Inhuldiging Coca-Cola Chair. Doopceremonie Roos Stefanie s Rozen Fonds. Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhuldiging Coca-Cola Chair. Doopceremonie Roos Stefanie s Rozen Fonds. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Inhuldiging Coca-Cola Chair Doopceremonie Roos Stefanie s Rozen Fonds Jaarverslag 2014

2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Het Leuvens Universiteitsfonds 4 Schenkingen 6 Fondsen 8 Leerstoelen 10 Legaten 12 Hoe schenken aan bestaande fondsen en projecten? 14 Overzicht 2014 Feiten en cijfers 15 Schenkingen 16 Fondsen 18 Leerstoelen 22 Beurzen en prijzen 25 Legaten 27 Evenementen 28 Communicatie 38 Campagne: Opening the future 40 Lijst van actuele Leerstoelen op naam 46 Lijst van alle Fondsen 49 Leuvens Universiteitsfonds Minderbroedersstraat Leuven Tel.: Fax: leuvensuniversiteitsfonds

3 Jaarverslag 2014 Voorwoord Ik wil graag beginnen met een woord dat we weinig gebruiken en dat nochtans de sluitsteen is van elk menselijk contact: dank. Een bijzonder woord van dank richt ik dan ook heel graag aan de vele schenkers en mecenassen waar onze universiteit zo op steunt, de kracht van de civil society. Uw gulheid vergroot onze mogelijkheden op een heel reële wijze. Dankzij uw schenking, uw fonds, uw leerstoel, of welke andere vorm van generositeit u ook heeft bedacht, dankzij al die inspanningen worden kansen vergroot, onderzoeksmogelijkheden geschapen en wordt onze universiteit een betere universiteit. Ik dank u allen van harte voor de warmte waarmee u zich voor onze universiteit inzet. Rik Torfs, rector KU Leuven, bij de opening van het academiejaar

4 Bedankt! JANUARI: Actie op Leuvense Kerstmarkt levert recordopbrengst op FEBRUARI: Stichting Arjan richt fonds op voor onderzoek naar hersenstamtumoren MAART: Inhuldiging Nicolasfonds voor Neonatologie APRIL: Studenten KHLeuven organiseren modeshow voor Rondoufonds MEI: Inhuldiging Fraiture Fonds voor Bloedziekte JUNI: Koen Gaudaen rijdt 'La Cannibale' tvv onderzoek Digestieve Oncologie JULI: Inhuldiging Mady Browaeys Fonds AUGUSTUS: Ice Bucket Challenge levert heel wat fondsen op voor ALS-onderzoek SEPTEMBER: Mevr. Planckaert-Dewaele bezoekt de onderzoekers die haar Fonds ondersteunt OKTOBER: Roos Stefanie's Wish wordt overhandigd aan peter rector Torfs NOVEMBER: Verlenging AbbVie Inflammatory Bowel Diseases Chair DECEMBER: Benefietconcert Pieter Van Loon Fonds 4

5 Jaarverslag 2014 Het Leuvens Universiteitsfonds is het centrale orgaan voor mecenaat en sponsoring aan de KU Leuven. Het adviseert externe schenkers, alumni, vrienden, (ex-)patiënten van het ziekenhuis, bedrijven, organisaties, en anderen die een gift aan de KU Leuven wensen te doen. Het Leuvens Universiteitsfonds begeleidt tevens professoren en medewerkers van de KU Leuven die een project voor de verwerving van externe financiering willen opzetten. Missie Geef om kennis is al jaren de slagzin van het Leuvens Universiteitsfonds. Met uw financiële steun creëert u extra mogelijkheden en maakt u het verschil, sterker nog: u maakt de KU Leuven mee. Het Leuvens Universiteitsfonds brengt mecenaat en sponsoring aan voor de realisatie van: de sociale ondersteuning en onderwijskundige omkadering van de studentengemeenschap de financiering van hoogwaardig onderzoek en onderwijskundige innovaties de maatschappelijke dienstverlening van de universiteit de bevestiging van haar waardegerichtheid de instandhouding van haar eeuwenoude erfgoed de verdere uitbouw van haar logistieke infrastructuur de versterking van haar internationale oriëntering Er kan dus gegeven worden aan een brede waaier van thema s, zoals beurzen, gezondheidszorg, ontwikkelings - samenwerking, erfgoed, cultuur, enzovoort. Organisatie Het team van het Leuvens Universiteitsfonds onder leiding van mevrouw Isabel Penne wordt bijgestaan door een aantal academici die optreden als portefeuillehouder om het mecenaat rond vijf thema s actief aan te sturen: Leerstoelen o.l.v. em. prof. Jacques Vandenbulcke Schenkingen en legaten o.l.v. em. prof. Walter Pintens Verenigde Staten o.l.v. ererector André Oosterlinck Gezondheidszorg o.l.v. em. prof. Marc Boogaerts Diversiteit en Gelijke Kansen o.l.v. vicerector Katlijn Malfliet Daarnaast wordt de mecenaatscampagne Opening the future aangestuurd door een eigen raad met dr. ir. Urbain Vandeurzen als voorzitter. Het Leuvens Universiteitsfonds wordt gestuurd door de Bestuurscommissie, onder voorzitterschap van algemeen beheerder prof. Koenraad Debackere, met vertegenwoordigers uit alle groepen, zijnde Humane Wetenschappen, Wetenschap & Technologie en Biomedische Wetenschappen. In de schoot van de Senaat KU Leuven, een adviesorgaan, is een Werkgroep Fondsenwerving actief onder leiding van Frans Baron van Daele. Rechtstaand eerste van links: Isabel Penne, Directeur Juridische Dienst LUF Zittend van rechts naar links: Liesbeth Vannoote, Hoofd Juridische Dienst LUF Tinne Delbaen, Contractbeheerder Nadine Loenders, Juridisch adviseur Claudia Nogueira, Contractbeheerder (niet op de foto) Campagne Opening the future Zittend van links naar rechts: Caroline Van Hoolandt, Medewerker Campagne Opening the future Kristine Chapelle, Manager Campagne Opening the future Algemene Fondsenwerving Rechtstaand van rechts naar links: Hilde Plessers, Medewerker Administratie & Onthaal Nadine Gregoor, Research & Informatiebeheer Marlies Vanderbruggen, Medewerker Administratie & Onthaal Agna Schiffeleers, Financieel medewerker Centraal zittend van links naar rechts: Leen Imbrechts, Hoofd Algemene Fondsenwerving Davy Ickx, Medewerker Administratie & Onthaal Katrien Vanwetswinkel, Medewerker Communicatie & Events 5

6 Schenkingen Geconfronteerd worden met hart - problemen was voor mij een zware domper. Maar de steun van mensen met gelijkaardige, en veel zwaardere, aandoeningen deed me beseffen dat ik eigenlijk geluk heb. Ik wil iets betekenen voor andere hartpatiënten. Zo ontmoette ik Rune en zijn ouders. Hij en zo veel andere kindjes moeten hun leven lang met de handrem op leven. Ik wil vol enthousiasme meewerken aan zijn fonds, dat kindercardiologisch onderzoek steunt. Niels Albert ex-veldrijder en peter van het Runefonds Foto: Chequeoverhandiging supportersclub Niels Albert voor Runefonds 6

7 Jaarverslag 2014 Steeds meer particulieren, alumni, professoren, (ex-)patiënten van het ziekenhuis, organisaties, bedrijven en anderen drukken hun waardering voor de activiteiten van de KU Leuven uit via een schenking. Hun steun biedt onderzoekers de kans om diepgaand onderzoek in volle academische vrijheid te realiseren, geeft studenten die het moeilijk hebben, in eigen land of in een ontwikkelingsland, een duwtje in de rug of helpt eeuwenoud patrimonium bewaren. De vorm en bestemming van een gift wordt vrij bepaald door de schenker. Die kiest zelf een specifiek doel uit om te ondersteunen, of laat de keuze over aan de Universiteit. Er zijn meer dan 140 verschillende initiatieven aan de KU Leuven en het UZ Leuven binnen verschillende thema s als kankeronderzoek, kindergeneeskunde, gezondheid, studiebeurzen, ontwikkelingssamenwerking en erfgoed. Handgiften Een handgift is de eenvoudigste manier om de mecenaats - werking van de KU Leuven te steunen. Een handgift kan de vorm aannemen van een bedrag in geld. Ook aandelen en andere waardepapieren aan toonder of roerende goederen zoals boeken of kunstvoorwerpen kunnen aan de universiteit gegeven worden. Indien de schenker nauw betrokken wenst te blijven, kan hij een intern fonds opzetten of een leerstoel oprichten voor een specifiek doel naar keuze. Samen met het Leuvens Universiteitsfonds wordt die intentie om te geven vastgelegd in statuten of een contract. Bij een handgift dienen geen registratierechten te worden betaald. Vanaf 40 per jaar geniet de schenker van een fiscaal voordeel. Schenkingen Een schenking is een meer formele vorm van geven. Het grote verschil met een gift schuilt in het feit dat de schenking in een notariële akte wordt vastgelegd. Voor schenkingen aan de universiteit zijn de registratierechten beperkt tot 5,5%. Een schenking van geld levert hetzelfde fiscale voordeel op als een handgift. Jaarlijks verkrijgt de KU Leuven talrijke schenkingen en handgiften. Op pagina 16 stellen wij er enkele aan u voor. Op pagina 14 vindt u meer informatie over hoe u kan schenken aan de KU Leuven. Indien u hierover nog vragen heeft, kan u contact opnemen met mevr. Isabel Penne: of + 32 (0) Schenking van houtskooltekening Prisoner of War, door Wendy Morris, laureaat van de eerste excellentie - beurs in de Kunsten van het Fonds Roger Dillemans 7

8 Fondsen Wilfried zou deze erkenning vanuit zijn universiteit zeer op prijs hebben gesteld. Jongeren die interesse tonen in Europa moeten aangemoedigd worden. Zij worden namelijk de politieke en maatschappelijke leiders van morgen. Europa heeft ze nodig. Als we met dit Fonds jongeren kunnen betrekken bij de opbouw van Europa, hebben we ons doel bereikt. Miet Smet-Martens initiatiefneemster van het Wilfried Martens Fonds Foto: inhuldiging Wilfried Martens Fonds op 18 december, vlnr: rector Rik Torfs, EVP-voorzitter Joseph Daul, Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk, mevrouw Miet Smet-Martens en prof. Steven Van Hecke 8

9 Jaarverslag 2014 Schenkers die langdurig hun steun aan een project willen bestendigen, kunnen hiervoor een fonds aan de KU Leuven oprichten. Een fonds heeft steeds een duidelijke naam en doelstelling, die in statuten worden beschreven. Het startkapitaal van een fonds kan bestaan uit een handgift, schenking of legaat en kan doorlopend aangevuld worden. Schenkers kiezen voor hun fonds een project of algemeen domein dat hen na aan het hart ligt. Het fonds draagt de naam hetzij van de schenker zelf, hetzij van een persoon wiens nagedachtenis hij wil eren of van een doel dat hij wil ondersteunen. Een fonds maakt deel uit van de KU Leuven als intern afgezonderd krediet van de universiteit en heeft daarom geen rechtspersoonlijkheid. Vanuit een fonds is het eveneens mogelijk om een of meerdere prijzen of beurzen in te stellen om bijvoorbeeld studenten van minder gegoede afkomst of uit een ontwikkelingsland de nodige onderwijskansen te bieden. Op pagina 25 stellen we de beurzen en prijzen die in 2014 zijn uitgereikt vanuit een fonds aan u voor. Een fonds wordt aangestuurd door een bestuurscommité, waarin naast een meerderheid van KU Leuven vertegen - woordigers ook de schenker of een vertegenwoordiger kan zetelen. Zo geeft het de oprichter de kans om nauw bij de rapportering over de werkzaamheden betrokken te blijven. Het bestuurscommité bepaalt eveneens de bestemming van de inkomsten van het fonds. 20 januari: inhuldiging Tulkens-Dehaeseleer Fonds Na de storting van het startkapitaal is het de bedoeling dat de oprichter of schenker van het fonds blijft zorgen voor de jaarlijkse dotaties, zodat er blijvende financiële input is voor het realiseren van de doelstellingen van het fonds. De oprichter of schenker hoeft de jaarlijkse bedragen niet enkel zelf te storten, maar kan schenkingsoproepen lanceren bij vrienden en bekenden. Iedereen die een gift overmaakt, particulieren en bedrijven, komt in aanmerking voor een fiscaal voordeel vanaf een bedrag van minimum 40 euro per jaar. De schenker kan ook fondsenwervings - events organiseren die ervoor zorgen dat het fondskapitaal aangevuld wordt. U vindt voorbeelden van concerten, benefietdiners, sporttornooien, enzovoort in de rubriek over events op pagina 28. In samenwerking met het Leuvens Universiteitsfonds zijn er in totaal 130 fondsen actief aan de KU Leuven, waarvan 15 nieuw opgericht in Deze fondsen stellen we graag aan u voor vanaf p. 18. Een lijst van alle fondsen aan de KU Leuven vindt u vanaf p. 49. Indien u meer informatie wenst over het oprichten van een fonds aan de KU Leuven kan u contact opnemen met mevr. Isabel Penne: of april: inhuldiging KID-fonds voor kinderimmuundeficiënties 9

10 Leerstoelen We hebben nog altijd veel te weinig aandacht voor de oorzaken en gevolgen van depressies bij jongeren. Vlaanderen en Nederland verschillen procentueel niet significant wat het aantal depressies betreft, maar depressie leidt in Vlaanderen wel tweemaal vaker tot suïcide. Als we er daarvan één kunnen voorkomen, leveren we al goed werk, maar wij denken dat 50% minder suïcides haalbaar moet zijn. Jan Toye nabestaande en voorzitter vzw GavoorGeluk Foto: inhuldiging Fortune Leerstoel, op 17 december geschonken door GavoorGeluk 10

11 Jaarverslag 2014 Al sinds 1993 worden aan de KU Leuven, naar Anglo-Amerikaans voorbeeld, leerstoelen opgericht. Leerstoelen bieden de kans om gedurende een minimumperiode van drie jaar nadien verlengbaar een ambitieus onderzoeks- of onderwijs project aan te moedigen of te steunen. Een leerstoel kan zowel door particulieren als door organisaties of bedrijven gefinancierd worden. Het thema van een leerstoel wordt bepaald in overleg met de schenker en de academische overheid. Dankzij een leerstoel krijgen onderzoekers de mogelijkheid onontgonnen terrein te betreden, dat niet zou kunnen aangeboord worden zonder het geschonken vrijheidsgeld. Vele projecten doen immers een beroep op reguliere financieringsbronnen die echter zoveel regels en voorwaarden opleggen dat echt vrij onderzoek niet mogelijk meer is. Met een leerstoel wordt de volledige academische vrijheid van de onderzoekers gegarandeerd. De schenker wordt daarbij regelmatig geïnformeerd over de besteding van de middelen en wordt uitdrukkelijk vermeld in wetenschappelijke publicaties die met deze middelen tot stand zijn gekomen. Deze vorm van steun biedt eveneens een interessant loopbaanperspectief aan een jonge onderzoeker om zich in te werken in het ervaren team van een leerstoeltitularis. Een leerstoel kan ten slotte ook voor onderwijsdoeleinden worden opgezet, waarbij door lezingenreeksen of hoogstaande studiedagen, een bepaald domein met onderzoekers uit binnen- en buitenland naar de maatschappij wordt uitgedragen. Er bestaan aan de KU Leuven twee types van leerstoelen: Leerstoelcontract met fiscaal attest: dit is een leerstoel op grond van een schenking die fiscaal aftrekbaar is. Leerstoelcontract met BTW: dit is een leerstoel op grond van sponsoring, zodat bovenop het bedrag 21% BTW moet worden gerekend. Deze 21% BTW is voor een bedrijf volledig fiscaal aftrekbaar. In 2014 werden er 9 nieuwe leerstoelen opgericht en werd het contract van 16 bestaande leerstoelen verlengd. Deze leerstoelen worden vanaf pagina 22 aan u voorgesteld. Indien u meer informatie wenst over het oprichten van een leerstoel aan de KU Leuven kan u contact opnemen met em. prof. Jacques Vandenbulcke: of Binnen het Leuvens Universiteitsfonds zet de stuurgroep Leerstoelen Op Naam zich in voor het verwerven en begeleiden van de Leerstoelen. Achteraan, van links naar rechts: em. prof. Johan Fevery, em. prof. Jacques Vandenbulcke (voorzitter) en em. prof. Yvan Bruynseraede. Vooraan, van links naar rechts: em. prof. Marc Verstraete (erevoorzitter) en em. prof. Albert Baert. 11

12 Legaten Met het Fonds Vandevordt-Gaul lever ik mijn bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek, met de hoop dat andere mensen er straks de vruchten van plukken. Ook na mijn dood zal het Fonds blijven bestaan doordat het, door middel van het duolegaat, samen met mijn andere erf - genamen, begunstigde is in mijn testament. En omdat wij geen kinderen hebben, blijven onze namen zo toch ook voortbestaan. Mieke Vandevordt-Gaul - initiatiefneemster van het Fonds Jos en Mieke Vandevordt-Gaul voor de pathogenese van zeldzame lymfomen 12

13 Jaarverslag 2014 Het is mogelijk een deel van uw nalatenschap bij testament over te maken aan de KU Leuven, onder de vorm van een legaat of duolegaat. Een (duo)legaat kan zowel een geldsom omvatten als een waardevolle collectie of een gebouw. De bestemming is vrij te kiezen. Testators kunnen iets nalaten aan afdelingen, onderzoeksgroepen of doelen waar ze een bijzondere band of affiniteit mee hebben. Het duolegaat laat u niet alleen toe onze universiteit te steunen, u kunt er uw erfgenamen tevens méér mee geven. Prof. Walter Pintens, em. gewoon hoogleraar en portefeuillehouder van het Leuvens Universiteitsfonds voor schenkingen en legaten. Het duolegaat is een speciaal type legaat. Men legateert dan een deel van zijn nalatenschap aan de KU Leuven en de universiteit betaalt de successierechten: niet enkel op haar deel, maar ook op wat de testator aan zijn erfgenamen nalaat. Dit is bijzonder interessant als er geen erfgenamen in rechte lijn zijn. De universiteit betaalt namelijk slechts 8,5 procent successierechten op haar deel in plaats van het gemiddelde 50 procent die verre familie of derden betalen. De extra middelen die de KU Leuven uit legaten ontvangt, zijn heel gevarieerd en verschillen van jaar tot jaar. We bekijken ze als mooie geschenken. Ze geven de universiteit de kans om onderzoeksdromen en projecten te realiseren. In 2014 vielen er 11 legaten open ten voordele van de KU Leuven. Op pagina 27 vindt u hiervan een voorbeeld. Er kwamen 138 aanvragen binnen van personen die informatie of hulp wensten bij het opstellen van een testament ten voordele van de KU Leuven in het algemeen, ofwel voor een specifiek project. Indien u meer informatie wenst over legateren aan de KU Leuven kan u contact opnemen met onze juridische adviseurs Liesbeth Vannoote en Nadine Loenders via hun contactpersonen: en of via het nummer Testament.be Het Leuvens Universiteitsfonds is van bij de start betrokken bij Testament.be, een groepscampagne van ruim honderd goede doelen en maatschappelijke instellingen. Ze wil het taboe rond het opstellen van een testament doorbreken en mensen bewust maken van het belang een goed doel op te nemen in hun testament. De KU Leuven was van 16 tot 20 november 2014 aanwezig op het Salon van het Testament in Brussel, een ideale gelegenheid om bezoekers te informeren over de mogelijkheden van legateren. Het is nog te weinig geweten dat ook een universiteit (duo)legaten mag aanvaarden. Op het Salon van het Testament kreeg het Leuvens Universiteitsfonds de kans dat in de kijker te zetten. Voorzitter van de beleidsgroep van Testament.be is prof. Walter Pintens. 13

14 Hoe schenken aan bestaande fondsen en projecten Voor alle fondsen en projecten kan u schenken door middel van storting op de giftenrekening van de KU Leuven. U kan geven aan diverse thema s, zoals beurzen, ontwikkelingssamenwerking, gezondheidszorg, erfgoed en cultuur en wetenschappelijke onderzoek. Vermeld in de mededeling van uw overschrijving de speciale kredietreferentie van het fonds of project van uw keuze, zodat uw donatie automatisch bij het correcte doel aankomt. Bij een giftbedrag vanaf 40 euro per jaar kunnen we u een fiscaal attest bezorgen. Het Ethics and Financial Disbursements Committee van de universiteit waakt erover dat schenkingen hun herkomst vinden in activiteiten die op een ethische en maatschappelijk verantwoorde manier werden uitgeoefend. Het staat er eveneens garant voor dat elke ontvangen euro daadwerkelijk besteed wordt aan het geselecteerde doel. Giftenrekening: KU Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven met IBAN-nummer BE en BIC-code KREDBEBB (KBC, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven). Daarnaast werd er in 2011 een nieuwe giftenrekening voor de KU Leuven geopend bij bankinstelling Triodos met IBAN-nummer BE en BIC-code TRIOBEBB. Algemene schenkingen voor de KU Leuven zonder specifieke bestemming kan u overschrijven met vermelding 1NZ-ONBGFT-P3610. De kredietreferenties van de fondsen vindt u in de lijst van de fondsen vanaf p. 49 of op de website Kan u het doel van uw keuze niet terugvinden, contacteer dan het Leuvens Universiteitsfonds voor de correcte referentie. Giften uit het buitenland Voor giften uit het buitenland levert de KU Leuven een ontvangstbewijs af. Krachtens de rechtspraak van het Hof van Justitie moeten deze bewijzen onder bepaalde voorwaarden erkend worden in alle landen van de Europese Unie. Schenkers die belastingbetaler zijn binnen de Europese Economische Ruimte en fiscaal aftrekbaar willen schenken aan de KU Leuven, kunnen het Leuvens Universiteitsfonds contacteren voor meer informatie. Fiscaal voordelig schenken vanuit de Verenigde Staten kan via Amici Lovanienses. Neem contact op met onze dienst voor de correcte procedure. Tip: Wist u dat u ter gelegenheid van een feest of activiteit ook een project of fonds aan de KU Leuven kan laten steunen? Indien u een oproep tot schenken wil lanceren, bezorgen wij u een unieke referentie waarmee u achteraf precies kan nagaan hoeveel uw actie heeft opgebracht. Contacteer onze dienst voor meer technische en fiscale informatie. 14

15 Jaarverslag 2014 Facts & Figures 2014 Inkomsten Uit Mecenaat & Sponsoring in 2014* Giften (incl. fondsen): euro Leerstoelen: euro Legaten: euro Sponsoring: euro Totaal Legaten Sponsoring Giften euro Totalen van de voorbije drie jaren Totaal inkomsten 1/01/2014 t.e.m. 31/12/2014: euro* Totaal inkomsten 1/01/2013 t.e.m. 31/12/2013: euro Totaal inkomsten 1/01/2012 t.e.m. 31/12/2012: euro Fondsen Aantal nieuwe fondsen in 2014: 15 Totaal aantal actieve fondsen: 130 Leerstoelen Aantal nieuwe leerstoelen in 2014: 9 Aantal verlengde leerstoelen in 2014: 16 Totaal aantal lopende leerstoelen: 99 Legaten Aantal opengevallen legaten in 2014: Leerstoelen 1/01/2012 t.e.m. 31/12/2012 1/01/2013 t.e.m. 31/12/2013 1/01/2014 t.e.m. 31/12/2014 Uit socio-culturele evenementen in 2014* euro werd geboekt op basis van inkomsten uit evenementen georganiseerd door KU Leuvenfondsen en waaraan het Leuvens Universiteitsfonds ondersteuning verleend heeft. * alle cijfers voor 2014 zijn nog onder voorbehoud van correcties. 15

16 Schenkingen 2014 Toen een medewerkster van het bedrijf Cartamundi getroffen werd door een ernstige netvliesaandoening, liet de impact van deze ziekte op de levenskwaliteit van deze dame een diepe indruk na bij haar collega's. Bedrijfsleider Chris Van Doorslaer besloot dan ook tot een donatie aan het laboratorium Oogziekten van de KU Leuven om het wetenschappelijk onderzoek naar netvlies aandoeningen te ondersteunen. Niet alleen deze financiële geste maar ook de erkenning van het belang van dit onderzoek betekende voor ons een immense stimulans. Prof. Ingeborg Stalmans Onderzoeksgroep Oogziekten Jaarlijks verkrijgt de KU Leuven talrijke schenkingen en handgiften. Wij stellen er hier enkele aan u voor. Chequeoverhandiging Rotary Leuven aan Rondoufonds Op 10 februari kon Rotary Club Leuven, in het gezelschap van minister van Financiën Koen Geens, een cheque overhandigen van euro aan Siona Ven, initiatiefneemster van het Rondoufonds voor Duchenneonderzoek. Het bedrag was de opbrengst van de adventskalenderactie. De kalender maakte het aftellen naar Kerstmis extra spannend, door elke dag leuke prijzen van Leuvense handelaars te verloten. Schenking van vzw Kilowat?uur aan Bone4Kids Fonds Na acht jaar prettig werken hebben de dames van de vzw Kilowat?uur beslist om met hun activiteiten rond energie sparen en CO²-minderen op te houden en de vzw op te doeken. Unaniem werd gekozen om de activa van 3.236,16 euro te schenken aan Bone4Kids. Het geld werd in de loop van de jaren verdiend met lezingen, prijzen en de verkoop van zelfgemaakte spulletjes. Chequeoverhandiging van Cartamundi Het bedrijf Cartamundi selecteert elk jaar een goed doel waaraan ze hun eindejaarsactie koppelen. Op vrijdag 4 april ontving prof. Ingeborg Stalmans een aantal afgevaardigden van het bedrijf voor een rondleiding in het Labo Oogziekten van het UZ Leuven. Achteraf werd een cheque van euro overhandigd om het onderzoek te ondersteunen. Cheque Sancta Maria Leuven voor het Fonds voor kiemceltumoren van het ovarium Middelbare school Sancta Maria Leuven organiseerde in het schooljaar de solidariteitsactie 'Samen Sterk', waarbij geld werd ingezameld ten voordele van het Fonds voor kiemceltumoren van het ovarium. Het Fonds steunt het onderzoek van prof. Ignace Vergote naar ovariële kiemceltumoren, de ziekte die een leerling van deze school trof. Op 27 mei kon er een cheque van euro overhandigd worden aan het Fonds. 16

17 Jaarverslag 2014 Cultuurraad Geetbets overhandigt cheque aan KID-fonds De cultuurraad van Geetbets heeft een cheque van 900 euro overhandigd aan prof. Isabelle Meyts voor haar onderzoek naar primaire immuun - deficiënties. "Het gaat om de opbrengst van de verkoop van de bundel columns die geschreven werd in het eerste jaar van het Belang van Geetbets, de bijlage bij Het Belang van Limburg", zegt voorzitter Chris Baillien van de cultuurraad van Geetbets. Cheque van WZC Zilverlinde voor onderzoek Digestieve Oncologie Onder het motto 'Omdat gezond zijn onbetaalbaar is' organiseerde woonzorgcentrum Zilverlinde in Olen op 23 november voor de tweede maal een wandel- en eetdag. Opbrengst van het evenement ging naar het kankeronderzoek van de afdeling Digestieve Oncologie van het UZ Leuven. Prof. Eric Van Cutsem mocht hiervoor uit handen van directrice Peggy Rix een cheque in ontvangst nemen van euro. Solidariteitsactie Sancta Maria Leuven Pasgetrouwd koppel schenkt trouwcadeau aan Kinderkankerfonds Leuven Op 8 augustus stapten Lars en Sofie uit Sint-Truiden in het huwelijksbootje. Het koppel vroeg aan de 280 genodigden op hun feest om hen een geld - bedrag te schenken. Een deel daarvan, zo'n euro, werd ondertussen door de pasgetrouwden aan het Kinderkankerfonds Leuven geschonken. Het koppel zegt erg aangegrepen te zijn geweest door het leed in het Kinderziekenhuis van UZ Leuven, toen hun dochter daar 3 jaar geleden behandeld werd voor een goedaardig gezwel. Chequeoverhandiging Inner Wheel Beringen voor Transplantoux Inner Wheel Beringen organiseerde op 19 oktober de 5de editie van haar jaarlijkse spaghettidag. Achteraf kon de serviceclub een cheque van euro overhandigen aan Fonds Transplantoux, dat steun biedt aan getransplanteerden en sensibiliseert rond het thema orgaantransplantatie. La Coquerie schenkt bedrag voor Duchenneonderzoek In 2014 organiseerde Leuvense kookstudio La Coquerie een reeks initiatieven ten voordele van het Rondoufonds voor Duchenneonderzoek. Alle activiteiten brachten samen euro op die op 28 november aan het Rondoufonds voor Duchenneonderzoek werd overgemaakt. Op het programma stond o.m. de workshop 'Kids met Ballen', rond hamburgers en 'ballen'. Verder werden aan boord van vrachtschip Vitalis maar liefst vijf 'FoodMovies' geprojecteerd. En ten slotte organiseerde La Coquerie in 2014 vier 'FoodWalks', internationale culinaire wandeltochten door Leuven. Antikankerfonds schenkt euro voor onderzoek naar baarmoederkanker - behandelingen Het Verelst Baarmoederkankerfonds Leuven van de KU Leuven, geleid door prof. Amant en prof. Vergote, maakt deel uit van het portfolio van het Antikankerfonds en verkreeg in 2014 maar liefst euro aan onderzoekssteun. Luc Verelst stichtte het Antikankerfonds, een private stichting zonder winstoogmerk, om de ontwikkeling van baanbrekende, niet-commerciële kankerbehandelingen te ondersteunen. Cultuurraad Geetbets steunt KID-fonds Koppel schenkt trouwcadeau aan Kinderkankerfonds Foto Het Nieuwsblad vrs Luc Verelst, Antikankerfonds 17

18 Fondsen 2014 Louis Pasteur had het in 1876 al begrepen: de gistprocessen die bij het bierbrouwen een essentiële rol spelen, zijn ook een goed modelsysteem om humane ziekten te bestuderen en zo tot een betere gezondheid te komen. Bernard Van den Bogaert Oprichter van het Brewing Science Serves Health Fund, samen met medebrouwer Michel Moortgat (links op de foto). In samenwerking met het Leuvens Universiteitsfonds zijn er in totaal 130 fondsen actief aan de KU Leuven, waarvan 15 nieuw opgericht in De nieuwe fondsen stellen we hier gerangschikt per thema aan u voor. Vanaf p. 49 vindt u een lijst met alle fondsen die in de afgelopen jaren werden opgericht aan de KU Leuven met tussenkomst van het Leuvens Universiteitsfonds. Gezondheid Fraiture Fonds voor Bloedziekte In 2007 werd het Fraiture Bloedkanker Fonds opgericht om het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hemato-oncologie te bevorderen en waardevol onderzoek naar bloedziektes te bekronen. Teneinde de continuïteit te verzekeren, werden de statuten en de naam van het Fonds gewijzigd en werd in 2014 het Fraiture Fonds voor Bloedziekte plechtig ingesteld. De belangrijke doelstellingen blijven behouden. Het Fonds zal het onderzoek naar alle bloedziektes, zowel oncologische als niet-oncologische, ondersteunen. De verdere werking van het Fonds wil zo eer betuigen aan oprichter Luc Fraiture, die op 15 juli 2014 de strijd tegen kanker verloor. Verantwoordelijke: prof. dr. Michel Delforge Kredietreferentie: 0FO-KAP143-P3407 Mady Browaeys Fonds voor onderzoek naar Frontotemporale Lobaire Degeneratie Frontotemporale Lobaire Degeneratie (FTLD) is een zeldzame, ongeneeslijke aandoening die de zenuwcellen in de frontale en temporale kwab van de hersenen geleidelijk doet afsterven. De gemiddelde duur van diagnose tot overlijden is 5 tot 10 jaar. Voor de patiënt kan de ziekte zich in twee vormen uiten: ofwel verdwijnt geleidelijk het taalvermogen, ofwel treden er drastische veranderingen op in gedrag en persoonlijkheid. Mady Browaeys richtte voor haar partner, die aan FTLD lijdt, een fonds op. Ze biedt hiermee een unieke kans om de klinische activiteit en de onderzoeks activiteiten rond FTLD te verbinden en te versterken en FTLD meer zichtbaarheid te geven. Titularis: Kredietreferentie: prof. dr. Rik Vandenberghe EPQ-FOMBF1-O

19 Jaarverslag 2014 Brewing Science Serves Health Fund Het onderzoek naar biergisten levert de medische wetenschap fundamentele inzichten op in de ontwikkeling van ziektes zoals kanker of Alzheimer. Brouwer in hart en ziel Bernard Van den Bogaert riep daarom het 'Brewing Science Serves Health Fund' in leven. Hij vond hiervoor steun bij medebrouwer Moortgat. Professor Kevin Verstrepen onderzoekt biergisten aan de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie om de kwaliteit van bier te verbeteren en de bierdiversiteit te vergroten. Tezelfdertijd gebruikt hij dezelfde gisten als model voor menselijke cellen. Zijn onderzoek onthult hoe genetische informatie opgeslagen is en verandert en hoe dit kan leiden tot ziektes zoals kanker en Alzheimer. Verantwoordelijke: prof. dr. Kevin Verstrepen Kredietreferentie: IOK-FOBSSH-O2010 Meer informatie: Fonds Klinische Farmacologie Het Fonds Klinische Farmacologie aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen wil het klinisch farmacologisch onderzoek van hoge kwaliteit bevorderen door de ondersteuning van origineel geneesmiddelen onderzoek. Een bijkomend doel is het aanbieden van klinisch farmacologische vorming op graduaat- en postgraduaat-niveau. Verantwoordelijke: prof. dr. Jan de Hoon Kredietreferentie: EHG-FOKLF1-O2010 Fortune Fonds Het Fortune Fonds werd in het leven geroepen ter ondersteuning en versterking van de persoonswording en het positief psychisch welzijn bij universiteitsstudenten. Het Fonds zal onderwijs- en onderzoeksactiviteiten rond het herkennen, opvolgen en behandelen van psychische problemen en suïcidaliteit bij studenten ondersteunen. Daarnaast wil het preventief optreden door een positieve psychische ingesteldheid te bevorderen en een grote openheid rond deze thema's te creëren. Hiervoor zal er vanuit het Studentengezondheidscentrum van de KU Leuven een peer-(net)werking uitgerold worden, samen met en binnen de studentenpopulatie. Samen met het Fonds werd eveneens een Fortune leerstoel opgericht. Verantwoordelijke: prof. dr. Rik Gosselink Kredietreferentie: ELG-FOFORT-P3610 Professor Guy Molenaers Fonds Move to Improve Vzw Move to Improve richtte aan de KU Leuven het Fonds Move to Improve op om het wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van kinderen met neuromotorische problemen, voornamelijk ten gevolge van een hersen - verlamming, te bevorderen en te ondersteunen. Verantwoordelijke: prof. dr. Kaat Desloovere Kredietreferentie: LTV-FOMTI1-O2012 Meer informatie: 17 oktober: ondertekening Fonds Klinische Farmacologie Kanker Arjan Fonds voor onderzoek naar hersenstamtumoren Het Arjan Fonds voor onderzoek van hersenstamtumoren werd opgericht door de familie en vrienden van Arjan Betting uit Nederland. Hij overleed op 21-jarige leeftijd, iets minder dan een jaar na de diagnose van een ruggenmergtumor in de hals. Arjan werd behandeld door prof. Menten en had als wens het onderzoek naar de zeldzame vorm van kanker waaraan hij leed financieel te ondersteunen. In september 2012, kort voor het overlijden van Arjan, werd in Nederland de Stichting Arjan opgericht. Met het Fonds wil de Stichting de ingezamelde middelen inzetten om het onderzoek van prof. Menten te steunen. Verantwoordelijke: prof. dr. Johan Menten Kredietreferentie: EPA-FOARJN-O2010 Meer informatie: 19

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Maak de strijd tegen kanker tot uw erfgenaam Infobrochure over schenkingen, legaten en nalatenschappen 2 Inhoud Voorwoord 4 De strijd van Kom op tegen Kanker 6

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Inleiding... 2. Inhoudstafel... 3. 1 Stage... 5. 1.1 Mobile School vzw... 5. 1.1.1 Voorstelling... 5. 1.1.2 Doelstellingen...

Voorwoord... 2. Inleiding... 2. Inhoudstafel... 3. 1 Stage... 5. 1.1 Mobile School vzw... 5. 1.1.1 Voorstelling... 5. 1.1.2 Doelstellingen... 1 Voorwoord Dit eindwerk had ik niet kunnen realiseren zonder de hulp van vele mensen. Eerst en vooral wil ik de personen bedanken die mij te woord hebben gestaan om een zicht te krijgen op ethisch fondsenwerven

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Psychologische ondersteuning. 28 mei. Nieuwe rubriek: Bewegen en sporten Meerwaarde Sociale dienst MS-Liga. MS-week en chocoladeverkoop

Psychologische ondersteuning. 28 mei. Nieuwe rubriek: Bewegen en sporten Meerwaarde Sociale dienst MS-Liga. MS-week en chocoladeverkoop Jaargang 6 nr. 2 mei, juni, juli 2014 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: 28 mei 28 MAY 2014 Nieuwe rubriek: Bewegen en sporten Meerwaarde Sociale dienst MS-Liga MS-week en chocoladeverkoop

Nadere informatie

berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy Meer dan ooit Europa p. 7

berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy Meer dan ooit Europa p. 7 EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 66 ste jaargang oktober - november - december 2010 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy

Nadere informatie

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014 Bis dat, qui cito dat Hij geeft tweemaal, die snel geeft. Een vlot gebaar wordt dubbel gewaardeerd. Desiderius Erasmus pagina 4 pagina 14 pagina 17

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Maarssen, 2013

Jaarverslag 2012 Maarssen, 2013 Jaarverslag 2012 Maarssen, 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene informatie over Hartekind... 4 3. Onderzoeksprojecten... 6 4. Activiteiten Hartekind... 12 5. Fondsenwerving & communicatie...

Nadere informatie

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN DOCUMENTATIE. 2 ADVIES VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR

Nadere informatie

Interview met minister Marleen Vanderpoorten

Interview met minister Marleen Vanderpoorten Verschijnt 14-daags, uitgez. juli en aug. Afgiftekantoor Hasselt 1 België-Belqique P.B. 3500 Hasselt 1 12/39 11 januari 2001 nr 1 * twaalfde jaargang 7 Interview met minister Marleen Vanderpoorten N I

Nadere informatie

Inhoud. Overige gegevens Controleverklaring. jaarverslag 2011 3

Inhoud. Overige gegevens Controleverklaring. jaarverslag 2011 3 Jaarverslag 2011 Inhoud Jaarverslag 1. Inleiding 2. Algemene informatie over KiKa Bestuurssamenstelling Doelstelling, beleid, visie, strategie 3. Kinderkanker en wetenschappelijk onderzoek 4. Activiteiten

Nadere informatie

DE WITTE STOK. DRIEMAANDELIJKS TRIJDSCHRIFT Januari Februari Maart 2013 Nr. 1 2013

DE WITTE STOK. DRIEMAANDELIJKS TRIJDSCHRIFT Januari Februari Maart 2013 Nr. 1 2013 DE WITTE STOK DRIEMAANDELIJKS TRIJDSCHRIFT Januari Februari Maart 2013 Nr. 1 2013 Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer: P207078 Dossier: De toekomst van het braille. Steun het onderzoek! Aflossing

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING CENTRUM TER PREVENTIE VAN. Jaarverslag ZELFDODING VZW ZELFMOORDLIJN.

CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING CENTRUM TER PREVENTIE VAN. Jaarverslag ZELFDODING VZW ZELFMOORDLIJN. Jaarverslag VZW 214 CEN PRE ZEL CEN PRE ZEL ZELFMOORDLIJN.BE 1 VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding 214. Een jaarverslag is voor het CPZ een moment

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie 20 JAAR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL SPECIALE EDITIE - DECEMBER 2006 CONTACT Vrije Universiteit Brussel Departement Research & Development Cel Wetenschapscommunicatie

Nadere informatie

0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1. Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF

0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1. Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF 0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1 ROND M MS Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF 0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 2 WÉÉR 365 DAGEN MS RESEARCH Multiple Sclerose (MS) is

Nadere informatie

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Bijlage bij Pacioli 320 van 23 mei 5 juni 2011 P309340 Verantwoordelijke uitgever: Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF Jaarverslag

Nadere informatie

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 Inhoud 3 Ajit Shetty 6 Heilig-Hart Lier 8 Associatiebibliotheken 10 OSAS 14 Sociale zekerheid 18 Sociale economie 20 Ergotherapie

Nadere informatie

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Pagina 1 van 47 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 1.1. VOORGESCHIEDENIS... 3 1.2. SITUATIESCHETS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.2 2. BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties PWO Onderzoeksresultaten in de praktijk Eef Scheerlinck Ann-Sophie Bouckaert Joke Persyn Tine Faseur Ilja De Coster Fundra sers alliance belgium Colofon

Nadere informatie

Vlaamse Liga tegen Kanker. Klinisch kankeronderzoek in Vlaanderen

Vlaamse Liga tegen Kanker. Klinisch kankeronderzoek in Vlaanderen Vlaamse Liga tegen Kanker Klinisch kankeronderzoek in Vlaanderen Onderzoeksrapport - juni 2012 1 COLOFON Tekst: Ward Rommel (ward.rommel@tegenkanker.be) Redactieraad: Hans Neefs, Cathy Rigolle, Hedwig

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

FEB@LEUVEN EN EKONOMIKA ALUMNI DRIEMAANDELIJKS 2DE JAARGANG OKT.NOV.DEC.2013

FEB@LEUVEN EN EKONOMIKA ALUMNI DRIEMAANDELIJKS 2DE JAARGANG OKT.NOV.DEC.2013 ECONnect FEB@LEUVEN EN EKONOMIKA ALUMNI DRIEMAANDELIJKS 2DE JAARGANG OKT.NOV.DEC.2013 Alumni@FEB De vernieuwingen in EKONOMIKA Alumni Education@FEB Postgraduaat Bedrijfskunde 40 jaar Research@FEB Steffi

Nadere informatie

MEMORANDUM JAAR VAN HET BREIN

MEMORANDUM JAAR VAN HET BREIN MEMORANDUM JAAR VAN HET BREIN Woord vooraf 2014 is uitgeroepen tot Jaar van het Brein door de European Brain Council. Ook in Vlaanderen vestigen we dit jaar de aandacht op onderzoek over en naar het brein

Nadere informatie

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Ieder vermogen heeft zijn eigen verhaal

Ieder vermogen heeft zijn eigen verhaal D e z e b i j l a g e v a l t o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n K B C Ieder vermogen heeft zijn eigen verhaal Giften en mecenaten doen de navelstrengbloedbank leven De Leuvense

Nadere informatie