voor dakdekkers hellende daken Dakvakdag 2012 Bedrijfsvergelijkend onderzoek en Salarisonderzoek. Pak die spiegel en doe mee! Oktober 2012 nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor dakdekkers hellende daken Dakvakdag 2012 Bedrijfsvergelijkend onderzoek en Salarisonderzoek. Pak die spiegel en doe mee! Oktober 2012 nr."

Transcriptie

1 Oktober 2012 nr. 7 Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) ten behoeve van uw branche uitvoert. Het gaat om initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van uw branche. Dakvakdag 2012 Het Hellende Dak organiseert dit jaar weer de Dakvakdag 2012, mede mogelijk gemaakt door het HBA. Wij doen er alles aan om u als ondernemer een aantrekkelijk programma te bieden. Graag verwelkomen wij u op vrijdag 30 november Lees verder op pagina 2 Bedrijfsvergelijkend onderzoek en Salarisonderzoek. Pak die spiegel en doe mee! Haal ik voldoende rendement met mijn bedrijf? Het kritisch evalueren van de prestaties van het eigen bedrijf - met als kernvragen Wat gaat goed en wat kan beter? - zou een vast onderdeel van de dagelijkse routine moeten zijn. Grofweg heeft de dakdekker drie draaiknoppen om zijn winst te verhogen. Lees verder op pagina 2 Pagina 4 Eigen CAO Dakdekken Hellende Daken Pagina 5 Weersonafhankelijk werken Pagina 6 Innovatie: Op naar succesvolle partnerships!

2 vervolg pagina 1 Dakvakdag 2012 vervolg pagina 1 - Pak die spiegel en doe mee! Met de Dakvakdag bent u in één dag up-to-date. Er zijn diverse stands met informatie over de laatste innovaties in de branche die u kunnen helpen uw bedrijfsvoering te verbeteren: hogere kwaliteit, goedkoper of handiger. Ook worden de nieuwste gereedschappen gedemonstreerd én kunt u deze zelf proberen. Verdeeld over de dag worden er tevens workshops aangeboden waarin actuele thema s uit de branche aan de orde komen. Er is een uitgebreide lunch om uw huidige relaties te onderhouden en om nieuwe contacten te leggen. Locatie De Dakvakdag wordt dit jaar gehouden op een wel heel toepasselijke locatie; het MADE Center te Tilburg, hét kenniscentrum voor metselwerk. Dit is de ontmoetingsplek voor architecten, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, metselaars, producenten, leveranciers, kennis- en opleidingsinstituten en branche- en belangenorganisaties over onderwerpen als voegen en metselen. Reserveer vrijdag 30 november a.s. alvast in uw agenda! Later dit jaar ontvangt u van ons het definitieve programma en het inschrijfformulier. Op vindt u actuele en nadere informatie. Toegevoegde waarde, productiviteit en kosten. Als de prijsvorming door de markt wordt gedicteerd blijven productiviteitsverbetering en verlaging van de kosten over om de winst te beïnvloeden. Uit de benchmark haalt u reële kengetallen om te bepalen of uw bedrijf op de juiste weg zit. Het onderzoek zal verricht worden Management Centrum Nederland BV (MC). Zijn mijn loonkosten niet te hoog? Het 2de onderzoek betreft de grootste kostenpost van uw bedrijf, namelijk de loonkosten. Wat verdient een dakdekker? Of een uitvoerder? Met behulp van de uitkomsten kunt u analyseren hoe uw salariskosten zich verhouden tot uw concurrenten. De resultaten van het onderzoek over 2010 kunt u vinden op Alle voordelen op een rij: Inzicht in wat er echt verdiend wordt in de branche Praktische gegevens waar u uw voordeel mee kan doen bij uw bedrijfsvoering De gegevens van de enquête kunnen bijna rechtstreeks uit uw jaarverslag worden gehaald waardoor u slechts een half uur tot een uur van uw tijd besteed aan het invullen van de enquête. Deelname is gratis, want wordt gefinancierd door het HBA. Doe mee! De waarde van dit onderzoek staat of valt bij uw deelname. Bij deze nieuwsbrief vindt u 2 vragenformulieren voor het bedrijfsvergelijkend- en het salarisonderzoek voor de branche Hellende Daken. U kunt de formulieren voor 31 oktober ingevuld aan MC retourneren por post, per fax of via Via de website kunt u ook de onderzoeken online invullen. Van beide onderzoeken ontvangt iedere deelnemer een individueel rapport waarbij zijn cijfers worden vergeleken met het gemiddelde. Vertrouwelijkheid! MC is een onafhankelijk bureau. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan uzelf verstrekt. Uw NAW-gegevens worden alleen gebruikt om het rapport toe te zenden en worden niet verstrekt aan derden. Voortgang Zonne-energie Deelname aan de commissies wordt mede mogelijk gemaakt door het HBA. Met betrekking tot de montage van zonne-energiesystemen kan inmiddels gemeld worden dat de Concept BRL voor de montage van deze systemen (BRL 9933) is afgerond. Momenteel wordt een college van deskundigen gevormd. Ook wordt gewerkt aan de ontwerp-brl 9931, voor het ontwerpen van zonne-energiesystemen op daken en gevels. Hier worden eisen geformuleerd waaronder de monteur, dus ook de dakdekker, gecertificeerd kan worden. De certificeringeisen, waaronder tevens vallen de opleidingen en de benodigde competenties, worden nu vastgesteld. Het Hellende Dak participeert in deze com missies, en dat is nodig ook, want het ISSO handboek Zonneenergiesystemen, dat al eerder werd opgesteld, is geheel geschreven vanuit de installatiebranche. Nu is het zaak dat er ook voldoende input vanuit de dakdekkers geleverd gaat worden, zodat die benodigde kennis en ervaring op een juiste wijze in de documenten wordt verwerkt. 2

3 Opleidingen en BGA Voortgang cursus Bouwfysica Zoals bekend heeft BGA Nederland een cursus Bouwfysica in het leven geroepen. Binnenkort wordt deze cursus alweer voor de tweede keer gegeven. De eerste groep was razend enthousiast. Niet alleen vanwege de inhoud, die erg goed bij de praktijk aansluit, maar ook vanwege de kundige docent. Kortom, echt een aanrader. Instroom nieuwe leerlingen op een laag pitje. Door de moeilijke situatie in de bouw zullen er dit jaar over het algemeen minder leerlingen dan normaal worden aangemeld voor de verschillende opleidingen. Dit kan er toe leiden dat er een tekort ontstaat aan geschoolde medewerkers. Op dit moment is er bij veel bedrijven echter onvoldoende werk, om ook nog leerlingen aan te nemen. Mocht u leerlingen willen opnemen in uw bedrijf, neemt u dan contact op met BGA. Algemene cursussen. Steeds meer cursussen worden door BGA op maat voor de bedrijven samengesteld. Bij voldoende deelname worden ze dan ook nog ook gegeven op de locatie van het bedrijf zelf. Dus mocht u hiervoor belangstelling hebben, laat het aan BGA weten; er zijn veel mogelijkheden. Een van deze cursussen betreft de zogenaamde verbeterprojecten; bij dit soort projecten worden uw medewerkers geschikt gemaakt om te opereren in een lerende organisatie. Het is een bedrijfsbrede aanpak. Niet alleen uw individuele werknemer wordt geschoold, maar in principe iedereen of een groep binnen het bedrijf. Opleidingen Ook de scholing van de BBL leerling zal steeds meer worden uitgevoerd op locatie in de praktijkomgeving. Hierdoor worden de verletkosten voor het bedrijf lager en kan de opleiding ook meer worden afgestemd op de werkzaamheden van het bedrijf zelf. Uiteraard blijven ter ondersteuning van de diverse opleidingen de locaties in Boxtel, Etten-Leur en Joure geopend. Contact Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met BGA of via De activiteiten van BGA Nederland worden mede mogelijk gemaakt door het HBA. 3

4 Eigen CAO Dakdekken Hellende Daken De CAO hellende daken is sinds 1 januari 2012 een feit. De totstandkoming van deze CAO is eigenlijk uit nood geboren, omdat de huidige Bouw-CAO niet langer geschikt was voor de dakdekkers hellende daken. Zo wordt bijvoorbeeld in de bouw gesproken van ondernemersrisico als het gaat over het weer. Maar dat ligt voor dakdekkers toch even anders; zij zijn geheel afhankelijk van het weer bij het maken van omzet! Met de komst van deze cao zijn de voor- en nadelen van het vak dakdekken eerlijk verdeeld tussen werknemer en werkgever. Daarnaast is een belangrijke winst dat de carrière van de vakman veel beter is omschreven. Was er in de bouw-cao slechts een summiere omschrijving van twee functies, in de CAO Hellende Daken is een compleet pad uitgewerkt, zodat een dakdekker nu echt carrière kan maken binnen de branche van leerling tot meester dakdekker, zoals dat ook in Duitsland goed werkt. Het streven van het sociaal Fonds Hellende daken is om de scholing hier ook geheel op in te richten. Mocht u vragen hebben over deze CAO, gaat u dan naar Oproep verkeerde producten In de voorjaarsledenvergadering van Het Hellende Dak is de oproep gedaan aan de leden om situaties te melden waarin dakdekkers door hun opdrachtgever verplicht werden om producten te gebruiken die voor het doel waarvoor ze gebruikt moesten, eigenlijk niet geschikt zijn. Met deze meldingen, die uiteraard vertrouwelijk worden behandeld, wordt getracht een beeld te krijgen van de ernst van dit probleem. Want alleen met voldoende inzicht kan de vereniging er ook daadwerkelijk iets aan doen. Wij verzamelen deze meldingen, publiceren er (anoniem) over, behandelen deze zaken in de technische commissie, en benaderen indien nodig leveranciers. Dus ook aan u de vraag: heeft u wel eens producten moeten verwerken die u eigenlijk niet wilde verwerken, met goede reden? Folies, isolatie, dakproducten etc. Producten die werden voorgeschreven, maar die naar uw professionele mening eigenlijk onder de maat zijn om een technisch goed dak te maken en/of om garantie op te geven. Meldt het via 4

5 Weersonafhankelijk werken Voor de branche Hellende daken heeft de branchevereniging Het Hellende Dak, in het kader van het HBA-jaarprogramma, onderzoek laten doen naar het weersonafhankelijk werken op en rond het hellende dak. Het onderzoek geeft inzicht in de uitkomsten, en daarnaast in het effect op de veiligheid en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van het dakdekkerbedrijf. Verder levert het onderzoek voorstellen op voor het ontwikkelen van systemen om het weersonafhankelijk werken beter mogelijk te maken op een economisch verantwoorde basis. Het voorliggende rapport is het resultaat van deskresearch van de brondocumenten en internetsites. Daarnaast zijn er praktijkobservaties geweest van toegepaste middelen. Uit het onderzoek blijkt dat veel bedrijven behoefte hebben aan een hulpmiddel dat bescherming biedt tegen de regen. Dit hulpmiddel moet vooral simpel zijn en praktisch in het gebruik. Bedrijven geven aan dat die behoefte er vooral is bij de renovatie. Hulpmiddelen tegen de slechte weersomstandigheden zijn te vinden door dak en steiger af te dekken tegen regen. Met zeil, steigerbuis en krimpfolie is door een bedrijf een prototype bedacht, maar dat is veel te duur. De klant wil dat niet betalen, maar tijdens de renovatie toch in zijn woning blijven wonen. Het gebruik van de doorwerktent vraagt wel aanpassingen in de logistiek, omdat kraan en liften anders ingezet moeten worden. Die tent staat dus op het maaiveld en houdt maar een gedeelte van het werk droog. In de praktijk is de behoefte aan geconditioneerd werken er in ieder geval wel. De toekomst zal uitwijzen welke bedrijven hierop gaan acteren. Het rapport is te downloaden via de sites en (bij het project Arbeidsomstandigheden) Stichting Promotie Onderzoek Gebouwschil (SPOG) Sinds 2009 is de heer Chris Geurts werkzaam als hoogleraar buitenschil aan de aan de TU Eindhoven. Binnen deze leerstoel wordt onderzoek gedaan naar de veranderende eisen aan de buitenschil van gebouwen; daken en gevels. (In nieuwsbrief nr 6 staat hierover een uitgebreid artikel.) Op donderdagmiddag 8 november a.s. wordt een relatiedag georganiseerd waar geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de laatste ontwikkelingen rond deze leerstoel. Mocht u hieraan willen deelnemen, dan kunt u zich wenden tot de heer Houbaer, secretaris van Het Hellende Dak. Mede mogelijk gemaakt door het Hoofdbedrijfschap Ambachten. 5

6 Wijze van verankeren geheel gewijzigd! Innovatie Op naar succesvolle partnerships! Volwaardige partners in de bouwketen van morgen. Vanuit Europa worden via de eurocodes verplichtingen opgelegd aan de lidstaten. In Nederland hebben we daarom te maken met gewijzigde eisen rond verankeringen, die in het nieuwe bouwbesluit zijn vastgelegd. Daardoor is nu een geheel andere wijze van verankering verplicht gesteld voor de bevestiging van dakbedekkingen, waardoor de berekeningen veel complexer worden. In de praktijk zal blijken dat een geheel nieuwe dakzonering is vastgelegd, met een andere manier van verankeren en daardoor met een andere werkwijze. Dit heeft ingrijpende consequenties, niet alleen voor de uitvoering, maar ook voor de manier van berekenen. Denkt u ook regelmatig kan dit niet beter en efficiënter?, maar ontbreekt de tijd en gelegenheid om samen met uw opdrachtgever naar oplossingen te zoeken? Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra en Syntens organiseren in november 2012 vier regionale innovatiebijeenkomsten met als thema: Samen bouwen loont!. Vernieuwende bouwers presenteren daar - samen met hun opdrachtgevers en toeleverende industrie! - hun initiatieven én resultaten. Waarom zijn de innovatiebijeenkomsten voor u interessant: U hebt direct contact met opdrachtgevers en opdrachtnemers. U hoort en ziet van collega s hoe zij innovaties toepassen. Het is een bijeenkomst van en voor mkb-ondernemers in bouw en infra. Opdrachtgevers De volgende opdrachtgevers worden uitgenodigd: Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten, Rijkswaterstaat, Dienst Vastgoed Defensie, Schoolbesturen, Landgoedeigenaren, Woningcorporaties en Zorginstellingen. Informatie Wilt u meer weten over het nieuwe bouwen of wilt u zich profileren tijdens de regionale bijeenkomsten, neem dan contact op met het secretariaat van Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra: En niet alleen voor de dakdekkers, ook de industrie moet haar programmatuur voor de verankeringsschema s geheel aanpassen. Dat dit even wennen zal zijn is duidelijk, maar het is ook een grote kans. Immers; het dakdekkersvak wordt wederom een stuk specialistischer, en de dakdekker die dit goed weet te leren kan zich nog beter onderscheiden van de niet-gespecialiseerde concurrentie! Op de Dakvakdag, die mede mogelijk gemaakt door het HBA, wordt een presentatie gegeven van de nieuwe eisen rond verankering. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. 6

7 De Code in het kort Als professional pakt u voor elke klus het juiste gereedschap. Maar welk gereedschap pakt u als u uw bedrijf wilt onderhouden? Het antwoord is de Code. De Code bundelt richtlijnen en voorschriften tot de standaard van uw branche. Wetgeving wordt naar de praktijk van uw bedrijf vertaald. U beschikt met de Code over een zorgvuldig opgesteld naslagwerk om uw bedrijf gezond en up-to-date te houden. De Code is zowel online als op papier beschikbaar via Branchecode Online sterk verbeterd! Deze web-applicatie is op vele fronten verbeterd, waardoor het gebruik makkelijker wordt. Zo kunt u de informatie die u zoekt over onder andere wetgeving en ondernemen sneller vinden en wordt het u gemakkelijker gemaakt om een verbeterplan voor uw bedrijf te maken. Uw Code is nog steeds te benaderen via Wat is verbeterd? Overzichtelijk en snel navigeren met tabbladen: Code, Checklist, Scoretabel en Plan van aanpak. Via Mijn instellingen maakt u keuzes (bijvoorbeeld dat u zzp-er bent), die op alle onderdelen van toepassing blijven. Ook tijdens het zoeken in de Code en het werken met het Plan van aanpak. De instellingen blijven behouden, ook na afsluiten en opnieuw inloggen. De opmaak is gemoderniseerd en aangepast aan de huisstijl van het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Uw eerder ingevulde gegevens in Checklist, Verbeterpunten en Plan van aanpak zijn gewoon nog beschikbaar. Nieuw is dat per gebruiker één checklist beschikbaar is. Dus geen verwarring meer over meerdere aangemaakte checklists. Als u meerdere Checklists had aangemaakt, dan is de laatst aangemaakte beschikbaar. Als die niet geheel was ingevuld, dan zijn de antwoorden uit de oudere Checklist(s) overgenomen. Branchecode Online werkt ook op Apple-computers. De toelichting op het gebruik, functies en de werking van Branchecode Online vindt u onder het tabblad Uitleg. Niet veranderd is: De inlogprocedure en uw inloggegevens zijn niet veranderd. U kunt dus gewoon inloggen op de homepage van of via de knop Branchecode Online op de site van de brancheorganisatie. Branchecode online blijft gratis toegankelijk. De Codes en de inhoud van de Code(s). Dus dezelfde Codes zijn beschikbaar met dezelfde inhoud. Uw Code bevat nog steeds de nuttige informatie over gezond en veilig werken, duurzaam ondernemen, inkoopinformatie, eisen aan bedrijfshulpverlening en nog veel meer. De goede bescherming van al uw gegevens die u achterlaat op Branchecode Online. De functies van de Code zijn hetzelfde: - in zoeken en/of naslaan. - structureel verbeteringen doorvoeren met de Checklist, lijst met verbeterpunten en Plan van aanpak. Ook kunt u met de Checklist een (voorbereiding op een) risico-inventarisatie en -evaluatie maken. Kijk op ww.hba.nl en concludeer zelf dat bedrijfsverbeteren nog nooit zo gemakkelijk was. Oproep Gevel & Dakjournaal Zoals u allen weet is de vereniging mede uitgever van het blad Gevel & Dakjournaal dat u allen regelmatig ontvangt. Dit blad wordt door de markt nog steeds erg goed ontvangen. Wij kunnen dan een journalist en fotograaf laten komen, die er een mooi artikel van maakt. Bovendien kunt u in dit blad op kleinere schaal uw bedrijf vermelden tegen niet al teveel kosten. We schrijven hierin over mooie of bijzondere projecten. Dus denkt u die te hebben, laat dat ons dan weten via Maak hier gepast gebruik van, want het draagt bij aan de ontwikkelingen in de branche. 7

8 HBA presenteert politiek pleidooi voor de Ambachtseconomie De ambachtseconomie is onmisbaar voor een nieuwe duurzame samenleving in Nederland. Dat stelde Elrie Bakker, voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), op 4 september jl. tijdens de Dag van het Ambacht in de Dutch HealthTec Academy in Utrecht. Elrie Bakker bood een aantal Tweede Kamerleden, onder wie Erik Ziengs (VVD), Sharon Gesthuizen (SP), Roos Vermeij (PvdA) en Agnes Mulder (CDA) een Pleidooi voor de Ambachtseconomie aan met een kwaliteitsstrategie voor een duurzamer Nederland. Elrie Bakker: Er wordt vaak gesproken over duurzaamheid, maar meestal gaat het dan alleen om verantwoord gebruik van energie en grondstoffen. Duurzame ontwikkeling gaat ook over kwaliteit en innovatie. Een vergrijzende bevolking heeft andere behoeften, denk aan voeding, huid- en voetverzorging, ergonomische hulpmiddelen en oplossingen etc. Ambachten zijn hard nodig voor een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van Nederland en ik mis op dit punt politiek commitment. Het Pleidooi voor de Ambachtseconomie dat het HBA gisteren presenteerde maakt duidelijk hoe belangrijk ambachten zijn voor het Nederland van de toekomst. Maar de sector kampt daarnaast met grote uitdagingen. Door vergrijzing en ontgroening zijn tot 2021 ten minste nieuwe vakmensen nodig. Elrie Bakker: De ambachtseconomie is één van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie, maar door de kleinschaligheid en diversiteit erg kwetsbaar. Daarom is er behoefte aan een Centrum voor de Ambachtseconomie, een ondersteunend expertisecentrum dat kan dienen als vraagbaak voor branches en ondernemingen en als aanspreekpunt voor de overheid. Zo n centrum moet in samenwerking met brancheorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid de ambachten in staat stellen een bijdrage te blijven leveren aan een duurzamer Nederland. In de schaduw van het Torentje gaven Elrie Bakker (Hoofdbedrijfschap Ambachten) en Hans Biesheuvel (MKB Nederland) op 3 september jl. de aftrap voor een kritische verkiezingscampagne: Kies Partij voor het Ambacht. In de campagne worden politici zoals Mark Rutte, Emile Roemer en Diederik Samson rechtstreeks aangesproken. Moet de Minister President bij gebrek aan glazenwassers zelf de ramen van het Torentje lappen? Zal Rutte bij gebrek aan pianostemmers zelf zijn piano moeten stemmen? De postercampagne moet de politiek doordringen van het belang van de ambachtseconomie. In samenwerking met: Het Hellende Dak BGA Nederland Voor meer informatie: HBA T E I Redactie: HBA Basisontwerp: WIM Ontwerpers, Den Haag Lay-out: Optima Forma bv, Voorburg Druk: FWA Drukwerk, Zoetermeer 8

Kennis is macht. Kennis versterkt je positie op de arbeidsmarkt. voor de zonweringspecialist. September 2012 - nr. 3

Kennis is macht. Kennis versterkt je positie op de arbeidsmarkt. voor de zonweringspecialist. September 2012 - nr. 3 September 2012 - nr. 3 Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) in nauwe samenwerking met Romazo, CNV Vakmensen, De Unie en FNV Bondgenoten ten

Nadere informatie

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure Mei 2012 nr. 38 Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten met de jaarlijkse heffing betaalt. Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen

Nadere informatie

3x beter voor werkgever en werknemer

3x beter voor werkgever en werknemer Juni 2011 nr. 1 Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten die wij als Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) samen met de NVOS-Orthobanda, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen voor uw branche uitvoeren.

Nadere informatie

Platform voor veilig werken op hoogte. Voorwoord. voor dakdekkers hellende daken. Juni 2011 nr. 5

Platform voor veilig werken op hoogte. Voorwoord. voor dakdekkers hellende daken. Juni 2011 nr. 5 Juni 2011 nr. 5 Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) ten behoeve van uw branche uitvoert. Het gaat om initiatieven en projecten die een bijdrage

Nadere informatie

voor de glazeniers Eerste vakbeurs Glasvak Pak de nieuwe Code van de glazenier oktober 2011 nr. 2

voor de glazeniers Eerste vakbeurs Glasvak Pak de nieuwe Code van de glazenier oktober 2011 nr. 2 oktober 2011 nr. 2 Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) ten behoeve van uw branche uitvoert. Het gaat om initiatieven en projecten die een

Nadere informatie

IJsbereiders. Hoge- en lagedrukgebieden

IJsbereiders. Hoge- en lagedrukgebieden Nieuwsbrief IJsbereiders September 2010 01 In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten realiseert met de heffing die u jaarlijks betaalt. Samen met

Nadere informatie

Weet waarvoor u betaalt!

Weet waarvoor u betaalt! Weet waarvoor u betaalt! Toelichting op de aanvullende bijdrage voor Schoorsteenvegers 2011 45 Vakmensen máken het In deze toelichting staat informatie over de besteding van uw extra bijdrage aan het HBA

Nadere informatie

Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL

Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL 1. TEN GELEIDE Het trainingsmodel beschrijft de training in zijn geheel en uitgesplitst naar onderdelen en werkvormen. Per onderdeel zijn leerdoelen geformuleerd. De

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS. Aanmelden via: info@greenworksacademy.nl

OPLEIDINGSGIDS. Aanmelden via: info@greenworksacademy.nl OPLEIDINGSGIDS Greenworks en de Academy U EN HET MILIEU VERDIENEN BETER Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat het een positieve invloed heeft op de rest van de wereld en de toekomst hiervan, zowel op het

Nadere informatie

Renovatie Transport logistiek industrie

Renovatie Transport logistiek industrie Renovatie Transport logistiek industrie WWW.VOORTMANDAKENWAND.NL 01 introductie Er kunnen diverse redenen zijn om het dak en de wanden (gebouwschil) van bestaande bedrijfsruimtes te herstellen en/of te

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

voor de glazenwassers

voor de glazenwassers Juli 2011 nr. 1 Deze Nieuwsbrief informeert u over de activiteiten die wij als Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) samen met de OSB, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen voor uw branche uitvoeren. Het gaat om

Nadere informatie

STARTCONFERENTIE ACTIEPLAN ARBEIDSVEILIGHEID

STARTCONFERENTIE ACTIEPLAN ARBEIDSVEILIGHEID 9 STARTCONFERENTIE ACTIEPLAN ARBEIDSVEILIGHEID Den Haag, 1 juli 2010 Veilig onderhoud op en aan gebouwen Jos van der Borgt Coördinator Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche Namens platform

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering

Nadere informatie

Hoofdbedrijfschap Ambachten. Is uw bedrijf klaar voor de toekomst?

Hoofdbedrijfschap Ambachten. Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? Hoofdbedrijfschap Ambachten Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? De toenemende vergrijzing in Nederland is een vaststaand gegeven. Door demografische ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuw logo voor de Nederlandse Schoenmakers. voor de schoenherstellers. Nieuws, tips en bedrijfspresentaties op Schoenmaker.com. Oktober 2012 nr.

Nieuw logo voor de Nederlandse Schoenmakers. voor de schoenherstellers. Nieuws, tips en bedrijfspresentaties op Schoenmaker.com. Oktober 2012 nr. Oktober 2012 nr. 3 Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) in nauwe samenwerking met NSV, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten ten behoeve van uw

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

voor de pedicures Kwaliteit en opleidingen Warme winter! november 2012 nr. 39

voor de pedicures Kwaliteit en opleidingen Warme winter! november 2012 nr. 39 november 2012 nr. 39 Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten met de jaarlijkse heffing betaalt. Warme winter! Zorg dat uw klanten hun voeten in

Nadere informatie

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Begin 2014 zijn de vakgroepleden Dak- en Gevelbegroeners door het bestuur bezocht. De inhoud van deze ledenbezoeken is als volgt samen te vatten:

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst!

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst! Werken in de bouw Bouw aan je toekomst! De bouw biedt veel mogelijkheden voor iedereen die van techniek houdt en graag samenwerkt. Mogelijkheden waar je misschien niet zo snel aan denkt. Want in de bouw

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 1. Ontdek hoeveel Sturen op Cijfers u oplevert Wilt u ook: Beter verdienen met uw pedicurepraktijk? Meer inzicht in de cijfers van uw praktijk? Minder stress

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Rietdekkers. steeds belangrijker. Bij opleiding en scholing in de rietdekkersbranche

Rietdekkers. steeds belangrijker. Bij opleiding en scholing in de rietdekkersbranche Nieuwsbrief Rietdekkers December 2009 02 Op de valreep van 2009 bieden wij u een tweede editie van de HBA-nieuwsbrief aan. Deze is grotendeels gewijd aan opleiding en scholing. Daarnaast is er aandacht

Nadere informatie

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Uneto-VNI BIA traject Doel: Branche Innovatie Agenda s voor thema s uit Radar 2020 Vijf technische

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Dakpaspoort, een arboselfie. Jos van der Borgt

Dakpaspoort, een arboselfie. Jos van der Borgt Dakpaspoort, een arboselfie Jos van der Borgt Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche 415 miljoen vierkante meter dakvlak in Nederland Jaarlijks te onderhouden ca. 20 miljoen vierkante meter Komende

Nadere informatie

Voetverzorging. Op scherp tijdens VTV

Voetverzorging. Op scherp tijdens VTV Nieuwsbrief Voetverzorging April 2009 32 In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten realiseert met de heffing die u jaarlijks betaalt. Samen met de

Nadere informatie

Om deze code te ontvangen dient u eerst uw eigen account aan te maken.

Om deze code te ontvangen dient u eerst uw eigen account aan te maken. HANDLEIDING GEBRUIK DIGITAAL SUBSIDIEPORTAL SFRECREATIE Voor het aanmaken van uw eigen account en gebruik van de functies binnen het portal, krijgt u een eigen omgeving. Deze omgeving is alleen te benaderen

Nadere informatie

Dé nieuwe naam voor de brancheorganisatie met 2.600 bedrijven die het onderhoud aan vastgoed en industrie uitvoeren.

Dé nieuwe naam voor de brancheorganisatie met 2.600 bedrijven die het onderhoud aan vastgoed en industrie uitvoeren. Dé nieuwe naam voor de brancheorganisatie met 2.600 bedrijven die het onderhoud aan vastgoed en industrie uitvoeren. OnderhoudNL OnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders-

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1. Onderhandelingen CAO voor de Bouwnijverheid 2012

NIEUWSBRIEF 1. Onderhandelingen CAO voor de Bouwnijverheid 2012 NIEUWSBRIEF 1 Onderhandelingen CAO voor de Bouwnijverheid 2012 Het doet ons plezier om u namens de hele delegatie van werkgeverszijde op de hoogte te stellen van de belangrijkste elementen in de aanstaande

Nadere informatie

De weg naar vernieuwing in de bouw

De weg naar vernieuwing in de bouw De weg naar vernieuwing in de bouw De gebruiker centraal Ruimte voor innovatie Efficiënter bouwproces Toekomstbestendige gebouwen Flexibele huisvesting Bijdrage aan duurzame leefomgeving Meer rendement

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STAAL GAAT HET MAKEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN Elk jaar trekt de Nationale Staalbouwdag vele opdrachtgevers, ontwerpers, (staal)bouwers, leveranciers

Nadere informatie

Toelichting bij Arbocatalogi in Codes

Toelichting bij Arbocatalogi in Codes Toelichting bij Arbocatalogi in Codes Januari 2010 Historie van de Code Vanaf 1997 brengt het HBA Codes als praktijkgidsen voor een beter bedrijf uit. Het HBA realiseerde zich dat er één document per branche

Nadere informatie

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk Jan Michiel Meeuwsen, TNO Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk De risico-inventarisatie en evaluatie in Nederland; van papier naar digitaal De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet vereist van alle

Nadere informatie

Cp7. het bedrijfsplan

Cp7. het bedrijfsplan Cp7 het bedrijfsplan Een onderneming starten begint met een idee. U heeft een idee over wat u wilt verkopen en aan wie u dat wilt verkopen. U denkt ook na over een goede plaats voor uw onderneming. Voordat

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

Toelichting op het kwaliteitsprogramma Vakmanschap en Zekerheid

Toelichting op het kwaliteitsprogramma Vakmanschap en Zekerheid Toelichting op het kwaliteitsprogramma Vakmanschap en Zekerheid Grip op garantie Producenten van bouw- en interieurmaterialen - zowel fabrikanten als importeurs streven ernaar hun imago te versterken.

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

De werknemers van de toekomst. werken straks al bij u. U kunt er vast over meepraten: goed personeel is

De werknemers van de toekomst. werken straks al bij u. U kunt er vast over meepraten: goed personeel is 43600118_Brochure_WerkGevers - 210 x 210 mm - FC - pagina 1 Met de werken straks al bij u juiste U kunt er vast over meepraten: goed personeel is schaars. En die krapte op de arbeidsmarkt zal de komende

Nadere informatie

on tour op vakbeurzen

on tour op vakbeurzen KLEIN TRANSPORT PLEIN on tour op vakbeurzen voor uw klein transport! Beursagenda najaar 2015 t/m voorjaar 2016 Doelgericht netwerken Sfeerproeven bij gevarieerde vakbeurzen Regionale kracht, landelijk

Nadere informatie

Ontdek de Code! En win een laptop. P(l)ak de code! Voor een succesvollere bedrijfsvoering. voor de professionele grimeurs, visagisten en toneelkappers

Ontdek de Code! En win een laptop. P(l)ak de code! Voor een succesvollere bedrijfsvoering. voor de professionele grimeurs, visagisten en toneelkappers April 2012 nr. 2 voor de professionele grimeurs, visagisten en toneelkappers Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten die het Hoofdbedrijschap Ambachten (HBA) samen met de brancheorganisaties

Nadere informatie

Online lezen. Van het (trotse) bestuur. Denk om het milieu en de (school)begroting! PCPO heeft een nieuwe huisstijl. Jaargang 9 Nummer 2 Maart 2015

Online lezen. Van het (trotse) bestuur. Denk om het milieu en de (school)begroting! PCPO heeft een nieuwe huisstijl. Jaargang 9 Nummer 2 Maart 2015 Jaargang 9 Nummer 2 Maart 2015 Online lezen Denk om het milieu en de (school)begroting! Je leest nu het eerste artikel van onze nieuwe PCPO-nieuwsbrief. De nieuwsbrief ziet er heel anders uit en heeft

Nadere informatie

Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen

Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen GB&O staat voor Gevel Beheer & Onderhoud; een duurzame krachtenbundeling van professionals

Nadere informatie

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken?

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? In de eerste bijeenkomst van het Platform O&O op 18 mei jl. in Zaltbommel, is aandacht besteed aan het thema langer

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Voor veel ondernemers geldt dat het op dit moment moeilijke economische tijden zijn. In de derde editie van het Bedrijvenpanel vragen wij

Nadere informatie

Communicatieplan 2015

Communicatieplan 2015 Communicatieplan 2015 Genemuiden Versie 3.0 Definitief 1 Titel : Communicatieplan 2015 (sub) titel : CO 2 prestatieladder Interne en externe communicatie Projectnummer Status : 1490000 (Tebezo) : Definitief

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 95 (februari 2012) Voorstellen: Marco Fenu

Nieuwsbrief nummer 95 (februari 2012) Voorstellen: Marco Fenu Nieuwsbrief nummer 95 (februari 2012) Voorstellen: Marco Fenu Op 13 februari jl. is Marco Fenu ons team komen versterken. Na de HAVO en MTS heeft hij de HTS, richting duurzame bedrijfsvoering in Tilburg,

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN ANFORS.COM. Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak

HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN ANFORS.COM. Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN ANFORS.COM Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak Geachte relatie, Wij waarderen uw klandizie en interesse in onze producten ten zeerste.

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Bestellen influenzavaccins vanaf 1 juni tot en met 30 juni a.s. via www.snpg.nl

Bestellen influenzavaccins vanaf 1 juni tot en met 30 juni a.s. via www.snpg.nl NIEUWSBRIEF MEI 2015 Bestellen influenzavaccins vanaf 1 juni tot en met 30 juni a.s. via www.snpg.nl In deze nieuwsbrief:» Nieuwe website» Bestellen vaccins» Inloggen» Vernieuwde algemene voorwaarden»

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

Datum 03 juli 2014 Betreft Beantwoording vragen over regeldruk in de kappersbranche en andere bedrijven in de ambachtseconomie

Datum 03 juli 2014 Betreft Beantwoording vragen over regeldruk in de kappersbranche en andere bedrijven in de ambachtseconomie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP

GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een netwerkorganisatie van (semi-)publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur. Deelnemers zijn: de Alliantie, Dienst

Nadere informatie

Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering. Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN

Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering. Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN De bouw staat te boek als een weinig innovatieve, conservatieve

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie Dumebo DWS MDG

Welkom Perspresentatie Dumebo DWS MDG Welkom Perspresentatie Dumebo DWS MDG Mw. Rielèn van der Hoek Inleiding IJsbrand van Straalen TNO Bouw en Ondergrond Henk Reijnders voorzitter MDG Paul Dieben voorzitter Dumebo DWS Discussie- en vragenronde

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1)

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1) Agenda Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars Zaterdag 13 april 2013 9 september 2013 1. Opening 2. Voorstelronde (Theun) 3. Arbowet- en regelgeving op de molen (Erik) 4. Veiligheid

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Innovatiestatement Aannemersfederatie Nederland

Innovatiestatement Aannemersfederatie Nederland Inleiding Aannemersfederatie Nederland is een landelijk werkende vereniging voor brancheorganisaties van MKB aannemers in de bouw & infra. Aannemersfederatie Nederland draagt in haar rol bij aan een zo

Nadere informatie

hoge stroming Fase Ontdek en onderzoek

hoge stroming Fase Ontdek en onderzoek Groep 7 & 8 Team van maximaal 4 leerlingen Leerling materiaal TECHNIEK TOERNOOI hoge stroming Fase Ontdek en onderzoek Verdeel de rollen Je werkt in een groepje van vier leerlingen. Iedereen in je groepje

Nadere informatie

Handleiding. VGT Portal

Handleiding. VGT Portal Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen Zaandam, 6 juli 2015 Versie: 2015-V 1.3 VGT Zaandam De laatste versie van deze handleiding kunt u altijd hier downloaden. Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

De Offerteboosters. Formulier Prijsvraag Verbouwing vol energie 2012. Je gegevens. Je idee Hoe heet je idee? Verzin een pakkende titel.

De Offerteboosters. Formulier Prijsvraag Verbouwing vol energie 2012. Je gegevens. Je idee Hoe heet je idee? Verzin een pakkende titel. Formulier Prijsvraag Verbouwing vol energie 2012 Let op: Om kans te maken op een van de prijzen verklaart de indiener bereid te zijn zijn/haar idee te presenteren op de Zomermeeting Energieneutraal Verbouwen

Nadere informatie

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 Handleiding website Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 In deze handleiding website wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u als lid kunt inloggen op de website van Sociëteit De Witte alsmede

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Handleiding. VGT Portal

Handleiding. VGT Portal Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen Zaandam, 13 augustus 2015 Versie: 2015-V 1.4 VGT Zaandam De laatste versie van deze handleiding kunt u altijd hier downloaden. Handleiding VGT Portal

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705 Vaardigheden - Enquête HV 2 Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52705 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Onze bakkerij werkt mee aan de uitvoering van het Arboconvenant Grondstofallergie

Onze bakkerij werkt mee aan de uitvoering van het Arboconvenant Grondstofallergie Onze bakkerij werkt mee aan de uitvoering van het Arboconvenant Grondstofallergie ...grondstofallergie kan opeens een probleem worden......elk bedrijf een stofbeheersingsplan... Preventie van grondstofallergie:

Nadere informatie

'Bijzondere' werknemers

'Bijzondere' werknemers 'Bijzondere' werknemers Inhoud In het kort... 1 'Opting-in' en 'pseudo-werknemers'... 1 Geen aparte sector... 2 Waarom meerdere groepen in de sector 00?... 2 Verloning en Aangifte loonheffingen automatisch

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen. Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen

Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen. Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen Juni 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten 3 Contactpersonen 6 Onderzoeksresultaten groen ondernemen

Nadere informatie

Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig en probleemoplossend werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven.

Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig en probleemoplossend werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Wat is het technasium? Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig en probleemoplossend werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Hoe werkt het? De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Weet waarvoor u betaalt!

Weet waarvoor u betaalt! Weet waarvoor u betaalt! Uw jaarlijkse bijdrage aan het HBA voor 2011 30 Vakmensen máken het Het Hoofdbedrijfschap Ambachten vertegenwoordigt 36 uiteenlopende branches met in totaal bijna 80.000 ondernemingen

Nadere informatie

Aan de slag met Boris Praktijkloket

Aan de slag met Boris Praktijkloket Aan de slag met Welkom bij het. Het Praktijkloket bestaat uit twee delen: 1. Het samenstellen van een Boris Praktijkverklaring voor maatwerktrajecten 2. Een overzicht van bestaande branchecertificaten

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

Persoonlijke GPS Certificatie Training

Persoonlijke GPS Certificatie Training Persoonlijke GPS Certificatie Training gedrag en communicatie Als uw personeel de belangrijkste pijler is in uw organisatie, dan is het noodzakelijk dat het personeel een uitdaging ziet in een gezond en

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Sector en keteninitiatieven

Sector en keteninitiatieven Sector en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen Kenmerk 1.D.1_1, 3.D.1_1, 3.D.1_2 en 3.D.2_1 Sector en keteninitiatieven Datum 13 maart 2015 Versie

Nadere informatie

Communicatie als motor voor acquisitie

Communicatie als motor voor acquisitie Mijn functie in dit praktijkvoorbeeld is communicatie adviseur en coördinator. Ik ben een junior communicatiewetenschapper met een sterke interesse in (online) marketing, communicatie, social media en

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie