Inhuldiging Coca-Cola Chair. Doopceremonie Roos Stefanie s Rozen Fonds. Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhuldiging Coca-Cola Chair. Doopceremonie Roos Stefanie s Rozen Fonds. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Inhuldiging Coca-Cola Chair Doopceremonie Roos Stefanie s Rozen Fonds Jaarverslag 2014

2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Het Leuvens Universiteitsfonds 4 Schenkingen 6 Fondsen 8 Leerstoelen 10 Legaten 12 Hoe schenken aan bestaande fondsen en projecten? 14 Overzicht 2014 Feiten en cijfers 15 Schenkingen 16 Fondsen 18 Leerstoelen 22 Beurzen en prijzen 25 Legaten 27 Evenementen 28 Communicatie 38 Campagne: Opening the future 40 Lijst van actuele Leerstoelen op naam 46 Lijst van alle Fondsen 49 Leuvens Universiteitsfonds Minderbroedersstraat Leuven Tel.: Fax: leuvensuniversiteitsfonds

3 Jaarverslag 2014 Voorwoord Ik wil graag beginnen met een woord dat we weinig gebruiken en dat nochtans de sluitsteen is van elk menselijk contact: dank. Een bijzonder woord van dank richt ik dan ook heel graag aan de vele schenkers en mecenassen waar onze universiteit zo op steunt, de kracht van de civil society. Uw gulheid vergroot onze mogelijkheden op een heel reële wijze. Dankzij uw schenking, uw fonds, uw leerstoel, of welke andere vorm van generositeit u ook heeft bedacht, dankzij al die inspanningen worden kansen vergroot, onderzoeksmogelijkheden geschapen en wordt onze universiteit een betere universiteit. Ik dank u allen van harte voor de warmte waarmee u zich voor onze universiteit inzet. Rik Torfs, rector KU Leuven, bij de opening van het academiejaar

4 Bedankt! JANUARI: Actie op Leuvense Kerstmarkt levert recordopbrengst op FEBRUARI: Stichting Arjan richt fonds op voor onderzoek naar hersenstamtumoren MAART: Inhuldiging Nicolasfonds voor Neonatologie APRIL: Studenten KHLeuven organiseren modeshow voor Rondoufonds MEI: Inhuldiging Fraiture Fonds voor Bloedziekte JUNI: Koen Gaudaen rijdt 'La Cannibale' tvv onderzoek Digestieve Oncologie JULI: Inhuldiging Mady Browaeys Fonds AUGUSTUS: Ice Bucket Challenge levert heel wat fondsen op voor ALS-onderzoek SEPTEMBER: Mevr. Planckaert-Dewaele bezoekt de onderzoekers die haar Fonds ondersteunt OKTOBER: Roos Stefanie's Wish wordt overhandigd aan peter rector Torfs NOVEMBER: Verlenging AbbVie Inflammatory Bowel Diseases Chair DECEMBER: Benefietconcert Pieter Van Loon Fonds 4

5 Jaarverslag 2014 Het Leuvens Universiteitsfonds is het centrale orgaan voor mecenaat en sponsoring aan de KU Leuven. Het adviseert externe schenkers, alumni, vrienden, (ex-)patiënten van het ziekenhuis, bedrijven, organisaties, en anderen die een gift aan de KU Leuven wensen te doen. Het Leuvens Universiteitsfonds begeleidt tevens professoren en medewerkers van de KU Leuven die een project voor de verwerving van externe financiering willen opzetten. Missie Geef om kennis is al jaren de slagzin van het Leuvens Universiteitsfonds. Met uw financiële steun creëert u extra mogelijkheden en maakt u het verschil, sterker nog: u maakt de KU Leuven mee. Het Leuvens Universiteitsfonds brengt mecenaat en sponsoring aan voor de realisatie van: de sociale ondersteuning en onderwijskundige omkadering van de studentengemeenschap de financiering van hoogwaardig onderzoek en onderwijskundige innovaties de maatschappelijke dienstverlening van de universiteit de bevestiging van haar waardegerichtheid de instandhouding van haar eeuwenoude erfgoed de verdere uitbouw van haar logistieke infrastructuur de versterking van haar internationale oriëntering Er kan dus gegeven worden aan een brede waaier van thema s, zoals beurzen, gezondheidszorg, ontwikkelings - samenwerking, erfgoed, cultuur, enzovoort. Organisatie Het team van het Leuvens Universiteitsfonds onder leiding van mevrouw Isabel Penne wordt bijgestaan door een aantal academici die optreden als portefeuillehouder om het mecenaat rond vijf thema s actief aan te sturen: Leerstoelen o.l.v. em. prof. Jacques Vandenbulcke Schenkingen en legaten o.l.v. em. prof. Walter Pintens Verenigde Staten o.l.v. ererector André Oosterlinck Gezondheidszorg o.l.v. em. prof. Marc Boogaerts Diversiteit en Gelijke Kansen o.l.v. vicerector Katlijn Malfliet Daarnaast wordt de mecenaatscampagne Opening the future aangestuurd door een eigen raad met dr. ir. Urbain Vandeurzen als voorzitter. Het Leuvens Universiteitsfonds wordt gestuurd door de Bestuurscommissie, onder voorzitterschap van algemeen beheerder prof. Koenraad Debackere, met vertegenwoordigers uit alle groepen, zijnde Humane Wetenschappen, Wetenschap & Technologie en Biomedische Wetenschappen. In de schoot van de Senaat KU Leuven, een adviesorgaan, is een Werkgroep Fondsenwerving actief onder leiding van Frans Baron van Daele. Rechtstaand eerste van links: Isabel Penne, Directeur Juridische Dienst LUF Zittend van rechts naar links: Liesbeth Vannoote, Hoofd Juridische Dienst LUF Tinne Delbaen, Contractbeheerder Nadine Loenders, Juridisch adviseur Claudia Nogueira, Contractbeheerder (niet op de foto) Campagne Opening the future Zittend van links naar rechts: Caroline Van Hoolandt, Medewerker Campagne Opening the future Kristine Chapelle, Manager Campagne Opening the future Algemene Fondsenwerving Rechtstaand van rechts naar links: Hilde Plessers, Medewerker Administratie & Onthaal Nadine Gregoor, Research & Informatiebeheer Marlies Vanderbruggen, Medewerker Administratie & Onthaal Agna Schiffeleers, Financieel medewerker Centraal zittend van links naar rechts: Leen Imbrechts, Hoofd Algemene Fondsenwerving Davy Ickx, Medewerker Administratie & Onthaal Katrien Vanwetswinkel, Medewerker Communicatie & Events 5

6 Schenkingen Geconfronteerd worden met hart - problemen was voor mij een zware domper. Maar de steun van mensen met gelijkaardige, en veel zwaardere, aandoeningen deed me beseffen dat ik eigenlijk geluk heb. Ik wil iets betekenen voor andere hartpatiënten. Zo ontmoette ik Rune en zijn ouders. Hij en zo veel andere kindjes moeten hun leven lang met de handrem op leven. Ik wil vol enthousiasme meewerken aan zijn fonds, dat kindercardiologisch onderzoek steunt. Niels Albert ex-veldrijder en peter van het Runefonds Foto: Chequeoverhandiging supportersclub Niels Albert voor Runefonds 6

7 Jaarverslag 2014 Steeds meer particulieren, alumni, professoren, (ex-)patiënten van het ziekenhuis, organisaties, bedrijven en anderen drukken hun waardering voor de activiteiten van de KU Leuven uit via een schenking. Hun steun biedt onderzoekers de kans om diepgaand onderzoek in volle academische vrijheid te realiseren, geeft studenten die het moeilijk hebben, in eigen land of in een ontwikkelingsland, een duwtje in de rug of helpt eeuwenoud patrimonium bewaren. De vorm en bestemming van een gift wordt vrij bepaald door de schenker. Die kiest zelf een specifiek doel uit om te ondersteunen, of laat de keuze over aan de Universiteit. Er zijn meer dan 140 verschillende initiatieven aan de KU Leuven en het UZ Leuven binnen verschillende thema s als kankeronderzoek, kindergeneeskunde, gezondheid, studiebeurzen, ontwikkelingssamenwerking en erfgoed. Handgiften Een handgift is de eenvoudigste manier om de mecenaats - werking van de KU Leuven te steunen. Een handgift kan de vorm aannemen van een bedrag in geld. Ook aandelen en andere waardepapieren aan toonder of roerende goederen zoals boeken of kunstvoorwerpen kunnen aan de universiteit gegeven worden. Indien de schenker nauw betrokken wenst te blijven, kan hij een intern fonds opzetten of een leerstoel oprichten voor een specifiek doel naar keuze. Samen met het Leuvens Universiteitsfonds wordt die intentie om te geven vastgelegd in statuten of een contract. Bij een handgift dienen geen registratierechten te worden betaald. Vanaf 40 per jaar geniet de schenker van een fiscaal voordeel. Schenkingen Een schenking is een meer formele vorm van geven. Het grote verschil met een gift schuilt in het feit dat de schenking in een notariële akte wordt vastgelegd. Voor schenkingen aan de universiteit zijn de registratierechten beperkt tot 5,5%. Een schenking van geld levert hetzelfde fiscale voordeel op als een handgift. Jaarlijks verkrijgt de KU Leuven talrijke schenkingen en handgiften. Op pagina 16 stellen wij er enkele aan u voor. Op pagina 14 vindt u meer informatie over hoe u kan schenken aan de KU Leuven. Indien u hierover nog vragen heeft, kan u contact opnemen met mevr. Isabel Penne: of + 32 (0) Schenking van houtskooltekening Prisoner of War, door Wendy Morris, laureaat van de eerste excellentie - beurs in de Kunsten van het Fonds Roger Dillemans 7

8 Fondsen Wilfried zou deze erkenning vanuit zijn universiteit zeer op prijs hebben gesteld. Jongeren die interesse tonen in Europa moeten aangemoedigd worden. Zij worden namelijk de politieke en maatschappelijke leiders van morgen. Europa heeft ze nodig. Als we met dit Fonds jongeren kunnen betrekken bij de opbouw van Europa, hebben we ons doel bereikt. Miet Smet-Martens initiatiefneemster van het Wilfried Martens Fonds Foto: inhuldiging Wilfried Martens Fonds op 18 december, vlnr: rector Rik Torfs, EVP-voorzitter Joseph Daul, Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk, mevrouw Miet Smet-Martens en prof. Steven Van Hecke 8

9 Jaarverslag 2014 Schenkers die langdurig hun steun aan een project willen bestendigen, kunnen hiervoor een fonds aan de KU Leuven oprichten. Een fonds heeft steeds een duidelijke naam en doelstelling, die in statuten worden beschreven. Het startkapitaal van een fonds kan bestaan uit een handgift, schenking of legaat en kan doorlopend aangevuld worden. Schenkers kiezen voor hun fonds een project of algemeen domein dat hen na aan het hart ligt. Het fonds draagt de naam hetzij van de schenker zelf, hetzij van een persoon wiens nagedachtenis hij wil eren of van een doel dat hij wil ondersteunen. Een fonds maakt deel uit van de KU Leuven als intern afgezonderd krediet van de universiteit en heeft daarom geen rechtspersoonlijkheid. Vanuit een fonds is het eveneens mogelijk om een of meerdere prijzen of beurzen in te stellen om bijvoorbeeld studenten van minder gegoede afkomst of uit een ontwikkelingsland de nodige onderwijskansen te bieden. Op pagina 25 stellen we de beurzen en prijzen die in 2014 zijn uitgereikt vanuit een fonds aan u voor. Een fonds wordt aangestuurd door een bestuurscommité, waarin naast een meerderheid van KU Leuven vertegen - woordigers ook de schenker of een vertegenwoordiger kan zetelen. Zo geeft het de oprichter de kans om nauw bij de rapportering over de werkzaamheden betrokken te blijven. Het bestuurscommité bepaalt eveneens de bestemming van de inkomsten van het fonds. 20 januari: inhuldiging Tulkens-Dehaeseleer Fonds Na de storting van het startkapitaal is het de bedoeling dat de oprichter of schenker van het fonds blijft zorgen voor de jaarlijkse dotaties, zodat er blijvende financiële input is voor het realiseren van de doelstellingen van het fonds. De oprichter of schenker hoeft de jaarlijkse bedragen niet enkel zelf te storten, maar kan schenkingsoproepen lanceren bij vrienden en bekenden. Iedereen die een gift overmaakt, particulieren en bedrijven, komt in aanmerking voor een fiscaal voordeel vanaf een bedrag van minimum 40 euro per jaar. De schenker kan ook fondsenwervings - events organiseren die ervoor zorgen dat het fondskapitaal aangevuld wordt. U vindt voorbeelden van concerten, benefietdiners, sporttornooien, enzovoort in de rubriek over events op pagina 28. In samenwerking met het Leuvens Universiteitsfonds zijn er in totaal 130 fondsen actief aan de KU Leuven, waarvan 15 nieuw opgericht in Deze fondsen stellen we graag aan u voor vanaf p. 18. Een lijst van alle fondsen aan de KU Leuven vindt u vanaf p. 49. Indien u meer informatie wenst over het oprichten van een fonds aan de KU Leuven kan u contact opnemen met mevr. Isabel Penne: of april: inhuldiging KID-fonds voor kinderimmuundeficiënties 9

10 Leerstoelen We hebben nog altijd veel te weinig aandacht voor de oorzaken en gevolgen van depressies bij jongeren. Vlaanderen en Nederland verschillen procentueel niet significant wat het aantal depressies betreft, maar depressie leidt in Vlaanderen wel tweemaal vaker tot suïcide. Als we er daarvan één kunnen voorkomen, leveren we al goed werk, maar wij denken dat 50% minder suïcides haalbaar moet zijn. Jan Toye nabestaande en voorzitter vzw GavoorGeluk Foto: inhuldiging Fortune Leerstoel, op 17 december geschonken door GavoorGeluk 10

11 Jaarverslag 2014 Al sinds 1993 worden aan de KU Leuven, naar Anglo-Amerikaans voorbeeld, leerstoelen opgericht. Leerstoelen bieden de kans om gedurende een minimumperiode van drie jaar nadien verlengbaar een ambitieus onderzoeks- of onderwijs project aan te moedigen of te steunen. Een leerstoel kan zowel door particulieren als door organisaties of bedrijven gefinancierd worden. Het thema van een leerstoel wordt bepaald in overleg met de schenker en de academische overheid. Dankzij een leerstoel krijgen onderzoekers de mogelijkheid onontgonnen terrein te betreden, dat niet zou kunnen aangeboord worden zonder het geschonken vrijheidsgeld. Vele projecten doen immers een beroep op reguliere financieringsbronnen die echter zoveel regels en voorwaarden opleggen dat echt vrij onderzoek niet mogelijk meer is. Met een leerstoel wordt de volledige academische vrijheid van de onderzoekers gegarandeerd. De schenker wordt daarbij regelmatig geïnformeerd over de besteding van de middelen en wordt uitdrukkelijk vermeld in wetenschappelijke publicaties die met deze middelen tot stand zijn gekomen. Deze vorm van steun biedt eveneens een interessant loopbaanperspectief aan een jonge onderzoeker om zich in te werken in het ervaren team van een leerstoeltitularis. Een leerstoel kan ten slotte ook voor onderwijsdoeleinden worden opgezet, waarbij door lezingenreeksen of hoogstaande studiedagen, een bepaald domein met onderzoekers uit binnen- en buitenland naar de maatschappij wordt uitgedragen. Er bestaan aan de KU Leuven twee types van leerstoelen: Leerstoelcontract met fiscaal attest: dit is een leerstoel op grond van een schenking die fiscaal aftrekbaar is. Leerstoelcontract met BTW: dit is een leerstoel op grond van sponsoring, zodat bovenop het bedrag 21% BTW moet worden gerekend. Deze 21% BTW is voor een bedrijf volledig fiscaal aftrekbaar. In 2014 werden er 9 nieuwe leerstoelen opgericht en werd het contract van 16 bestaande leerstoelen verlengd. Deze leerstoelen worden vanaf pagina 22 aan u voorgesteld. Indien u meer informatie wenst over het oprichten van een leerstoel aan de KU Leuven kan u contact opnemen met em. prof. Jacques Vandenbulcke: of Binnen het Leuvens Universiteitsfonds zet de stuurgroep Leerstoelen Op Naam zich in voor het verwerven en begeleiden van de Leerstoelen. Achteraan, van links naar rechts: em. prof. Johan Fevery, em. prof. Jacques Vandenbulcke (voorzitter) en em. prof. Yvan Bruynseraede. Vooraan, van links naar rechts: em. prof. Marc Verstraete (erevoorzitter) en em. prof. Albert Baert. 11

12 Legaten Met het Fonds Vandevordt-Gaul lever ik mijn bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek, met de hoop dat andere mensen er straks de vruchten van plukken. Ook na mijn dood zal het Fonds blijven bestaan doordat het, door middel van het duolegaat, samen met mijn andere erf - genamen, begunstigde is in mijn testament. En omdat wij geen kinderen hebben, blijven onze namen zo toch ook voortbestaan. Mieke Vandevordt-Gaul - initiatiefneemster van het Fonds Jos en Mieke Vandevordt-Gaul voor de pathogenese van zeldzame lymfomen 12

13 Jaarverslag 2014 Het is mogelijk een deel van uw nalatenschap bij testament over te maken aan de KU Leuven, onder de vorm van een legaat of duolegaat. Een (duo)legaat kan zowel een geldsom omvatten als een waardevolle collectie of een gebouw. De bestemming is vrij te kiezen. Testators kunnen iets nalaten aan afdelingen, onderzoeksgroepen of doelen waar ze een bijzondere band of affiniteit mee hebben. Het duolegaat laat u niet alleen toe onze universiteit te steunen, u kunt er uw erfgenamen tevens méér mee geven. Prof. Walter Pintens, em. gewoon hoogleraar en portefeuillehouder van het Leuvens Universiteitsfonds voor schenkingen en legaten. Het duolegaat is een speciaal type legaat. Men legateert dan een deel van zijn nalatenschap aan de KU Leuven en de universiteit betaalt de successierechten: niet enkel op haar deel, maar ook op wat de testator aan zijn erfgenamen nalaat. Dit is bijzonder interessant als er geen erfgenamen in rechte lijn zijn. De universiteit betaalt namelijk slechts 8,5 procent successierechten op haar deel in plaats van het gemiddelde 50 procent die verre familie of derden betalen. De extra middelen die de KU Leuven uit legaten ontvangt, zijn heel gevarieerd en verschillen van jaar tot jaar. We bekijken ze als mooie geschenken. Ze geven de universiteit de kans om onderzoeksdromen en projecten te realiseren. In 2014 vielen er 11 legaten open ten voordele van de KU Leuven. Op pagina 27 vindt u hiervan een voorbeeld. Er kwamen 138 aanvragen binnen van personen die informatie of hulp wensten bij het opstellen van een testament ten voordele van de KU Leuven in het algemeen, ofwel voor een specifiek project. Indien u meer informatie wenst over legateren aan de KU Leuven kan u contact opnemen met onze juridische adviseurs Liesbeth Vannoote en Nadine Loenders via hun contactpersonen: en of via het nummer Testament.be Het Leuvens Universiteitsfonds is van bij de start betrokken bij Testament.be, een groepscampagne van ruim honderd goede doelen en maatschappelijke instellingen. Ze wil het taboe rond het opstellen van een testament doorbreken en mensen bewust maken van het belang een goed doel op te nemen in hun testament. De KU Leuven was van 16 tot 20 november 2014 aanwezig op het Salon van het Testament in Brussel, een ideale gelegenheid om bezoekers te informeren over de mogelijkheden van legateren. Het is nog te weinig geweten dat ook een universiteit (duo)legaten mag aanvaarden. Op het Salon van het Testament kreeg het Leuvens Universiteitsfonds de kans dat in de kijker te zetten. Voorzitter van de beleidsgroep van Testament.be is prof. Walter Pintens. 13

14 Hoe schenken aan bestaande fondsen en projecten Voor alle fondsen en projecten kan u schenken door middel van storting op de giftenrekening van de KU Leuven. U kan geven aan diverse thema s, zoals beurzen, ontwikkelingssamenwerking, gezondheidszorg, erfgoed en cultuur en wetenschappelijke onderzoek. Vermeld in de mededeling van uw overschrijving de speciale kredietreferentie van het fonds of project van uw keuze, zodat uw donatie automatisch bij het correcte doel aankomt. Bij een giftbedrag vanaf 40 euro per jaar kunnen we u een fiscaal attest bezorgen. Het Ethics and Financial Disbursements Committee van de universiteit waakt erover dat schenkingen hun herkomst vinden in activiteiten die op een ethische en maatschappelijk verantwoorde manier werden uitgeoefend. Het staat er eveneens garant voor dat elke ontvangen euro daadwerkelijk besteed wordt aan het geselecteerde doel. Giftenrekening: KU Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven met IBAN-nummer BE en BIC-code KREDBEBB (KBC, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven). Daarnaast werd er in 2011 een nieuwe giftenrekening voor de KU Leuven geopend bij bankinstelling Triodos met IBAN-nummer BE en BIC-code TRIOBEBB. Algemene schenkingen voor de KU Leuven zonder specifieke bestemming kan u overschrijven met vermelding 1NZ-ONBGFT-P3610. De kredietreferenties van de fondsen vindt u in de lijst van de fondsen vanaf p. 49 of op de website Kan u het doel van uw keuze niet terugvinden, contacteer dan het Leuvens Universiteitsfonds voor de correcte referentie. Giften uit het buitenland Voor giften uit het buitenland levert de KU Leuven een ontvangstbewijs af. Krachtens de rechtspraak van het Hof van Justitie moeten deze bewijzen onder bepaalde voorwaarden erkend worden in alle landen van de Europese Unie. Schenkers die belastingbetaler zijn binnen de Europese Economische Ruimte en fiscaal aftrekbaar willen schenken aan de KU Leuven, kunnen het Leuvens Universiteitsfonds contacteren voor meer informatie. Fiscaal voordelig schenken vanuit de Verenigde Staten kan via Amici Lovanienses. Neem contact op met onze dienst voor de correcte procedure. Tip: Wist u dat u ter gelegenheid van een feest of activiteit ook een project of fonds aan de KU Leuven kan laten steunen? Indien u een oproep tot schenken wil lanceren, bezorgen wij u een unieke referentie waarmee u achteraf precies kan nagaan hoeveel uw actie heeft opgebracht. Contacteer onze dienst voor meer technische en fiscale informatie. 14

15 Jaarverslag 2014 Facts & Figures 2014 Inkomsten Uit Mecenaat & Sponsoring in 2014* Giften (incl. fondsen): euro Leerstoelen: euro Legaten: euro Sponsoring: euro Totaal Legaten Sponsoring Giften euro Totalen van de voorbije drie jaren Totaal inkomsten 1/01/2014 t.e.m. 31/12/2014: euro* Totaal inkomsten 1/01/2013 t.e.m. 31/12/2013: euro Totaal inkomsten 1/01/2012 t.e.m. 31/12/2012: euro Fondsen Aantal nieuwe fondsen in 2014: 15 Totaal aantal actieve fondsen: 130 Leerstoelen Aantal nieuwe leerstoelen in 2014: 9 Aantal verlengde leerstoelen in 2014: 16 Totaal aantal lopende leerstoelen: 99 Legaten Aantal opengevallen legaten in 2014: Leerstoelen 1/01/2012 t.e.m. 31/12/2012 1/01/2013 t.e.m. 31/12/2013 1/01/2014 t.e.m. 31/12/2014 Uit socio-culturele evenementen in 2014* euro werd geboekt op basis van inkomsten uit evenementen georganiseerd door KU Leuvenfondsen en waaraan het Leuvens Universiteitsfonds ondersteuning verleend heeft. * alle cijfers voor 2014 zijn nog onder voorbehoud van correcties. 15

16 Schenkingen 2014 Toen een medewerkster van het bedrijf Cartamundi getroffen werd door een ernstige netvliesaandoening, liet de impact van deze ziekte op de levenskwaliteit van deze dame een diepe indruk na bij haar collega's. Bedrijfsleider Chris Van Doorslaer besloot dan ook tot een donatie aan het laboratorium Oogziekten van de KU Leuven om het wetenschappelijk onderzoek naar netvlies aandoeningen te ondersteunen. Niet alleen deze financiële geste maar ook de erkenning van het belang van dit onderzoek betekende voor ons een immense stimulans. Prof. Ingeborg Stalmans Onderzoeksgroep Oogziekten Jaarlijks verkrijgt de KU Leuven talrijke schenkingen en handgiften. Wij stellen er hier enkele aan u voor. Chequeoverhandiging Rotary Leuven aan Rondoufonds Op 10 februari kon Rotary Club Leuven, in het gezelschap van minister van Financiën Koen Geens, een cheque overhandigen van euro aan Siona Ven, initiatiefneemster van het Rondoufonds voor Duchenneonderzoek. Het bedrag was de opbrengst van de adventskalenderactie. De kalender maakte het aftellen naar Kerstmis extra spannend, door elke dag leuke prijzen van Leuvense handelaars te verloten. Schenking van vzw Kilowat?uur aan Bone4Kids Fonds Na acht jaar prettig werken hebben de dames van de vzw Kilowat?uur beslist om met hun activiteiten rond energie sparen en CO²-minderen op te houden en de vzw op te doeken. Unaniem werd gekozen om de activa van 3.236,16 euro te schenken aan Bone4Kids. Het geld werd in de loop van de jaren verdiend met lezingen, prijzen en de verkoop van zelfgemaakte spulletjes. Chequeoverhandiging van Cartamundi Het bedrijf Cartamundi selecteert elk jaar een goed doel waaraan ze hun eindejaarsactie koppelen. Op vrijdag 4 april ontving prof. Ingeborg Stalmans een aantal afgevaardigden van het bedrijf voor een rondleiding in het Labo Oogziekten van het UZ Leuven. Achteraf werd een cheque van euro overhandigd om het onderzoek te ondersteunen. Cheque Sancta Maria Leuven voor het Fonds voor kiemceltumoren van het ovarium Middelbare school Sancta Maria Leuven organiseerde in het schooljaar de solidariteitsactie 'Samen Sterk', waarbij geld werd ingezameld ten voordele van het Fonds voor kiemceltumoren van het ovarium. Het Fonds steunt het onderzoek van prof. Ignace Vergote naar ovariële kiemceltumoren, de ziekte die een leerling van deze school trof. Op 27 mei kon er een cheque van euro overhandigd worden aan het Fonds. 16

17 Jaarverslag 2014 Cultuurraad Geetbets overhandigt cheque aan KID-fonds De cultuurraad van Geetbets heeft een cheque van 900 euro overhandigd aan prof. Isabelle Meyts voor haar onderzoek naar primaire immuun - deficiënties. "Het gaat om de opbrengst van de verkoop van de bundel columns die geschreven werd in het eerste jaar van het Belang van Geetbets, de bijlage bij Het Belang van Limburg", zegt voorzitter Chris Baillien van de cultuurraad van Geetbets. Cheque van WZC Zilverlinde voor onderzoek Digestieve Oncologie Onder het motto 'Omdat gezond zijn onbetaalbaar is' organiseerde woonzorgcentrum Zilverlinde in Olen op 23 november voor de tweede maal een wandel- en eetdag. Opbrengst van het evenement ging naar het kankeronderzoek van de afdeling Digestieve Oncologie van het UZ Leuven. Prof. Eric Van Cutsem mocht hiervoor uit handen van directrice Peggy Rix een cheque in ontvangst nemen van euro. Solidariteitsactie Sancta Maria Leuven Pasgetrouwd koppel schenkt trouwcadeau aan Kinderkankerfonds Leuven Op 8 augustus stapten Lars en Sofie uit Sint-Truiden in het huwelijksbootje. Het koppel vroeg aan de 280 genodigden op hun feest om hen een geld - bedrag te schenken. Een deel daarvan, zo'n euro, werd ondertussen door de pasgetrouwden aan het Kinderkankerfonds Leuven geschonken. Het koppel zegt erg aangegrepen te zijn geweest door het leed in het Kinderziekenhuis van UZ Leuven, toen hun dochter daar 3 jaar geleden behandeld werd voor een goedaardig gezwel. Chequeoverhandiging Inner Wheel Beringen voor Transplantoux Inner Wheel Beringen organiseerde op 19 oktober de 5de editie van haar jaarlijkse spaghettidag. Achteraf kon de serviceclub een cheque van euro overhandigen aan Fonds Transplantoux, dat steun biedt aan getransplanteerden en sensibiliseert rond het thema orgaantransplantatie. La Coquerie schenkt bedrag voor Duchenneonderzoek In 2014 organiseerde Leuvense kookstudio La Coquerie een reeks initiatieven ten voordele van het Rondoufonds voor Duchenneonderzoek. Alle activiteiten brachten samen euro op die op 28 november aan het Rondoufonds voor Duchenneonderzoek werd overgemaakt. Op het programma stond o.m. de workshop 'Kids met Ballen', rond hamburgers en 'ballen'. Verder werden aan boord van vrachtschip Vitalis maar liefst vijf 'FoodMovies' geprojecteerd. En ten slotte organiseerde La Coquerie in 2014 vier 'FoodWalks', internationale culinaire wandeltochten door Leuven. Antikankerfonds schenkt euro voor onderzoek naar baarmoederkanker - behandelingen Het Verelst Baarmoederkankerfonds Leuven van de KU Leuven, geleid door prof. Amant en prof. Vergote, maakt deel uit van het portfolio van het Antikankerfonds en verkreeg in 2014 maar liefst euro aan onderzoekssteun. Luc Verelst stichtte het Antikankerfonds, een private stichting zonder winstoogmerk, om de ontwikkeling van baanbrekende, niet-commerciële kankerbehandelingen te ondersteunen. Cultuurraad Geetbets steunt KID-fonds Koppel schenkt trouwcadeau aan Kinderkankerfonds Foto Het Nieuwsblad vrs Luc Verelst, Antikankerfonds 17

18 Fondsen 2014 Louis Pasteur had het in 1876 al begrepen: de gistprocessen die bij het bierbrouwen een essentiële rol spelen, zijn ook een goed modelsysteem om humane ziekten te bestuderen en zo tot een betere gezondheid te komen. Bernard Van den Bogaert Oprichter van het Brewing Science Serves Health Fund, samen met medebrouwer Michel Moortgat (links op de foto). In samenwerking met het Leuvens Universiteitsfonds zijn er in totaal 130 fondsen actief aan de KU Leuven, waarvan 15 nieuw opgericht in De nieuwe fondsen stellen we hier gerangschikt per thema aan u voor. Vanaf p. 49 vindt u een lijst met alle fondsen die in de afgelopen jaren werden opgericht aan de KU Leuven met tussenkomst van het Leuvens Universiteitsfonds. Gezondheid Fraiture Fonds voor Bloedziekte In 2007 werd het Fraiture Bloedkanker Fonds opgericht om het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hemato-oncologie te bevorderen en waardevol onderzoek naar bloedziektes te bekronen. Teneinde de continuïteit te verzekeren, werden de statuten en de naam van het Fonds gewijzigd en werd in 2014 het Fraiture Fonds voor Bloedziekte plechtig ingesteld. De belangrijke doelstellingen blijven behouden. Het Fonds zal het onderzoek naar alle bloedziektes, zowel oncologische als niet-oncologische, ondersteunen. De verdere werking van het Fonds wil zo eer betuigen aan oprichter Luc Fraiture, die op 15 juli 2014 de strijd tegen kanker verloor. Verantwoordelijke: prof. dr. Michel Delforge Kredietreferentie: 0FO-KAP143-P3407 Mady Browaeys Fonds voor onderzoek naar Frontotemporale Lobaire Degeneratie Frontotemporale Lobaire Degeneratie (FTLD) is een zeldzame, ongeneeslijke aandoening die de zenuwcellen in de frontale en temporale kwab van de hersenen geleidelijk doet afsterven. De gemiddelde duur van diagnose tot overlijden is 5 tot 10 jaar. Voor de patiënt kan de ziekte zich in twee vormen uiten: ofwel verdwijnt geleidelijk het taalvermogen, ofwel treden er drastische veranderingen op in gedrag en persoonlijkheid. Mady Browaeys richtte voor haar partner, die aan FTLD lijdt, een fonds op. Ze biedt hiermee een unieke kans om de klinische activiteit en de onderzoeks activiteiten rond FTLD te verbinden en te versterken en FTLD meer zichtbaarheid te geven. Titularis: Kredietreferentie: prof. dr. Rik Vandenberghe EPQ-FOMBF1-O

19 Jaarverslag 2014 Brewing Science Serves Health Fund Het onderzoek naar biergisten levert de medische wetenschap fundamentele inzichten op in de ontwikkeling van ziektes zoals kanker of Alzheimer. Brouwer in hart en ziel Bernard Van den Bogaert riep daarom het 'Brewing Science Serves Health Fund' in leven. Hij vond hiervoor steun bij medebrouwer Moortgat. Professor Kevin Verstrepen onderzoekt biergisten aan de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie om de kwaliteit van bier te verbeteren en de bierdiversiteit te vergroten. Tezelfdertijd gebruikt hij dezelfde gisten als model voor menselijke cellen. Zijn onderzoek onthult hoe genetische informatie opgeslagen is en verandert en hoe dit kan leiden tot ziektes zoals kanker en Alzheimer. Verantwoordelijke: prof. dr. Kevin Verstrepen Kredietreferentie: IOK-FOBSSH-O2010 Meer informatie: Fonds Klinische Farmacologie Het Fonds Klinische Farmacologie aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen wil het klinisch farmacologisch onderzoek van hoge kwaliteit bevorderen door de ondersteuning van origineel geneesmiddelen onderzoek. Een bijkomend doel is het aanbieden van klinisch farmacologische vorming op graduaat- en postgraduaat-niveau. Verantwoordelijke: prof. dr. Jan de Hoon Kredietreferentie: EHG-FOKLF1-O2010 Fortune Fonds Het Fortune Fonds werd in het leven geroepen ter ondersteuning en versterking van de persoonswording en het positief psychisch welzijn bij universiteitsstudenten. Het Fonds zal onderwijs- en onderzoeksactiviteiten rond het herkennen, opvolgen en behandelen van psychische problemen en suïcidaliteit bij studenten ondersteunen. Daarnaast wil het preventief optreden door een positieve psychische ingesteldheid te bevorderen en een grote openheid rond deze thema's te creëren. Hiervoor zal er vanuit het Studentengezondheidscentrum van de KU Leuven een peer-(net)werking uitgerold worden, samen met en binnen de studentenpopulatie. Samen met het Fonds werd eveneens een Fortune leerstoel opgericht. Verantwoordelijke: prof. dr. Rik Gosselink Kredietreferentie: ELG-FOFORT-P3610 Professor Guy Molenaers Fonds Move to Improve Vzw Move to Improve richtte aan de KU Leuven het Fonds Move to Improve op om het wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van kinderen met neuromotorische problemen, voornamelijk ten gevolge van een hersen - verlamming, te bevorderen en te ondersteunen. Verantwoordelijke: prof. dr. Kaat Desloovere Kredietreferentie: LTV-FOMTI1-O2012 Meer informatie: 17 oktober: ondertekening Fonds Klinische Farmacologie Kanker Arjan Fonds voor onderzoek naar hersenstamtumoren Het Arjan Fonds voor onderzoek van hersenstamtumoren werd opgericht door de familie en vrienden van Arjan Betting uit Nederland. Hij overleed op 21-jarige leeftijd, iets minder dan een jaar na de diagnose van een ruggenmergtumor in de hals. Arjan werd behandeld door prof. Menten en had als wens het onderzoek naar de zeldzame vorm van kanker waaraan hij leed financieel te ondersteunen. In september 2012, kort voor het overlijden van Arjan, werd in Nederland de Stichting Arjan opgericht. Met het Fonds wil de Stichting de ingezamelde middelen inzetten om het onderzoek van prof. Menten te steunen. Verantwoordelijke: prof. dr. Johan Menten Kredietreferentie: EPA-FOARJN-O2010 Meer informatie: 19

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

www.kind-en-orgaantx.be

www.kind-en-orgaantx.be Sponsordossier Benefietconcert ter gelegenheid van de oprichting van het Fonds Kind en Orgaantransplantatie Prof. Dr. R. Van Damme-Lombaerts YOUNG TALENTS FOR YOUNG PATIENTS Zondag 28 april 2013 om 16

Nadere informatie

Vriendtjes Tegen Kanker vzw ten voordele van Fonds Vriendtjes Tegen Kanker

Vriendtjes Tegen Kanker vzw ten voordele van Fonds Vriendtjes Tegen Kanker Vriendtjes Tegen Kanker vzw ten voordele van Fonds Vriendtjes Tegen Kanker Sponsordossier Vriendtjes Quiz en Fuif 7 oktober 2014 INHOUDSTABEL 1 VOORSTELLING VRIENDTJES TEGEN KANKER... 3 2 VRIENDTJES QUIZ

Nadere informatie

stamcelonderzoek eiceldonatie van tot Een ethische reflectie over de vermarkting van het vrouwelijke lichaam congres

stamcelonderzoek eiceldonatie van tot Een ethische reflectie over de vermarkting van het vrouwelijke lichaam congres van stamcelonderzoek tot eiceldonatie Een ethische reflectie over de vermarkting van het vrouwelijke lichaam congres Zaterdag 8 december 2007 Hof van Liere Stadscampus Universiteit Antwerpen Op zaterdag

Nadere informatie

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen?

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? OCMW Geraardsbergen Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? Bent u begaan met de maatschappij? Zeker en vast! Heeft u er al eens aan gedacht om een gift

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE DUO-LEGATEN EN SCHENKING

U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE DUO-LEGATEN EN SCHENKING U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE over DUO-LEGATEN EN SCHENKING Voor de inrichting van een noodzakelijke gymnastiekhal hebben

Nadere informatie

STEL EEN GEBAAR TEN VOORDELE VAN DE SOCIALE HUISVESTING

STEL EEN GEBAAR TEN VOORDELE VAN DE SOCIALE HUISVESTING STEL EEN GEBAAR TEN VOORDELE VAN DE SOCIALE HUISVESTING Schenkingen en testamenten www.betlehem.be BETHLEHEM vzw Ondernemingsnummer: 0809.339.096 Hoofdkantoor: Vlasfabriekstraat 14-1060 Brussel DE WONINGNOOD

Nadere informatie

HERINNEREN HERINNEREN STRIJDEN STRIJDEN VIEREN LEVENSLOOP. Samen 24 uur in beweging tegen kanker.

HERINNEREN HERINNEREN STRIJDEN STRIJDEN VIEREN LEVENSLOOP. Samen 24 uur in beweging tegen kanker. VIEREN HERINNEREN HERINNEREN LEVENSLOOP Samen 24 uur in beweging tegen kanker. Bij kanker komt het erop aan de juiste keuzes te maken. Die keuzes zijn vitaal om te vermijden dat de ziekte in onze plaats

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Partnerdossier. Career Event Insurance, Actuarial

Partnerdossier. Career Event Insurance, Actuarial Partnerdossier Career Event Insurance, Actuarial & Financial Engineering 11 maart 2015 Voorwoord van de faculteit Als professoren van de onderzoeksgroep Insurance en docenten van de opleidingen Master

Nadere informatie

En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst!

En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst! En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst! Via een legaat kan u zowel uw dierbaren als kinderen die er helemaal alleen voor staan iets moois nalaten.

Nadere informatie

FWO. Wetenschappelijk mecenaat. Een brug tussen de bedrijfs- en onderzoekswereld

FWO. Wetenschappelijk mecenaat. Een brug tussen de bedrijfs- en onderzoekswereld FWO Wetenschappelijk mecenaat Een brug tussen de bedrijfs- en onderzoekswereld De tijd dat wetenschappers zich uitsluitend met onderzoek bezig hielden en de zakenwereld het exclusieve terrein van managers

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 SBS Fonds ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support Fund for the World Database

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 Stichting voor Buitenlandse Studenten ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Voordelen voor vrienden

Voordelen voor vrienden Voordelen voor vrienden U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van patiënten en medewerkers van het, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws). U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

Maak kanker kansloos. Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut

Maak kanker kansloos. Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut Vroeger kregen mijn broertjes alle aandacht. Nu ben ik aan de beurt Linda, acute lymfatische leukemie Maak kanker kansloos Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut Even voorstellen

Nadere informatie

Een legaat of gift ten bate van de Gemeenschap van Sant Egidio

Een legaat of gift ten bate van de Gemeenschap van Sant Egidio Een legaat of gift ten bate van de Gemeenschap van Sant Egidio I. Legaten en grotere giften U mag vrij bepalen aan wie uw nalatenschap toekomt. De enige beperking is het voorbehouden erfdeel dat alleszins

Nadere informatie

ALLE PRAKTISCHE INFO OVER OVERSCHRIJVINGEN EN FISCALE ATTESTEN

ALLE PRAKTISCHE INFO OVER OVERSCHRIJVINGEN EN FISCALE ATTESTEN IN DEZE GIDS: ALLE PRAKTISCHE INFO OVER OVERSCHRIJVINGEN EN FISCALE ATTESTEN WOORD VOORAF Je zet mee je schouders onder Music For Life 2011. Dat is goed nieuws voor de 1,5 miljoen kinderen die jaarlijks

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Charity. l Schenken voor een goed doel l

Charity. l Schenken voor een goed doel l Charity l Schenken voor een goed doel l U hebt een idee. Een overtuiging. U wilt iets op gang brengen en krachten verzamelen om een door u gekozen goed doel te helpen waarmaken. U wilt een bestaand initiatief

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

De Stichting Prinses Wilhelmina Fonds is op 16 november 1949 opgericht; Het startkapitaal voor de Stichting was de opbrengst van de inzameling voor

De Stichting Prinses Wilhelmina Fonds is op 16 november 1949 opgericht; Het startkapitaal voor de Stichting was de opbrengst van de inzameling voor De Stichting Prinses Wilhelmina Fonds is op 16 november 1949 opgericht; Het startkapitaal voor de Stichting was de opbrengst van de inzameling voor de scheidende vorstin Koningin Wilhelmina; Prinses Wilhelmina

Nadere informatie

Sponsordossier Transplantoux 2013

Sponsordossier Transplantoux 2013 Sponsordossier Transplantoux 2013 Mont Ventoux + Transplantatie =Transplantoux Elk jaar krijgen meer dan duizend mensen in België te horen dat ze een nieuw orgaan nodig hebben. Een orgaantransplantatie

Nadere informatie

Sponsordossier. Symposium Renal Replacement Therapy bij kinderen meer dan een nierfunctievervanging. met aansluitend

Sponsordossier. Symposium Renal Replacement Therapy bij kinderen meer dan een nierfunctievervanging. met aansluitend Sponsordossier Symposium Renal Replacement Therapy bij kinderen meer dan een nierfunctievervanging met aansluitend Benefietconcert ter gelegenheid van het Fonds Kind en Orgaantransplantatie SARAH LETOR

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut 1 UITNODIGING Dromen worden waarheid Conferentie 2013 Donateurs bedankt voor uw giften in 2013. 2 Hubrecht Instituut

Nadere informatie

VVG. GolfVlaanderen.be. slagkrachtig & doelgericht. VVG Junior Golf. Carrièrebegeleiding

VVG. GolfVlaanderen.be. slagkrachtig & doelgericht. VVG Junior Golf. Carrièrebegeleiding Vlaamse Vereniging voor Golf VVG GolfVlaanderen.be slagkrachtig & doelgericht VVG Junior Golf Carrièrebegeleiding INLEIDING Wat na de Topsportschool? 18+ programma INHOUD Eens de speler de leeftijd van

Nadere informatie

Sponsors' Contactinformatie'

Sponsors' Contactinformatie' Sponsors' Contactinformatie' KULeuvenwebsite: http://www.kuleuven.be/bioscenter/igem igemwiki: 2015.igem.org/Team:KU_Leuven Socialemedia: Facebook:www.facebook.com/KULeuveniGEM Twitter:twitter.com/kuleuven_igem

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG 2012 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker Stichting tegen Kanker en het lokale Levensloop vrijwilligerscomité organiseren LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker VIEREN HERINNEREN STRIJDEN STK008_Levensloop_Broch_NL_03.indd 1 26/04/13 12:14 Levensloop,

Nadere informatie

Uw bijdrage maakt wel degelijk het verschil. Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven

Uw bijdrage maakt wel degelijk het verschil. Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven Uw bijdrage maakt wel degelijk het verschil Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven Palliatieve zorg Palliatieve zorg is een intensieve, persoonlijke zorg voor zieken in hun laatste levensfase als er

Nadere informatie

Vriendtjes Tegen Kanker

Vriendtjes Tegen Kanker Vriendtjes Tegen Kanker Sponsordossier 2014 INHOUDSTAFEL 1 VOORSTELLING VRIENDTJES TEGEN KANKER... 3 2 DE ORGANISATIE FONDS VRIENDTJES TEGEN KANKER... 4 3 WAT IS EIERSTOKKANKER?... 5 4 WAAR RICHTEN PROFESSOR

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

BRILLEN poetsen voor

BRILLEN poetsen voor BRILLEN poetsen voor gepresenteerd door de vakopticien en HOYA 1 Op vrijdag 18 december start Music for Life, de grote solidariteitsactie van Studio Brussel. Tijdens Music for Life 2015 slaan Hoya en de

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Sponsordossier Transplantoux-triatlon 2014

Sponsordossier Transplantoux-triatlon 2014 Sponsordossier Transplantoux-triatlon 2014 Elk jaar krijgen meer dan duizend mensen in België te horen dat ze een nieuw orgaan nodig hebben. Een orgaantransplantatie is voor hen de enige kans. Een transplantatie

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Alain Laurent Verbeke (ed.)

Alain Laurent Verbeke (ed.) ACTA FALCONIS V HET RECTOR ROGER DILLEMANS INSTITUUT FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Hommage aan een ererector Alain Laurent Verbeke (ed.) Antwerpen Cambridge Het Rector Roger Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht

Nadere informatie

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL HEEFT EEN FAMILY WEALTH INSTITUTE FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN Veel ondernemende families willen zich professioneel laten begeleiden om hun patrimonium samen te houden,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Openingstoespraak academiejaar 2008-2009 Bert HOOGEWIJS, algemeen directeur (25 september 2008) Om De Kwaliteit

Openingstoespraak academiejaar 2008-2009 Bert HOOGEWIJS, algemeen directeur (25 september 2008) Om De Kwaliteit Openingstoespraak academiejaar 2008-2009 Bert HOOGEWIJS, algemeen directeur (25 september 2008) Om De Kwaliteit Mijnheer de minister Mijnheer de voorzitter en leden van de raad van bestuur en het bestuurscollege

Nadere informatie

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT Naast de schenking, het voornaamste burgerrechtelijk vehikel om een toekomstige nalatenschap fiscaal te optimaliseren,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

AEDIFICAS FOUNDATION PRIJS 2015 Kandidaatstelling

AEDIFICAS FOUNDATION PRIJS 2015 Kandidaatstelling AEDIFICAS FOUNDATION PRIJS 2015 Kandidaatstelling De Confederatie Bouw heeft een Stichting van openbaar nut mede opgericht AEDIFICAS FOUNDATION met als doel het mecenaat van de bouwbedrijven te promoten

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking FACULTEIT GENEESKUNDE VESALIUS INSTITUUT VAARDIGHEIDSCENTRUM ANATOMIE MINDERBROEDERSSTRAAT 12, BLOK Q, BUS 1031 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Inlichtingen betreffende het afstaan van een

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Faculteit Geneeskunde De masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Master in de ingenieurswetenschappen:

Master in de ingenieurswetenschappen: Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie Faculteit Ingenieurswetenschappen De voorbije eeuw is de geneeskunde enorm geëvolueerd. De sterke technologische vooruitgang heeft hierbij

Nadere informatie

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP powered by VBO-FEB, Stichting Bekaert & Fondation van der Rest Pieter Timmermans Gedelegeerd bestuurder Administrateur délégué Bozar - Brussel, Bruxelles 8/12/2014 1 Hartelijk

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan 2013-2015 Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek 2013-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 augustus 2013

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut UITNODIGING Bestuursleden, Ambassadeurs, Young Ambassadors, Vrienden en Donateurs: bedankt! 2 Het Hubrecht Instituut

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

Literaire prijs Prins Alexander van België 2012

Literaire prijs Prins Alexander van België 2012 Literaire prijs Prins Alexander van België 2012 1. Voorstelling van de prijs H.K.H. prinses Léa van België wil met de oprichting van een jaarlijkse literaire prijs hulde brengen aan haar echtgenoot. De

Nadere informatie

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Raad Hoger Onderwijs 11 juni 2013 RHO-RHO-END-003t Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2

Nadere informatie

De psycholoog in een verouderende samenleving

De psycholoog in een verouderende samenleving Psychologie in België Belgische Federatie voor Psychologen 1ste Dag van de Psycholoog De psycholoog in een verouderende samenleving Donderdag 12 februari 2015 Bedford Hotel Brussel Achtergrond Als psychologen

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING NIEUWSBRIEF MULTIPLUS november 2009 Is dit de eerste keer dat u onze nieuwsbrief ontvangt? Neem dan zeker onze vorige nieuwsbrieven eerst even door. Deze zijn terug te vinden op http://www.multiplus.be/nieuwsbrief.php.

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Het geschenk maakt de wereld nieuw

Het geschenk maakt de wereld nieuw Hiberniaschool Middelbare Steinerschool Antwerpen Het geschenk maakt de wereld nieuw Over giften en de Steinerschool Hiberniaschool vzw Middelbare Steinerschool Volkstraat 40 2000 Antwerpen t 03 293 28

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Samen voor een gezonde toekomst

Samen voor een gezonde toekomst business friends Samen voor een gezonde toekomst Business Friends De Business Friends van het Erasmus MC Vriendenfonds is een groep van zakelijke relaties en bedrijven in de regio die we regelmatig uitnodigen

Nadere informatie

LARCIER THEMA WETBOEKEN

LARCIER THEMA WETBOEKEN tree 1142 accountancy&fisc_deel1.fm Page iii Monday, July 18, 2011 10:43 AM LARCIER THEMA WETBOEKEN Wetboek Accountancy en Fiscaliteit 2011-2012 Boek 1 Grondwet Burgerlijk Recht Vennootschapsrecht Algemene

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen INLEIDING DE FORTENGORDEL = UITWERKING STRUCTUURPLAN PROVINCIE Het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG Zitting 2008-2009 25 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Vera Jans

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen -

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - - Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de Stichting... 3 3. Werkzaamheden van de Stichting... 4 4. Organisatie-structuur...

Nadere informatie

Levensloop Lommel 19 & 20 september 2015

Levensloop Lommel 19 & 20 september 2015 SPONSORDOSSIER Levensloop Lommel 19 & 20 september 2015 Sportpark De Soeverein in Lommel Wat is Levensloop? Met de steun van: Levensloop is een 24-uur durende solidariteits- en fondsenwervende estafetteloop

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN. Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg

ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN. Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg 2 ZELDZAAM, MAAR NIET UITZONDERLIJK Een ziekte is zeldzaam wanneer deze voorkomt bij niet meer dan 5 op 10.000

Nadere informatie

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Centrum voor Kankeropsporing Voorheen: hetconsortium van

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

DR. CARLO-MARIA CROCE ONTVANGT DE INBEV-BAILLET LATOUR PRIJS VOOR GEZONDHEID 2013 VOOR ZIJN BAANBREKEND KANKERONDERZOEK

DR. CARLO-MARIA CROCE ONTVANGT DE INBEV-BAILLET LATOUR PRIJS VOOR GEZONDHEID 2013 VOOR ZIJN BAANBREKEND KANKERONDERZOEK DR. CARLO-MARIA CROCE ONTVANGT DE INBEV-BAILLET LATOUR PRIJS VOOR GEZONDHEID 2013 VOOR ZIJN BAANBREKEND KANKERONDERZOEK Het Fonds InBev-Baillet Latour heeft de Prijs voor Gezondheid 2013, de belangrijkste

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

integrale vermogensbegeleiding

integrale vermogensbegeleiding integrale vermogensbegeleiding l In familiekapitaal staat familie voorop l Een onderneming van de KBC-groep integrale vermogensbegeleiding Bij Integrale Vermogensbegeleiding staat de begeleiding centraal

Nadere informatie