voor dakdekkers hellende daken Dakvakdag 2012 Bedrijfsvergelijkend onderzoek en Salarisonderzoek. Pak die spiegel en doe mee! Oktober 2012 nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor dakdekkers hellende daken Dakvakdag 2012 Bedrijfsvergelijkend onderzoek en Salarisonderzoek. Pak die spiegel en doe mee! Oktober 2012 nr."

Transcriptie

1 Oktober 2012 nr. 7 Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) ten behoeve van uw branche uitvoert. Het gaat om initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van uw branche. Dakvakdag 2012 Het Hellende Dak organiseert dit jaar weer de Dakvakdag 2012, mede mogelijk gemaakt door het HBA. Wij doen er alles aan om u als ondernemer een aantrekkelijk programma te bieden. Graag verwelkomen wij u op vrijdag 30 november Lees verder op pagina 2 Bedrijfsvergelijkend onderzoek en Salarisonderzoek. Pak die spiegel en doe mee! Haal ik voldoende rendement met mijn bedrijf? Het kritisch evalueren van de prestaties van het eigen bedrijf - met als kernvragen Wat gaat goed en wat kan beter? - zou een vast onderdeel van de dagelijkse routine moeten zijn. Grofweg heeft de dakdekker drie draaiknoppen om zijn winst te verhogen. Lees verder op pagina 2 Pagina 4 Eigen CAO Dakdekken Hellende Daken Pagina 5 Weersonafhankelijk werken Pagina 6 Innovatie: Op naar succesvolle partnerships!

2 vervolg pagina 1 Dakvakdag 2012 vervolg pagina 1 - Pak die spiegel en doe mee! Met de Dakvakdag bent u in één dag up-to-date. Er zijn diverse stands met informatie over de laatste innovaties in de branche die u kunnen helpen uw bedrijfsvoering te verbeteren: hogere kwaliteit, goedkoper of handiger. Ook worden de nieuwste gereedschappen gedemonstreerd én kunt u deze zelf proberen. Verdeeld over de dag worden er tevens workshops aangeboden waarin actuele thema s uit de branche aan de orde komen. Er is een uitgebreide lunch om uw huidige relaties te onderhouden en om nieuwe contacten te leggen. Locatie De Dakvakdag wordt dit jaar gehouden op een wel heel toepasselijke locatie; het MADE Center te Tilburg, hét kenniscentrum voor metselwerk. Dit is de ontmoetingsplek voor architecten, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, metselaars, producenten, leveranciers, kennis- en opleidingsinstituten en branche- en belangenorganisaties over onderwerpen als voegen en metselen. Reserveer vrijdag 30 november a.s. alvast in uw agenda! Later dit jaar ontvangt u van ons het definitieve programma en het inschrijfformulier. Op vindt u actuele en nadere informatie. Toegevoegde waarde, productiviteit en kosten. Als de prijsvorming door de markt wordt gedicteerd blijven productiviteitsverbetering en verlaging van de kosten over om de winst te beïnvloeden. Uit de benchmark haalt u reële kengetallen om te bepalen of uw bedrijf op de juiste weg zit. Het onderzoek zal verricht worden Management Centrum Nederland BV (MC). Zijn mijn loonkosten niet te hoog? Het 2de onderzoek betreft de grootste kostenpost van uw bedrijf, namelijk de loonkosten. Wat verdient een dakdekker? Of een uitvoerder? Met behulp van de uitkomsten kunt u analyseren hoe uw salariskosten zich verhouden tot uw concurrenten. De resultaten van het onderzoek over 2010 kunt u vinden op Alle voordelen op een rij: Inzicht in wat er echt verdiend wordt in de branche Praktische gegevens waar u uw voordeel mee kan doen bij uw bedrijfsvoering De gegevens van de enquête kunnen bijna rechtstreeks uit uw jaarverslag worden gehaald waardoor u slechts een half uur tot een uur van uw tijd besteed aan het invullen van de enquête. Deelname is gratis, want wordt gefinancierd door het HBA. Doe mee! De waarde van dit onderzoek staat of valt bij uw deelname. Bij deze nieuwsbrief vindt u 2 vragenformulieren voor het bedrijfsvergelijkend- en het salarisonderzoek voor de branche Hellende Daken. U kunt de formulieren voor 31 oktober ingevuld aan MC retourneren por post, per fax of via Via de website kunt u ook de onderzoeken online invullen. Van beide onderzoeken ontvangt iedere deelnemer een individueel rapport waarbij zijn cijfers worden vergeleken met het gemiddelde. Vertrouwelijkheid! MC is een onafhankelijk bureau. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan uzelf verstrekt. Uw NAW-gegevens worden alleen gebruikt om het rapport toe te zenden en worden niet verstrekt aan derden. Voortgang Zonne-energie Deelname aan de commissies wordt mede mogelijk gemaakt door het HBA. Met betrekking tot de montage van zonne-energiesystemen kan inmiddels gemeld worden dat de Concept BRL voor de montage van deze systemen (BRL 9933) is afgerond. Momenteel wordt een college van deskundigen gevormd. Ook wordt gewerkt aan de ontwerp-brl 9931, voor het ontwerpen van zonne-energiesystemen op daken en gevels. Hier worden eisen geformuleerd waaronder de monteur, dus ook de dakdekker, gecertificeerd kan worden. De certificeringeisen, waaronder tevens vallen de opleidingen en de benodigde competenties, worden nu vastgesteld. Het Hellende Dak participeert in deze com missies, en dat is nodig ook, want het ISSO handboek Zonneenergiesystemen, dat al eerder werd opgesteld, is geheel geschreven vanuit de installatiebranche. Nu is het zaak dat er ook voldoende input vanuit de dakdekkers geleverd gaat worden, zodat die benodigde kennis en ervaring op een juiste wijze in de documenten wordt verwerkt. 2

3 Opleidingen en BGA Voortgang cursus Bouwfysica Zoals bekend heeft BGA Nederland een cursus Bouwfysica in het leven geroepen. Binnenkort wordt deze cursus alweer voor de tweede keer gegeven. De eerste groep was razend enthousiast. Niet alleen vanwege de inhoud, die erg goed bij de praktijk aansluit, maar ook vanwege de kundige docent. Kortom, echt een aanrader. Instroom nieuwe leerlingen op een laag pitje. Door de moeilijke situatie in de bouw zullen er dit jaar over het algemeen minder leerlingen dan normaal worden aangemeld voor de verschillende opleidingen. Dit kan er toe leiden dat er een tekort ontstaat aan geschoolde medewerkers. Op dit moment is er bij veel bedrijven echter onvoldoende werk, om ook nog leerlingen aan te nemen. Mocht u leerlingen willen opnemen in uw bedrijf, neemt u dan contact op met BGA. Algemene cursussen. Steeds meer cursussen worden door BGA op maat voor de bedrijven samengesteld. Bij voldoende deelname worden ze dan ook nog ook gegeven op de locatie van het bedrijf zelf. Dus mocht u hiervoor belangstelling hebben, laat het aan BGA weten; er zijn veel mogelijkheden. Een van deze cursussen betreft de zogenaamde verbeterprojecten; bij dit soort projecten worden uw medewerkers geschikt gemaakt om te opereren in een lerende organisatie. Het is een bedrijfsbrede aanpak. Niet alleen uw individuele werknemer wordt geschoold, maar in principe iedereen of een groep binnen het bedrijf. Opleidingen Ook de scholing van de BBL leerling zal steeds meer worden uitgevoerd op locatie in de praktijkomgeving. Hierdoor worden de verletkosten voor het bedrijf lager en kan de opleiding ook meer worden afgestemd op de werkzaamheden van het bedrijf zelf. Uiteraard blijven ter ondersteuning van de diverse opleidingen de locaties in Boxtel, Etten-Leur en Joure geopend. Contact Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met BGA of via De activiteiten van BGA Nederland worden mede mogelijk gemaakt door het HBA. 3

4 Eigen CAO Dakdekken Hellende Daken De CAO hellende daken is sinds 1 januari 2012 een feit. De totstandkoming van deze CAO is eigenlijk uit nood geboren, omdat de huidige Bouw-CAO niet langer geschikt was voor de dakdekkers hellende daken. Zo wordt bijvoorbeeld in de bouw gesproken van ondernemersrisico als het gaat over het weer. Maar dat ligt voor dakdekkers toch even anders; zij zijn geheel afhankelijk van het weer bij het maken van omzet! Met de komst van deze cao zijn de voor- en nadelen van het vak dakdekken eerlijk verdeeld tussen werknemer en werkgever. Daarnaast is een belangrijke winst dat de carrière van de vakman veel beter is omschreven. Was er in de bouw-cao slechts een summiere omschrijving van twee functies, in de CAO Hellende Daken is een compleet pad uitgewerkt, zodat een dakdekker nu echt carrière kan maken binnen de branche van leerling tot meester dakdekker, zoals dat ook in Duitsland goed werkt. Het streven van het sociaal Fonds Hellende daken is om de scholing hier ook geheel op in te richten. Mocht u vragen hebben over deze CAO, gaat u dan naar Oproep verkeerde producten In de voorjaarsledenvergadering van Het Hellende Dak is de oproep gedaan aan de leden om situaties te melden waarin dakdekkers door hun opdrachtgever verplicht werden om producten te gebruiken die voor het doel waarvoor ze gebruikt moesten, eigenlijk niet geschikt zijn. Met deze meldingen, die uiteraard vertrouwelijk worden behandeld, wordt getracht een beeld te krijgen van de ernst van dit probleem. Want alleen met voldoende inzicht kan de vereniging er ook daadwerkelijk iets aan doen. Wij verzamelen deze meldingen, publiceren er (anoniem) over, behandelen deze zaken in de technische commissie, en benaderen indien nodig leveranciers. Dus ook aan u de vraag: heeft u wel eens producten moeten verwerken die u eigenlijk niet wilde verwerken, met goede reden? Folies, isolatie, dakproducten etc. Producten die werden voorgeschreven, maar die naar uw professionele mening eigenlijk onder de maat zijn om een technisch goed dak te maken en/of om garantie op te geven. Meldt het via 4

5 Weersonafhankelijk werken Voor de branche Hellende daken heeft de branchevereniging Het Hellende Dak, in het kader van het HBA-jaarprogramma, onderzoek laten doen naar het weersonafhankelijk werken op en rond het hellende dak. Het onderzoek geeft inzicht in de uitkomsten, en daarnaast in het effect op de veiligheid en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van het dakdekkerbedrijf. Verder levert het onderzoek voorstellen op voor het ontwikkelen van systemen om het weersonafhankelijk werken beter mogelijk te maken op een economisch verantwoorde basis. Het voorliggende rapport is het resultaat van deskresearch van de brondocumenten en internetsites. Daarnaast zijn er praktijkobservaties geweest van toegepaste middelen. Uit het onderzoek blijkt dat veel bedrijven behoefte hebben aan een hulpmiddel dat bescherming biedt tegen de regen. Dit hulpmiddel moet vooral simpel zijn en praktisch in het gebruik. Bedrijven geven aan dat die behoefte er vooral is bij de renovatie. Hulpmiddelen tegen de slechte weersomstandigheden zijn te vinden door dak en steiger af te dekken tegen regen. Met zeil, steigerbuis en krimpfolie is door een bedrijf een prototype bedacht, maar dat is veel te duur. De klant wil dat niet betalen, maar tijdens de renovatie toch in zijn woning blijven wonen. Het gebruik van de doorwerktent vraagt wel aanpassingen in de logistiek, omdat kraan en liften anders ingezet moeten worden. Die tent staat dus op het maaiveld en houdt maar een gedeelte van het werk droog. In de praktijk is de behoefte aan geconditioneerd werken er in ieder geval wel. De toekomst zal uitwijzen welke bedrijven hierop gaan acteren. Het rapport is te downloaden via de sites en (bij het project Arbeidsomstandigheden) Stichting Promotie Onderzoek Gebouwschil (SPOG) Sinds 2009 is de heer Chris Geurts werkzaam als hoogleraar buitenschil aan de aan de TU Eindhoven. Binnen deze leerstoel wordt onderzoek gedaan naar de veranderende eisen aan de buitenschil van gebouwen; daken en gevels. (In nieuwsbrief nr 6 staat hierover een uitgebreid artikel.) Op donderdagmiddag 8 november a.s. wordt een relatiedag georganiseerd waar geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de laatste ontwikkelingen rond deze leerstoel. Mocht u hieraan willen deelnemen, dan kunt u zich wenden tot de heer Houbaer, secretaris van Het Hellende Dak. Mede mogelijk gemaakt door het Hoofdbedrijfschap Ambachten. 5

6 Wijze van verankeren geheel gewijzigd! Innovatie Op naar succesvolle partnerships! Volwaardige partners in de bouwketen van morgen. Vanuit Europa worden via de eurocodes verplichtingen opgelegd aan de lidstaten. In Nederland hebben we daarom te maken met gewijzigde eisen rond verankeringen, die in het nieuwe bouwbesluit zijn vastgelegd. Daardoor is nu een geheel andere wijze van verankering verplicht gesteld voor de bevestiging van dakbedekkingen, waardoor de berekeningen veel complexer worden. In de praktijk zal blijken dat een geheel nieuwe dakzonering is vastgelegd, met een andere manier van verankeren en daardoor met een andere werkwijze. Dit heeft ingrijpende consequenties, niet alleen voor de uitvoering, maar ook voor de manier van berekenen. Denkt u ook regelmatig kan dit niet beter en efficiënter?, maar ontbreekt de tijd en gelegenheid om samen met uw opdrachtgever naar oplossingen te zoeken? Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra en Syntens organiseren in november 2012 vier regionale innovatiebijeenkomsten met als thema: Samen bouwen loont!. Vernieuwende bouwers presenteren daar - samen met hun opdrachtgevers en toeleverende industrie! - hun initiatieven én resultaten. Waarom zijn de innovatiebijeenkomsten voor u interessant: U hebt direct contact met opdrachtgevers en opdrachtnemers. U hoort en ziet van collega s hoe zij innovaties toepassen. Het is een bijeenkomst van en voor mkb-ondernemers in bouw en infra. Opdrachtgevers De volgende opdrachtgevers worden uitgenodigd: Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten, Rijkswaterstaat, Dienst Vastgoed Defensie, Schoolbesturen, Landgoedeigenaren, Woningcorporaties en Zorginstellingen. Informatie Wilt u meer weten over het nieuwe bouwen of wilt u zich profileren tijdens de regionale bijeenkomsten, neem dan contact op met het secretariaat van Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra: En niet alleen voor de dakdekkers, ook de industrie moet haar programmatuur voor de verankeringsschema s geheel aanpassen. Dat dit even wennen zal zijn is duidelijk, maar het is ook een grote kans. Immers; het dakdekkersvak wordt wederom een stuk specialistischer, en de dakdekker die dit goed weet te leren kan zich nog beter onderscheiden van de niet-gespecialiseerde concurrentie! Op de Dakvakdag, die mede mogelijk gemaakt door het HBA, wordt een presentatie gegeven van de nieuwe eisen rond verankering. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. 6

7 De Code in het kort Als professional pakt u voor elke klus het juiste gereedschap. Maar welk gereedschap pakt u als u uw bedrijf wilt onderhouden? Het antwoord is de Code. De Code bundelt richtlijnen en voorschriften tot de standaard van uw branche. Wetgeving wordt naar de praktijk van uw bedrijf vertaald. U beschikt met de Code over een zorgvuldig opgesteld naslagwerk om uw bedrijf gezond en up-to-date te houden. De Code is zowel online als op papier beschikbaar via Branchecode Online sterk verbeterd! Deze web-applicatie is op vele fronten verbeterd, waardoor het gebruik makkelijker wordt. Zo kunt u de informatie die u zoekt over onder andere wetgeving en ondernemen sneller vinden en wordt het u gemakkelijker gemaakt om een verbeterplan voor uw bedrijf te maken. Uw Code is nog steeds te benaderen via Wat is verbeterd? Overzichtelijk en snel navigeren met tabbladen: Code, Checklist, Scoretabel en Plan van aanpak. Via Mijn instellingen maakt u keuzes (bijvoorbeeld dat u zzp-er bent), die op alle onderdelen van toepassing blijven. Ook tijdens het zoeken in de Code en het werken met het Plan van aanpak. De instellingen blijven behouden, ook na afsluiten en opnieuw inloggen. De opmaak is gemoderniseerd en aangepast aan de huisstijl van het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Uw eerder ingevulde gegevens in Checklist, Verbeterpunten en Plan van aanpak zijn gewoon nog beschikbaar. Nieuw is dat per gebruiker één checklist beschikbaar is. Dus geen verwarring meer over meerdere aangemaakte checklists. Als u meerdere Checklists had aangemaakt, dan is de laatst aangemaakte beschikbaar. Als die niet geheel was ingevuld, dan zijn de antwoorden uit de oudere Checklist(s) overgenomen. Branchecode Online werkt ook op Apple-computers. De toelichting op het gebruik, functies en de werking van Branchecode Online vindt u onder het tabblad Uitleg. Niet veranderd is: De inlogprocedure en uw inloggegevens zijn niet veranderd. U kunt dus gewoon inloggen op de homepage van of via de knop Branchecode Online op de site van de brancheorganisatie. Branchecode online blijft gratis toegankelijk. De Codes en de inhoud van de Code(s). Dus dezelfde Codes zijn beschikbaar met dezelfde inhoud. Uw Code bevat nog steeds de nuttige informatie over gezond en veilig werken, duurzaam ondernemen, inkoopinformatie, eisen aan bedrijfshulpverlening en nog veel meer. De goede bescherming van al uw gegevens die u achterlaat op Branchecode Online. De functies van de Code zijn hetzelfde: - in zoeken en/of naslaan. - structureel verbeteringen doorvoeren met de Checklist, lijst met verbeterpunten en Plan van aanpak. Ook kunt u met de Checklist een (voorbereiding op een) risico-inventarisatie en -evaluatie maken. Kijk op ww.hba.nl en concludeer zelf dat bedrijfsverbeteren nog nooit zo gemakkelijk was. Oproep Gevel & Dakjournaal Zoals u allen weet is de vereniging mede uitgever van het blad Gevel & Dakjournaal dat u allen regelmatig ontvangt. Dit blad wordt door de markt nog steeds erg goed ontvangen. Wij kunnen dan een journalist en fotograaf laten komen, die er een mooi artikel van maakt. Bovendien kunt u in dit blad op kleinere schaal uw bedrijf vermelden tegen niet al teveel kosten. We schrijven hierin over mooie of bijzondere projecten. Dus denkt u die te hebben, laat dat ons dan weten via Maak hier gepast gebruik van, want het draagt bij aan de ontwikkelingen in de branche. 7

8 HBA presenteert politiek pleidooi voor de Ambachtseconomie De ambachtseconomie is onmisbaar voor een nieuwe duurzame samenleving in Nederland. Dat stelde Elrie Bakker, voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), op 4 september jl. tijdens de Dag van het Ambacht in de Dutch HealthTec Academy in Utrecht. Elrie Bakker bood een aantal Tweede Kamerleden, onder wie Erik Ziengs (VVD), Sharon Gesthuizen (SP), Roos Vermeij (PvdA) en Agnes Mulder (CDA) een Pleidooi voor de Ambachtseconomie aan met een kwaliteitsstrategie voor een duurzamer Nederland. Elrie Bakker: Er wordt vaak gesproken over duurzaamheid, maar meestal gaat het dan alleen om verantwoord gebruik van energie en grondstoffen. Duurzame ontwikkeling gaat ook over kwaliteit en innovatie. Een vergrijzende bevolking heeft andere behoeften, denk aan voeding, huid- en voetverzorging, ergonomische hulpmiddelen en oplossingen etc. Ambachten zijn hard nodig voor een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van Nederland en ik mis op dit punt politiek commitment. Het Pleidooi voor de Ambachtseconomie dat het HBA gisteren presenteerde maakt duidelijk hoe belangrijk ambachten zijn voor het Nederland van de toekomst. Maar de sector kampt daarnaast met grote uitdagingen. Door vergrijzing en ontgroening zijn tot 2021 ten minste nieuwe vakmensen nodig. Elrie Bakker: De ambachtseconomie is één van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie, maar door de kleinschaligheid en diversiteit erg kwetsbaar. Daarom is er behoefte aan een Centrum voor de Ambachtseconomie, een ondersteunend expertisecentrum dat kan dienen als vraagbaak voor branches en ondernemingen en als aanspreekpunt voor de overheid. Zo n centrum moet in samenwerking met brancheorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid de ambachten in staat stellen een bijdrage te blijven leveren aan een duurzamer Nederland. In de schaduw van het Torentje gaven Elrie Bakker (Hoofdbedrijfschap Ambachten) en Hans Biesheuvel (MKB Nederland) op 3 september jl. de aftrap voor een kritische verkiezingscampagne: Kies Partij voor het Ambacht. In de campagne worden politici zoals Mark Rutte, Emile Roemer en Diederik Samson rechtstreeks aangesproken. Moet de Minister President bij gebrek aan glazenwassers zelf de ramen van het Torentje lappen? Zal Rutte bij gebrek aan pianostemmers zelf zijn piano moeten stemmen? De postercampagne moet de politiek doordringen van het belang van de ambachtseconomie. In samenwerking met: Het Hellende Dak BGA Nederland Voor meer informatie: HBA T E I Redactie: HBA Basisontwerp: WIM Ontwerpers, Den Haag Lay-out: Optima Forma bv, Voorburg Druk: FWA Drukwerk, Zoetermeer 8

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure Mei 2012 nr. 38 Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten met de jaarlijkse heffing betaalt. Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging vakgroep Bliksembeveiliging Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging De techniek waarop Nederland draait 1 Voorwoord In opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging heeft Nick van der Giessen,

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

voor fietsspecialisten

voor fietsspecialisten Juli 2011 nr. 1 Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten die wij als Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) ten behoeve van uw branche uitvoert. Het gaat om initiatieven en projecten die een

Nadere informatie

Lector Frens Pries: Ik heb veel vertrouwen in de toelevering als katalysator voor veranderingen.

Lector Frens Pries: Ik heb veel vertrouwen in de toelevering als katalysator voor veranderingen. Jaargang 8, november 2008, nr. 5 Thema: Veiligheid Hibin Personeel & Zorg krijgt vorm Meer aandacht voor hout Lector Frens Pries: Ik heb veel vertrouwen in de toelevering als katalysator voor veranderingen.

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers.

COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers. magazine van COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor

Nadere informatie

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Verslag van de periode 25 september 2012 tot en met 31 oktober 2013 Subsidienummer 5100-3024 contactpersoon Alan Hameetman

Nadere informatie

NARDUSblad. digitaal. Van de bestuurstafel

NARDUSblad. digitaal. Van de bestuurstafel NARDUSblad digitaal samenwerkende uitvaartorganisaties Jaargang 4, nummer 6 9 november 2012 COLOFON Deze Nieuwsbrief is het digitale informatieblad van Nardus. Nardus behartigt de belangen van uitvaartverenigingen.

Nadere informatie

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No7 Jaargang 4 juli 2012 Buurtsuper Special! Met onder andere: interview met Auke Oosterhoff, regiomanager van MKB

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie