 10. Derhalve: A. dienen de parkeervrzieningen die de nderneming zelf in eigendm heeft f p basis van financiële leasecntracten hudt te wrden aangemerkt als vastged vr eigen gebruik en te wrden gepresenteerd p basis van IAS 16 (Materiële vaste activa), niet als vastgedbelegging; B. dienen de parkeervrzieningen die de nderneming p basis van peratinele leasecntracten hudt niet p de balans te wrden gepresenteerd f te wrden wrden gepresenteerd p basis van IAS 38 (Immateriële activa), niet als vastgedbelegging. 2. Cnclusie p basis van IAS 40.7: geen vastgedbelegging De parkeervrzieningen van Q-Park genereren geen kasstrmen die grtendeels nafhankelijk zijn van de andere activa van de nderneming. Integendeel: het geheel der activa van de nderneming, bestaand uit het ttale aanbd van n-street en ff-street parkeervrzieningen, parkeerinstallaties, merkidentiteit en verige bedrijfsmiddelen wrden in hun cmbinatie ingezet vr de levering van de parkeerdiensten. Derhalve: A. dienen de parkeervrzieningen die de nderneming zelf in eigendm heeft f p basis van financiële leasecntracten hudt te wrden aangemerkt als vastged vr eigen gebruik en te wrden gepresenteerd p basis van IAS 16 (Materiële vaste activa), niet als vastgedbelegging; 10 Er zu kunnen wrden gesteld dat er aan het einde van de lptijd een verwachtingswaarde is p basis van de kans p verlenging van de huurvereenkmst. Gemeentes en eigenaren hebben in de regel echter ged inzicht in de kasstrmen die een parkeernderneming in de betreffende parkeervrziening realiseert, bijvrbeeld p basis van de afrekening van mzet- en/f winstgerelateerde variabele huurcmpnenten. In de praktijk rganiseren zij daarm na aflp van de huurvereenkmst in de regel nieuwe uitvragen in cncurrentie. In geval van ged lpende parkeervrzieningen ligt de bij verlenging gevraagde nieuwe huurprijs dan k evenredig hger. Z er al een verwachtingswaarde p basis van de kans p verlenging van de huurvereenkmst is, dan is deze daardr laag en biedt deze in ieder geval geen kans p waardestijging. Wel zu Q-Park incidenteel waardestijging kunnen realiseren bij de verkp van een huurvereenkmst p een aangehuurde parkeervrziening aan een andere parkeernderneming. Afgezien echter van het feit dat dat in de praktijk vrijwel nit vrkmt en er in vrkmend geval vrijwel nit gdwill wrdt betaald, zu dat hgstens een incidentele, buitengewne bate vr de nderneming pleveren, wier cre business immers parkeerdienstverlening is, niet het handelen in huurvereenkmsten p parkeervrzieningen. 7

8 B. dienen de parkeervrzieningen die de nderneming p basis van peratinele leasecntracten hudt niet p de balans te wrden gepresenteerd f te wrden wrden gepresenteerd p basis van IAS 38 (Immateriële activa), niet als vastgedbelegging. 3. Cnclusie p basis van IAS 40.11: geen vastgedbelegging Zals vastgesteld is Q-Park een vlledig geïntegreerd dienstverlenend bedrijf dat in tien landen actief is p het gebied van ff-street en n-street parkeren, verricht de nderneming veel bedrijfsmatige activiteiten en biedt zij haar klanten een uitgebreid dienstenpakket aan. Dit is z veel uitgebreider dan het in IAS beschreven vrbeeld, dat beperkt is tt beveiligings- en nderhudsdiensten, dat duidelijk is dat de parkeervrzieningen van Q-Park niet als vastgedbelegging kwalificeren. Ter illustratie van de mvang van de ndernemingsactiviteiten dient daarbij te wrden gewezen p Q- Park s persneelsbestand van FTE. Bij een prtefeuillemvang van 4,4 miljard heeft Q-Park daarmee in 2009 mgerekend 1 FTE p iedere 1,9 miljen vastgedbeleggingen ndig m haar bedrijfsmatige activiteiten te verrichten en haar diensten te verlenen. Dat is negen keer arbeidsintensiever dan het gemiddelde van de 25 grtste Eurpese beursgenteerde vastgedbeleggingsfndsen, dat ligt p 1 FTE p ca. 17 miljen vastgedbeleggingen 11. In vergelijking tt deze beursgenteerde vastgedbeleggingsfndsen is Q-Park in 2009 zelfs met afstand de grtste werkgever in Eurpa - grter dan het grtste Eurpese beursgenteerde vastgedbeleggingsfnds, Unibail-Rdamc, dat in 2009 met 25% minder (1.717) medewerkers een vijf maal grtere prtefeuille ( 22,3 miljard) beheert. Q-Park heeft in 2009 bijna even veel persneel in dienst als de beursgenteerde vastgedbeleggingsfndsen Unibail-Rdamc, Cri, VastNed Retail Office en VastNed Offices/Industrial tesamen, die bij elkaar in 2009 met medewerkers een gezamenlijke prtefeuille van ruim 31 miljard beheerden ruim zeven maal z veel als Q-Park. Q-Park s persneelsbestand is wel geheel in lijn met de persneelsbezetting bij de verige Eurpese parkeerndernemingen. Aangezien geen van hen de parkeervrzieningen als eigen vastgedbelegging p de balans zet, met de vergelijking daar wrden gezcht in een andere benchmark dan de rati vastgedbeleggingen : FTE. Indien bijvrbeeld vergeleken wrdt p basis van de rati parkeerplaatsen : FTE, dan blijkt deze vr Eurpese parkeerndernemingen bij benadering te liggen p 1 FTE per ca. 300 parkeerplaatsen, en bij Q-Park p 1 FTE p 371 parkeerplaatsen. Dit nderbuwt pnieuw dat Q-Park een reguliere parkeernderneming is - geen vastgedbeleggingsfnds. Derhalve: A. dienen de parkeervrzieningen die de nderneming zelf in eigendm heeft f p basis van financiële leasecntracten hudt te wrden aangemerkt als vastged vr eigen gebruik en te wrden gepresenteerd p basis van IAS 16 (Materiële vaste activa), niet als vastgedbelegging; B. dienen de parkeervrzieningen die de nderneming p basis van peratinele leasecntracten hudt niet p de balans te wrden gepresenteerd f te wrden wrden gepresenteerd p basis van IAS 38 (Immateriële activa), niet als vastgedbelegging. 4. Cnclusie p basis van IAS en 40.13: geen vastgedbelegging Een entiteit die IFRS adpteert, dient IFRS in haar geheel te adpteren. Indien haar bedrijfsactiviteiten niet precies zijn mschreven, hetgeen vr parkeervrzieningen het geval is, dan dient zij p zek te gaan naar vrbeelden in IFRS waar haar bedrijfsactiviteiten het meest p lijken. IAS en verschaffen hierin helderheid. Op haar website wijst Q-Park daarbij zelf p een sectr die veel, wellicht de meeste gelijkenis vertnt met parkeervrzieningen: htels. 11 Schatting SOBI p basis van de meest recente jaarverslagen van de 25 grtste Eurpese beursgenteerde vastgedbeleggingsfndsen: Unibail-Rdamc, Klépierre, Fncière des Régins, Land Securities, British Land, Cri, Metrvacesa, IVG, Sngbird Estates, Capital Shpping Centres, Hammersn, Segr, Eurcmmercial Prperties, Beni Stabili, PSP Swiss Prperty, Derwent Lndn, Cnwert Immbilien Invest, Cfinimm, Wereldhave, VastNed Retail, VastNed Office/Industrial, Grainger, Grupp IGD, Capital & Cunties, Great Prtland en Shaftesbury. 8

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007 GUDAV Jaarverslag 2007 Prfiel en bestuurlijke gegevens Grafieken kerngegevens Kerngegevens Beriht van de Raad van mmissarissen Remuneratiebeleid Verslag van de diretie ver het jaar 2007 3 4 5 7 10 11 Genslideerde

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Drs. Frank Beemer Mr. Niclette Oud Ir. Rachel Beerept Dr. Caspar van den Berg, MSc Drs. Maaike Zunderdrp Lilian de Graauw, MSc 24 februari 2011 42598 2 Evaluatie

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

-1- Huisvestingsplan

-1- Huisvestingsplan -1- Huisvestingsplan Clfn Samenstelling:: Datum: 13 maart 2013 Status: Definitief versie 1.0 Esther Grt (Hanzehgeschl Grningen) Will Panman (RIO Prjects) Teun van Wijk (ICSadviseurs) Anne Bts (ICSadviseurs)

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein Evaluatie naleving Gedragscde Publieke Omrep Mr. drs. L.F. Drst Drs. I.N.J. de Grt Mr. A.G. Mein Februari 2009 Inhud 1. Inleiding 5 2. Cntext, vraagstelling en werkwijze 7 2.1 Cnte t 7 2.2 Vraagstelling

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie