Brochure toelatingsonderzoeken. Saxion

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure toelatingsonderzoeken. Saxion 2015-2016"

Transcriptie

1 1 Brochure toelatingsonderzoeken Saxion

2 2 Voorwoord Uit uw aanmelding voor één van de opleidingen 1 van Saxion Enschede, Deventer of Apeldoorn blijkt dat u niet rechtstreeks tot deze opleiding toelaatbaar bent omdat u niet voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen. Deze brochure informeert u over de mogelijkheid om, via deelname aan één van de onderzoeken voor toelating, alsnog aan deze vooropleidingseisen te gaan voldoen. Het is voor u belangrijk te weten dat dit onderzoek alleen geldig is bij Saxion en niet gezien kan worden als vervanging van een diploma. Hoe u zich voor een toelatingsonderzoek kunt aanmelden, kunt u lezen in de aanmeldingsprocedure. Die vindt u als pdf op Heeft u vragen over de in deze brochure genoemde onderzoeken neem dan contact op met de Studentenbalie van: Saxion Deventer Saxion Enschede telefoon: telefoon: Foreign students applying for the study IBMS: please refer to chapter 5 for information in the English language. 1 Met opleidingen wordt bedoeld: Bacheloropleiding, Studieroute of Associate-degreeprogramma

3 3 Inhoud Voorwoord... 2 Inhoud Algemene informatie over toelating en de onderzoeken... 5 Onderzoek aanvullende eisen:... 5 Bekendmaking uitslag... 6 Inzage... 6 Geldigheidsduur... 6 Herkansing... 6 Betaling... 6 Tijdig afmelden... 7 De dag van het toelatingsonderzoek... 7 Regels tijdens afleggen van het toelatingsonderzoek... 7 Studiemateriaal... 8 Functiebeperking... 8 Verzoek tot vrijstelling... 9 Mogelijkheid tot beroep... 9 Maximum aantal kandidaten per 21+onderzoek onderzoek Naar de Pabo? Capaciteitenonderzoek Onderzoek Nederlands English (see also chapter 6) Vrijstelling Nederlands of Engels Vrijstelling Engels: Asielstatus Multi-cultureel Capaciteitenonderzoek Onderzoeksdata Tijdstip Kosten Beoordeling 21+onderzoek Deficiëntieonderzoek Naar de Pabo? Beoordeling deficiëntieonderzoek Vrijstelling deficiëntietoetsen Kosten Toetsomschrijving Biologie Duits (schriftelijk) Duits (mondeling) Economie Frans (schriftelijk)... 19

4 4 Frans (mondeling) Natuurkunde Scheikunde Wiskunde A Wiskunde B Onderzoeksdata Deficiëntieonderzoek Tijdstip Overzicht contactpersonen Contactpersonen Saxion Deventer/Apeldoorn Contactpersonen Saxion Enschede test and deficiency test for IBMS (information in the English language) Test English Economics Deficiency Test only? Registration Test results Further information Belangrijke namen, telefoonnummers, mailadressen Uitgave: Saxion Service Centrum Informatie, Instroom en Aansluiting, Afdeling StudieSuccesCentrum November 2014 Nb. De door Saxion vastgestelde regelingen én landelijke wetgeving is te allen tijde van toepassing. In relatie tot deze regelingen kunnen aan de tekst in deze brochure geen rechten worden ontleend.

5 5 1. Algemene informatie over toelating en de onderzoeken Voor toelating tot een se-, deeltijdse- of duale opleiding/studieroute bij Saxion locatie Enschede, Deventer, Hengelo of Apeldoorn geldt als wettelijke vooropleidingseis het bezit van een diploma havo, vwo (met profielaanduiding) of mbo (niveau 4). Daarnaast zijn voor vooral veel technische en economische opleidingen nadere eisen gesteld aan het profiel of de profielvakken van de havo- of vwo-vooropleiding. Indien u: niet het vereiste diploma hebt maar wel 21 jaar of ouder bent, lees dan alles over het 21+onderzoek in hoofdstuk 2. het 21+onderzoek moet afleggen en kiest voor een opleiding waarvoor (wettelijke) nadere vooropleidingseisen zijn vastgesteld, lees dan ook alles over het deficiëntieonderzoek in hoofdstuk 3. wel een havo- of vwo diploma (met profielaanduiding) hebt maar niet de juiste profielvakken, lees dan alles over het deficiëntieonderzoek in hoofdstuk 3. een diploma havo- of vwo oude stijl hebt maar zonder de gevraagde profielvakken, lees dan alles over het deficiëntieonderzoek in hoofdstuk 3. een diploma van een andere, aan havo of vwo, gelijkwaardige Nederlandse of buitenlandse opleiding hebt maar zonder de gevraagde profielvakken, lees dan alles over het deficiëntieonderzoek in hoofdstuk 3. Onderzoek aanvullende eisen: kiest u voor (een van) de bacheloropleidingen of studieroutes van Hoger Hotelonderwijs of Kunst en Techniek dan moet u ook altijd een onderzoek aanvullende eisen (OAE) afleggen binnen een van deze opleidingen. Met dit onderzoek wordt gekeken of u beschikt over voldoende aanleg en geschiktheid voor de opleiding. Dit onderzoek staat echter volkomen los van het 21+ en/of het deficiëntieonderzoek of aanvullende eisen (AE) bij andere studieroutes. U dient voor zowel het deficiëntieonderzoek als het onderzoek aanvullende eisen te slagen om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding. In deze brochure wordt geen nadere informatie verstrekt over het onderzoek aanvullende eisen. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon van betreffende opleiding. De namen van de contactpersonen staan vermeld in hoofdstuk 4. De academie kan bij studieroutes, deeltijd- of duale opleidingen ook zelf aanvullende eisen (AE) stellen. Met het oog op de inschrijving voor een duale-opleiding wordt b.v. als toelatingseis gesteld dat er relevant werk moet worden verricht tijdens het volgen van de opleiding. Dit kan ook gelden voor een deeltijdopleiding. Dit werk vormt dan een onderdeel van het opleidingsprogramma. Beoordeling van het werk vindt plaats binnen de opleiding. Neem altijd tijdig contact op met de contactpersoon van de opleiding voor verdere informatie. Met ingang van studiejaar is er veel veranderd met betrekking tot de aanmelding bij het Hoger Onderwijs. Zo moet u zich nu uiterlijk op 1 mei aanmelden via Studielink om uw recht op toelating te behouden. Verder is het bij Saxion verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Bij Saxion houdt dat in dat u moet deelnemen aan intakeactiviteiten die gevolgd worden door een studiekeuzeadvies. Kijk voor meer informatie op Indien u niet voldoet aan de toelatingseisen voor de opleiding van uw keuze, moet u eerst het 21+toelatingsonderzoek of het deficiëntieonderzoek met voldoende resultaat behalen. Pas daarna kunt u deelnemen aan de studiekeuzecheck! Een eventueel positieve uitslag van een studiekeuzecheck ontslaat u NIET van het feit dat u wettelijke toelaatbaar moet zijn. Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat het 21+onderzoek, het deficiëntieonderzoek en eventueel een onderzoek aanvullende eisen vóór aanvang van de opleiding moet zijn behaald.

6 6 Indien dit niet het geval is kunt u niet worden ingeschreven als student bij Saxion. Bekendmaking uitslag Binnen 15 werkdagen na afname van het onderzoek wordt de uitslag vastgesteld en schriftelijk aan u meegedeeld. In het geval het onderzoek met een voldoende resultaat is afgelegd, bent u qua wettelijke vooropleidingseisen òf Saxion s eigen eisen (in het geval van 21+ onderzoek) toelaatbaar tot de opleiding waarvoor u het onderzoek heeft afgelegd. Daarna neemt u deel aan de studiekeuzecheck. Maar als u zich pas na 1 mei heeft aangemeld, én u krijgt een negatief studiekeuzeadvies, kunt u ondanks een positieve 21+ of deficiëntieuitslag toch geweigerd worden tot de opleiding. Voor de opleiding/studieroutes van Hoger Hotelonderwijs en Kunst en Techniek geldt dat ook het onderzoek aanvullende eisen met succes moet zijn afgerond. Dit onderzoek loopt via de betrokken opleiding en niet via de Organisatie Toelatingsonderzoeken. Inzage Inzage in het gemaakte werk kan alleen op afspraak en alleen in Enschede. Een verzoek tot inzage moet uiterlijk binnen 10 werkdagen na dagtekening van de uitslag per mail door de organisatie toelatingsonderzoeken zijn ontvangen. Hierbij kunt u alleen het gemaakte werk inzien en mogen geen aantekeningen worden gemaakt. Inzage in de Capaciteitentest is gezien de aard van het onderzoek niet mogelijk. Geldigheidsduur De bij Saxion behaalde resultaten zijn geldig met het oog op de inschrijving voor de twee volgende studiejaren voor de opleiding waarvoor het onderzoek is afgelegd én alleen geldig bij Saxion. Indien u besluit zich in te schrijven voor een andere opleiding dan waarvoor het onderzoek is afgelegd en voor deze nieuwe opleiding gelden andere of aanvullende toelatingseisen dan dient u het ontbrekende deel van het onderzoek alsnog te behalen. Herkansing Een onderzoek of één van de onderdelen van een onderzoek kan één keer worden herkanst. De herkansing moet plaatsvinden binnen de geldigheidsduur van het onderzoek, d.w.z. binnen de bovengenoemde opeenvolgende twee studiejaren. Dit kunt u doen voor aanvang van de studie indien u daarvoor nog een mogelijkheid rest (zie ook hoofdstuk 2 en 3 voor onderzoeksdata) of anders in het daaropvolgende jaar. Hebt u in een bepaald studiejaar twee keer deelgenomen aan een onderzoek of een herkansing afgelegd zonder een positief resultaat te hebben behaald, dan kunt u pas na twee volledige studiejaren voor het eerst opnieuw deelnemen aan een onderzoek. Bijvoorbeeld: u neemt met het oog op de inschrijving voor studiejaar twee keer deel aan het 21+onderzoek of u benut uw herkansing maar slaagt niet. U kunt dan pas met het oog op inschrijving voor studiejaar opnieuw deelnemen waarbij de onderzoeksronde in het voorjaar van 2017 de eerste gelegenheid biedt. Voor een herkansing moet opnieuw worden betaald. Om deel te kunnen nemen aan een herkansing moet u zich opnieuw aanmelden d.m.v. het u toegestuurde herkansingsformulier. Wilt u herkansen tijdens de decemberronde (alleen mogelijk indien uw opleiding een halfjaarlijkse instroom kent) of een van de rondes van het daaropvolgende studiejaar dan dient u zich na 1 oktober eerst opnieuw als student aan te melden via studielink. (Voor de februari-instroom geldt als instroomdatum in Studielink 1 februari). U ontvangt dan een nieuw deelnameformulier waarop u vervolgens vrijstelling kunt vragen voor eventueel reeds eerder behaalde onderdelen. Betaling Aan het 21+onderzoek en het deficiëntieonderzoek zijn kosten verbonden. Deze staan in de afzonderlijke hoofdstukken vermeld. U dient de kosten vooraf te hebben bijgeschreven op het banknummer vermeld op

7 7 het deelnameformulier. Een afschrift van deze betaling stuurt u samen met het deelnameformulier naar Saxion. Deze formulieren én de betaling dienen uiterlijk twee weken voor de door u gekozen onderzoeksdatum door ons ontvangen te zijn. Tijdig afmelden Blijkt na aanmelding dat u niet kunt/wilt deelnemen aan het onderzoek dan kunt u zich tot uiterlijk 5 werkdagen voor de gekozen onderzoeksdatum, en uitsluitend per , bij de Organisatie Toelatingsonderzoeken afmelden. (Andere manieren van afmeldingen worden niet geaccepteerd). U biedt daarmee andere kandidaten de gelegenheid om alsnog deel te nemen. Reeds betaalde deelnamekosten worden dan aan u terugbetaald, waarbij eenmalig 30,00 Euro administratiekosten in mindering zullen worden gebracht. Indien u zich niet tijdig hebt afgemeld of u verschijnt niet voor het onderzoek dan vindt geen terugbetaling van deelnamekosten plaats. Bij niet verschijnen bent u bovendien 1 deelnamepoging kwijt. U wordt bij de eerstkomende onderzoeksronde waarvoor u zich eventueel weer aanmeldt op een wachtlijst geplaatst. U dient zich hierbij te realiseren dat wij u niet de garantie kunnen geven dat u dan een plek toegewezen krijgt. U kunt de datum van onderzoek maximaal 1 keer veranderen. Mocht u zich vervolgens toch tijdig afmelden voor de nieuwe onderzoeksronde dan vindt geen terugbetaling plaats. Bij afmelding in geval van ziekte dient u een doktersverklaring te overleggen. De dag van het toelatingsonderzoek Zorg dat u op tijd komt! Houd vooraf rekening met treinvertragingen of files of het zoeken naar een parkeerplaats (tegen betaling volop in de omgeving aanwezig). Mocht u onverhoopt tegen een vertraging aanlopen, meldt u dat dan zo spoedig mogelijk telefonisch op Meldt u zich bij binnenkomst bij de receptie in de centrale hal. Vandaar uit krijgt u verdere instructies. Neem een geldig legitimatiebewijs mee: een paspoort of id-bewijs én de uitnodigingsbrief. Tijdens de middagpauze kunt u tegen betaling gebruik maken van de kantinevoorzieningen van Saxion. Regels tijdens afleggen van het toelatingsonderzoek U bent een kwartier voor aanvang van de toets bij de toetsruimte aanwezig. U kunt zich legitimeren met behulp van een geldig legitimatiebewijs: een paspoort of identiteitskaart. Andere vormen van identificatie zijn niet toegestaan. U volgt alle aanwijzingen van de surveillant op. U zet uw mobiele telefoon volledig uit en tassen worden gesloten onder uw stoel op de grond geplaatst. Uw jas hangt u over de rugleuning van uw stoel. Toiletbezoek tijdens de toets is niet toegestaan. Toegang tot de toets is uitsluitend nog mogelijk als de aankomsttijd valt binnen een termijn van 15 minuten na aanvang van de toets. Indien u te laat bent krijgt u geen extra tijd aan het einde van de toets. Vooraf controleert u of u de juiste opgaven hebt ontvangen en of deze compleet zijn en, in het geval dit niet zo is, waarschuwt u de surveillant. U maakt uitsluitend gebruik van papier dat daartoe door de surveillant is verstrekt, hetgeen ook betrekking heeft op eventueel te gebruiken kladpapier. U vult op al het te gebruiken en gebruikte papier uw naam in. U maakt uitsluitend gebruik van daartoe zelf meegebrachte toegestane hulpmiddelen als vermeld bij de beschrijving van de toets verder in deze brochure, waarbij boeken onbeschreven dienen te zijn. (het lenen van iemand anders in de toetsruimte is niet toegestaan). Het aansluiten van een

8 8 rekeningmachine op het internet of gebruik maken een internetverbinding d.m.v. een mobiele telefoon is niet toegestaan. U noteert eventuele op- en aanmerkingen betreffende de toets en/of de gang van zaken op het voorblad van de toetsopgave. Elk vertrek uit de toetsruimte wordt beschouwd als beëindiging van deelname aan de toets. Vertrek uit de toetsruimte is niet toegestaan gedurende een termijn van 15 minuten (bij een geplande toetsduur TOT 90 minuten) dan wel 30 minuten (bij een geplande toetsduur VANAF 90 minuten) na aanvang van de toets. Bij vertrek dient u alle verstrekte papieren (opgaven, uitwerkingen, kladpapier) bij de surveillant in te leveren op een daartoe door de surveillant aan te geven wijze. Studiemateriaal Een goede voorbereiding op de onderzoeken is een absolute vereiste. Dit moet u in principe via zelfstudie doen. In de volgende hoofdstukken staat per onderzoek vermeld welk studiemateriaal hiervoor nodig is. Jaarlijks wordt gecontroleerd of het aan te schaffen studiemateriaal verkrijgbaar is via de boekhandel of Saxion kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld indien het opgegeven studiemateriaal onverhoeds niet meer verkrijgbaar is. Uiteraard kunt u ook in de plaatselijke bibliotheek informeren of de boeken te leen zijn. Op bol.com worden ook tweedehandsboeken aangeboden. Nuttige websites: (voor ondersteuning bij economie) Functiebeperking Kandidaten met een functiebeperking kunnen bij de organisatie toelatingsonderzoeken tot twee weken voor onderzoeksdatum een aanvraag indienen om het onderzoek daar waar mogelijk in aangepaste vorm af te leggen. De aanpassingen worden individueel bepaald. Om te kunnen beoordelen of u voor aanpassingen in aanmerking komt, dient een medische verklaring (bij dyslexie een dyslexieverklaring afgegeven door een GZ-psycholoog) te worden overlegd. Neem voor nadere informatie en het doen van een aanvraag ruim voor de door u gekozen onderzoeksdatum contact op met één van de studentendecanen van Saxion; de studentendecaan voorziet uw aanvraag van een advies. De studentendecanen zijn bereikbaar via de Studentenbalie van de betrokken Saxion locatie: (Saxion Enschede) of (Saxion Deventer). Bij dyslexie wordt u standaard een verlengde toetstijd van 15 minuten per uur toegekend. U kunt een verzoek daartoe rechtstreeks op het deelnameformulier aangeven. Wilt u gebruik maken van een vergroot lettertype dan moet u dit apart bij de organisatie toelatingsonderzoeken aanvragen. Beide voorzieningen kunnen zonder tussenkomst van de studentendecaan bij de organisatie toelatingsonderzoeken worden aangevraagd, Door de aard van het Capaciteitenonderzoek geldt het voorgaande niet voor dit onderzoek. Ook hier geldt dat dit tijdig moet gebeuren. Tip: Het vertrek van kandidaten die eerder klaar zijn met hun examen kan leiden tot geroezemoes in de examenzaal. Ook kunnen soms onvoorziene geluiden van buitenaf voor ongewenste afleiding zorgen. Als u snel bent afgeleid of wanneer u zich moeilijk voor langere tijd kunt concentreren adviseren wij het gebruik van oordopjes (worden niet verstrekt).

9 9 Verzoek tot vrijstelling - Bij de Hogeschool Toelatingscommissie (HTC) kan een verzoek tot vrijstelling van (onderdelen van) het 21+onderzoek of deficiëntieonderzoek worden ingediend. Het verzoek wordt alleen door de HTC in behandeling genomen indien de aspirant-student nog minimaal 1 (herkansings)mogelijkheid heeft openstaan. - Bij het verzoek moet gemotiveerd worden aangegeven op basis waarvan een vrijstelling wordt verzocht. Ook dienen hiervan bewijsmiddelen worden overgelegd. Ook moet worden aangegeven voor welk onderdeel van de 21+toets of voor een deficiëntietoets het verzoek tot vrijstelling geldt. De HTC bekijkt per onderdeel of de aspirant-student in aanmerking komt voor een vrijstelling. Indien de aspirant-student een vrijstelling wenst op grond van elders gevolgde opleidingen en relevante werkervaring (in combinatie aanwezig) dan neemt de HTC een verzoek slechts in behandeling indien de aspirant-student nog minimaal 1 herkansingsmogelijkheid heeft openstaan (van de 2 mogelijkheden) én de navolgende documenten worden overgelegd: - een verklaring van de coördinator van de opleiding; - formulier aanvraag vrijstelling; - een CV; - bewijsstukken van relevante opleidingen/cursussen; - beschrijving van de huidige functie door middel van functieomschrijving, werkscan, activiteitenbeschrijving etc.; - eventueel een EVC-beoordeling gedaan door een erkend EVC centrum waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het 21+onderzoek. Het formulier voor aanvraag van een vrijstelling bij de HTC is verkrijgbaar via de Studentenbalie. Zie hoofdstuk 6 voor adresgegevens. Houdt u rekening met een behandeltermijn van ca.10 werkdagen. Dit betekent dat uw verzoek ruim voor de aanmeldtermijn bij ons binnen moet zijn; u loopt anders het risico dat uw verzoek niet tijdig kan worden verwerkt. Een verzoek tot vrijstelling op grond van een havo-, vwo- of mbo-4 certificaat/cijferlijst voor het onderdeel Nederlands of Engels of een havo- of vwo certificaat voor één van de deficiëntievakken kan rechtstreeks op het deelnameformulier worden aangegeven. Hiervoor hoeft geen apart verzoek bij de HTC worden ingediend. Een gewaarmerkte kopie van het certificaat/ of cijferlijst moet worden bijgevoegd. Voor een havo- of vwo-certificaat geldt dat het niet ouder mag zijn dan 10 jaar en dat het behaalde cijfer minimaal een 6 moet zijn. Voor het mbo-4 certificaat geldt dat alleen vrijstelling voor het onderdeel Nederlands kan worden verkregen indien alle onderdelen Luisteren, Lezen, Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven minimaal met het niveau B2 of 3F zijn afgesloten. Zie verder de informatie in de afzonderlijke hoofdstukken onder de kop vrijstellingen. Mogelijkheid tot beroep Indien u het niet eens bent met een jegens u genomen beslissing van de Hogeschool Toelatingscommissie aangaande het niet verlenen van vrijstelling voor een (deel van) het onderzoek of de gang van zaken m.b.t. het onderzoek, dan bestaat de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan bij het college van beroep voor de examens (cobex). U kunt tegen de inhoudelijke beoordeling van een examen geen beroep aantekenen. De beroepstermijn bedraagt 6 weken en start met ingang van de dagtekening van de brief waarin het besluit is meegedeeld. In uw beroepschrift vermeldt u de grond(en) waarop het beroep berust. Vervolgens stuurt u het beroepschrift naar de secretaris van het cobex, dhr. mr. F.W. Beckmann, Postbus , 7500 KB te Enschede. Desgewenst kunt u ook informatie inwinnen via de secretaris.

10 10 Maximum aantal kandidaten per 21+onderzoek Voor het 21+onderzoek geldt dat er per onderzoeksdatum een maximum van 65 kandidaten kunnen deelnemen. Daarbij is de volgorde van aanmelding binnen de gestelde aanmeldtermijn bepalend en hanteren we de stelregel: vol is vol. Indien uit het aantal aanmeldingen blijkt dat de grens van 65 wordt overschreden, wordt de 66 ste aanmelding doorgeschoven naar de eerst mogelijke volgende gelegenheid. Wanneer u moet deelnemen aan twee verschillende onderzoeken (21+onderzoek én deficiëntieonderzoek), legt u vervolgens beide onderzoeken op dezelfde locatie af. Mocht deze situatie zich voordoen dan wordt u hierover zo spoedig mogelijk door de Organisatie Toelatingsonderzoeken geïnformeerd.

11 onderzoek Het 21+onderzoek is bestemd voor personen van 21 jaar en ouder die niet in het bezit zijn van een diploma havo, vwo of mbo-niveau 4. Indien u op 1 september 2015 wilt beginnen met de opleiding dan moet u uiterlijk op 1 september 2015, 21 jaar of ouder zijn om deel te kunnen nemen aan het 21+onderzoek. Een beperkt aantal opleidingen kent een herstart van het eerste studiejaar per 1 februari. Indien u op 1 februari 2016 wilt starten dan dient u, om deel te kunnen nemen, uiterlijk op 1 februari 2016, 21 jaar of ouder te zijn. Het 21+onderzoek bestaat voor alle opleidingen (behalve de engelstalige opleidingen en studieroutes) uit de volgende onderdelen: Capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (= Differentiële Aanleg Testserie) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie wordt afgenomen Nederlands tekstanalyse en samenvatting Voor de engelstalige opleidingen en studieroutes wordt het onderdeel Nederlands vervangen door een toets Engels. Op uw deelnameformulier kunt u zien of u daarnaast moet deelnemen aan een of meerdere deficiëntieonderzoeken. Een inhoudelijke beschrijving van deze onderzoeken vindt u in hoofdstuk 3. Naar de Pabo? Ook voor de Pabo gelden nieuwe instroomeisen. U moet naast het reguliere 21+onderzoek ook drie deficiëntietoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek behalen. Voor de Pabo zijn dat digitale toetsen die landelijk worden afgenomen. U kunt daaraan echter pas deelnemen als u het 21+ onderzoek met goed gevolg hebt afgelegd. Kijk voor meer informatie en hoe u zich op deze toetsen kunt voorbereiden op: goedvoorbereidnaardepabo.nl Hieronder een korte beschrijving van betreffende onderdelen. Capaciteitenonderzoek Inhoud Capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (= Differentiële Aanleg Testserie) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie wordt afgenomen Vorm Duur Literatuur Schriftelijk met uitsluitend multiple choice vragen. 5 onderdelen: totale duur maximaal twee uur. Niet van toepassing. Aanwijzingen ter voorbereiding U kunt zich op een aantal onderdelen voorbereiden. U kunt via de plaatselijke bibliotheek een algemeen boekje met grammaticale regels raadplegen als u daar moeite mee heeft. Verder kunt u, indien nodig, de rekenstof van de basisschool nog eens doornemen. De overige onderdelen zijn niet te oefenen. Het gaat bij deze onderdelen namelijk om inzicht. Toegestane hulpmiddelen Geen

12 12 Inhoud van de toets Toetsvorm Onderzoek Nederlands De toets bestaat uit twee delen: 1. Een tekst met open vragen en meerkeuzevragen, waarbij uw tekstbegrip wordt beoordeeld. 2. Een samenvattingsopdracht, waarbij wordt gelet op inhoud (correcte informatie), samenhang (juiste verbanden) en formulering (begrijpelijk en correct). Schriftelijk in de vorm van opdrachten, open vragen en meerkeuzevragen. Toetsduur Totale duur: 3 uur waarvan: 1,5 uur tekstverklaring en 1,5 uur samenvatting Literatuur M. Reints, Examenbundel havo Nederlands, diverse uitgaven, Leiden, Onderwijspers. Aanwijzingen ter voorbereiding op de toets Toegestane hulpmiddelen zelfstudie a.d.h.v. bovenstaande literatuur en/of website. Met de examenbundel havo Nederlands kunt u zich voorbereiden op de toets. Het materiaal is verdeeld in drie delen. Deel 1: het centraal examen: de theorie; een samenvattende behandeling van de eindtermen Deel 2A: de praktijk; acht examens met uitwerkingen Deel 2B: de praktijk; vijf examens zonder uitwerkingen. De genoemde websites staan vol met oefenexamens en uitwerkingen. Woordenboek Nederlands (wordt niet verstrekt) English (see also chapter 6) Subject matter Format This test assesses Reading, Vocabulary and Grammar. It consists of texts ranging from simple hotel room notices to newspaper clippings and professional texts. Consequently the scores can be interpreted and translated into ALTE levels and Council of Europe levels. All the questions in the test are in multiple-choice format. Time It takes 30 minutes to administer. Preparation Required level Preparation is not needed but can be done by reading newspaper articles including words and phrases that you are not yet familiar with. Revision of your grammar book will also help. To be able to successfully complete the course you should at least score into the category: Upper Intermediate/independent user =ALTE level 3 or higher B2 =Council of Europe Intermediate FCE, BEC/CELS =Cambridge

13 13 Vrijstelling Nederlands of Engels Indien u niet in het bezit bent van een Havo-, Vwo- of MBO-4 diploma, maar u bent wel in het bezit van een havo- of vwo-certificaat/cijferlijst van het vak Nederlands op een van deze niveau s (voor het Mbo-4 certificaat geldt dat alleen vrijstelling voor het onderdeel Nederlands kan worden verkregen indien alle onderdelen Luisteren, Lezen, Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven minimaal op niveau B2 of 3F zijn afgesloten) of indien u in het bezit bent van een certificaat: - Staatsexamen NT2 programma II, - het certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of - het certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) van het CNaVT, kunt u een vrijstelling aanvragen voor het onderdeel Nederlands. Dit vrijstellingsverzoek geeft u aan op het deelnameformulier. Een gewaarmerkte kopie van het certificaat of de cijferlijst stuurt u mee met het deelnameformulier. Voor een Havo- of Vwo-certificaat geldt dat het niet ouder mag zijn dan 10 jaar en dat het behaalde cijfer minimaal een 6 moet zijn. Voor het certificaat Staatsexamen NT2 programma II geldt dat dit niet ouder mag zijn dan 2 jaar. Niet behaalde onderdelen van bovengenoemde certificaten kunnen niet aangevuld worden met losse onderdelen (deelcertificaten) van andere taaltoetsen. Vrijstelling Engels: Indien u niet in het bezit bent van een Havo- of Vwo-diploma maar u bent wel in het bezit van een certificaat/cijferlijst van het vak Engels op havo- of vwo-niveau of indien u in het bezit bent van een certificaat: - Engels niveau TOEFL 550 of IELTS 6.0 kunt u een vrijstelling voor het onderdeel Engels aanvragen. Dit vrijstellingsverzoek geeft u aan op het deelnameformulier. Een gewaarmerkte kopie van het certificaat of de cijferlijst stuurt u mee met het deelnameformulier. Voor een Havo of Vwo-certificaat geldt dat het niet ouder mag zijn dan 10 jaar en dat het behaalde cijfer minimaal een 6 moet zijn. Asielstatus: Bent u in het bezit van een officiële asielstatus? Dan kunt u alleen aan het 21+ onderzoek meedoen wanneer u een van de volgende diploma s kunt overleggen: Staatsexamen NT2 programma II, certificaat Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of Certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT). Bij wet is voor deze aparte groep bepaald dat men geen 21 jaar hoeft te zijn om mee te mogen doen. De data voor het 21+ onderzoek zijn: maandag 18 mei en maandag 15 juni in Deventer. U legt dan alleen het multi-culturele capaciteitenonderzoek af (een beschrijving daarvan vindt u hieronder). Een eventueel bijbehorend deficiëntie-onderzoek vindt plaats op 20 mei in Deventer en 8 juli in Enschede. Multi-cultureel Capaciteitenonderzoek Inhoud Capaciteitenonderzoek waarbij 6 onderdelen van de MCT-M (= Multiculturele Capaciteiten Test) worden afgenomen Vorm Duur Literatuur Schriftelijk met uitsluitend multiple choice vragen. 6 onderdelen: totale duur maximaal 1,5 uur. Niet van toepassing. Aanwijzingen ter U kunt zich op een aantal onderdelen voorbereiden. U kunt via de plaatselijke

14 14 voorbereiding bibliotheek een algemeen boekje met grammaticale regels raadplegen als u daar moeite mee heeft. Verder kunt u, indien nodig, de rekenstof van de basisschool nog eens doornemen. De overige onderdelen zijn niet te oefenen. Het gaat bij deze onderdelen namelijk om inzicht. Toegestane hulpmiddelen Geen Onderzoeksdata (Belangrijk: Buiten deze data vindt er geen 21+onderzoek plaats)!. Hoewel deze data zorgvuldig tot stand zijn gekomen kan er altijd een wijziging optreden. Controleer daarom altijd deze data op op eventuele veranderingen DATA TOELATINGSONDERZOEKEN SAXION VOOR STUDIEJAAR BELANGRIJK: voor alle studenten geldt: WETTELIJKE AANMELDDATUM VERVROEGD NAAR 1 MEI 2015!!!!!!! Na deze datum verliest u uw toelatingsrecht. 21+ onderzoek (Belangrijk: Buiten deze data vindt er geen 21+onderzoek plaats!) (Voor data van bijbehorende deficiëntieonderzoeken zie hfd. 3). Datum onderzoek Laatste aanmelddag Opmerking bij organisatie Toelatingsonderzoeken Maandag 23 maart 2015 Maandag 9 maart 2015 Plaats van onderzoek: Saxion Enschede Maandag 18 mei of dinsdag 19 mei Maandag 4 mei 2015 Plaats van onderzoek: Saxion Deventer 2015* Maandag 29 juni of dinsdag 30 juni Maandag 15 juni 2015 Plaats van onderzoek: Saxion Enschede 2015* Maandag 7 december 2015 Maandag 23 november 2015 Plaats van onderzoek: Saxion Deventer Tijdstip De tijden zijn op alle onderzoeksdata als volgt: uur: Capaciteitenonderzoek uur: Nederlands of Engels (toetsduur Engels 30 minuten). Let op: wilt u starten met de opleiding per 1 september 2015 én de mogelijkheid van een herkansing open houden dan wordt u geadviseerd niet tijdens de laatste rondes van juni voor het eerst deel te nemen aan het 21+onderzoek. Kosten Het 21+ onderzoek kost per onderdeel 55,- met een maximum van 165,00. Beoordeling 21+onderzoek Om te slagen voor het 21+onderzoek geldt dat zowel het Capaciteitenonderzoek als het onderzoek Nederlands of Engels als ook eventuele deficiëntietoetsen met een voldoende (minimaal een 5,5) moeten worden afgesloten.

15 15 Voor het onderzoek Nederlands dient u voor de tekstverklaring en de samenvattingopdracht gezamenlijk zodanige cijfers te halen dat het eindcijfer gemiddeld een 5,5 is. Een 5,4 wordt niet als voldoende beoordeeld. Zowel het Capaciteitenonderzoek als het onderzoek Nederlands moeten tevens per onderzoeksronde met een voldoende worden beoordeeld. Dit betekent dat u de resultaten die u behaalt binnen een onderdeel bij de eerste deelname niet kunt uitwisselen met de resultaten van een onderdeel die u behaalt bij de herkansing. Een voorbeeld ter verduidelijking. Sanne neemt deel aan het 21+onderzoek Capaciteitenonderzoek en Nederlands. Voor het Capaciteitenonderzoek wordt een voldoende gehaald, het onderzoek Nederlands is onvoldoende als gevolg van een 7 voor de tekstverklaring en een 3 voor de samenvattingopdracht. Sanne neemt deel aan de herkansing Nederlands en haalt vervolgens een 3 voor de tekstverklaring en een 7 voor de samenvattingopdracht. Opnieuw is het totaal onvoldoende. Voor Sanne is het niet mogelijk om de 7 voor de tekstverklaring die zij heeft behaald bij de eerste afname te combineren met de 7 voor de samenvattingsopdracht die ze heeft behaald tijdens de herkansing om zo tot een voldoende resultaat voor het onderdeel Nederlands te komen. Ook onderdelen van het Capaciteitenonderzoek kunnen niet onderling tussen beide pogingen uitgewisseld worden.

16 16 3. Deficiëntieonderzoek U moet aan het deficiëntieonderzoek deelnemen indien u: 21 jaar of ouder bent, niet beschikt over het vereiste diploma (havo, vwo of mbo-niveau 4) en kiest voor een opleiding waarvoor nadere vooropleidingseisen zijn vastgesteld; 21 jaar of ouder bent en u in het bezit bent van een havo- of vwo diploma met een profielaanduiding die geen toelatingsrecht geeft tot de door u gekozen opleiding (#); beschikt over een diploma havo- of vwo (met profielaanduiding) maar niet over de juiste profielvakken. Nb. voor de vakken Management & Organisatie, Maatschappijwetenschappen en Natuur, Leven & Techniek wordt geen deficiëntietoets aangeboden; beschikt over een diploma havo- of vwo oude stijl maar niet met de juiste profielvakken zoals die voor een huidig diploma gelden; beschikt over een diploma van een andere, aan havo of vwo, gelijkwaardige Nederlandse opleiding maar niet met de juiste profielvakken; afkomstig bent uit een land binnen de EU/EER en beschikt over een diploma van een andere, aan havo of vwo, gelijkwaardige buitenlandse opleiding maar niet met de juiste profielvakken. Op uw deelnameformulier staat aangegeven of u moet deelnemen aan het deficiëntieonderzoek. Daarbij maakt het niet uit of u de opleiding/studieroute in de se, deeltijdse- of duale vorm gaat volgen. De huidige eisen zoals vastgelegd voor havisten gelden daarbij als uitgangspunt. De inhoud van het deficiëntieonderzoek bestaat uit één of meerdere toetsen (bijvoorbeeld toets economie, natuurkunde, wiskunde, Duits) die op havo-5 eindexamenniveau worden afgelegd. Voor een inhoudelijke beschrijving kijkt u verder in dit hoofdstuk bij de voor u relevante toets. Let op 1: Ook de volgende vreemde talen: Arabisch, Fries, Spaans, Russisch en Turks, mits daarin centraal schriftelijk eindexamen is gedaan (dus elementair is niet voldoende), gelden als Tweede Moderne Vreemde Taal. Ook het Papiaments (Caribisch Nederland) geldt als vrijstelling. Grieks en Latijn gelden niet als Moderne Vreemde Taal en kunnen daarom niet als vervanging gelden. Let op 2: Alleen voor de opleiding IBMS bestaat het deficiëntieonderzoek voor kandidaten die niet een Nederlandstalige opleiding hebben genoten uit de Engelstalige toets Economy. Zie voor meer informatie hoofdstuk 6. Nederlandse kandidaten leggen dit examen in het Nederlands af. Naar de Pabo? Voor de Pabo gelden per studiejaar nieuwe instroomeisen. Als je op de havo of het mbo zit en naar de pabo wilt, moet je vanaf studiejaar voldoen aan toelatingseisen. Je moet voldoen aan kenniseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Je kunt op twee manieren laten zien dat je over genoeg kennis beschikt van deze vakken: 1. Als je havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken. Voor natuur en techniek geldt dat je aan de eisen voldoet wanneer je havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde, biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie). 2. Als je geen havo-eindexamen hebt gedaan in (één van) de vakken of nu een mbo-opleiding volgt (of hebt afgerond), kun je door het maken van een toelatingstoets per vakgebied aantonen dat je daar al genoeg van weet. De toelatingstoetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo 4.

17 17 Deze toetsen worden NIET door de Organisatie Toelatingsonderzoeken afgenomen. Kijk voor meer informatie en hoe u zich op deze toetsen kunt voorbereiden op: goedvoorbereidnaardepabo.nl Beoordeling deficiëntieonderzoek Voor iedere toets dient u een 5,5 of hoger te behalen. Vrijstelling deficiëntietoetsen Indien u in het bezit bent van een havo- of vwo-certificaat/cijferlijst van één van genoemde deficiëntietoetsen kunt u voor betreffende toets een vrijstelling aanvragen. Dit vrijstellingsverzoek geeft u aan op het deelnameformulier. Een gewaarmerkte kopie van het certificaat of cijferlijst stuurt u mee met het deelnameformulier. Het behaalde cijfer moet minimaal een 6 zijn. Het certificaat mag niet ouder zijn dan 10 jaar. Kosten Het afleggen van één deficiëntietoets kost 55,-. Indien u naast het maximum van 2 deficiëntietoetsen ook het 21+onderzoek moet afleggen dan zijn aan de tweede deficiëntietoets geen kosten verbonden. U betaalt dan maximaal 165,-. Toetsomschrijving Hieronder wordt voor iedere deficiëntietoets een korte omschrijving gegeven voor wat betreft inhoud, vorm en duur. Tevens is aangegeven welke literatuur u kunt aanschaffen ter voorbereiding op de toets en worden aanwijzingen gegeven ter voorbereiding op de toets. Biologie Inhoud van de toets Toetsvorm Toetsduur Literatuur Toegestane hulpmiddelen In de toets kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen: organismen in relatie tot elkaar en hun omgeving, cellen van planten en dieren, erfelijkheid, voortplanting en ontwikkeling van de mens, deling en ontwikkeling van cellen, energiestromen en kringlopen, stofwisseling van cellen, stofwisseling van de mens, dynamiek in ecosystemen, ontstaan en handhaven van verscheidenheid, gedrag van mens en dier, homeostase bij de mens, huid en immuniteit. Schriftelijk met multiple choice vragen Maximaal 2 uur Ter ondersteuning kan elk willekeurig biologie lesboek (havo niveau, oude programma) gebruikt worden. Bv. Biologie voor jou 4H, ISBN en 5H, ISBN Tijdens het examen mag u gebruik maken van het onderstaande informatieboek waarin u gegevens kunt opzoeken. G. Verkerk e.a., BINAS, Informatieboek havo-vwo voor het onderwijs in de natuurwetenschappen, oude programma, Wolters-Noordhoff.

18 18 Inhoud van de toets Toetsvorm Toetsduur Literatuur Aanwijzingen ter voorbereiding op de toets Toegestane hulpmiddelen Duits (schriftelijk) Af te leggen bij deficiëntie havo Duits, Duits 2, vwo Duits 1 en door kandidaten 21 jaar en ouder Voor de deficiëntietoets Duits leesvaardigheid wordt uitgegaan van de criteria die het ministerie van Onderwijs en de CITO-groep hanteren voor de eindexamens HAVO. De kandidaat kan: aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte; de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven; de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; relaties tussen delen van een tekst aangeven; conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur. Hierbij worden de volgende clusters onderscheiden: Correspondentie lezen, Oriënterend lezen, Lezen om informatie op te doen, Instructies lezen. Schriftelijk (meerkeuzevragen) Maximaal 2,5 uur Examenbundel havo Duits 2e fase. Met de examenbundel havo Duits kunt u zich voorbereiden op de toets. De bundel bevat niet alleen voorbeelden van examenteksten, maar draagt ook leesstrategieën aan. Zie ook de website Deze website biedt nuttige informatie bij de voorbereiding. Een woordenboek van en naar de doeltaal (deze wordt niet verstrekt). Inhoud van de toets Toetsvorm Toetsduur Literatuur Aanwijzingen ter voorbereiding op de toets en beoordelingsnorm Duits (mondeling) Af te leggen bij deficiëntie havo Duits, Duits 1, vwo Duits 2 en door kandidaten 21 jaar en ouder De toets heeft betrekking op het onderdeel gespreksvaardigheid. Gespreksvaardigheid bestaat uit twee componenten namelijk spreken en luisteren naar degene met wie men spreekt. Het gesprek gaat over alledaagse zaken. Bijvoorbeeld: vakantie, favoriete film of boek, hobby s, school, werk, familie etc. Mondeling Maximaal 20 minuten n.v.t. Aanwijzingen ter voorbereiding op de toets: Ten zeerste wordt aangeraden bijlessen te nemen of een cursus te volgen aan een taleninstituut. Beoordelingsnorm: Tijdens het gesprek wordt gekeken of de kandidaat in staat is, zonder fouten in de grammatica en woordkeuze die de communicatie ernstig belemmeren, in het Duits te kunnen spreken over een alledaags onderwerp en of hij zijn gesprekspartner voldoende verstaat. Hulpmiddelen Geen

19 19 Economie Inhoud van de toets In de toets kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen: Schaarste Ruil Markt Ruilen over de tijd Samenwerken en onderhandelen Risico en informatie Welvaart en groei Goede tijden, slechte tijden Toetsvorm Toetsduur Literatuur Aanwijzingen ter voorbereiding op de toets Toegestane hulpmiddelen Schriftelijke vorm met uitsluitend multiple choice vragen. Niet alleen de theorie wordt bevraagd, maar ook het oplossen van vraagstukken met rekenkundige bewerkingen komen aan de orde. Maximaal 2,5 uur. Elke geldende Havo-methode in combinatie met de bijbehorende examenbundel: b.v. Praktische economie van Malmberg; Percent van Thieme Meulenhof of Pincode van Noordhoff. Aanvullend wordt aanbevolen het boek Samengevat van Thieme Meulenhof. Gebruik de examenbundel om te oefenen. Op de website staan filmpjes die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van de leerstof. Grafische rekenmachine (wordt niet verstrekt). Het gebruik van een cradle is niet toegestaan. Inhoud van de toets Toetsvorm Toetsduur Literatuur Frans (schriftelijk) Af te leggen bij deficiëntie havo Frans, Frans 2, vwo Frans 1 en door kandidaten 21 jaar en ouder Voor de deficiëntietoets Frans leesvaardigheid wordt uitgegaan van de criteria die het ministerie van Onderwijs en de CITO-groep hanteren voor de eindexamens HAVO De kandidaat kan: aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte; de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven; de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; relaties tussen delen van een tekst aangeven; conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur. Hierbij worden de volgende clusters onderscheiden: Correspondentie lezen, Oriënterend lezen, Lezen om informatie op te doen, Instructies lezen. Schriftelijk (meerkeuzevragen) Maximaal 2,5 uur Examenbundel HAVO Frans 2e fase.

20 20 Aanwijzingen ter voorbereiding op de toets Aanwijzingen ter voorbereiding op de toets: Met de examenbundel havo Frans kunt u zich voorbereiden op de toets. De bundel bevat niet alleen voorbeelden van examenteksten, maar draagt ook leesstrategieën aan. Zie ook de website Deze website biedt nuttige informatie bij de voorbereiding. Toegestane hulpmiddelen Een woordenboek van en naar de doeltaal (wordt niet verstrekt). Inhoud van de toets Toetsvorm Toetsduur Literatuur Aanwijzingen ter voorbereiding op de toets en beoordelingsnorm Toegestane hulpmiddelen Frans (mondeling) Af te leggen bij deficiëntie havo Frans, Frans 1, vwo Frans 2 en door kandidaten 21 jaar en ouder De toets heeft betrekking op het onderdeel gespreksvaardigheid. Gespreksvaardigheid bestaat uit twee componenten namelijk spreken en luisteren naar degene met wie men spreekt. Het gesprek gaat over alledaagse zaken. Bijvoorbeeld: vakantie, favoriete film of boek, hobby s, school, werk, familie etc. Mondeling Maximaal 20 minuten n.v.t. Aanwijzingen ter voorbereiding op de toets: Ten zeerste wordt aangeraden bijlessen te nemen of een cursus te volgen aan een taleninstituut. Beoordelingsnorm: Tijdens het gesprek wordt gekeken of de kandidaat in staat is, zonder fouten in de grammatica en woordkeuze die de communicatie ernstig belemmeren, in het Frans te kunnen spreken over een alledaags onderwerp en of hij zijn gesprekspartner voldoende verstaat. Geen Natuurkunde Inhoud van de toets In de toets kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen: o Vaardigheden o Elektrische processen o Licht en geluid o Kracht en beweging o Materie en energie Toetsduur Literatuur Maximaal 2 uur Systematische natuurkunde (editie 2007) 4h kernboek deel a (oude programma) ISBN Systematische natuurkunde (editie 2007) 4h kernboek deel b (oude programma.) ISBN Systematische natuurkunde (editie 2007) 5h kernboek (oude programma) ISBN Optioneel: Samengevat havo natuurkunde (oude programma.)

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 1.1

Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 1.1 Infowijzer 21+ Hogeschool Inholland Suriname (Studiejaar 2012-2013) Versie 1.1 Deze brochure geeft informatie over de 21+ toets voor de bacheloropleidingen die op 1 oktober van het studiejaar 2012-2013

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 5 6-2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Opleiding Communicatie

Opleiding Communicatie Opleiding Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACUE & AVD Academie voor en User Experience Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 8 juli 2015 pagina 3 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 9 juni 2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding OPLEIDING LOGISTIEK EN TECHNISCHE VERVOERSKUNDE voltijd en deeltijd CROHO-nummer 34390 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD. Vastgesteld per 15 juli 2015.

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD. Vastgesteld per 15 juli 2015. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD Vastgesteld per 15 juli 2015. pagina 2 van 116 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juli 2015 pagina 2 van 86

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Naam opleiding Afkorting Opleidingscode Variant Taalvarianten

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding. Inleiding

Reglement inschrijving en voorbereiding. Inleiding Reglement inschrijving en voorbereiding Inleiding In het Reglement inschrijving en voorbereiding staan de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als student of extraneus bij Hogeschool Rotterdam.

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Bachelor SBRM voltijds en duaal Associate degree SBRM voltijds en duaal Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG

Nadere informatie