Verantwoordelijke uitgever: VFP - Ruggeveldlaan Antwerpen (Deurne) - Afgiftekantoor Gent X - P509183

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoordelijke uitgever: VFP - Ruggeveldlaan 522-2100 Antwerpen (Deurne) - Afgiftekantoor Gent X - P509183"

Transcriptie

1 aandelijks - de jaargang nr. 3 - mei 25 met magazine erantwoordelijke uitgever: - uggeveldlaan ntwerpen (eurne) - fgiftekantoor ent X ieter Jamaer (agbladboetiek asselt) over het belang van een afhaalpunt uc rdies (nizo Winkelraad) brengt goed nieuws eert choenmaekers legt uit waarom B uit de krantendistributie stapt

2 peel voor uw plezier, ken uw limieten. : ationale oterij nv van publiek recht Belliardstraat Brussel. njoy life. now your limits.

3 vaktijdschrift voor de laamse ersverkopers verschijnt 8 x per jaar de jaargang nr. 3 - mei 25 ag niet vrij verkocht of verhandeld worden erantwoordelijke uitgever Bonny oossens uggeveldlaan (eurne) el ax edactie uy eynaerts, Wouter emmerman, Wilfried andenbroucke, ony ervloet otografie nne eknock ay-out & druk raphius ekhoutdriesstraat ent el de redactie en de verantwoordelijke uitgever zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, weergave van foto s, allerhande teksten en opmaak van advertenties enof ingezonden mededelingen. iets uit deze uitgave mag worden overgenomen ook niet gedeeltelijk zonder toestemming van de verantwoordelijke uitgever. overfoto s: chtergrond: inks: ieter Jamaer idden: B roup echts: nizo id van de nie van de itgevers van de eriodieke ers inhoud 5-7 Wat vinden winkeliers van de pakjesdiensten? 9- abakskatern e olksgezondheid licht haar visie op reclame-acties voor rookwaren toe 4-9 agazine Belgische istributiedienst uit de race om het krantencontract ieuwe media stellen perssubsidies openlijk in vraag an het ook zonder subsidies? en Buurtsuper.be opnieuw in beroep in de transportkostenzaak nizo Winkelraad schrijft een goednieuwskrant et jaar van de vernieuwing bij adbrokes 25 ete angijzers door Wilfried andenbroucke 26 ruiswoordraadsel ieter Jamaer (agbladboetiek asselt) over het belang van een afhaalpunt eert choenmaekers legt uit waarom B uit de krantendistributie stapt uc rdies (nizo Winkelraad) brengt goed nieuws met met magazine aandelijks - de jaargang nr. 3 - mei 25 erantwoordelijke uitgever: - uggeveldlaan ntwerpen (eurne) - fgiftekantoor ent X met magazine ete hangijzers e actualiteit volgens het forum van erswinkel.be erswinkel.be is een forum dat gratis ter beschikking van alle persverkopers staat. edere verkoper kan er mits registratie (noodzakelijk omdat het forum exclusief voor persverkopers is) zijn mening kwijt over alles wat de sector aangaat en méér. aast de occasionele kolder vallen er beslist interessante meningen en nuttige nieuwtjes te sprokkelen. Wilfried andenbroucke, een van de vijf initiatiefnemers, geeft een woordje uitleg bij een van de actuele thema s. (over telefonische abo-werving) Wat ik niet begrijp, ( ) waarom moeten ze absoluut iedereen aan een abo helpen, wat hebben ze eraan om een eigen lezer een abo aan te smeren, ze verkopen nul kranten meer maar ze zitten wel de winkelier te ambeteren. elke actie die ondernomen wordt, is een goede actie. Beter iets doen dan niets doen en er over leuteren We hebben eindeloos gestookt en brieven geschreven en mails voor die maga s: en ze zijn nog altijd aan 5 % hé. We moeten denk ik concreter worden, ons gezicht tonen. k zou heel hard teleurgesteld zijn in mijn collega s mocht dit echt niet lukken ( ). e m en foutisten kunnen nu ook eens iets doen. Ze moeten het niet doen voor een ander, alhoewel, toch eerder een beetje waardigheid ten opzichte van uw eigen beroep. k neem geen ronde abo aan (die klant komt sowieso niet in de winkel). Winkelabo wel (moetens eigenlijk). k verkoop nooit tijdschriften met een lagere marge, gaat allemaal terug. Zaterdag verkoop ik geen ranse kranten wegens inderdaad: te lage marge. Bon, als ik dit herlees mag ik van geluk spreken dat ik nog iets verkoop. andaag folders W et aatste ieuws + wekelijks gratis Win for life, in de vuilbak ermee! Worden we bondgenoot van onze eigen doodgravers? s er een plan enault voor krantenwinkels (ik kan dan met vervroegd pensioen en de anderen zich herscholen)? Zet er mij maar op! et is zo jammer dat de problemen van de pers natuurlijk niet in de pers komen. Je schrijft geen artikels over je eigen smerige streken, laat staan dat je ze nog in je eigen uitgaven zou moeten publiceren. ls bijvoorbeeld in de horeca iets niet in goede aarde valt, weet onmiddellijk heel België ervan! ebben we als persverkopers dan echt geen klankbord waar we eens veel lawaai kunnen maken? om ermeirsch in iosk: r is sowieso een sterke opschuiving naar de verkoop van abonnementen in het algemeen, dat tonen onze cijfers duidelijk. us het argument dat het specifiek de winkelabonnementen zijn die het aandeel van de losse verkoop (met een hogere marge) verkleinen, gaat niet op. (einde citaat). aar effen nadenken: de printverkoop kalft af in haar totaliteit, zowel abonnementen als losse verkoop. aar de losse verkoop kalft wel een stuk sterker af dan de abo-verkoop. s het dan niet logisch te concluderen dat een stuk van die losse verkoop verschuift naar abo-verkoop, ofwel maar de post, ofwel (voor een gedeelte) naar W, waar mogelijk? k vind het vanuit de praktijk ook zo evident dat het geen discussie behoeft: de klanten die nu nog in de losse verkoop zitten zijn taai, maar daar wordt nu ook op gewerkt met nog extremere aanbiedingen. k weet niet of de brave op dialoog gestelde verkoper dat beseft, maar het streven is wel degelijk om àlle lezers te bereiken via abonnement. ààr wordt nu aan gewerkt. raagvlak s er een draagvlak? e vraag wordt op ons forum vaak gesteld, meestal met (minstens!) een zweem van ironie, telkens iemand een vorm van verweer voorstelt tegen de steeds lagere marges. aatst uiteraard bij de voorgestelde actie tegen e ersgroep om de commissie op W omhoog te krijgen (in een notendop: boycot in eerste instantie de onechte proplussen tot we een betere vergoeding krijgen). olgens deze uitgever zijn de verkopers tevreden over het systeem: ten bewijze daarvan verwijzen ze naar het groot aantal inschrijvingen. aar het is niet omdat verkopers massaal op het voorstel tot W ingaan, dat ze tevreden zijn met de voorgestelde vergoeding. Want het voorstel is te nemen of te laten, zonder inspraak er is géén discussie mogelijk over de modaliteiten. Zo wordt onze sector telkens weer van een stukje zelfbewustzijn of beschikking over eigen lot beroofd. erwijl wij voor de krantenuitgevers en zeker voor e ersgroep nochtans belangrijke partners zijn. Want dat is het oneerlijke aan een marktconforme vergoeding: de krantenwinkel wordt op één lijn gesteld met een puur logistieke partner als Bpost (die voor die dienst dan ook nog eens een flinke subsidie vangt!). Wij zijn voor e ersgroep een volwaardige handelspartner, Bpost verleent enkel een dienst. Wij verdienen dus een betere vergoeding dan die laatste, voor het bezorgen van de krant aan een lezer die dan nog vaak uit onze winkel geroofd werd. ls volle handelspartner kunnen wij in elk geval ook onderhandelen als wij dat willen wij kunnen zeggen: beste ersgroep, als jullie niet méér geven op W, verkopen wij dit bepaald product van u niet (een product dat sowieso onderbetaald is trouwens). Wie met andere winkeliers die vuist wil maken, kan nog altijd inschrijven op het forum van perswinkel. Wij hebben vooropgesteld dat we zeker minstens inschrijvingen moeten hebben voor we écht tot de actie overgaan; op het moment van schrijven tellen we 85 dapperen. ls we niet over die geraken, moeten we concluderen dat onze sector al te murw geslagen is, dat de passiviteit overheerst, kortom: dat er géén draagvlak meer is. 25 mei 25 olumn 7 mei 25 Y ersdistributie an het ook zonder subsidies? ls persverkopers de oneerlijke concurrentie aanklagen die ontstaat door de subsidiëring van het abonnementenkanaal, dan ligt de klemtoon doorgaans op ideeën die de oneerlijke verhoudingen compenseren. ls we onder impuls van de open brief in het vorige artikel even uitzoomen, dan belanden we bij een andere kernvraag: waarom krijgt de pers subsidies? n is een landschap zonder subsidies (ook een politiek idee trouwens) een optie voor meer evenwicht? ekst: Wouter emmerman oto s: nne eknock - bpost n het licht van de nakende toewijzing van die fraaie som van 2 miljoen euro voor het ochtendlijk bussen van de persabonnementen, heeft de voorjaarsdiscussie over de perssubsidiëring enkele zeer interessante inzichten aan de oppervlakte gewroet. et dank aan de open brief op de voorgaande pagina s, die inzichten bevat die zeer nauw aansluiten bij de vraag hoe persverkopers meer evenwicht kunnen brengen in het distributielandschap. n dat landschap ontvangt het ene kanaal (abo s) tot op heden 2 miljoen euro subsidie en het andere (losse verkoop) niets. nzicht : te weinig transparantie et subsidiebedrag dat in de discussie van de voorbije weken viel, liep op tot 4 miljoen euro. at is de som van de abonnementensubsidie plus de opbrengst van het btw nultarief. en eerste achilleshiel van die twee subsidies is de vage info over de steun. et is heel moeilijk om meer te weten te komen over hoe de subsidiestroom precies werkt. n het geval van de abonnementen: het contract tussen de Belgische taat, Bpost en de uitgevers is niet te consulteren. et dank aan pache ligt hier op onze redactie een exemplaar, maar omdat het de commerciële belangen van de betrokkenen kan schaden zijn alle boeiende passages daarin onleesbaar gemaakt. at is in principe in strijd met de Wet op penbaarheid van Bestuur, maar de praktijk leert dat het quasi onmogelijk is om inzage af te dwingen. ochtans moet onder die onzichtbare passages interessante informatie zitten: over de tarieven bijvoorbeeld die Bpost hanteert om kranten in de bus te stoppen. ie tarieven zouden voor eens en altijd uitwijzen of ze de uitgevers toelaten om de consument uiterst aantrekkelijke abonnementsvoorstellen te doen. e btw nulregeling kampt met eenzelfde vaagheid. ogmaals pache, een van de ondertekenaars van de bewuste open brief, maakte wereldkundig dat de krantenuitgevers een geheime deal sloten met de administratie inanciën om tegen de eigen wetgeving in geen btw te betalen op digitale nieuwsproducten. uropa stelde België daarvoor in gebreke. pache maakte trouwens een interessante vergelijking: tel u even voor dat de regering een afspraak zou maken met lectrabel waarbij de energiereus vrij zou worden gesteld van BW, terwijl de veel kleinere concurrenten op de energiemarkt wél BW moeten aanrekenen. piniemakers zouden met hun verontwaardiging geen blijf weten. aat staan wanneer zo n deal ook nog eens in het geheim beklonken zou zijn. ls het over de eigen sector gaat, verdwijnt die verontwaardiging als sneeuw voor de zon, schrijft journalist om ochez. nzicht 2: de subsidies werken ontwrichtend en tweede element dat expliciet op tafel kwam in de nasleep van de open brief was het ontwrichtend effect van wat met 4 miljoen euro belastinggeld gebeurt. e nieuwe digitale nieuwssites interpreteren dat in de eerste plaats vanuit hun eigen standpunt: met hulp van mediasteun hebben de grote mediagroepen een markt gevormd waar nieuwe spelers nauwelijks een kans krijgen. en duopolie met twee sterke spelers in laanderen, waarbij de digitale nieuwkomers bovendien niet genieten van een BW-vrijstelling. at de subsidies ook voor de winkeliers ontwrichtend werken, is altijd het argument geweest van de federaties van persverkopers. uropa volgde hen daarin en dat zorgde voor een daling van de subsidie. e steun voor het abokanaal is desondanks echter (gereduceerd) blijven bestaan en als we de twee ontwrichtingen even aan elkaar koppelen, ontstaat een interessante analyse. e overheid heeft immers steeds belang gehecht aan het subsidiëren van de pers omdat ze historisch al die kleine vaderlandse uitgeverijen de kans wou geven om hun mening te verspreiden. luralisme steunen heet zoiets. andaag is de laamse mediamarkt niet enkel, maar toch zeker deels, door die subsidies verworden tot een duopolie. an gebeuren, maar de vraag stelt zich uiteraard of het zo begeerde pluralisme daar wel heeft bij gevaren. aarbovenop komt de economische vraag of het nog wel nodig is om belastinggeld te investeren in pag. 8 blz.25 blz.7 blz.22 blz.9 blz.4 ete hangijzers e actualiteit volgens het forum hangijzers e actualiteit volgens het forum hangijzers olumn blz.4 4 mei 25 magazine mei 25 laamse ederatie van ersverkopers ersdistributie Belgische istributiedienst uit de race om het krantencontract n toen waren ze nog met twee. Belgische istributiedienst (B) heeft aangekondigd niet langer kandidaat te zijn voor het contract voor de verdeling van persabonnementen. B verkoopt zelfs haar krantendivisies en gaat andere accenten leggen. Bpost en blijven zo de enige kanshebbers op het begeerde krantencontract. ekst: Wouter emmerman oto: B roup adat we vorige maand konden aankondigen dat de federale regering de kandidatuur van B had weerhouden in het dossier rond de bedeling van abokranten, laat de groep nu weten zich terug te trekken uit de strijd. at doet B roup niet door zomaar de strijd te staken, maar door ineens zijn distributiedienst voor de verspreiding van kranten in ntwerpen en Brussel van de hand te doen., zoals die divisie heet, verdwijnt nog in de eerste helft van dit jaar uit de groep na een management buy-out. ichel d lessandro, momenteel perations irector bij B roup, neemt de krantendivisie na de uitkoop in handen. B benadrukt dat de continuïteit van de krantenbedeling in beide provincies tijdens de overgangsperiode gegarandeerd blijft. trategische keuze B roup verklaart de uitstap vanuit pure strategie. e groep heeft immers nog wel andere ijzers in het vuur. ranten verspreiden was lang niet de belangrijkste activiteit: B geldt als marktleider in huis-aan-huiscommunicatie en bouwde ook een stevige positie uit in digitale retailpromotie (denk maar aan de myhopi app en website). n zijn reactie verwijst eert choenmaekers expliciet naar de kernactiviteiten van B. et de toewijzing van het kranten contract in de finale fase, drong een beslissing zich op, zegt choenmaekers. en nationale uitrol van de krantenbedeling zou betekenen dat de hele organisatie zich over een lange periode volledig zou gaan focussen op een grondige voorbereiding en implementatie van dit dossier. We zien echter een duidelijk groeipotentieel in myhopi ons succesvol en snel groeiend omni-channel activatieplatform en in ons consumentendatabedrijf B dat een centrale rol speelt in onze toekomstplannen. We kiezen dus voor de mogelijkheid tot een versnelde investering in myhopi en B om ons op die manier nog meer te richten op het in spireren en faciliteren van de digitale shopper en de traditionele consument en het supporteren van retailers en merken in hun omni-channel marketingstrategie. rage toewijzing Wie de reactie van eert choenmaekers erop naleest, kan niet anders dan besluiten dat ook de traagheid bij het toewijzen van het contract een zekere rol moet hebben gespeeld. e regering slaagde er eerder al niet in om de deadline van 3 december 24 te halen bij het weerhouden van de kandidaturen. Zelfs met uitstel van de start van het contract (normaal gezien begin volgend jaar) zou de voorbereiding bij winst voor B (net als voor ) een huzarenstukje worden. en netwerk opbouwen, is een werk van vele maanden. Zelfs als de regering nog voor de zomer de knoop doorhakt (een ambitie van minister van conomie ris eeters), rest de winnaar nauwelijks een half jaar voorbereiding. oor een groep als B met andere groeipistes is de rekening dan snel gemaakt. f B deze beslissing ook had genomen als de kandidaturen medio vorig jaar waren weerhouden, blijft koffiedik kijken. aar momenteel dringt de conclusie zich op dat de aarzelende houding van de overheid (omdat de nieuwe coalitie over de kandidaturen wenste te gaan) er voor heeft gezorgd dat de concurrentie in dit dossier alvast met een derde is afgenomen en dat valt te betreuren. n eert choenmaekers, B roup. woordje uitleg bij een van de actuele thema s. Y an het ook zonder subsidies? ls persverkopers de oneerlijke concurrentie aanklagen die ontstaat door de subsidiëring van het abonnementenkanaal, dan ligt de klemtoon doorgaans op ideeën die de oneerlijke verhoudingen compenseren. ls we onder impuls van de open brief in het vorige artikel even uitzoomen, dan belanden we bij een andere kernvraag: waarom krijgt de pers subsidies? n is een landschap zonder subsidies (ook een politiek idee trouwens) een optie ekst: Wouter emmerman oto s: nne eknock - bpost even voor dat de regering een afspraak zou maken met lectrabel waarbij de energiereus vrij zou worden gesteld van BW, terwijl de veel kleinere concurrenten op de energiemarkt wél BW moeten aanrekenen. piniemakers zouden met hun verontwaardiging geen blijf weten. aat staan wanneer zo n deal ook nog eens in het geheim beklonken zou zijn. ls het over de eigen sector gaat, verdwijnt die verontwaardiging als sneeuw voor de zon, schrijft journalist nzicht 2: de subsidies werken ontwrichtend en tweede element dat expliciet op tafel kwam in de nasleep van de open brief was het ontwrichtend effect van wat met 4 miljoen euro belastinggeld gebeurt. e nieuwe digitale nieuwssites interpreteren dat in de eerste plaats vanuit hun eigen standpunt: met hulp van mediasteun hebben de grote mediagroepen een markt gevormd waar nieuwe spelers nauwelijks een kans krijgen. en duopolie met twee sterke spelers in laanderen, waarbij de digitale nieuwkomers bovendien niet genievrijstelling. at de subsidies ook voor de winkeliers ontwrichtend werken, is altijd het argument geweest van de federaties van persverkopers. uropa volgde hen daarin en dat zorgde voor een daling van de subsidie. e steun voor het - blijven bestaan en als we de twee ontwrichtingen even aan elkaar koppelen, blz.25 blz.25 blz wordt het jaar van de vernieuwing voor de sportweddenschappen volgens Yannik Bellefroid, nieuw ommercieel irecteur bij adbrokes België. nderdaad, de marktleider in België bereidt zich voor op talrijke wijzigingen, en op een vervolmaking voor dit nieuwe jaar. e aankomst van de onderneming op het internet, de modernisering van zijn agentschappen maar vooral de nieuwe producten voorgesteld bij de dagbladhandelaar zijn de belangrijkste projecten waarop de onderneming zich zal richten. Yannik Bellefroid gaat hier verder op in, met focus op de dagbladhandelaars. ekst en foto s: adbrokes zeker veelbelovend. aar men mag zeker niet de uitdagingen onderschatten die de komende weken en maanden op ons afkomen met het oog op een concurrentiestrijd die steeds harder wordt. eer specifiek, wat zijn de nieuwigheden in 25 voor de dagbladhandelaars? Yannik Bellefroid: We zijn momenteel al twee jaar aanwezig bij de dagbladhandelaar. it project was commercieel een van onze speerpunten voor onze onderneming, en we hebben de laatste maanden bijgevolg hier heel wat tijd en middelen in geïnvesteerd. et voorbij jaar was een leervol jaar waarin we de specifieke kenmerken van deze markt hebben geanalyseerd, en constructieve besluiten hebben genomen als gevolg van de moeilijkheden die we soms hebben ondervonden tijdens de lancering van dit nieuw project. n 25 rekenen we er op om dit alles goed in de praktijk te kunnen omzetten. it zal starten, en is al begonnen met de installatie van een totaal nieuwe generatie van speelautomaten speciaal aangepast aan de behoeften van de klant bij de dagbladhandel. eze nieuwe generatie biedt onder andere een breed gamma aan onuitgegeven spellen, waaronder live-weddenschappen, aangeboden aan de beste noteringen van de markt. eze nieuwe generatie is bovendien meer autonoom dan ons vorig product waarbij nu een actieve tussenkomst van de dagbladhandelaar wordt vermeden. ervolgens hebben we voor de dagbladhandelaars heel het administratief proces verbeterd, te weten een contract en een vereenvoudigde facturatie, maar ook een helpdesk en een technische dienst zeer toegewijd aan dit project in het geval bij problemen. ort gezegd, was het voor adbrokes van het allergrootste belang om de beste commissies van de markt aan de dagbladhandelaars aan te bieden om deze win-win relatie op een duurzame wijze te bestendigen, een relatie die ons zeer dierbaar is. bent sinds eind 24 de nieuwe ommercieel irecteur bij adbrokes België, welke weg heeft u afgelegd en waarom deze nieuwe positie? Yannik Bellefroid: k heb inderdaad het genoegen om de functie van ommercieel irecteur te kunnen overnemen sinds oktober vorig jaar. k werk bij adbrokes België sinds 999. oorheen de jaren heb ik de kans gehad om verschillende opeenvolgde functies succesvol te kunnen uitvoeren in het juridische, en in het domein van de human resources. e activiteiten van deze branche hebben mij altijd geboeid, en het is met veel enthousiasme dat ik mij op deze nieuwe uitdaging richt. n het algemeen, hoe staat het vandaag met de commerciële activiteiten? Yannik Bellefroid: n België kennen onze activiteiten een mooie groei dankzij de nieuwe producten die we sinds kort aanbieden, in het bijzonder de virtuele weddenschappen en onze weddenschappen aangeboden op onze elf ervice Betting erminals voorgesteld bij de dagb l a d h a n d e l a a r s. eze situatie is et jaar van de vernieuwing bij Yannik Bellefroid, nieuw ommercieel irecteur bij adbrokes België mei ublireportage e bedenking in de titel van dit edito maakte ik me na de lezing van de open brief van een groep van internetkranten over de indirecte subsidies voor de grote mediagroepen (lees pagina 5). at je rijk kan worden met die subsidies zouden de journalisten van de betrokken internetkranten kunnen weten. elen van hen hebben een tijdje gewerkt voor de traditionele kranten van de families an hillo, Baert of eysen. e meningen over het wel of niet schandalige van het gebruik van deze vetpotten zullen ongetwijfeld uiteenlopen en zijn wellicht ook in hun historische context te beoordelen. aar dat deze uitgevers zich sinds 25 afzijdig houden van onze gerechtvaardigde aanspraak op minstens een deel van die subsidie is (na lezing van dit artikel) al helemaal schandalig. n het is zelfs bijna misdadig te noemen dat die uitgevers bovendien de kostprijs van de winkel- en rondeabonnementen in ons kanaal vergelijken met de (over)gesubsidieerde postabonnementen en zelfs niet willen praten over een hogere marge voor de persverkopers. p onze website heb ik het er nog eens op nagekeken: sinds 25 heeft kosten noch moeite gespaard om de uropese ommissie ervan te overtuigen dat ook onze sector recht heeft op minstens een deel van die subsidie. orspronkelijk startte de procedure samen met en B, nadat de uitgevers had uitgelegd dat onze klacht zich niet tegen hen zou keren. oen een nieuwe directie onder leiding van laude ontrieux aantrad, trok zich echter terug. nkel bleef over om de klacht levendig te houden. ok rodipresse stapte in 25 mee in de klacht bij de uropese ommissie, maar heeft nooit bijgedragen aan de juridische kosten. ok in dat andere dossier, over de verhoging van de transportkosten door, bleek de onrechtmatige steun voor Bpost een element dat wel vaker mee op tafel lag. it leidde tot een opflakkering bij rodipresse met een memorandum over deze subsidies (nog te lezen op hun website maar intussen weten we dat zij zich uit alle procedures terugtrekken. n een recent promotiefilmpje van uromillions zie je hoe een winnaar om te lachen de péage vermijdt omdat hij met zijn blitse laag hangende errari onder de slagboom door kan rijden. at is hét beeld dat bij mij blijft hangen na het schrijven van dit edito. f hoe het ene overheidsbedrijf in zijn reclame ongewild maar perfect het dossier over de oneerlijke staatssteun aan een ander overheidsbedrijf kan samenvatten eel leesplezier, Word schandalig rijk met de overheidssubsidies aan Bpost ony ervloet ercretaris-generaal - mei 25 ersdistributie Belgische istributiedienst uit de race om het Belgische istributiedienst uit de race om het Belgische istributiedienst krantencontract n toen waren ze nog met twee. Belgische istributiedienst (B) heeft aangekondigd niet langer kandidaat te zijn voor het contract voor de verdeling van persabonnementen. B verkoopt zelfs haar krantendivisies en gaat andere accenten leggen. Bpost en blijven zo de enige kanshebbers op het begeerde krantencontract. adat we vorige maand konden aankondigen dat de federale regering de kandidatuur van B had weerhouden in het dos sier rond de bedeling van abokranten, laat de groep nu weten zich terug te trekken uit de strijd. at doet B roup niet door zomaar de strijd te staken, maar door ineens zijn distributiedienst voor de verspreiding van kranten in ntwerpen en Brussel van de hand te doen., zoals die divisie heet, ver dwijnt nog in de eerste helft van dit jaar uit de groep na een management buy ichel d lessandro, momenteel perations irector bij B roup, neemt de krantendivisie na de uitkoop in handen. B bena drukt dat de continuïteit van de krantenbedeling in beide provincies tijdens de overgangsperiode gegarandeerd blijft. B roup verklaart de uitstap vanuit pure strategie. e groep heeft immers nog wel andere ijzers in het vuur. ranten verspreiden was lang niet de belangrijkste activiteit: B geldt als marktleider in huis-aan-huiscommu nicatie en bouwde ook een stevige positie uit in digitale retailpromotie (denk maar aan de myhopi app en website). n zijn reactie ver wijst eert choenmaekers expliciet naar de kernactiviteiten van B. et de toewij contract in de finale fase, drong een beslissing zich op, zegt choenmaekers. en nationale uitrol van de krantenbedeling zou betekenen dat de hele organisatie zich over een lange periode volle dig zou gaan focussen op een grondige voor bereiding en implementatie van dit dossier. We zien echter een duidelijk groeipotentieel in myhopi ons succesvol en snel groeiend omni-channel activatieplatform en in ons consumentendatabedrijf B dat een cen trale rol speelt in onze toekomstplannen. We kiezen dus voor de mogelijkheid tot een ver blz.9 ercretaris-generaal - mei 25 ersdistributie Belgische istributiedienst uit de race om het Belgische istributiedienst uit de race om het Belgische istributiedienst krantencontract n toen waren ze nog met twee. Belgische istributiedienst (B) heeft aangekondigd niet langer kandidaat te zijn voor het contract voor de verdeling van persabonnementen. B verkoopt zelfs haar krantendivisies en gaat andere accenten leggen. Bpost en blijven zo de enige kanshebbers op het begeerde krantencontract. adat we vorige maand konden aankondigen dat de federale regering de kandidatuur van B had weerhouden in het dos sier rond de bedeling van abokranten, laat de groep nu weten zich terug te trekken uit de strijd. at doet B roup niet door zomaar de strijd te staken, maar door ineens zijn distributiedienst voor de verspreiding van kranten in ntwerpen en Brussel van de hand te doen., zoals die divisie heet, ver dwijnt nog in de eerste helft van dit jaar uit de groep na een management buy ichel d lessandro, momenteel perations irector bij B roup, neemt de krantendivisie na de uitkoop in handen. B bena drukt dat de continuïteit van de krantenbedeling in beide provincies tijdens de overgangsperiode gegarandeerd blijft. B roup verklaart de uitstap vanuit pure strategie. e groep heeft immers nog wel andere ijzers in het vuur. ranten verspreiden was lang niet de belangrijkste activiteit: B geldt als marktleider in huis nicatie en bouwde ook een stevige positie uit in digitale retailpromotie myhopi app en website) wijst eert choenmaekers expliciet naar de kernactiviteiten van B. et de toewij contract in de finale fase, drong een beslissing zich op, zegt choenmaekers. en nationale uitrol van de krantenbedeling zou betekenen dat de hele organisatie zich over een lange periode volle dig zou gaan focussen op een grondige voor bereiding en implementatie van dit dossier. We zien echter een duidelijk groeipotentieel enk goed na bij reclame-acties rond rookwaren Begin april ontving een brief van de olksgezondheid met toelichting over de controles op het tabaksreclameverbod. e brief wijst winkeliers op een reeks van verboden reclametechnieken zoals prijskortingen of koppelverkoop. adar nam contact op met de olksgezondheid en kreeg tekst en uitleg van aul an den eerssche, diensthoofd van de inspectiedienst. ekst: Wouter emmerman eclame maken voor rookwaren is in ons land sinds het einde van de jaren 9 verboden. rantenwinkels vormen een uitzondering omdat bijvoorbeeld reclame via affiches op de gevel en in de winkel wel nog kan. ie uitzondering haalde onlangs het nieuws toen B tegen een veroordeling aanliep voor de aankleding van de entse winkel e oort. e rechter oordeelde dat e oort een stripwinkel en geen dagbladhandel is en dus geen tabaksreclame mocht maken. Wie de hierbij weergegeven brief erop naleest, mag echter deze uitzondering niet verwarren met het punt dat de olksgezondheid wil duidelijk maken. e aanleiding voor die brief is van een enigszins andere orde. 9 mei 25 abak 9 pag. enk goed na bij Begin april ontving een brief van de olksgezondheid met toelichting over de controles op het tabaksreclameverbod. e brief wijst winkeliers op een reeks van verboden reclametechnieken zoals prijskortingen of koppelverkoop. adar nam contact op met de olksgezondheid en kreeg tekst en uitleg van aul an den eerssche, diensthoofd van de inspectiedienst. ekst: Wouter emmerman blz.9 blz.9 blz.9 blz.9 n de vorige editie van adar vertelden de koeriersbedrijven waarom krantenwinkels voor hen zo belangrijk zijn bij het uitbouwen van een netwerk van afhaalpunten. Ze omschreven hun dienst vooral als een traffic builder die weinig investeringen van een handelaar vergt. aar hoe zien de winkeliers dat zelf? We vroegen vijf dagbladhandelaars met een afhaalpunt om hun mening. ekst: uy eynaerts oto s: nne eknock - Wat vinden winkeliers van de pakjesdiensten? e vragen voor elke winkelier. Waarom koos u deze koerierdienst? 2. oeveel verdient u aan deze dienst?* 3. oeveel stockruimte hebt u nodig voor de pakjes? Zijn daarvoor andere producten gesneuveld of voerde u werken uit? 4. indt u de afhaaldienst een echte winstmaker of is het eerder een product dat voor nieuwe klanten zorgt? 5. open mensen die een pakje komen ophalen effectief iets en komen ze ook terug als ze geen pakje moeten halen? 6. Wat vindt u het grootste pluspunt van de pakjesdienst in uw winkel? * deze prijzen, zoals gecommuniceerd door de winkelier, fungeren louter als indicatie en mogen niet worden veralgemeend. aul tessens Boekenhuisje (ichtaart) fhaalpunt voor: Bpost en ondial elay. e twee bedrijven zijn het zelf komen voorstellen. a enige aarzeling heb ik uiteindelijk toegehapt. 2. oor ondial elay: overhandigen van pakje van tot kg:,3 euro overhandigen van pakje van tot 3 kg:,6 euro overhandigen van pakje van 3 tot 5 kg:, euro oor Bpost: ontvangst van pakketten:,6 euro overhandigen van pakketten:,7 euro plus 4% op verkoop van verzendingsetiketten. ogelijkheid bonus te behalen van 2% extra. 3. k beschik over een vloeroppervlakte van ongeveer 3m². angezien we over genoeg opslagruimte beschikken achteraan in de winkel, hebben we geen werken moeten uitvoeren en moesten ook geen andere producten sneuvelen voor de pakjesdienst. 4. Beide, maar in beperkte mate. r moet niet echt een grote winst verwacht worden op het behandelen van pakjes. Wel is het zo dat een deel van de klanten op die manier je zaak leren kennen. aar alles is natuurlijk meegenomen. Zolang je er niet moet voor investeren, is dit een extra inkomst. 5. en gedeelte van de klanten zal iets extra kopen, maar net zo goed komen ze gewoon hun pakje ophalen of brengen zonder dat ze iets extra uit de winkel kopen. 6. e extra service naar de klanten toe. et Bpost kan je toch wel een mooie winst maken, aangezien dit een volledig pakket is en niet enkel een pakjesdienst. atrick ittoors agbladhandel rafik (ntwerpen) fhaalpunt voor: ariboo. Wij hebben de dienst niet echt gekozen. Wij werkten met ondial elay en toen het contract met ten einde liep, zijn we bij ariboo terechtgekomen. 2. en retourpakketje geeft ons,5 euro, een geleverd pakket geeft recht op,3 euro. ot hiertoe zijn er geen andere bonussen aan verbonden. 3. Wij hebben voor onze pakjesdienst 2m 2 voorzien. m dit mogelijk te maken zijn er geen andere producten moeten verdwijnen en hebben we geen andere kosten moeten doen omdat we al over die ruimte beschikten. 4. e bedoeling van deze dienst is dat we een deel van het verloren cliënteel terugwinnen. at vraagt toch wel tijd en gaat traag, maar we hebben geduld en we verwachten dat het wel zal lukken. 5. ngeveer één op de vier klanten koopt nog iets anders. oms denk ik dat ze niet anders durven. et zijn weliswaar geen vaste klanten, maar ze kunnen het wel worden. cht veel zien we er niet terug, het zijn enkelingen, maar elke klant telt. 6. et grootste pluspunt zou moeten zijn dat er nieuwe mensen je winkel (en ook de pakjesdienst) ontdekken. 5 mei 25 eportage pag. 7 blz.5 3

4 oken is dodelijk umer tue auchen ist tödlich

5 eportage Wat vinden winkeliers van de pakjesdiensten? n de vorige editie van adar vertelden de koeriersbedrijven waarom krantenwinkels voor hen zo belangrijk zijn bij het uitbouwen van een netwerk van afhaalpunten. Ze omschreven hun dienst vooral als een traffic builder die weinig investeringen van een handelaar vergt. aar hoe zien de winkeliers dat zelf? We vroegen vijf dagbladhandelaars met een afhaalpunt om hun mening. ekst: uy eynaerts oto s: nne eknock - e vragen voor elke winkelier. Waarom koos u deze koerierdienst? 2. oeveel verdient u aan deze dienst?* 3. oeveel stockruimte hebt u nodig voor de pakjes? Zijn daarvoor andere producten gesneuveld of voerde u werken uit? 4. indt u de afhaaldienst een echte winstmaker of is het eerder een product dat voor nieuwe klanten zorgt? 5. open mensen die een pakje komen ophalen effectief iets en komen ze ook terug als ze geen pakje moeten halen? 6. Wat vindt u het grootste pluspunt van de pakjesdienst in uw winkel? * deze prijzen, zoals gecommuniceerd door de winkelier, fungeren louter als indicatie en mogen niet worden veralgemeend. aul tessens Boekenhuisje (ichtaart) fhaalpunt voor: Bpost en ondial elay. e twee bedrijven zijn het zelf komen voorstellen. a enige aarzeling heb ik uiteindelijk toegehapt. 2. oor ondial elay: overhandigen van pakje van tot kg:,3 euro overhandigen van pakje van tot 3 kg:,6 euro overhandigen van pakje van 3 tot 5 kg:, euro oor Bpost: ontvangst van pakketten:,6 euro overhandigen van pakketten:,7 euro plus 4% op verkoop van verzendingsetiketten. ogelijkheid bonus te behalen van 2% extra. 3. k beschik over een vloeroppervlakte van ongeveer 3m². angezien we over genoeg opslagruimte beschikken achteraan in de winkel, hebben we geen werken moeten uitvoeren en moesten ook geen andere producten sneuvelen voor de pakjesdienst. 4. Beide, maar in beperkte mate. r moet niet echt een grote winst verwacht worden op het behandelen van pakjes. Wel is het zo dat een deel van de klanten op die manier je zaak leren kennen. aar alles is natuurlijk meegenomen. Zolang je er niet moet voor investeren, is dit een extra inkomst. 5. en gedeelte van de klanten zal iets extra kopen, maar net zo goed komen ze gewoon hun pakje ophalen of brengen zonder dat ze iets extra uit de winkel kopen. 6. e extra service naar de klanten toe. et Bpost kan je toch wel een mooie winst maken, aangezien dit een volledig pakket is en niet enkel een pakjesdienst. atrick ittoors agbladhandel rafik (ntwerpen) fhaalpunt voor: ariboo. Wij hebben de dienst niet echt gekozen. Wij werkten met 4. e bedoeling van deze dienst is dat we een deel van het ondial elay en toen het contract met ten einde verloren cliënteel terugwinnen. at vraagt toch wel tijd liep, zijn we bij ariboo terechtgekomen. en gaat traag, maar we hebben geduld en we verwachten dat het wel zal lukken. 2. en retourpakketje geeft ons,5 euro, een geleverd pakket geeft recht op,3 euro. ot hiertoe zijn er geen 5. ngeveer één op de vier klanten koopt nog iets anders. andere bonussen aan verbonden. oms denk ik dat ze niet anders durven. et zijn weliswaar geen vaste klanten, maar ze kunnen het wel wor- 3. Wij hebben voor onze pakjesdienst 2m 2 voorzien. m dit mogelijk te maken zijn er geen andere producten moe- den. cht veel zien we er niet terug, het zijn enkelingen, ten verdwijnen en hebben we geen andere kosten moeten doen omdat we al over die ruimte beschikten. 6. et grootste pluspunt zou moeten zijn dat er nieuwe maar elke klant telt. mensen je winkel (en ook de pakjesdienst) ontdekken. mei 25 pag. 7 5

6 Z Bekijk de matchlist op

7 pag. 5 ieter Jamaer agbladboetiek (asselt) fhaalpunt voor: iala. Bij aanvang had ik zowel ondial elay als iala. Ze gaven alle twee aan dat ik moest kiezen. amen in mijn winkel kon blijkbaar niet. k heb toen voor iala gekozen omdat deze service het best werkte en ik voelde dat er bij hen meer groeipotentieel inzat. 2. betalende klantenretour:,29 euro verzendservice (online betaald):, euro verzendservice inname:,4 euro verzendservice levering:,22 euro levering aan consument:,22 euro extra vergoeding rembourslevering:,4 euro extra vergoeding ingeven identiteit klant:,5 euro klantenretour:, euro verder geen vergoedingen 3. k heb drie rekken ter beschikking om mijn pakketjes uit te sorteren in een bergingsruimte van drie op drie meter. ndere producten hebben niet moeten wijken en ik heb geen werken moeten uitvoeren. eportage 4. k ben reeds vier jaar ialapunt. oor mij brengt dat iedere maand ongetwijfeld een winst op, vooral omdat ik als iala al bij de klanten bekend ben. 5. lanten van iala kopen zeker nog andere dingen. aar anderzijds komen iala-klanten zelden nog terug naar mijn winkel als ze geen pakketje komen ophalen. 6. iala zorgt voor veel traffic in de winkel. r komen en gaan veel mensen en dat werkt productief. et brengt voor mij winst op en de klanten kopen nog iets extra. k kan ook een goede service leveren aan de iala-klanten. egelmatig bellen ze me om te vragen of er al iets is aangekomen. at kan ik allemaal opzoeken in het systeem om de status van het pakket te volgen. e klanten zijn tevreden als ik hen dan info kan geven. it zorgt voor een positief imago. 23 was algemeen gesproken een slecht jaar en iala heeft er zeker voor gezorgd dat ik dat jaar ben doorgekomen. oor mij is dit zeker een positief verhaal. aul eulemans t rantje (Zwijndrecht) fhaalpunt voor:. ijn keuze viel op deze pakjesdienst omdat ik van hen de interessantste voorwaarden kreeg. 2. igenlijk heb ik geen idee hoeveel ik precies aan deze dienst verdien. 3. k heb niet veel ruimte nodig om deze dienst aan de klanten te kunnen bieden. en paar vierkante meter volstaan. r zijn geen andere producten moeten verdwijnen om de pakjesdienst mogelijk te maken en ik moest evenmin extra kosten doen of werken uitvoeren. 4. k vind allebei belangrijk. k verdien aan deze dienst en daardoor krijg ik ook af en toe nieuwe klanten over de vloer. 5. et gebeurt dat mensen om een pakje komen en tegelijkertijd iets anders uit mijn winkel gaan kopen. at is echter zeker niet altijd het geval. 6. oor mij is het feit dat ik op die manier iets extra verdien het grootste pluspunt. arine oppens e rantenkop (ent) fhaalpunt voor:. is bij mij komen prospecteren en ze hebben me uitgelegd hoe het systeem werkt. k heb toen beslist om het te proberen. k ben nu ongeveer zes maanden bezig en het valt allemaal goed mee. 2. Je verdient er niet overdreven veel aan, maar wel in schijven: pakjes van tot 3 kg:,4 euro pakjes van 3 tot kg:,5 euro pakjes van tot 2 kilo:,8 euro k heb evenwel meteen afgesproken met dat ze me de grootste categorie van pakjes niet moesten leveren. aarnaast geeft bonussen voor standaardprestaties, naargelang het gaat om pakjes voor het binnenof buitenland verdien je er meer aan. 3. igenlijk hoefde ik heel weinig plaats om de pakjes te stockeren. en eenvoudig rek volstaat. k moest wel zorgen dat de scanner om de pakjes in te lezen, in de buurt van mijn toonbank kon liggen. mdat ik niet veel ruimte nodig heb voor de pakjesdienst, heb ik geen andere producten uit mijn winkel moeten doen verdwijnen of werken moeten uitvoeren. 4. et is natuurlijk de bedoeling, als je iets extra doet in de winkel, dat de mensen ook de weg naar je zaak vinden. n natuurlijk helpen alle kleine beetjes. 5. oms kopen klanten, die om een pakketje komen, ook een krant of een tijdschrift. ang niet allemaal natuurlijk, maar het zorgt toch voor meer mensen in de winkel. 6. Wat je verdient met een pakjesdienst, is mooi meegenomen. Belangrijk daarbij is dat je er helemaal geen kosten of schrijfwerk aan hebt. Bovendien zorgt het voor meerverkoop in de winkel, wat toch ook erg belangrijk is. mei 25 7

8 ommerciële informatie uitsluitend bestemd voor handelaren. ag in geen geval geafficheerd, verspreid of op de openbare weg gegooid worden. John layer pecial is een merk dat met gewoontes breekt, het staat al sinds 97 voor stijl, charisma en gedrevenheid. it typeert zowel het karakter als de waarden van het merk. e jongvolwassen consument is op zoek naar een premium rookervaring voor een eerlijke prijs. Bied hen dan ook dit kwaliteitsproduct met een authentieke Britse stijl aan, met net die extra speciale toets. la daarom voldoende voorraad van John layer pecial in. he brand that is Born hat Way. oken is dodelijk. umer tue. auchen ist tödlich.

9 abak enk goed na bij reclame-acties rond rookwaren Begin april ontving een brief van de olksgezondheid met toelichting over de controles op het tabaksreclameverbod. e brief wijst winkeliers op een reeks van verboden reclametechnieken zoals prijskortingen of koppelverkoop. adar nam contact op met de olksgezondheid en kreeg tekst en uitleg van aul an den eerssche, diensthoofd van de inspectiedienst. ekst: Wouter emmerman eclame maken voor rookwaren is in ons land sinds het einde van de jaren 9 verboden. rantenwinkels vormen een uitzondering omdat bijvoorbeeld reclame via affiches op de gevel en in de winkel wel nog kan. ie uitzondering haalde onlangs het nieuws toen B tegen een veroordeling aanliep voor de aankleding van de entse winkel e oort. e rechter oordeelde dat e oort een stripwinkel en geen dagbladhandel is en dus geen tabaksreclame mocht maken. Wie de hierbij weergegeven brief erop naleest, mag echter deze uitzondering niet verwarren met het punt dat de olksgezondheid wil duidelijk maken. e aanleiding voor die brief is van een enigszins andere orde. pag. mei 25 9

10 abak pag. 9 Wat is de precieze aanleiding van uw schrijven aan de? aul an den eerssche: eze brief is ontstaan naar aanleiding van een concreet dossier rond koppelverkoop van tabaksproducten. n dat dossier hebben wij een proces-verbaal van vast stelling van overtreding opgesteld tegen de fabrikant en een proces- verbaal van waarschuwing tegen de winkelier. et punt dat u wil maken, heeft met andere woorden vandoen met enkel specifieke reclametechnieken? aul an den eerssche: et verbod op tabaksreclame spitst zich niet enkel toe op bijvoorbeeld affiches, maar ook op reclametechnieken. Zo werd bijvoorbeeld de warenhuisgroep olruyt in 23 veroordeeld voor het geven van prijskortingen. at valt onder de wet van 24 januari 977 over de bescherming van de gezondheid van de gebruikers. citeert olruyt, maar adar berichtte eerder ook al over kortingen bij de discountwinkels van ldi. Werd ldi niet veroordeeld? aul an den eerssche: r liepen inderdaad dossiers over prijskortingen bij ldi en akro, maar die twee ketens hebben een administratieve boete betaald. ok olruyt kreeg de kans om een boete van. euro te betalen, maar weigerde en kreeg in de rechtbank in eerste aanleg een boete van 27. euro. Binnenkort verwacht ik de uitspraak in beroep. et geven van een prijskorting bij de verkoop van rookwaren is een eerste reclametechniek die volgens u niet door de beugel kan. Welke technieken staan nog op de verboden lijst? aul an den eerssche: et geven van een prijskorting kan niet enkel voor mij niet door de beugel, maar ook niet voor de wetgever en voor de rechter. en andere verboden techniek is het gratis weggeven van geschenken bij de aankoop van rookwaren. enk maar aan een cadeau zoals een aansteker op het moment dat de klant een bepaalde hoeveelheid tabaksproducten koopt. nkele jaren terug werd een winkel in Brugge veroordeeld die gratis aanstekers bij rookwaren wegschonk. e wet gaat dus ruim: het gaat niet enkel om het gratis weggeven van rookwaren als reclametechniek, maar ook om het geven van andere gratis producten bij de aankoop van tabakswaren. erbaliseren jullie in dat geval de winkelier, die het geschenk weggeeft, of verloopt dat anders? aul an den eerssche: eestal verbaliseren we niet de winkelier, maar wel de fabrikant. e recente rechtszaak over e oort in ent, die voor alle duidelijkheid niet over het geven van cadeaus ging maar over de uitzondering op het reclameverbod voor rookwaren, bevatte in dat geval een interessant element. n de pleidooien heeft de fabrikant de fout bij de winkelier trachten te leggen, maar de rechter heeft die redenering niet gevolgd en de verantwoordelijkheid bij de fabrikant gelegd. at is een belangrijke vaststelling. mei 25

11 abak aar kunnen winkeliers ook verantwoordelijk gesteld worden? aul an den eerssche: Ja, in sommige gevallen kunnen winkeliers ook een proces-verbaal ontvangen. edereen die betrokken is bij het verspreiden van reclame kan gestraft worden, dus ook dagbladhandels. k wil de winkeliers dus oproepen om goed na te denken. ok al zegt de fabrikant dat er geen probleem is: als winkelier kan je ook verantwoordelijk gesteld worden. olg de vertegenwoordiger met andere woorden niet altijd blind. ij zal altijd aangeven dat het kan of mag, terwijl de boetes en straffen best hoog zijn. had het al over prijskortingen en gratis geschenken. Zijn er nog verboden technieken die wel vaker opduiken? aul an den eerssche: en derde techniek is bijvoorbeeld koppelverkoop. Zoals de naam zegt, gaat dat over het gezamenlijk aanbieden van verschillende producten. én ervan is vrij goedkoop, maar de consument koopt een ander product verplicht mee. oppelverkoop is in België sinds vorig decennium een toegelaten techniek. eldt dat niet voor rookwaren? aul an den eerssche: ee, want het verbod van koppelverkoop voor rookwaren volgt uit een specifieke wetgeving die een uitzondering vormt op de algemeen toegelaten techniek van koppelverkoop. et zoals er voor geneesmiddelen en babyvoeding trouwens ook specifieke regels gelden. n de brief citeert u naast een gezamenlijk aanbod of verlaagde prijzen ook tombola s, verbruikerstests, gratis extra-sigaretten, gratis monsters, enzovoort. Waarop is die exacte beschrijving gebaseerd? aul an den eerssche: We baseren ons daarvoor op de parlementaire besprekingen die voorafgingen aan het aannemen van de wetgeving over het tabaksreclameverbod. et parlement stemde die wet in 997, maar in de notulen uit 995 en 996 is deze precieze informatie terug te vinden. n dit geval gaat het om aanpassingen aan de wet via een amendement van toenmalig sp.a kamerlid yriam anlerberghe. ot slot, hoe moeten we de omvang van dit probleem inschatten. oeveel winkeliers berispen jullie hierover op jaarbasis? aul an den eerssche: itzonderlijk gebeurt het ook dat we een proces-verbaal opstellen tegen een winkelier. Je moet je steeds afvragen wie het grootste belang heeft bij de reclametechniek en dat is de fabrikant. oor de winkelier is de impact beperkt. Wat kan wel nog? e wet waarop we in het interview met aul an den eerssche ingaan, staat volmondig te boek als e wet van 24 januari 977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers. n rtikel 7, 2 bis, lezen we het volgende: 2. bjectieve productinformatie: elementen waarmee je de consument objectief informeert, kunnen ook. enk maar aan de prijs of de hoeveelheid. e info mag de gezondheidswaarschuwingen echter niet bedekken. et is verboden reclame te voeren voor en te sponsoren door tabak, producten op basis van tabak en soortgelijke producten, hierna tabaksproducten genoemd. ls reclame en sponsoring worden beschouwd elke mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop te bevorderen, ongeacht de plaats, de aangewende communicatiemiddelen of de gebruikte technieken. rij vertaald: elke communicatie of handelingen die gericht zijn tot de consument en die bedoeld zijn om de verkoop van tabaksproducten te bevorderen, kunnen niet. e wet maakt geen onderscheid in technieken of middelen en net daarom kunnen ook promoties, tombola s, geschenken, prijskortingen, enzovoort niet. aar wat ken er dan wel nog?. itstallen van tabaksproducten: de verkoop is toegelaten en dus is ook het uitstallen legaal. mei erkaffichage: artikel 7, 2 bis, 2 preciseert dat het aanbrengen van het merk van een tabaksproduct op affiches in en aan de voorgevel van tabakswinkels en van krantenwinkels die tabaksproducten verkopen wel mogelijk blijft. s alles daarmee zo klaar als een klontje? ang niet. n de wet staat geen exacte definitie van wat een krantenwinkel is. Bij de besprekingen van de wet werd evenwel duidelijk dat de uitzondering niet opgaat in winkels waar de verkoop van rookwaren van ondergeschikt belang is (vandaar de veroordeling van B voor de reclame bij e oort in ent, wegens eerder een stripwinkel). e fabrikanten verwijzen ook naar een uitspraak van de aad van tate uit 2 waaruit blijkt dat het tabaksmerk mag worden aangebracht met de in de huidige tijd meest effectieve technieken. at opent de deur voor lichtreclames en beeldschermreclame, maar een exacte definiëring bestaat niet en dus is twijfel altijd mogelijk.

12 W W mediahuis-pockets-B-B.indd 2, 99 B B BJ BË () B J BY mediahuis-pockets--ZW.indd 6 7 ZZ B BJ 96 pagina s puzzelplezier! BË () J BY BW : pagina s puzzelplezier! laamse puzzels bij ons in van handig poceen ket formaat 72 Z- 96 pagina s puzzelplezier! B Z 5 Z- Z 67 laam se puzzels van bij ons in een han dig pocket ma for at 73 J oor 9n7twe9r8pen lec hts B Z Z Z Y B Z laam se puzzels van bij ons in een han dig pocket ma for at pagina s puzzelplezier! 2 96 J Z Y B Z B laamse puzzels bij ons in van handig poceen ket formaat Z- B Z 96 pagina s puzzelplezier! Z J : mediahuis-pockets-B-WZ.indd : : mediahuis-pockets-B-.indd pagina s puzzelplezier! B Z B Z Z 62 Y B pagina s puzzelplezier! 96 Z lec hts WZ mediahuis-pockets--WZ.indd : :4 B Z laamse puzzels bij ons in van handig poceen ket formaat Z B 88 B WZ lechts mediahuis-pockets-B-WZ.indd 87 B B B 57 B 95 lechts Z Z () mediahuis-pockets-B-ZW.indd BË BJ B laamse puzzels bij ons in van handig poceen ket formaat Z B -. B Z 6 Ë Z ZZ mediahuis-pockets--.indd Z. pagina s puzzelplezier! laamse puzzels bij ons in van een han dig pocket formaat :59 BJ lechts 58 laam se puzzels van bij ons in een han dig pocket ma for at : Z W! Z W!, Z Z B! B B B () 77 Z 86 ZW :2 BË. BJ BW lec hts Z B mediahuis-pockets-B-.indd Z Z laamse puzzels bij ons in van handig poceen ket formaat B 96 B pagina s puzzelplezier! Z ZZ B 66 Z 9oor laams-b54rabant, ost- en West-laande ren mediahuis-pockets-B-B.indd : BË BW BJ 52, 99 BY lechts lechts J ZZ pagina s puzzelplezier! laamse puzzels bij ons in van een han dig pocket formaat 4. Z : 3 B mediahuis-pockets-B-ZW.indd B -. laamse puzzels bij ons in van handig poceen ket formaat B () mediahuis-pockets--B.indd 2 B B Ë 96 () ZW -. BË BJ lechts BJ : 49 B 96 B pagina s puzzelplezier! 24 B -. ZW ZZ ZW B. pagina s puzzelplezier! laamse puzzels bij ons in van een han dig pocket formaat Z ZZ lechts Z Z WZ Ë 36 B Z 96 ZW BJ -. lechts 3 WZ 2, 99 WZ lechts WZ ZW B oor imburg B

13 W Z less smell nu met minder geur op en rondom u. Beschikbaar vanaf eind april 25* et nieuwe design is van toepassing op alle arlboro old (inclusief tabak) en arlboro enthol-varianten. *e exacte datum is afhankelijk van de voorraad bij uw groothandel. B

14 mei 25 magazine laamse ederatie van ersverkopers ersdistributie Belgische istributiedienst uit de race om het krantencontract n toen waren ze nog met twee. Belgische istributiedienst (B) heeft aangekondigd niet langer kandidaat te zijn voor het contract voor de verdeling van persabonnementen. B verkoopt zelfs haar krantendivisies en gaat andere accenten leggen. Bpost en blijven zo de enige kanshebbers op het begeerde krantencontract. ekst: Wouter emmerman oto: B roup adat we vorige maand konden aankondigen dat de federale regering de kandidatuur van B had weerhouden in het dossier rond de bedeling van abokranten, laat de groep nu weten zich terug te trekken uit de strijd. at doet B roup niet door zomaar de strijd te staken, maar door ineens zijn distributiedienst voor de verspreiding van kranten in ntwerpen en Brussel van de hand te doen., zoals die divisie heet, verdwijnt nog in de eerste helft van dit jaar uit de groep na een management buy-out. ichel d lessandro, momenteel perations irector bij B roup, neemt de krantendivisie na de uitkoop in handen. B benadrukt dat de continuïteit van de krantenbedeling in beide provincies tijdens de overgangsperiode gegarandeerd blijft. trategische keuze B roup verklaart de uitstap vanuit pure strategie. e groep heeft immers nog wel andere ijzers in het vuur. ranten verspreiden was lang niet de belangrijkste activiteit: B geldt als marktleider in huis-aan-huiscommunicatie en bouwde ook een stevige positie uit in digitale retailpromotie (denk maar aan de myhopi app en website). n zijn reactie verwijst eert choenmaekers expliciet naar de kernactiviteiten van B. et de toewijzing van het kranten contract in de finale fase, drong een beslissing zich op, zegt choenmaekers. en nationale uitrol van de krantenbedeling zou betekenen dat de hele organisatie zich over een lange periode volledig zou gaan focussen op een grondige voorbereiding en implementatie van dit dossier. We zien echter een duidelijk groeipotentieel in myhopi ons succesvol en snel groeiend omni-channel activatieplatform en in ons consumentendatabedrijf B dat een centrale rol speelt in onze toekomstplannen. We kiezen dus voor de mogelijkheid tot een ver- eert choenmaekers, B roup. snelde investering in myhopi en B om ons op die manier nog meer te richten op het in spireren en faciliteren van de digitale shopper en de traditionele consument en het supporteren van retailers en merken in hun omni-channel marketingstrategie. rage toewijzing Wie de reactie van eert choenmaekers erop naleest, kan niet anders dan besluiten dat ook de traagheid bij het toewijzen van het contract een zekere rol moet hebben gespeeld. e regering slaagde er eerder al niet in om de deadline van 3 december 24 te halen bij het weerhouden van de kandidaturen. Zelfs met uitstel van de start van het contract (normaal gezien begin volgend jaar) zou de voorbereiding bij winst voor B (net als voor ) een huzarenstukje worden. en netwerk opbouwen, is een werk van vele maanden. Zelfs als de regering nog voor de zomer de knoop doorhakt (een ambitie van minister van conomie ris eeters), rest de winnaar nauwelijks een half jaar voorbereiding. oor een groep als B met andere groeipistes is de rekening dan snel gemaakt. f B deze beslissing ook had genomen als de kandidaturen medio vorig jaar waren weerhouden, blijft koffiedik kijken. aar momenteel dringt de conclusie zich op dat de aarzelende houding van de overheid (omdat de nieuwe coalitie over de kandidaturen wenste te gaan) er voor heeft gezorgd dat de concurrentie in dit dossier alvast met een derde is afgenomen en dat valt te betreuren. n 4 mei 25

15 ersdistributie ieuwe media stellen perssubsidies openlijk in vraag ind maart kropen enkele nieuwe digitale en onafhankelijke media gezamenlijk in de pen. ieuwssites zoals ewsmonkey, pache of e Wereld orgen plaatsten openlijk vraagtekens bij de subsidies die de grote mediagroepen in ons land ontvangen. ia de subsidiëring van de abonnementenbedeling door Bpost, maar bijvoorbeeld ook via het BW nultarief. ieronder publiceren we hun brief, die reflecties en analyses oproept over het waarom van perssubsidies (zie ook volgende pagina s). ekst: Wouter erschelden (ewsmonkey.be), ominique ewitte (xpress.be), arl an den Broeck (pache.be), Bieke urnelle (ewereldorgen.be), ieter Bauwens (oorbraak.be), ried ernouts (tampedia.be), ie oris (*.be), Wouter illaert (rekto:verso.be) en loris an auwelaert (Zeronaut.be) ijd voor innovatief én fair mediabeleid in plaats van dure blanco cheques e digitale en onafhankelijke media in dit land bloeien. aar het mediabeleid loopt hopeloos achterop. eer zelfs, de overheid pompt nog steeds honderden miljoenen euro s per jaar in een paar oude mediagiganten, zonder voorwaarden. at is niet alleen oneerlijke concurrentie, maar vooral een heel slechte methode om een sterke, toekomst gerichte en kwalitatieve vierde macht te ontwik kelen. et gaat goed met de onafhankelijke en digitale journalistiek in dit land: kleine initiatieven worden groot en vertegenwoordigen een sterk groeiende en innovatieve sector. ewsmonkey.be, xpress.be, pache.be, ewereldorgen.be, oorbraak. be, *.be, rekto:verso.be, Zeronaut. be en tampedia.be telden in 24 zoveel unieke bezoekers dat ze zo goed als elke surfende laming bereikt moeten hebben. amen publiceerden ze meer dan 24. artikels, en daarbij zaten echt wel sterke primeurs en diepgravende journalistiek. an ontzettend uitgebreide verkiezingsverslaggeving, over stevige inzichten in het scherpe sociale conflict, tot en met de straffe onthullingen van uxeaks en wissleaks: u las het allemaal ook op deze sites. eze nieuwe, digitale media, verenigden we in de koepel edia.2. amen hebben we een volwaardige plaats veroverd in het nationale medialandschap en zeker bij de burgers die zoeken naar nieuws, duiding en analyse. a jaren van verschraling, van synergieën en van afdankingen in de journalistieke wereld, hebben wij banen mei 25 gecreëerd. andaag werken voor de leden van edia.2 samen zo n 6 mensen. aarnaast geven we 25 freelance journalisten op heel regelmatige basis opdrachten, en schrijven honderden geëngageerde burgers bijdragen op onze platformen. Wij tonen de weg naar een nieuwe permanente maatschappelijke dialoog, naar een nieuwe vierde macht, rijk aan verscheidenheid en wars van gigantische concentratie van middelen en macht. sterix en belix n schril contrast met die pluraliteit staan de paar bijzonder grote mediagroepen die laanderen nog rijk is. Zowel ediahuis als e ersgroep zijn in handen van steenrijke families (eysen, Baert en an hillo). et grote trom en glimmend van trots kondigden ze afgelopen jaar miljoenenovernames aan: ediahuis nam andelsblad over voor 9 miljoen euro, e ersgroep betaalde zelfs 245 miljoen om de ecomgroep over te nemen. elkens hoor je daarbij hetzelfde zeemzoete verhaaltje: lamingen zouden zo goed zijn in papieren kranten runnen, de drukinkt zit ons hier in het bloed, het zou zelfs, hou u vast, een dorp van sterix en belix zijn. enzaam standhouden, en uiteindelijk zelfs zo goed zijn dat je gigantische buitenlandse overnames kan financieren, dat is de mantra die gretig opgetekend wordt in de kranten die ze zelf uitgeven. iets is minder waar. e grote winsten die nodig waren om de overnames te financieren zijn er niet enkel gekomen dankzij prachtige journalistiek, fantastische mediaproducten of investeringen in redacties en kwalitatief maatschappelijk werk. ie zijn er gekomen dankzij uw belastinggeld. Blanco cheque van 4 miljoen 4 miljoen euro per jaar, dat is wat we jaarlijks met z n allen ophoesten om de papieren pers in dit land te ondersteunen. en enorm bedrag, dat voornamelijk via twee grote financiële steunmechanismes loopt: een staatssteun om kranten en tijdschriften aan een heftige korting te laten distribueren én een BW-tarief dat hoogst uitzonderlijk op procent staat voor elk papieren medium dat minstens 5 maal per jaar verschijnt. een enkel ander product kent zo n gunstmaatregel, en er is maar een handvol bedrijven dat daar dus van profiteert. m het even in context te plaatsen: de laamse regering voorziet jaarlijks 3. euro voor het stimuleren van onderzoeksjournalistiek -in àlle media, inclusief digitale en audiovisuele. an u zich in de huidige context van overheidsbesparingen en duur bevochten subsidies één sector voorstellen waar quasi zonder voorwaarden honderden miljoenen worden uitgedeeld aan een paar spelers? Want de enige parameter om de distributiesteun of BW-steun te krijgen, is puur die oplage van het drukwerk zelf. ag llemaal, et ieuwsblad en et aatste ieuws krijgen het meeste steun, want gaan in de grootste volumes over de toonbank en tot in de brievenbus. Waar is de koppeling met goede, inhoudelijke journalistiek, met kwalitatieve banen voor journalisten, met sterke regionale verslaggeving of mondiale journalistiek? Waar is de garantie dat uw belastinggeld besteed wordt aan iets maatschappelijk nuttig? pag. 6 5

16 pag. 5 et antwoord is bijzonder bitter, getuige de vele honderden journalisten die de afgelopen jaren hun job verloren dankzij de synergieën die de families an hillo en eysen zo nodig moesten creëren. aar met dank aan uw belastinggeld bouwden ze wel elk een imperium uit, met gedurfde buitenlandse overnames. m daarover goed en kritisch geïnformeerd te worden, zal u zich toch tot de digitale en onafhankelijke media van ons land moeten wenden, want de kanalen van de conglomeraten dienen daar blijkbaar niet voor onder vuur, aandeelhouders tevreden e komende maanden dient zich een discussie over de aan: de publieke omroep is toe aan een nieuwe beheersovereenkomst. n daarbij spelen diezelfde grote mediagroepen een bijzonder cynische rol. l maanden valt in kranten te lezen dat de onder vuur ligt, het moeilijk heeft, zich moet beperken in haar digitale rol. e topmensen van die laamse mediabedrijven schuwen de grote woorden niet, ze spreken van marktverstorende en oneerlijke concurrentie door de openbare omroep. ven pro memorie: de zal in 25 exact 277 miljoen euro belastinggeld ontvangen. et debat over de rol en de financiering van de moet volgens ons dan ook onvermijdelijk samengaan met een even diepgaand debat over de overheidssteun aan de bredere mediasector. Want wat krijgen we in ruil voor de (federale) 4 miljoen plus de 5,2 miljoen van het laamse mediabeleid. en wissel op de toekomst van de journalistiek? en duurzame investering in banen of in een minder milieubelastende media? en blijvend kwalitatief aanbod dat we anders niet zouden krijgen? et antwoord is bijzonder bedroevend: niets van dat alles. ntegendeel. We pompen 4 miljoen in een verouderde en vervuilende technologie per jaar, via een blanco cheque. aar worden zelfs de mediaconcerns niet beter van, alleen de aandeelhouders wat rijker. aat de -discussie een mooie leidraad vormen om het mediadebat en de mediasteun in het algemeen open te breken. Want wie over de 277 miljoen van de wil praten, mag niet langer zwijgen over die 4 miljoen. Broedplaats of Jurassic ark? it land zou dit land niet zijn, als er uiteraard ook een communautair kantje aanzit. e 4 miljoen voor de kranten wordt nog steeds federaal uitgedeeld, terwijl de en de rest van het mediabeleid een laamse bevoegdheid is. en harmonisatie dringt zich op. aar vooral een eerlijke uitzuivering van het debat, en een radicale keuze voor journalistieke investering en mediainnovatie. Wil ons land, onze maatschappij, de publieke en journalistieke ontmoetingsplaatsen van de 2ste eeuw bouwen, met ruimte voor kwaliteit, voor diepgang, voor lokale én mondiale journalistiek ook, dan moet het compleet anders. Wij stellen de creatie van een nieuw ecosysteem in de laamse mediasector voor. en systeem dat, tegen de schaalvergroting in, inzet op productie dichtbij: kwalitatief, voor het grote publiek of gericht op interessante deelpublieken. e laamse overheid moet impulsen geven om de reeds aanwezige rijkdom te bestendigen en de ingezette versnelling een extra impuls te geven. Want ook de huidige hefbomen van het laams mediabeleid blijven gericht op de oude mastodonten, diezelfde bedrijven. ranten in de las en de technologische ondersteuning via ix-projecten zijn niet effectief. Wij pleiten met edia.2 voor een aantal veel directere manieren van projectwerking dan de huidige ix-aanpak. leinschalige projectwerking en een focus op media-innovatie via veel kleine stappen en processen in plaats van een focus op het technologische. iet elk mediabedrijf moet een nieuw Barco worden. Wij pleiten ook voor een écht investeringsbeleid in kwalitatieve journalistiek door het budget voor het onds ascal ecroos voor bijzondere journalistiek op te trekken tot een miljoen euro per jaar. at komt de hele sector en vooral het publiek ten goede. e toekomst is al bezig andaag zijn we binnen edia2.be al bezig met een pak innovatieve projecten: digital storytelling, community-building, digitale data-onderzoeksjournalistiek, crowdsourcing, de uitbouw van media-wijsheid en lespakketten in digitale omgeving. et is nu aan onze beleidsmakers om het roer radicaal om te gooien, en te kiezen voor duurzame, digitale vernieuwing. Wij claimen zelfbewust onze plaats in het nieuwe landschap, maar staan vooral met een uitgestoken hand om de journalistiek opnieuw te laten bloeien de komende decennia. at zal hoe dan ook gebeuren, met of zonder de overheid. aar een minimum aan rechtvaardigheid én innovatie in ons mediabeleid is een absolute must. n 6 mei 25

17 Y ersdistributie an het ook zonder subsidies? ls persverkopers de oneerlijke concurrentie aanklagen die ontstaat door de subsidiëring van het abonnementenkanaal, dan ligt de klemtoon doorgaans op ideeën die de oneerlijke verhoudingen compenseren. ls we onder impuls van de open brief in het vorige artikel even uitzoomen, dan belanden we bij een andere kernvraag: waarom krijgt de pers subsidies? n is een landschap zonder subsidies (ook een politiek idee trouwens) een optie voor meer evenwicht? ekst: Wouter emmerman oto s: nne eknock - bpost n het licht van de nakende toewijzing van die fraaie som van 2 miljoen euro voor het ochtendlijk bussen van de persabonnementen, heeft de voorjaarsdiscussie over de perssubsidiëring enkele zeer interessante inzichten aan de oppervlakte gewroet. et dank aan de open brief op de voorgaande pagina s, die inzichten bevat die zeer nauw aansluiten bij de vraag hoe persverkopers meer evenwicht kunnen brengen in het distributielandschap. n dat landschap ontvangt het ene kanaal (abo s) tot op heden 2 miljoen euro subsidie en het andere (losse verkoop) niets. nzicht : te weinig transparantie et subsidiebedrag dat in de discussie van de voorbije weken viel, liep op tot 4 miljoen euro. at is de som van de abonnementensubsidie plus de opbrengst van het btw nultarief. en eerste achilleshiel van die twee subsidies is de vage info over de steun. et is heel moeilijk om meer te weten te komen over hoe de subsidiestroom precies werkt. n het geval van de abonnementen: het contract tussen de Belgische taat, Bpost en de uitgevers is niet te consulteren. et mei 25 dank aan pache ligt hier op onze redactie een exemplaar, maar omdat het de commerciële belangen van de betrokkenen kan schaden zijn alle boeiende passages daarin onleesbaar gemaakt. at is in principe in strijd met de Wet op penbaarheid van Bestuur, maar de praktijk leert dat het quasi onmogelijk is om inzage af te dwingen. ochtans moet onder die onzichtbare passages interessante informatie zitten: over de tarieven bijvoorbeeld die Bpost hanteert om kranten in de bus te stoppen. ie tarieven zouden voor eens en altijd uitwijzen of ze de uitgevers toelaten om de consument uiterst aantrekkelijke abonnementsvoorstellen te doen. e btw nulregeling kampt met eenzelfde vaagheid. ogmaals pache, een van de ondertekenaars van de bewuste open brief, maakte wereldkundig dat de krantenuitgevers een geheime deal sloten met de administratie inanciën om tegen de eigen wetgeving in geen btw te betalen op digitale nieuwsproducten. uropa stelde België daarvoor in gebreke. pache maakte trouwens een interessante vergelijking: tel u even voor dat de regering een afspraak zou maken met lectrabel waarbij de energiereus vrij zou worden gesteld van BW, terwijl de veel kleinere concurrenten op de energiemarkt wél BW moeten aanrekenen. piniemakers zouden met hun verontwaardiging geen blijf weten. aat staan wanneer zo n deal ook nog eens in het geheim beklonken zou zijn. ls het over de eigen sector gaat, verdwijnt die verontwaardiging als sneeuw voor de zon, schrijft journalist om ochez. nzicht 2: de subsidies werken ontwrichtend en tweede element dat expliciet op tafel kwam in de nasleep van de open brief was het ontwrichtend effect van wat met 4 miljoen euro belastinggeld gebeurt. e nieuwe digitale nieuwssites interpreteren dat in de eerste plaats vanuit hun eigen standpunt: met hulp van mediasteun hebben de grote mediagroepen een markt gevormd waar nieuwe spelers nauwelijks een kans krijgen. en duopolie met twee sterke spelers in laanderen, waarbij de digitale nieuwkomers bovendien niet genieten van een BW-vrijstelling. at de subsidies ook voor de winkeliers ontwrichtend werken, is altijd het argument geweest van de federaties van persverkopers. uropa volgde hen daarin en dat zorgde voor een daling van de subsidie. e steun voor het abokanaal is desondanks echter (gereduceerd) blijven bestaan en als we de twee ontwrichtingen even aan elkaar koppelen, ontstaat een interessante analyse. e overheid heeft immers steeds belang gehecht aan het subsidiëren van de pers omdat ze historisch al die kleine vaderlandse uitgeverijen de kans wou geven om hun mening te verspreiden. luralisme steunen heet zoiets. andaag is de laamse mediamarkt niet enkel, maar toch zeker deels, door die subsidies verworden tot een duopolie. an gebeuren, maar de vraag stelt zich uiteraard of het zo begeerde pluralisme daar wel heeft bij gevaren. aarbovenop komt de economische vraag of het nog wel nodig is om belastinggeld te investeren in pag. 8 7

18 Y pag. 7 worden, zoals de nieuwe spelers vragen, zijn kranten in de krantenwinkel al lang een kleine bijzaak geworden. een duopolistische markt. e bestaande grote groepen zijn here to stay en de nieuwkomers hebben het eerder moeilijk dan makkelijk. oor haar initiële bedoeling (pluralisme) hoeft de overheid het met andere woorden niet meer te doen. e derde weg n dat is lang niet alles. e digitale omwenteling in de media praat vanzelfsprekend ook een woordje mee. en eerste omdat de hang naar abonnementen bij de uitgevers alles te maken heeft met de digitalisering van hun product. igitaal aan belang laten winnen, heeft alles vandoen met digitale abonnees werven en dan kan je printproduct ook maar beter op een abostructuur gebaseerd zijn. ie logica is behoorlijk onwrikbaar, maar heeft ook logische consequenties. e distributiesteun gaat nu immers uitsluitend naar de papieren kranten en tijdschriften. Weinigen zouden iets kunnen inbrengen tegen het argument van een regering om de media te ondersteunen waar de innovatie en de grote uitdaging schuilt: het vinden van een sluitend digitaal zakenmodel. et zou België kunnen helpen om sterker te staan in digitale nieuwsconsumptie. n los van het zakelijke aspect en terug naar de roots van subsidies: het zou ook helpen om het digitale pluralisme te ondersteunen. aar de derde weg zou dan ook een belangrijke consequentie hebben voor de papieren subsidie. ls de overheid durft in te zetten op digitaal, dan vloeit de subsidie deels of helemaal weg van print. it is het idee van subsidies voor niemand, tenzij voor innovatie, zoals vorig jaar in adar in de aanloop naar de verkiezingen geopperd werd door pen bij monde van Willem- rederik chiltz. och lijkt die derde weg om meerdere redenen een verhaal van vele jaren te worden. en eerste omdat een snelle drooglegging van de printsubsidie ten voordele van digitaal een sociaal bloedbad bij Bpost zou veroorzaken. ie pagina wil geen enkele regering schrijven. en tweede zou een snelle omschakeling de plannen van de uitgevers dwarsbomen: de conversie naar abonnementen begint vanuit print om zo te bouwen aan het digitale model. en snelle verandering naar een subsidie voor digitaal lijkt dan wel logischer, maar zou die systematiek onderuit halen. e derde weg is met andere woorden ook een trage weg. ie traagheid staat echter haaks op de realiteit. mdat de digitalisering van nieuws een sneltrein is, maar ook omdat de schade door de steun aan abonnementen voor losse verkoop nog steeds met hoge snelheid voor het afkalven van de losse verkoop zorgt. e tijd die derde weg vraagt, is er met andere woorden niet. egen de tijd dat de geldstromen in de media innovatief en fair f een vierde weg? aarom zijn de persverkopers bij monde van veeleer te vinden voor het vrijwaren van pluralisme via de losse verkoop. vertrekt vanuit de idee dat het ondersteunen van een abonnement minder het pluralisme stimuleert dan het ondersteunen van de losse verkoop. ens een lezer geabonneerd is op één krant, komt hij in hoofdzaak immers slechts in contact met één maatschappelijke visie. en lezer die zijn krant koopt in de losse verkoop, houdt meer voeling met wat andere titels schrijven. anuit dat inzicht pleit voor een vierde weg, waarbij het Bpost veel meer als een partner ziet. Bpost zou in dat scenario een rol spelen binnen een systeem van gedeeltelijke vaste dienst. et zoals Bpost nu kranten levert aan lezers thuis, zou het persverkooppunten kunnen beleveren die kranten in vaste dienst willen aankopen. ok hier dienen zich nog uitdagingen aan (de uitgevers moeten bijvoorbeeld meestappen in dat verhaal), maar het lijkt op dit moment de piste die de meeste winnaars kan opleveren. nkel de nieuwe digitale uitgevers, die de kat de bel aan bonden, lijken het minst gebaat bij deze evolutie, al kan een oplossing van het BW-probleem wellicht ook hun zaak vooruithelpen. aar verder krijgen de persverkopers een kans om kranten met meer winst te verkopen, Bpost (of de winnaar van het krantencontract) behoudt zijn subsidie en vergroot zijn afzetdomein, de twee grote uitgevers behouden hun voorwaarden bij Bpost en de overheid tot slot ondersteunt een kanaal dat meer pluralisme garandeert en kan een sociaal moeilijk dossier ontmijnen (werkgelegenheid bij Bpost). Bijna iedereen tevreden? n 8 mei 25

19 ersdistributie en Buurtsuper.be opnieuw in beroep in de transportkostenzaak e federaties en Buurtsuper.be hebben besloten om opnieuw te dagvaarden voor het of van Beroep te ntwerpen. erder had het of van assatie de zaak naar ntwerpen verwezen toen ze de veroordeling van voor de eenzijdige verhoging van de transportkosten ongedaan had gemaakt. Zoals eerder aangekondigd is rodipresse ditmaal niet meer van de partij. ekst: Wouter emmerman oto: p tweede kerstdag 24 stuurde het of van assatie de procedure over de te hoge transportkosten van terug naar het of van Beroep. n beroep (te Brussel) was eerder veroordeeld voor die verhoging van de kosten met 9%. e verhoging bleek een vorm van machtsmisbruik, werd gedwongen om nieuwe tarieven te onderhandelen en de te veel gefactureerde bedragen terug te storten (wat nog niet gebeurde). e distributeur ging in assatie, dat het arrest uit 22 net voor het jaareinde verbrak. iet op basis van de principes, maar op basis van een subonderdeel. et of van assatie stuurde de zaak terug naar het of van Beroep (in ntwerpen ditmaal). nhoudelijke overtuiging a kennisname van het verbrekingsarrest van het of van assatie van 26 december 24 hebben en Buurtsuper.be besloten om opnieuw te dagvaarden voor het of van Beroep, te ntwerpen. Beide federaties nemen deze stap vanuit een sterke inhoudelijke overtuiging. e verbreking van assatie gebeurde volgens hen niet omwille van de kern van de zaak. en Buurtsuper.be zijn er vast van overtuigd dat het arrest van het of van assatie, dat het arrest van het of van Beroep te Brussel verbrak op grond van één subonderdeel in verband met de bewijslast, niets wezenlijks wijzigt aan de principiële bevindingen van het of van Beroep te Brussel, laten de federaties optekenen. We zijn dan ook vastberaden om dit aan te tonen voor het of te ntwerpen en kijken uit naar een snelle afhandeling van de zaak. Bij de eerste veroordeling van voor het of van Beroep te Brussel was ook rodipresse betrokken. e ranstalige federatie liet intussen weten uit de procedure te stappen, maar tot op heden zijn de verklaringen voor die beslissing nog onbekend. ectorfederaties nizo Winkelraad schrijft een goednieuwskrant e zelfstandigenorganisatie nizo heeft vanuit het enniscentrum agbladhandel een opmerkelijk initiatief ontwikkeld. nizo Winkelraad tekent voor een goednieuwskrant waarin het fictieve artikels brengt over evoluties in onze sector waar dagbladhandelaars echt beter zouden van worden. adar kon alvast een eerste blik werpen op t Belang van orgen, zoals de eenmalige krant heet. ekst: Wouter emmerman Wie de krant van nizo Winkelraad in handen krijgt, is even in de waan dat hij een echte krant met echt nieuws in handen heeft. e vier pagina s tellende krant brengt echter artikels die al snel doen inzien dat dit niet anders dan fictie kan zijn. n toch is het voor persverkopers mooie fictie. hervormt zijn retoursysteem en compenseert de te hoge transportkosten van de voorbije jaren. e uitgevers zijn bereid te praten over een faire vergoeding voor de winkelabonnementen. f nog: de ationale oterij verhoogt haar commissie en wordt minder streng bij inbreuken op de verkoop aan minderjarigen. ast but not least: de nieuwe minister van olksgezondheid aggie e Block schrijft een uitmuntend en consequent mei 25 tabaksplan, terwijl haar collega Johan an vertveldt als minister van inanciën de strijd tegen namaak aanpakt. ok mooi: de som van die maatregelen zou winkeliers een operationele winstmarge opleveren die eerder gezond is voor dit type winkels: 4 tot 5 procent op de omzetomzet (volgens een studie van en nizo is dat nu slechts,6%). eci n est pas un journal och laat nizo Winkelraad er geen twijfel over bestaan in de krant: niets van dit alles is voorlopig waarheid geworden. e artikels zijn fictief, maar ze grenzen aan een realiteit waar 2. laamse dagbladwinkels van dromen, legt uc rdies, directeur nizo Winkelraad, uit. agbladhandelaars vragen geen 2 miljoen euro per jaar van de overheid om s morgensvroeg de kranten te verdelen. agbladwinkeliers komen ook niet op straat als hun job wordt bedreigd. eze krant is zeer optimistisch en wil even vooruitlopen op mogelijke initiatieven die ontstaan door de werkzaamheden van de ommissie nafhankelijke agbladhandel van het federale parlement. it is een goednieuwskrant. e stap tussen droom en werkelijkheid is klein, maar betekent voor 2. dagbladwinkels in laanderen een wereld van verschil. nizo Winkelraad verdeelt de krant zelf en via stakeholders en hoopt dat ze ook bij de beleidsvoerders een belletje laat rinkelen over maatregelen waarmee dagbladhandels stappen vooruit kunnen zetten. 9

20 arklaan 22 bus 23 urnhout Y et aleo dieet gaat terug naar de goede oude tijd. iet de tijd van onze voorouders van één of twee generaties geleden, maar veel verder. ls een ingrediënt niet op het menu van een holbewoner stond, dan hoort het ook niet in jouw voedingsschema thuis. rt. nr. 982 aveurs is een magazine voor de echte fijnproever die houdt van eten als een od in rankrijk. aar vooral ook voor diegene die de tijd nemen om te koken en daarna gezellig met vrienden te genieten van de maaltijd en het goede leven. aveurs brengt het bourgondische gevoel naar ederland met internationale recepten met een rans tintje, interviews en achtergrondverhalen. rt. nr mei 25

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Klager / Titularis Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be 1. De Partijen 1.1.De Klager: N.V. DATA LINE SOLUTIONS, met zetel te

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

ENQUÊTE: GEEN DOORBRAAK VOOR DE ELEKTRONISCHE SIGARET

ENQUÊTE: GEEN DOORBRAAK VOOR DE ELEKTRONISCHE SIGARET ENQUÊTE: GEEN DOORBRAAK VOOR DE ELEKTRONISCHE SIGARET Brussel, juli 2014 Volgens de nieuwe rookenquête van kent de elektronische sigaret geen doorbraak in België in 2014. Slechts 0,5% van de bevolking

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

1 Marketingplan. 1.1 Product. Assortiment

1 Marketingplan. 1.1 Product. Assortiment 1 Marketingplan 1.1 Product Assortiment TTA Truckland is altijd bezig om de klant tevreden te stellen. Ze stellen de klanten tevreden met de kwaliteit die ze altijd leveren. Ook staat TTA Truckland bekend

Nadere informatie

SPELREGELS 1-4. 25 min. leeftijd. speelduur. spelers

SPELREGELS 1-4. 25 min. leeftijd. speelduur. spelers SPELREGELS spelers 1-4 leeftijd 8+ speelduur 25 min. et klassieke patiencespel, waarbij een speler rijen speelkaarten legt met afwisselende kleuren en aflopende nummers, bestaat al honderden jaren en in

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

Roken op een paardenhouderij: Wat zijn de regels?

Roken op een paardenhouderij: Wat zijn de regels? Roken op een paardenhouderij: Wat zijn de regels? In een cafetaria van een manege mag niet (meer) gerookt worden. Dat is duidelijk. Maar mag u er een rokersruimte inrichten? En hoe zit dat voor een pensionstal

Nadere informatie

Schrijf met meer impact

Schrijf met meer impact Schrijf met meer impact Het volledige trainingsprogramma om met je teksten meer klanten te werven In het Schrijf met meer impact -programma leer je hoe je met jouw eigen schrijfstijl meer ideale klanten

Nadere informatie

Inhoud. 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11. 2. Vergelijkende reclame 31

Inhoud. 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11. 2. Vergelijkende reclame 31 Inhoud 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11 1. Moet een reclameboodschap altijd 100% correct zijn en zo niet, waar ligt dan de grens? 11 2. Als reclame 100% correct is, kan zij dan toch nog

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 8 oktober 2015 Rapportnummer: 2015/151 2 Samenvatting De vader en moeder van Y. zijn gescheiden.

Nadere informatie

Uw RA-dagboek: volg uw RA en uw behandeling op

Uw RA-dagboek: volg uw RA en uw behandeling op ONUITGESPROKEN Uw RA-dagboek: volg uw RA en uw behandeling op Helpt u bij het opvolgen van uw RA en om het beste uit uw behandeling te halen Surf voor nog meer info naar www.mijnreumatoideartritis.be eze

Nadere informatie

MEER TRAFFIC MEER KLANTEN MEER OMZET

MEER TRAFFIC MEER KLANTEN MEER OMZET MEER TRAFFIC MEER KLANTEN MEER OMZET EN MEER BELEVING! Retail acties ONTDEK DE KRACHT VAN SCAN & WIN Meer cross-selling Lokale of branche specifieke variaties Centraal staat Ivooh! s unieke Scan & Win

Nadere informatie

Afsluiting kinderjury 2013

Afsluiting kinderjury 2013 Afsluiting kinderjury 2013 Schrijverbezoek: Gerard van Gemert 1. Kastor en Tim Wanneer bent u begonnen met schrijven? Gerard van Gemert is in 2005 begonnen met schrijven toen hij met zijn dochters een

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

Effectief een sollicitatiegesprek voeren, voor werkgevers

Effectief een sollicitatiegesprek voeren, voor werkgevers Effectief een sollicitatiegesprek voeren, voor werkgevers Deze tips zijn bedoeld voor managers die kandidaten interviewen voor een vacature. Veel managers hebben geen of weinig ervaring in het effectief

Nadere informatie

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto?

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto? FOTOREGELS Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s Over auteursrecht op foto s is bij consumenten wel eens onduidelijkheid. Soms kan dat tot vervelende situaties leiden voor zowel klant als fotograaf.

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs

Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs Sanctiebeschikking Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Country factsheet - Mei 2015. Polen

Country factsheet - Mei 2015. Polen Country factsheet - Mei 2015 Polen Polen, dat in het hart van Centraal-Europa ligt, heeft de voorbije jaren een sterk economisch parcours afgelegd. Met positieve gevolgen voor de e-commerce. Dat bewijzen

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR. INBURGERING. WONEN. GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRI J DING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR. INBURGERING. WONEN. GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRI J DING ~\'~..\ Vlaa~se 't~ \ Regering Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bls. 5. van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Visie op de toekomst

Visie op de toekomst Visie op de toekomst Wekelijks contact met uw klant Aanvulling op uw zorgplicht Hoogwaardige informatieve en commerciële respons Uw klant altijd op de hoogte Professionele toevoeging aan uw advies Doorlopend

Nadere informatie

VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring

VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring 2012 VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring Robin Vandebroek Lezing De presentatie van Alex Van Leeuwen over social media monitoring ging over de producten die het bedrijf Buzzcapture

Nadere informatie

PROCEDURE KLACHTENBEHEER BRUGSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING

PROCEDURE KLACHTENBEHEER BRUGSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN pagina 2 1.1. Wat is een klacht? pagina 2 Niet elke klacht krijgt een staartje pagina 2 Niet elke klacht handelt over een fout of tekortkoming pagina 2 Non bis in idem pagina

Nadere informatie

Met enthousiasme op weg naar succes! Uw eerste stappen bij JAFRA

Met enthousiasme op weg naar succes! Uw eerste stappen bij JAFRA Met enthousiasme op weg naar succes! Uw eerste stappen bij JAFRA JAFRA STARTPROGRAMMA voor nieuwe Consulenten JAFRA STARTPROGRAMM 1 JAFRA wij maken u graag enthousiast! Het kopen van cosmetica is een zaak

Nadere informatie

Verhuren wordt nóg interessanter met. Pack Verhuurder. Absolute gemoedsrust voor uw vastgoed!

Verhuren wordt nóg interessanter met. Pack Verhuurder. Absolute gemoedsrust voor uw vastgoed! Verhuren wordt nóg interessanter met Pack Verhuurder Absolute gemoedsrust voor uw vastgoed! Proficiat! Door uw vastgoed te verhuren, kunt u een mooi rendement realiseren. Maar wat als uw huurder de huur

Nadere informatie

Kom eens een huis passen op zaterdag 2 juni

Kom eens een huis passen op zaterdag 2 juni Kom eens een huis passen op zaterdag 2 juni De MakelaarsCheck Hoeveel kan ik lenen voor mijn nieuwe huis? Prijsevoluties Kom eens een huis passen op zaterdag 2 juni Waar gaan wij ons het meeste thuis voelen?

Nadere informatie

2. Bij brieven van 12 februari en 5 maart 2008 heeft Boekenvoordeel de gevraagde informatie verstrekt.

2. Bij brieven van 12 februari en 5 maart 2008 heeft Boekenvoordeel de gevraagde informatie verstrekt. Sanctievoornemen Kenmerk: BVB-001748-jko Betreft: actie kerst 2007 Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin en artikel 6, tweede

Nadere informatie

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Voorbereiding 1. Bepaal hoeveel tijd er is: kies voor 45, 60 of 90 uten versie 2. Deel tijdschema uit en bespreek dit met de leerlingen 3. Verdeel de rollen, zie

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen.

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Om iets te bereiken moet je actie ondernemen. Je moet vanuit jezelf iets doen. Om iets te doen moet je gemotiveerd zijn. Je zou dus kunnen stellen dat

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Inloggen:

1. Inleiding. 2. Inloggen: 1. Inleiding Als handelaar heeft u toegang tot uw winkel op het Storesquare platform. In deze handleiding leggen we uit hoe u producten aan uw online shop kan toevoegen. U dient uw artikelen van een correcte

Nadere informatie

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel Effectieve reclametips Voor meer klanten in uw winkel Inhoud. Direct mail. Huis-aan-huisverspreiding. Facebook advertentie. E-DM 6. Welke uiting kiest u? 7 6. Effectieve tips voor in de reclamemix 8 Inleiding

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Van dezelfde auteur. Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen.

Van dezelfde auteur. Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen. Marketing Reset Van dezelfde auteur Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen. 2 Marketing Reset Uw reclame gerichter en

Nadere informatie

PERSNOTA 05 december De KORTRIJK CADEAUBON

PERSNOTA 05 december De KORTRIJK CADEAUBON PERSNOTA 05 december 2011 De KORTRIJK CADEAUBON Eind september 2010 werd groen licht gegeven door de Raad van Bestuur van het Handelsdistrict voor het verkopen van een Kortrijk Cadeaubon. Deze bon zou

Nadere informatie

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) 1. Wanneer starten de solden onder de WMPC? De bestaande soldenperiodes werden onder de nieuwe wet niet gewijzigd.

Nadere informatie

2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek?

2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek? 2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek? 2.. De Ene korting is de andere niet! 2... Laat u niet misleiden door het kortingspercentage alleen! Geen appelen met peren vergelijken Kortingen

Nadere informatie

Vragen over het bestek en de bijlagen:

Vragen over het bestek en de bijlagen: Vragen over het bestek en de bijlagen: OPMERKING VOORAF Voor een reeks vragen wordt naar de Uitgevers doorverwezen voor meer informatie. Het BIPT wenst daarbij te verduidelijken dat de Uitgevers op de

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Verkopen met vertrouwen.

Verkopen met vertrouwen. Verkopen met vertrouwen. Uw partner in onroerend goed. RESIDENTIE VASTGOED Mijn woning verkopen vanuit mijn luie zetel? Bij Residentie Vastgoed zit ik alvast goed... Wegwijs Vriendelijke service, passie

Nadere informatie

Concentra Selfservice. Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3. Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS...

Concentra Selfservice. Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3. Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS... Concentra Selfservice Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3 Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS... 4 Mijn straat is niet gekend... 4 De knop bevestig postcode werkt

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Het einde van de opruiming

Het einde van de opruiming Het einde van de opruiming Een voorrecht voor klanten, een ergernis voor winkels; de continue opruiming in de winkelstraten. De kortingspercentages kunnen oplopen tot 70% wat er toe leidt dat klanten aankopen

Nadere informatie

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDEMENTEN 001-013 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Tom Vandenkendelaere Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften A8-0189/2017 (COM(2016)0758

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

Maak een precisiesprong naar juridische kennis.

Maak een precisiesprong naar juridische kennis. Jura, uw virtuele juridische bibliotheek Maak een precisiesprong naar juridische kennis. Snel van start met Jura Jura, uw virtuele juridische bibliotheek Jura Vind uw resultaat Zoeken via de zoekbalk:

Nadere informatie

Uw oplossing voor overheidsopdrachten

Uw oplossing voor overheidsopdrachten Uw oplossing voor overheidsopdrachten Zaken doen met de overheid? Wist u dat de diverse Europese overheden elke dag meer dan 800 publieke aanbestedingen uitsturen? Deze instellingen geven per jaar niet

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie

18 Tabakswet. 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden. 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie

18 Tabakswet. 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden. 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie 18 Tabakswet 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie 18.1 Wat u moet weten. Op 1 juli 2008 is het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten in werking

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Zonder Export versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers

BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Zonder Export versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Zonder Export versie 2.18.x naar 2.19.0 2012 Sdu uitgevers BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Zonder Export Inhoudsopgave BTW Conversie Legal Eagle Integratie

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming MEMO/07/251 Brussel, 25 juni 2007 Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming De verordening van de Europese Unie (EU) inzake

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepassing. Betreffende de website van de handelszaak: Karo schoenen & lederwaren het bezoek en het gebruik ervan en de online en afstandsverkoop die er uit voortvloeit. Zowel Schoenen

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge

Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge 1 Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge Wat is de eigenlijke opdracht die Citydepot van de stad Brugge heeft gekregen? CityDepot werd gevraagd een haalbaarheidsstudie op te stellen voor de stad

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Waarom wordt Artsenkrant betalend? Is 99 euro niet duur voor een krant die ik tot nu toe gratis ontving? Betaal ik onmiddellijk

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus.

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus. Inhoud Situering... 2 Wat is een woonzorgcampus?... 2 Woonzorg of toch assistentiewoningen?... 2 Kernvraag indien woonzorgcampus... 4 Voorgeschiedenis... 4 Huidige Stand van zaken... 4 Toekomst... 4 Kernvraag

Nadere informatie

Hab & Gut Winning Moves, 2008 Carlo A. Rossi 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Hab & Gut Winning Moves, 2008 Carlo A. Rossi 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Hab & Gut Winning Moves, 2008 Carlo A. Rossi 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Spelmateriaal 1 speelbord 6 koersstenen 5 schenkingsborden 5 kaartenhouders 1 startspelerhoed 54 koerskaarten per goederenkleur

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

1.1.2. Ook als u alleen cashbetalingen ontvangt. 1.1.3. Aangewezen voor bestelbon/contract

1.1.2. Ook als u alleen cashbetalingen ontvangt. 1.1.3. Aangewezen voor bestelbon/contract de rekening op te sturen en die uiteindelijk niet betaald geraakt? En misschien verzorgt de restauranthouder ook feestjes voor bedrijven, jubileums, communies of zelfs huwelijksfeesten. Het zou niet de

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekje naar algemene freelance marktplaatsen in Nederland

Inleiding. Onderzoekje naar algemene freelance marktplaatsen in Nederland Inleiding Onderzoekje naar algemene freelance marktplaatsen in Nederland Ik wilde voor mezelf weten wat er te vinden is aan online freelancemarktplaatsen en toen ik dat had onderzocht, leek het me jammer

Nadere informatie

Datum 24 januari 2013 Onderwerp Antwoorden vragen van de leden Mei Li Vos en Hilkens over multi level marketing

Datum 24 januari 2013 Onderwerp Antwoorden vragen van de leden Mei Li Vos en Hilkens over multi level marketing 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

1. Niet beginnen met het blog

1. Niet beginnen met het blog 1. Niet beginnen met het blog Uitstelgedrag is een bekende menselijke kwaal. Ook al zijn sommige veranderingen heel goed voor een mens, de meeste veranderingen leveren vaak een hoop weerstand op. Het starten

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C190 WON16 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 31 maart 2011 2 Commissievergadering nr. C190 WON16 (2010-2011)

Nadere informatie

De lijst van bedrijven met thuiswerk

De lijst van bedrijven met thuiswerk er r, a, n ij e WAHM succesvol thuiswerken Edith Hagenaar W 4 Edith Hagenaar whiteboard publishing De lijst van bedrijven met thuiswerk Edith Hagenaar De lijst van bedrijven met thuiswerk Vaak krijg ik

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 April- 30/04/ 12 Artikel 1. Jean-Luc Dehaene van de CD&V kan bijna 3 miljoen euro opstrijken. Door een aantal jaar geleden een pakket aandelenopties te kopen

Nadere informatie

Praktijkopgave: Kleenext

Praktijkopgave: Kleenext Praktijkopgave: Kleenext De firma Kleenext is actief in het marktsegment van onderhoudsproducten voor huis en tuin. Er wordt in de loop van de volgende budgetperiode een nieuw product gelanceerd. Het gamma

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Jacobs Marie (december 2014) 1 Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon T.H. Wouda Kuipers T 070-348 5689

Nadere informatie

Dertien nr 44. Personeel. Ik bied een extra kans om uw zaak te herbekijken. Vlaams ombudsman is er ook voor ons. door Filip De Maesschalck

Dertien nr 44. Personeel. Ik bied een extra kans om uw zaak te herbekijken. Vlaams ombudsman is er ook voor ons. door Filip De Maesschalck Dertien nr 44 Personeel Vlaams ombudsman is er ook voor ons Ik bied een extra kans om uw zaak te herbekijken door Filip De Maesschalck Ik ben niet de opperklachtenbehandelaar, de ultieme beschermheer tegen

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet?

Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet? In een arrest van 28 april 2016 Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet? vrijdag, 06 mei 2016 - Redactie Landbouwleven De lasten voor het natuurbehoudsbeleid mogen niet uitsluitend

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden evenementen, magazine en sponsoring Digitalezorg.nl. Artikel 1: Begripsbepalingen, algemene bepalingen

Algemene Voorwaarden evenementen, magazine en sponsoring Digitalezorg.nl. Artikel 1: Begripsbepalingen, algemene bepalingen Algemene Voorwaarden evenementen, magazine en sponsoring Digitalezorg.nl Artikel 1: Begripsbepalingen, algemene bepalingen 1. Stichting Digitalezorg.nl organiseert congressen, beurzen, studiedagen, studiereizen

Nadere informatie