Koninklijke Boekverkopersbond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijke Boekverkopersbond"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Koninklijke Boekverkopersbond Het jaar van de ommekeer?

2

3 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 Voorwoord door de KBb-voorzitter 5 Hoofdstuk 1: De boekenmarkt in Markt van het A-boek Positieve marktsignalen en creatieve aanpassing Retailketens onder druk Toenemende digitalisering in zakelijke en educatieve markten Digitale boekverkopers groeien verder Verkopen A-boeken naar genres 11 Hoofdstuk 2: KBb in Noodzaak van een herstructurering De KBb: voortbouwend op een solide financiële basis Herstructurering van de KBb in Herstructurering van de Nederlandse Boekenbon BV Herstructurering van Boek & Bedrijf (SAB) BV 19 Hoofdstuk 3: De ontwikkelingen in Wet op de Vaste Boekenprijs Cao-overleg SZW-subsidie Marktonderzoek geïntensiveerd KBb als middellijk CB-aandeelhouder Overige bestuursactiviteiten Boekenbon BV Boek & Bedrijf (SAB) BV 26 Hoofdstuk 4: Beleidsspeerpunten in Belangenbehartiging CB-aandeelhouderschap Boekenbon BV in Boek & Bedrijf BV in Hoofdstuk 5: Activiteiten KBb / Boekenbon / Boek & Bedrijf 31 Hoofdstuk 6: Overzicht Ontwikkeling ledenbestand KBb-bestuur en -ledenraad Medewerkers per 31 december Samenstelling besturen, commissie Vertegenwoordigingen in de boekenbranche Vertegenwoordigingen in overige organisaties Ereleden 37 3 Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond 2014

4 1

5 Voorwoord Van het bestuur Het jaar van de ommekeer? 2014 was zowel voor de aangesloten boekondernemers als voor de KBb een omslagjaar. Het heeft er alle schijn van dat de boekenmarkt eindelijk de bodem bereikte, en uw belangenbehartigers gaan terug naar de basis om samen de slanke en compacte ondersteuning te bieden waar u, als leden, behoefte aan heeft. Over de ontwikkeling van de boekenmarkt kunnen we kort zijn. De omzetten liepen per saldo met 7,9% terug, in lijn met de dalende trend van de afgelopen jaren. Alleen de educatieve en online markten noteerden een magere plus. Maar vanaf het derde kwartaal werd een voorzichtige kentering zichtbaar; de verkopen stabiliseerden zich op het niveau van het jaar daarvoor. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan het weer aantrekken van de economie en dus van de consumptieve bestedingen. Maar we zien ook een ontwikkeling die zicht biedt op een duurzaam vraagherstel. Bij veel lezers groeit het bewustzijn dat een florerende en rijk geassorteerde boekwinkel in hun omgeving onmisbaar is als cultureel erfgoed en literaire ontmoetingsplaats. Tegelijkertijd dienen zich nieuwe ondernemers aan die op een andere manier naar de toekomstkansen van het boekenvak kijken. We leiden dit af uit de positieve afwikkeling van het geruchtmakende Polare-faillissement. Zestien van de twintig winkels uit de boedel maakten een (succesvolle) doorstart, een vooraf ondenkbaar hoog geacht percentage op een krimpende markt. Bovendien waren enkele van de doorstarts alleen mogelijk omdat particulieren (onder meer via crowdfunding) bereid waren te investeren in de toekomst van hun boekhandel. De businessplannen van de doorstarters leggen overigens allemaal de nadruk op het met voorrang herstellen van de breedte van het assortiment. Daarnaast is er meer aandacht in het winkelconcept voor de leesbeleving, komt er een professioneel online kanaal naast het fysieke verkoopkanaal, worden de veranderende behoeften van de klanten regelmatig onderzocht, kijkt men kritisch naar de strikt noodzakelijke hoeveelheid vierkante meters winkelruimte, en wordt via internet en sociale media een band opgebouwd met lezers in regio of postcode. Intussen blijkt dat deze aanpak werkt. De meeste van de op deze manier gerevitaliseerde boekiconen (zoals Broese, Donner en Scheltema) krijgen meer klanten binnen en noteren voorzichtig zwarte cijfers. Voor het eerst in jaren. De conclusie is duidelijk: de boekhandel is in de greep van de creatieve aanpassing. Op de fundamenten van het oude wordt gebouwd aan de boekwinkel 2.0, een onderscheidende verkooppropositie waarin nu nog concurrerende leesvormen naast elkaar worden aangeboden en het bieden van een leesbeleving net zo belangrijk is als de transactie. Op haar beurt realiseert de KBb zich dat haar leden juist in deze tijden behoefte hebben aan een ultraslanke vorm van belangenbehartiging en ondersteuning bij het revitaliseren van hun ondernemingen. 5 Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond 2014

6 Hoewel de financiële situatie daar niet om vroeg, hebben we als bestuur en directie in 2014 daarom gekozen voor een back-to-basics-strategie. Door overtollige kosten weg te snijden, te focussen op kerncompetenties, en additionele activiteiten uit te besteden via het leanstartup-principe, zijn we klaar voor een toekomst met (mogelijk) minder leden, minder inkomsten, maar ook met minder risico s en meer dossiers. Goed is ook dat op deze manier voldoende investeringsruimte wordt vrijgespeeld om innovaties te blijven steunen. Want er zijn nog wel wat verbeterslagen te maken voordat we weer van een structureel gezond boekverkoperskanaal kunnen spreken. Namens het bestuur: Ed Nijpels, voorzitter KBb Fotografie: Keke Keukelaar Bilthoven, april 2015 Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond

7 Hoofdstuk 1 De boekenmarkt in 2014 Einde aan de daling? Met een omzetdaling van 7,9% naar 466,7 miljoen euro was 2014 het zevende jaar op rij dat de verkoop van A-boeken daalde en zelfs forser dan tot dan toe. Maar het is ook het jaar waarin zich de eerste signalen aandienden dat de einde van de daling in zicht is. Eindelijk Afzet 49,2 46,1 43,5 39,3 35,3 Groei -0,5% -6,1% -5,5% -9,3% -10,0% Omzet 619,0 587,5 544,8 508,7 466,7 Groei -3,5% -5,1% -7,3% -6,4% -7,9% Afzet en omzet A-boekenmarkt (alle talen, excl. e-books) 2010 t/m 2014 bron: KVB-SMB/GfK 1.1 Markt van het A-boek Lang zag het naar uit dat het weer aantrekkende consumentenvertrouwen (en dus een groei van de particuliere bestedingen) aan de boekenbranche voorbij zou gaan. Want in de eerste helft van 2014 werden weer veel minder boeken verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het faillissement van boekenketen Polare zorgde in de lentemaanden bovendien voor extra omzetverlies, en alle publiciteit eromheen versterkte het negatieve marktsentiment nog eens. Mede doordat enkele belangrijke verkooppunten gedurende de afwikkeling van het Polare-faillissement gesloten bleven, stelden ook de opbrengsten van de nationale boekpromotie-instrumenten in deze periode teleur; de verkopen van fysieke boeken gingen in de Boekenweek zelfs hard onderuit (-18,1%, na een plus van 3,9% in 2013) en ook de Maand van het Spannende Boek (-16,2%) bleef achter bij de score van het jaar daarvoor. Maar vanaf het derde kwartaal werd een voorzichtige kentering zichtbaar. De beter dan verwachte verkopen van de traditioneel in deze periode gehouden Kinderboekenweek waren een eerste indicatie; de in 2013 nog fors lagere verkopen van kinderboeken lieten in de editie van 2014 een bescheiden plus (2,9%) zien. En hoewel de voor de omzet belangrijke cadeauperiode rond Sinterklaas en Kerst nog wel een veer moest laten (-3,1%), was dat verval minder groot dan in voorgaande jaren. Met name de aantrekkende verkopen van strips, cadeauboeken, kinderboeken informatief, van uitgaven over gezonder leven, en van informatieve non-fictieboeken waren verantwoordelijk voor deze positieve impuls van de kassa-inkomsten. 7 Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond 2014

8 1 1.2 Positieve marktsignalen en creatieve aanpassing De verklaring voor het nog uiterst fragiele vraagherstel moet voor een belangrijk deel gezocht worden in de iets ruimere portemonnee van de consument. Bovendien kreeg de vraag naar het A-boek een extra impuls door enkele exceptionele succestitels. Maar er dient zich ook een (hopelijk) blijvende verandering aan in het koopgedrag van een steeds groter wordende groep boekenliefhebbers; juist door de problemen van de laatste jaren zijn ze zich er beter van bewust dat de aanwezigheid van een florerende boekhandel met een breed assortiment in hun leefomgeving een cultureel erfgoed is dat waarde toevoegt aan hun bestaan en daarom hun klandizie verdient. De onverwacht grote belangstelling voor enkele crowdfunding-initiatieven online financieringsmodellen waarbij particulieren geld leenden aan ondernemers om een doorstart van boekhandels uit het Polarebankroet mogelijk te maken moet zo gelezen worden. Ook is het een bewijs dat er bij deze groep voldoende vertrouwen is in een profitabele toekomst van de fysieke boekwinkel. Een andere aanwijzing dat het einde van de daling is bereikt, is dat de verkopen van de meeste zelfstandige breedassortimentsboekhandels op niveau zijn gebleven. Zeker als ze hun winkelconcept hebben aangescherpt of verbreed. In de ogen van hun doelgroepen differentiëren ze zich door de diepte van het aanbod, door inhoudelijke kennis van titels, door vriendelijke medewerkers die de smaak van hun klanten beter kennen, en door het aanbieden van een omni-channel omgeving. Zo is de algemene boekhandel tijdens de zeven jaren van neergang er steeds meer in geslaagd zich creatief aan de realiteit aan te passen. De winnaars hebben hun winkelconcept en de benodigde vierkante meters winkeloppervlak tijdig aangepast, hun assortiment op maat gemaakt van de zorgvuldig in kaart gebrachte veranderende amusements- en informatiebehoeften bij hun doelgroepen, ze hebben omni-channel concepten geïntroduceerd en focussen zich op het versterken van de winkelbeleving door hun klanten. De verliezers houden te lang vast aan bestaande bedrijfsmodellen en missen de aansluiting met de hedendaagse consument die verwacht dat koopgemak, de beleving van het transactiemoment en fysieke en online servicemodellen op een unieke manier worden gecombineerd. Omzetontwikkeling A-boekenmarkt (alle talen, excl. e-books) bron: KVB-SMB/GfK Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond

9 Hoofdstuk 1 De boekenmarkt in Retailketens onder druk De marktveranderingen dwingen ook de retailketens tot een heroriëntatie op hun onderscheidende vermogen. De aloude succesformule zorgen voor schaalvoordelen, merkbekendheid en een brede aanwezigheid op high-traffic locaties alleen werkt niet meer. De consument is op zoek naar online en fysiek koopgemak en is door een teruglopende merkentrouw steeds minder gevoelig voor de brede herkenbaarheid van een winkelconcept. Veel ketens worstelen met de aanpassingen die dit van hun concept en verdienmodel vraagt en constateren dat sommige van hun leden de flexibiliteit en het ondernemerschap missen om deze transitie met succes te volbrengen. Daarmee dreigt een vicieuze cirkel; door gedwongen winkelsluitingen neemt het aantal verkooppunten af, waardoor de schaalvoordelen voor de achterblijvende leden minder worden en de aantrekkelijkheid om deel uit te blijven maken van de keten afneemt. De oplossing ligt in het aanbieden van een omni-channel omgeving waarin gemak en gewin op een onderscheidende wijze worden samengebracht. Veel van onze leden lijken de boodschap goed te hebben begrepen; zo zijn Read Shop en Libris Blz. ver gevorderd in hun transitie. Bruna probeert de krimp van de fysieke winkels te keren met de inzet van het online-kanaal en nauwere samenwerking met strategische partners. AKO profileert zich met het Voor Nu - concept als winkel voor het moment, waarbij ako.nl in iedere winkel beschikbaar is. 1.4 Toenemende digitalisering in zakelijke en educatieve markten 2014 stond voor de branchevereniging vooral in het teken van digitalisering. In alle marktsegmenten spelen intensieve en complexe discussies rondom het toenemende gebruik van digitale leermiddelen. In het primair onderwijs zijn Heutink en KG&Rolf sterk betrokken bij het initiatief Basispoort, het Programma van Eisen van de PO-raad en het Doorbraakproject van Economische Zaken en OCW. De kern van al deze initiatieven is dat alle betrokken partijen de randvoorwaarden proberen te creëren voor een gemakkelijk kunnen zoeken en vinden van leermiddelen door scholen, leraren en leerlingen en het feilloos kunnen leveren van deze middelen door distributeurs, uitgevers en ELO-partijen. Hiervoor zijn duidelijke afspraken (standaarden) onontbeerlijk en speelt ook in toenemende mate de bescherming van de privacy van de leerling een doorslaggevende rol. Deze vraagstukken zijn niet statisch: het wetgevend kader is aan verandering onderhevig, de eisen van de gebruikers worden steeds hoger, de afspeeltechnologie verandert en de leermiddelen worden steeds rijker. Het komend jaar verwachten wij een verdere intensivering van deze gesprekken op brancheniveau. Wat voor het primair onderwijs geldt, geldt ook voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Van Dijk Educatie en Iddink maken zich al jaren sterk voor een zo feilloos mogelijke levering van digitale leermiddelen vanuit de stichting Edu-iX en het samenwerkingsverband met de uitgevers, SBDL en de stuurgroep ieck (met Kennisnet en de scholen). Het afgelopen jaar zijn daar goede stappen in gezet maar tegelijkertijd 9 Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond 2014

10 1 bleek dat een belangrijk deel van de digitale materialen van de uitgevers niet voldeed aan de systeemeisen en daarmee voor veel problemen zorgde. Vanuit KBb-E is intensief deelgenomen aan alle initiatieven zoals ieck, Programma van Eisen van de VO-raad, het Doorbraakproject etc. en ook hier verwachten wij het komend jaar geenszins een afname van deze afstemmingsactiviteiten. Wat ons zorgen baart is het ogenschijnlijke gebrek aan regie vanuit de onderwijssector op al deze processen. Om slechts één voorbeeld te noemen: bij het in het leven roepen van een zogenaamde Nummervoorziening (om alle leerlingen een uniek onderwijsnummer te geven voor verbeterde communicatie en toegang) bleek onlangs, na meer dan een jaar studeren, dat eerst een wetswijziging moet plaatshebben voordat deze nummervoorziening in het leven kan worden geroepen In het mbo zijn ook diverse landelijke initiatieven zoals mbo-cloud (en ook weer ieck) van verschillende groepen mbo-instellingen die proberen de digitale keten te stroomlijnen, met meer of minder succes. Van Dijk Educatie en ook Lisette Werter participeren zoveel mogelijk in deze initiatieven om te zorgen dat een betrouwbare levering gewaarborgd is. Het afgelopen jaar hebben een aantal mbo-instellingen de stap naar de ieck-standaard voor digitale leermiddelen gemaakt, zij het met de nodige moeite. Komend jaar verwachten wij een gestage ontwikkeling op dit gebied. In het hoger en wetenschappelijk onderwijs zijn de ontwikkelingen op digitaal gebied minder stormachtig. Het gebruik van e-books neemt slechts mondjesmaat toe en ook voor 2015 verwachten wij geen grote veranderingen op dit gebied. Om de toenemende mate van activiteit zo goed mogelijk te blijven uitvoeren heeft de KBb-E-sectie budget vrijgemaakt voor een coördinator (deeltijd). Deze coördinator zal er voor moeten zorgen dat de belangen van de verschillende groeperingen binnen de KBb-E goed worden behartigd aan alle tafels en zal er ook voor moeten zorgen dat de KBb-E zoveel mogelijk met één stem spreekt. Tenslotte is nog vermeldenswaard dat KBb-E actief heeft geparticipeerd in het initiatief Leerkracht! van Jaap Versfelt. 1.5 Digitale boekverkopers groeien verder De groei van het aantal uitsluitend digitale boekverkopers heeft zich in 2014 doorgezet. Aan het eind van het jaar telden we er 180, waarvan bol.com met afstand de grootste en bekendste is. Maar met de komst van Amazon op de Nederlandse markt zullen de verhoudingen worden opgeschud, zo luidt de verwachting. In de zestien landen waarin Amazon tot nu toe actief is, heeft het bedrijf steeds voor een zelfde tactiek gekozen: er wordt fors geïnvesteerd om de consument aan het digitaal lezen te krijgen en het competitieve landschap blijvend te veranderen om andere digitale aanbieders uit de markt te drukken. Gezien het feit dat het digitale marktsegment in Nederland nog altijd maar beperkt is en het aantal aanbieders relatief groot, zal de komst van Amazon daarom ook in dit segment voor een consolidatieslag zorgen. Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond

11 Hoofdstuk 1 De boekenmarkt in Verkopen A-boeken naar genres 15,8 % 3,4 % Fictie -12,5% 37,9 % Non Fictie Vrije Tijd -8,9 % Genreverdeling Nederlandse A-Boekenmarkt 2014 Non Fictie Informatief Kinderboeken -1,5 % -6,7 % 23,1 % Overig 7,1 % Totaal -7,9 % 19,7 % bron: KVB-SMB/GfK Fictie Met minder verkochte boeken is dit vanouds grootste marktsegment ook de grootste bleeder. De meeste pijn werd gevoeld in de teruglopende omzetten in pockets (-55,7%), en in de genres thrillers (-24%), literaire fictie (-21,3%) en populaire fictie (-16,3%). Ook de vertaalde literaire romans (-25,6%) en literaire thrillers (-9,8%) bleven ondanks enkele incidentele verkoopsuccessen fors achter bij de gerealiseerde omzetten van een jaar eerder. Non-fictie vrije tijd Het segment leverde 8,9% aan omzet in. Opvallend waren de teruglopende verkopen in het genre eten en drinken (-11%) en de subgenres reisgidsen (-6%) en lifestyle (-32%). Bestsellers als Kieft en Band-It (de nummers 1 en 2 op de ranglijst van best verkochte boeken in 2014) konden deze verliezen niet voldoende compenseren. Non-fictie informatief De omzetdaling was met 1,5% gelukkig maar beperkt en daarmee presteerde dit segment verhoudingsgewijs het beste. Dat was te danken aan het opmerkelijke succes van het genre gezondheid algemeen. De groeiende belangstelling voor bewuster leven, eten en gezond ouder worden vertaalde zich in méér verkochte boeken in het genre. Ook de onverwachte hype rond de door de Franse econoom Thomas Piketty aangezwengelde discussie over de vermogensverdeling zorgde vooreen compenserende verkoopimpuls. Kinderboeken De verkopen in het genre vertoonden een grillig beeld. Er werden per saldo (-6,7%) minder kinderboeken verkocht. De pijn werd vrijwel volledig veroorzaakt door het tegenvallende verkoopresultaat (-47,2%) van algemene kinderboeken. Positieve uitschieters waren de genres non-fictie (een verdubbelde omzet in boeken voor kinderen van 12 jaar en ouder), non-fictie boeken voor jongere kinderen (+4 %) en kinderpoëzie (+3%). 11 Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond 2014

12 1 25 Best Verkochte Boeken in Kieft, Michael van Egmond (VI Boeken) verkochte exemplaren 2. Band-it!, Colleen Dorsey (Kosmos Creatief) verkochte exemplaren 3. De kraamhulp, Esther Verhoef (Ambo Anthos) verkochte exemplaren 4. Toen ik je zag, Isa Hoes (Ambo Anthos) verkochte exemplaren 5. Zusje, Rosamund Lupton (Boekerij) tussen en verkochte exemplaren verkochte exemplaren 6. Geachte heer M., Herman Koch (Ambo Anthos) 7. Powerfood, Rens Kroes (Unieboek Het Spectrum) 8. Bijbel in gewone taal (Royal Jongbloed) 9. De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween, Jonas Jonasson (Signatuur) 10. Donderdagskinderen, Nicci French (Ambo Anthos) 11. Epic Band-it!, Colleen Dorsey (Kosmos Creatief) 12. Een weeffout in onze sterren, John Green (Lemniscaat) 13. Gouden jaren, Annegreet van Bergen (Atlas Contact) 14. En uit de bergen kwam de echo, Khaled Hosseini (De Bezige Bij) 15. Veroordeeld, Karin Slaughter (Cargo) 16. De mooie voedselmachine, Giulia Enders (Luitingh-Sijthoff) verkochte exemplaren 17. Ik ben Pelgrim, Terry Hayes (A.W. Bruna) 18. Oorlog en terpentijn, Stefan Hertmans (De Bezige Bij) 19. Inferno, Dan Brown (Luitingh-Sijthoff) 20. Het leven van een loser. Gedumpt, Jeff Kinney (De Fontein Jeugd) verkochte exemplaren 21. Debet, Saskia Noort (Ambo Anthos) 22. De voedselzandloper, Kris Verburgh (Bert Bakker) 23. Goudkust, Suzanne Vermeer (A.W. Bruna) 24. De waarheid over de zaak Harry Quebert, Joël Dicker (De Bezige Bij) 25. Ripper, Isabel Allende (Wereldbibliotheek) Top-5 Nederlandstalige romans 1. Geachte heer M., Herman Koch (Ambo Anthos) 2. Oorlog en terpentijn, Stefan Hertmans (De Bezige Bij) 3. Ik kom terug, Adriaan van Dis (Atlas Contact) 4. Tegenlicht, Esther Verhoef (Ambo Anthos) 5. Kom hier dat ik u kus, Griet Op De Beeck (Prometheus) Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond

13 Hoofdstuk 1 De boekenmarkt in 2014 Top-5 vertaalde romans 1. De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween, Jonas Jonasson (Signatuur) 2. Een weeffout in onze sterren, John Green (Lemniscaat) 3. En uit de bergen kwam de echo, Khaled Hosseini (De Bezige Bij) 4. De waarheid over de zaak Harry Quebert, Joël Dicker (De Bezige Bij) 5. Ripper, Isabel Allende (Wereldbibliotheek) Top-5 spanning Nederlandstalig 1. De kraamhulp, Esther Verhoef (Ambo Anthos) 2. Debet, Saskia Noort (Ambo Anthos) 3. Goudkust, Suzanne Vermeer (A.W. Bruna) 4. Vraag niet waarom, Simone van der Vlugt (Ambo Anthos) 5. Winterberg, Suzanne Vermeer (A.W. Bruna) Top-5 spanning vertaald 1. Zusje, Rosamund Lupton (Boekerij) 2. Donderdagskinderen, Nicci French (Ambo Anthos) 3. Veroordeeld, Karin Slaughther (Cargo) 4. Ik ben Pelgrim, Terry Hayes (A.W. Bruna) 5. Inferno, Dan Brown (Luitingh-Sijfthoff) Top-5 kinder- en jeugdboeken 1. Band-it!, Colleen Dorsey (Kosmos Creatief) 2. Epic Band-it!, Colleen Dorsey (Kosmos Creatief) 3. Het leven van een loser. Gedumpt, Jeff Kinney (De Fontein Jeugd) 4. Dagboek van een muts. Nikki weet raad, Rachel Renée Russell (De Fontein Jeugd) 5. Dagboek van een muts. Hopeloos verliefd, Rachel Renée Russell (De Fontein Jeugd) Top-5 lichaam en geest 1. Powerfood, Rens Kroes (Unieboek Het Spectrum) 2. De mooie voedselmachine, Giulia Enders (Luitingh-Sijthoff) 3. De voedselzandloper, Kris Verburgh (Bert Bakker) 4. Het voedselzandloperkookboek, Pauline Weuring & Kris Verburgh (Bert Bakker) 5. De moed van imperftie, Brené Brown (LeV.) Top-5 levensbeschrijvingen 1. Kieft, Michel van Egmond (VI Boeken) 2. Toen ik je zag, Isa Hoes (Ambo Anthos) 3. Ik, Zlatan, Zlatan Ibrahimovic met David Lagercrantz (Ambo Anthos) 4. O, Louis, Hugo Borst (VI Boeken) 5. André Hazes & ik, Jos van Zoelen (Centertainment) bron: CPNB Top Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond 2014

14 2 14

15 Hoofdstuk 2 KBb in 2014 Herstructureren op een solide basis In 2014 heeft de KBb enkele belangrijke stappen gezet op weg naar wie we willen zijn: een compacte, kosteneffectieve en dynamische serviceorganisatie van en voor boekondernemingen en boekondernemers, die in haar verschillende rollen waarde toevoegt voor al haar ledengroepen, de vitaliteit van de branche bevordert en staat voor de belangen van het boekverkoperskanaal zonder daarbij de marktverhoudingen te verstoren. Als de KBb is het onze kerntaak om de belangen van onze leden waar mogelijk te behartigen en zo de randvoorwaarden te scheppen voor een duurzaam en beter renderend boekondernemerschap. De KBb geeft voorlichting en fungeert als aanspreekpunt voor de branche, doet onderzoek en bevordert kwaliteit van het aanbod van goederen en diensten aan haar leden. Daarnaast treedt de KBb namens de leden op als middellijk aandeelhouder van het Centraal Boekhuis, wendt zij als assessor en twee afgevaardigde boekverkopers in het CPNB-bestuur haar invloed aan op het beleid van de CPNB, en en worden twee andere entiteiten Boekenbon BV en Boek & Bedrijf BV aangestuurd. Boekenbon BV heeft de taak om als zelfstandige marktbewerker de volle mogelijkheden van een giftcard voor de boekensector te exploiteren, en Boek & Bedrijf (SAB) BV is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aanbieden van programma s die boekverkopers op basis van co-creatie op weg helpen naar innovatie en een efficiëntere, kosteneffectieve en omni-channel bedrijfsvoering. 2.1 Noodzaak van een herstructurering In 2013 stemde de algemene ledenvergadering van de KBb in met een ingrijpend transformatieproces. De KBb moest weer dichter bij de leden staan, en haar netwerk en middelen aanwenden om hun belangen optimaal te behartigen en hen actief bij te staan bij het laten meegroeien van hun winkelconcepten met de veranderingen in vraag en de (digitale) omgeving. Maar terwijl dit veranderingsproces op schema lag, veranderde het speelveld drastisch in het verslagjaar. Drastischer dan voorzien. Zo vertaalde het uitblijvende vraagherstel naar het A-boek zich voor de KBb in een verder teruglopend ledental; in 2014 liep het aantal aangesloten boekondernemingen met 50 terug naar Dit betekent een aanhoudende druk op de contributie-inkomsten, temeer omdat de hoogte van de bijdrage wordt berekend op basis van over de hele linie teruglopende omzetten bij vrijwel alle categorieën boekverkopers (het educatieve segment uitgezonderd). In tegenstelling tot de omzetdaling daalden het aantal en de complexiteit van de dossiers niet. Sterker nog, deze namen toe. Bij Boekenbon BV was er sprake van een stabilisatie in omzet met een kleine winst. Het aantal distributiepunten is drastisch vergroot (vijfduizend punten). De Boekenbon is geherpositioneerd naar een maatschappelijk relevant cadeau met inhoud. Ondanks deze positieve kentering blijven de verkopen in met name het boekverkoperskanaal dalen. Wanneer deze structurele daling niet wordt gestopt, zal Boekenbon in 2021 weer verliesgevend zijn. Het Boekondernemer van de Toekomstprogramma van Boek & Bedrijf bleek erg succesvol. 15 Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond 2014

16 2 WEL OF NIET AFSCHAFFEN DE WET OP DE VASTE BOEKENPRIJS 3.1 Wet op de Vaste Boekenprijs vast,- Al meer dan honderd boekverkopers hebben daar naar eigen zeggen aantoonbaar de vruchten van geplukt. Gek genoeg blijft het inschrijvingstempo laag ondanks de grote behoefte. Daarmee is er binnen nu en 2017 geen perspectief voor een rendabel bedrijfsmodel voor Boek & Bedrijf. Directie en het bestuur van Boekenbon BV en Boek & Bedrijf BV kwamen op basis van bovenstaande ontwikkelingen tot het inzicht dat er, naast de al ingezette strategische transformatie, op korte termijn ook kosten moeten worden gereduceerd en een organisatorische herstructurering moet plaatsvinden. Daarmee werd in 2014 een begin gemaakt en dit proces zal in 2015 worden afgerond. Deze kostenaanpassing werd doorgevoerd onder de commitment om de organisatie kwalitatief op hoog niveau te houden. Dit is nodig gezien de dossiers die KBb onderhanden heeft. Als belangenbehartiger was de KBb in 2014 een van de voortrekkers van de lobby die een voortzetting van de Wet op de Vaste Boekenprijs bepleitte, we maakten ons sterk voor een btw-aanpassing op e-books en we probeerden medestanders te vinden voor ons standpunt dat de met overheidsgeld gefinancierde bibliotheken door het aanbieden van digitale boekenplatformen de reguliere boekhandel oneigenlijke concurrentie aandoen. Daarnaast wendden we onze invloed bij de CPNB aan om de boekverkoper in hun campagnes meer gerichte aandacht te geven. Met het Centraal Boekhuis moeten wij in gesprek over het handhaven van de 24-uursdienstverlening bij de leverantie van boeken. 2.2 De KBb: voortbouwend op een solide financiële basis Positief is dat de vereiste aanpassingen kunnen worden gedaan vanuit een gezonde financiële basis. Ook 2014 werd door de KBb afgesloten met een batig saldo. Maar daar staat tegenover dat de resultaten over de afgelopen jaren een dalende tendens vertonen. De verwachte inkomsten voor de komende jaren staan onder druk. De verwachting is mede gebaseerd op de onder druk staande resultaten van het Centraal Boekhuis, dat vanaf dat jaar de dividenduitkering terug zal lopen. Daar komt bij dat is berekend dat de inkomsten uit contributies bij gelijkblijvend beleid in 2017 zullen zijn teruggelopen naar euro (2014: euro) en dat door diensten aan derden nog euro (2014: ) zal binnenkomen. Om als organisatie gelijke tred te kunnen blijven houden met de steeds zwaardere eisen die de leden en de marktomstandigheden aan haar stellen en om voldoende geld te kunnen blijven vrijmaken voor investeringen in de boekhandel van de toekomst, moet zorgvuldig worden omgegaan met de beschikbare middelen. Daarom werden in 2014 plannen ontwikkeld en geïmplementeerd voor een blijvende organisatorische lastenverlichting. De organisatiekosten dalen hierdoor in een periode van drie jaar van euro (2013) naar euro (2015). Bovendien zijn scenario s opgesteld voor hoe de organisatiekosten zich ontwikkelen bij een halvering van de dividendinkomsten. Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond

17 Hoofdstuk 2 KBb in Herstructurering van de KBb in 2014 De ambitieuze herstructureringsplannen zijn voortvarend aangepakt. Uitgangspunt is een back-to-basics-strategie, die erop gericht is om het kostenpatroon en de organisatorische focus en samenstelling zo bij te stellen dat het transformatieproces naar een KBb 2.0 niet in gevaar komt door conjuncturele tegenvallers of omstandigheden. Daarnaast is gekozen voor een lean-startup-benadering: de KBb concentreert zich op haar kernactiviteiten als belangenbehartiger en de overige activiteiten worden uitbesteed aan of in samenwerking gedaan met gespecialiseerde partners. Voordeel van deze aanpak is dat voor de KBb de kosten en risico s begrensd zijn en dat de ontwikkel- en levertijden van de extern ondergebrachte diensten en producten kunnen worden teruggebracht. In 2014 is een begin gemaakt met het duurzaam verlagen van de operationele kosten. De totale lasten kwamen uit op euro (2013: ). Doelstelling is om deze stapsgewijs terug te brengen naar een gewenst niveau van euro structureel. De op termijn grootste kostenbesparing wordt behaald door de in het verslagjaar ingezette personeelsreductie. Met ingang van 2015 is de bezetting op het KBb-kantoor in Bilthoven teruggebracht naar 5,9 volledige arbeidsplaatsen; van medewerkers en contractanten werd met dankzegging voor hun inzet en betrokkenheid afscheid genomen. Ook is gekeken naar een beperking van de huisvestingskosten. Overwogen is om het kantoorpand in 2015 te verkopen en elders een pand of etage te huren. Vanwege een relatief lage te verwachten opbrengst tegenover relatief lage huisvestingskosten in het huidige pand is besloten vooralsnog niet tot verkoop over te gaan. Wel wordt intensief gezocht naar huurders voor een van de etages, op de bestaande locatie. 17 Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond 2014

18 2 2.4 Herstructurering van de Nederlandse Boekenbon BV Boekenbon BV ziet zich al langer geconfronteerd met een teruglopende omzet en marktaandeel. De bestaande propositie is in het defensief gedrongen op een snel professionaliserende giftcardmarkt: waar nog maar tien jaar geleden de boekenbon nog nauwelijks met concurrentie werd geconfronteerd, is er nu een rijk, en overal beschikbaar aanbod van giftcards waar de consument uit kan kiezen. Om de positie van de boekenbon te heroveren moet het product worden herpositioneerd, moet er een bijzondere beleving aan worden toegevoegd, moet er een digitaal platform worden gebouwd en nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkeld, en vooral: de boekondernemer moet weer gaan geloven in de boekengiftcard als middel om meer traffic naar zijn winkel te krijgen. Om de al eerder ingezette revitalisering van de Boekenbon (zie ook 3.7) te versnellen werd op advies van het organisatieadviesbureau Eden McCallum gekozen voor het 3 Horizonmodel. De eerste stap betreft het duurzaam terugbrengen van de kosten. Door afslanking van het personeelsbestand met 1,5 fte's wordt vanaf euro aan personeelslasten bespaard. De overige bedrijfskosten zullen op termijn met euro worden gereduceerd, onder meer door het (tijdelijk) schrappen van de marketingkosten. De aanname is dat dit omzetverlies met een geïnnoveerd product en een slanke ondersteuning op den duur zal worden goedgemaakt. Directie en bestuur van Boekenbon BV zijn voornemens om het kostenvoordeel uit de herstructurering te investeren in een campagne waarin boekverkopers door een combinatie van aangepaste provisies en innovatieve concepten worden uitgenodigd de boekenbon te omarmen. Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond

19 2 KBb in 2014 BOEK & BEDRIJF Advies - opleiding - onderzoek 2.5 Herstructurering van Boek & Bedrijf (SAB) BV De behoefte aan een Boekondernemer van de Toekomst-platform blijkt binnen de boekensector (niet alleen boekverkopers maar ook uitgevers) erg groot en nog steeds groeiende. Het platform bewijst zich steeds meer, alleen blijkt gek genoeg het tempo van aansluiting op het Boekondernemer van de Toekomst-platform bij boekondernemers laag en vraagt zo langdurige investering van de KBb. De reacties en resultaten van de deelnemers aan het programma Boekondernemer van de Toekomst waren ook in 2014 onverdeeld goed. Uit onderzoek bleek bij de meerderheid de omzet tot 13% hoger te liggen dan de rest van de markt en men gaf aan duurzame verbeteringen in de eigen bedrijfsvoering te hebben doorgevoerd. Kortom, de huidige ontwikkelingen binnen en buiten het boekenvak grijpen in elkaar en hebben zichtbaar grote gevolgen voor winkeliers in het algemeen en boekwinkels in het bijzonder. Dat vraagt om een krachtige brancheorganisatie die samen met haar leden en de sector naar een vitale toekomst beweegt. Het co-creatie-platform van de Boekondernemer van de Toekomst is daarin een instrument dat tot dusver vruchten afwerpt. Bestuur en -directie van Boek & Bedrijf hebben er voor gekozen om met ingang van 2015 een outsourcingssenario uit te werken waarin alle activiteiten van Boek & bedrijf met betrekking tot Boekondernemer van de Toekomst en Vitaalabonnement worden overgenomen door een externe samenwerkingspartij. Het team van Boek & Bedrijf kan worden afgebouwd naar een back-to-basicsscenario vergelijkbaar met Boekenbon BV. Door het back-to-basics-principe toe te passen kent Boek & Bedrijf in principe geen tot hoogstens minimale kosten voor de KBb. Op deze manier kan de continuïteit op Boekondernemer van de Toekomst, Vitaal en onderzoek en kennis aan haar achterban gegarandeerd worden. Boek & Bedrijf wordt in de eerste helft van 2015 teruggebracht naar een minimale bezetting van 0,8 fte. Conform het lean-startup-principe worden nieuwe initiatieven op haalbaarheid getoetst en, mits rendabel met voldoende toekomstpotentieel, verder doorontwikkeld. 19 Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond 2014

20 Jaarverslag Koninklijke Boekverkopersbond

CPNB Top 100 2014 Januari 2015

CPNB Top 100 2014 Januari 2015 CPNB Top 00 0 Januari 0 CPNB Top 00 0 De CPNB Top 00 0 presenteert de honderd best verkochte boeken van Nederland in 0. De Top 00 is samengesteld op basis van de verkoopgegevens van retailers die onderzoeksbureau

Nadere informatie

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD 2 I Het Boeken Manifest De Europese en Internationale Federatie van Boekhandels (EIBF) vertegenwoordigt

Nadere informatie

CPNB Top 100 uitgeleende boeken 2015

CPNB Top 100 uitgeleende boeken 2015 CPNB Top 0 uitgeleende boeken 0 Januari 0 CPNB Top 0 uitgeleende boeken 0 De Stichting CPNB presenteert in samenwerking met Stichting Leenrecht de 0 meest uitgeleende boeken in de openbare bibliotheken

Nadere informatie

CPNB Top 100 2015 Januari 2016

CPNB Top 100 2015 Januari 2016 CPNB Top 00 0 Januari 0 CPNB Top 00 0 De CPNB Top 00 0 presenteert de honderd bestverkochte boeken van Nederland in 0. De Top 00 is samengesteld op basis van de verkoopgegevens van retailers die onderzoeksbureau

Nadere informatie

LESBRIEF 5 Het boekenvak

LESBRIEF 5 Het boekenvak Lesbrief 5 Het boekenvak, pagina 1 van 5 LESBRIEF 5 Het boekenvak Leerdoelen Een goede boekverkoper weet niet alleen van alles over boeken maar ook over de boekenbranche. Hij weet hoe een boek tot stand

Nadere informatie

E-books: de verhalen achter de cijfers. De laatste cijfers voor Nederland en Vlaanderen. Wat die zeggen. En wat vooral niet.

E-books: de verhalen achter de cijfers. De laatste cijfers voor Nederland en Vlaanderen. Wat die zeggen. En wat vooral niet. E-books: de verhalen achter de cijfers De laatste cijfers voor Nederland en Vlaanderen. Wat die zeggen. En wat vooral niet. Hans Timo Boezeman, Willem Cortenraad, sales accountmanager directeur digitale

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Pluriformiteit in het Vlaamse boekenaanbod

Pluriformiteit in het Vlaamse boekenaanbod Pluriformiteit in het Vlaamse boekenaanbod T.a.v. Van Betrokkenen Kenniscentrum Boek.be / Meta4Books Datum Maart 2015 Betreft Pluriformiteit in het Vlaamse boekenaanbod Vooraf Het Vlaamse boekenvak hoopt

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Volg nu losse moduledagen uit het BOvdT programma! Voor iedereen die niet het 7-daagse Boekondernemer

Nadere informatie

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Segmentering Waardepropositie Verdienmodel Invloed externe factoren Economisch Technologisch Positioneringsmatrix E- marketingmix Prijs Plaats

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

E-books: trends en ontwikkelingen

E-books: trends en ontwikkelingen E-books: trends en ontwikkelingen Frankfurter Buchmesse 14 oktober 2015 Hans Susan Willem Breeuwsma Cortenraad, directeur 22 Business november development 2012 media & digitale diensten E-books in het

Nadere informatie

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid WHITEPAPER De centrale rol van de Gelderse regionale Platforms Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA s) Maart 2015 Namens de gezamenlijke

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Product- en dienstontwikkeling 6 februari 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Retailscan Deelnemer: 1120533 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld In januari 2015 was de omzet in de detailhandel 0,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN-

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 10 december 2013 -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen;

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen; Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

OECD Programme for International Student Assessment PISA-2015

OECD Programme for International Student Assessment PISA-2015 OECD Programme for International Student Assessment PISA-2015 Praktische kennis en vaardigheden van 15-jarigen Wat is PISA PISA (Programme for International Student Assessment) is het internationaal peilingonderzoek

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie? Uitslag enquête In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Private Company barometer

Private Company barometer Private Company barometer Inhoud Achtergrond Private companies en economische omstandigheden Private companies en wet- en regelgeving / vestigingsklimaat Private companies en kredietverlening / financiering

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

FAQ Medisch Specialist 2015

FAQ Medisch Specialist 2015 FAQ Medisch Specialist 2015 Bij medisch specialisten in dienstverband leven tal van vragen rondom de integrale bekostiging en de consequenties van ontwikkelde organisatiemodellen voor 2015. Dit document

Nadere informatie

Men kan lang met de mond open blijven staan, voordat de gebraden eend naar binnen vliegt (Oud Japans gezegde)

Men kan lang met de mond open blijven staan, voordat de gebraden eend naar binnen vliegt (Oud Japans gezegde) Men kan lang met de mond open blijven staan, voordat de gebraden eend naar binnen vliegt (Oud Japans gezegde) Vroeger verkreeg de boekverkoper haar klanten op deze manier Tegenwoordig doen Google, Apple

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

Toekomst voor verzekeraars

Toekomst voor verzekeraars Position paper Toekomst voor verzekeraars Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 11 juni 2015 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke Boekverkopersbond

Jaarverslag 2012. Koninklijke Boekverkopersbond Jaarverslag 2012 Koninklijke Boekverkopersbond Inhoudsopgave Voorwoord door de KBb vice-voorzitter Hoofdstuk 1: De markt in 2012 1.1 Inleiding 1.2 De algemene markt 1.3 De wetenschappelijke markt 1.4 De

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Wat was uw brutomarge in 2014? De brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, uitgedrukt in een percentage van de omzet.

Wat was uw brutomarge in 2014? De brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, uitgedrukt in een percentage van de omzet. Retailscan Deelnemer: 1077387 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld De detailhandel is de afgelopen jaren hard getroffen door de economische crisis. Bovendien ging de

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 Brochure.indd 2 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters CrowdAboutNow; wat

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

ZZP Netwerk Nederland

ZZP Netwerk Nederland ZZP Netwerk Nederland sinds 11 juni 2009 voor, door en met ondernemende ZZP ers Postbus 9706 1006 GE AMSTERDAM www.zzpnetwerknederland.nl info@zzpnetwerknederland.nl rapportage n.a.v. onderzoek 15 januari

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

2-daagse BITSING. Masterclass. door Frans de Groot

2-daagse BITSING. Masterclass. door Frans de Groot 2-daagse BITSING Masterclass door Frans de Groot Maak onder leiding van auteur, grondlegger en business coach Frans de Groot jouw basisplan op maat en waarborg daarmee de groei en continuïteit voor uw

Nadere informatie

Cases. Terug naar groei

Cases. Terug naar groei Cases Terug naar groei Inleiding Veel ondernemers worden vrijwel volledig door de dagelijkse praktijk in beslag genomen. Het gevolg: weinig tot geen tijd voor reflectie. De concurrent weet hierdoor geleidelijk

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy Retail & Leisure Academy Toekomstplan 12 februari 2015 Versie 1.1 Retail & Leisure Academy 1 Inleiding De sectoren Retail en Leisure zijn van grote economische importantie voor de regio Midden- Limburg.

Nadere informatie

Wij, de overheid - samenvatting

Wij, de overheid - samenvatting Wij, de overheid - samenvatting Inleiding: de complexe overheid Overal waar een grens wordt gelegd, ontstaat behoefte aan samenwerking en kennisuitwisseling over die grens heen, binnen organisaties, tussen

Nadere informatie

Checklist passie en poen

Checklist passie en poen Checklist passie en poen Aandachtspunten voor succesvol sociaal ondernemen gericht op de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie Inleiding In het rapport Sociaal ondernemen:

Nadere informatie

Datum 09 september 2014 Betreft Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2014 Onze referentie 659029

Datum 09 september 2014 Betreft Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2014 Onze referentie 659029 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Kennis IPC 5200 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2015 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 1-1-2015 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2015/2016-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen...- 3 - Algemeen

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

logoocw Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 juli 2005 DK/B&B/05/26052 Filmstimuleringsbeleid

logoocw Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 juli 2005 DK/B&B/05/26052 Filmstimuleringsbeleid logoocw Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 12 juli 2005 DK/B&B/05/26052 Onderwerp Filmstimuleringsbeleid Eind november vorig jaar

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur Aanwezigen: Dhr. R. van Lavieren, voorzitter Mw. P.M. Wennekes, PvdA Dhr. dr.ir. H. Boersma, SGP Dhr. J.H.E.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015 Motie bij agendapunt Basisinkomen 1. de motie Basisinkomen (nr. 37), zoals aangenomen door het Congres van januari 2015, voorstellende een

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Publicatie datum: 12 november 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Grafische Industrie De grafische industrie behoort tot de grotere branches in het midden- en kleinbedrijf. De ondernemingen in de branche houden zich bezig met het bewerken en vermenigvuldigen van informatie.

Nadere informatie

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid Wij gaan voor groen! Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid 1. Aanleiding Al vele jaren wordt in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Het waarom van ons aanbod

Het waarom van ons aanbod Pagina 1 van 5 - scroll Het waarom van ons aanbod Mensen laten zich leiden door ervaringen en de betekenis die zij daaraan hebben gegeven. Daarmee besturen zij zichzelf en daarmee geven zij iedere keer

Nadere informatie

Nieuwe concepten voor leegstaande bedrijfsgebouwen. ID&Consult Company info@totaalconcepten.nl www.totaalconcepten.nl 00 31 (0)6 53 98 16 83

Nieuwe concepten voor leegstaande bedrijfsgebouwen. ID&Consult Company info@totaalconcepten.nl www.totaalconcepten.nl 00 31 (0)6 53 98 16 83 Nieuwe concepten voor leegstaande bedrijfsgebouwen ID&Consult Company info@totaalconcepten.nl www.totaalconcepten.nl 00 31 (0)6 53 98 16 83 May 2012 1. Inleiding Anno 2012-2013 staan veel bedrijfsgebouwen

Nadere informatie