voor dakdekkers hellende daken Dakvakdag 2012 Bedrijfsvergelijkend onderzoek en Salarisonderzoek. Pak die spiegel en doe mee! Oktober 2012 nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor dakdekkers hellende daken Dakvakdag 2012 Bedrijfsvergelijkend onderzoek en Salarisonderzoek. Pak die spiegel en doe mee! Oktober 2012 nr."

Transcriptie

1 Oktober 2012 nr. 7 Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) ten behoeve van uw branche uitvoert. Het gaat om initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van uw branche. Dakvakdag 2012 Het Hellende Dak organiseert dit jaar weer de Dakvakdag 2012, mede mogelijk gemaakt door het HBA. Wij doen er alles aan om u als ondernemer een aantrekkelijk programma te bieden. Graag verwelkomen wij u op vrijdag 30 november Lees verder op pagina 2 Bedrijfsvergelijkend onderzoek en Salarisonderzoek. Pak die spiegel en doe mee! Haal ik voldoende rendement met mijn bedrijf? Het kritisch evalueren van de prestaties van het eigen bedrijf - met als kernvragen Wat gaat goed en wat kan beter? - zou een vast onderdeel van de dagelijkse routine moeten zijn. Grofweg heeft de dakdekker drie draaiknoppen om zijn winst te verhogen. Lees verder op pagina 2 Pagina 4 Eigen CAO Dakdekken Hellende Daken Pagina 5 Weersonafhankelijk werken Pagina 6 Innovatie: Op naar succesvolle partnerships!

2 vervolg pagina 1 Dakvakdag 2012 vervolg pagina 1 - Pak die spiegel en doe mee! Met de Dakvakdag bent u in één dag up-to-date. Er zijn diverse stands met informatie over de laatste innovaties in de branche die u kunnen helpen uw bedrijfsvoering te verbeteren: hogere kwaliteit, goedkoper of handiger. Ook worden de nieuwste gereedschappen gedemonstreerd én kunt u deze zelf proberen. Verdeeld over de dag worden er tevens workshops aangeboden waarin actuele thema s uit de branche aan de orde komen. Er is een uitgebreide lunch om uw huidige relaties te onderhouden en om nieuwe contacten te leggen. Locatie De Dakvakdag wordt dit jaar gehouden op een wel heel toepasselijke locatie; het MADE Center te Tilburg, hét kenniscentrum voor metselwerk. Dit is de ontmoetingsplek voor architecten, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, metselaars, producenten, leveranciers, kennis- en opleidingsinstituten en branche- en belangenorganisaties over onderwerpen als voegen en metselen. Reserveer vrijdag 30 november a.s. alvast in uw agenda! Later dit jaar ontvangt u van ons het definitieve programma en het inschrijfformulier. Op vindt u actuele en nadere informatie. Toegevoegde waarde, productiviteit en kosten. Als de prijsvorming door de markt wordt gedicteerd blijven productiviteitsverbetering en verlaging van de kosten over om de winst te beïnvloeden. Uit de benchmark haalt u reële kengetallen om te bepalen of uw bedrijf op de juiste weg zit. Het onderzoek zal verricht worden Management Centrum Nederland BV (MC). Zijn mijn loonkosten niet te hoog? Het 2de onderzoek betreft de grootste kostenpost van uw bedrijf, namelijk de loonkosten. Wat verdient een dakdekker? Of een uitvoerder? Met behulp van de uitkomsten kunt u analyseren hoe uw salariskosten zich verhouden tot uw concurrenten. De resultaten van het onderzoek over 2010 kunt u vinden op Alle voordelen op een rij: Inzicht in wat er echt verdiend wordt in de branche Praktische gegevens waar u uw voordeel mee kan doen bij uw bedrijfsvoering De gegevens van de enquête kunnen bijna rechtstreeks uit uw jaarverslag worden gehaald waardoor u slechts een half uur tot een uur van uw tijd besteed aan het invullen van de enquête. Deelname is gratis, want wordt gefinancierd door het HBA. Doe mee! De waarde van dit onderzoek staat of valt bij uw deelname. Bij deze nieuwsbrief vindt u 2 vragenformulieren voor het bedrijfsvergelijkend- en het salarisonderzoek voor de branche Hellende Daken. U kunt de formulieren voor 31 oktober ingevuld aan MC retourneren por post, per fax of via Via de website kunt u ook de onderzoeken online invullen. Van beide onderzoeken ontvangt iedere deelnemer een individueel rapport waarbij zijn cijfers worden vergeleken met het gemiddelde. Vertrouwelijkheid! MC is een onafhankelijk bureau. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan uzelf verstrekt. Uw NAW-gegevens worden alleen gebruikt om het rapport toe te zenden en worden niet verstrekt aan derden. Voortgang Zonne-energie Deelname aan de commissies wordt mede mogelijk gemaakt door het HBA. Met betrekking tot de montage van zonne-energiesystemen kan inmiddels gemeld worden dat de Concept BRL voor de montage van deze systemen (BRL 9933) is afgerond. Momenteel wordt een college van deskundigen gevormd. Ook wordt gewerkt aan de ontwerp-brl 9931, voor het ontwerpen van zonne-energiesystemen op daken en gevels. Hier worden eisen geformuleerd waaronder de monteur, dus ook de dakdekker, gecertificeerd kan worden. De certificeringeisen, waaronder tevens vallen de opleidingen en de benodigde competenties, worden nu vastgesteld. Het Hellende Dak participeert in deze com missies, en dat is nodig ook, want het ISSO handboek Zonneenergiesystemen, dat al eerder werd opgesteld, is geheel geschreven vanuit de installatiebranche. Nu is het zaak dat er ook voldoende input vanuit de dakdekkers geleverd gaat worden, zodat die benodigde kennis en ervaring op een juiste wijze in de documenten wordt verwerkt. 2

3 Opleidingen en BGA Voortgang cursus Bouwfysica Zoals bekend heeft BGA Nederland een cursus Bouwfysica in het leven geroepen. Binnenkort wordt deze cursus alweer voor de tweede keer gegeven. De eerste groep was razend enthousiast. Niet alleen vanwege de inhoud, die erg goed bij de praktijk aansluit, maar ook vanwege de kundige docent. Kortom, echt een aanrader. Instroom nieuwe leerlingen op een laag pitje. Door de moeilijke situatie in de bouw zullen er dit jaar over het algemeen minder leerlingen dan normaal worden aangemeld voor de verschillende opleidingen. Dit kan er toe leiden dat er een tekort ontstaat aan geschoolde medewerkers. Op dit moment is er bij veel bedrijven echter onvoldoende werk, om ook nog leerlingen aan te nemen. Mocht u leerlingen willen opnemen in uw bedrijf, neemt u dan contact op met BGA. Algemene cursussen. Steeds meer cursussen worden door BGA op maat voor de bedrijven samengesteld. Bij voldoende deelname worden ze dan ook nog ook gegeven op de locatie van het bedrijf zelf. Dus mocht u hiervoor belangstelling hebben, laat het aan BGA weten; er zijn veel mogelijkheden. Een van deze cursussen betreft de zogenaamde verbeterprojecten; bij dit soort projecten worden uw medewerkers geschikt gemaakt om te opereren in een lerende organisatie. Het is een bedrijfsbrede aanpak. Niet alleen uw individuele werknemer wordt geschoold, maar in principe iedereen of een groep binnen het bedrijf. Opleidingen Ook de scholing van de BBL leerling zal steeds meer worden uitgevoerd op locatie in de praktijkomgeving. Hierdoor worden de verletkosten voor het bedrijf lager en kan de opleiding ook meer worden afgestemd op de werkzaamheden van het bedrijf zelf. Uiteraard blijven ter ondersteuning van de diverse opleidingen de locaties in Boxtel, Etten-Leur en Joure geopend. Contact Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met BGA of via De activiteiten van BGA Nederland worden mede mogelijk gemaakt door het HBA. 3

4 Eigen CAO Dakdekken Hellende Daken De CAO hellende daken is sinds 1 januari 2012 een feit. De totstandkoming van deze CAO is eigenlijk uit nood geboren, omdat de huidige Bouw-CAO niet langer geschikt was voor de dakdekkers hellende daken. Zo wordt bijvoorbeeld in de bouw gesproken van ondernemersrisico als het gaat over het weer. Maar dat ligt voor dakdekkers toch even anders; zij zijn geheel afhankelijk van het weer bij het maken van omzet! Met de komst van deze cao zijn de voor- en nadelen van het vak dakdekken eerlijk verdeeld tussen werknemer en werkgever. Daarnaast is een belangrijke winst dat de carrière van de vakman veel beter is omschreven. Was er in de bouw-cao slechts een summiere omschrijving van twee functies, in de CAO Hellende Daken is een compleet pad uitgewerkt, zodat een dakdekker nu echt carrière kan maken binnen de branche van leerling tot meester dakdekker, zoals dat ook in Duitsland goed werkt. Het streven van het sociaal Fonds Hellende daken is om de scholing hier ook geheel op in te richten. Mocht u vragen hebben over deze CAO, gaat u dan naar Oproep verkeerde producten In de voorjaarsledenvergadering van Het Hellende Dak is de oproep gedaan aan de leden om situaties te melden waarin dakdekkers door hun opdrachtgever verplicht werden om producten te gebruiken die voor het doel waarvoor ze gebruikt moesten, eigenlijk niet geschikt zijn. Met deze meldingen, die uiteraard vertrouwelijk worden behandeld, wordt getracht een beeld te krijgen van de ernst van dit probleem. Want alleen met voldoende inzicht kan de vereniging er ook daadwerkelijk iets aan doen. Wij verzamelen deze meldingen, publiceren er (anoniem) over, behandelen deze zaken in de technische commissie, en benaderen indien nodig leveranciers. Dus ook aan u de vraag: heeft u wel eens producten moeten verwerken die u eigenlijk niet wilde verwerken, met goede reden? Folies, isolatie, dakproducten etc. Producten die werden voorgeschreven, maar die naar uw professionele mening eigenlijk onder de maat zijn om een technisch goed dak te maken en/of om garantie op te geven. Meldt het via 4

5 Weersonafhankelijk werken Voor de branche Hellende daken heeft de branchevereniging Het Hellende Dak, in het kader van het HBA-jaarprogramma, onderzoek laten doen naar het weersonafhankelijk werken op en rond het hellende dak. Het onderzoek geeft inzicht in de uitkomsten, en daarnaast in het effect op de veiligheid en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van het dakdekkerbedrijf. Verder levert het onderzoek voorstellen op voor het ontwikkelen van systemen om het weersonafhankelijk werken beter mogelijk te maken op een economisch verantwoorde basis. Het voorliggende rapport is het resultaat van deskresearch van de brondocumenten en internetsites. Daarnaast zijn er praktijkobservaties geweest van toegepaste middelen. Uit het onderzoek blijkt dat veel bedrijven behoefte hebben aan een hulpmiddel dat bescherming biedt tegen de regen. Dit hulpmiddel moet vooral simpel zijn en praktisch in het gebruik. Bedrijven geven aan dat die behoefte er vooral is bij de renovatie. Hulpmiddelen tegen de slechte weersomstandigheden zijn te vinden door dak en steiger af te dekken tegen regen. Met zeil, steigerbuis en krimpfolie is door een bedrijf een prototype bedacht, maar dat is veel te duur. De klant wil dat niet betalen, maar tijdens de renovatie toch in zijn woning blijven wonen. Het gebruik van de doorwerktent vraagt wel aanpassingen in de logistiek, omdat kraan en liften anders ingezet moeten worden. Die tent staat dus op het maaiveld en houdt maar een gedeelte van het werk droog. In de praktijk is de behoefte aan geconditioneerd werken er in ieder geval wel. De toekomst zal uitwijzen welke bedrijven hierop gaan acteren. Het rapport is te downloaden via de sites en (bij het project Arbeidsomstandigheden) Stichting Promotie Onderzoek Gebouwschil (SPOG) Sinds 2009 is de heer Chris Geurts werkzaam als hoogleraar buitenschil aan de aan de TU Eindhoven. Binnen deze leerstoel wordt onderzoek gedaan naar de veranderende eisen aan de buitenschil van gebouwen; daken en gevels. (In nieuwsbrief nr 6 staat hierover een uitgebreid artikel.) Op donderdagmiddag 8 november a.s. wordt een relatiedag georganiseerd waar geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de laatste ontwikkelingen rond deze leerstoel. Mocht u hieraan willen deelnemen, dan kunt u zich wenden tot de heer Houbaer, secretaris van Het Hellende Dak. Mede mogelijk gemaakt door het Hoofdbedrijfschap Ambachten. 5

6 Wijze van verankeren geheel gewijzigd! Innovatie Op naar succesvolle partnerships! Volwaardige partners in de bouwketen van morgen. Vanuit Europa worden via de eurocodes verplichtingen opgelegd aan de lidstaten. In Nederland hebben we daarom te maken met gewijzigde eisen rond verankeringen, die in het nieuwe bouwbesluit zijn vastgelegd. Daardoor is nu een geheel andere wijze van verankering verplicht gesteld voor de bevestiging van dakbedekkingen, waardoor de berekeningen veel complexer worden. In de praktijk zal blijken dat een geheel nieuwe dakzonering is vastgelegd, met een andere manier van verankeren en daardoor met een andere werkwijze. Dit heeft ingrijpende consequenties, niet alleen voor de uitvoering, maar ook voor de manier van berekenen. Denkt u ook regelmatig kan dit niet beter en efficiënter?, maar ontbreekt de tijd en gelegenheid om samen met uw opdrachtgever naar oplossingen te zoeken? Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra en Syntens organiseren in november 2012 vier regionale innovatiebijeenkomsten met als thema: Samen bouwen loont!. Vernieuwende bouwers presenteren daar - samen met hun opdrachtgevers en toeleverende industrie! - hun initiatieven én resultaten. Waarom zijn de innovatiebijeenkomsten voor u interessant: U hebt direct contact met opdrachtgevers en opdrachtnemers. U hoort en ziet van collega s hoe zij innovaties toepassen. Het is een bijeenkomst van en voor mkb-ondernemers in bouw en infra. Opdrachtgevers De volgende opdrachtgevers worden uitgenodigd: Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten, Rijkswaterstaat, Dienst Vastgoed Defensie, Schoolbesturen, Landgoedeigenaren, Woningcorporaties en Zorginstellingen. Informatie Wilt u meer weten over het nieuwe bouwen of wilt u zich profileren tijdens de regionale bijeenkomsten, neem dan contact op met het secretariaat van Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra: En niet alleen voor de dakdekkers, ook de industrie moet haar programmatuur voor de verankeringsschema s geheel aanpassen. Dat dit even wennen zal zijn is duidelijk, maar het is ook een grote kans. Immers; het dakdekkersvak wordt wederom een stuk specialistischer, en de dakdekker die dit goed weet te leren kan zich nog beter onderscheiden van de niet-gespecialiseerde concurrentie! Op de Dakvakdag, die mede mogelijk gemaakt door het HBA, wordt een presentatie gegeven van de nieuwe eisen rond verankering. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. 6

7 De Code in het kort Als professional pakt u voor elke klus het juiste gereedschap. Maar welk gereedschap pakt u als u uw bedrijf wilt onderhouden? Het antwoord is de Code. De Code bundelt richtlijnen en voorschriften tot de standaard van uw branche. Wetgeving wordt naar de praktijk van uw bedrijf vertaald. U beschikt met de Code over een zorgvuldig opgesteld naslagwerk om uw bedrijf gezond en up-to-date te houden. De Code is zowel online als op papier beschikbaar via Branchecode Online sterk verbeterd! Deze web-applicatie is op vele fronten verbeterd, waardoor het gebruik makkelijker wordt. Zo kunt u de informatie die u zoekt over onder andere wetgeving en ondernemen sneller vinden en wordt het u gemakkelijker gemaakt om een verbeterplan voor uw bedrijf te maken. Uw Code is nog steeds te benaderen via Wat is verbeterd? Overzichtelijk en snel navigeren met tabbladen: Code, Checklist, Scoretabel en Plan van aanpak. Via Mijn instellingen maakt u keuzes (bijvoorbeeld dat u zzp-er bent), die op alle onderdelen van toepassing blijven. Ook tijdens het zoeken in de Code en het werken met het Plan van aanpak. De instellingen blijven behouden, ook na afsluiten en opnieuw inloggen. De opmaak is gemoderniseerd en aangepast aan de huisstijl van het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Uw eerder ingevulde gegevens in Checklist, Verbeterpunten en Plan van aanpak zijn gewoon nog beschikbaar. Nieuw is dat per gebruiker één checklist beschikbaar is. Dus geen verwarring meer over meerdere aangemaakte checklists. Als u meerdere Checklists had aangemaakt, dan is de laatst aangemaakte beschikbaar. Als die niet geheel was ingevuld, dan zijn de antwoorden uit de oudere Checklist(s) overgenomen. Branchecode Online werkt ook op Apple-computers. De toelichting op het gebruik, functies en de werking van Branchecode Online vindt u onder het tabblad Uitleg. Niet veranderd is: De inlogprocedure en uw inloggegevens zijn niet veranderd. U kunt dus gewoon inloggen op de homepage van of via de knop Branchecode Online op de site van de brancheorganisatie. Branchecode online blijft gratis toegankelijk. De Codes en de inhoud van de Code(s). Dus dezelfde Codes zijn beschikbaar met dezelfde inhoud. Uw Code bevat nog steeds de nuttige informatie over gezond en veilig werken, duurzaam ondernemen, inkoopinformatie, eisen aan bedrijfshulpverlening en nog veel meer. De goede bescherming van al uw gegevens die u achterlaat op Branchecode Online. De functies van de Code zijn hetzelfde: - in zoeken en/of naslaan. - structureel verbeteringen doorvoeren met de Checklist, lijst met verbeterpunten en Plan van aanpak. Ook kunt u met de Checklist een (voorbereiding op een) risico-inventarisatie en -evaluatie maken. Kijk op ww.hba.nl en concludeer zelf dat bedrijfsverbeteren nog nooit zo gemakkelijk was. Oproep Gevel & Dakjournaal Zoals u allen weet is de vereniging mede uitgever van het blad Gevel & Dakjournaal dat u allen regelmatig ontvangt. Dit blad wordt door de markt nog steeds erg goed ontvangen. Wij kunnen dan een journalist en fotograaf laten komen, die er een mooi artikel van maakt. Bovendien kunt u in dit blad op kleinere schaal uw bedrijf vermelden tegen niet al teveel kosten. We schrijven hierin over mooie of bijzondere projecten. Dus denkt u die te hebben, laat dat ons dan weten via Maak hier gepast gebruik van, want het draagt bij aan de ontwikkelingen in de branche. 7

8 HBA presenteert politiek pleidooi voor de Ambachtseconomie De ambachtseconomie is onmisbaar voor een nieuwe duurzame samenleving in Nederland. Dat stelde Elrie Bakker, voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), op 4 september jl. tijdens de Dag van het Ambacht in de Dutch HealthTec Academy in Utrecht. Elrie Bakker bood een aantal Tweede Kamerleden, onder wie Erik Ziengs (VVD), Sharon Gesthuizen (SP), Roos Vermeij (PvdA) en Agnes Mulder (CDA) een Pleidooi voor de Ambachtseconomie aan met een kwaliteitsstrategie voor een duurzamer Nederland. Elrie Bakker: Er wordt vaak gesproken over duurzaamheid, maar meestal gaat het dan alleen om verantwoord gebruik van energie en grondstoffen. Duurzame ontwikkeling gaat ook over kwaliteit en innovatie. Een vergrijzende bevolking heeft andere behoeften, denk aan voeding, huid- en voetverzorging, ergonomische hulpmiddelen en oplossingen etc. Ambachten zijn hard nodig voor een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van Nederland en ik mis op dit punt politiek commitment. Het Pleidooi voor de Ambachtseconomie dat het HBA gisteren presenteerde maakt duidelijk hoe belangrijk ambachten zijn voor het Nederland van de toekomst. Maar de sector kampt daarnaast met grote uitdagingen. Door vergrijzing en ontgroening zijn tot 2021 ten minste nieuwe vakmensen nodig. Elrie Bakker: De ambachtseconomie is één van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie, maar door de kleinschaligheid en diversiteit erg kwetsbaar. Daarom is er behoefte aan een Centrum voor de Ambachtseconomie, een ondersteunend expertisecentrum dat kan dienen als vraagbaak voor branches en ondernemingen en als aanspreekpunt voor de overheid. Zo n centrum moet in samenwerking met brancheorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid de ambachten in staat stellen een bijdrage te blijven leveren aan een duurzamer Nederland. In de schaduw van het Torentje gaven Elrie Bakker (Hoofdbedrijfschap Ambachten) en Hans Biesheuvel (MKB Nederland) op 3 september jl. de aftrap voor een kritische verkiezingscampagne: Kies Partij voor het Ambacht. In de campagne worden politici zoals Mark Rutte, Emile Roemer en Diederik Samson rechtstreeks aangesproken. Moet de Minister President bij gebrek aan glazenwassers zelf de ramen van het Torentje lappen? Zal Rutte bij gebrek aan pianostemmers zelf zijn piano moeten stemmen? De postercampagne moet de politiek doordringen van het belang van de ambachtseconomie. In samenwerking met: Het Hellende Dak BGA Nederland Voor meer informatie: HBA T E I Redactie: HBA Basisontwerp: WIM Ontwerpers, Den Haag Lay-out: Optima Forma bv, Voorburg Druk: FWA Drukwerk, Zoetermeer 8

Kennis is macht. Kennis versterkt je positie op de arbeidsmarkt. voor de zonweringspecialist. September 2012 - nr. 3

Kennis is macht. Kennis versterkt je positie op de arbeidsmarkt. voor de zonweringspecialist. September 2012 - nr. 3 September 2012 - nr. 3 Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) in nauwe samenwerking met Romazo, CNV Vakmensen, De Unie en FNV Bondgenoten ten

Nadere informatie

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure Mei 2012 nr. 38 Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten met de jaarlijkse heffing betaalt. Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen

Nadere informatie

3x beter voor werkgever en werknemer

3x beter voor werkgever en werknemer Juni 2011 nr. 1 Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten die wij als Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) samen met de NVOS-Orthobanda, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen voor uw branche uitvoeren.

Nadere informatie

Platform voor veilig werken op hoogte. Voorwoord. voor dakdekkers hellende daken. Juni 2011 nr. 5

Platform voor veilig werken op hoogte. Voorwoord. voor dakdekkers hellende daken. Juni 2011 nr. 5 Juni 2011 nr. 5 Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) ten behoeve van uw branche uitvoert. Het gaat om initiatieven en projecten die een bijdrage

Nadere informatie

voor de glazeniers Eerste vakbeurs Glasvak Pak de nieuwe Code van de glazenier oktober 2011 nr. 2

voor de glazeniers Eerste vakbeurs Glasvak Pak de nieuwe Code van de glazenier oktober 2011 nr. 2 oktober 2011 nr. 2 Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) ten behoeve van uw branche uitvoert. Het gaat om initiatieven en projecten die een

Nadere informatie

IJsbereiders. Hoge- en lagedrukgebieden

IJsbereiders. Hoge- en lagedrukgebieden Nieuwsbrief IJsbereiders September 2010 01 In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten realiseert met de heffing die u jaarlijks betaalt. Samen met

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Weet waarvoor u betaalt!

Weet waarvoor u betaalt! Weet waarvoor u betaalt! Toelichting op de aanvullende bijdrage voor Schoorsteenvegers 2011 45 Vakmensen máken het In deze toelichting staat informatie over de besteding van uw extra bijdrage aan het HBA

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS. Aanmelden via: info@greenworksacademy.nl

OPLEIDINGSGIDS. Aanmelden via: info@greenworksacademy.nl OPLEIDINGSGIDS Greenworks en de Academy U EN HET MILIEU VERDIENEN BETER Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat het een positieve invloed heeft op de rest van de wereld en de toekomst hiervan, zowel op het

Nadere informatie

Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL

Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL 1. TEN GELEIDE Het trainingsmodel beschrijft de training in zijn geheel en uitgesplitst naar onderdelen en werkvormen. Per onderdeel zijn leerdoelen geformuleerd. De

Nadere informatie

Renovatie Transport logistiek industrie

Renovatie Transport logistiek industrie Renovatie Transport logistiek industrie WWW.VOORTMANDAKENWAND.NL 01 introductie Er kunnen diverse redenen zijn om het dak en de wanden (gebouwschil) van bestaande bedrijfsruimtes te herstellen en/of te

Nadere informatie

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste bron: monitor SOS Vakmanschap 2012 V aklieden als hoefsmeden, hoedenmakers en glasblazers

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Steunpunt RI&E-instrumenten

Steunpunt RI&E-instrumenten Steunpunt RI&E-instrumenten Retouradres: Postbus 3005, 2301 DA Leiden Schipholweg 77-89 2132 JJ Hoofddorp Postbus 3005 2301 DA Leiden www.rie.nl Onderwerp Gebruiksovereenkomst Content Management

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Waarom krijgt u deze folder? U bent inkoper van een bedrijf of

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

voor de glazenwassers

voor de glazenwassers Juli 2011 nr. 1 Deze Nieuwsbrief informeert u over de activiteiten die wij als Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) samen met de OSB, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen voor uw branche uitvoeren. Het gaat om

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Begin 2014 zijn de vakgroepleden Dak- en Gevelbegroeners door het bestuur bezocht. De inhoud van deze ledenbezoeken is als volgt samen te vatten:

Nadere informatie

Om deze code te ontvangen dient u eerst uw eigen account aan te maken.

Om deze code te ontvangen dient u eerst uw eigen account aan te maken. HANDLEIDING GEBRUIK DIGITAAL SUBSIDIEPORTAL SFRECREATIE Voor het aanmaken van uw eigen account en gebruik van de functies binnen het portal, krijgt u een eigen omgeving. Deze omgeving is alleen te benaderen

Nadere informatie

STARTCONFERENTIE ACTIEPLAN ARBEIDSVEILIGHEID

STARTCONFERENTIE ACTIEPLAN ARBEIDSVEILIGHEID 9 STARTCONFERENTIE ACTIEPLAN ARBEIDSVEILIGHEID Den Haag, 1 juli 2010 Veilig onderhoud op en aan gebouwen Jos van der Borgt Coördinator Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche Namens platform

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten? voor en door ondernemers

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten?  voor en door ondernemers Lid worden? Met meer leden bereiken we meer. Meer inzet, meer overtuiging, meer gebundelde kennis. Logisch dat we de komende jaren flink willen groeien. In het belang van álle kleine en middelgrote infrabedrijven.

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 1. Ontdek hoeveel Sturen op Cijfers u oplevert Wilt u ook: Beter verdienen met uw pedicurepraktijk? Meer inzicht in de cijfers van uw praktijk? Minder stress

Nadere informatie

voor de pedicures Kwaliteit en opleidingen Warme winter! november 2012 nr. 39

voor de pedicures Kwaliteit en opleidingen Warme winter! november 2012 nr. 39 november 2012 nr. 39 Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten met de jaarlijkse heffing betaalt. Warme winter! Zorg dat uw klanten hun voeten in

Nadere informatie

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is.

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is. Beste heer De Haan, Bij deze ga ik graag alsnog in op uw verzoek om nadere informatie. Ik kan en wil niet alles delen omdat een deel nog voorligt bij de rechtbank. Toch hecht ik er aan om met u mijn kant

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen?

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data is hot. De groei van data in verschillende systemen, platformen en netwerken is enorm. Heb je al eens nagedacht over hoe je dit

Nadere informatie

1-7-2016. Presentatie door: Herriët Weegenaar en Timo Jansen. Onderwerpen: Centrum voor duurzaam renoveren Wereld voor Techniek Stifo

1-7-2016. Presentatie door: Herriët Weegenaar en Timo Jansen. Onderwerpen: Centrum voor duurzaam renoveren Wereld voor Techniek Stifo Presentatie door: Herriët Weegenaar en Timo Jansen Onderwerpen: Centrum voor duurzaam renoveren Wereld voor Techniek Stifo 1 Centrum voor duurzaam renoveren Waarom: Centrum voor Duurzaam Renoveren: Europees:

Nadere informatie

Tijdens dit blok richten wij ons op een van de volgende ontwerpdisciplines: Grafisch Ontwerp Product Ontwerp (ook wel Industrieel Ontwerp)

Tijdens dit blok richten wij ons op een van de volgende ontwerpdisciplines: Grafisch Ontwerp Product Ontwerp (ook wel Industrieel Ontwerp) Inleiding Ontwerpen komt in veel verschillende disciplines terug; bijvoorbeeld in mode, grafisch, product en meubel. Wat ontwerpers in elk vakgebied gemeen hebben is dat zij allemaal een kritische blik

Nadere informatie

Nieuw logo voor de Nederlandse Schoenmakers. voor de schoenherstellers. Nieuws, tips en bedrijfspresentaties op Schoenmaker.com. Oktober 2012 nr.

Nieuw logo voor de Nederlandse Schoenmakers. voor de schoenherstellers. Nieuws, tips en bedrijfspresentaties op Schoenmaker.com. Oktober 2012 nr. Oktober 2012 nr. 3 Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) in nauwe samenwerking met NSV, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten ten behoeve van uw

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

ACTUEEL TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH

ACTUEEL TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH In de metaalsector worden scholingsfondsen nu ingezet voor persoonlijke opleidingstrajecten. Niet meer per se voor losse cursussen 24 OMSCHOLING REGELEN ONDERNEMERS

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

NEN Connect Bouwbesluit. Uw Bouwbesluitnormen altijd actueel & online. Normalisatie: de wereld op één lijn

NEN Connect Bouwbesluit. Uw Bouwbesluitnormen altijd actueel & online. Normalisatie: de wereld op één lijn Uw Bouwbesluitnormen altijd actueel & online Normalisatie: de wereld op één lijn Uw Bouwbesluitnormen altijd actueel & online Het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit zijn aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

Sector en keteninitiatieven

Sector en keteninitiatieven Sector en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen Kenmerk 1.D.1_1, 3.D.1_1, 3.D.1_2 en 3.D.2_1 Sector en keteninitiatieven Datum 13 maart 2015 Versie

Nadere informatie

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst!

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst! Werken in de bouw Bouw aan je toekomst! De bouw biedt veel mogelijkheden voor iedereen die van techniek houdt en graag samenwerkt. Mogelijkheden waar je misschien niet zo snel aan denkt. Want in de bouw

Nadere informatie

Hoofdbedrijfschap Ambachten. Is uw bedrijf klaar voor de toekomst?

Hoofdbedrijfschap Ambachten. Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? Hoofdbedrijfschap Ambachten Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? De toenemende vergrijzing in Nederland is een vaststaand gegeven. Door demografische ontwikkelingen

Nadere informatie

Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten

Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten Een scheiding is ingrijpend. Voor ouders én voor kinderen. CJG Zutphen heeft daarom samen met de

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1. Onderhandelingen CAO voor de Bouwnijverheid 2012

NIEUWSBRIEF 1. Onderhandelingen CAO voor de Bouwnijverheid 2012 NIEUWSBRIEF 1 Onderhandelingen CAO voor de Bouwnijverheid 2012 Het doet ons plezier om u namens de hele delegatie van werkgeverszijde op de hoogte te stellen van de belangrijkste elementen in de aanstaande

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 Reductie 141118 MA Communicatieplan CO2 v5.0 Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE

Communicatieplan CO 2 Reductie 141118 MA Communicatieplan CO2 v5.0 Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE 2015-2016 Inleiding Voor u vindt u het communicatieplan van Aannemersbedrijf Verhoeven B.V.. In dit communicatieplan wordt de interne en externe

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Handleiding. VGT Portal

Handleiding. VGT Portal Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen Zaandam, 13 augustus 2015 Versie: 2015-V 1.4 VGT Zaandam De laatste versie van deze handleiding kunt u altijd hier downloaden. Handleiding VGT Portal

Nadere informatie

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Uneto-VNI BIA traject Doel: Branche Innovatie Agenda s voor thema s uit Radar 2020 Vijf technische

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 570 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY

HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY 3, 4 en 5 november 2015 Gorinchem Schrijf u nu online in! > Evenementen HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY Evenementenhal Gorinchem Franklinweg 2 4207 HZ Gorinchem Ontdek meer > MAAK KENNIS MET INFRAPRO Een

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

De weg naar vernieuwing in de bouw

De weg naar vernieuwing in de bouw De weg naar vernieuwing in de bouw De gebruiker centraal Ruimte voor innovatie Efficiënter bouwproces Toekomstbestendige gebouwen Flexibele huisvesting Bijdrage aan duurzame leefomgeving Meer rendement

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Voor veel ondernemers geldt dat het op dit moment moeilijke economische tijden zijn. In de derde editie van het Bedrijvenpanel vragen wij

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk Jan Michiel Meeuwsen, TNO Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk De risico-inventarisatie en evaluatie in Nederland; van papier naar digitaal De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet vereist van alle

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

... where sustainability evolves! i.s.m TRAINING DUURZAAM ONDERNEMEN

... where sustainability evolves! i.s.m TRAINING DUURZAAM ONDERNEMEN ... where sustainability evolves! i.s.m TRAINING DUURZAAM ONDERNEMEN DUURZAAM ONDERNEMEN IS DE TOEKOMST WILCO DE RUITER, TARKETT 2. TARKETT Tarkett heeft een leidende positie op het gebied van milieuvriendelijke

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

VN-VERDRAG HANDICAP VAN VERDRAG NAAR INCLUSIE. 16 punten voor volwaardige deelname van mensen met een beperking aan de samenleving

VN-VERDRAG HANDICAP VAN VERDRAG NAAR INCLUSIE. 16 punten voor volwaardige deelname van mensen met een beperking aan de samenleving VN-VERDRAG HANDICAP VAN VERDRAG NAAR INCLUSIE 16 punten voor volwaardige deelname van mensen met een beperking aan de samenleving Van verdrag naar inclusie 16 punten voor volwaardige deelname van mensen

Nadere informatie

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 Handleiding website Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 In deze handleiding website wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u als lid kunt inloggen op de website van Sociëteit De Witte alsmede

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 16 januari 2016 Versie: 2.0 Status: Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Onderzoek

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek een initiatief van Elektroraad auteur: Peter Treffers gewijzigd:

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Handleiding. VGT Portal

Handleiding. VGT Portal Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen Zaandam, 6 juli 2015 Versie: 2015-V 1.3 VGT Zaandam De laatste versie van deze handleiding kunt u altijd hier downloaden. Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen

Nadere informatie

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE 1. Inleiding Het opleiden van medewerkers vormt een belangrijk middel om uw bedrijfsvoering te verbeteren. Onder andere met opleidingen, cursussen

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

InPreventie naar de BvAA

InPreventie naar de BvAA NIEUWSBRIEF Maart 2015 InPreventie naar de BvAA Na een jaar lang overleggen is het gelukt. Op 24 maart heeft Pieter namens de beroepsvereniging het contract met TNO getekend bij het ministerie van Sociale

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie b Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie MKB-inforeeks Reeks Arbo Arbo in in het de MKB praktijk De arbochecklist voor veiligheid en gezondheid op de werkplek Risico s terugdringen in

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

U S E R M A N U A L. Auteur Frank van Leeuwen. Bedrijf Callenbach Concept Center. Document User manual

U S E R M A N U A L. Auteur Frank van Leeuwen. Bedrijf Callenbach Concept Center. Document User manual U S E R M A N U A L Auteur Frank van Leeuwen Bedrijf Callenbach Concept Center Document User manual Datum 16 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1 Product bestellen.. 3 1.1 Product opmaken. 3 1.2 Bestelling plaatsen..

Nadere informatie

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk VBS, augustus 2017 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Een enkel moment waarop het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche?

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche? Landbouw, bosbouw en visserij Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Handel Vervoer & opslag Horeca Informatie en communicatie (ICT / media) Financiële dienstverlening Verhuur en handel

Nadere informatie

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy DOCENTENINSTRUCTIE Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy V3, 1 september 2015 Hierbij een korte handleiding voor docenten die met hun studenten gaan werken in het kader van het project Landelijke

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO2-prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse (extern adviseur Nedcon Organisatieadvies B.V.) 26 mei 2014 Definitief

Nadere informatie

Mogen wij jou. de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing. aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant.

Mogen wij jou. de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing. aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant. Mogen wij jou de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant. u Vakbekwame, ambachtelijk geschoolde mensen zijn altijd nodig!

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 95 (februari 2012) Voorstellen: Marco Fenu

Nieuwsbrief nummer 95 (februari 2012) Voorstellen: Marco Fenu Nieuwsbrief nummer 95 (februari 2012) Voorstellen: Marco Fenu Op 13 februari jl. is Marco Fenu ons team komen versterken. Na de HAVO en MTS heeft hij de HTS, richting duurzame bedrijfsvoering in Tilburg,

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

hoge stroming Fase Ontdek en onderzoek

hoge stroming Fase Ontdek en onderzoek Groep 7 & 8 Team van maximaal 4 leerlingen Leerling materiaal TECHNIEK TOERNOOI hoge stroming Fase Ontdek en onderzoek Verdeel de rollen Je werkt in een groepje van vier leerlingen. Iedereen in je groepje

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie