Inleiding De gemeente Organisatie en bevoegdheden van vergunningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding De gemeente Organisatie en bevoegdheden van vergunningen"

Transcriptie

1 1 Inleiding Samenwerking met de gemeente Projectmanagement Kennis en vaardigheden Kennis van de gemeente Systematische aanpak SAMBA Juridische kennis Basis 16 2 De gemeente Inleiding Het staatsbestel De gemeente als entiteit De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders De ambtelijke organisatie De medewerker De werkverdeling Gemeentefinanciën Burgers Bevoegdheden Gemeentelijke plichten Toezicht Rechtsbescherming Samenvatting 23 3 Organisatie en bevoegdheden van vergunningen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Alle bestuurslagen hebben bevoegdheden Wie is bevoegd? College of gemeenteraad? Soorten vergunningen Coördinatie en samenwerking De front-office De back-office Externe specialisten (Wettelijke) adviseurs Wettelijke eisen vergunningaanvragen Onderzoeken 30 BIM MEDIA 5

2 3.13 Terugtredende overheid Toezicht en rechtsbescherming Samenvatting 32 4 Gemeentefinanciën De gemeentelijke financiële huishouding Bevoegdheid gemeenteraad Diverse inkomstenbronnen Uitkering gemeentefonds Specifieke uitkeringen Onroerendezaakbelasting (OZB) Leges Kostenverhaal Subsidies en werkzaamheden in natura De planning- en controlcyclus Gemeentelijk budgetbeheer Onderuitputting budgetten Relatie bouwen en financiën Integraal werken Samenvatting 39 5 Let s SAMBA Sneller en met minder moeite toestemming om te bouwen Doe het met de SAMBA Strategie bepalen Aanknopingspunten vinden Maatschappelijk voorstel maken Bijstaan Afsluiten Voordeel van de methode Nadeel van de methode Externe ondersteuning Gemeentelijke inbreng Kennis van de SAMBA bij de gemeente De gemeente: meerkoppige organisatie Gemeentelijke belangen Samenvatting 47 6 Strategie bepalen De eerste stap Doelen Alternatieve doelen SWOT-analyse Sterkten (intern) 50 6 DE GEMEENTE, UW PARTNER IN HET BOUWPROCES

3 6.6 Zwakten (intern) Kansen (extern) Bedreigingen (extern) Confrontatiematrix Keuze Uitwerking van de keuzen Medestanders Tegenstanders Planning Samenvatting 55 7 Aanknopingspunten vinden Wat wil de gemeente? Gemeentelijke structuurvisie Overige beleidsstukken Gemeentelijke financiën Krantenartikelen Verslagen gemeenteraad Opknippen in deelonderwerpen Matchen eigen doelen met deelonderwerpen Aanpassen en herformuleren van eigen doelen Wat als je geen aanknopingspunten hebt gevonden? Wat als je te veel aanknopingspunten hebt gevonden? Contactpersonen vinden Overleg met de gemeente Medestanders vinden Samenvatting 63 8 Maatschappelijk voorstel maken Samenleving dienen Check de aanknopingspunten bij de gemeente Scherp de aanknopingspunten aan Combineer de aanknopingspunten met de doelen Herformuleer de doelen Voer nieuwe SWOT-analyse uit Maak een keuze Werk de keuze uit Ondersteunende Stakeholders Tegenwerkende Stakeholders Zorg voor gemeentelijk commitment Maak een planning op hoofdlijnen Maak een globale taakverdeling Samenvatting 70 BIM MEDIA 7

4 9 Bijstaan Over naar de uitvoering Te realiseren (deel)producten Maak een integrale planning Taken en verantwoordelijkheden: RACI en VERI Pas VERI toe op (deel)producten Zorg voor de uitvoering Overleg met elkaar Wat te doen bij tegenslagen? Wat te doen bij onverwachte meevallers? Wijziging bestuurlijke prioriteit Wijziging bedrijfsmatige overwegingen Oppositie uit de samenleving Persoonlijke animositeit De samenwerking werkt niet meer Samenvatting Afsluiten Het project is afgerond Inventariseer de losse eindjes Beleg de uitvoering van de losse eindjes Sluit gezamenlijk af Geleerde lessen: succesfactoren Geleerde lessen: faalfactoren Documenteer Draag lessen over Afwegingskader voor volgende keer Onderhoud de relatie Contact met tegenstanders Contact met medestanders Wijzig indien nodig de organisatie Langere termijn Samenvatting Als het anders loopt Het loopt anders Redenen dat het anders loopt In welk aspect van de SAMBA loopt het anders? Wijzig de strategie Zoek nieuwe aanknopingspunten Maak een nieuw maatschappelijk voorstel Kan de gemeente op een andere manier helpen? Er is geen ambtelijke medewerking Er is geen bestuurlijke medewerking Er is geen politieke medewerking 91 8 DE GEMEENTE, UW PARTNER IN HET BOUWPROCES

5 11.11 Houd rekening met de publieke opinie De SAMBA werkt niet Beleg de A van afsluiten En nu? Samenvatting Maak gebruik van de verkiezingscyclus Het belang van verkiezingen in een democratie Iedere vier jaar gemeenteraadsverkiezingen Voorbereiding van de verkiezingen Programmavoorbereiding politieke partijen Lijstsamenstelling politieke partijen Zaaien en oogsten door politiek Goede periode voor lobby Minder goede periode voor lobby Verkiezingen en publieke opinie College in crisis Nieuwe wethouders, nieuwe kansen Ambtelijk apparaat en verkiezingen Coalitievorming Wat zijn verkiezingsbeloften waard? Samenvatting Financiële hulp en subsidies Financiële aspecten van een ruimtelijk project Inkomsten en uitgaven Inkomsten vergroten Uitgaven beperken Bekijk het vanuit het maatschappelijk voorstel Interne gemeentelijke kosten Sponsoren van het maatschappelijk voorstel Subsidies Cofinanciering Bijdragen in natura Maatschappelijke organisaties en goede doelen Burgerparticipatie Introductie gemeentelijk kostenverhaal Kostenverhaal: tenzij anderszins verzekerd Samenvatting Procedures Het doolhof van procedures Verschillende soorten procedures Procedures gericht op het project Vergunningen 112 BIM MEDIA 9

6 14.5 Bouwgerelateerde vergunningen Vergunningen op basis van de APV Het bestemmingsplan Inspraak, bezwaar & beroep Algemene procedures Legesverordening Gemeentelijke beleidscyclus Gemeentelijke begrotingscyclus Interne werkwijze gemeenteraad Andere overheden Samenvatting Andere overheden en publieke opinie De rest van de wereld Andere overheden De regio De provincie Het Rijk Het Waterschap Europa De publieke opinie Maak gebruik van de publieke opinie De publieke opinie werkt tegen De pers Andere media Social media Onechannel, multichannel of omnichannel? Samenvatting Do s en don ts Inleiding Do s en don ts Do: zoek samenwerking Do: bouw een relatie op Do: zoek medestanders Do: wees transparant Do: wees zowel formeel als informeel Do: gebruik creativiteit Do: werk aan win-win Don t: beschadig de andere partij Don t: benadruk verschillen Don t: ga direct naar gemeenteraadof de wethouder Don t: vergeet de wereld buiten de samenwerking Don t: laat je in het openbaar negatief uit over partner Samenvatting DE GEMEENTE, UW PARTNER IN HET BOUWPROCES

7 17 Wet ruimtelijke ordening Verdiepingshoofdstuk Geschiedenis Grootste wijzigingen Wro Digitale verplichting Kostenverhaal Is artikel 19 verdwenen? Actualisatieplicht Beheersverordening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ontheffing Vergunningvrij bouwen Gefaseerde vergunning? Crisis- en herstelwet Toekomstige ontwikkelingen Samenvatting Gemeentelijk kostenverhaal Nieuw in de Wro: de grexwet Geschiedenis Onverschuldigde betaling De fictie van de gemeentelijke zelfrealisatie Leges Verschillen leges en kostenverhaal Dubbelingen leges en kostenverhaal Wanneer is kostenverhaal verplicht? Uitzonderingen op verplichting kostenverhaal toe te passen Kostenverhaal, anderszins verzekerd Kostenverhaal via een exploitatieplan Kostenverhaal via een overeenkomst De maxima voor het kostenverhaal De kostensoortenlijst Samenvatting Hoe werkt het bij herbestemmen? Inleiding: herbestemming is hot Herbestemming nieuw? De SAMBA voor herbestemmen? De SAMBA is toepasbaar Strategie bepalen Aanknopingspunten vinden Maatschappelijk voorstel maken Bijstaan Afsluiten Rol publieke opinie: extra emotie 154 BIM MEDIA 11

8 19.11 Bouwbesluit Bestemmingsplan Marktvraag Subsidies Samenvatting Samenvatting De gemeente is een belangrijke partner De gemeente is een geduchte tegenstander De SAMBA Strategie bepalen Aanknopingspunten vinden Maatschappelijk voorstel Bijstaan Afsluiten Als het anders loopt Verkiezingen Financiële hulp/subsidies Procedures Andere overheden en de publieke opinie Do s en don ts Vervolg DE GEMEENTE, UW PARTNER IN HET BOUWPROCES

9 Hoofdstuk 1 INLEIDING 1.1 Samenwerking met de gemeente Projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en bouwen verlopen vaak moeizaam. Zeker de samenwerking met de gemeente wordt daarin lastig gevonden. Vaak moet lang gewacht worden op toestemming om te beginnen met de uitvoering van de ontwikkeling. En dan zijn er nog omwonenden en anderen die iets over het project willen zeggen. In die tijd is het onzeker of het project echt uitgevoerd zal gaan worden. Verleent de gemeente medewerking? Gaan de tegenstanders bezwaar aantekenen tegen een vergunning? Zijn er nog andere zaken die het project kunnen verstoren, bijvoorbeeld eisen van het Waterschap? Dit boek geeft een antwoord op de vragen. Maar het geeft meer. Het geeft een methode om gestructureerd een project op te pakken, voor te bereiden en uit te voeren. Als je de methode gebruikt, werkt de gemeente mee aan je project. De gemeente steunt je project in plaats van het project tegen te werken. Behalve het systeem dat wordt behandeld, leer je hoe de gemeente werkt. Welke wetten en regels voor je project van toepassing zijn. Maar vooral hoe je gebruik kunt maken van die kennis. Maak gebruik van de manier van werken van de gemeente. Zorg dat je de regels kent, zodat je daarmee kunt voorkomen dat het project onnodig vertraagt of duurder wordt. Of nog erger, niet gerealiseerd wordt. 1.2 Projectmanagement Ruimtelijke projecten kunnen niet zonder goed projectmanagement. Er is heel veel te regelen voordat een ruimtelijk project is gerealiseerd. En ieder ruimtelijk project is weer anders. Andere gemeente, andere omwonenden, andere belangen. Met de handvatten uit dit boek wordt een aanzet gegeven voor de opzet van het projectmanagement. In de methode die wordt uitgelegd, worden technieken en faseringen uit het projectmanagement toegepast. Het boek is geen leerboek projectmanagement. Het boek is wel een leerboek om te leren om een aantal projectmanagementtechnieken en -vaardigheden toe te passen bij ruimtelijke projecten. Het boek geeft niet alleen duidelijkheid over wat je moet doen, maar ook hoe je het moet doen. Vaak falen ruimtelijke projecten (ze komen niet van de grond, ze lopen sterk uit in de tijd, ze zijn veel duurder dan geraamd) omdat het projectmanagement niet goed is uitgevoerd. Met de toepassing van de kennis uit dit boek, wordt een eerste aanzet gegeven om het projectmanagement van ruimtelijke projecten goed op te pakken. BIM MEDIA 13

10 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.3 Kennis en vaardigheden Kennis en vaardigheden zijn nodig om succesvol te zijn. Dat geldt ook bij ruimtelijke projecten en bouwprojecten. Zonder kennis en vaardigheden zullen die projecten niet slagen. Dit boek staat vol met kennis die toegepast kan worden om ruimtelijke projecten succesvol te laten zijn. Maar de kennis is nutteloos als deze niet wordt toegepast. Het is belangrijk dat de kennis wordt toegepast. Dat zal in het begin soms lastig gaan. De kennis is nieuw en je hebt de vaardigheden nog niet. Maar door het te blijven toepassen en te oefenen ontwikkel je de vaardigheden die nodig zijn om de kennis toe te passen. Dan kom je in de situatie dat je zult merken dat het makkelijker wordt om je projecten te realiseren. Dan zul je merken dat de gemeente als vanzelf meewerkt met jouw project. Daarom de waarschuwing vooraf. Als de kennis uit dit boek niet wordt toegepast, dan zal het project niet beter verlopen. Wil je je projecten sneller en makkelijk tot stand brengen, dan moet je de kennis uit dit boek toepassen. Hoe meer je de kennis toepast, hoe sneller en makkelijker je projecten tot stand komen. 1.4 Kennis van de gemeente Gemeenten zijn belangrijk bij het realiseren van ruimtelijke projecten. Voor de realisatie van jouw project heb je de gemeente nodig. Het is een belangrijke partner waar je mee wilt samenwerken. Door samen te werken met de gemeente, realiseer je je project, je doel, eerder en makkelijker. Om goed samen te kunnen werken, moet je je partner kennen. Je moet weten wat de gemeente is en hoe de gemeente werkt. Het boek start daarom met een uitleg van de gemeente. Gemeenten zijn in Nederland op hoofdlijnen hetzelfde georganiseerd. Hun werkwijzen zijn veelal hetzelfde. Het kan natuurlijk zijn dat er bij de gemeente waarmee jij samenwerkt wat kleine verschillen zijn. Maar door in zijn algemeenheid te weten wat gemeenten zijn en hoe ze werken, zijn die verschillen niet belangrijk. De kennis van de gemeente is niet alleen nodig voor zover het de organisatie van de gemeente betreft. Al is dat wel een belangrijk onderdeel. Het is belangrijk dat je weet hoe de gemeente werkt op het gebied van vergunningen. Voor de realisatie van je project is het belangrijk dat de gemeente de benodigde vergunningen verleent. Daarom wordt een hoofdstuk besteed aan de manier waarop gemeenten omgaan met vergunningen. Financiën zijn belangrijk voor je project. De financiële haalbaarheid van een project staat vaak onder druk. Vaak vragen gemeenten financiële bijdragen. Er zijn situaties waarin gemeenten financieel bijdragen aan een project. Om te begrijpen hoe de financiële bemoeienis van de gemeente met jouw project werkt, is het belangrijk om te weten hoe de gemeentelijke financiën zijn georganiseerd. Aan dat onderdeel is een hoofdstuk gewijd. 1.5 Systematische aanpak Systematisch werken is noodzakelijk als je een project goed wilt opzetten en afronden. Door systematisch te werken zorg je ervoor dat je geen zaken vergeet. Je bent volledig in je activiteiten. 14 DE GEMEENTE, UW PARTNER IN HET BOUWPROCES

11 1.7 JURIDISCHE KENNIS Door systematisch te werken zorg je ervoor dat de kwaliteit van je project groter wordt. Je hebt vooraf over zaken nagedacht, die hoef je daarna niet meer te herstellen. Systematisch werken vraagt discipline. Je moet je houden aan het systeem dat je voor je project hebt. Als je afwijkt van het systeem, dan gaat het effect van de systematische aanpak verloren. Je bent dan weer ad hoc bezig. Of wat minder fraai gezegd, je doet dan maar wat. Voor de systematische aanpak van ruimtelijke projecten heb ik een methode ontwikkeld, de SAMBA. Met dit systeem kun je projecten systematisch opzetten. Het is flexibel genoeg om zich aan te passen aan verschillende projecten en situaties en kan goed omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Het systeem bestaat uit vijf logische stappen die elkaar in de tijd opvolgen. Dus na afronding van een stap, begin je met de volgende stap. Een groot deel van dit boek gaat over het systeem SAMBA. Het systeem en de toepassing worden uitvoerig uitgelegd. 1.6 SAMBA De letters die SAMBA, het systeem dat ik heb ontwikkeld, vormen staan voor de vijf stappen die gezet moeten worden. Verderop in het boek worden de stappen beschreven. Maar SAMBA verwijst ook naar de Braziliaanse dans. Het dansen van de Samba doe je volgens vaste patronen. Er zit een systeem in. En het kost tijd om het systeem te kennen. Na je eerste dansles kun je nog geen Samba dansen. De oefening zorgt ervoor dat je de Samba kunt dansen. Samba is feest. In Brazilië, en inmiddels overal op de wereld, is er sambamuziek als er feest is. Dat is precies wat de methode doet met je ruimtelijke projecten. De methode SAMBA maakt een feest van jouw ruimtelijke project. Het gaat swingen. Je merkt niet dat het realiseren ervan je tijd en energie kost. Je hebt er plezier in. Net als in het dansen van de Samba. Let s dance the Samba! 1.7 Juridische kennis Juridische kennis is nodig als je een ruimtelijk project uitvoert. Op een ruimtelijk project zijn veel regels van toepassing. Soms zijn die regels voor meerdere uitleg vatbaar. Maar meestal zijn het strikte randvoorwaarden die op het project van toepassing zijn. Het is belangrijk om die randvoorwaarden te kennen. De randvoorwaarden bepalen de omvang van de dansvloer van de SAMBA. Je mag je niet buiten de dansvloer begeven. Door het kennen van de regels, is het vaak wel mogelijk om de dansvloer te vergroten. Je ziet door de juridische kennis mogelijkheden die je eerst niet zag. Het kan bijvoorbeeld mogelijk zijn om met je juridische kennis een grotere dansvloer te krijgen. Die dansvloer was er altijd al wel, maar het zicht daarop werd je door een gebrek aan kennis ontnomen. Met de juridische kennis die je hebt, zijn de randvoorwaarden voor je project op sommige plaatsen ruimer. De dansvloer is ruimer dan je eerst dacht. Dat wordt een nog groter Sambafeest. BIM MEDIA 15

12 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.8 Basis Basis is het begin van alles. Ook van de SAMBA. Dit boek is een basisboek. Met de kennis uit dit boek kun je aan de slag om je ruimtelijke project met hulp van de gemeente te realiseren. Je kunt aan de slag om het project sneller en met minder moeite te realiseren. De kennis is direct toepasbaar. Door het toepassen van de kennis zorg je voor een ruimtelijk project waarbij de samenwerking met de gemeente beter verloopt dan voor die tijd. Het dansen van de Samba wordt vanuit de basis geleerd. Ken je de basispassen, dan ga je verder verdiepen. Hetzelfde geldt voor de methode SAMBA. Na de kennis van de basis en het beheersen van de vaardigheden van de basis, ga je verdiepen. Welke punten verlopen nog wat stroef? De samenwerking met de gemeentelijke organisatie? De financiële randvoorwaarden? Juridische onderdelen? Of zijn sommige stappen wat lastig en wil je daar meer over weten? Ik wens je veel succes en inspiratie bij de ontdekkingstocht van de SAMBA. 16 DE GEMEENTE, UW PARTNER IN HET BOUWPROCES

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Duidelijk Decentraliseren

Duidelijk Decentraliseren Initiatief voorstel Duidelijk Decentraliseren Inleiding De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Zorgtaken die nu door het Rijk worden geregeld gaan naar de gemeente. Het CDA is van mening

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl.

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl. De faciliterende ambtenaar Werkboek met informatie, suggesties en tips voor gemeenteambtenaren die te maken hebben met initiatieven van burgers Help een burger initiatief! Dit is een uitgave van: Het ministerie

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteurs... xix Inleiding... 1 Deel I: Ontdek je financiële dromen en start met plannen... 7 Hoofdstuk 1: Hoe financiële planning je helpt bij het realiseren van je doelen...9

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

Regiegemeente en de netwerkbenadering.

Regiegemeente en de netwerkbenadering. Regiegemeente en de netwerkbenadering. Harry Teeven; www.teevenconsultancy.eu Email: harry@teeven.nl, M. 0614265817,in bewerking VS 20131230 In mij periode als wethouder van de gemeente Waalre was ik o.a.

Nadere informatie

Projectmanagement Roel Grit

Projectmanagement Roel Grit Projectmanagement Roel Grit Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Projectmanagement Projectmatig werken in de praktijk Roel Grit Zevende druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout

Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout Oosterhout, november 2004 1 1. Inleiding Studies, boeken en richtlijnen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Workshop Profileren van de praktijk

Workshop Profileren van de praktijk Workshop Profileren van de praktijk Wat onderscheidt mijn praktijk van andere? Waarom zouden klanten gebruikmaken van mijn diensten en hoe breng ik dat op een ongedwongen manier onder de aandacht van mijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie