ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS"

Transcriptie

1 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus FEBRUARI / 82

2 VERZOEK OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS 33, rue de Gasperich L Howald-Hesperange WAARSCHUWING Het Prospectus mag niet worden gebruikt voor verkoopaanbiedingen of -verzoeken in landen of in omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan. De Vennootschap is in Luxemburg erkend als een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE). De verkoop is onder meer toegestaan in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Singapore. Niet alle compartimenten, categorieën en subcategorieën van aandelen zijn noodzakelijkerwijze in deze landen geregistreerd. Potentiële beleggers dienen, alvorens in te schrijven, informatie in te winnen over de compartimenten, categorieën en subcategorieën van aandelen die verkocht mogen worden in het land waar zij wonen, en over de eventuele beperkingen die eigen zijn aan elk land. In het bijzonder zijn de aandelen van de Vennootschap niet geregistreerd in overeenstemming met enige wettelijke of reglementaire bepaling van de Verenigde Staten van Amerika. Dit document mag bijgevolg niet in dit land of zijn grondgebied of bezittingen worden ingevoerd, overgedragen of verdeeld, of worden overhandigd aan zijn ingezetenen, zijn onderdanen of vennootschappen, verenigingen of entiteiten die volgens de wetten van dit land zijn opgericht of erdoor worden gereglementeerd. Voorts mogen de aandelen van de Vennootschap niet aan deze personen worden aangeboden of verkocht. Verder mag niemand zich baseren op andere informatie dan de informatie die is beschreven in het Prospectus en in de documenten die hierin worden vermeld en die door het publiek kunnen worden geraadpleegd. De raad van bestuur van de Vennootschap neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid van de informatie in het Prospectus op de publicatiedatum. Tot slot kunnen er bijgewerkte versies van het Prospectus worden uitgegeven waarin rekening wordt gehouden met de toevoeging of verwijdering van compartimenten en alle belangrijke wijzigingen die zijn aangebracht aan de structuur en de werkwijzen van de Vennootschap. Het wordt derhalve aan de inschrijvers aanbevolen om alle eventuele recentere documenten aan te vragen zoals vermeld onder de rubriek Informatie voor de Aandeelhouders hierna. Het wordt de inschrijvers eveneens aanbevolen zich te laten adviseren over de wetten en reglementeringen (onder meer over het belastingstelsel en de deviezencontrole) die van toepassing zijn op de inschrijving op en de aankoop, het houden en het verkopen van aandelen in hun plaats van herkomst, verblijfplaats en domicilie. Dit Prospectus is slechts geldig indien het vergezeld is van het recentste gecontroleerde jaarverslag en het laatste halfjaarverslag indien dit recenter is dan het jaarverslag. In geval van tegenstrijdigheid of indien de betekenis van een woord of zin in een vertaling van het Prospectus dubbelzinnig is, is alleen de Engelse versie rechtsgeldig. ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

3 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS SICAV ADDENDUM TEN BEHOEVE VAN NEDERLANDSE BELEGGERS BEHOREND BIJ HET PROSPECTUS GEDATEERD FEBRUARI 2011 ABN AMRO Multi-Manager Funds SICAV (het Fonds )heeft toestemming verkregen van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) om haar aandelen in Nederland aan te bieden aan het publiek. Het Fonds heeft hiertoe een notificatie gedaan aan de AFM op grond van artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) en is ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 1:107 van de Wft. Voornoemd register is door een ieder te raadplegen op Het Fonds is ingericht als een beleggingsmaatschappij met meerdere subfondsen, een zogenoemd paraplufonds. Afwijkende naam Een aantal subfondsen van ABN AMRO Multi-Manager Funds SICAV wordt in Nederland onder een afwijkende naam verkocht. In onderstaande tabel is in kolom 1 de statutaire naam van het betreffende subfonds weergegeven en in kolom 2 de in Nederland gehanteerde commerciële naam. Statutaire naam In Nederland gehanteerde naam ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 1 Class A ABN AMRO Profielfonds 1 ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 2 Class A ABN AMRO Profielfonds 2 ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 3 Class A ABN AMRO Profielfonds 3 ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 4 Class A ABN AMRO Profielfonds 4 ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 5 Class A ABN AMRO Profielfonds 5 ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 6 Class A ABN AMRO Profielfonds 6 Ondanks de afwijkende naam is de inhoud van het Prospectus en zijn de Statuten van het Fonds onverminderd van toepassing. Informatieverstrekking Oproepen voor aandeelhoudersvergaderingen van het Fonds en informatie rond betaalbaarstelling van dividenden van afzonderlijke subfondsen zullen worden gepubliceerd in een landelijk verspreid Nederlands dagblad, bij voorkeur Het Financieele Dagblad. ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

4 INHOUDSOPGAVE DEEL I VAN HET PROSPECTUS Inhoudsopgave... 4 Diverse Informatie... 5 Algemene Bepalingen Bestuur en Beheer Beleggingsbeleid, -doelstellingen, -beperkingen en -technieken De aandelen Fiscale bepalingen Algemene Vergaderingen en Informatie voor de Aandeelhouders Bijlage 1 Beleggingsbeperkingen Bijlage 2 Financiële instrumenten en technieken Bijlage 3 Beleggingsrisico s Bijlage 4 Gezamenlijk beheer Bijlage 5 Omzettingsformule Bijlage 6 Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde en van de uitgifte, de omzetting en de terugkoop van aandelen Bijlage 7 Samenstelling van de activa en waarderingsregels Bijlage 8 Procedures voor vereffening, fusie en opslorping DEEL II VAN HET PROSPECTUS Euro Bonds Euro Corporate Bonds World Equities Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates Global Equities High Alpha Fund of Mandates North American Equities Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Profile Profile Profile Profile Profile Profile Voor elk van deze compartimenten is er een synoptische tabel opgesteld. In deze tabel worden voor elk compartiment het beleggingsbeleid, de beleggingsdoelstelling, de kenmerken van de aandelen, hun uitdrukkingsvaluta, hun waarderingsdag, de voorwaarden voor inschrijving, terugkoop en/of omzetting, het bedrag van de provisies en in voorkomend geval een chronologisch overzicht en andere bijzonderheden van het betreffende compartiment beschreven. Beleggers worden erop gewezen dat op elk compartiment het algemene stelsel zal worden toegepast dat in Deel I van het Prospectus is uiteengezet, tenzij de synoptische tabellen die hierna zijn opgenomen anderszins bepalen. ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

5 DIVERSE INFORMATIE STATUTAIRE ZETEL ABN AMRO Multi-Manager Funds, SICAV 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange RAAD VAN BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP Voorzitter De heer Stéphane CORSALETTI, Chief Executive Officer, NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Leden De heer François-Xavier GENNETAIS, Responsable Marketing, Banque Neuflize OBC, Parijs De heer John SMEETS, Directeur Producten Particulieren Bank, ABN AMRO BANK N.V., Amsterdam De heer Dirk VAN OMMEREN, Senior Managing Director Private Financial Services, MEES PIERSON, Amsterdam De heer Alen ZELJKOVIC, Global Head of Investment Products, ABN AMRO BANK N.V., Amsterdam De heer Bernard WESTER, Deputy Chief Executive Officer, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Groothertogdom Luxemburg Algemeen directeur De heer François-Xavier GENNETAIS, Responsable Marketing, Banque Neuflize OBC, Parijs Algemeen secretaris De heer Bernard WESTER, Deputy Chief Executive Officer, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Groothertogdom Luxemburg PROMOTOR NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS (ASSET ALLOCATION ADVISORS genoemd tot 31 maart 2010) 3, avenue Hoche, F Parijs, Frankrijk BEHEERMAATSCHAPPIJ BNP Paribas Asset Management Luxembourg hernoemd tot BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange BNP Paribas Investment Partners Luxembourg is een Beheermaatschappij zoals bedoeld in hoofdstuk 13 van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De Beheermaatschappij draagt zorg voor de administratie, het portefeuillebeheer en de verkoop. De berekening van de netto-inventariswaarde wordt gedelegeerd aan: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg De functies van transferagent en registeragent worden gedelegeerd aan: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg De functie van portefeuillebeheer wordt gedelegeerd aan: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS 3, avenue Hoche, F Paris, Frankrijk Vennootschap naar Frans recht, opgericht op 18 december Dochtervennootschap van Banque Neuflize OBC. De taken in verband met het portefeuillebeheer van de Fund of Mandates, Lifecycle en Profile compartimenten kunnen (geheel of gedeeltelijk) gesubdelegeerd worden aan de volgende externe vermogensbeheerders: Alliance Bernstein L.P Avenue of the Americas, New York, New York VS Een onderneming naar Amerikaans recht die opgericht is in januari 1971 en deel uitmaakt van de AXA Group Blackrock Investment Management 33 King William Street, Londen EC4R 9AS, VK Een onderneming naar Brits recht die opgericht is in 1988 en deel uitmaakt van de BlackRock Group BNP Paribas Asset Management 1, boulevard Haussmann, F Paris, Frankrijk Een onderneming naar Frans recht, opgericht op 28 juli Maakt deel uit van BNP Paribas Investment Partners Dexia Asset Management Belgium S.A. Koningsstraat 180, B-1000 Brussel, België Een onderneming naar Belgisch recht die opgericht is in 1998 en deel uitmaakt van de Dexia Group FIL Pensions Management, Hildenborough (UK) Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Kent TN 11 9 DZ, VK Een onderneming naar Brits recht die opgericht is in 1986, dochteronderneming van FIL Limited Henderson Global Investors Ltd. 1 Knightsbridge Green, Londen SWIX 7NE, VK Een onderneming naar Brits recht, dochteronderneming van Henderson Group Plc HSBC Global Asset Management ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

6 Immeuble Ile de France, 4 Place de la Pyramide La Défense Puteaux Frankrijk Een onderneming naar Frans recht die deel uitmaakt van de HSBC Group Investec Investment Management Ltd. 2 Gresham Street, Londen EC2V 7QP, VK Een onderneming naar Brits recht die deel uitmaakt van Investec Group Limited JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. 125 London Wall, Londen EC2Y 5AJ, VK Een onderneming naar Brits recht die deel uitmaakt van JP Morgan Chase & Co Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center, Boston, Massachussets 02111, VS Een onderneming naar Amerikaans recht die opgericht is in 1926, dochteronderneming van Natixis Global Asset Management NATIXIS AM PARIS 21 quai d Austerlitz, Paris Cedex 13 Een onderneming naar Frans recht, opgericht in 1984 Petercam Sint-Goedeleplein 19, B-1000 Brussel, België Een onderneming naar Belgisch recht die opgericht is in Pioneer Investments 1 George's Quay Plaza's, George's Quay, Dublin 2, Ierland Een onderneming naar Iers recht die deel uitmaakt van de Pioneer Group Principal Global Investors, LLC 801 Frand avenue, Des Moines, Iowa 50392, VS Een onderneming naar Amerikaans recht die opgericht is in oktober 1998, dochteronderneming van Principal Financial Group TCW Investment Management Company 865 S Figueroa Street, Suite 1800, Los Angeles, Californië 90017, VS Een onderneming naar Amerikaans recht die opgericht is in 1971, dochteronderneming van SGAM en Amundi Westfield Capital Management Company, LLC One financial Center, Floor 24, Boston, Massachussets 02111, VS Een onderneming naar Amerikaans recht die opgericht is in Neuflize OBC Investissements kan de taken van portefeuillebeheer van een compartiment tijdelijk subdelegeren aan een of meer van volgende overgangsbeheerders in geval van verandering van beheerder of een herverdeling van de portefeuille van dat compartiment: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH 2, King Edward Street Londen EC1A 1HQ BLACKROCK Murray House 1 Royal Mint Court Londen EC3N 4 HH BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED 160 Queen Victoria Street Londen EC4V 4LA J.P. MORGAN 10 Aldermanbury Londen EC2V 7RF NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS LIMITED 50 Bank Street, Canary Wharf Londen, E14 5NT RUSSELL INVESTMENTS Rex House 10 Regent Street Londen SW1Y 4PE STATE STREET GLOBAL MARKETS 20 Churchill Place Canary Wharf, Londen E14 5HJ BEWAARDER / HOOFDBETAALKANTOOR STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg ACCOUNTANT ERNST & YOUNG 7, Parc d Activité Syrdall L-5365 Munsbach ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

7 PLAATSELIJKE VERTEGENWOORDIGERS In België - Fastnet Belgium S.A./N.V., Havenlaan 86 C b320, B-1000 Brussel (financieel agent) In Frankrijk - CACEIS Bank, 1-3 place Valhubert, F Parijs (betaalkantoor) In Luxemburg - STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. (hoofdbetaalkantoor) - ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A., 46, avenue J-F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg (betaalkantoor) In Nederland - ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, NL-1082 PP Amsterdam (betaalkantoor) STATUTAIRE WIJZIGINGEN De Vennootschap is op 17 november 2000 opgericht met publicatie in het Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (het Mémorial ) op 14 december De statuten zijn herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die is gehouden op 9 april 2010, welke wijziging gepubliceerd is in de Mémorial op 9 oktober De laatste versie van de statuten is gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg, waar geïnteresseerden zich toe kunnen wenden om ze te raadplegen of er een kopie van te vragen. ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

8 GLOSSARIUM In dit document hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: Active Trading: inschrijvings-, omzettings- of terugkooptransacties in een zelfde compartiment die binnen een korte tijdspanne en voor een aanzienlijk bedrag plaatsvinden, in voorkomend geval met het oog op winst op korte termijn. Deze praktijk is nadelig voor de andere aandeelhouders aangezien ze een impact heeft op het rendement van het compartiment en het normale beheer van de activa verstoort. Beheerprovisie: provisie die maandelijks wordt berekend en geheven op het gemiddelde nettovermogen van een compartiment of van een aandelencategorie, die wordt gestort aan de Beheermaatschappij en die dient om de vergoedingen van de beheerders van de activa en van de distributeurs te dekken in het kader van de verkoop van de aandelen van de Vennootschap. Buitengewone uitgaven: andere uitgaven dan de beheerprovisies, rendementsprovisies, distributieprovisies en overige kosten die in dit Glossarium zijn gedefinieerd en die door elk compartiment worden gedragen. Deze uitgaven zijn onder andere de kosten van geschillen, heffingen of diverse kosten die de compartimenten moeten betalen en die niet als gewone uitgaven worden beschouwd, CBFA: CDS: CFD: Circulaire 07/308: Circulaire 08/356: CSSF: EDS: ICB: ICBE: Institutionele Belegger: IRS: Market Timing: NIW: OESO: OTC: Overige provisies: Prospectus: Referentievaluta: Rendementsprovisie: Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, toezichtinstantie voor ICB's in België. Credit Default Swap Contract for Difference circulaire die op 2 augustus 2007 is uitgevaardigd door de CSSF over de door ICBE's te hanteren gedragslijnen in verband met het gebruik van een beheermethode voor financiële risico's en het gebruik van financiële derivaten. Dit document is beschikbaar op de website van de CSSF (www.cssf.lu). circulaire uitgegeven door de CSSF op 4 juni 2008 betreffende de regels voor de instellingen voor collectieve belegging die gebruik maken van bepaalde technieken en instrumenten die als voorwerp effecten en instrumenten van de geldmarkt hebben. Dit document is verkrijgbaar op de website van de CSSF (www.cssf.lu). Commission de Surveillance du Secteur Financier, toezichtinstantie voor ICB's in het Groothertogdom Luxemburg. Equity Default Swap Instelling voor Collectieve Belegging Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten. belegger zoals gedefinieerd in de nota die op 27 december 1999 is uitgevaardigd door de CSSF. Deze nota is op verzoek verkrijgbaar op de zetel van de Vennootschap. Interest Rate Swap (renteswap) arbitragetechniek die een belegger hanteert voor de systematische inschrijving op, terugkoop en omzetting van deelbewijzen of aandelen van een zelfde ICB binnen een kort tijdsbestek en waarbij hij gebruikmaakt van tijdsverschillen en/of de tekortkomingen of gebreken van het systeem voor de bepaling van de NIW van de ICB. Deze techniek wordt door de Vennootschap niet toegestaan. Netto-inventariswaarde Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Over The Counter, onderhands provisie die maandelijks wordt berekend en geheven op het gemiddelde van het nettovermogen van een compartiment of van een aandelencategorie en die bestemd is om in het algemeen de kosten van deposito's (vergoeding van de bewaarder), dagelijks beheer (berekening van de NIW, bijhouden van het register, domicilie,...) te dekken, met uitzondering van de makelaarskosten, de transactieprovisies die geen verband houden met de bewaring, de rente en de bankkosten, de buitengewone uitgaven en de in Luxemburg geldende taxe d abonnement, en de specifiek Belgische heffingen. dit document valuta waarin de activa van een aandelencategorie boekhoudkundig worden uitgedrukt ingeval ze afwijkt van de uitdrukkingsvaluta. provisie die overeenstemt met een percentage van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het compartiment (dus over het boekjaar) en dat van de referentie-index. Deze provisie wordt gereserveerd bij elke berekening van de netto-inventariswaarde volgens de high water mark with hurdle rate -techniek. Deze rendementsprovisie komt toe aan de beheerder. Richtlijn 78/660: de Europese Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54 3 g) van het verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, zoals gewijzigd. Richtlijn 83/349: de Europese Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54 3 g) van het verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, zoals gewijzigd. Richtlijn 85/611: de Europese Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) zoals gewijzigd door de richtlijnen 2001/107/EG en 2001/108/EG (ICBE III). ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

9 Richtlijn 2003/48: Richtlijn 2006/48: Risicoprofiel: TER: TRS: Uitdrukkingsvaluta: de richtlijn van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie (EU) betreffende de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetalingen de richtlijn van 14 juni 2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (EU) betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen. De classificatie van de risico's wordt opgesteld op basis van de berekening van de standaardafwijking maatstaf van spreiding rond een gemiddelde op jaarbasis van de maandelijkse rendementen uitgedrukt in euro die in de loop van de laatste vijf jaar zijn vastgesteld. Voor de nieuwe compartimenten nemen we de risicoklasse van een referentie-index (benchmark) over die representatief is voor de beleggingen. Er zijn zeven risicoklassen gedefinieerd. De klasse 0 vertegenwoordigt het laagste risico, de klasse 6 het hoogste risico. Ze worden als volgt gedefinieerd: - klasse 0: standaardafwijking tussen 0 en 2,5%, - klasse 1: standaardafwijking tussen 2,5 en 5%, - klasse 2: standaardafwijking tussen 5 en 10%, - klasse 3: standaardafwijking tussen 10 en 15%, - klasse 4: standaardafwijking tussen 15 en 20%, - klasse 5: standaardafwijking tussen 20 en 30%, - klasse 6: standaardafwijking hoger dan 30%. De risicoklasse kan in de loop van de tijd evolueren en wordt dientengevolge aangepast bij de nieuwe uitgifte van het Prospectus. Total Expense Ratio Total Return Swap valuta waarin de activa van een compartiment boekhoudkundig worden uitgedrukt. Valuta's: EUR: euro, geldig betaalmiddel in bepaalde landen van de Europese Unie. SEK: kroon, geldig betaalmiddel in Zweden. USD: dollar, geldig betaalmiddel in de Verenigde Staten. VaR Value-at-Risk, specifieke waarderingsmethode voor de risico's van een compartiment (zie bijlage 3) Vennootschap: Waarderingsvaluta: Wet: Wet van 10 augustus 1915: ABN AMRO Multi-Manager Funds valuta waarin de activa van een compartiment of een aandelencategorie boekhoudkundig worden uitgedrukt. Het is mogelijk dat eenzelfde compartiment of aandelencategorie meerdere waarderingsvaluta's heeft. Luxemburgse wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. Deze Wet zet de richtlijnen 2001/107/EG en 2001/108/EG van 21 januari 2002 om naar Luxemburgs recht. Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, zoals gewijzigd. ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

10 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS DEEL I VAN HET PROSPECTUS ALGEMENE BEPALINGEN ABN AMRO Multi-Manager Funds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, die op 17 november 2000 voor onbepaalde duur werd opgericht onder de naam A.A. ADVISORS Multi-Manager Funds, conform de bepalingen van Deel I van de wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De benaming werd gewijzigd in ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 16 december De Vennootschap is momenteel onderworpen aan de bepalingen van Deel I van de wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging en aan de Richtlijn 85/611. Het kapitaal van de Vennootschap is uitgedrukt in euro ( EUR ) en is op elk moment gelijk aan het totale nettovermogen van de verschillende compartimenten. Het wordt vertegenwoordigd door aandelen die zijn uitgegeven zonder nominale waarde, volledig volgestort en met de kenmerken die zijn beschreven onder De aandelen hierna. De kapitaalwijzigingen gebeuren van rechtswege en zonder de bekendmaking en inschrijving die zijn vastgelegd voor kapitaalverhogingen en verlagingen van naamloze vennootschappen. Het minimumkapitaal is het kapitaal dat door de Wet wordt vastgesteld. De Vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B De Vennootschap is een beleggingsinstelling met meerdere compartimenten (ook paraplufonds genoemd). Dit betekent dat de passiva zijn samengesteld uit verschillende compartimenten die elk in de activa een massa tegoeden, diverse rechten en specifieke verplichtingen vertegenwoordigen die overeenstemmen met een apart beleggingsbeleid, in voorkomend geval onderworpen aan eigen beleggingsbeperkingen. De Vennootschap vormt één enkele juridische entiteit. In overeenstemming met artikel 133 (5) van de Wet: zijn de rechten van de aandeelhouders en de schuldeisers met betrekking tot een compartiment of die ontstaan zijn bij de oprichting, de werking of de vereffening van een compartiment beperkt tot de activa van dit compartiment; waarborgen de activa van een compartiment uitsluitend de rechten van de aandeelhouders met betrekking tot dit compartiment en de rechten van de schuldeisers waarvan de schuld is ontstaan bij de oprichting, de werking of de vereffening van dit compartiment; wordt elk compartiment in de relaties tussen aandeelhouders behandeld als een afzonderlijke entiteit. De raad van bestuur kan op elk moment andere compartimenten introduceren. Hun beleggingsbeleid en aanbiedingsvoorwaarden zullen te gepaste tijde worden meegedeeld in een bijgewerkte versie van het Prospectus. Indien dit vereist wordt door enige reglementering of indien de raad van bestuur het gepast acht, kunnen de aandeelhouders eveneens via de pers worden geïnformeerd. De raad van bestuur kan op dezelfde wijze bepaalde compartimenten beëindigen, in overeenstemming met de bepalingen van bijlage 8. ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

11 BESTUUR EN BEHEER De Vennootschap wordt geleid en vertegenwoordigd door de raad van bestuur, die handelt onder het toezicht van de algemene vergadering van aandeelhouders. De Vennootschap maakt gebruik van een reeks diensten inzake beheer, waardering en bewaring van activa. De rol en de verantwoordelijkheid die met deze functies gepaard gaan, worden hieronder beschreven. De samenstelling van de raad van bestuur, de namen, adressen en gedetailleerde informatie over de dienstverleners zijn opgenomen onder Diverse informatie hiervoor. De Beheermaatschappij, de Portefeuillebeheerders, de Bewaarder, de Administratief agent, de Distributeurs en andere dienstverleners, evenals hun dochtervennootschappen, beheerders, bestuurders en aandeelhouders zijn of kunnen betrokken zijn in andere financiële, beleggings- of professionele activiteiten waardoor een belangenconflict met het beheer en bestuur van de Vennootschap zou kunnen ontstaan. Hieronder wordt verstaan het beheer van andere fondsen, de aankoop en verkoop van effecten, het verlenen van makelaarsdiensten, deposito- en effectenbewaardiensten, en het optreden als beheerder, bestuurder, adviseur of mandataris van andere fondsen of vennootschappen, waaronder vennootschappen waarin een compartiment zou kunnen beleggen. Elke partij verbindt zich ertoe dat de uitvoering van haar verplichtingen geen nadeel zal ondervinden van een dergelijke betrokkenheid. Ingeval er een belangenconflict ontstaat, verbinden de beheerders en de betrokken partij zich ertoe binnen een redelijke termijn een billijke oplossing in het belang van de aandeelhouders van de Vennootschap te vinden. Raad van bestuur De raad van bestuur aanvaardt de eindverantwoordelijkheid voor het beheer van de Vennootschap. Zo is de raad van bestuur verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van de Vennootschap. De raad van bestuur heeft aan de heren François-Xavier GENNETAIS (Algemeen directeur) en Bernard WESTER (Algemeen secretaris) zijn volmacht verleend inzake het dagelijkse bestuur van de Vennootschap, met inbegrip van het recht om in naam van de Vennootschap te tekenen en haar te vertegenwoordigen. Beheermaatschappij BNP Paribas Investment Partners Luxembourg werd opgericht als naamloze vennootschap (société anonyme) in Luxemburg op 19 februari De statuten worden gewijzigd op 30 juni Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 3 miljoen EUR volgestort. De raad van bestuur bestaat uit: Voorzitter De heer Marc RAYNAUD, Head of Global Funds Solutions, BNP Paribas Investment Partners, 1, boulevard Haussmann, Parijs, Frankrijk Leden De heer Marnix ARICKX, Responsable "Fund Engineering", BNP Paribas Investment Partners Belgium, Brussel De heer Stéphane BRUNET, Administrateur-Délégué de BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Groothertogdom Luxemburg De heer Pieter CROOCKEWIT, Head of Europe, BNP Paribas Investment Partners BE Holding, Brussel De heer Anthony FINAN, Responsable "Marketing et Communication", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Eric MARTIN, Chairman of the Management Board, BGL BNP Paribas, Luxemburg De heer Christian VOLLE, Administrateur de BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Groothertogdom Luxemburg BNP Paribas Investment Partners Luxembourg treedt op als Beheermaatschappij zoals bedoeld in hoofdstuk 13 van de wet voor de volgende instellingen voor collectieve belegging: BNP Paribas High Quality Euro Bond Fund, BNP Paribas Global Bond Fund, BNP Paribas Islamic Fund, EasyETF, EasyETF itraxx Europe Main, EasyETF FTSE EPRA Europe, EasyETF FTSE EPRA Eurozone, EasyETF itraxx Europe HiVol, EasyETF itraxx Crossover, EasyETF S&P GSCI Light Energy Dynamic TR, EasyETF S&P GSNE, EasyETF S&P GSAL, EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20, EasyETF S&P GSCI Ultra-Light Energy, EasyETF NMX30 Infrastructure Global, Euro Floor, BNP PARIBAS COMFORT, BNP Paribas Flexi IV, FORTIS INVESTMENTS NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS en BNP PARIBAS QUAM FUND. De Beheermaatschappij verzekert voor rekening van de Vennootschap de functies van administratie, portefeuillebeheer en verkoop. De Beheermaatschappij heeft de toelating om op eigen verantwoordelijkheid en kosten al deze functies of een deel ervan te delegeren aan derden van haar keuze. Zij heeft van deze optie gebruikgemaakt en heeft de volgende functies gedelegeerd: de berekening van de netto-inventariswaarde aan STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. de functies van transferagent en registeragent aan STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. het beheer van de tegoeden van de Vennootschap en de naleving van het beleggingsbeleid en de beleggingsbeperkingen zijn gedelegeerd aan de beheerders die hierboven zijn vermeld onder Diverse informatie. De lijst van de beheerders die daadwerkelijk belast zijn met het beheer en waarin de beheerde portefeuilles worden vermeld, is als bijlage bij de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap gevoegd. De beleggers kunnen op verzoek een bijgewerkte lijst van de beheerders verkrijgen, waarin voor elk van hen de beheerde portefeuilles worden vermeld. Bij de transacties met de effecten en de selectie van de makelaars, handelaars of andere tegenpartijen trachten de Beheermaatschappij en de Portefeuillebeheerders naar hun beste vermogen de best mogelijke algemene voorwaarden te verkrijgen. Voor elke transactie wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, waaronder de grootte van de markt, de koers van de effecten en de financiële voorwaarden en uitvoeringscapaciteit van de tegenpartij. Een portefeuillebeheerder kan een tegenpartij binnen de ABN AMRO-groep kiezen voor zover deze de best mogelijke voorwaarden blijkt te bieden. Voorts kan de Beheermaatschappij besluiten om Verdelers/Nominees aan te stellen om haar bij te staan bij de verdeling van de aandelen van de Vennootschap in de landen waar ze worden verkocht. Er zullen Verdeler- en Nomineecontracten worden gesloten tussen de Beheermaatschappij en de verschillende Verdelers/Nominees. Overeenkomstig het Verdeler- en Nomineecontract zal de Nominee worden ingeschreven in het register van aandeelhouders rechtens de eindaandeelhouders. Een aandeelhouder die via een Nominee in de Vennootschap heeft belegd, kan op elk moment de overdracht op zijn naam eisen van de aandelen waarop hij via de Nominee heeft ingeschreven. Aandeelhouders die gebruikmaken van deze optie zullen met hun eigen naam in het aandeelhoudersregister worden ingeschreven na ontvangst van de overdrachtsinstructie van de Nominee. De beleggers kunnen rechtstreeks bij de Vennootschap inschrijven. Zij hoeven niet in te schrijven via een van de Verdelers of Nominees. ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

12 Bewaarder De bewaring van en het toezicht op de activa van de Vennootschap zijn toevertrouwd aan een bewaarder die de door de Wet voorgeschreven plichten en verplichtingen naleeft. In overeenstemming met de bankpraktijken en de geldende reglementeringen kan zij op eigen verantwoordelijkheid alle activa die zij in bewaring heeft of een deel ervan toevertrouwen aan andere bankinstellingen of financiële tussenpersonen. De Bewaarder moet bovendien: (a) erop toezien dat de verkoop, de uitgifte, de terugkoop, de omzetting en de annulering van de aandelen van de Vennootschap plaatsvinden overeenkomstig de Wet en de statuten; (b) erop toezien dat bij transacties met de activa van de Vennootschap, de tegenprestatie binnen de gebruikelijke termijnen aan de bewaarder wordt overgemaakt; en (c) erop toezien dat de opbrengsten van de Vennootschap overeenkomstig de statuten worden aangewend. Accountant De boekhouding en de transacties van de Vennootschap worden jaarlijks gecontroleerd door de accountant. ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

13 BELEGGINGSBELEID, -DOELSTELLINGEN, -BEPERKINGEN EN -TECHNIEKEN De algemene doelstelling van de Vennootschap is beleggers een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal te kunnen bieden, en hen tegelijk te laten profiteren van een brede spreiding van het risico. Om dit te verwezenlijken, zal de Vennootschap haar tegoeden voornamelijk beleggen in effecten, geldmarktinstrumenten, deelbewijzen van ICB s, deposito s bij een kredietinstelling en diverse afgeleide financiële instrumenten, die zijn uitgedrukt in om het even welke valuta en die in verschillende landen zijn uitgegeven. Het beleggingsbeleid van de Vennootschap wordt vastgelegd door de raad van bestuur overeenkomstig de politieke, economische, financiële en monetaire conjunctuur van het moment. Het beleggingsbeleid verschilt naargelang het betrokken compartiment, en het zal rekening houden met de limieten, kenmerken en de doelstelling eigen aan elk compartiment, zoals uiteengezet in Deel II. Het beleggingsbeleid zal worden uitgevoerd met strikte inachtneming van het principe van diversificatie en risicospreiding. Onverminderd de eventuele specificaties voor een of meerdere compartimenten, is de Vennootschap voor dit doel onderworpen aan een reeks beleggingsbeperkingen die zijn uiteengezet in bijlage 1. De beleggers worden eveneens verzocht de beleggingsrisico s in bijlage 3 aandachtig te lezen. Elk compartiment valt binnen een bepaalde categorie. De lijst van de categorieën is als volgt: Fund of Funds ( Euro Bonds, Euro Corporate Bonds en World Equities compartimenten) De compartimenten zullen beleggen in deelbewijzen of aandelen van beleggingsfondsen met open structuur die in aanmerking komen als Instellingen voor Collectieve Belegging in overdraagbare Effecten ( ICBE ) krachtens Richtlijn 85/611, en/of in aanmerking komen als andere instellingen voor collectieve belegging in de zin van Richtlijn 85/611, die zijn geselecteerd op basis van vooraf vastgelegde criteria, zoals: een kwalitatieve selectie (i) door analyse van de stabiliteit en stevigheid van de beheermaatschappij van het beleggingsfonds, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie; en (ii) via ontmoetingen met de managementteams; een door de beleggingsbeheerder ontwikkelde kwantitatieve selectie die erop gericht is slechts ICBE s en andere ICB s te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. De compartimenten kunnen in bijkomende mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortetermijndeposito s. Het algemene beleggingsbeleid van deze compartimenten is gebaseerd op de definitie van hun respectieve referentie-indexen. Elk compartiment heeft zijn eigen specifieke referentie-index, waarmee de spreiding van het vermogen van het compartiment en zijn rendement worden vergeleken, en elk compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn en naar een rendement dat hoger ligt dan dat van zijn referentie-index. Fund of Mandates De aangeduide Beleggingsbeheerder kan het beheer van de compartimenten gedeeltelijk delegeren aan minimaal twee subbeleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO Groep ( Externe Beleggingsbeheerder ) en die geselecteerd worden door de Beleggingsbeheerder, die de beleggingsbeslissingen zal nemen in het kader van de portefeuille die geselecteerd worden door de Vennootschap in overeenstemming met vooraf vastgelegde criteria, zoals: een kwalitatieve selectie (i) door analyse van de stabiliteit en stevigheid van de Externe Beleggingsbeheerder, naast zijn beleggingsproces en de beleggingsfilosofie; en (ii) via ontmoetingen met de managementteams; een door de Vennootschap ontwikkelde kwantitatieve selectie die erop gericht is slechts Externe Beleggingsbeheerders te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. De beleggers kunnen een up-to-date lijst van de subbeleggingsbeheerders verkrijgen ten kantore van de Vennootschap. Het algemene beleggingsbeleid van deze compartimenten is gebaseerd op de definitie van hun respectieve referentie-indexen. Elk compartiment heeft zijn eigen specifieke referentie-index, waarmee de spreiding van het vermogen van het compartiment en zijn rendement worden vergeleken, en elk compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn en naar een rendement dat hoger ligt dan dat van zijn referentie-index. Voor meer informatie over de risico s verwijzen wij naar onderstaande Bijlage 3. 'Profile' De aangestelde Beleggingsbeheerder kan: het beheer van de compartimenten gedeeltelijk delegeren aan minimaal twee subbeleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO Groep ( Externe Beleggingsbeheerder ) en die geselecteerd worden door de Beleggingsbeheerder, die de beleggingsbeslissingen zal nemen in het kader van de portefeuille. in deelbewijzen of aandelen beleggen van beleggingsfondsen met open structuur die in aanmerking komen als Instellingen voor Collectieve Belegging in overdraagbare Effecten ( ICBE ) krachtens Richtlijn 85/611, en/of in aanmerking komen als andere instellingen voor collectieve belegging in de zin van Richtlijn 85/611. ICBE's en delegeringen worden geselecteerd volgens vooraf vastgelegde criteria, zoals: een kwalitatieve selectie (i) door analyse van de stabiliteit en soliditeit van de Externe Beleggingsbeheerder, naast zijn beleggingsproces en de beleggingsfilosofie; en (ii) via ontmoetingen met de managementteams; een door de Vennootschap ontwikkelde kwantitatieve selectie die erop gericht is slechts Externe Beleggingsbeheerders te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. De beleggers kunnen een up-to-date lijst van de subbeleggingsbeheerders verkrijgen ten kantore van de Vennootschap. De compartimenten kunnen beleggen in de obligatie-, aandelen- en geldmarkten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van beursverhandelde indexfondsen) en, in ondergeschikte mate, in contanten. Het accent wordt gelegd op een internationale spreiding van de beleggingen. ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

14 'Lifecycle' De aangestelde Beleggingsbeheerder kan: het beheer van de compartimenten gedeeltelijk delegeren aan minimaal twee subbeleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO Groep ( Externe Beleggingsbeheerder ) en die geselecteerd worden door de Beleggingsbeheerder, die de beleggingsbeslissingen zal nemen in het kader van de portefeuille. in deelbewijzen of aandelen beleggen van beleggingsfondsen met open structuur die in aanmerking komen als Instellingen voor Collectieve Belegging in overdraagbare Effecten ( ICBE ) krachtens Richtlijn 85/611, en/of in aanmerking komen als andere instellingen voor collectieve belegging in de zin van Richtlijn 85/611. ICBE's en delegeringen worden geselecteerd volgens vooraf vastgelegde criteria, zoals: een kwalitatieve selectie (i) door analyse van de stabiliteit en soliditeit van de Externe Beleggingsbeheerder, naast zijn beleggingsproces en de beleggingsfilosofie; en (ii) via ontmoetingen met de managementteams; een door de Vennootschap ontwikkelde kwantitatieve selectie die erop gericht is slechts Externe Beleggingsbeheerders te selecteren met een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. De beleggers kunnen een up-to-date lijst van de subbeleggingsbeheerders verkrijgen ten kantore van de Vennootschap. Er zijn momenteel 8 Lifecycle compartimenten, die elk hun eigen streefdatum voor belegging hebben. Algemeen gesproken, zullen de Lifecycle compartimenten een gematigd hoog risicoprofiel hebben wanneer de streefdatum van het betrokken Lifecycle compartiment nog relatief veraf ligt (5 jaar of langer). Daarna zullen de compartimenten geleidelijk meer in beleggingen met lagere risico's beleggen naarmate de streefdatum nadert. Deze compartimenten zijn speciaal ontwikkeld voor beleggers met een welbepaalde beleggingshorizon, bijvoorbeeld in het kader van een pensioenplanning. De streefdatum van elk Lifecycle compartiment is 31 januari van het jaar dat in de naam van het betrokken Lifecycle compartiment is opgenomen (de 'Streefdatum'). Beleggers dienen op te merken dat op en na de Streefdatum de compartimenten volledig belegd zullen zijn in geldmarktinstrumenten die uitgedrukt zijn in euro. Other Funds Deze compartimenten, die hun eigen risicoprofiel en activaspreiding hebben, worden actief beheerd door voornamelijk te beleggen in deelbewijzen of aandelen van beleggingsfondsen met open structuur die in aanmerking komen als Instellingen voor Collectieve Belegging in overdraagbare Effecten ( ICBE ) krachtens Richtlijn 85/611, en/of in aanmerking komen als andere instellingen voor collectieve belegging in de zin van Richtlijn 85/611, overdraagbare aandeeleffecten en/of schuldeffecten of een combinatie daarvan. Overdraagbare aandeeleffecten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, aandelen, depository receipts, converteerbare obligaties, index en participation notes in de door de Wet toegestane mate. Overdraagbare schuldeffecten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, vastrentende overdraagbare effecten, door hypotheek gedekte effecten, nulcouponinstrumenten, floating rate notes, cap, floors en collars en andere schuldeffecten, met inbegrip van schuldeffecten met een relatief korte resterende looptijd uitgegeven of gewaarborgd door overheden, overheidsinstellingen, supranationale organisaties en bedrijven. Deze compartimenten kunnen van tijd tot tijd beleggen in niet-genoteerde overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten binnen de in Bijlage 1 uiteengezette beperkingen. De compartimenten kunnen in bijkomende mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortetermijndeposito s. De raad van bestuur heeft een beleid inzake corporate governance aangenomen dat onder meer bepaalt dat de compartimenten hun stemrechten kunnen uitoefenen op de aandeelhoudersvergaderingen van de vennootschappen waarin ze beleggen. De belangrijkste factoren die de stem van de raad van bestuur zullen bepalen houden verband met het vermogen van een vennootschap om jegens de aandeelhouders haar verplichtingen inzake transparantie en verantwoordelijkheid voor de beleggingen van de aandeelhouders na te komen, en haar activiteiten zo te voeren dat gezorgd wordt voor groei en rendement van de aandelen op lange termijn. De raad van bestuur zal te goeder trouw en in het beste belang van de aandeelhouders stemmen. Meer informatie hierover is te vinden op de website De Vennootschap heeft voorts de toelating om een beroep te doen op technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten, onder de voorwaarden en binnen de limieten die zijn vastgesteld in bijlage 2, voor zover deze technieken en instrumenten worden aangewend ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer. Indien deze transacties betrekking hebben op het gebruik van afgeleide instrumenten, moeten deze voorwaarden en beperkingen conform de bepalingen van de Wet zijn. Deze transacties mogen er in geen geval toe leiden dat de Vennootschap of haar compartimenten afwijken van de beleggingsdoelstellingen die in het Prospectus zijn uiteengezet. Met het oog op de verlaging van de operationele en administratieve lasten en teneinde een zo groot mogelijke diversificatie van de beleggingen mogelijk te maken, kan de raad van bestuur tot slot besluiten dat, in overeenstemming met hetgeen is bepaald in bijlage 4, alle activa van de Vennootschap of een deel ervan gezamenlijk worden beheerd met de activa die toebehoren aan andere instellingen voor collectieve belegging of dat alle activa van de compartimenten of een deel ervan onderling gezamenlijk worden beheerd. De verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen van de compartimenten kan niet worden gegarandeerd en de resultaten uit het verleden vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

15 DE AANDELEN VORM(EN), CATEGORIE(ËN) EN SUBCATEGORIE(ËN) Binnen elk compartiment heeft de raad van bestuur de mogelijkheid om de volgende categorieën en/of subcategorieën van aandelen (de categorieën en subcategorieën ) te creëren: Categorie A De aandelen worden aangeboden aan zowel natuurlijke als rechtspersonen. Er worden uitsluitend kapitalisatieaandelen op naam uitgegeven. De toepasselijke initiële minimumbelegging en de minimale vervolgbelegging in deze aandelencategorie bedragen respectievelijk EUR 100 of USD 100. Categorie B Deze aandelen worden aangeboden aan zowel natuurlijke als rechtspersonen. Er worden uitsluitend kapitalisatieaandelen op naam uitgegeven. De toepasselijke initiële minimumbelegging en de minimale vervolgbelegging in deze aandelencategorie bedragen respectievelijk EUR 100 of USD 100. Categorie C Deze aandelen zijn voorbehouden voor beleggers waarvan het vermogen beheerd wordt door ABN AMRO Discretionary Portfolio Management (DPM). Er worden uitsluitend kapitalisatieaandelen op naam uitgegeven. De toepasselijke initiële minimumbelegging in deze aandelencategorie bedraagt EUR Indien blijkt dat aandelen uit deze categorie worden gehouden door anderen dan de toegelaten personen, zullen deze aandelen automatisch en kosteloos worden omgezet in aandelen van de Categorie A. Categorie I Deze aandelen zijn voorbehouden aan institutionele beleggers. Er worden uitsluitend kapitalisatieaandelen op naam uitgegeven. De toepasselijke initiële minimumbelegging in deze aandelencategorie bedraagt EUR of USD Indien blijkt dat aandelen uit deze categorie worden gehouden door andere dan de toegelaten personen, zal de raad van bestuur deze aandelen kosteloos omzetten in aandelen van de Categorie A. De raad van bestuur kan ook beslissen om aandelencategorieën aan te bieden in diverse valuta s voor bepaalde rechtsgebieden (EUR, USD en andere valuta s). De valuta waarin een aandelencategorie wordt uitgegeven, wordt aangegeven in de naam van die aandelencategorie, tenzij voor aandelencategorieën die zijn uitgegeven in de referentievaluta van het Fonds. Voorbeeld: een A- aandelencategorie van een Fonds met de EUR als referentievaluta die is uitgegeven in USD zal A-USD genoemd worden, en de NIW van deze A-USD-aandelencategorie zal in USD uitgedrukt worden. Een A-aandelencategorie van een Fonds met de EUR als referentievaluta die is uitgegeven in EUR zal A genoemd worden, en zijn NIW zal uitgedrukt worden in EUR (de referentievaluta van het Fonds). Een Fonds kan meerdere aandelencategorieën uitgeven die de NIW elk in een verschillende valuta uitdrukken zoals hoger beschreven. De beheerprovisie en overige vergoedingen van een aandelencategorie uitgegeven in een andere valuta dan de referentievaluta van het Fonds stemmen overeen met de beheerprovisie en overige vergoedingen van de overeenstemmende aandelencategorie uitgegeven in de referentievaluta van het Fonds. Zo zijn de provisies voor de A-USD-aandelencategorieën identiek aan de beheerprovisie en overige vergoedingen van de A-aandelencategorieën. De toepasselijke initiële minimumbelegging en de minimale vervolgbelegging voor Categorie A en Categorie B in aandelencategorieën in andere valuta s bedragen het equivalent van EUR 100. De toepasselijke initiële minimumbelegging en de minimale vervolgbelegging voor Categorie C in aandelencategorieën in andere valuta s bedragen het equivalent van EUR De toepasselijke initiële minimumbelegging voor Categorie I in aandelencategorieën in andere valuta s bedraagt het equivalent van EUR Uitsluitend kapitalisatieaandelen, uitgegeven op naam. De raad van bestuur kan bovendien nieuwe waarderingsvaluta s toevoegen aan een compartiment of aandelencategorie. Als de raad van bestuur van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zal het vereenvoudigde prospectus van het betrokken compartiment dienovereenkomstig aangepast worden. Alvorens in te schrijven, dient de belegger in Deel II na te gaan welke categorieën en subcategorieën beschikbaar zijn voor elk compartiment. Indien blijkt dat aandelen uit een categorie of subcategorie worden gehouden door anderen dan de toegelaten personen, zal de raad van bestuur deze aandelen kosteloos omzetten in aandelen van de Categorie A. Het aandeelhoudersregister wordt in Luxemburg bijgehouden door de registeragent vermeld onder Diverse informatie. Tenzij om een aandeelcertificaat wordt verzocht, zal een houder van aandelen op naam een schriftelijke bevestiging ontvangen van zijn of haar aandeelhouderschap binnen tien Werkdagen (zoals gedefinieerd in Berekening van de netto-inventariswaarde ). De raad van bestuur adviseert de beleggers aandelen te houden in niet-gecertificeerde vorm, die immers het voordeel bieden dat omzettings- en terugkooporders verwerkt kunnen worden zonder noodzaak om een certificaat in te dienen. Bovendien worden de kosten in verband met het drukken en uitgeven van de aandeelcertificaten ten laste van de beleggers gebracht. Aandeelhouders die gebruik maken van nomineediensten zullen geen certificaten ontvangen. Overdrachten van aandelen op naam kunnen plaatsvinden door een order in die zin te plaatsen bij de Registeragent, vergezeld van een overdrachtsdocument in gepaste vorm en, indien uitgegeven, de betrokken aandeelcertificaten. De aandelen moeten volledig zijn volgestort en worden uitgegeven zonder waardevermelding. Behoudens andersluidende vermelding is hun uitgifte niet beperkt in aantal. De rechten die aan de aandelen zijn gekoppeld zijn de rechten die zijn uitgevaardigd in de wet van 10 augustus 1915 voor zover hierop niet door de Wet wordt afgeweken. Er kunnen fracties van aandelen worden uitgegeven voor zowel de aandelen op naam als de aandelen aan toonder die niet materieel leverbaar zijn, tot een honderdste van een aandeel. Alle volledige aandelen van de Vennootschap, ongeacht hun waarde, hebben een gelijk stemrecht. De aandelen van elk compartiment en/of elke categorie en/of subcategorie hebben een gelijk recht op de vereffeningsopbrengst van het betreffende compartiment en/of van elke betreffende categorie en/of subcategorie. ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

16 DIVIDENDEN De inkomsten van kapitalisatieaandelen worden herbelegd. De algemene vergadering van aandeelhouders van de uitkeringsaandelen van elk betrokken compartiment zal elk jaar stemmen over het besluit van de raad van bestuur om een dividend uit te betalen, dat zal worden berekend met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en de statuten. De raad van bestuur kan, indien dat opportuun wordt geacht, besluiten om een voorschot op dividenden uit te keren. De raad van bestuur zal de voorwaarden vaststellen voor de betaling van de dividenden en voorschotten op dividenden waartoe is besloten. Als het netto uitkeerbare bedrag zeer laag uitvalt en de kosten om die inkomsten uit te keren onevenredig hoog uitvallen, kan de raad van bestuur voorstellen om geen dividend uit te betalen. In dergelijke gevallen blijven de niet-uitgekeerde inkomsten in het betrokken compartiment ten gunste van de houders van B-aandelen. Een dividend dat niet opgeëist is binnen vijf jaar na de declarering wordt verbeurdverklaard en valt ten gunste van het betrokken Fonds. Er zullen geen interesten betaald worden over een dividend dat door de Vennootschap gedeclareerd is en door haar ter beschikking van de begunstigde gehouden wordt. Alle aandelen van uitkeringsaandelencategorieën die in omloop zijn op de datum van de betaalbaarstelling komen in aanmerking voor het gedeclareerde dividend. ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

17 INSCHRIJVING, OMZETTING EN TERUGKOOP VAN AANDELEN Voorafgaande kennisgevingen Inschrijvingen, omzettingen en terugkopen van aandelen vinden plaats tegen een onbekende NIW. Ze kunnen betrekking hebben op een aantal aandelen of op een bedrag. De raad van bestuur behoudt zich het recht voor om: (a) om welke reden ook een aanvraag tot inschrijving op of omzetting van aandelen geheel of gedeeltelijk te weigeren; (b) op elk moment de aandelen terug te kopen die worden gehouden door personen aan wie het niet is toegestaan om aandelen van de Vennootschap te kopen of te houden; (c) inschrijvings-, omzettings- of terugkoopaanvragen te weigeren van een belegger die ervan verdacht wordt praktijken voor Market Timing en Active Trading te hanteren en in voorkomend geval de nodige maatregelen te treffen om de andere beleggers van de Vennootschap te beschermen. De raad van bestuur heeft de toelating om voor elk compartiment minimumbedragen vast te stellen voor inschrijving, omzetting, terugkoop en bezit. Indien een aandeelhouder na een terugkoop of een omzetting binnen een zelfde compartiment aandelen zou houden waarvan het bedrag onder het minimumbedrag voor aandelenbezit ligt, kan de raad van bestuur overgaan tot de gedwongen terugkoop van de aldus gehouden aandelen. Tot slot heeft de raad van bestuur in een aantal gevallen, die in bijlage 6 worden uiteengezet, de toelating om de uitgifte, omzetting en terugkoop van de aandelen van elk compartiment, elke categorie en/of subcategorie, en de berekening van hun netto-inventariswaarde, tijdelijk op te schorten. In het kader van de strijd tegen het witwassen van kapitaal moet het inschrijvingsformulier vergezeld zijn van, wanneer het een natuurlijke persoon betreft, de identiteitskaart of het paspoort van de inschrijver, eensluidend verklaard door een bevoegde instantie (bijv. ambassade, consulaat, notaris of politiecommissaris) of door een financiële instelling die onderhevig is aan identificatienormen die overeenstemmen met de in Luxemburg geldende normen, of, wanneer het een rechtspersoon betreft, van de statuten en een uittreksel uit het handelsregister, in de volgende gevallen: 1. indien direct bij de Vennootschap wordt ingeschreven; 2. indien de inschrijving gebeurt via een professional uit de financiële sector die inwoner is van een land dat geen identificatieverplichting heeft die gelijkwaardig is aan de Luxemburgse normen inzake de preventie van het gebruik van een financieel systeem voor witwasdoeleinden; 3. indien de inschrijving gebeurt via een dochtervennootschap of een vestiging waarvan het moederbedrijf onderworpen is aan een identificatieverplichting die gelijkwaardig is aan de verplichting die door de Luxemburgse wet is vereist, indien het moederbedrijf volgens de toepasselijke wetgeving niet verplicht is om erop toe te zien dat deze bepalingen door de dochtervennootschappen of vestigingen worden nageleefd. Bovendien is de Vennootschap verplicht om de herkomst van de bedragen te achterhalen indien zij afkomstig zijn van financiële instellingen die niet onderworpen zijn aan een identificatieverplichting die gelijkwaardig is aan degene die door de Luxemburgse wet wordt vereist. De inschrijvingen kunnen tijdelijk worden geblokkeerd tot de herkomst van de bedragen is vastgesteld. Algemeen wordt aangenomen dat de professionals uit de financiële sector die ingezetene zijn van landen die zich hebben aangesloten bij de besluiten van de FAG (Financiële Actiegroep ter bestrijding van het witwassen van geld) een identificatieverplichting hebben die gelijkwaardig is aan de verplichting die door de Luxemburgse wet wordt vereist. Dual Pricing Op voorwaarde dat dit geen significante ongunstige impact heeft op een compartiment kan de raad van bestuur bepalen dat een aandelencategorie van een compartiment in bepaalde rechtsgebieden wordt aangeboden tegen een prijs die berekend is in een andere valuta dan de referentievaluta (momenteel USD, EUR en andere grote valuta's). De omwisseling gebeurt vrijwel onmiddellijk, tegen de dan geldende wisselkoers. Transacties in verband met de tweede valuta worden uitgedrukt en betaald in die valuta. Terugkoop- en omzettingsorders kunnen enkel vereffend worden in de dual price valuta waarin de oorspronkelijke belegging plaatsvond. Verzoeken tot vereffening in een andere valuta dan die van de oorspronkelijke belegging zullen verwerkt worden tegen de betrokken wisselkoers; eventuele winsten of verliezen die voortvloeien uit deze omwisseling zullen gedragen worden door de belegger. Verwerking van persoonlijke gegevens Wanneer een belegger een inschrijvingsaanvraag indient, geeft hij de Vennootschap de toestemming om alle vertrouwelijke informatie die zij over hem zou kunnen verkrijgen, op te slaan en te gebruiken met het oog op het beheer van zijn rekening of hun zakelijke relatie. Voor zover dit gebruik dat vereist, geeft de belegger eveneens toestemming om deze informatie te delen met verschillende dienstverleners van de Vennootschap. Merk op dat bepaalde dienstverleners die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, mogelijk aan minder strikte regels inzake gegevensbescherming onderworpen zijn. De gegevens kunnen dienen voor archivering, om orders te verwerken, om te antwoorden op vragen van aandeelhouders en om hen informatie te verstrekken over andere producten en diensten van de Vennootschap. De Vennootschap, noch de beheermaatschappij zal vertrouwelijke informatie over de aandeelhouders verstrekken, tenzij zij daartoe verplicht worden door een specifieke reglementering. Inschrijvingen Alle voorwaarden met betrekking tot de inschrijvingen die plaatsvinden tijdens de introductieperiode van een compartiment, categorie en/of subcategorie ( initiële inschrijvingsperiode ), worden uiteengezet in Deel II. Na de initiële inschrijvingsperiode worden de aandelen uitgegeven tegen een prijs die overeenstemt met de waarde van het nettovermogen per aandeel, vermeerderd met een uitgifteprovisie zoals vermeld in Deel II. Beleggers die voor het eerst willen inschrijven op aandelen moeten het inschrijvingsformulier bij het Prospectus invullen. De raad van bestuur behoudt zich echter het recht voor om afstand te doen van deze verplichting. Om te worden uitgevoerd tegen de inventariswaarde van een bepaalde waarderingsdag moet een order uiterlijk op de datum en het tijdstip die zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden, die voor elk compartiment zijn beschreven in Deel II, door de Vennootschap zijn aanvaard. De orders die na deze termijn worden aanvaard, zullen worden verwerkt op basis van de netto-inventariswaarde van de waarderingsdag die volgt op de gegeven waarderingsdag. Om te worden aanvaard door de Vennootschap moet een order alle vereiste informatie bevatten met betrekking tot de identificatie van de aandelen waarop ingeschreven wordt en de identiteit van de inschrijver zoals hierboven vermeld. De orders moeten met de post aan de registeragent gericht worden. Ze kunnen ook per fax of elektronische weg aan de registeragent gericht worden, op voorwaarde dat het origineel meteen per post nagestuurd wordt. Tenzij voor een specifiek compartiment anders wordt vermeld, is de inschrijvingsprijs van elk aandeel betaalbaar in een van de waarderingsvaluta s van de betreffende aandelen en binnen de in Deel II vastgestelde termijn, in voorkomend geval vermeerderd met de van toepassing zijnde provisie voor inschrijving. De betaling van de aandelen mag enkel via bankoverschrijving gebeuren, vrij van bankkosten (die ten laste van de belegger vallen). De raad van bestuur behoudt zich het recht voor om afstand te doen van deze ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

18 verplichting en een betaling per cheque te aanvaarden, maar normaliter wordt de order pas in behandeling genomen na verwerking van de cheque. Op verzoek van de aandeelhouder kan de betaling worden verricht in een andere valuta dan een van de waarderingsvaluta's, maar beperkt tot een betaling in EUR, USD of SEK. De omrekeningskosten komen dan voor rekening van de aandeelhouder en worden opgeteld bij de inschrijvingsprijs. In geval van verzuim van betaling binnen de toegestane tijdslimieten behoudt de raad van bestuur zich het recht voor per dag vertraging verwijlinteresten te vorderen tegen het markttarief. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om inschrijvingsaanvragen uit te stellen ingeval het onzeker zou zijn dat de betreffende betaling binnen de opgelegde betalingstermijnen aan de bewaarder wordt bezorgd of wanneer het order onvolledig is. In dat geval worden de aandelen slechts toegekend na ontvangst van de naar behoren ingevulde inschrijvingsaanvraag vergezeld van de betaling of een document dat de betaling binnen de opgelegde termijnen onherroepelijk bewijst. In geval van betaling met een niet-gecertificeerde cheque zullen de aandelen worden toegekend na ontvangst van de betalingsbevestiging. De Vennootschap kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de uitgestelde verwerking van orders ingeval deze onvolledig zijn. De raad van bestuur kan aanvaarden aandelen uit te geven tegen de inbreng in natura van effecten, in overeenstemming met de voorwaarden die volgens de Luxemburgse wet zijn vastgesteld, in het bijzonder de verplichting om door de accountant vermeld onder Diverse informatie hiervoor een evaluatieverslag te laten opstellen en op voorwaarde dat deze effecten voldoen aan het beleggingsbeleid en de beleggingsbeperkingen van het betreffende compartiment van de Vennootschap, zoals beschreven in Deel II. Behoudens andersluidende bepaling worden de kosten van deze transactie gedragen door de vragende partij. Omzettingen Met inachtneming van de bepalingen die gelden voor een compartiment en/of categorie en/of subcategorie, kan elke aandeelhouder verzoeken zijn aandelen of een deel ervan om te zetten in aandelen van een ander compartiment en/of een andere categorie en/of subcategorie. Het aantal nieuwe uitgegeven aandelen en de kosten van de transactie worden berekend op basis van de formule vermeld in bijlage 5. Bij het omzetten van aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment moeten de aandeelhouders beantwoorden aan de minimale beleggingsvereisten van het nieuwe compartiment, anders wordt de order niet in behandeling genomen. Om te worden uitgevoerd tegen de inventariswaarde van een bepaalde waarderingsdag, moet een order uiterlijk op de datum en het tijdstip die zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden die voor elk compartiment zijn beschreven in Deel II, door de Vennootschap zijn aanvaard. De orders die na deze termijn worden aanvaard, zullen worden verwerkt op basis van de inventariswaarde van de waarderingsdag die volgt op de gegeven waarderingsdag. Om te kunnen worden verwerkt, moeten de aanvragen voor de omzetting van aandelen aan toonder worden vergezeld van de representatieve effecten. Terugkopen Onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die in het Prospectus zijn vastgelegd, heeft elke aandeelhouder op elk moment het recht om zijn aandelen door de Vennootschap te laten terugkopen. De aandelen die door de Vennootschap worden teruggekocht, worden geannuleerd. Om te worden uitgevoerd tegen de inventariswaarde van een bepaalde waarderingsdag moet een order uiterlijk op de datum en het tijdstip die zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden, die voor elk compartiment zijn beschreven in Deel II, door de Vennootschap zijn aanvaard. De orders die na deze termijn worden aanvaard, zullen worden verwerkt op basis van de inventariswaarde van de waarderingsdag die volgt op de gegeven waarderingsdag. Om te worden aanvaard door de Vennootschap moet een order alle vereiste informatie bevatten met betrekking tot de identificatie van de betrokken aandelen en de identiteit van de aandeelhouder zoals hierboven vermeld. Tenzij voor een specifiek compartiment anders wordt vermeld, wordt het terugkoopbedrag van elk aandeel terugbetaald in een van de waarderingsvaluta s van de betreffende aandelen en de binnen de in Deel II vastgestelde termijn, in voorkomend geval verminderd met de toepasselijke terugkoopprovisie. Op verzoek van de aandeelhouder kan de betaling worden verricht in een andere valuta dan een van de waarderingsvaluta s van de teruggekochte aandelen, maar beperkt tot een betaling in EUR, USD of SEK. In dat geval komen de wisselkosten voor rekening van de aandeelhouder en worden ze verrekend in de terugkoopprijs. De terugkoopprijs van de aandelen kan hoger of lager zijn dan de prijs die werd betaald op het moment van de inschrijving (of de omzetting), afhankelijk van het feit of de nettowaarde inmiddels is gestegen of gedaald. Het terugkoopbedrag zal slechts worden gestort wanneer de bewaarder ofwel de effecten aan toonder ontvangt die de teruggekochte aandelen vertegenwoordigen, niet-vervallen coupons aangehecht, ofwel een verklaring van een onafhankelijke bewaarinstelling dat de betreffende effecten weldra worden geleverd. De Vennootschap behoudt zich het recht voor de terugkoopaanvragen uit te stellen ingeval het betrokken order onvolledig is. De Vennootschap kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de uitgestelde verwerking van orders ingeval deze onvolledig zijn. De raad van bestuur heeft het recht om de betaling van de terugkoopprijs aan elke instemmende aandeelhouder te voldoen door de toekenning in natura van effecten van het betreffende compartiment, op voorwaarde dat de resterende aandeelhouders geen nadeel ondervinden en dat er door de accountant van de Vennootschap een waarderingsverslag wordt opgesteld. De aard of het type van de tegoeden die in een dergelijk geval worden overgedragen, zal worden bepaald door de beheerder, met inachtneming van het beleggingsbeleid en de beleggingsbeperkingen van het betreffende compartiment. De kosten van dergelijke overdrachten zullen worden gedragen door de vragende partij. ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

19 BEREKENING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE PER AANDEEL Elke berekening van de netto-inventariswaarde wordt als volgt uitgevoerd, onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur: 1. De netto-inventariswaarde per aandeel van elk compartiment, elke categorie en/of subcategorie wordt, behoudens andersluidende bepalingen in Deel II, op elke volledige bankwerkdag in Luxemburg berekend, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een significant deel (ongeveer 50%) van de activa van het compartiment wordt verhandeld, minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige NIW. De NIW wordt voor elk compartiment berekend in de waarderingsvaluta s die in Deel II worden vermeld. 2. De berekening van de netto-inventariswaarde per aandeel gebeurt op basis van het totale nettovermogen van het desbetreffende compartiment en/of de overeenstemmende categorie en/of subcategorie. Het totale nettovermogen van elk compartiment, elke categorie en/of subcategorie wordt berekend door alle activaonderdelen die door elk van hen worden gehouden (inclusief de rechten/entitlements of percentages die in bepaalde interne subportefeuilles worden gehouden zoals meer gedetailleerd wordt beschreven onder punt 4 hierna) op te tellen, waarvan vervolgens de eigen schulden en verplichtingen worden afgetrokken, dit alles in overeenstemming met hetgeen is vermeld onder punt 4, alinea 4, hierna. 3. De netto-inventariswaarde per aandeel van elk compartiment, elke categorie en/of subcategorie wordt berekend door het betrokken totale nettovermogen te delen door het aantal aandelen in omloop. 4. Teneinde intern een globaal financieel en administratief beheer te verzekeren van de activamassa s die toebehoren aan een of meerdere compartimenten, categorieën en/of subcategorieën van aandelen, kan de raad van bestuur zoveel interne subportefeuilles creëren als er te beheren activamassa s zijn (de interne subportefeuilles ). Zo kunnen een of meerdere compartimenten, categorieën en/of subcategorieën van aandelen die volledig of gedeeltelijk hetzelfde beleggingsbeleid hebben, activa verzamelen die door elk van hen zijn verworven in het kader van de uitvoering van dit beleggingsbeleid in een interne subportefeuille die hiertoe is gecreëerd. Het aandeel dat door elk compartiment, elke categorie en/of subcategorie van aandelen wordt gehouden binnen elk van de interne subportefeuilles kan ofwel worden uitgedrukt in percentages ofwel in rechten (of entitlements), zoals beschreven in de twee volgende paragrafen. De oprichting van een interne subportefeuille heeft als enige doelstelling het administratieve en financiële beheer van de Vennootschap te vereenvoudigen. De bezitspercentages worden opgesteld op basis van de verhouding tot de bijdrage aan de activa van een gegeven interne subportefeuille. Deze bezitspercentages worden elke waarderingsdag opnieuw berekend om rekening te houden met elke terugkoop, uitgifte, omzetting, uitkering of andere gebeurtenis die plaatsvindt binnen een van de betreffende compartimenten, categorieën en/of subcategorieën van aandelen en die hun participatie in de betreffende interne subportefeuille zou verhogen of verlagen. De rechten/entitlements die door een gegeven interne subportefeuille zouden worden uitgegeven, worden gewaardeerd met een frequentie en onder voorwaarden die mutatis mutandis identiek zijn aan degene die zijn vermeld onder de punten 1, 2 en 3 hiervoor. Het totale aantal uitgegeven rechten/entitlements zal variëren al naargelang de uitkeringen, terugkopen, uitgiften, omzettingen of andere gebeurtenissen binnen een van de betreffende compartimenten, categorieën en/of subcategorieën die hun participatie in de betreffende interne subportefeuille zouden verhogen of verlagen. 5. Ongeacht het aantal categorieën en/of subcategorieën dat binnen een welbepaald compartiment wordt gecreëerd, moet het totale nettovermogen van dit compartiment worden berekend volgens de door de Wet bepaalde frequentie, volgens de statuten en/of volgens het Prospectus. Het totale nettovermogen van elk compartiment word berekend door het totale nettovermogen van elke categorie en/of subcategorie binnen dit compartiment op te tellen. 6. Onverminderd hetgeen onder punt 4 hiervoor is vermeld over de rechten/entitlements en de bezitspercentages, en onverminderd de bijzondere regels die voor een of meerdere specifieke compartimenten vastgelegd kunnen zijn, gebeurt de waardering van het nettovermogen van de verschillende compartimenten in overeenstemming met de regels bepaald in bijlage Swing pricing: In bepaalde marktomstandigheden en rekening houdend met het volume van de aankoop- en verkooptransacties binnen een compartiment, een categorie of een subcategorie, en de grootte hiervan, kan de raad van bestuur oordelen dat het in het belang van de aandeelhouders is om de NIW per aandeel te berekenen op basis van de aankoop- en verkoopkoersen van de activa en/of door een schatting toe te passen van het verschil tussen de aankoop- en verkoopkoers die geldt op de markten waarop de activa worden verhandeld. De raad van bestuur kan de betreffende NIW opnieuw aanpassen om rekening te houden met alle transactiekosten en verkoopprovisies, met dien verstande dat deze kosten en provisies op dat moment niet meer mogen bedragen dan 1% van de NIW van het compartiment, de categorie of de subcategorie. 19 / 82

20 FISCALE BEPALINGEN BELASTING VAN DE VENNOOTSCHAP Op datum van het Prospectus is de Vennootschap niet onderworpen aan Luxemburgse belasting op inkomsten en meerwaarden. De Vennootschap is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse taxe d abonnement van 0,05% van de waarde van het nettovermogen. Dit tarief wordt verlaagd tot 0,01% voor: a) de compartimenten waarvan de doelstelling louter gericht is op de collectieve belegging in geldmarktinstrumenten en deposito s bij kredietinstellingen; b) de compartimenten waarvan de doelstelling louter gericht is op de collectieve belegging in deposito s bij kredietinstellingen; c) de compartimenten, categorieën en/of subcategorieën die zijn voorbehouden aan institutionele beleggers. De waarde van de tegoeden die wordt vertegenwoordigd door deelbewijzen in handen van andere ICB s is vrijgesteld van deze taxe d abonnement, op voorwaarde dat deze deelbewijzen reeds aan de taxe d abonnement waren onderworpen. Ingeval zij verschuldigd is, is de taxe d abonnement driemaandelijks betaalbaar op basis van het betrokken nettovermogen. De taxe d abonnement wordt berekend aan het einde van het kwartaal waarop zij betrekking heeft. De Vennootschap is daarnaast in België onderworpen aan een jaarlijkse belasting op de ICB s van 0,08% van de door de Vennootschap in België openbaar verkochte nettobedragen, vanaf de inschrijving bij de CBFA. BELASTING VAN DE BELEGGINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP Bepaalde inkomsten van de portefeuille van de Vennootschap, zoals dividenden en interesten, evenals bepaalde meerwaarden, kunnen onderworpen zijn aan belastingen waarvan de aard en het tarief kan verschillen naargelang het land van herkomst. Op deze inkomsten en meerwaarden kan ook bronbelasting worden geheven. Het is mogelijk dat de Vennootschap in bepaalde omstandigheden geen beroep kan doen op de internationale conventies tegen dubbele heffingen die gesloten zijn tussen Luxemburg en de betrokken landen. Wanneer deze conventies door bepaalde staten strikt toegepast worden, zijn ze immers uitsluitend van toepassing op personen die in Luxemburg belastingplichtig zijn. BELASTING VAN DE AANDEELHOUDERS a) Ingezetenen van Luxemburg Op datum van het Prospectus zijn de ingezetenen van Luxemburg geen bronheffing verschuldigd over de ontvangen dividenden en de gerealiseerde meerwaarden bij de verkoop van aandelen. De dividenden zijn echter belastbaar bij wege van belastingaanslag. Over de bij de vervreemding van aandelen gerealiseerde meerwaarde is geen inkomstenbelasting verschuldigd als de aandelen waren gehouden gedurende een termijn van meer dan zes maanden, behalve voor ingezeten aandeelhouders die meer dan 10% van de aandelen van de Vennootschap houden. b) Niet-ingezetenen In principe, volgens de huidige wetgeving en ingeval de bepalingen van de Richtlijn 2003/48 zoals hierna gespecificeerd in punt c) niet van toepassing zijn: - is er geen bronheffing verschuldigd op ontvangen dividenden en gerealiseerde meerwaarden bij de verkoop van aandelen door niet-ingezetenen; - is er geen Luxemburgse inkomstenbelasting verschuldigd op de meerwaarden die door niet-ingezetenen worden gerealiseerd bij de verkoop van aandelen, behalve in twee gevallen: indien de aandeelhouder, die meer dan 10% van de aandelen van de Vennootschap houdt, zijn aandelen verkoopt binnen de zes maanden na de verwerving; indien de aandeelhouder, die meer dan 10% van de aandelen van de Vennootschap houdt, gedurende meer dan vijftien jaar ingezetene is geweest, en hij minder dan vijf jaar vóór de verkoop van de aandelen een niet-ingezetene belastingplichtige is geworden. Indien er echter een verdrag tot voorkoming van dubbele belastingheffing is gesloten tussen het Groothertogdom en het land van verblijf van de aandeelhouder, zijn de gerealiseerde meerwaarden bij de verkoop van aandelen in principe vrijgesteld in Luxemburg, waarbij de belastingbevoegdheid wordt toegekend aan het land van verblijf van de aandeelhouder. c) Ingezetenen van een andere lidstaat van de Europese Unie, met inbegrip van de Franse overzeese gebieden, de Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden, de Alandseilanden en Gibraltar. Alle natuurlijke personen die dividenden van de Vennootschap of de opbrengst van de overdracht van aandelen van de Vennootschap ontvangen door bemiddeling van een betaalkantoor gevestigd in een andere lidstaat dan hun land van verblijf, wordt aangeraden informatie in te winnen in verband met de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hen van toepassing zijn. De meeste landen die onder de richtlijn 2003/48 vallen, zullen immers aan de belastingautoriteiten van het land van verblijf van de begunstigde van de uitkeringen de bedragen meedelen van de inkomsten uit de schuldbewijzen die begrepen zijn in het door de Vennootschap uitgekeerde bedrag als het compartiment meer dan 15% van zijn vermogen belegt in de schuldbewijzen die bedoeld worden in artikel 6 van de Richtlijn 2003/48 of die begrepen zijn in de meerwaarde die voortvloeit uit de overdracht, de terugbetaling of de terugkoop van de aandelen van de Vennootschap als het compartiment meer dan 25% van zijn vermogen belegt in de schuldbewijzen die bedoeld worden in artikel 6 van de Richtlijn 2003/48. In plaats van deze mededeling zal Luxemburg, naast bepaalde andere landen, zoals Oostenrijk en Zwitserland, in principe een heffing aan de bron toepassen op de rentebetalingen en op de andere, met de rentebetalingen vergelijkbare inkomsten die aan de begunstigden worden uitgekeerd die in een andere lidstaat verblijven. Deze bronheffing zal 20% bedragen tot 30 juni 2011 en 35% vanaf 1 juli Met deze bronheffing zal rekening gehouden worden door het land van verblijf van de begunstigde in het kader van de belastingen volgens de geldende nationale belastingreglementering. De begunstigde kan een verzoek indienen bij het betaalkantoor om onder het systeem van de informatie-uitwisseling of het fiscaal certificaat te vallen, in plaats van de bronheffing. d) Ingezetenen van derde landen In principe wordt geen bronheffing ingehouden op de inkomsten die worden uitgekeerd aan ingezetenen van derde landen of territoria. Conform de bepalingen van Richtlijn 2003/48 wordt echter wel een bronheffing ingehouden op de interesten en daarmee gelijkgestelde inkomsten die worden uitgekeerd aan begunstigden die natuurlijke personen zijn en die woonachtig zijn in de Nederlandse Antillen, Aruba, Guernsey, Jersey, het eiland Man, de Britse Maagdeneilanden en Montserrat. De voorgaande bepalingen zijn gebaseerd op de Wet en op de momenteel geldende praktijken en kunnen worden gewijzigd. De beleggers wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. De aandacht van de beleggers wordt eveneens gevestigd op bepaalde fiscale bepalingen die specifiek gelden voor bepaalde landen waar de aandelen van de Vennootschap openbaar worden verdeeld. ABN AMRO Multi-Manager Funds Volledig Prospectus Deel I - Versie FEBRUARI / 82

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus FEBRUARI 2012 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato januari 2009 PARWORLD Bevek met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus maart 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus J u l i 2 0 1 3 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2016 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus juni 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus december 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

FORTIS QUAM FUND 15/40

FORTIS QUAM FUND 15/40 Presentatie van het Fonds FORTIS QUAM FUND is op 29 november 2005 voor onbepaalde duur opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als gemeenschappelijk beleggingsfonds conform de bepalingen

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2013 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Fortis Comfort Bond Fund

Fortis Comfort Bond Fund Fortis Comfort Bond Fund Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli 2005 in Luxemburg

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie