ZorgZijn. Werkt DE VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. HRM-Proeverij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZorgZijn. Werkt DE VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. HRM-Proeverij"

Transcriptie

1 ZorgZijn Arbeidsmarktmagazine zorg & welzijn Werkgeversvereniging voor en Welzijn Werkt jaargang 01 oktober 2013 HRM-Proeverij Programma pag Dit is een publicatie van werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Ingrid van Engelshoven: Als gemeente hechten wij veel belang aan samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. DE VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

2 Voorwoord COLOFON Uitgever Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Redactie Floncker Communicatie Eindredactie Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Vormgeving Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Verspreiding Haaglanden & Nieuwe Waterweg Noord Oplage exemplaren Met dank aan RegioPlus, PGGM, Vierstroom, In voor zorg!, Florence, Respect Zorggroep Scheveningen, WZH, RIBW Fonteynenburg, WijZorg.nl, gemeente Den Haag Disclaimer De inhoud van dit magazine is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan de inhoud van dit magazine geen rechten worden ontleend. De zorg- en welzijnsector staat voor een van de grootste uitdagingen ooit. Door de bezuinigingen en de stelselwijzigingen zal de sector de komende jaren een volledig andere aanblik krijgen. Het is sinds Prinsjesdag veelvuldig de revue gepasseerd: we worden een participatiemaatschappij. Dit zie je op verschillende niveaus terug. Niet alleen de burgers moeten participeren, ook van organisaties wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid pakken ten aanzien van werknemers en ten aanzien van een gezonde sector. Werkgevers zullen over hun eigen schaduw heen moeten stappen en samen in actie moeten komen om overkoepelende belangen veilig te stellen. Ondanks alle bezuinigingen is er ook geld beschikbaar voor de zorg- en welzijnsector. Wanneer werkgevers bereid zijn om met plannen te komen en te investeren in de sector is de overheid bereid mee te financieren. De zestien regionale werkgeversorganisaties in Nederland (waaronder werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt) onder de koepel van RegioPlus werken, samen met enkele ketenpartners, hard aan de voorbereidingen voor deze sectorplannen. De komende tijd gaan we daarover in gesprek met de vertegenwoordigers van de zorg- en welzijnorganisaties. Op pagina 23 van dit magazine kunt u alvast meer lezen over het sociaal regionaal pact en de voorbereidingen om gezamenlijk plannen in te dienen bij SZW. Met de oprichting van de werkgeversvereniging, alweer een jaar geleden, is de basis gelegd om de uitdagingen voor de sector regionaal aan te gaan. Met de overgang van stichting ZW Haaglanden naar de werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt zie ik dat ook de betrokkenheid van werkgevers en de bereidheid samen de problematiek aan te pakken is toegenomen. Ik ben er van overtuigd dat bestuurders, directie en management in onze regio er alles aan zullen doen om de huidige uitdagingen aan te gaan en met ons te zorgen voor behoud van kwaliteit en werkgelegenheid in zorg en welzijn en dat de beschikbare middelen ook daadwerkelijk beschikbaar komen voor onze regio. Rick ter Stege, directeur werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt 2 Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

3 Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Loslaten autonomie: dé sleutel voor de toekomst >> pag. 5 Mark Janssen, bestuurslid RegioPlus Vierstroom investeert 6 miljoen in LangeLand Ziekenhuis >> pag. 8 Jeroen van den Oever, bestuursvoorzitter Vierstroom Kiezen voor toekomstbestendig personeelsbeleid >> pag. 9 En verder Hoog tijd voor vernieuwend personeelsbeleid >> pag. 7 Programma HRM-Proeverij >> pag De kracht van brancheoverstijgende samenwerking in tijden van veranderingen >> pag Aansluiten op carrière-ambities van jongeren >> pag. 15 Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) >> pag Regionaal Sociaal Akkoord & Sectorplannen >> pag. 23 Hannie Treffers, programmaleider InvoorZorg Gastlessen: enthousiasme bij leerlingen, school én medewerkers >> pag Ingrid van Engelshoven, wethouder Onderwijs en Dienstverlening gemeente Den Haag Burgers Zoetermeer regelen zorg zelf >> pag. 19 Willemien Visser, founder WijZorg.nl Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

4 App verkleint personeelstekort in de zorg De vraag naar tijdelijke werknemers in de zorg is groot. Flexzorg.net heeft hiervoor een mobiele oplossing: een app die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Deze gebruiksvriendelijke app leidt tot een kostenbesparing in de zorg en is altijd en overal toegankelijk op smartphone en via het web. Kijk direct op of mail naar samenwerken en governance organiseren en bekostiging werving en search interim management organisatiepsychologie en assessments ontwikkelen en training functioneren en beloning arbeids- en ambtenarenrecht Voor meer informatie bel Douwe Wijbenga op Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

5 Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn Loslaten autonomie: dé sleutel voor de toekomst Mark Janssen, bestuurslid RegioPlus Bij een sterk regionaal bepaalde arbeidsmarkt passen regionale werkgeversorganisaties. Het merendeel van zorg- en welzijnsorganisaties in ons land is aangesloten bij regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn. Deze werkgeversverbanden vormen kenniscentra die informatie over de arbeidsmarkt verzamelen en voor werkgevers ontsluiten. Ze komen op voor de regionale belangen van de sector en ontwikkelen regionaal en sectoraal arbeidsmarktbeleid ten behoeve van hun deelnemers. RegioPlus Tegelijkertijd zijn er landelijke kaders nodig. RegioPlus is het samenwerkingsverband van zestien regionale werkgeversorganisaties (waaronder werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt) en vormt de brug tussen landelijke en regionale vraagstukken. RegioPlus ontsluit expertise, kennis en onderzoek ten behoeve van de regionale organisaties. De regio s leveren op hun beurt input voor landelijk beleid. Daarmee is RegioPlus het aanspreekpunt voor de regio s en vice versa voor landelijke partijen als het gaat om de dynamiek tussen nationale thema s en de feitelijke regionale arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn. Mark Janssen is in het dagelijks leven bestuursvoorzitter bij Zonnehuisgroep Vlaardingen en bestuurslid van RegioPlus. De kabinetsplannen liegen er niet om. En zeker op de korte termijn zorgen deze voor de nodige veranderingen. Arbeidsmarktproblematiek De kabinetsplannen liegen er niet om. En zeker op de korte termijn zorgen deze voor de nodige veranderingen. Toch geeft Janssen aan dat de belangrijkste uitdagingen er al voor de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen waren: We krijgen de komende jaren in de ouderenzorg te maken met tekorten, terwijl andere branches, zoals de GGZ en de ziekenhuizen waarschijnlijk straks met een overschot kampen. Als je beseft dat het overgrote deel van de zorgmedewerkers sterk regionaal gebonden is, dan weet je dat je op zoek moet naar sectorale oplossingen. Dan kun je niet naar antwoorden binnen je eigen branche blijven zoeken. Sleutel voor de toekomst Een oplossing is volgens Janssen om een goede infrastructuur tussen de verschillende branches in zorg en welzijn tot stand brengen. We moeten de muurtjes tussen de branches en organisaties slechten. Wat voor nu belangrijk is, is dat elk van ons een stukje van de autonomie van de eigen organisatie loslaat, benadrukt Janssen. Dat valt niet mee als je verantwoordelijk bent voor een stichting waarvan je wilt dat deze goed blijft draaien. Dat weet ik maar al te goed. Toch ligt juist in dat loslaten van die autonomie rationeel gezien dé sleutel voor de toekomst. Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

6 Wilt u de inzetbaarheid én de effectiviteit binnen uw organisatie verhogen? Wij denken én doen graag met u mee! Strategische personeelsplanning. Personele kengetallen. Arbeidsvoorwaarden. CAO-wijzigingen. Fusie of reorganisaties. Duurzame inzetbaarheid. Als manager of leidinggevende komt er veel op u af. PGGM helpt u, uw organisatie en uw medewerkers het werk zo optimaal mogelijk in te vullen bij actuele vraagstukken. Denk aan: Hoe versterkt u uw HR-beleid? Hoe bevordert u de inrichting van uw duurzame inzetbaarheidsbeleid? En hoe bereikt u een optimale verhouding tussen in-, door- en uitstroom? Dankzij onze jarenlange verbinding met de sector zorg en welzijn zijn wij uw ideale sparringpartner. Neem daarom gerust contact met ons op voor advies, (inhoudelijke) kennis, opleidingen en oplossingen voor al uw HR-vraagstukken. Vrijblijvend gesprek? w met onze ervaren HR-adviseurs op (030) m naar l kijk op pggm.nl/werkgevers _PGGM_Adv_HR_175x125_03.indd :49 Talent & Salaris volledig geïntegreerde HRM software voor zorginstellingen Slimmer, sneller, beter. Gemak, snelheid, controle en flexibiliteit. Efficiënter, omdat mensen het systeem zelf bedienen. Meer focus op core business Het levert ons een fikse jaarlijkse besparing op. Workflow in verzuimmodule is grote meerwaarde. 6 Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

7 Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn Hoog tijd voor vernieuwend personeelsbeleid Bram de Gier, Master Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid bij PGGM Werkgeversdiensten Bezuinigingen, efficiency-operaties en vergrijzing zetten de zorgsector zwaar onder druk. In een veranderende markt schept dat nieuwe vraagstukken als het gaat om personeelsopbouw en personeelsbehoud. De noodzakelijke vernieuwing in de zorgsector vraagt niet alleen flexibiliteit van werkgevers, maar ook van werknemers. De zorg kent in een vrij korte tijd een omslag van schaarste aan personeel naar overschotten. Dat stelt zorgwerkgevers voor de uitdaging hoe het personeel van werk naar werk kan worden begeleid, binnen de sector, of daarbuiten. Ze moeten bovendien inzicht krijgen in de vraag wat dit voor hun activiteiten, hun organisatiemodel, de functies en het personeelsbeleid betekent. Voor een zorgvuldige personeelsplanning zijn er regionale zorgen arbeidsmarktverkenningen nodig zodat zorgorganisaties scenario s kunnen opstellen voor hun portfolio en hun bedrijfsmodel op basis van goede data. Zowel voor deze personeelsplanning - die rekening moet houden met nieuwe kraptes op de toekomstige arbeidsmarkt - als voor het ontwikkelen van nieuw HRM-beleid, heeft PGGM een schat aan kennis en personeelsdata beschikbaar. Een groot aantal zorginstellingen maakt daarvan gebruik. De noodzakelijke vernieuwing in de zorgsector vraagt niet alleen flexibiliteit van werkgevers, maar ook van werknemers. Ze zullen, daarin ondersteund door hun werkgever, een eigen visie op hun werk moeten ontwikkelen, en zo hun duurzame inzetbaarheid in de sector vergroten. Al deze partijen hebben een gezamenlijk belang om in deze turbulente periode de basis te leggen voor een vitale, toekomstbestendige sector. Hierop moeten arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioen, worden afgestemd: ze dienen flexibeler en creatiever te worden, met behoud van een gezonde mate van zekerheid en een collectieve basis. Werkgevers hebben hiervoor kennis nodig van mogelijkheden van bestaande fiscale en arbeidsrechtelijke regelgeving. Een uitdaging voor HR-afdelingen die zich tegelijkertijd moeten richten op het versterken van de professionele autonomie van werknemers, het mee-vormgeven van nieuwe organisatiemodellen en werkprocessen en het toerusten van het management om daar een leidende rol in te spelen. Vanuit haar visie, mensen helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst, wil de coöperatie PGGM de sector zorg en welzijn ondersteunen in dit transitieproces door haar kennis, haar maatschappelijke agenda, data en advies te delen met werkgevers, sociale partners en overheden, en de PGGM-werknemersleden te faciliteren bij hun duurzame inzetbaarheid. Duidelijk is dat de bestaande arbeidsrelaties die de sector zorg en welzijn lang kende, ook aan vernieuwing toe zijn. Duidelijk is dat de bestaande arbeidsrelaties die de sector zorg en welzijn lang kende, ook aan vernieuwing toe zijn. Zorg wordt niet meer alleen vanuit een loondienstrelatie geleverd, en zorgprofessionals gaan in nieuwe rollen samenwerken met collega s, mantelzorgers en andere vrijwilligers, en met professionals van dienstverleners op verschillende gebieden. Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

8 Vierstroom investeert 6 miljoen in LangeLand Ziekenhuis Jeroen van den Oever, bestuursvoorzitter Vierstroom Met de voorgenomen overname door Vierstroom wordt na een lange, ongewisse periode eindelijk het voortbestaan van het LangeLand Ziekenhuis veilig gesteld. Daarmee behoudt Zoetermeer zijn basisziekenhuis en blijven achthonderd arbeidsplaatsen in stand. Een gedurfde stap voor VVT-organisatie Vierstroom, maar prima passend bij de roerige tijden waarin zorgorganisaties nu zitten, aldus bestuursvoorzitter Jeroen van den Oever: Met alle kabinetsmaatregelen die we om onze oren krijgen, is stilzitten geen optie. Stilzitten is geen optie in roerige tijden. Vierstroom investeert straks 6 miljoen euro in de herstructurering van het LangeLand Ziekenhuis. De medische staf wordt mede-investeerder en verwerft voor 1,5 miljoen euro 20% van de aandelen. Dit is een unicum in Nederland. Vebego, een familiebedrijf actief in facility services, personeelsdiensten en gezondheidszorg, verstrekt indirect een lening van 3 miljoen euro. Het Groene Hart Ziekenhuis uit Gouda investeert in apparatuur. Daarnaast wordt intensief samengewerkt tussen maatschappen van het Groene Hart Ziekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis. Kernvoorwaarde Van den Oever beschouwt het ziekenhuis als een kernvoorwaarde voor het goed functioneren van de zorginfrastructuur in een gebied met mensen, ruim spoedeisende hulpvragen en bevallingen per jaar. De voornaamste reden van deze investering is dat wij vinden dat het sluiten van het ziekenhuis voor zowel de inwoners als de zorgaanbieders geen goede zaak zou zijn. En de toenemende vergrijzing in de stad versterkt de noodzaak van een basisziekenhuis. Voor de doelgroep van Vierstroom, met name chronisch zieken en kwetsbare ouderen, is dat van cruciaal belang. Bovendien, door in de keten de samenwerking met onder meer huisartsen, verpleeghuizen en fysiotherapeuten te optimaliseren kunnen wij hen blijvend beter helpen. Eigen vermogen De investering betaalt Vierstroom uit eigen vermogen. De holding Vierstroom kent een aantal niet-awbzgefinancierde onderdelen waarin wij gelden hebben opgebouwd. Bijvoorbeeld door een efficiency-slag binnen onze winkelorganisatie licht Van den Oever toe. Dat eigen vermogen gaan wij nu voor een deel investeren. Voordat de transactie definitief wordt moet er overigens nog wel het een en ander gebeuren. Vanzelfsprekend stelt onze ondernemingsraad zich hierin kritisch op. Het is wat je noemt ook een pittig thema. Tegelijkertijd vinden veel van onze medewerkers het een gedurfde en daarmee leuke stap. Op ons intranet zien we dan ook veel duimpjes omhoog verschijnen bij de berichten over de overname. Wendbaarder zijn, zelf risico s opvangen en veel meer ondernemerschap en betrokkenheid bij de bedrijven creëren. Decentralisatie van de bedrijven Van den Oever geeft aan niet de intentie noch de potentie te hebben om mensen van bovenaf te besturen. Ik geloof veel meer in de menselijke maat. Daarom werken wij op dit moment aan decentralisatie van alle bedrijven. Elk van deze bedrijven krijgt een directeur en de holding Vierstroom wordt aandeelhouder in deze bedrijven. Voordelen hiervan zijn dat de bedrijven wendbaarder zijn, zelf risico s opvangen en dat we veel meer ondernemerschap en betrokkenheid bij de bedrijven creëren. Ook hier denk ik dat je de beste keuze maakt door vooral niet af te wachten. Daar is op dit moment de tijd niet naar. 8 Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

9 Kiezen voor toekomstbestendig personeelsbeleid Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn Hannie Treffers, Programmaleider In voor zorg! Decentralisatie, zelfsturende teams, een toename van zzp-ers. De ontwikkelingen in de langdurige zorg volgen elkaar in rap tempo op. Het programma In voor zorg! van VWS en Vilans ondersteunt zorgaanbieders al sinds 2009 in het toekomstbestendig maken van hun organisatie. Programmaleider Hannie Treffers licht de belangrijkste strategische ontwikkelingen én kritische succesfactoren toe. Strategische ontwikkelingen Kritische succesfactoren 1. Een leven lang leren De sterk veranderende samenleving vraagt om het voortdurend actualiseren van kennis. Denk aan het EPD, zorg op afstand en het bijspijkeren van inhoudelijke kennis. Werknemers én werkgevers moeten zich klaarmaken voor een leven lang leren. 2. Zelfsturende teams Zelfsturende teams moeten optimaal hun verantwoordelijkheden kunnen oppakken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Dat vraagt niet alleen om nieuwe competenties van de teamleden, maar ook om een sterk faciliterende rol van de rest van de organisatie. Het is zaak werkprocessen opnieuw in te richten en medewerkers klaar te stomen voor hun nieuwe taak. 3. Sociaal vaardige cliënt De cliënt van de nabije toekomst gaat op een andere manier om met zijn hulpvraag. Zijn eisen zijn niet per se hoger, maar hij is sociaal vaardig, minder afwachtend en weet goed waar digitale informatie te vinden is. Hetzelfde geldt voor mantelzorgers. Het vraagt andere competenties van medewerkers om hier goed mee om te kunnen gaan. In voor zorg! is een programma voor de langdurige zorg van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. In voor zorg! begeleidt zorgorganisaties via een In voor zorg-traject op de thema s bedrijfsvoering, zorg op afstand, ketenzorg en professionals. In voor zorg! is bedoeld voor bestuurders, professionals en medewerkers van zorgorganisaties, overheden en regelgevende instanties. 1. Verbeter de dialoog in de teams Mensen moeten als team gaan functioneren en de onderlinge dialoog is daarbij van belang. Binnen het programma In voor zorg! bieden we een coach die het project mee-implementeert. Een van diens taken is te adviseren over hoe je die dialoog tot stand brengt. 2. Toon leiderschap Het is essentieel dat bestuurders en MT leiderschap tonen. Geef de ontwikkeling van je organisatie prioriteit, laat overtuiging zien en ga er als mens voor staan. Als eigenaarschap binnen bestuur en MT ontbreekt, dan mislukt iedere cultuurverandering. 3. Kies voor organisatiebreed Verander zo organisatiebreed mogelijk. Als je een cultuurverandering wilt bereiken, kun je niet slechts met enkele teams aan de slag. Zorg dat elke medewerker betrokken is. En waar mensen niet kunnen aanhaken, stel dit dan samen met hen aan de orde. Bij het uitblijven van verbetering is het misschien tijd om afscheid te nemen. 4. Zorg voor borging Na de implementatie is borging van belang. Het is echt een project van lange adem, want we hebben het over een cultuurverandering. Dat doe je niet in een half jaar. Onze coach komt zo n anderhalf jaar over de vloer, maar dan sta je pas aan het begin. Voor een cultuurverandering staat wel een jaar of vijf, zes. Zorg dat je de energie vasthoudt. Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

10 HRM-Proeverij DÉ MARKTPLAATS VOOR ZORG- EN WELZIJNWERKGEVERS IN HAAGLANDEN EN NIEUWE WATERWEG-NOORD Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt ondersteunt u graag bij het maken van de strategische beleidskeuzes op arbeidsmarktgebied. Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt heeft elf partijen voor u geselecteerd en hiermee een gevarieerd product- en dienstenaanbod samengesteld. Van beleid op het gebied van roosterplanning tot flexibilisering. Zo bent u in één dagdeel op de hoogte van de interessantste producten en diensten op HR-gebied. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u verschillende inspirerende presentaties bijwonen, de marktplaats bezoeken en netwerken met directeuren, bestuursleden en managers van andere zorg- en welzijnorganisaties. BLOK A > BLOK B > BLOK A > BLOK B > BLOK A > BLOK B > BLOK A > BLOK B > BLOK A > BLOK B > Ayton: Verantwoord roosteren Door overheidsmaatregelen moeten de (zorg)vraag en het personeelsaanbod beter op elkaar afgestemd worden. Toch blijkt het niet makkelijk om dit concreet naar de dagelijkse praktijk te vertalen. Ayton levert advies en roostersoftware om organisaties in de Zorg & Welzijn te helpen de juiste afstemming tussen vraag en efficiënte inzet van gekwalificeerde medewerkers te realiseren, binnen de kaders van beschikbare financiële middelen. Op onze stand lichten we graag toe hoe wij u hiermee kunnen ondersteunen. Matchcare: Duurzaam aantrekkelijk Uw organisatie vraagt om personeel dat is afgestemd op uw bedrijfsvoering, nu en in de toekomst. Duurzaam inzetbaarheid speelt hierbij een centrale rol, binnen en buiten uw organisatie. Matchcare is door FCB geselecteerd als hét loopbaan bureau voor de branche Jeugdzorg, Kinderopvang en Welzijn. Kom op 31 oktober bij ons langs en leer van praktijkvoorbeelden ten aanzien van duurzaam inzetbaarheid en begeleiding van werk naar werk. SocialLane: Social Media in Zorg en Welzijn SocialLane is dé specialist voor een passende Zorg via Social Media. SocialLane geeft advies, trainingen en begeleiding voor een optimale inzet van Social Media. Dit kan zijn voor branding, klantenservice of het werven van personeel. Wij begeleiden organisaties bij de opzet, uitvoering en monitoring van Social Media. Hiermee zorgen wij voor een optimale online zichtbaarheid en klantbeleving. Ingrediënten voor een actieve zorg via Social Media. Leeuwendaal: Visie op Mobiliteit en Flexibiliteit De zorg krijgt de komende jaren te maken met de noodzaak te bezuinigen. Bezuinigingen leiden vrijwel altijd tot verlies van arbeidsplaatsen. Het bevorderen van mobiliteit en het flexibiliseren van gedeelten van het personeelsbestand zijn mogelijke oplossingen om bezuinigingen op te vangen. Dit is zeker niet eenvoudig en vraagt om een duidelijke visie van bestuurders en management. In deze korte workshop krijgt u zicht op de kritische succesfactoren voor het inrichten van mobiliteit en het flexibiliseren in tijden van krimp. Visma: E-HRM voor zorginstellingen Wij zien een samenleving waar werken en leven met elkaar verweven zijn. Waarin mensen optimaal worden ondersteund door digitale hulpmiddelen en innovatieve applicaties. Ons doel, zorginstellingen en haar medewerkers te ontzorgen bij hun administratieve werkzaamheden, bereiken wij door het aanbieden van vooruitstrevende en gebruiksvriendelijke e-hrm software. Graag vertellen wij u waarom deze werkdruk verlagend, kostenbesparend, gemakkelijk in gebruik en communicatieversterkend is. 10 Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

11 BLOK A > BLOK B > Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn BLOK A > BLOK B > BLOK A > BLOK B > BLOK A > BLOK A > BLOK B > BLOK A > BLOK B > BLOK B > Stichting IZZ: Programma Inzetbaarheid Vindt u duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie belangrijk? Wilt u aan de slag met beleid om uw personeel duurzamer in te zetten? En kunt u hierbij hulp gebruiken? Kom dan naar de presentatie over het Programma Inzetbaarheid van Stichting IZZ. Het verbindt wetenschappelijke kennis, financiële onderbouwing en ervaringen van andere zorginstellingen. U krijgt handvatten om de implementatie van uw beleid te optimaliseren. Andere handen community: Community leren Anders denken, anders organiseren, anders doen. Dat is wat de transitie van zorgmedewerkers vraagt. Andere handen community leert zorgmedewerkers anders leren. Uitvoerende medewerkers raken hedendaags betrokken bij de toekomst van hun vak. Medewerkers binnen een organisatie vinden elkaar beter en slimmer. En ze delen hun kennis met zorgmedewerkers van andere aangesloten zorgorganisaties. Van en mét elkaar leren, dat is met name wat dit communityleren brengt. Context at Work: Menselijk reorganiseren Er is steeds minder geld beschikbaar voor onze diensten waardoor we voor minder geld dezelfde, kwalitatief betere zorg- en dienstverlening moeten bieden om te overleven. Afslanken en reorganiseren is het nieuwe credo. Katinka van den Berg MBA, directeur Context at Work, spreekt over de menselijke kant van reorganiseren zonder soft te zijn. U krijgt zicht op verschillende instrumenten om reorganisaties beter te kunnen neerzetten. Flexzorg: Efficiëntere personeelsplanning Flexzorg is een planningsinstrument om personeel efficiënter in te zetten. Flexzorg wordt door meer dan tien zorginstellingen gebruikt om snel en efficiënt eigen personeel in te zetten. Via de computer zet de zorginstelling openstaande diensten in het systeem. Via de mobiele telefoon kijkt het personeel wat er beschikbaar is aan diensten en laat weten of ze inzetbaar zijn. Zorginstellingen kunnen weer rekenen op hun eigen personeel. Medewerkers kunnen flexibel extra werken bij hun eigen werkgever. Colijn & Partners: Zorgverzekering zonder zorgen Goede en gemotiveerde medewerkers zijn goud waard en bepalen het succes van uw organisatie. U weet dat als geen ander. Daarom moeten randzaken goed zijn geregeld. Zoals een goede zorgverzekering. Dit levert financieel voordeel op voor u en uw medewerkers. Dit kan zonder uw HR-afdeling te belasten. Colijn & Partners helpt u hier graag bij. Rots Ondersteuning: Preventie financiële problemen Rots Ondersteuning presenteert op de HRM-Proeverij wat u als werkgever kunt doen om uw personeelsbestand te behoeden voor financiële problemen, door inzet van preventieve activiteiten. Zijn de financiële problemen al aanwezig dan helpt Rots uw medewerker om de problemen weer onder controle te krijgen. U kunt gedurende de hele middag een kijkje komen nemen op de marktplaats. Om zicht te hebben wie we wanneer kunnen verwachten verzoeken wij u om wel vooraf aan te melden voor blok A of blok B.»» zorgzijnwerkt.nl/proeverij (Aanmelden tot uiterlijk 21 oktober) Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

12 De kracht van brancheoverstijgende samenwerking in tijden van veranderingen Karen Hofstede, adviseur kinderopvang FCB Carola Vrolijk, leerling verzorgende Respect Zorggroep Scheveningen Irma van Leeuwen, adviseur Leren en Ontwikkelen WZH In tijden van crisis en grote verandering biedt de breedte van de sector volop kansen om met arbeidsmarktproblematiek om te gaan. Het project Van kinderopvang naar zorg is een best practice van de kracht van brancheoverstijgende samenwerking binnen de zorgen welzijnsector. Bij dit project worden medewerkers en uitkeringsgerechtigden uit de kinderopvang verkort omgeschoold tot verzorgende niveau 3 in de ouderenzorg. Dit speciaal ontwikkelde traject duurt 21 maanden in plaats van de gebruikelijke 36. Leerlingen werken 24 uur per week en gaan één dag per week naar school. In 2013 hebben ongeveer honderd mensen in de regio Haaglanden de overstap van kinderopvang naar ouderenzorg gemaakt. Het uitvalpercentage van 10% is aanzienlijk lager dan bij de reguliere BBL variant. Mobiliteit tussen branches Het project maakt deel uit van een samenwerking die FCB, als arbeidsmarktorganisatie voor kinderopvang, en RegioPlus zijn aangegaan en is er op gericht de mobiliteit tussen de branches te versterken en te leren van opgedane ervaringen. Het traject van ZorgZijn Werkt richt zich specifiek op het benutten van werkgelegenheid in de zorg voor medewerkers uit kinderopvang die boventallig (dreigen te) worden. De affiniteit met zorg en welzijn, het bewezen werk- en denkniveau, relevante competenties en de versmelting van zorg- en welzijnstaken maken deze medewerkers bijzonder interessant voor werkgevers in de ouderenzorg. Niet voor niets hebben de huidige leerlingen inmiddels de naam Zorgparels gekregen. Medewerkers zijn zich bewust geworden van de veranderde arbeidsmarkt. De veranderde arbeidsmarkt Karen Hofstede is vanuit FCB als adviseur Kinderopvang betrokken bij dit project. Bij de start van het project in 2012 is getracht om medewerkers in de kinderopvang te stimuleren zich vrijwillig (nog voordat er sprake was van gedwongen ontslag) te laten omscholen naar een andere functie. Maar dat moment bleek te vroeg. Deze medewerkers voelden op dat moment nog helemaal niet de urgentie om uit te kijken naar een andere baan. Nu zijn zij zich wél bewust geworden van de veranderde arbeidsmarkt. Daarmee is dit het moment om ervoor te zorgen dat medewerkers die hun baan (dreigen te) verliezen aan het werk kunnen blijven en voor de zorg- en welzijnsector behouden blijven. In de werving is gewerkt met een voorlichtingsbijeenkomst waar geïnteresseerden via een kennismakingscarrousel en korte sollicitatiegesprekken kennismaken met organisaties in de ouderenzorg. Om ook met de werkvloer bekend te raken namen de sollicitanten tijdens de Week van Zorg en Welzijn deel aan een Doe Dag. Deze vond plaats bij één van de deelnemende zorgorganisaties en bestond uit een kennismaking met het werkveld en een evaluatiegesprek. Bij positief resultaat kon de leerling opgegeven worden voor het BBL-opleidingstraject. Kansen voor starters Ook voor starters die door de crisis geen baan kunnen vinden binnen hun opleidingsgebied biedt het omscholingstraject mogelijkheden. Leerling verzorgende Carola Vrolijk (19): Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan het mbo. Maar na een half jaar zat ik nog steeds werkloos thuis, terwijl ik zo graag aan de slag wilde. Uiteindelijk vond ik via zorgenwelzijnplein.nl de uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomst. Dat was heel boeiend en ook spannend. Er waren rond de tachtig mensen op afgekomen, terwijl er niet voor iedereen plek was. Ik was dan ook erg blij dat ik na de speedmeets een week later al op gesprek kon komen bij Respect Zorggroep Scheveningen. Dat haar baan zich nu in een ander werkveld binnen zorg en welzijn bevindt, blijkt voor Vrolijk in de praktijk geen problemen te geven. Ik werk hier nu vanaf april en het voelde eigenlijk meteen goed. Ik ben hier met open armen ontvangen en ga iedere dag met plezier naar mijn werk. Bovendien sluit de opleiding goed aan bij wat ik al geleerd heb. Ik merk dat dit werk heel geschikt is voor mij. Ik vind het fijn dat je ook echt de zorg voor iemand hebt. 12 Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

13 Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn Ik had er vanuit de grote groep belangstellenden, met gemak twintig kunnen aannemen. Werkvloer enthousiast over nieuwe collega s Als adviseur Leren en Ontwikkelen bij WZH merkt Irma van Leeuwen dat ook de werkvloer enthousiast is over de nieuwe collega s: De meeste leerlingen zijn sterk gemotiveerd en gewend aan het werknemerschap. Ook kunnen ze met roosters werken en weten ze wat het is om samen te werken of te observeren. Dat zijn allemaal vaardigheden die je hen niet meer aan hoeft te leren en dat merken de collega s ook goed. Het enige waar leerlingen, die tussen de twintig en veertig jaar oud zijn, soms moeite mee hebben is het weer leren studeren. Ze zijn er vaak een tijd uit geweest. Dit heeft echter nog niet tot uitval geleid. Ik zou het andere organisaties zeker aanraden om mee te doen aan een dergelijk project. Het is dat we maar zeven opleidingsplekken vacant hadden. Ik had er vanuit de grote groep belangstellenden met gemak twintig kunnen aannemen. Respect voor opleidingsniveau Ook Hofstede is enthousiast over het verloop van dit project. De grootste succesfactor in dit project is dat betrokken organisaties als werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt, RegioPlus, FCB, zorginstellingen, UWV en scholingsinstituten vanuit hun eigen kennis en expertise over de arbeidsmarkt hun stuk hebben opgepakt. Door goede samenwerking is een loopbaanpad ontwikkeld waar medewerkers echt bij gebaat zijn. Er zijn opleidingsplekken en banen gecreëerd. Daarnaast zijn verkorte trajecten gemaakt die voortborduren op de kennis en ervaring op niveau 3 waarover deze medewerkers al beschikken. Mensen hoeven niet opnieuw te beginnen, er is respect voor het niveau waarop ze al geschoold zijn. Alleen de kennis en vaardigheden die ontbreken worden aangeleerd. Behouden voor de sector Dit soort projecten zorgen er voor dat talentvolle medewerkers voor de sector behouden kunnen worden. Werkgevers moeten er voor zorgen dat medewerkers zich bewust zijn van wat ze kunnen en willen met hun loopbaan. Dit bereidt hen beter voor op een veranderende arbeidsmarkt. Zo worden medewerkers duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt en kunnen ze daar worden ingezet waar de markt op dat moment behoefte heeft.»» zorgzijnwerkt.nl/proeftuin Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

14 Voordeel voor u en uw medewerkers! Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt heeft voor haar leden uitstekende mantelafspraken gemaakt met meerdere zorgverzekeraars. Veel medewerkers in de zorg en welzijn prooteren hierdoor in 2013 weer van een collectieve zorgverzekering met hoge kortingen en een extra uitgebreide dekking. Wilt u uw medewerkers ook iets extra s bieden? Deelname aan deze collectieven biedt veel voordeel. Voor uw medewerkers én voor uw organisatie. Colijn & Partners ondersteunt ZorgZijn Werkt en haar leden bij de coördinatie en afstemming van deze mantels. Bezoek ons tijdens de HRM-proeverij op 31 oktober. 14 Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

15 Aansluiten op carrière-ambities van jongeren Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn Joris Schuurman, senior onderzoeker YoungWorks Een meerderheid van de jongeren is potentieel geïnteresseerd in werken in de care. Dat wil zeggen: als de zorgsector er in slaagt om aan te sluiten op hun uiteenlopende ambities en als de sector deze jongeren op tijd in het onderwijs bereikt met positieve verhalen en ervaringen. Dat blijkt uit onderzoek van ActiZ en VGN door communicatieadviesbureau YoungWorks. Senior onderzoeker Joris Schuurman legt uit waar organisaties zelfs in tijden van bezuinigingen mee aan de slag moeten. Waar korte tijd geleden de werving van jongeren hoge prioriteit had voor zorgorganisaties, ziet Schuurman nu hoe de landelijke bezuinigingen de prioriteit hebben verschoven. Als je op de korte termijn kijkt, is dat ook wel logisch. Tegelijkertijd weten we allemaal dat er een grijze golf aankomt. In de toekomst is extra personeel nodig om de zorgvraag van die mensen het hoofd te kunnen bieden. Als je die jongeren over vijf jaar wilt bereiken, is het zaak om ze te raken op het moment dat ze met hun beroepskeuze bezig zijn. Dat is nu. Uitstroom door imago-aspecten Uit het Care Segmentatiemodel van YoungWorks blijkt dat zo n 35 procent van de jongeren in de basis warme gevoelens koestert voor werken in de zorg. Toch is hun beroepskeuze maar al te vaak anders. Schuurman: We zien een grote uitstroom in de bovenbouw van het MBO. Werken in zorg en welzijn wordt dan opzij geschoven voor beroepen in de uiterlijke verzorging zoals kapper of schoonheidsspecialiste. Hoe dat komt? Tja, daar spelen nog altijd negatieve imago-aspecten mee die aan de zorg kleven, zoals weinig doorgroeimogelijkheden en zwaar werk. Beeldvorming bestrijden door ervaringen aanbieden De meest effectieve manier waarop je deze beeldvorming kunt bestrijden is volgens Schuurman hen de zorg écht te laten ervaren. Het potentieel zit in de mensen die twijfelen over hun beroepskeuze of die zoeken naar snelle carrièregroei. Bij veel grote organisaties zijn carrièrepaden gestandaardiseerd. Onderneem daarom gerichte acties. Organiseer activiteiten en ga een actief netwerk met scholen aan zodat zij in hun klassikale beroeps-oriëntatie ook zorg en welzijn niet vergeten. En, heel belangrijk, laat je eigen medewerkers vertellen wat het betekent om in de zorg te werken. Als medewerkers in hun eigen omgeving hun enthousiasme over hun werk delen heeft dat direct invloed. Wij merken dat ouders die werkzaam zijn in de zorg niet altijd positief over hun werk vertellen. Dan moet je als jongere wel heel sterk in je schoenen staan om alsnog voor de zorg te kiezen. Het is verstandig om je medewerkers hier actief op te bevragen. Laat hen eens vertellen wat zij anderen vertellen over hun werk, zeker ook richting jongeren. En help ze om een completer beeld van werken in de zorg te kunnen neerzetten. Het Care Segmentatiemodel in het kort Het Care Segmentatiemodel van YoungWorks onderscheidt vijf groepen jongeren met ieder hun eigen voorkeuren, waarden en beelden van de zorg: Mensenhelpers, Uitvoerders, Twijfelaars, Non-zorgers en Carrièreplanners. Elk van deze groepen vereist een eigen benadering. Waar Mensenhelpers (20%) en Uitvoerders (15%) van de jongeren een intrinsieke interesse hebben in zorg, kun je ook Carrièreplanners (14%) en Twijfelaars (31%) aantrekken en behouden. Het is dan wel zaak dat je je op hun eigen waarden richt. Het model biedt praktische informatie en aanknopingspunten voor professionals binnen het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs, P&O-adviseurs, medewerkers met uiteenlopende functies binnen de care en beleidsmakers. Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

16 Gastlessen: enthousiasme bij leerlingen, school én medewerkers Ingrid van Engelshoven, wethouder Onderwijs en Dienstverlening gemeente Den Haag Theo Wubs, projectcoördinator RIBW Fonteynenburg Dave Bonnema, gastdocent RIBW Fonteynenburg Jongeren vroeg kennis laten maken met zorg en welzijn. Dat is de essentie van de pilot Gastlessen die in maart dit jaar is gestart door werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt. In tweetallen verzorgen medewerkers uit de praktijk boeiende lessen voor eerste- en tweedejaars vmbo-leerlingen. Zij belichten hun eigen werkveld, maar ook de gehele zorg- en welzijnsector. De eerste reacties zijn veelbelovend. Uitgangspunt is natuurlijk dat je kiest voor een opleiding die past bij je talenten. Maar het is ook belangrijk dat je kijkt naar de kansen op de arbeidsmarkt. Een belangrijk uitgangspunt bij de opzet van de gastlessen is de vmbo-ers tijdig een reëel beeld geven van het werken in zorg en welzijn, zodat zij naar aanleiding hiervan een meer overwogen keuze kunnen maken in hun vervolgopleiding. Daarbij bieden de gastlessen een kans aan de gastdocenten om zowel hun werkveld, de sector als hun organisatie te promoten. In de periode van maart tot en met juni dit jaar hebben acht scholen zich aangemeld en zijn 25 gastlessen gegeven in de regio. Informeren en motiveren De Haagse wethouder van Onderwijs en Dienstverlening Ingrid van Engelshoven benadrukt dat een goede studiekeuze belangrijk is. Uitgangspunt is natuurlijk dat je kiest voor een opleiding die past bij je talenten. Maar het is ook belangrijk dat je kijkt naar de kansen op de arbeidsmarkt. Bewuste keuze Van Engelshoven ziet de zorg als een veelzijdige sector. Als je kiest voor de zorg is het belangrijk om na te denken wat je precies wilt doen en wat je daarvoor moet leren. Een bewuste keuze vergroot de kans op een succesvolle overgang van het vmbo naar een mbo-opleiding. Het maakt indruk als professionals vertellen wat zij in de praktijk meemaken. Nieuwsgierig Wat ik terug hoor, is hoe enthousiast en nieuwsgierig de leerlingen zijn. Het zijn echt heel sprankelende bijeenkomsten geweest, waarin jongeren veel vragen stelden., vertelt Theo Wubs, die de gastlessen coördineerde binnen RIBW Fonteynenburg, een van de deelnemende organisaties. Wubs geeft aan dat het voor de docenten echt krenten uit de pap zijn, een extra dimensie naast het werken in het primaire proces. Het mooie is dat dat niet alleen effect heeft op de leerlingen, maar ook op onze eigen gastdocenten. Ze willen het allemaal graag vaker doen, terwijl zij er niet voor betaald krijgen. Het is voor hen een uitdaging om op een andere manier met hun werk bezig te zijn. Zij moeten immers hun eigen enthousiasme overbrengen op jonge mensen aan het begin van hun carrière. En het overgrote deel van die doelgroep is nog niet bekend met zorg of welzijn. Dat vraagt wat van je als gastdocent, maar het leuke is dat zij daar heel goed in slagen. Van werknemer naar Gastdocent Hij is een van de populairste gastdocenten van werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt. Met zijn koffer vol promomateriaal zet Dave Bonnema van RIBW Fonteynenburg zich in om middelbare scholieren te interesseren voor een carrière in de zorg- en welzijnsector. Het is toch mooi als ik scholieren kan wijzen op de mogelijkheden binnen de zorg-en welzijnsector? Als er iemand iets kan vertellen over de waardering van cliënten, het verplegen, het helpen met voeden dan zijn dat zorgmedewerkers. 16 Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

17 Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn Dat vmbo ers niet altijd de makkelijkste leerlingen zijn herkent Dave niet. Ik krijg heel veel feedback van kinderen na afloop van een gastles. Voornamelijk dat ze nu een ander beeld krijgen van werken in de zorg. Meestal geven ze aan dat ze niet wisten dat het werk zó verschillend kan zijn: uitjes met de cliënten naar bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, feest- en thema-avonden in het woonzorgcentrum of een goed gesprek met een cliënt op zijn kamer. Kinderen reageren heel enthousiast, net als de docenten overigens. Ik heb de afgelopen maanden meerdere reacties gekregen van tevreden docenten. Op de vraag wat hij nu het allerleukste vindt aan het geven van gastlessen antwoordt hij: Het overbrengen van leuke dingen die in de zorg gebeuren en om na afloop van een gastles te zien dat sommigen echt wat hebben opgestoken waardoor hun beeld over het werk in de zorg- en welzijnsector totaal is veranderd. Dankzij mij en dat is toch wel het allerleukste. De samenwerking tussen onderwijs en de zorgsector wordt door dit project vergroot. Wethouder Van Engelshoven ziet als succesfactor van dit project dat de zorgsector zelf docenten beschikbaar stelt om jongeren voor te lichten. Hiermee pakt de sector zelf een rol in het werven van de werknemer van morgen. Ik ben blij met dit initiatief. De samenwerking tussen onderwijs en de zorgsector wordt door dit project vergroot. Het zou mooi zijn als deze gastcolleges leiden tot een blijvend contact waarbij het informeren over de kansen die de zorgsector biedt, verder gaat dan een gastcollege. Als gemeente hechten wij belang aan een samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Als je de toekomst van jongeren in het vizier hebt, is het logisch dat je bijdraagt. En dat doen we dan ook door dit project mede te financieren. Het zou een heel mooi resultaat zijn als het een vast onderdeel zou worden op het vmbo en later op het mbo. Het succes Uiteraard is op dit moment nog geen van de jonge leerlingen die een gastles heeft gevolgd afgestudeerd. Het is dus nog niet goed te beoordelen of daadwerkelijk meer jongeren straks voor zorg en welzijn kiezen. Wubs: Natuurlijk is deze pilot echt geslaagd als je aan het eind van de rit kunt zien dat er meer mensen in zorg en welzijn aan de slag gaan. Dat is echter nog te vroeg nu. We zien wel al een succes in de belangstelling van de scholen. Eerst waren zij voorzichtig, daarna steeg hun enthousiasme sterk. Het zou een heel mooi resultaat zijn als het een vast onderdeel zou worden op het vmbo en later op het mbo. Juist ook in die vervolgopleiding is het relevant om gastdocenten uit te nodigen. Het zou plezierig zijn als het zaadje dat we nu planten, straks uitgroeit tot een flinke boom.»» gastleszorg.nl Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

18 Vraag en financieel gestuurd roosteren Verantwoord roosteren volgens John Hendriks, Controller Stichting Prisma Ayton bekijkt personeelsplanning vanuit een integrale besturings methodiek, waarbij planning, kosten, financiering en stuurinformatie volledig zijn geïntegreerd. Dat sprak ons aan in hun aanpak, en het blijkt te werken in praktijk Verantwoord roosteren in de praktijk Zorgorganisatie Prisma roostert sinds kort volledig vraagén financieel gestuurd. Structureel vanuit de formatiebegroting en vervolgens met real-time inzicht in gewerkte uren en kosten. Prisma kan nu verantwoord bijsturen op bezetting, optimaal flexibiliseren en eenvoudig in- en uitlenen. Gevolg: forse besparingen en behoud van zorgkwaliteit. Hoe doet zorgorganisatie Prisma dat? Met de roostersoftware van Ayton. Meer weten? Anders denken, anders organiseren, anders doen LIVE ONTMOETING HRM PROEVERIJ Andere handen community Dé digitale ontmoetingsplaats waar medewerkers in de langdurige zorg samen werken aan de toekomst van hun vak. 18 Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

19 Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn Burgers Zoetermeer regelen zorg zelf Willemien Visser, founder WijZorg.nl Het succes van sites als Marktplaats is prima in te zetten voor niet-geïndiceerde zorg, vindt ondernemersechtpaar Willemien Visser en Maurice Smit. Daarom ontwikkelden zij de website WijZorg.nl. Hier kunnen Zoetermeerse zorgvragers online in contact komen met lokale aanbieders, veelal zzp-ers. Wij wilden een eenvoudige oplossing bieden voor al die mensen die vanaf 2015 niet meer via de WMO op hulp kunnen rekenen. Vrijwilligers Uiteraard heeft het oprichten van de website WijZorg.nl en het organiseren van de coöperatie de nodige kosten met zich meegebracht. Visser: Wat wij belangrijk vinden is dat er geen geld aan de strijkstok blijft hangen. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit vrijwilligers en we hebben geen kantoor. De aanbieders dragen 9 procent van wat zij per transactie verdienen af. Uit die gelden betalen we de kosten voor het systeem en de verdere ontwikkeling van WijZorg.nl. Als cliënt ben je veelal van een dienstrooster afhankelijk. Wie zelf zijn hulp of zorg wil regelen, kan lid worden van de WijZorg Coöperatie Zoetermeer en vervolgens via de website afspraken maken met aanbieders van zorg of hulp. De coöperatie ziet toe op de veiligheid door de aanbieders te screenen en door het geld via een derdegeldenrekening veilig te stellen tot de aangevraagde klus naar tevredenheid is geklaard. Zelf betalen, zelf bepalen Het gaat hier om zorg die je zelf moet inkopen, dus ja, je moet het zelf betalen, licht Visser toe. Maar daarmee bepaal je ook zelf wat je ontvangt en wat niet. En hoe vaak je de hulp wilt ontvangen. Dat is een verschil met de traditionele zorg waar je als cliënt veelal van een dienstrooster afhankelijk bent. Veranderende tijdgeest Visser denkt dat dit traject goed past bij de veranderende arbeidsmarkt: Het blijkt voor individuele medewerkers steeds moeilijker om een vast contract te krijgen. Mensen hebben vaak meer baantjes nodig om een inkomen te kunnen vergaren. Daarnaast zie je dat de hele tijdgeest verandert. Mensen vinden het heel leuk om iets voor hun eigen buurt te doen. Vaak ook zonder daarvoor betaald te willen worden. Daarom kunnen mensen zich op onze site ook als vrijwilliger beschikbaar stellen.»» wijzorg.nl Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

20 ARBEIDSMARKT PRESTATIEKAART (APK) Wim Both, arbeidsmarktspecialist en mede-ontwikkelaar APK Mariët Westerduin, HR-adviseur Florence Amper een jaar geleden werden nog grote tekorten in de zorg voorspeld. In plaats van tekorten hebben veel organisaties wegens bezuinigingen, hervormingen en transities te maken met grote personeelsverschuivingen. In regio Haaglanden krijgen de komende jaren zo n zorgmedewerkers te maken met extramuralisering. Tekorten en boventalligheid zullen de komende jaren in de zorg naast elkaar gaan ontstaan. Belangrijk is als regio te weten waar welke behoefte ontstaat om hier tijdig gezamenlijk, ook met het onderwijs, strategisch op in te kunnen spelen. Hiervoor is door verschillende regiokantoren, onder de koepel van RegioPlus, de Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) ontwikkeld. Op overzichtelijke wijze worden met APK personeelsgegevens in kaart gebracht waarmee beter kan worden geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen, zoals een tekort of overschot aan personeel in specifieke functies. Vanuit het personeelsregistratiesysteem van een organisatie wordt de online tool gevuld met personeelsgegevens. Vervolgens zijn door de organisaties diverse tabellen en grafieken te genereren op het gebied van functie, contractgrootte, schaalverdeling, verloop, leeftijdsopbouw en verzuim. Bovendien is er op geanonimiseerde wijze de mogelijkheid om te benchmarken met andere organisaties. Concurreren met andere sectoren Wim Both, medeontwikkelaar en verantwoordelijk voor de implementatie van APK bij werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt: De sector moet kunnen concurreren met andere sectoren. Om de juiste keuzes op organisatie- en sectorniveau te kunnen maken met betrekking tot personeelsbeleid zijn betrouwbare regionale arbeidsmarktgegevens noodzakelijk. APK is een praktische online tool voor het onderbouwen en monitoren van beleid. Daarbij geeft het organisaties veel inzicht in hun positie ten opzichte van collega-aanbieders of van organisaties in aanpalende branches. Individuele cijfers krijgen pas betekenis wanneer je ze af kunt zetten tegen een gemiddelde, een zogenaamde benchmark. Benchmark Het is plezierig voor ons om te kunnen benchmarken, zegt ook Mariët Westerduin, HR-adviseur bij Florence. Niet alleen met andere organisaties, maar ook binnen onze eigen organisatie. Deze gegevens zijn voor ons een basis om een analyse op los te kunnen laten. Om strategisch goed te kunnen plannen is het belangrijk om je nu goed te realiseren wie je in huis hebt en wie je in de toekomst wilt hebben. En welke stappen je kunt ondernemen om daar naar toe te werken. De Arbeidsmarkt Prestatie Kaart helpt hierbij. Individuele cijfers krijgen pas betekenis wanneer je ze af kunt zetten tegen een gemiddelde. Gevolgen extramuralisering Zorg Zijn Werkt kwam dit voorjaar al met een actuele regioscan voor de personele gevolgen van de geplande extramuralistering ZZP1 tot en met ZZP3. De deelnemende organisaties die gegevens voor de tool hadden aangeleverd kregen hiermee ook direct inzicht in de gevolgen voor hun eigen organisatie. ZorgZijn Werkt wil APK in de toekomst nog veel meer gaan inzetten voor soortgelijke projecten. Strategische personeelsplanning bij Florence Florence startte dit jaar met APK. Mariët Westerduin licht toe: Wij hebben bij Florence gekozen voor APK omdat we actief aan de slag gaan met strategische personeelsplanning. Daar heb je heldere cijfers en overzichten voor nodig. Natuurlijk zijn er meer tools op de markt, maar wij vonden APK het meest gebruiksvriendelijk. We kunnen bijvoorbeeld heel duidelijk zien hoeveel personeel we in de diverse functies waar hebben, hoe de verhouding man/ vrouw is, hoe de leeftijdsopbouw eruit ziet en hoe de salariëring is opgebouwd. 20 Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt nr

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

The 33 response(s) to this question can be found. Response Chart Percentage Count. Ja 89% 31 Nee 11% 4 Total Responses

The 33 response(s) to this question can be found. Response Chart Percentage Count. Ja 89% 31 Nee 11% 4 Total Responses Rapport (Completion rate: 92.31%) Ik bel met: Variable Organisatie Functie Naam Telefoon Response The 35 response(s) to this question can be found in the appendix. The 35 response(s) to this question can

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUISZORG, THUISZORG EN KRAAMZORG

VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUISZORG, THUISZORG EN KRAAMZORG VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUISZORG, THUISZORG EN KRAAMZORG DIT IS EEN PUBLICATIE VAN Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Jongeren & de care 6 Hoe denken jongeren over de care? 6 3 Het Care Segmentatiemodel

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Veranderingen in de versnelling. kraamzorgorganisaties in de keten van geboortezorg. De kwaliteitskoers 2.0 wordt concreter:

Veranderingen in de versnelling. kraamzorgorganisaties in de keten van geboortezorg. De kwaliteitskoers 2.0 wordt concreter: Nieuw / de ActiZ-krant op ipad of tablet! Met direct toegang tot films en achtergrond. Ga naar de app-store en download de app ActiZ-krant 2012-13 20 12 / 13 Veranderingen in de versnelling Guus van Montfort

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Zeeland

Sectorplan Zorg Zeeland Sectorplan Zorg Zeeland 26 mei 2014 Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. Inleiding... 3 2. Arbeidsmarktanalyse en maatregelen... 3 3. Taakverdeling tussen landelijke en regionale maatregelen...

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Onderwijs special

Raet HR Benchmark: Onderwijs special Raet HR Benchmark: Onderwijs special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit het onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in het onderwijs

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

e-awareness in de care: van weten naar doen

e-awareness in de care: van weten naar doen e-awareness in de care: van weten naar doen Colofon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010 Teksten interviews: Inge Heuff, Heuff Schrijft Eindredactie: Ewoud Nysingh, Nysingh Communicatie

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils 3 Best Practices Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils Wie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft circa 4.500 medewerkers en verzorgt onder meer

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

hr strategie Geef medewerkers de ruimte Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Kevin Wheeler over nieuw type medewerker

hr strategie Geef medewerkers de ruimte Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Kevin Wheeler over nieuw type medewerker hr strategie Human Resources in de boardroom www.hrstrategie.nl Jaargang 9 nr. 2 mei 2014 Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Geef medewerkers de ruimte Kevin Wheeler over nieuw type

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG?

TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG? jaargang 6, nummer 2, april 2011 www.hrpraktijk.nl TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG? SLUIT U AAN BIJ

Nadere informatie

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering 2 Best Practices Colofon Deze brochure is een uitgave van: Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De productie is verzorgd door: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Gezond bedrijf Waar werkgever en werknemer elkaar vinden maart 2013 Psyche

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie